You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
10-19-2014
FRAGMENT ORDZIA OJCA WITEGO FRANCISZKA NA WIATOWY DZIE MISYJNY
19 PADZIERNIKA 2014
Drodzy Bracia i Siostry!
Dzi jeszcze bardzo duo ludzi na wiecie nie zna Jezusa Chrystusa. Dlatego misja ad gentes
pozostaje spraw bardzo piln. Do uczestniczenia w niej powoani s wszyscy nalecy do Kocioa,
dlatego e Koci jest ze swej natury misyjny... wiatowy Dzie Misyjny to uprzywilejowany czas, kiedy
wierni rnych kontynentw angauj si przez modlitw i konkretne czyny solidarnoci we wspieranie
modych Kociow na terenach misyjnych. Jest to czas okazywania wdzicznoci i radoci.
Wdzicznoci dlatego, e Duch wity, posany przez Ojca, daje mdro i si tym, ktrzy poddaj
si Jego dziaaniu. Radoci dlatego, e Jezus Chrystus, Syn Ojca, posany do ewangelizacji wiata,
wspiera i towarzyszy naszym misyjnym wysikom... W wielu regionach wiata zaczyna brakowa
powoa do kapastwa i do ycia konsekrowanego. Czsto jest to spowodowane brakiem
udzielajcego si innym zapau apostolskiego wewntrz wsplnot, ktre trac entuzjazm i dlatego
nikogo nie przycigaj. Rado Ewangelii rodzi si ze spotkania z Chrystusem i z dzielenia si
z ubogimi. Zachcam wic wsplnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy do ycia intensywnym
braterskim yciem, opartym na mioci Jezusa i wyczulonym na potrzeby najuboszych. Prawdziwe
powoania wyrastaj tam, gdzie jest rado, entuzjazm i pragnienie niesienia Chrystusa innym. Pord
tych powoa nie moemy przeoczy wieckich powoa misyjnych. Od pewnego czasu wzrosa
znacznie wiadomo tosamoci i misji wiernych wieckich w Kociele, jak rwnie wiadomo, e s
powoani, aby odgrywa coraz bardziej odpowiedzialn rol w szerzeniu Ewangelii. Dlatego wan
rzecz jest, aby byli odpowiednio formowani do skutecznej dziaalnoci apostolskiej. wiatowy Dzie
Misyjny jest rwnie okazj, aby oywi pragnienie i moralny obowizek radosnego uczestniczenia
w misji ad gentes. Osobista pomoc materialna jest znakiem ofiarowania samego siebie najpierw Bogu,
a nastpnie braciom. W ten sposb dar materialny moe sta si sposobem ewangelizacji wiata
budowanego na mioci. Drodzy bracia i siostry, w ten wiatowy Dzie Misyjny moje myli biegn do
wszystkich Kociow lokalnych. Nie pozwlmy si okrada z radoci ewangelizacji! Zachcam was do
zanurzenia si w radoci Ewangelii i do
pielgnowania mioci zdolnej rozpali wasze
powoanie i wasz misj.... Promy przez
wstawiennictwo Maryi, ktra jest wzorem
pokornej i radosnej ewangelizacji, aby
Koci sta si przytulnym domem, matk
dla wszystkich ludzi i rdem odrodzenia dla
naszego wiata.
Watykan, 06-08-2014, Franciszek, Papie

2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Genowefa Babel - Boena Basior
4:00 + Edward Steplowski w 2 rocz. mierci - ona, dzieci
5:30 + Helena Bienkowski - S. M. Nasiadka
8:00 + Zofia, Micha Koziarz - crka z rodzin
9:30 + Benedykt Parciak w rocz. mierci - siostra
11:15 + Zofia, Stanisaw Saata
1:00 - O szczliw podr do Polski
1:00 - O ask zdrowia dla Cristiny Potrykus
1:00 + Franciszek ukawski, Stefania Oldani - dzieci
1:00 + Aniela, Wadysaw, Maria Tomaszewscy
1:00 + Barbara, Stanisaw Grniak - crka
1:00 + Julian Przesmyski
1:00 + Edward Rdziniak - ona, dzieci
1:00 + Stanisawa Rybak w 1 rocz. mierci
7:00 + Tadeusz Walicki w 18 rocz. mierci
9:00 + Jan Maria Krlczyk
7:00 - O dary Ducha w. i Boe b. na cay rok akademicki
dla Anny Marii Roland
9:00 + Genowefa Babel - Maria Melen
7:00 + Stanisaw Rusin
9:00 - Za parafian
7:00 + Julia, Hieronima, Franciszek, Aleksander Maziarz
- rodz. Filip
9:00 + Genowefa Babel - grupa racowa Olga Oko
7:00 + Theresa Ulbrik
9:00 + Genowefa Babel - S. Bis
7:00 + Henryka, Urszula Wasak
7:00 + Micha, Ludwika, Antoni, Anna
9:00 + Genowefa Babel - W. Czerwiscy
4:00 + Wacaw Mieczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski
8:00 + Micha Kretowicz
9:30 + Kazimierz Choma w dniu urodzin I o Boe b. dla
rodziny
11:15 + Joanna Conlon - siostra
1:00 - O potrzebne aski i Boe b. dla Wiktorii z okazji
urodzin
1:00 - O potrzebne aski i Boe b. dla ukasza
Somiskiego


LEKTORZY

Sobota/Niedziela 25/26 padziernika
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Victoria, Alexander Wystpek
8:00 - Magorzata Mikoajczyk, Anna Szklarska
9:30 - Anna Martusiewicz, Eugenia Czaja, Stanisw
Dobrzyski
11:15 - Dzieci
1:00 - Krystyna Szymczakowska, Alina Zielonka, Maria Grot
7:00 - Nastasja Mirowska

KOLEKTORZY

Sobota/Niedziela 25/26 padziernika
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - E. Filip, G. Mikoajczyk
9:30 - E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki
1:00 - A. Ciesielski, S. krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

SOBOTA - 18 PADZIERNIKA
XXIX NIEDZIELA ZWYKA - 19 PADZIERNIKA
PONIEDZIAEK - 20 PADZIERNIKA
WTOREK - 21 PADZIERNIKA
RODA - 22 PADZIERNIKA
CZWARTEK - 23 PADZIERNIKA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
19 PADZIERNIKA, 2014
PONIEDZIAEK - Ga 4,22-24.26-27.31-5,1
Ps 113
k 11,29-32
WTOREK - Ga 5,1-6 Ps 119 k 11,37-41
RODA - Ga 5,18-25 Ps 1 k 11,42-46
CZWARTEK - Ef 1,1-10 Ps 98 k 11,47-54
PITEK - Ef 1,11-14 Ps 33 k 12,1-7
SOBOTA - Ef 1,15-23 Ps 8 k 12,8-12
NIEDZIELA - Iz 45, 1.46 Ps 96 1 Tes 1,15b Mt 22,21
OFIARY Z NIEDZIELI 19 PADZIERNIKA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,438.00
Ofiary bez kopert - $ 1,291.00
CSA - $140.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 24 PADZIERNIKA
1:00 + Augustyn, Maria Koszniccy - syn z rodzin
1:00 + Ewa Urbaniuk
1:00 + Stanisawa Somiska
7:00 + Jzef Pivovarnik
SOBOTA - 25 PADZIERNIKA
XXX NIEDZIELA ZWYKA - 26 PADZIERNIKA
II TACA
W nastpn niedziel 26 padziernika bdzie II taca na
Fundusz Komisji Chrzecijaskiej Pomocy.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do
wsplnoty Kocioa zostanie wczony Aleksander Dawid
Szczyrek. yczymy Boego bogosawiestwa.
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3
Przypadajca dzi 29 niedziela
w cigu roku jest zarazem Niedziel
Misyjn, rozpoczynajc Tydzie
Misyjny. Przeywamy go co roku,
poczwszy wanie od trzeciej
niedzieli miesica padziernika.
Zatem w naszych modlitwach w tym
tygodniu w sposb szczeglny
pamitajmy o misjonarzach duchownych i wieckich,
ktrzy, zostawiwszy swoje domy i swoich bliskich, udali
si do dalszych i bliszych krajw, by dawa wiadectwo
o mioci Chrystusa do kadego czowieka.
KONKURS DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci do wzicia
udziau w konkursie na wasnorcznie
zrobiony Raniec. Swoje podpisane prace prosimy
przypina na tablicy w holu Kocioa.

SUGA BOY KARDYNA
AUGUST HLOND
We wtorek, 22 padziernika, przypada
66 rocznica mierci sugi Boego
kardynaa Augusta Hlonda, wielkiego
Prymasa Polski w trudnych latach 1926-
1948. Jego wielk trosk by nard i Koci nie tylko
w ojczynie, ale take rodacy wyjedajcy w wiat
za chlebem. Aby na wychodstwie nie giny polskie
dusze, powoa specjalne zgromadzenie zakonne:
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez
wstawiennictwo sugi Boego bdziemy prosi Boga, aby
i dzi wielkie rzesze Polakw poszukujcych lepszego bytu
nie zapomniay o wierze ojcw i o wasnej ojczynie.

SPOTKANIE DLA RODZICW I MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W dniu dzisiejszym po Mszy w. o godz.
7:00pm.
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
W dniu dzisiejszym jest moliwo zakupu dewocjonalii
i wyrobw z drzewa oliwkowego z Ziemi witej. Dochd
bdzie przeznaczony dla wsplnot chrzecijaskich
tamtejszego Kocioa i utrzymanie kociow katolickich.

ZAPROSZENIE NA HARCERSK
KAWIARENK
Harcerstwo zaprasza dzisiaj do kawiarenki.
Dochd jest przekazany dla pani Krystyny
Mrukowicz na opacenie kosztownego
leczenia chemioterapii. Donacje mona
sk ada na stroni e i nternetowej
http://www.gofundme.com/8qflp4

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostanie
wczony Jacson Andrew Robertson.
yczymy Boego bogosawiestwa.

SPOTKANIE ZE SOWEM BOYM
DROG LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki zapraszaj na spotkanie Dla Boga
bowiem nie ma nic niemoliwego Zwiatowanie Maryi
w sobot 25 padziernika 2014 w Sali Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz. 5:30pm a zakoczenie o 8:00pm.
Jeli czujesz w swoim sercu to wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze sob:
pragnienia spotkania si z Bogiem w ywym Sowie,
Pisma w.
notatnika
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow
w sobot 29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie
gra Zesp Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00
w holu kocioa. Kuchnia oferuje smaczne
przekski.

ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
Chtnych chopcw do suenia w czasie Mszy w.
jako ministranci prosimy o zgaszanie si do
ks. Tomasza.

NOWY GRAFIK LEKTORW
Prosimy lektorw o odbir nowych grafikw z zakrystii.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka

Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
BAL WSZYSTKICH WITYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci w sobot 1 listopada do Sali
Jana Pawa II po Mszy w. o godz. 10:00 na
BAL WSZYSTKICH WITYCH od 11:00-12:00pm.
Przyjdcie koniecznie w przebraniu za ulubionego
witego, by wzi udzia w konkursie na najpikniejsze
przebranie. Czeka was wiele atrakcji.
KAWIARENKA
W ostatni niedziel kawiarenk przygotowaa grupa
taneczna. Dochd wynis $558.00 oraz Dominic
Jakubowski $675.00. Bg zapa!


BAL CHARYTATYWNY
Zapraszamy na Bal
charytatywny z aukcj sztuki
dla niepenosprawnych dzieci
ze Wsplnoty Razem
w dniu 22 listopada 2014
o godz. 7:00pm.
Do taca bdzie gra zesp
Maximum Production.
Cena biletu $35.00
Moliwo zakupu przeksek,
alkohol w cenie biletu.
BAW SI
RAZEM Z NAMI.
WYPOMINKI
Zblia si listopad, miesic pamici
o zmarych. Wielu z nich bardzo
potrzebuje naszej modlitwy. Chcemy
pomc im odprawiajc w ich intencji
nowenn - dziewi Mszy w., a przez cay listopad modli
si za nich w wypominkach: p godziny przed kad Msz
w. w tygodniu. Na stoliku wyoone s formularze na
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion
i nazwisk zmarych.
MODLITWA NA CMENTARZU
W niedziel 2 listopada o godz. 3:00pm na cmentarzu
Resurrection bd odprawione modlitwy za zmarych.
Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Ksiy
Chrystusowcw.

PAMI O ZMARYCH
Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu,
zapalanie zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie zawsze
jest to moliwe, gdy nie wszystkie cmentarze pozwalaj na
to. Wiele grobw naszych bliskich zmarych znajduje si w
Polsce, czy te w innych, odlegych miejscach. Chcc
wyrazi nasz pami i wdziczno zmarym, polecajmy
ich w naszej osobistej modlitwie. Od niedzieli 2 listopada
w kociele bdzie przygotowane specjalne miejsce, gdzie
bdziemy mogli zapali wiec za naszych zmarych.
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
20 X w. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter; przykad czowieka,
ktremu udao si poczy nauk, prac intelektualn
z duszpasterstwem i trosk o ubogich; ze swoich wasnych,
niezbyt wielkich dochodw wspomaga zarwno ludzi biednych,
jak i studentw
21 X b. Jakub Strzemi (1340-1409), franciszkanin, biskup;
pochodzi ze wschodnich kresw Polski i tam te w 1391 roku
zosta biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie
gorliwie zaj si jej organizacj
22 X b. Jan Pawe II (1920-2005), papie, ktrego wikszoci z nas
nie trzeba przypomina; ale warto wspomnie, e by on
pierwszym Polakiem, ktry zasiad na Stolicy Piotrowej, a jego
pontyfikat trwa ponad 26 lat; odby liczne podre apostolskie,
w tym 8 do Polski
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.