You are on page 1of 151

Achizitii intracomunitare.

Neinscriere in
registrul operatorilor intracomunitari. Se
calculeaza prorata?
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010
Tags: achizitii intracomunitare, registrul operatorilor intracomunitari, prorata
Intrebare: Nu suntem inscrisi in ROI si deci nu avem cod valabil de TVA. e luna
septembrie am primit !acturi de la !urnizori intracomunitari unele cu TVA altele !ara
TVA. Am intocmit nota de ta"are inversa #$%&''() pentru !acturile primite !ara
TVA*iar pentru !acturile primite cu TVA* am intocmit nota $+, & '+, valoarea TVA am
inclus-o in valoare material. In decontul de TVA* am declarat achizitia intracomunitara
la rd.%*%., respectiv ,)*,)., iar la rd.(# am preluat TVA de la rd (% mai putin TVA dedus
acestor achizitii intracomunitare. intrebare: daca rd.(% nu este egal cu rd.(# se
calculeaza prorata? Si in ce mod? .di!erenta este de #./(,0
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Ministerul .inantelor Publice a dat preci/ari,comunicand pe site-ul sau, ca nesolicitarea
inscrierii in "O0 se sanctionea/a con-orm art 21* 1secund2 din OG *2)2003 privind Codul de
procedura -iscal, republicata, cu modi-icarile ulterioare, cu amenda de la 1000 lei la 4000 lei,
dar ca drepturile si obligatiile ce revin persoanelor impo/abile care reali/ea/a operatiuni
intracomunitare, cum sunt: e,ercitarea dreptului de deducere, aplicarea scutirilor de T5A
pentru livrari intracomunitare de bunuri, obligatia depunerii deconturilor de T5A si declaratiei
recapitulative, nu au su-erit modi-icari ca urmare a intrarii in vigoare a O6G 47)2010 si nu
sunt a-ectate de neinregistrarea in "O0 a persoanelor care reali/ea/a operatiuni
intracomunitare

Prin urmare in ca/ul ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri persoanele impo/abile din
"omania, care nu s-au inregistrat in "O0 nu -igurea/a in 50!% ca avand cod valabil de T5A,
c8iar daca sunt inregistrate in scopuri de T5A con-orm art 143 din Codul -iscal, iar atunci
cand primesc -actura -ara T5A din statul in care incepe transportul pentru ca -urni/orul nu a
veri-icat valabilitatea codului de T5A sau -actura cu T5A, vor aplica T5A deoarece
operatiunea este ta,abila in "omania , vor inregistra T5A a-erenta ac8i/itiei intracomunitare
de bunuri ca ta,a colectata si ca ta,a deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art 174
- 179 1prim2 din Codul -iscal, con-orm art 149 alin 122, vor depune declaratia recapitulativa
con-orm art 14+ 1patru2 din Codul -iscal

:aca -actura este cu T5A din statul membru in care a inceput transportul bunurilor livrate,
aceasta ta,a se include in ba/a de impo/itare a T5A pentru ac8i/itii intracomunitare de
bunuri care are locul impo/itarii in "omania
Achizitie intracomuntara de bunuri
0rina Coma, valabil la 23-Oct-2010
Tags: achizitii intracomunitare, TVA, !actura, O12 ,$)(3(++/
Intrebare: 4are este tratamentul contabil si !iscal .baza legala0 din p.d.v. TVA in
urmatorul caz:
,.O societate comerciala din Romania inregistrata in scopuri de TVA primeste o !actura
de materiale cu TVA din Italia .societate inregistrata in scopuri de TVA05
(.In conte"tul prezentat aceasta !actura reprezinta achizitei intracomunitara? Se trece
in decontul $++ la randul %* ,) si se declara in $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0n primul rand trebuie anali/at motivul pentru care -urni/orul din 0talia a colectat T5A la
-actura emisa -ara a considera operatiunea drept o livrare intracomunitara de bunuri, scutita cu
drept de deducere a T5A

0n conditiile in care -actura a -ost emisa cu T5A consider ca a avut loc o ac8i/itie de bunuri de
pe teritoriul national al 0taliei, ca/ in care operatiunea nu poate -i considerata o ac8i/itie
intracomunitara ta,abila e-ectuata pe teritoriul "omaniei

Ast-el, pentru operatiunea respectiva nu se poate aplica regimul de ta,are inversa prin
aplicarea -ormulei contabile 772+ ; 7729

0n al doilea rand, in situatia in care constatati -aptul ca -urni/orul a emise eronat -actura cu
T5A colectata trebuie sa va adresati acestuia pentru emiterea unei -acturi corecte

:aca se constata ca -urni/orul a emis corect -actura, de e,emplu daca bunurile au -ost
cumparate de repre/entantul -irmei dvs dintr-un maga/in situat pe teritoriul 0taliei, -irma dvs
trebuie sa considere operatiunea neimpo/abila pe teritoriul "omaniei 0n acest ca/, valoarea
bunurilor, inclusiv T5A colectata de van/atorul din "omania, se raportea/a prin decontul de
T5A la randul 27 denumit <Ac8i/itii de bunuri si servicii scutite de ta,a sau neimpo/abile< in
ba/a inregistrarii e-ectuate in coloana 10 din &urnalul pentru cumparari al carui model
orientativ este reglementat prin OM.P 1392)200( privind organi/area evidentei in scopul
T5A, con-orm art 14+ din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal

Asa cum se poate constata, operatiunea nu se declara la randul 4 si 19 din decontul de T5A
destinat ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri supuse regimului de ta,are inversa, motiv
pentru care nu trebuie completata nici declaratia recapitulativa lunara cod 3*0
Inregistrare in Registrul operatorilor
intracomunitari
Ana Maria Georgescu, valabil la 20-Oct-2010
Tags: registrul operatorilor intracomunitari, OANA2 (,+,3(+,+, !ormularul +6%
Intrebare: 4are sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgem* si actele pe care trebuie sa le
intocmin si cat timp ar dura pentru a ne inscrie in ROI pentru viitoarele AI4?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Con-orm art 14( 1prim2 alin 172 din Codul -iscal, se depune la organul -iscal teritorial prin
registratura sau prin posta cu con-irmare de primire o cerere de inregistrare in "O0 -
-ormularul 10*42 a carui model si continut este aprobat prin OA#A. 2101)2010, cu
modi-icarile ulterioare, impreuna cu certi-icatul ca/erului &udiciar al -iecarui asociat sau in
ca/ul societatilor comerciale pe actiuni cu certi-icatul de ca/ier &udiciar al adminstratorilor
Certi-icatele de ca/ier &udiciar trebuie eliberate de autoritatile competente din "omania

Termenul legal de solutionare al cererii de inregistrare in "O0 este de 10 /ile calendaristice de
la data inregistrarii cererii, -iind stabilit la art 14( 1prim2 din Codul -iscal
Achizitie combustibil pe teritoriul altor
state membre. 2ormularul $6+
0rina :umitrescu, valabil la 1+-Oct-2010
Tags: combustibil, 2ormularul $6+, achizitii intracomunitare, TVA
Intrebare: Avem rugamintea sa ne precizati daca trebuie sa declaram sau nu in
declaratia $6+ achizitiile de carburanti din 78* care ne sunt !acturate de doua ori pe
luna si care se regasesc centralizate intr-un summar9 invoice* plata acestor !acturi
!acandu-se in cazul nostru* in contul !urnizorului cu sediul in :ermania .precizam ca
plata reprezinta totalul centralizatorului* in care se regaseste si !actura de Romania care
contine TVA0.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0n con-ormitate cu prevederile art 12+ alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, din
punct de vedere al T5A, sunt operatiuni impo/abile in "omania cele care indeplinesc
cumulativ urmatoarele conditii:
a2 operatiunile care, in sensul art 12(-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri
sau o prestare de servicii, in s-era ta,ei, e-ectuate cu plata=
b2 locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a -i in "omania, in
con-ormitate cu prevederile art 132 si 133=
c2 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este reali/ata de o persoana impo/abila, ast-el
cum este de-inita la art 129 alin 112, actionand ca atare=
d2 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa re/ulte din una dintre activitatile economice
preva/ute la art 129 alin 122=

Asadar, in situatiile in care locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor nu este
considerat a -i in "omania, din punct de vedere al T5A, operatiunile nu sunt impo/abile in
"omania

Ast-el cum prevede art 132 alin 112 lit c2, in ca/ul bunurilor care nu sunt e,pediate sau
transportate se considera a -i locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile atunci cand
sunt puse la dispo/itia cumparatorului

:in punct de vedere al T5A, alimentarea autove8iculelor cu combustibil pe teritoriul altor
state membre nu constituie operatiuni impo/abile in "omania

Pentru combustibilul alimentat pe teritoriul altor state -urni/orii vor colecta T5A in statele
membre in care se e-ectuea/a livrarea

0n con-ormitate cu prevederile art14+7 din legea mentionata ac8i/itile de bunuri care se
raportea/a prin .ormularul 3*0 <:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile
intracomunitare<, cod M.P 17130102)r aprobat prin OA#A. 9+)2010 sunt ac8i/itiile
intracomunitare de bunuri ta,abile

Ac8i/itia intracomunitara de bunuri este de-inita la art 1301 alin 112 ca -iind obtinerea
dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau
transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de
catre alta persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor

Prin urmare, ac8i/itiile de carburanti pe teritoriul altor state membre nu constituie ac8i/itii
intracomunitare si nu se vor raporta prin .ormularul 3*0
;icenta domeniu Irlanda. Registrul
operatorilor intracomunitari
Adrian >enta, valabil la 19-Oct-2010
Tags: registrul operatorilor intracomunitari, <eclaratia $6+, TVA, achizitii
intracomunitare
Intrebare: Am primit din Irlanda o !actura pentru =reinoire domeniu= pentru un an.
Trebuie declarata in $6+? Nu avem inregistrare in registrul operatorilor
intracomunitari.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Potrivit art 14(?2 alin1172 din Codul -iscal, e-ectuarea unei ac8i/itii intracomunitare -ara a -i
in "egistrul operatorilor intracomunitari conduce la invalidarea codului de inregistrare in
scopuri de T5A in legatura cu aceasta ac8i/itie pentru societatea ce e-ectuea/a ac8i/itia

:e aici decurg mai multe consecinte:
a2 veti comunica -aptul ca aveti codul de T5A invalid -urni/orului din 0rlanda ce va emite
-actura cu T5A din aceasta tara= in acest ca/ nu se impune depunerea :eclaratiei 3*0
b2 veti depune decontul special de T5A 301 preva/ut la art 14+?3 din Codul -iscal pana pe
data de 24 a lunii urmatoare emiterii -acturii 0n ba/a acestui decont special de T5A se va plati
bugetului de stat T5A-ul de la aceasta ac8i/itie de servicii intracomunitare

T5A-ul ac8itat in ba/a decontului special de T5A 301 nu se deduce din T5A-ul colectat
a-erent altor van/ari ale societatii Acesta se va regasi in costul de ac8i/itie al serviciilor
.acem preci/area ca aceasta opinie a noastra a -ost contra/isa in cadrul unor discutii
in-ormale de catre persoane cu atributii in controlul legalitatii T5A Opinia acestor persoane a
-ost ca intentia adoptarii reglementarii inscierii in "egistrul operatorilor intracomunitari este o
mai buna urmarire a tran/actiilor e-ectuate de operatori economici cu parteneri din comunitate
si nu o limitare a s-erei de deducere a T5A Prin urmare, se necesita un punct de vedere emis
in scris de directia de legislatie T5A din cadrul Ministerului -inantelor publice
Achizitie intracomunitara date upgradare
so!t. Obligatii !iscale
Adrian >enta, valabil la 1*-Oct-2010
Tags: achizitie de drept de proprietate, achizitii intracomunitare, active necorporale,
Registrul operatorilor intracomunitari, O12 $+%%3(++6, TVA, O7: %'3(+,+
Intrebare: Achizitia in Romania .!irma din Romania este inregistrata in scop TVA si
pentru ea insasi se !ace achizitia0* a unor date pentru upgradare so!t achizitionat in
(++':
,. datele de upgradare sunt stocate pe 4< de catre !irma din :ermania care este
inregistrata in scop TVA in :ermania si trimise cu posta.
(. la datele de upgradare se are acces print-un cod pe internet o!erit de !irma din
:ermania inregistrata in scop de TVA.
Aceasta upgradare a so!tului are loc anual.
In aceste ( situatii trebuie sa !im inscrisi operatori intracomunitari? 4e declaratii !iscale
trebuiesc depuse si cand pentru primirea upgradarilor? Apare apoi necesitatea
declaratiilor recapitulative? 4and apare !actorul generator de TVA si e"igibiliatatea? ;a
momentul platii? ;a momentul venirii 4<-ului? Se aplica ta"area inversa pentru
societatea din Romania?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0n esenta, prin -aptul ca dvs ac8i/itionati o imbunatatire anuala a unui so-t ce vi se comunica
dupa plata upgradarii printr-o c8eie, din punctul nostru de vedere este o ac8i/itie de drept de
proprietate ce se va regasi in categoria @Concesiuni, brevete, licenAe, mBrci comerciale,
drepturi Ci active similareD amorti/abile in perioada de detinere, adica intr-un an

Prin urmare, consideram ca e-ectuati o ac8i/itie intracomunitara de active necorporale, iar
-urni/orul dvs din Germania isi crea/a dreptul de &usti-icare a scutirii de T5A prin -aptul ca
livrea/a C:-ul cu posta si poseda un document de transport Potrivit art 14(?2 din Codul
-iscal aveti obligatia inscrierii in "egistrul operatorilor intracomunitari inainte de e-ectuarea
ac8i/itiei

Potrivit art 14(?2 alin1172 din Codul -iscal, consecinta e-ectuarii unei ac8i/itii
intracomunitare -ara a -i inscrisa in "egistru este invalidarea codului de T5A in legatura cu
aceste operatii

5a comunicam opinia noastra in legatura cu invalidarea codului de T5A:
- deoarece nu puteti comunica -urni/orului din Germania un cod valabil de T5A, acesta nu
mai e-ectuea/a o livrare intracomunitara scutita de T5A si va emite -actura cu T5A din
Germania, implicit nici dvs, nici -urni/orul din Germania nu depune :eclaratia 3*0=
- societatea are obligatia depunerii :econtului special de T5A 301 potrivit art 14+?3 din
Codul -iscal prin care va ac8ita cu numerar T5A catre bugetul de stat deoarece prin
invalidarea codului de T5A este considerata persoana neinregistrata in scopuri de T5A= in
plus, acest T5A este nedeductibil si se inregistrea/a in costul de ac8i/itie al dreptului de
utili/are al so-tului con-orm pct 41 din OM.P 3044)200* privind contabilitatea
- consecinta nededucerii acestui T5A nu este con-orma cu prevederile din :irectiva
comunitara a T5A nr 200+)112)C!

:in discutii in-ormale cu persoane ce au avut atributii in redactarea O6G 47)2010 ce au
introdus in Codul -iscal capitolul @"egistrul operatorilor intracomunitariD, am inteles ca
intentia nu a -ost nici pe departe limitarea dreptului de deducere Ast-el, va recomandam sa
solicitati cat mai rapid un punct de vedere din partea directiei de legislatie a T5A din cadrul
Ministerului .inantelor Publice

.ara a ne degreva, consideram ca opinia noastra e,primata anterior este corecta, ca urmare a
actualului cadru normativ, inregistram obligatia depunerii :econtului special de T5A 301, iar
e,igibilitatea T5A este la data emiterii -acturii si nu este corelata cu momentul platii sau
momentul sosirii C:-ului 0n ca/ul in care nu a -ost emisa -actura, aveti obligatia emiterii
auto-acturii pana in data de 14 a lunii urmatoare, acest document generand data e,igibilitatii
T5A
Achizitie utila> second-hand. Ta"are inversa
:ana Einga, valabil la 17-Oct-2010
Tags: 4odul !iscal, second-hand, achizitii intracomunitare, ta"are inversa
Intrebare: <e curand societatea noastra a achizitionat doua utila>e* unul nou si unul
second hand* pe baza de !acturi* din spatiul intracomunitar .!urnizorii au cod valid de
TVA0. entru utila>ul second hand se aplica ta"are inversa a TVA-ului? 4um amortizez
utila>ul second hand .un plug0* tinand cont ca nu stiu valoarea initiala sau cum a !ost
amortizat anterior? In cazul in care este necesara constituirea unei comisii tehnice* cine
trebuie sa !ie in aceasta comisie si ce contine raportul acesteia?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Con-orm art 142 2 alin 122 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal:

<22Persoana impo/abila revan/atoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri
second-8and, opere de arta, obiecte de colectie si antic8itati, altele decat operele de arta livrate
de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care e,ista obligatia colectarii ta,ei,
bunuri pe care le-a ac8i/itionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii
-urni/ori:
a2o persoana neimpo/abila=
b2o persoana impo/abila, in masura in care livrarea e-ectuata de respectiva persoana
impo/abila este scutita de ta,a, con-orm art 171 alin 122 lit g2=
c2o intreprindere mica, in masura in care ac8i/itia respectiva se re-era la bunuri de capital=
d2o persoana impo/abila revan/atoare, in masura in care livrarea de catre aceasta a -ost supusa
ta,ei in regim special<

Con-orm art 142 2 alin 112 lit e din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal:

<e2persoana impo/abila revan/atoare este persoana impo/abila care, in cursul des-asurarii
activitatii economice, ac8i/itionea/a sau importa bunuri second-8and si)sau opere de arta,
obiecte de colectie sau antic8itati in scopul revan/arii, indi-erent daca respectiva persoana
impo/abila actionea/a in nume propriu sau in numele altei persoane in cadrul unui contract de
comision la cumparare sau van/are<

Avand in vedere ca bunul second 8and nu a -ost ac8i/itionat in vederea revan/arii, ast-el incat
sa se aplice regimul special pentru bunuri second 8and, operatiunea repre/inta o ac8i/itie
intracomunitara de bunuri pentru care se aplica mecanismul ta,arii inverse

Con-orm cap 000 pct 3 din Catalogul privind clasi-icarea si duratele normale de -unctionare a
mi&loacelor -i,e aprobat prin FG 213*)2007:

< 3 in ca/ul mi&loacelor -i,e ac8i/itionate cu durata normala de utili/are neconsumata, pentru
care se cunosc datele de identi-icare 1data punerii in -unctiune, durata normala de utili/are
ramasa2, recuperarea valorii de intrare se -ace pe durata normala de -unctionare ramasa

0n ca/ul mi&loacelor -i,e ac8i/itionate cu durata normala de -unctionare e,pirata sau pentru
care nu se cunosc datele de identi-icare, durata normala de -unctionare se stabileste de catre o
comisie te8nica sau e,pert te8nic independent<

Conclu/ie: 0n vederea evaluarii utila&ului si stabilirii duratei normale de -unctionare ramasa,
se va constitui o comisie din care este obligatoriu sa -aca parte e,perti te8nici in domeniu, sau
daca acest lucru nu este posibil, se va apela pe ba/a unui contract de prestari servicii la un
evaluator independent autori/at
<eclaratia $6+ pentru avans mar!a
0rina Coma, valabil la 11-Oct-2010
Tags: <eclaratia $6+, avans
Intrebare: In urma unui contract incheiat cu o !irma din Italia am achitat un avans de
$+?* pentru utila>e de pani!icatie* pe baza unei !acturi pro!orma emise de aceasta. Nu s-
a emis alta !actura =!iscala= iar plata s-a e!ectuat in luna septembrie (+,+* trebuie
intocmita declaratia $6+ si in ce conditii?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
:esigur, pentru avansul platit va trebui sa depuneti :eclaratia 3*0 G completand in acest ca/
rubrica cu cod A G ac8i/itii intracomunitare de bunuri :eclaratia 3*0 o veti depune pana la
data de 14 octombrie 2010

0n ca/ul in care nu primiti o -actura pentru avansul platit, veti emite o auto-actura con-orm art
144 1 alin 2 @122 Persoana impo/abila sau persoana &uridica neimpo/abila, obligata la plata
ta,ei in conditiile art 140 alin 122 - 172 si 1+2, trebuie sa auto-acture/e suma avansurilor
platite in legatura cu operatiunile respective cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii
urmatoare celei in care a platit avansurile, in ca/ul in care persoana respectiva nu se a-la in
posesia -acturii emise de -urni/or)prestator, cu e,ceptia situatiei in care -aptul generator de
ta,a a intervenit in aceeasi luna, ca/ in care sunt aplicabile prevederile alin 112D
;ivrare bunuri pe teritoriul Italiei. Regim
TVA
0rina :umitrescu, valabil la 07-Oct-2010
Tags: TVA, codul !iscal, livrari intracomunitare
Intrebare: 4umpar mar!a din 4hina si o re!acturez in Italia* dar mar!a mege direct
4hina - Italia. 8u am !actura din 4hina si !acturez catre Italia. Vama se !ace in Italia.
4um consider !actura catre Italia? 8ste livrare intracomunitara?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
'ivrarea intracomunitara este de-inita la art 12( alin 1*2 din 'egea 491)2003 privind Codul
-iscal ca -iind o livrare de bunuri care sunt e,pediate sau transportate dintr-un stat membru in
alt stat membru de catre -urni/or sau de persoana catre care se e-ectuea/a livrarea ori de alta
persoana in contul acestora

0n ca/ul pre/entat, operatiunea e-ectuata nu repre/inta o livrare intracomunitara intrucat
bunurile nu sunt transportate din "omania sau un alt stat membru in 0talia

Potrivit art 1322 alin 112 din legea mentionata, locul importului de bunuri se considera pe
teritoriul statului membru in care se a-la bunurile cand intra pe teritoriul comunitar

0n con-ormitate cu prevederile art 1411 plata ta,ei pentru importul de bunuri supus ta,arii
este obligatia importatorului

0n acest sens, punctul 4* alin 112 lit a2 din Titlul 50 al #ormelor metodologice de aplicare a
'egii 491)2003 privind Codul -iscal stabileste ca, in aplicarea art 1411 din Codul -iscal,
importatorul care are obligatia platii ta,ei pentru un import de bunuri ta,abil este
cumparatorul catre care se e,pedia/a bunurile la data la care ta,a devine e,igibila la import
sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data Prin e,ceptie,
-urni/orul bunului sau un -urni/or anterior poate opta pentru calitatea de importator Orice
livrari anterioare importului nu sunt impo/abile in "omania

Ast-el, in con-ormitate cu ec8ivalentul acestor articole din legislatia aplicabila pe teritoriul
0taliei, pentru importul de bunuri e-ectuat in acest stat, importatorul care are obligatia platii
T5A este societatea dvs, in calitate de cumparator Prin e,ceptie insa, -urni/orul poate opta
pentru calitatea de importator

0n situatia in care importator este societatea dvs, pentru aceasta operatiune ce da drept de
deducere a ta,ei consider ca va revine obligatia sa va inregistrati in scopuri de T5A in 0talia
:upa inregistrare veti e-ectua o livrare de bunuri impo/abila pe teritoriul 0taliei pentru care
societatea dvs este obligata la plata ta,ei con-orm ec8ivalentului din legislatia -iscala din
0talia al art 140 alin 112 din Codul -iscal, potrivit caruia:
H112 Persoana obligata la plata T5A, daca aceasta este datorata in con-ormitate cu prevederile
pre/entului titlu, este persoana impo/abila care e-ectuea/a livrari de bunuri sau prestari de
servicii, cu e,ceptia ca/urilor pentru care bene-iciarul este obligat la plata ta,ei con-orm alin
122 - 1+2 si art 1+0D

:aca -urni/orul din C8ina a optat pentru calitatea de importator, societatea dvs, nestabilita si
neinregistrata in scopuri de T5A pe teritoriul 0taliei, va e-ectua o livrare de bunuri impo/abila
pe teritoriul 0taliei :aca bene-iciarul este o persoana impo/abila sau o persoana &uridica
neimpo/abila, stabilita in 0talia sau nestabilita in 0talia, dar inregistrata prin repre/entant -iscal
acesta va -i obligat la plata T5A, con-orm ec8ivalentului din legislatia -iscala din 0talia al art
140 alin 1+2 din Codul -iscal, potrivit caruia:

H1+2 0n alte situatii decat cele preva/ute la alin 122 - 142, in ca/ul in care livrarea de
bunuri)prestarea de servicii este reali/ata de o persoana impo/abila care nu este stabilita in
"omania sau nu este considerata a -i stabilita pentru respectivele livrari de bunuri)prestari de
servicii pe teritoriul "omaniei con-orm prevederilor art 1241 alin 122 si care nu este
inregistrata in "omania con-orm art 143, persoana obligata la plata ta,ei este persoana
impo/abila sau persoana &uridica neimpo/abila, stabilita in "omania sau nestabilita in
"omania, dar inregistrata prin repre/entant -iscal, care este bene-iciar al unor livrari de
bunuri)prestari de servicii care au loc in "omania, con-orm art 132 sau 133D
Operatiuni intracomunitare.Inregistrari
contabile. Obligatii declarative
0rina :umitrescu, valabil la 01-Oct-2010
Tags: 4odul !iscal, Registrul operatorilor intracomunitari, TVA, achizitii
intracomunitare, inregistrari contabile, declaratia $++, declaratia$6+
Intrebare: Societate platitoare de TVA neinscrisa in Registrul operatorilor comunitari.
,. In ($.+/.(+,+- achizitie mar!a de la !urnizor din 2ranta .document-41R0. In
+'.+6.(+,+ primeste !actura !ara TVA de la !urnizorul din 2ranta.
(. In ,%.+6.(+,+ primeste !actura de servicii !ara TVA de la un !urnizor din 2ranta.
4e inregistrari contabile !ace* inclusiv cele re!erioare la TVA? 4e declaratii depune?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile ulterioare
Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii consultati sectiunea
Termeni si conditii
Raspuns: 0n con-ormitate cu prevederile art 14(
2
alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul
-iscal, cu modi-icarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se
in-iintea/a si se organi/ea/a in cadrul Agentiei #ationale de Administrare .iscala "egistrul
operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impo/abile si persoanele &uridice
neimpo/abile care e-ectuea/a operatiuni intracomunitare, respectiv:
a2 livrari intracomunitare de bunuri care au locul in "omania potrivit art 132 alin 112 lit a2 si
care sunt scutite de ta,a in conditiile preva/ute la art 173 alin 122 lit a2 si d2=
b2 livrari ulterioare de bunuri e-ectuate in cadrul unei operatiuni triung8iulare preva/ute la
art 132
1
alin 142, e-ectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in "omania=
c2 prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate de persoane impo/abile stabilite in "omania in bene-iciul unor
persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de T5A in statul membru in care acestea sunt impo/abile=
d2 ac8i/itii intracomunitare de bunuri ta,abile care au locul in "omania potrivit prevederilor
art 1321=
e2 ac8i/itii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate in bene-iciul unor persoane impo/abile stabilite in "omania, inclusiv
persoane &uridice neimpo/abile inregistrate in scopuri de T5A potrivit art 143 sau 143
1
, de
catre persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
bene-iciarul are obligatia platii ta,ei potrivit art 140 alin 122

Persoanele inregistrate in scopuri de T5A potrivit art 143 si 143
1
vor solicita inscrierea in
"egistrul operatorilor intracomunitari daca intentionea/a sa e-ectue/e una sau mai multe
operatiuni intracomunitare de natura celor preva/ute la alin 112, inainte de e-ectuarea
respectivelor operatiuni 1alin 1322
Persoanele care nu -igurea/a in "egistrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de
T5A pentru operatiuni intracomunitare, c8iar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de T5A
con-orm art 143 sau 143
1
1alin 11722

Ast-el cum prevede art 21*2 din Codul de procedura -iscala constituie contraventie
e-ectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in
"egistrul operatorilor intracomunitari -ara a -i inscrise, con-orm legii, in acest registru
Aceasta se sanctionea/a cu amenda de la 1000 lei la 4000 lei

Asadar, incepand cu data de 01 august 2010, pentru a avea un cod de inregistrare in scopuri de
T5A valid pentru operatiuni intracomunitare, persoanele impo/abile si persoanele &uridice
neimpo/abile, inregistrate in scopuri de T5A potrivit art 143 si 1431 din Codul -iscal, trebuie
sa -igure/e in "egistrul operatorilor intracomunitari la data la care e-ectuea/a ast-el de
operatiuni
0n situatia pre/entata, societatea a e-ectuat operatiuni intracomunitare -ara a -i inscrisa in
"egistrul operatorilor intracomunitari
Aceast lucru poate -i sanctionat cu amenda de la 1000 lei la 4000 lei

Ac8i/itia intracomunitara de bunuri este de-inita la art 1301 alin 112 din 'egea 491)2003
privind Codul -iscal ca -iind obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri
mobile corporale e,pediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre
-urni/or, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul -urni/orului sau al
cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de
e,pediere a bunurilor

Ast-el cum este preva/ut la art 1321 alin 112 si 122 locul ac8i/itiei intracomunitare de bunuri
se considera a -i locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se inc8eie e,pedierea sau
transportul bunurilor

:aca cumparatorul ii comunica -urni/orului un cod de inregistrare in scopuri de T5A valabil,
emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care se termina transportul, locul
respectivei ac8i/itii intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de
inregistrare in scopuri de T5A

Potrivit art 12+ alin 132 este impo/abila in "omania, o ac8i/itie intracomunitara de bunuri,
altele decat mi&loace de transport noi sau produse acci/abile, pentru care locul este considerat
a -i in "omania, potrivit art 132
1
, e-ectuata de o persoana impo/abila ce actionea/a ca atare
sau de o persoana &uridica neimpo/abila, care nu bene-icia/a de derogarea preva/uta la alin
172, care urmea/a unei livrari intracomunitare e-ectuate in a-ara "omaniei de catre o persoana
impo/abila ce actionea/a ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau
membru, si careia nu i se aplica prevederile art 132 alin 112 lit b2 cu privire la livrarile de
bunuri care -ac obiectul unei instalari sau unui monta& sau ale art 132 alin 22 cu privire la
van/arile la distanta

Alin 172 al acestui articol stabileste ca nu sunt considerate operatiuni impo/abile in "omania
ac8i/itiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a2 sunt e-ectuate de o persoana impo/abila care e-ectuea/a numai livrari de bunuri sau
prestari de servicii pentru care ta,a nu este deductibila sau de o persoana &uridica
neimpo/abila=
b2 valoarea totala a acestor ac8i/itii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior pla-onul de
10000 euro, al carui ec8ivalent in lei este stabilit prin norme

0n situatia in care ac8i/itia e-ectuata este impo/abila in "omania societatea dvs este obligata
la plata T5A in "omania in con-ormitate cu prevederile art 141 din legea mentionata

Art 149 prevede urmatoarele:
H112 Orice persoana trebuie sa ac8ite ta,a de plata organelor -iscale pana la data la care are
obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile preva/ute la art 14+
2
si 14+
3

122 Prin e,ceptie de la prevederile alin 112, persoana impo/abila inregistrata con-orm art
143 va evidentia in decontul preva/ut la art 14+
2
, atat ca ta,a colectata, cat si ca ta,a
deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art 174-179
1
, ta,a a-erenta ac8i/itiilor
intracomunitare, bunurilor si serviciilor ac8i/itionate in bene-iciul sau, pentru care respectiva
persoana este obligata la plata ta,ei, in conditiile art 140 alin 122-1+2D

0n ca/ul pre/entat, societatea din "omania neavand un cod valabil de T5A pentru operatiuni
intracomunitare consideram ca acesteia ii revine obligatia sa ac8ite organelor -iscale T5A
a-erenta bunurilor ac8i/itionate

Aceste ac8i/itii intracomunitare se vor raporta prin .ormularul 3*0 <:eclaratie recapitulativa
privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< si prin .ormularul 300 <:econt de
T5A<, la randurile corespun/atoare -ara a prelua ta,a a-erenta la "andul 2+ al acestui
-ormular

'a -el se va proceda si in ca/ul ac8i/itiei serviciilor intracomunitare care au locul prestarii in
"omania con-orm art 133 alin 122 si care sunt -urni/ate de catre o persoana impo/abila care
nu este stabilita pe teritoriul "omaniei, pentru care societatea dvs este obligata la plata T5A
in "omania in con-ormitate cu prevederile art 140 alin 122 din 'egea 491)2003 privind Codul
-iscal

0nregistrari contabile:

1 "eceptia mar-urilor pe ba/a avi/ului de insotire:

391 ; 70(
<Mar-uri< .urni/ori - -acturi nesosite

2 Primirea -acturii:

70( ; 701
H.urni/ori - -acturi nesositeD H.urni/oriD

772+ ; 7729
HT5A deductibilaD HT5A colectataD

+34 ; 772+
HC8eltuieli cu alte impo/ite, HT5A deductibilaD
ta,e si varsaminte asimilateD

3 Ac8i/itia serviciilor:

+,, ; 701
H.urni/oriD

772+ ; 7729
HT5A deductibilaD HT5A colectataD

+34 ; 772+
HC8eltuieli cu alte impo/ite, HT5A deductibilaD
ta,e si varsaminte asimilateD
1odi!icare pret mar!a
0rina Coma, valabil la 07-Oct-2010
Tags: transport, TVA, declaratia $6+
Intrebare: Am achizitionat mar!a in luna iulie de la un !urnizor din olonia* acesta ne-a
asigurat si transportul contra unui cost convenit !ara sa emita !actura !iscala. Noi am
inclus transportul in pretul de intrare al mar!ii. In luna august am primit !actura de
transport dar cu o valoare mai mare !ata de cea convenita. 4e este de !acut acum? Se
modi!ica pretul de intrare?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :esigur, in conditiile e,puse va trebui sa modi-icati preturile de intrarea a
mar-urilor, tinand cont de noua valoare a -acturii de transport, inscriind operatiunea in
:econtul de T5A, respectiv :eclartia 3*0 a lunii de raportare
Achizitie intracomunitara de bunuri.
Reducere de pret. <eclaratia $++
0rina Coma, valabil la 07-Oct-2010
Tags: OANA2 (('%3(+,+, declaratia $++, achizitii intracomunitare, TVA, O12
$+%%3(++6, inregistrari contabile
Intrebare: In luna august (+,+ avem o achizitie intracomunitara de bunuri* care se
declara in <econt $++ al lunii August* con!orm instructiunilor de completare* la Rd. %. In
luna Septembrie constatam ca bunurile nu corespund calitativ* iar in urma discutiilor cu
!urnizorul* obtinem o reducere de pret* !acturata de !urnizor in luna Septembrie.
Intrebarea este in ce rand din decont $++ al lunii Septembrie se evidentiaza suma in
minus din !actura primita de la !urnizor:
- in Rd. %* unde Instructiunile de completare precizeaza: =...Se inscriu si a>ustarile bazei
de impozitare prevazute la art. ,$/ din 4odul !iscal pentru care e"igibilitatea ta"ei
intervine in perioada de raportare* con!orm art. ,$'( alin..$0 din 4odul !iscal.=
- sau in Rd. )* unde din Instructiuni avem precizarea: =...Se inscriu* de asemenea*
a>ustarile bazei de impozitare prevazute la art. ,$/ din 4odul !iscal pentru care
e"igibilitatea ta"ei intervine in perioada de raportare* con!orm art. ,$'( alin..$0 din
4odul !iscal* precum si orice alte regularizari ulterioare cu e"ceptia celor re!eritoare la
serviciile intracomunitare care se inscriu la randul /.=.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Potrivit 0nstructiunilor pentru completarea -ormularului 13002 <:econt de T5A<
cuprinse in Ane,a nr 2 a OA#A. 2274)2010, la "andul 4 al acestui -ormular se inscriu si
a&ustarile ba/ei de impo/itare preva/ute la art 13( din Codul -iscal pentru care e,igibilitatea
ta,ei intervine in perioada de raportare, con-orm art 1372 alin 132 din Codul -iscal
'a "andul 19 - se inscriu aceleasi in-ormatii declarate la rd 4

Prin urmare, in .ormularul 13002 <:econt de T5A< completat si depus pentru luna septembrie
2010, luna in care -urni/orul a emis -actura pentru reducere comerciala, valorile a-erente se
vor raporta la "andul 4 si "andul 19
0n mod corespun/ator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in .ormularul 3*0
<:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P
17130102)r aprobat prin OA#A. 9+)2010 pentru luna septembrie 2010

Potrivit punctului 41 alin 172 si 1+2 din "eglementarile contabile con-orme cu :irectiva a 05-a
a Comunitatilor !conomice !uropene aprobate prin OM.P 3044)200*, reducerile comerciale
primite ulterior -acturarii, respectiv acordate ulterior -acturarii, indi-erent de perioada la care
se re-era, se evidentia/a distinct in contabilitate 1contul +0* <"educeri comerciale primite<,
respectiv contul 90* <"educeri comerciale acordate<2, pe seama conturilor de terti
Ast-el, inregistrarile contabile vor -i:

701 ; +0* in negru
H.urni/oriD H"educeri comerciale primiteD

772+ ; 7729 in rosu
<T5A <T5A
deductibilaD colectata<
erioada !iscala achizitii intracomunitare
0rina Coma, valabil la 2(-%ep-2010
Tags: achizitii intracomunitare, <eclaratia +6(, TVA, O12 ,,#%3(++6
Intrebare: O societate s-a inregistrat in Registrul achizitiilor intracomunitare* cu data de
+,.+/.(+,+* societatea urmand sa presteze servicii pentru o !irma din :ermania* locul
des!asurarii serviciilor !iind :ermania. In luna august societatea a !acut achizitii
intracomunitare de bunuri necesare des!asurarii activitatii in :ermania. Societatea este
platitoare de TVA trimestrial.
Intrebare: era necesara depunerea declaratiei +6(* daca societatea are decizia de
inscriere in ROI si care sunt sanctiunile in cazul nedepunerii si cum putem corecta
aceasta situatie?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :esigur societatea avea obligatia depunerii :eclaratiei 0*2 <:eclaratie de mentiuni
privind sc8imbarea perioadei -iscale pentru persoanele impo/abile inregistrate in scopuri de
T5A care utili/ea/a trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie
intracomunitara ta,abila in "omania 10*22<, cod M.P: 17130111)ai :eclaratia 0*2 se
depune la organul -iscal competent in termen de cel mult 4 /ile lucratoare de la s-arsitul lunii
in care intervine e,igibilitatea ac8i/itiei intracomunitare care generea/a aceasta obligatie,
respectiv 9 septembrie 2010

Modul de completare si depunere a declaratiei cod 0*2 este reglementat prin OM.P
11+4)200* privind aprobarea Procedurii de actuali/are a vectorului -iscal pentru persoanele
impo/abile inregistrate in scopuri de T5A care utili/ea/a trimestrul calendaristic ca perioada
-iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara ta,abila in "omania

Prin depunerea declaratiei 0*2 ar -i trebuit sa -iti luat in evidenta ca platitor lunar de T5A
incepand cu data de 1 august 200* Ast-el, pentru trimestrul 000 2010, -irma dvs ar -i -ost
obligata sa depuna la organul -iscal teritorial doua deconturi distincte, ambele a-erent
trimestrului 000:
- un decont pentru primele doua luni ale trimestrului 000 2010 1iulie si august2, cu termen de
depunere 24 septembrie 200*=
- un decont pentru cea de a treia luna a trimestrului, septembrie , cu termen de depunere 24
octombrie 2010
Pentru nedepunerea declaratiei 0*2, sanctiunea este amenda con-orm G art 21* alin 2 lit d
din Codul de procedura -iscala: @#edepunerea sau depunerea cu intari/ere se sanctionea/a
cu amendB de la 400 la 1000 lei, pentru persoanele -i/ice, Ci cu amendB de la 1000 la 4000
lei, pentru persoanele &uridiceD

Pentru corectarea situatiei, trebuie sa depuneti declaratia 0*2, sub sanctiunea amen/ii si
totodata, trebuie sa depuneti si :econtul de T5A care avea scadenta la 24 septembrie 2010
pentru lunile iulie si august 0ncepand cu luna septembrie veti deveni platitor de T5A lunar
<i!erente de pret achizitie intracomunitara.
TVA. Inregistrari contabile
0rina :umitrescu, valabil la 20-%ep-2010
Tags: nota de credit, 4odul !iscal, !actura, TVA, achizitii intracomunitare, OANA2
(('%3(+,+, inregistrari contabile
Intrebare: In luna Iulie (+,+* am achizitonat mar!a din Italia .cod valid de TVA0* la data
de ,%.+/.(+,+* s-a depus declaratia $6+* ulterior in Septembrie s-a depus recti!icativa
pentru declaratia $6+ a!erenta luni Iulie. e data de ,%.+6.(+,+* primiesc o nota de credit
de !urnizorul din Italia* aceasta nota de credit !ace re!erire la achizitia de Iulie (+,+ .este
o corectie de pret0. Se inregistraza in declaratia $6+ a!erenta luni Septembrie? In
decontul $++ la ce rand se trece? Si care sunt inregistrarile contabile.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n ca/ul pre/entat consideram ca pentru livrarea e-ectuata in luna iulie 2010
-urni/orul din 0talia emite in luna septembrie 2010 o nota de credit ca urmare a constatarii
unor di-erente de pret intre pretul din comanda)contract si cel din -actura, ne-iind o reducere
de pret acordata ulterior

Potrivit art 13( lit b2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, ba/a de impo/itare a T5A se
reduce in ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile
bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in ca/ul anularii totale ori partiale a
contractului pentru livrarea sau prestarea in cau/a ca urmare a unui acord scris intre parti sau
ca urmare a unei 8otarari &udecatoresti de-initive si irevocabile sau in urma unui arbitra&

0n acest sens, punctul 20 alin 112 si 122 din Titlul 50 al #ormelor de aplicare a 'egii 491)2003
privind Codul -iscal stabileste ca, in situatiile preva/ute la art 13( din Codul -iscal, -urni/orii
de bunuri si)sau prestatorii de servicii isi a&ustea/a ba/a impo/abila a ta,ei dupa e-ectuarea
livrarii)prestarii sau dupa -acturarea livrarii)prestarii, c8iar daca livrarea)prestarea nu a -ost
e-ectuata, dar evenimentele preva/ute la art 13( din Codul -iscal intervin ulterior -acturarii si
inregistrarii ta,ei in evidentele persoanei impo/abile in acest scop -urni/orii)prestatorii
trebuie sa emita -acturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand ba/a de impo/itare se
reduce sau, dupa ca/, -ara semnul minus, daca ba/a de impo/itare se ma&orea/a, care vor -i
transmise si bene-iciarului Aceste prevederi se aplica si pentru livrari intracomunitare
>ene-iciarii au obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat initial, potrivit prevederilor
art 17( lit b2 si art 17* alin 172 lit e2 din Codul -iscal, numai pentru operatiunile preva/ute
la art 13( lit a2-c2 si e2 din Codul -iscal Aceste prevederi se aplica si pentru ac8i/itiile
intracomunitare

Ta,a este e,igibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art 13(
Totusi, regimul de impo/itare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de ba/a
care a generat aceste evenimente 11372 alin 132 din Codul -iscal2

Potrivit art 144 alin 1112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal H"omania va accepta
documentele sau mesa&ele pe suport 8artie ori in -orma electronica drept -acturi, daca acestea
indeplinesc conditiile preva/ute de pre/entul articolD

Ast-el, documentele de tipul notelor de credit, ne-iind reglementate de legislatia -iscala din
"omania, repre/inta ec8ivalentul unor -acturi, daca acestea indeplinesc conditiile preva/ute
de art 144 din legea mentionata

#ota de credit emisa de -urni/or pentru valoarea di-erentelor de pret intre pretul din
comanda)contract si cel din -actura va urma, din punct de vedere al T5A, acelasi tratament ca
si operatiunea care a generat-o, respectiv ac8i/itia intracomunitara e-ectuata de catre
societatea dvs
T5A a-erenta este e,igibila la data emiterii notei de credit de catre -urni/or

Potrivit 0nstructiunilor pentru completarea -ormularului 13002 <:econt de T5A< cuprinse in
Ane,a nr 2 a OA#A. 2274)2010, la "andul 4 al acestui -ormular se inscriu si a&ustarile ba/ei
de impo/itare preva/ute la art 13( din Codul -iscal pentru care e,igibilitatea ta,ei intervine in
perioada de raportare, con-orm art 1372 alin 132 din Codul -iscal
'a "andul 19 - se inscriu aceleasi in-ormatii declarate la rd 4

0nstructiunile pentru completarea -ormularului 13*0 50!%2 <:eclaratie recapitulativa privind
livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< aprobate prin OA#A. 9+)2010 stabilesc ca
a&ustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine e,igibilitatea ta,ei, con-orm
art 1377 alin 132 din Codul -iscal, respectiv in luna calendaristica in care regulari/area a -ost
comunicata clientului

Prin urmare, in -ormularul 13002 <:econt de T5A< completat si depus pentru luna septembrie
2010 valorile a-erente notei de credit emisa de -urni/or pentru di-erentele de pret se vor
raporta la "andul 4 si "andul 19
0n mod corespun/ator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in .ormularul 3*0
<:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< a-erent lunii
septembrie 2010

in aceasta situatie inregistrarile contabile vor -i:


391 ; 701 in rosu
<Mar-uri< H.urni/oriD

772+ ; 7729 in rosu
HT5A deductibilaD HT5A colectataD

Stornari !acturi din 78. Inregistrari
contabile. 4urs valutar
%ilviu %toica, valabil la 17-%ep-2010
Tags: !actura, inregistrari contabile, codul !iscal, curs valutar, @: )#/3(+,+, achizitii
intracomunitare, declaratia $6+
Intrebare: Stornarile la !acturile din 78 care se emit la o data ulterioara !ata de
!acturile initiale* la ce curs trebuie inregistrate in contabilitate?
de e". 2actura +'.+/.,+ curs '.(%()
!actura storno $,.+/.,+ curs?
4um se declara in <eclaratia $++5 <eclaratia $6+ di!erentele de curs? .in cazul prezentat
mai sus0
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
'a pct 22 alin + si 9 din #ormele metodologice date in aplicarea art 13*1 din Codul -iscal se
prevede ca, daca ba/a de impo/itare este stabilita in valuta, atat pentru operatiunile in
interiorul tarii, cat si pentru serviciile intracomunitare de bunuri si alte livrari)ac8i/itii de
bunuri si servicii, trans-ormarea in lei se va e-ectua la cursul din data la care intervine
e,igibilitatea ta,ei con-orm prevederilor art 137-1372 din Codul -iscal

0n acest sens, art 1372 alin 3 din Codul -iscal prevede ca ta,a este e,igibila la data la care
intervine oricare dintre evenimentele care conduc la a&ustarea ba/ei de impo/itare 1stornare, in
speta2: anularea totala sau partiala a operatiunii, dupa emiterea -acturii initiale, reduceri de
pret dupa livrarea bunurilor si prestarea serviciilor, re-u/uri cantitative sau calitative etc
Totusi, regimul de impo/itare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de ba/a
care a generat aceste evenimente

Aplicarea concreta a acestor dispo/itiilor legale re-eritoare la e,igibilitate ta,ei, a&ustarea
ba/ei de impo/itare si cursul valutar reiese din e,emplul pre/entat la pct 1+1 alin 3 din
#ormele metodologice, asa cum a -ost el introdus prin FG 9+()2010

Ast-el, con-orm acestui e,emplu, o a&ustare a ba/ei de impo/itare pentru o operatiune
intracomunitara 1in e,emplu, un credit-note emisa ulterior -acturarii unei ac8i/itii
intracomunitare de bunuri2 implica -olosirea cursului de sc8imb de la data la care intervine
evenimentul, adica a cursului de sc8imb valutar din data emiterii credit-note 1-acturii de
stornare2

Modalitatea de utili/are a cursului dega&ata de acel e,emplu se aplica si la speta pre/entata:
- ba/a de impo/itare pentru -actura initiala din 070(2010:
1000 euro , 7,2429 lei)euro 1curs 070(2 ; 7242,90 lei=
- ba/a de impo/itare pentru -actura de stornare din 310(2010:
- 20 euro , 7,24*9 lei)euro 1curs 310(2 ; - (4,1* lei

:eoarece sunt operatiuni care au loc in aceeasi perioada de raportare, ele se vor declara
cumulat, la po/itiile corespun/atoare din decontul de T5A si din declaratia recapitulativa 3*0
50!% 1ac8i/itii intracomunitare de bunuri ori ac8i/itii intracomunitare de servicii2
0n mod similar, se procedea/a si in ca/ul in care -actura initiala ar -i emisa intr-o luna
calendaristica, iar cea de stornare intr-o luna ulterioara

%pre e,emplu, daca -actura de stornare ar -i -ost emisa in luna septembrie 2010, in decontul
de T5A a-erent lunii septembrie suma negativa se va inscrie la rd 4)41 si rd 19)191 G pentru
ac8i/itii intracomunitare de bunuri 1sau rd 9)91)911 si rd 1*)1*1)1*11 G pentru ac8i/itii
intracomunitare de servicii2 %uma negativa se va declara in mod corespun/ator si in
declaratia recapitulativa 3*0 a-erenta lunii septembrie 2010

Asa cum re/ulta din instructiunile de completare a decontului de T5A, la randurile de
regulari/ari din decont, -ie pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -ie pentru ac8i/itii
intracomunitare de servicii se inscriu doar regulari/arile determinate de: nedeclarrea din
eroare a operatiunilor in luna in care intervine e,igibilitatea, modi-icarea pretului determinata
de alte cau/e decat cele preva/ute la art 13( din Codul -iscal, modi-icarea pretului bunurilor
care au -ost declarate ca ac8i/itie intracomunitara pe ba/a de auto-actura, in conditiile legii,
ulterior -actura primita de la -urni/or avand un pret mai mare sau mai mic, altele decat
situatiile cand aceasta modi-icare a pretului a re/ultat ca urmare a unuia dintre evenimentele
preva/ute la art 13( din Codul -iscal in perioada de raportare etc

Cu alte cuvinte, cursul de sc8imb -olosit si modalitatea de declarare a -acturilor de stornare
emise de partenerii 6! depinde de cau/a ce a determinat emiterea -acturii de stornare,
respectiv:
- daca sunt situatii ce determina a&ustarea ba/ei de impo/itare con-orm art 13( din Codul
-iscal se -oloseste cursul de sc8imb valabil in data la care are loc evenimentul ce determina
a&ustarea ba/ei 1data emiterii -acturii de stornare2, iar operatiunea se declara in mod obisnuit,
la rubricile corespun/atoare tipului de operatiune atat in decontul de ta,a, cat si in declaratia
recapitulativa=
- daca -actura de stornare a -ost emisa in alte situatii decat cele care determina a&ustarea 1spre
e,emplu, inscrierea eronata a pretului unitar in -actura initiala2 vom avea o operatiune de
corectie, nu una de a&ustare, ca/ in care se -oloseste cursul de sc8imb initial, iar operatiunea se
declara la randurile de regulari/ari din decont, precum si prin depunerea declaratiei
recapitulative recti-icative a-erente perioadei -iscale in care a -ost declarata -actura initiala

Import mar!a San 1arino. 4ompletare
<eclaratii
Adrian >enta, valabil la 13-%ep-2010
Tags: TVA, declaratia $6+, O12 )#3(+,+, 4odul !iscal, OANA2 (('%3(+,+
Intrebare: Am achizitionat ca!ea din Republica San 1arino si ma con!runt cu
urmatoarea problema: codul operatorului economic .!ormat din % ci!re0 imi da invalid
pe veri!icarea Vies.ro. Republica San 1arino !ace parte din 78 printr-un pact cu Italia
.cel putin asa stiu eu0. 4ei din vama mi-au spus ca e achizitie intracomunitara am platit
doar acciza si totusi mie nu imi da cod valid .
Intrebare:
,0 4um trec acceasta achizitie pe declaratia Vies ceea ce cred ca este imposibil?
(0 <aca nu se trece pe declaratia vies* pe decontul de TVA trec valoarea la rd.('.,?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
"epublica %A# MA"0#O nu este un stat membru al Comunitatii !uropene

Potrivit Codului vamal comunitar, "epublica %an Marino -ace parte din teritoriul vamal al
6niunii !uropene Acordul de cooperare si uniune vamala dintre Comunitatea !conomica
!uropeana si "epublica %an Marino a -ost semnat la 1072002

Ast-el, noi consideram ca din punct de vedere al T5A se va evidentia oparatia de ta,are
inversa -ara depunerea declaratiei 3*0

.ormularul adoptat prin OM.P 9+)2010, privind instructiunile de completare a declaratiei
recapitulative preva/ute de art 14+?7 din Codul -iscal, cunoscuta ca declaratia 3*0, nu are
po/itie de identi-icare si raportate pentru statului %A# MA"0#O

:e asemenea se retine ca in opinia noastra -ormularul de decont de T5A adoptat prin OA#A.
2274)2010, este incomplet in de-inirea campurilor ce re-lecta ta,area inversa in acest ca/, si in
general ta,area inversa e-ectuata pentru ac8i/itii in tara, corespun/atoare art 1+0 din Codul
-iscal, in sensul ca a preva/ut rubricatie e,plicita numai pentru T5A colectat 177292 -ara a
prevedea rubricatie si pentru T5A deductibil 0n esenta se necesita solicitarea unui punct de
vedere al autoritatii -iscale
4orectie !actura declarata eronat
0rina Coma, valabil la 09-%ep-2010
Tags: !actura eronata, achizitie intracomunitara, intrastat, stornare
Intrebare: Inregistrare eronata !actura import intracomunitar
In luna !ebruarie (+,+ am inregistrat din greseala un aviz de e"peditie mar!a* ca !iind
!actura de import intracomunitar* pe care l-am declarat in $6+ vies si declaratia
Intrastat. Acum am descoperit greseala si vreau sa stornez inregistrarea eronata. 4um
trebuie sa procedez in acest caz din punct de vedere al declaratiei $6+ Vies si a
declaratiei Intrastat?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n con-ormitate cu 0nstructiunile pentru completarea -ormularului 13*0 50!%2
<:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< aprobate prin
OA#A. 9+)2010, declaratia depusa initial se recti-ica prin depunerea unei noi declaratii, pe
acelasi -ormat, bi-and casuta corespun/atoare de pe -ormular
0n declaratia recti-icativa se recti-ica tran/actii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completea/a toate rubricile -ormularului cu datele valabile la momentul
declararii, indi-erent daca acestea au mai -ost declarate Asadar veti depune o :eclaratie
recti-icativa pentru luna -ebruarie, eliminand tran/actia inregistrata initial
"e-eritor la declaratia 0ntrastat, pentru corectare se depune o declaratie denumita @revi/uitaD
Ast-el de preci/ari sunt cuprinse la punctul +27 Tipul de declaratie din Manualul 1partea 02
preluat de pe site 0#% 'a punctul +72 regasiti detalii privind modi-icarea declaratiei dupa
transmiterea initiala O ast-el de corectie se raportea/a printr-o declaratie @revi/uitaD care
trebuie transmisa la 0#% imediat dupa sesi/area erorilor din declaratia initiala :eclaratia
corectata inlocuieste automat in ba/a de date a 0#% declaratia anterioara Prevederile
re-eritoare la corectarea datelor pentru :eclaratia 0ntrastat:
“Corectia datelor inexacte sau eronate din declaratiile deja transmise la INS se va realiza
prin modificarea datelor sau anularea lor din declaratie. Declaratia corectata va fi transmisa
la INS, urmand ca aceasta sa inlocuiasca automat in baza de date declaratia anterioara. De
asemenea, este posibila anularea tuturor datelor raportate si transmiterea unei declaratii
corectate nule, fara date completate. Adaugarea de date in declaratia deja transmisa la INS
se poate face doar prin adaugarea lor la cele existente in declaratia anterior transmisa la
INS pentru luna de referinta.
rorile privind codul bunului si codul statului membru partener trebuie intotdeauna
corectate. !entru restul variabilelor, corectiile trebuie transmise la nivel de tranzactie pentru
luna de referinta, in urmatoarele cazuri"
# Diferenta $%&'( dintre valoarea corecta a bunului $facturata sau statistica( si valoarea
raportata a bunului este mai mare sau egala cu )*** +ei,
# Diferenta $%&'( dintre valoarea corecta pentru masa neta& cantitatea exprimata in unitate de
masura suplimentara si valoarea declarata este egala sau mai mare de -*..
!entru diferente mai mici $%&'( de )*** lei dintre valoarea corecta a bunurilor si valoarea
raportata si pentru diferente mai mici de -*. dintre cantitatea corecta si cantitatea declarata
in declaratia Intrastat, operatorul economic nu este obligat sa intocmeasca declaratia
Intrastat revizuita, dar este recomandat sa faca acest lucru, pentru a nu exista diferente
insemnate intre datele declarate pentru Intrastat si cele declarate pentru /0A.
Datele privind expedierile sau introducerile de bunuri nu vor fi corectate ulterior in cazul in
care intregul transport de bunuri sau parte a acestuia a fost returnat in perioada de garantie
$introducerile'retur ale bunurile expediate sau expedierile'retur ale bunurilor introduse
initial pe codul de natura tranzactiei -, vor fi marcate cu codul 1 de natura tranzactiei(. !rin
urmare datele nu trebuie corectate in conditiile in care pretul platit a fost in intregime
returnat de catre vanzator dupa introducerea sau expedierea bunurilor in perioada de
garantie.
Datele din declaratia Intrastat nu trebuie corectate in cazul in care codul de natura
tranzactiei este corect la momentul realizarii declaratiei dar manipularea ulterioara a
bunurilor nu mai corespunde tipului de tranzactie. De exemplu, poate fi cazul bunurilor
pentru prelucrare sub contract care nu mai sunt returnate sau bunurilor ce au fost depozitate
pe o perioada mai mare de 12 de luni si nu mai sunt returnate etc.3
Achizitie intracomunitara !ara inscrierea in
Registrul Operatorilor Intracomunitari.
<eclaratia $6+
Georgeta %erban Matei, valabil la 22-Aug-2010
Tags: registrul operatorilor intracomunitari, declaratia $6+, TVA, O12 ,)/#3(+,+,
4odul !iscal, O7: %'3(++/
Intrebare: In situatia in care o S4 inregistrata in scopuri de TVA* dar care nu a reusit
din varii motive a se inregistra in Registrul Operatorilor Intracomunitari* dar a e!ectuat
achizitie intracomunitara in luna august (+,+ .contracte in derulare* materii prime*
materiale au"iliare* utila>e0* cum tratam din punct de vedere al declararii operatiunilor
intracomunitare* respectiv* <eclaratia $6+ si decontul $++* operatiunile ta"abile. <pdv al
dreptului de deducere se rezolva cu ''(#&''() si apoi #$%&''(#* ramanand cu
''()&''($* deci de plata* si implicit in decont? <ar dpdv al declararii in <eclaratia $6+*
in ce !el tratam* avand in vedere ca !urnizorul va declara livarea?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Prin alineatul 1172 al articolului 14(?2 cu privire la "egistrul operatorilor intracomunitari se
reglementea/a -aptul ca persoanele care nu -igurea/a in "egistrul operatorilor intracomunitari
nu au un cod valabil de T5A pentru operatiuni intracomunitare, c8iar daca acestea sunt
inregistrate in scopuri de T5A con-orm art 143 sau 143?1 Prin lege nu se mentionea/a care
sunt e-ectele invalidarii codului T5A Pentru a -i considerat invalid, acest cod ar trebui anulat
din o-iciu de catre organul -iscal competent care constata -aptul ca incepand cu data de 1
august 2010 o persoana impo/abila din "omania a e-ectuat operatiuni intracomunitare desi nu
s-a inscris in "egistrul operatorilor intracomunitari 1"O02 in pre/ent, nu e,ista o ast-el de
procedura aprobata pentru anularea unui cod de T5A, ultimul ordin care reglementea/a
anularea -iind OM.P 19(+)2010 pentru aprobarea Procedurii de modi-icare, din o-iciu, a
vectorului -iscal cu privire la T5A publicat in Mo- nr 2*2 din 4 mai 2010 Acest ordin se
re-era doar la anularea din o-iciu a inregistrarii in scopuri de T5A con-orm prevederilor art
143 alin 1*2)art 143?1 alin 1*2

Ast-el, c8iar din modelul de deci/ie de anulare din o-iciu a codului T5A re/ulta -aptul ca
anularea din o-iciu poate avea loc in urmatoarele patru situatii motivate:
12 inregistrarea in scopuri de T5A con-orm art 143 sau art 143?1 din Codul -iscal a -ost
anulata, ca urmare a inscrierii in registrul comertului a starii de inactivitate temporara=
22 inregistrarea in scopuri de T5A con-orm art 143 sau art 143?1 din Codul -iscal a -ost
anulata, ca urmare a declararii starii de inactivitate -iscala=
32 inregistrarea in scopuri de T5A con-orm art 143 din Codul -iscal a -ost anulata, intrucat
deoarece persoana impo/abila -ie nu era obligata sa solicite inregistrarea, -ie nu avea dreptul
sa solicitati inregistrarea in scopuri de T5A=
72 inregistrarea in scopuri de T5A con-orm art 143?1 din Codul -iscal a -ost anulata, ca
urmare a inregistrarii in scopuri de T5A con-orm art 143 din acelasi cod

Asa cum se poate constata, prin acest ordin care a aparut anterior O6G 47)200( nu s-a
reglementat si anularea cau/ata de neinscriere in "O0 a unei persoane impo/abile sau
neimpo/abile care e-ectuea/a o operatiune intracomunitara

0n acest conte,t, avand in vedere -aptul ca nu aveti dovada -aptului ca s-a invalidat codul de
inregistrare in scopuri de T5A al -irmei dvs, nu va recomand sa va <sanctionati< din proprie
initiativa, ast-el incat sa limitati dreptul de deducere a T5A din rula&ul debitor al contului 772+
din -ormula contabila 772+ ; 7729 prin inregistrarea contabila +34 ; 772+, ast-el incat sa
ac8itati e-ectiv T5A la bugetul de stat Pentru aceasta recomandare aduc drept argument si
lipsa din Codul -iscal a prevederilor care -ac re-erire la interdictia de a e,ercita dreptul de
deducere a T5A in situatia in care nu v-ati inscris in "O0

0n lipsa unei reglementari cu privire la tratamentul -iscal al operatiunilor intracomunitare
pentru care nu e,ista deci/ia de inscriere in "O0 va recomand sa va e,ercitati integral
dreptul de deducere a T5A in ba/a prevederilor cuprinse la articolul 174 si 17+, asa cum ati
procedat si pana la 1 august 2010 in lipsa unei evidente cu privire la situatia persoanelor
impo/abile inregistrate in "O0 si in lipsa unei proceduri de anulare a codului de inregistrare
in scopuri de T5A, veti -i in masura sa depuneti in luna septembrie 2010 si cele doua
raportari, respectiv decontul cod 300 si declararatia cod 3*0

0n situatia pre/entata, consider ca singurul risc este acela ca -irma dvs sa -ie sanctionata
contraventional prin amenda de la 1000 lei la 4000 lei reglementata la alineatul 1 si 2 de la
articolul 21*?2 din Codul de procedura -iscala denumit Contraventii si sanctiuni la regimul
<"egistrului operatorilor intracomunitari<
Achizitii intracomunitare. <eclaratia $6+.
Regim TVA
Georgeta %erban Matei, valabil la 20-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia $6+, TVA, O12 (('%3(+,+
Intrebare: Achizitionez mar!a din 78 * valoarea este de $+++ eur. 4e declar in declaratia
$6+* valoarea de $+++ eur la cursul din ziua !acturarii? Se aduna la aceasta baza si
valoarea TVA sau se declara doar valoarea !acturata !ara TVA? 1entionez ca !actura nu
are TVA.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Pentru stabilirea in lei a ba/ei de impo/itare T5A a unei operatiuni de ac8i/itie
intracomunitara se aplica ultimul curs de sc8imb comunicat de catre >anca #ationala a
"omaniei sau cursul de sc8imb utili/at de banca prin care se e-ectuea/a decontarile, din data
la care intervine e,igibilitatea ta,ei 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri,
e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii -acturii de catre partenerul e,tern daca aceasta a
-ost emisa pana la data de 14 a lunii urmatoare celei in care a avut loc -aptul generator .aptul
generator este data livrarii bunurilor :e e,emplu, c8iar daca bunurile sunt livrate pe data de
14 august 2010 1-aptul generator2, -actura poate -i emisa pana pe data de 12 septembrie 2010
1e,igibilitatea T5A2 Obligatia de plata a T5A prin aplicarea regimului de ta,are inversa
1772+ ; 77292 intervine la data e,igibilitatii T5A

.actura -ara T5A la care -aceti re-erire prin intrebarea -ormulata este intocmita corect de
catre -urni/or care incadrea/a operatiunea la livrare intracomunitara de bunuri, scutita cu
drept de deducere a T5A

0ata un e,emplu in care -actura este emisa in data de 200(2010, ca/ in care cursul valutar al
>#" in vigoare la data emiterii -acturii este de 7,22(3 lei)euro:
- ba/a de impo/itare: 12+(7,*0 lei 13000 euro , 7,22(3 lei)euro ; 12+(7,*0 lei2
pentru care se e-ectuea/a inregistrarea contabila 391 ; 701
- suma T5A datorata prin aplicarea regimului de ta,are inversa 3077 lei 112+(7,*0 lei , 27I
; 3077 lei2 pentru care se e-ectuea/a inregistrarea contabila 772+ ; 7729

Prin decontul de T5A, operatiunea de A0C se declara la urmatoarele randuri din -ormularul
cod 300 reglementat prin OM.P 2274)2010
- la randul 4 denumit <Ac8i/itii de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata T5A
1ta,are inversa2< cu preluarea sumei la randul 41 denumit < <Ac8i/itii intracomunitare de
bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata T5A 1ta,are inversa2< si la randul 411
daca -urni/orul este inregistrat in scopuri de T5A in statul membru din care a avut loc
livrarea intracomunitara >a/a de impo/itare a T5A corespunde cu rula&ul creditor al contului
701, <.urni/ori< respectiv suma de 12+(4 lei2, iar suma T5A corespunde cu rula&ul creditor
al contului 7729 respectiv suma de 3077 lei=
- la randul 19 cu preluarea acelorasi sume la randul 191 si 1911 >a/a de impo/itare a T5A
corespunde cu rula&ul creditor al contului 701 <.urni/ori<, iar suma T5A corespunde cu
rula&ul debitor al contului 772+

Prin declaratia recapitulativa cod 3*0 al carui -ormular este reglementat prin OM.P 9+)2010,
cu simbolul A, se raportea/a doar ba/a de impo/itare a T5A in suma de 12+(4 lei preluata
din &urnalul pentru cumparari care corespunde cu rula&ul creditor al contului 701 din -ormula
contabila 391 ; 701 :eci, prin declaratia cod 3*0 nu se raportea/a si suma T5A de 3077
leidin -ormula contabila 772+ ; 7729 %uma T5A se raportea/a doar prin decontul de T5A in
coloana de T5A

"e-eritor la raportarea operatiunii in -unctie de e,igibilitatea T5A, va recomand sa consultati
cele doua e,emple de la punctul 19 din #ormele de aplicare ale articolului 134 <.aptul
generator si e,igibilitatea pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri<
Achizitii intracomunitare. Avansuri
achitate. Registrul operatorilor
intracomunitari
0rina :umitrescu, valabil la 13-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, registrul operatorilor intracomunitari, TVA, codul !iscal,
OANA2 (,+,3(+,+, 4odul de procedura !iscala
Intrebare: In cazul in care nu am depus actele pentru inscrierea in Registrul
operatorilor intracomunitari* se poate e!ectua plata pe baza unei pro!orme pentru
achizitia intracomunitara a unor tiruri* urmand ca aducerea lor si emiterea !acturii sa se
!aca dupa primirea acceptului de la !inante pentru inscriere in ROI? 8ste posibil acest
lucru?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0n con-ormitate cu prevederile art 14(
2
alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu
modi-icarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se in-iintea/a si se
organi/ea/a in cadrul Agentiei #ationale de Administrare .iscala "egistrul operatorilor
intracomunitari care cuprinde toate persoanele impo/abile si persoanele &uridice neimpo/abile
care e-ectuea/a operatiuni intracomunitare, respectiv:
a2 livrari intracomunitare de bunuri care au locul in "omania potrivit art 132 alin 112 lit a2
si care sunt scutite de ta,a in conditiile preva/ute la art 173 alin 122 lit a2 si d2=
b2 livrari ulterioare de bunuri e-ectuate in cadrul unei operatiuni triung8iulare preva/ute la
art 1321 alin 142, e-ectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in "omania=
c2 prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate de persoane impo/abile stabilite in "omania in bene-iciul unor
persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de T5A in statul membru in care acestea sunt impo/abile=
d2 ac8i/itii intracomunitare de bunuri ta,abile care au locul in "omania potrivit prevederilor
art 132
1
=
e2 ac8i/itii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate in bene-iciul unor persoane impo/abile stabilite in "omania, inclusiv
persoane &uridice neimpo/abile inregistrate in scopuri de T5A potrivit art 143 sau 143
1
, de
catre persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
bene-iciarul are obligatia platii ta,ei potrivit art 140 alin 122
Alin 1172 al acestui articol stabileste ca persoanele care nu -igurea/a in "egistrul operatorilor
intracomunitari nu au un cod valabil de T5A pentru operatiuni intracomunitare, c8iar daca
acestea sunt inregistrate in scopuri de T5A con-orm art 143 sau 143
1

Procedura de organi/are si -unctionare a "egistrului operatorilor intracomunitari este redata in
Ane,a nr 1 a OA#A. 2101)2010

'a punctul 1+ din Capitolul 00 al acestei proceduri este preva/ut ca inregistrarea in "egistrul
operatorilor intracomunitari produce e-ecte incepand cu data comunicarii deci/iei privind
inscrierea in "egistrul operatorilor intracomunitari, potrivit art 74 din Codul de procedura
-iscala

Ast-el cum prevede art 21*
2
din Codul de procedura -iscala constituie contraventie e-ectuarea
de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in "egistrul
operatorilor intracomunitari -ara a -i inscrise, con-orm legii, in acest registru Aceasta se
sanctionea/a cu amenda de la 1000 lei la 4000 lei

Asadar, in ca/ul persoanelor care nu -igurea/a in "egistrul operatorilor intracomunitari codul
de inregistrare in scopuri de T5A emis de autoritatile -iscale romane nu va -i considerat valid
pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri ta,abile care au locul in "omania potrivit
prevederilor art 132
1

Potrivit art 12+ alin 132 lit b2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal sunt operatiuni
impo/abile ac8i/itiile intracomunitare de mi&loace de transport noi, e-ectuate de orice
persoana, cu plata, pentru care locul este considerat a -i in "omania, potrivit art 1321

.actura pro-orma nu constituie document &usti-icativ al operatiunilor economice #u se
e-ectuea/a inregistrari in evidenta contabila si -iscala in ba/a acesteia

Potrivit art 144 alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal persoana impo/abila care
e-ectuea/a o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare)prestare -ara drept
de deducere a ta,ei, con-orm art 171 alin 112 si 122, trebuie sa emita o -actura catre -iecare
bene-iciar, cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care ia nastere -aptul
generator al ta,ei, cu e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a emisa :e asemenea,
persoana impo/abila trebuie sa emita o -actura catre -iecare bene-iciar pentru suma
avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tar/iu pana
in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu e,ceptia ca/ului in
care -actura a -ost de&a emisa

Ast-el, in con-ormitate cu ec8ivalentul acestui articol din alte state membre, -urni/orii trebuie
sa emita -acturi pentru avansurile incasate cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare
celei in care a incasat avansurile
Prin urmare, societatea poate e-ectua aceste ac8i/itii intracomunitare ta,abile daca i se
comunica deci/ia privind inscrierea in "egistrul operatorilor intracomunitari cel tar/iu pana in
cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care -urni/orul a incasat avansurile si are obligatia
de a emite o -actura pentru aceste avansuri incasate
Servicii de training in :ermania. Sunt
achizitii intracomunitare? Registrul
operatorilor intracomunitari
Georgeta %erban Matei, valabil la 0+-Aug-2010
Tags: !actura, TVA, achizitii intracomunitare, Registrul operatorilor intracomunitari,
O: 6(3(++$, codul !iscal, 4odul muncii, ;egea '%'3(++', O182 $%,(3(++/, O7:
%/3(+,+, ;egea 6%3(++#, Ordinul #,)3(++)
Intrebare: Societatea noastra care are ca obiect de activitate activitati de realizare a so!t-
ului la comanda* vrea sa trimita ( dintre salariati la un training 1icroso!t in :ermania*
training ce se va des!asura pe teritoriul :ermaniei. 4um se procedeaza in urmatoarele (
situatii:
,. daca !irma romaneasca nu este inca inscrisa in registru operatorilor intracomunitari*
va putea e!ectua plata* urmand ca pana la emiterea !acturii sa se inscrie in acest
registru? sunt aceste servicii de training achizitii intracomunitare?
(. daca !acturile de training sunt emise si platite de salariati sunt deductibile pentru
!irma romaneasca?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0n primul rand depide de 8otararea adoptata de societate :aca societatea 8otaraste sa trimita
doi anga&ati la speciali/are in Germania si costurile de pregatire pro-esionala sunt suportate de
societate atunci pentru serviciile de training locul prestarii serviciilor este considerat locul
prestarii e-ective al acestor servicii, adica in Germania

0n aceasta situatie -urni/orul din Germania va emite aceasta -actura cu T5A german pe
numele societatii dvs, T5A pentru care societatea dvs nu are drept de deducere a T5A :pv
contabill operatiunea se inregistrea/a la valoarea totala intr-un cont de c8eltuieli si se
raportea/a in decontul de T5A la randul 27, ca operatiune neimpo/abila Acest tip de prestari
de servicii se incadrea/a in categoria e,ceptiilor -iind reglementate de art133 alin 7 punctul
c

Pentru operatiunile preva/ute la e,ceptiile de la art133 alin 7 1 unde se incadrea/a si
cursurile de pregatire pro-esionala2, nu este necesara inscrierea in "egistrul operatorilor
intracomunitari, -iind o operatiune ta,abila la locul prestarii e-ective si nu se declara in
declaratia recapitulativa

0ncepand cu data de 1 august 2010, pentru reali/area sc8imbului de in-ormatii in domeniul
T5A cu statele membre ale 6niunii !uropene, vor -i utili/ate in-ormatiile din "egistrul
operatorilor intracomunitari 0n acest sens, toate persoanele &uridice impo/abile platitoare de
T5A, persoanele &uridice neimpo/abile care e-ectuea/a operatiuni intracomunitare sunt
obligate sa se inscrie in acest registru pentru a obtine valididatea codului de platitor de T5A
Cererea de solicitare a inregistrarii in "egistrul operatorilor intracomunitari se -ormulea/a si
se depune la organul -iscal competent numai in situatia in care persoana respectiva,
intentionea/a sa e-ectue/e una sau mai multe operatiuni intracomunitare

%olicitarea inregistrarii in "egistrul operatorilor intracomunitari trebuie sa aiba loc inainte de
e-ectuarea operatiunilor intracomunitare

0n ba/a contractului inc8eiat pentru prestarea serviciilor, prestatorul trebuie sa veri-ice
periodic valabilitatea codului de inregistrare pentru -iecare luna in care serviciul a -ost
prestat

:aca in ba/a con-irmarii primite se constata ca respectivul cod nu este valid in perioada
e-ectuarii serviciului, se considera ca prestarea a -ost e-ectuata catre o persoana neimpo/abila
pentru care se colectea/a T5A in ba/a regulii generale stabilite la articolul 133 alineatul 3 0n
acest ca/, serviciul nu se mai incadrea/a in categoria prestarilor intracomunitare

:aca bene-iciarul nu comunica un cod valabil de T5A sau comunica acest cod, dar prestatorul
nu obtine con-irmarea validitatii acestuia, se considera ca prestarea de servicii este reali/ata
catre o persoana neimpo/abila in acest ca/, prestatorul din "omania este obligat sa colecte/e
T5A la valoarea serviciului prestat
Totusi, daca ulterior emiterii -acturii in regim normal de ta,are,bene-iciarul comunica un cod
valabil de T5A, prestatorul trebuie sa aplice regula generala de ta,are de la articolul 133 alin
122 din Codul -iscal daca bene-iciarul este o persoana impo/abila

Pentru corectarea -acturii initiale emisa prin aplicarea regimului de ta,are, bene-iciarul este
obligat sa -aca dovada ca avea calitatea de persoana impo/abila in momentul in care ta,a a
devenit e,igibila pentru serviciul prestat in -avoarea sa :ovada consta in con-irmarea
o-iciala a autoritatii -iscale din statul membru in care bene-iciarul este stabilit

%ublinie/ ca este responsabilitatea prestatorului din "omania de a veri-ica valabilitatea
codurilor de inregistrare in scopuri de T5A -urni/ate de catre bene-iciarii de servicii
stabiliti in alte state membre

C8iar daca este inregistrata in scopuri de T5A in ba/a prevederilor art 143 sau 143?1, se
considera ca o persoana nu are un cod valabil de T5A in situatia in care nu -igurea/a in
"egistrul operatorilor intracomunitari

!-ectuarea operatiunilor intracomunitare de catre persoanele care sunt obligate sa se inscrie
in "egistrul operatorilor intracomunitari, dar nu s-au inscris pana la momentul constatarii
repre/inta contraventie reglementata prin OG *2)2003 privind Codul -iscal, articolul 21*?2,
alineatul 112 Contraventia constatata se sanctionea/a cu amenda contraventionala de la 1000
lei la 4000 lei asa cum este reglementata prin articolul 21*?2, alineatul 122


2 0nregistrarea c8eltuielilor cu -acturile emise pe numele salariatilor si ac8itate de acestia in
nume personal in strainatate, nu sunt recunoscute la calculul pro-itului impo/abil

Putem -ace apel insa la unele prevederi din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu
modi-icarile si completarile ulterioare pentru HreincadrareaD acestor c8eltuieli in limite
deductibile:
- art 21, alin 112 care de-ineste c8eltuielile deductibile in sensul ca sunt deductibile acele
sume e-ectuate in scopul reali/arii de venituri impo/abile, inclusiv c8eltuielile preva/ute de
alte acte normative in vigoare=
- art 21, alin 122, lit 82 care stabileste ca sunt c8eltuieli deductibile c8eltuielile cu -ormarea si
per-ectionarea pro-esionala a personalului anga&at=

Actele normative care reglementea/a conceptul de -ormare si per-ectionare pro-esionala sunt:
- Codul muncii, aprobat prin 'egea 43)2003,
- OG 12*)2000 privind -ormarea pro-esionala a adultilor, republicata, cu modi-icarile si
completarile aduse prin OG 9+)2007, aprobata prin 'egea 747)2007,
- FG 41()1**4 privind uneledrepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate
pentru misiuni temporare, cu modi-icarile ulterioare

Codul muncii prevede la art 1(( si urmatoarele, ca -ormarea pro-esionala a salariatilor se
poate reali/a prin urmatoarele -orme:
a2 participarea la cursuri organi/ate de catre anga&ator sau de catre -urni/orii de servicii de
-ormare pro-esionala din tara sau din strainatate=
b2 stagii de adaptare pro-esionala la cerintele postului si ale locului de munca=
c2 stagii de practica si speciali/are in tara si in strainatate=
d2 ucenicie organi/ata la locul de munca=
e2 -ormare individuali/ata=
-2 alte -orme de pregatire convenite intre anga&ator si salariat

FG 41()1**4 reglementea/a ca prevederile 8otararii se aplica si personalului trimis in
strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar repre/entand cursuri si stagii
de practica si speciali/are sau per-ectionare

Coroborand toate aceste reglementari legale se poate trage conclu/ia ca pe ba/a unei 8otarari
a conducerii societatii, salariatii pot participa la cursuri de pregatire pro-esionala, in una din
-ormele preva/ute de actele normative anterior pre/entate, la invitatia unor centre de pregatire
sau intr-o alta -orma acceptata de societate

Eusti-icarea c8eltuielilor cu transportul si ca/are se -ace cu documentele reglementate de
OM!. 3412)200( privind documentele -inanciar-contabile:
- deci/ie interna,
- ordin de deplasare 1delegatie2 in strainatate cod 17-4-7)a,
- decont de c8eltuieli pentru deplasari e,terne, cod 17-4-4,
- dispo/itie de plata)incasare, dupa ca/, atunci cand sumele privind c8eltuielile sunt mai mari
sau mai mici decat cele primite

.orma acestor acte &usti-icative se adaptea/a la speci-icul -iecarei societati si necesitatile
proprii de in-ormare
>iletele de tren si -acturile de ca/are sunt in mod normal emise pe numele salariatilor si ele
pot -i decontate ca -iind c8eltuieli e-ectuate de societate pentru per-ectionarea salariatilor
C8eltuielile cu indemni/atia de deplasare nu trebuie &usti-icate, dar se limitea/a din punct de
vedere al deducerii la de 2,4 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice 1art 21, alin
132, litb2

:e asemenea, persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si
alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanelor care au calitatea de pensionari ai
sistemului public de pensii nu le sunt aplicabile prevederile art 000 din ordonanta de urgenta

Asadar, prevederile art 000 din O6G 4()2010 se aplica oricarei activitati des-asurate in a-ara
unei relatii de anga&are cu e,ceptia celor preva/ute la alin 122 al art 1

:upa cum se poate observa, veniturile asimilate salariilor nu sunt e,cluse din s-era de aplicare
a art 000 din O6G 4()2010 :rept urmare, intrucat activitatea administratorului nu este
des-asurata ca urmare a unei relatii de anga&are si daca administratorul nu are si calitatea de
pensionar al sistemului public de pensii, veniturile obtinute de administrator sunt supuse
prevederilor O6G 4()2010 si a #ormei metodologice de aplicare a acesteia

#orma metodologica de aplicare a O6G 14()2004 stabileste la art 3 ca persoanele care
reali/ea/a e,clusiv venituri de natura pro-esionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau
semestrial - sau oca/ional datorea/a contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari
pentru soma& si de asigurari sociale pentru sanatate, preva/ute la art 000 alin 122 din ordonanta
de urgenta

Totodata si persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, reali/ea/a si venituri de
natura pro-esionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial - datorea/a
contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura pro-esionala

#umai persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, reali/ea/a si venituri de natura
pro-esionala in mod oca/ional nu datorea/a contributiile individuale si pentru aceste venituri
de natura pro-esionala
5eniturile administratorului nu pot -i considerate venituri reli/ate oca/ional ast-el ca, el
datorea/a contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru soma& si de
asigurari sociale pentru sanatate, preva/ute la art 000 alin 122 din ordonanta de urgenta
indi-erent daca, concomitent, reali/ea/a venituri din salarii

Administratorul are obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul
public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru soma&, respectiv de a inc8eia contracte de
asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate

:eclaratiile de asigurare se depun, o singura data, pana la data de 24 a lunii pentru luna
anterioara in care s-au reali/at venituri de natura pro-esionala, la casa teritoriala de pensii si,
dupa ca/, la agentia pentru ocuparea -ortei de munca &udeteana sau a municipiului >ucuresti
din ra/a de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate

0n ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate, societatea comerciala la care
isi des-asoara activitatea administratorul datorea/a contributia anga&atorului 14,2I2 intrucat
veniturile respective sunt asimilate salariului din punctul de vedere al legislatiei -iscale si intra
in -ondul de salarii reali/at, con-orm art 24( alin 122 din 'egea *4)200+ si art 3 din #ormele
metodologice aprobate prin Ordinul +19)2009

Obligatia virarii ambelor contributii revine societatilor comerciale, care platesc indemni/atia
administratorului, con-orm art 249 alin 192 din 'egea *4)200+, prin mentionarea acestuia la
categoria HCTD in 'ista nominala cuprin/and persoanele asigurate pentru care se plateste
contributia de asiguari sociale de sanatate 1ane,a 2a2

:ispo/itiile #ormelor metodologice de aplicare a prevederilor art 000 din O6G 4()2010 nu
sunt in concordanta cu cele ale Ordinului +19)2009

Ast-el, potrivit #ormelor metodologice de aplicare a prevederilor art 000 din O6G 4()2010,
pentru veniturile de natura pro-esionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste
de persoana care le reali/ea/a la termenele stabilite in 'egea *4)200+, cu modi-icarile si
completarile ulterioare Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de
sanatate pentru veniturile de natura pro-esionala este reglementata prin 'egea *4)200+ si prin
#ormele metodologice privind stabilirea documentelor &usti-icative pentru dobandirea calitatii
de asigurat, respectiv asigurat -ara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de
e,ecutare silita pentru incasarea sumelor datorate la .ondul national unic de asigurari sociale
de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei #ationale de Asigurari de %anatate

Pe de alta parte, la art4 din Ordinul +19)2009 se prevede ca, contributia lunara a persoanelor
asigurate se stabileste sub -orma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra veniturilor din
salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impo/itului pe venit Anga&atorul are
obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana
asigurata in contul desc8is pe seama C#A% la unitatile teritoriale ale Tre/oreriei %tatului in a
caror ra/a anga&atorii sunt luati in evidenta ca platitori de impo/ite si ta,e

0n ceea ce priveste contributia la sistemul asigurarilor pentru soma&, dupa intrarea in vigoare a
O6G 4()2010 si a normelor metodologice de aplicare, administratorul are obligatia sa se
asigure in acest sistem avand in vedere ca prestea/a o activitate in a-ara unei relatii de
anga&are

>a/a de calcul al contributiilor individuale, preva/uta la art 000 alin 132 din ordonanta de
urgenta, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru soma& o constituie venitul net
lunar reali/at, dar nu mai mult de ec8ivalentul a 4 salarii medii brute pe economie, pentru
veniturile de natura pro-esionala cu caracter repetitiv - lunar, trimestrial sau semestrial-

>a/a lunara de calcul al contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate preva/uta la art 000
alin 132 din ordonanta de urgenta o constituie cuantumul net al veniturilor de natura
pro-esionala reali/ate lunar, determinat ca di-erenta intre venitul brut si c8eltuielile
deductibile a-erente reali/arii venitului, care este limitat la ec8ivalentul a 4 salarii medii brute
pe economie si nu poate -i mai mic decat un salariu de ba/a minim brut pe tara, daca acest
venit este singurul asupra caruia se calculea/a contributia

Modelul declaratiilor de asigurare se aproba in termen de 9 /ile de la intrarea in vigoare a
normelor metodologice, prin ordin al presedintelui Casei #ationale de Pensii si Alte :repturi
de Asigurari %ociale si al presedintelui Agentiei #ationale pentru Ocuparea .ortei de Munca


0nregistrari contabile:

1 C8eltuieli cu indemni/atia administratorului:

+71 ; 721
<C8eltuieli cu salariile <Personal - salarii datorate<
personalului<

2 "etineri din indemni/atie:

721 ; I
<Personal - salarii datorate< 777
H0mpo/itul pe venituri
de natura salariilorD
7317
HContributia anga&atilor pentru asigurarile
sociale de sanatateD

3 Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate:
+743 ; 7313
HContributia anga&atorului pentru HContributia anga&atorului pentru
asigurarile sociale de sanatateD asigurarile sociale de sanatateD

Prin H:eclaratia de inregistrare -iscala):eclaratie de mentiuni pentru persoane &uridice,
asocieri si alte entitati -ara personalitate &uridica 10102D se va solicita luarea in evidenta ca
platitor de impo/it pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributia pentru
asigurari sociale de sanatate
O7: %'3(+,+. Registrul operatorilor
intracomunitari. 4ontraventii
Ana Maria Georgescu, valabil la 02-Aug-2010
Tags: O7: %'3(+,+, registrul operatorilor intracomunitari, 4odul de procedura !iscal
Intrebare: 4e poate sa !aca o societate care importa bunuri din 78* nu a primit inca
certi!icatul de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari si are transporturi
cu bunuri pe drum* care vor sosi dupa , august dar inainte de obtinerea certi!icatului?
Are voie sa receptioneze bunurile? 4are sunt consecintele?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Con-orm art 00 alin 132 din O6G 47)2010 privind unele masuri pentru combaterea eva/iunii
-iscale, prin care s-a introdus obligatia persoanelor impo/abile de a se inregistra in "egistrul
operatorilor intracomunitari, in ca/ul aprobarii de catre organele -iscale competente a cerilor
depuse pana la data de 1 august 2010 de catre persoanele care trebuie sa solicite aceasta
inregistrare, data inregistrarii in "egistrul operatorilor intracomunitari va -i data de 1 august
2010

Con-orm art 21* 1secund2 din O6G *2)2003 privind Codul de procedura -iscal, ast-el cum a
-ost modi-icata de O6G 47)2010, constituie contraventie e-ectuarea de operatiuni
intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in "egistrul operatorilor
intracomunitari -ara a -i inscrise con-orm legii, in acest registru Contraventia se sanctionea/a
cu amenda de la 1000 lei la 4000 lei

Prin urmare trebuie sa urmariti respectarea de catre organel -iscale a prevederilor art 00 alin
132 din O6G 47)2010 privind unele masuri pentru combaterea eva/iunii -iscale, daca ati depus
cererea pana la data de 1 august 2010
;ivrari 4I. Ordinul $+%%
:ana Einga, valabil la 0+-Aug-2010
Tags: livrari 4I, ordinul $+%%
Intrebare: 8videnta contabila!iscala - achizitie intracomunitara. 2actura si receptia in
luni di!erite.
Am achizitionat mar!a din Aulgaria in valoare de ,+.+++ euro. 4onditia de livrare este
4I depozitul nostru.
<ata !acturii este de $+.+%.(+,+* curs '*, lei. Am e!ectuat doar inregistrarea contabila
''(#&''() ))6+lei. In declaratia $++ din luna 1ai am preluat la rubrica achizitii
intracomunitare ',+++ lei cu TVA ))6+lei. In declaratia $6+ din luna 1ai am evidentiat
suma de ',+++ lei.
1ar!a a !ost receptionata pe data de +$.+#.(+,+* curs '.% lei. Am e!ectuat inregistrarea
mar!urilor potrivit NIR $),&'+, '%+++ lei. Nu am mai evidentiat nimic in declaratiile
$++ si $6+ a!erente lunii Iunie. otrivit conditiei de livrare 4I* nu consideram corecta
utilizarea contului $() pentru ca trans!erul riscului si bene!iciilor a avut loc la data
receptiei. 4onsiderati corecte inregistrarile contabile si modul de intocmire al
declaratiilor?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Con-orm art 147 alin 132 din OM.P 3044)200* :

< 132 %unt re-lectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru
care s-au trans-erat riscurile si bene-iciile a-erente, dar care sunt in curs de aprovi/ionare
1grupa 32 <%tocuri in curs de aprovi/ionare< din Planul de conturi general2

144 - 112 0nregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se e-ectuea/a la data trans-erului
riscurilor si bene-iciilor<

1 Avand in vedere conditia de livrare C0P, data trans-erului riscurilor si bene-iciilor este data
receptiei mar-urilor 1030+20102 'a aceasta data mar-urile vor -i inregistrate in contabilitate
la cursul de 7,4 lei si in contul 391 <Mar-uri< #u se -oloseste contul 329 deoarece stocurile
nu sunt in curs de aprovi/ionare

Con-orm art 134 alin 132 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal:

<132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generator<2 Avand in vedere prevederea legala de mai sus, e,igibilitatea T5A intervine la data emiterii
-acturii 1300420102, deci trebuia evidentiata atat in :eclaratia recapitulativa cat si in
:econtul de T5A a-erente lunii mai 2010

Conclu/ie: Consider corecte inregistrarile contabile si modul de intocmire a declaratiilor
Achizitie de bunuri cu transport din tara
78* dar !acturata de o tara non 78.
<eclaratia $6+
Adrian >enta, valabil la 29-0ul-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia $6+, codul !iscal, TVA, OANA2 )#3(+,+
Intrebare: 4um se trateaza d.p.d.v. al declaratiei $6+ o achizitie de bunuri cu transport
dintr-o tara intracomunitara* dar !acturata de o tara non 78?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 5om anali/a raspunsul pornind de la urmatoarele ipote/e:
- mar-urile sunt de provenienta e,tracomunitara, s-a e-ectuat vamuirea intr-un stat tert si
sunt transportate in "omania din acel stat tert
- Anali/am situatia considerand ca nu intervine nici un regim suspensiv al T5A ca situatie
particulara si nici operatia nu este considerata non trans-er
:aca mar-urile sunt de origine comunitara, atunci e,ista o contradictie in intrebare deoarece
c8iar daca -urni/orul este dintr-un stat tert, atunci el are obligatia inregistrarii in scopuri de
T5A in comunitate, direct sau prin repre/entant -iscal iar activitatea este o ac8i/itie
intracomunitara obisnuita
Ast-el, sunt aplicabile prevederile de la pct 3 din OA#A. 9+)2010, privind instructiuni de
completare a declaratiei recapitulative stabilita de art 14+?7 din Codul -iscal, denumita
declaratia 3*0, ce stabileste:
@Pentru ac8i/itiile intracomunitare de bunuri care provin de la un -urni/or nestabilit in
Comunitate si care a desemnat un repre/entant -iscal in statul membru in care incepe
transportul bunurilor sau care provin de la un -urni/or stabilit in Comunitate, inregistrat prin
repre/entant -iscal in statul membru din care e-ectuea/a livrarea intracomunitara de bunuri, la
rubrica <:enumire operator intracomunitar< va -i inscrisa denumirea -urni/orului 1nu a
repre/entantului -iscal2, iar la rubrica <Cod operator intracomunitar< va -i inscris codul de
inregistrare in scopuri de T5A atribuit persoanei straine prin repre/entant -iscal

%imilar se procedea/a si in situatia in care -urni/orul nestabilit in Comunitate nu si-a
desemnat un repre/entant -iscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea
de catre unele state membre a masurilor de simpli-icare a declararii importurilor, respectiv o
repre/entare globala de catre o societate care poate -i, de e,emplu, o societate de
e,peditie)transport, operatorul e,tracomunitar se considera repre/entat -iscal de societatea
respectiva
!,emplu: o societate <A< dintr-un stat e,tracomunitar 1J2 vinde unei societati din "omania
<>< bunuri >unurile sunt importate intr-un stat membru al 6niunii !uropene 1K2 de catre
societatea de e,peditie <C< si apoi aceeasi societate <C< declara in numele -urni/orului <A<
din statul e,tracomunitar 1J2 1dar sub propriul cod de T5A2 livrarea intracomunitara a
bunurilor din statul membru 1K2 in "omania
0n ast-el de situatii se va considera drept repre/entant -iscal societatea de e,peditie <C< 0n
declaratia recapitulativa privind ac8i/itiile intracomunitare, la rubrica <:enumire operator
intracomunitar< va -i inscrisa denumirea -urni/orului, respectiv societatea <A< din statul
e,tracomunitar 1J2, iar la rubrica <Cod operator intracomunitar< codul din statul membru 1K2
al societatii de e,peditie <C< care a declarat livrarea intracomunitara@
Ast-el putem conclu/iona:
- sumele se declara pe codul de T5A, al casei de e,peditii, al comisionarului vamal sau
repre/entantului -iscal
- denumirea este a -urni/orului e,tern din tara terta
2actura comision. TVA
0rina :umitrescu, valabil la 21-0ul-2010
Tags: !actura, comision, contract de comision, 4odul !iscal, TVA, 2ormularul $++,
2ormularul $6+
Intrebare: Am intermediat achizitionarea unui echipament de la un !urnizor din Italia
pentru un client din Romania* pentru aceasta intermediere va trebui sa emit o !actura
de comision !urnizorului din Italia.
1entionez ca !urnizorul a emis invoice-ul direct clientului din Romania si ca toti
parteneri implicati sunt inregistrati ca platitori in scopuri de TVA.
4um emit !actura pentru comision cu sau !ara TVA? 8ste necesar un contract pentru
aceasta intermedire?
4omisionul este limitat .e"emplu: sa nu depaseasca ,%? din valoarea echipamentului ce
a !acut obiectul intermedierii0?
In ce declaratii trebuie declarata acesta livrare intracomunitara de servicii?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Contractul de comision este un contract consensual in sensul ca el ia nastere prin
simplu acord de vointa al partilor Asadar, -orma scrisa nu este ceruta de lege pentru
valabilitatea contractului 0nsa, pentru a putea -ace dovada e,istentei relatiei contractuale cu
-urni/orul din 0talia, este recomandabila inc8eierea contractului in -orma scrisa
0ncadrarea unei operatiuni din punct de vedere contabil si -iscal se reali/ea/a in ba/a
contractelor inc8eiate intre parti care trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor
Cuantumul remuneratiei cuvenite comisionarului este stabilit prin conventia partilor sub
-orma unei sume -i,e sau a unui procent calculat la valoarea a-acerii reali/ate de comisionar,
nee,istand o limita minima sau ma,ima preva/uta de legislatie
Potrivit art 12+ alin 112 din 'egea 91)2003 privind Codul -iscal, din punct de vedere al T5A,
sunt operatiuni impo/abile in "omania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a2 operatiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, in s-era ta,ei, e-ectuate cu plata=
b2 locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a -i in "omania=
c2 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este reali/ata de o persoana impo/abila
actionand ca atare=
d2 livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa re/ulte dintr-o activitate economica
0n con-ormitate cu prevederile art 12* alin 132 lit e2, din punct de vedere al T5A,
operatiunile de intermediere e-ectuate de persoane care actionea/a in numele si in contul altei
persoane, atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii sunt
considerate prestari de servicii
Ast-el cum prevede art 133 alin 122, ca regula generala, locul de prestare a serviciilor catre o
persoana impo/abila care actionea/a ca atare este locul unde respectiva persoana care
primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice :aca serviciile sunt
-urni/ate catre un sediu -i, al persoanei impo/abile, a-lat in alt loc decat cel in care persoana
isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se a-la
respectivul sediu -i, al persoanei care primeste serviciile 0n absenta unui ast-el de loc sau
sediu -i,, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impo/abila care primeste
aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita
%erviciului pe care l-ati descris i se aplica aceasta regula generala, intrucat acesta nu se poate
incadra pe niciuna dintre e,ceptiile preva/ute la art 133 alin 172 si 192 din Codul -iscal
Punctul 13 alin 172 din Titlul 50 al #ormelor metodologice de aplicare a 'egii 491)2003
privind Codul -iscal stabileste ca, in situatia in care acestor servicii li se aplica regula generala
de stabilire a locului de prestare si sunt prestate catre o persoana impo/abila care are sediul
activitatii economice in a-ara "omaniei, dar este stabilita in "omania prin sediu)sedii -i,e, se
va considera ca locul prestarii serviciilor este locul in care bene-iciarul si-a stabilit sediul
activitatii sale economice, sau, dupa ca/, un sediu -i, situat in alt stat, daca bene-iciarul poate
pre/enta dove/i su-iciente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii au -ost prestate
catre sediul activitatii sale economice, sau catre un sediu -i, stabilit in alt stat, si nu catre
sediul)sediile -i,e din "omania
:aca sunt prestate catre o persoana impo/abila care are sediul activitatii economice in
"omania, dar este stabilita in a-ara "omaniei prin sediu)sedii -i,e, se va considera ca locul
prestarii serviciilor este sediul -i, catre care serviciile sunt prestate, daca bene-iciarul poate
pre/enta dove/i su-iciente prestatorului pentru a demonstra ca aceste servicii nu au -ost
prestate catre sediul activitatii economice din "omania, ci catre sediul)sediile -i,e din a-ara
"omaniei
:ove/ile pe care bene-iciarul poate sa le pre/inte pentru a demonstra ca serviciile sunt in -apt
prestate catre sediul activitatii sale economice sau catre un sediu -i, pot consta in: contractul
si)sau -ormularul de comanda care identi-ica sediul care primeste serviciile, -aptul ca sediul
respectiv este entitatea care plateste pentru serviciile respective sau costul serviciilor este in
-apt suportat de respectiva entitate, natura serviciilor permite identi-icarea, in mod particular,
a sediului)sediilor catre care serviciul este prestat, orice alte in-ormatii relevante pentru
stabilirea locului prestarii
:e asemenea, atunci cand bene-iciarul este o persoana impo/abila stabilita in alt stat membru,
si serviciul este prestat catre sediul activitatii economice sau un sediu -i,, a-lat in alt stat
membru decat "omania, prestatorul trebuie sa -aca dovada ca bene-iciarul este o persoana
impo/abila si ca este stabilit in Comunitate %e considera ca aceasta conditie este indeplinita
atunci cand bene-iciarul comunica prestatorului o adresa a sediului activitatii economice, sau,
dupa ca/, a unui sediu -i,, din Comunitate, precum si un cod valabil de T5A atribuit de
autoritatile -iscale din alt stat membru, inclusiv in ca/ul persoanelor &uridice neimpo/abile
care sunt inregistrate in scopuri de T5A %e considera ca prestatorul a actionat de buna
credinta, in ceea ce priveste stabilirea -aptului ca bene-iciarul sau este o persoana impo/abila,
atunci cand a obtinut con-irmarea validitatii codului de T5A atribuit bene-iciarului sau de
autoritatile -iscale din alt stat membru prin intermediul procedurilor de securitate e,istente la
nivel comunitar
:aca bene-iciarul, care este stabilit in alt stat membru decat "omania, nu comunica un cod
valabil de T5A, si)sau prestatorul nu obtine con-irmarea validitatii codului de T5A al
clientului sau, se va considera ca prestarea de servicii este reali/ata catre o persoana
neimpo/abila Totusi, in situatia in care ulterior emiterii -acturii bene-iciarul comunica un cod
valabil de T5A atribuit de autoritatile -iscale din alt stat membru, se vor aplica prevederile art
133 alin 122 din Codul -iscal, respectiv va considera ca operatiunea nu este impo/abila in
"omania, -iind impo/abila la locul unde este stabilit bene-iciarul, daca bene-iciarul poate -ace
dovada ca avea calitatea de persoana impo/abila in momentul in care ta,a a devenit e,igibila
:ovada consta intr-o con-irmare o-iciala a autoritatii -iscale din statul membru in care
bene-iciarul este stabilit 1alin 1*22
Ast-el, aceste servicii prestate catre societatea din 0talia nu sunt impo/abile in "omania, daca
sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- bene-iciarul comunica o adresa a sediului activitatii economice, sau, dupa ca/, a unui sediu
-i,, din 0talia sau alt stat din Comunitate, precum si un cod valabil de T5A atribuit de
autoritatile -iscale din alt stat membru
- bene-iciarul -ace dovada ca serviciile sunt in -apt prestate catre sedii ale activitatii
economice sau catre sedii -i,e ale acestuia din 0talia sau alt stat membru
:aca conditiile sunt indeplinite, serviciile prestate nu sunt impo/abile in "omania
.actura se va intocmi -ara T5A, cu respectarea prevederilor art 144 din 'egea 491)2003
privind Codul -iscal Aceasta se va raporta prin .ormularul 300 <:econt de T5A<, aprobat
prin OA#A. 99)2010 la "andul 3 cu preluarea sumelor la "andul 31
Potrivit dispo/itiilor art 14+
7
alin 112 lit c2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, orice
persoana impo/abila inregistrata in scopuri de T5A con-orm art 143 sau art 143
1
trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la organele -iscale competente, pana la data de 14 inclusiv a lunii
urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentionea/a prestarile
de servicii preva/ute la art 133 alin 122 e-ectuate in bene-iciul unor persoane impo/abile
nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de T5A in statul
membru in care acestea sunt impo/abile, pentru care e,igibilitatea de ta,a a luat nastere in
luna calendaristica respectiva
Prin urmare, acest serviciu se raportea/a prin .ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P 17130102)r
aprobat prin OA#A. 9+)2010, pana la data de 14 inclusiv a lunii urmatoare unei luni
calendaristice
2actura emisa pentru livrari de
combustibil. Reparatii auto si piese de
schimb. Regim TVA
Ana Maria Georgescu, valabil la 1*-0ul-2010
Tags: TVA, codul !iscal, combustibil, !acturi, declaratia $6+
Intrebare: 2irma transporta bunuri in tari din 78 pentru o !irma din Austria cod valid
TVA. So!erii alimenteaza tir-ul cu combustibil !ac reparatii si cumpara piese in tari din
78. 2acturile sunt !ara TVA pentru ca a dat codul valid de TVA din RO. Se declara in
<eclaratia $6+ si la ce achizitie sau....
1asinile stau in 8uropa #-/ luni pe an.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: .acturile emise pentru livrarile de combustibil e-ectuate de la pompa din alt stat
membru trebuie sa cuprinda T5A din statul membru respectiv pentru ca maga/inl 1-urni/orul2
c8iar daca primeste de la so-er codul de inregistrare in scopuri de T5A din "omania, nu poate
aplica scutirea de T5A con-orm legislatiei din acel stat membru neavand dovada e,pedierii
sau transportarii bunului livrat in a-ara statului sau membru
T5A din aceasta -actura se restituie de statul membru in care s-a e-ectuat ac8i/itia de
combustibil in conditiile si con-orm procedurii stabilite de legislatia statului membru
respectiv, care transpune prevederile :irectivei 200()*)C!
:reptul la rambursarea ta,ei a-erente ac8i/itiilor este determinat con-orm legislatiei din %M
de rambursare
Cererea de rambursare se adresea/a statului membru respectiv pe cale electronica inaintata
organului -iscal competent din "omania prin intermediul portalului electronic pus la
dispo/itie de A#A. 1adresa LLLana-ro - declaratii electronice2
Perioada de rambursare este de ma,imum un an calendaristic si de minimum 3 luni
calendaristice Poate -i mai mica de 3 luni daca este perioada ramasa pana la s-arsitul anului
calendaristic
Pentru reparatii si piesele de sc8imb incorporte de societatea care a e-ectuat reparatia
masinilor se poate admite -aptul ca -actura a -ost emisa -ara T5A din statul membru al
prestatorului avand codul de T5A din "omania al bene-iciarului si pentru care a aplicat regula
generala de stabilire a locului prestarii de la art 133 alin 122 din Codul -iscal 0n acest ca/
piesele de sc8imb sunt accesorii serviciului de reparatie -iind tratate din punct de vedere al
aplicarii T5A ca serviciu prestat si nu distinct ca livrare de bunuri 0n acest ca/ societatea din
"omania e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara de servicii care se impo/itea/a in "omania
con-orm art 133 alin 122 din Codul -iscal si pentru care se depune declaratia recapitulativa G
declaratia 3*0 si se trece in decont T5A 13002 la randurile 9, 91 si 911 si respectiv 1* 1*1
si 1*11
Achizitii intracomunitare. <i!erente
constatate la receptie. <eclaratia $6+
0rina :umitrescu, valabil la 12-Aug-2010
Tags: achizitii intracomunitare, declaratia $6+, TVA, codul !iscal, declaratia $++,
OANA2 (('%3(+,+
Intrebare: In cazul bunurilor primite de la o !irma din olonia* atunci cand e"ista
di!erente de cantitate intre !actura si receptie sau se primesc alte produse decat cele
inscrise pe !actura* noi inregistram di!erenta in minus $()&'+, .pentru a a>unge la
valoarea integrala a !acturii0* urmand ca di!erenta sa se solutioneze ulterior prin credit
note.
<i!erentele in plus nu le inregistram* nu le receptionam* mar!urile se gestioneaza la
depozit separat* e"tracontabil.
Intrebare: In declaratia $6+ se declara suma a!erenta intregii !acturi .receptie plus cont
$()0 sau numai mar!a receptionata? In luna in care se corecteaza cum se declara?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Potrivit art 14+
7
alin 112 lit c2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, orice persoana
impo/abila inregistrata in scopuri de T5A con-orm art 143 sau art 143
1
trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la organele -iscale competente, pana la data de 14 inclusiv a lunii
urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care mentionea/a ac8i/itiile
intracomunitare de bunuri ta,abile, pentru care e,igibilitatea de ta,a a luat nastere in luna
calendaristica respectiva

Ast-el cum prevede art 134 din legea mentionata, in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de
bunuri, -aptul generator intervine la data la care ar interveni -aptul generator pentru livrari de
bunuri similare, in statul membru in care se -ace ac8i/itia
0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine in cea de-a 14-a
/i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator Prin e,ceptie, e,igibilitatea
ta,ei intervine la data emiterii -acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul
ec8ivalent art 144 alin 112, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii
urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator

0n con-ormitate cu dispo/itiile art 137
1
-aptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau
la data prestarii serviciilor, cu e,ceptiile preva/ute in acest articol

Asadar, momentul e,igibilitatii ta,ei pentru ac8i/itiile intracomunitare intervine:
- in a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea=
- la data emiterii -acturii pentru livrarea respectiva catre persoana care cumpara bunurile,
inclusiv in ca/ul -acturilor pentru incasarea de avansuri partiale, daca -actura este emisa
inainte de data de 14 a lunii urmatoare lunii in care a intervenit -aptul generator, respectiv
livrarea

Potrivit 0nstructiunilor pentru completarea -ormularului 13*0 50!%2 <:eclaratie recapitulativa
privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< la rubrica ac8i/itii intracomunitare de
bunuri se inscrie suma totala a ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri, pe -iecare -urni/or,
pentru care persoana impo/abila care depune declaratia este obligata la plata ta,ei con-orm
art 141 din Codul -iscal, si pentru care e,igibilitatea ta,ei intervine in luna calendaristica
respectiva, inclusiv sumele din -acturile primite pentru plati de avansuri pentru ac8i/itii
intracomunitare de bunuri A&ustarile se declara pentru luna calendaristica in care intervine
e,igibilitatea ta,ei, con-orm art 1372 alin 132 din Codul -iscal, respectiv in luna
calendaristica in care regulari/area a -ost comunicata clientului

0n ca/ul pre/entat e,igibilitatea ta,ei pe valoare adaugata intervine la data emiterii -acturii
Prin urmare in -ormularul 3*0 se va declara suma a-erenta intregii -acturi
Potrivit art 13( lit b2 din 'egea491)2003 privind Codul -iscal, ba/a de impo/itare a ta,ei pe
valoare adaugata se reduce in ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea
ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in ca/ul anularii totale ori
partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cau/a ca urmare a unui acord scris intre
parti sau ca urmare a unei 8otarari &udecatoresti de-initive si irevocabile sau in urma unui
arbitra&

0n acest sens, punctul 20 alin 112 din #ormele de aplicare a 'egii 491)2003 privind Codul
-iscal stabileste ca, in situatiile preva/ute la art 13( din Codul -iscal, -urni/orii de bunuri
si)sau prestatorii de servicii isi a&ustea/a ba/a impo/abila a ta,ei dupa e-ectuarea
livrarii)prestarii sau dupa -acturarea livrarii)prestarii, c8iar daca livrarea)prestarea nu a -ost
e-ectuata, dar evenimentele preva/ute la art 13( din Codul -iscal intervin ulterior -acturarii si
inregistrarii ta,ei in evidentele persoanei impo/abile in acest scop -urni/orii)prestatorii
trebuie sa emita -acturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand ba/a de impo/itare se
reduce sau, dupa ca/, -ara semnul minus, daca ba/a de impo/itare se ma&orea/a, care vor -i
transmise si bene-iciarului Aceste prevederi se aplica si pentru livrari intracomunitare
>ene-iciarii au obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat initial, potrivit prevederilor
art 17( lit b2 si art 17* alin 172 lit e2 din Codul -iscal, numai pentru operatiunile preva/ute
la art 13( lit a2-c2 si e2 din Codul -iscal Aceste prevederi se aplica si pentru ac8i/itiile
intracomunitare

Ta,a este e,igibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art 13(
Totusi, regimul de impo/itare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de ba/a
care a generat aceste evenimente 11372 alin 132 din Codul -iscal2

Prin urmare, in ca/ul pre/entat, pentru di-erentele in minus constatate la receptie -urni/orul
are obligatia sa emita o -actura cu valorile inscrise cu semnul minus iar societatea dvs are
obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat initial

Potrivit art 144 alin 1112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal H"omania va accepta
documentele sau mesa&ele pe suport 8artie ori in -orma electronica drept -acturi, daca acestea
indeplinesc conditiile preva/ute de pre/entul articolD

Ast-el, documentele de tipul notelor de credit, ne-iind reglementate de legislatia -iscala din
"omania, repre/inta ec8ivalentul unor -acturi, daca acestea indeplinesc conditiile preva/ute
de art 144 din legea mentionata

Potrivit 0nstructiunilor pentru completarea -ormularului 13002 <:econt de T5A< cuprinse in
Ane,a nr 2 a OA#A. 2274)2010, la "andul 4 al acestui -ormular se inscriu si a&ustarile ba/ei
de impo/itare preva/ute la art 13( din Codul -iscal pentru care e,igibilitatea ta,ei intervine in
perioada de raportare, con-orm art 1372 alin 132 din Codul -iscal
'a "andul 19 - se inscriu aceleasi in-ormatii declarate la rd 4

Prin urmare, in luna in care -urni/orul va emite nota de credit pentru corectare -acturii initiale
valorile a-erente se vor raporta la "andul 4 si "andul 19 al -ormularului 13002 <:econt de ta,a
pe valoarea adaugata<
0n mod corespun/ator, operatiunea se va raporta cu semnul minus si in .ormularul 3*0
<:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P
17130102)r aprobat prin OA#A. 9+)2010
Inregistrari contabile achizitionare mar!a
78
0onut Einga, valabil la 0(-0ul-2010
Tags: inregistrari contabile, ordinul $+%%3(++6, ;egea %),3(++$, achizitii
intracomunitare
Intrebare: Am achizitionat mar!a din 7niunea 8uropeana in valoare de $(+++ 87RO.
1ar!a a sosit in tara impreuna cu !actura pe data de 6 iunie (+,+* iar !actura !usese
emisa pe data de $, mai. Intrebarea mea este ce inregistrari contabile trebuie sa !ac* in
ce luna si ce curs valutar !olosim?
Raspuns: Con-orm art 147 alin 132 si art 144 din Ordinul 3044)200*:
,, 132 %unt re-lectate, de asemenea, distinct in contabilitate, acele stocuri cumparate, pentru
care s-au trans-erat riscurile si bene-iciile a-erente, dar care sunt in curs de aprovi/ionare
1grupa 32 <%tocuri in curs de aprovi/ionare< din Planul de conturi general2
144 - 112 0nregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se e-ectuea/a la data trans-erului
riscurilor si bene-iciilorMM
Con-orm art 134 alin 132 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal:
,,132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generatorMM
Conclu/ie: Mar-a va -i inregistrata in contabilitate la data trans-erului riscurilor si bene-iciilor
131 mai2
0nregistrari contabile:

329,,Mar-uri in curs de aprovi/ionareMM ; 701 ,,.urni/oriMM 32000
euroJcurs valutar din 31 mai
772+ ,,T5A deductibilaMM ; 7729 ,,T5A colectataMM 32000 euroJcurs valutar din 31
maiN1*I
<econt bonuri din 2inlanda
Adrian >enta, valabil la 0+-0ul-2010
Tags: cheltuieli deductibile, bonuri, bon !iscal, @: ,+%3(++6, @: /$,3,66), deducere
cheltuieli
Intrebare: In conditiile in care un anga>at al societatii este trimis in 2inlanda in interes
de serviciu* bonurile .acolo nu se utilizeaza stampila 0 aduse ca si decont sunt
considerate cheltuieli deductibile? Se considera o achizitie intracomunitara si se trece la
TVA lunar? Sunt trecute si in declaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :in punctul de vedere al calitatii de document &usti-icativ pentru o c8eltuiala, sunt
valabile urmatoarele situatii indi-erent daca este vorba de un bon -iscal emis de o persoana
re/identa sau cu oca/ia unei deplasari in a-ara tarii, ast-el:
Odata cu adoptarea FG 104)200* prin care se abroga FG (31)1**9 G privind documentele
&usti-icative, toate actele normative, adoptate in aplicarea acestei 8otarari, cu re-erire la
bonurile -iscale, c8iar daca nu sunt abrogate e,pres, devin neaplicabile 0n plus OM.P
3412)200* G privind documentele -inanciar contabile utili/ate in activitatea economica, nu au
reglementari e,prese privind calitatea de document &usti-icativ a bonului -iscal
Ast-el va recomandam sa luati in considerare, prevederile din g8idul de utili/are a bonului
-iscal, elaborat de autoritatile -iscale, redat mai &os:
<112 >onurile -iscale emise cu aparatele de marcat electronice -iscale in ba/a O6G 2()1***
privind obligatia operatorilor economici de a utili/a aparate de marcat electronice -iscale,
republicata, cu modi-icarile si completarile ulterioare, sunt documente care atesta e-ectuarea
platii si se ane,ea/a la "egistrul de casa
122 0nregistrarea in contabilitate a bunurilor ac8i/itionate sau a serviciilor prestate, ac8itate cu
numerar sau card bancar, pe ba/a de bon -iscal, se poate e-ectua in urmatoarele conditii: 1i2
entitatea solicita -urni/orului -actura a-erenta bunurilor livrate sau serviciilor prestate, avand
ca ane,a bonul -iscal emis de aparatul de marcat electronic -iscal=
sau
ii2 entitatea &usti-ica c8eltuielile e-ectuate -ie prin documente care atesta intrarea in gestiune a
bunurilor ac8i/itionate, -ie cu alte documente cum sunt: ordin de deplasare, decont de
c8eltuieli, la care se ane,ea/a bonul -iscal, documentele respective -iind aprobate de persoana
care autori/ea/a e-ectuarea acestor c8eltuieli in ca/ul utili/arii decontului de c8eltuieli,
documentul utili/at este H:econt de c8eltuieli G cod 17-4-4D aprobat prin OM!. 3412)200(
privind documentele -inanciar-contabileD
Prin urmare consideram ca sumele c8eltuite pe aceste bonuri pot -i deduse, evident daca sunt
corespun/atoare scopului activitatii societatii, daca sunt insotite de un decont de c8eltuieli
aprobat de administratorul societatii, indi-erent daca sunt stampilate sau nu
:in punctul de vedere al T5A se retine:
−O din descrierea intrebarii delegatul din "omania nu a comunicat codul de T5A a societatii
din "omania iar societatea din .inlanda nu a e-ectuat o livrare scutita de T5A Prin urmare
noi consideram ca nu este vorba de o ac8i/itie intracomunitara de bunuri care va -i cu ta,are
inversa in "omania con-orm art 149 alin 122 din Codul -iscal
O 0n plus art 12+ alin 172 din Codul -iscal stabileste:
O HPrin derogare de la prevederile alin 132 lit a2, nu sunt considerate operatiuni impo/abile
in "omania ac8i/itiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a2 sunt e-ectuate de o persoana impo/abila care e-ectuea/a numai livrari de bunuri sau prestari
de servicii pentru care ta,a nu este deductibila sau de o persoana &uridica neimpo/abila=
b2 valoarea totala a acestor ac8i/itii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior pla-onul de
10000 euro, al carui ec8ivalent in lei este stabilit prin norme
!vident ca solutia noastra porneste de la prea multe premi/e, ast-el dvs trebuie sa veri-icati cu
e,actitate daca societatile din .inlanda au emis bonurile scutite de T5A, scutite ca e-ect al
comunicarii unui cod -iscal din "omania si nu ca ar -i scutita livrarea in ba/a legislatiei
interne din aceasta tara 0n ca/ul in care toate bunurile si serviciile ac8i/itionate sunt cu T5A
din .inlanda sau sunt scutite de T5A prin e-ectul legii din aceasta tara, noi consideram ca nu
este o ac8i/itie intracomunitara
:aca o singura ac8i/itie din aceasta tara este scutita de T5A ca urmare a comunicarii codului
-iscal din "omania, atunci consideram ca este o ac8i/itie intracomunitara, cu modi-icarea
vectorului -iscal si depunerea declaratiilor recapitulative
Transport international de mar!a.
<eclaratii
0onut Einga, valabil la 04-0ul-2010
Tags: Registrul operatorilor intracomunitari, ANA2 )#3(+,+, O7: %'(+,+, servicii
intracomunitare, prestari servicii, declaratia $6+
Intrebare: Sunt o !irma ce are obiect principal de activitate transport international de
mar!a .TIR 0* !iind inreg. in scop de TVA.
Intrebare:
,. trebuie sa ma inscriu in Registrul operatorilor intracomunitari daca e!ectuez
transport international de mar!a intre doua !irme din cadrul 78* romana-straina sau
straina-straina* dupa data de +,.+/.(+,+?
(. ce documente trebuie sa intocmesc si modalitatea corecta de intocmire pentru a
>usti!ica e!ectuarea transportului?
$. cum o raportez in declaratia $6+ si la ce randuri corespunzatoare?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Con-orm art 0 pct 2 lit c din O6G 47)2010 privind unele masuri pentru combaterea
eva/iunii -iscale, "egistrul operatorilor intracomunitari se in-iintea/a incepand cu data de 1
august 2010 si cuprinde toate persoanele impo/abile si persoanele &uridice neimpo/abile care
e-ectuea/a operatiuni intracomunitare, respectiv 4prestari de servicii intracomunitare,
respectiv servicii pentru care seaplica prevederile art. -)),alin.1(, efectuate de persoane
impozabile nestabilite in 5omania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de
/0A in statul membru in careacestea sunt impozabile4
Con-orm pct 139 din #ormele metodologice de aplicarea Codului -iscal:
<%erviciile pentru care seaplica prevederile art 133 alin 122 din Codul -iscal, care sunt
prestate de prestatori stabiliti in "omania catre bene-iciari persoane impo/abile care sunt
stabiliti pe teritoriul Comunitatii, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara
in declaratia recapitulativa con-orm prevederilor art 14+
7
din Codul -iscal, daca nu
bene-icia/a de o scutire de ta,a Persoanele impo/abile care prestea/a ast-el de servicii si care
nu sunt inregistrate in scopuri de T5A trebuie sa indeplineasca obligatiile speci-ice de
inregistrare in scopuri de T5A preva/ute la art 143 si 143
1
din Codul -iscal<
Conclu/ie:
1 Avand in vedere ca operatiunile -irmei dumneavoastra se incadrea/a in categoria prestarilor
de servicii intracomunitare e-ectuate de o persoana impo/abila stabilita in "omania in
bene-iciul unor persoane impo/abile stabilite in 6!, prestari de servicii pentru care se aplica
prevederile art 133 alin 122 privind locul prestarii, re/ulta ca trebuie sa va inregistrati incepand
cu 1 august 2010 in "egistrul operatorilor intracomunitari
2 Eusti-icarea transportului se -ace cu contractul)comanda -irmei care solicita aceste servcii,
-actura si documentul de transport
3 %e raportea/a in :eclaratia 3*0 la rubrica <prestari intracomunitare de servicii< 1P2 G Ordin
A#A. 9+)2010
Inscrierea in Registrul operatorilor
intracomunitari. rocedura
0rina :umitrescu, valabil la 30-0un-2010
Tags: Registrul operatorilor intracomunitari, documentatie, inscriere, %),3(++$, achizitii
intracomunitare
Intrebare: 4are este documentatia necesara pentru inscrierea in Registrul operatorilor
intracomunitari?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n con-ormitate cu prevederile art 14(
2
alin 112 din 'egea nr 491)2003 privind
Codul -iscal, cu modi-icarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se
in-iintea/a si se organi/ea/a in cadrul Agentiei #ationale de Administrare .iscala "egistrul
operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impo/abile si persoanele &uridice
neimpo/abile care e-ectuea/a operatiuni intracomunitare, respectiv:
a2 livrari intracomunitare de bunuri care au locul in "omania potrivit art 132 alin 112 lit a2
si care sunt scutite de ta,a in conditiile preva/ute la art 173 alin 122 lit a2 si d2=
b2 livrari ulterioare de bunuri e-ectuate in cadrul unei operatiuni triung8iulare preva/ute la
art 132
1
alin 142, e-ectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept
livrari intracomunitare cu cod T in "omania=
c2 prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate de persoane impo/abile stabilite in "omania in bene-iciul unor
persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele
scutite de T5A in statul membru in care acestea sunt impo/abile=
d2 ac8i/itii intracomunitare de bunuri ta,abile care au locul in "omania potrivit prevederilor
art 132
1
=
e2 ac8i/itii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art
133 alin 122, e-ectuate in bene-iciul unor persoane impo/abile stabilite in "omania, inclusiv
persoane &uridice neimpo/abile inregistrate in scopuri de T5A potrivit art 143 sau 143
1
, de
catre persoane impo/abile nestabilite in "omania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care
bene-iciarul are obligatia platii ta,ei potrivit art 140 alin 122
Ast-el cum prevede alin 172 al acestui articol, in vederea inscrierii in "egistrul operatorilor
intracomunitari, persoanele impo/abile si persoanele &uridice neimpo/abile trebuie sa depuna
la organul -iscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare,
stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei #ationale de Administrare .iscala 0n ca/ul
persoanelor impo/abile este obligatorie pre/entarea ca/ierului &udiciar eliberat de autoritatea
competenta din "omania al asociatilor, cu e,ceptia societatilor pe actiuni, si al
administratorilor
Procedura de organi/are si -unctionare a "egistrului operatorilor intracomunitari este redata in
Ane,a nr 1 a OA#A. 2101)2010
Prevederi cu privire la inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a
contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa
e!ectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la
art. ,%/
(
alin. .,0 din 4odul !iscal sunt redate in Capitolul 00 al acestei proceduri %ectiunea 1
Potrivit acestora, contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de T5A con-orm art 143
sau 143
1
din Codul -iscal si care intentionea/a sa e-ectue/e una sau mai multe operatiuni
intracomunitare de natura celor preva/ute la art 14(
2
alin 112 din Codul -iscal trebuie sa
solicite inscrierea in "egistrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in
scopuri de T5A 1punctul 12
0n vederea inscrierii in "egistrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna
la organul -iscal competent urmatoarele:
- -ormularul 10*42 <Cerere de inregistrare in)radiere din "egistrul operatorilor
intracomunitari<, preva/ut in ane,a nr 2 la ordin=
- certi-icatele de ca/ier &udiciar eliberate de autoritatea competenta din "omania ale tuturor
asociatilor, cu e,ceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor=
- documentele preva/ute la pct 7 si 4, dupa ca/
Persoanele -i/ice care solicita inscrierea in "egistrul operatorilor intracomunitari depun
certi-icatul de ca/ier &udiciar propriu 1punctul 32
0n ca/ul in care in certi-icatele de ca/ier &udiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii
penale -ata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa pre/inte
documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa re/ulte daca actiunea penala
este sau nu este in legatura cu operatiunile preva/ute la art 14(2 alin 112 din Codul -iscal
1punctul 72
0n ca/ul in care in certi-icatele de ca/ier &udiciar sunt inscrise in-ractiuni, contribuabilul va
pre/enta copiile 8otararilor &udecatoresti prin care au -ost stabilite respectivele in-ractiuni,
precum si documentul emis de serviciul)compartimentul &uridic din cadrul directiei generale a
-inantelor publice coordonatoare a organului -iscal competent sau, dupa ca/, din cadrul
Agentiei #ationale de Administrare .iscala, in ca/ul marilor contribuabili, din care sa re/ulte
daca in-ractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile preva/ute la art 14(
2
alin 112 din
Codul -iscal 1punctul 42
Contribuabilii care solicita inscrierea in "egistrul operatorilor intracomunitari de la data
inregistrarii in scopuri de T5A trebuie sa depuna la organul -iscal competent -ormularul 10*42
odata cu Cererea de eliberare a certi-icatului de inregistrare in scopuri de T5A pentru
comerciantii care se inregistrea/a in scopuri de T5A de la in-iintare sau, dupa ca/, cu
declaratiile de inregistrare -iscala)de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de
T5A con-orm art 143 sau 143
1
din Codul -iscal 1punctul 92
Organul -iscal anali/ea/a in-ormatiile cuprinse in cerere si in documentatia pre/entata si
veri-ica caracterul complet si corectitudinea acestora :e asemenea, veri-ica daca certi-icatul
de ca/ier &udiciar a -ost eliberat in vederea inregistrarii in "egistrul operatorilor
intracomunitari, con-orm art 11 alin 132 din 'egea nr 2*0)2007 privind ca/ierul &udiciar,
republicata, cu completarile ulterioare 1punctul (2
:aca cererea sau documentatia ane,ata este incompleta, organul -iscal noti-ica solicitantului,
aplicandu-se corespun/ator dispo/itiile art 90 alin 122 din Codul de procedura -iscala
1punctul *2
0nregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in
scopuri de TVA potrivit art. ,%$ si ,%$
,
din 4odul !iscal, care intentionea/a sa e-ectue/e
una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor preva/ute la art 14(
2
alin 112
din Codul -iscal se e-ectuea/a in con-ormitate cu prevederile redate in Capitolul 00 %ectiunea a
2-a din procedura mentionata
Potrivit acestora, persoanele inregistrate in scopuri de T5A con-orm art 143 sau 143
1
din
Codul -iscal, care intentionea/a sa e-ectue/e una sau mai multe operatiuni intracomunitare de
natura celor preva/ute la art 14(
2
alin 112 din Codul -iscal, trebuie sa solicite inregistrarea in
"egistrul operatorilor intracomunitari inainte de e-ectuarea respectivelor operatiuni 1punctul
12
0n vederea inregistrarii in "egistrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in
scopuri de T5A trebuie sa complete/e si sa depuna la organul -iscal competent urmatoarele:
- -ormularul 10*42 <Cerere de inregistrare in)radiere din "egistrul operatorilor
intracomunitari<, preva/ut in ane,a nr 2 la ordin=
- certi-icatele de ca/ier &udiciar eliberate de autoritatea competenta din "omania ale tuturor
asociatilor, cu e,ceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor=
- documentele preva/ute la pct 7 si 4 din sectiunea 1, dupa ca/
Persoanele -i/ice inregistrate in scopuri de T5A care solicita inscrierea in "egistrul
operatorilor intracomunitari depun certi-icatul de ca/ier &udiciar propriu 1punctul 32
0n ca/ul in care in certi-icatele de ca/ier &udiciar sunt inscrise in-ractiuni sau notari provi/orii
privind punerea in miscare a actiunii penale, se aplica in mod corespun/ator prevederile pct 7
si 4 din sectiunea 1 1punctul 72
Achizitie intracomunitara de mar!a.
Auto!actura.
Georgeta %erban Matei, valabil la 0+-0ul-2010
Tags: achizitie intracomunitara, TVA, auto!actura, declaratia $6+, proceduri !iscale
Intrebare: Am e!ectuat o achizitie intracomunitara. 1ar!a a !ost !izic receptionata in
aprilie (+,+* dar !actura de la !urnizor a !ost emisa abia in iunie anul acesta .cu data de
iunie0.
;a momentul aprilie am realizat auto!acturarea pentru TVA.
As vrea sa stiu ce probleme pot avea* in conditiile in care !actura de la !urnizor a venit
cu data de iunie.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n conditiile in care, in lipsa -acturii emise de -urni/or, ati emis auto-actura pana pe
data de 14 mai 2010 corespun/ator bunurilor primite, inseamna ca ati procedat corect,
con-orm prevederilor legale Presupun ca in ba/a auto-acturii emise ati e-ectuat in luna aprilie
2010 inregistrarea operatiunii in &urnalele de T5A si ati raportat operatiunea atat prin
declaratia recapitulativa cod 3*0 cat si prin decontul de T5A cod 300

.aptul ca -urni/orul nu a respectat obligatia -iscala de a emite -actura pentru bunurile livrate
cel mai tar/iu pana pe data de 14 mai 2010, nu inseamna ca responsabilitatea revine -irmei
dvs Obligatia dvs se considera indeplinita prin emiterea in termen a auto-acturii 'a
momentul primirii -acturii -urni/orului, singura obligatie pe care o aveti este sa mentionati pe
auto-actura numarul -acturii -urni/orului si pe -actura -urni/orului numarul auto-acturii ast-el
incat sa se poata &usti-ica concordanta dintre valoarea -acturata de catre -urni/or si valoarea
auto-acturata de dvs
C8iar daca in raportul 50!% e,ista neconcordante intre data raportarii ac8i/itiei
intracomunitare e-ectuate de -irma dvs si data raportarii livrarii intracomunitare e-ectuate de
catre partenerul e,tern, cu oca/ia unei inspectii -iscale re-eritoare la T5A, -irma dvs nu poate
-i sanctionata pentru aceasta neconcordanta con-orm Codului de procedura -iscala deoarece se
poate -ace dovada ca vina apartine -urni/orului
0n conclu/ie, nu veti avea probleme pentru situatia pre/entata
Achizitii intracomunitare. Obligatii !iscale.
Inregistrari contabile
0rina :umitrescu, valabil la 2(-0un-2010
Tags: achizitii intracomunitare, obligatii !iscale, inregistrari contabile, %),3(++$, ANA2,
TVA, OANA2 ))3(+,+, OANA2 )#3(+,+, !ormularul $++
Intrebare: Am urmatoarele cazuri privind achizitiile intracomunitare:
,. achizitionez mar!a din 7.8. de la un !urnizor ce nu este inregistrat in scopuri de TVA*
eu !iind inregistrat in scopuri de TVA .eu !iind SR;0.
(. achizitionez mar!a din 7.8. de la un !urnizor ce este inregistrat in scopuri de TVA* in
schimb eu .SR;0 nu sunt inregistrat in scopuri de TVA.
$. achizitionez mar!a din 7.8. de la un !urnizor ce este inregistrat in scopuri de TVA* in
schimb eu .SR;0 sunt inregistrat in scopuri de TVA* dar nu m-am inregistrat in
Registrul operatorilor intracomunitari
Intrebarea mea este cum procedez in cele $ cazuri* care sunt prevederile 4odului !iscal
in aceste cazuri* ce inregistrari contabile trebuie sa e!ectuez si ce declaratii !iscale depun
si modul de completare a acestora re!eritor strict la aceste cazuri?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Achizitia intracomunitara de bunuri este de!inita la art. ,$+, alin. .,0 din
;egea nr. %),3(++$ privind 4odul !iscal ca !iind obtinerea dreptului de a dispune* ca
si un proprietar* de bunuri mobile corporale e"pediate sau transportate la destinatia
indicata de cumparator* de catre !urnizor* de catre cumparator sau de catre alta
persoana* in contul !urnizorului sau al cumparatorului* catre un stat membru* altul
decat cel de plecare a transportului sau de e"pediere a bunurilor.
Ast!el cum este prevazut la art. ,$(, alin. .,0 si .(0 locul achizitiei intracomunitare
de bunuri se considera a !i locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se
incheie e"pedierea sau transportul bunurilor.
<aca cumparatorul ii comunica !urnizorului un cod de inregistrare in scopuri de
TVA valabil* emis de autoritatile unui stat membru* altul decat cel in care se termina
transportul* locul respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul
membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.
Ast!el* locul impozitarii este in Romania* atat pentru achizitiile intracomunitare
pentru care transportul se incheie in Romania* cat si pentru achizitiile
intracomunitare pentru care bene!iciarul comunica un cod de inregistrare in
scopuri de TVA din Romania* chiar daca transportul se incheie in alt stat membru.
otrivit art. ,(# alin. .$0 este impozabila in Romania* o achizitie intracomunitara de
bunuri* altele decat mi>loace de transport noi sau produse accizabile* pentru care
locul este considerat a !i in Romania* potrivit art. ,$(,* e!ectuata de o persoana
impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana >uridica neimpozabila* care nu
bene!iciaza de derogarea prevazuta la alin. .'0* care urmeaza unei livrari
intracomunitare e!ectuate in a!ara Romaniei de catre o persoana impozabila ce
actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau
membru* si careia nu i se aplica prevederile art. ,$( alin. .,0 lit. b0 cu privire la
livrarile de bunuri care !ac obiectul unei instalari sau unui monta> sau ale art. ,$(
alin. (0 cu privire la vanzarile la distanta.
entru achizitiile intracomunitare ta"abile o persoana inregistrata normal in
scopuri de TVA are urmatoarele obligatii:
- Sa determine valoarea ta"ei datorate in Romania si sa o evidentieze in decontul
de TVA atat ca ta"a colectata* cat si ca ta"a deductibila* in con!ormitate cu
prevederile art. ,%) alin. .(0 din ;egea nr. %),3(++$ privind 4odul !iscal.
- Sa raporteze operatiunea prin 2ormularul .$++0 =<econt de ta"a pe valoarea
adaugata= aprobat prin OANA2 ))3(+,+ la Randul %* cu preluarea sumelor la
Randul %., si Randul ,)* cu preluarea sumelor la Randul ,)., si 2ormularul .$6+
VI8S0 =<eclaratie recapitulativa privind livrarile3achizitiile3prestarile
intracomunitare=* cod 12 ,'.,$.+,.+(3r aprobat prin OANA2 )#3(+,+
Inregistrarea in contabilitate a mar!urilor achizitionate se va e!ectua prin
urmatoare !ormula contabila:
$), & '+,
B1ar!uriC B2urnizoriC
''(# & ''()
BTVA deductibilaC B TVA colectataC
In con!ormitate cu prevederile art. ,%/( din ;egea nr. %),3(++$ privind 4odul !iscal*
cu modi!icarile si completarile ulterioare* incepand cu data de , august (+,+* se
in!iinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare 2iscala
Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si
persoanele >uridice neimpozabile care e!ectueaza achizitii intracomunitare de
bunuri ta"abile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. ,$(, .alin. .,0
lit.d00.

ersoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. ,%$ si ,%$, vor solicita
inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa e!ectueze
una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. .,0*
inainte de e!ectuarea respectivelor operatiuni .alin. .$00.
ersoanele care nu !igureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod
valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare* chiar daca acestea sunt
inregistrate in scopuri de TVA con!orm art. ,%$ sau ,%$, alin. .,'00.
Asadar* incepand cu data de +, august (+,+* persoanele care nu !igureaza in
Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru
operatiuni intracomunitare. In aceasta situatie !urnizorii bunurilor vor emite
!acturile cu TVA din statele membre din care e!ectueaza livrarile. Aene!iciarul va
avea obligatia platii TVA si in Romania.
Achizitia intracomunitara de bunuri* altele decat mi>loace de transport noi sau
produse accizabile* pentru care locul este considerat a !i in Romania* potrivit art.
,$(,* e!ectuata de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA* care
urmeaza unei livrari intracomunitare e!ectuate in a!ara Romaniei de catre o
persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care este considerata intreprindere
mica in statul sau membru* ne!iind inregistrata in scopuri de TVA* nu este
impozabila in Romania.
otrivit Instructiunilor pentru completarea !ormularului .$++0 =<econt de ta"a pe
valoarea adaugata= cuprinse in Ane"a nr. ( a OANA2 ))3(+,+ contravaloarea
achizitiilor intracomunitare de bunuri neimpozabile in Romania se inscriu la
Randul (' al acestui !ormular.
Inregistrarea in contabilitate a mar!urilor achizitionate se va e!ectua prin
urmatoare !ormula contabila:
$), & '+,
B1ar!uriC B2urnizoriC
4u privire la achizitiile intracomunitare e!ectuate de catre o societate neinregistrata
in scopuri de TVA* potrivit alin. .'0 al art. ,(# din ;egea nr. %),3(++$ privind 4odul
!iscal nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile
intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a0 sunt e!ectuate de o persoana impozabila care e!ectueaza numai livrari de
bunuri sau prestari de servicii pentru care ta"a nu este deductibila sau de o
persoana >uridica neimpozabila5
b0 valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul
anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic
anterior pla!onul de ,+.+++ euro* al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
<aca societatea nu e!ectueaza achizitii intracomunitare ta"abile in Romania* in
con!ormitate cu cele prezentate* nu are nicio obligatie pe linie de TVA .declarativa
sau de plata0.
ersoanele impozabile care e!ectueaza numai operatiuni pentru care ta"a nu este
deductibila si persoanele >uridice neimpozabile* care nu sunt inregistrate in scopuri
de TVA con!orm art. ,%$ din 4odul !iscal* care nu depasesc pla!onul pentru achizitii
intracomunitare* pot opta pentru regimul general prevazut la art. ,(# alin. .$0 lit. a0
din 4odul !iscal. Aceste persoane sunt obligate la plata ta"ei in Romania pentru
toate achizitiile intracomunitare de la data la care isi e"ercita optiunea si vor solicita
un cod de inregistrare in scopuri de TVA con!orm art. ,%$, alin. .(0 din 4odul !iscal
.pct. ( alin. .,,0 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a ;egii nr.
%),3(++$ privind 4odul !iscal0.
In con!ormitate cu prevederile art. ,%, alin. .,0* persoana care e!ectueaza o achizitie
intracomunitara de bunuri care este ta"abila* este obligata la plata ta"ei.
otrivit art. ,%$, alin. .,0 lit. a0* persoana impozabila care are sediul activitatii
economice in Romania si persoana >uridica neimpozabila stabilita in Romania*
neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze con!orm art. ,%$ si care nu
sunt de>a inregistrate con!orm lit. b0 sau c0 sau alin. .(0* care e!ectueaza o achizitie
intracomunitara ta"abila in Romania* trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA
con!orm acestui articol* inainte de e!ectuarea achizitiei intracomunitare* daca
valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste pla!onul pentru achizitii
intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.
In con!ormitate cu dispozitiile art. ,%#$ alin. .,0 lit. a0 si alin. .(0* persoanele
impozabile inregistrate con!orm art. ,%$, depun la organele !iscale competente un
decont special de ta"a pentru achizitiile intracomunitare de bunuri ta"abile.
Acest decont trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui
Agentiei Nationale de Administrare 2iscala si se depune pana la data de (% inclusiv
a lunii urmatoare celei in care ia nastere e"igibilitatea achizitiei intracomunitare.
<econtul special de ta"a trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere
e"igibilitatea ta"ei.
Art. ,%) alin. .,0 din ;egea nr. %),3(++$ privind 4odul !iscal prevede ca* orice
persoana trebuie sa achite ta"a de plata organelor !iscale pana la data la care are
obligatia depunerii acestui decont.
rin urmare* in situatia in care* in con!ormitate cu cele prezentate* persoana
impozabila neinregistrata in scopuri de TVA e!ectueaza o achizitie intracomunitara
ta"abila aceasta trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA con!orm art. ,%$, din
4odul !iscal* sa depuna 2ormularul .$+,0 =<econt special de ta"a pe valoarea
adaugata= pentru perioadele in care ia nastere e"igibilitatea ta"ei* pana la data de
(% inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere e"igibilitatea achizitiei
intracomunitare si sa achite ta"a organelor !iscale pana la data depunerii acestui
!ormular.
In con!ormitate cu prevederile art. ,%#' alin. .,0 lit.d0 acesteia ii revine obligatia sa
intocmeasca si sa depuna la organele !iscale competente* pana la data de ,% inclusiv
a lunii urmatoare unei luni calendaristice* 2ormularul .$6+ VI8S0 =<eclaratie
recapitulativa privind livrarile3achizitiile3 prestarile intracomunitare=.
In aceasta situatie inregistrarile contabile vor !i:
Valoarea !acturi:
$), & '+,
B1ar!uriC B2urnizoriC
TVA de plata* care se include in costul de achizitie:
$), & ''($
B1ar!uriC BTVA de plataC
lata TVA:
''($ & %,(,
BTVA de plataC B4onturi la banci in leiC
2actura curs specializare strainatate
Georgeta %erban Matei, valabil la 2*-0un-2010
Tags: TVA, !actura, curs specializare, impozit, autorizatie, !ormare pro!esionala,
declaratia $6+
Intrebare: Societate platitoare de TVA* cu sediul social in Romania primeste o !actura
din Anglia pentru organizarea unui curs de specializare in Anglia. 4um trebuie privita
aceasta speta din punct de vedere !iscal si declarativ?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
:pdv al T5A, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, la articolul 133 alineatul 172 litera c2,
serviciile legate de activitati <educationale< sunt incadrate la e,ceptiile de la regula generala
de ta,are reglementate prin articolul 133 alineatul 2 con-orm caruia locul prestarii este
considerat locul unde este stabilit bene-iciarul 0n situatia in care cursul de speciali/are se
incadrea/a in categoria cursurilor de -ormare pro-esionala ast-el incat sa -ie considerat un
<serviciu educationale< , locul impo/itarii acestui serviciu este locul prestarii e-ective, deci in
Anglia 0n ba/a prevederilor articolului 133 alineatul 172 litera c2,: <locul prestarii e-ective, in
ca/ul serviciilor principale si au,iliare legate de activitati culturale, artistice, sportive,
stiinti-ice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar -i targurile si
e,po/itiile, inclusiv serviciile prestate de organi/atorii acestor activitati=<
0n situatia in care acest serviciu nu se incadrea/a la <serviciu educational< pentru ac8i/itia
acestuia -irma dvs trebuie sa aplice regula generala de ta,are de la articolul 133 alineatul 2
con-orm caruia serviciul este impo/abil in "omania, la locul unde este stabilit bene-iciarul Ar
-i -ost bine daca ati -i preci/at daca prin -actura emisa prestatorul din Anglia a ta,at
operatiunea sau a inscris mentiunea <neimpo/abil< in Anglia Prin inscrierea acestei mentiuni
-irma din 0talia ar -i recunoscut indirect ca nu este autori/ata sa des-asoare cursuri de
speciali/are cu caracter <educational<, ca/ in care nici in obiectul de activitate nu are acest
pro-il de <-ormator pro-esional< !,ista -irme, de obicei <-irma mama<, care organi/ea/a
periodic ast-el de cursuri pentru toti salariatii din grup Totusi, aceste cursuri nu au un caracter
general, ci un caracter strict legat de obiectul sau de activitate, care, in realitate, consta in
impartasirea e,perientei dobandite intr-un anumit domeniu de activitate in vederea stimularii
van/arilor unui anumit produs Aceste activitati sunt denumite impropriu <cursuri< Practic, au
caracterul unor <sedinte< pe o anumita tema, speci-ica ramurii de activitate a participantilor
Probabil ca prin cursurile urmate in Anglia nu se dobandeste o cali-icare pro-esionala, ci o
e,perienta pro-esionala Cele doua notiuni di-era tocmai prin -aptul ca, spre deosebire de
cali-icare, e,perienta nu are un caracter educational
:e alt-el, notiunea de speciali/are)training este pre/entata de specialisti ca <un proces
sistematic de dobandire de noi cunostinte, abilitati si atitudini necesare indeplinirii mai e-icace
a atributiilor unui anumit post, pre/ent sau viitor<
Pentru a des-asura cursuri de speciali/are, -irma din Anglia trebuie sa -ie autori/ata in acest
sens asa cum se prevede si prin legislatia din "omania con-orm careia -ormarea pro-esionala a
adultilor se poate reali/a doar in conditiile impuse prin legea nr 12*)2000 de catre orice
persoana &uridica de drept public sau privat care dobandeste calitatea de <-urni/ori de -ormare
pro-esionala< Acesti -urni/ori pot presta servicii de -ormare pro-esionala doar cu respectarea
standardelor de pregatire pro-esionala elaborate de catre autoritati competente privind
recunoasterea cali-icarilor pro-esionale
Programele de -ormare pro-esionala organi/ate de catre -urni/orul de -ormare pro-esionala
din "omania trebuie elaborate pentru pentru ocupatii, specialitati si pro-esii, cuprinse in
Clasi-icarea ocupatiilor din "omania - CO"
0n conditiile in care cursul de speciali/are nu are un caracter educational, serviciul mentionat
de dvs, prestat de partenerul din Anglia, se incadrea/a in categoria prestarilor
intracomunitare Pentru aceste servicii intracomunitare ac8i/itionate, in calitate de bene-iciar,
-irma dvs are urmatoarele obligatii -iscale:
- sa aplice regimul de ta,are inversa prin -ormula 772+ ; 7729=
- sa evidentie/e operatiunea atat in &urnalul pentru cumparari in corespondenta cu debitul
contului 772+ cat si in &urnalul pentru van/ari in corespondenta cu creditul contului 7729=
- sa raporte/e serviciul intracomunitar ac8i/itionat la urmatoarele randuri din decontul de
T5A:
P randul 9 denumit <Ac8i/itii de bunuri, altele decat cele de la rd 4 si +, si ac8i/itii de
servicii pentru care bene-iciarul din "omania este obligat la plata T5A 1ta,are inversa2, din
care:< 5aloarea -acturii primite de la prestatorul stabilit intr-un stat membru se raportea/a
distinct si prin randul 91 denumit <Ac8i/itii de servicii intracomunitare pentru care
bene-iciarul este obligat la plata T5A 1ta,are inversa2< cu reportare la randul 911 daca
prestatorul este inregistrat in scopuri de T5A in statul membru din care a avut loc prestarea
intracomunitara %uma T5A se preia din rula&ul creditor al contului 7729=
P randul 1* si randul 1*1 1se preia suma de la randul 92 :aca este ca/ul suma de la randul
1*1 se reportea/a si la randul 1*11 corespun/ator sumei raportate prin randul 91 si 911
%uma T5A se preia din rula&ul debitor al contului 772+
- sa raporte/e operatiunea prin declaratia recapitulativa cod 3*0 cu simbolul %
0n situatia in care partenerul din Anglia a considerat serviciul impo/abil in Anglia,
operatiunea nu repre/inta o ac8i/itie intracomunitara de servicii, motiv pentru care este
impo/abil in "omania 0n aceasta situatie se raportea/a prin decontul de T5A la randul 27
1inclusiv suma T5A -acturata de prestator2 si nu se raportea/a prin declaratia cod 3*0
0n oricare din cele doua situatii pre/entate, pentru inregistrarea contabila si -iscala a acestui
serviciu se utili/ea/a cursul valutar in vigoare la data emiterii -acturii de catre prestator
Achizitie bunuri. <ocumente >usti!icative
0rina :umitrescu, valabil la 2(-0un-2010
Tags: achizitie bunuri, %),3(++$, documente >usti!icative, O12 $%,(3(++/
Intrebare: 7n anga>at a comandat de pe un site din 7D o carte pentru training.
Societatea noastra ar vrea sa ii deconteze aceasta cheltuiala. 1entionez ca !iind
comandata de pe un site* nu avem !actura* avem doar o con!irmare de comanda pe
numele anga>atului si e"trasul de cont stampilat de banca in care se vede suma platita.
4um as putea sa procedez? 2ac o dispozitie de plata pentru suma respectiva prin care ii
returnez anga>atului banii? 4heltuiala este deductibila? Trebuie sa raportez aceasta
cheltuiala ca intracomunitara?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Art 21 alin 172 lit -2 din 'egea nr 491)2003 privind Codul -iscal stabileste ca,
c8eltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la ba/a un document &usti-icativ, potrivit
legii, prin care sa se -aca dovada e-ectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune nu sunt
deductibile la determinarea pro-itului impo/abil
:e asemenea, art + alin 112 din 'egea contabilitatii nr (2)1**1, republicata, prevede ca orice
operatiune economico--inanciara e-ectuata se consemnea/a in momentul e-ectuarii ei intr-un
document care sta la ba/a inregistrarilor in contabilitate, dobandind ast-el calitatea de
document &usti-icativ
Potrivit #ormei metodologice de intocmire si utili/are a documentelor -inanciar-contabile
aprobata prin OM.P 3412)200( documentele &usti-icative trebuie sa cuprinda urmatoarele
elemente principale:
- denumirea documentului=
- denumirea)numele si prenumele si, dupa ca/, sediul)adresa persoanei &uridice)-i/ice care
intocmeste documentul=
- numarul documentului si data intocmirii acestuia=
- mentionarea partilor care participa la e-ectuarea operatiunii economico--inanciare 1cand
este ca/ul2=
- continutul operatiunii economico--inanciare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al
e-ectuarii acesteia=
- datele cantitative si valorice a-erente operatiunii economico--inanciare e-ectuate, dupa ca/=
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de e-ectuarea
operatiunii economico--inanciare, ale persoanelor cu atributii de control -inanciar preventiv si
ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa ca/=
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor e-ectuate
:ocumentele care stau la ba/a inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de
document &usti-icativ numai in conditiile in care -urni/ea/a toate in-ormatiile preva/ute de
normele legale in vigoare
:ocumentele &usti-icative provenite din tran/actii)operatiuni de cumparare a unor bunuri de la
persoane -i/ice, pe ba/a de borderouri de ac8i/itii, pot -i inregistrate in contabilitate numai in
ca/ul in care se -ace dovada intrarii in gestiune a bunurilor respective
0n situatia pre/entata e,trasul pentru contul bancar al anga&atului, stampilat de banca, in care
se vede suma platita si con-irmarea de comanda pe numele acestuia nu indeplinesc conditiile
pentru a dobandi calitatea de document &usti-icativ
Asadar, aceasta c8eltuiala nu va -i deductibila la determinarea pro-itului impo/abil
Cu privire la ta,a pe valoare adaugata, pentru aceasta operatiune societatii nu ii revine nicio
obligatie declarativa sau de plata
Potrivit #ormelor speci-ice de intocmire si utili/are a documentelor -inanciar contabile,
cuprinse in Ane,a nr 2 a ordinului mentionat, documentul &usti-icativ de inregistrare in
registrul de casa si in contabilitate, in ca/ul platilor in numerar e-ectuate -ara alt document
&usti-icativ este :ispo/itia de plata)incasare catre casierie 1Cod 17-7-72

Art 144 alin 112 din 'egea nr 491)2003 privind Codul -iscal stabileste ca persoana
impo/abila care e-ectuea/a o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o
livrare)prestare -ara drept de deducere a ta,ei, con-orm art 171 alin 112 si 122, trebuie sa
emita o -actura catre -iecare bene-iciar, cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare
celei in care ia nastere -aptul generator al ta,ei, cu e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a
emisa :e asemenea, persoana impo/abila trebuie sa emita o -actura catre -iecare bene-iciar
pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,
cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu
e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a emisa
Ast-el, in con-ormitate cu ec8ivalentul acestui articol din legislatia -iscala aplicabila pe
teritoriul "egatului 6nit, -urni/orul are obligatia de a emite -actura pentru bunurile livrate
Prin urmare, aveti posibilitatea de a transmite -urni/orului datele societatii solicitandu-i sa
emita o -actura pentru aceasta livrare, pe numele societatii dvs
Inregistrare serviciu pe Internet
Georgeta %erban Matei, valabil la 2(-0un-2010
Tags: baza de impozitare, prestare servicii, internet, inregistrare in contabilitate
Intrebare: Am platit cu cardul !irmei o certi!icare pentru un programator. 4erti!icarea a
!ost comandata pe un site din 7S care are si o reprezentanta in Romania .reprezentanta
din Romania nu este autorizata sa primeasca comenzi de aceea am comandat direct de
pe site0.
Nu am primit !actura* doar o con!irmare a comenzii in care se speci!ica numele !irmei*
valoarea si TVA +. uteti sa imi spune-ti va rog cum se inregistreaza aceasta cheltuieala.
8ste deductibila sau nu?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Pentru acest serviciu -irma dvs are obligatia de a aplica regimul de ta,are inversa
prin -ormula contabila 772+ ; 7729 la o ba/a de impo/itare calculata la cursul valutar in
vigoare la data con-ormarii primirii comen/ii din partea prestatorului :pdv -iscal,
con-irmarea respectiva este un mesa& al prestatorului din care re/ulta asumarea
responsabilitatii sale pentru e-ectuarea serviciului comandat Ast-el serviciul poate -i
considerat prestat, ca/ in care trebuie impo/itat in "omania prin aplicarea regulii generale de
ta,are reglementata prin articolul 133 alineatul 2 din Codul -iscal
:aca dpdv al T5A, nu sunt implicatii -iscale, dpdv al impo/itului pe pro-it, in lipsa unui
document &usti-icativ emis de catre prestator, c8eltuiala poate -i considerata nedeductibila
dpdva -iscal la determinarea pro-itului impo/abil in ba/a prevederilor articolului 21
alineatul 7 litera -2 Con-orm acestui articol, nu sunt deductibile c8eltuielile inregistrate in
contabilitate, care nu au la ba/a un document &usti-icativ, prin care sa se -aca dovada e-ectuarii
operatiunii
Totusi, sunt de parere ca respectiva con-irmare de primire a comen/ii, e,trasul de cont al
cardului bancar si certi-icarea primita de catre programator, pot repre/enta documente
&usti-icative prin care se -ace dovada prestarii e--ective a serviciului Ast-el, se poate pro-ita de
prevederile articolului 7( din normele de aplicare ale articolului 21 din Codul -iscal con-orm
caruia pentru a deduce c8eltuielile cu diverse servicii trebuie indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
O serviciile trebuie sa -ie e-ectiv prestate, sa -ie e,ecutate in ba/a unui contract inc8eiat intre
parti sau in ba/a oricarei -orme contractuale preva/ute de lege 1aici se poate incadra comanda
transmisa electronic pentru prestarea serviciului2 Eusti-icarea prestarii e-ective a serviciilor se
e-ectuea/a prin situatii de lucrari, rapoarte de lucru, studii, sau orice alte ,,materiale
corespun/atoare,, 1aici se incadrea/a con-irmarea primita de catre programator, care, presupun
ca este in -orma materiala, pe un support de 8artie sau electronic2
O bene-iciarul trebuie sa dovedeasca necesitatea e-ectuarii c8eltuielilor prin speci-icul
activitatilor des-asurate
Achizitii intracomunitare online. Tratament
!iscal
:aniel E Constantin, valabil la 1(-0un-2010
Tags: achizitii intracomunitare, codul !iscal, declaratia $6+
Intrebare: As vrea sa comand niste carti de pe un site din 7D. 4artile vor !ii !olosite in
scop de training al anga>atilor. 2iind comandate de pe un site si plata se va !ace prin pa9
pal.
uteti sa imi spuneti va rog cum pot proceda? Trebuie sa le declar ca achizitii
intracomunitare? Sunt cheltuieli deductibile? <aca le comanda anga>atul direct de pe
site* pot sa le decontez?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Con-orm Codului -iscal art 130?1, Hse considera ac8i/itie intracomunitara de
bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale
e,pediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre
cumparator sau de catre alta persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un
stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilorD
Prin urmare ac8i/itia cartilor din 6Q repre/inta o ac8i/itie intracomunitara de bunuri si
trebuie declarata ca o ac8i/itie intracomunitara
Ac8i/itia intracomunitara va -i raportata -iscal in &urnalul de cumparari si van/ari din perioada
-iscala in care are loc ac8i/itia, si totodata si in decontul de T5A Aceasta ac8i/itie
intracomunitara va -i raportata la organele -iscale si prin -ormularul 3*0 - :eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri
Potrivit 'egii 491)2003, art 21, pct 1 @sunt considerate c8eltuieli deductibile numai
c8eltuielile e-ectuate in scopul reali/arii de venituri impo/abileD Totodata con-orm pct 2,
litera 82 din art 21 din Codul .iscal, @sunt c8eltuieli e-ectuate in scopul reali/arii de venituri
RST c8eltuielile pentru -ormarea si per-ectionarea pro-esionala a personalului anga&atM
Prin urmare c8eltuielile reali/ate cu ac8i/itionarea cartilor sunt deductibile daca sunt e-ectiv
reali/ate in scopul -ormarii pro-esionala a anga&atilor, respectiv in scopul reali/arii de venituri
viitoare :aca un anga&at -ace comanda, aceste c8eltuieli pot -i decontate in ca/ul in care
comanda este reali/ata in numele companiei 0n ca/ contrar c8eltuielile nu vor putea -i
decontate de catre companie, atata timp cat documentele &usti-icative care sa ateste reali/area
acestei ac8i/itii nu vor -i inc8eiate pe numele companiei
Achizitie intracomunitara. Inregistari
contabile
Adrian >enta, valabil la 20-0un-2010
Tags: achizitie intracomunitara, inregistari contabile, O12 $+%%3(++6, TVA
Intrebare: rezint urmatoarea situatie: in $,.+%.(+,+ primesc numai !actura in valoare
de $%++ eur .prin curier0 reprezentand o achizitie intracomunitara .utila>0 .cod valabil
TVA0* dar utila>ul a>unge in tara in +).+#.(+,+ cand i se !ace si receptia. 4are sunt
inregistrarile contabile si ce declaratii se !ac?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
0ncident intrebarii sunt prevederile valabile din 01012010, adoptate prin OM.P 3044)200*,
privind contabilitatea armoni/ata cu directivele europene, con-orm caruia inregistrarea in
patrimoniu a ac8i/itiei unui bun se e-ectuea/a de la data trans-erului riscului asupra bunului
de la van/ator la cumparator
Ordinul introduce noi conturi in planul de conturi: pentru situatia data utili/abil este contul
223 0nstalatii te8nice, mi&loace de transport, animale si plantatii in curs de aprovi/ionare 1A2
Ast-el, la data -acturii 31042010, noi consideram corecta urmatoarea inregistrare contabila:
223 ; 707 pentru 3400 eur
:in punct de vedere -iscal sunt aplicabile prevederile art 137?2 alin 122 lit a2 din Codul
-iscal, ce prevede e,igibilitatea anticipata a T5A , inaintea livrarii bunurilor daca a -ost emisa
o -actura :vs aveti obligatia e-ectuarii masurii de ta,are inversa prin inregistrarea 772+ ;
7729 si raportarea sumelor atat in decontul de T5A atat la sume deductibile cat si la sume
colectate, pentru luna mai precum si depunerea declaratiei recapitulative, preva/uta la art
14+?7 din Codul -iscal, cunoscuta drept declaratia 3*0 pentru aceiasi luna %e retine ca
incepand cu 01012010, aceasta declaratie se va depune lunar pana in data de 14 a lunii
urmatoare
0n luna iunie se va e-ectua receptia bunurilor, prin inregistrarea 2131 ; 223
!ventuale alte costuri a-erente acestei ac8i/itii se vor trata in mod corespun/ator
Reparatii e!ectuate in perioada de garantie.
Regim TVA
0rina :umitrescu, valabil la 19-0un-2010
Tags: TVA, codul !iscal, intrastat, declaratia $6+, OINS #)+3(++6, O12 $',)3(++6,
;egea %),3(++$, dubla impunere
Intrebare: Reprezint o !irma care achizitioneaza intracomunitar si e"tracomunitar
aparate* sisteme audio-video* hi-!i* videocon!erinte* televizoare* pe care le vinde pe piata
interna. Va rog sa-mi comunicati statutul din punct de vedere al TVA si al <eclaratiei
$6+* al pieselor de schimb a!erente aparaturii a!late in perioada de garantie*
achizitionate intra si e"tracomunitar? Si totodata daca se declara in INTRASTAT.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Potrivit #ormei 0nstitutul #ational de %tatistica de completare a :eclaratiei
statistice 0ntrastat din 14)12)200*, obligatia -urni/arii de date statistice 0ntrastat revine tuturor
operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1 sunt inregistrati in scopuri de T5A 1au cod de identi-icare -iscala2=
2 reali/ea/a sc8imburi de bunuri cu alte state membre ale 6niunii !uropene=
3 valoarea totala anuala a sc8imburilor de bunuri cu alte state membre ale 6niunii
!uropene, pentru -iecare din cele doua -lu,uri, introduceri si, respectiv, e,pedieri, depaseste
pragul valoric 0ntrastat stabilit pentru -iecare an
Pragurile valorice 0ntrastat pentru anul 2010, aprobate prin O0#% +90)200*, sunt *00000 lei
pentru e,pedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300000 lei pentru introduceri
intracomunitare de bunuri

Operatorii economici care in cursul anului 200* au e-ectuat sc8imburi de bunuri cu statele
membre ale 6niunii !uropene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua -lu,uri,
e,pedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor 0ntrastat stabilite
pentru anul 2010, trebuie sa complete/e si sa transmita la 0nstitutul #ational de %tatistica
declaratii statistice 0ntrastat incepand cu luna ianuarie 2010
:e asemenea, aceasta norma prevede ca nu trebuie intocmita :eclaratia statistica 0ntrastat
pentru comertul cu servicii
Prin urmare, daca s-au depasit aceste praguri valorice se vor raporta prin :eclaratia statistica
0ntrastat sc8imburile de bunuri cu alte state membre e-ectuate in vederea inlocuirii bunurilor
in cadrul perioadelor de garantie sub codurile 2 H"eturnari si inlocuiri de bunuri in mod
gratuit dupa inregistrarea operatiunii initialeD :
21 "eturnari de bunuri
22 0nlocuiri de bunuri returnate
23 0nlocuiri - de e,emplu, sub garantie - ale bunurilor care nu au -ost returnate
%erviciile prestate sau ac8i/itionate nu se cuprind in :eclaratia statistica 0ntrastat Obligatia
de raportare priveste doar tran/actiile cu bunuri
Pentru bunurile ac8i/itionate din 6niunea !uropeana regimul a-erent reparatiilor e-ectuate in
perioada de garantie si postgarantie inclusiv inlocuirea unor parti componente este
reglementat in Capitolul 2 al 0nstructiunilor de aplicare a masurilor de simpli-icare in
domeniul T5A privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul -iscal al
reparatiilor e-ectuate in perioada de garantie si postgarantie aprobate prin OM.P 3719)200*
"e-eritor la situatiile ce pot sa apara in perioada de garantie, in acest capitol sunt pre/entate
urmatoarele ca/uri:

HA"T0CO'6' 24
Ca/ul *: Pre/entare
112 .urni/orul A din statul membru 1 a livrat bunuri catre persoana impo/abila > din statul
membru 2
122 0n perioada de garantie, > ii returnea/a bunurile -urni/orului A pentru reparatii > poate
-i proprietarul bunurilor sau persoana impo/abila desemnata de -urni/orul A pentru a asigura
reparatiile in perioada de garantie si postgarantie in numele sau
132 :upa e-ectuarea reparatiilor, care poate -i insotita si de inlocuirea unor parti
componente, A ii returnea/a bunurile lui > -ara a percepe vreo plata
A"T0CO'6' 2+
Ca/ul *: Tratamentul -iscal din punctul de vedere al T5A
112 Atunci cand > trans-era bunuri din statul membru 2 in scopul e-ectuarii de reparatii in
perioada de garantie in statul membru 1 de sosire a bunurilor e,pediate sau transportate,
operatiunea nu se considera ca -iind o livrare intracomunitara, ci un nontrans-er in sensul art
12( alin 1122 din Codul -iscal sau ec8ivalentului acestuia din legislatia altui stat membru, cu
conditia ca bunurile, dupa ce au -acut obiectul unor lucrari, sa -ie ree,pediate de catre A in
statul membru 2, din care au -ost initial e,pediate sau transportate
122 "eparatia in timpul perioadei de garantie, reali/ata de -urni/orul A, nu constituie un
serviciu, ne-iind reali/ata cu plata, inclusiv pentru bunurile inlocuite, livrarea acestora -iind
considerata o operatiune accesorie serviciului de reparatii si inclusa in acest serviciu
132 0n situatia in care A il mandatea/a pe > sa e-ectue/e reparatiile in perioada de garantie in
numele sau, se considera ca:
- reparatia e-ectuata gratuit de > in numele lui A nu este o prestare de servicii=
- recuperarea contravalorii prestarii de servicii e-ectuata de > de la A, -urni/orul care a
acordat garantia, repre/inta o prestare de servicii pentru care se aplica prevederile art 133
alin 122 din Codul -iscal atunci cand A este o persoana impo/abila stabilita in alt stat membru,
sau prevederile art 133 alin 192 din Codul -iscal, atunci cand A este o persoana impo/abila
stabilita in a-ara Comunitatii
12
A"T0CO'6' 2*
Ca/ul 11: Pre/entare
112 > din statul membru 2 trimite pentru reparatii bunuri sau numai unele parti componente
de-ecte catre A in statul membru 1, care poate -i -urni/orul ori producatorul bunurilor > este
proprietarul bunurilor sau persoana impo/abila desemnata de A pentru a asigura reparatiile in
perioada de garantie si postgarantie in numele sau
122 A nu repara bunurile sau partile componente, ci trimite in loc alte bunuri)parti
componente si pastrea/a bunurile)partile componente de-ecte trimise de > 0n -unctie de
circumstante, respectiv daca reparatiile se reali/ea/a in perioada de garantie sau nu, A poate
percepe ori nu poate percepe o plata

A"T0CO'6' 30
Ca/ul 11: Tratamentul -iscal din punctul de vedere al T5A
112 0ndi-erent daca > stie sau ar trebui sa stie despre bunurile)partile componente inlocuite si
indi-erent daca se percepe o plata, respectiv indi-erent daca bunurile sunt sau nu sunt in
perioada de garantie, din punctul de vedere al circulatiei bunurilor se considera ca livrarea de
catre A a bunurilor)partilor componente in locul celor de-ecte, in sc8imbul pastrarii
bunurilor)partilor componente de-ecte trimise de >, este un nontrans-er in sensul prevederilor
art 12( alin 1122 din Codul -iscal sau ec8ivalentului acestuia din legislatia altui stat membru
0nlocuirea bunurilor)partilor componente de-ecte, e-ectuata de A in locul repararii acestora,
este considerata o prestare de servicii de reparatii al carei regim -iscal se stabileste con-orm
art 133 alin 122 din Codul -iscal sau ec8ivalentului acestuia din legislatia altui stat membru
122 > are obligatia inregistrarii bunurilor de-ecte in registrul de nontrans-eruri, urmata de o
radiere, dupa primirea bunurilor in locul celor de-ecte, iar A are obligatia inregistrarii
bunurilor de-ecte in registrul bunurilor primite
A"T0CO'6' 31
Ca/ul 12: Pre/entare
112 > din statul membru 2 nu trimite pentru reparatii bunurile sau partile componente
de-ecte catre A in statul membru 1, care poate -i -urni/orul ori producatorul bunurilor, dar ii
solicita lui A inlocuirea acestora > este proprietarul bunurilor ori persoana impo/abila
desemnata de A pentru asigurarea serviciilor de garantie sau postgarantie in numele sau
122 A trimite din statul membru 1 lui > in statul membru 2 alte bunuri)parti componente
pentru inlocuirea bunurilor)partilor componente de-ecte 0n -unctie de circumstante, respectiv
daca inlocuirea bunurilor)partilor componente se reali/ea/a in perioada de garantie sau nu, A
poate percepe sau nu poate percepe o plata
A"T0CO'6' 32
Ca/ul 12: Tratamentul -iscal din punctul de vedere al T5A
112 :aca A din statul membru 1 trimite bunurile)partile componente lui > in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor de-ecte in perioada de garantie, operatiunea nu este considerata
livrare de bunuri in sensul art 12( alin 112 din Codul -iscal si, in consecinta, nu va -i
declarata drept livrare intracomunitara in statul membru 1 si, respectiv, o ac8i/itie
intracomunitara in statul membru 2
122 :aca A din statul membru 1 trimite bunurile)partile componente lui > in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor de-ecte dupa e,pirarea perioadei de garantie, operatiunea este
considerata o livrare intracomunitara in statul membru 1 si, respectiv, o ac8i/itie
intracomunitara in statul membru 2
132 :aca A din statul membru 1 trimite bunurile)partile componente lui > in statul membru
2 in vederea inlocuirii celor de-ecte, -ara a se cunoaste cu e,actitate in momentul livrarii
cantitatea bunurilor)partilor componente destinate inlocuirii celor de-ecte in perioada de
garantie, operatiunea este considerata o livrare intracomunitara e-ectuata de A in statul
membru 1 si, respectiv, o ac8i/itie intracomunitara e-ectuata de > in statul membru 2
172 Pentru recuperarea de catre > a contravalorii bunurilor)partilor componente provenite
din ac8i/itia intracomunitara reali/ata con-orm alin 132, utili/ate pentru reparatii in perioada
de garantie, prin -acturarea acestora catre A, nu se datorea/a T5A, aceasta operatiune ne-iind
considerata o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor)partilor componente pe
care A trebuie sa le puna la dispo/itie in mod gratuit in perioada de garantieD
Asadar, pentru a stabili tratamentul din punct de vedere al T5A al operatiunilor e-ectuate in
perioada de garantie a bunurilor ac8i/itionate din 6niunea !uropeana trebuie anali/ata -iecare
operatiune e-ectuata
Potrivit art 1+4 alin 112 din Codul vamal al "omaniei, regimul de per-ectionare pasiva
permite ca mar-urile romanesti sa -ie e,portate temporar de pe teritoriul vamal al "omaniei
pentru a -i supuse unor operatiuni de per-ectionare, iar produsele re/ultate din aceste
operatiuni sa -ie puse in libera circulatie cu e,onerare totala sau partiala de drepturi de import
Cand scopul operatiunii de per-ectionare este repararea mar-urilor de e,port temporar, acestea
sunt puse in libera circulatie cu e,onerare totala de drepturi de import cand mar-urile au -ost
reparate cu titlu gratuit -ie datorita unei obligatii contractuale sau legale care decurge dintr-o
garantie, -ie datorita e,istentei unui viciu de -abricatie 1art 192 alin 1122
Per-ectionarea pasiva in sistemul de sc8imburi standard permite ca mar-a importata, denumita
in continuare produs de inlocuire, sa inlocuiasca un produs compensator 1art 197 alin 1122
Produsele de inlocuire trebuie sa se incadre/e la acelasi cod tari-ar, sa -ie de aceeasi calitate
comerciala si sa aiba aceleasi caracteristici te8nice ca mar-urile de e,port temporar, daca
acestea din urma ar -i -ost supuse operatiunii de reparare in cau/a 1Art 194 alin 1122
:aca mar-urile de e,port temporar au -ost de&a -olosite inaintea acestui e,port, produsele de
inlocuire trebuie sa nu -ie produse noi Autoritatea vamala poate acorda derogari de la aceasta
regula daca produsul de inlocuire a -ost livrat gratuit -ie datorita unei obligatii contractuale
sau legale care decurge dintr-o garantie, -ie datorita unui viciu de -abricatie 1Art 194 alin
1222
Prin urmare, in ca/ul bunurilor ac8i/itionate din teritoriu e,tracomunitar, in ca/ul in care
piesele de sc8imb)produsele sunt e,portate in vederea inlocuirii in perioada de garantie poate
-i utili/at regimul de per-ectionare pasiva 0n acest ca/, punerea in libera circulatie a pieselor
de sc8imb)produselor inlocuite se e-ectuea/a cu e,onerare totala de drepturi de import
0n con-ormitate cu dispo/itiile art 172 alin 112 lit i2 din 'egea 491)2003 privind codul -iscal
este scutit de T5A reimportul de bunuri in "omania, e-ectuat de persoana care a e,portat
bunurile in a-ara Comunitatii, pentru a -i supuse unor reparatii, trans-ormari, adaptari,
asamblari sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa
-ie limitata la valoarea bunurilor in momentul e,portului acestora in a-ara Comunitatii
0n acest sens, punctul 73 din Titlul 50 al #ormelor metodologice de aplicare a 'egii 491)2003
privind Codul -iscal stabileste ca scutirea partiala de la plata ta,ei, respectiv pentru valoarea
bunurilor in momentul e,portului, se acorda pentru:
a2 reimportul bunurilor care au -ost reparate in a-ara Comunitatii=
b2 reimportul bunurilor care au -ost prelucrate sau evaluate in a-ara Comunitatii, inclusiv
asamblate sau montate=
c2 reimportul de parti de bunuri sau piese de sc8imb care au -ost e,portate in a-ara
Comunitatii pentru a -i incorporate in aceste bunuri=
d2 reimportul bunurilor re/ultate din trans-ormarea bunurilor e,portate in a-ara Comunitatii
in vederea acestei trans-ormari
%cutirea partiala se acorda in urmatoarele conditii:
a2 bunurile trebuie sa -i -ost e,portate din "omania in a-ara Comunitatii, dupa plasarea
acestora in regim de per-ectionare pasiva=
b2 bunurile trebuie sa -i -ost supuse regimului normal de ta,a in "omania=
c2 e,portul si reimportul bunurilor trebuie e-ectuate de aceeasi persoana
Pentru evitarea dublei impo/itari, atunci cand bene-iciarul serviciilor este o persoana
impo/abila stabilita in "omania, inclusiv o persoana
&uridica neimpo/abila inregistrata in scopuri de T5A con-orm art 143 sau 1431 din Codul
-iscal, pentru serviciile prestate in a-ara Comunitatii se aplica prevederile art 133 alin 122 din
Codul -iscal Contravaloarea acestor servicii nu va -i inclusa in ba/a de impo/itare a
reimportului mentionat la alin 112 Ambala&ele sau alte bunuri utili/ate, in legatura directa cu
bunurile asupra carora au -ost reali/ate lucrarile mentionate la alin 112, sau bunurile
incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor reali/ate si nu vor -i tratate ca livrari de bunuri
separate, ci ca -iind parte a serviciului prestat >a/a de impo/itare a T5A pentru aceste
servicii va cuprinde si eventualele ta,e, impo/ite, prelevari care sunt percepute pentru
importul bunurilor accesorii serviciilor
Atunci cand bene-iciarul serviciilor prestate in a-ara Comunitatii este o persoana
neimpo/abila, inclusiv persoana &uridica neimpo/abila care nu este inregistrata in scopuri de
T5A con-orm art 143 sau 1431 din Codul -iscal, ba/a de impo/itare a reimportului mentionat
la alin 112 este constituita din valoarea serviciilor prestate in a-ara Comunitatii, la care se
adauga elementele care nu sunt de&a cuprinse in aceasta valoare, con-orm art 13* alin 122 din
Codul -iscal
%cutirea totala se acorda pentru reimportul de bunuri care de&a au -ost supuse in a-ara
Comunitatii uneia sau mai multor operatiuni, in conditiile in care aceleasi operatiuni e-ectuate
in "omania nu ar -i -ost ta,ate
Aene!iciar 4hina. <estinatie Spania. 4e !el
de operatiune este?
:ana Einga, valabil la 21-0un-2010
Tags: livrari intracomunitare, codul !iscal, legea %),3(++$, TVA
Intrebare: 4lientul meu din 4hina imi indica drept destinatie pentru mar!a pe care i-o
!acturez * Spania.
Ast!el pe !actura apar un bene!iciar din 4hina si un loc de destinatie din Spania.
4e !el de operatiune este? 4lientul este din a!ara 78* dar nu am declaratie vamala de
e"port. 4um sa procedez?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Con-orm art 12( alin 1*2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal:
<'ivrarea intracomunitara repre/inta o livrare de bunuri, in intelesul alin 112, care sunt
e,pediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre -urni/or sau de
persoana catre care se e-ectuea/a livrarea ori de alta persoana in contul acestora<
Con-orm art 173 alin 122 lit a din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal :
<%unt, de asemenea, scutite de ta,a urmatoarele:
a2 livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica -urni/orului un cod
valabil de inregistrare in scopuri de T5A, atribuit de autoritatile -iscale din alt stat membru<

Conclu/ie:
0ntrucat mar-a este transportata din "omania in %pania, con-orm prevederilor legale mai sus
mentionate, aceasta operatiune este o livrare intracomunitara de bunuri, al carei regim de
ta,are este urmatorul:
1 daca clientul din C8ina comunica -irmei dumneavoastra un cod valabil de inregistrare in
scopuri de T5A, atribuit de autoritatile -iscale din alt stat membru, re/ulta ca operatiunea este
o livrare intracomunitara de bunuri scutita de ta,a pe valoarea adaugata
2 daca clientul din C8ina nu comunica -irmei dumneavoastra un cod valabil de inregistrare in
scopuri de T5A, atribuit de autoritatile -iscale din alt stat membru, re/ulta ca operatiunea este
o livrare intracomunitara de bunuri care se -acturea/a cu T5A
Achizitie mar!a Aulgaria
#icolae #ina, valabil la 0(-0un-2010
Tags: codul !iscal, TVA, achizitie e"terna, inregistrare !actura
Intrebare: Societatea achizitioneaza mar!a din Aulgaria* mar!a care a>unge in Romania
cu aviz pe $, ale lunii* iar !actura vine cu data de , a lunii urmatoare. 4u ce data ar
trebui inregistrata !actura?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: .actura se inregistrea/a cu data de 1 a lunii urmatoare
Mar-a se inregistrea/a in contabilitate la data receptiei
:in punctul de vedere al T5A-ului trebuie sa tinem cont de -aptul generator si e,igibilitatea
T5A:
Codul -iscal:
Art 1371 - 112 .aptul generator intervine la data livrarii bunurilor
1+2 Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este
data la care intervine trans-erul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar

Art 1372 - 112 !,igibilitatea ta,ei intervine la data la care are loc -aptul generator
.aptul generator si e,igibilitatea pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri
Art 134 - 112 in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -aptul generator
intervine la data la care ar interveni -aptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul
membru in care se -ace ac8i/itia
122 in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine
in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator
132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data
emiterii -acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin
112, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a
intervenit -aptul generator
#orme metodologice:
19 !,ista o relatie clara intre -aptul generator in ca/ul unei livrari intracomunitare de
bunuri si -aptul generator in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, care intervin in
acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri Pentru a evita orice neconcordanta
intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de T5A, care se includ in declaratia
recapitulativa pentru ast-el de livrari, in statul membru de origine, si ac8i/itiile
intracomunitare, evidentiate in decontul de T5A si in declaratia recapitulativa pentru ac8i/itii
intracomunitare, preva/uta la art 14+7 din Codul -iscal, in "omania, momentul e,igibilitatii a
-ost stabilit -ie in a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a avut loc -aptul generator, -ie la
data -acturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile intracomunitare, cat
si pentru ac8i/itiile intracomunitare
!,emplul 1 .actura pentru livrarea intracomunitara este emisa in luna urmatoare celei in
care se e-ectuea/a livrarea
Alt stat "omania
'ivrare intracomunitara Ac8i/itie intracomunitara
scutita de T5A supusa T5A si ta,abila
:ata livrarii: 24012010
:ata -acturii: 12022010
.aptul generator: 24012010 .aptul generator: 24012010
!,igibilitatea: 12022010 !,igibilitatea: 12022010
'ivrarea este inclusa in Ac8i/itia intracomunitara se
declaratia recapitulativa evidentia/a in declaratia
si decontul de T5A a-erente recapitulativa si decontul
lunii -ebruarie 2010 de T5A a-erente lunii
-ebruarie 2010

!,emplul 2 .actura pentru livrarea intracomunitara este emisa in aceeasi luna in care se
e-ectuea/a livrarea intracomunitara

Alt stat membru "omania
'ivrare intracomunitara Ac8i/itie intracomunitara
scutita de T5A supusa T5A si ta,abila
:ata livrarii: 24012010
:ata -acturarii: 2*012010
.aptul generator: 24012010 .aptul generator: 24012010
!,igibilitatea: 2*012010 !,igibilitatea: 2*012010
'ivrarea este inclusa in Ac8i/itia intracomunitara
declaratia recapitulativa este inclusa in declaratia
a-erenta lunii ianuarie si se recapitulativa a-erenta lunii
evidentia/a in decontul ianuarie si se evidentia/a
de T5A din luna ianuarie in decontul de T5A
2010 din luna ianuarie 2010
2actura pro!orma din :ermania. ;ipsa
!actura !iscala. <eclaratia $6+
Mi8aela >enta, valabil la 0*-0un-2010
Tags: !actura, <eclaratia $6+, 4odul !iscal, TVA, pro!orma
Intrebare: Avem o !actura pro!orma de avans pentru achizitionarea unui autotractor
din :ermania. Am !acut plata prin banca dar nu am adus in tara si nici nu avem !actura
!inala. Trebuie !acuta raportarea in declaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0ntrebarea este reglementata de art 137?2 din Codul -iscal ce stabileste:
@112 !,igibilitatea ta,ei intervine la data la care are loc -aptul generator
122 Prin derogare de la prevederile alin 112, e,igibilitatea ta,ei intervine:
a2 la data emiterii unei -acturi, inainte de data la care intervine -aptul generator=
b2 la data la care se incasea/a avansul, pentru platile in avans e-ectuate inainte de data la care
intervine -aptul generator .ac e,ceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata
importurilor si a ta,ei pe valoarea adaugata a-erente importului, precum si orice avansuri
incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impo/abile Avansurile repre/inta plata
partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, e-ectuata inainte de data livrarii
sau prestarii acestora=D
Ast-el, e,igibilitatea T5A va este opo/abila la data livrarii autotractorului
:aca -urni/orul e,tern va emite o -actura inainte de livrare, -actura ce are caracter de avans,
atunci acest -apt va este din nou opo/abil ca termen de e,egibilitate a T5A Prevederea de la
litera b2 nu este aplicabila la dvs deoarece societatea din "omania e-ectuea/a o plata
Ast-el, ca regula generala consideram ca toate platile ce au caracter de avans e-ectuate in ba/a
unei -acturi pro-orma si nu sunt urmate de o -actura nu sunt e,igibile din punctul de vedere al
T5A
Prin urmare in ca/ul descris de dvs nu aveti obligatia e-ectuarii raportarii sumei in declaratia
3*0
lata partiala !actura pro!orma. 4and se
declara in decont TVA?
:ana Einga, valabil la 0*-0un-2010
Tags: avansuri, ;egea %),3(++$, !actura !iscala, !actura pro!orma, 4odul !iscal, TVA,
achizitii intracomunitare
Intrebare: Am e!ectuat plata partiala pe !actura pro!orma in 7ngaria .780 pentru o
presa de balotat in data de +).+%.(+,+. 1ai am de achitat din !actura pro!orma.
Intrebare: cand o declar in decont TVA si ce inregistrari se e!ectueaza? .presa de balotat
a a>uns in tara0.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Avansurile repre/inta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si
serviciilor, e-ectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora 1art 137
2
din 'egea
491)20032
.actura pro-orma nu se inregistrea/a in contabilitate, deoarece nu este un document
&usti-icativ al operatiunilor economice 1cu e,ceptia ultili/arii pentru acci/e2 !a are doar un
rol in-ormativ, cu privire la viitoarea -actura, pentru a putea lua o deci/ie in acceptarea unei
o-erte
Plata se -ace dupa primirea -acturii legale 1-actura -iscala2, deci nu ar trebui -acute plati pe
-acturile pro-orme
Con-orm art 144 alin 112 <persoana impo/abila care e-ectuea/a o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii, alta decat o livrare)prestare -ara drept de deducere a ta,ei, con-orm art
171 alin 112 si 122, trebuie sa emita o -actura catre -iecare bene-iciar, cel tar/iu pana in cea de-
a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care ia nastere -aptul generator al ta,ei, cu e,ceptia ca/ului
in care -actura a -ost de&a emisa :e asemenea, persoana impo/abila trebuie sa emita o -actura
catre -iecare bene-iciar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau
o prestare de servicii, cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a
incasat avansurile, cu e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a emisa<
Ast-el, in con-ormitate cu ec8ivalentul acestui articol din alte state membre, -urni/orii trebuie
sa emita -acturi pentru avansurile incasate cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare
celei in care a incasat avansurile
Con-orm art 1441 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal 112<persoana impo/abila sau
persoana &uridica neimpo/abila, obligata la plata ta,ei in conditiile art 140 alin 122 - 172 si 1+2
si ale art 141, trebuie sa auto-acture/e operatiunile respective pana cel mai tar/iu in a 14-a /i
a lunii urmatoare celei in care ia nastere -aptul generator al ta,ei, in ca/ul in care persoana
respectiva nu se a-la in posesia -acturii emise de -urni/or)prestator
122 Persoana impo/abila sau persoana &uridica neimpo/abila, obligata la plata ta,ei in
conditiile art 140 alin 122 - 172 si 1+2, trebuie sa auto-acture/e suma avansurilor platite in
legatura cu operatiunile respective cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in
care a platit avansurile, in ca/ul in care persoana respectiva nu se a-la in posesia -acturii emise
de -urni/or)prestator, cu e,ceptia situatiei in care -aptul generator de ta,a a intervenit in
aceeasi luna, ca/ in care sunt aplicabile prevederile alin 112<

Conclu/ie: obligatia auto-acturarii avansurilor platite revine persoanelor obligate la plata T5A
in conditiile art 140 alin 122-172 si + din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, nu si celor
obligate la plata ta,ei pentru ac8i/itiile intracomunitare ta,abile con-orm art 141 din 'egea
491)2003
Con-orm art 137 1 din 'egea 491)2003 alin 112 <-aptul generator intervine la data livrarii
bunurilor sau la data prestarii serviciilor< Con-orm art 137 1 alin 1+2 <pentru livrarile de
bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine trans-erul
dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar Prin e,ceptie, in ca/ul contractelor care
prevad ca plata se e-ectuea/a in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca
proprietatea este atribuita cel mai tar/iu in momentul platii ultimei sume scadente, cu e,ceptia
contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat bene-iciarului<

Con-orm art 134 din 'egea 491)2003 :
<112 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -aptul generator intervine la data la care
ar interveni -aptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se -ace
ac8i/itia
122 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine in cea de-a
14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator
132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generator<

Conclu/ie: Avand in vedere ca bunul mobil a a&uns in tara 1s-a reali/at -aptul generator2,
momentul e,igibilitatii este stabilit -ie in a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a avut loc
-aptul generator, -ie la data -acturii pentru ac8i/itia intracomunitara

Articole contabile:
213 ; 707
772+ ; 7729
Achizitie mar!a din 8lvetia* cu cod TVA de
:ermania* cu incarcare din 4ehia. TVA
0onut Einga, valabil la 0*-0un-2010
Tags: declaratia $6+, achizitii intracomunitare, codul !iscal, decont TVA
Intrebare: O !irma din Romania inregistrata TVA* achizitioneaza mar!a de la o !irma
din 8lvetia* dar care !actureaza respectiva mar!a cu cod de TVA de :ermania. 1ar!a
este incarcata e!ectiv din 4ehia si transportata in Romania.
4e inregistrari d.p.d.v. TVA !ace !irma din Romania* si ce documente trebuie sa solicite
!urnizorului de mar!a e"tern?
4um declara operatiunea in decont TVA si declaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Con-orm art 12+ alin 1(2 lit b <nu sunt considerate operatiuni impo/abile in
"omania:
b2 ac8i/itia intracomunitara de bunuri, e-ectuata in cadrul unei operatiuni triung8iulare, pentru
care locul este in "omania in con-ormitate cu prevederile art 132
1
alin 112, atunci cand sunt
indeplinite urmatoarele conditii:
1 ac8i/itia de bunuri este e-ectuata de catre o persoana impo/abila, denumita cumparator
revan/ator, care nu este stabilita in "omania, dar este inregistrata in scopuri de T5A in alt stat
membru=
2 ac8i/itia de bunuri este e-ectuata in scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective,
in "omania, de catre cumparatorul revan/ator preva/ut la pct 1=
3 bunurile ast-el ac8i/itionate de catre cumparatorul revan/ator preva/ut la pct 1 sunt
e,pediate sau transportate direct in "omania, dintr-un alt stat membru decat cel in care
cumparatorul revan/ator este inregistrat in scopuri de T5A, catre persoana careia urmea/a sa
ii e-ectue/e livrarea ulterioara, denumita bene-iciarul livrarii ulterioare=
7 bene-iciarul livrarii ulterioare este o alta persoana impo/abila sau o persoana &uridica
neimpo/abila, inregistrata in scopuri de T5A in "omania=
1 bene-iciarul livrarii ulterioare a -ost desemnat in con-ormitate cu art 140 alin 172 ca
persoana obligata la plata ta,ei pentru livrarea e-ectuata de cumparatorul revan/ator preva/ut
la pct 1=<

Con-orm pct 2 1132 din #ormele metodologice de aplicare a Codului -iscal:
<1132 in scopul aplicarii prevederilor art 12+ alin 1(2 lit b2 din Codul -iscal, relatia de
transport al bunurilor din primul stat membru in "omania trebuie sa e,iste intre -urni/or si
cumparatorul revan/ator, oricare dintre acestia putand -i responsabil pentru transportul
bunurilor, in con-ormitate cu conditiile 0ncoterms sau in con-ormitate cu prevederile
contractuale :aca transportul este reali/at de bene-iciarul livrarii, nu sunt aplicabile masurile
de simpli-icare pentru operatiuni triung8iulare Obligatiile ce revin bene-iciarului livrarii
ulterioare, daca "omania este al treilea stat membru:
a2 sa plateasca ta,a a-erenta livrarii e-ectuate de cumparatorul revan/ator care nu este
stabilit in "omania in con-ormitate cu prevederile art 140 alin 172 si art 149 alin 112 sau 122,
dupa ca/=
b2 sa inscrie ac8i/itia e-ectuata in rubricile alocate ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri
din decontul de ta,a preva/ut la art 14+2 sau 14+3 din Codul -iscal, precum si in declaratia
recapitulativa preva/uta la art 14+7 din Codul -iscal<

Conclu/ie: .irma din "omania declara operatiunea in decont T5A la rd 4 si la rd 19 1OM.P
99)20102, iar in declaratia 3*0 ca <ac8i/itii intracomunitara de bunuri, ac8i/itii care urmea/a
trans-erurilor scutite, ac8i/itii e-ectuate de bene-iciarul livrarii ulterioare in cadrul unei
operatiuni triung8iulare<
0nregistrari contabile
772+ ; 7729
:ocumente solicitate:-actura si documentul de transport
Achzitie produs din Romania cu transport
direct din :ermania. 8ste achizitie
intracomunitara?
Mi8aela >enta, valabil la 0*-0un-2010
Tags: achizitie intracomunitara, O12 $%,(3(++/, 4odul !iscal, TVA, declaratia $6',
declaratia $6+
Intrebare: O !irma din Romania imi !actureza o piesa. Aceasta vine de !apt din
:ermania direct la sediul nostru. 2irma de transport din Romania imi !actureaza
transport :ermania - Romania. resupun ca germanii au !acut !actura catre cei din
Romania.
4e implicatii sunt pentru mine? 4um trebuie sa tratez operatiunea? 2aptul ca am un
transport :ermania- Romania implica o operatiune intracomunitara pentru mime?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Pentru usoara intelegere a -enomenului -iscal vom utili/a urmatoarele prescurtari:
A G repre/inta adresantul intrebarii societate re/identa in "omania platitor de T5A cu cod
-iscal "O
>- repre/inta emitentul -acturii catre A, societate de asemenea re/identa in "omania, platitor
de T5A cu cod -iscal "O
G G -urni/orul din Germania, re/ident in Germania, platitor de T5A in statul german, cod de
-iscal :!
0n esenta G -acturea/a catre >
> re-acturea/a catre A
'ivrarea -i/ica se e-ectuea/a de la G la A
Ast-el din punctul nostru de vedere c8iar daca s-ar preta la o anali/a de operatie triung8iulara,
operatia este o ac8i/itie intracomunitara de bunuri e-ectuata de >, ce are obligatia raportarii si
declararii acestor bunuri indi-erent ca livrarea -i/ica se e-ectuea/a direct la A Con-orm
prevederilor din OM.P 3412)200( G privind documentele &usti-icative din activitatea -inanciar
contabila, societatea > nu are obligatia receptiei si intocmirii #0" in acest tip de tran/actie
:in punctul de vedere al societatii A operatia este ac8i/itie nationala supusa T5A deoarece
corespunde la toate cele 7 conditii stabilite de art 12+ din Codul -iscal, respectiv:
- activitatea economica este e-ectuata cu plata, prin plata intelegandu-se si o contraprestatie
sau un avanta&
- activitatea economica este e-ectuata de un platitor de T5A
- activitatea economica este o livrare supusa T5A, alt-el nu se regaseste printre cele scutite
prin e-ectul legii
- activitatea economica este des-asurata pe teritoriul "omaniei
!vident se vor aplica regulile generale de deducere Ac8i/itia se declara in declaratia 3*7
:in punct de vedere al T5A si pentru transport sunt identice conditiile cumulative de la art
12+ din Codul -iscal, cu singura deosebire, ca locul prestarii se anali/ea/a in ba/a art 133
alin 122 din Codul -iscal, adica transportul este locali/at la sediul bene-iciarului platitor de
T5A %i -actura de transport se raportea/a in declaratia 3*0
Achizitie intracomunitara. Stornare
!actura. <econt TVA
Georgeta %erban Matei, valabil la 04-0un-2010
Tags: achizitie intracomunitara, stornare !actura, decont TVA, 4odul !iscal, declaratia
+6(, O12 ,,#%3(++6
Intrebare: O societate din Romania a primit o !actura de mar!a de la o societate din 78
in aprilie (++6. 8ste prima achizitie intracomunitara* decontul de TVA de pana la
aceasta data era trimestrial. Ambele societati sunt persoane impozabile* platitoare de
TVA. Am inregistrat nota contabila ''(#&''() din data !acturii* mar!a nu a mai a>uns
in Romania. Intre timp !actura a !ost stornata in alta luna octombrie (++6 deoarece
achizitia nu a mai avut loc. In aceasta luna s-a !acut si stornarea la TVA. 4um trebuia sa
intocmesc decontul de TVA -lunar sau trimestrial?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
%c8imbarea perioadei -iscale din trimestru calendaristic in luna calendaristica este
conditionata de data e,igibilitatii ta,ei :eoarece -actura a -ost emisa de catre -urni/or desi
bunurile nu au -ost e,pediate, data e,igibilitatii T5A se consider data emiterii -acturii,
respectiv luna aprilie 200*
!,igibilitatea pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri este reglementata prin articolul 134
alineatul 2 si 3 din Codul -iscal Prin alineatul 2 se -ace preci/area ca e,igibilitatea ta,ei
intervine in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator .aptul
generator repre/inta data livrarii bunurilor de catre -urni/orul intracomunitar Prin alineatul 3
se preci/ea/a -aptul ca e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii -acturii de catre -urni/or
Ast-el, c8iar daca bunurile nu au -ost primite odata cu -actura, -irma dvs a avut obligatia sa
depuna la organul -iscal teritorial, pana pe data de 4 mai 200*, declaratia 0*2 denumita
<:eclaratie de mentiuni privind sc8imbarea perioadei -iscale pentru persoanele impo/abile
inregistrate in scopuri de T5A care utili/ea/a trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si
care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara ta,abila in "omania 10*22<, cod M.P:
17130111)ai

Modul de completare si depunere a declaratiei cod 0*2 este reglementat prin OM.P
11+4)200* privind aprobarea Procedurii de actuali/are a vectorului -iscal pentru persoanele
impo/abile inregistrate in scopuri de T5A care utili/ea/a trimestrul calendaristic ca perioada
-iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara ta,abila in "omania
Prin depunerea declaratiei 0*2 ar -i trebuit sa -iti luat in evidenta ca platitor lunar de T5A
incepand cu data de 1 iunie 200* Ast-el, pentru trimestrul 00 200*, -irma dvs ar -i -ost
obligata sa depuna la organul -iscal teritorial doua deconturi distincte, ambele a-erent
trimestrului 00:
- un decont pentru primele doua luni ale trimestrului 00 200*, cu termen de depunere 24 iunie
200*=
- un decont pentru cea de a treia luna a trimestrului, iunie, cu termen de depunere 24 iulie
200*
Operatiunea de ac8i/itie intracomunitara de bunuri ar -i trebuit raportata si prin declaratia
recapitulativa a-erenta trimestrului 00 200*
Asa cum se poate constata, desi nu este logic, sc8imbarea perioadei -iscale este este
conditionata de data emiterii -acturii de catre partenerul intracomunitar, nicidecum de
primirea bunurilor e,pediate de acesta
Acest -apt re/ulta si din punctul 19 din normele metodologice de aplicare ale articolului 143
con-orm caruia e,ista o relatie clara intre -aptul generator in ca/ul unei livrari intracomunitare
de bunuri si -aptul generator in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, care intervin in
acelasi moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri Pentru a evita orice neconcordanta
intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de T5A, care se includ in declaratia
recapitulativa pentru ast-el de livrari, in statul membru de origine, si ac8i/itiile
intracomunitare, evidentiate in decontul de T5A si in declaratia recapitulativa pentru ac8i/itii
intracomunitare, preva/uta la art 14+?7 din Codul -iscal, in "omania, momentul e,igibilitatii
a -ost stabilit -ie in a cincispre/ecea /i a lunii urmatoare celei in care a avut loc -aptul
generator, -ie la data -acturii pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile
intracomunitare, cat si pentru ac8i/itiile intracomunitare
%tornarea -acturii de catre -urni/orul intracomunitar in luna octombrie 200* ar -i trebuit
raportata atat prin decontul lunar a-erent lunii octombrie 200* cat si prin declaratia
recapitulativa a-erenta trimestrului 05 200*
0n conclu/ie, consider ca -irma pe care o repre/entati ar -i trebuit sa depuna lunar decontul de
T5A incepand cu iunie 200*

2actura penalitati de intarziere. <eclaratia
$6+
Georgeta %erban Matei, valabil la 2+-Mai-2010
Tags: <eclaratia $6+, !actura, penalitati de intarziere, 4odul !iscal, declaratia $++, TVA
Intrebare: Societatea noastra are un contract de punere la dispozitie de personal cu o
persoana >uridica stabilita in Austria. In luna mai partenerul din Austria a !acturat
penalitati contractuale. Se declara acestea in <eclaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :e regula, calcularea penalitatilor stabilite prin clau/e contractuale nu repre/inta o
operatiune economica constand intr-o livrare de bun sau o prestare de serviciu 0n u/antele
comerciale, calcularea penalitatilor este e-ectul nerespectarii de catre client a clau/ei
contractuale de decontare a contravalorii unor bunuri livrate sau a unor servicii prestate

0n practica se obisnuieste emiterea unei -acturi pentru penalitati desi in ba/a de impo/itare a
ta,ei nu se cuprind penalitatile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau
partiala a obligatiilor contractuale Acest -apt re/ulta din Codul -iscal, art 139, alin 3, lit b2
<>a/a de impo/itare nu cuprinde urmatoarele:S b2 sumele repre/entand daune-interese,
stabilite prin 8otarare &udecatoreasca de-initiva si irevocabila, penali/arile si orice alte sume
solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt
percepute peste preturile si)sau tari-ele negociate #u se e,clud din ba/a de impo/itare orice
sume care, in -apt, repre/inta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate=<
Motivul pentru care penalitatile nu se cuprind in ba/a de impo/itare consta in -aptul ca aceste
sume nu sunt incluse in pretul negociat al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate
Penalitatile intervin numai dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor de catre -urni/or
sau prestator si sunt e-ectul nerespectarii de catre partile participante la tran/actie a clau/elor
contractuale
0n aceste conditii, consider ca valoarea -acturata nu se supune regimului de ta,are inversa prin
-ormula 772+ ; 7729, nu se evidentia/a in &urnalul pentru cumparari si nu se raportea/a prin
decont T5A 1declaratia 3002, dar nici prin declaratia recapitulativa cod 3*0 Totusi, trebuie sa
anali/ati contractul inc8eiat cu partenerul e,tern pentru a vedea in ce masura penalitatile
respective se datorea/a pentru intar/ierea la plata a sumelor datorate sau se datorea/a pentru
diverse operatiuni economice accesorii serviciilor de ba/a: recrutarea de personal :aca
penalitatile sunt accesorii serviciilor de ba/a acestea pot -i considerate ac8i/itii
intracomunitare de servicii care urmea/a regimul -iscal al operatiunilor intracomunitare :e
asemenea, trebuie anali/at daca penalitatile contractuale -actura reintregesc costul serviciilor
prestate initial
Achizitii intracomunitare. enalitati pentru
neplata in termen a !acturilor. <eclaratia
$6+
0rina :umitrescu, valabil la 1*-Mai-2010
Tags: ;egea %),3(++$, 4odul !iscal, OANA2 )#3(+,+, declaratia $6+, TVA
Intrebare: O societate comerciala romana are un contract de achizitie de bunuri
.mar!uri0 cu o societate din 4ipru. In baza contractului* societatea din 4ipru a !acturat
penalitati de intraziere pentru neplata in termen a !acturilor. Se declara aceste penalitati
in declaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Ast-el cum este preva/ut la art 14+7 alin 112 lit d2 din 'egea 491)2003 privind
Codul -iscal, orice persoana impo/abila inregistrata in scopuri de T5A con-orm art 143 sau
art 1431 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele -iscale competente, pana la data de
14 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa in care
mentionea/a ac8i/itiile intracomunitare de bunuri ta,abile, pentru care e,igibilitatea de ta,a a
luat nastere in luna calendaristica respectiva
0n declaratia recapitulativa in coloana <>a/a impo/abila< se completea/a valoarea
tran/actiei)tran/actiilor e-ectuate in perioada de raportare cu respectivul -urni/or >a/a
impo/abila pentru calculul T5A se stabiliteste potrivit prevederilor art 139-13(1 si 13*1 din
Codul -iscal
Potrivit art 139 alin 112 lit a2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, pentru livrari de
bunuri si prestari de servicii, altele decat cele preva/ute la lit b2 si c2 ale acestui articol, ba/a
de impo/itare a ta,ei pe valoarea adaugata este constituita din tot ceea ce constituie
contrapartida obtinuta sau care urmea/a a -i obtinuta de -urni/or ori prestator din partea
cumparatorului, bene-iciarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul
acestor operatiuni
Alin 132 al acestui articol stabileste ca ba/a de impo/itare nu cuprinde urmatoarele:
Hb2 sumele repre/entand daune-interese, stabilite prin 8otarare &udecatoreasca de-initiva si
irevocabila, penali/arile si orice alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a
obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si)sau tari-ele negociate #u se
e,clud din ba/a de impo/itare orice sume care, in -apt, repre/inta contravaloarea bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate=
c2 doban/ile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu intar/iere=D
0n con-ormitate cu dispo/itiile art 13(1 alin 112, pentru ac8i/itiile intracomunitare de bunuri
ba/a de impo/itare se stabileste pe ba/a acelorasi elemente utili/ate con-orm art 139 pentru
determinarea ba/ei de impo/itare in ca/ul livrarii acelorasi bunuri in interiorul tarii
Asadar, doban/ile percepute pentru neplata in termen a -acturilor precum si penali/arile
pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale nu se includ in ba/a de
impo/itare a T5A
Prin urmare, sumele repre/entand doban/i percepute pentru neplata in termen a -acturilor sau
penali/ari pentru neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, ne-iind incluse
in ba/a de impo/itare a T5A, nu se vor raporta prin .ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< aprobat prin OA#A.
9+)2010
Achizitii intracomunitare. <i!erenta de curs
Mi8aela >enta, valabil la 21-Mai-2010
Tags: declaratia $6+, 4odul !iscal
Intrebare: 4um se trateaza un material necon!orm care este pe relatia - achizitii
intracomunitare - di!erenta de curs?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0ncercam sa intelegem la ce va re-eriti prin @tratea/aD avand in vedere descrierea
sumara a intrebari 6til ar -i -ost mai multe detalii, s-a inregistrat ac8i/itia in declaratia 3*0
sau nu s-a inregistrat, s-a e-ectuat receptie si ulterior s-a constatat ca nu este con-orm, s-a
descoperit ca nu este con-orm la receptie Anali/a noastra se va -ace din punct de vedere al
T5A
0n acest ca/ consideram ca sunt aplicabile prevederile de la art13( din Codul -iscal ce
stabileste,,A&ustarea ba/ei de impo/itare >a/a de impo/itare se reduce in urmatoarele situatii:
0n ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in ca/ul anularii totale ori partiale a contractului
pentru livrarea sau prestarea in cau/a ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a
unei 8otarari &udecatoresti de-initive si irevocabile sau in urma unui arbitra&=D
Prin urmare dvs trebuie sa diminuati valoarea ac8i/itiei intracomunitare si a ta,arii inverse
:eoarece din intrebare nu se speci-ica daca de&a a -ost e-ectuata raportarea si declararea prin
declaratia 3*0 sau produsul necon-orm a -ost identi-icat in perioada curenta, inainte de
depunerea declaratiei, se poate adopta o solutie -ie prin recti-icarea declaratiei initiale -ie la
data curenta
:in punctul nostru de vedere cursul de sc8imb pentru a&ustare este cel in ba/a caruia s-a
e-ectuat ta,area inversa
Achizitii intracomunitare. Se trec in decont
TVA?
0onut Einga, valabil la 1(-Mai-2010
Tags: OANA2 ))3(+,+, TVA, declaratia $6+, ;egea %),3(++$, achizitie intracomunitara
Intrebare: 7n SR; persoana >uridica romana cumpara mar!a din 78 si o revinde in 78.
1ar!a nu tranziteaza Romania. <eclar in $6+ atat achizitia cat si livrarea? <ar in $++?
Are vreo importanta daca transportul se !actureaza separat sau nu? Acesta se declara in
$6+? <aca am avut in martie !acturi de transport le trec acum in $6+* in declaratia lunii
aprilie sau !ac recti!icativa la luna martie?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Con-orm OPA#A. 99)2010, livrarile catre statul C se trec in decontul de T5A la
rd1 1< in rd 1 se inscriu in-ormatiile preluate din &urnalul de van/ari, privind ba/a de
impo/itare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite con-orm art 173 alin 122 lit a2
si d2 din Codul -iscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, e-ectuate in
cadrul unei operatiuni triung8iulare de cumparatorul revan/ator <2, iar in declaratia 3*0, se
trec cu T , la livrari ulterioare de bunuri e-ectuate in cadrul unei operatiuni triung8iulare2
Ac8i/itiile nu se trec in 3*0 Ac8i/itiile se trec con-orm OA#A. 99)2010 in decontul de T5A
la rd 27 1contravaloarea ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri scutite de ta,a sau
neimpo/abile in "omania2

:aca transportul e -acturat de -urni/orul de mar-uri se declara ca ac8i/itie intracomunitara de
bunuri, inclusa in ba/a de impo/itare a ac8i/itiei intracomunitare 1Con-orm #ormelor
metodologice la art 13( 1 din 'egea 491)2003, <c8eltuielile de transport sau alte c8eltuieli
accesorii, cum sunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind Un ba/a impo/abila a
bunurilor ac8i/itionate intracomunitar numai daca acestea cad Un sarcina vVn/atorului
con-orm contractului dintre parti<2 %e declara in 3*0
:aca transportul e -acturat de un -urni/or speciali/at din 6! in -avoarea cumparatorului , se
declara in 3*0 ca ac8i/itii intracomunitare de servicii

Pentru -acturile din luna martie se -ace recti-icativa la aceasta luna 1-aptul generator si
e,igibilitatea ac8i/itiei intracomunitare de bunuri - art 134 din 'egea 491)20032
Acte necesare transport achizitie mar!a
:ermania
#icolae #ina, valabil la 07-Mai-2010
Tags: TVA, 4odul !iscal, ;egea ('3(+++, O12 ((((3(++#, <ecretul '%,3,6)(, livrare,
transport mar!a
Intrebare: otrivit Ordinului 12 nr. (((( (++# privind aprobarea Instructiunilor de
aplicare a scutirii de ta"a pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. ,'$
alin. .,0 lit. a0-i0* art. ,'$ alin. .(0 si art. ,''-, din ;egea nr. %),(++$ privind 4odul
!iscal* scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. ,'$
alin. .(0 lit. a0 din 4odul !iscal* cu e"ceptiile de la pct. , si ( ale acestei litere a0* se
>usti!ica cu urmatoarele documente:
a0 !actura care trebuie sa contina in!ormatiile prevazute la art. ,%% alin. .%0 din 4odul
!iscal* si in care sa !ie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit
cumparatorului in alt stat membru 785
b0 documentul care atesta ca bunurile au !ost transportate din Romania in alt stat
membru 78* si dupa caz*
c0 orice alte documente* cum ar !i: contractul3comanda de vanzare3cumparare*
documentele de asigurare.
<ocumentul care atesta ca bunurile au !ost transportate din Romania in alt stat membru
78 la care se !ace re!erire mai sus este reglementat de <ecretul nr. '%, ,6)( privind
aderarea Republicii Socialiste Romania la 4onventia re!eritoare la contractul de
transport international de mar!uri pe sosele .41R0.
rimesc mar!a de la un !urnizor din :ermania. Transportul este suportat de mine. Am
primit de la transportator in loc de 41R doar un =borderou de livrare= pe care apar:
-denumire mar!a* cantitate
-e"peditor
-destinatar
-nume transportator
-semnatura si stampila transportator
-semnatura di stampila primitor
Intrebari:
- este su!icient acest =borderou de livrare= pentru a >usti!ica aceasta achizitie
intracomunitara?
- este obligatorie semnatura si stampila e"peditorului .!irma din :ermania0?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 'egislatia privind T5A cuprinde multe trimiteri la documente care sunt
reglementate prin alte acte normative :aca documentele respective, printre care si
documentele de transport, ar -i -ost descrise si in Codul -iscal sau in acte normative date in
aplicarea acestuia, nu ar -i -ost respectate principiile stabilite prin 'egea 27)2000 privind
normele de te8nica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modi-icarile si completarile ulterioare, care prevede la art 14 ca, in vederea evitarii
paralelismelor, in procesul de legi-erare este inter/isa instituirea acelorasi reglementari in mai
multe articole sau alineate din acelasi act normativ ori in doua sau mai multe acte normative
Prin urmare, mentiunile legale obligatorii pe care trebuie sa le cuprinda documentul care
atesta ca bunurile au -ost transportate din alt stat membru in "omania, precum si necesitatea
ca acest document sa -ie stampilat si semnat, nu sunt preva/ute de Codul -iscal sau de OM.P
2222)200+, ci de actele speci-ice prin care aceste documente sunt reglementate
0n ceea ce priveste transportul rutier, spre e,emplu, documentele de transport sunt
reglementate prin :ecretul 741)1*92 privind aderarea "epublicii %ocialiste "omania la
Conventia re-eritoare la contractul de transport international de mar-uri pe sosele 1CM"2 'a
articolul 4 din acest act se prevede ca scrisoarea de trasura este intocmita in trei e,emplare
originale, semnate de e,peditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa -ie imprimate
sau inlocuite prin stampilele e,peditorului si transportatorului, daca legislatia tarii in care este
intocmita scrisoarea de trasura o permite Primul e,emplar se remite e,peditorului, al doilea
insoteste mar-a, iar al treilea se retine de transportator !,emplarul al doilea al scrisorii de
trasura, cel care insoteste mar-a, este cel care va -i remis destinatarului mar-ii si acesta este
momentul din care destinatarului ii revine dreptul de dispo/itie asupra mar-ii, daca pe
scrisoarea de trasura nu e,ista alte prevederi e,prese 0n ceea ce priveste in-ormatiile pe care
trebuie sa le contina documentul de transport, aceste sunt detaliate la art + din :ecretul
741)1*92
Totodata, mentionam ca la art 30 din :ecret se prevede ca daca destinatarul a primit mar-a
-ara sa -i constatat starea ei in contradictoriu cu transportatorul sau daca cel mai tar/iu in
momentul eliberarii, cand este vorba de pierderi ori avarii aparente, sau in termen de 9 /ile de
la data eliberarii in a-ara de duminici si sarbatori legale, cand este vorba de pierderi sau avarii
neaparente, nu a -acut re/erve transportatorului, indicand natura generala a pierderii sau
avariei, se pre/uma, pana la proba contrarie, ca a primit mar-a in starea descrisa in scrisoarea
de trasura "e/ervele aratate mai sus trebuie sa -ie -acute in scris daca este vorba de pierderi
sau de avarii neaparente
0n conclu/ie, in temeiul prevederilor legale invocate mai sus, <borderou de livrareD -ace
dovada, pana la proba contrarie, a conditiilor contractului si a primirii mar-ii, nee,istand
prevederi legale e,prese privind obligativitatea stampilarii)semnarii documentului de
transport de catre destinatar sau conditionarea valabilitatii sale prin e,istenta concomitenta a
celor doua elemente
Achizitie de pe Internet. lata persoana
!izica. Obligatii societate
Adrian >enta, valabil la 03-Mai-2010
Tags: TVA, 4odul !iscal, achizitie internet, impozit redeventa
Intrebare: Societatea noastra a achizitionat de pe Internet un !ont pentru realizarea
unor servicii catre un client* iar documentul care s-a eliberat e cel de mai >os.
Inregistrarea pe site se poate !ace numai ca persoana !izica.
Va rog sa analizati documentul si sa imi comunicati ce obligatii are societatea noastra
!ata de stat* din punct de vedere al declaratiilor si al ta"elor?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :in punctul nostru de vedere dvs ati ac8i/itionat un drept de licenta pentru copierea
unui program in-ormatic Ast-el din documentatia ane,a re/ulta ca proprietarul este o
persoana &uridica inregistrata in scopuri de T5A in Marea >ritanie, -actura este emisa in
numele unei societati comerciale din "omania, mentionand in ancelasi timp si numele
prersoanei -i/ice ce repre/inta societatea #u consideram di-icultati deosebite in interpretarea
acestui document, c8iar si unele societati din "omania adoptand acest -ormat
Ast-el considerand ca societatea din "omania, este platitoare de T5A, noi consideram ca sunt
incidente urmatoarele categorii de impo/ite:
- impo/itul pe pro-it
- T5A
- impo/itul pe venitul nere/identilor
Ast-el din punctul de vedere al impo/itului pe pro-it, consideram ca aceasta c8eltuiala este
deductibila, in ba/a art 21 alin 112 din codul -iscal, deoarece se -oloseste pentru -acturarea de
venituri impo/abile la un client
- :in punctul de vedere al T5A, consideram ca se reali/ea/a o ac8i/itie intracomunitara de
servicii, ast-el incat dvs aveti obligatia platii T5A, prin aplicarea masurii de ta,are inversa
preva/uta la art 149 alin122 in codul -iscal ce prevede < Prin e,ceptie de la prevederile alin
112, persoana impo/abila inregistrata con-orm art 143 va evidentia in decontul preva/ut la art
14+2, atat ca ta,a colectata, cat si ca ta,a deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art
174 - 1791, ta,a a-erenta ac8i/itiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor ac8i/itionate in
bene-iciul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata ta,ei, in conditiile art
140 alin 122 - 1+2 < %e retine ca opertatia se declara atat in decontul de T5A, cat si in
declaratia recapitulativa privind livrarile si ac8i/itiile intracomunitare 3*0, ce are termen de
depunere pana in 14 a lunii urmatoare
- :in punctul de vedere la impo/itului pe venitul nere/identilor, consideram ca societatea
din "omania are obligatia sa retina si sa plateasca impo/itul pe venitul nere/identilor con-orm
prevederilor art 113 G 114 din codul -iscal, ce prevede:
< Art 113 Contribuabili
#ere/identii care obtin venituri impo/abile din "omania au obligatia de a plati impo/it
con-orm pre/entului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili
Art 117 %-era de cuprindere a impo/itului
0mpo/itul stabilit prin pre/entul capitol, denumit in continuare impo/it pe veniturile obtinute
din "omania de nere/identi, se aplica asupra veniturilor brute impo/abile obtinute din
"omania
Art 114 5enituri impo/abile obtinute din "omania
112 5eniturile impo/abile obtinute din "omania, indi-erent daca veniturile sunt primite in
"omania sau in strainatate, sunt:
a2 dividende de la un re/ident=
b2 doban/i de la un re/ident=
c2 doban/i de la un nere/ident care are un sediu permanent in "omania, daca dobanda este o
c8eltuiala a sediului permanent=
d2 redevente de la un re/ident
:in punctul nostru de vedere, impo/itul datorat, este un impo/it pe o redeventa, stabilit de art
114 alin 112 lit d2 ale carui norme metodologice prevad:< 112 Termenul redeventa cuprinde
orice suma care trebuie platita in bani sau in natura pentru -olosirea sau dreptul de a -olosi
orice proprietate sau drept preva/ut la art 9 alin 112 pct 2( din Codul -iscal, indi-erent daca
suma trebuie platita con-orm unui contract sau ca urmare a copierii ilegale sau a incalcarii
drepturilor legale ale unei alte persoane
122 in ca/ul unei tran/actii care implica trans-erul de so-tLare, incadrarea ca redeventa a
sumei care trebuie platita depinde de natura drepturilor trans-erate
132 in ca/ul trans-erului unui drept partial dintr-un copWrig8t pentru so-tLare, suma care
trebuie platita este o redeventa daca primitorul dobandeste dreptul de a utili/a acel so-tLare,
ast-el incat lipsa acestui drept constituie o incalcare a copWrig8t-ului !,emple de ast-el de
tran/actii sunt trans-erurile de drepturi de a reproduce si distribui catre public orice so-tLare,
precum si trans-erurile de drept de a modi-ica si a -ace public orice so-tLare
Ca urmare societatea datorea/a un impo/it in procent de 1+I con-orm prevederilor de la art
11+ alin 122 lit d2 din codul -iscal
Pana in data de 24 a lunii urmatoare ac8itarii platii -urni/orului se datorea/a la plata
impo/itul Acesta se retine din suma bruta datorata 0n ca/ul in care datorita clau/elor
contractuale nu puteti retine acest impo/it, deorece se ac8ita toata suma datorata, societatea va
trebui sa ac8ite impo/itul, considerandu-l o c8eltuiala nedeductibila la calculul impo/itului pe
pro-it
:eoarece intre "omania si Marea >ritanie, e,ista semnata o conventie de evitare a dublei
impuneri aprobata prin decret #r 2+ din 3 -ebruarie 1*9+ , in ba/a art 11( din codul -iscal,
puteti bene-icia de procentul mai -avorabil de impunere stabilit la procentul de 10I, con-orm
art 14 din conventie :ocumentul &usti-icativ si numai in ba/a acestuia puteti sa aplicati
aceasta -acilitete este certi-icatul de re/identa -iscala in Marea >ritanie a -urni/orului
Achizitie intracomunitara cu transport
e"tracomunitar. Inregistrari contabile
Mi8aela >enta, valabil la 1*-Apr-2010
Tags: achizitie intracomunitare, transport
Intrebare: ;a o achizitie intracomunitara transportul este e!ectuat de o societate din
1acedonia* tara e"tracomunitara.
<pv !iscal .deconturi* declaratii0 unde se inregistreaza sau se declara acest transport?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Presupunem ca dvs veti ac8ita acest transport alt-el ne-iind relevanta intrebarea
:in cunostiintele noastre pana in acest moment acest tip de transport nu se declara in mod
special in nici o declaratie -iind un document &usti-icativ a-erent costului de ac8i/itie al
mar-urilor :in punctul nostru de vedere nu se e-ectuea/a operatia de ta,are inversa, a-erenta
ac8i/itiei intracomunitare, neavand legatura cu suma supusa T5A, respectiv cu valoarea
livrarii intracomunitare e-ectuate de -urni/orul dvs din comunitate
:in punct de vedere al completarii decontului de tva, ultimele instructiuni, lasau la latitudinea
contribuabilului declararea in decont a sumelor nesupuse T5A
Achizitie intracomunitara de bunuri.
<ocumentul de transport
0rina :umitrescu, valabil la 11-Apr-2010
Tags: ;egea %),3(++$, 4odul !iscal, TVA, O12 ('(,3(++), declaratia $++, OANA2
))3(+,+, declaratia $6+, OANA2 )#3(+,+
Intrebare: 2irma A din Romania are achizitie intracomunitara mar!a din Suedia si
vinde aceasta mar!a unei !irme A din Romania dar mar!a e transportata direct de la
!irma din Suedia la !irma A din Romania. 4mr-ul este !acut pe numele !irmei A. 7nde
declar aceasta achizitie in $6+? 8ste su!icienta o copie dupa cmr-ul !irmei A ca sa pot
>usti!ica transportul?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Art 12( alin1*2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal de-ineste livrarea
intracomunitara ca -iind o livrare de bunuri care sunt e,pediate sau transportate dintr-un stat
membru in alt stat membru de catre -urni/or sau de persoana catre care se e-ectuea/a livrarea
ori de alta persoana in contul acestora
Potrivit art 173 alin 122 lit a2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal sunt scutite de ta,a pe
valoare adaugata livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica
-urni/orului un cod valabil de inregistrare in scopuri de T5A, atribuit de autoritatile -iscale
din alt stat membru Pentru aplicarea acestei scutiri au -ost emise 0nstructiunile de aplicare a
scutirii de T5A pentru operatiunile preva/ute la art 173 alin 112 lit a2-i2, art 173 alin 122 si
art 1771 din Codul -iscal aprobate prin OM.P 2721)2009 Potrivit art 10 alin 112 al acestor
instructiuni, scutirea de ta,a pentru livrarile intracomunitare de bunuri preva/ute la art 173
alin 122 lit a2 din Codul -iscal, se &usti-ica pe ba/a urmatoarelor documente:
a2 -actura care trebuie sa contina in-ormatiile preva/ute la art 144 alin 142 din Codul -iscal
si in care sa -ie mentionat codul de inregistrare in scopuri de T5A atribuit cumparatorului in
alt stat membru=
b2 documentul care atesta ca bunurile au -ost transportate din "omania in alt stat membru si,
dupa ca/,
c2 orice alte documente, cum ar -i: contractul)comanda de van/are)cumparare, documentele
de asigurare
Ast-el, scutirea preva/uta la art 173 alin 122 se aplica doar daca -urni/orul poate sa -aca
dovada -aptului ca bunurile au -ost transportate in alt stat membru
Prin urmare, pentru ca -urni/orul din %uedia sa considere aceasta operatiune o livrare
intracomunitara scutita, con-orm ec8ivalentului din legislatia acestui stat ale articolelor
mentionate, trebuie sa -aca dovada ca bunurile au -ost transportate in "omania
Obligatia pastrarii documentului de transport este valabila si in ca/ul ac8i/itiilor
intracomunitare, si serveste pentru &usti-icarea aplicarii intracomunitare a ta,arii inverse
Art 1301 alin112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu modi-icarile si completarile
ulterioare, de-ineste ac8i/itia intracomunitara de bunuri ca -iind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor
0n ca/ul transportului pe sosea, documentul recunoscut de Administratia -inanciara romana ca
si document de transport este CM"-ul 1scrisoarea de trasura2
0n con-ormitate cu prevederile Conventiei din 1*)04)1*4+ re-eritoare la contractul de transport
international de mar-uri pe sosele 1CM"2, scrisoarea de trasura este intocmita in trei
e,emplare originale, semnate de e,peditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa -ie
imprimate sau inlocuite prin stampilele e,peditorului si transportatorului, daca legislatia tarii
in care este intocmita scrisoarea de trasura o permite
Pentru a putea -i considerat ca si document &usti-icativ pentru transportul bunului, CM"-ul
ane,at -acturilor trebuie sa contina urmatoarele date:
a2 locul si data intocmirii sale=
b2 numele si adresa e,peditorului=
c2 numele si adresa transportatorului=
d2 locul si data primirii mar-ii si locul preva/ut pentru eliberarea acesteia
e2 numele si adresa destinatarului=
-2 denumirea curenta a naturii mar-ii si -elul ambala&ului, iar pentru mar-urile periculoase,
denumirea lor general recunoscuta=
g2 numarul coletelor, marca&ele speciale si numerele lor=
82 greutatea bruta sau cantitatea alt-el e,primata a mar-ii=
i2 c8eltuielile a-erente transportului 1pret de transport, c8eltuieli accesorii, ta,e de vama si
alte c8eltuieli survenite de la inc8eierea contractului si pina la eliberare2=
&2 instructiunile necesare pentru -ormalitatile de vama si altele=
X2 indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin pre/enta Conventiei si nici unei
alte clau/e contrare
2 :aca este ca/ul, scrisoarea de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a2 inter/icerea transbordarii=
b2 c8eltuielile pe care e,peditorul le ia asupra sa=
c2 totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mar-ii=
d2 valoarea declarata a mar-ii si suma care repre/inta interesul special la eliberare=
e2 instructiunile e,peditorului catre transportator cu privire la asigurarea mar-ii=
-2 termenul convenit in care transportul trebuie sa -ie e-ectuat=
g2 lista documentelor remise transportatorului
3 Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila
0n situatia pre/entata consideram ca, societatea poate trata aceasta operatiune drept ac8i/itie
intracomunitara, &usti-icand acest lucru prin contractele inc8eiate cu -urni/orul din Olanda si
clientul din "omania, -acturile emise intre cei trei parteneri precum si copia CM"-ului,
certi-icata con-orm cu originalul
Aceasta operatiune se declara prin .ormularul 13002 <:econt de T5A< aprobat prin OA#A.
99)2010, la "andul 4 si "andul 19, cu preluarea sumelor, daca este ca/ul, la randul 41,
respectiv 191
:e asemenea, aceasta operatiune se raportea/a in -ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< aprobate prin OA#A.
9+)2010 la rubrica HACF0Y0T00 0#T"ACOM6#0TA"! :! >6#6"0D
Achizitie intracomunitara de servicii.
<eclaratia +6(
Adrian >enta, valabil la 0+-Apr-2010
Tags: achizitie intracomunitara, declaratia +6(, TVA
Intrebare: In luna martie am avut o achizitie intracomunitara de servicii in conditiile in
care !irma este platitoare de TVA trimestrial. Avem obligatia depunerii declaratiei +6(?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n ca/ul e-ectuarii unei ac8i/itii intracomunitare indi-erent ca este o ac8i/itie de
bunuri sau o ac8i/itie de servicii, la care dumneavoastra aveti obligatia platii T5A, prin
aplicarea masurii de ta,are inversa,considerata prin e-ectul legii plata a T5A, perioada -iscala
nu mai este trimestrul ci luna calendaristica, con-orm prevederilor de la art 14+ indice 1 alin
1+2 indice 1 din codul -iscal redat mai &os:
<Prin e,ceptie de la prevederile alin 122Z1+2, pentru persoana impo/abila care utili/ea/a
trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara
ta,abila in "omania, perioada -iscala devine luna calendaristica incepand cu:
a2 prima luna a unui trimestru calendaristic, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru=
b2 a treia luna a trimestrului calendaristic, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare intervine in a doua luna a respectivului trimestru Primele doua luni ale
trimestrului respectiv vor constitui o perioada -iscala distincta, pentru care persoana
impo/abila va avea obligatia depunerii unui decont de ta,a con-orm art 14+ alin 112=
c2 prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic <
"e-eritor e,clusiv la speta descrisa de intrebare societatea dvs va deveni platitoare de T5A
lunar incepand cu Aprilie 0n acest sens in 4 /ile lucratoare de s-arsitul lunii Martie aveti
obligatia depunerii declaratiei 0*2 prin care veti comunica autoritatii -iscale, -aptul ca nu mai
sunteti platitor de T5A trimestrial ci veti platii si declara T5A lunar
Achizitie bilet de avion. Se aplica ta"are
inversa sau se depune declaratia $6+?
Georgeta %erban Matei, valabil la 31-Mar-2010
Tags: declaratia $6+, codul !iscal, bilet avion,
Intrebare: Societatea E din Romania achizitioneaza un bilet de avion de la compania
germana :ermanFings. Se aplica ta"are inversa si se depune declaratia $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Pentru ta,area serviciilor de transport international de calatori se aplica e,ceptia de
la regula generala de ta,are reglementata prin articolul 133 alin 2 Acest serviciu se supune
impo/itarii la locul unde se e-ectuea/a transportul, in -unctie de distantele parcurse in ba/a
e,ceptiei reglementate prin art 133, alin 7, litera b
"etineti un aspect important si anume ca regula generala de ta,are preva/uta la art133 alin2
se aplica numai in situatia in care serviciile nu se pot incadra pe niciuna dintre e,ceptiile
preva/ute la art133 alin7 -9 din Codul .iscal :aca serviciile pot -i incadrate pe una dintre
e,ceptiile preva/ute de Codul .iscal intodeauna prevalea/a e,ceptiile nemai-iind aplicabila
regula generala
"e-eritor la intrebarea dvs privind ac8i/itionarea unui bilet de avion de la un -urni/or
intracomunitar, operatiunea este considerata impo/abila in "omania si se datorea/a T5A prin
aplicarea regimului de ta,are inversa, evidentiata dpdv contabil prin -ormula 772+ ; 7729
si se preia in decontul de T5A cod 300 la randul 9 si 1* <>unuri si servicii ac8i/itionate
pentru care bene-iciarul din "omania este obligat la plata T5A 1ta,are inversa2<
:e asemenea, con-orm punctului 17 alin1 din #ormele metodologice ale Codului .iscal,
pentru acest tip de servicii nu aveti obligatia declararii operatiunii prin declaratia
recapitulativa cod 3*0 deoarece serviciul nu se incadrea/a in categoria prestarilor
intracomunitare de servicii
Imprumut administrator
#icolae #ina, valabil la 24-Mar-2010
Tags: contract imprumut
Intrebare: 2irma E !ace achizitii intracomunitare. Intrebarea este daca administratorul
poate sa aduca aport in valuta la achizitionarea mar!urilor? 1entionez ca are sold
creditor la '%%.
Administratorul isi vinde un bun personal si contravaloarea bunului incaseaza in valuta.
8ste corect?
%$,'&'%%
'+,&%$,'
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Potrivit "egulament >#" nr 7 din 1 aprilie 2004 privind regimul valutar, potrivit
art 3 alin 112 platile, incasarile, trans-erurile si orice alte asemenea operatiuni intre re/identi,
care -ac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se reali/ea/a numai in moneda nationala
1leu2, cu e,ceptia operatiunilor preva/ute in ane,a nr 2 HCategorii de re/identi care pot
e-ectua operatiuni in valutaD, care se pot e-ectua si in valuta
Totodata potrivit alin 122 art 3, toate celelalte operatiuni intre re/identi, care nu -ac obiectul
comertului cu bunuri si servicii, pot -i e-ectuate in mod liber -ie in moneda nationala 1leu2, -ie
in valuta
Operatiunile preva/ute la alin 122 si in ane,a nr 2 la pre/entul regulament se pot e-ectua si in
valuta, numai pe ba/a acordului de vointa al partilor
Totodata va recomadam sa aveti si un contract intre societate si patron
'egea societatilor comerciale prevede, la art 14, ca toate contractele intre societatea cu
raspundere limitata si persoana -i/ica sau persoana &uridica, asociat unic al celei dintVi, se
inc8eie obligatoriu in -orma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute
0nregistrarile contabile sunt corecte
Inregistrare !actura limba engleza
#icolae #ina, valabil la 23-Mar-2010
Tags: codului de rocedura 2iscala, declaratia $6+, inregistrare !actura, !actura,
inregistrare contabilitate
Intrebare: O societate achizitioneaza mar!uri din Aulgaria* pe care le revinde in
Romania. 1ar!a se achita in euro. <e la !urnizorul bulgar primeste !actura si bonul de
casa* in limba bulgara* cu suma in leva. Tot de la !urnizor primeste si traducerea .doar a
!acturii0 in limba engleza cu suma in euro. Intrebarea mea este urmatoarea:
-este su!icienta traducerea in limba engleza a !acturii pentru inregistrarea in
contabilitate sau trebuie si o traducere in limba romana?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: .actura poate -i intocmita in orice limba o-iciala a statelor membre ale 6niunii
!uropene si in orice valuta negociata prin comanda sau contract
dar con-orm Codului de Procedura .iscala art(

112 'imba o-iciala in administratia -iscala este limba romana
122 :aca la organele -iscale se depun petitii, documente &usti-icative, certi-icate sau alte
inscrisuri intr-o limba straina, organele -iscale vor solicita ca acestea sa -ie insotite de
traduceri in limba romana certi-icate de traducatori autori/ati
0n ca/ul unui control, organele -iscale au dreptul sa va ceara documentele traduse in limba
romana
0n ca/ul dumneavoastra -actura respectiva va genera o nota de intrare receptie care va -i -acuta
in limba romana, deci nu vor -i probleme de identi-icare a articolelor %ingurul lucru la care
trebuie sa aveti gri&a este sa treceti cursul valutar de la data -acturii si sa inregistrati -actura la
acest curs in &urnalul de cumparari, respectiv in decont, in declaratia 3*0 "eceptia se poate
intampla sa -ie -acuta la alta data, urmand sa -aceti regulari/are la contul de mar-a
Achizitii intracomunitare in lei
#icolae #ina, valabil la 1*-Mar-2010
Tags: achizitii intracomunitare, ta"are inversa
Intrebare: As dori sa stiu daca e posibil ca !urnizorul de mar!a din Olanda sa imi emita
!actura in lei iar eu sa platesc tot in lei. In acest !el riscul valutar va !i preluat de catre el.
4e documente ar !i necesare in acest caz si ce implicatii !iscale ar !i pentru !irma mea
din Romania* care va e!ectua achizitii intracomunitare in ;8I?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile ulterioare
Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii consultati sectiunea
Termeni si conditii
Raspuns: .actura poate -i intocmita in valuta negociata prin contract nee,istand in legislatia
romana o restrictie in acest sens
!-ectuarea de ac8i/itii intracomunitare in lei ar trebui sa aiba la ba/a un contract in care sa -ie
speci-icata valuta in care se vor emite -acturile si se vor e-ectua platile, -acturile de ac8i/itie
si documentele de transport care sa &usti-ice deplasarea intracomunitara
Compania dvs va trebui sa e-ectue/e ta,area inversa care se va calcula si se va inregistra
ast-el:
772+ ; 7729 cu 1*I N valoare -actura de ac8i/itie in lei
5a depune pana pe 14 a lunii urmatoare declaratia 3*0 1pentru ac8i/itii intracomunitare2
5a declara ac8i/itia intracomunitara in decont la randurile speci-ice acestor ac8i/itii
Avans declaratie $6+
#icolae #ina, valabil la 12-Mar-2010
Tags: codul !iscal, declaratia $6+, !actura avans, storno de avans
Intrebare: In luna ianuarie platesc in Italia un avans pentru care mi se emite !actura de
avans* si pe care o trec in declaratia $6+.
In !ebruarie soseste mar!a. In !actura de mar!a apare avansul cu semnul minus. 4e trec
in declaratia $6+ a lunii !ebrurie? 4um evidentiez storno de avans?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n acest sens redam prevederile Cod -iscal, art 144 alin 112 H112 Persoana
impo/abila care e-ectuea/a o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o
livrare)prestare -ara drept de deducere a ta,ei, con-orm art 171 alin 112 si 122, trebuie sa
emita o -actura catre -iecare bene-iciar, cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare
celei in care ia nastere -aptul generator al ta,ei, cu e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a
emisa :e asemenea, persoana impo/abila trebuie sa emita o -actura catre -iecare bene-iciar
pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii,
cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu
e,ceptia ca/ului in care -actura a -ost de&a emisaD
0n ceea ce priveste avansurile platite trebuie emisa auto-actura numai daca va incadrati in
prevederile art 1441 alin 122, respectiv HPersoana impo/abila sau persoana &uridica
neimpo/abila, obligata la plata ta,ei in conditiile art 140 alin 122 - 172 si 1+2, trebuie sa
auto-acture/e suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective cel tar/iu pana in
cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in ca/ul in care persoana
respectiva nu se a-la in posesia -acturii emise de -urni/or)prestator, cu e,ceptia situatiei in
care -aptul generator de ta,a a intervenit in aceeasi luna, ca/ in care sunt aplicabile
prevederile alin 112D
0n conclu/ie la data livrarii e-ective veti inregistra di-erenta de bani daca avansul a -ost mai
mic de 100I din valoarea mar-ii sau di-erenta de curs intre data incasarii avansului si cursul
din data livrarii e-ective, care va -i curs de la data declaratiei T2'
1ar!a con!iscata. Inregistrari contabile
#icolae #ina, valabil la 03-Mar-2010
Tags: O12 $+%%3(++6, declaratia $6+, intrastat, TVA, inregistrari contabile
Intrebare: Societatea noastra a achizionat mar!uri .$, paleti de bauturi energizante0 din
Austria. 1ar!a a !ost !acturata de catre !irma A din Austria catre o alta !irma A* tot din
Austria. 2irma A a !acturat-o catre noi. 1ar!urile nu au mai trecut pe la !irma A* ci au
plecat din depozitul !irmei A catre destinatia Romania.
41R-ul completat de catre !irma A a !ost gresit* in sensul ca la destinatar nu era trecut
nimic* iar la loc de descarcare era depozitul !irmei A. 4a urmare* politia de !rontiera a
sesizat :arda 2inanciara din Arad care a con!iscat mar!a. 4um numele societatii
noastre nu era trecut nicaieri .mar!a nu a !ost insotita si de !actura emisa de catre A
catre noi0* pe procesul-verbal de con!iscare nu apare numele societatii noastre.
1ar!a era destinata unui client al societatii noastre. entru a ne putea onora o parte din
obligatia catre clientul nostru* ne-am inteles cu !irma A sa ne e"pedieze ,+ paleti* ceea ce
s-a si intamplat.
4um voi proceda cu cei $, paleti care sunt con!iscati de catre vama? Voi inregistra
!actura in contabilitate intr-un cont de mar!a in curs de aprovizionare? Avocatii nostri
au contestat procesul-verbal si avem sanse mari sa ne recuperam mar!a. O voi declara in
declaratia $6+ si la intrastat? In decont TVA o voi declara ca o AI4 obisnuita?
1ultumesc.
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :in datele -urni/ate de dumneavoastra re/ulta ca, nu aveti documente care sa
dovedeasca cei 31 de paleti cu bauturi energi/ate, care erau pentru societatea dumneavoastra
Cei 31 de paleti cu mar-a daca nu sunt insotiti de niciun -el de document care sa ateste -aptul
ca erau pentru -irma dumneavoastra nu ii puteti inregistra in contabilitate 0n situatia in care
e,ista un document in care re/ulta ca erau pentru societatea dumneavoastra, con-orm OMP.
3044)200* se pot inregistra ast-el:
144 122 b2 in situatia unor decala&e intre aprovi/ionarea si receptia bunurilor care se dovedesc
a -i in mod cert in proprietatea entitatii, se procedea/a ast-el:
- bunurile sosite -ara -actura se inregistrea/a ca intrari in gestiune atat la locul de depo/itare,
cat si in contabilitate, pe ba/a receptiei si a documentelor insotitoare=
- bunurile sosite si nereceptionate se inregistrea/a distinct in contabilitate ca intrare in
gestiune=
"e-eritor la celelate raportari,declaratia 3*0, intrastat si T5A acestea se declara in ba/a
documentelor de provenienta a mar-ii daca e,ista sau asteptati pana -urni/orul va emite
-actura
Achizitii intracomunitare. Incadrarea
operatiunilor
0rina :umitrescu, valabil la 23-.eb-2010
Tags: achizitii intracomunitare, ;egii %),3(++$, 4odul !iscal
Intrebare: Am o !actura de achizitie intracomunitara* reprezentand: un scaner .!acturat
separat pe piese componente .incarcator* Git monta>* aparat* traductor* etc0* so!t de
utilizare .licenta0 si cheltuieli transport. Administratorul a hotarat vanzarea acestui
aparat. Va rog sa-mi spuneti daca e gresit inregistrand pe $), toata valoarea !acturii si*
de asemenea* daca in $6+ a !ost declarata toata valoarea !acturii la achizitii de bunuri?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n con-ormitate cu punctul + alin11(2 din #ormele metodologice de aplicare a
'egii 491)2003 privind Codul -iscal, -urni/area de programe in-ormatice so-tLare standard
pe disc8eta sau pe un alt purtator de date, insotita de licenta obisnuita care inter/ice copierea
si distribuirea acestora si care permite doar instalarea lor pe un anumit numar de statii de
lucru, care este egal cu numarul de disc8ete sau de alte suporturi purtatoare de date -urni/ate,
constituie livrare de bunuri
Programele in-ormatice so-tLare standard repre/inta orice so-tLare produs ca un bun de
-olosinta generala care contine date preinregistrate, este comerciali/at ca atare si, dupa
instalare si eventual o perioada scurta de training, poate -i utili/at in mod independent de catre
clienti in -ormatul standard pentru aceleasi aplicatii si -unctii
Art 9 alin 1102 lit c2 din normele mentionate stabileste ca, -urni/area de programe
in-ormatice so-tLare personali/ate, c8iar si in ca/ul in care programul so-tLare este -urni/at
pe disc8eta sau pe un alt purtator de date, este considerata prestare de servicii
Programul so-tLare personali/at repre/inta orice program so-tLare creat sau adaptat nevoilor
speci-ice ale clientilor, con-orm cerintelor e,primate de acestia
Ast-el, in situatia pe care ati pre/entat-o, consideram ca -urni/area so-t-ul de utili/are al
scaner-ului este considerata o livrare de bunuri respectiv o ac8i/itie de bunuri e-ectuata de
societatea dvs

Potrivit art 13(1 alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, pentru ac8i/itiile
intracomunitare de bunuri ba/a de impo/itare se stabileste pe ba/a acelorasi elemente utili/ate
con-orm art 139 pentru determinarea ba/ei de impo/itare in ca/ul livrarii acelorasi bunuri in
interiorul tarii
0n con-ormitate cu prevederile art 139 alin 122 lit b2 ba/a de impo/itare cuprinde c8eltuielile
accesorii, cum sunt: comisioanele, c8eltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de
catre -urni/or)prestator cumparatorului sau bene-iciarului C8eltuielile -acturate de -urni/orul
de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care -ac obiectul unui contract separat
si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii in cau/a, se considera
c8eltuieli accesorii
0n acest sens, punctul 1( alin 1(2 si 1*2 din #ormele metodologice de aplicare a 'egii
491)2003 privind Codul -iscal stabileste ca, orice c8eltuieli accesorii e-ectuate de persoana
care reali/ea/a o livrare de bunuri sau o prestare de servicii se includ in ba/a de impo/itare a
ta,ei pe valoarea adaugata, c8iar daca -ac obiectul unui contract separat C8eltuielile accesorii
nu repre/inta o tran/actie separata, ci sunt parte componenta a livrarii)prestarii de care sunt
legate, urmand aceleasi reguli re-eritoare, printre altele, la locul livrarii)prestarii, cotele,
scutirile ca si livrarea)prestarea de care sunt legate .urni/orul)Prestatorul nu poate aplica
structura de comisionar preva/uta la pct 1* alin 172 pentru a re-actura c8eltuieli accesorii

C8eltuielile cu transportul bunurilor livrate intracomunitar sau alte c8eltuieli accesorii, cum
sunt cele de asigurare sau de ambalare, se cuprind in ba/a impo/abila a livrarii
intracomunitare numai daca, potrivit prevederilor contractuale, acestea cad in sarcina
van/atorului
Punctul 1* alin 172 prevede ca, in ca/ul in care se re-acturea/a c8eltuieli e-ectuate pentru alta
persoana, respectiv atunci cand o persoana impo/abila primeste o -actura sau alt document pe
numele sau pentru livrari de bunuri)prestari de servicii)importuri e-ectuate in bene-iciul altei
persoane si re-acturea/a contravaloarea respectivelor livrari)prestari)importuri, se aplica
structura de comisionar
Persoana impo/abila care actionea/a in calitate de comisionar, primind -acturi pe numele sau
de la comitentul van/ator sau, dupa ca/, de la -urni/or si emitand -acturi pe numele sau catre
comitentul cumparator ori, dupa ca/, catre client, se considera ca actionea/a in nume propriu,
dar in contul comitentului Comisionarul este considerat din punctul de vedere al ta,ei
cumparator si revan/ator al bunurilor, indi-erent daca actionea/a in contul van/atorului sau al
cumparatorului, respectiv se considera ca -urni/orul ori, dupa ca/, comitentul van/ator -ace o
livrare de bunuri catre comisionar si, la randul sau, comisionarul -ace o alta livrare de bunuri
catre comitentul cumparator sau, dupa ca/, catre client
Prin urmare, in situatia in care transportul mar-urilor este in sarcina van/atorului, iar acesta nu
a aplicat structura de comisionar, contravaloarea acestuia se include in ba/a de impo/itare a
mar-urilor ce -ac obiectul ac8i/itiei intracomunitare 0n situatia in care transportul mar-urilor
nu este in sarcina van/atorului acesta va -i tratat ca o prestare de serviciu
Achizitii de bunuri din 4omunitate. ;ipsa
documentului de transport
0rina :umitrescu, valabil la 1*-.eb-2010
Tags: ;egea %),3(++$, codul !iscal, O12 ('(,3(++), TVA, 41R, OANA2 ))3(+,+,
OANA2 )#3(+,+, !ormularul $++, !ormularul $6+
Intrebare: Am urmatoarea situatie. 1ar!a transportata cu masina mica pe ruta 7ngaria
- Romania. 1asina respectiva apartine !irmei din Romania care nu are in obiectul ei de
activitate transport mar!a. 2irma din 7ngaria a emis !actura de mar!a catre noi.
<in cate stiu pentru a !i achizitie intracomunitara am nevoie de 41R care sa ateste
miscarea in spatiul intracomunitar.
In lipsa 41R-ului cum trebuie sa tratez aceasta achizitie?
8ste su!icient un aviz .deliver9 note0 pentru inlocuirea 41R-ului?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Art 12( alin1*2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal de-ineste livrarea intracomunitara
ca -iind o livrare de bunuri care sunt e,pediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat
membru de catre -urni/or sau de persoana catre care se e-ectuea/a livrarea ori de alta persoana
in contul acestora

Potrivit art 173 alin 122 lit a2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal sunt scutite de ta,a pe
valoare adaugata livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care ii comunica
-urni/orului un cod valabil de inregistrare in scopuri de T5A, atribuit de autoritatile -iscale
din alt stat membru Pentru aplicarea acestei scutiri au -ost emise 0nstructiunile de aplicare a
scutirii de ta,a pe valoarea adaugata pentru operatiunile preva/ute la art 173 alin 112 lit a2-i2,
art 173 alin 122 si art 177
1
din Codul -iscal aprobate prin OM.P 2721)2009 Potrivit art 10
alin 112 al acestor instructiuni, scutirea de ta,a pentru livrarile intracomunitare de bunuri
preva/ute la art 173 alin 122 lit a2 din Codul -iscal, se &usti-ica pe ba/a urmatoarelor
documente:

a2 -actura care trebuie sa contina in-ormatiile preva/ute la art 144 alin 142 din Codul -iscal
si in care sa -ie mentionat codul de inregistrare in scopuri de T5A atribuit cumparatorului in
alt stat membru=
b2 documentul care atesta ca bunurile au -ost transportate din "omania in alt stat membru si,
dupa ca/,
c2 orice alte documente, cum ar -i: contractul)comanda de van/are)cumparare, documentele
de asigurare

Ast-el, scutirea preva/uta la art 173 alin 122 se aplica doar daca -urni/orul poate sa -aca
dovada -aptului ca bunurile au -ost transportate in alt stat membru

Prin urmare, pentru ca -urni/orul din 6ngaria sa considere aceasta operatiune o livrare
intracomunitara scutita, con-orm ec8ivalentului din legislatia acestui stat ale articolelor
mentionate, trebuie sa -aca dovada ca bunurile au -ost transportate in "omania

Obligatia pastrarii documentului de transport este valabila si in ca/ul ac8i/itiilor
intracomunitare, si serveste pentru a &usti-ica aplicarii intracomunitare a ta,arii inverse

0n ca/ul transportului pe sosea, documentul recunoscut de Administratia -inanciara romana ca
si document de transport este CM"-ul 1scrisoarea de trasura2

0n con-ormitate cu prevederile Conventiei din 1*)04)1*4+ re-eritoare la contractul de transport
international de mar-uri pe sosele 1CM"2, scrisoarea de trasura este intocmita in trei
e,emplare originale, semnate de e,peditor si de transportator, aceste semnaturi putand sa -ie
imprimate sau inlocuite prin stampilele e,peditorului si transportatorului, daca legislatia tarii
in care este intocmita scrisoarea de trasura o permite

Pentru a putea -i considerat ca si document &usti-icativ pentru transportul bunului, CM"-ul
ane,at -acturilor trebuie sa contina urmatoarele date:
a2 locul si data intocmirii sale=
b2 numele si adresa e,peditorului=
c2 numele si adresa transportatorului=
d2 locul si data primirii mar-ii si locul preva/ut pentru eliberarea acesteia
e2 numele si adresa destinatarului=
-2 denumirea curenta a naturii mar-ii si -elul ambala&ului, iar pentru mar-urile periculoase,
denumirea lor general recunoscuta=
g2 numarul coletelor, marca&ele speciale si numerele lor=
82 greutatea bruta sau cantitatea alt-el e,primata a mar-ii=
i2 c8eltuielile a-erente transportului 1pret de transport, c8eltuieli accesorii, ta,e de vama si
alte c8eltuieli survenite de la inc8eierea contractului si pina la eliberare2=
&2 instructiunile necesare pentru -ormalitatile de vama si altele=
X2 indicatia ca transportul este supus regimului stabilit prin pre/enta Conventiei si nici unei
alte clau/e contrare
2 :aca este ca/ul, scrisoarea de trasura trebuie sa contina si indicatiile urmatoare:
a2 inter/icerea transbordarii=
b2 c8eltuielile pe care e,peditorul le ia asupra sa=
c2 totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mar-ii=
d2 valoarea declarata a mar-ii si suma care repre/inta interesul special la eliberare=
e2 instructiunile e,peditorului catre transportator cu privire la asigurarea mar-ii=
-2 termenul convenit in care transportul trebuie sa -ie e-ectuat=
g2 lista documentelor remise transportatorului
3 Partile pot insera in scrisoarea de trasura orice alta indicatie pe care ele o considera utila

Art 130
1
alin112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu modi-icarile si completarile
ulterioare, de-ineste ac8i/itia intracomunitara de bunuri ca -iind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor

0n ba/a celor pre/entate conclu/ionam ca, in lipsa dove/ii de transport a bunurilor, -urni/orul
nu poate considera aceasta operatiune drept o livrare intracomunitara, urmand sa ta,e/e
operatiunea pe teritoriul acestui stat
:e asemenea, in aceste conditii, pentru societatea dvs operatiunea nu repre/inta o ac8i/itie
intracomunitara

Pentru ta,a inscrisa pe -actura societatea nu-si poate e,ercita dreptul de deducere
5aloarea totala a -acturii 1inclusiv T5A2 se va inregistra in contul de stoc corespun/ator

Aceasta operatiune se raportea/a in .ormularul 13002 <:econt de ta,a pe valoarea adaugata<
aprobat prin OA#A. 99)2010 la "andul 27

Ac8i/itia acestor bunuri nu se va declara prin .ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P 17130102)r
aprobat prin OA#A. 9+)2010

4orectarea inregistrarilor eronate.
<eclaratia $++ si $6+
0rina :umitrescu, valabil la 1*-.eb-2010
Tags: declaratia $++, declaratia $6+, O12 $+%%3(++6, OANA2 )#3(+,+, OANA2
))3(+,+
Intrebare: Auna ziua*
In ianuarie am inregistrat gresit o !actura .in loc de ')( euro am inregistrat '() euro0 si
am si depus declaratia $6+.
ot sa corectez luna urmatoare* atat in >urnal cat si in declaratii .$++ si $6+0?
1ultumescH
Ro"ana Aengescu
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
:in punct de vedere contabil, in con-ormitate cu prevederile art +3 alin 122 din
"eglementarile contabile con-orme cu directivele europene aprobate prin OM.P 3044)200*,
corectarea erorilor se e-ectuea/a la data constatarii lor

0n-ormatiile corectate se preiau corespun/ator in &urnalele de van/ari si cumparari pe ba/a
carora se determina ta,a colectata si ta,a deductibila

0n con-ormitate cu 0nstructiunile pentru completarea -ormularului 13*0 50!%2 <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare< aprobate prin OA#A.
9+)2010, declaratia depusa initial se recti-ica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi
-ormat, bi-and casuta corespun/atoare de pe -ormular
0n declaratia recti-icativa se recti-ica tran/actii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completea/a toate rubricile -ormularului cu datele valabile la momentul
declararii, indi-erent daca acestea au mai -ost declarate

Aceasta regulari/are se declara si prin .ormularul 13002 <:econt de ta,a pe valoarea
adaugata< aprobat prin OA#A. 99)2010, la "andul + si "andul 1(
0nstructiunile de completare a acestui -ormular, cuprinse in ane,a nr 2 a ordinului mentionat
prevad urmatoarele:

6la randul 7 ' se inscriu ac8izitiile intracomunitare de bunuri a caror exigibilitate a
intervenit in alta perioada, dar respectiva ac8izitie nu a fost declarata, regularizarile privind
ac8izitiile intracomunitare declarate in perioade anterioare si datorate unor evenimente care
determina modificarea datelor declarate initial, precum"
' modificarea pretului bunurilor care au fost declarate ca ac8izitie intracomunitara pe baza
de autofactura, in conditiile legii, ulterior factura primita de la furnizor avand un pret mai
mare sau mai mic,
' declararea ac8izitiei intracomunitare pe baza de autofactura, in conditiile legii, intr'o
perioada ulterioara, la primirea facturii de la furnizor, constatandu'se ca exigibilitatea
ac8izitiei intracomunitare intervenea intr'o perioada anterioara,
' modificarea bazei impozabile a ac8izitiei intracomunitare si a taxei aferente ca urmare a
modificarii cursului valutar de referinta aplicabil, datorata unor neconcordante intre data
primirii facturii de la furnizor si data declararii ac8izitiei intracomunitare,
' orice alte evenimente de natura sa modifice datele declarate initial, cu exceptia
ajustarilor bazei de impozitare prevazute la art. -)9 din Codul fiscal, atunci cand acestea au
loc ulterior, intr'o alta perioada decat cea in care a intervenit exigibilitatea pentru ac8izitiile
intracomunitare respective.
$......(
5andul -9 ' se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.3
TVA. Achizitie de mar!uri. Incadrarea
operatiunii
0rina :umitrescu, valabil la 1(-.eb-2010
Tags: TVA, ;egea %),3(++$, codul !iscal, !ormularul $6+, 12 ,'.,$.+,.+(3r, OANA2
)#3(+,+
Intrebare: S4 E SR; din Romania inregistrata in scopuri de TVA in Romania* S4 I din
:ermania inregistrata in scopuri de TVA in :ermania* S4 J din 7craina inregistrata in
7craina.
Societatea E din Romania achizitioneaza bunuri con!orm unei comenzi de la societatea
I din :ermania dupa cum urmeaza:
-bunurile sunt de origine 7craina .locul unde se a!la bunurile0 si sunt transportate de
catre societatea J pe teritoriul 7crainei pana la !rontiera 7craina* iar de la !rontiera
pana in Romania a>ung cu trenul. Aunurile sunt insotite de scrisoare de trasura.
2actura emisa de cate societatea din :ermania pentru societatea din Romania contine
urmatoarele inscrisuri:
-addition to price: <7TI AN< TAE8S 7NAI<.
-terms o! deliver9: <elivered at !rontier Reni* 7craina.
Aunurile achizitionate reprezinta achizitie intracomunitara de bunuri sau import de
bunuri?
<aca reprezinta achizitie intracomunitara de bunuri se declara in $6+ VI8S desi tara de
origine este 7craina ? Se aplica ta"are inversa ?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Potrivit prevederilor art 12+ alin 122 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu
modi-icarile si completarile ulterioare, este operatiune impo/abila importul de bunuri e-ectuat
in "omania de orice persoana, daca locul importului este in "omania, potrivit art 132
2

Art 132
2
alin 112 din legea mentionata stabileste ca locul importului de bunuri se considera pe
teritoriul statului membru in care se a-la bunurile cand intra pe teritoriul comunitar

0n temeiul prevederilor art 141
1
, plata ta,ei pentru importul de bunuri supus ta,arii, este
obligatia importatorului

0n acest sens, punctul 4* alin 112 lit a2 din Titlul 50 al #ormelor de aplicare a 'egii 491)2003
privind Codul -iscal stabileste ca, importatorul care are obligatia platii ta,ei pentru un import
de bunuri ta,abil este cumparatorul catre care se e,pedia/a bunurile la data la care ta,a devine
e,igibila la import sau, in absenta acestui cumparator, proprietarul bunurilor la aceasta data
Prin e,ceptie de la aceasta prevedere, -urni/orul bunului sau un -urni/or anterior poate opta
pentru calitatea de importator Orice livrari anterioare importului nu sunt impo/abile in
"omania

0n con-ormitate cu prevederile art 17+ alin 112 lit c2 din legea mentionata, pentru e,ercitarea
dreptului de deducere a ta,ei, pentru ta,a ac8itata pentru importul de bunuri, persoana
impo/abila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de
organele vamale, care sa mentione/e persoana impo/abila ca importator al bunurilor din
punctul de vedere al ta,ei, precum si documente care sa ateste plata ta,ei de catre importator
sau de catre alta persoana in contul sau

:e asemenea, aceasta tran/actie nu poate -i considerata ac8i/itie intracomunitara intrucat,
potrivit art 130
1
din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, ac8i/itia intracomuntara repre/inta
obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau
transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de
catre alta persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul
decat cel de plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, consideram ca, operatiunea reali/ata
repre/inta un import de bunuri %ocietatea isi poate e,ercita dreptul de deducere a ta,ei in
ba/a declaratiei vamale de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa
mentione/e persoana impo/abila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al ta,ei,
precum si documente care sa ateste plata ta,ei de catre importator sau de catre alta persoana
in contul sau

Aceasta operatiune nu se raportea/a prin .ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie recapitulativa
privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P 17130102)r aprobat prin
OA#A. 9+)2010
<eclaratia $6+. 4oncordanta intre livrari
intracomunitare si achizitii intracomunitare
Georgeta %erban Matei, valabil la 29-.eb-2010
Tags: TVA, declaratia $6+, achizitii intracomunitare, livrari intracomunitare
Intrebare: Societatea realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri in urmatoarele
conditii:
- !urnizorul persoana >uridica impozabila membra a 4omunitatii emite !actura in ()
ianuarie (+,+ si e"pediaza bunurile bene!iciarului din Romania.
- din diverse motive transportul a>unge la destinatie in ,+ !ebruarie (+,+
- receptia bunurilor are loc in ,+ !ebruarie (+,+
- valoarea bunurilor receptionate cuprinde si transportul realizat de catre un !urnizor de
servicii membru al 4omunitatii care emite !actura in ,+.+(.(+,+
Tinand cont de toate aceste aspecte* care este cursul la care se inregistreaza !actura
emisa in ().+,.(+,+ si receptionata in ,+.+(.(+,+ ?
4um se realizeaza concordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri scutite de
TVA * care se includ in declaratia $6+* pentru ast!el de livrari* in statul membru de
origine si achiitiile intracomunitare in Romania.
In ce luna se declara achizitia in decontul de TVA si in declaratia $6+ VI8S? 2ace parte
achizitia de servicii .transport0 din declaratia $6+?
4um se coreleaza decontul $++ de TVA cu declaratia $6+ VI8S?
Va multumescH
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Asa cum ati pre/entat situatia, e,igibilitatea T5A pentru cele doua operatiuni
intervine in perioade -iscale di-erite, la data emiterii -acturii de catre -iecare partener
participant la operatiunea de ac8i/itie intracomunitara e-ectuata de catre -irma dvs
Ast-el, e,igibilitatea T5A a-erenta ac8i/itiei intracomunitare este data emiterii -acturii de
catre -urni/orul de bunuri, respectiv data de 29012010 Pentru receptia bunurilor se
utili/ea/a cursul valutar valabil pentru data de 29012010 asa cum se impune prin articolul
13*?1 din Codul -iscal si punctul 22 alineatul 1 din normele de aplicare Cursul de sc8imb
care se aplica este ultimul curs de sc8imb comunicat de >anca #ationala a "omaniei sau
cursul de sc8imb utili/at de banca prin care se e-ectuea/a decontarile, din data la care
intervine e,igibilitatea ta,ei pentru operatiunea in cau/a
0n ba/a noilor modi-icari care au intrat in vigoare de la data de 1 ianuarie 2010, prin ultimul
curs de sc8imb comunicat de >anca #ationala a "omaniei se intelege cursul de sc8imb
comunicat de respectiva banca in /iua anterioara, dar valabil pentru operatiunile care se vor
des-asura in /iua urmatoare
Avand in vedere -aptul ca valoarea transportului intra in valoarea de receptie a bunurilor,
aceasta se calculea/a la cursul valutar din data e,igibilitatii T5A a-erenta -acturii de transport,
respectiv data de 10022010 Practic, valoarea totala in lei a bunurilor receptionate se
determina prin insumarea valorilor in lei a-erente celor doua -acturi emise in momente
di-erite, la cursuri valutare di-erite, in -unctie de data -aptului generator:
- pentru livrarea de bunuri de catre van/ator: data livrarii bunurilor=
- pentru transportul de bunuri de catre prestator: data e-ectuarii transportului
0n situatia pre/entata, pentru cele doua operatiuni distincte e-ectuate de cei doi parteneri
stabiliti in C! e,ista si doua momente di-erite de raportare atat in declaratia recapitulativa cod
3*0 cat si in decontul de T5A Ast-el:
P -actura emisa de -urni/or:
- se inregistrea/a contabil si -iscal in luna ianuarie 2010 5a recomand utili/area unui cont
analitic distinct 39101 pentru mar-uri ac8i/itionate, dar nesosite in corespondenta cu creditul
contului 701 si concomitent 772+ ; 7729 pentru o ba/a de impo/itare -ormata din valoarea
-acturii emise in data de 29012010
%intetic, inregistrarile contabile sunt urmatoarele:
1 ac8i/itia bunurilor -acturate, dar nesosite:
39101 ; 701 1valoarea -acturii -urni/orului2
2 ta,area operatiunii:
772+ ; 7729 1-actura -urni/orului2
- se raportea/a prin declaratia cod 3*0 cu termen de depunere 14022010 si in decontul de
T5A cu termen de depunere 24022010 'a randul sau, -urni/orul intracomunitar de bunuri
declara operatiunea in luna -ebruarie 2010 deoarece e,igibilitatea ta,ei intervine in luna
ianuarie 2010 la data emiterii -acturii
P -actura emisa de transportator:
- se inregistrea/a contabil si -iscal in luna -ebruarie 2010
5a recomand utili/area unui cont analitic distinct 39102 pentru mar-uri ac8i/itionate,
receptionate si concomitent 772+ ; 7729 pentru o ba/a de impo/itare -ormata doar din
valoarea -acturii emise de transportator in data de 10022010 %intetic, inregistrarile contabile
sunt urmatoarele:
1 receptia bunurilor -acturate, sosite:
39102 ; 39101 1valoarea -acturii -urni/orului2
39102 ; 701 1valoarea -acturii transportatorului2
2 ta,area operatiunii
772+ ; 7729 1-actura transportatorului2
- se raportea/a prin declaratia 3*0 cu termen de depunere 14032010 si in decontul de T5A
cu termen de depunere 24032010 'a randul sau, prestatorul de servicii declara operatiunea
in luna martie 2010 deoarece e,igibilitatea ta,ei intervine in luna -ebruarie 2010, la data
emiterii -acturii
:oar asa se va asigura concordanta dintre evidenta contabila, evidenta -iscala si raportarea
-iscala e-ectuata prin decontul de T5A si declaratia 3*0
;ivrari de bunuri sau prestari servicii?
%ilviu %toica, valabil la 11-.eb-2010
Tags: norme metpodologice, codul !iscal, prestarii servicii
Intrebare: ;ivrez mar!a unei societati din Spania. 4onditia de livrare este e"FoGs.
4on!orm intelegerii transportul este e!ectuat de catre o !irma din Romania si imi este
!acturat mie* iar eu la randul meu il !acturez socitatii din Spania.
4um tratez !actura respectiva de transport pe care o !ac catre Spania? 8ste livrare* !iind
a!erenta mar!ii* sau prestare de servicii?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n sensul art 139 alin 122 lit b2 din Codul -iscal, orice c8eltuieli accesorii unei
livrari de bunuri)prestari de servicii se includ in ba/a de impo/itare a T5A, c8iar daca -ac
obiectul unui contract separat C8eltuielile accesorii respective urmea/a aceleasi reguli
re-eritoare la locul livrarii)prestarii, cotele sau regimul aplicabil, ca si livrarea)prestarea de
care sunt legate
Ast-el, potrivit pct 1( alin 1*2 din #ormele metodologice c8eltuielile cu transportul bunurilor
livrate intracomunitar de cuprind in ba/a impo/abila a livrarii intracomunitare numai pentru
transportul sau partea din transport care este in sarcina van/atorului, potrivit prevederilor
contractuale
Ca atare, deoarece conditia de livrare a mar-ii este e,-LorXs, transportul este in sarcina
societatii din %pania si nu se include in ba/a de impo/itare a livrarii intracomunitare reali/ate
de catre dvs, ne-iind tratata ca o c8eltuiala accesorie care urmea/a regulile re-eritoare la
tran/actia principala con-orm pct 1( alin 1(2 din #ormele metodologice :impotriva, in
ca/ul pre/entat, dvs aplicati structura de comisionar si se considera ca e-ectuati o prestare de
serviciu intracomunitara 1a se vedea e,emplul nr 2 de la alin 172 al pct 1* din #ormele
metodologice2, pentru care locul prestarii este la sediul bene-iciarului, con-orm art 133 alin
122 din Codul -iscal
Achizitie intracomunitara. <i!erente
constatate la receptie. Nota de credit - 1I4
0rina :umitrescu, valabil la 04-.eb-2010
Tags: ;egea %),3(++$, 4odul !iscal, nota de credit, O12 $+%%3(++6, ANR, !ormularul
$++, OANA2 ))3(+,+, OANA2 )#3(+,+
Intrebare: In luna <84.(++6 am primit o mar!a din Italia* aceasta a !ost vanduta in
luna <84.(++6 unui client. ;a receptia mar!ii in luna <84.(++6 s-a constatat un minus
de (+ mp. In luna IAN (+,+ am anuntat !urnizorul din ITA;IA * drept pentru care in
luna IAN (+,+* am primit o nota de credit pentru mar!a lipsa.
4e inregistrarii contabile sa !ac? <aca aceasta nota de credit se trece in in declaratia $6+
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Potrivit art 13( lit b2 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, ba/a de impo/itare
se reduce in ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile
bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in ca/ul anularii totale ori partiale a
contractului pentru livrarea sau prestarea in cau/a ca urmare a unui acord scris intre parti sau
ca urmare a unei 8otarari &udecatoresti de-initive si irevocabile sau in urma unui arbitra&

0n acest sens, punctul 20 alin 112 din #ormele de aplicare a 'egii 491)2003 privind Codul
-iscal stabileste ca, in situatiile preva/ute la art 13( din Codul -iscal, -urni/orii de bunuri
si)sau prestatorii de servicii isi a&ustea/a ba/a impo/abila a ta,ei dupa e-ectuarea
livrarii)prestarii sau dupa -acturarea livrarii)prestarii, c8iar daca livrarea)prestarea nu a -ost
e-ectuata, dar evenimentele preva/ute la art 13( din Codul -iscal intervin ulterior -acturarii si
inregistrarii ta,ei in evidentele persoanei impo/abile 0n acest scop -urni/orii)prestatorii
trebuie sa emita -acturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand ba/a de impo/itare se
reduce sau, dupa ca/, -ara semnul minus, daca ba/a de impo/itare se ma&orea/a, care vor -i
transmise si bene-iciarului Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari
intracomunitare
>ene-iciarii au obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat initial numai pentru
operatiunile preva/ute la art 13( lit a2-c2 si e2 din Codul -iscal Aceste prevederi se aplica si
pentru ac8i/itiile intracomunitare
Prin urmare, in aceasta situatie, -urni/orul are obligatia sa emita o -actura cu valorile inscrise
cu semnul minus iar societatea dvs are obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat
initial
Potrivit art 144 alin 1112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, H"omania va accepta
documentele sau mesa&ele pe suport 8artie ori in -orma electronica drept -acturi, daca acestea
indeplinesc conditiile preva/ute de pre/entul articolD

Ast-el, documentele de tipul notelor de credit, ne-iind reglementate de legislatia contabila si
-iscala din "omania, repre/inta ec8ivalentul unor -acturi, daca acestea indeplinesc conditiile
preva/ute de art 144 din legea mentionata

Ast-el de documente se emit pentru corectarea documentelor transmise initial
0n situatia in care se emit mai multe -acturi sau documente pentru aceeasi operatiune, con-orm
144 alin 142 lit n2, acestea trebuie sa contina o re-erire la -acturile sau documentele emise
anterior
Prin urmare, nota de credit primita de la -urni/or trebuie sa indeplineasca cerintele preva/ute
de art 144 din Codul -iscal

:in punct de vedere contabil, potrivit art 1(4 alin 142 din "eglementarile contabile con-orme
cu directivele europene aprobate prin OM.P 3044)200*, o tran/actie in valuta trebuie
inregistrata initial la cursul de sc8imb valutar, comunicat de >#", de la data e-ectuarii
operatiunii
0n acest sens, alin 112 lit a2 al aceluiasi articol stabileste ca o tran/actie in valuta este o
tran/actie care este e,primata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decat moneda
nationala 1leu2, inclusiv tran/actiile re/ultate atunci cand o entitate cumpara sau vinde bunuri
sau servicii al caror pret este e,primat in valuta
Ast-el, din punct de vedere contabil si -iscal, inregistrarea acestei note de credit se va e-ectua
la acelasi curs valutar utili/at la inregistrarea initiala a ac8i/itiei mar-urilor
:in situatia pe care ati e,pus-o re/ulta ca, reducerea ba/ei de impo/itare s-a e-ectuat ca
urmare a di-erentelor cantitative constatate la receptie, ne-iind o reducere de pret acordata
ulterior
Prin urmare, in aceasta situatile inregistrarile contabile vor -i :
391 ; 701 in rosu
<Mar-uri< H.urni/oriD
772+ ; 7729 in rosu
HT5A deductibilaD HT5A colectataD
0nstructiunile pentru completarea -ormularului 300 <:econt de ta,a pe valoarea adaugata<
sunt cuprinse in Ane,a nr 2 a OA#A. 99)2010
Potrivit acestora, la randul 4 se inscriu si a&ustarile ba/ei de impo/itare preva/ute la art 13(
din Codul -iscal, atunci cand acestea au loc ulterior, intr-o alta perioada decat cea in care a
intervenit e,igibilitatea pentru ac8i/itiile intracomunitare respective
'a "andul 19 - se inscriu aceleasi in-ormatii declarate la rd 4
Prin urmare, aceasta operatiune se va raporta la "andul 4 si "andul 19 al -ormularului 300
<:econt de ta,a pe valoarea adaugata<
0n mod corespun/ator, aceasta operatiune se raportea/a cu semnul minus si in declaratia
recapitulativa cod 3*0 <:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile)prestarile
intracomunitare<, cod M.P 17130102)r aprobata prin OA#A. 9+)2010
Achizitie intracomunitara. Inregistrari
contabile. Obligatii declarative
0rina :umitrescu, valabil la 07-.eb-2010
Tags: ;egea %),3(++$, codul !iscal, achizitie intracomunitara, TVA, OANA2 ))3(+,+,
OANA2 )#3(+,+, inregistrari contabile
Intrebare: 2irma E din Romania platitoare de TVA* achizitioneaza un autoturism
second hand din 78 .O;AN<A0 platitoare de TVA* in valoare de ('.,++ euro.
lata s-a !acut cash.
4are sunt obligatiile declarative si inregistrarile contabile din Romania?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Art 130
1
alin112 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, cu modi-icarile si completarile
ulterioare, de-ineste ac8i/itia intracomunitara de bunuri ca -iind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor

Potrivit prevederilor art 12+ alin132 lit a2 din legea mentionata, sunt operatiuni impo/abile si
urmatoarele operatiuni e-ectuate cu plata, pentru care locul este considerat a -i in "omania,
potrivit art 132
1
:
6o ac8izitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse
accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana
juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. $2(, care urmeaza
unei livrari intracomunitare efectuate in afara 5omaniei de catre o persoana impozabila ce
actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si
careia nu i se aplica prevederile art. -)1 alin. $-( lit. b( cu privire la livrarile de bunuri care
fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. -)1 alin. 1( cu privire la vanzarile la
distanta,3

0n con-ormitate cu prevederile art 132
1
alin 112, locul ac8i/itiei intracomunitare de bunuri se
considera a -i locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se inc8eie e,pedierea sau
transportul bunurilor

Art 141 alin112 stabileste ca, persoana care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara de bunuri
care este ta,abila este obligata la plata ta,ei

Con-orm prevederilor art 149 alin 112 si 122, orice persoana trebuie sa ac8ite ta,a de plata
organelor -iscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau
declaratiile preva/ute la art 14+
2
si 14+
3
Prin e,ceptie de la aceasta regula, persoana
impo/abila inregistrata con-orm art 143 va evidentia in decontul preva/ut la art 14+
2
, atat ca
ta,a colectata, cat si ca ta,a deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art 174-179
1
,
ta,a a-erenta ac8i/itiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor ac8i/itionate in bene-iciul
sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata ta,ei, in conditiile art 140 alin 122-
1+2

.iind vorba despre un bun second-8and se pot distinge 2 situatii:

1 5an/atorul a aplicat regimul normal de ta,are, considerand van/area bunului o livrare
intracomunitara, scutita de T5A cu drept de deducere

0n aceasta situatie inregistrarile contabile vor -i:
1 Ac8i/itia autoturismului
2133 ; 707
HMi&loace de transportD H.urni/ori de imobili/ariD

772+ ; 7729
HT5A deductibilaD H T5A colectataD

2 Ac8itarea -acturii

707 ; 4317
H.urni/ori de imobili/ariD HCasa Un valutaD

Potrivit art 174
1
alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, in ca/ul ve8iculelor rutiere
motori/ate care sunt destinate e,clusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate
ma,ima autori/ata care sa nu depaseasca 3400 Xg si care sa nu aiba mai mult de * scaune de
pasageri, inclu/and si scaunul so-erului, nu se deduce ta,a pe valoarea adaugata a-erenta
ac8i/itiilor acestor ve8icule si nici ta,a a-erenta ac8i/itiilor de combustibil destinat utili/arii
pentru ve8iculele care au aceleasi caracteristici, a-late in proprietatea sau in -olosinta
persoanei impo/abile, cu e,ceptia ve8iculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele
categorii:
a2 ve8iculele utili/ate e,clusiv pentru: interventie, reparatii, pa/a si protectie, curierat,
transport de personal la si de la locul de des-asurare a activitatii, precum si ve8iculele special
adaptate pentru a -i utili/ate drept care de reporta&, ve8iculele utili/ate de agenti de van/ari si
de agenti de recrutare a -ortei de munca=
b2 ve8iculele utili/ate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de
ta,i=
c2 ve8iculele utili/ate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inc8irierea catre
alte persoane, instruirea de catre scolile de so-eri, transmiterea -olosintei in cadrul unui
contract de leasing -inanciar sau operational=
d2 ve8iculele utili/ate in scop comercial, respectiv in vederea revan/arii

0n situatia in care aveti obligatia de a limita dreptul de deducere a T5A veti e-ectua
urmatoarea inregistrare contabila:

2133 ; 772+
@Mi&loace de transportD @T5A deductibilaD

Operatiunea se va raporta in .ormularul 13002 <:econt de ta,a pe valoarea adaugata< aprobat
prin OA#A. 99)2010 si .ormularul 13*0 50!%2 <:eclaratie recapitulativa privind
livrarile)ac8i/itiile)prestarile intracomunitare<, cod M.P 17130102)r aprobat prin OA#A.
9+)2010

2 5an/atorul a aplicat regimul special pentru bunurile second-8and 0n aceasta situatie
operatiunea nu este impo/abila in "omania

0nregistrarile contabile vor -i:

1 Ac8i/itia autoturismului, la valoarea nominala a -acturii, inclusiv T5A
2133 ; 707
HMi&loace de transportD H.urni/ori de imobili/ariD

2 Ac8itarea -acturii

707 ; 4127
H.urni/ori de imobili/ariD HCasa Un valutaD

Operatiunea se va raporta in .ormularul 13002 <:econt de ta,a pe valoarea adaugata< aprobat
prin OA#A. 99)2010
restari servicii intracomunitare. Omisiune
inregistrare !actura
Georgeta %erban Matei, valabil la 1+-.eb-2010
Tags: servicii intracomunitare, TVA, declaratia $6+
Intrebare: 2irma 1 din Romania nu a inregistrat in evidentele lunii octombrie (++6 o
!actura de prestari servicii intracomunitare e"ecutate de o societate din Austria. Ambele
!irme sunt inscrise in scopuri de TVA !iecare in statul sau. 2actura nu a !ost inregistrata
nici in decontul de TVA al lunii octombrie. S-a descoperit acest lucru in ianuarie (+,+
cand trebuia inregistrata plata !acturii* plata care s-a e!ectuat in decembrie (++6.
2actura a !ost =ratacita= si s-a gasit pe (/.+,.(+,+.
Intrebare:
4um pot regla aceasta situatie in contabilitate* in decontul de TVA? 4e inregistrari
trebuie !acute?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: O -actura de ac8i/itii bunuri sau servicii poate -i inregistrata la data constatarii
omisiunii inregistrarii acesteia in evidenta contabila si -iscala
Totusi, pentru a asigura principiul independentei e,ercitiilor, -actura respectiva trebuie
inregistrata pe c8eltuielile de e,ploatare a-erente anului 200* pentru a -i cuprinsa in situatiile
-inanciare anuale 0n masura in care serviciile prestate de partenerul e,tern sunt a-erente
veniturilor reali/ate de -irma dvs, c8eltuiala respectiva este deductibila dpdv -iscal la
determinarea pro-itului impo/abil

:esi cronologic este inregistrata contabil in luna octombrie 200*, evidentierea in &urnalul
pentru cumparari si raportarea prin decontul de T5A se e-ectuea/a la momentul constatarii
omisiunii, c8iar daca acesta nu coincide cu data inregistrarii in contabilitate
'egislatia -iscala cu privire la T5A, respectiv art179?1 din Codul .iscal, reglementea/a un
termen de prescriere a dreptului de inregistrare a -acturilor primite de 4 ani Termenul este
calculat de la data de 1 ianuarie a anului -iscal in care -acturile respective au -ost emise

Ast-el, aveti posibilitatea sa e-ectuati corectia omisiunii inregistrarii -acturii prin decontul
lunii -ebruarie 2010 , e-ectuand pe ba/a unei note e,plicative si a documentelor originale :
P inregistrarea operatiunii prin articolul contabil +,, ; 701 si concomitent 772+ ; 7729 cu
suma T5A a-erenta prestarii si
P raportarea operatiunii la randul 9 si 1*, -ara a le prelua la randurile 91 si 1*1 :eoarece
e,igibilitatea ta,ei a-erente acestei operatiuni a intervenit in anul 200*, perioada in care
serviciile nu erau incadrate la <servicii intracomunitare< este recomandabil sa evitati
inregistrarea -acturii omise la randul de regulari/ari ( si respectiv 20 din :econtul de T5A,
cod 300 0nscrierea operatiuni la aceste randuri v-ar obliga sa declarati suma respectiva si in
declaratia cod 3*0 pentru a asigura concordanta acesteia cu decontul de T5A :eoarece
operatiunea a -ost reali/ata in anul 200*, suma omisa nu trebuie raportata prin declaratia cod
3*0
0n conclu/ie, -acturile omise din evidenta contabila si -iscala a lunii octombrie 200* pot -i
inregistrate in luna -ebruarie 2010, la data constatarii acestei de-iciente, moment in care va
e,ercitati dreptul de deducere al T5A daca va incadrati in conditiile impuse prin articolul 174
si 17+ Codului -iscal
Reducere de pret. 4redit-note. Inregistrari
contabile
Georgeta %erban Matei, valabil la 1+-.eb-2010
Tags: credit note, declaratia $6+, declaratia intrastat, TVA
Intrebare: O societate comercial comercializeaza produse pe care le cumpara in mod
e"clusiv numai de la societatea mama din Italia.
;a s!arsitul anului (++6 a primit bonus de la societatea mama o suma care reprezinta un
procent calculat la valoarea achizitiilor de mar!a de la societatea mama .
8ste corect daca intocmim o !actura catre !urnizorul din Italia pentru acest bonus?
<aca da* aceasta trebuia sa !ie !acturata cu TVA colectat?
Aceasta !actura trebuie raportata in declaratia $6+? <ar in declaratia intrastat?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: >onus-ul acordat de societatea din 0talia, poate -i considerat drept o reducere de
pret acordata ulterior operatiunilor de ba/a e-ectuate
0ntrucat reducerile de pret ea se acorda numai de -urni/or, corect ar -i -ost ca impreuna cu
bonusul acordat, acesta sa intocmeasca si un document @credit-noteD care este ec8ivalentul
unei -acturi emise in rosu, adica ec8ivalentul unei -acturi de stornare
:eoarece acest tip de document este legat de o ac8i/itie intracomunitara, valoarea acestora
repre/inta ba/a de impo/itare a T5A pentru aplicarea regimului de ta,are inversa, in sensul ca
la primirea unei ,,credit-noteD se e-ectuea/a operatiunea 772+ ; 7729 in rosu
:in punct de vedere contabil, pentru evidentierea discount-ului primit de la -urni/or ar trebui
sa se utili/e/e acelasi curs valutar utili/at la inregistrarea initiala a ac8i/itiei bunului respectiv,
-ara a genera in evidenta contabila di-erente de curs valutar -avorabile sau ne-avorabile intre
data ac8i/itiei si data obtinerii reducerii
Tocmai de aceea, un ast-el de document se inregistrea/a pe venituri -inanciare prin -ormula
contabila in negru 701 ; 9+9 -ara a a-ecta veniturile din activitatea de e,ploatare re/ultate din
van/area bunurilor provenite din ac8i/itii intracomunitare, urmata de ta,area e-ectuata prin
-ormula contabila in rosu 772+ ; 7729

:pdv -iscal , -actura pentru reducerea de pret se evidentia/a distinct in &urnalul pentru
cumparari si &urnalul pentru van/ari, cu semnul minus, se declara in decontul de T5A la
randul + si 1( tot cu semnul minus si concomitent se raportea/a atat in declaratia
recapitulativa trimestriala cod 3*0 cat si declaratia 0ntrastat
Achizitii intracomunitare. 1odi!icari 4odul
!iscal (+,+
Georgeta %erban Matei, valabil la 13-0an-2010
Tags: modi!icari codul !iscal (+,+, codul !iscal (+,+, codul !iscal, oug ,+63(++6, legea
%),3(++$, hg ,#(+3(++6, hg ''3(++', om!p ((((3(++#, TVA
Intrebare: 4e modi!icari se produc in aplicarea noului 4od !iscal de la +,.+,.(+,+ pentru
livrarile si achizitiile intracomunitare e!ectuate de o societate din Romania platitoare de
TVA catre o !irma inregistrata in scop de TVA din 78* din punct de vedere al TVA si al
!acturarii?
,. In (++6* Societatea din Romania livra mar!a si !actura !ara TVA pentru societatile din
78 cu cod valid de TVA.
(. In (++6* Societatea din Romania achizitiona mar!a de la societatile din 78 *cu un cod
valid de TVA !ara a plati societatii din 78 TVA* acesta !iind colectat de catre !irma din
Romania in Romania si virat statului.
4e s-a schimbat in 4odul !iscal (+,+ re!eritor la situatiile de mai sus* cum se va
proceda?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Prin O6G 10*)200* pentru modi-icarea si completarea 'egii 491)2003 privind Codul -iscal
1Mo- +(*)200*2 si FG 1+20)200* pentru modi-icarea si completarea #ormelor metodologice
de aplicare a 'egii 491)2003 privind Codul -iscal, aprobate prin FG 77)2007 1Mo- *29)200*2
nu s-au adus modi-icari semni-icative re-eritoare la tratamentul -iscal al cele doua tipuri de
operatiuni reali/ate de -irma dvs
Ast-el:
- livrarile intracomunitare sunt considerate operatiuni scutite cu drept de deducere a T5A 1art
173 alineat 2 litera a2 daca sunt indeplinite cumulativ doua conditii:
1 bene-iciarul comunica un cod valabil de T5A emis de o autoritate -iscala dintr-un stat
membru=
2 bunurile sunt e,pediate si transportate de pe teritoriul "omaniei pe teritoriul unui stat
membru
:ocumentele de &usti-icare a incadrarii corecte la operatiuni scutite cu drept de deducere a
T5A sunt cele reglementate prin OM.P 2222)200+ cu ultima modi-icare e-ectuata prin
OM.P
- ac8i/itiile intracomunitare se supun regimului de ta,are inversa prin -ormula contabila 772+
; 7729
%ingura modi-icare importanta consta in modi-icarea termenului de depunere a declaratiei
recapitulative cod 3*0 din trimestru calendaristic cu termen de depunere, cel mai tar/iu, data
de 24 a lunii urmatoare inc8eierii trimestrului de re-erinta in luna calendaristica cu termen de
depunere, cel mai tar/iu, data de 14 a lunii urmatoare celei in care a avut loc tran/actia
0n aceste conditii de modi-icare a termenului de raportare, in ca/ul ac8i/itiilor
intracomunitare, cele pentru care nu primiti -actura pana la data depunerii declaratiei cod 3*0,
daca aveti certitudinea ca bunurile sunt e,pediate de partenerul intracomunitar, va recomand
intocmirea unei auto-acturi la cursul valutar din data e,pedierii bunurilor !vitati, ast-el, o
amenda contraventionala cuprinsa intre 12000 G 17000 lei pentru nedeclararea operatiunii
sau de 2I din valoarea ac8i/itiilor declarate incorect sau incomplet
#u am inteles preci/area dvs din care re/ulta -aptul ca in ca/ul unei A0C, -irma dvs a
colectat T5A, pe care a virat-o bugetului de stat Ast-el de situatii sunt posibile doar daca, in
conditiile in care se aplica regimul de ta,are inversa prin -ormula 772+ ; 7729, -irma dvs
reali/ea/a si operatiuni scutite -ara drept de deducere a T5A 0n acest ca/ poate utili/a o pro-
rata asupra sumei din rula&ul debitor al contului 772+, re/ultand, ast-el, T5A de plata con-orm
rula&ului creditor al contului 7723 :aca -irma dvs reali/ea/a livrari intracomunitare, scutite
cu drept de deducere, e,ercita integral dreptul de deducere a T5A din -ormula 772+ ; 7729 si
nu ii mai re/ulta T5A de plata la buget, dimpotriva, poate -i in situatia de rambursare a T5A

Achizitii intracomunitare. <epunere
declaratia $6+
Georgeta %erban Matei, valabil la 12-0an-2010
Tags: declaratia $6+, achizitii intracomunitare, om!p %%(3(++/, codul !iscal
Intrebare: <aca o societate !ace o achizitie intracomunitara* dar aceasta nu este o
operatiune triunghiulara* mai are obligativitatea depunerii declaratiei $6+? 4are sunt
conditiile pentru depunerea acestei declaratii?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
:eclaratia recapitulativa cod 3*0 se depune indi-erent de -aptul ca ac8i/itiile au loc intre trei
sau doua parti participante la tran/actie
"aportarea unei ac8i/itii intracomunitare prin declaratia cod 3*0 se e-ectuea/a pentru
perioada -iscala in care -urni/orul intracomunitar a emis -actura privind livrarea bunurilor
:epunerea acestei declaratii este reglementata prin art14+
7
din Codul -iscal, -iind obligatorie
pentru persoanele impo/abile inregistrate in scopuri de T5A, con-orm art 143 si art 143
1

Pentru anul 200*, depunerea trimestriala a acestei declaratii in-ormative a -ost reglementata
prin OM.P 442)200( pentru aprobarea modelului si continutului -ormularului <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri< Pana la aceasta data,
acest ordin nu a -ost modi-icat sau abrogat, desi modi-icarile e-ectuate la Codul -iscal prin
O6G 10*)200* impun depunerea lunara a acestei declaratii
0ncepand cu anul 2010, aceasta declaratie se depune, pana pe data de 14 inclusiv a lunii
urmatoare in care are loc ac8i/itia
Prin declaratia recapitulativa se raportea/a:
- suma totala a ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri, pe -iecare -urni/or, pentru care -irma
dvs este obligata la plata ta,ei prin aplicarea regimului de ta,are inversa, pentru care
e,igibilitatea ta,ei a intervenit in luna calendaristica respectiva=
- suma totala a ac8i/itiilor de bunuri e-ectuate in cadrul unei operatiuni triung8iulare, pentru
care -urni/orul a desemnat -irma dvs drept persoana obligata la plata ta,ei
:eclaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in care ia nastere e,igibilitatea
ta,ei pentru ast-el de operatiuni
Acelasi termen de raportare trebuie respectat si pentru depunerea declaratiei lunare 0ntrastat in
situatia in care -irma dvs a depasit un prag valoric de *00000 lei pentru livrari
intracomunitare si 300000 lei pentru ac8i/itii intracomunitare Pentru declaratia a-erenta
operatiunilor des-asurate incepand cu anul 2010 a -ost emis ordinul +91 din 14 decembrie
200* privind aprobarea #ormelor de completare a :eclaratiei statistice 0ntrastat, publicat in
MO- *07 din 23 decembrie 200*

Achizitia unor bunuri care nu au legatura
cu activitatea economica. Aspecte contabile*
!iscale
0rina :umitrescu, valabil la 09-0an-2010
Tags: impozit pro!it, impozitul pe pro!it, impozit pe pro!it, TVA, legea /(3,66,
Intrebare: O societate comerciala* cu obiect de activitate comert cu ridicata a
materialului lemons si materialelor de constructii si echipamente sanitare* e!ectueaza in
luna <ecembrie (++6 o achizitie intracomunitara din Italia. 2urnizorul este platitor de
TVA. Aceasta achizitie intracomunitara nu !ace obiectul de activitate* !iind vorba de un
carucior pentru copii.
Va !i o cheltuiala nedeductibila din punct de vedere al impozitului pe pro!it?
4um ma comport din punct de vedere al TVA la aceasta achizitie: sunt obligat la plata
ta"ei prin !ormula contabila ''(#&''()?
In momentul in care il descarc din gestiune platesc TVA-ul* care este !ormula contabila?
4heltuiala cu TVA-ul este cheltuiala deductibila sau nedeductibila* ca in cazul calculului
impozitului pe pro!it?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Potrivit art + alin 112 din 'egea (2)1**1, republicata, cu modi-icarile si completarile
ulterioare, orice operatiune economico--inanciara e-ectuata se consemnea/a in momentul
e-ectuarii ei intr-un document care sta la ba/a inregistrarilor in contabilitate, dobandind ast-el
calitatea de document &usti-icativ 0n con-ormitate cu prevederile art 71 al legii mentionate,
e-ectuarea de operatiuni economice, -ara sa -ie inregistrate in contabilitate constituie
contraventii la prevederile acestei legi, daca nu sunt savarsite in ast-el de conditii incat,
potrivit legii, sa -ie considerate in-ractiuni
Prin urmare, aveti obligatia sa inregistrati in contabilitate -actura emisa de catre -urni/orul din
0talia pe numele societatii comerciale
Potrivit art 1301 alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal, se considera ac8i/itie
intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri
mobile corporale e,pediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre
-urni/or, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul -urni/orului sau al
cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de
e,pediere a bunurilor
Art 1321 alin 112 din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal stabileste ca locul ac8i/itiei
intracomunitare de bunuri se considera a -i locul unde se gasesc bunurile in momentul in care
se inc8eie e,pedierea sau transportul bunurilor
Art 12+ alin 132 alin a2 din legea mentionata prevede ca, este operatiune impo/abila in
"omania din punct de vedere al T5A, ac8i/itia intracomunitara de bunuri, altele decat
mi&loace de transport noi sau produse acci/abile, pentru care locul este considerat a -i in
"omania potrivit art 1321, e-ectuata cu plata, de o persoana impo/abila ce actionea/a ca
atare Aceasta persoana nu bene-icia/a de derogarea preva/uta la alin 172, care urmea/a unei
livrari intracomunitare e-ectuate in a-ara "omaniei, de catre o persoana impo/abila ce
actionea/a ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si
careia nu i se aplica prevederile cu privire la livrarile de bunuri, livrari de bunuri care -ac
obiectul unei instalari sau unui monta& sau cele cu privire la van/arile la distanta
Potrivit art 141 alin112, persoana care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara de bunuri care
este ta,abila, este obligata la plata ta,ei 0n acest sens, art 149 alin 122 prevede ca: Hpersoana
impo/abila inregistrata con-orm art 143 va evidentia in decontul preva/ut la art 14+2, atat ca
ta,a colectata, cat si ca ta,a deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art 174-1791,
ta,a a-erenta ac8i/itiilor intracomunitareD
Prin urmare, intrucat operatiunea pre/entata este impo/abila, societatea dvs este obligata la
plata T5A prin aplicarea regimului de ta,are inversa 772+ ; 7729
0n con-ormitate cu prevederile art 12( alin 172 lit b2 din 'egea 491)2003 privind Codul
-iscal, sunt asimilate livrarilor de bunuri e-ectuate cu plata preluarea de catre o persoana
impo/abila a bunurilor mobile ac8i/itionate sau produse de catre aceasta pentru a -i puse la
dispo/itie altor persoane in mod gratuit, daca ta,a a-erenta bunurilor respective sau partilor
lor componente a -ost dedusa total sau partial
:in punct de vedere al impo/itului pe pro-it, atat costul de ac8i/itie al caruciorului cat si
c8eltuiala cu T5A a-erenta nu sunt deductibile la determinarea pro-itului impo/abil
Acest lucru re/ulta din interpretarea dispo/itiilor art 21 alin 112 din 'egea 491)2003 privind
Codul -iscal, potrivit carora, pentru determinarea pro-itului impo/abil sunt considerate
c8eltuieli deductibile numai c8eltuielile e-ectuate in scopul reali/arii de venituri impo/abile
Punctul 23 lit b2 din Titlul 00 al #ormelor metodologice de aplicare a 'egii 491)2003 privind
Codul -iscal stabileste ca, sunt c8eltuieli e-ectuate in scopul reali/arii de venituri impo/abile
si c8eltuielile generate de T5A in situatii cand T5A-ul este inregistrata pe c8eltuieli, iar
aceasta este a-erenta unor bunuri sau servicii ac8i/itionate in scopul reali/arii de venituri
impo/abile
Ast-el, la descarcarea gestiunii, se va calcula T5A a-erenta acestui produs, care constituie o
c8eltuiala nedeductibila -iscal si se inregistrea/a in contabilitate prin urmatoarea -ormula
contabila:
+34 ; 7729
HC8eltuieli cu alte impo/ite, HT5A colectataD
ta,e si varsaminte asimilateD
relucrare cosmetice - tratament !iscal
#icolae #ina, valabil la 2(-#ov-200*
Tags: prelucrare, bun mobil corporal, TVA, O182 ,$)(3(++/
Intrebare: O societate primeste produse cosmetice de la o !irma din :recia pe care le
sorteaza si impacheteaza pe baza de comenzi si le e"pediaza in Aulgaria* transportul de
e"pediere a comenzilor !iind suportat de !irma din Aulgaria. 2actura de mar!a este
!acuta de catre !irma din :recia direct !irmei din Aulgaria urmand ca noi sa !acturam
!irmei din Aulgaria prestarea de sevicii .e"emplu , euro pe comanda procesata0.
1entionez ca nu toate produsele primite intr-o luna sunt impachetate si e"pediate care
Aulgaria* parte din ele ramanand in custodia noastra* !iind e"pediate in luna urmatoare.
4e tratament !iscal presupune acest lucru si ce acte trebuie sa a>unga la !irma noastra?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii consultati
sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :in datele -urni/ate de dumneavoastra sa inteleg ca, primiti niste bunuri in vederea
prelucrarii care sunt -acturate catre o alta -irma, adica -irma la care dumneavoastra urmea/a sa
e,pediati aceste produse
'ucrarile e-ectuate asupra bunurilor mobile corporale cuprind toate operatiunile umane si
mecanice e-ectuate asupra unui bun mobil corporal, altele decat cele de natura intelectuala sau
stiinti-ica, respectiv servicii ce constau, printre altele, in procesarea, prelucrarea, repararea
bunurilor mobile corporale
!,perti/ele privind bunurile mobile corporale constau in e,aminarea unor bunuri mobile
corporale in scopul stabilirii valorii acestora
Ambala&ele sau alte bunuri utili/ate in legatura directa cu bunurile asupra carora au -ost
reali/ate lucrari ori e,perti/e sau bunurile incorporate in acestea sunt accesorii serviciilor
reali/ate si nu vor -i tratate ca livrari de bunuri, ci ca -iind parte a serviciului prestat
Cum va proceda un prestator stabilit si inregistrat normal in scopuri de T5A in "omania [
12 :aca primeste bunuri pentru prelucrare)e,perti/are, care sunt transportate din alt stat
membru, va inregistra aceste bunuri in registrul bunurilor primite si va emite o -actura -ara
T5A, in care va inscrie mentiunea Hneimpo/abil in "omaniaD :aca bene-iciarul i-a transmis
un cod de T5A din alt stat membru si bunurile parasesc "omania dupa e-ectuarea serviciilor
0n mod similar va proceda si in situatia in care bunurile sunt importate in "omania de o
persoana nestabilita in "omania si ulterior bunurile sunt date spre prelucare unui prestator din
"omania, dupa prelucrare produsele obtinute -iind transportate in alt stat membru
22 :aca oricare din conditiile mentionate anterior nu este indeplinita, respectiv ori
bene-iciarul nu transmite un cod de T5A din alt stat membru, ori dupa prelucrare bunurile nu
parasesc "omania, prestatorul din "omania va -actura cu T5A serviciile sale
32 Orice prestator care este stabilit in "omania si prestea/a lucrari sau e,perti/e asupra
bunurilor mobile corporale sau e,perti/e care nu au locul prestarii in "omania, din
perspectiva legislatiei de T5A reali/ea/a operatiuni neimpo/abile in "omania
Obligatii de raportare speciale G OM!. 1392)200(
0n situatia in care un prestator primeste in "omania bunuri din alt stat membru din 6!, in
vederea e-ectuarii de e,perti/e sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie
sa tina un registru special G registrul bunurilor primite
0n situatia in care clientul trimite din "omania bunuri catre un alt stat membru 6!, in vederea
e-ectuarii de e,perti/e sau de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, acesta trebuie sa tina
un registru special G registrul nontrans-erurilor
0mportant\ "egulile cu privire la e,perti/e sau la lucrari asupra bunurilor mobile corporale
trebuie sa -ie corelate cu regulile privind trans-erurile, nontrans-erurile si masurile de
simpli-icare
Achizitie intracomunitara. Reducerea bazei
de impozitare. <eclaratia $6+
0rina :umitrescu, valabil la 0(-:ec-200*
Tags: legea %),3(++$, declaratia $6+, codul !iscal, achizitii intracomunitare
Intrebare: 4um se intocmeste declaratia $6+ la trimestrul IV (++6 daca:
- ;a data de ((.,+.(++6 partenerul e"tern emite !actura de stornare pentru ca a gresit
pretul unor produse ce !ac obiectul achizitiei intracomunitare e!ectuata la data de
,+.+6.(++6 si declarata corespunzator in declaratia $6+ trim III.
a0 Se !ace recti!icativa la $6+ trimestrul III? <aca da* cum se !ace recti!icarea?
b0 Se inregistreaza la trimestrul IV cu suma in minus?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Art 13( din 'egea 491)2003 privind Codul -iscal prevede ca ba/a de impo/itare se reduce in
urmatoarele situatii:
a2 daca a -ost emisa o -actura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de
livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor=
b2 in ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea in cau/a, declarata printr-o 8otarare &udecatoreasca de-initiva si
irevocabila, sau in urma unui arbitra&, ori in ca/ul in care e,ista un acord scris intre parti=
c2 in ca/ul in care rabaturile, remi/ele, risturnele si celelalte reduceri de pret preva/ute la
art 139 alin 132 lit a2 sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor=
d2 in ca/ul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
incasa din cau/a -alimentului bene-iciarului A&ustarea este permisa incepand cu data
pronuntarii 8otararii &udecatoresti de inc8idere a procedurii preva/ute de 'egea (4)200+
privind procedura insolventei, 8otarare ramasa de-initiva si irevocabila=
e2 in ca/ul in care cumparatorii returnea/a ambala&ele in care s-a e,pediat mar-a, pentru
ambala&ele care circula prin -acturareD
Potrivit punctului 20 alin 112 din Titlul 50 al #ormelor metodologice de aplicare a 'egii
491)2003 privind Codul -iscal, in situatiile preva/ute la art 13( din Codul -iscal, -urni/orii de
bunuri si)sau prestatorii de servicii isi a&ustea/a ba/a impo/abila a ta,ei dupa e-ectuarea
livrarii)prestarii sau dupa -acturarea livrarii)prestarii c8iar daca livrarea)prestarea nu au -ost
e-ectuate dar evenimentele preva/ute la art 13( din Codul -iscal intervin ulterior -acturarii si
inregistrarii ta,ei in evidentele persoanei impo/abile 0n acest scop -urni/orii)prestatorii
trebuie sa emita -acturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand ba/a de impo/itare se
reduce sau, dupa ca/, -ara semnul minus, daca ba/a de impo/itare se ma&orea/a, care vor -i
transmise si bene-iciarului Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari
intracomunitare
:e asemenea, la punctul 21 al normelor mentionate se preci/ea/a ca ba/a de impo/itare a
ac8i/itiei intracomunitare se a&ustea/a in con-ormitate cu prevederile art 13( din Codul -iscal
0nstructiunile pentru completarea :eclaratiei recapitulative privind livrarile)ac8i/itiile
intracomunitare de bunuri sunt cuprinse in Ane,a 2 a Ordinului Agentiei #ationale de
Administrare .iscala pentru aprobarea modelului si continutului -ormularului <:eclaratie
recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri<, cu modi-icarile si
completarile ulterioare
Potrivit acestora, declaratia recti-icativa se -oloseste si pentru reducerea ba/ei de impo/itare a
ac8i/itiilor intracomunitare in situatia preva/uta de lege
"educerile de pret acordate ulterior de -urni/or, intr-un alt trimestru decat cel in care au -ost
e-ectuate livrarile de bunuri, se declara in declaratia recapitulativa intocmita pentru trimestrul
in care reducerile de pret au -ost acordate, indi-erent daca in trimestrul respectiv valoarea
reducerilor depaseste totalul livrarilor)ac8i/itiilor de bunuri declarate, re/ultand ast-el o suma
negativa
:in situatia pe care ati e,pus-o re/ulta ca: reducerea ba/ei de impo/itare s-a e-ectuat ca
urmare a re-u/ului preturilor bunurilor livrate, ne-iind o reducere de pret acordata ulterior de
catre -urni/orul bunurilor

Prin urmare, aveti obligatia sa recti-icati declaratia 3*0 <:eclaratie recapitulativa privind
livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri< a-erenta trimestrului 000, depusa initial
Potrivit instructiunilor de completare mentionate, declaratia depusa initial se recti-ica prin
depunerea unei noi declaratii, pe acelasi -ormat, bi-and casuta corespun/atoare de pe -ormular
0n declaratia recti-icativa se recti-ica tran/actii declarate in orice perioada de raportare
anterioara si se completea/a toate rubricile -ormularului cu datele valabile la momentul
declararii, indi-erent daca acestea au mai -ost declarate
%e completea/a cate o declaratie recti-icativa pentru -iecare perioada de raportare pentru care
se operea/a recti-icari
<econt TVA - achizitie intracomunitara -
schimbare perioada !iscala
Georgeta %erban Matei, valabil la 13-#ov-200*
Tags: TVA, O12 ,,#%3(6.+%.(++6, decont, perioada !iscala
Intrebare: In luna septembrie societatea achizitioneaza din Aulgaria #' mc de lemne de
!oc in scopul utilizarii acestora la incalzirea punctului de lucru a!lat intr-o comuna din
>udetul 4alarasi .societatea are sediul social in Aucuresti si doua puncte de lucru: unul
in Aucuresti altul in >udetul 4alarasi0. 4on!orm modi!icarilor din luna mai (++6* o
societate care !ace o achizitie intracomunitara isi va schimba perioada !iscala in ceea ce
priveste decontul de TVA de la trimestru la luna. 1a incadrez in aceste modi!icari?
1entionez ca societatea declara si plateste TVA trimestrial. 4e alte obligatii declarative
decurg din aceasta operatiune?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :a, indi-erent de natura bunurilor ac8i/itionate, -irma dvs trebuia sa sc8imbe
perioada -iscala de raportare din trimestru calendaristic in luna calendaristica
Pana la data de 3007200* inclusiv, stabilirea perioadei -iscale a -ost conditionata doar de
reali/area unui pla-on de 100000 euro al ci-rei de a-aceri
0ncepand cu data de 1 mai 200*, aceasta perioada -iscala este determinata si de e-ectuarea
unei ac8i/itiei intracomunitare, -ara a -i conditionata de reali/area unei ci-re de a-aceri de
100000 euro
%c8imbarea perioadei -iscale in cursul anului trebuie noti-icata organului -iscal competent
prin completarea si depunerea -ormularului denumit H:eclaratie de mentiuni privind
sc8imbarea perioadei -iscale pentru persoanele impo/abile inregistrate in scopuri de T5A care
utili/ea/a trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie
intracomunitara ta,abila in "omania 10*22D Acest -ormular are codul M.P 17130111)ai si
este reglementat prin OM.P 11+4)2*04200* privind aprobarea Procedurii de actuali/are a
vectorului -iscal pentru persoanele impo/abile inregistrate in scopuri de T5A care utili/ea/a
trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara
ta,abila in "omania a caror e,igibilitate intervine incepand cu data de 1 mai 200*
Prin acest act normativ s-a reglementat si procedura de actuali/are a vectorului -iscal pentru
aceasta categorie de persoane impo/abile inregistrate in scopuri de T5A
:eclaratia de mentiuni cod 0*2 se depune la organul -iscal competent in termen de cel mult 4
/ile lucratoare de la s-arsitul lunii in care intervine e,igibilitatea ac8i/itiei intracomunitare
care generea/a aceasta obligatie :in declaratia depusa trebuie sa re/ulte data e,igibilitatii
T5A a ac8i/itiei intracomunitare e-ectuate
:in circulara M.P 3710+1)1404200* re/ulta -aptul e,igibilitatea T5A pentru ac8i/itiile
intracomunitare de bunuri se stabileste in -unctie de prevederile art 134 alin 2 si 3 din Codul
-iscal, intr-unul din urmatoarele momente:
- la data emiterii -acturii de catre -urni/or=
- in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator daca -urni/orul
nu a emis -actura pentru livrarea e-ectuata=
Prin circulara respectiva, se -ace preci/area ca in situatia in care persoana impo/abila nu
dispune de in-ormatiile relevante necesare stabilirii corecte a e,igibilitatii T5A pana la data la
care ar -i intervenit obligativitatea depunerii declaratiei de mentiuni, obligatia depunerii
acestei declaratii de mentiuni intervine incepand cu luna in care se constata ca a intervenit
e,igibilitatea ac8i/itiei intracomunitare
:eclaratia se depune -ie la registratura organului -iscal, -ie la posta, prin scrisoare
recomandata
0n ba/a datei e,igibilitatii T5A declarate prin -ormularul 0*2, organul -iscal competent
sc8imba vectorul -iscal din trimestru calendaristic in luna calendaristica incepand cu unul din
urmatoarele termene:
- cu data de 1 a primei luni din trimestru, daca e,igibilitatea ta,ei intervine in aceasta prima
luna a trimestrului respectiv, situatie aplicabila -irmei dvs daca ati primit -actura -urni/orului
in luna octombrie 200*=
- cu data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, daca e,igibilitatea ta,ei intervine in a doua
luna a respectivului trimestru, situatie aplicabila -irmei dvs daca nu a primit -actura
-urni/orului in luna octombrie 200*, dar a emis auto-actura pana la data de 14 noiembrie
200*=
2actura intracomunitara - inregistrare in
contabilitate
Georgeta %erban Matei, valabil la 13-#ov-200*
Tags: achizitie intracomunitara, TVA, O182 ,)'#3(++/, O: 6(3('.,(.(++$, declaratia
$+6, codul de procedura !iscala, codul !iscal
Intrebare: 4um se inregistreaza o !actura intracomunitara pentru o mar!a venita in
luna septembrie* in cazul in care nu s-a primit !actura pana la depunerea decontului de
TVA .(% octombrie0* iar cand s-a primit !actura* aceasta avea data (%.+6.(++6. ;a ce
curs se inregistreaza? 4um se inregistreaza in decontul de TVA din octombrie?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n situatia in care nu ati primit de la partenerul e,tern -actura a-erenta bunurilor
livrate in luna septembrie 200* pana la data de 14 octombrie 200*, -irma dvs avea obligatia sa
emita auto-actura Auto-actura este documentul reglementat prin alineatul 1 al articolului
144M1 denumit HAlte documenteD din Codul -iscal Aceasta obligatie revine persoanelor care
e-ectuea/a ac8i/itii intracomunitara de bunuri, ta,abile in "omania in ba/a prevederilor
articolului 141 !lementele obligatorii ale unei auto-acturi sunt cele enumerate la alineatul 2
al articolului 144M1
Auto-actura trebuia emisa -ie la data inscrisa in documentul de livrare al bunurilor intocmit de
catre -urni/or, -ie in documentul de transport intocmit de catre transportator
Auto-actura este un document &usti-icativ pentru inregistrarea in contabilitate si in evidenta
-iscala a operatiunii e-ectuate la momentul -aptului generator si al e,igibilitatii T5A
.aptul generator al ac8i/itiei intracomunitare intervine la data livrarii bunurilor de catre
-urni/or iar data e,igibilitatii acesteia intervine in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in
care a intervenit -aptul generator 1articolul 134 alineatul 22 Acesta este motivul pentru care
inregistrarea ac8i/itiei intracomunitare trebuia e-ectuata in septembrie 200*, iar auto-actura
a-erenta acesteia din septembrie 200* trebuia emisa pana in data de 1410200*, cu data din
septembrie Pe -actura primita de la -urni/or se inscrie numarul auto-acturii, iar pe auto-actura
numarul -acturii 1alineatul 3 articolul 144M12
Ac8i/itia intracomunitara pentru care s-a e-ectuat receptia bunurilor in luna septembrie 200*,
dar care urmea/a a se inregistra in contabilitate si din punct de vedere -iscal in luna octombrie
200* trebuie inscrisa la randul 4 si 1+ in decontul de T5A reglementat prin OM!. 197+)200(,
completat si depus pentru luna octombrie 200* Asa cum se preci/ea/a in ordin, la randul 4 si
1+ din decont se inscriu, printre altele si ac8i/itiile intracomunitare de bunuri a caror
e,igibilitate a intervenit in alt trimestru, dar respectiva ac8i/itie nu a -ost declarata
:e asemenea, ac8i/itia bunurilor trebuia raportata prin declaratia recapitulativa cod 3*0
a-erenta trimestrului 000 200* :in pacate, nedepunerea declaratiei cod 3*0 sau nedeclararea
ac8i/itiei intracomunitare se sanctionea/a cu amenda de 2I din suma totala a ac8i/itiilor
nedeclarate sau asupra di-erentele considerate nedeclarate ca urmare a declaratiilor incorecte
ori incomplete
Aceasta contraventie si sanctiunea a-erenta este reglementata prin articolul 21*M1 din OG
*2)27122003, republicata, privind Codul de procedura -iscala
lata in numerar
Adriana %imion, valabil la 30-Oct-200*
Tags: numerar, valuta, plata, incasari
Intrebare: 8"ista vreo modalitate de a plati cu numerar .euro0 un mi>loc de transport
second hand achizitionat din Italia si a carei valoare este de apro"imativ (%+++ euro?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii consultati
sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Operatiunile de incasari si plati in valuta nu intra sub incidenta prevederilor OG 14)1**+
privind intarirea disciplinei -inanciar G valutare
Potrivit acestei ordonante, operatiunile de incasari si plati intre persoanele &uridice se
e-ectuea/a numai prin instrumente de plata -ara numerar Prin e,ceptie, persoanele &uridice
pot e-ectua plati in numerar in urmatoarele ca/uri:
a2 plata salariilor si a altor drepturi de personal=
b2 alte operatiuni de plati ale persoanelor &uridice cu persoane -i/ice=
c2 plati catre persoane &uridice in limita unui pla-on /ilnic ma,im de 10000 lei, platile catre o
singura persoana &uridica -iind admise in limita unui pla-on /ilnic in suma de 4000 lei
%unt inter/ise platile -ragmentate in numerar catre -urni/orii de bunuri si servicii, pentru
-acturile a caror valoare este mai mare de 4000 lei
Persoanele &uridice pot ac8ita -acturile cu valori care depasesc pla-onul de 4000 lei catre
-urni/orii de bunuri si servicii ast-el: 4000 lei Un numerar, suma care depaseste acest pla-on
putand -i ac8itata numai prin instrumente de plata -ara numerar
%e admit plati catre o singura persoana &uridica in limita unui pla-on /ilnic in numerar in suma
de 10000 lei, in ca/ul platilor catre retelele de maga/ine de tipul Cas8$CarrW, care sunt
organi/ate si -unctionea/a in ba/a legislatiei in vigoare
%unt inter/ise platile -ragmentate in numerar catre ast-el de maga/ine, pentru -acturile a caror
valoare este mai mare de 10000 lei
Persoanele &uridice pot ac8ita -acturile cu valori care depasesc pla-onul de 10000 lei catre
acest tip de maga/ine ast-el: 10000 lei in numerar, suma care depaseste acest pla-on putand -i
ac8itata numai prin instrumente de plata -ara numerar
.ata de aceste prevederi, puteti e-ectua plata in valuta pentru ac8i/itionarea mi&locului de
transport deoarece operatiunile in valuta nu intra sub incidenta acestor pla-oane
Aceasta achizitie intracomunitara se
inregistreaza in decont TVA?
Georgeta %erban Matei, valabil la 14-Oct-200*
Tags: 4odul !iscal, O182 $%,(3(++/, decont TVA, O182 ,)'#3(++/, declaratia $6+,
O182 %%(3(++/
Intrebare: In luna august societatea noastra a achizitionat de la un !urnizor din 7ngaria
un sablon pentru procesul de productie. 1ar!a a a>uns la noi insotita de !actura emisa
pe numele societatii noastre. entru luna august* aceasta achizitie intracomunitara s-a
regasit in >urnalul de vanzari* >urnalul de cumparari si in decont TVA la randurile '*
'.,* ,%* ,%.,. In luna septembrie am primit de la !urnizorul din 7ngaria un credit-note
pentru acest sablon cu aceeasi valoare in euro* deoarece acest sablon ar !i trebuit
!acturat partenerului nostru din :ermania.
entru luna septembrie* aceasta operatiune se inregistreaza in decont TVA la randurile
mentionate mai sus cu semnul =-=? <eclaratia $6+ pentru trimestrul $ mai trebuie
depusa* tinand cont de !aptul ca este singura achizitie intracomunitara pentru trimestrul
$?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :ocumentul credit-note trebuie acceptat ca document &usti-icativ c8iar daca nu este
reglementat Un mod e,pres prin legislatia -iscala si contabila din "omania, respectiv prin
Codul -iscal si OM!. 3412)200( privind documentele -inanciar-contabile Practic,
documentul @credit-noteD este ec8ivalentul unei -acturi emise Un rosu, adica ec8ivalentul unei
-acturi de stornare sau de corectare a unei operatiuni e-ectuate
:eoarece ast-el de documente sunt legate de o ac8i/itie intracomunitara, valoarea acestora
repre/inta ba/a de impo/itare a T5A pentru aplicarea regimului de ta,are inversa, Un sensul ca
-irma dvs, la momentul primirii unui ast-el de document, e-ectuea/a operatiunea 772+ ; 7729
Un rosu Aceasta operatiune trebuie evidentiata Un &urnalul pentru cumparari si van/ari cu
semnul minus pentru a respecta Unregistrarile contabile e-ectuate prin -ormula 772+ ; 7729
%umele ast-el Unregistrate Un evidenta contabila si -iscala trebuie declarate prin decont T5A
Avand Un vedere ca documentul se re-era la corectarea unei operatiuni care a avut loc la un
moment dat, dpdv contabil si -iscal, Unregistrarea se e-ectuea/a la cursul valutar din data
-acturii initiale care a -ost corectata :pdv contabil, acest document se Unregistrea/a prin
-ormula contabila 701 ; 9+9 1sau 94(2 Un veniturile Unregistrate Un contul 94( sau 9+9 sunt
impo/abile la determinarea pro-itului impo/abil
Prin decont T5A, stornarile sau alte regulari/ari re-eritoare la ac8i/itii intracomunitare se
raportea/a la randul 4, -apt care este reglementat prin OM!. 197+)200(, prin care se prevede
ca la acest rand se Unscriu operatiunile care se regasesc Un urmatoarele situatii:
• regulari/arile privind ac8i/itiile intracomunitare declarate Un trimestre anterioare si
datorate urmatoarelor evenimente posibile care determina modi-icarea datelor
declarate initial:
- modi-icarea pretului bunurilor care au -ost declarate ca ac8i/itie intracomunitara pe ba/a
de auto-actura, iar -actura primita ulterior de la -urni/or are un pret mai mare sau mai mic=
- anularea totala sau partiala a unei operatiuni dupa emiterea -acturii, -ara ca bunurile sa -ie
livrate=
- orice alte evenimente de natura sa modi-ice datele declarate initial, cu e,ceptia reducerilor
de pret acordate ulterior de -urni/or, Untr-un alt trimestru decat cel Un care au -ost e-ectuate
livrarile de bunuri
%umele raportate cu semnul minus la randul 4 trebuie sa corespunda cu rula&ul creditor Un rosu
al contului 7729 din -ormula contabila 772+ ; 7729 Pentru corespondenta cu rula&ul debitor
al contului 772+, aceeasi suma de la randul 4 se declara si la randul 1+ din decont T5A
:eoarece operatiunea se declara prin decont T5A, raportarea acesteia se e-ectuea/a si, Un ba/a
declaratiei recapitulative trimestriala datorita operatiunilor de regulari/ari Unscrise la randul 4
si 1+ din decont T5A, trebuie sa depuneti declaratia 3*0 a-erenta trimestrului Un care a
intervenit -aptul generator, respectiv livrarea bunurilor
Acest -apt este reglementat prin OM!. 442)200( pentru aprobarea modelului si continutului
-ormularului <:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri<
modi-icat si completat prin OM!. 9(()200* Prin acest act normativ se -ace preci/area ca
operatiunile Unscrise la randurile de regulari/ari din decont T5A, respectiv randurile 4 si 1+, se
cuprind Un declaratia recapitulativa recti-icativa a-erenta perioadei la care se re-era aceste
operatiuni
Ast-el, documentul credit-note se raportea/a prin declaratia recapitulativa recti-icata pentru
trimestrul 000 200*, c8iar daca ci-rele vor -i Unscrise cu semnul minus Aduc drept argument
prevederile OM!. 442)200( pentru aprobarea modelului si continutului -ormularului
<:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri< Un care se
regasesc urmatoarele preci/ari:
• declaratia recti-icativa se -oloseste si pentru reducerea ba/ei de impo/itare a
ac8i/itiilor intracomunitare=
• reducerile de pret acordate ulterior de -urni/or, Untr-un alt trimestru decat cel Un care au
-ost e-ectuate livrarile de bunuri, se declara Un declaratia recapitulativa Untocmita
pentru trimestrul Un care reducerile de pret au -ost acordate, indi-erent daca Un
trimestrul respectiv valoarea reducerilor depaseste totalul ac8i/itiilor de bunuri
declarate, re/ultand ast-el o suma negativa

• Inregistrarea unei achizitii
intracomunitare in declaratia
recapitulativa
• !la :umitra, valabil la 23-%ep-200*
Tags: achizitii intracomunitare, TVA
• Intrebare: S4 E SR; Tulcea a e!ectuat o achizitie intracomunitara in
urmatoarele conditii:
- data achizitiei intracomunitare: (/ iunie (++6
- !apt generator: (+ iunie (++6
- data !acturarii societatii !urnizoare: ,' iulie (++6
Achizitia prezentata se inscrie in declaratia recapitulativa a trimestrului II sau a
trimestrului III (++6?
• Continutul, designul, structura, precum si materialele
PortalContabilitatero apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt
prote&ate de 'egea ()1**+ privind drepturile de autor si drepturile
cone,e, cu modi-icarile si completarile ulterioare
Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii

Raspuns: 0n e,emplu dvs data ac8i/itiei nu coincide cu -aptul generator, ceea ce generea/a o
con-u/ie .aptul generator este de regula data ac8i/itiei, adica data la care se -ace livrarea
)receptia bunului, iar e,igibilitatea depinde de -aptul generator sau de -actura emisa
Potrivit legislatiei in vigoare atasata mai &os si e,emplelor din normele metodologice date in
aplicarea Codului .iscal, e,igibilitatea este in a 14 - a /i a lunii urmatoare celei in care a avut
loc -aptul generator, cu e,ceptia in care -actura este emisa mai devreme de aceasta /i
:aca -aptul generator este in iunie 200*, e,igibilitatea ar -i in 14)09)200*, iar -aptul ca -actura
s-a emis in 17)09)200* sustine momentul e,igibilitatii in iulie 200*
Ast-el, ac8i/itia intracomunitara se declara in decontul lunii iulie 200* si in declaratia
recapitulativa a-erenta trimestrului 000 anul 200*
Aaza legala:
Potrivit Ordinului #r 442 din 2( martie 200( pentru aprobarea modelului si continutului
-ormularului <:eclaratie recapitulativa privind livrarile)ac8i/itiile intracomunitare de bunuri<:
12 Persoanele impo/abile inregistrate in scopuri de T5A vor depune declaratia recapitulativa
numai in trimestrul de raportare in care ia nastere e,igibilitatea ta,ei pentru
livrarile)ac8i/itiile intracomunitare, precum si pentru livrarile si ac8i/itiile in cadrul unei
operatiuni triung8iulare e-ectuate
Potrivit Codului .iscal Art 134 - .aptul generator si e,igibilitatea pentru ac8i/itii
intracomunitare de bunuri:

112 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -aptul generator intervine la data la
care ar interveni -aptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se
-ace ac8i/itia
122 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine in cea de-
a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator
132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generator
#ormele metodologice vin cu completari si cu e,emple care clari-ica situatia:
19 !,ista o relatie clara intre -aptul generator in ca/ul unei livrari intracomunitare de bunuri
si -aptul generator in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, care intervin in acelasi
moment, respectiv in momentul livrarii de bunuri Pentru a evita orice neconcordanta intre
livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de T5A, care se includ in declaratia recapitulativa
pentru ast-el de livrari, in statul membru de origine, si ac8i/itiile intracomunitare, evidentiate
in decontul de T5A si in declaratia recapitulativa pentru ac8i/itii intracomunitare, preva/uta la
art 14+7 din Codul -iscal, in "omania, momentul e,igibilitatii a -ost stabilit -ie in a
cincispre/ecea /i a lunii urmatoare celei in care a avut loc -aptul generator, -ie la data -acturii
pentru contravaloarea totala sau partiala, atat pentru livrarile intracomunitare, cat si pentru
ac8i/itiile intracomunitare
Inregistrarea in contabilitate a achizitiilor
intracomunitare
>ocan Adina, valabil la 1(-%ep-200*
Tags: achizitii intracomunitare,
Intrebare: O achizitie intracomunitara - receptia este in data de +$.+/.(++6 iar !actura
emisa de !urnizorul e"tern in data de $,.+).(++6. 4um se va inregistra* la ce data si ce
curs valutar - din punct de vedere !iscal si contabil?
1ultumescH
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Ac8i/itia intracomunitara se inregistrea/a din punct de vedere al ta,ei pe valoarea
adaugata la cursul din data la care este e,igibila ta,a, adica in ca/ul dvs la data -acturii, care
este anterioara receptiei
Aaza legala:
Art 13*1 - Cursul de sc8imb valutar
122 :aca elementele -olosite pentru stabilirea ba/ei de impo/itare a unei operatiuni, alta decat
importul de bunuri, se e,prima in valuta, cursul de sc8imb care se aplica este ultimul curs de
sc8imb comunicat de >anca #ationala a "omaniei sau cursul de sc8imb utili/at de banca prin
care se e-ectuea/a decontarile, din data la care intervine e,igibilitatea ta,ei pentru operatiunea
in cau/a
Art 134 - .aptul generator si e,igibilitatea pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri
112 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -aptul generator intervine la data la care
ar interveni -aptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care se -ace
ac8i/itia
122 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine in cea de-a
14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator
132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generator
8"emplu:
Presupunem valoarea receptiei 1000 euro si curs din data -acturii 7,2 lei)euro
0nregistrare contabila in data 31)09)200*:
772+ ; 7729 1000 euro , 7,2 lei)euro , 1*I
0n practica se inregistrea/a pentru ba/a tva:
349 sau analitic 391)mar-a in transit ; 701 1000 euro , 7,2 lei)euro
:in punct de vedere contabil, receptia stocului se -ace la data primirii e-ective a stocurilor, la
cursul din data receptiei e-ective
Aaza legala:
O":0# #r 1942 din 19 noiembrie 2004 pentru aprobarea reglementarilor contabile
con-orme cu directivele europene
142 - 142 0n ca/ul bunurilor ac8i/itionate insotite de -actura sau de avi/ de insotire a mar-ii,
urmand ca -actura sa soseasca ulterior, cursul valutar utili/at la inregistrarea in contabilitate
este cursul de la data receptiei bunurilor
8"emplu:
Presupunem valoarea receptiei 1000 euro si curs din data receptiei 7,3 lei)euro
0nregistrare contabila in data 03)0()200*:
391 ; 701 1000 euro , 7,3 lei)euro
:aca in data 31)09)200* s-a inregistrat mar-a in tran/it, la acest moment se stornea/a
inregistrarea initiala
rocedura de retur a mar!ii luate din
import
>eatrice >a&enaru, valabil la 21-%ep-200*
Tags: import, retur mar!a, documente
Intrebare: 7n SR; a e!ectuat un import intracomunitar din Aulgaria de sucuri. <atorita
!aptului ca nu se vinde !irma romaneasca vrea sa returneze mar!a !irmei din Aulgaria.
4are este procedura de returnare a mar!ii si ce documente se intocmesc?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: :e-initia ac8i/itiei intracomunitare este cea preva/uta de Codul .iscal la art 1301
alin 112 coroborata cu preci/arile #ormei Metodologice:
Te,t e,tras din: Codul .iscal 2003 - Codul .iscal al "omaniei
Art 1301 - 112 %e considera ac8i/itie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale e,pediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre -urni/or, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul -urni/orului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de
plecare a transportului sau de e,pediere a bunurilor
Te,t e,tras din: #orma metodologica 2007 - de aplicare a 'egii 491)2003 privind Codul -iscal
Norme metodologice:
* 112 Art 1301 alin 112 din Codul -iscal, este de-initia <in oglinda< a de-initiei livrarii
intracomunitare de bunuri preva/uta la art 12( alin 1*2 din Codul -iscal, respectiv daca in
statul membru din care incepe e,pedierea sau transportul bunurilor are loc o livrare
intracomunitara de bunuri, intr-un alt stat membru are loc o ac8i/itie intracomunitara de
bunuri in -unctie de locul acestei operatiuni stabilit con-orm prevederilor de la art 1321 din
Codul -iscal
0n ceea ce priveste returul mar-ii, sunt -oarte importante clau/ele contractului de van/are G
cumparare, daca si in ce conditii poate -i e-ectuat: mar-a nu corespunde din punct de vedere
calitativ sau cantitativ, cumparatorul isi mani-esta dorinta de retur partial sau integral a mar-ii
ac8i/itionate si primeste si acordul -urni/orului etc
0n ca/ul in care returul mar-ii ca urmare a motivului invocat de dumneavoastra este preva/ut
in contract si este acceptata si de catre -urni/or, mar-a va -i trimisa in >ulgaria pe ba/a unui
avi/ de insotire a mar-ii .urni/orul va trimite societatii din "omania un Credit note pentru
mar-urile returnate
0n ceea ce priveste inregistrarile din contabilitate, trebuie avute in vedere urmatoarele
prevederi ale legislatiei din "omania cu privire la:
- >a/a de impo/itare a-erenta T5A: Pe ba/a Credit #ote-ului ba/a de impo/itare se va
reduce cu contravaloarea bunurilor returnate in con-ormitate cu prevederile Art 13( din
Codul .iscal precum si a prevederilor #ormei Metodologice, FG 77) 2007:
Art 13( - >a/a de impo/itare se reduce in urmatoarele situatii:
S
b2 in ca/ul re-u/urilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor
livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea in cau/a, declarata printr-o 8otarare &udecatoreasca de-initiva si
irevocabila, sau in urma unui arbitra&, ori in ca/ul in care e,ista un acord scris intre parti=
S
Te,t e,tras din: #orma metodologica 2007 - de aplicare a 'egii nr 491)2003 privind Codul
-iscal
20 112 0n situatiile preva/ute la art 13( din Codul -iscal, -urni/orii de bunuri si)sau prestatorii
de servicii isi a&ustea/a ba/a impo/abila a ta,ei dupa e-ectuarea livrarii)prestarii, sau dupa
-acturarea livrarii)prestarii c8iar daca livrarea)prestarea nu au -ost e-ectuate dar evenimentele
preva/ute la art 13( din Codul -iscal intervin ulterior -acturarii si inregistrarii ta,ei in
evidentele persoanei impo/abile 0n acest scop -urni/orii)prestatorii trebuie sa emita -acturi cu
valorile inscrise cu semnul minus cand ba/a de impo/itare se reduce sau, dupa ca/, -ara
semnul minus, daca ba/a de impo/itare se ma&orea/a, care vor -i transmise si bene-iciarului
Prevederile acestui alineat se aplica si pentru livrari intracomunitare
122 >ene-iciarii au obligatia sa a&uste/e dreptul de deducere e,ercitat initial, potrivit
prevederilor art 17( lit b2 si art 17* alin 172 lit e2 din Codul -iscal, numai pentru
operatiunile preva/ute la art 13( lit a2-c2 si e2 din Codul -iscal Prevederile acestui alineat se
aplica si pentru ac8i/itiile intracomunitare
O alta prevedere legislativa importanta este cea cu privire la cursul de sc8imb -olosit la
inregistrarea in contabilitate a contravalorii sumelor in valuta, respectiv:
Te,t e,tras din: "eglementare 2004 - con-orme cu :irectiva a 05-a a Comunitatilor
!conomice !uropene
142 - 1 2 Creantele si datoriile in valuta se inregistrea/a in contabilitate atat in lei, la cursul de
sc8imb de la data e-ectuarii operatiunilor, comunicat de >anca #ationala a "omaniei, cat si in
valuta
122 Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de
raportare 1leu2, aplicandu-se sumei in valuta cursul de sc8imb dintre moneda de raportare si
moneda straina, la data e-ectuarii tran/actiei
132 0n con-ormitate cu prevederile art + alin 112 din 'egea nr (2)1**1, republicata, cu
modi-icarile si completarile ulterioare, orice operatiune economico--inanciara e-ectuata se
consemnea/a in momentul e-ectuarii ei intr-un document care sta la ba/a inregistrarilor in
contabilitate, dobandind ast-el calitatea de document &usti-icativ
172 :in punct de vedere contabil, e-ectuarea operatiunii economico--inanciare este probata de
orice document in care se consemnea/a aceasta
142 0n ca/ul bunurilor ac8i/itionate insotite de -actura sau de avi/ de insotire a mar-ii, urmand
ca -actura sa soseasca ulterior, cursul valutar utili/at la inregistrarea in contabilitate este cursul
de la data receptiei bunurilor
- T5A
0n con-ormitate Art 13, 17 si 14 din 0nstructiunile din 2009 - de aplicare a masurilor de
simpli-icare in domeniul ta,ei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul
comunitar si tratamentul -iscal al reparatiilor e-ectuate in perioada de garantie si post-garantie,
aprobate prin Ordinul 1(23 ) 2009, se pot aplica proceduri simpli-icate in ceea ce priveste
tran/actiile e-ectuate si inregistrarea din punct de vedere al T5A, precum si modalitatea de
corectare a declaratiei recti-icative si a decontului in -unctie de data -acturii initiale si a
momentului returului
0n ca/ul in care cumparatorul >, ulterior acceptarii bunurilor, observa ca bunurile sunt
deteriorate sau ca bunurile nu corespund cerintelor cumparatorului din orice motiv, iar
cumparatorul convine cu van/atorul asupra anularii contractului de van/are-cumparare, in
ba/a art 13( lit b2 din Codul -iscal sau a ec8ivalentului acestuia in legislatia altui stat
membru, pentru respectiva livrare de bunuri ba/a de impo/itare trebuie redusa corespun/ator
de catre A :aca anularea are loc in aceeasi declaratie recapitulativa si in acelasi decont de
T5A, ac8i/itia si livrarea intracomunitara nu se mentionea/a 0n ca/ contrar, trebuie e-ectuata
o corectie in urmatoarea declaratie recapitulativa si in decontul de T5A
0n ceea ce priveste cursul de sc8imb, Codul .iscal prevede:
Art 134 - 112 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, -aptul generator intervine la
data la care ar interveni -aptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in
care se -ace ac8i/itia
122 0n ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri, e,igibilitatea ta,ei intervine in cea de-a
14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator
132 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122, e,igibilitatea ta,ei intervine la data emiterii
-acturii preva/ute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art 144 alin 112, daca
aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul
generator
Achizitii de mar!uri intracomunitare
Gina :ragon, valabil la 1+-%ep-200*
Tags: achizitii intracomunitare, bunuri, mar!uri, inregistrati contabile, ordin ,)%(
Intrebare: ;a o achizie de mar!uri intracomunitara* care este cursul de schimb la care se
evidentiaza mar!a in contabilitate?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Odata cu intrarea "omaniei in 6niunea !uropeana legislatia contabila si -iscala s-a
aliniat cerintelor comunitare
0nregistrarea in evidentele contabile a ac8i/itiilor intracomunitare se -ace cu respectarea
prevederilor contabile ale Ordinului 1942)2004 si a prevederilor -iscale ale 'egii 491)2003
:in punct de vedere contabil Ordinul 1942)2004 prevede ca la data inregistrarii -acturilor de
stocuri in contabilitate se va utili/a cursul de sc8imb de la data receptiei bunurilor:
-:1. :( In cazul bunurilor ac8izitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii,
urmand ca factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate
este cursul de la data receptiei bunurilor.
:in punct de vedere -iscal inregistrarea T5A se -ace la cursul de sc8imb comunicat de >#"
sau de banca prin care se e-ectuea/a decontarile din data la care intervine e,igibilitatea ta,ei
pentru ac8i/itia respectiva
'a art134 din Codul -iscal se stabileste care este momentul in care intervine e,igibilitatea
ta,ei pe valoarea adaugata in ca/ul ac8i/itiilor intracomunitare:
Art. -): ' ;aptul generator si exigibilitatea pentru ac8izitii intracomunitare de bunuri
$-( In cazul unei ac8izitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la
care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, in statul membru in care
se face ac8izitia.
$1( In cazul unei ac8izitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea
de'a -:'a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
$)( !rin exceptie de la prevederile alin. $1(, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii
facturii prevazute in legislatia altui stat membru la articolul ec8ivalent art. -:: alin. $-(,
daca aceasta este emisa inainte de cea de'a -:'a zi a lunii urmatoare celei in care a
intervenit faptul generator.
Cu alte cuvinte, inregistrarea T5A se -ace la cursul de sc8imb comunicat de >#" sau de
banca prin care se -ac decontarile din /iua emiterii -acturii 0n ca/ul in care nu primiti -actura
de la -urni/or, inregistrarea T5A se -ace la cursul din a 14-a /i a lunii urmatoare, in ba/a
auto-acturii preva/ute la art144
1
$-( !ersoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, in
conditiile art. -:* alin. $-( lit. b( ' e( si g( si ale art. -:-, trebuie sa autofactureze, pana cel
mai tarziu in a -:'a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al
taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de
furnizor&prestator.
:e e,emplu:
a2 .actura in valoarea de 1000 euro emisa de -urni/or in data de 10 august 200*,
mar-a este receptionata in data de 19 august 200*, in ba/a -acturii
0nregistrarile vor -i:
391 Mar-uri; 701 .urni/ori 1000 euro , cursul din data receptiei, 19 august 200*
772+;7729 1*0 euro la cursul din data -acturii, respectiv cursul din 10 august 200*
b2 .actura in valoarea de 1000 euro emisa de -urni/or in data de 10 august 200*,
mar-a este receptionata in data de 19 august 200*, iar -actura soseste in 20 septembrie 200*
0nregistrarile vor -i:
391 Mar-uri; 701 .urni/ori 1000 euro , cursul din data receptiei, 19 august 200*
772+;7729 1*0 euro la cursul din data auto-acturii, respectiv cursul din 14 septembrie 200*
<eplasarea intracomunitara a produselor
cu accize platite
%imona %auciuc, valabil la 1+-%ep-200*
Tags: accize, deplasare intracomunitara, achizitii intracomunitare
Intrebare: Va rog sa ma luminati si pe mine re!eritor la tranzactiile intercomunitare cu
un produs accizabi*l si anume bere.
7n agent economic din Aulgaria cumpara bere de la un agent economic din Romania
.agentul comercial din Ro cumparand la randul lui direct de la antrepozit !iscal
achitand TVA si accize a!erente0* mar!a o transporta in depozitele din Aulgaria* dar nu o
vinde in Aulgaria* ci tot in Romania* pe baza comenzilor venite din Romania
4um trebuie sa procedez re!eritor la acciza? . avand in vedere ca mar!a va a>unge tot in
Ro0
- ii eliberez invoice in euro cu acciza inclusa in pret?.pentru ca mar!a va a>unge tot in
Romania si acesta nu va mai cere restituirea de acciza din Ro0
- solicit un certi!icat de la organele !iscale din A: ca a platit acciza in Aulgaria si apoi ii
eliberez mar!a?
- pot sa eliberez invoice cu acciza inclusa in pret? si cum se procedeaza in cazul acesta?
- operatorul bulgar poate !ace invoice cu acciza inclusa in pret pentru mar!a care are
provenienta romana si o trimite in Ro
- cumparatorul roman care cumpara bere din Aulgaria de provenienta romana mai
plateste acciza la bere daca aceasta a !ost inclusa in pret?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n ca/ul pre/entat de dvs trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte:
- 0n ca/ul in care produsele supuse acci/elor, care au -ost eliberate de&a in consum intr-un
stat membru, sunt detinute in scopuri comerciale in alt stat membru, acci/a va -i perceputa in
statul membru unde sunt detinute 1Art 1*27 din Codul .iscal e,trapolat la celelalte state2
- Pentru a e-ectua ac8i/itia produselor acci/abile din "omania 1stat membru2 -irma din
>ulgaria trebuie sa se autori/e/e ca operator inregistrat iar in acest sens trebuie sa plateasca o
garantie pentru acci/a datorata in ca/ul ac8i/itiei intracomunitare
- Avand calitatea de operator inregistrat, -irma din >ulgaria are obligatia ca in /iua
lucratoare imediat urmatoare receptiei sa plateasca acci/a
- :aca livrarea catre "omania o -ace cu acci/a platita in >ulgaria inclus, pretul se va ma&ora
cu valoarea acesteia, deoarece bene-iciarul -inal din "omania este obligat la randul sau sa -ie
autori/at si sa plateasca acci/a a-erenta ac8i/itiei intracomunitare e-ectuate
- :eplasarea produselor acci/abile cu acci/a platita au ca documente de insotire :0% - urile
1document simpli-icat2
Ast-el, procedura este urmatoarea:
12 .urni/orul din "omania, inainte de e,pedierea catre >ulgaria -ace o cerere de restituire a
acci/elor a-erente livrarii intracomunitare pe care intentionea/a sa o e-ectue/e
22 0ntocmeste :0% in 3 e,emplare asa cum este speci-icat in Codul .iscal la art 1*2+
32 !mite invoice in !6" -ara acci/a inclusa
72 Operatorul din >ulgaria este obligat ca in 27 de ore sa plateasca acci/a
42 Cu documentul prin care se dovedeste plata acci/ei in >ulgaria si -ormularul 3 de la :0%
vi/at de autoritatile -iscale se va recupera acci/a platita de -urni/or in "omania
+2 Cumparatorul din "omania care cumpara bere din >ulgaria trebuie la randul sau sa se
autori/e/e ca operator inregistrat 1con- 1(4 1 din Codul .iscal2 si sa plateasca acci/a in
urmatoarea /i lucratoare
92 Procedura se repeta e,act ca pentru livrarea catre >ulgaria numai ca acum -urni/orul este
in >ulgaria si el va cere restituirea acci/elor in statul sau iar bene-iciarul este in "omania si va
-i obligat sa plateasca acci/a
(2 .actura de la partenerul din >ulgaria se va emite bineinteles -ara acci/a inclusa
Implicatiile !iscale ale vanzarii mar!urilor
din import comunitar sub pretul de
achizitie
Gina :ragon, valabil la 2+-Aug-200*
Tags: pret de achizitie, vanzare, implicatii !iscale, import comunitar
Intrebare: Va rugam sa ne a>utati in urmatoarea problema: in ce conditii se pot vinde
mar!uri din import comunitar sub pretul de achizitie pe piata din Romania* si ce
implicatii !iscale e"ista?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: 0n legislatia contabila, -iscala si comerciala nu este permisa van/area sub pretul de
ac8i/itie Aceasta practica se considera neconcurentiala si este sanctionata prin
nerecunoasterea deductibilitatii c8eltuielilor precum si a ta,ei pe valoarea adaugata
0n Ordonanta **)2000 privind comerciali/area produselor si serviciilor de piata se arata:
Art 19 - !ste inter/is oricarui comerciant sa o-ere sau sa vanda produse in pierdere, cu
e,ceptia situatiilor preva/ute la art 1+ lit a2 - c2, e2 - i2, precum si in ca/ul produselor a-late
in pac8ete de servicii Prin van/are in pierdere, in sensul pre/entei ordonante, se intelege orice
van/are la un pret egal sau in-erior costului de ac8i/itie, ast-el cum acesta este de-init in
reglementarile legale in vigoare
!,ceptiile despre care se -ace vorbire in articolul de mai sus sunt:
a2 van/ari de lic8idare=
b2 van/ari de soldare=
c2 van/ari e-ectuate in structuri de van/are denumite maga/in de -abrica sau depo/it de
-abrica=
SS
e2 van/ari ale produselor destinate satis-acerii unor nevoi oca/ionale ale consumatorului,
dupa ce evenimentul a trecut Ci este evident ca produsele respective nu mai pot -i vandute in
conditii comerciale normale=
-2 van/ari ale produselor care intr-o perioada de 3 luni de la aprovi/ionare nu au -ost
vandute=
g2 van/ari accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapida sau a caror
conservare nu mai poate -i asigurata pana la limita termenului de valabilitate=
82 van/area unui produs la un pret aliniat la cel legal practicat de ceilalti comercianti din
aceeasi /ona comerciala, pentru acelasi produs, determinat de mediul concurential=
i2 van/area produselor cu caracteristici identice, ale caror preturi de reaprovi/ionare s-au
diminuat
Cu e,ceptia celor de mai sus, van/area sub pretul de ac8i/itie nu este permisa de lege
NeFsletter ortal4ontabilitate.ro
"amai la curent cu toate solutiile propuse de specialisti
Aboneaza-te A471 la NeFsletterul ortalcontabilitate.ro si primesti cadou Raportul
special =2iscalitatea de la , ianuarie (+,+=H\

Inregistrarea in contabilitate a achizitiilor
intracomunitare
!la :umitra, valabil la 27-Aug-200*
Tags: achizitii intracomunitare, inregistrare in contabilitate, TVA
Intrebare: Se realizeaza o achizitie intracomunitara de mar!uri in vederea revanzarii. In
urma receptiei se constata ca e"ista si mar!a care nu corespunde din punct de vedere
calitativ. In cazul in care se returneaza mar!a de!ecta cum se poate proceda?
2urnizorul e"tern trimite !ie nota de credit* !ie in !actura urmatoare trimite mar!a cu
pret zero. 4um se inregistreaza in contabilitate luand in considerare cele doua ipoteze?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns:
Mar-a re-u/ata nu trebuie inregistrata in contabilitate, iar din punct de vedere al T5A ar trebui
aplicate masurile de simpli-icare preva/ute in OM.P 1(23)2009 in ane,a nr 1 la art 1,2 si 3
0n ca/ul in care -urni/orul trimite nota de credit, aceasta nu se inregistrea/a in contabilitate,
atata timp cat nu s-a inregistrat receptia bunurilor %e va atasa la -actura initiala si va &usti-ica
inregistrarea partiala a acelei -acturi
0n ca/ul in care trimite mar-a cu pret /ero, atunci -actura initiala se va inregistra initial cu
toata valoarea ast-el : 391;701 cu mar-a receptionata, si
793;701 cu mar-a in curs de lamurire
6lterior cand mar-a necon-orma se primeste pe o -actura ulterioara cu pret /ero se va
inregistra in contabilitate receptia acesteia ast-el 391;793
8!ectuare achizitii intracomunitare.
Obligatii de inregistrare
0rina Coma, valabil la 31-Oct-2010
Tags: <eclaratia +6(, Registrul operatorilor intracomunitari, achizitii intracomunitare,
TVA, <eclaratia $6+
Intrebare: O !irma din Romania* platitoare de TVA .decont trimestrial0* doreste sa
achizitioneze din :ermania produse ortopedice .proteze* aparate0* pe care le vinde mai
departe catre spitale romanesti sau clinici private. Va rog sa-mi spuneti care este regimul
TVA in acest caz? Trebuie sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari* apoi
sa se trans!orme din luna urmatoare primei achizitii platitor lunar de TVA .declaratia
+6(0? 2actura de la !urnizorul din :ermania va !i cu ta"are inversa si va !ace obiectul
declaratiei $6+? 4and vinde mai departe aceste produse in Romania !actureaza cu TVA
de 6??
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile
ulterioare Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii
consultati sectiunea Termeni si conditii
Raspuns: Pentru ac8i/itionarea de produsele ortopedice din Germania va trebui in primul
rand sa va inregistrati in "egistrul operatorilor intracomunitari, iar cu oca/ia primei ac8i/itii
intracomunitare sa depuneti :eclaratia 0*2 in vederea sc8imbarii perioadei -iscale de la
trimestrul calendaristic la luna calendaristica in con-ormitatea cu prevederile art 14+1 alin + 1
din Codul -iscal

H1+12 Prin e,ceptie de la prevederile alin 122Z1+2, pentru persoana impo/abila care utili/ea/a
trimestrul calendaristic ca perioada -iscala si care e-ectuea/a o ac8i/itie intracomunitara de
bunuri ta,abila in "omania, perioada -iscala devine luna calendaristica incepand cu:
a2 prima luna a unui trimestru calendaristic, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru=
b2 a treia luna a trimestrului calendaristic, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru Primele doua luni
ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada -iscala distincta, pentru care persoana
impo/abila va avea obligatia depunerii unui decont de ta,a con-orm art 14+2 alin 112=
c2 prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca e,igibilitatea ta,ei a-erente ac8i/itiei
intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic
1+22 Persoana impo/abila care potrivit alin 1+12 este obligata sa isi sc8imbe perioada -iscala
trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul -iscal competent, in termen de ma,imum
4 /ile lucratoare de la -inele lunii in care intervine e,igibilitatea ac8i/itiei intracomunitare
care generea/a aceasta obligatie, si va utili/a ca perioada -iscala luna calendaristica pentru
anul curent si pentru anul urmator :aca in cursul anului urmator nu e-ectuea/a nicio ac8i/itie
intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni con-orm alin 112 la trimestrul
calendaristic drept perioada -iscala 0n acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni
preva/uta la alin 1+2D

:e e,emplu, daca ac8i/itia se -ace in luna octombrie, pana la data de 4 noiembrie trebuie sa
depuneti :eclaratia 0*2 si sa solicitati declararea lunara a T5A, incepand c8iar cu luna
octombrie'a 24 noiembrie, veti depune ast-el decont de T5A lunar pentru luna octombrie si,
tot lunar pentru lunile urmatoare

:aca ac8i/itia se -ace in luna noiemebrie G depuneti :eclaratia 0*2 pana la data de (
decembrie, veti depune pana la data de 24 decembrie decont pentru primele 2 luni din
trimestru G octombrie si noimebrie, iar incepand cu luna decembrie veti depune decont lunar G
la data de 24 ianuarie

:aca ac8i/itia se -ace in luna decembrie G depuneti :eclaratia 0*2 pana la data de 9 ianuarie,
veti depune pana la data de 24 ianuarie decont pentru trimestrul 3 1 octombrie, noimebrie,
decembrie2, iar incepand cu luna ianuarie veti depune decont lunar G la data de 24 -ebruarie

Cota de T5A valabila pentru comerciali/area de produse ortopedice , prote/e, este de * I
H122 Cota redusa de *I se aplica asupra ba/ei de impo/itare pentru urmatoarele prestari de
servicii si)sau livrari de bunuri:
sau in principal publicitatii=
c2 livrarea de prote/e si accesorii ale acestora, cu e,ceptia prote/elor dentare=
d2 livrarea de produse ortopedice=D

Prin urmare, pentru -actura de la -urni/orul german veti aplica ta,area inversa, aplicand
procentul de T5A de *I Operatiunea se va declara in :eclaratia 3*0 lunara Mai departe,
livrarea catre spitale , clinici private, pe teritoriul "omaniei se va -ace in regim de ta,are,
aplicand cota de T5A de *I
Avans mar!a 78. <eclaratia $6+
0rina Coma, valabil la 30-Oct-2010
Tags: !actura, 4odul !iscal, achizitii intracomunitare, TVA, O12 (('%3(+,+, O12
))3(+,+, declaratia $6+, auto!actura
Intrebare: Se achita in luna octombrie un produs achizitionat din :ermania* pe baza de
!actura pro!orma. 2actura !iscala se va emite in luna noiembrie si va sosi odata cu
mar!a. 4um tratam aceasta plata in luna octombrie? 8ste nevoie de auto!acturare? 4um
si cand declaram in $6+?
Continutul, designul, structura, precum si materialele PortalContabilitatero
apartin !diturii "!#T"OP $ %T"ATO# si sunt prote&ate de 'egea ()1**+
privind drepturile de autor si drepturile cone,e, cu modi-icarile si completarile ulterioare
Copierea)distribuirea)republicarea acestora este ilegala Pentru detalii consultati sectiunea
Termeni si conditii
Raspuns: Pentru avansul platit societatea din Germania ar trebui sa va emita -actura 0n
conditiile in care nu detineti o -actura pentru avansul platit, dvs trebuie sa auto-acturati
operatiunea con-orm art 1441 art 2 si 3 din Codul -iscal, care prevad urmatoarele:
H122 Persoana impo/abila sau persoana &uridica neimpo/abila, obligata la plata ta,ei in
conditiile art 140 alin 122 - 172 si 1+2, trebuie sa auto-acture/e suma avansurilor platite in
legatura cu operatiunile respective cel tar/iu pana in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in
care a platit avansurile, in ca/ul in care persoana respectiva nu se a-la in posesia -acturii emise
de -urni/or)prestator, cu e,ceptia situatiei in care -aptul generator de ta,a a intervenit in
aceeasi luna, ca/ in care sunt aplicabile prevederile alin 112
132 'a primirea -acturii privind operatiunile preva/ute la alin 112 si 122, persoana
impo/abila sau persoana &uridica neimpo/abila va inscrie pe -actura o re-erire la auto-acturare,
iar pe auto-actura, o re-erire la -acturaD

Prin alineatul 1 al articolului 134 se prevede ca -aptul generator pentru o ac8i/itie
intracomunitara de bunuri intervine la data la care ar interveni -aptul generator pentru livrari
de bunuri similare, in statul membru in care se -ace ac8i/itia Prin alineatul 2 al aceluiasi
articol se -ace preci/area ca e,igibilitatea unei ac8i/itii intracomunitare de bunuri intervine
in cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care a intervenit -aptul generator Totusi, in ba/a
e,ceptiei acceptate prin alineatul 3 al articolului 134, e,igibilitatea ta,ei intervine la data
emiterii -acturii, daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 14-a /i a lunii urmatoare celei in
care a intervenit -aptul generator 0n acest sens, prin punctul 19 din normele de aplicare ale
articolului 134 din Codul -iscal, prin e,emplele date, re/ulta ca -aptul generator in ca/ul unei
livrari intracomunitare de bunuri si -aptul generator in ca/ul unei ac8i/itii intracomunitare de
bunuri intervine in acelasi moment

Alt-el spus, -aptul generator pentru o ac8i/itie intracomunitara de bunuri este data platii unui
avans inainte de data livrarii acelor bunuri in ast-el de situatii, pentru avansul ac8itat, obligat
la plata T5A este cumparatorul, deci -irma dvs in ca/ul in care cumparatorul este inregistrat
in scopuri de T5A si aplica regimul de ta,are inversa prin -ormula contabila 772+ <T5A
deductibila< ; 7729 <T5A colectata<, pentru e,ercitarea dreptului de deducere a ta,ei <
trebuie sa detina o -actura care cuprinde cel putin in-ormatiile preva/ute la art 144 din Codul
-iscal sau o auto-actura emisa in con-ormitate cu prevederile art 144?1 alin 112 sau 122 din
Codul -iscal< obligatie care este reglementata prin articolul 17+ alineatul 1+2 care se re-era la
conditiile de e,ercitare a dreptului de deducere

0n ba/a prevederilor articolului 144?1 <Alte documente< alineatul 1, cumparatorul obligat la
plata ta,ei in ba/a prevederilor articolului 140 alineatul 2 trebuie sa auto-acture/e operatiunile
respective pana cel mai tar/iu in a 14-a /i a lunii urmatoare celei in care ia nastere -aptul
generator al ta,ei doar in situatia in care nu a primit -actura -urni/orului

Printre alte in-ormatii obligatorii, pe auto-actura emisa se mentionea/a si data la care a -ost
ac8itat avansul, daca aceasta data este anterioara datei de emitere a auto-acturii

:upa parerea mea, pentru ac8i/itia intracomunitara de bunuri, cumparatorul din "omania
trebuie sa raporte/e avansul ac8itat la randul 4 si 19 din decontul de T5A si, implicit la
ac8i/itii intracomunitare de bunuri in ca/ul declaratiei cod 3*0

"e-eritor la decontul de T5A, obligatia re/ulta din prevederile OM.P 2274)2010 care impune
raportarea la randul 4 si 19, inclusiv a sumelor din -acturile primite pentru plati de avansuri
partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite <%e inscriu in-ormatiile preluate din
&urnalul de cumparari, privind ba/a de impo/itare pentru ac8i/itiile intracomunitare de bunuri
ta,abile in "omania, SSsi ta,a pe valoarea adaugata a-erenta, pentru care e,igibilitatea
ta,ei intervine in perioada de raportare, inclusiv sumele din -acturile primite pentru plati de
avansuri partiale pentru ac8i/itii intracomunitare de bunuri<

0n lipsa -acturii primite de la -urni/or, se inscriu datele preluate din auto-actura

"e-eritor la declaratia recapitulativa cod 3*0, obligatia re/ulta din prevederile OM.P 99)2010
care impune raportarea ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri, pe -iecare -urni/or, pentru care
persoana impo/abila care depune declaratia este obligata la plata ta,ei con-orm art 141 din
Codul -iscal, si pentru care e,igibilitatea ta,ei intervine in luna calendaristica respectiva,
inclusiv sumele din -acturile primite pentru plati de avansuri pentru ac8i/itii intracomunitare
de bunuri

'a simbolul 1A2 alocat ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri se prevede <%e inscrie suma
totala a ac8i/itiilor intracomunitare de bunuri, pe -iecare -urni/or, pentru care persoana
impo/abila care depune declaratia este obligata la plata ta,ei con-orm art 141 din Codul
-iscal, si pentru care e,igibilitatea ta,ei intervine in luna calendaristica respectiva, inclusiv
sumele din -acturile primite pentru plati de avansuri pentru ac8i/itii intracomunitare de
bunuri<

0n conclu/ie, in lipsa -acturii primite de la -urni/or, suma a-erenta avansului ac8itat de -irma
pe care o repre/entati ar trebui raportata prin decontul de T5A si declaratia cod 3*0 in ba/a
auto-acturii emise :e e,emplu, daca avansul s-a ac8itat in data de 10 octombrie 2010, dar nu
s-a primit -actura emisa de -urni/or, -irma dvs ar -i trebuit sa emita auto-actura pana pe data
de 14 noiembrie 2011 Operatiunea de plata a avansului trebuie raportata prin declaratia
recapitulativa cod 3*0 cu termen de depunere 14 decembrie 2010