You are on page 1of 13

Fizikai hanghordozk s digitlis

zeneterjeszts
Molnr Emese
@Budapest Music Expo 2014
HANGFELVTELTE!"E#$T#
Fizikai
Vin%l &'akelit(
)*
kazetta
*igitlis
*o+nload
#treaming
HANGFELVTEL,-A*.#
F/ggetlen
hang0el1tel
kiad ltal
Major
kiadn
kereszt/l
2 ,ed1ezmn%szerz3dses
kiad
#zerz3i
kiads'an
Hang0el1tel
megjelenhet
HANGFELVTEL ,-A*4
Norml kiads
El3re jogd5j0izets a teljes 6ldn%szmra
A 'e0izetst k71et3en g%rtsi engedl%
,ed1ezmn%szerz3ds &major(
El3re szerz3ds s g%rtsi engedl%
Neg%ed1es 8tlagos elszmols
"ogd5jmrtk 9:; Ft<al'8m<6ldn% ltal'an
"=G*>"FEL=#$T.#
'e0ol%t jogd5j azonnal 0elosztsra ker/l
Rosztsok:
res hordoz dj?
)sak ha a m@1eknek 1an msA jogd5jat r3 elhangzsa is &6lB TVA
rdiA konCertek st'B( D 9;E
MaEim8m F;;; 6ldn%<kiad1n%
Gpzenei jogdj:
)sak ha a m@1eknek 1an msA jogd5jat r3 elhangzsa is &6lB TVA
rdiA konCertekA st'B( D G;E
MaEim8m F;;; 6ldn%<kiad1n%
#$E!$H- ,-A*.#
#zerz3 sajt m@1eiA sajt kiads'an
,iadi httrrel nem rendelkezik
Nem kell szerz3i jogd5jat 0izetni
!egisztrCis d5j &IGF; Ft(
"=G*>"FEL=#$T.#
A szerz3 nem ka6 meChanikai jogd5jatJ
res hordoz dj?
Eladott menn%isget szml1alA n%8gt1al igazolni
)sak ha a m@1eknek 1an msA jogd5jat r3 elhangzsa is &6lB TVA
rdiA konCertek st'B( D 9;E
MaEB F;;; 6ldn%<kiad1n%
#$E!$H- ,-A*.# VAGK
MAG.N,-A*.#L
Magnkiads
sajt m@1ekA ms szerz3k
m@1ei
#zerz3i jogd5jat kell 'e0izetni
G6zenei jogd5jakA /res
hordozi d5j
Hang0el1telengedl%ezsi
=sztl%
#zerz3i kiads
Csak sajt m@1ek
regisztrCis d5jat kell 'e0izetni
IBGF; FtB
/res hordoz jogd5jak
&szmlaAn%8gta(
#zerz3i Mg%0lszolglat
-#!),4*
-nternational #tandard !eCording )ode
egy dal egy konkrt hangfelvtelt azonos5t
-gn%li az elksz/lt hang0el1tel jogt8lajdonosa
ltal'an kiad
szerz3i kiads < magnkiads esetn szerz3J
az -FN-A a lemezkiadk nemzetk7zi sz71etsge osztja
-FN- az ign%lsre eg% OnB kdtartomn%t k/ld
Hang0el1tel el3ll5t 0eladata a to1''i kdoszts
NlB HU-B99G;;;;9&kdtartomn%1szma dalok eg%edi
azonos5tja(
isrc@ifpi.org
*-G-T.L-# TE!"E#$T#
$ENEMP EL"QT.#A A$ =NL-NE
FELMLET!E
Reker/ls
Lemezkiad < aggregtor intzi
#zerz3<el3ad k7z1etlen/l Csak nehzkesen
Nem minden szolgltatsra lehetsgesJ
#6eCilis szakrtelmet k51n
AGG!EG.T=!=,
Terjeszt3A zenei disztri'Otor
=nline zenei 6lat0ormokat elltjk
hang0el1telekkel
metaadatokkal
.ltal'an d5jat krnek a k7z1et5tsrt &eg%szeri 1ag%<s 1es(
=NL-NE $ENER=LT=,
MAGKA!=!#$.G=N
*eezer
#6oti0%
iT8nes M8siC #tore
Google Nla% M8siC
*alokBh8
H8ngaroton M8siC #tore
#ongo $ener8hz
$ene )enter
Li1eJ ST<U &Voda0one $enetr(
V9? Ko8T8'e
K=QTQRE
S;9S sze6tem'ert3l 'rki k7thet 6artneri szerz3dst
Nem a megtekintsek szma mr1adA a reklm'e1tel arn%'an
ka6nak rszesedst
FontosA
hog% az adott 1idet eg% OnB WKo8T8'e6artnerX t7ltse 0el a 1ide
megosztra
hog% a 6artner engedl%ezze reklmok elhel%ezst a 1ide k7r/lA
hog% a dalrl s a szerz3r3l a meg0elel3 adatok &metaadatok( elrhet3ek
leg%enek
#6eCializlt aggregtorok a Ko8T8'era? OnB WM8lti )hannel Net+orkX

You might also like