Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum

)
Kebanyakan definisi menyatakan kurikulum dirancang tetapi, dalam alam persekolahan murid-murid bukan sekadar mempelajari apa yang dirancang secara formal malah ada beberapa perkara yang di pelajari secara tidak formal. Apa yang di pelajari secara tidak formal adalah lebih kekal dan berkesan daripada yang di pelajari secara formal oleh sebab itulah timbulnya istilah The Hidden Curriculum yang di pelopori oleh P.W Jackson. Roland Meighan menyatakan kurikulum tersembunyi adalah lanjutan atau tambahan daripada generalisasi kepada norma-norma masyarakat. Ia di pelajari melalui pelajaran yang tidak di perkatakan. Menurut James (1968), kurikulum tersembunyi lahir daripada sekolah sebagai satu organisasi iaitu apa sahaja pelajaran di sekolah yang di terima oleh pelajar di luar kurikulum yang nyata. Socket (1976), menganggap setiap sekolah ada kurikulum yang tersembunyi yang di miliki oleh pelajar-pelajar sahaja, tidak rasmi, meliputi pelbagai aspek kehidupan sekolah, termasuk bahasa pertututuran, jenaka, permusuhan dan pertentangan antara mereka, sikap terhadap pelajaran dan permaian, terhadap guru dan lain-lain. Konsep ini dipilih berdasarkan sikap dan nilai yang tersirat dapat dilihat pada seseorang guru. Ia tidak menunjukkan sikap secara terus-terang, tetapi pemindahan sikapnya akan berlaku apabila dia memberi contoh-contoh yang memperkecilkan orang lain. Menurut gordan (1957), terdapat 3 perkara besar dalam kurikulum tersembunyi iaitu ada kaitan antara pelaksanaan pelajaran dengan status dan peranan murid di sekolah, cliques dan faction (geng) banyak mempengaruhi perlakuan remaja dan mempengaruhi pencapaian dan sistem tidak formal ini besar pengaruhnya dan sentiasa menjadi sumber konflik kepada guru. Perkaitan yang jelas dapat dilihat dalam pengajaran kepelbagaian pelajar melalui konsep kurikulum tersirat. Kurikulum tersirat boleh dilihat daripada peraturan-peraturan sekolah yang di kenakan keatas pelajar. Ini termasuklah peraturan tentang rambut, pakaian, datang lewat, dan ponteng yang kesemuanya membawa kesan tidak langsung kepada pelajar. Di bilik darjah pula pelajar di suruh membuat eksperimen, bukan setakat

di beri fakta sahaja. Selain itu, struktur institusi juga di kenakan kepada pelajar seperti peraturan didalam bilik darjah contohnya, bila hendak mengangkat tangan, bila boleh menjawab dan sebagainya. Terdapat juga peraturan yang memaksa pelajar menghabiskan kerja-kerja dalam masa yang di tetapkan tanpa mengira tahap pencapaian dan kebolehan pelajar tersebut. Murid-murid juga mempelajari bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekeliling. Sekolah adalah masa peralihan antara zaman kanak-kanak ke zaman dewasa. Muridmurid di sekolah akhirnya akan menyedari hak-hak individu yang perlu di korbankan demi kepentingan orang ramai dan peraturan diwujudkan kerana ia di perlukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful