You are on page 1of 2

JA SAM

Gurijev je koristio neprestano ovaj metod. Njegov prvi uenik P. D.


Uspenski je izjavio da je Gurijev radio sa njim pomou ove metode.
On se neprekidno za tri meseca priseao "Ja sam, ja sam, ja sam", a
posle tri meseca je sve stalo. Misli, snovi, sve je stalo. Samo je jedan
ton ostao unutra nalik venoj muzici: "Ja sam, ja sam, ja sam." Ali to
tada vie nije bio neki napor. To je postala jedna spontana aktivnost
koja je sama donosila to "Ja sam". Tri meseca je tako Uspenski
boravio u kui i praktikovao tu tehniku. Jednoga dana ga je Gurijev
pozvao da izae vani sa njim. Oni su tih dana boravili u ruskom
gradiu Tiflisu. Gurijev ga je pozvao, i oni su izali na ulicu. Potom je
Uspenski napisao u svom dnevniku: "Tada sam po prvi put razumeo
ono to je Isus govorio da je ovek uspavan. itav grad mi je
tada delovao uspavano. Ljudi su se kretali kao u snu; prodavci su
nudili robu pospano; kupci su kupovali spavajui. itav grad je bio
uspavan. Pogledao sam Gurijeva: samo je on bio budan. itav
grad je bio uspavan. Svi su bili ljutiti, tukli su se, voleli se, kupovali,
prodavali, radili, sve."

Uspenski tada ree: "Sada mogu videti njihova lica, njihove oi: oni su
bili uspavani, oni nisu bili tu. Njima je nedostajao njihov unutarnji
centar; on nije bio tu." Uspenski je tada rekao Gurijevu: "Vie ne
elim da dolazim ovde. ta se dogodilo sa ovim gradom? Svi mi
izgledaju pospano, drogirano." Gurijev mu na to odgovori: "Nita se
nije dogodilo sa ovim gradom. Sa tobom se neto dogodilo. Ti si
bio drogiran. Grad je ostao isti. To je isti grad kojim si se kretao pre tri
meseca. Nisi mogao uoiti da su ljudi uspavani jer si i ti bio uspavan.
Sada to sve moe da vidi jer si postigao odreeni kvalitet svesti.
Nakon tri meseca praktikovanja "Ja sam", postao si neto svesniji. Deo
tvoje svesti je otiao iz sna. Zbog toga moe da uoi kako su drugi
uspavani, tupi, agresivni; kao da su drogirani, hipnotisani."

Uspenski ree: "Ne mogu da shvatim taj fenomen da su svi uspavani!
Sve to rade, oni za to nisu odgovorni. Nisu! Kako oni mogu biti
odgovorni?" Potom se vratio i upitao Gurijeva: "ta je ovo? Da li sam
obmanut? Jesi li mi ti neto uradio kako bih ja mogao videti da je itav
grad uspavan? Ne mogu verovati svojim oima."

Gurijev mu ree: "Ovo se dogaa svima. Ako se moe prisetiti sebe,
ti e spoznati da se niko ne trudi da se prisea sebe i zato se i
ponaaju na taj nain. itav svet je uspavan. Ali poni sa time dok si
budan. Bilo kog trenutka da se seti, poni sa "Ja sam".

Ne kaem da treba da ponavlja te rei "Ja sam", zapravo to mora biti
odreeni oseaj sebe samoga, svoje prisutnosti. To ne smeju biti rei.
Kada se kupa, oseti da si to ti, da "Ja jesam". Zapamti, nisam ti rekao
da treba verbalno da ponavlja "Ja jesam". To moe ponavljati i
verbalno, ali to nee doneti svesnost.

Ponavljanje moe ak proizvesti jo vie pospanosti. Postoji mnogo
ljudi koji su ponavljali mnoge stvari, mnoge rei. Oni su ponavljali
molitve i mantre "Ram, Ram, Ram", ali ako su to ponavljali bez
ukljuivanja svesti o sebi, kao svedoka tela i uma, to ponavljanje e
postati droga, hipnoza. Oni, zaista, mogu spavati dobro pomou toga.

Za pet ili est sekundi e osetiti da si ve zaboravio da se sea sebe.
Iznenada e otkriti kako su mnoge sekunde u meuvremenu prole, a
ti se nisi setio da si tu. ak je veliko udo setiti se toga i za jedan
minut. Ako se toga moe bez prestanka priseati tokom jednog
minuta, onda je to tehnika za tebe. To tada treba da koristi. Kroz tu
tehniku e biti u mogunosti da ode iza snova i da spozna da su
snovi samo snovi.

Kako to deluje? Ako bi se tokom itavog dana mogao priseati sebe,
tada bi to prodrlo i u tvoj san. I dok bude sanjao neprestano e se
seati sebe. Ako se moe setiti toga "Ja sam" tokom svog sna,
iznenada e taj tvoj san postati samo san. Probudie se u snu. Tada
te san nee moi prevariti. San se tada nee doiveti kao stvarnost. To
je mehanizam: san se osea nalik stvarnosti jer ti tada gubi
priseanje sebe: ti gubi ono "Ja sam". Ako nema priseanja sebe, ta
stvarnost, nazovi stvarnost, je samo jedan san. U tome lei razlika
izmeu snevanja i stvarnosti. Za jedan meditativni um ili za nauku o
meditaciji (vipassana, satipatthana), to je jedina razlika.

Ako ti "j esi", onda j e sva stvarnost samo san. Ako ti "nisi",
onda snovi postaj u j ava.