You are on page 1of 12

1

Openb. 21, 1-5 meditatie zr. Kroos 20-10-`14


Nieuw

Beste Andr en Ruud, Bea en Joke, jullie kinderen, verdere familie, vrienden,
mensen van Norschoten, mede-gemeenteleden
Afscheid, maar wel dankbaar
t Is vandaag een belangrijke dag in een periode van afscheid.
Zometeen blijf je achter met je herinneringen.
Veel goede herinnering, want het heet niet voor niets een dankdienst
vandaag.
Lijda Kroos heeft veel betekent voor haar kinderen en kleinkinderen, ja voor
een hele groep mensen rondom haar.
De gezelligheid om haar heen was hartverwarmend, haar vrolijkheid
aanstekelijk.

2
Dankbare en dierbare herinneringen
Maar ook herinnering aan een eerder afscheid dat van vader, opa, Toon
Kroos.
Eigenlijk was dat ook een afscheid van Toon en Lijda samen, als stel, toen.
Een bijzonder stel, verbonden tegenpolen.
De stille zorgzame, recht toe recht-ane Toon, samen met zijn gezellige,
drukke en niet te stuiten Lijt.
Dat was een grote verandering toen, al was het op dat moment ook met
Lijda al niet helemaal goed meer.
Nu is het afscheid van die tweede periode die in Norschoten en de warmte
en de gezelligheid daar aangebroken.
En misschien is het ook wel beter zo, zeggen we dan bij zulke gelegenheden.
Want het ging steeds slechter met Lijda
Z ging het ook het ook niet meer verder
Hier bij ons niet.

3
En dan ben je vandaag dankbaar voor wat er was,
maar je bent toch ook verdrietig voor een wereld en een leven waar dingen
zo uitpakken dat de periode met elkaar samen ,wel voorbij moet gaan.
Dat je vandaag wel afscheid moet nemen.
Omdat het hier bij ons een keer ophoudt.
Je zou het anders wensen
Eenvoudig geloof = eenvoudig geloof (vertrouwen)
Men noemde Lijda een eenvoudige vrouw met een eenvoudig geloof.
Tsja, denk ik dan, eenvoudig betekent dan waarschijnlijk dat ze er niet
zoveel over te zeggen had.
Het ws gewoon zo.
Het was eenvoudig gelf!
Dat is niet simpel of zo, dat is geloof in actie.
Waar je hart van open gaat als je er getuige van bent.

4
Want er zit niets dubbels in en geen reserve, maar het is een-voudig, uit n
stuk!
Omdat je direct ervaart wat het voor iemand betekent.
Ja, omdat je indirect via iemand als Lijda- ook zelf ervaart wat het betekent:
nl. dat het rotsvast en waar is.
Mr dan woorden kunnen uitdrukken.
Het geloof van een moeder waar je altijd aan terug moet denken,
omdat je aan haar hand leerde geloven.
Omdat haar ernstig en vasthoudend geloof je iets van de diepte ervan lieten
zien.
Zoals een verhaal over vogels nooit hetzelfde is als de ervaring van een
zwerm spreeuwen die allemaal tegelijk zingend uit een boom op vliegen
en dan in een grote levende, golvende wolk over je heen vliegen en in de
lucht boven je een adembenemende dans voor je uitvoeren.
Wel eens gezien? Dat moet je zien, dat kun je niet navertellen.
Dat moet je zien, dat kun je niet vertellen.

5
Zo is het ook met eenvoudig geloof.
Je bent getuige van een wonderlijke werkelijkheid die meer is dan de
woorden erover.
Dat is eenvoudig gelf.
Van harte Abba Vader zingen puur en echt
En Daar ruist langs de wolken en het dan beleven ook.
En de anderen eromheen zien het ook
Weer voel je het, dit is meer dan woorden zeggen kunnen rotsvast en waar.
Mr dan woorden kunnen uitdrukken.
Echt tot in de kern.
Geloof waar vanuit God gebeden wordt als de nood aan de man is,
op een manier dat je voelt dat God luistert.
Zo eerbiedig en oprecht,
zonder enige twijfel.
En ieder die erbij is wordt er helemaal rustig van.


6
Dat directe geloof zoals dat van Lijda Kroos- geeft zicht op de toekomst
Het hoort bij de nieuwe hemel en aarde van Openbaringen 21.
Waarover we zonet gelezen hebben.
Nieuw
Eigenlijk niet te beschrijven, zoiets.
Dat moet je zien.
Al kun je in de beschrijving van Johannes merken dat hij het voor zich zag.
Het moet iets onbeschrijfelijks moois geweest zijn.
Johannes komt woorden te kort.
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
met daarin een nieuw Jeruzalem.
Zonder tegenstellingen en de spanningen die er nu zijn.
Woonplaats van het volk van God.
Allemaal eenvoudige gelovigen
Johannes probeert het te beschrijven met het mooiste beeld dat hij kent:

7
een bruid op haar allermooist.
Een toppunt van geluk aan het begin van een heel nieuw leven.
Zo is het: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is het begin van een heel
nieuw bestaan, nieuw zoals zij het nog niet kennen.
Zo nieuw dat het eigenlijk niet echt met iets anders te vergelijken is.
De Heer Jezus kwam ooit naar Isral en vertrok weer.
Met de belofte dat Hij terug zou komen, maar toch.
Hier lees je hoe God voor altjd tussen de mensen komt wonen
in de hemel op aarde, zo mag je het wel noemen.
Om er nooit weer weg te gaan
Ja dat is het: God zo dichtbij dat hij persoonlijk je tranen komt drogen,
mr dan dat wissen: het verdriet wegwassen dat er de oorzaak van was.
Er geen reden meer om te huilen; er geen dood en dus geen rouw.
En ook geen pijn onderweg en geen schreeuw naar de hemel meer.
En ook geen herinnering aan het verdriet dat er ooit was en de oorzaak
daarvan.

8
Dat heeft God de Heer Persoonlijk weggewassen.
Dat kun je niet uitleggen dat moet je meemaken.

Alles op deze hemelse wereld is nieuw.
Herkenbaar als onze aarde maar dan zonder the downsides,
zonder de diep trieste kant er van.
De aarde zoals wij hem eigenlijk ons hele leven lang wensen.
Een aarde waar zoveel vrolijkheid is, dat de mensen dansend over straat
gaan,
gewoon omdat dit fijn is.
Een aarde waar Lijda Kroos zich thuis zal voelen.
En waarvan we de schoonheid even zien doorschijnen als we zon vlucht
spreeuwen tegen zonsondergang zien boven ons in de naar rood
verkleurende blauwe lucht.
Onze aarde laat even zijn mooie kant zien, die wij vaak niet zien.
Straks zal het voor altijd de mooie kant ervan zijn.

9
Voor iedereen die dit wil geloven, zoals Lijda Kroos

Ja dat zijn niet slechts mooie woorden voor vandaag:
geen dood en dus geen afscheid, geen rouw en geen verdriet.
en dansende mensen op straat.
Zo zouden we het vandaag willen, liever dan dit afscheid!
Zo zou je het af kunnen doen!
Mooie woorden als een doekje voor het bloeden.

En dat je dan denkt:
Ja dat is wel mooi om te horen, maar zo kan dat natuurlijk niet!
Ik kan zoveel redenen bedenken waarom me dat onmogelijk lijkt.
Ja, je kunt dit stuk uit Openbaringen helemaal stukanalyseren.
Makkelijk zat. En het ongelooflijke ervan dik onderstrepen.
En allerlei onwaarschijnlijkheden opsommen.


10
Maar weet dan wel, dit is niet iets dat je bedenken kunt,
of waar je al redenerend op uitkomt.
Dit had geen mens kunnen bedenken.
En het zit gevangen in de woorden van Johannes,
die zijn uiterste best doet om wat hij ziet te beschrijven,
terwijl hij daar eigenlijk geen taal voor heeft.
Want daar had hij toen nog helemaal geen woorden voor,
het te nieuw, te ongewoon, te mooi.
En daarom zegt God hem persoonlijk:
Zet er maar iets bij, Johannes, dit is betrouwbaar en waar.
Echt en zonder dubbele bodems.
Want, dat denk ik dan, dat mag er wel even bij gezegd worden.

Herken je het? Dit is de wereld waar Lijda Kroos bij hoort,
de hemelse wereld van haar Schepper.

11
Die van de eenvoudige waarheid, die meer is dan woorden kunnen
uitdrukken.
Dit is de hemelse wereld waarnaar we maar blijven verlangen.
Omdat we ons maar node kunnen schikken onder een afscheid zoals dat van
vandaag.
Het moet, maar eigenlijk we willen het niet.
Omdat we ergens diep van binnen weten hoe het hoort te zijn:
Geen dood, geen afscheid, geen rouw, geen verdriet.
Maar integendeel elkaar opnieuw begroeten in een nieuwe werkelijkheid
en elkaar opnieuw ontmoeten bij God onze Schepper.
En bij Jezus onze Heer.
Op een hemelse aarde, opnieuw fris en groen.
Mr dan wij ooit meegemaakt hebben.
En dan Lijda Kroos horen zeggen:
kijk dit bedoelde ik dus
Dit is niet uit te leggen.

12
Dit vraagt eenvoudig gelf.
Maar het is het mooiste wat er is.
Ik kan het iedereen aanbevelen.


Amen