You are on page 1of 2

Azaut izmusspekt r umzavar banisj lalkalmazhat t er pik

Affolt er t er pia ahierarchikusanegymsraplszlelsifolyamatokcltudatosfejlesztse


lla t t er pia azllatterpiasornterpisllatokathasznlnakbizonyosproblmkmegoldsra:
tanulsi problmk, lelki terhek, fejldsi rendellenessgek, pervazv zavarok, mozgskorltozott
sg, egszsgmegrzs, alkoholizmus, drogfggsg, stb. kezelsre az egyni trshatrokat
figyelembevvejlalkalmazhatautistagyermekeknlis
b bt er pia abbsegtazautizmussallgyermekekkommunikcijnaksszociliskapcsola
tainakfejlesztsben
B nnfymd szer alkalmazott komplex rzkelsszlelsfejleszt terpia, amely Bnffy Eszter
professzorasszonynevhezfzdik
ba z lis t er pia aslyosanhalmozottansrltgyermekekfterpiseljrsa,aholazrzkszer
vekstrukturltingerlsvelvltunkkivlaszreakcikat.
BEMER3000 t er pi a BioElektroMgnesesEnergiaRegulci a test komplex lettani
reakcija a BEMER, a ktszvetekben s a neurovegetatv ton elidzett erst folyamatokon
nyugszik
Blissnyelv az augmentatv kommunikcis mdszerek kz sorolt, nonverblis, grafikus jel
kprendszermegalkotjaCh.K.Bliss.
boa r dma ker kommunikcis tblakszt grafikai adatbzis s szerkeszt program a Mayer
JohnsonInc.Kizrlagosterjesztsben
cr a nio sa cr lis t er pia craniosacrale osteophatie a gygymd gyengd s mlyrehat
manulismveletetjelentagerincoszlopon,koponyacsontokonstb.,melyekakezelsltalkiegyen
slyozdnak
ELAt er pia EverydayLifeActivitiesamindennapiletterpija,amindennapiletszituciit
alkalmazzaoktatsihelyzetekbenis
er got er pia specilis kezels, ami pedaggiai, orvosi s pszicholgiai mdszerekbl indul ki
alapelve,hogyacselekvsazemberfontosignye,sacselekvsnmagbanisgygythats
expozci s t er pia szembestses terpia viselkedsterpis technika, melyben a betegnek
szembeslnie kell fbija trgyval, a fokozatos expozci sorn elszr csak a trgy fnykpt
mutatjkmeg,majdavalstrgyatmesszirl,majdvglkzelrl,akezelssornaflelemazltal
sznik meg, hogy az rintett szemly megtapasztalja, hogy nem trtnik semmi olyan, amitl
korbbanrettegett
Fr ost igt er pi a specifikus kpessgek fejlesztse az egyni szksgletek alapjn bzisa a
vizulis szlels t tartomnya (vizuomotoros koordinci, alakhttr llandsg, tri irny s
sszefggsek) a 60as vekben dolgozta ki Marianne Frostig (19061985) osztrk szrmazs
ergoterapeuta,pszicholgus
GFCFdit a szigorkazeinsglutnmentesdita
hippot er pia gygylovagls neurofiziolgiaigygytornakezelsterpiaa lsapciens moz
gsdialgusnakfelhasznlsval
holdingt er pia szorosantarts terpia,vagylbentartsterpia:alapjaazafelfogs,mi
szerintazautistallapotokaazanyvalvalkapcsolatelutastsa,shogyagyermekkimozdthat
llapotbl,haanyjaagyermektiltakozsaellenrekarjaibantartja,beszlhozz,amgellen
llstfelnemadja
HRG Hidroterpis Rehabilitcis Gimnasztika preventv, habilitcis s rehabilitcis, reg
resszis szemllet langyos vzben alkalmazhat mozgsfejlesztsi mdszer, amely a meglev
mozgsfunkcikatsegtiafejleszteljrssornakoraiszenzomotoroskorszaktnemlt,benem
ptett,ugyanakkoratovbbimagasabbszintintegrcismkdsheznlklzhetetleningereket
a megksett fejlds gyermekek megkapjk, s alkalmazkodsi vlaszknt fontos alapkszsgeket
lehet pontosabban differencilni, ami a normlis egyedfejlds, pszichomotoros s szocilis
rsznekelengedhetetlentartozk
Higashiiskola Mindennapi let Terpija A terpit Japnban s az Egyeslt llamokban
gyakoroljk.Ahangslyacsoportostevkenysgekenvan.Tanrifelgyeletmellettagyermekeket
Forrs: http://www.doksi.hu
katons napirend alapjn intenzv fizikai tevkenysgbe vonjk be. Nem engedlyezik a
gyermekeknek,hogyafeladatokblkiszlljanaksvisszahzdjanakautisztikustevkenysgeikbe.
j t kt er pia a jtk, mint diagnosztikus s terpis segdeszkz a jtk, a jtszs terpis
jelentsgnekcltudatosalkalmazsa
kzm vest er pia azrintettszemlyekkzgyessgtelsegtprogram,amelyksbbiekben
amunkavgzssaznelltslehetsgtteremtimegszmukra,aterpiajelentsviselkedszavar
cskkentszereppelisbr
kineziolgi a agrgkinesisszblered,amimozgstjelentazizmoksatestmozgstudom
nya, ami alkalmass teszi nemcsak az tlt stresszes helyzetekoldsra, hanem a szemlyisg, s
kszsgfejlesztsreis,autisztikusszorongsosllapotokoldsraisjlalkalmazhat,mintterpia
kognit v t er pia a pszichoterpia egy tpusa, clja a pciens negatv gondolati sminak
talaktsa
kognit v vi selkedst er pia cognitive behavior therapy, CBT a pszichoterpia egy fajtja,
amelyetadepresszi,szorongsoszavarok,fbiksegybpszichsrendellenessgekkezelsben
hasznlnak. Az eltorzult gondolatok felismersvel s azok realisztikusabb gondolatokkal val
helyettestsvelisfoglalkozik.
Lovaasflebehavioristaintenzvmegkzelts
A behaviorista mdszerek tanulsi elmleten alapulnak, amely sorn a terapeuta olyan tanulsi
rendszert hoz ltre a gyermek szmra, melyben minden pozitv viselkedsmdot megjutalmaz, a
negatvakat azonban figyelmen kvl hagyja vagy bnteti. A mdszer a problmt az autizmussal
lkidegrendszeresaztlagoskrnyezetssze nem illsnek tekinti. Azt javasolja, hogy a terpit az
bren tlttt rkban folyamatosan biztostsuk.
opt ionmd szer az autista gyermek teljes brenltt kitlt, egyszemlyes, intenzv, elfogad,
nemkorltozfoglalkozs,nevels,tants
Or ff mdszer zeneterpia kidolgozja Carl Orff (18951982) nmet zeneszerz, akinek
zeneped.i elkpzelse a zenebeszdmozgs egysgnek s egyttes fejlesztsnek gondolatra
pl.Ehhezegyszerhangszereket(dob,tfa,xilofonstb.)
pa t t er nin g t her a p y mintzterpia alternatv szenzoros csatornk hasznlata autisztikus
tlrzkenysglegyzserdekben
PECS Picture Exchange Communication System kpcsers kommunikcis rendszer alternatv
kommunikcis mdszer olyan autistk szmra, akik egyltaln nem, vagy csak nagyon kevss
beszltek
Sindela r p r ogr a m atanulsismagatartsizavarokkognitvterpija BrigitteSindelarosztrk
pszicholgus,pszichoterapeutakomplexfejlesztprogramja
szen zor os int egr cis t er pia tervezett s kontrolllt szenzoros ingereket nyjt abbl a
clbl, hogy kivltsa az ingerekkel kapcsolatos adaptv vlaszokat s ily mdon emelje az agyi
mechanizmusokszervezettsgiszintjt
SONRI SE S OPTI ONMDSZER A Kaufman hzaspr ltal mkdtetett Option Intzet az
Option (lehetsg) mdszer szerinti kpzst knl a szlknek, akik ksbb msokat is
megtanthatnak annak alkalmazsra. A mdszer azon az elkpzelsen alapul, hogy a szl a
gyermekkel brenltnek minden rjban ktszemlyes helyzetben foglalkozik. Teht a mdszer
idbeni intenzitsa folyamatos. Mivel a gyermek a legtbb esetben nem jr iskolba, a terpia
biztostshozaszlkmellettnkntesekegycsoportjravanszksg.Aterpitmagaagyermek
irnytja.
TEACCH kidolgozott program az autisa szemlyek fejlesztsre Treatment and Education of
AutisticandRelatedCommunicationHandicappedChildren
viselkedst er pia olyanmdszer,amelynekcljaaviselkedsmdostsasformlsa,mindig
azadottviselkedstkivltvagymegersttnyeztazonostvasmanipullva
zenet er pia aktvzenlsilletvepasszvzenehallgatsazenls,azenehallgatssegtiaszoci
liskapcsolatteremtst,cskkentiaviselkedsproblmkat
sszelltotta:FaragFerencF.P.P.T.I.szaktancsad
Forrs: http://www.doksi.hu