You are on page 1of 1

Data: ___________

Sfânta Taină a Preo iei ț
Completează în mod corect enun urile: ț
Sfânta Taină e preo iei este Taina prin care cei chema i de ……………. Primesc prin ț ț
…………… i punerea mâinilor, harul Duhului Sfânt necesar pentru a-i învă a, de a-i ș ț
…………... prin Sfintele Taine i a-i conduce pe credincio i la mântuire. ele trei trepte ale ș ș
preo iei sunt: diaconul, …………….. i episcopul!ierarhul. ea mai înaltă treaptă a preo iei ț ș ț
este…………….
"elon
#râu
$ănecu e ț
#ederni ă ț
%pitrahir
Stihar
&rar
$itră
%pitrahir
Sacos
&mofor
%n'olpion
(isus )ristos
Sfin ii *postoli ț
Preo i ț
%piscopi
Diaconi
Diacon
Preo i ț
%piscopi
Preot
*rhiereu!%piscop
Sfânta Taină e preo iei ț
este Taina prin care cei chema i ț
de Dumne+eu Primesc prin
ru'ăciunea episcopilor i ș
punerea mâinilor, harul Duhului
Sfânt necesar pentru a-i învă a, ț
a-i sfin i prin Sfintele Taine i a-i ț ș
conduce pe credincio i la ș
mântuire.