angaJ! pnlU In!!!llilq~}mOt lruti.m:e.ill!.1di.1.~ S:~ ~ SuiBlmml1rnj 'fused Ft~'\'!oWH ~NI. _.\'a rakuirnn ilr. D~ ~.U3n.gn:~~D~ ~1if:i:!"Ilt..!lak ~mtl~ llu1l! 1I'!!l'Ig din:mui ~wIti'h -Ii YIIWII. ~/. b~ yat1g 'ti:d. ·T~lojili..pd ~ lJiiD.~ iI~~ ~. ill m:u.:_III .illlmbilb lIV:iI~d~w!..i d~l'l!. Mill.g hilrl ini dtillkap m.illIIl.k ~~g.5i'h dlp~jilllgPn ~im Wii ti.g me'l~pkiW1 IPll1.g!la!l k¢loBI.11jur ll1ij.l'llws: . Olllkllrn:mattw ImiMlm )l'1I!I&"'-'Iffilt dlldlklln ~ Iil<l5 pillii'k Il!l~ yoog @I1l'~ tethba. I1Jl!ti!n pe«JWAH SffI!w 1Ul.mIlemp:n yoog k1U1 Ijac~ ~Iilll (JDtgli~. Kai &all.1101 1I\I. ~lm ~ ~llio1I.!!dbn } III Slldah ~lIr ..wl ~dru:dl s.li!!llJll"Eam flU~l.ltIit III.dinyll JlJ:l\! raM miire1.l. ~U'11 5C1IIiIlJ IMl"!MJIlI!i!!9 ~ffilf[lf>$l OllnpJdrI ibu b:I~ jX'I'lulidl . '~.d~b mJII iii {em. Bj]1!'l~tm.cjablet. MBLl ~f1ll!II.ng~ ml'TOO.ilbJl)lliliilb 1!~hul~ 'OHl~q h[4up-:J:ild~p . c.c:d~ ~ mlWl (~"(%..m kel. panUlulitM jllMLk. mi.tI T ill.N1. k:!l~u 13k ~~tl ~lImng IH ~Im<l! pUll ~t~ ill) l:!!:i<y D. bw:ig!d~1I ~m~. Linda A~ JYfaI'.1fjulu.!l a..: P~!illi :qna\.grt1.. ill~ merunwt Sitl. l~:m:g ~lin. ad~ IOOI~.. bun 1l!11.11& w..:1iIusla 'J ..Ulln~.jill.WJOA SWfiQ ~ '~anl.~ lailt ~~'I1i)jj fJflll!k ~~kD.anS lID! lniflilm !:Ill~lJ iIM b: 1~~1 pcmbulnl~~ SIlJIlIpalll ~tlrDln ~~ Ud~'D~ ~arw. J~ lupu. ~ . l.il~·~""'~'w .Wu irulM ... . ~btDIIln~ ~ .~!lmnilil!L !lll ~llill' nThlili.~d!!il'lllm':JaIl.iiI dd~ pm:tmpumm tillmp:...Il! WliUk p~. 13i~ A:ssalnmoumaiku. rnh~n liIuhulu ~Jd:ili dllil'l<lilg l..:~rnb. W]3D1fik 1=iO..m dllll selama1 s.~~ _ Sekivrnfli tEEfujJ!li iSOOW'! burut. ~~tlmyn p.1billl Ijc:lilak~flytl ies. IILl' IMlllbWn pefb!r:!.. 'F1!t1'l.-~ 5!:U!!CIjl!illUlJ.II:i p!.a1:ilOlellstg~lilttlurrW1usbliilitll~ ern mt!i!h.fOOl .mj. SIII3l'I:HtUlifol1J!k lhlfl dJllwk bliili:m.wJ ~.:l't:IU I meUlbunuJi WiIIk . lIu un bdmlgb!Ja lIlInyn IOOlraJllltkill1 ~~~11 plbtli: .~jni~ j N[UII 't~ii~p ~ila tlJ1Ull nWiII janp h!K'..ah1m hmamtu lelil~j 3~ !'Ii.'!li ~~ dilUdi Ill: jrui dili1 ii'liflutillg g..iLlpLsej..'. Ili '~Ui 1Im.ail".llb~I~!:I1~11!" ~~~ d1rl. ~dlllill'i il&Jml~dlllIlIifin Jil:iM1i'M. ~j~~ &~.Piodil ). ~emu. BiI~ mil) Slrk¢tik~ .gilfi Iillmt M::rhl!!1l.11n~~J.un.l\'!ll ..!~~ ~I. Suwlll ~ duhllJu kir~ ilmcjulklln ~ lies-k:etpell1b~Mg.dlH ltIlIp:I Irn.'rilE1lM ~. Ai~utm1dn 1 b:~ lidtlf di r.klllerMuuhl ~MI'J(!~1.lIg ~i'J\! lOY IlIIt.~~ plmYli l:r!iJmI'Si~~ ~lMm~mYll idrn wTIih RlIffl.IlIru.ll:ll pen1bm~.)'i. ~em. h!m1.i.an ~.yi di pwT~ !l1(libM. I i!lm.aJ:l}'~ kt l~ll smuju SIID.ll'llllh Sdn eM .~~~b fu IiM:l'kWlillI d!ol~g. r. u!dlli}!ik HAlt !. p::!'. (liIlkllibr b!!~: l1~olnh). bm~1i W ~~w IBIdm in ... .1.lk ooi'd~ irrli iILlriIi p1:~~man!(IjM~sia j ~~i &lIlItl:! ID!l'llHl. ~~. ynn~ !. A1R1llmr . .M~mang padm ~y.pi~ ier.iriaNS SIN" IND..•.1Q tI!~mllu. ~yg 1cl&1k~ ~ j.tl!. ~i inimarllfkll iilleM ~.ookfllllim.. _ !Il.Y~Wl.!kum II!nllWl' k.nlJ fugil!lrlaJJ. d. F9tilijWI~ Hili MtJ1flemnIfl llIiiin k~-ll!ru~:mIx-j]3ku.bm . ~lI'm .IllI Mbtlnl MllJllltili 'll]. Bawa. Ht&lbt. M<'l!>J'ilnIlbll. i:iJ:ili Ii'C!lihu'blulQ'IUI .w ~:rnp:run!l li~i ~~b~. 'fimtu nil I IlI1 ~cll! be~aJru.(1 ~~1.S!~oI_~h=.mliltruiitnn.blanwci~ bo!~ !'!'I!2!mba'Oi1"1l 1JlJltwl$ Iilrlllc-lI~fi lidail.i!ultiiJi pefU~1).epem inl t~._ .k atI!I ~jilr~rim. Kalmu n:Sk h1.1k ~.emnll.-"CI~~ l:i¢OOtlSiIril.m ®:liIilit].!JFI~ ~~~ J"I!b8 ~~3hl:.~~ ~rerqP:U.l~ lfc:m:S ~w:t bprW~.im~~ ~.nmiiD llll.1OOclJ.beltt.

h[n lmicrtn :g~~tt.de:]lni Wakl:~:Ur .Jan ..m ..ruhru..i[~·di s~L ~eIIJalil[Ji ses~.en~.at mell'las·lh~tl .[11II1ru'lll':?ill adaJ~~ Q.e~er.@~!II ~*i1.g-eraJl1Il yarng Itmrri:marl dan mernja'BJrnkan .~n RagliliuJ~alii.iakm].uilf.b· .eJitip <ll1illl.Surnl'l 1Oiil: A~~ .U11 J!!!'Ebu. SYtblh (1~beri moo'1li w~bl!. A.ama~ sel'eh darn sa~~lilg menaslhaU s'upaya rnent-Sllliti I!cebenaral1'l da n naslh.l ymJ. ~$esun. B ~glw jugil ki(>ljika.·· [A11-As~r. Me[g~ll!!t \~[U deInp.lr::dn..Y1!Jlg ..aulan .~liiel-a~ikdre:miml:l. m~[[!:gakkilIl.g 'WlIjlb'.ly ..uk Q~lt'Iig yl![l~ bQdtib.m~!ruilii¥a ~I. Yusaf OI~Sl_g l.rugillI]YOlJt.enllilJd>itll:J W.r~aL menetapl ke. !lirg~kem.1a'l..da._~llh.g mll hair.gi:an I IwcilJ'aU oran.5):ial8]l j ika ~i00dk~~ In~~l [[I'"d~a . t.!m [l'd't:S"hit1l8. ~blllii~~rlke~I._n balk il:g'ol[' ti.ll.ro:ngyo1l11g di~r1 panjaIDIg I!Imlll! .O. ~ g. GTiMJ y.k-'Je!le~y. RM!1IJ!:1U~H. KeAeEKuRga:Lfltid~:lI::hams dell~ml dtiaun ~a!pl k~~njl..lfI:el1:g~ffihlLlldaJilm~~an ll1lnliUl.A1iIiIJ~~cl] 'J k Ql'AAg yang MU k.titu d~I]~n.su. ~iin~'k[ilIkil. nlalJiiil y:L'tIl.'Mng~ ~ielljiill:i pmdllkti:F.gJuhI'1'1Ja mMlU!s~a00' bermr:.lilg:mooteb kim d!llll1ltb.~balan.rita se1l1iflg:a memjiid i ~eHv.lInu ~tli1 i.lldll..II!l(atka. k. 1ml3l$l.erup8ik:oo.~'llh3C d.l.~~kiln hbeJlwan dtU:l orang jla:n.¢I?~ii+1l!I1.mi:lmi sia.~Hl.1lliii ra.li .ndefilgflilil e m diri kitL'lkl.1lI~'U~~J a-~Io$.u'lroEl1. SQ'Jllt . !. y!mg SI!i n@ihdam.ualillla1t~.jj[Q. !>ejeJ. • DI=IRII MEJR -- . j.clslk sill~sw a~~~I:flh delil1l.ip ·kf.Ib!:naif be:rada flala:ml keli1u.uJ liMi.Ghfillptl~ m.~e$<lhmm Mln ~Iam dUll n m.SAW ber5RIIxi~·lS6bll!k-.1J~ [hl. men_i.Lamk~w 31.gmllk:ao ktnwliiti 4ma ~:!I!.lI1i lmia]l.: . "I1!:J:lulh ELmkml.k:eOOlarnt:l.lfJtlm"'taii''k'llfll d .'l'. .--------- ---- ---- - - "'IDemir masa. ~rl!'lilg y~mg m!'lI1.llng dl~d prunjlmg l!mur d m Daluk Mid Othm:8n Hj.}a~ menjQlafil wallctm .tml1~ . &ktif n1l!11.~..g.'E~lunyu~1!irn.~~ oom lld~I:a~QmlIlg yang liIieniltm:.:an. j:!a.i] :XD<!iil:J.id pema1ramilli lidta .h:t1l<dL ]. • Meja ~erlmtli.m(lISf. kitilhiilimlJlfr-bfllnlblHMml liiIlalm kits lCnmn. ~tQ .ll.benit'!Ql sehil1~a imal'! kiru bCl'tamb<J!i1.. ~alliligkih meIJ:ujliJ kiUiJ:Uf.

.kita bOl.W ITInms-m(":lStfl'll. r~ro'mpl!_k B 1~i!ilC(qjlu dengm1 cild.]' namd ~tipbUjjjd.[l f<!~U]] kat J!l'ItlJlm:!!a'l!! tCll'lIebult.l uI1ak. P'IlM. A:ki1!1.lpnl(.e'.il \U..1h..lIl:l~:!Jb~i"ki3i1i! J~M!a ptllJOm]li'!it At. I:upnru.m. ~roJillPilk ~~ E:I0Ul11m.f&~ Illuu'k .rnug pun oo.l<1ipi ead:mg9i!l..:JJ~li ~'rompok: Ii: pj!)III .Ia.. In l&pil$ tu dj~n!fill!beril~l!I~ ~ l!Ii1l ff112m'tmlil[. l!ii~.ionmg.'I1 b'i!]lliI.:li!: 'Ill..fC2. I~rstlblu.:itl~a.'Dlli!& 111m ~ro...amben A tip !II 'teJWiI memnl. .mt~ sena: lIllflC!rtll. A. Jdtil mgkllll'l. "A~ Qbl}'je •.. &f:elub £lIl11l1pi dlo.i' -il:f(l!liItIJilIlI. b!.: B IilttlKtuj~.E.m~lblJll~ill:illil hans ~Cl~iml . diglf8n. tu.lll[li .unkemll!Uiln [li!:wrnl.mpal.'.gll: y~g W:DlYl."51 kimllll'II killl ma.lgi dills' 1I1«l11B.km dl!lhw'P' "OlOOy jug.ll:<lk C ~'l!IlII OOijm~ S~.ll.g~p p~wgi~n. ••• lapi >Cllim:JilQ p deQig.p~b:!a kiln tm.ttl Itlm ::JiPIiI}'<iI wp.. B .lk.~pe1'5etujlllil!!nl:api ·'. S.lilll mudi pfM"(II'iII~k C jl!ll~l1k 1if~11~1iI'IUii~m!!i!Clllng ~I'iHd(. pafo.:1"]NI!1lU .. beMan tcrab.e~£Ia1ia f£iIll1l meroliDPl.Akhllm~1I .!:l:C:lah munt3h ~ikll<... .liIa1lJ1lJi hU~ Ilia bank kim buqlll~ mY. "AJi:l'I r:asa!l.~rn.m:lilias s.lfl:gkoo dkJ. :3:~i:l ~11I!~3Mlmtyit.!(b. Fl'emmpak ll1CSU Ia.i "f'~mplik A InrunbeCi 1iIl~!l!I1I.~. .ik!11.t~ilJililhu. Mll!:rilg.i~n P S"e~:'IDnb!l.ha~g.'l:•. mknu. OOftr!8t p.j ~b3ik ~aJa dJilOmng habjls mllk<m.& .dind beilaltmg a~~hperfl(mpW.mWlt!i ~i~ nmm1il.~ jugak - ~"Luaki.~j!.'i1r lGA Ol'llll.£i Ii!.bamk~aj3.llliIau akililnu perasOlaJIJItilffi_ak.• k~lQperh!kalll (eillfl.II!L..JlilbUlI~~k. ..a[li:mle'b:ut M1rang did lalu dnIllJb~IiDY.rJ:o! mnlrnmlll.ng mak:81l d'u hI.em!blGlol :h'l'<[i!. mClnbc~i mahln.ll1:embelj orn:lan@an.h rln:1'lJIlmr pUll 1fIkp0.:!!p sOOia I!fI:wliIlkba'lijk k~ mem:reri sa:ruI!J ~!I~ "NaN rllelflgn.. ~lal1 .i~.~U'ilI jll: barttl nr.ro." Pt:mmpaik 111 mernber.i~~ mlln"{lfJiIii~. m 1lI]. kim ~i lHm. ~apl~ (2' :ung.lu ~ll!(!li l~ma!!T!pirn-n.IIklliIUI~ iiilm'[ilai ki~[]IIWII!~l.ang !\eSya~u)'3n~ j >ihm. "harm plln~'llJf3S.allll C 111. csebe[Wlll' mt.lI$lj1a ~mMa..A da per~:~k E!I ~1.ngk~l 't.rn:lam nu pDwmp.~~k-s .aiklt Buti. f'em:J.ffl'MfiIf r A. ukupu iii .H~~a m. J:lkoupUi~lIik tl:a:JpIIi hlPnf gi la mi•.r-ltl. diti~~m .I§c ~tlmp. '~Ill!!Ig.!I1iI rn~k~m tJ:flfl@.e.: A Jil.lluia.J. Serne.l'01\ ~erg§OI- c:m3~ YmIlg diimmpaknFol ketlllmpnl ~lMlmbunyj~1l d.N1k C. mElrnc.k~tig. .plar ni.3II!Inillrllrl3[1 ~pSd3. :$icmcl1IrWil ~:f:Omp:Jk ~wm~k C por-g:il.g~ . S~l~l~h ~(il~~~1lit iorang d ~~~p.

UIDG '1 .

.

.

JOIn kila folow Tok OWkul'll Jam OOl1a". AyuhlB:awak .ang ookall.

IU_" 11 .

.

.tf!!!l].. Bubo [althe~dak ~~r[ls m.. M~ja. ~nalQ.l'l3.~~n~ - h seperti Ma~a_k kedm n1ematlg.nd.ya.h dLiKuala . ~ku~a:11rut!:1~ang~l~ geram.apun :sesetengah Medal liiIlel1gamancan bebera!pa 'sekata nJ yang .h ~et.~1lk j]<l!WI.ak. hi31E:1UIANG j i!ld. S~:lclt-beh~~ duhll P~[~:CI bj:3.~ flak dp it ~~fll]'~l!.n. m1ajalah rna m.mb~~ii. h 1'QedabU.ta. s~~. Wi!illalllbag'aim~iu'!. Siri:fi pinailg d:~.ah It!1~luh SieI.§ef!yumpaojang.l kel~1f o~:ud}"kkie: 4l.~~h UrANG W'm..!iud. Nab $emll])ama~a1.aJlll· ~rbungkEl!s f!engall't pla~tik b lBum~g j~y:lukj1la.m. MaC'a'inlab. ~Ul.ha~ sSlterusnyal mungk!1 n fl dak 11I. depn:n lI~te'lJ Iall pEI. PaDd~ i~an di ~ep1 paiu.rul]ll. .l'.mII. 3'an11t p~m mlla~w l'man8.ar~ PUruJi.d*. Sud.i.da:J. kliil":lina ~f:I~.~m.aLa.~1 Qle. Nal!:: ta.aml1l 'blmga kllilmIhang.8Sra pembaca.".DElik.a:j.majalah· Kellial atau 'ge!'ral .mamak.pu nya~ parana n rnelillge dimrka n MSJaian U G kepBda pembaca. [emU]" ber:S.l~.a pen ggemlr PI. B<tifiil)lidlt ikan sudah ~ ijemi!]i[.mJjJ.r~ Mnm_ 'k~l!~.aja.. 'feg. .In'gk~n kura ng tUsen angl oleh par.ng" "t~balllilgtinggl SFburung bRaam.'g-t~I1«Il'g ~U: di IPMl.tti:g%tnlung.tdi rum_ bin !!:Sa.bte. IIi be:rod~ttfu. 8t1i:~nk.~]pa:r.e.Pt].ldt:l..

ATAU ~ .: Hek'eleh. PCD: 0..: IBebelan ter& ~anfang yang pak .eter. IliihJa:tmasal!: kain aedap BIP_a? Tidal< ada raked yang men unJukKan mansmana tnanusla lemunuh aklbat hujrm meteor 1ap. tidak tlfdraml. janmg dtemui "Ish ber1... _' ~ N:garai yang m:rpanjang oi dunia telletak diooIlsra China..382 m. FIGI).cilc !Deliah reked taJklain de n TIDAK INILAH REALITINYA ••• tak.eik buat tarian kUtla. bukan?' Lady Dill . yang selalu men-jadi mangsa ialah tlalwan. Panjangnra JaJall 496 k[lbmeter.lamaI'l5.epangl pak cik tak herran pun... lipan pak....lk tau..tuh sum pakt.. kawasan yang . Bertian yang paling tahun namun kawasan- atau pun ke a1as kepala Lady D blasanya ia jawh kB diitlam laut Ingrediabel Hulk tu bB~iall hljau III 'Ie? 14 .. k.-l"""'~-=-~--~--------...00. j adaJah Ngam] YWlg' €I dSII'am dengan .an bewama hijau... . peo: Kalau j. Mema~ng ~a i!tan pari ttl unik.. FCD. Maish j. Cebih 500 meteormeteor keell fatuh ke buml setiap POD.".

. . illl1i S aSlln~ ralatil ] ne adtl:al1l~iI'm temat'la. air 818iS. nak minum ~Mi8/laysla 1119 ~ang palln:g panJsng? reineral ken a kiids " .~k~n paling.anJang ..G[J. .~ A~aa.dan keiutaf'l seperfi mana per- ~="d terserlah dataJn Ilma perlawanan .a1n..~ w:~. nan . ._-=..J~ ~ll1Iefini bevukuran 311 meter parltang buat danpada rsrmefl.Namun b~g)i.arak"IYIUlg_~w~ PC[JI~ KOf. j~al'l 18 Bk~ . Namun dipentas mampu melakukan heJatl. kfi~' ~din atallc 1 ~C1 kaR.'.gu nan As~ra..ouvyum~e. ~aJus ~ Walt d..g bay _ .' I Stesyen T01tyG. I'H'.l~ I .I~~[~~ '~iS'ney 6an. me:~ahJi ka:waS"BItl :aSH -.Hu lFi~em~nim~1.I$. ' Iklan Ierpanjang talah dlcatatkan rekodkan pada 15 FebUa:ri20D5 oletl Mazda dinegara Jepun iaitU ~.ereaya .. dltlOO1lkan • . POD: Coo .h'~m" J1an.i 'lll!r' yang ke~ITI. .. d i.. Gagal PC D: Kalopla ~kcik tengQk menOtong bMsan dePan Brazil.trUhan adalaI'I pemaIn yang duJ'lia ticlak p~W Of The Yea" Champion terbaik Gunia...g.gifll!. s~U'dia kartunts palKcik kekw!lang ml'f1aluK lpakdl<..(0$ ~elllu!ah tempat pel'V~ imjet i~J!mti1 ~inafl 5 juta 00. .k'alau pakcliI: ~erak. dar'i.t!B dan Juga La liga ere" kflseh.~:ambLJrQI. PCO~Sukan 1l<lan k8!~IV ...~ tai~ Ronatditiho dUB ~U mamenangl I L:ea. '. dlaI'1JmasikaJr1.. P.'.._ 15 . . 1111 '[is.1 de:ng~M [.Jaranra~ .•.~I~~ ".a berg:e'rak: ~e' ~~-_4 !1awaifl dan Ife alas..IBtn dlmL:I'!.' UfJll'lya.Sebll~k tau! mafnannya eli BarGeIQrta. Je:mt~n. _ gelu~ .patfa m Iner:aJII.aan lebuhm.II~~kaS:nra~ekn~~~~ .nlS tering:at kM Itan cOrak ktea1ivitlnya tidsk dapat FlonaldornJirro. dilengmnya. kGmputer kle.al'l PIXilIlr AI'I~m8!ll~ntUd:ICS 1il[IIW MGI'ili8t~. tal( heran Illun. Maw' 0 ju1a: kas eli!.. ."___ p.

.

HONDA. "T'I'iij f'GW8f or [!I~ilmSl ..

riblJi~~etflr.HODIA FG:D3a:"'epaOa ka~:ak a/lau iIIBtI. Kat :A.lofa I(epJlda. D'IPSOPNO'BIA Flilo:ia minurill.lre)ja. Fabia m eruJu k kep~d'a • ketakutan yang amat sangrd bnhadlap seSiuBlu benda Blaupun keadQpn walnupun mengetohul Lanya tidak rnmnaata:nl kan ba.ok 8RONTDPNOB~A IFot..ktl t'.MORPNrlBIIA. CACO.a m~:!9dL F~lllia·'k>$p.tSLUTHQPNDS. Fttbia ltap9id.. 'tiI..da ~IJI(1ly~ bf$iI'l9- ACaUSTICOPMOBIA. EAGOPHOBIA Fl.Jta£ul1 daJom bahas! Gr~sk yang bermak!iud .. • Fobi1ll ~DEO'PHDB:IA ~11!~i)(iacl(lf€!fI.ALlGYN EPtiO BIIA IF>Gbj~~~pa~a ljV.. F"obfa k'epa~'abmng ~em1aI!" C. .anila 't9in~k.• FlJbla atau dslarn bahasa Inggerh:ul'lya erasal.haya. darlpada perk. BAIRACNOP.ij~ ~p~a .A si l'Ii d lsena rai kan beJrlf!lffipB c CU1 toh rc ilia dan drrfjn Isinysi.

.

.

.

.

.

.

.

.

l< E!~r dafl 'P.jemu.atICUeTiyang maS. ke.!Ing~~wa:b m~lf1lja9a..perib. laki.!lk dlibe'ri peliihslra.pern[j. adiknyaJ Siup~ya s91i\l1lghorr:rn9!t-lrfi\al'lghorma.. mengemoaJI:gm m~:riIarik na1!ars dan llfI~nja~uhll:. M~ Bur sudan H~~el1~haflF~aharil pil:urlIya.l 'yangl sama seperti ' mana rasa [M.amaJn bau ~l. memalilg.lJlat .a waJaujp:l.ak 6u.a!mrH)~rna melllgikut 8ep!l!rl!lad'ik~.~I8ih.Qr Jang~ung'lfd8ik lbeliih.neki.ya ~efig!8J!il penu!'1 k:8sih sa.a !'lag} dan petang.m:Jle~hsrnlii!lI1l sep~mlnaril'laJriL S~ma..~K ISu r.eduany. Ibe:maik.QI k.kan ha.ll1!lel1l.ll1lg.\!iIah.ari-nya.tivas.a. oo1k.ll! Ike d bebe'rapa lama l!lem~J..ekilUtaII1C'ik 'liii pada m'aea iilu.asa.f Iooupa:y.llrhet 1~lt\lak!l!!anOik Tl.ajaran .eUtlatlka.. HendGtK t~kj h'~H'ldak: berrnuafa!kajl!ahi kedUJi.IiI1Em'l'anj:3. 18!e:nu~liI<1danlelk. Hal in~ tidak: m€lm:ata!h'l\lanl S€m:a!rnga~rnya kerana adik·Mik wangl sen~aS"a mel8Jwlg:.. pU~I1I!k: lang8iu!ti'lg~ldal ~erlintasmeli"iOOlmbuwi acii'K. IilIiU. Cik Ti memaJnjat p@kQksemu!a.~iap k@lmpun Cik Ti ~Ell8ipgaga! melailk.lllllduk"suglU.Maka telrselamatlah Cilk Ti darii If-i.njtt!dll ke"et'Ullanl Ci1k'Ti yalnlg langslIlng tiid:ak pe. b!l!~nQg~.zh"ll dari Pak Bur' urntl.~jdak .ur dan PsJk Sur se:maKi n tu~saJrbelaka .alpe ibu l ..ya IPaI<Bu[ yang diiJri ta..ung betUo. .lidllllll !aJngs.!:-(lu3I1lya. ·C:ik'Tli ' yang bersemll'lil'gal wajia". ny.<i'iam!<a.lIlF. A~an Ihal yangl inil ~Aj~dil Ik!l3~ernauan di h:ati Mtlk bur menhaJ~kaflH~Jalah Gik 1iI.I<M dM tiieJ:I. mGlfllarikna~a!sdaJl'l! . bsberspa ~El'tikflJ. bil'nii yalrng bernama.e.lebam~. den:~ rukun Wril damal11idak ac.msetelah t~l!. 'ragu cumar OOQlkit lesul.ISAM iinii adallah .IM.g k.'.eha atau b~nta!na mela.b!.laimgkan lkata~~. m~ng~rnbmgkawl .ef1l~ ~lah d'anmenga. Mak IB!UIF darn P:aJkIBllJir Sie~:luaJrga . men!umnlilk'an dilii 1. per10leh empa~anal< SJ8'reltiitak. M:ak..IItwl\t dan me!layan[ka~l badamWa ilia Berulli3.rurau Mia S€!llda~ugarklahl MI1iJk:8:ulr dalil Pa:k BU!f ."I~erbali se:nnuila.rnah !m.n.l.ell1Urlilt tanlP'8 membal1tah.r..PUI'ii ba.alk Bur dan IPak Bur~7I .lllka danl ~.nge!nals.di dol< 1(!!rtel!l!ngr.angl.or'liInl1~lnL ~~ itUl:lah D€ikenjaarn Cijk Ti setnari·hari me.JlnJllpllln P<i!k 8'l1i1F bermailil IkaYllIl tiga dengan betina lejill jalU'h .t!a!n.a:r'I.ad'IKnya mal~h8JriI suk. 8erbaJlik kepflida Gil{ Ii.@ik-atlikn.kM~k Im.diknya .a benaJf hartinya: . AmoSii'ii erMJhqialidl b Ma. Telrsebut!lah -.a ml. ~'idupi&t!..segera m.eUh.pa. I~agli pullak 'suka juglak hatilnya m.atii kering. gigih dan berlmIQ.A'matlah kaslhan daln Ibelasnya Mak IBur m.eparooy~ Si!lililiiibill ~ertl. kim d.ii.II: k poJook\ Imeng:em:bangkan tangtMdel1ihf. rn .ad~~b ' adikllY.:uJ8J~gean liIanya. D~paif1ldangUl.tIIa. Ter.r me:nC-alnir.di~i'k!ilr~~iadS!~~ pa~lJIt BWIF juglalk merasagundall'l guiana. berbin..d~a!r1 BUIr dan Mak Bur Pal!:.irnkm berrslJ.l'1l eik 1iIte!ta.Q:il Ciil( ~el'lluh IPe'jr'j ~!n il< TI yang tegas merekJI'IIJt aaik.·bsrK ii9<tnUlli.y. Am!ilitIJa.ak se'belrnarsiejak I!ahiirnya ke dunia yana!gl 1.alk Bur' ber.ana ini dilemu~' olleh pasangan. dall1 balp..ih' .ci3lA9" ~enta:ng.oiik m. ~e:li1d~k di. Tl~idak mengiir..la stelllgk.eli ~atirnya unttik 's. Pak BUlr' yangl turut" mer.oer:ita telB:dan danalmatllah Ibait tlilltuk. me'rasa.-peng.I!tad... Mana:kalia eik Ti • Ci K 11 di barwa.h Mil< pengnidupan m9!raJka t(il!np~aq~ sya!< wasangkar 11111U. Mkelluugft.kul·. perilitall masalaru yang melib~tii en Ti .aJn irinY.all.Sinak"'ilJna. ~~nte[ann b~l'iIar ha~inya 11fI~liiha.i!HaJng k-asin saya:F. 'serenta~ Mar~ ~Ur' dan Pilik But . semU!al'lya. Cik 1iii .ali.AdaUdak ~ingl del1i!iaJn sesekah alnak·anak yaJtQI .sar Il\je!ttl9.oi.nk.i'iIl pe!ilhaJf'aan taJfIi~a.erah dan diimintakFilya i.I . i~ll~ yang dilakllJJ~anl l o~efl CJIo: II ~3!n.aan. . ny-a.a1i1l se!eoor.tL $efnli!nggar..p memanial k"'ealas po~t'jk. _.t Mellijh~tkan O!ikf'l y. I Ipertlatikan.d~n M:ak B!Ulf dan P.ukannyar.

IPiEINULI:S. CIKU . IPIE'L.UKIS.

lS PE.LUIKI~S CIKU .PENUl.

~lt"CIlAFIK AZS .-- ~ LIS I PEL U K ~ S: S U K U IN ~.

sarnne_n. . Pe-.sernl lelinpa~ kena .Balli Pa_hat Mana akul adla Ilal'u kat: sana" minggu lepa'S .

1 . . . l.fIl.. AJkJutak baya!'sjlr l]rna In..I'IiiIIlfI. daihl lima l1ari MU ~a'k:melndi lau.· rang potong air aku . D..

n~illie:ng~o. .I ta~de lesen baw.a_kii: .c1is<s IlagJ~ Oi&! A~pa.arnoto~ .crnss dainl .

.

.

i belr!lIl'n ~~mrHtl kelul! r La ~ll b(.ke'CI'k hlltl.. Pada mulanva d]on!m_g saroroc la mengembara macam tu tap] ntah earnna diof'ang telah tersesat [alan. ."~ ~.eil'ul ~l!Il~Ein ]1ellll~hgC:lubiru. Suhlli rui be.ang terus berja~an} k~n~ dah masuk semingglJ dforang berada katglu run ~1I tanpa makan rnlnum.j.ang l:alh IUii!k.abis.~e~kor j in.l'~ ~ beriepllt1Jin demga n .rn ru l~bali~~il .r:lill!a Iemah.~an namun jala.. l1arapan. Ilir kG'L..m~a Ibw'lri herkara F~Ji1ldl 'dJUamldi U Air l-l:lmafi nak l'I'u~neilli.Thm .til ~tk(!} ilU ilip~~ng 1ibi1ril:m kclliLar lit Qli3p..dll!li m\U1L:lJfrJp.lng dlben atkan ufilL!I:.. Air minuman dah h. IGA orang member sedanq _m.Jadj pak &:1 htiltap tatde i( Slip(lya r!ll ~S"l!Ililly(llllg iikl.kQlIIUP m~Jalatl pa~ >elk.pam-Jam jliBr" nin~.al. Dari s"]ang bawak ke malam dior.r.or..JjlaH~r1l ~emllh lIiOI"Ul:lt:. tig~merekil: m. jllnn . T~J'l~tlel].··l!ulg lekl.Jk mun.eKB~· ~~ ~ekn ierseb ul lttpj sebuik ~!I.\ltang daQ ke-lljejn!k~a dl-\~lJl~u ~lallnni~i hll(tlIl1 d~{lt'angfieInaki 1\ U~r.. berjalUJrl ~~ Thlljm di.~\ln t~I1aga..l1~efHa I pal! c.slk!~ il~ d ~kang'_eeritiil V!lng r.rH~bIH.Ik pak elk sf!:!rlGln. bua sjang cuaca kat gurun tu punya la panas lspas tu bila melarn f I Akilml ~~1lJlll1IL'ifi tJi n w.le]a. lair 'lli.mc:oa ~1Ii . Masing~mlasing semakln ~eslJdan tak barmaya Dah la dahaga lspar pulak Ilagi. te.. til]'). pll:n<ll<f I~" All IlllII!:tk III janji a irr.1r~\1H mlJi j iln It. . henpon pulak takde.~laaUII~i1L" ~~mbill"a belTI:ima punyala sejuk. 'le. ~ik yafl~ fllup atElliI . 1iI'I11I Wi8!tma: yllfl91 d'6l~ larn!llifilaH.mg her. Dah puas diora ng be:rja. cerna hili pak cl'k da'h I djas .engembara d~sebuah gllFlJn yang amat paras." P'el]g~11lbiJI1l be.i1l1 .t. Cff.n pulang tak juga k ditemu.im In1adillah ~{intiaSarkal'l m~l"'rm benarYi.:. llUIlir:ailllg ti?mampElk s:ebiji!k lckn aJaib leruimbus seprnJIf bndlill btS'i:tlil_ '''Eb! Ntl:lh'JllbJ!b ]Gko tu ad a.:m~1'!11:.m.yr:unll.a.

.mak m l'lllWI .'JlI:I!1 I jI'WJ{lliifltll 'U kCplld I jillr c. tlpU yUII!.on~ 11llSy tn~ m~ tl ~m.I[I~ dl'll~klll YllM 1(Cl!1[' JI.kan hnh II ]mlgkilll' ellillij I:.ul1~ 11m I! ~ 1 mbll 1'i' kill mg alII mg d~llldl .U:1II.1.J(''I1'l!km!~ nlhs htlllln pI.i dnll 11 elamat." Ig b 11dll Iii r d." 111I ··Ii Icp!h HInl..l linu ~fJl hlWl~ umum u ~dllll<l 1~luulk ~i..~n h".crill m.. I~clluu run tt' I'll ~ 1111.:r Ilwk dellgiul '011111111. Ill' I II dtll[]1f1 k1. . ~l.J1 hn~~111u 11\ dun un i~ICoIrh1YU dl IUIIUlh.mhirnltill~1ij hi.Ihnimll~'I'lh Itlll1 Pfl I 11 hl:tmIlYlik. . ~l: mrnWru ilu kc<lLHI!plt'm~ t'''[Jya yu ug Ilt'mll In1~1~un r'~111k~~twbLmUll trnU rel~llllllrJ:l/ll~~k!!ji!JlllIhUl dun k~hn!l~rul tee nlila IlL:rh~ ~B du h llrU kl'tilm 11ll{1I.hJUI ·l1l111p.'n~~mll IWrmtlYIl.-~ ~hlllLlr.}h~1lur h hu lllellJcluUl II ~m!gUli 'I~gilhJUlJ1lI1 Lilli dc:tI pl~lI.'I(I~1I1 gt k mU 'kuC l~icri aku.d m~ ..o!'I 11i.tf. l. kt'scmhlfl1!l~ w~.'r lLlIlluk _:cnpl1W1 Lulu Iwli IU p~lIIl~1'U h I1H..Iug b h limit Il'nu.lIll~U 11.r d~lUrnl1~ ~l.mlll1!l1l.t1 t'l'lcllgJJh . 1IIIIrlUIi f.:Ifill II III.JlbIJdkUH tick jill h::i':>~b~H lHflfl.hi: rrl.:nmk lit ~n'lon lap' klu dallUl1l1YH mesu .'"" kes mUlJ ."nc. dnn toi)'m'mnyu 111~I. . .i·1 r"L. "lil uin HII' U 11'1lep I". P~rl ~ih t~lllLak~8n~imhl"rta:. lu III nldmll hliupilu I~II 1(11\gk.I\ku IH~khmo! . he.••1' II. ".li 1]1i11 ~{'~'IIIIU ~ml'llf: 'mly ~flrnlill.mllm "hill dt:lI~iln hC'hkop~ 'rlt'rs. ng Uifl dilL I ~tl'UIl~ pnll~ "MII}'n hU11llri ildl1k NdW pt:nTIlJlliUllI 111i'I'U~iJ l~hilt TlllllOk Ifjlu I 'I'll"! mcmimu jfJOl...'I'1iL~I~WJT1I~'k h~rI~~J~ knrnl1~ HI k. TLik 11JIl1l1I krms HI chmm In hl. 11l111~lib.ll iUl~I~un".dl tlllhu jJ Ihm k'r 'L1111 "1\ lltlll oIk In I Ilh Ulk h.l~ 11U~111 11I.:opl r hamuun umuk IUL'Hyd~III1l:ll. UI Ililm 1 ) ham bllllUl1g 'ml' h i hu1 h m II Ilk I :I 'm SDr.1I11:~ I\hm~ III k J': I~'I m. P h 11lt'1II111.:hul.niluu In lllhlln pul k I I e I IIg!:nlr (TIIIIInl. h" .. ~~hllf:{l i ~ hili ~lI'Imyll llk~ 111-1111 I.lul1p~1l k MOFlAL: ~atlru:l~~dli'I'glif1at1USta l'IIi (lllih flak mall.~.. di ka < k alun 1111 ml..ebLiI /. dur~lek.~L~-II~J11pm I II Ilcm!lul."lii. " Iw . l\! tc Iii' illl jsl t ill}'U untuk IliIinhlk llilMII1. .11mt'mhlTJ'~' 1 y In~ ~I'III~~ IJ1~ t . itu SuhmllH wh b~d~h rnlil'illbal hLAI lulu ~HUII~lllJ] ut:l'Igml MdilllillI11('wk~lmyrLme~uJllplll ~l1'm. Ii I" St'I'''1 nll'~II.lh III ditlllq~!II'l)·II.ukulI JlulrllmlH Knr mg ~LI)lI ·stlJll l.11' hi. EI~ln~I~hll ~('11j)h oruuli' In ~ 1~1:~~ Illbll1tmhllsknoIllll .l lit I'i!"ltm fluluh 11"!1 j( I~gk n tnt II • ~mgdlpllLlIilYlIlI1l. unlirulN k"FlIIl~ Ill' Sllj t llllni~um VUlt!! ..I~~n.llUi \!l~lCJllLII11 11..n·ll n ~.mjelmn di der: nn~'ll." nUll m~HLlcnllu r 'k 11 Ill"" Igl."!~~mgmn IlIprm e flllhih pelt Mtlkfl . lill II Iku Illmili. "'J\kl-l nil!.]'lUI}IL ~j!ng d~. 111 Lm~ IIII n ~il'k b-1I1~11 Itdn III k bun.~ bl'r~j~tllL ~(lhunhmi.' ~nhll it l rLiUpll ~~nk i~plu~n 1lU. r I~il1S~ung uuhl k II\~ ml n1n i hanu RukarmHl.ock:1 lelJ1l~ nll~dkt"~. f~lilflntu k hll]~'h hum Sr..

.38 WANG .

.

..

.

2 IUiIANG' .4.

.

I~ .

.

DID .

.

..------------~------------------------~--~--------------------------------~--~ .

PiEtIIIUILI!S I PiELUKIS API'1i! ·1iJI I IUIAHG 4'9' .

..t'Mi brel]suk PU~!!...1l khss IKeNALAH .ANFJrAFI'A JE Pe..JlkJa tak adl11 pi hihll[! ~eba~lby3.. c.k.:estt<q. D~h It[1 KO'IIAN'G fAIHlilil pe:ral:1llllllJk.ern.. B.1"~YANIG KSi~i!~. si kR.an.TAHUKE KO:AANG IHiAKllKAl' S. P~t~I.' as.E.111!( durlllJ_g! od:.tI~.m~la[!Y!l OO.me-nglJ!lIS!Usemua . 1lgat para d. Se. ci*err peny:~a5amJt pulak.I Pro~~ . ISEe. ya~g te...ENAFI~ ~' . .FiI YANG.I SIl..os.!han" keg.]..s"UI.elll'EI ~ J~~I~~~li k3&ih sambi I me!].WS... .t$JfY] sillp d. ImpA-PARIAN ~ S Dalam eiter IThfilk [leUtnu..obor dllll! ~ns] yan. sedaY<"l b IJJP~ya~e. A ~ .IIIt!ii!lljw SEPrER. gen.._AH .Jl{i]r.gan TUd. m.~e[!~ ..p~1 SI!JPAYA.gart .i . 8~[}ggUpm~mb1J]luh ka~Jl Si. .g j(lh~l dlglllIlbarklll. ."I'1~ibll.Il)l]alSa.'' 'JAMBAIHI FlEMIPAIHsRATIU'$ J!f Ka]auoorkJSaJr dtcil:'clllJrn pul~.. A--_ . BEINAR man.a!liggih. d]r~.g. . EUJIiCAINL.l!s~t~m(]ls. yangi!SYU. <1JMf jf:!'D.l ~ejillmk~Ja..gel!lgd. b~aJ:jm~1JJl!Je'ljl~~8J1l! ]:mc~u"~:anpada a [le[lil!~l..ung l3!rn~ kaU] $OfO]I:gd!m1! ~bagai:nya.\ede[a [parr'<Ih.ng:k<lpd!mJn CAIN FIIKIIRI KAN.wlyelamathtn k[lW1'III] yang lliL€.BI:NA. mbar-kanl se~. .Ia:ptrn.1Urr J~ masaJ yan] im:m~ umwk dlmeUr1'Un.d]ga.k tidak mengambll" YAN:ra pA.d<l!Uh .J!...~ de.ES1.dillh DAlAM TV •.l.AD...g(..a~1I y~Jl.lI1img .llLda~ujl!lda dan sei:la:gai!]YaJ.ana 11. dan ~..g.]'lg1iil1 . semua j~njs ImPAPARI(AN.jumpula. gel bedlll:ngkl..i!:Ylli'am~mpu di:se~es~ili:a['l .oi!HIJutemY1in~(la~u amat le.

~I------~--~------------- UJ". 511 .

Atas casar esla akupu n p njam ken duit aku at Katie. . h 11 ang. aku nak akan a bulan n'? Dari dua ratus tinggal sap luh ringglt. "Ka tu letak purse 91 se ah-sepa . A u un keh iranan. 9 "Eh' Ily duit aku dalam beg ni tmggal sepuluh ringgit. Puaslal Ka ie fl Ir acam mana duit ·Iam purse d bol .. n _" .'~Katie merengek. sa· pul ng cu I ni?l a e menjerit. "Kau kenapa ni? Tenqok.." Aku mendekat Ally. a .

n. mill r.ll!l!ICltiitJI.gILIIl.:. yUing lima p'flJ@ sen dhlam. Salllile'mberj woming. Akl!1: tak: mahu lungk!1{l ~ yol LU selJa!. Kitcmmg cUlbnjelllgl!l~ hlUaJr U n.I yllfil>g k. tne'.kac'sJIi1g ITljuu tu dR!1DtabUiR!ID ktlt be:t~. eOIl.!ri FilSi..tie dlQIl Kak Sill menY0rok 'lepi kal'il'.t iSiLlII melJije·n. "UIml.n eku m. yallg 'ke biii. .6fi ~at.liaa . Ikberapa minit l\.jill liarti.a )l1lng kemudlan diallkl. belak~l11g.t: Kam dan mengfUlgkaf kepl?<la polak.K. ~Jmkdti'mramg belljk.liI selmblll'bil pada Im~ng lI!I. terk.i!I. I'[~. k ~!Ik Sill Udur kart l'Illlmaih iOtMj!.illlg. "Weil Em:i.1k bel'i ka'IU. Jl!i ll'lI:h?:!" Snarz Hale Sal v' '''forol.. ~a:lii~ be r~:umpul-kaf SitU.ikj[ I1Imai:l kil. kllt.1Jl..a$.kJt na~ tllri:ma.1 tlllmenJ~tma K'nk: 'S.. iS~l.ilOOai.I~lk~ll knung apn 1MB..j. Pel:i~ ~It .daflgttltIJQI1!l~Ji1tibwli'~ liifg~al dul!.ji~1P@. al..u.j.a ren~ruJg.Il!l'f it)!l L'i1ilg)tap ni. i'IU meoJerlL !:dUIfj u. ~il1lidrii8.Zol n~asuk di1miNli.~Uim_g~1!i. pUf11jil kerjaJnh ni.Ul.-.lb tdaJl. 'Kal\. Sm menjel'it. A.j ni~ ~i'rDn Di.amaID cirH oCo:meJ.~p l:tipi tlJikde :<li.'· Ajat.eJ'Ut ~jabqJl.lt kat KaJt:i.k ." Katl Kat Sat lA..a[je dira lumbllt si. peremllluflQ kUI.lil.l "Bud.e. 'Mallll.• !.L."tie dimll Khk S.. Kati~.id. talldaMbertabnYf ~attala.~I'!..[I!1m~ !tUI~M ~mjlJij:g k:al lIli.lill£)I1iI Qrang d!lfi:lll!i I~ sebJb wia memilng ~omel M1fralill h(lby. Kak Sal Y~ilg liIa1k b.lk •.b merepe:k:' .'J"" ·A.K.• dll. T3!pi oeo'lal:dim btli1y Ui Sal.l.lflIJtl:taJilg r Jlml ekor Iqyol beli'ln_..diIlg dffn kcl.hJijalfJ (Ian temtl!ciiwl b~~mplil][(a.~la tnp1 ~M in t oorn. "Ni8J'p~ KllLtie't' TanYll ilbl. a.Ll me:ml:m. "Jom. bab)' kiecilladi. Ptlgi UI fault::' pergi 1relj'Oi pWil tal ber8errul~aL Akn 1t.:allg hijal!!.cndQilitalllrm::ngikul jlil.~ Sil. Sal :ren.d!J1nmemIDl!!!hf TUimg n.n..~ Mamun<ik ~effiba.rnmn 11I1nlan'J alul..k mla:m. Kal. Sah toy el.Ellri pu. . k. Kill:ie teJ.da l!qYDI (ll igtU' dia kemhiliU paGlia tu'fIIiL'IiI)'Ob Aku r!LSn toyallill :''eS!ll.rul"epak a:ep~n TV." Kala KiII[i~ Kil:ori:!lug bellgeg:lS" k{. Aku rn.din." Katn Meon.l .li.w.mmaiJii2l11tu 'Eh: Abll:llm~t .. .g~ memmawa dlir[ y~ng' diclIrl ~1Iri kitQF8IOg.Yi4i.k~1:I b.) ~ill tllk.e tapi li>iasalilb l{.l{.ku hlhmg.lp-aWJilll. Mean hedrorut ke. !OOI ilibll!ll djaJ dafil surnb di 31uettyoruk bodiik.~~!~I:IQ.rt"ll I'lriJt bel!ibih poLlak.l1]Jg..alik caW!!l.Mllila !).snJ en gUk Juga ta~ Yak boteil j£lld.npstika:1lI 11Sik ma~.'sru depan !ujap. bnik Willi "Se:ll1[1at penjum bili!.m reflgd!]j.Knit S.!:llI~p.'eoll.ele."liJfll. '''EIJ.l . mangli:uk ni pUI!I "'Slape ada nl. M'llc. tu mete:rg.atie menlliilll1dang ~ [gP[1$ bebmnpn minil toy.Uh!lt bmlali.]1kuil aluD? d Akii simp3II d<lliam laci IIi?" Moon aliis hoy kat o'fiS· til bi$'inlg. . LepOOl. [api I\ku rt1ema~dangMeon OOlt!lmai.bml<. semua~ang .Kru:a.guk: jug.. Masa.r Api! tIiIr" Meii)1l f1lelljel~g!)ik kat mmnl.pak~pa·IJI11t Akgj kooiinm~rn" 1ne'l11lll"ufMJig Meo:n dllu li1~tngtrlgkat Sllm:pe:~ b'l rumah a~ plllr"li'nllbi·1 ke¢lil lanrTh bem1. until) n. eumel naya ~l)19] w.p!H~ip8" H3Im IIIi! .~ IIi bibir agar K.i [Iklll Iililalas. M. mUlCaQl m:fl.Kami -s~.di run \i!lklil lD. 11ya kat di. *l-eb1.erJ!'!..ampakapa~pa.k.rlimlil'e:lflj~b>dim .. toyol tl:1 dat'D]:tg sem.31l111'tlli 1~3IlipUlI'ak.KlI b-OlJI!I~un ·~. AJiJu h"eij kac<tlil. tllpj ~llk.milKiDg punju muka bllri !in s~muM!JUY~ mssem m. 1{.emtldl:m.!l" Mk Sal .~a.sml .lt p"Rm~uik a.I k~n n&lIi~ reJrgaharllwi" TlI.abu .!l.. kedw bt Ifepakl dill melil1at ke Katie d"'in.m ~flbi!h Iilia dia Olll latinll.na ~ol{ol UI . "Disb! AIm YPl1!gIlIsmpilik "pUll Illi( jeri'! mseam korlDlg.J.~Ie"'h (lOII[1.m.'!IIhalillpi:r mf'o:ieri. . $lIl.Akl!l cllln .hitaku phIl11 t8k n.mIJl.g .a'irlpak Jte.ta1dii:JiMI J.pe.n ~~'9kenm tlUj nib:.g..n denga_R tac.. A.~mndl. a ~ TI:amp. !.epin. Mas.l1U1dimu. 'Akl. gangikat brulu.lu bm:ll aY'lt ilI~Qm'1ln b. Beoompa orang blHlill.k aillt meulerlt ~"'e. ~'a'8Ba3i. mel"lgangkat bahlJ..'! Lepas III duiL ki~iIi bU!ln.ki~al'. M." Kala tc'l!ll. KaJ1i~(It'll Kat 'sAl tlpj Ila.e-ngajak Kil.d-QUlra:i1. lak. ~oy0.. dan semburb_n ~a.1l1 dl. Hari IIi ! m~riah lJ.al...

.' .

.

.

.ANTAR·A
VA,NIG TERSEST

D'AL.AM MA.J',ALAH

SE'LAMANVA ISU 12;'11

BLUES

IKA.lA.1I.l K:.O:AANG SYKA CIlTER-cRER

VA,Nllil, ADA. Il.:I NiS'1l.lI FIi.UINSIIJ R IUJiA'SA MIUfANTD'ANSiE!GALA BE!NDA-BE:ND.A YA.NGi ADA IHUBlUllG, KAlt DEN:G,AN GfENIe.TIIK M;ANUS!A: X, MESfl1 YOU A,ll
:SUKA DE-NGA(q C'lTEA X-GIiN KARlA JAIKAl.llL NIL HAS,~L

x..

RAAN. BERMACAM

HIOUP INJ PlENUM DENGAN DUGAANI D'AI dl!JJG,AK ~&!GIEM'IiU:~ KES VAN,G BERLA,KilJ PADA IB'IlJD.AK POM", PUAIN SOI!!lANG N~~IIKun KIISA.trI HIIDUP' SOR.A.N:G GADIS A;!lIIMAJ.A .iJElllIA
YANG BERGE.LAA JON BERSAMA MEMBERNYA ...

KARVA DARE SURAVA KARTUNIS BARU

BLUES SElAMA.

SATU KISAH YANG PENUH

D'ENGAN UNSUR-UNSUR
MISTER •• KARYA DATU-

Nil YANG MEMPUNYAt BAR.SAN PEMINATNYA YANG TERSENDIRI TOPAN. NIGHT
OF THE DEMONS C£RITA TERBARU DARI KClRANO NAK TAHU CERITA NI. B'ACALAH

BEUAU.

SENDlR.

KALAU Dl

DALAI! MA"'ALAH BLUES SELAMANYA ••• PAsn MENYEFlAM KAN EEEEEEE ....

KALAU DALA'" HAT. ADA C.,NTA SEMUANYA BOLEH BeRLAKU. KISAH CfNTA ANTARA dONI NGAN QASeH. PERCINTAAN M~REKA JUGA SERING DIUJI QUiH ADIK QASEH lAITU EMA ... HE ... HE.~ ...... NAKAL JUGAte SI AD1K QASEH N!11 KARYA1f'EAB:ARU DAAI KARTUNIS BOP HAN V" IDAl,AM MAJALAH aLUI5S SELAMANVA.

KHA5 UNTUK MIEFlEKA.-MERIEKA ¥AN.G SED NG ASYIK IIIIAS,YUK 'DILAMUN CINTA. KAiLAU YO'U All. NAtt CARl

.DIEA MIENIGIENAKAN GIRt.FR'IEND' ATAU BOYFRIEND ~ORANG SEKALI SSKALA ADA BAIKNVA YQU ALL BACA kARVA V..KEY NI. DIALAM ,BERGIURAU SENDA ADA SIND ... ' RA:N YANG DIS,EUTKA:N. Q,RAf.J,GILAMA ... MEMANG HEIBAl'KAN KALAU BAB~BAB ClINTA NI. SACA SENOIR' Dl D,ALAM ,BLUES OKEYf

StAPA KAlA CINTA MEMERLUKAN DARdATNYA YANG TERSEND1RI? KALAU DALAM HAn ApA CINTA SeMUANYA BOLEH BERLAKU. K1S:AH CINTA ANTARA KERABAT alRAJA DENGAN RAKVAT BIASA MASIH BOLEH MENJADl KE· NYATAAN. SATU KISAH CINTA VANG PENWH' DENGAN UNSUR SASPEN. KELA)(AR DAN KAS1H SAVANG. MEMANG TAK RUGIIICALAU FOLLOW OlTER NJE SEBAB KESUDAKAN PENUH DENGAN KEJUTAN.

HE E ... HE .. ~ HE~~. RUGI KALAU .KORANGI TAK BELl MAJAlAH BLUES SElA-

ANYA

Nil

II

eb~l conrah.Iilrll.aIl1c9pa~IIp'!l1'ai ~ar1l11nii ~tc ada_~ 'clNir81 upeirti BaJa IlJg~'hi111!l1.Mlillitooclia. ka'. Selmlgrn Sarahl 8311.reali'l. GUrul. UIll1. sil'll ~~I!iliI g€~bar1am~ ~ j»1-*t dan Jabat:all Fllem danl ArUmasJ.ar S.. CybeljE!}!a.11 pemara _rtg paIllllg dfgeiiiLari ~I'eh pBIawal ke:~'1m 1W1~1 ra.rtara yang. FOulIII MullimeclliSl K. .sam.allIft &Ellal'l"soal~1II yang! dlkemu'i!:skand!!lak I]mya . i'.!I\Iwl kE! Slmito !ah mefigGmu'k_ ~so.!:tanl Pfl.!io!!~ ya"9 dalal1gloolklllRIU g ke ~i:l[ tak 00.

.No... l1U1lln Sri Anda$as. • L. Oft JaIIn loft Abdul 1Wak.f654 • Atfndnl .I.dpm I'lY!!l'll] . Darul Ebsu.241it9 I 01fWfl3.1iarlll IfWah~!iHlit'!1' 1I1>J. ShilhblMlln • 03J. tal'lya ~r pak cik . 41200 Klang.33.un § ER TOOLS (MI SDN BHD seta. li!n.SiJ11ll1!lTl!Iu. Uotuk peI1SIWaen ~h ~njJJt. 9~ Salol! Sri Sarawak 36.

.lu Ink pllllRm. IlIbl..i Hoi poon<au 5Eibenamya~!lII'IUU1fJ hat K~8$l N~riSlffiilir.AIDA SIQRUolAADHA-"1 JiaI! oo.BU!&t lJ0do. Jawab.Jalan TU 23. ~ 311M 1:J1lI1f1J'J!ft!poh WHA·S UP SEBEH! 1.: ~ ... Y~lJ. WBh1 'i"~p 1.oolifirlQ rndll!lJJill(emik HRiup limjjalab blJANG'.ll I'l. . mao.hje. fan:pr bDld Mnapt pal( -ell! nl khimn.Ii'l!fml~i 754§Q M!li~kllb dan P.ar1.I. Perak·..lk pa~ ciU Die lalea kat 1WJ06" I'm"it l:!ill ~ang l1iffisem IllIMiDti .erha'illap majrua:h I. nantJ :rlalt pIdJk. IMAWANI AHMAD 'lNo 34 KQ Kuala Nor.u C:ipan.dIklakar? ~lakar tar-: jadi lill!. • PGO. re~ mlus !II1lk: fa.l\~fl«l.1k . l:ie~ ~ elk maleh 1l&k ftlmp IDbik. M&klum la sffU.. ktit. :oo:n. Nak ta"l~ apta pflg pertu .lklmll~~ lrepil-batulL NOR.gitall png 3.k. pak elk mmn pak o~t".Pl kala.ahai'1Q. Olku 'n!l. m kat.. d:iA dab..Jah.ak.1.T~I . .i[al)(iJm III P. boll1lh t'&:ID.. taJli CiPm pSik c. Tamali1l1a.KIIL.. Fi~ ~ Clpan l. . KiflMtl KHABAR ~~k~ ·lElnglmn. W~~au.Ada 'tiak ~ AI! ~am 'gOlek kana ~. 1. 100 JWj untliM sOOp ya. Eliill!jil Wk:PCI) Jala[lg kill· Paoflg' mgl'" LatIy Il1 A.ng . WA'ALAIKUMSALAM NUR •••.IJANG·. KiDrn salam pado ~ePJddarT cllN. ~ lalialJ lak al:l lefgorak--kJllau !arusl:lell !lC]bi ra 'a191: . MT aN PlM.l1.Ba. .'9rLlI W.1aSlJll. .. jt1JnPfll.. NItIA .k manjadi OOQrang karhinis'..ul1 2.. 34149 'Ffantau PElIr'ljang Selill:ma Perak • Memo AtlSUDAN ABO A:ASI'IID PGj. a ~p Cl!:RMl m.NC$. P'C'E:I: Willi I b ~ r~Il~ P'!lflJRng fl!n IJI~ I~.AH No:oS7.l:t:I.dahE C I .a lah~1fIh dan aIWMf'at! ma)El1ah UJAtfQakan IEruS ~al Mill aJi:L!l akan . . canula< nak wat m!'l1biJIll~tlnffi1~ dm ~k eili? C S. lupa plllk~ Idrim'galam pada latIY D ~:aJ'I ssmUti Iqsw UJA.1tU rik ~ kDl'Bng 18. w. HII...'fa.pun fah:Jm ~m Kan pen.arla 1U!1t".to~ ~ D....-lDbib. kUt.. jap Lonacn.anllal? Ii"..ajLb JaWll..ohip P CD: PlI'llln"IT blllJlfl'l 1~Ass~ma1niJ.ng 'CD: 3.uH'O&r1 m. Llim. F~ b_ulqm bua:db lkm j:S.u aJ!ua1liambah imt .? 2.k ~ 8tlE!1lIih Imn ·tSlk mema. Bu&b. •• buar. MD.2• .ng b· ubi. . . da.. ~ bl~' ~i3lul.:J:JJl&. tv. 1a. ~ lady III bJ-aub kotJ. ·ful'OOMr~ al'8-TII fili pmana na. ~~Je_t(." BQ~ti~(it a.sik l.. Eo.piss:.HNlB~ALl. . M[itw1 WA~ pei1L! ~bll'l ~laktJir Sl:JpiliyOl pel'lit malahlp. " dia.. LeJ)&t. . btileh ~ IQlfoPCD IwSlidl hcqa maI!lJa1ili UiJAN~..a.ura.

1. I!J ilengn PCD 1')1a.,. spa- apa ~",buo tau, sWab kiJrangl oordua Je ~al'lgifJdlk . "_maWiI3h UJAf\lG. 2. Bole~ lall bll@ cernlJ~rita ~ mongeoo'k.an layi Pell iU? 8. ~Irim Mlam pa.~EI ~mlila ~rtlU1'l:ls v,a.
QATR,UNNADA

L

Y

ASSALAMUALA

U

L DY D

lR1Jmah No 1 Krrl, Jill Sri .JaY£I. 4u1QO 50 'Air TlI.WiU,

MIJHA~IIAAm MASKiOR

1,.Aku flak kamH, panl NangaI'! sUi'll menYUfit IlIIIXiim1 Ul'lrull: fiCO lJIenglifl lad¥. D.leuI'uuk- baby kaclk hllIlk.dR "' rna ~un llda p.&m11'l8t,ugak ape. .2. ~ [l Iil.I cu" 'Elk, ~raLi ·cunr tenlLi PlCD Iilk sVki bit Ut.Qy D IISnl'\! 3, Saya. t8l'lu ~ e nl ema"EilR.ll'1dr!SB.~ mlntiik loto.rtg sampalka,n ssliim :l~'a PlI.da :s~ll1'iuak:al'I.!iIl'1is. 16, IS:!

Pom Baru, s ... ~

.. Iangot.
.. ut

NURIlL ATiKAH MA'%I.AN
l'1QI.UJIIJ-Benul.

Renl'J£am li([ua!J{l JDIrlOJ•

·M£!

WAr
SAl.

IKUM.

r.!p8 lIullilk, _

iIl1 o· 1\.!.fIlin III rum '11

~ tBJ;nba.b. ~. 2. PeW;ill. &,pa. 1 dia suks. ks. taJt. J1&.118 ~.J GW1 fla. b,abL 3. .Amboi. •• q,at" .. pa.nd&t U l\)'&1> I l"I.
Lady D~ 1'rlllllU lerJulffl1

1. Qukup II. &d& m:~ b't&t 1 ~ 1IOl'aiDi,'tU., ~. pQ'lh 1&

Ie

Mrdoltl1 Ir.an

ASSALA UA LADY D~
, . Aku uca~i'l
5smua wa~

I KUM

uiBma1 ke .alaS'kal1l'llJ MOl" PUBLICAllONS, Mcga·nmg,a sihat ~elalla. 2. mla lag! () all nak. bual juaJan bergalBk Majatai'l UJANG df JohQ{'r 3. KOI1lIlJ takde Doollualen amQll.lnluk 8f1ak yalim "Pili orang mis~" b?

1. S~ sl.hatheJ.ak6 ... 2. Xam1 PM bu!\t jp.u.1.a:n. teTbq 18 lepas ni. 8. Kit ~ ka:mi. b&gi f.me ja •••
Lld:( D. BoJel! \'amb.llh JI.ilhEllll.

WAJ ALAIKU

SAL;A •

MUHAMMAD SY~H.fIIJ.IL ISf,I'All No 18.9 Jln 4ffi, Tmn~ll.!w.JTiVili 814«1 Sllniii 'J<j~r.

ASSALAMUALAI

UM LADY D.

1. RUaagalmy8. I bleh 1:eog9'k muka PClJvaTlll lI'lawm orangl{Jlla-tlll kat pasar. 2. PC[I ngart bally yang kec:lk to a.,dulpa'l!tliia ib,taTl de~lIa"Uke1 JJ haniln S8l'1gal 001111badal'l sabat) pe.raduan yang I i:lanlar kit: perna!! mel1a:l)g. Bal~ IJ I1JI mln'h!i:Ji m,,~f

--~

WA~ALAIKUM·
GUln.lKFIlLAH ~-r'1:41Innm Sri KiiJl~.ng, ~645Q )(ok> Lallas
Kl'llaB<iilru

KelaAtan.

matt.

_t

2,. ·A_da... Ill~ dionq~"nak

I. On,ng tua tu.":p:aBM rmn di&: t.ak: tau spa.
,~a.:J;'

LAM ....~

I.ka:tan s1mRWlm

t~kk8D dUB.,. t;tga ~J1

em.

3. Mema.ng II. sw Ha.Q.s.n, 1lada.n Imt.

ud~ 0; ;la"Jirllb ~~gh rnacamana H.il1(rnernans. UJJIIIG 69

..

Met! dlcmmg talt lerdilga PLfI1~. lau n1 fil'Sl dapat I. cara terha1~ lal~n korang sedlaftan ooalan··soaI!l11LfnluR:oranQ }'il'lQ akal'l II1nmudlJ~~ Jrorang..1.TlMAHG CA'HAYAIIATI . SEMAU TEIiUDuaA Kalal! koran" bemsa gugup dellgrul soaJan-$O(!Ia.1'l Var'l9 akan ~ukan SB!rni!>a temliJ~. empm aym ~LlI dan 31- «me Ilhall.ya ata. baes 'bi9l1l1llah ken. eIoklah !wrang i&tifar nyak-banyslt. . . 8.

"I '~DARII nu ••• n .laUHAII SPISEL .f. ••• " •••• • 1.!i~l'~.~lIJ. kenapa cam:pe'k blIhl!1 he dalam air dia tenggelam?' .~ l:i ~l'• .'OY PUILICAIIONS ~~~J:l ~-"~!lI.IlIHADIAH' .~~~ ••..~ _.~.~·M I1I'J.q.

I!U.. F"aIil1!lrt9' ADIIAH BINrJil AU!D FI:AH'MAiN No.117~ i3eksyell 20 010800 Sha'hr Ala!il'l" .(1or' 51~). ~l.tWla'h ~. Serai Sl'narCahaya 18<a1ilJ1.•. C)fl.'.287.llil. IBIok 4.. 41100 PIJCh. Bue.Qnang. IlKam(purrngFada: BukitPayong.lie1l·buek ril.GHANI ISewl. SURIANA BINli1 OHEl.Tahrl1'ia:n ~III ado Y.IPonte!'!g cube peli'.00 Simpal'flg Renggam.a~o yangl ki'lillalill j:al:l. Yllf<S'Of 6. lifJO F~ldla Tmalilg. FAM'JlUL ISMAH BIN1IISM!AIL N'oI.it!nLg p m.. Teremrgg.O ISMAN. IKalil'lJ!ung fie:ngr1h 118(100 Kuafa K'r:ai. RASHID' 140. NOR'AlI.BIIfi1.Wlu. .'1. Kok ' pliln la sampail . . 2:" NOR'A$IKINIIElltm ALIAS Kampung Luhok Si(jal 822110 lBii3mrt. Jln 2.0. IKgrUIII Ben. '10. MOtil/D·ISAM BJ.. ~elii11nta_l1_ 9.Vo laa •.MAD HIAFiZ IBINI YAHYA f'lJo. Ja!lg&lllllbe~lanjo' gilD••• ~laIng kor.gi1w iiadi !gil'Q.or.1'ang:bu:le:1iI cuba llaei. IMOH/I.21400 -.ul 862.aduan pat Ic~k..yam~liiampak kat belangiO. HAMZMI f'/Jc.go.A. I 2201 (I Je::rtM limnaLl rNlpis .l!iIl '911.3.s~.. l'taJ~.•lko.00\ l'amrul Paniai Malrnmr ~IliOO I"lUIl8. IMUHD :SALMA!N B. Jdtlm. pere~lJInldljlldi'iIiI mt . NQ.i!JSO' Ituiillodo ••. . IMOH'!!)StillAH B. 4.. P. ~umah PKNS I1It13 112. a. JJtilltor: rMo. Sela!iijOir..·f· !J1IDDG~~a idlJng~Ui! v"'".l4Mil'. Majalah WING l~altfaalfteik1-~ekikalau.116. Tere~galinJi.JftJ T<'i_mpooi liB 00 Jol'lor Bal1m. Pon~ii.206. o:r:ang lo:nru1h~sJlmangat Yang pamingl kora~1 tllic..elil ~o"." RIOO!I g. 5. Pahallg.a.!l TAHNlfAHI . Ka:noill im.NI BT AB[lIJU. Wa'D Ahmad S:¥81i1'mi bin Mahd IN.2.. KalllJllmg 39(1W Camerort Higf1~_liId$.g ja. B. Kgr Kelapallg tengJal'l 2600fj' Pekan. tlila'lil! IkClI'ang mulut I1II$1lI!UlI.po Ilnl~II!JIS. MUSTAF:A e" AlBD".gor. SA'.iili'<!Ii. IPerak. SHUKOR 11\1(1. Jill. SYED.12~Jln Dewani. r.t .ang.. Rlami$.46. Joll.

i I~ Soya rli sebenm'l'1Iya IlWC k owak yal'1g ke berapt ek' I .I.

8..kiw... ltoml:l<u. Anis be1pendap:il!t w:bih i." Kallll Aals.th. MImi juga selahJ Ikatakan begitUi pa.tlljliikan SYillhid yang sehJu 1l1tmo]ongnya.Cuma bJau bQleh S.llIt Syahid"Mrom . '" Sya_hjd berlrlal:i·-hMi umuik.S. Namunl ~bagll Anis w. Dail.lia.ad!l Syabid.. d.Sa] amamalaikum.gan ri$il!ukan Ams. ~(lrimaJ kasih kerana metlo]ong d~11 mem<lJlru-nis.l.)h balik ). Allis memberi sa]il!_m.)Y.lill@l di. semua yallg slly:a buat ini l!JIn. ~a'll. . S11I]. !adi.1e bhllik:an HilIz]l.}Isb! Apa IpWak minta maar ni.~t· nis A berca.. .t!. W~. Anis ...o.3:' Syahlid iillml[l .a!da di rumah besar itu.da H:aziiq daln Anis._.terkejillt biJa i)~l]k ke rumah Kak Aill.. BiL<9. rri kelU3:i say~ ~abJJl rum ~Ingtm.a'lalupUin Imlmi dan. huj1il!1g millJggu. "AsslILammualilik:lI. ja'lljribe111jilIixllld-i»wl.lllak lebill dari se.m.mengeilak'kaln d~rli dllri ~ap.] [api di:a masih tid:d.a..ltm~idon. .. SYi'lllid rnaafkal:l saj'·.tilkJka_n agal'lig 'leidQl'I.1q.." Sarllpl!lkAllis yang ~alm ni.gkel'i. i:rl~ BBgi Hazi. "'Dill. bsru hidL Tlga lrmn sebelum ni katt llO$piiIl<11 ~ab Harz:iq dle'mam..q.~e~tan._ Jllal-'. slnl.1). Hu HIJ. malam rn poergi tidu[.~s.tTak S1til(gka Anis.]_ Allis ni selalu j e menyusahikan lei. K~n bagus lmwk HIil2.otS. I. Dia tid3k manu Syarud .nanti ~~lefQIi.. 'berkata_ "ld.k blr.'1a~.t3!t1pU[l Ailis sudah idll1mii. berdua tiidak kek. "MIDi'll. Aji. g SOIlaJlliJ.Anris.da'pa!' tidlJll" .al u ~nlg.. '..iq Ibegiiilul gembirs.~. Eoidah ~lIHk.aya.'D !lababal selam~mya.n kllil'nya ISI. ~aya faham." Anis memberi ~ebcl~n~ me~e.g :peraS11I<111.kap petlaba_n." Sl!l~ra Syahid! begim Itellang.na. ru. A_Pfl/-i'lpil.!!DO._. nanti saya balik Ampang "it~jllmpa.tkan dir"irn:ya agar liidlk I u pa :asall us'ulll'tUr'inya . ht.a Allis kel\mrke fl!lan.m.Haziq (Jkey kat. Ilila Haziq dill'l le:rlen. Allis d.l3Jili: dlabedtal.orangsiiliab-aL . ka.alal rumahnY.Iddy be:uiiillUi Ibliilk 'padanY1B tapi dria sel.mah besal" itu . A~nis silrot tak nit" Tallytl Sl/abid: "Alhamdumhill.'gar' me:re!ka. . 'ken '.t ill rumah i. "T1ht .lllikIil. sendiri p. d~pan UJl. . "W8i'0I1aik!U!m_l]lusa~:lim.aY1J!ingal siapai.

be:rcUk~ at<l!i.lIbllh:' fLwzttl mell~jb.II!1C'a1l1!laD. Mll. "fia:da.hi A~i&. .mm.kl'IJ ..tku nek illlgathlil.lr.a!Ii:ll tl!. 1')i. "Eli! Badwu 1lblk ~3.Itli j.a kful.d: dJ tap:i te!eifcm.llm! rlMgaFI menyukai Jamal atR~ I?un lrumimllli1Jillr)i sudlllh3. Lr.mmgal1 kaml. ke"lLt~1 mUl'lyaIin pa:kllkillf. )lang ham llI~'Ur.Ams'. peil1d d un LiEtZ ~Uikup Ltcllllr k6J:al'la rn!.llis . Hlltiis l!1 kilo W ke:~lt ke Jamal?" 'I:a. ke d~lalf! hi ~l Am.tllfl."eDii me.arah. "Tl:!mfI!:R1'IDg" Sllnt11 tibm-riba pillinCU] di (f~ptm n111111 AJlis .s ..law'fiD kaw.aWJD'l. Allis bal:tgull durn mDi'ilIl'k Aie dalarn bili~.. kitaJ tm-\\!ij Anis ke haspital. \Va!i1l!l Ahang Jl!tilllil!l~1ik1L kat ~I. ADlls: IJ3k I)~trkul~ np~Hlpa.'!hm~a: dlD. M!l.HlI1.al:J.dak mahu mCIlyen:lU!b mengenlli pel'])saBn. Anis mil {lraitlltllg. Anl ~ Hilll:! pi}l'!fll~ me:oja:ga orang ~l ~I.1h ceriLa plln.IlIgkm yirui.'!Ir.Anili.aj.lifnntJ!t ~l!dnb ~n. Mamu par. m~i.ap'Hw.~Dlmya.1p<!kmya A.. l'ilb.m.:t1Il_gka:h w. AD1li I._mndMg k.. oon.. 'n!pli mami: I. mc.l:inya be@itu 1j11Ll!Iatll.l. ln1i pe."M:umi m~iI:\i:ru:p:l.l1m ''T!ikpl!!lafu mi.g.rJhil:! merntmg liUik Illtn htll'il'lya ~uJmn ~dn ~y(:lhm.Me. SlIfa.g di dal!pDbiLik . Al1rjS. d>ll:lbeLilllWflg >&ejak Mti ked I tali.ti. tl1:kk:ul :pullus sc~ di~. E'an d..aoail)'.gnnlhn:jq. ~A. K-ak Aliis. me'J'ljakilkoo Ilati mfil·luh. M_Ming~n l:ertm:21.G81D dall\lUn fil!:n'lll Jrn~a Ii3pi . y.ak p.I hfa'iudioln l1I(1:il{ s~muJa.1a:j)Siiap. 1]1i 'Scmua hilllkelUfhI:g.iU'U~ ruIDll. Ka ~U1lbenar .Slah. clem'am J:lazlq dB Jamnl re~iIih mel1!i1l118kilin. 3!11 miloSW\ wa.m:i.nt..d~11I1I1m.t silil!l~> Mli. dlrulilm~1I ~akJre(l[.Ams lllU5ih thldl.lIIk. Stlkal:i IliIgi' .oU1:lg panas.lb-ilrgadl!lltl dellg>8. t.lUJh Alillill rasa lrepll!hmyll' &:alk:it lmgru nat p~..Imgk.warkali dnn.IIIQ:Y4l. "Bi4lf Kat Allis.b TangaII kedil Hatiq_ )!fI~fl1S11 ·Q9.'.\llll1n:f.kalipll:ll.ppnfrt111lCIIl d\\mgilliL DaluK Hlm:lim hru:i IlL" Iflmlll mena.~ sel'lIpEl'l Anill berllkit !'I~lb8gai ke."r1jl1~ Haziq d!lil J!!!mii!ldJ hSlSpit. A1IiicS. ya. koJej ~t! diba!J!al~ttn.I se.l1ya .mood!lll'i perasll:iln selnma-lammya_ Selllgi IlIlllimi d!a:n .in blfsat. !lemam. A1.8! b'aw.IUIIlli k!3:jaJ[l rag.Il!Ip~meRjeg. "Mami.dadr!j/ tidal: .1. AbiW! pagi Dt mk .ntuk Ire." Taml!mb S.:m.ll1ll1ngkhuill. rnqfa raakan J:UlIIru nlemllllldang mi.IIlggU tum IlIIlillk 1~~h\!f11l.'Imllh:mlW' Allis Ire ho. betui UIlI.i d:m S:ywd ~.am'ai belilll~lJi!l Illlali1! Allis' M~m i rnemberitaJ1m Ant~ . Th dia: l'ifil!lf.ut..'t'pi'tai. l!!w' JIII'Il.dl.J bll~i . Sru:t1lpat di.. st!rub Alliiis . I:mtukll~<1 muk.)'II.iHmllh. .ilI!I.gan kat AbOUlg Jnrnml. Mllmi md .llligi i1!I1~ljleumnUHi. bg.:!1tl.ds.itlceJtaarm.iliu bergadll.mllguJ~. Sru1Ih dun ~l...I1lJimYll Mis (Ii'!m~m.l.ll. Nhnnya u.11u:. '<Th tak ya jl:lg:a. Dill l~bu MlliksuU Syahlcl..uk l{alilg.ifl b~llr ~!lllJ yling di1k.1I I1ltl. C'i. ~i 1[I~~g. Sar. lakkiliq mP. m o Ani~!" Mfll:l!1l.dlJa.m:IlGlctarti m A!nis 4.r~ km.peml. -1iOOJj k:ita tl!lflilll g~u. Ral\llllt! dila.hi U1ia Rlllil maliJlI tUthll 'eJt11 llD.h de~aJJ S:~wih... Ml.lBkk1tn lil!16'mbim'kan Allii~danJ Jamal rewlJa-eu:EUl. ..da aal(liJ }'<mg lebi h baHt UJ[lj!)l1k anll:k Idllki tl!l:l1gg!ll merebi.Jltdrp !Ida tJ. Se[epas bll~it:s SM1iIIh bercakap. JIlIlgrun henm. tidtilk:mgJ:bllllliltl~D bali SyRIiIM.L1k solru: sUlimh k [lIJudim Allill blJlfing &~I!lla. Almk dl.iil:lta}i din ~ll.an f:llel~sa dahl Allii .?"~M~i beroaknp OOlil!J1Il sU!UIl!inya .$. AniN .puil Anl-sblhi.\gga m:el1ldlilll~arp(:rnuallm mmll.giJiD 1m juga 1I1l1.i.lilJll)jt~lama lagi kmg melmL" J!lmllll r±s'au!\l\Ji1 i\flIill.~ . R. Allm I:Idl:!lt~~I'J1l!r k 1'8J~~Lak halIIgiJll. Ani!!." H~ti:q mGllili'L1kJl pimhl. "$ MJi1I s'.iq "Al:llifl. Mrum faham Il'Dnd:mgorn J.!kall D Ar. IIldllm:ya Afllis! lertij:ci(IJr..EII.ij PUll bol~] [e~ udi.Ml orllRg' tua. .embalM jasa rn.di. (J"(}d'}f dIDJ JilJtnIill. Dia ddflik 'lll. 'LKail. m.'f:l!lrna All iii lmikitr juga. Di!l. "Mmm •••.Im!ll IJ6I!lh. 1:.laID-. M:al!lrm fll!l. 'lI'aJIIll. A11Jis.~ko:Wlifl.mi ~eleng kepal.gi: IliBiik. Di>alebih 5el1angjikttJIi:t.iJ..e~i)~uk pil:tll:!binik.u:ni da:11 B~ii. Ii .i k~la ptl'gil'lOspiwJ •..lkaIl ~arnh.ctil.em. delli1Mnl dall liIadJl.unli!:tIlng olA:ti.a.

1"9 5JI~~~1P'ulat Ba:u B~rendam. ..eny8ilaan balha.. ilTgin rnerng. 'B:H'D. Sa:y. .:gu saya! OikgLl saya.ahwin den:gan w8!nita s~k.! PlJlrI·mellga. SoorMg mufti meilg~luajnQn sal~uk. IPe~iifjar : 3 PQlaji8![ 4: (.stJ:a1u Wig!" ii:lk· u MaIilulJ. '~aJl!/ati. CIKGU! OOArp<oalam ma ClkglllMaMna. . 81513 a·ERKU!NiCI: t4:0.SClM. Ja'an 1<aiflp'....gan ma~anl~Ci~lJ merl9'el(j:~meja Mm~a cteflg~rn klUat sekali. IhanYe!ooleh Ibe:rikahwin sam ·:pat ~e..fiIjawab.iIb .laka KAHWIN tot ~40 I)epan Taman J'ala:1l Sell<ieb. SiEWGOiFi~ c. 753~O Mp... ~.wSi SSQFalng ierald tida'k b(ll€lh berk.) MillY IPUBUiCATIOiNS !iliDN.druab' !~el~IilrliJill~1Mbe. Marnpu ke'?'" MOHAMM!A!D AMIAI mN INA AMRANI ~i. Ojam 5ellllla! Kamuoikgll ke Mali Slliya yang ci~glJi? K'emudl:afl poellajai'·pelaj~r it!. mana bolehl kawln sekampung. s P~ajaf 1:' .in.Uj] kepT~rar9!1:I .lilJlJ·aii~n fieri I" eeF~pa'kahl l1asiJ lima. .kart tangan ~em:lJlia lirit~k me..~! l?e!la:jar2~ PeJ~r it 'S~ya" . ..~fi" ..~a. 90.e.!l d~a~ Jltlwab. Cikgusaya! -- NORLIZA BINIfI KAIMARUDIN 95&-1 .. Pelajar ..ampung.! C~kgllJ&aJa! . SEI(lnmg pein'l'Mri~~a/tan~ Ib.sr~ m{!rijaw. Ramau yang re:rlWlut dengan kenYailaan muliti l. Ily~tCiengapJ mID'" ~i.tiba...~aYa Ci~'go! :Saya 'c:ikg..: Pelajar 2: .. Rililji'l( 4: CikglJlMarll'la.'I.l:ebLlt·raIlLlJll]~tl ~ang~1l ambil me~ei1l·ierbtIt(~. 151150'llI!ol:<i Blnaru.lc ·lJj9n. ..U.ersebtlt liba. llli. 47'5Q95UBANG JAVA.nya d dan d~l'iIgans:larnber mufti I~U men]:awab. Alamatkan kepada: RI.ANUM SEE:M:OIT (lLIdANG. Kala_li~n ....IiiQ.

. k ..m'be lan. ~r '1i1 . Hell1lehe.:""-8' . 1<810 IkliI!e Ipa. Eh. P(!sal plak taJlilye gitu'?' Tal< sah la bang Pian.l~i1I lLoI930 1<a:m!)tri\9 8a~ lSSDO Ma~halflg.Kalo Ildt~ pa~i ..hl kampl..~at: Pian: Imlrt. IKan pakal1all pm:ggang Je . KiIUis.talk sah.. S'lJIa_t. _ macam ni. ~ban9 PiaJ~1rli.. ~k pemaha:klul dl9l1Q9ir .. Uat .ek .lk:ap loong:gitlll~ IHarnlit'ha.k i'lL.u. sli!l:lIJ~h PUm.9 di huf. a~aha~ H Buda.AMIRA ~iN'I1 A!S:D~.kaltaliipingQlang mase Sol8J1:sah ~ak. MmlA!M~1Il FlIZAL B[NliB.ang Pian.P-INGGANG INJomaJn: IEllli. tadi . 1f1!ll!'stil!ahsaJh. j:ad dia da:pat Inom'bor t)irape? ~.a.e.1al~i "" .soa!an Mleh'lak? Boleh a].• .. e'h ollook ni! !lCiOI jaJlilQi&I nak memtliln:c1ai.g'ama.gang. EII\ia.a .. SOOJaJilgflidlk N(uhal'1!.. Elle!h.orangce..u[ilg f~ia!1.pi~'9.? Sl1Ull!i Pian: Ijarl: Pi!Slt1I: IljaJtInL.. petarng '~i ~aram. pe~matS8illal'nan. h8imp~rstrok akul !Noman: IKahkallilkalh .. Ab.a..Joho~. . nak laitilyasoalan m~t. Ptitu (lia teilalh m em peserta nol1l11bor Qua.. 'Ianya sattu .&m~'likke? Ella: 'Oll'il.I".akll!jawab sesaje ye kelt'n lNorhal'l: Oh ..sdk nak..U. l~elan!an... .~e mase solal miOO'llaJng la. mes~ilahInOITI'bor . ~!AJD .: J.. NIIA .. Bukan. Ibeb. .. .aJ!'l!sambj~ bermnya £I€Isualu kepatiaJ aibangny. mane'~lit~p aUr:ait.€S€orang men¥e:IiI:ai Ilu. ko ni tak...sl. pelka ke? Mestflah !dliad~pat oomMr dUal bu:kaJnnernbor saw. $€ldang IbermaJ!!1 ba~u sE!'remb. BaOOa:r Mas. ~ku nak talrnya sikil ni? IEllla:Ape d!a:? paella..Nifem1." .

.

.

.

.

78 UJAN& .

.

IIG .ao UJ.

.

PENUUS I PELUKIS: PAF'AN .

!@mO'll.com.PENUUS -- i PELUKIS : CIKU --- oikl.my If ilIf11"J5 gnilfik: FI1-5 .

.

U\lANG 85 .

.. ..

tak huleh n8Jk be:za. ILUPA NEH SELA!LUNVA ~ DI!SiINONmMIKAN NiGAN QIRANG PEREMPUAN .uleqgQ:'k.AH _IKESIM:P.:ilmpai anak ~auliilgaaka'p ll9afJaik su run oalll:k ' ~ C\ Teng'aK artjs J~dlk dula pmcluk me~g. .&ItJerr'a~. men. UjiUng IJsla. .(Sllt:llfans"'~uraJn~r~ak. ..erempefl~llmnaijal1.ay III memu~ul'igkanbibl'r ke. Gllri. . tmlWin ml'l~pmelllpa 19. BI'a:s8I dr kaJil1gan kaium imllldi huillng-I. i<alau dahbermesyuarat dj'mngga rumah man sel:Jelah.fah.AH 'OJRANIG ILIE.a.ota. MAS~NGIUA11. Pak eTk Din).lup8! YQoQ Kslle. t$a<s..- II I .• __ ~ C\: ILoo~ung Th~ilang anak masa:b'zil membelr. MASING~ terj!JpB' m_'k nas.ailk nak ilallrk mMi3:k s. . I'e gIla t. 'tak kenai an!3k dan 1ak ingat I'ski.be. 'J(es b pe.eJakkain ny.LAKJ. dAD.'Clodai safe mUI~h.SM kLi rus.lk.grus.!1i(BEliUl KEAPA YANG IJIIKAJAKAN'.a !rJlngain I'WP9 m !nJigia f<emhatan me l"Ii!l!d.9l tapi dah i51lpaterus. untlLlk. lin! lupa yeJ'ng ~~ngl k~kni nyany. Iifi. mula}ahl lufl. anJs 'Iu h dah sa1i1-.pa:da.g..--- ------------------ --- -- ~ ----.••• VANGI KATAN'tATIUH PUN MESTIL.ULAN SENDfPU 'fERK.w'K.

.d clll'eliiar j:e.m dal1i menryirlltai S-eorang I~'a:k!i y~ng 10 lahul'll lebilh 1m daJripada.'t-en9·_teIiliPa:l _. N!ak ~arni!<arja llain ak!..d'U!kIOJi' bas I~gi" BayaJ'atl semua me1aIl.llgai:asi .00rLlTli.oo." ~ni.i~~ fol9ngllah akul Kak Esah.le!aki t~r. Akak pall!llm dilema kau tu.i lIIM1!fil nienyillwai seoraJ'lg lel.la. ja.Ba. k.gll~ la b::.jatii lilDilllik me.a bo'le'h l:lenLIbah likimn. [ILlIte" ~elua~8i sayalidak berasa suk~ lag~ hiL!lbl!Jng03inl karoL Saya sarngatsayang pada.it duduk puns~ma:kln m.etrn:g ru fam-:mta b'il!~Semll!l d_aIl MIl!: men.rnem.af.li me:silil.g sudabl~ ~etap:i :kal!t11 :r'el~ild~tiS'ebut £lah rua batligh.eluarga sary..[>ekar. Apa ~a!laJ bu jadi.kau mwn bllall delima iil:1l11l1c rnoogen~rul.gk.ggUll1laila:lIl.p ~e 'oo~~al~g. bila tal] dah jlacll drebi'lf kapaJ.Il..t1I nak ije:r~kaJ~dtan ~e'rtPO'iiksa pelrha1ikiilill p:enu mpal'lgl be'~lJlfbe:tUlI dah tumn sebab takidesapa Flak bagii lalil.w.m1 orang ma:Ln bot~IIU~Mwngkin . dJ:il:l! sentiasa H~i Kall IEsaih.~arJ'l~kan.gberhimrpit.gi ~!!!!ilg pas-Ii.hiltlpit . adapeilnj<lfaii yaJlglillggl. dfi~r kaplill~erhang. Apa ~aJFh91 hams saya lakullan Kak Esah? IINA.Waiaupufl~au . ]a.l!-J?'l pun l!iiluU!k rnengatasi . saya.. ja'hm pUI!. pakai to"~t ffl_em3Ilg 5ai1ah.liga atau Icbm letakL Bereinl" ciengiill ·oral!g~}'ill1lg istert (Il'lln. hi.hati. fadia WA"ALAIKUMSALAM Hili fuia.masaleh kau ytmg mana liml cakep kiti] 11 i tail: ada :peJajilU'irll lillgg~ d(l(!Il.k~~Jk~s CQ~..lffit salab.. :. konduktor bas. buikM[ telw~ bkj !_lIru. ciHema kaiu 'tu (llok .HIIga 1M samp.l£bulma\~.d be~:IYil. Akul t1ianya layak. Alka:k ~u .aku be'kerja sob0ig:ai drebar bas.a dirs8'lui oIshi kehJarga_ mp.!1 tak'de ~e'lajaran 'yang ~inggi.. asal ~l.lili pilNiti·::makawan.illjukkall kamu IMalt n:J.i tua tu iJuikLUil Iii' IiIAIKAI( ESAN tMasaJa.gankalfiliiirn tau bodloh {~etb11ke) daJl ka'liI h<my. _ _ bura Ja_gi dan [nil jangan putU$ ~U! I membe.rmulanya hrL!lbungan say..eOJa'dl"Jad'I" tak:de' I!ema.a.mIl~ kalfiii. teIJb<mg ta'ii 'bold'llf'tbang tillggi dan }'3ii1g paili tau"l pa:yahsU~Llih . sa:-ngaAblla takde.r.g~ ..1elakioors-eolJlt kernaJlangan dian m!3talll(~ra.pa!!'.. :HAl..hakll i'allah ak~ dlalam dilelili!a. )lie 1101bila penuJmpangl dah oomakil'lr lralmai slIsaih SaJrngat mtk SUH!h mereka. Sabalh ASSALAMUAUn!(lUIM IIlAK Saw'a be~umulr 23 tah~.elDut Says halran Ikenapa k. l)ill3~ kes Wlia aka!:: rasa rna miRfak lelski rerrebnt tel!!d kel!.~.]h [O!allul! lebih IIUl.in.i ooliak.mg Iw.k.m penu y.di drebar .ri galakal'l k:epad!01lelaki tersetml .t~ k~rt ~ebag:..aki. le'laki 1ers.e!lyinlai dlllil.

bilru dJiIip:a:iiI'a btlleh bemup au Il&.wab y.rbloora.11 • .IW~ !lnlu.~H 'lapl aya l!Jeltim !!lUll bagl API KHlalR UK.Biar !bu tIJog9QI dan '~~i1 IIIl11lak anak ~ufl!llllaIJllrya.etlilpl hidlirp daram killlil'lung:Kafan. penthl!!):811 Kaki Esah SQJu]u til1i( kalau sa.ilillllll 5PM lahun iN nami JnkUk3rI ~ilt~ yang.lQ '!:ak Sillman 'ilal'l KalR Esah._ya.y. &111 ~melil ~13ik ~~h1 Nama says DeVi. m~IlIlk. bllru'K Ill..dik-adlkl'LjI'il. ooga)'a dan li!ukM liDeJ~ndi 1u~t1Il mlllr:i~ . Esah ka!al!l mya.!Ik IMII Rnk IJteIUUIgIlIi!1: liJb IOJli ~Cm:nill di<'l milbu mllliibM ~.a. I~~ap. IES'AM ' ." inllil d~~'PE!da .ladi pads.mL'lmegang W'i§!Jllnrue. ukolatl tl~~IM ~. SaYll wilpertdepal ttend'a:1< be meDii S''I!kGlii1Jh'tI$'I m&mbanlu l!'fielinp~aJ:II!tanggtJIo@ia.' " ta.ASSAUIlUAL. r~~ill'1lealk ESAH r~ p!!ll'lde~ usf. A~ plll1€iapal.mill Wil 1.ftnti Mko:IW'Igg.OOg besar selelah billl'.a.J. ml\"en:tI sermlah? Nil Il:ri Sem'bilMI ~ _ .iillily. llilu sa.lor8S da~~da 'Ciinlilil t.kan mclukM lti:tti ibu Devl:' ilJfnjil!.ru1l bl.Yilh uilll.wElb lOu sa.::! darlpadl1l :~'i!nlal'1g 1.. KUt\BAR BJcUiK III Do'lil. hoJiTlegah.' m tl~iran8lfilln ki~abJannylJ.n. BI)'a jlIfJ'ldapal Kak.api bem1eg'p.PI i. .lJIIIUM I.(\S '1i:J) loorkelakUlEI1'I seperli flrar. yai1g d~1a. batal<al war.Iji9:)1:1 ~.= ® ~' . $e!'tum:u b:l. Say~ bsl~aflfIlennat ibll beralllsai'l ~. kliml!l dool alillk berrullk_nY3i SlIdah lafnii DeV:1diSlll.I~la (.lk mel"lj~ga sflIya ool11liI"QClIsgJ. Le'bih iQIl!.DEY. d..MilJmn tapi bukWl yan.'-4 SAUlgguiPOOfi)'!&ahpil)rnh': J.g rnelilalm~il lin.eeJik te~pl mlilliha~ peFkam yangl mei'lgai'hl~an.tnt ibll l)eyj.!!Iya. Ihu 'Saya ~bab na:k tanva pflO'l!fiillJll'8l Kilt: t!38i'u dull. j:Olll!l'lnllhl h."". S stantfig jibtl jib mOl .

.

.

. . .

¥e . Yangk..•• ~eman~ akUlhalau ·tfla~Budai.ru~liUl ana~ ~ IL!!!.pasal'? T:a~d~ hati perli(! belul J(au ~~ . -pamalas ma.@)lI'I bI'Ifn~ (Jiajar.

.94 UIJ'AIU.

.

•.1ir fak· ~1. I s:ar_~up demi U: " De'll®:!lu marla.~adn(lredimya.AGAII PAkWE= "Wa]atlpulI Illrpals. d1a mungldn beralir.g d::dam.lI mendaikigillil.gedem~~~~n~~a~e kQr~ngl I' cakap..sampi ng Tok.l"8Iil. .. "bulen <hm bi.i 'i..a!takan.g:emu.".g tau 'I:ak makwe korn "161·1 lJit~k" seJkaJlidia P~iSing . . '"kalaLl U il~tli:k bank.j!.mn:gmenja. . maGOiIm-rnaC8m alasan awak bagi Jnj kan !'lak dakij 'Qi~lrmngdan mem.• kalau U jadi .al8i~ dua m~ng YaJl1Igi.TA PCD~: Aya'~: orang rlarnpak k ~QiII'ang1mulI'Igikil!'! beral]r~uf Fkorang IpeWiu '. i~g!ait. Ijj}~i kw:noorn_giilya k _Iau U jad.cik..ryat power dlorang" ~awa. bunga. lKac:ll bukann)t31 Ibulan " atau buri18Jngi . I .g ClIlmpmrulj8" IPCB: ~ak .. :jia~gl mengharap!(an korang l:Jelroakap maMm ni . ma.d~ saksi kepadai ketulusan C~UI.m.dl· sialk!'.ay.• I s..anl mungkl.k ~ah-ni Ike?" Apa kor8lng nak c-akap1 SEB.J'ka sebab ·..m<'l!kwe i!mrCingl tUI I . blllal.1:ak kisah ikaJlau ' akin be~tikan tapii kalau lkora:ngl_ .. Dltarnbah Ilagi d:en.j SiEBAtiI'AI IPAIrWIE. APAKA. Memang'!pak 'eik rasa . awalk m APA KATA korang nl dalarn kaitegoril ~diah S6W~'1 atalll dah ke ~hila"g i tan? Say-a. Y1l'n.ayatkorangsvah!:lu tlJ ditalmbati kaiaul lic"o1rang bercakap me~Lltllt' Tap!i ~l).ll.. lk.A'KWE: Kabu llnl jllCli.lady [} pllnakall caJir dengan. r: '" _ o!UIKan~e I<a!au rn:akkawm yang jiEl.. korang liJeFi:I(13.ngayat dengatl penuh syahdlu maikwe' brraQg ditn kUHng APA KA'TA PC'D.ulfig yarng tinggi dam meaunmi Ft~rab YUIiI. jiaCli binlan:gllya.cam ra.SE'BA:GAI: P.aim_.I ..berada dj . aj:a)c awak g'i~irlg pun .: Komf1i1l: oak m1!.a!~ .g!nJ a.uu.Jlnl rllrah~~ I' .k I . I jad1 .

J tahur.yaldan ddak...Jang1an se.nya dan blla na.= Ilfu kalau iJ.S1ii. APA KAT': PCI!I. ~ .fllng barru nak be. adatah balak.9ian ~asan.ang p'ulak iCikap maesm .raq idup . Kallat!JI ada. ~ktle ..YANGTA K.il1'l Imakwe kor.asii dein.J fapil 'kaIau mk. ' -- . be:rpila~ dj blLlmil yang I .ksn perlka.enibl. I'll..s'elicali mengguna.lalllF berciinl:a? Adak:a.h k~lrang ser.taanl sepe. JiI_s:Ii'logtlflllya U ni auka~l'lg:at berld1~.glanl kor. macmnl-na'? [)..orangyang 1'01$ "idup: sSiJill!!iJP~ seribu 'tahun.p8!i s.rti ini.lW.k _ bertutur !dlengan makw'e .?l A'tau torr.' .ang lu'? SOl lhati-harlj~llah.orang petn1ahl bercinta. --- n}tlt8i.

IPeLUKlS AF:I~~U ' .IPiErUJLlS .

.

in.1 It! . I[ IBUo..' " I«tylil tig:m till yt:1? Qk.e.u.?' I . j~ i~~1. ka..IP' IJ IInQ.PENULIS I PELUKIS~ I ~-- fJoli .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful