You are on page 1of 5

1. Korte beschrijving van het thema.

Kennismaking met de econometrie

2. Leerdoel taak

* Een Macro-economisch model van het internet afhalen en installeren


in een spreadsheet. Economische iteraties uitvoeren.
* Argumenten kunnen leveren waarom een macro-economisch model
van belang is voor de Nederlandse economie.
* Uit kunnen leggen wat de economische effecten zijn als de lonen b.v.
een 0,5% stijgen.
* De sociaal-economische effecten berekenen van een zelfbedachte
meevaller cq tegenvaller.
* Spelen met voorspellen.
* Zelf analyses en prognoses maken.

Taakbeschrijving:

Micromacro Consultants Home Page

http://users.bart.nl/~mmc/index.htm

Maak een keuze voor een model:Curalyse, Antillyse of Macroabc


Hoe vind je die modellen:
ILO.ZIP
(238 kB) CURALYSE.ZIP
(1239 kB) ANTILLYSE.ZIP
(1358 kB) MACROABC.ZIP
(478 kB) PKUNZIP.EXE

Voer de hieronder opgesomde 1 t/m 15 handelingen uit of doe het op je


eigen manier!!!!!

1. Ga naar de Homepage van Micromacro Consultants. Het adres is:


http://users.bart.nl/~mmc/

1
2. Lees het gekozen Draaiboek Macro-ABC

3 Download Pkunzip.exe

4. Klik op de knop waar 'Save File' op staat. Hiermee kun je het bestand
Macroabc.wks opslaan.

Kies een directory om het bestand in op te slaan. Je kunt het bestand


bijvoorbeeld op een floppy opslaan, maar ook op je eigen account of
de harde schijf van de computer.

Druk dan op OK. Even geduld en het bestand wordt gedownload.

7. Download tevens het programma Pkunzip.exe naar diezelfde


directory. Dit doe je door op de zin: 'Klik hier om Pkunzip.exe te
downloaden' te klikken.

8. Sluit het internet af.

9. Open nu het programma Word en zoek het programma


Macro-ABC.

10. Ga na de directory waar je de bestanden in hebt opgeslagen.

11. Pak het model uit: pkunzip macroabc.zip <enter>

12. Daarna wordt macroabc.xls aangemaakt en kun je gaan werken in de


spreadsheet Excel.

13. Start het programma Excel.

14. Open het bestand macroabc.wks. Zoek de directory waar je het


bestand in hebt uitgepakt. Open het bestand door er op te
dubbelklikken.

15. Nu kun je werken met het model. In de cellen kunnen gegevens


worden veranderd waardoor andere getallen mee veranderen.

2
Lees daarna desnoods nog een keer "Wat kunt u met Macroabc, Curalyse,
Bonalyse, Antillyse handboek

Maak van wat je belangrijk vindt een print! Dus niet het hele handboek
uitprinten.

Maak tijdens het lezen een keuze welke vergelijking je wilt begrijpen
Loonsom of consumptie prijsindex.
Voer zelf twee varianten uit: Loonmatigingsbeleid of een hogere rente of
verhoging indirecte belasting. Dus gewoon het voorbeeld volgen.

Voer 5 varianten uit:


1. Overheid
2. Buitenland
3. Gedrag bedrijven cq gezinnen
4. Arbeidsmarkt
5. Voer een zelfbedachte variant uit.

3. Literatuur:

Handleiding Macroabc ( staat op het internet)


Handleiding Curalyse
Gebruik ook de links

4. Oefenvragen:

.
1. Wat doet het C.P.B.
2. Noem drie soorten publikaties van het C.P.B.
3. Hoe ziet de presentatie van de Kerngegevens eruit?
4. Uit welke blokken is het Freia-Kompasmodel opgebouwd en beschrijf
ze.
5. Beschrijf een loonmatiging wat die met de blokken doet.
6. Wat doet expansief monetair beleid met het rekenmodel?
7. Verklaar het effect van een hogere dollar op het volume van onze
3

3
goederen uitvoer? (Geef de richting aan).
8 Wat doet de olieprijs met de rijksbegroting.

5. Werkwijze studenten

Werken in groepjes van drie of kleiner!

2 dagdelen

1e dagdeel Lees en zoek een PC waarop je kunt internetten.

Voer de beschrijvingen in Excel (of ander spreadsheet)


uit en doe de opdracht in principe 5 iteraties.

2e dagdeel Maak het verder af!!


Dit kan thuis zijn of ander moment.
Evalueer de opdracht.

6. Verwijzing naar andere andere vakken


n.v.t.

7. Beoordeling/toets/ Wat lever je op!

De motivatie keuze
De uitwerkingen van de opdracht.
Je email adres voor de beoordeling.
Reflectie op de opdracht en de tijd dat je ermee bezig bent geweest.
5 Beantwoording van de oefenvragen

8. De opdracht: deze doe je met z’n drieën of een kleinere groep, desnoods
alleen. Dit alles op een a viertje

4
Resultaat taak:

De opdracht stuur je me op ter beoordeling daan.kuipers@hu.nl

Studieproces

Het individuele studie-proces mag je zelf beoordelen: wat heb je er


aangehad!
Evalueer de taak ook in je antwoord.

Rooster:

Start en einde:start week 5 en inleveren 7 oktober via de mail. Klas en de


drie groepsnamen……

Gezamenlijke Collegecasus

Het maken van een opdracht waarin mbv een driesporenbeleid duidelijk
wordt hoe je in een maatschappij moet investeren om werkloosheid op te
lossen. In engere zin het politieke beleid van na de oorlog en de jaren 80. De
zogenaamde operationele, tactische en strategische opbouw van een
economie wordt onder een vergroot glas gelegd, als grondstof voor
beleidbeslissingen dit alles voor de noodzakelijke relevantie en inzicht in de
omgevingsanalyse. Deze casus wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Taakverantwoordelijke: D.Kuipers D03 17