You are on page 1of 30

wU UJ dH uU

""
Rijenik knjige br. 2

:
Priprema: Ebu Abdillah Bilal Devii prof.

Poredak:
...

BOSANSKI

ARAPSKI

Otac/Oevi

Udaljavanje (sebe)

13

Sin/Sinovi

Slijedio / slijedi

Preusmjerio se / preusmjerava se

/
/

Ujedinio se / ujedinjuje se

13

Komunikacija

kontaktirao / kontaktira

Usaglasio se / usaglaava se

Doao / dolazi

Izazvao / izaziva

14

Dokazao / dokazuje

11

Uticao / utie, djelovao / djeluje

Tragovi

Sastao se / sastaje se

Nagrada, Zasluga

Ljepi

13

Stranac, strankinja

12

( )
\

Elektrini aparati

16

Bilo mu je potrebno / potrebno je

Prekrivao se / prekriva se

16

Potivao / potuje

12

//

Sabirati drva

Zauzeo / zauzima, okupirati

13

Rezerva

16

Gorenje, izgaranje

15

Uinio dobro / ini dobro

Stanja

Ponekad

Uplaio / plai, prepao / prepada

14

Vijesti

Obavijestio / obavjetava

12

Ispiti

Nestajanje, skrivanje

Nestao / nestaje

Razlika, razii se u neemu

Razlikovao se / razlikuje se

Odabir

Proizvoljan

Uzeo / uzima

Kraj, zadnji

11

Druga, jo jedna

Ahlak, Vaspitanje, odgoj

Posljedni

Obavljanje

10

Okrenuo / okree

Navodio / navodi, tvrditi

16

Materijali, elementi

Lijekovi

Obavio, obavlja

Ako

Radio, objavljivanje

Onda, stoga, dakle

Poinio / poinjava

14

Urdu jezik (pakistanski)

Poslao / alje

Zemlja

15

Skinuo / skida

10

Porastao / raste (brojano ili koliinski)

16

Cvjetanje, procvat

Kriza

15

Baza

Osnovna

panska, paniolka

Traiti pomo, oslonositi se na..

13

Okupacija

Koritenje

12

Koristio / koristi

10

Iskoritavanje

16

Iskoristio / koristi

16

Stabilnost

14

Trajao / traje

Posluao / slua

Potronja

15

Troio / troi

16

Razmetljivost, pretjerivanje

Pourio / uri

Preao na islam / prelazi na islam

11

\
/

Metod / Metode, naini

Ime / imena

ubriva

16

Taman (misli se na boju)

Semafor

Kupio / kupuje

Radio / radi, zaokupljen,

13

alio se/ ali se

Prepoznao se / prepoznaje se

Vrio nadzor / vri nadzor

/
/

Postao / postaje

Zdravi

Ulovio / lovi

Manji, najmanji

13

Popravio / popravlja

Original

13

Rasvjeta

16

Dodao / dodaje

Pustio / puta, oslobodio / oslobaa

14

/
/

Bezbrinost, smirenost

14

Posudio / posuuje, posvetio / posveuje

11

Mislio / misli, ubjeenje

Oslonio se / oslanja se

/
/

Pripremio / priprema

Priprema

Beduin, ovjek koji ne boravi u gradu

Vrste, rase

11

Velianstveniji, Najvelianstveniji

Informisanje, mediji

12

Objavio / objavljuje

Boraviti van domovine

Boravio van domovine / boravi vani

Okupao se / kupa se

10

Veina

/

/

Skuplji, vredniji

12

Pao u nesvijest / pada u nesvijest

( )/

Bogati

Probudio se / budi se

Pojedinci

Pokvario / kvari

Posudio / posuiva

/
/

Manje

Malo

Vei

( )

Vie

12

Jelo / Jela

10

Upala

15

Bacio / baca

15

Bol / Bolovi

Majka

Povjerenje

11

Imperator

Ummet, nacija

11

Koncesija, odlian, najbolji

Pitanje, stvari, dogaaj

Uhvatio / hvata

Ujedinjene nacije

Bezbjednost

14

Nepismen

11

irenje

12

Proirio se / iri se

Zavretak

irom

Smanjio se

16

Insan, ovjek

ovjeanstvo, ljudskost, humanost

Osnivao / osniva

Pomonici, Ensarije

12

Krenuo / kree

Skrenuo / skree

Utroio / troi

10

Predvodio se / predvodi se

11

Spasio / spaava

13

Nestao / nestaje (iskorijeniti se)

15

Rascjepao se / rascjepa se

Zavrio / zavrava

Zainteresirao se / interesira se

Zainteresovanje

10

Bitniji, najvaniji

12

Izostavio / izostavlja (zanemariti)

12

Vanost

12

Posude / posue

Evropa

Zaustavio / zaustavlja

14

Podrao / podrava

14


/
/
/

/
/

Zaustavljanje

15

Vrata

U kratkim crtama, nakratko

13

Prodao / prodaje

Preostali, ostatak

11

Misli, um, napamet

14

U prkos

Naravno

Redovno

11

Emitovao / emitira

12

Traio / trai

14

More / mora

15

Programi

Bure

16

Elektronska pota (e-mail)

Ljudsko bie

11

Karta, (vizit karta, lina karta...)

Nezaposlenost

Stomak

Spora

Poslao / alje

Ostatak

12

Plastika

16

Rjeitost, retorika

Drava / Zemlje

Dostigao / dostie

\
/

Izgradnja

14

Prikaz, podatak

15

Kua / Kue

Bunar/Bunari

15

Prodaja

Okolina / Sredine

10

Bio je pod uticaju / pod uticaju je

Uticaj

12

Zakasnio / kasni

Povijest, hostorija

14

Usvren

Pretjerana potronja

16

Hlaenje

16

Eksperiment

12

Uljepavanje

16

Kretao se / kree se

Pridruivanje, upisati se

Pridruio se / pridruiva se

Provjerio / provjerava

Istraga

14

Diplomirao / diplomira

Vjebanje glasom

Predavanje, odravanje predavanja

12

Grijanje

16

Tradicija, naslijee

12

Varirao / varira

Zemlja

15

Prevodio / prevodi

Prijevod

Rastereivanje

Grijanje

16

Preuzeo / preuzima

11

Trovanje

10

Prosio / prosi

Bio je slian / slian je

Proirenje pustinje

15

Slikanje

Oistio se / isti se

Saraivao / potpomagati se u

14

Nauio / ui, educirao se

Edukacija

Promijenio se / mijenja se

Tumaenje

Razgradio se / razgrauje se

Pobio se / bori se

Napreduje / napreuje

Procjena, Cijenjenje

Ponavljao se / ponavlja se

10

Preuzeo na sebe / preuzima na sebe

11

/
/

Sastojao se / sastoji se

aci

Dovrio / usavrava

12

Uivao / uiva

14

/
/

Trganje

12

Pripremni, predkolski

Odudaranje, proturjeje

12

Razvijanje

Usmjerio se / preusmjerava se

14

Jednoa

11

Obezbijedilo se / dostupnost

14

Zaustavio se / zaustavlja se

14


/
/

Poroaj

16

Pobunio se / buni se

Sekundarna

Bogatstvo

12

Odjea

10

Doao / dolazi

Obiao / obilazi

10

Ozbiljan

12

Univerzitetska

Strana

Nagrada

Nagrada / Nagrade

Obnovio / obnavlja

16

Nova

Isprobao / isprobava

16

Zloin

12

Dio

Otok

Tijelo

10

Dovelo do / dovodi do, uiniti, uraditi

Geografija

Sjeo / sjedi

Sabrao / sabira

Kamila/ Kamile

Dunub

10

Krivci

14

Fetus

11

Aparat/Aparati

16

Neznanje

Stimulacione nagrade

Nagrade, zahvalnice

Glad

14

Obilazak

15

Vrlo dobro

Komije

Vojska

12

Udes

14

Ratovao / ratuje

Obraunavao / obraunava

11

Odravao / odrava


/
/

Stanje

13

Odmah

10

Razgovarao / razgovara

12

Pokuao / pokuava

Kontejner

10

Motivirao / motivira

10

Izgovor

Desilo se / deava se

Granice

14

Moderan, savremen

Park / Parkovi, baa, vtr

10

Opomenuo / opominje

\
/

Haram, grijeh

Rat / Ratovi

Slovo / harfovi

Izgorio / izgara

10

Uvaavanje

Dobio / dobiva

Dobivanje

Civilizacija

Obdanite

Spustio se / sputa se

10

Hifz, uenje napamet

14

Uhafuzao, nauio napamet

Pravo

Istiniti dogaaji

11

Istraio / istraiva

13

Istina

11

Pouka

12

Vlada

Rjeenje

13

Rijeio / rjeava

13

Halal

Jastuk

Halke, prstenovi

( )

Magarac

Golubovi

Zatita

14

Ponjeo / nosi

Zatitio / titi

15

Dijeta

Udesi

Raunala

Oko (obii)

15

ivot

Gdje

Zbunilo / zbunjuje

15

Menstruacija

10

ivotinje

ivotinjska

13

Sluavka

Privatna

10

Bojao se / boji se

15

Dajda, ujak

12

Mijeao se / mijea se

Prekravao, prekrava

Prazna

15

Ustraena / Boji se

Iskustva

Usluga

Izaao, izlazi

Izlaz

Karta

14

Odnosio se / odnosi se

14

Govor

Opasnost/Opasnosti

15

Opasna

Mikser

16

Suprotnost / Sukob

Kroz

Zaljev

13

Strah

14

Hajr, dobro

atori

Unutranja

13

Uvijek

Uao / ulazi

11

Ulazak

11

Islamski studij

Postdiplomski studij

tit

Saznao, zna

Masnoa

Pozvao, poziva

Dova, molitva

Pozivanje

11

Gurao / gura, platio / plaa

Zatrpao / zatrpava, sahranjivati

15

Doktor

Doktorat

Dokaz / Vodi

11

Rotacioni, kruni put

Industrijske zemlje

16

Proizvodne zemlje

16

Zemlja / Drave

Dug

Linost

Okusio / kusi

14

Muhe

10

Spomenuo / spominje

15

Grijeh

16

Crno zlato naziv za naftu

16

Zlatna

Onaj, Onaj koji, onoga,

Plaa

Vidio / vidi

Miljenje

Miljenje / Miljenja

Miris

15

Gospodar

13

Moda

10

Odgojio / odgaja

Zamolio / moli

Vratio se / vraa se

ovjek / Mukarci

Saobraajac

Pozdravio / pozdravlja, dobrodolica

11

Odselio / seli

Blagostanje

Pismo / Pisma

Zvanina

Poslanici

11

Panja, staranje

elio / eli

elja

11

Uprkos

Odbio / odbija

Podignuo / podie

Pojahao / jae, popeti se

Ugao

11

Stub / stubovi

11

Strah

11

Rasteretio se / rastereava se

Djeiji vrti

Pluno krilo

15

Selo

Poveao / poveava

Ugao

Poljoprivreda

Poljoprivredna

13

Saenje

Posadio / posaiva

15

Zemljotresi

Vrijeme

11

Kolege

enidba, udaja

Vru

Hodao / hoda

Pitao / pita

11

Zdrav

Voza

Razlog / Razlozi, povodi

11

Plivao / pliva

Predhodio / predhodi

11

Put

ilim

16

Uhapsio / hapsi

14

Rak

15

Kraa

14

Srea

Cijena / Cijene

16

Brodovi

Zalio / zaljeva

Stanovnici

Ponaanje

12

Sluh

15

Riba / ribe

13

Starosna dob

Godina

Sjedio dokasno / sjedi dokasno

Lahka

Primorska

Pitanje

13

Politika

Poslanikov ivotopis, sira

Loa djela

13

Mladi

12

Kamioni

16

Uestvovao / uestvuje

Ekran

Omladina, mladii, mladost

Meunarodna mrea

Drvee

Stablo, Drva

15

Podrio / podrava

Mast

Osoba / Osobe

Linost

Uslov

Policija

14

Uslovi

Arterija

15

Poezija

Narodi

11

Osjeaj

12

Bijedan

14

alio se / ali se

alba

Sunce

11

Obuhvatio / obuhvata

13

Svjedoanstvo

Dva ehadeta

11

Strast

11

Neto

Stvar / Neke stvari

Starci, uenjak

12

Vlasnik

Prijatelj / drugovi / Ashabi

Ispravan, dobar

11

Obistinilo se / obistinjava se, istinito

Ashab, Sahabija

Druio se / drui se

Pustinja

Zdrav

10

Izvozio / izvozi

16

Istinu je govorio / istinu govori

Isplata

Vodoinstalacija

15

Svojstva

Industrija

14

Industrijska

15

Napravio / pravi

Cionistika

13

Glas, ton

Slike

Lov

Apoteka

Udvostruio / udvostruava

16

Smetao

11

Otetio / teti

12

Porezi

16

Nuda

Slabost

Slaba

14

Obuhvatio / obuhvata

Izgubljenost

Odletio / leti

Energije

14

Sunana energija

16

Najbolji, idealan student

Posluna, pokorna

13

Kuhao / kuha

16

Doktor / Ljekari

Prirodna

Put

Djetinstvo

Razvod

istoa

10

Duina

Ptice

Ostao / ostaje

Nasilje

11

Pojavio se / pojavljuje se

Pojava

Vratio se / vraa se

Obiaj

Obian

ivio / ivi

Visok

12

( )

Lijeio / lijei

Svijet

Javna

Radnik

Ibadeti, vjere

10

Rob

11

udo, neto udno

16

(
)

Bio je nesposoban / nesposoban je

Tokovi

udan

Trka

Nekoliko

Broj

Pravda

11

Epidemija

14

Nekoliko

11

Bistar

15

Koije, Vozila

Saznao / saznaje

Savez nacija

14

Era, epoha, period, vrijeme

Period vladavine Abasinije

Sok

Davanje

12

Parfem

10

Velianstven

13

Nek ti Allah oprosti

Opratanje

Kazna

14

Pamet, razum

Kazne

14

Odnos, veza

Znak

Nauka, znanje

Naunici

Na tebe

Zavladao / vlada, obuhvatiti sve

Zgrade

Radnici

10

Uzrast / Uzrasti, starost

Posao / Poslovi

15

Valuta

13

Operacija

14

Stub

11

Dekan

Duboka

11

Patnja

Adrese

Tvrdoglava

Vrijeme

13

ipka

Globalizacija

Oi

15

uma

Veina

Osvaja plijena

Ishrana

14

Zasadio, zasaiva

15

Nepoznata

Pohod, Borba

12

Ve maina, perilica

16

Kupanje

10

Bogata

Izuzev

Promijenio / mijenja

Raun

16

Perzijska

Koristi

Djevojka

Period

Kameni ugalj

16

anse

Propisati, Nametnuo / namee

Ekipe

Korupcija, kvarenje

15

Tena (u govoru)

stvarno

Siromatvo

Samo

Fikh

Siromana

Mislio / misli

Orbita, svemir

Razumio / razumi

11

Voe

Grah

13

Allah te uvao

Slon

Kontinent

Flaica, Zdjelica

Mjerio / mjeri

10

Sudija

12

( )

Rekao / kae

Ustao / ustaje

Kairo

Primio / prima

14

Primljen je / prima se

/

/

Kibla, odredite

13

Prijem

Plemena

Ubio / ubija

\
/

Moda

Pruio / prua, ponudio / nudi

Motika

Prljavtina

10

Odluke

14

Stoljee

Prie

Namjeravao / namjerava

\


/

Zdjela, anak

Sudstvo

Optuba

14

Skoio / skae

16

Imitirao / imitira

12

Zabrinut

Zakoni

14

Snaga

Ojaao / jaa

Liderstvo

12

Kijamet, ustanak

11

Vrijednost

Kakao

13

Cjelovit

Pisci

11

Knjige

Porastao / raste, poveao se / poveava se

14

Takoer

Zemaljska kugla

13

Udovoljio / udovoljava

Sve

Zaduio / zaduuje

12

Fakultet knjievnosti

Teoloki fakultet

Struja

16

aa / ae

10

Kilogram

( )

Neizbjeno

Nije udno

nema prepreke

Primjetio / primjeuje

10

Komisije

Okusan, delikatesan

10

/
/

Igrao / igra

Igre

/

\

Moda, mogue

12

Izrazi, termini

Ali

Naglasak, akcenat

Table

16

Boje

11

Nije

to je lijepo

to je dobro

10

Umro / umire

15

Magistrat

Munare

Bavio se / bavi se, praktikovati

Proao

Nageo se / naginje se

Pare, novac

10

Direktno

Zgrade

13

( )

Stvaralac

Iznos

Govornik

Savremena

10

Izostala

10

Metar

Pripojena

Umorna

Zadovoljstvo

Optimista

Kao

Oblast

Drutva

Kriminalac

14

Vijee sigurnosti

14

Ratovanje, suprostavljanje

12

Kanton, oblast

15

Pokuaji

14

Neutralan

11

Voljen

Odreen

16

Pokreta, motor

Benzinske bumpe

16

Radnje

Domae

12

Okruenje, okean

13

Razliita

Droga

Kampovi

kole

Trajanje

Zakopana

15

Gradovi

Radio

16

Proao / prolazi

ena

Nekoliko puta, Navrati

10

Faze

Nadzor

15

Jedra, lae

Centri istrage

Pubertet

12

Poslato

11

Bolest

Bolesti

Bolesnici

Vozila

Poljoprivrednik

Prednosti, odlike, povoljnosti

13

Veer

Takmienje

Damije, mesdidi

Povrina

13

Pomo

Pitanje

Jednakost

11

Odaziva

16

Kozmetiki preparati

16

Kontinuirana

10

Nivoi, stepeni

Zadovoljan

15

Dom

10

Musliman

Odgovornost

10

Uee

12

Projekti

14

Zajedniki

Zauzet

Sunana

16

Poznat

Hodanje

Pogoen neim, ranjenik, bolesnik,

15

Porijekla

16

Zavodi za platni promet

Fabrike

Porijeklo

16

Zavod za platni promet

14

Ljetovanje

Guma

13

Restoran

10

Bezbrijean, smiren, bezbjedan

14

Posluna

Izgled

Povraen

11

Procedura

12

Znaenja

( )

Instituti

Agresorka

14

eludac

Metalna

13

Izvinjenje

Prikazan

16

Veina

Podaci

Odreen

Klju

11

Preko puta

Susret

Uporoenje

14

Sveta

13

Nagrada, stipendija

Mjesta

Metla

16

Odjea

10

Saetak

Zaposjedovao / posjeduje

Milijarde

Milijon

Odlino

Prolazi

13

Moe

13

Od odgoja

10

( )

Sukobi

13

Obredi

11

Podruja

13

Konkurencija

Prizvodi

16

Dao / daje

Od

Tekstil

16

Sredstva za ienje

16

Organizacija

15

Sprijeavao / sprijeava

Imigrant

12

Vaan

10

Nemarna

Zabrinut

13

Graanin

10

Smrt

15

Prisutan, postoji

11

Dobro vaspitana

Historiar

11

Preduzaa

15

Tema

12

Novoroene

Voda

15

Budet

16

Strana

Rijetka

15

Pozivao / poziva

Ljudi

Odgovarao / odgovara

Prozor

Diskutovao / diskutuje

Dobio / dobiva

Spava

Biljka

15

Uspjeh

Uspjeo / uspijeva

Zvijezda

16

Mi smo

Priblino

( )

Poziv, uzvik

Seminar

Siao / silazi

10

ene

Porijeklo, srodstvo

Procenat

Umnoio, umnoava

11

Zaboravio, zaboravlja

12

Nastao / nastaje

/
/
/

Aktivnost

Aktivirao se / aktivira se

14

\
/

krob

Krani

13

Savjeti

12

Podigao / podie, postavio / postavlja

Savjet

Progovorio / progovara

istoa

Sistem

Oistio / isti

ist

10

Blagodati

14

Blagodati

Postporoajno krvarenje

10

Smee

10

Izvrio / izvrava

14

Dua

Nafta

13

Bio je koristan / koristan je

12

Omanjiio se / omanjava se

/
/

Transport

Dan

14

Rijeke

15

Sprijeio

Dvije vrste

10

Telefon

Imigrirao / imigrira

Napustio / naputa

Hidra, Imigracija

Cilj

Poklon

Dominirao / dominira

Dominacija

Oblik

Suoio se / suoava se

12

irok, Obiman

Pristao / pristaje

Postao je potreban / potreban je

Naao / nalazi

/

/

Lice

10

Poglavlje, Lekcija

Papiri

Sredstva

Prljavtina

10

Usred

13

Opis

11

Abdest

10

Domovina

Funkcija

Obezbijedio / obezbjeuje

16

Allah ga uputio

Vremena

11

Pao / pada

Gorivo

16

Dijete

Ovlastio / ovlatava

12

O kako je!

Ruka

10