Managementul carierei Sugestii tematice pentru studiu individual şi portofoliu

• • • •

Orientare profesională, educaţie pentru carieră, managementul carierei- concept, definiţii, principii, asemanari, deosebiri Evoluţia managementului în carieră în România Rolul specialistului în managementul carierei Autocunoastere si dezvoltare personala Relatia dintre stima de sine, imaginea de sine si încrederea în sine

1. Stima de sine: factori care influenteaza formarea stimei de sine, strategii de dezvoltare.

2. Dezvoltare personala: notiuni introductive, principii, relatia cu schimbarea 3. Auto-eficienta. Auto-eficacitate. Calitati si valori personale.Pregatirea pentru succes 4. Starea de bine: dimensiuni, factori,strategii de mentinere 5. Managementul resurselor materiale:concepte
6. Managementul resurselor personale

7. Asumarea responsabilităţii şi a consecinţelor
8. (Auto)evaluare personala – notiuni generale, modalitati de realizare. Importanta

(auto)evaluarii pentru dezvoltarea personala

Comunicare si abilitati sociale

a. Comunicarea
1. Abilitati de comunicare.

2. Comunicarea pasiva, asertiva, agresiva.Tehnici de comunicare asertiva b. Managementul emotiilor 1. Pasi pentru managementul emotiilor. Mituri legate de emotii. Inteligenta emotionala 2. Autocontrolul emotional: practicarea în diferite situatii de viata c. Abilitati sociale 1. Leadership: calitatile liderilor,dezvoltarea calitatilor de lider

Managementul informatiilor si învatarii

1. Resurse de informare cu privire la învatare, munca si cariera 2. Relatia succes scolar – reusita personala si profesionala: criterii de analiza a reusitei personale /profesionale.

1

3. Rolul factorului scolar pentru succesul personal si în cariera: perceptia 4. Învatare permanenta: caracteristici, reglementari europene si nationale,avantaje si dezavantaje, necesitate 5. Performanta scolara, succes scolar: definitii, caracteristici, factori favorizanti / frenatori.
6. Rolul si importanta stilurilor de învatare în performanta scolara şi profesională.

Flexibilitatea cognitiva în optimizarea învatarii 7. Continuitatea învatarii: învatarea pe tot parcursul vietii 8. Gândirea critica si autocontrol asupra propriei învatari • Planificarea carierei
1

a.Planificarea si dezvoltarea carierei Cariera: definire (acceptiune traditionala si moderna), factorii care influenteaza alegerea carierei.
2

Explorarea site-ului www.go.ise.ro Planul de cariera dupa finalizarea învatamântului obligatoriu: obiective, resurse, obstacole,actiuni

3

b.Piaţa muncii: Caracteristici si tendinte ale pietei muncii la nivel local, national,european: indicatori statistici.
2 3 4

Meserii uzate moral si meserii actuale. Munca la negru, economia Dinamica pietei muncii: cererea si oferta de munca. Selectia si recrutarea fortei de munca Somaj si protectie sociala. Formare si reconversie profesionala în conditiile pierderii locului de munca

5

c.Educaţia pentru carieră d. Marketing personal
1. CV, scrisoarea de intentie, interviul de angajare – cerinte formale, standarde europene

2. Documente EUROPASS: CV european, pasaportul lingvistic, suplimentul la diploma, certificatul de calificare, EUROPASS mobilitate - continut, caracteristici

Calitatea stilului de viata

a. Calitatea vietii personale. 2

1. Componentele calitatii vietii. Campanii de promovare a stilului de viata în scoala si comunitate 2. Stilul de viata de calitate ca resursa a performantei în munca. b. Calitatea relatiilor sociale şi a mediului de muncă 1. Comportamentele stilului de viata si influenta lor asupra planificarii si dezvoltarii carierei. 2. Promovarea comportamentelor de calitate în dezvoltarea propriei cariere
3. Pregatirea pentru examene si managementul stresului 4. Actiuni comunitare în situatii de criză, de exemplu în urma unor catastrofe naturale

(inundatii, cutremur), accidente (aviatice, nucleare), rapiri, terorism etc.
5. Implicarea comunitara ca modalitate de promovare a dezvoltarii carierei si calitatii vietii

6. Schimbarile sociale, economice, politice si tehnologice în stilul de viata si tipurile de profesii pe piata muncii 9. Factorii care influenteaza sanatatea ocupatională 10. Exploatarea prin munca, exploatarea sexuala. Consecintele negative ale muncii asupra copiilor. Consecintele exploatarii sexuale asupra copiilor 11. Rolul abilitatilor de comunicare si negociere în optimizarea relatiilor inter-personale la locul de munca 12. Egalitatea de sanse în dezvoltarea carierei: grupuri dezavantajate socio-economic, minoritati etnice, etice, religioase, culturale, etc. 13. Profesii si stil de viata. Diferentele dintre profesii în functie de stilul de viata asociat lor Bibliografie minimala
Allport, G.W., ( 1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii EDP, Bucureşti Băban, A., (coord), ( 2001), Consiliere educaţională – Ghid metodologicpentru orele de dirigenţie şi consiliere, Ed. Ardealul, Cluj Băban, A., Petrovai, D., Lemeni, G., ( 2001), Consiliere şi orientare. Ghidul profesorului, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti Birch, A., (2002), Psihologia dezvoltării, Ed. Tehnică, Bucureşti Ceauşu, V., (1983), Autocunoaştere şi creaţie, Ed. Militară, Bucureşti

3

Ertelt, B. J. and Schulz, W. E. ( 1997), Bertung in Bildung und Beruf. Leonberg: Rosenberger Fachveralg. Esbroeck, R., V., (2001), Teorii ale dezvoltării carierei, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti Hansen, J., C., ( 1992), User`s guide for the SII, Stanford, CA: Stanford University Press Hayes, N., Orrell, S., (2003), Introducere în psihologie, Ed. All, Bucureşti Jigău, M., ( coord.), ( 2006), Consilierea carierei. Compendiu de metode şi tehnici, Ed. Afir, Bucureşti Lemeni, G., Miclea, M., (coord), (2004), Consiliere şi orientare, Ed. ASCR, Cluj Pânişoară, I-O., ( 2004), Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi Peterson, G., Sampson, J., Reardon, R., ( 1991), Career development and services. A cognitive aproach, Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole Rakos, R., (1991), Assertive behavior. New York: Routledge Sampson, J., Peterson, G., Lenz, J., Reardon, R., ( 1996), CTI – CareerThougts Inventory. Improving your Career Thoughts: A Workbook for the Career Thoughts Inventory, Odessa, FL: Psychological Assessment Resources Zlate, M., (2004), Tratat de psihologie organizaţional – managerială, Ed. Polirom, Iaşi Titluri de interes maxim !!!!!!!!!!!!! Mihai Jigău, (2004), Consilierea carierei adulţilor, EUROGUIDANCE, Bucureşti, Romania Armstrong M., (2001), Human Resource Management Practice, Kogan Page, London, UK William A. Borgen, Richard A. Young, (1990), Methodological Approaches to the Study of Career, Praeger Publishers Jeffrey W. Garis, Edwin L. Herr, Jack R. Rayman, (1993), Handbook for the College and University Career Center, Greenwood Press Beverly Demarr, Sandra Fisher, Ellen Ernst Kossek, Karen Roberts, (1998), Career SelfManagement: A Quasi-Experimental Assessment of the Effects of a Training Intervention, Personnel Psychology, Vol. 51 Manuel London, (1998), Career Barriers: How People Experience, Overcome, and Avoid Failure, Lawrence Erlbaum Associates

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful