You are on page 1of 17

Lesplan van cursus “Buitenklimaat”

Week 1

Leerdoelen:
• Leren dat er externe omstandigheden zijn die invloed hebben op een
organisatie
• Leren zoeken van bruikbare informatie
• Beschrijven van de externe variabelen

Werkwijze:
• Samen met de docent van een voorbeeld-organisatie de externe
variabelen opsommen
• Benaderen van de eventuele beïnvloedbaarheid van de variabelen
• Uitwerken van de consequenties van de variabelen voor de organisatie
• Komen tot het zich realiseren dat elke organisatie met verschillende
externe variabelen te maken heeft

Aan te bieden theorie:


• De theorie van Destep; demografische, economische, socio-
economische, technologische, ecologische en politiek-juridische
factoren, boek Grondslag van de Marketing, hoofdstuk 3, paragraaf
3.1 en 3.3

Casus 1: de casus die gezamenlijk wordt gemaakt

Snackbar “De Vette Bol” is gevestigd in de wijk Lunetten in Utrecht. De


Vette Bol is niet aangesloten bij Kwalitaria. Het basisassortiment is
redelijk standaard voor een snackbar, maar daarnaast brengt De Vette Bol
ook vegetarische en halal snacks.
De Vette Bol heeft twee jaar geleden een drastische verbouwing
uitgevoerd; er is een nieuwe keuken geplaatst met heteluchtoven,
magnetron, cooker, steamer en natuurlijk frituur. Het eet- en
bestelgedeelte is in eigentijds blauw en groen geschilderd en aan de muur
hangen schilderijen van Keith Haring. Alle producten worden
aangeboden in bakjes of zakjes van gerecycled papier.
De Vette Bol is 7 dagen per week geopend, van 10.00 uur tot 00.00 uur;
eigenaar Peter de Vries werkt 5 dagen in de week, de andere 2 dagen runt
Ahmed AlSaaida de snackbar.
De gemeente Utrecht heeft onlangs aangekondigd dat het strikter met de
openingstijdenwetgeving zal omgaan. Dit betekent dat overschrijding een
boete van 250 Euro per half uur kan opleveren.

Opdracht: gezamenlijk alle Destep-factoren opzoeken, benoemen en


bespreken.

Casus 2: een deel van de behandelde en geoefende stof gaan de studenten


nu zelf toepassen in een eenvoudige situatie.

Drukkerij PlantijnCasparie met diverse vestigingen is een middelgrote


drukkerij die drukt in het Nederlands en in andere talen. De drukkerij
maakt deel uit van RSDB. PlantijnCasparie is werkzaam op de business-
to-business markt.

Opdracht: elk team wordt gevraagd, uit te zoeken wat de economische


factoren zijn die invloed hebben op PlantijnCasparie en deze te
beschrijven en een korte presentatie hierover gereed te maken.

Casus 3: de behandelde en geoefende stof wordt nu in een complexere


situatie door de teams zelfstandig toegepast.

CSM Suiker is een werkmaatschappij van de CSM-Group. CSM Suiker


levert diverse producten en merken suiker in een business-to-business
omgeving. De eindconsument kan de CSM Suiker producten kopen in de
supermarkt, of de CSM Suiker producten tegenkomen in de horeca. Als
CSM Suiker is verwerkt als halffabrikaat is dit voor de consument niet
zichtbaar.

Opdracht: aan elk team de opdracht om voor CSM Suiker uit te zoeken
met welke externe omgevingsfactoren men te maken heeft. Per factor
moet het team een opsomming en toelichting schrijven en het geheel
terbeoordeling inleveren.

Tijdsplanning

Dagdeel 1:
Theorie en casus 1

Dagdeel 2:
Casus 2 en 3
Week 2

Leerdoelen:
• Leren welke consequenties externe factoren hebben op het beleid dat
een organisatie voert
• Leren hoe je externe factoren kunt (proberen te) beïnvloeden
• Leren een bedrijfstak uiteen te rafelen
• Leren de verschillende onderdelen binnen een bedrijfstak te
beschrijven

Werkwijze:
• Terugkoppeling casus 3 van week 1
• Haal de externe factoren uit het CSM voorbeeld terug en kijk naar de
consequenties op hun beleid
• Pas het 5-krachtenmodel van Porter toe

Aan te bieden theorie:


• 5-krachtenmodel van Porter
• concurrentie-analyse, Grondslagen van de Marketing, hfd 3, 3.1 en
3.2, hfd 1, 1.5.4

Casus 1: gezamenlijk te behandelen

Snackbar De Vette Bol uit Lunetten heeft te maken met diverse partijen,
die samen zijn bedrijfstak uitmaken en met diverse stakeholders.
Opdracht: breng gezamenlijk met de docent de bedrijfstak van De Vette
Bol in kaart; gebruik hiervoor het 5-krachten model.

Casus 2: gedeeltelijk zelf toepassen van de theorie in een iets complexere


situatie

Drukkerij PlantijnCasparie heeft te maken met diverse vormen van


concurrentie. Gezamenlijk met de docent worden deze vormen benoemd
en worden er voorbeelden bij gezocht.
Opdracht: werk in teams het 5-krachtenmodel van Porter uit voor de
drukkerijbedrijfstak. Zorg dat een duidelijk overall beeld wordt neergezet
over deze branche op een fliperoverblad. De flipovers worden aan elkaar
gepresenteerd.

Casus 3: zelf toepassen van de behandelde theorie in een complexe


situatie

CSM Suiker bevindt zich in de bedrijfstak suiker en zoetwaren.


Opdracht: definieer wie de directe en indirecte concurrenten van CSM
Suiker zijn en geef vervolgens een duidelijk beeld van de bedrijfstak
waarin CSM Suiker zich bevindt. Zet deze uitwerking op papier. Maak
vervolgens een stelling over: De suiker- en zoetwarenbranche in 2010.
Alle stellingen worden op het bord gezet en toegelicht.

Tijdsplanning

Dagdeel 1:
Theorie en casus 1

Dagdeel 2:
Casus 2 en 3
Week 3

Leerdoelen:
• De externe omgevingsfactoren op macro en meso niveau kunnen
definiëren en toepassen van een willekeurige onderneming
• De link kunnen leggen tussen de externe factoren en het gevoerde
organisatiebeleid

Werkwijze
• De theorie over externe omgevingsfactoren kort terughalen aan de
hand van een voorbeeld
• De studenten gaan aan het werk met een rijke, andere case
• Na behandeling van de case ondervragen de studenten elkaar en
beoordelen

Aan te bieden theorie


• Korte herhaling van de Destep-theorie en het 5-krachtenmodel

Casus:
Koninklijke Jongeneel BV is een zelfstandige dochter van NV Deli
Universal. Jongeneel verkoopt en distribueert hout, plaatmateriaal en
bouwproducten aan de professionele bouw en industrie via een landelijk
netwerk van 34 regionale vestigingen. Om de klant zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn, behoort bovendien een aantal gespecialiseerde
bedrijven tot de organisatie van Jongeneel.
Opdracht: zoek uit wie de directe en indirecte concurrenten van
Jongeneel zijn en met welke partijen zij rekening dienen te houden.
Bepaal wat de externe factoren zijn voor Jongeneel. Geef een duidelijk
beeld van de bedrijfstak waarin Jongeneel zich bevindt en geef aan in
hoeverre Jongeneel rekening kan en moet houden de gegevens die je over
externe factoren en de bedrijfstak hebt gevonden.
Maak over deze opdracht een schriftelijk verslag (rapport), dat
inhoudelijk door de docent zal worden nagekeken en voorzien van
feedback. Het rapport wordt daarna in de cursus “Resultaat na zoeken”
gebruikt.
Het rapport dient te voldoen aan de volgende eisen:
• maximaal 20 pagina’s A4
• het rapport dient de concurrentie, de bedrijfstak, de externe factoren
en de invloed op de strategie te beschrijven
• het cijfer zal voor 25% meetellen in het eindcijfer voor deze cursus

Tijdsplanning

Dagdeel 1:
Korte herhaling theorie en start casus

Dagdeel 2:
Zelfstandig werken aan casus

Week 4

Leerdoelen:
• Inzicht krijgen in de reguliere conjunctuurmodellen.
• Begrijpen hoe een economische kringloop neergezet kan worden en
hoe een link gelegd kan worden met de conjunctuur
• Kennis opdoen van de economische kengetallen
• Door feedback inzicht krijgen in het toepassen van de behandelde
theorie over macro en meso omgevingsfactoren

Werkwijze:
• De theorie van de conjunctuurmodellen wordt behandeld.
• Daarna wordt de student met toenemende mate van complexiteit aan
het werk gezet met wat een conjunctuurmodel is.
• Zelf oefeningen doen met economische kringlopen.
• Het begrip macro economische kengetallen wordt uitgelegd en
geoefend. Onderneming en Omgeving, hoofdstuk 1, 2 en 3
Casus:

Zelf maken van een economische kringloop van Nederland , m.b.v. de


gegevens die staan bij het CBS. Aangeven welke rol bedrijven in deze
kringloop spelen, wat is hun toegevoegde waarde. Hoe ziet onze
handelsbalans eruit en welke bedrijven spelen hierin een voorname rol.

Opdracht: maak de economische kringloop voor Nederland en zet het geheel


in presentabele vorm op. De groepen zullen twee aan twee aan elkaar
presenteren en elkaar feedback geven.

Tijdsplanning

Dagdeel 1:
Theorie conjunctuurmodellen en oefenopdrachten, theorie macro-
economische kengetallen.

Dagdeel 2:
Casus economische kringloop van Nederland
Week 5

Leerdoelen:
• Inzicht krijgen in de werking van economische groeimodellen
• Begrijpen dat de organisatie onderdeel is van het geheel dat
afhankelijk is van o.a. de conjunctuur
• Inzicht krijgen in investeringsstrategieën die leiden tot
inkomenseffecten en zo tot een duidelijk merkbaar effect op de
conjunctuur
• Wat doet het CPB, hoe gebruikt die de econometrie.

Werkwijze
• De theorie van de conjunctuurmodellen wordt behandeld; in het
bijzonder een economisch groeimodel.
• Daarna gaat de student met toenemende mate van complexiteit aan het
werk met een economisch groeimodel waarin het capaciteitseffect en
het inkomenseffect tot uitdrukking komt.

Casus 1

1. Korte beschrijving van het thema.

Kennismaking met de econometrie

2. Leerdoel taak

* Een Macro-economisch model van het internet afhalen en installeren


in een spreadsheet. Economische iteraties uitvoeren.
* Argumenten kunnen leveren waarom een macro-economisch model
van belang is voor de Nederlandse economie.
* Uit kunnen leggen wat de economische effecten zijn als de lonen b.v.
een 0,5% stijgen.
* De sociaal-economische effecten berekenen van een zelfbedachte
meevaller cq tegenvaller.
* Spelen met voorspellen.
* Zelf analyses en prognoses maken.

Taakbeschrijving:

Micromacro Consultants Home Page

http://users.bart.nl/~mmc/index.htm

Maak een keuze voor een model:Curalyse, Antillyse of Macroabc


Hoe vind je die modellen:
ILO.ZIP
(238 kB) CURALYSE.ZIP
(1239 kB) ANTILLYSE.ZIP
(1358 kB) MACROABC.ZIP
(478 kB) PKUNZIP.EXE

Voer de hieronder opgesomde 1 t/m 15 handelingen uit of doe het op je


eigen manier!!!!!

1. Ga naar de Homepage van Micromacro Consultants. Het adres is:


http://users.bart.nl/~mmc/

2. Lees het gekozen Draaiboek Macro-ABC

3 Download Pkunzip.exe

4. Klik op de knop waar 'Save File' op staat. Hiermee kun je het bestand
Macroabc.wks opslaan.

Kies een directory om het bestand in op te slaan. Je kunt het bestand


bijvoorbeeld op een floppy opslaan, maar ook op je eigen account of
de harde schijf van de computer.

Druk dan op OK. Even geduld en het bestand wordt gedownload.


7. Download tevens het programma Pkunzip.exe naar diezelfde
directory. Dit doe je door op de zin: 'Klik hier om Pkunzip.exe te
downloaden' te klikken.

8. Sluit het internet af.

9. Open nu het programma Word en zoek het programma


Macro-ABC.

10. Ga na de directory waar je de bestanden in hebt opgeslagen.

11. Pak het model uit: pkunzip macroabc.zip <enter>

12. Daarna wordt macroabc.xls aangemaakt en kun je gaan werken in de


spreadsheet Excel.

13. Start het programma Excel.

14. Open het bestand macroabc.wks. Zoek de directory waar je het


bestand in hebt uitgepakt. Open het bestand door er op te
dubbelklikken.

15. Nu kun je werken met het model. In de cellen kunnen gegevens


worden veranderd waardoor andere getallen mee veranderen.

Lees daarna desnoods nog een keer "Wat kunt u met Macroabc, Curalyse,
Bonalyse, Antillyse handboek

Maak van wat je belangrijk vindt een print! Dus niet het hele handboek
uitprinten.

Maak tijdens het lezen een keuze welke vergelijking je wilt begrijpen
Loonsom of consumptie prijsindex.
Voer zelf twee varianten uit: Loonmatigingsbeleid of een hogere rente of
verhoging indirecte belasting. Dus gewoon het voorbeeld volgen.

.
Voer 5 varianten uit:
1. Overheid
2. Buitenland
3. Gedrag bedrijven cq gezinnen
4. Arbeidsmarkt
5. Voer een zelfbedachte variant uit.

3. Literatuur:

Handleiding Macroabc ( staat op het internet)


Handleiding Curalyse
Gebruik ook de links

4. Oefenvragen:

.
1. Wat doet het C.P.B.
2. Noem drie soorten publikaties van het C.P.B.
3. Hoe ziet de presentatie van de Kerngegevens eruit?
4. Uit welke blokken is het Freia-Kompasmodel opgebouwd en beschrijf
ze.
5. Beschrijf een loonmatiging wat die met de blokken doet.
6. Wat doet expansief monetair beleid met het rekenmodel?
7. Verklaar het effect van een hogere dollar op het volume van onze
goederen uitvoer? (Geef de richting aan).
8 Wat doet de olieprijs met de rijksbegroting.
5. Werkwijze studenten

Werken in groepjes van drie of kleiner!

2 dagdelen

1e dagdeel Lees en zoek een PC waarop je kunt internetten.

Voer de beschrijvingen in Excel (of ander spreadsheet)


uit en doe de opdracht in principe 5 iteraties.

2e dagdeel Maak het verder af!!


Dit kan thuis zijn of ander moment.
Evalueer de opdracht.

6. Verwijzing naar andere andere vakken


n.v.t.

7. Beoordeling/toets/ Wat lever je op!

De motivatie keuze
De uitwerkingen van de opdracht.
Je email adres voor de beoordeling.
Reflectie op de opdracht en de tijd dat je ermee bezig bent geweest.
5) Beantwoording van de oefenvragen

8. De opdracht: deze doe je met z’n drieën of een kleinere groep, desnoods
alleen. Dit alles op een a viertje

Resultaat taak:

De opdracht stuur je me op ter beoordeling.


Studieproces

Het individuele studie-proces mag je zelf beoordelen: wat heb je er


aangehad!
Evalueer de taak ook in je antwoord.

Rooster:

Start en einde:start week 5 en inleveren 7 oktober via de mail. Klas en de


drie groepsnamen……

Gezamenlijke Collegecasus

Het maken van een opdracht waarin mbv een driesporenbeleid duidelijk
wordt hoe je in een maatschappij moet investeren om werkloosheid op te
lossen. In engere zin het politieke beleid van na de oorlog en de jaren 80. De
zogenaamde operationele, tactische en strategische opbouw van een
economie wordt onder een vergroot glas gelegd, als grondstof voor
beleidbeslissingen dit alles voor de noodzakelijke relevantie en inzicht in de
omgevingsanalyse. Deze casus wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Casus 2 ( facultatief): voor een afrondingscijfer

Kies een bedrijf. Plaats deze in de huidige economische conjunctuur en


maak voor dit bedrijf een tactisch en strategisch beleidsplan. Maak de
doelstellingen Specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch. ( SMART
-doelstellingen). Het is een plan waarmee het bedrijf tot ver na 2010 kan
werken.

Deze opdracht maak je schriftelijk in hetzelfde groepje en zal op het


bovenstaande worden beoordeeld; elk lid geeft aan wat hij gedaan heeft. Ad
random zal een projectlid gevraagd worden, het hele stuk te verdedigen en te
onderbouwen.
Indien de opdracht niet voldoende is, kan er een ander lid worden gevraagd!
Het werkstuk wordt ingeleverd en voorzien van feedback door
Daan.Kuipers@hu.nl

Tijdsplanning

Dagdeel 1:
Econometrie

Dagdeel 2:
Econometrie

Gezamenlijk college: Drie sporenbeleid.


Week 6

Leerdoelen
• Het leren koppelen van externe bedrijfstakgegevens aan economische
gegevens
• Het inzicht krijgen in het grote externe spectrum waarin de organisatie
zich beweegt en dat invloed uitoefent op het al dan niet succesvol zijn
van deze organisatie

Werkwijze
• De behandelde theorie van externe en economische omgeving wordt
herhaald aan de hand van een gezamenlijk uit te voeren casus
• Daarna gaat de student met toenemende mate van complexiteit aan het
werk met de externe en economische omgeving

Casus 1: gezamenlijk uit te voeren


Philips heeft in 2002 de Senseo Crema geïntroduceerd op de Nederlandse
markt. De ontwikkeling en introductie zijn in samenwerking met Douwe
Egberts uitgevoerd; het resultaat is een totaalconcept voor het bereiden van
een kopje Hollandse koffie met een Italiaans crema-laagje.
De introductie heeft de doelstellingen van Philips ruim overschreden; de
penetratie van Philips Senseo is inmiddels zo’n 30%. Douwe Egberts is
minder tevreden met het resultaat, aangezien het idee van een totaalconcept
wordt doorkruist door de introductie van vele private label-koffiepads.
De Philips Senseo is inmiddels vervangen door een tweede generatie
apparatuur, die in meerdere kleuren en zonder lekrisico is uitgebracht. De
verkoopprijs van de Philips Senseo is terruggebracht van 79.95 Euro naar
59.95 Euro. Bovendien wordt het apparaat regelmatig in cross selling
activiteiten ingezet en als kadoartikel bij aanschaf van bijv verzekeringen
gebruikt.

Opdracht: breng de externe omgeving van Philips Senseo in beeld en geef


aan welke economische ontwikkelingen er vanaf vlak voor de introductie
zijn opgetreden. Bepaal in hoeverre deze ontwikkelingen invloed hebben
gehad en zullen hebben op het succes van Philips Senseo.
Maak een poster van de externe omgeving en plaats er de economische
ontwikkelingen in. Geef onderaan je poster weer, wat volgens jullie de
succesverwachting voor de komende drie jaar is. De posters zullen worden
gepresenteerd. Op een website worden ze gepesenteerd. De poster maak je in
microsoft Publisher.

Casus 2/3: behandelde stof in een complexe situatie zelfstandig toepassen


Zoek zelf een bedrijf dat als kernactiviteit een technisch proces heeft en dat
minimaal 100 werknemers heeft. Het bedrijf mag zich alleen op de b-to-b
markt bevinden of op b-to-b en business-to-consumer markt.

Opdracht: geef voor dit bedrijf een duidelijk overzicht van de externe
omgeving en de bedrijfstak waarin het zich bevindt. Laat zien welke
economische ontwikkelingen invloed hebben gehad op dit bedrijf en hoe de
conjunctuur invloed heeft op het voortbestaan van dit bedrijf.
Werk je opdracht op papier en op powerpoint uit. Tijdens presentatie van
jullie uitwerking zul je beoordeeld worden door een ander team; ditzelfde
doe je in omgekeerde volgorde voor een ander team.

Tijdsplanning
Dagdeel 1: casus 1 en uitleg casus 2

Dagdeel 2: casus 2