You are on page 1of 2

Rundradions kovändning upprör branschfolk

Hela digitaliseringen är en enda soppa


Med 24 veckor kvar av analog-tv står det klart att flera hundratusen
finländare har köpt digitalbox i onödan. Farsartat av Yle och ministeriet,
menar teknikkonsulten Petteri Järvinen.

Risto Iittis telefon har ringt hela dagen. Han jobbar på tvåmannaföretaget
Yhteisantennilaite som bland annat installerar centralboxar. - Hittills har vi
installerat dem bara i sjukhus och skolor för Esbo
stad. Men i dag är det många fler som ringt och
frågat om dem. Centralboxen omvandlar digitala tv-
signaler till analoga och låter på det sättet en hel
skola eller ett sjukhus se digitalkanalerna via en
enda låda, också efter den sista augusti när det
analoga tv-nätet slocknar. Iitti tycker att alla hus
borde få göra så. - Det är helt tokigt att alla tv-
apparater i hela huset kräver en egen box. Han
hoppas på att lagen nu kan ändras. Det skulle göra
livet lättare för många, och ge honom mera arbete.
Men han är skeptisk. - Hela digitaliseringen är en
enda soppa. Det är bara att vänta och se vad de
hittar på. I gårdagens Helsingin Sanomat kom nyheten som ställde
digitaldebatten på ända. Yles förvaltningschef Jussi Tunturi var beredd att ge
grönt ljus till husbolag som vill installera centralbox. De som bor i huset slipper
då köpa egen digitalbox, så som det har varit i Sverige sedan länge. Kravet är
att varje bostad också får ett uttag för digital signal. Nyheten väckte genast
kritik. Inte mot beslutet, men för att det kom alltför sent. Nu har redan sex av
tio hushåll hunnit skaffa digitalbox. - Många har gjort det i onödan, säger Arto
Salo, vd för RF-tuote som tillverkar centralboxar. På vilket sätt? De flesta över
55 är helt ointresserade av de extra tjänster som digital-tv för med sig. De vill
bara få fortsätta se grundkanalerna. De har lurats att tro att de behöver en
egen digitalbox. Hur många är de? - Ett par hundratusen har säkert köpt i
onödan. Det är obegripligt.

Konsulten Petteri Järvinen håller med: - De som inte


behöver spela in program och klarar sig utan särskild
textning klarar sig bra utan egen box i bostaden. Varför
har Yle väntat så länge med sin linjeändring? - Jag vet
inte, det här borde ha skett för två tre år sedan. Yle verkar
tycka att det är bra att fylla Finland med digitalboxar som
redan börjar bli för gamla. Petteri Järvinen kallar hela
digitaldebatten en fars och tycker att det är märkligt att
kommunikationsministeriet har gett Yle så starkt
tolkningsföreträde. Ministeriet borde ha rätat ut
frågetecknen för länge sedan och gett klara besked till
befolkningen. Det har aldrig funnits någon lag som förbjuder husbolagen att
göra som de vill, menar Järvinen som får mothugg av Liisa Ero på
kommunikationsministeriet. Hon menar att Yle, som har fått väldiga
befogenheter under digitaliseringen, kunde ha åtalat husbolag för brott mot
upphovsrättslagen. Men det kommer de inte att göra efter gårdagens definitiva
beslut. - Vi har blixtinkallat styrelsen och fattat ett beslut i enlighet med det
som Jussi Tunturi redan sagt, sade Rundradions vd Mikael Jungner.

Med 24 veckor kvar tills det analoga nätet släcks


kommer det här beslutet uppseendeväckande sent.
Tog det Rundradion så lång tid att förstå att det går
att sända både digitalt och analogt genom samma
lina? - Nej, men problemet kom till ytan för bara ett
par månader sedan. Husbolagen började höra av sig
och då började vi utreda. Förstår du att det är
många som skulle ha varit glada om ni hade
bestämt er tidigare? - De som är skeptiska till
digitalteve borde se det här som en glad nyhet. Och
ingen har köpt digibox i onödan. Hur menar du? -
De husbolag som vill lägga ett par tusen euro på
centralbox får väl göra det. Men det är inte särskilt
vettigt. Snart går det inte ens att köpa analoga tv-apparater längre.
Hbl sökte kommunikationsministern Susanna Huovinen (sd) för en kommentar
utan att lyckas.

Hufvudstadsbladet – Onsdagen den 4 april

Marcus Lillqvist
marcus.lillkvist@hbl.fi