SENARAI DAFTAR INVENTORI

BIL.

NOMBOR SIRI PENDAFTARAN

NAMA ASET

TARIKH PEROLEHAN

JUMLAH

50

KEW.PA-5

AR INVENTORI

HARGA PEROLEHAN ASAL (RM)

50