You are on page 1of 56

08-2

APRIL - MEI -JUNI


surplus in je vrije tijd?

VORMINGPLUS
MIDDEN EN ZUID WEST-VLAANDEREN

Oude-Vestingsstraat 17
8500 Kortrijk
056/260 600
vorming@vormingplus.be
www.vormingplus.be
Bank 001-4092044-78

een boeiend en divers


vormingsaanbod
Volksverheffing

Sommige woorden zijn als munten, ze worden een tijd gebruikt, ze verslijten en verdwijnen dan Merkwaardig dat volksverheffing nu weer van onder het stof gehaald wordt, en niet door
weer alsof ze nooit bestaan hebben. Neem nu de NPC, de nieuwe politieke cultuur? Ooit bedoeld moraalridders of overjaarse hippies. Het geloof dat, als er maar voldoende wil is, mensen
om de burger (weer) met het politieke bedrijf te verzoenen en de ‘echte problemen’ aan te pak- en groepen mee kunnen opgenomen worden ‘in de vaart der volkeren’ klinkt nu hol. We zijn
ken. Verticaal geklasseerd is die NPC, zonder een spoor na te laten. bescheidener geworden, de grote revolutie is niet voor vandaag, emancipatie of empowerment
En wat met volksverheffing, een begrip dat ook ook uit de prehistorie lijkt te stammen. De oude worden nu met kleine letters geschreven. Maar als vorming niet cynisch wil zijn, zal ze daar toch
sociaal-democratische droom om iedereen, ook wie daar niet onmiddellijk de kansen voor heeft, een steentje toe moeten bijdragen. Cocooning kan, maar vorming moet ook andere zaken tonen.
financieel of sociaal, de mogelijkheid tot leren, culturele en zelfontplooiing te bieden. Volksver- Dit tijdschrift verkent verschillende domeinen voor wie verder wil kijken dan reclameboodschap-
heffing, is dat niet geleden van mei 68, dat studentikoze hoogfeest waarbij de toenmalige heren pen, een snelle hap of flashy entertainment. Een shuffle-toets heb je niet, je kunt zelf kiezen,
van het politiek establishment een ferme slok surrealistische poëzie en een flinke schop tegen en een ding is zeker, je wereld wordt er rijker van. Van een Architectuurwandeling in Brussel tot
hun schenen kregen? Maar mei 68 is nu 40 jaar geleden, blijft er nog iets meer over dan een aan- deelname aan De Zevende Dag. Je vindt het allemaal en nog veel meer in dit tijdschrift.
tal spitse slogans als “L’ imagination au pouvoir” of “Il est interdit d’interdire.”? Mei 68, dat is een
oude Jean-Paul Sartre die in de fabriek van Renault de arbeiders toespreekt om samen front te Jan Timmerman
vormen… zijn we daar niet te wijs of te cynisch voor geworden? Goed bedoeld weliswaar, maar Namens het Vormingplusteam
hing er ook niet een zweem van paternalisme en betutteling aan vast?
En toch, onlangs las ik bij opiniemakers weer een aantal pleidooien voor volksverheffing. (Nog
2 zo’n vreemd woord trouwens ‘opiniemaker’, wij die dachten dat we onze opinies zelf konden
maken. Maar neen, onze opinies halen we uit kranten en weekbladen en zogenaamde duidings-
programma’s, zoals we brood bij de bakker halen.)
Geschenkcheque van de Leerwinkel
inhoud
te Kortrijk
Van de redactie 2
Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen is een van de partners van de Leerwinkel in Kortrijk. De Leerwinkel
is een centraal infopunt waar je alle informatie kan krijgen over volwassenenonderwijs en -vorming in Kortrijk en Persoon en Relatie 8
omgeving. Je loopt er vrij binnen en je vindt er uitleg, brochures, adressen, prijzen en andere documentatie over alle Filosofie, Religie en Zingeving 17
mogelijkheden om bij te leren. De diverse partners hebben een uitgebreid onderwijs- en vormingsaanbod dat je daar Levensstijl 21
ook kan vinden.
De Leerwinkel pakt nu uit met een eigen ‘geschenkcheque’! Vormingplus XXX-tra L-eren 28
Geef je familie of vriend(in) de cursus of opleiding cadeau waar hij of zij al zolang over spreekt. De geschenkcheque
koop je in de Leerwinkel voor een bedrag dat je zelf bepaalt en de gelukkige ruilt hem in voor cursus bij één van de Kunst en Cultuur 30
partners. Kom gerust eens binnen in de Leerwinkel of mail voor meer info. Maatschappij en Milieu 38
Consumentenvorming 43
De Leerwinkel - Nedervijver 6 (achter St. Maartenskerk) te Kortrijk
open op maandag en zaterdag (15u tot 18u) en op dinsdag (15u tot 17u) Praktische info en inschrijvingen 48

www.leerwinkelkortrijk.be
info@leerwinkelkortrijk.be
tel 056/22.05.84 Foto’s: Sophie Sobry (freelensfs@gmail.com)

Let wel: voor de programma’s georganiseerd door


Vormingplus ontvang je GEEN BEVESTIGINGSBRIEF . 3
Samen met je inschrijving, verwachten wij je betaling
minstens één week voor startdatum op het rekening-
nummer 001-4092044-78, met vermelding van (het)
cursusnummer(s), naam en voornaam.
PARTNERS in VORMING

Vormingplus op het web De gespecialiseerde landelijke vormingsinstellingen


Activiteiten, projecten, cursussen, lezingen, planning van de dertien Vlaamse regionale In Vlaanderen zijn er naast de dertien regionale Vormingpluscentra ook gespecialiseerde
Vormingpluscentra zijn makkelijk te vinden via een zelfde site www.vormingplus.be. landelijke vormingsinstellingen, erkend door het ministerie van Cultuur. Deze vormings-
Je krijgt een kaartje van Vlaanderen en Brussel te zien, door op de specifieke regio te instellingen organiseren vormingsprogramma’s rond een specifiek thema (bijv. natuur en
klikken, kom je terecht bij een regionale volkshogeschool en haar werking. Zo kan je al milieuzorg, kunst en cultuur, persoonlijke of maatschappelijke vorming) of zijn gericht
eens bij de collega’s terecht of kan je vrienden en familie tippen wat bij hen in de buurt naar een specifiek doelpubliek.
te beleven valt op vormingsgebied. www.vormicelli.be
Vele links en handige zoekfuncties tonen je de volledige vormingskaart van Vlaanderen.
www.vormingplus.be
Vormingplus werkt regelmatig samen met:
Amarant - 070/23.30.48 - info@amarant.be - www.amarant.be
De cultuurcentra Centrum voor Natuur- en Milieueducatie - 03/226.02.91 - info@c-v-n.be - www.c-v-n.be
Vormingplus werkt nauw samen met de cultuurcentra in de regio Midden en Zuid Impuls - 016/56.95.68 - info@impulsvorming.be - www.impulsvorming.be
West-Vlaanderen. Naast de cursussen die in dit tijdschrift zijn opgenomen, bieden de Natuurpunt educatie - 014/47.29.50 - educatie@natuurpunt.be - www.natuureducatie.be
cultuurcentra nog een veel ruimer vormingsaanbod aan. PRH Persoonlijkheid en Relaties - 03/226.53.25 - info@prh.be - www.prh.be
Het loont beslist de moeite om hiervoor eens een kijkje bij hen te nemen! Relatiestudio - 09/220.70.00 - relatiestudio@telenet.be - www.relatiestudio.be
Stichting-Lodewijk de Raet - 09/382.75.70 - info@de-raet.be - www.de-raet.be
CC De Schakel - Schakelstraat 8 - 8790 Waregem - www.ccdeschakel.be Uitstraling Permanente Vorming - tel. 02/629.27.50 - upv@vub.ac.be - www.vub.ac.be/UPV
CC De Spil - H. Spilleboutdreef 1 - 8800 Roeselare - www.despil.be Timotheusproject - 03/644.53.01 - info@timotheus.org - www.timotheus.org
CC De Steiger - Waalvest z.n. - 8930 Menen - www.ccdesteiger.be Universiteit Vrije Tijd - Davidsfonds - 016/31.06.70 - info@universiteitvrijetijd.be - www.
CC het Spoor - Eilandstraat 6 - 8530 Harelbeke - www.ccharelbeke.com universiteitvrijetijd.be
CC Gildhof - St. Michielstraat 9 - 8700 Tielt - www.tielt.be Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang - 09/232. 47.36 - info@vcok.be - www.vcok.
4 Wisper - 09/229.21.72 - info@wisper.be - www.wisper.be
CC Guldenberg - Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem - www.ccwevelgem.be
Zorg-Saam - 016/24.39.75 - zorgsaam@zorgsaam.be - www.zorgsaam.be
Afscheid van Catherine Glorie

Socio-culturele organisaties
Voor wie er nog niet genoeg van krijgt.
Socio-culturele organisaties, van De Panne tot Maaseik, bieden in Vlaanderen een brede
waaier van activiteiten aan. Dit ruime aanbod aan cursussen, lezingen, debatavon-
den, tentoonstellingen of uitstappen vind je terug op www.prettiggeleerd.be. Ben je
geïnteresseerd in een activiteit ‘Populaire cultuur’, wil je iets bijleren over ‘Opvoeding en
Onderwijs’ of je verdiepen als consument? Je vindt er alleszins je gading. Eén van de Belgische slachtoffers van de aanslag in Jemen op 18 januari 2008 was
www.prettiggeleerd.be Catherine Glorie.
Catherine Glorie is geen onbekende bij Vormingplus.
Opleiding en werk
Ze begeleidde voor Vormingplus, als trouwe medewerkster van de Relatiestudio, met veel
De website van de Vlaamse minister van Vorming Frank Vandenbroucke i.s.m. DIVA
succes de cursussen “Kunst van het contact”, “Kwaliteit van contact” en “Ontdek je krachten
(Dienst Informatie Vormgeving en Afstemming) met als doel het vinden van een cursus
en mogelijkheden in relaties”. Voor 2008 hadden we weer verschillende workshops met
of opleiding voor 15-plussers in Vlaanderen te vereenvoudigen - www.wordwatjewil.
haar gepland.
be. Opleidingen zijn ook hier netjes ingedeeld. Van ‘Ambachten, kunst, toerisme’ over
’Economie, handel, secretariaat, veiligheid, vervoer’ tot ‘Journalistiek, taalkunde, talen’.
Cursisten en medewerkers die de kans hebben gehad om met haar samen te werken weten
Het aanbod van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Syntra West vind je daar.
dat zij een heel spontane, warme vrouw was, waarmee het heel prettig samenwerken was.
www.wordwatjewil.be
Op de cursusevaluaties werden opvallend vaak lovende woorden neergepend over
Catherine: “sympathiek, aangenaam, respectvol, inlevend, competent, heel attent, laat de
mensen zichzelf zijn, schitterend, open, kan heel goed luisteren, geeft mensen een duwtje
in de rug, om jaloers op te zijn, recht voor de raap, doet haar werk met hart en ziel, zeer
betrokken, authentiek, ze brengt in praktijk wat ze in de cursus vertelt …“.
5
Catherine, bedankt! We zullen je missen.

Els Vanhecke en het Vormingplusteam


INGEKADERD CHINA
Ontdekkingen en ontmoetingen
Actuele vraagstukken en belangrijke gebeurtenissen, nieuwe tendensen en zaken waar je wel
eens het fijne wilt van weten en die je graag ‘ge-kaderd’ of misschien ‘her-kaderd’ wilt zien …
Of je wilt je eigen denkkaders verruimen of ook eens buiten je gangbare denkkaders stappen…
Eerste hulp met het Rode Kruis Elke derde dinsdagnamiddag van de maand kan je komen luisteren en van gedachten wisselen
over thema’s die ons leven rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden.
ook in Midden en Zuid West-Vlaanderen We nodigen een deskundige uit en wisselen daarna van mening en delen ervaringen.
In deze reeks ‘kaderstukken’ (april-mei-juni) is China de rode draad. We gaan niet naar de
Elke dag gebeuren er kleine en grote ongevallen. Thuis, op straat, op het werk… Olympische Spelen maar kijken naar de Chinese cultuur, de Chinese maatschappij en de Chinese
De mensen in de buurt zijn meestal geen gespecialiseerde hulpverleners, maar gewoon geneeskunst.
familie, vrienden, werkmakkers of toevallige voorbijgangers. De hulp tijdens de eerste
minuten na een ongeval is echter van cruciaal belang. Met eenvoudige handelingen kan 1. Volksrepubliek van Verlangen
je meestal veel erger voorkomen. Ontmoetingen in het hedendaagse China
met Catherine Vuylsteke di 15 april 2008 (14u) te Roeselare
Daarom organiseert Rode Kruis-Vlaanderen eerstehulpcursussen voor iedereen, gegeven
door ervaren lesgevers. Neem contact met de Provinciale Zetel van het Rode Kruis voor 2. Acupunctuur ook voor u
meer informatie over eerstehulpcursussen bij jou in de buurt. Daar kan je ook terecht met Luc Gryson di 20 mei 2008 (14u) te Roeselare
met vragen over cursussen rond de preventie van ongevallen met kinderen en ouderen,
thuis en in het rusthuis. 3. Van oude draak tot nieuwe tijger
Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van China
Provinciale zetel West-Vlaanderen met Etienne Hauttekeete di 17 juni 2008 (10u) te Heule
Dirk Martensstraat 11
8200 Sint-Andries Uitgebreider info vind je in de luiken ‘Maatschappij en Milieu’, ‘Levensstijl’ en ‘Kunst en Cultuur’.
6 Tel: 050/45.90.03
Fax: 050/31.09.59
westvlaanderen@rodekruis.be
Sinologe Catherine Vuylsteke (1964) werkt sinds 1989
als redactrice buitenland bij De Morgen en maakte naam
met artikelen over Aziatische landen (o.a. Afghanistan,
India en China). Vorig jaar schreef ze het onthullende
boek ‘Volksrepubliek van verlangen’ dat lovende kritie-
ken kreeg. In de reeks ‘Ingekaderd. China’ mag ze dan
ook niet ontbreken. Catherine Vuylsteke in de ‘Volksrepubliek van verlangen’

In heel wat literatuur over het moderne China staat “China kan het zich perfect permitteren om voor zijn heid negeerde aids lange tijd en bestempelde het zelfs
de betekenis van de geweldige economische groei inwoners te zorgen”, schrijft Catherine Vuylsteke, als ‘een ziekte van het kapitalisme’. De auteur haalt de
centraal. Bij Vuylsteke niet. Zij heeft het over de “maar het gebeurt niet”. Integendeel, naarmate het Chinese schrijver Ma Jian aan die stelt dat de ethische
gevolgen van die groei voor de gewone mensen. In land rijker wordt, dalen de middelen voor onderwijs fundamenten onder de maatschappij zijn weggeslagen
‘Volksrepubliek van verlangen’ werpt ze een blik achter en sociale zekerheid. Onderwijs is voor veel kinderen en dat dit “de ware erfenis is van het maoïsme”. De
de schijnbaar schitterende resultaten van de nieuwe gewoon onbetaalbaar en twee derde van alle Chinese voorbije jaren zijn in China tal van taboes gesneuveld,
grootmacht. Dankzij de enorme economische sprong ouderlingen beschikt niet over een pensioen. En daar maar het grootste blijft nog steeds standhouden: dat
voorwaarts verrijzen in de Chinese steden talloze zijn vooral mensen op het platteland slachtoffer van. van de politieke hervormingen. Net het gebrek aan
nieuwe gebouwen, groeien de Chinese bedrijven uit Vuylsteke geeft een treffend voorbeeld uit de ge- democratie belemmert een rechtvaardige spreiding
tot wereldspelers en verdienen miljoenen Chinezen een zondheidszorg. “De geneesheren krijgen namelijk een van de toenemende welvaart. China wordt inderdaad
hoop geld. Maar de auteur zoomt in op de anderen, de basisloon en een bonus die wordt berekend op grond jaar na jaar rijker. Dat komt ten goede aan weinigen
iets meer dan één miljard Chinezen die weinig of niet van de inkomsten die ze het ziekenhuis bezorgen”. en gaat ten koste van velen.
profiteren van de economische groei. Ze heeft met vele Het gevolg is dat enkel de rijken zich medische hulp
gewone Chinezen gesproken en uit deze interviews kunnen veroorloven. Francis Watteeuw
komt een onthutsend beeld van China naar voren. De Catherine Vuylsteke laat ook zien hoe de machtheb-
Chinese arbeider blijkt een hoge prijs te betalen om ber omgaat met de mensenrechten van groepen als
de welvaart, die vooral ten goede komt aan een kleine homosexuelen, Tibetanen of moslims.
groep, mogelijk te maken. Armoede, milieuvervuiling, Ten slotte heeft ze het over een “moreel failliete we- 7
onbetaalbare geneeskundige zorg en prostitutie zijn reld” en over de moeilijkheden die drugsverslaafden,
directe gevolgen van het huidige economisch beleid. prostituees en aidsdragers in China hebben. De over-
PERSOON & Relatie
Een top 10 van de zorg voor je partnerrelatie
Na de aardbeving: Omgaan met echtscheiding
Als je er alleen voor staat: Opvoeden binnen een éénoudergezin
Opvoeden vanuit het hart: Met behulp van het enneagram
Kinderen in huis: de kracht van een missie
Zindelijkheidstraining
‘Hotel Oma’: Dé dag voor grootouders
Familieopstellingen in de praktijk
Kwaliteit in je contact
De kracht van voelen: Positief omgaan met mijn gevoelens
Oefeningen in soepelheid van geest. Hoe denk ik (over de ander)?
Iedereen een label?
‘The Sound of Silence’: Maandelijks stilte- en meditatiemoment
Mindfulness en emotie
Lichaam, bron van levenswijsheid!
Yoga: Regeneratie en bewustzijnsvorming
Spreken voor een publiek

PERSOON EN RELATIE
PERSOON EN RELATIE

122 123 124


Een top 10 van de zorg voor je Na de aardbeving Als je er alleen voor staat
partnerrelatie Omgaan met echtscheiding Opvoeden binnen een éénoudergezin
Voordracht Voordracht

Deze lezing zet een aantal aspecten op een rijtje die Een echtscheiding gooit je hele leven overhoop. Of Een kind opvoeden in een eenoudergezin, wat bete-
voor jouw relatie belangrijk kunnen zijn. je er nu zelf voor koos of niet, de turbulentie van een kent dat voor de ouders ? Wat zijn de kansen en de
Via 10 uitdagingen reiken we handvatten aan om je scheiding is dezelfde. Daarbij zijn niet alleen beide moeilijkheden die een ouder kan ondervinden? Wordt
partnerrelatie ten volle te beleven en de spanningen partners betrokken, maar ook hun gezin (niet in het een eenoudergezin geconfronteerd met vooroorde-
en moeilijkheden, die in iedere relatie voorkomen, minst de kinderen!), familie en relaties. In deze cursus len? Met welke ondersteuning is een eenoudergezin
constructief aan te pakken. bespreken we, vanuit diverse invalshoeken, wat echt- gebaat en hoe kan een sociaal netwerk daarin een rol
We vertrekken vanuit een algemeen inzicht rond scheiding kan teweegbrengen. Na een korte situering spelen? Samen denken we na over de sterke kanten
partnerrelaties en we gaan dieper in op het unieke van de maatschappelijke context van echtscheiding, en de noden van een eenoudergezin. We bekijken
van elke relatie. staan we uitvoerig stil bij de emotionele gevolgen het leven in deze gezinnen hoofdzakelijk vanuit het
Alle kansen geven aan het welslagen van je partner- van scheiding. Aandacht gaat vooral uit naar het standpunt van de alleenstaande ouder.
relatie en de moeilijkheden omvormen tot uitdagin- specifieke verwerkingsproces. Immers, zoals bij elk Zowel steunbieders-hulpverleners als de alleenstaan-
gen is een kunst, waarbij PRH-vorming ondersteu- afscheid, gaat scheiden met een rouwproces gepaard. de ouders zelf zijn welkom.
nend en effectief helpend kan zijn. Deze lezing biedt Daarnaast belichten we de impact van de scheiding Het accent ligt op eenoudergezinnen die ontstaan zijn
hiervoor zeker perspectief. op de kinderen. Annemie Heffinck, echtscheidings- door scheiding of door het overlijden van een ouder.
PRH werkt via vragen die je even laat bezinken en met en ouderschapsbemiddelaar, leert je in deze cursus Katrien Kúti is orthopedagoge en medeauteur van een
schrijfopdrachten. Deze helpen je nieuwe dingen bij beter en bewuster om te gaan met de gevolgen van boek met bovenstaande titel.
jezelf te ontdekken die je al dan niet kan delen met je echtscheiding of van de scheiding van mensen uit
de groep. je omgeving.

i.s.m. PRH Let wel: dit is geen therapeutische begeleidingscursus maar is infor-
matief en ondersteunend voor wie met scheiding te maken heeft.
i.s.m. CC het Spoor 9

Vera Delbeke Annemie Heffinck Katrien Kúti


do 29 mei 2008 (20u) 4 ma vanaf 7 april 2008 (19u30) woe 21 mei 2008 (19u30)
HEULE HARELBEKE KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

125 126 127


Opvoeden vanuit het hart KINDEREN IN HUIS: Zindelijkheidstraining
Met behulp van het enneagram DE KRACHT VAN EEN MISSIE

“Opvoeden kun je toch niet leren in een cursus?” Ak- Wij ervaren, zowel als kind of als ouder, ‘onze thuis’ als Hoewel zindelijk worden bij de meeste kinderen een
koord, opvoeden leer je met vallen en opstaan. Maar één van de belangrijkste fundamenten in ons leven. Toch normaal verloop kent, stellen veel ouders zich toch
er zijn inzichten die onze opvoedingstaak kunnen ver- staan samenlevingsverbanden voortdurend onder druk: heel wat vragen bij dit ontwikkelingsproces. Vanaf
gemakkelijken. Zelfonderzoek met behulp van het en- drukke agenda’s, toenemende relatiebreuken, groeipro- welke leeftijd start je met zindelijkheidstraining? Hoe
neagrammodel maakt opvoedingssituaties duidelijker blemen met de kinderen, enz. kunnen we problemen voorkomen of verhelpen?
begrijpbaar. Het helpt te zien hoe ouders en kinderen Een gezin -in al zijn vormen- wordt niet vanzelf hecht Dr. Ann Raes is kinderarts, gespecialiseerd in nier- en
elkaar bewust en zeker onbewust beïnvloeden. Vanuit en stabiel. Dit vraagt kennis, vaardigheid, talent, tijd, blaasziekten.
onze eigen opvoedingsstijl onderzoeken we de impact energie, wilskracht, visie en toewijding.
die we op onze kinderen hebben. We ontdekken wat Tijdens de cursus gaan we in op veel voorkomende gezins- i.s.m. CKO De Koepel (Kortrijk) en Kraamzorgcentrum ‘De Wieg’
er achter het gedrag van onze kinderen schuilgaat. dilemma’s en -opdrachten. Zoals voldoende tijd maken
In onze rol als ouder en opvoeder leren we rekening voor gezinsevenementen, ruzies uitpraten of negatieve
houden met de individuele verschillen tussen onze stemmingen ombuigen. Opvoeding van de kinderen krijgt
kinderen en hun ontwikkelingsfase. We gaan inzien hierbij speciale aandacht.
hoe innerlijke overtuigingen mildheid in ons hart In drie avonden reiken we nuttige instrumenten aan. Hoe
kunnen blokkeren. organiseer je op een opbouwende manier regelmatige
Kort gezegd, deze cursus vormt een goede basis voor momenten samen? Hoe stel je een “gezinsstatuut” op
effectief ouderschap, vol begrip en vanuit de open- met je belangrijkste waarden en prioriteiten? Welke zijn
heid van het hart. Hij richt zich tot ouders die hun succesvolle ouderlijke vaardigheden zoals ondersteuning
kind op een meer bewuste manier willen begeleiden. en structuur geven aan de kinderen?

Deze cursus richt zich tot ouders en andere opvoeders in


diverse gezinsverbanden. Criminoloog en pedagoog Willy
10 Vandamme begeleidt deze cursus.

Pascal Maes Willy Vandamme Dr. Ann Raes


6 di vanaf 29 april 2008 (19u30) 3 woe vanaf 7 mei 2008 (19u30) do 17 april 2008 (19u30)
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK
PERSOON EN RELATIE

128
‘Hotel Oma’ Dé dag voor grootouders
Zaterdag 26 april 2008 om 8u30 – Roeselare

Duizenden oma’s en opa’s zijn voortdurend in de weer met hun kleinkinderen. Ze helpen bij de opvang voor en na school, tijdens vakanties, enz. Deze vrijwillige
inzet verloopt meestal vlekkeloos, maar soms wordt het heel duidelijk dat opvoeden vandaag niet meer is zoals vroeger. Dit kan leiden tot misverstanden,
andere verwachtingen of zelfs conflicten. In sommige ‘hotels’ worden kinderen overladen met snoep en cadeaus, in andere hotels komen kinderen met ADHD,
dyslexie of autisme.
Na een inleiding is er keuze uit vijf onderwerpen (code 99 t.e.m. 103).

Regels en gewoontes, afstemmen met Is er iets mis met mijn kleinkind? Grootouder in een nieuw-samenge-
de ouders? (code 100) (code 101) steld gezin? (code 102)
Het cliché zegt dat grootouders kleinkinderen graag “Bart schopt, slaat en bijt, een onhandelbaar kind.” Het aantal nieuw-samengestelde gezinnen groeit!
verwennen. Kleinkinderen geven je precies een twee- “Mieke kan niet stilzitten, ze zal wel ADHD hebben!” Voor de grootouders is dit niet zo vanzelfsprekend,
de kans om alles te doen waar je vroeger, bij je eigen “Willem luistert niet en zit altijd te dromen, een kind het roept immers veel vragen op: “Ben ik wel
kinderen, minder tijd voor had… Maar is dat wel zo met autisme zeker?” grootouder van de kinderen van mijn schoondochter/
aangewezen? Kinderen hebben nood aan duidelijke Zie je het bos nog door de bomen? Er wordt tegen- schoonzoon? Moet ik alle kinderen even graag zien?
regels, maar wat als de regels van de grootouders niet woordig gegoocheld met termen als ADHD, dyslexie Kan ik contact houden met de biologische ouder van
stroken met de principes van de ouders? en autisme. mijn kleinkind? Is het mogelijk om voor alle kinderen
Deze sessie toont het belang aan van goede afspraken Ook als grootouder krijg je met de gevolgen te maken ‘gelijk’ te handelen, maar toch mijn eigen kleinkinde-
tussen ouders en grootouders. tijdens de opvang van de kleinkinderen. We geven ren niet te benadelen?”
dan ook tips om hen beter te begeleiden.
Rosina Bonnaerens Jo Knockaert
Christ Verschooren
11

‘Hotel Oma’ is een samenwerking van Sig, Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen, Lokaal Samenwerkingsverband Opvoedingsondersteuning Roeselare (Stadsbestuur Roeselare, OCMW Roeselare, CAW, Kind
en Gezin, Vrij CLB, CLB Mandel en Leie), Gezinsraad, LOKOR (Lokaal Overleg Kinderopvang)
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

‘Hotel Oma’ (vervolg) 129 130


Familieopstellingen in de praktijk Kwaliteit in je contact
Het onderwijs vandaag, huiswerk en Workshop
leren leren (code 103)
Op een of andere manier zijn we allen trouw aan onze De kwaliteit van je contact met anderen onderzoeken
Ben je als grootouder ook niet meer mee met het oorsprong, onze familie. Bert Hellinger, de grondleg- en verbeteren, daar gaat deze cursus over.
onderwijs? Welke zijn de mogelijkheden vandaag de ger van de methodiek van familieopstellingen, Het contact tussen mensen is een kringloop met
dag en wat hebben ze te bieden? ontdekte dat terugkerende familiepatronen, ziektes verschillende momenten: waarnemen, voelen, denken
Is huiswerk in of out? En hoe help je erbij? of angsten … hun oorsprong kunnen hebben in en doen. Met behulp van de ‘bejegeningskringloop’,
En hoe ga je om met kinderen met een leerstoornis? verstoringen van het familiesysteem. Verbondenheid een model ontwikkeld door de Relatiestudio, krijg je
Paul Colmeyn en Marleen Dewinter
met je familie-systeem geeft kracht. hier inzicht in.
Tijdens een familieopstelling zoeken we naar de Om een bevredigend contact te hebben met anderen,
juiste’ordening van liefde’ in een familie, waardoor heb je ook een aantal vaardigheden nodig, bv. kunnen
Grootouders en pubers ouders én kinderen, levenden én doden hun rechtma- luisteren, contact houden met je gevoelens, duidelijk
(code 99) tige plaats krijgen. uitdrukken wat je wil, …
Bij een familieopstelling stappen ‘representanten’ in Per avond wordt er één moment belicht en worden
Pubers verlaten hun kindertijd en groeien op tot het energetische veld van een familie. Dat is de magie de nodige vaardigheden geoefend. Zo krijg je meer
jongvolwassenen. Een boeiend proces dat onzeker- van opstellingen, zonder veel informatie ‘vertolken’ de diepgang en poëzie in je omgang met anderen.
heid en vragen meebrengt, zowel voor de jongeren representanten exact de (rol van) onbekenden.
als voor hun ouders en grootouders. We staan stil bij Het werken met familieopstellingen is een verras- i.s.m. Relatiestudio
de pubertijd en de specifieke kenmerken ervan. We sende, eenvoudige, maar zeer indringende manier om
ontdekken hoe je, als grootouder, hun zelfbeeld en inzicht te krijgen in jezelf en in je (familie)systeem.
zelfvertrouwen kunt versterken en hoe je de com- Tijdens deze workshop stellen we verschillende
municatie met tieners kunt verbeteren. familiesystemen op.
Caroline Coddens
12

Programma, zat 26 april 2008, ROESELARE Jan Timmerman Wiebeke Seymortier


8u30 Onthaal 4 ma vanaf 28 april 2008 (19u30) 4 di vanaf 8 april 2008 (19u)
9u-9u30 Welkom en inleiding door Rosina Bonnaerens ROESELARE ROESELARE
9u30-12u Sessie naar keuze (doorgeven bij inschrijving)
12u-13u Napraten bij een gratis drankje
PERSOON EN RELATIE

131 132 207


De kracht van voelen Oefeningen in soepelheid van geest Iedereen een label?
Positief omgaan met mijn gevoelens Provinciale dialoogavond

Gevoelens kan je negeren maar ze zijn er, of je dat nu Hoe denk ik (over de ander)? Vijftact en Vormingplus dagen uit!
wil of niet. Hoe kijk jij naar de realiteit en naar de anderen? We Wie in gesprek wil gaan met anderen over hoe om
Je gevoelswereld heeft een eigen logica. Gevoelens zoeken onze eigen denkbeelden uit en wat er aan te gaan met een etiket of stempel en zijn/haar
zijn een barometer van hoe het staat met je innerlijke mijn ideeën vooraf ging. We gebruiken de ander daar- ervaringen wil delen, verwelkomen we graag op de
conditie van verdriet, onmacht, tevredenheid, … bij als spiegel. Welke informatie krijg ik en wat denk provinciale dialoogavond te Roeselare.
Leren omgaan met alle soorten gevoelens maakt het ik erbij? We werken met vraag- en luisteroefeningen, We starten de avond met een visuele inleiding die
mogelijk dat je ze leert zien als dragers van het leven. waarin we ons denken binnenstebuiten keren zonder inspireert tot gesprek. Daarna zetten we ons in werk-
Het versnelt je zelfontwikkeling en geeft meer open- teveel vast te hangen aan een opinie. groepjes samen en wisselen ervaringen uit over hoe
heid op anderen. we zelf etiketteren en hoe dat ons gedrag beïnvloedt;
Denken zonder truukjes. welke stempels we opgeplakt krijgen, door wie, met
“Mijn baas is altijd ontevreden.”, “Dat is een feit”, welke gevolgen en hoe we daarmee omgaan; welk
PRH werkt via vragen die je even laat bezinken en met “Dat is mijn schuld niet”. Het zijn kleine zinnetjes
schrijfopdrachten. Deze helpen je nieuwe dingen bij label we zelf kiezen en waarom; wat anders zou kun-
die vaak in onze communicatie sluipen. We (over) nen en moeten …
jezelf te ontdekken die je al dan niet kan delen met generaliseren, steken de schuld op iets externs, geven
de groep. De resultaten van deze dialoogavond (en die in de
autoriteitsargumenten. Dit heeft effect op hoe we andere provincies) vormen een stevige basis voor
praten en luisteren. We proberen deze addertjes te verdere acties vanaf het najaar 2008.
i.s.m. PRH herkennen en we oefenen in het vermijden ervan.
Heb je vragen, wens je een tolk of een andere vorm van on-
i.s.m. Stichting-Lodewijk de Raet dersteuning? Laat het weten, we zoeken met Vijftact naar een
oplossing. Het PNZC is bereikbaar met het openbaar vervoer en
de wagen en is fysiek toegankelijk.
i.s.m. Vijftact vzw, de federatie van centrum ZitStil, Fevlado-
Diversus, Gezin en Handicap, Sig en Vlaamse Dienst Autisme 13
www.vijftact.be

Marleen Devisch Inge Duytschaever ma 21 april 2008 (19u)


3 ma vanaf 7 april 2008 (19u30) 3 di vanaf 22 april 2008 (19u30) Roeselare
HEULE KORTRIJK
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

133/134/135
‘The Sound of Silence’
Maandelijks stilte- en meditatiemoment
Elke tweede maandag van de maand krijg je de kans om samen met anderen even tot rust te komen, te verstillen, bij jezelf naar binnen te gaan. We kiezen niet voor één benadering
of traditie maar kiezen per avond een andere meditatieve invalshoek, onder deskundige begeleiding. Zo kan je proeven van verschillende wegen om te mediteren. We starten telkens
om 20u met een chill-out moment bij een kop thee. De begeleider van de avond geeft daarna een korte toelichting bij de benadering of traditie. Hoofddeel van de avond is uiteraard
het mediteren zelf. Om af te sluiten is er nog kans om ervaring uit te wisselen en de avond rustig af te ronden.

133 134 135


Taomeditaties Meridiaan Chi Kung Boommeditaties
‘De Helende geluiden’ en ‘Innerlijke glimlach’ zijn ba- Meridiaan Chi Kung is een vorm van meditatie in De Kelten hadden een bomenkalender van dertien
sismeditaties uit de Taopraktijk om lichaam, geest en beweging en bestaat uit een set van oefeningen keer achtentwintig dagen plus één (of plus twee in
ziel in balans te brengen. Deze meditaties bieden een die de energiestroom in het hele meridiaannetwerk een schrikkeljaar). De dertien maanden waren elk
unieke gelegenheid om diep in je interne belevings- stimuleert, ruimte creëert in het lichaam en de verbonden met een boom en met één van de dertien
wereld te duiken. De zintuigen, die vaak heel sterk geest verstilt. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat medeklinkers van hun alfabet. Elk van deze bomen
naar buiten gericht zijn, worden liefdevol uitgenodigd iedereen ze op zijn manier kan uitvoeren. De kunst is heeft ook een magische en psychische betekenis.
om naar binnen te kijken, luisteren, ruiken, proeven de beweging te laten vertrekken van het interne en zo In deze meditatie staat het contact met bomen cen-
en voelen. De aandachtige aanwezigheid diep binnen de externe expressie daarvan te zien en te ervaren in traal. De energie die men zo ervaart, opent een weg
jezelf helpt om je lichaam te ontspannen, je hoofd jouw lichaam, jouw levensenergie. Het is een speelse die de natuur en de ziel/geest met elkaar verbindt.
leeg te laten worden, meer ruimte en openheid en uitnodigende vorm van bewegen die vreugde
te ervaren in je hart. Eenvoud is een belangrijke geeft aan het lichaam. De oefeningen zorgen voor
kwaliteit van de Tao praktijk die tijdens deze avond vitaliteit en harmonie in de 5 natuurelementen en de
aan bod komt. 12 meridianen.

14 Meebrengen: losse kledij Meebrengen: losse kledij

Dominique Respens Dominique Respens René Delaere


ma 14 april 2008 (20u) ma 5 mei 2008 (20u) ma 9 juni 2008 (20u)
KORTRIJK KORTRIJK HEULE
PERSOON EN RELATIE

136 137/138
Mindfulness en emotie Lichaam, bron van levenswijsheid!
Een weg naar bewustwording, naar jezelf, naar je kern

“Als je elke emotie die opkomt uitnodigt om zolang te In deze cursus start de zoektocht naar je kern bij je lichaamservaring. Wie ben ik? Wat wil ik? Als je ‘echt’ luistert naar de signalen van
blijven als ze wil, dan kun je in vrede zijn voor de rest je lichaam, merk je dat die heel veel informatie geven over jezelf.
van je leven” S. Golden “Ik word vaak zo emotioneel Al je spieren, heel je lichaamshouding drukt je verleden uit. Je reageert op de situaties waarin je terechtkomt, vanuit dat (meestal
dat ik mezelf niet herken”, “Verdriet kan me helemaal onbewuste) verleden.
overweldigen”, “Het ene moment ben ik uitbundig, Via allerlei oefeningen ontdek je jezelf en de patronen van overleving die je hebt opgebouwd. Je gaat het harnas herkennen dat je
het andere zit ik in een diep dal”, “Mijn emoties spelen nodig hebt om je te beschermen. Maar dat harnas belemmert je echte gelukkig-zijn. Het zorgt wel voor ‘over-leven’, maar is dikwijls
mij soms parten, ik heb er helemaal geen vat op.”. een hinderpaal voor ‘leven’; het maakt dat we ‘geleefd worden’.
Emoties zijn re-acties als de sociale wereld bij ons Wanneer je je bewust bent van die patronen, kun je ze ook veranderen en zelf keuzes maken, i.p.v. je erdoor te laten leven. Hoe je
binnenkomt en onder onze huid voelbaar wordt. We emoties en gevoelens hanteren naast het krijgen van inzicht is belangrijk in deze cursus. Om dit proces aan te gaan wordt er eerst
worden beïnvloed en reageren op bedreigingen en gewerkt aan een stevige basis (aarden), zodat je zelfbewuster wordt en een grotere draagkracht krijgt.
gelegenheden. We ervaren emoties vaak als lastig of De cursus gaat uit van bio-energetica, waarna ook encounter, primal, meditatie en tantra-technieken worden gebruikt. In de groep
storend en proberen intense emoties te onderdruk- staan de individuen met hun proces centraal.
ken, te negeren, te vergoelijken, te rationaliseren
of ze af te reageren. Geen van deze reacties geeft Meebrengen: losse kledij, warme sokken, kussen en/of dekentje
ons vervulling. Om onze emoties recht in ‘de ogen te
kijken’ is moed en onbevreesdheid nodig. In meditatie
ontwikkelen we deze attitudes en leren we diep te kij- 137 138
ken en te luisteren naar onszelf – precies zoals we zijn Introductiesessie Cursus starters
op dat moment. In deze drie avonden gaan we hierop Total Acceptance-therapeuten onder begeleiding van Total Acceptance- therapeuten onder begeleiding van
dieper in, zowel theoretisch als praktisch. Meditatie is Rie Vanduren Rie Vanduren
een belangrijk onderdeel.
15

Annemie Flamez do 24 april 2008 (19u30) 6 do vanaf 8 mei 2008 (19u30)


3 ma vanaf 28 april 2008 (19u30) ROESELARE ROESELARE
HEULE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

139 140/141 142


Lichaam, bron van levenswijsheid! Yoga Spreken voor een publiek
Doorwerkers: Openen in relatie Regeneratie en bewustzijnsvorming

Dikwijls komen we in contact met het verlangen en Yoga betekent naast een heilzame, rustgevende, Als vrijwilliger, in je vereniging, of gewoon bij familie
de onmacht om open en eerlijk contact te hebben met lichamelijke discipline ook een concrete bewust- en vrienden. Er zijn veel situaties waarin je plots
anderen. In deze groep staat het thema relatie, con- zijnstraining. Deze yoga vormt een praktisch en publiek het woord moet nemen. Heb je daar wat
tact maken, confrontatie en verbinding centraal. Via creatief werkgebied voor bewustzijnsvorming en moeite mee?
allerlei structuren uit encounter en tantra ontdekken persoonlijkheidsontwikkeling. De oefenwijze brengt Deze cursus richt zich tot iedereen die wel eens in het
we onze valkuilen, angsten, verlangens en mogelijk- ontspanning, werkt opbouwend op het lichaam, openbaar moet of wil spreken.
heden op het vlak van ontmoeten, in relatie gaan. de levenskrachten en het zenuwstelsel, schoolt de Het doel van deze cursus is een beter, bekwamer en
We onderzoeken de verschillende aspecten van dit rug, verbetert de ademhaling en werkt eventueel zelfzekerder spreker te worden.
thema en hoe ze in ons leven (g)een plaats krijgen. slaapbevorderend. Vanuit een concreet thema
We ervaren wat we verlangen in relatie tot anderen werken we naar de praktijk toe. Je leert niet alleen Deze cursus staat open voor iedereen die vlotter voor een
(partner, kinderen, collega’s, ouders, vrienden, …) en de diverse oefeningen technisch kennen, maar je publiek wil spreken.
hoe we dit gestalte kunnen geven. krijgt ook voldoende informatie over hun betekenis
en genezende waarde. Door de yoga-oefeningen leer
Deze groep is bedoeld voor mensen met ervaring in je je bewustzijn creatief hanteren en helder vorm
actief lichaamswerk. Indien je nog geen cursussen geven. Je ontwikkelt ook eigenschappen als innerlijk
volgde bij Rie dan is een (telefonisch) intakegesprek rust, concentratievermogen, stabiliteit, spankracht,
noodzakelijk. zelfvertrouwen en beschouwelijkheid. De lessen zijn
voor iedereen geschikt.

Meebrengen: matje of dekentje en kussen.

16

Rie Vanduren 140 Cursus 1 141 Cursus 2 Patrick Mahieu


8 woe - 23 april 2008 (19u30) 8 do - 24 april 2008 (19u) 8 do - 24 april 2008 (20u15) 3 woe vanaf 16 april 2008 (20u)
STADEN Rudy Vancoillie Rudy Vancoillie KORTRIJK
HEULE HEULE
Ethische vraagstukken in verband met het eindigende leven
Een onmogelijke liefde. Filosofie en literatuur
Filosofische antwoorden op het onzekere bestaan
“Kunt ge de tekenen van de tijd dan niet duiden?”
Het belang van oude sacrale plaatsen voor de mens van de 21ste eeuw
Een dag uit het leven van een Hindoe. Hindoeïstische rituelen en hun context

17

Filosofie, religie & zingeving


Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

143 144 145


Ethische vraagstukken in verband Een onmogelijke liefde Filosofische antwoorden op het
met het eindigende leven Filosofie en literatuur onzekere bestaan

Bij het einde van het leven moeten soms vele medi- Een onmogelijke liefde … zo wordt de liaison tussen ‘Je moet dat filosofisch bekijken’ zeggen mensen soms
sche keuzes gemaakt worden. Vele factoren spelen filosofie en literatuur wel eens genoemd. En toch, er en verwijzen daarmee naar de stoïcijnse benadering
een rol. Wat zegt de huidige euthanasiewetgeving? zijn auteurs die deze meer dan vluchtige verbintenis van berusting en gelijkmoedigheid.
Welke mogelijkheden van pijnbestrijding bestaan tot een fascinerende liefdesrelatie maken. Ze schrijven De filosofische traditie kent ook andere antwoorden
er? Naast de klassieke pijnbestrijding is er ook de romans, essays en zelfs poëzie … waar ze zich dan op bestaansonzekerheid. Zo zien we vanaf de 17de
gecontroleerde sedatie waarbij de terminale patiënt weer van distantiëren. Ze kennen de tol van het leven eeuw een tendens naar macht en controle over
in een bewusteloze toestand wordt gebracht zodat en de queeste van de filosofie. zichzelf en de wereld.
hij pijnloos kan overlijden. Palliatieve zorg kan in de 1. De filosoof in Milan Kundera De 20ste eeuw leverde na WO II een nieuw antwoord
thuiszorg, op de afdeling van het ziekenhuis of in een Wat maakt zijn romans zo onontkoombaar fascine- af, het scherpst geformuleerd bij Sartre. Hij kiest voor
gespecialiseerde dienst. rend? De helden overwinnen niet, maar zetten eerder ‘de vlucht naar voren’ als antwoord op bestaansangst.
Momenteel bestaan er ook nieuwe mogelijkheden om een stap opzij. ‘Ik-loos’ worden Kundera’s figuren,
zijn wensen rond behandelingen bij het levenseinde en daarin ligt het geluk. Hoe wordt dit filosofisch We verkennen deze drie houdingen en toetsen ze aan
kenbaar te maken. In het levenstestament drukt gelezen? onze eigen manier van in het leven staan.
men vooraf uit wat men (niet meer) wil en er zijn de 2. De filosoof in Patricia de Martelaere
documenten rond therapiecodering. Op dit document Hoe verslindend is de liefde? En wordt het verlangen Lieve De Nutte is filosofisch consulente voor de vzw Denk-
staat wat men medisch al of niet nog doet. naar ‘de’ waarheid opgegeven? Wat zegt de roman Werk.
Ethicus Luc Anckaert (KULeuven) licht de verschil- dat in een essay niet kan? Ook Patricia de Martelaere
lende medische beslissingen bij het levenseinde toe draagt het ‘ik’ ten grave. Op zijn westers of zijn
en bespreekt de ethische aspecten ervan. oosters; wij zijn zo vrij om dit filosofisch op beide
manieren te lezen.
i.s.m. CC het Spoor Dorine Vergote is germaniste en filosofe.
18 i.s.m. CC Gildhof

Luc Anckaert Dorine Vergote Lieve De Nutte


di 8 april 2008 (19u30) 2 di vanaf 8 april 2008 (20u) 3 do vanaf 17 april 2008 (14u)
HARELBEKE TIELT ROESELARE
Filosofie, religie & zingeving

146 147 148


“Kunt ge de tekenen van de tijd dan Het belang van oude sacrale plaat- Een dag uit het leven van een Hindoe
niet duiden?” sen voor de mens van de 21ste eeuw Hindoeïstische rituelen en hun context
 

Naar aanleiding van de brochure die de Belgische Philippe Vandevorst brengt een synthese van de Niet wat een Hindoe gelooft maar wat hij doet is
bisschoppen onder deze titel schreven, stellen we zoektocht van de laatste jaren binnen vzw Timotheus doorslaggevend voor zijn zieleheil. Het karma, alle
ons de vraag in welk soort wereld en in welk soort naar oude sacrale plaatsen. We maken een reis door handelen en de gevolgen ervan, bepaalt immers de
geestelijk klimaat we in Vlaanderen en in noord-west het Oude Egypte, Zuid-West Engeland, Bretagne en individuele plaats in de kringloop van reïncarnaties.
Europa leven. langs enkele belangrijke energetische plaatsen in Door het grote belang van juist handelen is het
Hoe is het om in deze context vreugdevol als christen Vlaanderen. hindoeïsme eerder een levenswijze dan een religie.
te leven? Beeldmateriaal toont waarom deze oude krachtige Het zuiverende effect van ritueel handelen bevordert
Pater Marc De la Marche is gewezen provinciaal energetische plaatsen zo helend kunnen zijn voor de een snellere verlossing.
overste van de Vlaamse Jezuïeten. mens.
We hebben ook aandacht voor de vraag wat wij In de loop der millennia is er op Indische bodem een
i.s.m. Pastoraal Centrum De Bron kunnen bijdragen tot de heelwording van deze oude enorme verscheidenheid aan rituelen gegroeid. Daar-
plaatsen en vooral van de aarde zelf. We vertellen van is de puja, een soort eredienst, een vast onder-
daarbij hoe intuïtie het instrument bij uitstek is in deel van de dag geworden. De puja kan variëren van
deze exploratie. een intiem offer aan de natuur tot een spectaculair
tempelfeest voor die ene god. Met een flinke portie
i.s.m. Timotheus vzw beeldmateriaal dompelen we ons voor één dag onder
in het betoverende rituele leven van een Hindoe, waar
vuur, water, muziek en natuurlijk ook de goden een
hoofdrol spelen. Deze cursus is een ideale kennisma-
Zie interview pagina 20
king met het dagelijkse leven van de Hindoes.

i.s.m. Amarant 19

Marc De la Marche Philippe Vandevorst Valerie Delaey


do 24 april 2008 (19u30) di 6 mei 2008 (19u30) do 8 mei 2008 (10u)
HARELBEKE HEULE HEULE
Voor de programma’s ‘Persoon en Relatie’ en ‘Filosofie,
Religie en Zingeving’ doen wij regelmatig beroep op
onze collega’s van de landelijke vormingsinstellingen
om cursussen, workshops en trainingen te begelei-
den. Zij doen dat vanuit een eigen visie, theoretische
Timotheus vzw:
achtergrond en werkmethode. We stellen hier graag
Timotheus vzw voor.
Intuïtieve ontwikkeling en engagement in de samenleving
Timotheus vzw begeleidt voor Vormingplus de cursus
‘Kennismaken met intuïtieve ontwikkeling’ en voor-
drachten als ‘Intuïtieve intelligentie’, ‘Intuïtie en weten- intuïtieve in onszelf komen. Het intuïtieve bewustzijn wordt Maar is dit allemaal niet teveel navelstaarderij?
schap” en binnenkort ‘Sacrale plaatsen in de 21ste eeuw’. mogelijk naarmate mensen dichter bij zichzelf staan. Heel Philippe Vandevorst: Veel mensen starten inderdaad met
Philippe Vandevorst ligt aan de basis van het project van vaak staat onze ratio, onze denkende, redenerende geest, in de intuïtieve ontwikkeling om te cocoonen, met zichzelf bezig
weg. Maar, let wel, het rationele moet niet weg, is niet nega- te zijn, stil te staan bij hun eigen ontwikkeling. Soms ook
Timotheus vzw en is momenteel als cursusbegeleider
tief. Correcte intuïtie werkt immers altijd samen met de ratio. om de pijn die hen aangedaan werd door de samenleving te
verbonden aan deze vormingsorganisatie. ontvluchten. En dit is ok. Het is goed dat mensen stilstaan bij
Hoe kan daar dan via een cursus aan gewerkt worden? zichzelf, hun capaciteiten willen verruimen, op zoek zijn naar
Philippe Vandevorst: In de cursussen ‘Intuïtieve ontwikke- meer diepgang in hun leven. Sommige mensen stoppen ook
Het begrip intuïtie staat centraal in jullie aanbod. Kan je ling’ geven we via oefeningen de deelnemers de ruimte om te na het eerste jaar, als ze voor zichzelf meer rust en evenwicht
dit begrip situeren? ontdekken wat in de weg staat om hun intuïtieve kanaal te gevonden hebben.
Philippe Vandevorst: Sommige mensen zijn van nature openen. Al doende worden de cursisten bewust van de hin- We stellen echter vast dat heel wat cursisten van onze jaarop-
heel intuïtief, voelen situaties goed in, kunnen ‘vanzelf’ de dernissen. Oefeningen zijn er ook op gericht om het rationele leidingen een engagement in de samenleving willen opnemen.
juiste keuzes maken. Eerst dachten we dan ook dat intuïtie met het intuïtieve te laten samenwerken. In ons eigen centrum Wie zowel op het rationele, emotionele en intuïtieve niveau
een speciale gave was die je niet kunt leren. Mozart zei al: bieden we een driejarige opleiding aan waarin mensen hun goed functioneert, kan niet anders dan zich betrokken voelen
”Intuïtie is als je beste vriend, maar als je ermee wilt afpreken intuïtief bewustzijn kunnen ontwikkelen. bij de maatschappelijke, ecologische en sociale problemen van
is hij er nooit”. In de kennismakingsreeks (nvdr. dit najaar ook bij Vorming- de samenleving.
Daarna beschouwden we intuïtie als een vaardigheid die je plus) geven we in drie avonden een basisprogramma. Daarin Daarom hebben we de vereniging Magma opgericht. Momen-
kan leren door cursussen te volgen. Momenteel merken we kan je proeven hoe je je intuïtieve kanaal kunt oefenen en wat teel zijn er reeds 25 groepen actief die samen mediteren, hun
dat intuïtie niet iets is dat je leert, maar iets dat je opnieuw je ervan in je leven kunt verwachten. In drie avonden krijg je ervaringen met ‘intuïtief’ leven delen en stappen zetten tot
toegankelijk kan maken. Intuïtief bewustzijn is in iedere mens uitleg, maar vooral kans om een aantal basisvaardigheden te engagement in hun stad, streek of buurt.
aanwezig. Vaak zijn er hindernissen waardoor we niet bij het oefenen die nuttig zijn in je dagelijkse leven.
De voordrachten daarentegen belichten telkens een thema Els Vanhecke
vanuit een intuïtieve invalshoek: omgaan met tijdsdruk,
20 Voor meer info
conflicten hanteren, intelligentie, sterven,… Daarbij geven
we uitleg en tips om er zelf mee aan de slag te gaan. www.timotheus.be
www.magmanet.be
De natuurlijke keuken. Een kennismaking
De natuurlijke keuken. Lenteseizoenskookles
Verfrissende zomerdrankjes
Slow Food: koken met liefde
Salades, koud tot lauwwarm
Europese wijnen
Seizoenstuinieren
Vlier, kleine bes, grote toveres
Natuurlijke schoonheid
Ayurvedische lichaamsmassage of abhyanga
Aromatherapie
Acupunctuur ook voor u
Menopauze. Een natuurlijke overgang
Beter slapen
Vitaal ouder worden
Kleur in de woning
Ontdek en kies je eigen stijl

21
LEVENSSTIJL
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

149 150 151


De natuurlijke keuken De natuurlijke keuken Verfrissende zomerdrankjes
Een kennismaking Lenteseizoenskookles

Je leert in deze reeks de basisingrediënten van de In deze seizoenskookles ga je aan de slag met leven- Een terrasje in de zomer is erg aangenaam, zeker met
natuurlijke, vegetarische keuken beter kennen en dige en frisse voorjaarsgroenten en kruiden. Je helpt een drankje in de hand. In deze voordracht leren we
gebruiken. Je raakt vertrouwd met diverse voedings- mee een soep, een volledig vegetarisch menu en een lekkere en eenvoudige zomerdrankjes maken. We
middelen zoals granen, minder bekende groenten, dessert met biologische ingrediënten op een smaak- maken kennis met natuurlijke grondstoffen, kruiden
plantaardige eiwitten en vetten, kruiden, noten en volle en evenwichtige manier klaar te maken. Je leert en eetbare bloemen. We proeven kruidenlimonades
zaden. Daarnaast leer je deze gezonde producten de diverse ingrediënten beter kennen en je leert ook en laten kruiden en bloemen macereren in wijnen.
smaakvol, evenwichtig en esthetisch te bereiden. waarom je ze gebruikt. De bereidingen en bereidings- Zowel alcoholische als niet-alcoholische cocktails
De recepten en bereidingen zijn vlot te integreren wijzen zijn eenvoudig en praktisch toepasbaar in de komen aan bod. De recepten krijg je mee naar huis
in de dagelijkse keuken. Deze reeks bestaat uit één huishoudelijke keuken. Naast esthetisch een maaltijd om je huisgenoten te verwennen. Proost!
les waarin je de voedingsmiddelen van nabij leert leren bereiden gaan we ook dieper in op een thema of
bekijken en twee kooklessen waarin je zelf aan de aspect van de natuurlijke keuken. i.s.m. CC De Steiger
slag gaat en degusteert. Peter Vandermeersch is kok Deze activiteit is geschikt voor alle geïnteresseerden,
en docent natuurvoeding. zowel voor beginners als voor wie al wat thuis is in de
natuurlijke keuken.
Meebrengen: keukenschort, schilmesje en snijplank De volledige maaltijd is in de prijs inbegrepen. Peter
Vandermeersch is kok en docent natuurvoeding.
www.dezonnekeuken.be
Meebrengen: keukenschort, schilmesje en snijplank

www.dezonnekeuken.be

22

Peter Vandermeersch Peter Vandermeersch Els Pouseele


3 woe vanaf 23 april 2008 (19u) woe 9 april 2008 (19u) woe 18 juni 2008 (19u)
ROESELARE ROESELARE MENEN
LEVENSSTIJL

152 153 154


Slow Food Salades, koud tot lauwwarm Europese wijnen
koken met liefde

In een maatschappij waar alles steeds sneller en Een slaatje kan zoveel meer zijn dan een snel Gedurende vier avonden maken we een reis door het
gejaagder gaat, hebben we nood aan rustpunten. allegaartje van wat groen en wat uien. In de oude continent en proeven de plaatselijke wijncultuur
Af en toe moeten we ‘onthaasten’. In de keuken is er zomerperiode geldt een salade als een volwaardige in ons glas. In Europa ligt de bakermat van de wijn en
een reactie gekomen op ‘fast food’, namelijk Slow lichte maaltijd en een aangenaam en fris alternatief veel landen hebben een eeuwenlange wijngeschiede-
Food. Basisidee van Slow Food is dat voeding een voor de traditionele gaarkeuken. Met een iets meer nis.
essentieel onderdeel van het leven is en dat je daarom exquise aanpak kunnen salades uitgroeien tot een Tijdens onze ontdekkingsreis verlaten we het
in alle rust moet investeren in gezond, gevarieerd en trendy hap voor jong en oud. Koud combineren we klassieke pad en maken kennis met authentieke
smaakvol eten dat met liefde en zorg wordt bereid. met lauwwarm, groen van hier laten we variëren met druivenrassen, regionale wijntechnieken en markante
De Slow-Foodkok gaat op zoek naar kwaliteitsvolle ingrediënten uit andere continenten. Tijdens deze wijnmakers.
ingrediënten, hij gebruikt kruiden en verse groenten, kijk-en-doe-lessen tovert Koen Jooris samen met jou Welke landen in Europa zijn de wijngebieden van de
maakt gebruik van streekproducten en laat zich leiden gedurfde combinaties op het bord, vergezeld van een toekomst?
door de seizoenen. lekker glas wijn en goeie ambiance. Een interessante ontmoeting met onze buren: Duits-
Slow Food betekent vooral genieten van eten dat op land en Oostenrijk - Slovenië en Kroatie - Hongarije en
een (h)eerlijke manier geproduceerd en bereid wordt. i.s.m. CC Gildhof de Balkanlanden - Griekenland. 

i.s.m. CC De Steiger i.s.m. CC het Spoor

23

Koen Jooris Koen Jooris Guido Van Imschoot


4 di vanaf 8 april 2008 (13u30) 4 woe vanaf 16 april 2008 (19u30) 4 ma vanaf 14 april 2008 (19u)
MENEN TIELT HARELBEKE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

155 156 157/158


Seizoenstuinieren Vlier, kleine bes, grote toveres Natuurlijke schoonheid
Haal het beste uit je tuin in de lente
Na het succes van de reeks over de mini-moestuin in In een tijd van internet, digitalisering en interpla- We leven in een wereld waarin lichaamsverzorging
maart, kijken we nu naar wat er dit seizoen zoal in de netair verkeer is nostalgie nooit ver uit de buurt. Bij belangrijk is. Toch weten we vaak niet wat we al-
tuin moet gedaan worden. dit verlangen naar wat ooit was, is de natuur een lemaal op ons lichaam smeren. Daarom gaan we op
Tijdens twee korte sessies wijdt erkend Velt-lesgever grote bondgenoot. Wie kan er zich de kraaknette zoek naar eigen gemaakte producten aangepast aan
André Verheecke je in de geheimen van het gezond en flesjes vlierbessensiroop met een ouderwets etiketje ons lichaam. We leren enkele verzorgende kruiden
succesvol tuinieren in. in grootmoeders kast niet meer voor de ogen halen? kennen en maken gebruik van draagoliën, etherische
In april zijn er meestal al heel wat groenten buiten Wie heeft nog de kennis om de dieprode, zwartpaarse oliën en andere natuurlijke ingrediënten. We gaan zo-
gezaaid. Als je toch wat vergeten bent, kan je in bessen van de steeltjes te ritsen? Wie krijgt er geen wel theoretisch als praktisch te werk om een masker,
mei je achterstand nog goedmaken... In mei - juni warm gevoel bij de gedachte aan de heerlijke geur badzout, een dagcrème, een deodorant, tandpasta,...
gaat er steeds meer tijd naar het onderhoud van alle van een dampende tas warme melk met een flinke te maken. Na deze cursus kan je voor jezelf en ande-
groenten.  Aardappelen worden aangeaard, hakken en scheut vliersiroop? Wie herinnert zich de bedwelmen- ren schoonheidsproducten maken die aangepast zijn
wieden staat ook op het programma. Zodra de grond de, roomkleurige, kantwerken vlierbloemen? aan de specifieke noden van elk individu.
goed opgewarmd is, kan je gaan mulchen en krijgt We maken een korte kruidenwandeling, luisteren naar Els Pouseele is herboriste.
onkruid minder kans.   kruidenrituelen, genieten van proevertjes en krijgen
informatie over het gebruik van vlier en andere krui- Meebrengen: eerste les 4 bokalen van minimum 100ml met
den. We gaan aan de slag en maken een siroop, een deksel
vlierbloemenbowl, een vlierazijn, een haartonic… i.s.m. CC De Steiger
We maken zelfs een ontsmettende vlierbladcrème en
handgeschept papier van de bessen.
157 Cursus 1
3 ma vanaf 9 juni 2008 (19u)
Rita Gesquiere is herboriste.
ROESELARE

158 Cursus 2
3 di vanaf 8 april 2008 (19u)
24 MENEN

André Verheecke Rita Gesquiere


2 vrij vanaf 23 mei 2008 (19u) 3 di vanaf 3 juni 2008 (opgelet t.e.m. sept 2008) (14u)
ROESELARE ROESELARE
LEVENSSTIJL
Ingekaderd china
Ontdekkingen en ontmoetingen
159 160
Ayurvedische lichaamsmassage of Aromatherapie 161
abhyanga Acupunctuur ook voor u
In de ayurveda worden behandelingen met kruiden, Etherische oliën zijn zeer doeltreffend voor het
mineralen, voeding, yoga en reiniging al duizenden verminderen van stress, het verbeteren van je humeur Acupunctuur behoort tot de traditionele Chinese
jaren ondersteund door massage. Tijdens deze cursus en het stimuleren van je immuniteitssysteem. Steeds geneeskunde en is duizenden jaren oud. Volgens
leren we de algemene ayurvedische lichaamsmassage meer mensen willen weten hoe ze ziekte kunnen de Belgische Vereniging van in China gediplo-
of abhyanga. Het hele lichaam wordt overvloedig met voorkomen en welke eenvoudige en natuurlijke mid- meerde Acupuncturisten (ABADIC) is acupunctuur
warme, Indische kruidenolies gemasseerd volgens delen ze kunnen gebruiken bij alledaagse kwaaltjes. geen alternatief, maar eerder een aanvulling op
specifieke bewegingen die de energie weer in balans In deze cursus staan we even stil bij de samenstelling de reguliere geneeskunde. Acupunctuur kan de
brengen. Deze massage zorgt vooral voor verlichting en de specifieke werking van de etherische oliën. natuurlijke weerstand vergroten en daardoor ziektes
bij de zogenaamde ‘vataklachten’: vermoeidheid, Tijdens het bespreken van de meest gebruikte oliën voorkomen. Acupunctuur kan klachten verlichten en
stijfheid, nervositeit, slapeloosheid, verminderde (ongeveer 45) komen de verschillende toepassingen bepaalde ziektes genezen. Acupunctuur beïnvloedt de
immuniteit, droge huid. Ze is zeer relaxerend en de aan bod: verstuiven, massage, bad, huidverzorging, energiestromen in het lichaam. De energiestroom kan
kruidenolies werken diep in onze weefsels. inname. We leren ook een massagecrème of lichaams- verstoord worden door invloeden van buitenaf, door
Na een korte inleiding in ayurveda gaan we direct balsem bereiden. trauma’s of overbelasting of door te hevige emoties
praktisch aan de slag, zodat iedereen na vijf avonden of grote zorgen. Zo kunnen ziektes ontstaan. Door
anderen met deze ayurvedische massage kan verwen- het zetten van naalden op bepaalde punten van deze
nen. energiestromen of meridianen wordt het lichaam
geactiveerd om de balans in de energiehuishouding
Meebrengen: een mat, een éénpersoonsovertrekla- te herstellen.
ken, 2 à 3 grote badhanddoeken, losse kledij, warme De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat
sokken of pantoffels en schrijfgerief acupunctuur een belangrijke bijdrage in de behande-
ling van veel aandoeningen kan leveren.
i.s.m. CC Wevelgem

25

Mireille Vanderstraeten Katrien Decocker Luc Gryson


5 woe vanaf 23 april 2008 (19u30) 5 di vanaf 20 mei 2008 (19u) di 20 mei 2008 (14u)
GULLEGEM ROESELARE ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

162 163 164


Menopauze Beter slapen Vitaal ouder worden
Een natuurlijke overgang
We benaderen het menopauzegebeuren als een Na een goede nachtrust ziet de wereld er heel wat De stelling voor vitaal ouder worden is reeds eeuwen
unieke ontwikkelingskans en hoe de beter uit en lastige vooruitzichten kan je plots met bekend: een heldere geest in een gezond lichaam. Als
oosterse kijk op veranderingen hierin een welkome volle moed aanvatten. Maar wat als je blijft turen we spreken over welzijn en gezondheid, vitaliteit en
steun kan zijn. Wat kenmerkt deze periode van onder de wol? kracht, dan spreken we over verschillende dimensies,
overgang op lichamelijk, emotioneel, mentaal De mens is een eenheid van lichaam en geest, van nl. fysiek (lichamelijk), mentaal (ons denken), emo-
en spiritueel niveau? Het yin-yangprincipe en de gedachten en gevoelens. tioneel (gevoelens) en spiritueel (doel en zingeving).
5-elementenleer openen meteen mogelijkheden om Gezondheid is een gevolg van harmonie tussen elke Voeding, gezonde bewegen en een gezond evenwicht
de meest voorkomende klachten bij te sturen en de dimensie waaruit een mens bestaat. Het lichaam tussen inspanningen en ontspanning zijn belangrijke
overgang zo soepel mogelijk te beleven. Welke kansen spreekt in zijn eigen specifieke taal en laat ons weten, gegevens. Maar ook de invloed van ons denken is een
tot persoonlijke ontwikkeling biedt ons dit globaal veeleer voelen, of alles in evenwicht is of niet. Klach- belangrijke factor. Overtuigingen zorgen voor een
proces aan verandering? ten en ongemakken ontstaan vanuit onevenwicht verschillende mentale instelling, misschien wel de
van één of meerdere dimensies en we dienen ze dan meest bepalende factor in het verouderingsproces.
ook te bekijken als signaal van het lichaam om stil Maar ook het omgaan met ‘onverwerkte’ gevoelens,
te staan bij onszelf en de manier waarop we met het het blijven creëren van een doel en zin geven aan
leven omgaan. je bestaan, hebben een grote invloed op de manier
Osteopaat en stressconsulent Frank Desmet geeft in- waarop je ouder wordt.
zicht in de drie niveaus waarop slaapstoornissen kun- In deze voordracht gaan we dieper in op deze
nen optreden, mentaal (wat denken we over slaap?), factoren, je krijgt richtlijnen mee hoe je een jeugdige
gevoelsniveau (hoe gaan we om met spanningen?) en geest, gekoppeld aan een vitaal lichaam, kan blijven
gedragsniveau (wat doen we als slapen niet lukt?). behouden.
Naast theoretisch inzicht biedt hij ontspanningsoefe-
ningen en visualisatietechnieken aan. i.s.m. CC De Steiger
Frank Desmet is osteopaat en stressconsulent.

i.s.m. CC Gildhof
26

Leen Rosseel Frank Desmet Frank Desmet


4 ma vanaf 28 april 2008 (13u30) 5 di vanaf 15 april 2008 (19u30) di 15 april 2008 (14u)
ROESELARE TIELT MENEN
LEVENSSTIJL

165 166
Kleur in de woning Ontdek en kies je eigen stijl

Kleuradviezen bij de inrichting van de woning zijn De bedoeling van deze cursus is je te helpen bij het
momenteel zeer sterk in trek. In deze workshop leer je ontwikkelen van een eigen stijl om je persoonlijke
sfeerbrengende kleuren creatief combineren. Aan de uitstraling te vergroten. Dit gebeurt voornamelijk
hand van concrete voorbeelden ontdek je de effecten door harmonieuzer te leren omgaan met de kleuren
van licht en ruimtelijke werking. Je leert hoe je een van make-up, kledij en accessoires. Op basis van
persoonlijk ontwerpschema voor je hele huis kunt een kleuranalyse, een analyse van de structuur van
opmaken. Deze workshop brengt je de laatste nieuwe het gelaat en de opbouw van het lichaam verken je
trends op het gebied van interieurkleuren bij. zelfstandig je eigen uiterlijke persoonlijkheid. Nadat
je jouw eigen positieve trekken hebt ontdekt, worden
Meebrengen: lijmstift en potlood basistechnieken aangeleerd om deze te benadrukken.
Veel praktische tips over het verkrijgen van optische
effecten en camouflagetechnieken worden aange-
leerd.
Algemene toelichtingen en tips, alsook bepaalde
besprekingen (vb. miskopen) gebeuren in groep.
De cursisten worden tijdens de analyses individueel
begeleid. Dit stimuleert de creatieve zoektocht.

27

Iris Arickx Iris Arickx


2 woe vanaf 18 juni 2008 (19u) 3 di vanaf 20 mei 2008 (14u)
KORTRIJK KORTRIJK
28
XXX-tra L-eren
Vormingplus zoekt naar nieuwe methoden om te leren en exploreert hoe we kunnen ‘leren in de context’. Niet iedereen
is immers gediend met een klassiek cursuslokaal. We werken projecten uit op maat, in samenspraak met bestaande
groepen. Groepen die de weg niet vinden naar het ‘reguliere’ aanbod of groepen met specifieke leervragen of met een
nood aan aangepaste methodieken. Zoekt jouw groep een vormingsaanbod op maat, neem dan contact op, wellicht
kunnen we je verder helpen, 056/260 600 of via vorming@vormingplus.be .
Deze XXX-L houdt ook de vinger aan de pols van het projectwerk binnen Vormingplus. Wat is er geweest, waar wordt
momenteel aan gewerkt en wat staat nu in de steigers en … ander nieuws van het Vormingplusfront.

Vormingplus pioniert in Buurtcentrum Overleie,


straks ook in andere buurtcentra?
Vormingplus is voortdurend op zoek naar organisaties/vormingspartners om mensen te bereiken die de weg naar ons
gewone vormingsaanbod niet gemakkelijk vinden. Dit is voor Vormingplus niet alleen een opdracht, het is vooral een
bekommernis.
Daarom zaten we onlangs aan tafel met het Kortrijks Buurtcentrum Overleie. Concreet spraken we af dat Vormingplus,
in Buurtcentrum Overleie, op regelmatige basis cursussen programmeert. De buurtwerkers, in samenspraak met
buurtbewoners, stelden de inhoud van het vormingspakket samen.
Gevolg was dat het cursuspubliek bestond uit een interessante mix van buurtbewoners (die doorgaans de weg niet
vinden naar niet-formele educatie) en bekende Vormingpluscursisten. Diversiteit moet niet alleen in geleerde studies
staan, het kan op een eenvoudige manier gerealiseerd worden.
De samenwerking is door partners en deelnemers positief geëvalueerd.
Vormingplus en Buurtcentrum Overleie beschouwen de open programmatie op locatie als een simpele maar doeltref-
fende formule om drempels weg te werken en om een divers publiek te bereiken. Bovendien kreeg het Buurtcentrum
zo ook nieuw volk over de vloer.
 
Vormingplus wil deze formule ook toepassen elders in de regio Midden en Zuid West-Vlaanderen. Daarom nodigen we,
op donderdag 8 mei om 14u in Buurtcentrum Overleie (Overleiestraat 47, Kortrijk), alle geïnteresseerden uit voor een
korte toelichting van onze samenwerking.
Er zal voldoende ruimte zijn om op 8 mei andere samenwerkingen met de regiowerkers van Vormingplus te realiseren.

Meer info en inschrijvingen: Tomas Peirsegaele, 056/260 603 - tomas.peirsegaele@vormingplus.be


 
Vorming verwent!
Vormingplus organiseerde in januari een verwendag in De Unie der Zorgelozen, een sociaal-artistiek project in Kortrijk
dat nauw aanleunt bij de buurtwerking.
Zestien ‘Zorgeloze vrouwen’ werden een dag verwend, niet in een beauty-center, maar ter plekke in hun vertrouwde
omgeving. ’s Ochtends, na een relaxatie, gaf een imagoconsulente advies. Voor de spiegel kon iedereen zich bewust
worden van haar sterke kanten.
In de namiddag vertelde een herboriste hoe je met wilde kruiden en eenvoudige keukenproducten een gezichtsmas-
kertje, massageolie voor de handen en een kruidenbad voor de voeten kan maken. Maar het bleef niet bij woorden
alleen, waardoor de zestien Zorgelozen verwend en ontspannen naar huis konden terugkeren.
Tussendoor zorgden de mannen van de Unie voor een lekkere warme maaltijd.

Een boeiende dag die kadert in de aanpak van Vormingplus om vorming ter plekke te brengen.

Rie Vanduren

‘Voor het eerst naar theater’


Vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen en vzw Wisper, een vormingsinstelling voor creatieve ontwikkeling
en actieve kunsteducatie, slaan de handen in elkaar. In maart 2008 startte voor buurtwerkers, vormingswerkers,
medewerkers aan sociaal-artistieke projecten het traject ‘Voor het eerst naar theater, een actieve omkadering’. Waar
grote cultuurhuizen (vaak angstvallig binnen de eigen muren) de mond vol hebben van participatie, diversiteit of
kansengroepen trekken wij de buurt in ... 
In deze vijfdelige reeks worden de deelnemers uitgedaagd om zich onder te dompelen in de theaterwereld. De uitein-
delijke doelstelling van dit traject bestaat erin om buurtwerkers, vormingswerkers,… instrumenten te geven om de
drempel naar een theatervoorstelling te verlagen.
We beseffen wel dat, met dit initiatief, niet alle obstakels kunnen aangepakt worden. We willen wel de deelnemers
een ‘toolbox’ geven om theater leesbaar, verstaanbaar en dus genietbaar te maken.
 
Meer info: tomas.peirsegaele@vormingplus.be - 056/260 603

De digitale Vormingplus-Nieuwsbrief is er !!
Vormingplus heeft een digitale nieuwsbrief klaar.
Om de 2 maanden kan je in je mailbox de last minute aanbiedingen, aankondigingen, nieuwtjes, extra activiteiten of
wijzigingen uit het Vormingplusgebeuren vinden.
Wat staat er op het menu in Café Couleur? Waarover zal Carl Devos het hebben in het Politiek Café? Voor welke cursus
of uitstap zijn er nog plaatsen vrij? Handig en interessant voor wie op de hoogte van vorming wil blijven!

Mocht je de nieuwsbrief nu nog niet krijgen, schrijf je er dan nu voor in via vorming@vormingplus.be.
29

XXX-tra L-eren
Bezet: Rondleiding in een sociaal-artistiek project
Het Passieverhaal van Luk De Bruyker (Theater Taptoe)
David Claerbout en Hans Op De Beeck
Zeno X Gallery (Michaël Borremans) + MuHKA
Architectuur: Van classicisme tot art nouveau
Hortadag in Brussel
Bezoek aan de Bijloke + Dansvoorstelling ‘Origine’
Architectuurwandeling: Art nouveau in Brussel
Dichten met peper en zout

KUNST &
Het Penhuis: Leonard Nolens
Literair tafelen: De erotische keuken
Van prinsen en jonkers
Een leven in stilte: Geschiedenis van de kartuizerorde
Japan: Van Ainu tot Zen

CULTUUR
Ingekaderd: Van oude draak tot nieuwe tijger
Initiatieweekend Capoeira
Kalligrafie: Module 1 bis
Kalligrafie : Module 4
Theatergrime: Creëer je eigen figuur
Acteren kan je leren: Inleving in het personage

30

KUNST & CULTUUR


KUNST & CULTUUR

167 168 169


Bezet Het Passieverhaal van David Claerbout en Hans Op De Beeck
Rondleiding in een sociaal-artistiek project Luk De Bruyker (Theater Taptoe) jonge Belgische kunstenaars

Tijdens ‘Bezet’ gaan kunstenaars met een verstan- Acteur/figurenspeler Luk De Bruyker is de vierde We werpen een blik op het oeuvre van David
delijke beperking en reguliere kunstenaars een spreker in de reeks ‘Het passieverhaal van’. Hij is de Claerbout (1969, Kortrijk) en Hans Op De Beeck
confrontatie aan met het publiek. bezieler van het figurentheater Taptoe dat driemaal (1969, Turnhout) en leggen linken naar de oude en
Vanuit de marge nemen ze zelf het initiatief in Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen werd. Taptoe hedendaagse kunst waarmee ze verwant zijn.
handen en komen in het artistieke (Buda)hart van speelde in meer dan 26 landen en op de belangrijkste
Kortrijk een pand kraken. Geen grote revolutie, bloed internationale figurentheaterfestivals. David Claerbout heeft een oorspronkelijke beeldtaal
zal er niet vloeien, maar de aanwezigheid zal dit hart We ontmoeten Luk in de repetitieruimte van het ontwikkeld door het zoeken naar interactie tussen
doen kloppen. artistieke gezelschap. Eerst proeven we even van een fotografie en videokunst. De fotokunst laat hij door
De bezetters werken ter plekke, ze assembleren, repetitiemoment. Daarna neemt Luk ons mee in zijn beweging herleven, terwijl de videokunst als het
schilderen, schrijven, fotograferen, maken films en passie en vertelt over de magie van objecten, poppen ware wordt vertraagd. De werken van David Claerbout
laten er hun grafische ideeën afdrukken. en schaduwen. zijn heel verscheiden. Soms politiek geladen wanneer
De bezetters staan ook klaar om jou te ontmoeten. Een boeiende ontmoeting achter de schermen van zijn hij de Kindergarten van Sant’Elia van de fascistische
Tijdens hun creatie, over de middag bij een kom soep verbeelding ’Taptoe’. architect Giuseppe Terragni in beeld brengt. Soms
of ’s avonds aan de bar, zien ze uit naar jouw bezoek. subtiel, esthetisch wanneer hij werken maakt die naar
Je komt er binnen in hun intiemste lichaamsdeel: hun i.s.m. Vormingplus Gent-Eeklo de Hollandse schilderkunst verwijzen.
gedachten. Hans Op De Beeck werkt aan een multidisciplinair
De bezetters stellen ook tentoon en geven samen met oeuvre dat heel vaak de ontwikkeling van de stad
jullie een stukje zelfbeheersing op om weer bezoeker en de bijhorende vervreemding van de mens als
te worden. onderwerp neemt. Hij toont de mens, verloren in een
De rondleiding is gratis! wereld van autostrades, ziekenhuizen en technolo-
gisch verfijnde supermarkten.
i.s.m. vzw Wit.h en Buda Kunstencentrum
i.s.m. CC De Schakel en Amarant
www.vzwwith.org
31

Tomas Peirsegaele + gidsen ter plaatse Luk De Bruyker Christophe De Jaeger


4 namiddagen vanaf 15 mei (14u) do 10 april 2008 (20u) 2 di vanaf 15 april 2008 (19u30)
KORTRIJK GENT WAREGEM
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

170 171 172


Zeno X Gallery (Michaël Borremans) Architectuur Hortadag in Brussel
+ MuHKA Van classicisme tot art nouveau Hortawandeling en bezoek Hortamuseum

Van 26 april tot 31 mei stelt Michaël Borremans ten- De 19de eeuw is misschien wel de belangrijkste In de voormiddag maken we, onder leiding van een
toon in Zeno X Gallery in Antwerpen. De kunstenaar periode in onze architectuurgeschiedenis. Het is de ‘Brukselbinnenstebuiten’-gids, de wandeling ‘De bril
zal ons hoogst persoonlijk rondleiden… uitbouw van de stad zoals we haar nu nog kennen. In van Horta’ met o.a. een bezoek aan Old England. Ver-
Het werk van Borremans is heel suggestief, met ver- die stad worden totaal nieuwe gebouwen opgetrok- volgens sporen we per tram naar het Hortamuseum.
wijzingen naar de kunstgeschiedenis, laverend tussen ken: stations, fabriekspanden, markthallen… En In de namiddag wandelen we in de buurt van de
realiteit en fantasie. Zijn eerdere studies, grafiek en daarbij worden nieuwe materialen gebruikt: staal, vijvers van Elsene en krijgen we behoorlijk wat art-
fotografie zijn ook leesbaar in zijn werk. glas, beton, … nouveaugebouwen voorgeschoteld.
In deze periode van veranderingen wordt België
Zeno X Gallery toont regelmatig werk van grote onafhankelijk. Ons klein, maar industrieel sterk
namen als Luc Tuymans, Marlene Dumas, Dirk Braeck- ontwikkeld landje is koortsachtig op zoek naar archi-
man, Jan De Maesschalck Anne-Mie Van Kerckhoven tectuurvormen om de status en de rijkdom van burger
en Raoul De Keyser. en overheid te veruiterlijken. Kiest België voor Franse
In de namiddag bezoeken we in het MuHKA de ten- neoclassicisme of spiritueel gerichte neogotiek? En
toonstelling ‘Santhal Family stellingen omtrent een waarom eigenlijk kiezen tussen die twee? Het eclec-
Indiase sculptuur’, de eerste grote tentoonstelling van ticisme en de vele neostijlen zien hier het daglicht.
curator Watson in het MuHKA. Deze tentoonstelling Overheidsgebouwen en burgerlijke stadspaleizen
is gebouwd rond het beeldhouwwerk Santhal Family worden in een mengelmoes van stijlen opgetrok-
van de Indiase kunstenaar Ramkinkar Baij. Santhal ken. Deze zoektocht naar vormen mondt uit in de art
Family wordt beschouwd als de eerste publieke, nouveau of Modern Style. En zoals de namen het zelf
modernistische sculptuur van India. De vormentaal zeggen: een nieuwe kunst én tegelijk een eerste stap
van het modernisme en van oosterse tempelsculp- naar het moderne bouwen.
turen en traditionele beelden gaan gepaard met een
sociale inhoud. i.s.m. CC Gildhof
i.s.m. BE-PART
32 www.zeno-x.com - www.muhka.be

Tomas Peirsegaele + gidsen ter plaatse Damien Deceuninck Tomas Peirsegaele + gids Brukselbinnenstebuiten
woe 30 april 2008 (12u30) 5 woe vanaf 7 mei 2008 (19u15) do 29 mei 2008 (9u45)
ANTWERPEN TIELT BRUSSEL
KUNST & CULTUUR

173 174 175


Bezoek aan de Bijloke Architectuurwandeling Dichten met peper en zout
+ Dansvoorstelling ‘Origine’ Art nouveau in Brussel Parodie, pastiche & persiflage in Neder-
landstalige poëzie
In de namiddag brengen we een bezoek achter de In 1864 onteigende men een lange strook grond ten De Vlaamse en Nederlandse poëzie uit de 19de en
schermen van ‘De Bijloke’, een unicum in het mid- zuiden van de vijfhoek van Brussel en begon men aan 20ste eeuw bevat tal van teksten waarin de ene dich-
deleeuwse gebouwenpatrimonium van Europa. Het een rechtstreekse verbinding van de hoofdstad met ter de andere als het ware ‘imiteert’. Vaak gaat het om
werd halverwege de 13de (!) eeuw opgetrokken als het Ter Kamerenbos: de Louisalaan. Het wordt een een appreciatie, maar bewondering kent ook grenzen.
een reusachtig ziekenhuis voor het toenmalige Gent. prestigieuze boulevard, annex buurt waar zich veel Gaat het niet vaker om een speelse repliek dan om
Pronkstuk is ongetwijfeld de overweldigende over- rijke burgerfamilies vestigen: Solvay, Hallet… Op het een regelrechte aanval? Waar begint de spot? Parodie,
kapping in eikenhout. De omvorming tot een moderne einde van de 19de eeuw wordt het dan ook de plaats pastiche en persiflage zijn nooit ver uit de buurt.
concertzaal gebeurde met zo groot mogelijk respect met de meest markante Art Nouveau woningen in
voor dit monument van wereldklasse. Brussel. Heel wat stromingen en figuren hebben zich op die
’s Avonds genieten we van ‘Origine’, de nieuwe Onze wandeling vertrekt aan het Solvayhuis, manier zelfs tegen elkaar afgezet: nu eens met licht
dansvoorstelling van Sidi Larbi Cherkaoui. Hij zoekt Louisalaan 224. We komen diverse realisaties tegen gekruide teksten, dan weer ongezouten of gepeperd.
voor ‘Origine’ een intimistische sfeer op met vier van Horta, Hankar, Van Rysselberghe en anderen. Het Na een kennismaking met dit verschijnsel grasduint
dansers die de windrichtingen symboliseren. Ijslandse eindpunt is het Hortamuseum in de Amerikastraat (op Johan Van Iseghem met ons in diverse poëziebundels
sprookjes, Japanse robotica, Amerikaanse consumptie eigen initiatief te bezoeken). en in de literaire geschiedenis. Hij gidst ons langs
en Afrikaanse aarde. Een Arabische en Scandinavische bekende en minder bekende namen, en houdt halt
vrouwenstem begeleiden dit spektakel en verbinden i.s.m. CC Gildhof waar opvolgers en tijdgenoten elkaars werk op de
hun eigen repertoire met onder meer de mystieke korrel nemen.
gezangen van Hildegard von Bingen.
i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrij Tijd
www.bijloke.be
www.toneelhuis.be

33

Tomas Peirsegaele + gids ter plaatse Damien Deceuninck Johan van Iseghem
do 12 juni 2008 (16u) zat 14 juni 2008 (13u30) 4 do vanaf 10 april 2008 (14u)
GENT BRUSSEL ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

176 177 178


Het Penhuis Literair tafelen Van prinsen en jonkers
Leonard Nolens De erotische keuken Een geschiedenis van de adel in onze
gewesten
Leonard Nolens is een monument in de Nederlandsta- Wist je dat Napoleon truffels at voor hij met zijn De luister van kastelen, de machtsuitoefening, het
lige poëzie. Zijn werk is niet alleen breed en meesle- Joséfine tussen de lakens dook? Deze en andere familievermogen, het clichébeeld van de edelman
pend, hij overtuigt ook met de geïnspireerdheid van pikante anekdotes over beroemdheden lees je in het als rentenier: al meer dan vijfhonderd jaar spreekt
zijn dichterschap en de compromisloze onvermijde- boek Afrodite van Isabelle Allende. Daarin gaat ze op de adel tot de verbeelding. Ondanks de ingrijpende
lijkheid van zijn teksten. Typisch Nolensiaanse thema’s zoek naar het ultieme afrodisiacum en krijg je heel wijzigingen in de samenleving overleefden de edelen
zijn de jeugd, vrouwen, eenzaamheid en alcohol. wat stimulerende tips. verschillende crises, waaronder het einde van de feo-
Voortaan strooi je niet langer gedachteloos peterselie daliteit en de doorbraak van de moderne burgerlijke
i.s.m. Ck* en Openbare Bibliotheek Kortrijk in de soep, of basilicum over de tomaten... denkbeelden.

i.s.m. Buurtcentrum Overleie In tegenstelling tot wat in de meeste landen


gebeurde, blijft de Belgische adel nog bijzonder
levendig. Hoe overleefde onze adel de revoluties? Hoe
wordt het adellijk statuut verworven? Welke rol speelt
het erfrecht in het behoud van het familievermogen
en -patrimonium?
Paul Janssens geeft via verschillende invalshoeken
een verhelderend inzicht in de geschiedenis van een
bevoorrechte stand.

i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

34

Leonard Nolens, auteur – Paul Demets, interviewer Katrien Vanhecke Paul Janssens
zon 20 april 2008 (10u30) vrij 13 juni 2008 (18u30) 6 vrij vanaf 11 april 2008 (14u)
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK
KUNST & CULTUUR

179 180 Ingekaderd china


Een leven in stilte Japan Ontdekkingen en ontmoetingen
Geschiedenis van de kartuizerorde Van Ainu tot Zen
181
Nauwelijks anderhalve eeuw nadat Japan zijn poorten
Van oude draak tot nieuwe tijger
Wie de film ‘Die Grosse Stille’ van Philip Gröning
ziet, weet dat binnen de rooms-katholieke kerk de opende voor de buitenwereld is het land ‘incontourna- Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van
kartuizerorde niet enkel de strengste maar ook de ble’, niet alleen op economisch gebied maar ook in de China
meest authentieke orde is. Bruno van Keulen legt de wereld van kunst en cultuur. De Japanse prentkunst
grondslag voor hun bijzondere levenswijze op het heeft de impressionisten sterk beïnvloed, de Japanse De explosieve groei van de Chinese economie bedreigt
einde van de 11de eeuw in Chartreuse, een gebergte film is een must voor cinefielen en Japanse schrijvers het geopolitieke evenwicht van onze planeet en doet
bij Grenoble. Hun specifieke manier van leven bleef zijn in alle talen vertaald. De razendsnelle ontwikke- de Chinezen dromen van een gouden toekomst. Om de
gedurende 1000 jaar intact, zodat de hervormers zich ling van wetenschappelijke en artistieke creativiteit spectaculaire ontwikkelingen van het huidige China
er later zelfs nooit mee bemoeiden. Terwijl andere in het moderne Japan steunt op een eeuwenoude te begrijpen moeten we terug naar het verleden. Deze
strenge orden zoals de trappisten het spreekverbod traditie waarvan de meeste Europeanen slechts een lezing vormt een inleiding tot de geschiedenis van
hebben opgeheven, blijven de kartuizers zwijgzaam fragmentaire kennis hebben. Taaie stereotiepen de ‘zonen van Han’ en biedt een visuele introductie
door het leven gaan. blijven de Japanse cultuur achtervolgen. tot hun immense culturele patrimonium. We maken
kennis met de taal en het schrift en we gaan dieper
We bekijken hun nalatenschap, unieke bouwwerken, We bieden inzicht in de historische ontwikkeling van in op de belangrijkste vormen van kunst en cultuur,
geschriften en kunstobjecten. de Japanse maatschappij en dringen dieper door in met name architectuur, bronzen, beeldhouwkunst,
deze complexe cultuur. Aan de hand van beeldma- keramiek, porselein, jade en kalligrafie. Hierop volgt
Om het eigene van de kartuizers in hun historische teriaal ontdekken we hoe verleden en toekomst een introductie tot het confucianisme, het boed-
context te situeren, tekenen we in de voormiddag hand in hand gaan in het moderne Japan. Vooral in dhisme, het taoïsme, de volksgodsdiensten en de feng
de grote lijnen uit van de kloosterontwikkelingen in het dagelijks leven, in de religies, in de kunst en de shui of geomantiek. Tot slot ontcijferen we de taal van
Europa. Hierbij hebben we vooral aandacht voor het architectuur. de traditionele symbolen die nog altijd kleur geven
streven naar het primitieve. aan het dagelijks leven van de gewone man en het
i.s.m. Amarant moderne China verbinden met zijn verleden.
i.s.m. Amarant
i.s.m. Amarant
35

Dominique Dumon Etienne Hauttekeete Etienne Hauttekeete


do 17 april 2008 (10u) vrij 23 mei 2008 (10u) di 17 juni 2008 (14u)
HEULE HEULE Roeselare
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

182 183 184


Initiatieweekend Capoeira Kalligrafie Kalligrafie
Module 1 bis Module 4
Capoeira is een Braziliaanse combinatie van acrobatie, In deze oefensessies krijg je de kans om wat je aan- Cursisten ontwikkelen ‘polyritmische’ kalligrafie, wat
dans, muziek en vechtkunst. Tijdens dit initiatieweek- leerde in Module 1 verder in te oefenen. betekent dat we de vorm van de letters en de spatië-
end zullen alle aspecten van capoeira aan bod komen. Cursisten werken hier aan allerlei opdrachten die ring ertussen zullen wijzigen binnnen één stuk tekst.
Je hoeft niet lenig te zijn om de capoeirakunst te aansluiten bij wat ze reeds kennen en kunnen. Ze
beoefenen, wel enthousiast. leren hun letters nog beter beheersen en verfijnen, Dit concept van polyritmiek is fundamenteel voor de
Elke les warmen we rustig op met capoeirabewe- doen praktische ervaring op inzake compositie en kalligrafie in de ware zin van het woord.
gingen. Vervolgens bouwen we de rest van het materialenkennis en ervaren de voldoening om De traditie in het Westen biedt ons maar weinig
capoeiraspel op aan de hand van de ‘ginga’, de afgewerkte stukken te maken. voorbeelden van die benadering - onze lettervormen
basisbeweging van capoeira. lijken op mooi afgelijnde geometrische vormen die
i.s.m. CC De Schakel meestal gebouwd zijn in rastervormige blokken van
i.s.m. vzw Wisper en OC De Neerbeek eenzelfde textuur. 
In module 4 stappen we af van die traditie en brengen
we vrijheid in onze manier van schrijven.

36

Màrcio Carvalho da Silva Monica Vanderhispaillie Monica Vanderhispaillie


zat 3 en zon 4 mei 2008 (10u) 4 woe vanaf 9 april 2008 (19u) 6 avonden vanaf 21 april 2008 (19u)
BISSEGEM WAREGEM HEULE
KUNST & CULTUUR

185 186
Theatergrime Acteren kan je leren
Creëer je eigen figuur Inleving in het personage
Iedereen kent wel een figuur met een typisch uiterlijk Kruip je graag in de huid van iemand anders? Kan je
die tot de verbeelding spreekt: Neptunus, Cyrano, je inleven in de rol van een ander? Dan is deze cursus
Pietje de Dood, Piet Piraat, Quasimodo, een Romeins voor jou.
keizer, een heks… In deze acteercursus leren we een personage
Je leert de basistechnieken van theatergrime. Hierbij natuurlijk en geloofwaardig neerzetten. Beginnende
komt zeker aan bod: verouderen, aanzetten van acteurs gaan snel overacteren. De handelingen en
baarden en snorren, levensechte builen, wonden reacties komen dan onecht over. Door inleving in het
en littekens. Waar schmink en poederdoos te kort personage komen we tot een overtuigende, meer
schieten komen er andere materialen aan te pas zoals natuurlijke speelstijl.
latex om een kaalkop te creëren. Acteren is stemoefeningen doen, improviseren,
Wie niet over eigen materiaal beschikt, kan een basis- begrijpen, bestuderen, observeren, je lichaamstaal
pakket aankopen (via de lesgever, 70 euro). beheersen, ontdekken, …. Het is de drang een
Zo kan je nadien zelf aan de slag. publiek te boeien.
Ofwel gebruik je tijdens de lessen het materiaal van
de lesgever en dan betaal je bij de eerste les 25 euro i.s.m. Opendoek en CC De Schakel
(hier hou je achteraf niets aan over).
Bij inschrijving vermeld je welke formule je kiest. Zorg
zelf ook voor reinigingsmelk, keukenrol, waslapje,
handdoekje en ook iets om je kledij te beschermen
want uiteraard zal je de aangeleerde technieken op
elkaar toepassen.

i.s.m. Opendoek en CC De Schakel

37

Didier Mattelaer Hilde Vanderstraeten


4 avonden vanaf 15 april 2008 (19u30) 10 avonden vanaf 6 mei 2008 (19u30)
WAREGEM WAREGEM
Volvo Trucks: Hoe economie en ecologie elkaar vinden.
Ingekaderd: Volksrepubliek van Verlangen
Dag van de Aarde: Klimaatfietstochten - Energiemarkt - Klimaatconcert
Politiek café met Carl Devos
Koptrekken voor Europa: Europese verwezenlijkingen in de regio Tielt
De Groene Long: Bezoek aan een stukje uit de regionale groenstructuur
De Zevende dag en een Brussels duet
Europadag te Brussel

38

Maatschappij & milieu


Maatschappij & milieu
Ingekaderd china
Ontdekkingen en ontmoetingen
187
Volvo Trucks: 188
Hoe economie en ecologie elkaar vinden. Volksrepubliek van Verlangen
Bezoek aan het CO2-neutrale bedrijf Ontmoetingen in het hedendaagse China
Sinds september vorig jaar rollen bij Volvo Trucks in We werken met carpooling. Mensen die bereid zijn 4 andere deelne- Een kwarteeuw geleden had niemand in het Westen
Oostakker enkel nog vrachtwagens van de band die mers mee te nemen, krijgen hiervoor een kilometervergoeding. Bij ook maar enig idee hoe het er in het communistische
CO2-neutraal zijn gemaakt. De fabriek draait nu uit- inschrijving het secretariaat hiervan verwittigen. China aan toe ging. Vandaag de dag lijkt iedereen
sluitend op hernieuwbare energie en is er zo als eer- daar wel een opinie over te hebben, of ze nu met de
ste autobedrijf ter wereld in geslaagd CO2-neutraal Het programma: realiteit overeenstemt of niet.
te functioneren. In het bedrijf werken 4.000 mensen. 8u30 : carpooling van Kortrijk naar Oostakker
Ze maakten in 2007 ongeveer 43.000 vrachtwagens. 9u30 : aankomst, koffie De Morgen-journaliste Catherine Vuylsteke trekt al
In ons land is het voorlopig het enige CO2-vrije 9u45 : film en presentatie jarenlang regelmatig naar China en weet dus waar-
bedrijf. Volvo Europa Truck investeerde samen met 10u30 : bezoek productiezone over ze spreekt. Hoewel ze China zo’n beetje als haar
Electrabel 10 miljoen euro in het project. Na een jaar 11u45 : bezoek biomassacentrale tweede vaderland beschouwt, weerhoudt dit haar er
zal de investering al teruggewonnen zijn. De sleutels 12u30 : einde bezoek en terugkeer niet van verschillende pijnpunten van de hedendaag-
tot dit succes zijn de 100 meter hoge windturbines se Chinese maatschappij onder de loep te nemen.
en de biomassacentrale. Absoluut de moeite om te
bezoeken! (plaatsen beperkt tot 25) De economische boom mag dan wel spectaculair zijn,
de situatie van een groot deel van de bevolking kan
je moeilijk rooskleurig noemen. Catherine Vuylsteke
sprak met verschillende mensen, jong en oud, arm
en rijk, boer en stedeling, Han-Chinees, Tibetaan
en Oeigoer. Ze biedt een waardevolle inkijk in de
hedendaagse samenleving van dit immense rijk, deze
nieuwe economische wereldmacht.

39

Francis Watteeuw Catherine Vuylsteke


do 10 april 2008 (8u30) di 15 april 2008 (14u)
OOSTAKKER ROESELARE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

189 190
Dag van de Aarde Geschiedenis en toekomst
Klimaatfietstochten – Energiemarkt - van ons klimaat
Klimaatconcert Hoe energie besparen?
De dag van de Aarde gaat niet onopgemerkt voorbij. Jonckheerestraat 5, Wevelgem Wetenschappers waarschuwen ons al enige tijd voor
In de streek kan je aan zes ‘Klimaatfietstochten’ Lus Waregem: ’t Gaverke: Zeswegenstraat 120, Waregem het broeikaseffect en voor de opwarming van de
deelnemen. Je krijgt er uitleg over een grote verschei- Lus Zwevegem: Transfocentrum: Paul Ferrardstraat 15, aarde. Ook politici luiden de noodklok. Het leverde
denheid aan initiatieven die particulieren, bedrijven, Zwevegem het Intergovernemental Panel on Climate Change
instellingen en gemeenten namen om energie te Lus Avelgem: Bart Degraeve: Pontstraat 10, Avelgem (IPCC) van de Verenigde Naties en Al Gore de Nobel-
besparen en/of groene stroom op te wekken. In Lus Harelbeke: Sporthal Harelbeke: Stasegemsesteenweg 21, prijs voor de Vrede 2007 op.
de verschillende infopunten kan je terecht met al Harelbeke Anderzijds gaan we, op langere termijn, een nieuwe
je vragen over energie. Bereken zelf hoe snel je de Lus Kortrijk: Grote Markt, Kortrijk ijstijd tegemoet. Al van in een zeer ver geologisch
investering terugwint. verleden schommelde het klimaat op aarde heel sterk.
Inschrijven kan van 10u tot 15u. Je krijgt info tot 17u. Vanaf 10u is er een klimaatmarkt op het Marktplein te Kortrijk. Deze lezing geeft een overzicht van de evolutie van de
Inschrijven doe je op de startplaatsen, waar je ook Om 18u start op dezelfde plaats het ‘Klimaatconcert’. aardse omgeving van bij haar ontstaan tot nu en blikt
een fietsplan ontvangt. voorzichtig naar de toekomst. U maakt kennis met
i.s.m. Zuid-West-Vlaamse Natuur en Milieukoepel vzw wat wetenschappers allemaal kunnen lezen in aard-
Lus Wevelgem - Menen: Jeugdhuis Ten Goudberghe: Deken of ijslagen en hoe ze daarbij te werk gaan, op het ter-
rein en in het lab. Daarbij komen ook de zekerheden
en twijfels aan bod over wat we weten over verleden,
heden en toekomst.
i.s.m. UPV en Vrijzinnig Centrum Mozaïek

40

Axel Vanderhaeghen – Kristina Naeyaert Prof. dr. Eddy Keppens


zon 20 april 2008 (10u) di 22 april 2008 (14u)
REGIO KORTRIJK KORTRIJK
Maatschappij & milieu

191 192 193


Op café met Carl Devos Koptrekken voor Europa De Groene Long
Politiek café Een fietstocht langs Europese verwezen- Bezoek aan een stukje uit de regionale
lijkingen in de regio Tielt groenstructuur
Carl Devos, politicoloog aan de Universiteit Gent, is Met volksvertegenwoordigers Johan Verstreken en De regio Kortrijk wil werken aan groen. Hiervoor
een graag geziene gast op TV. Hij geeft er duiding bij Anne Van Lancker op kop, bezoeken we stukjes Europa bouwt men een netwerk uit tussen de diverse na-
uiteenlopende politieke gebeurtenissen. Een autori- in het Tieltse. Gedeputeerde Marleen Titeca–Decraene tuur- en bosgebieden, open ruimtes, waardevolle
teit in Vlaanderen! Vormingplus vraagt hem in 2008 en Burgemeester Michiel Vandaele fietsen ook mee landschappen en parkgebieden. Deze regionale
ieder kwartaal voor een goed gesprek. Geen politieke tijdens deze 25 km lange tocht. Je krijgt uitleg over groenstructuur moet een meerwaarde betekenen
toogpraat wel een boeiende discussie in het Kortrijkse ‘de Poelberg’, het fietsnetwerk, het plattelandsproject op het vlak van biodiversiteit, recreatie, veilige
‘Café Fernand’. Samen met u bekijkt hij de politieke ‘Poortefranck’, de Poekebeek en ‘Mulle de Terschue- verbindingen voor de zachte weggebruiker, enz...
actualiteit. We laten ons leiden door wat ‘hot’ is. ren’, allemaal verwezenlijkt met de hulp van Europa. Ieder kwartaal wil Vormingplus een stukje van deze
Heb je zelf suggesties? Om de inwendige mens te versterken, stoppen we ‘Groenstructuur’ bezoeken.
Stuur die naar francis.watteeuw@vormingplus.be. tussendoor bij een hoeveproducent en proeven er zijn Deze keer bezoeken we ‘De Groene Long’, een
De plaatsen zijn beperkt. ‘Hoeve-ijs’. We sluiten rond 17u af met een hapje en natuurontwikkelingspark van ongeveer 7 ha. Bij de
Tijdens het vorige ‘Politiek café’ ging het geanimeerd een drankje. inrichting was er aandacht voor natuur, ontspanning
over de staatshervorming, het thema van dit ‘Politiek Wie niet met de eigen fiets kan komen, krijgt er één en educatie. Een aantrekkelijk en gevarieerd geheel.
café’ vind je kort voor 14 mei op www.vormingplus- ter beschikking. Verwittig dan wel drie weken voor- We verzamelen in het natuureducatief centrum ‘Het
middenzuidwest.be dien Europe Direct. (praktische info achteraan) Slot’ en krijgen bij een kopje koffie uitleg over de
onstaansgeschiedenis, de ruimtelijke invulling en de
i.s.m. Europe Direct werking. Daarna bezoeken we het park en genieten
volop van de natuur.

i.s.m. De Vlasbek

41

Carl Devos Francis Watteeuw Eric Vandorpe – Francis Watteeuw


woe 14 mei 2008 (19u30) zon 18 mei 2008 (13u30) woe 21 mei 2008 (14u)
KORTRIJK TIELT KUURNE
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

194 195
De Zevende dag en een Brussels duet Europadag te Brussel
Actualiteit en een wandeling Open deur in de Europese wijk
door Brussel
‘De zevende dag’ zet de toon op zondagvoormiddag. Naar aanleiding van de verjaardag van de verklaring
Met nieuws, scherpe opinies en interessante gasten, van Schuman, de geboorteakte van de Europese
Vlamingen en Walen. ‘De zevende dag’ is een ideale Unie, zetten de Europese instellingen elk jaar hun
zondagskrant, met een brede waaier aan nieuws, deuren open. Je kan de gebouwen van het Europees
commentaren en opinies. Dichter op de actualiteit kan Parlement, de Commissie, het Comité van de regio’s,
nauwelijks. ‘De zevende dag’ houdt alle maatschap- enz… bezoeken. Politici houden openbare debatten
pelijke trends in de gaten: cultuur, wetenschappen, en gesprekken. Je wandelt door de Europese wijk en
economie, maar ook de aangename dingen des via allerlei infostands maak je kennis met de werking
levens. Je krijgt de kans dit ‘live’ mee te maken. van de Europese instellingen.
In de namiddag kan je wat opsteken over Brussel
tijdens ‘een Brussels Duet’. Een wandeling door de De busreis is in de prijs begrepen, de lunch niet.
Zavel en de Marollen, met info over het justitiepaleis, Geniet van een uitgebreide lunch in het restaurant
het Egmontpaleis en –park, de Grote en Kleine Zavel van het Europees Parlement (10 à 15 euro) of breng je
en zijn antiek. Maar ook over de miserie, het buurt- lunchpakket mee. We vertrekken om 7u30 aan KATHO,
werk in de Samaritaine, de Rommelmarkt en de Cité Doorniksesteenweg 145 te Kortrijk.
Hellemans. Eten doen we in het restaurant van de VRT
(in de prijs inbegrepen). We verzamelen in het station i.s.m. Europe Direct
van Kortrijk om 7u en zijn omstreeks 19u terug.

42

Francis Watteeuw – Gids Brukselbinnenstebuiten Francis Watteeuw


zon 1 juni 2008 (7u) zat 7 juni 2008 (7u30)
BRUSSEL BRUSSEL
Ben je wat je eet?
Reiskriebels met grenzen. Duurzaam Reizen
Werken met Picasa
De noodzaak van een BACK-UP
Internet telefonie
Praktisch GSM-gebruik
Internet en e-mail. Praktijkgerichte basiscursus
Basiscursus digitale fotobewerking
Basiscursus digitale fotografie
Photoshop

43

CONSUMENTENVORMING
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

196 197 198


Ben je wat je eet ? Reiskriebels met grenzen Werken met Picasa
Duurzaam Reizen
Aan de hand van de welbekende uitsprak van de filo- Elk jaar zijn er meer toeristen en leggen ze grotere Fotobeheer en fotobewerking ingewikkeld? Niet zo in
soof Feuerbach “Je bent wat je eet”, ga je wat dieper afstanden af. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de deze cursus.
in op de samenhang tussen voeding aan de ene zijde toeristische oorden en hun bevolking? Tijd om na te Met Picasa, een gratis fotobeheer en fotobewerkings-
en de mens en zijn bewustzijn aan de andere zijde. Je denken hoe het anders kan. programma leer je hoe je op een heel eenvoudige
bekijkt hoe de voeding gaat inwerken op je lichaam, Verhalen over toerisme, cijfers over centen en manier met je foto’s kan ‘spelen’. Je leert foto’s te
op je bewustzijn en je bewustzijnskrachten maar ook vervuiling leren ons dat toerisme zowel positieve als ordenen per datum of per gelegenheid, rode ogen
omgekeerd. Je bekijkt ook hoe deze samenhang in negatieve gevolgen heeft voor mens, cultuur, natuur verwijderen, delen uit je foto vergroten, onscherpe
relatie staat met je gezondheid. Voeding en filosofie en economische ontwikkeling. of schuine foto’s corrigeren en van je kleurenfoto een
gaan hier hand in hand en je leert voeding bekijken Via beeldmateriaal, situatiefiches, groepsdiscussie, zwart-wit of retro exemplaar maken.
vanuit een ruimer perspectief. Peter Vandermeersch is een stellingenspel,… krijgen we een duidelijk beeld. Kortom, een aanrader voor liefhebbers van fotografie
kok en docent natuurvoeding. Hoe duurzaam is ons eigen reisprofiel? die nét iets meer willen!
Al enkele jaren probeert vzw KrisKras inzicht in de
www.dezonnekeuken.be toeristische mechanismen te bieden en mensen tools
te geven om zo duurzaam mogelijk op reis te gaan.

44

Peter Vandermeersch Nele Decoodt, vzw KrisKras Rik Coghe


di 6 mei 2008 (19u30) do 17 april 2008 (19u) woe 21 mei 2008 (14u)
KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK
CONSUMENTENVORMING

199 200 201


De noodzaak van een BACK-UP Internet telefonie Praktisch GSM-gebruik

Stel je voor, je bent volop aan het werk op je compu- Goedkoper of zelfs helemaal gratis bellen via het De GSM is niet meer weg te denken uit onze samen-
ter en plots niets meer!! Weg gegevens, weg foto’s, internet? Ja, het kan! Het enige waarover je dient te leving. Maar veel mensen hebben moeite met al die
weg muziek. Had ik maar een back-up genomen. beschikken is een computer met internetverbinding, knopjes en toetsen.
Herkenbaar? een hoofdtelefoon en een micro. Tijdens deze twee sessies tonen we een aantal basis-
In deze cursus leer je hoe je je gegevens, foto’s, Wil je makkelijker (en goedkoper!) contact met fami- mogelijkheden van de GSM: een opgeslagen nummer
muziek e.d. kunt bewaren op een CD, DVD, USB-stick, lie, vrienden in het buitenland, leer dan telefoneren zoeken, nagaan van wie een ‘gemiste oproep’ komt,
geheugenkaart, externe harde schijf of zelfs op het met Skype, een gratis programma dat je computer hoe die persoon eenvoudig terug te bellen, een SMS
net. omvormt tot een telefoon. lezen en verzenden, enz…
We geven uitleg bij elk systeem, bespreken de voor- Naast deze praktische uitleg zijn er veel oefeningen,
en nadelen en proberen het zelf uit. algemene info over providers, tarieven, batterijen,
toestellen, enz. Na de algemene uitleg kan je terecht
voor je eigen vragen of problemen, met je eigen
toestel.

Meebrengen: eigen (opgeladen) toestel (mét de


pincode)!

i.s.m. CC Wevelgem

45

Rik Coghe Rik Coghe Rik Coghe


woe 28 mei 2008 (14u) woe 4 juni 2008 (14u) 2 woe vanaf 7 mei 2008 (14u)
KORTRIJK KORTRIJK WEVELGEM
Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

202 203 204/205


Internet en e-mail Basiscursus digitale fotobewerking Basiscursus digitale fotografie
Praktijkgerichte basiscursus
Surfen, internet, e-mail, @ (‘apenstaart’), dot, hard- Tijdens deze cursus leer je omgaan met een fotobe- Een digitaal fototoestel is bijna niet meer weg te
ware, downloaden … zijn deze termen dagelijkse werkingsprogramma dat speciaal werd ontwikkeld denken uit onze maatschappij. In deze cursus gaan we
taal voor je (klein)kinderen maar ‘Chinees’ voor jou? voor de vrijetijdsfotograaf. Je leert correcties en dieper in op de mogelijkheden van je eigen camera en
Wil je zelf meer wegwijs raken in deze digitale we- verbeteringen toepassen op je eigen digitale foto’s. leren we kwalitatieve vrijetijdsfoto’s maken.
reld? Ben je op zoek naar een ‘trage’ cursus, die jouw Geen overdreven manipulaties van de beelden, maar De cursus is zeer praktijkgericht. Met kleine opdracht-
tempo wilt volgen en stap voor stap vooruit gaat? zinvolle ingrepen die je foto’s tot echte pareltjes jes thuis en tijdens de lessen, leren we spelenderwijs
Tijdens deze cursus kan het! maken. de knepen van het vak om nadien met betere en
In vijf lessen leer je het internet gebruiken, zonder Foto’s op de juiste manier bewaren en verzenden creatievere vrijetijdsfoto’s voor de dag te komen.
voorkennis. Alle overbodige informatie laten we ach- wordt ook uitgelegd en geoefend. Enkele leuke De thuisopdrachtjes bespreken we nadien tijdens
terwege en we richten ons op wat je dagelijks kunt toepassingen zoals het omvormen naar zwart-wit of de lessen. Verder leren we hoe we de foto’s kunnen
gebruiken. Zo leren we surfen op het net en bv. een sepia (een retro tintje), het bekomen van panorama- verbeteren, zonder al te veel computerkennis. Maar
reis boeken, een telefoonnummer opzoeken, informa- foto’s en het maken van eigen kaartjes, uitnodigingen de nadruk blijft natuurlijk liggen op het leren nemen
tie verzamelen of gewoon een spelletje spelen … e.d. maken de cursus helemaal af. van mooie vrijetijdsfoto’s.
Daarnaast leren we e-mail gebruiken, elektronische Voor deze cursus heb je enkel wat basiskennis in het
post verzenden en ontvangen. werken met een computer nodig, we werken met Meebrengen: eigen digitaal fototoestel
Met deze praktijkgerichte cursus zonder franjes leer een fotobewerkingsprogramma dat gebruiksvrien-
je omgaan met de onuitputtelijke bron van kennis, delijk en toegankelijk is, ook voor de minder ervaren i.s.m. CC Wevelgem
praktisch nut en ontspanning die het internet te computergebruiker. Lukas Roels (School voor DigiGrafie)
bieden heeft! Een heel praktische cursus voor de vrijetijdsfotograaf.
Je werkt per twee op een computer. Er is persoonlijke 204 Cursus 1
begeleiding. 5 ma vanaf 7 april 2008 (14u)
WEVELGEM

205 Cursus 2
46 5 ma vanaf 7 april 2008 (19u30)
WEVELGEM

Rik Coghe Lukas Roels (School voor DigiGrafie) Lukas Roels (School voor DigiGrafie)
6 vrij vanaf 25 april 2008 (14u) 5 vrij vanaf 11 april 2008 (14u)
KORTRIJK HEULE
CONSUMENTENVORMING

206
Photoshop

Digitale beeldmanipulatie kom je overal tegen. De


spreuk ‘papier is gewillig’ is nog maar zelden zo reëel
geweest. Zowel in de reclamewereld, op het net, in
de kunst of in de huiskamer is Adobe Photoshop on-
zichtbaar aanwezig. Het is het standaardpakket voor
digitale beeldverwerking. (De recentere lightversie
Adobe Photoshop Elements heeft enkel wat minder
mogelijkheden.)
In de cursus Photoshop krijg je stap voor stap inzicht
in de gereedschappen die het mogelijk maken digitale
beelden (ingescand, van een digitaal fototoestel, van
een CD of van het net) te manipuleren. Kleurcontrast,
grijswaarden, verscherpen, monteren, het zijn slechts
enkele van de ontelbare mogelijkheden die je met
Photoshop hebt. Van de cursist wordt verwacht dat hij
reeds met een computer overweg kan.

i.s.m. Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Kortrijk

47

Rik Sadet
4 do vanaf 8 mei 2008 (19u)
KORTRIJK
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN Info en inschrijving zie pagina 48 of www.vormingplus.be

• Inschrijvingsvoorwaarden invullen op de opleidingscheques, ook niet de datum of je handtekening!


Het deelnemersaantal per cursus is beperkt. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk. Voor de Met de opleidingscheques kan je zowel bij Vormingplus als in de cultuurcentra terecht!
meeste cursussen is het deelnemersaantal beperkt. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk. Inschrij- De Sport- en Cultuurcheques kan je via je werkgever aanvragen, ze zijn voor de werkgever fiscaal
ven kan tot 1 week voor aanvang van de cursus. Hoe en waar je kunt inschrijven en betalen vind je aantrekkelijk en een extralegaal voordeel voor de werknemer.
in de tabel met het cursusoverzicht hiernaast. Je schrijft per telefoon of via de website in, NIET via Informeer er naar bij je werkgever. Voor de rest geldt het zelfde systeem als bij de opleidings-
overschrijving. cheques. Voor meer info: www.cultuurcheques.be en www.sportcultuur.be
Voor Vormingplus-programma’s kan je makkelijk online inschrijven, via www.vormingplus.be
(klik door naar onze regio). Daar vind je een handig overzicht van het programma-aanbod, je weet • Reductie
bovendien meteen of een cursus volzet is. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, studenten
Telefonisch inschrijven kan op het nummer 056/260 600 of mailen naar vorming@vormingplus.be. en werkzoekenden komen in aanmerking voor een korting voor de cursussen georganiseerd
Vermeld naast je naam, adres en telefoonnummer (waar we je overdag kunnen bereiken) ook door Vormingplus (dit zijn de cursussen waarvoor je kunt inschrijven bij Vormingplus). Je neemt
duidelijk de titel en codenummer van de cursus. hiervoor contact op met het secretariaat (056/260 600, Oude-Vestingsstraat 17, 8500 Kortrijk).
Indien de prijs een belemmering is om de cursus te volgen, stuur dan een gemotiveerde aanvraag
• Inschrijven en betalen voor Vormingplus-cursussen met loonfiche aan de directie (t.a.v. Linda Accou). (Tentoonstellingsbezoeken, uitstappen en
Voor de programma’s georganiseerd door Vormingplus ontvang je GEEN BEVES- introductiecursussen komen niet in aanmerking voor korting.)
TIGINGSBRIEF. Samen met je inschrijving, verwachten wij je betaling minstens 7
werkdagen voor het begin van de cursus op het rekeningnummer 001-4092044-78, • Hoe annuleren?
met vermelding van (het) cursusnummer(s), naam en voornaam. Je bent ingeschreven maar kunt toch niet deelnemen? Wij stellen het op prijs indien je ons dan zo
Voor programma’s georganiseerd door een cultuurcentrum betaal je rechtstreeks snel mogelijk verwittigt (ook al heb je nog niet betaald). Zo kunnen we nog tijdig iemand van de
aan dit centrum. wachtlijst laten deelnemen.Je kan steeds kosteloos annuleren tot 1 week voor de start van de cursus.

• Opleidingscheques en cultuurcheques • Wanneer gaat een programma niet door?


Als werknemer of ambtenaar uit Vlaanderen kan je goedkoper cursus volgen. Jammer, maar als een cursus onvoldoende inschrijvingen heeft, of bij ziekte van de docent
Een cursus met opleidingscheques betalen = de helft van de prijs betalen, want … je betaalt slechts de kunnen wij ze afgelasten. Wij verwittigen dan de ingeschreven deelnemers enkele dagen voor de
helft van de waarde van de opleidingscheque (bijv. voor een cheque van 25 euro betaal je 12,5 euro). geplande startdatum en betalen uiteraard het betaalde cursusgeld integraal terug.
Laat ons bij inschrijving (telefonisch, schriftelijk of per mail) weten of je wil betalen met opleidings-
48 cheques. Dan kan je je cheques bestellen. Vormingplus kan niet terugbetalen op opleidingscheques, • Openingstijden secretariaat
bezorg ons daarom (een) cheque(s) ter waarde van het exacte bedrag van de cursus of (een) Het secretariaat is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.
cheque(s) van een kleinere waarde (het resterende bedrag betaal je dan nog bij). Opleidingscheques Op vrijdag is het secretariaat open tot 12u30.
kan je bestellen: online (www.vdab.be/opleidingscheques) of telefonisch op het gratis nummer
0800/30.700 of in de lokale werkwinkel. • Wegbeschrijving
De cheques (14 maanden geldig!) zijn op naam, je kan ze dus enkel zelf gebruiken. Je mag niets Een wegbeschrijving naar de diverse cursuslocaties kan je vinden via www.mappy.com.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN

PERSOON EN RELATIE
122 9 Een top 10 van de zorg voor je partnerrelatie - do 29 mei 20u-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 10 Vormingplus: zie pagina 48
Voordracht
123 9 Na de aardbeving - Omgaan met echtscheiding ma 7, 14, 21, 28 april 19u30-22u30 CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 40 CC Het Spoor - tel 056/733 420 -
cchetspoor@harelbeke.be
124 9 Als je er alleen voor staat: opvoeden binnen een woe 21 mei 19u30-22u Muziekcentrum Kortrijk, Conservatoriumplein, 10 Vormingplus: zie pagina 48
eenoudergezin - Voordracht Kortrijk
125 10 Opvoeden vanuit het hart - Met behulp van het di 29 april + 6, 13, 20 mei + 3, 10 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 75 Vormingplus: zie pagina 48
enneagram juni 19u30-22u30
126 10 De kunst van het opvoeden - Een heilzame ontdek- woe 7, 14, 21 mei 19u30-22u30 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 38 Vormingplus: zie pagina 48
kingstocht naar jezelf als ouder
127 10 Zindelijkheidstraining do 17 april 19u30-21u30 CKO De Koepel, Condédreef 16a, Kortrijk 1 - ter plaatse betalen De Wieg - tel 0473/451 438 -
info@eckdewieg.be
128 11 ‘Hotel Oma' zat 26 april 8u30-13u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 5 - ter plaatse betalen Sig - tel 09/238 31 25 - info@sig-net.be
Roeselare + Code van keuzethema
129 12 Familieopstellingen in de praktijk - Workshop ma 28 april + 5, 19, 26 mei 19u30- DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 50 Vormingplus: zie pagina 48
22u30 Roeselare
130 12 Kwaliteit in je contact di 8, 15, 22, 29 april 19u-22u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 50 Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare
131 13 De kracht van voelen - Positief omgaan met mijn ma 7, 14, 21 april 19u30-22u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 42 Vormingplus: zie pagina 48
gevoelens
132 13 Oefeningen in soepelheid van geest di 22, 29 april + 6 mei 19u30 tot Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 84 Stichting-Lodewijk de Raet -
22u30 tel 09/382 75 71 - anne@de-raet.be
133 14 The Sound of Silence - Reeks ma 14 april + 5 mei + 9 juni 20u-22u zie cursusnrs. 133/134/135 25 Vormingplus: zie pagina 48
134 49
135
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


133 14 The Sound of Silence - Taomeditaties ma 14 april 20u-22u Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 10 Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk
134 14 The Sound of Silence - Meridiaan Chi Kung ma 5 mei 20u-22u Erfgoedhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat 45, 10 Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk
135 14 The Sound of Silence - Boommeditaties ma 9 juni 20u-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 10 Vormingplus: zie pagina 48
136 15 Mindfulness en emotie ma 28 april + 12, 19 mei 19u30- Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 45 Vormingplus: zie pagina 48
22u30
137 15 Lichaam, bron van levenswijsheid! - Introductiesessie do 24 april 19u30-21u30 DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 5 Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare
138 15 Lichaam, bron van levenswijsheid! - Cursus starters do 8, 15, 22, 29 mei + 5, 12 juni DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 72 Vormingplus: zie pagina 48
19u30-21u30 Roeselare
139 16 Lichaam, bron van levenswijsheid! - Cursus doorwer- woe 23, 30 april + 7, 14, 21, 28 mei Open Huis, Ieperstraat 157, Staden 112 Vormingplus: zie pagina 48
kers: 'Openen in relatie' + 4, 11 juni 19u30-22u
140 16 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Cursus 1 do 24 april + 8, 15, 29 mei + 5, 12, Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 64 Vormingplus: zie pagina 48
19, 26 juni 19u-20u15
141 16 Yoga: regeneratie en bewustzijnsvorming - Cursus 2 do 24 april + 8, 15, 29 mei + 5, 12, Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 64 Vormingplus: zie pagina 48
19, 26 juni 20u15-21u30
142 16 Spreken voor een publiek woe 16, 23, 30 april 20u-22u30 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 38 Vormingplus: zie pagina 48
207 13 Iedereen een label? ma 21 april 19u-22u Prov. Noord-Zuid Centrum, H. Verrieststraat Gratis Vormingplus: zie pagina 48
22, Roeselare

FILOSOFIE, RELIGIE & ZINGEVING


143 18 Ethische vraagstukken in verband met het di 8 april 19u30-22u CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 8 / 6 (+55 en CJP) CC Het Spoor - tel 056/733 420 -
eindigende leven cchetspoor@harelbeke.be
144 18 Een onmogelijke liefde - Filosofie en literatuur di 8, 15 april 20u-22u CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, Tielt 25 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
50 ccgildhof@tielt.be
145 18 Filosofische antwoorden op het onzekere bestaan do 17, 24 april + 8 mei 14u-16u30 CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 33 Vormingplus: zie pagina 48
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


146 19 "Kunt ge de tekenen van de tijd dan niet duiden?" do 24 april 19u30-21u30 De Bron, Marktstraat 80, Harelbeke 5 - ter plaatse betalen De Bron - tel 056/737 070 -
de.bron.har@pandora.be
147 19 Het belang van de oude sacrale plaatsen voor de di 6 mei 19u30-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 10 Vormingplus: zie pagina 48
mens van de 21ste eeuw
148 19 Een dag uit het leven van een Hindoe - Hindoeïs- do 8 mei 10u-16u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 20 (Amarantleden) / 22,5 Amarant - tel 070/233 048 -
tische rituelen en hun context (reductiehouders) / 23,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)

LEVENSSTIJL
149 22 De natuurlijke keuken, een kennismaking woe 23 april 19u30-22u30 + woe 7, Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 60 (maaltijd inbegrepen Vormingplus: zie pagina 48
14 mei 19u-22u Roeselare (wegbeschijving: www.lochting.be) op 7 en 14 mei)
150 22 De natuurlijke keuken, lenteseizoenskookles woe 9 april 19u-22u Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 20 Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare (wegbeschijving: www.lochting.be)
151 22 Verfrissende zomerdrankjes woe 18 juni 19u-22u15 CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 10 (+ 3 ter plaatse te CC De Steiger - tel 056/515 891 -
betalen voor de drankjes) info@ccdesteiger.be
152 23 Slowfood - Koken met liefde di 8, 15, 22, 29 april 13u30-16u30 CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 40 (+ 50 de eerste les ter CC De Steiger - tel 056/515 891 -
plaatse te betalen voor de info@ccdesteiger.be
ingrediënten)
153 23 Salades, koud tot lauwwarm woe 16, 23, 30 april + 7 mei Europahal, Gen. Maczekplein, Tielt 35 (+ 10 per les ter CC Gildhof - tel 051/402 935 -
19u30-22u plaatse te betalen voor de ccgildhof@tielt.be
ingrediënten)
154 23 Europese wijnen ma 14, 21, 28 april + 5 mei 19u-22u CC Het Spoor, Eilandstraat 6, Harelbeke 40 (+ 10 per les ter CC Het Spoor - tel 056/733 420 -
plaatse te betalen voor de cchetspoor@harelbeke.be
aangepaste wijnen)
155 24 Seizoentuinieren vrij 23, 30 mei 19u-21u Biohoeve Dedrie, Oude Stadenstraat 15, 25 Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare (wegbeschijving: www.lochting.be)
156 24 Vlier, kleine bes, grote toveres: kruidenwandeling di 3, 10 juni + 2 september DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 36 (+ 15 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 48 51
- bereidingen met vlierbloemen - bereidingen met 14u-16u30 Roeselare te betalen voor de
vlierbessen ingrediënten)
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


157 24 Natuurlijke schoonheid - Cursus 1 ma 9, 16, 23 juni 19u-22u15 DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 36 (+ 15 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare te betalen voor de
ingrediënten)
158 24 Natuurlijke schoonheid - Cursus 2 di 8, 15, 22 april 19u-22u15 CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 30 (+ 15 ter plaatse CC De Steiger - tel 056/515 891 -
te betalen voor de info@ccdesteiger.be
ingrediënten)
159 25 Ayurvedische lichaamsmassage of abhyanga woe 23, 30 april + 7, 21, 28 mei OC De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 50 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
19u30-22u cultuurcentrum@wevelgem.be
160 25 Aromatherapie di 20, 27 mei + 3, 10, 17 juni 19u-22u DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 65 Vormingplus: zie pagina 48
Roeselare
161 25 Ingekaderd: Acupunctuur ook voor u di 20 mei 14u-16u30 CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 48
162 26 Menopauze: een natuurlijke overgang ma 28 april + 5, 19, 26 mei 13u30- DC Schiervelde, Schierveldestraat 55, 50 Vormingplus: zie pagina 48
16u30 Roeselare
163 26 Beter slapen di 15, 22, 29 april + 6, 13 mei CC Gildhof, Sint-Michielstraat 9, Tielt 60 CC Gildhof - tel 051/402 935 -
19u30-21u ccgildhof@tielt.be
164 26 Vitaal ouder worden di 15 april 14u-16u30 CC De Steiger, Waalvest 1, Menen 10 CC De Steiger - tel 056/515 891 -
info@ccdesteiger.be
165 27 Kleur in de woning woe 18, 25 juni 19u-22u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 25 Vormingplus: zie pagina 48
166 27 Ontdek en kies je eigen stijl di 20, 27 mei + 3 juni 14u-17u Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 45 Vormingplus: zie pagina 48

KUNST & CULTUUR


167 31 Bezet do 15, vrij 16 mei + do 12, vrij 13 Bezetsite, leegstaande fabriek Desmet- gratis Vormingplus: zie pagina 48
juni 14u-16u Dejaegere, Dam, Kortrijk
168 31 Het Passieverhaal van Luk De Bruycker (Theater do 10 april 20u Afspraak om 19u30 op de parking van Arsène 8 Vormingplus: zie pagina 48
Taptoe) Weba, Vliegtuiglaan 10, Gent
52 169 31 David Claerbout en Hans Op De Beeck - Jonge di 15, 22 april 19u30-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 20 (Amarantleden) / 23,5 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
Belgische kunstenaars (niet-leden) reservatie@ccdeschakel.be
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


170 32 Zeno X Gallery (Michaël Borremans) + Muhka woe 30 april 12u30-17u Afspraak om 12u15 aan de Zeno X Gallery, 14 Vormingplus: zie pagina 48
(Santhal Family) Leopold De Waelplaats 16, Antwerpen -
mensen die willen meesporen vanuit Kortrijk
geven een seintje
171 32 Architectuur, van classicisme tot art nouveau woe 7, 14, 21, 28 mei + 4 juni CC Gildhof, St. Michielstraat 9, Tielt 60 (incl. syllabus) CC Gildhof - tel 051/402 935 -
19u15-21u15 ccgildhof@tielt.be
172 32 Hortadag in Brussel - Hortawandeling + bezoek aan do 29 mei 9u45-17u Afspraak om 8u in de lokettenhal van het 25 (middagmaal vrij te Vormingplus: zie pagina 48
het Hortamuseum station Kortrijk of afspraak om 9u45 in de nemen)
lokettenhal van het station Brussel Centraal
173 33 Bezoek Bijloke + dansvoorstelling 'Origine' do 12 juni 16u-18u / 20u-22u Afspraak om 15u45 aan de Bijloke, J. 25 (rondleiding + Vormingplus: zie pagina 548
Kluyskensstraat 2, Gent - mensen die willen voorstelling / avondmaal
meesporen vanuit Kortrijk geven een seintje vrij te nemen)
174 33 Architectuurwandeling, art nouveau in Brussel zat 14 juni 13u30-17u30 Afspraak in Brussel voor Louisalaan 224 15 (excl. museum) CC Gildhof - tel 051/402 935 -
ccgildhof@tielt.be
175 33 Dichten met peper en zout - Parodie, pastiche en do 10, 17, 24 april + 8 mei 14u-16u Unizo, Arme Klarenstraat 55, Roeselare 42 / 36 (Davidsfonds- Universiteit Vrije Tijd - tel 016/310 670
persiflage in Nederlandstalige poëzie leden)
176 34 Het Penhuis: Leonard Nolens zon 20 april 10u30-12u Orangerie van het Broelmuseum, Broelkaai 6 / 3 (studenten) - aperi- Cultuurwinkel Schouwburgplein -
4, Kortrijk tief inbegrepen Kortrijk - tel 056/239 855
177 34 Literair tafelen, de erotische keuken vrij 13 juni 18u30-21u30 Buurtcentrum Overleie, Overleiestraat 47, 11 (+ 10 ter plaatse Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk te betalen voor de
ingrediënten)
178 34 Van prinsen en jonkers - Een geschiedenis van de vrij 11, 18, 25 april + 9, 16, 23 mei KULAK, blok B, E. Sabbelaan 53, Kortrijk 55 / 49 (DF-leden) Univ. Vrije Tijd - tel 016/310 670 of
adel in onze gewesten 14u-16u Achilles Seurinx tel 056/352 476
179 35 Een leven in stilte - Geschiedenis van de do 17 april 10u-16u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 20 (Amarantleden) / 22,5 Amarant - tel 070/233 048 -
kartuizerorde (reductiehouders) / 23,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)
180 35 Japan, van Ainu tot Zen vrij 23 mei 10u-16u30 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 20 (Amarantleden) / 22,5 Amarant - tel 070/233 048 -
53
(reductiehouders) / 23,5 cursussen@amarant.be
(niet-leden)
PRAKTISCHE INFO - INSCHRIJVINGEN

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


181 35 Ingekaderd: Van oude draak tot nieuwe tijger - di 17 juni 14u-16u30 CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 48
Inleiding tot de cultuurgeschiedenis van China
182 36 Initiatieweekend Capoeira zat 3 en zon 4 mei 10u-12u30 OC De Neerbeek, Vlaswaagplein 1, Bissegem 35 Vormingplus: zie pagina 48
183 36 Kalligrafie - Module 1 bis woe 9, 16, 23, 30 april 19u-22u CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 60 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
reservatie@ccdeschakel.be
184 36 Kalligrafie - Module 4 ma 21 april + 5, 19 mei + woe 28 Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 128 Vormingplus: zie pagina 48
mei + ma 9, 23 juni 19u-22u
185 37 Theatergrime - Creëer je eigen figuur di 15, do 17, di 22, do 24 april CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 34 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
19u30-22u30 reservatie@ccdeschakel.be
186 37 Acteren kan je leren di 6, do 8, di 13, do 15, di 20 mei + CC De Schakel, Schakelstraat 8, Waregem 40 CC De Schakel - tel 056/621 340 -
di 3, do 5, di 10, do 12, di 17 juni reservatie@ccdeschakel.be
19u30-22u30

MAATSCHAPPIJ & MILIEU


187 39 Volvo Trucks: kunnen economie en ecologie elkaar do 10 april 8u30-13u Afspraak om 8u30 aan Vormingplus, Oude- 8 Vormingplus: zie pagina 48 -
vinden? - Bezoek aan het CO2-neutrale bedrijf Vestingsstraat 17, Kortrijk verwittigen carpooling
188 39 Ingekaderd: Volksrepubliek van Verlangen' - di 15 april 14u-16u CC De Spil, H. Spilleboutdreef 1, Roeselare 10 Vormingplus: zie pagina 48
Ontmoetingen in het hedendaagse China
189 40 Dag van de Aarde: Klimaatfietstochten - zon 20 april 10u-17u inschrijven tot 15u ter plaatse op diverse 2 Info 056/362 804 of 0487/644 585 -
Energiemarkt - Klimaatconcert plaatsen axel@zwvlkoepel.be
190 40 De geschiedenis en toekomst van ons klimaat di 22 april 14u VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, Kortrijk 3 (koffie/thee inbegrepen) Mozaiëksecretariaat - tel 056/371 615 -
vc.mozaiek@skynet.be
191 41 Op café met Carl Devos - Politiek café woe 14 mei 19u30-21u30 Café Fernand, Zwevegemsestraat 61, Kortrijk 10 (drankje inbegrepen) Vormingplus: zie pagina 48
192 41 Koptrekken voor Europa' - Een fietstocht langsheen zon 18 mei 13u30-17u Huis Mulle de Terschueren, Ieperstraat 2 Europe Direct Tolhuis
Europese verwezenlijkingen in de regio Tielt 42-46, Tielt tel 050/44.33.99
54 193 41 De Groene Long - Bezoek aan een stukje uit de woe 21 mei 14u-16u30 Afspraak om 14u aan Het Slot, Groene Long, 8 Vormingplus: zie pagina 48
regionale groenstructuur Oudstrijderslaan, Kuurne
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk!

N° PAG. CURSUS DATA/UUR PLAATS PRIJS INSCHRIJVEN EN BETALEN


194 42 De Zevende dag en een Brussels duet - Actualiteit en zon 1 juni 7u-19u Afspraak om 7u in het station van Kortrijk 15 Vormingplus: zie pagina 48
een wandeling door Brussel
195 42 Europadag te Brussel - Open deur in de Europese wijk zat 7 juni 7u30-18u30 Afspraak om 7u30 aan de Katho, Doornikses- 2,5 Europe Direct Tolhuis
teenweg 145, Kortrijk tel 050/44.33.99

CONSUMENTENVORMING
196 44 Ben je wat je eet? di 6 mei 19u30-21u30 Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina 48
197 44 Reiskriebels - Duurzaam reizen do 17 april 19u-22u Vormingplus, Oude-Vestingsstraat 17, Kortrijk 10 Vormingplus: zie pagina 48
198 44 Werken met Picasa woe 21 mei 14u-17u C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 12,5 Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk
199 45 De noodzaak van een BACK-UP woe 28 mei 14u-17u C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 12,5 Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk
200 45 Internet telefonie woe 4 juni 14u-17u C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 12,5 Vormingplus: zie pagina 48
Kortrijk
201 45 Praktisch GSM-gebruik woe 7, 14 mei 14u-17u Porseleinhallen, cultuurpad z/n, Wevelgem 25 / 12,5 (55-plussers) CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
cultuurcentrum@wevelgem.be
202 46 Internet en e-mail vrij 25 april + 9, 16, 23, 30 mei + 6 C-TAK3 (naast de Leerwinkel), Nedervijver, 84 Vormingplus: zie pagina 48
juni 14u-17u Kortrijk
203 46 Basiscursus digitale fotobewerking vrij 11, 18, 25 april + 9, 16 mei Kasteel Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule 55 Vormingplus: zie pagina 48
14u-16u30
204 46 Basiscursus digitale fotografie - cursus 1 ma 7, 14, 21, 28 april + 5 mei OC De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 60 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
14u-16u30 cultuurcentrum@wevelgem.be
205 46 Basiscursus digitale fotografie - cursus 2 ma 7, 14, 21, 28 april + 5 mei OC De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem 60 CC Guldenberg - tel 056/433 495 -
19u30-22u cultuurcentrum@wevelgem.be
206 47 Photoshop do 8, 15, 22, 29 mei 19u-22u Kon. Academie voor Schone Kunsten, 50 Vormingplus: zie pagina 48
Houtmarkt 5, Kortrijk
55
VOORJAAR 2008 Afzendadres: Oude Vestingsstraat 17 - 8500 Kortrijk BELGIE - BELGIQUE
V.U. Linda Accou - P.A. Oude Vestingsstraat 17 - 8500 Kortrijk
April - mei - Juni / Nr 2 PB - PP
8500 KORTRIJK MAIL
Tijdschrift 5de jaargang / Editie 2 / Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: Kortrijk MAIL, Doenaertstraat 13, 8500 Kortrijk BC 6487
Erkenningsnummer P3a9210

VOLKSHOGESCHOOL MIDDEN EN ZUID WEST-VLAANDEREN VZW


IS ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT CULTUUR EN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN