You are on page 1of 1

SMK LUAR BANDAR NO.

1, SIBU
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEM 1 BAGI KESELURUHAN TING. 5 (2014)
AR1 T5 [BERDASARKAN BASELINE DATA]
BM

SUBJEK
GRED

A+
A
AB+
B
C+
C
D
E
G
TH
% KELULUSAN

158

BIL PEL. HADIR / GPMP


MARKAH TERTINGGI |
MARKAH TERENDAH

BI

Bil
%
1
0.63
1
0.63
7
4.43
21
13.29
21
13.29
26
16.46
14
8.86
25
15.82
13
8.23
29
18.35
0
81.65
5.797

55

SEJ

Bil
%
1
0.63
1
0.63
1
0.63
0
0.00
4
2.53
10
6.33
14
8.86
64
40.51
43
27.22
20
12.66
0
87.34
158

75

7.120

MM

Bil
%
0
0.00
3
1.90
9
5.70
26
16.46
23
14.56
29
18.35
21
13.29
10
6.33
13
8.23
24
15.19
0
84.81
158

5.392

77

SN

Bil
%
1
0.63
2
1.27
8
5.06
9
5.70
24
15.19
23
14.56
13
8.23
12
7.59
31
19.62
35
22.15
0
77.85
158

6.209

87

PI

Bil
%
0
0.00
0
0.00
5
5.68
6
6.82
0
0.00
16
18.18
20
22.73
11
12.50
17
19.32
13
14.77
0
85.23
88

61

6.341

11

PM

Bil
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
2
25.00
0
75.00
7.500

58

26

IBN

Bil
%
0
0.00
0
0.00
2
1.34
5
3.36
6
4.03
8
5.37
12
8.05
29
19.46
29
19.46
58
38.93
0
61.07
149

87

EKO

Bil
%
0
0.00
3
4.11
2
2.74
6
8.22
5
6.85
6
8.22
6
8.22
6
8.22
19
26.03
20
27.40
0
72.60
73

7.463

81

6.644

19

GEO

Bil
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
13.33
2
13.33
5
33.33
4
26.67
2
13.33
0
86.67
15

50

7.133

18

PSV

Bil
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
14.29
3
8.57
5
14.29
9
25.71
13
37.14
0
62.86
35

50

Bil
%
0
0.00
0
0.00
1
1.22
10
12.20
9
10.98
23
28.05
36
43.90
1
1.22
2
2.44
0
0.00
2
100.00
82

7.629

17

68

5.146

31

PDG
Bil
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
8.93
13
23.21
21
37.50
17
30.36
0
69.64
56

7.893

49

11

FIZ

KIM

Bil
%
0
0.00
0
0.00
5
7.14
2
2.86
7
10.00
6
8.57
12
17.14
17
24.29
17
24.29
4
5.71
0
94.29
70

74

6.243

22

Bil
%
0
0.00
0
0.00
5
7.25
1
1.45
1
1.45
3
4.35
3
4.35
10
14.49
32
46.38
14
20.29
1
79.71
69

69

7.275

11

BIO
Bil
%
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2.86
6
8.57
4
5.71
8
11.43
22
31.43
28
40.00
0
60.00
70

53

7.800

11

MT

SVK

Bil
%
0
0.00
1
1.43
0
0.00
3
4.29
3
4.29
5
7.14
9
12.86
8
11.43
7
10.00
34
48.57
0
51.43
70

7.414

76

Bil
%
2
1.29
6
3.87
17
10.97
10
6.45
3
1.94
29
18.71
43
27.74
24
15.48
18
11.61
3
1.94
3
98.06
155

90

5.316

20

PJK
Bil
%
0
0.00
12
7.74
29
18.71
39
25.16
27
17.42
14
9.03
14
9.03
7
4.52
11
7.10
2
1.29
3
98.71
155

3.897

88

MARKAH PURATA

30.25

31.91

40.03

35.23

35.43

44.13

45.01

50.51

35.20

34.11

51.83

30.43

43.96

31.04

25.33

24.46

64.82

62.20

INDEKS PERBEZAAN INDIVIDU


(NILAI KECIL=>BEZA KECIL)

12.08

17.67

14.27

17.93

12.21

10.66

18.24

13.44

7.90

9.19

7.83

9.02

12.51

14.71

10.42

15.67

14.27

11.12

BIL. GRED SEMUA SUB ==>

Gred

MATA

Bil

A+

%
0.21
0.78

46

BIL CALON LULUS SEMUA SUBJEK:

11

45

3.17

B+

89

6.28

105

7.40

C+

168

11.85

177

12.48

226

15.94

ASRAMA

281

19.82

HARIAN

313

22.07

JUM

TH

0.21

LULUS
TANPA A

77
81
158

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
1

0
0
0

Bil. calon gagal

BM

sahaja

Bil. calon gagal:

Bil. calon gagal

BI

sahaja

Bil. calon gagal

SEJ sahaja

Bil. calon ga BM
Bil. calon ga BM

Bil. calon gagal

MM

sahaja

Bil. calon gagal

SN

sahaja

Bil. calon gagal

PI

sahaja

B IBN sahaja

Bil. calon gagal

GEO sahaja

Bil. calon gagal

EKO sahaja

Bil. calon gagal

PDG sahaja

Bil. calon gagal

FIZ

sahaja

Bil. calon gagal

KIM sahaja

Bil. calon gagal

BIO sahaja

Bil. calon gagal

MT

sahaja

10

Bil. calon gagal

sahaja

Bil. calon gagal

sahaja

Bil. calon gagal

sahaja

158

6.585
Bil. Calon TH Semua = 0
29.11%
Bil. Calon Tidak Layak Sijil SPM = 34
Peratus Calon Layak Sijil SPM =
78.48
31
21
23
0
BIL CALON GAGAL SEMUA SUB:
0 BIL CALON TH SEMUA:
JUM CAL
12A 11A 10A 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A
% LULUS GPS
GPKS =
% PEL LULUS SEMUA SUB :
BIL CALON GAGAL 1 SUB :
BIL CALON GAGAL 2 SUB :
BIL CALON GAGAL 3 SUB :

A-

Bil. calon gagal

Bil. Calon Berdaftar =

BM

Bil. calon ga MM
Bil. calon ga BI

0
1
1

0
1
1

0
1
1

0
3
3

2
3
5

SEJ

SAHAJA = 0

BI

SAHAJA = 0

MM

SAHAJA = 0

SEJ

SAHAJA = 0

SEJ

SAHAJA = 0

Bil. calon ga SEJ EKO


Bil. calon ga MM KM

SAHAJA = 0

11
10
21

14
15
29

35
32
67

JUM
LULUS

62 80.52
67 82.72
129 81.65 6.585

SAHAJA = 0

Bil. calon ga MM
Bil. calon ga BM

SEJ
BI

MM

SAHAJA = 0

Bil. calon ga BM
Bil. calon ga BM

MM

SEJ

SAHAJA = 0

BI

SN

SAHAJA = 0

Bil. calon ga BI GEO H-PERT


BI SEJ
Bil. calon ga MM

Bil. calon ga BM H-PER SEJ


= Tiada sub dipilih. Sila pilih sub dr dropBil. calon ga IBN MM
= Tiada sub dipilih. Sila pilih sub dr dropBil. calon gaKH-ERT SN GEO

SAHAJA = 0
SAHAJA = 0
SAHAJA = 0
SAHAJA = 0
SAHAJA = 0
SAHAJA = 0

= Tiada sub dipilih. Sila pilih sub dr dropBil. calon ga BIO MT


SAHAJA = 6
* Subjek dalam senarai teratas perlu diletak didepan semasa memilih subjek yang hendak dianalisis.

MarkSheet T45 (AR123) PRINT UTK GURU TINGKATAN (LENGKAP SEMUA MARKAH) EDIT2.xlsx12-10-147:58 PM

Dicetak dari Program AnPepSPMRCopyRight(2010)@LauNgieTung_SMK LuarBandarNo.1Sibu