You are on page 1of 8

1

SULIT
Pendidikan Muzik
November
SK
2014
1 jam


SEKOLAH KEBANGSAAN TEMPOYANG KUALA LIPIS
PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH (P4)


NAMA : __________________________________________ KELAS : ______________________PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 3

Satu jam


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan objektif, 1 soalan suaikan dan 3 soalan mengisi
tempat kosong.
2. Anda Wajib menjawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak


2

1. Namakan alat-alat muzik berikut dengan mengisi petak kosong berikut:
a b
c d
e
f
Biola Dram Marakas
Rekoder Tamborin Gitar
3

2. Diantara berikut yang manakah dimainkan dengan cara gesekan?
a. Gitar c. Kastenet
b. Biola d. Kerincing

3. Alat mainan ini dimainkan semasa
a. Persembahan dikir barat c. Majlis Perkahwinan
b. Persembahan Orkestra d. Perhimpunan sekolah

4. Alat mainan apakah yang dimainkan dengan cara goncang?
a. Rekoder c. Dram
b. Marakas d. Melodian

5. Kompang biasanya dimainkan semasa
a. Majlis Perkahwinan c. Nyanyian Lagu Rasmi
b. Persembahan Koir d. Kematian

Soalan 6 hingga 8 berpandukan kepada gambarajah di bawah.
6. Apakah nama alat muzik di atas?
a. Tamborin c. Kerincing
b. Loceng d. Kastenet

7. Alat muzik tersebut dimainkan dengan cara
a. Hayun c. Goncang
b. Ketuk d. TiupRajah 1
4

8. Alat muzik di atas diperbuat daripada
a. Kayu c. Plastik
b. Besi d. Getah

Soalan 9 & 10 adalah berpandukan urutan solfa berikut:


9. Solfa yang berada di x ialah __________.
a. LA c. TI
b. MI d. RE

10. Solfa yang berada di y ialah__________.
a. MI c. SO
b. RE d. LA

11. Diantara berikut yang manakah merupakan alat muzik yang dimainkan
secara tiupan.
a. Piano
b. Rekoder
c. Gitar
d. Kompang


DO
DO’ y TI LA FA MI x
5

Soalan 12 & 13 berdasarkan gambar di bawah

12. Apakah nama alat muzik di atas?
a. Kerincing c. Tamborin
b. Kompang d. Dram

13. Alat muzik di atas biasanya dimainkan dengan cara?
a. Goncang atau Tepuk c. Tiup atau Petik
b. Ketuk atau tiup d. Gesek atau goncang

14. Berikut merupakan alat muzik tradisional KECUALI
a. Rebana
b. Gong
c. Rekoder
d. Kompang

15. Diantara berikut yang manakah merupakan alat muzik bertali?
a. Piano c. Gitar
b. Trumpet d. MarakasRajah 2

6

16. Suaikan alat perkusi berikut dengan bunyinya yang sesuai.a.
b.
c.
d.
e.
f.
Ting! Ting!
Tak! Tak!
Ling! Ling!
Dum! Dum!
Cing! Cing!
Tik! Tok!
7

17. Isikan petak kosong berikut dengan senikata lagu yang sesuai.

a. Kini detik yang ______________
b. _______________serba baru
Ingin berjumpa rakanku
c. Riangnya ______________

d. Belajar bersama ___________dan mengira
e. ______________pada kata guru
f. Mari semua ________________ usaha
g. Demi masa ___________kita.


18. Lengkapkan senikata lagu di bawah
______________ satu ceritaku, seekor___________dan Lembu,
Tikus ______________ berlari – lari,
Lembu ______________, leher ____________.

Tikus ____________ tali,
Lembu _____________ hati,
Mereka bebas _______________________,
Tikus baik hati, lembu senang hatisedih lincah Menari-nari senang
Dengarlah gigit Tikus bertali
8

19. Susun semula lirik lagu di bawah dan tulis dalam petak yang
disediakan.

1. Ah ah ay ……….ay
2. _________________________________________
3. Du du du du du du du du du.
4. _________________________________________
5. _________________________________________
6. _________________________________________
7. _________________________________________
8. _________________________________________
9. _________________________________________
10. _________________________________________
11. _________________________________________
12. _________________________________________
----- Kertas Soalan TAMAT -----
Marilah ke Taman Bunga
Burung-burung pula terbang sini sana
Pulanglah sebelum senja
Du du du du du du du du
La la la la la la la la la
Yi yi oh……….ohh
Ayuh rakan semua
Bergembira riang ceria
Tetapi jangan kita leka
Mengejar si rama-rama