(No.

Siri Pendaftaran: DAFTAR INVENTORI Kementerian/Jabatan : Bahagian :
Kod Nasional Kategori Sub Kategori Jenis Kuantiti Unit Pengukuran Tempoh Jaminan Nama Pembekal Dan Alamat: ……………………….. Tandatangan Ketua Jabatan Nama Jawatan Tarikh Cop : : : :

KEW.PA-3 )

Harga Perolehan Asal Tarikh Diterima No. Pesanan Rasmi Kerajaan dan Tarikh

PENEMPATAN
Kuantiti No.Siri Pendaftaran Lokasi Tarikh Nama Pegawai Tandatangan

PEMERIKSAAN
Tarikh Status Aset Nama Pemeriksa Tandatangan

PELUPUSAN/HAPUS KIRA
Tarikh Rujukan Kaedah Pelupusan Kuantiti Lokasi Tandatangan