You are on page 1of 1

APEL W SPRAWIE OPATY OD CZYSTYCH NONIKW

SKIEROWANY DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


- do publikacji w prasie oglnopolskiej -

My, polscy twrcy, jestemy zbulwersowani dziaaniami podejmowanymi w ostatnich
12 miesicach przez przedstawicieli producentw i importerw urzdze elektronicznych
i reprograficznych. Odmowa ponoszenia opaty z tytuu tzw. czystych nonikw i reprografii na
rzecz polskiej kultury, wobec olbrzymich wiadcze tych samych producentw dla kultur
Niemiec, Francji, Woch, Belgii, Wgier, Czech i 18 innych krajw Europy, jest kolejn prb
zlekcewaenia i wykorzystania Polski.
I tak w 2011 roku z tego tytuu kultura czeska otrzymaa 5,1 mln Euro, wgierska 7,9 mln Euro,
francuska 192,7 mln Euro, niemiecka 200 mln Euro, a polska tylko 1,7 mln Euro.
Demagogiczne wmawianie Polakom, naszym fanom i odbiorcom kultury, e zdroeje sprzt
elektroniczny, nie ma pokrycia w faktach ustalonych m.in. w wyej wymienionych krajach.
W bardzo wielu przypadkach ceny oferowanych w Polsce przez producentw i importerw
smartfonw i tabletw s rwne bd wysze ni w krajach o wiele od nas zamoniejszych, gdzie
sprzt ju oboony jest tak opat. Obserwujemy drena kieszeni polskich nabywcw bez
uwzgldnienia ich obiektywnych moliwoci nabywczych. Polityka cenowa importerw
i producentw skania do postawienia tezy, i unikaj oni urzeczywistnienia troski o los
konsumentw zwizany z obcieniami, jakie ponosz nabywcy ich produktw. Uzasadniaj
takie twierdzenie zyski osigane ze sprzeday smartfonw i tabletw w cenach wielokrotnie
przekraczajcych koszt wytworzenia tych urzdze.
Proporcja proponowanej opaty w Polsce do opat stosowanych w innych krajach uwzgldnia
zarwno ograniczon si nabywcz konsumentw, jak i zapewnia komfortow sytuacj
rynkow producentw i importerw, umoliwiajc im prowadzenie racjonalnej polityki
cenowej. Wida to w poniszym zestawieniu:
Tablet 8 GB w cenie 300 z Polska 6,- z, we Francji 26,50 z (6,40 )
Tablet 16 GB w cenie 500 z Polska 10,- z, we Francji 21,74 z (5,25 )
Smartfon 4 GB w cenie 500 z Polska 7,5 z, w Niemczech 66,24 z (16 )
Smartfon 16 GB w cenie 1000 z Polska 15 z, w Niemczech 149,04 z (36 )

W takiej sytuacji napuszczanie zakupujcych smartfony, tablety i inne urzdzenia a przy tym
naszych fanw na twrcw, artystw wykonawcw, producentw i wydawcw oraz
organizacje ich reprezentujce jest procederem haniebnym i godnym potpienia.
Opaty od czystych nonikw i reprograficzne stanowi istotn cz wynagrodze wielu
twrcw i producentw kultury. Nie rozumiemy, dlaczego w sytuacji, gdy wynagrodzenia te
przyznaje nam prawo, i to prawo powszechne w Unii Europejskiej, polscy twrcy i polska
kultura mieliby by ich pozbawieni.
Mamy nadziej, e moemy liczy na polskie wadze w obronie polskiej twrczoci i kultury,
skoro ci, ktrzy zwikszaj swoje zyski dziki naszej pracy, nawet zobowizani prawem nie
zamierzaj si nimi podzieli i prawa respektowa.