You are on page 1of 17

1

2
Danil 1 preek Ontmoeting 12 oktober 2014
Allochtoon!
Danny, Dirk, Arjen en Robin
Stel je voor dat Danil in onze tijd leefde

Dat hij met drie vrienden ineens vanuit het Jeruzalem van toen
naar de hoofdstad van ons land het Amsterdam van nu was gekomen.
Zou er nu zoveel verschil zijn tussen Babel en Amsterdam?
Even afgezien van onze technologie dan.
Daniel zou merken dat er geen kerkdiensten meer zijn in het midden van de
stad.
Dat God niet alleen uit het straatbeeld, maar ook uit veel harten verdwenen
is.

3
Dat God niet alleen overwonnen lijkt (zoals in Babel), maar door sommigen
zelfs doodverklaard is, dus in ieder pass is.
Veel mr nog dan in Babel zou hij merken dat geloven onder ons een
privzaak is. Ieder zijn eigen god en je moet er anderen niet mee lastig
vallen.
Danil zou niet gedwongen zijn van kleding te veranderen, maar het zou
hem wel sterk aangeraden zijn: kleren volgens de mode, een eigentijds
kapsel.
En als hij er helemaal bij wilde horen: een tatoeage.
En niet te vergeten een mobiel natuurlijk.
Hij zou zich rustig Danil kunnen blijven noemen, beter: Danny.
Er is toch niemand die meer weet wat het betekend (God is rechter).
Maar zijn vrienden Chananja, Misal en Azarja, zouden zich echt anders
moeten noemen: Dirk, Arjen en Robin zouden beter in het gehoor liggen.
Zo zouden ze direct merken hoe populair voetbal in onze tijd is.
En hoe duur, indrukwekkend en drukbezocht de Arena is.

4
Daar komen wel veel mensen op zondag!
En ook hoe belangrijk muziek is.
En geld al is het alleen maar om je persoonlijke stijl te kunnen betalen.
Als ze dat eenmaal geleerd hebben, vallen ze in Amsterdam
net als in Babel al een stuk minder op.
t Is niet meer zo aan ze te zien waar ze vandaan komen.
Danny, Dirk, Arjen en Robin zouden ontdekken dat je ook in Nederland prima
opleidingsmogelijkheden hebt.
Ja, dat je met een goede scholing een schitterende carrire kunt maken.
Net zoals in Babel!
Daar, belangrijke posities aan het hof van Koning Nebukadnessar:
dus geld, aanzien en invloed.
Hier bij ons zouden ze een kans krijgen als wetenschapper, ICT-er of in het
bedrijfsleven of in de politiek.
En als ze er ook nog goed uitzien en een goede conditie hebben (4) zoals
ons van de vier jongens verteld wordt- heb je in ons land nog veel mr

5
kansen: in de showbizz, bij de media of in de topsport.
Ook hier weer: geld, aanzien en invloed.
Kansen voor het oprapen.
Tijdens hun studie van de Nederlandse wetgeving, zouden ze de wetten
rondom echtscheiding, euthanasie en abortus tegenkomen
En zo merken dat net zoals in Babel niet alleen God ver weg is,
maar dat ook de Nederlandse wetgeving en de die van God uitelkaar aan het
groeien zijn.
Ze zouden moeten leren dat het heelal vanzelf ontstaan is.
En de mens ook bij toeval bestaat, als n van de laatste schakels in de
evolutie tot nog toe.
Ze zouden ontdekken hoe belangrijk de economie is en wet van de
marktwerking in Nederland dan!
Kortom: ze zouden zien hoe Nederland nu zoals Babel toen- bij de
toplanden van de wereld hoort.

6
Grote welvaart en nog veel meer mogelijkheden. En dat zij, als allochtonen,
de kans krijgen een carrire te maken in die cultuur.
Als ze niet teveel aan hun afkomst vasthouden tenminste!
En dus ook dat er - zoals in Babel- in onze cultuur niet veel ruimte voor de
Heer is.

Net zoals in Babel kan een gelovige zoals Daniel in ons land aan de grote
lijnen niet zoveel veranderen. Je moet als kind van God in sommige dingen
ook wel mee: de werktijden, de consumptiemaatschappij, de koopzondag
waarop je wel door het winkelende publiek heen op weg naar de kerk moet,
lange opleidingen die veel tijd en energie vragen volgen. Je moet je
literatuurlijst lezen waarop ook veel duidelijk niet christelijke schrijvers staan.
En je kunt je niet aan de om je heen levende denkbeelden onttrekken.
Het benvloed je allemaal. Je gaat het als je niet oppast normaal vinden.
Want de cultuur is die van het land waar je woont, met: zijn mode, muziek,
vrijetijdsbesteding, geld, literatuur, radio, TV en Internet.

7
Je leeft er midden tussenin en het benvloed je.
Danny, Dirk, Arjen en Robin zijn kinderen van God, maar dat kun je maar
nauwelijks meer zien. Van buiten zie je het verschil niet zo!
En van binnen?
Van binnen zit misschien wel veel strijd. Je moet in heel veel dingen wel mee,
maar hoever en hoelang kun je nog meegaan, zonder dat je de Heer kwijt
raakt?
Ook Danil en zijn vrienden stonden voor die vraag.
Koning Nebukadnessar probeerde hen in Babyloniers te veranderen.
Ze konden tot op zekere hoogte met hem mee gaan
Maar ergens loopt een grens.
Danil zag die toen heel helder lopen.
Stel je voor dat Danil in onze tijd geleefd had,
Waar zou hij in ons land dan de grens trekken?
Vast niet bij het voedsel, zoals in Babel.
Maar waar wel?

8
Wanneer heb je je eigenlijk zo aangepast aan de cultuur, dat je jezelf met
goed fatsoen, geen kind van God meer mag noemen?
Omdat het nergens meer aan te merken is.
En je het zelf eerlijk gezegd- ook niet neer zou kunnen uitleggen.
Je bent als kind van God dan wel van allochtone afkomst,
maar in de praktijk is dit nergens meer aan te merken.
Je zit nog wel regelmatig in een kerkdienst, maar -als je naar je leven kijkt-
slaat dat eigenlijk nergens meer op.
Waar loopt de grens?
Danil wist het heel precies in Babel,
weten jullie het hier in Nederland?
Waar loopt de grens tussen christelijk en niet-meer-christelijk?

Frustraties
Er loopt een grens door Nederland.

9
Niet tussen Friesland en de rest, dat zouden ze wel willen.
Maar een geestelijke grens!
Tussen christenen en niet-christenen
Dat wil niet zeggen dat die niet met elkaar omgaan.
Maar dat de ene groep zich laat leiden door de Heer en de andere niet.
Die maken soms dus ook heel andere levenskeuzes.
Dat is lastig: in twee culturen tegelijk te leven.
Sommigen christenen proberen dat spanningsveld op te lossen door vooral
met elkaar om te gaan.
En er zoveel mogelijk een heel eigen christelijke cultuur op na te houden:
eigen mode en eigen gewoonten en vooral omgaan met de eigen groep.
Misschien zelfs eigen scholen, eigen organisaties, eigen
De anderen zitten er vooral verbaasd naar te kijken.
Want die mensen gaan alleen met elkaar om
En laten ze verder links liggen.
Daar hoeven ze geen moeite voor te doen,

10
want die christenen zijn zelf al apart gaan staan.
Je kunt ze zo voorbij lopen.
Volgens mij mag het zo niet zijn.
Want op deze manier trek je je uit de samenleving terug,
terwijl wij daar juist moeten zijn,
als vertegenwoordigers van Christus
Christenen moeten leren leven in twee culturen, twee werelden, tegelijk.
Dat betekent blijven omgaan met iedereen, zonder op te gaan in de groep .
Wel integreren, niet assimileren.
En daar zit nou net mijn moeilijkheid, want dat is spannend.
Soms zit daar ook wel mijn frustratie
Dat ik het regelmatig het gevoel heb,
dat wij als christenen van een gemeente er niet samen voor gaan staan.
Maar dat velen onder ons zelf uitzoeken waar we de grenzen vinden lopen
en dat ik van een heel stel eigenlijk meer snap hoe ze het een met het ander
combineren.

11
Sommigen gaan in hun levensstijl en hun gewoonten helemaal op in de
samenleving en houden er priv nog zoiets als geloof op na, lijkt het dan h.
Maar je kunt het verder nergens meer aan merken.
Dan meen ik te zien dat mijn broers en mijn zussen het met de niet-
christelijke cultuur op een akkoordje gooien

Dat is frustrerend, want op deze manier heb je geen enkele steun aan elkaar.
En lijkt het christen-zijn steeds verder te verwateren.
We schuiven steeds verder mee op
Wat is er sinds vroeger allemaal veranderd in je levensstijl, broers en zussen?
Intermezzo
Ik hoorde laatst van een groep ouders die samen afspraken gemaakt hadden
over waar samen de grenzen te trekken voor zichzelf en voor hun kinderen.
Niks engs, van Big Brother of zo.
Gewoon overleg, waar doe we goed aan en waar niet.

12
En hoe kunnen wij elkaar helpen.
Dat gaf een hoop helderheid en ze hadden er allemaal wat aan.
Krachtenveld
Wat kunnen wij van de geschiedenis van Danil en zijn vrienden leren
voor ons leven in twee culturen?
Boven alles dat de Heer niet zo ver weg als wij soms denken.
Net als toen niet.
Voor het oog was Isral verslagen, Jeruzalem belegerd en verwoest,
inclusief de tempel van God (!), de burgers gevangengenomen en
gedeporteerd.
Voor het oog was de Babylonische cultuur de winnende cultuur.
Maar zo blijkt hier- onze ogen zien langs niet alles.
Ook in Babylon regeert de Heer.
God de Heer brengt Danil en zijn vrienden in deze situatie, niet omdat Hij
wel moet, maar omdat Hij dat wil.

13
Lees maar na:
De Heer leverde Juda uit aan Babylon (2)
De Heer zorgde ervoor dat Aspenaz Danil gunstig gezind was (9)
De Heer schonk Danil en zijn vrienden wijsheid, kennis en verstand
boven alle anderen (17) (# de opleiding)
Zien jullie het? Ook in Babylon regeert de Heer!
Zijn kracht en zijn invloed bepalen wat er mogelijk is en wat er feitelijk
gebeurt.
De invloed van Nebukadnessar hoe machtig ook- is veel kleiner.

En Hij heeft in die cultuur een opdracht voor Danil en zijn vrienden.
En als zij die opdracht aanvaarden, dan doet God grote dingen via hen.
Moet je nou toch eens lezen!
Hij maakte van Danil de wijste en langstzittende raadsheer van allemaal.
Toen de machtige Nebukadnessar allang dood en begraven was,
zijn dynastie verdwenen was, zijn rijk veroverd.

14
zat Danil in een ander rijk onder een andere koning nog steeds aan de top
(21).
Dat deed de Heer voor hem!
Het enige wat Danil moest doen is de Heer vertrouwen
uit zijn comfortzone stappen en in zijn krachtenveld gaan staan.
Danil en zijn vrienden doen dat, de anderen niet (6)

Ja krachtenveld dat is het goede woord.
We hebben het wel eens over een knipoog van God
maar dat is veel te magertjes bedacht ik later- als je ziet wat er hier allemaal
gebeurt.
God geeft veel mr dan een knipoog, aan ieder die Hem vertrouwt.
en in zijn krachtenveld gaat staan.
Dat is een enorme bemoediging: kijk dus voorbij wat ogen kunnen zien en
vat opnieuw moed broers en zussen.


15
De Heer regeert: niet alleen toen in Babylon, ook nu in Amsterdam! In NL.
Net zoals toen
aan Danil geeft hij vrienden die met je meedenken en je steunen.
bij je leven als christen in een vreemde cultuur.
Je hoeft het niet alleen te doen
Broers en zussen, Hij geeft ons aan elkaar!
Oh, laten we dat geschenk toch aannemen!
bij Danil, brengt hij verrassend genoeg- invloedrijke mensen op je
pad, die wel onder Gods invloed staan (zoals die hoofdeunuch toen)
die met je gaan meedenken en werken en je helpen in het dienen van
de Heer.
aan Danil en zijn vrienden, geeft hij ons een missie in onze cultuur, om
daar voor Hem en namens hem aan te werken. Dat kan rechtstreeks
zijn, maar ook op je plek in die cultuur door je werk in de stijl van de
Heer te doen en er goed in te zijn.

16
Kijk eens naar Danil en zijn vrienden: God gebruikt ze in die cultuur als
een soort Neonreclame voor Hem.
Vraag is alleen, neem jij die missie van je Heer aan?
Opdracht voor thuis
Broers en zussen, als gelovige ben je als een allochtoon als Jezus- in deze
samenleving.
En ergens blijven we vreemdelingen en kunnen we er nooit helemaal bij gaan
horen.
Want dan zouden wij de Heer niet meer volgen.
Weten we waar in onze samenleving de grens tussen christen en niet-meer -
christen loopt?
En heb je je voorgenomen daar niet over heen te gaan?
Helpen wij elkaar? En steunen we elkaar op onze weg achter Christus aan?
Of is het nog veel te veel ieder voor zich.
En het allerbelangrijkste: geloof je nog dat de Heer regeert?

17
Ook in Amsterdam en ook in de rest van Nederland.
Ga je dan ook in zijn krachtenveld staan?
Door te bidden en te zien waar de Heer openingen geeft.
Wees sterk en moedig: wie zo met de Heer leeft,
en net als Danil en zijn vrienden in het krachtenveld gaat staan.
Maakt wonderen mee.
Grote en kleine.
Wees sterk en moedig,
wie met de Heer leeft valt niet uit zijn hand
ook niet in Nederland!

Amen