SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

JUMLAH

50

KEW.PA-4

R HARTA MODAL

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

50