You are on page 1of 30

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΑΛ
Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική
εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.
Το Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑΛ) ως έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

• Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
• Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της
επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
• Δεν δεσμεύει τους μαθητές με πρόωρες επιλογές.
• Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
• Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος, η οποία δεν απαξιώνεται με τον
χρόνο, αλλά αποτελεί ισχυρή βάση για μελλοντικές νέες επαγγελματικές
ενασχολήσεις με την πρόοδο της τεχνολογίας και τις συνεχείς εναλλαγές που
σημειώνονται στην τεχνογνωσία.
• Έχει την αναγκαία ευελιξία και προσαρμοστικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει
ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η
φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, όπου φοιτούν εργαζόμενοι
μαθητές, είναι τετραετής.
Στην Α' Τάξη των ΕΠΑΛ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου χωρίς
εξετάσεις. Οι μαθητές στην Α' Τάξη παρακολουθούν τα μαθήματα γενικής παιδείας και
τα μαθήματα ενός κύκλου μαθημάτων συναφών επαγγελματικών τομέων, ώστε να
αποκτήσουν πλήρη γνώση των αντικειμένων του κάθε τομέα. Οι απόφοιτοι της Α'
τάξης, μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη των ΕΠΑΛ, στη Β' τάξη του Γενικού
Λυκείου, αλλά και στην Α' τάξη των ΕΠΑΣ.
Στην Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή
Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ Κύκλου ΤΕΕ. Στους μαθητές των Γενικών
Λυκείων που προσέρχονται και εγγράφονται στη Β' τάξη του ΕΠΑΛ παρέχεται η
δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικών μαθημάτων,
συναφών με τον τομέα τον οποίον επέλεξαν να φοιτήσουν στη Β' τάξη, τα οποία
παρακολουθούν με την έναρξη του σχολικού έτους σε ειδικά τμήματα υποδοχής.
Η Β' Τάξη των ΕΠΑΛ είναι διαρθρωμένη σε Επαγγελματικούς Τομείς. Οι μαθητές
υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα
που επιλέγουν.
Η Γ’ Τάξη είναι διαρθρωμένη σε επαγγελματικές ειδικότητες. Οι μαθητές
υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν και τα
οριζόμενα για την ειδικότητα μαθήματα γενικής παιδείας
Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

• Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ’ όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου,
ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες
εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους
αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
• Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα :
1. να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

2. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων
και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
3. να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και κατά
προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την
ειδικότητα του πτυχίου τους.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των επαγγελματικών λυκείων
καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.
Για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εξετάζονται σε γενικά και
επαγγελματικά μαθήματα, σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του
Γενικού Λυκείου. Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους
αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν.2555/1997, όπως ισχύει, μετά από συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις,
εξεταζόμενοι σε μαθήματα γενικής και επαγγελματικής παιδείας και σε ίσο αριθμό με
τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του εσπερινού Γενικού Λυκείου. Η εισαγωγή
γίνεται σε ποσοστό θέσεων, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε
φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι κοινό
για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών εσπερινών Λυκείων. Ειδικά,
προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, το
ποσοστό αυτό ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων
και
Τουριστικής
Ανάπτυξης.
Τα μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα με τους αποφοίτους του
εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑΛ)
Από το 2006 και μετά η δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση,
διέπεται από το Ν,3475/2006 (146Α). Η δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαιδευση
αποβλέπει στο συνδυασμό της γενικής παιδείας (Ν.1566/1985) με την τεχνική
επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους σκοπούς:

• την ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και
της κριτικής σκέψης των μαθητών
• τη μετάδοση των απαιτούμενων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και την
ανάπυξη των συναφών δεξιοτήτων τους
• την παροχή στους μαθητές των απαραίτητων γνώσεων και εφοδίων για τη
συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτικη βαθμίδα.

ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά
Γ'

Η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑΛ είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και

Στα
Εσπερινά
φοιτούν
εργαζόμενοι
Η Φοίτηση είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ'

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

μαθητές.

Στην Α' τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή
άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Οι απόφοιτοι της Α' τάξης συνεχίζουν στη Β'
τάξη των ΕΠΑΛ ή μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη των Γενικών Λυκείων
Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του Επαγγελματικού ή
Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι πτυχίου Α' κύκλου ΤΕΕ. (Απόφοιτοι Α' τάξης ΕΠΑΛ,
Γενικών Λυκείων και Α' κύκλου ΤΕΕ)
Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ' τάξη του ΕΠΑΛ. (απόφοιτοι της Β'
τάξης των ΕΠΑΛ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά,
επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
Στην Α' τάξη οι μαθητές επιλέγους επαγγελματικό κύκλο. Το πρόγραμμα
διδασκαλίας περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και κύκλους μαθημάτων των
συναφών επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα
κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και όλα τα μαθήμτα του κύκλου που επιλέγουν.
Η Β' τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας
της Β' τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους του μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας
και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να
παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας καθώς και όλα τα μαθήματα του
τομέα που επικλεγουν
Η Γ' τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης
περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. Οι μαθητές
υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας που επιλέγουν καθώς
και τα οριζόμενα από το πεδίο μαθήματα γενικής παιδείας (ομάδα Α ή Β)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ
Στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων χορηγούνται με ενδοσχολικές
εξετάσεις:
Α.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ.
Είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην
Τριτόβαθμια Εκπαίδευση, όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Β.
ΠΤΥΧΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρέχει το δικαίωμα της απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση
στην αγορά εργασίας.
Σημείωση: Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ
και κατά προτεραιότητα σε τμήματα ανάλογης ειδικότητας με αυτήν του πτυχίου τους

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ εισάγονται στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης
μετά από συμμετοχή σε Πανελλαδικές Εξετάσεις. Στην Γ' τάξη έχουν δικαίωμα να
ακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας που ανήκουν σε δύο ομάδες (Ομάδες Α και Β)
ΟΜΑΔΑ Α : Οι μαθητές-απόφοιτοι της ομάδας Α, έχουν τη δυνατότητα με
συμμετοχή σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις (σε μαθήματα της ειδικότητας) να
εισαχθούν μόνο σε ΤΕΙ ώς ποσοστό.
ΟΜΑΔΑ Β : Οι μαθητές απόφοιτοι της ομάδας Α' έχουν τη δυνατότητα, με
συμμετοχή σε πανελλαδικές εξετάσεις κοινές με τους αποφοίτους των γενικών
Λυκείων, να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και σε ΤΕΙ.
Γαι την εισαγωγή σε ορισμένες Σχολές ή Τμήματα Σχολών απαιτούνται επιπλέον
(και για τις δύο ομάδες)

• εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο...)
• προκαταρκτικές εξετάσεις (σε στρατιωτικές αστυνομικές σχολές)
• πρακτικές δοκιμασίες - Αγωνίσματα ( Γυμναστική Ακαδημία -ΤΕΦΑΑ)

ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ
ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
(ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΕΙ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

(ΤΕΙ)

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ
ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΑΕΙ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
(ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΤΕΙ)
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
ΑΝΩΤΕΡΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)
ΣΧΟΛΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΕΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ

ΚΥΚΛΟΙ - ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Στην Α' τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων οι μαθητές επιλέγουν κύκλο
μαθημάτων.
Ο κύκλος μαθημάτων καθορίζει και τις επιλογές τομέα που θα κάνουν στην Β'
τάξη των ΕΠΑΛ.
Αντιστοιχία υπάρχει και ανάμεσα στον τομέα που θα ακολουθήσει κάποιος
μαθητής στη Β' τάξη, με την ειδικότητα στην οποία θα συνεχίσει στη Γ' τάξη.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η διαδικασία κατάταξης των μαθητών στους κύκλους μαθημάτων, στους τομείς
και τις ειδικότητες γίνεται ως εξής:

• Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων
καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον
οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
• Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα
παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων που
παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τους Τομείς Πλοιάρχων και
Μηχανικών τους οποίους επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν
παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού Κύκλου.
• Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που
θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα που
παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
ΚΥΚΛΟΙ

ΤΟΜΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ομάδα Β)
Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στη Γ τάξη στα Επαγγελματικά
Λύκεια (ΕΠΑΛ), επιλέγουν αν θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε θέματα
κοινά με τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων.
Αυτοί οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, επιλέγουν την ομάδα Β και διαγωνίζονται με
πανελλήνιες εξετάσεις για τη πρόσβασή τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ,.
Ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει η σχολή εισαγωγής που
επιθυμούν, ορίζονται κάποια μαθήματα με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας και
κάποια άλλα με μειωμένο συντελεστή βαρύτητας.
Τα επιστημονικά πεδία (ΕΠ) που αναφέρονται είναι:

1ο Ε.Π. - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

2ο Ε.Π. - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

3ο Ε.Π. - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

4ο Ε.Π. - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

5ο Ε.Π. - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αυτά τα μαθήματα ανά επιστημονικό
πεδίο.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο
ΕΠ

2ο
ΕΠ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

1,3

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

0,7

Υποχρεωτικά
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μαθήματα

0,9

3ο
ΕΠ

4ο
ΕΠ

5ο
ΕΠ

1,3
0,7
0,4

1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

Μαθήματα
Επιλογής

0,4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

0,9

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

1,3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

0,7

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι

1,3

Συνολικά, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, θα
εξεταστούν:

• Σε δύο μαθήματα (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ) που είναι ίδια με τα
αντίστοιχα μαθήματα κατεύθυνσης στο Γενικό Λύκειο
• Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
• Σε δύο επαγγελματικά μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα που έχουν
επιλέξει να ακολουθήσουν
• Σε ένα μάθημα επιλογής, το οποίο είναι συγκεκριμένο σε ορισμένα
επιστημονικά πεδία
Είναι πιθανό κάποιος υποψήφιος να επιλέξει σχολή του μηχανογραφικού δελτίου,
για την εισαγωγή στην οποία απαιτούνται κάποιες πρόσθετες εξετάσεις σε ειδικά
μαθήματα (σχέδιο, ξένη γλώσσα), πρακτικές δοκιμασίες ή αγωνίσματα. Τα ειδικά
μαθήματα έχουν συνήθως συντελεστή βαρύτητας ίσος με δύο (02), εκτός εάν στην
σχολή
ορίζεται
διαφορετικά
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο 3ο Ε.Π. οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από τα
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι και ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, με τους ανάλογους συντελεστές
Στο 5ο Ε.Π., όσοι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει ειδικότητες του Τομέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έχουν το μάθημα ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, στο οποίο θα εξεταστούν ως μάθημα ειδικότητας.
Αυτοί οι υποψήφιοι εφόσον επιλέξουν και το 5ο επιστημονικό πεδίο, πρέπει

απαραίτητα να εξεταστούν στο μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ως
μάθημα επιλογής. Συνεπώς απομένει να επιλέξουν και το 2ο μάθημα ειδικότητας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΑΛ
Οι απόφοιτοι της τρίτης τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), έχουν δύο
δυνατότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τους προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις,
για την εισαγωγή τους είτε σε ΤΕΙ, έιτε σε ΑΕΙ - ΤΕΙ.
Και στις δύο περιπτώσεις αν και διαφέρει ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία θα
εξεταστούν, χρειάζεται να εξεταστούν και σε δύο μαθήματα ειδικότητας, τα οποία
προσδιορίζονται από τον κλάδο και τον τομέα που ακολουθούν.
Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται αυτά τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία
θα πρέπει να εξεταστούν όσοι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ προσέλθουν στις πανελλήνιες
εξετάσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ειδικότητα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού ΙΙ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• Στοιχεία Μηχανών
• Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

• Ηλεκτροτεχνία
• Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ειδικότητα:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
• Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Ειδικότητα:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
• Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Ειδικότητα: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΙΙ
• Οικοδομική
Ειδικότητα: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

• Γραφιστικές Εφαρμογές
• Τεχνολογία Εκτυπώσεων

ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,

• Προγραμματισμός σε γλώσσα C
• Δίκτυα Υπολογιστών
Eιδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
• Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Ειδικότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

• Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
• Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Eiδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

• Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
• Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Ειδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
• Στοιχεία Αιματολογίας - Αιμοδοσίας
Ειδικότητα: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

• Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ
• Στοιχεία Παθολογίας

Ειδικότητα:
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΣ

• Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
• Υγειηνή και Ασφάλεια Τροφίμων
ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ειδικότητα: ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Διαμόρφωση τοπίου
• Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Ειδικότητα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

• Φυτική Παραγωγή
• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Ειδικότητα:
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

• Ναυσιπλοΐα ΙΙ
• Μεταφορά Φορτίων
Ειδικότητα:
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

• Μηχανές Πλοίου ΙΙ
• Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ
A' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 34 ωρών εβδομαδιαίας
διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας
25 ωρών και σε επαγγελματικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας (25 ώρες) έχει ως
εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1. Θρησκευτικά

1 ώρα

2. Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία .

5 ώρες

3. Ιστορία

2 ώρες

4. Άλγεβρα

3/2 ώρες (αλλάζουν στο β' τετράμηνο)

5. Γεωμετρία

2/3 ώρες (αλλάζουν στο β' τετράμηνο)

6. Φυσική

3 ώρες

7. Χημεία

2 ώρες

8. Ξένη Γλώσσα

3 ώρες

9. Αρχές Οικονομίας

2 ώρες

10.Φυσική Αγωγή

2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ
Ανάλογα με τον Κύκλο μαθημάτων οι μαθητές παρακολουθούν επιπλέων
μαθήματα του κύκλου (9 ή 10 ώρες)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ
2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

2

ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

9

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΕΝΩΣΗ

(ΘΕΣΜΟΙ

2

-

3
2

ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2
9

Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα
2

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

2

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα

0

1

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ
Β' ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας
διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας
17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
<!--[endif]-->Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1 ώρα

ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ

2 ώρες

ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1 ώρα

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 ώρα

ΆΛΓΕΒΡΑ

2 ώρες

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1 ώρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ &
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗ

2

ώρες

3 ώρες

ΧΗΜΕΙΑ

1 ώρα

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ώρες

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1 ώρα

Σύνολο
εβδομάδα

ωρών

ανά

17
ώρες

Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΩΝ
Τα μαθήματα καθορίζονται ανάλογα με τον τομέα που θα επιλεγεί. (Θ-Θεωρία, ΕΕργαστήριο, Σ-Σχέδιο)
ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνολο ωρών εβδομ.

+4Ε

+3Ε
18

ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Σύνολο ωρών εβδομ.


+4Ε

+4Ε
3(Θ
+Ε)
18

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ


+3Ε

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ +3Ε
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

+3Ε
ΣΧΕΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ
Η/Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑ
Σύνολο ωρών εβδομ.


18

+3Ε+2Ε

+2Ε

+1Ε
18

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σύνολο ωρών εβδομ.


+4Ε

+1Ε

+3Ε

18

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ


+2Ε

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Η/Υ


+2Ε

Σύνολο ωρών εβδομ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η?Υ

Σύνολο ωρών εβδομ.

18

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

18+3Ε

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Η/Υ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο ωρών εβδομ.

ΧΡΗΣΗ Η/Υ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΣΤΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σύνολο ωρών εβδομ.

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Ι
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΦΟΡΤΩΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ι
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΥ


+2Ε

18

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


+2Ε

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Σύνολο ωρών εβδομ.


18

+1Ε

+1Ε


+1Ε18

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ (ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Σύνολο ωρών εβδομ.

23

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΥΚΕΙΩΝ
Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας
διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας
12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.
Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε :
α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές και
β) σε μαθήματα επιλογής.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν
υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.
Σημείωση:
Τα μαθήματα της ομάδας Α τα επιλέγουν οι μαθητές που θα
προτιμήσουν την δυνατότητα για την πρόσβαση σε σχολές και
τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πανελλαδικές εξετάσεις
Την ομάδα Β οι μαθητές που θα προτιμήσουν την εισαγωγή τους σε
ΤΕΙ ως ποσοστό.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων γενικής παιδείας έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

5

ΦΥΣΙΚΗ Ι

3

Σύνολο ωρών ανα εβδ.

10

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

5

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

3

Σύνολο ωρών ανα εβδ.

10

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ι
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΜΑΔΑ
Α&Β

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2
2
2
2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ
(μόνο για ομάδα Α)

ΠΟΡΩΝ

2

Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών
Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν
μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα
ειδικότητας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γ ΤΑΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
Β ΤΑΞΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

+5Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4(Θ
+Ε)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ


+3Ε

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΑΝΥΨΩΡΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΨΥΞΗΣ


+7Ε

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


+4Ε

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

3(Θ
+Ε)

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

3(Θ
+Ε)

ΣΧΕΔΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ


+4Ε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΙΙ


+4Ε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

6(Θ
+Ε)

+3Ε

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


+5Ε

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
&
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


+4Ε

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ


-


ΣΤΟΧΕΙΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ


+3Ε


-

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

ΒΟΗΘΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


+2Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ


+3Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ


+2Ε

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

ΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ

ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ+1Ε

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ


+4Ε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


+2Ε

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ


ΜΕΘΟΔΟΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


+2Ε

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ


+3Ε


+3Ε

+2Ε

+2Ε

+2Ε

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

+2Ε

ΑΡΧΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ


+2Ε

ΥΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ


+2Ε

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


+1Ε

+2Ε

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΠΙΟΥ

ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


+2Ε

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


+2Ε

ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ


+2Ε

ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η/Υ

-


+2Ε

+2Ε

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ


ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΦΟΜΙΚΗ+2Ε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΩΜΑ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

ΤΩΝ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ


ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΚΤΥΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ+1Ε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΒΑΣΕΙΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
( visual)


+1Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ+2Ε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ


+3Ε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ


ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
+2Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΚΤΥΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


+3Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ


+2Ε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ


+2Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ


+3Ε

+3Ε

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ

ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΓΓΛΙΚ
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Γ΄
ΚΑΤΗΓ.
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ
ΙΙ
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤ.
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤ. ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ
ΠΑΚΕΤΑ


+2Ε


+1Ε

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΙΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΙ

ΦΥΛΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ
ΜΕΤΕΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι


+2Ε

+1Ε

+1Ε

+1Ε

+1Ε


ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
(ΑΤΜΟΣΤΡΟ- ΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ
Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και
πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)
Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

• να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
• να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων
και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
• να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά
προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο
απόφοιτος
της
ειδικότητας
μπορεί
να:
- χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
- εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών
- εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
- επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
καταγράφει
και
αναφέρει
τα
αποτελέσματα
των
επεμβάσεών
του
κοστολογεί
τις
εργασίες
και
τα
υλικά
παρακολουθεί
και
συντονίζει
ομάδα
- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και
κατά
περίπτωση
την
επισκευή
μηχανών παραγωγής
κεφαλαιουχικών
ή
καταναλωτικών
αγαθών
- απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών
αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης
και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
Ο
απόφοιτος
της
ειδικότητας
μπορεί
να:
- ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του
κατασκευαστή
εφαρμόζει
τους
κανονισμούς
ασφαλείας
- χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου
- εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και
εγκαταστάσεις
κεντρικού
και
βιομηχανικού
αερισμού
και
κλιματισμού
- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και
επαγγελματικών
ψυγείων
και
ψυκτικών
εγκαταστάσεων
- αχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών
μονάδων
όσο
και
κεντρικών
κλιματιστικών
εγκαταστάσεων
- απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις
(βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές
επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες πυ τον καθιστά ικανό να εργαστεί
σε
διάφορους
τομείς
που
σχετίζσονται
με
το
αυτοκίνητο,
όπως:
- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και
συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτων επαγγελματικές
άδειες:
μηχανοτεχνίτη
(απαιτείται
πτυχίο
και
2
έτη
προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστήματος πεδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη
προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος
προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος
προϋπηρεσίας)
τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσασερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τρο΄χων
(απαιτείται
πτυχίο
και
1
έτος
προϋπηρεσίας)
- τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
-

Ο

απόφοιτος
έχει
τη
στους
οργανισμούς
ΔΕΚΟ
σε
συνεργεία
επισκεύής
σε
βιομηχανίες

δυνατότητα
να
Δημόσιες
αυτοκινήτων
παραγωγής

εργαστεί:
υπηρεσίες
οχημάτων
αυτοκινήτων

- σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλκτρονικών ειδών αυτοκινήτωβν
- σαν ελεύθερος επαγγελματίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΎΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή
σαν
υπάλληλος
σε:
βιομηχανία
ή
βιοτεχνία
ή
εταιρεία
συναρμολόγησης
Η/Υ
- τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων η/υ και δικτύων
- τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα η/υ
- υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του
διαδικτύου
καταστήματα
πώλησης
η/υ
και
δικτυακών
προϊόντων
- σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με
συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
Τα κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας
είναι:
- Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία η/υ και περιφερειακών
συσκευών
και
δικτύων
- προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και
δικτύων
εγκαθιστά
δομημένες
καλωδιώσεις
για
δίκτυα
υπολογιστών
- κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την
καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά
συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση προγραμμάτων, υποστήριξη
χρηστών)
- χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου κα ρυθμίζει τον Η/Υ στα
παραπάνω προγράμματα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σαν μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή
σαν
υπάλληλος
σε:
- βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής
ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα, ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών
οικιακής χρήσης (όπως στεροφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών
ραδιοφωνίας,
τηλεφωνίας....)
- εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας,
καθώς και εκγατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών)
τηλεόρασης
- σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και
ηλεκτρονικών
εξαρτημάτων
πάσης
φύσεως
σε
ραδιοφωνικούς
και
τηλεοπτικούς
σταθμούς
- σε εταιρεία σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
Το επάγγελμα του Ηλεκτρονικού της ειδικότητας περιλαμβάνει τα εξής κύρια και
ειδικά
επαγγελματικά
καθήκοντα:
- αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει με βάση κατάλληλες οδηγίες απλά
ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελλούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών
διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις
μηχανουργικής
τεχνολογίας
- ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα
συσκευές.
Επίσης
ανιχνεύει
και
επισκευάζει
τις
βλάβες
τους
- τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών
επίγειας
ή
και
δορυφορικής
λήψης
κατόπιν
οδηγιών
- μπορεί να εργασθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση
του
ραδιοτηλεοπτικού
σήματος
-συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
Ο απόφοιτος του τομέα ηλεκτρολογίας θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να
κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων με
κυκλώματα, να μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής
εγκατάστασης, να τη συντηρεί, επισκευάζει, βελτιώνει και εκγχυχρονίζει
Συγκεκριμένα
μπορεί
να
εργαστεί
ώς:
ελεύθερος
επαγγελματίας
εγκαταστάτης
με
δικό
τους
πελατολόγιο
ειδικευμένος
τεχνικός
σε
συνεργεία
μεγάλων
κατασκευών
- ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών
- δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμος (πχ.
ΟΤΕ,
ΔΕΗ,
Νοσοκομεία,
Μουσεία,
Αθλητικά
κέντρα..)
Ιδιωτικός
υπάλληλος
τεχνήτης
- ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και
ηλεκτρογερανών
Χωρίς
προϋπηρεσία
μπορεί
να
αποκτήσει

ηλεκτροτεχνίτη
(φωτισμού,
κίνησης,
ανελκυστήρων,

βοηθού
χειριστή
φωτιστικών

βοηθού
τεχνικού
αερίων
• ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων

την
άδεια:
σταθμών
Υ/Σ)
σωμάτων
καυσίμων

Με
την
απόκτηση προϋπηρεσίας
μπορεί
να
αποκτήσει την
άδεια:

ηλεκτρολόγου
εγκαταστάτη
(μελέτη,
επίβλεψη,
κατασκευή)

τεχνίτη
οργάνων,
τροχών,
σιγαστήρων,
ψυγείων,
βαφέα,
κλπ)

Μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτων
μοτοσυκλετών

τεχνουργού

τεχνήτη
ή
εγκαταστάτη
αερίων
καυσίμων
• ηλεκτρολόγου χειριστή φωτιστικών σωμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά μπορεί να
εργαστεί

ως
βοηθητικό
προσωπικό
σε
Νοσοκομέια
και
Κέντρα
Υγείας

Νοσηλευτικές
μονάδες

Υγιονομικούς,
σταθμούς

ΕΚΑΒ

Όίκους
ευγηρείας

Κέντρα
αποκατάστασης
ατόμων
με
ειδικές
ανάγκες
• ως ελεύθερος επαγγελματίας που προσφέρει υπηρεσίες σε ασθενείς που
νοσηλεύονται στο σπίτη υπό ιατρική παρακολούθηση
Σε συνεργασία με τους υπεύθυνους νοσηλευτές χορηγεί εργαλεία σε μία
χειρουργική επέμβαση, ετοιμάζει υλικό για αποστείρωση, απολυμαίνει τα αντικείμενα
του χειρουργείου, σηκώνει ή τοποθετεί τον άρρωστο στο κρεβάτι, στρώνει το κρεβάτι
του αρρώστου, αναλαμβάνει τη φροντίδα του αρρώστου στο κρεβάτι, προετοιμάζει
σετ αλλαγής τραύματος, κάνει λήψη ζωτικών σημείων, χορηγεί φάρμακαι, εφαρμόζει
τεχνικές θεραπείας και πρόληψης κατακλίσεων, τεχνικές ατομικής καθαριότητας,
συμμετέχει στην ομάδα φροντίδας αρρώστων σε σπίτι, κέντρο υγείας, στο σχολείο,
φροντίζει νεογνό, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να
εργαστεί,

ως
βοηθητικό
προσωπικό
στο
δημόσιο
ή
στον
ιδιωτικό
τομέα

σε
εργαστήρια
μικροβιολογικά,
βιοχημικά,
αιματολογικά,
ανοσολογικά,
παθολογοανατομικά,
κυτταρολογικά


σε
κέντρα

σε
διαγνωστικά
κέντρα
με
τις
παραπάνω

σε
φαρμακευτικές
• σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα

αιμοδοσίας
ειδικότητες
εταιρίες

Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή
των ιατρών μικροβιολόγων αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εξαταζομέων στα
εργαστήρια, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον
τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου,
πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και
αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του
χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

σε
βρεφικούς
και
παιδικούς
σταθμούς

σε
μαιευτικές
κλινικές

κατασκηνώσεις

κέντρα
οικογενειακού
προγραμματισμού
• ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο
σπίτι
Πάντοτε
με
την
εποπτεία
του
βρεφονηπιοκόμου:

παρέχει
πλήρη
φροντίδα
στο
παιδί
προσχολικής
ηλικίας
• βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού
της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους

φροντίζει
παιδιά
με
ιδιαιτερότηττες
• εφαμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την
ψυχαγωγία
του
παιδιού
• παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
• συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
• δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του,
τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικα έργα:
• να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των
οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους
διαχέιρισης,
συντήρησης
και
επέκτασής
του
(δρυμοί,
βιότοποι..)
•να
προστατεύει
τους
φυσικούς
πόρους
και
το
περιβάλλον
• να εκτελεί αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή βασικών φυτικών προϊόντων
(προετοιμασία εδάφους, σπορά, λίπανση, άρδευση, καλλιέργεια, συλλογή,
αποθήκευση,
συντήρηση..)
• να εκτιμά το είδος και την ποσότητα της παραγωγής που θα καλλιεργήσει, σύμφωνα
με τις συνθήκες της αγοράς, του καιρού, του μεγέθους και της θέσης της επιχείρησης
• να επιλέγει τη γή που θα καλλιεργήσει, να καθορίζει το χρόνο άρωσης και να
εκτελεί ειδικές τεχνικές εργασίες κατεργασίας και συντήρησης του εδάφους
• να επιλέγει και να αγοράζει τύπους και ποσότητες από σπόρους ή άλλο
πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει, τα λιπάσματα και τον εξοπλισμό
• να εκτελεί βασικές εργασίες φυτοπροστασίας και ζιζανιοκτονίας, με συμβατικές
κυρίως
μεθόδους

να
εκτελεί
βασικές
εργασίες
λύπανσης
• να εκτελεί βασικές εργασίες συλλογής και αποθήκευσης των προϊόντων του

να
εφαρμόζει
τις
βασικές
αρχές
της
βιολογικής
γεωργίας
• να χειρίζεται και να συντηρεί βασικά γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα
κατεργασίας
εδάφους
• να εκτελεί βασικές εργασίες εκτροφής των παραγωγικών αγροτικών ζώων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και
να
εκτελεί
τα
παρακάτω
επαγγελματικά
έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των
οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής
διαχείρισης,
συντήρησης
και
επέκτασής
τους
(δρυμοι,
βιότοποι
κ.α.)
να
προστατεύει
τους
φυσικούς
πόρους
και
το
περιβάλλον
να
χρησιμοποιεί
βασικές
γνώσεις
φυτικής
και
ζωικής
παραγωγής
- να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
των
τροφίμων
- να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην
επεξεργασία
και
συντήρηση
τροφίμων
(γραμή
παραγωγής
εργοστασίου)
να
επεξεργάζεται
και
να
συντηρεί
τα
βασικά
γεωργικά
προϊόντα
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση
των ζωικών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία
παραγωγής
τους
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση
των φυτικών προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία
παραγωγής
τους
- να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης
μηχανημάτων
και
γραμμών
παραγωγής
- να ελέγχει σε στοιχείωδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια
επεξεργασίας
τους,
ώστε
να
είναι
ασφαλή
για
τη
δημόσια
υγεία
- να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες,
ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του
καταναλωτή
- να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύτεται βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και
τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
να
εφαρμόζει
τα
μέτρα
υγιεινής
και
ασφάλειας
τροφίμων
- να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
- να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
να
γνωρίζει
να
συναλλάσεται
- να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένται να απκτήσει γνώσεις και ικανοήτητες ώστε
να
εκτελεί
τα
παρακάτω
επαγγελματικά
έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των
οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής
διαχείρισης,
συντήρησης
και
επέκτασής
τους
(δρυμοι,
βιότοποι
κ.α.)
να
προστατεύει
τους
φυσικούς
πόρους
και
το
περιβάλλον
- να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα
θάμνους,
άνθη
και
χλοοτάπητες
να
αναγνωρίζει
τα
φυτά
που
χρησιμοποιούνται
στην
κηποτεχνία
να
αναγνωρίζει
τα
υλικά
άρδευσης
- να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc,
πολυαιθυλενίου)
- να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
- να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
να
χρησιμοποιεί
τις
βασικές
αρχές
αρχιτεκτονικής
του
τοπίου
- να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
να
εκτελεί
βασικούς
χειρισμούς
συντήρησης
πρασίνου
να
εγκαθιστά
δίκτυα
άρδευσης
- να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλία
(καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός
)
για
φυτοτεχνικά
έργα
- να εκελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών

κατασκευών
διαμόρφωσης
τοπίου
- να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός
καταστήματος
πώλησης
σχετικού
εξοπλισμού
να
αποκτήσει
επιχειρηματική
συνείδηση
- να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
να
αναπτύσσει
βασικές
ικανότητες
επικοινωνίας
- να γνωρίζει κα να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας
- να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα
και συγκεκριμένα σε εποχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς
επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
'Εχει
τη
δυνατότητα
επίσης
να
απασχοληθεί
σε
επιχειρήσεις
που:

κατασκευάζουν
ή
υποστηρίζουν
προϊόντα
πληροφορικής
• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκυα υπολογιστών και δικτυακές
υπηρεσίες

αναπτύσσουν
και
υποστηρίζουν
εφαρμογές
λογισμικού
• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και
δικτυακές
υπηρεσίες
και
εφαρμογές
λογισμικού

ως
ελεύθερος
επαγγελματίας
Ο
απόφοιτος
μπορεί
να
αναλαμβάνει
• όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση
πληροφοριακών
συστημάτων
και
δικτύων

κάνει
χρήση
υπηρεσιών
και
προϊόντων
πληροφορικής
• πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής

αναπτύσσει
απλές
εφαρμογές
πληροφορικής

αναπτύσει
απλές
εφαρμογές
πολυμέσων
και
Διαδικτύου
• δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
Ο χώρος των Γραφικών Τεχνών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
που αφορούν οποιαδήποτε μορφή έντυπης ή ηλεκτρονικής εικόνας και κειμένων
σχετικών με τα διακινούμενα υλικά και πνευματικά αγαθά της κοινωνίας μας
Ο απόφοιτος των ΕΠΑΛ της ειδικότητας των γραφικών τεχνών μπορεί να εργαστεί στα
αντίστοιχα ατελιέ ως βοηθός στα θέματα τεχνολογίας των γραφικών τεχνών ή στα
θέματα γραφιστικής

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Ο απόφοιτος του τομεά Δομικών
τεχνίτης
εργοδηγός
σε
ελεγκτής
ποιοτικού
εκτιμητής
- σχεδιαστής

Έργων
έργα

μπορεί να
πολιτικού
ελέγχου

εργαστεί ως:
μηχανικού
κατασκευών
κόστους

Θα
είναι
σε
θέση
επίσης
να:
- σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων
στοιχείων
ενός
κτιρίου
- χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός
οικοπέδουπεριοχής
- εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηριού οπλισμού στα
φέροντα
στοιχεία
της
κατασκευής
- εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό
του
έργου
- γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής

άδειας
σχεδάζει
μέσω
Η/Υ
αρχιτεκτονικά
σχέδια
- πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί
κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά
γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.
Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος
οικονομικών
υπηρεσιών
με
αρμοδιότητες
να
τηρεί
λογιστικά
βιβλία
Α'
κατηγορίας
και
ΚΒΣ
- εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της
Οικονομικής
μονάδας
σύμφωνα
με
τις
διατάξεις
του
ΚΒΣ
παρακολουθεί
την
κίνηση
λογαριασμών
των
πελατών
φροντίζει
να
εισπράττει
λογαριασμούς
και
να
εξοφλεί
οφειλές
- διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καιθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά
ταμεία
παρακολουθεί
τα
αποθέματα
διαφόρων
αγαθών
- συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της
οικονομικής μονάδας
Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με
αρμοδιότητες
να:
- συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και
κάθε
είδους
έντυπα
ταξινομεί
και
αρχειοθετεί
εισερχόμενα
και
εξερχόμενα
έγγραφα
- οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις
ανωτέρων
στελεχών
συγκεντρώνει
οικονομικές
πληροφορίες
από
όλα
τα
τμήματα
- διεκπεραιώνει δραστηρότητες δημοσίων σχέσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί
κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.,.
Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις
με
αρμοδιότητες:
- να βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου (καταγραφή στοιχείων πελατών,
χειρισμός
εξοπλισμού,
διακίνηση-τήρηση
εγγράφων)
να
είναι
σε
θέση
να
διεκπεραιώνει
εξωτερικές
εργασίες
- παρέχει πληροφορίες σχετικές με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής
- να παρέχει βοήθεια σε οποιδήποτε τμήμα με την καθοδήγηση του ειδικευμένου
προσωπικού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)
Ο
απόφοιτος
της
ειδικότητας
μπορεί
να:
- είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο
πλοίο
- είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του
φορτίου
και
των
επιβατών
- χαράζει την πορεία του πλοίου, κατευθύνει και οργανώνει την εργασία όλου του
πληρώματος
- φροντίζει για την τήρηση της τάξης, ενδιαφέρται για την καταλληλότητα και για την
αποτελεσματική
λειτουργία
του
πλοίου
- συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
(ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Ο
απόφοιτος
της
ειδικότητας
μπορεί
να:
- είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του
πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού,
λιπαντικών
και
ανταλλακτικών
του
πλοίου
- εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης
- φροντίζει για τις επιδιορθώσεις των μηχανών και των μηχανημάτων που απαιτούνται
συνεργάζεται
με
τον
Πλοίαρχο
και
τη
ναυτιλιακή
εταιρεία
Πηγή: Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ / 2009 / ΥΠΕΠΘ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Αρ.Πρωτ.:138482 /Γ2/03-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΗΥ9-ΧΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλ.: 210.344.32.76
Fax: 210.344.33.90
e-mail :t09tee10(at)ypepth,gr

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Σχολικού Έτους 2010-2011»
ΣΧΕΤ.: οι υπ. αριθ. 117181/Γ2/21-9-2010, 110288/Γ2/08-09-2010 εγκύκλιοι.
Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές
των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ., σας γνωρίζουμε την με αριθ. πρωτ. 68100/Γ2/116-2010 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Προγραμματισμού λειτουργίας Σχολικού
Έτους 2010-2011» στην οποία αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις περί εγγραφών των
μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. Επισημαίνουμε επίσης ότι:
1.α. Το εδάφιο 3βί, παρ. 7, άρθρο 47 του ν.3848/2010 αναφέρεται στους
κατόχους πτυχίου Α' Κύκλου ΤΕΕ οι οποίοι εγγράφονται στην Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ. στην
ίδια ειδικότητα ή σε ειδικότητες των οποίων τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης
τους είναι κοινά σε μεγάλο ποσοστό με τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης
ΕΠΑ.Λ. του αντίστοιχου τομέα και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.
Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι μαθητές του
ανωτέρω εδαφίου καθώς και οι πτυχιούχοι Α' Κύκλου ΤΕΕ (του ν. 2640/1998) άλλων
Υπουργείων δεν εγγράφονται στην Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.
Ωστόσο, δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. και να παρακολουθήσουν
όλα τα μαθήματα εκτός και αν κατέχουν ήδη απολυτήριο οπότε παρακολουθούν μόνο
τα μαθήματα ειδικότητας.

Επίσης δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν.3748/2009.
β. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ.,
ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και αποκτούν μόνο πτυχίο.
Όσοι εξ αυτών οφείλουν μαθήματα πτυχίου δεν μπορούν να εγγραφούν προς
απόκτηση ίδιας ειδικότητας του τομέα που είχαν παρακολουθήσει.
γ. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. με πτυχίο Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Β'
Κύκλου Τ.Ε.Ε. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα και αποκτούν πτυχίο και
απολυτήριο.
Εφόσον όμως κατέχουν απολυτήριο Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ή ΕΠΑ.Λ. ή οφείλουν
μαθήματα προς απόκτηση του, παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και
αποκτούν μόνο πτυχίο (προς αποφυγή απόκτησης δεύτερου απολυτηρίου).
2. Το όριο των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης στους μαθητές οι
οποίοι δεν παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας μειώνεται αναλογικά με
προσαύξηση πέντε (5) απουσιών.
3. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μόνο οι κάτοχοι απολυτηρίου
ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .3748/2009.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.50/2008 και οι άλλες σχετικές
διατάξεις που διέπουν τα ΕΠΑ.Λ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ