You are on page 1of 8

STT DANH SCH

1 3200 khch hng mua xe Mercedes Tphcm


2 1300 khch hng mua xe Mercedes Tphcm
3 2600 khch hng mua xe Toyota Tphcm
4 1900 khch hng mua xe Toyota Tphcm
5 2363 khch hng G & Cty mua xe Toyota Tphcm
6 1020 khch hng mua xe BMW Tphcm
7 803 khch hng mua xe BMW Tphcm
8 500 khch hng mua xe BMW Tphcm
9 880 Khch hng mua xe hi ti Tphcm
10 1300 Khch hng mua xe hi Tphcm
11 439 Khch hng mua Trng Hi Auto
12 1050 khch hng CK CVSI Tphcm
13 595 khch hng CK Thnh Cng Tphcm
14 800 khch hng CK ACB
15 4000 khch hng CK Tphcm
16 200 Broker CK Tphcm
17 895 khch hng CK Tphcm
18 675 dau tu san vang VGB Tphcm
19 276 khch hng vng Tphcm
20 710 khch hng dau tu san vang VGB Tphcm
21 5500 khch hng sn vng Vit Nam
22 1400 khch hng VGB Tphcm
23 1430 khch hng VGB Tphcm
24 10000 khch hng PMH 55 phn khu
25 1789 khch hng PMH Tphcm
26 1300 khch hng Si Gn pearl
27 125 khch hng Saigon Pearl Village
28 2500 khch hng PMH Tphcm
29 500 khch hng The Manor Tphcm
30 600 khch hng The Manor officetel
31 250 bit th Tho in Q2
32 1200 khch hng PMH Tphcm
33 1411 khch hng cn h HimLam Q2
34 554 khch hng t nn HimLam Q7
35 463 khch hng Hong Anh Gia Lai 3 Tphcm
36 257 khch hng cn h The Everich I Tphcm
37 349 khch hng Carina Tphcm
38 120 khch hng t nn Ph Xun-Vn Pht Hng
39 197 khch hng d n Huy Hong Q2, Tphcm
40 520 khch hng t nn Cotec Ph Xun, Tphcm
41 1370 khch hng bt ng sn Thi Sn Tphcm
DATA KHCH HNG
42 100 khch hng Sailling Tower Q1
43 600 khch hng ca Savill
44 123 khch hng u t BS Tphcm
45 450 khch hng BS Nam Sai Gon
46 1100 khch hng HSBC Tphcm
47 4616 nhn vin ACB
48 5502 khch hng NH ng
49 65000 khch hng ACB
50 2050 khch hng HSBC tphcm
51 1600 khch hng n gi tit kim Q1
52 1700 khch hng gi NH c s d
53 22000 khch hng thu nhp trn 500USD
54 5900 member CLB thm m,spa Tphcm
55 731 member CLB CALIFORNIA WOW
56 600 khch hng Q1
57 300 khch hng Tphcm
58 801 thnh vin cap cao ti cng ty Tphcm
59 662 khch hng Expo Tphcm
60 6174 khch hng kinh doanh
61 4700 Qun l cao cp ti Tphcm
62 6000 qun l cp cao ti Tphcm
63 12000 trng phng tr ln ti Tphcm
64 1136 khch hng thn thit Diamond Plaza
65 7296 khch hng TT mua sm Nguyn Kim
66 1228 hi vin bnh vin Php-Vit
67 224 member CLB Golf Tphcm
68 5589 khch hng mua bo him ti Tphcm
69 14079 khch hng Mobifone tr sau Tphcm
70 2400 khch hng thu nhp cao
71 4600 nhn vin thu nhp cao
72 5600 G v trng Tphcm
73 5800 nhn vin thu nhp cao
74 7000 chuyn vin cng ngh thng tin
75 7600 nh giu Tphcm
76 5400 qun l Tphcm
77 60000 khch hng Saigon Tourist
78 672 khch hng thn thit Spa, Plaza Tphcm
79 110 khch hng tin hc
80 1117 khch hng Trung tm o to Pace
81 596 khch hng Thi H Book
82 426 kin trc s ti Tphcm
83 1710 k ton trng lm vic ti Tphcm
84 2049 k ton trng lm vic ti Tphcm
85 4700 Qun l cp cao ti Tphcm
86 6068 cp qun l tr ln ti Tphcm
87 13000 thng tin chn lc t name card
88 1421 hc vin TT o to Pace
89 10000 thnh vin cng ty ti tphcm
90 349 Vit kiu
91 600 khch hng MN cua Berich
92 2000 khch hng MN cua Berich
93 3500 khch hng mua
94 1500 khch hng mua 11.1.12
95 3500 khch hng mua 6.2.12
96 900 khch hng mua cht lng
97 1758 khch hng d hi tho Berich
98 250 khch hng d hi tho phong thy
99 1758 khch hng d hi tho Berich
100 4900 khch hng hc Jimmy Wong
101 450 ng k hc Single Blair
102 10000 khch hng chn lc ti Tphcm
103 8000 khch hng MN ca Berich
104 184 hiu trng cc trng H Bnh Dng
105 279 gii vn ngh s ton quc
106 500 i l vi tnh Tphcm (c email, ko c di ng)
107 4024 sinh vin i hc kinh t
108 1900 SV HV Bu Chnh Tphcm 2006
109 253 G cp cao nc ngoi lm vic ti tphcm
110 1011 DN ang hot ng ti Tphcm
111 2114 G ti Tphcm
112 6865 Qun l cao cp ti Tphcm
113 500 G kinh doanh Tphcm
114 1090 G cng ty Tphcm
115 1500 G Bnh Dng
116 771 thnh vin CLB doanh nhn YBA Tphcm
117 622 thnh vin CLB doanh nhn Saigon
118 426 thanh vin CLB doanh nhn t Vit Tphcm
119 3416 thanh vin din n QTDN ti Tphcm
120 711 cng ty lnh vc xy dng Tphcm
121 2806 Doanh nghip c vn nc ngoi ti Tphcm
122 349 Gim c cng ty Bnh Dng
123 680 Gim c ng Nai mi thnh lp
124 8200 doanh nghip mi thnh lp 2010 tphcm
125 1600 cng ty xy dng ngnh thp ton quc
126 680 G ng Nai mi thnh lp
127 1200 qun l v Gim c
128 2618 G thu nhp cao ti Tphcm
129 152 doanh nhn cng gio Tphcm
130 1700 khch hng hip hi tphcm
131 876 thnh vin CLB doanh nhn 2030
132 258 Lnh o doanh nghip ng Nai
133 10000 cng ty xy dng a c Vit Nam
134 300 G tphcm VIP
135 240 lnh o cng ty
136 128 CEO v trng phng Marketing Tphcm
137 370000 doanh nghip ton quc
138 9700 G Tphcm
139 3061 Cc cng ty trong KCN ton quc
140 10300 G Tphcm
141 240 Thnh vin lnh o 100 cng ty
142 1023 TG v CT HQT cc cng ty ln Tphcm
143 5982 G cng ty Tphcm
144 6768 G H Ni t Vietcombank
145 36890 MOBIFONE tr sau H Ni
146 38935 VIETTEL tr sau H Ni
147 5660 G cng ty ti H Ni
148 114 N doanh nhn H Ni
149 672 Khch hng sn vng VGB H Ni
150 1420 khch hng vng VGB H Ni
151 3340 Khch hng thu nhp cao ti H Ni
DATA KHCH HNG
156 100.000 KH in my Nguyn Kim (h tn, a ch, t, s tin,sn phm mua)
157 10.053 khach hang dong bao hiem
158 32.595 NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR
159 44.123 Khch hng Thu nhp cao ti Tp. H Ch Minh trn 20 triu 1 thng
160 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM
161 11.720 Khch hng Class A++ ti Tp. H Ch Minh (xe hi Mercedes) -VIP
162 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM
163 577 Ph huynh Hc sinh Trng Quc t ti Tp. H Ch Minh
164 8.000 VANG MOBI TPHCM
165 5.000 TB VANG VINA TPHCM
166 7000 khach hang xe hoi ford hcm
167 102.767 KH ca PG Bank
168 DS 4100 KH SACOMBANK
169 138 EUROCHAM membership
170 18,000 CTY XNK TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH
171 20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA
172 50,000 CTY XNK TAI CHAU A - CHAU PHI - AUSTRALIA- NEWZEALAND
173 5.600 G TPHCM
174 HOI PTTM TPHCM
175 KH MIPEC HA NOI
176 2.688 TOYOTA Tphcm
177 2365 Toyota Tphcm
178 VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
179 Danh sach du hoc sinh Tiep Khac 82-83
180 680 LUAT SU
181 700-good-Danh sach tham tan VN tai cac nuoc nam 2007
182 1.200 Khch hng cn h New SG- Nh B mi cp nht (ch nh, ngi thu nh)
183 TOYOTA--2600
184 MERCEDES-2000
185 49.000 khch hng gi TK ACB
186 1020 KHACH HANG BMW
187 316 khach hang mua xe toyota tai binh duong
188 287 danh sach khach hang mua xe toyota tai Tay Ninh
189 149 khach hang mua xe toyota tai Vung Tau
190 127 danh sach khach hang mua xe toyota tai Dong Nai
191 110 khach hang mua xe toyota tai can tho
192 SG Cyclo Challenge Project check list
193 VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
194 537 khach hang dien may
195 100.000 Lead danh may dot1_2
196 Employee's Outstanding advances 31May10
197 2000 Qun l cc ngnh ngh
198 1890 KH T CHNG KHON HA NOI
199 1768-DS Tong hop kh san vang VGB
200 1585 Nhan vien Phong kinh doanh HCM
201 1578-List Group 21 Bao Minh - CMG
202 500 Danh sach KH - CK Thang Long 1
203 DANH SACH CHU DAU TU DA LIEN KET TECHCOMBANK(1)
204 Danh sch 700 khch hng sn vng ti thnh ph H Ch Minh
205 Danh sch 19.303 doanh nghip ti TpHCM,H Ni,Bnh Dng,B Ra-Vng tu....
206 Danh sch 10.303 doanh nghip ti TpHCM
207 Danh sch 9.300 doanh nghip mi thnh lp ti TpHCM trong 10 thng u nm 2010
208 Danh sch 6.700 gim c ti Tp. H Ni c y in thoi di ng
209 Danh sch 3.000 s hu xe t (t) ti Tp.HCM
210 965 CTY THIET BI Y TE VN
211 Cty NN thue Vn phng
212 2.497 CTY DU LICH TAI VIET NAM
213 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA
214 DS 1650 NU GUI TIET KIEM NH QUAN 1
215 DS 1300 NAM GUI TIET KIEM NH QUAN 1
216 200 KHACH HANG ACB TIET KIEM
217 2.132 DS TIET KIEM QUAN 3
218 DS TIET KIEM QUAN TAN BINH.
219 DS TIET KIEM QUAN 12
220 DS TIET KIEM QUAN 6
221 DS TIET KIEM QUAN 9
222 DS TIET KIEM QUAN 10
223 DS TIET KIEM QUAN 11
224 DS TIET KIEM QUAN GO VAP
225 DS TIET KIEM HOC MON
226 DS TIET KIEM BINH CHANH
227 DS TIET KIEM QUAN BINH TAN
228 DS TIET KIEM BINH THANH
229 DS TIET KIEM QUAN TAN PHU
230 250 KH THAO DIEN Q2
231 300 Doanh nhan SG
232 466 KHCH HNG QUAN TM SUNRISE CITY
233 467 khach hang office cua cty DTU tu van du hoc
234 600 CHUNG KHOAN THANH CONG
235 600 KHACH HANG CUA SAVILL
236 710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM
237 800 CHUNG KHOAN ACB
238 1200 HOC VIEN PACE
239 4000 DAU TU CHUNG KHOAN
240 7000 KH XE FORD HN
241 7600 NHA GIAU HCM
242 10000 KHCH HNG PARKSON
243 270 CTY DAU KHI TAI VIET NAM
244 DS 2.400 CTY GO TAI VIET NAM
245 2300 CTY MAY MAC TAI VIET NAM
246 1.213 DS CTY VIEN THONG VN
247 2.500 CTY VAN TAI VN
248 DS CTY THIET BI Y TE VN
249 1067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ
250 KHUYEN MAI LG
251 Mipec - details sold units(1)
252 1.000 NDT Vang tai SG
253 4.636 NHA HANG KHACH SAN VIET NAM
254 2.048 TIET KIEM HSBC
255 2000_ke_toan_truong_tai_tphcm
256 2003 cong ty xay dung
257 3681 kh thu nhap cao vip ha noi
258 6200 THONG TIN KHACH HANG CHON LOC TU NAME CARD
259 10000 KHCH HNG PARKSON
260 10800-Master Database-email&dt ban
261 16.700 KH mua cn h ca CB Richard Ellis(CBRE )
262 250 Pannanoma Ph M Hng, Q7
263 700 Khch hng mua t nn An Ph-An Khnh, Q2
264 Danh sch 2000 Khch hng ti Tp. H Ch Minh gi tin ti Ngn hng ANZ
265 400 Khch hng Cantavil, Q2
266 Danh sch DN nghip thp tng ch tch nc i chu u
267 Danh sch cc t chc phi chnh ph INGO ti VN
268 19.000 CTY DAY DU EMAIL
269 9200 CONG TY CO NGUOI NUOC NGOAI TAI VIET NAM
270 4600 He Thog Ngan Hang
271 101 VILLA RIVIERA Q2
272 100 VILLA SG PEARL.
273 734-danh sach hoi vien doanh nghiep tre YBA
274 738-SFH Master List (Aug 2008)(im-uk)
275 754-danh sach hoi vien YBA_landline
276 1000 khach hang Him lam kinh t moi nhat gia 900K
277 1200-khach hang
278 1.020 KHACH HANG BMW
279 1.050 KHACH HANG TVSI HCM
280 21.233 UNG VIEN TIM VIEC NHANH
281 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA
282 1.200 GIAM DOC-CT.HQT CAC CTY LON HCM
283 1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM
284 1.400 THANH VIEN BV FV HCM
285 1.600 KHACH HANG SO HUU OTO TAI HCM
286 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM
287 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM
288 4.200 KHACH HANG THAN THIET PARKSON
289 4.700 QUAN LY CAP CAO HCM
290 5 300 KH Ngan Hang Dong A
291 5.502 Khch hng gi Tin Ngn hng Nam ti Tp. H Ch Minh
292 5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM
293 Danh sach ban chap hanh hoi tin hoc Vietnam nhiem ky 6
294 danh sach ban chap hanh nhiem ky 2008-2013 hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls
295 30 sn phm central garden, qun 1
296 13.797 G tr sau MOBILE
297 40.000 Thue bao tra sau - HaNoi-co dia chi ro rang
298 50.000 -Thu bao tr sauVIP- mobifone-tphcm
299 19700 - TB VIP VIETTEL - tphcm
300 14.000 -TB VIP MOBIPHONE-tphcm
301 2.000-THU BAO TR SAU CA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc
302 VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang-hanoi
303 VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang-hanoi
304 DS korean tai viet nam
305 DS 1000 cty co von dieu le tren 10 ty
306 2.600 cty tin hoc ton quc
307 500vpddien +108 fdi singapore + 10thau nuoc ngoai Dien tb
308 500-VPDD doanh nhan nuoc ngoai tai vietnam(im-uk)
309 12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010
310 2.796 CTY LON NHAT TAC CAC TINH CON LAI
311 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM
312 56-Danh sach brokers tham gia hoi thao Da Nang - 20071215
313 100-KH Bao Chi v
314 123 kh dau tu
315 124 H2 quan 4
316 145-KH database
317 147-GOLFER-NEW
318 200-Broker chung khoan tphcm
319 203 GD moi thanh lap 2010
320 210 HI QUNG CO
321 259 cty tphcm
322 90-follow up list (6)
323 300-follow up list (3)
324 278-danh sach hoi vien hoi nong nghiep hn
325 400-follow up list (4)
326 500-Danh sch khch hng LG HCM
327 100.000 KH in my Nguyn Kim (h tn, a ch, t, s tin,sn phm mua)
328 i l vng SBJ ti Tp HCM
329 500 Khch hng cty du kh
V cn rt nhiu danh khch mi cp nht khc na.