You are on page 1of 254

Interdis zcip|inris szakknyvtr 3.

Antoine Vergote
Yallsllektan
-jA>
zA-
-'A- -'A- -^-
r,Ar
-lA'
zA-
reTjJ l GFilJ l Gjii-ilJ l cFilJ l rej[jJ l reTl reTUl rej[J l
Prbeszd (Dialgus)
.A1ap tvny
Semmelweis Egyetem
TF
HID
Alap tvny
Interdiszciplinris szakknyvtr 3.
Antoine Vergote
Vallsllektan
Semmelweis Eryetem
TF
Prbeszd
(Dial'gus)
Alap tviiny
rr o
Alap tvny
Budapest,2001
Sorozatszerkesztk:
Csky-Pallavicini Roger
Tomcsnyi Teodra
CzignyLszl
A ford u s Antoine Vergote: Religionspsychologie. Wa|ter-Ver|ag AG, olten, Freiburg/Br.,
1970. alapjn kszlt
Zfutanulmny: Tomcsnyi Teodra
-
J ozef Corveleyn
-
Csky-Pallavicini Roger:
Az eurpai vallsllektan az ezredforduln
Ford totta: Zay Balzs
Szaklektor: Buda Bla
Nyelvi szerkeszt: Steinert gota
A ford trst az eredetivel egybevetette s a szveget gondozta Eisenbarth Kriszta
Szerkesbizottsg: J ozef Corveleyn
(Leuven),
J elenits Istvn, Molnr Pter, Csky-
Pallavicini Roger, Tomcsnyi Teodra
A ktet megielenst ti mogatta
a Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
(HEKS)
ISBN: 93-008699-9
ISSN: 1585-7344
Bor tlap: Leuven, vroshza
@ Prbeszd
(Dialgus)
Alap tvny
Minden
jog
fenntartva, belertve a fnymsolr s
jogt
is
rus tja a Semmelweis Egyetem Testnevelsi s Sportnrdornnyi Ka nak (TF)
n, u
'"",1if;[i'#i' '!I;i.',' ' Hj"j"?'
Akotr s u. 44.)
T.: 214-5685,487-9258
A Sernmelweis Egyetem Testnevelsi s Sporttrrdomnyi Kar
Kineziolgiai s Sportorvosi Intzet Mentlhigin Tanszke, a Prbeszd
@ialgus)
Alap tvny s a H D Alap tvny kiadsa
Nyomdai munkr k: FOLPRINT Nyomdaipari Szolglut s Kereskedelmi Kft.
Budapest, 2001.
Tut
etooHA
j
TARTALOM
ELosZ.'.. ........'...............1o
EL'ZAMAGYAil;;il;;............... ...................11
ssvgnr s .'.'..'.....'... .......................14
A pszicholgus s a vallsos
jelensgek.....
.......I4
A vallstudomny mint tapasztalati tudomny..................................' 15
J akarat semlegessg ......'.'......15
A transzcendens metodo| giaiV'tzrsa................ ...........16
A tr rgy tiszteletnek tudomnyos szigorsga ................18
Az igazsilgpszicholgia rtelmezse .............18
Istennempszicholgiaimagyarzelv......'.... ......'.....'.'.19
Mi a valls? .............2I
Valls s humanitrius misztika ....'.'.'.'..'.'.'.24
-
A keresztnysg tnye.. ...'......'.'.25
A dinamikus llektan ignye......... ................27
ELSO RESZ ......................29
A tapasztalattl a vallsos bell tottsgig.'........ .............'...'.29
ELSO FEJ EZET... ........32
A vallsos tapasz a|atrl
'.'.''.'.........
.........'...'32
A tapas2ta1at.................. .............33
I' A tapaszta|attmjaazjabb vallsos irodalomban...'...................35
Azirr:aciontlis felfedezse.........'....'. .......35
A valls fenomenolgija.......'.'. .............36
Atapasztalat teolgija...
'.......'..........
......38
Vallsos s keresztny tapasztalat .'..'...'..39
II. A vallsos tapasztalat lnyege s szerkezet a primit v vallsoknl41
A vallsos tapasztalat szerkezete.. ...........46
Avallsostapasztalatvegyesfornri........ .'.'.'.'.'........49
Szakrlis kozmosz'.... ...........'49
Szakrlis erotika........ .......'.'..50
Szakrlis megszllottsg...'.......... ............50
A tabu ambivalenciju.............. ....'..'.'.....51
Itr. A vallsos tapasztalat ma...'.'...' .....'........55
Empirikus tanulmnyok a vallsos tapasztalat lnyegrl......'........'..55
A szent
_
a kontrasztok harmnija....'.....:...
A vilg s az egzisztencia mint Isten rejtjeles zenetei......'....'....'.....57
A gyansnak tartott, mgis h tott vallsos tapasztalat.........'.......60
Egy Istenre utal titok... ......'.61
Kifejezett utalsok Istenre .......................63
A szent jszen meglapasztalsa?'........'. .....'.'.........'..64
Az irodalmi kpzettsg hatsa a szent irnti rzkenysgre .......... 67
Vgkvetkeztetsek s reflexik ...'............'.'70
Az archaikus szakralits
......'70
A szent nyomai .....................71
Egysg, szakads s deszakralizci
'.''.'.7I
A vallst megelz tapasalatok s az istenhit........'...........'........73
Megjegyzs a va|lsos tapasztalatrl, mint az >isteni< bels
megtapasztalsrrl'.'.'.'. ........'.'......'....76
MsoDil( FEJ EruT... .'.'.'.'..........79
A valls a motivcis pszicholgia szemszgbl nzve: eredeti vagy
funkcionlis viselkeds?
'.'....'....79
I. A motivci llektani elmletei'.'. .............80
A
,,vallsos
szksgletrl'' szl kpes beszd.................'.'.........81
A monista pszicholgiaztonya ..............83
rvek egy genetikus pszicholgia mellett .'..'...........'.85
II. A vallsos magatarts klnbz motivcii ......'.......88
A valls mint a frusztrcira adott vlasz.......-. ..........88
Emberi nyomorsg s isteni gondvisels ....'.............90
A szocilis elidegeneds s egy msik vilgba vetett hit ..............96
Erklcsiszksg/helyzetlsavigaszta|sIstene ...'.10l
Hall s halhatatlansg............... ...........105
A valls mint az erklcs s a trsadalom tmasza ....l07
A valls mint az intellektulis k vncsisgra adott vlasz..'........109
Flelem s vallsos bizonyossg ...........lI2
Eredmnyek s kritikai gondolatok .......Il7
HARMADIK FEJ EN,T... .............123
A valls kt sarkpontja: A vallsos vgy s az apaszimblum..... .....'.'.I23
A misztika .............I24
I. A vallsos vgy s az myaszimblum.'... ..'...'...'........126
Az Isten utni vgyakozs a keresztny hagyomnyban
'........'.'.126
Az Isten utni vgyakozsma........ .....,-.127
A,,vallsos ember'' E. Spranger nzete szerint...........................128
A rajong misztika veszlye..'.. .'...........131
Az|et felfokozott tlsnek tapasztalata ........'......13l
A rajong misztika pszichoanal zise ........'.. ........'....I32
Anyai rtkek..'.'.' ........'......134
J ung: Az anyaszimblum llektana...''...'........ .........135
Boldogsglmnyek, mint a valls valls-eltti feltte|ei ........... l37
A hangslyosan anyai valls egy patolgis esete
'........'.'.'..'.....140
n. Azapaszimblum.... ............l41
A llektan a vallstrtnet iskoljban.'.'.'.'.....'. ......14l
Az apaszimblum pszicholgiai tanulmnyozsnak hrom s kj a
......143
Szlszimblumok s istenkp. ...'.'.......I44
A szimblum................ .'....'.'....'...'.'.I44
Llektani vizsglatok az emlkkprl ......................'....'...'...'145
Tanulmi ny a sz lkpek szimbo|ikus rtkr| ..........'.......... l48
Az apaszimblumpszichoanalitikus elmlete ..........150
Az apaszimblum strukturl ereje ..............'......151
Prbeszd Freuddal az isteni atyasgrl ..............153
Az emberi s az isteni atyasg rokonsga... ....'...'155
III' A zsidkeresztnysg esemnye
'..........l57
A) A bn ..........158
B) Kvetkeztetsek...... .....'.162
NEGYEDIK FEJ EZ.T .................165
A vallsos bell tottsg
_
bels feszltsgei s szerkezete...........-........165
I.Abell tottsgllektanimeghatrozsa........'.'. ........'166
tr. A vallsos bell tottsg szerkezete .........169
A) A mlt feldolgozsa .......170
B) Differencilds, konfliktus s szintzis .............l7l
C) Azonosuls /identifikci/ s minta /elkp/.............'....'.......I73
.
A keresztny minta lp|dakpl.. .........'...I74
J
vallsos hovata tozs s szociolgiai valls ........'...175
Itr' Megtrs s ellenlls............... ............178
A) A megtrs tipolgija................. .....I79
t. Azbredsi megtrsek'...'.'.......... ...........'......l79
2. A vallsos megtrs mint emberi problrrrrk megoldsa....180
3. A,,progressz v'' megtrs..... ........181
4. A drmai tapasztalat alapj n trtn megtrs.......'....'...... 1 8 1
5. A,,vallsos tapasztalaton'' nyugv megtrs ..'..........'.....'. 1 82
B) Vallsos tapasztalat, ellenlls s alapvet lelki tstrukturlds182
Inkubci
....183
I
\
Patolgis elkpzelsek s vallsos hit.....'......
'...184
Ellenlls s megtrs
'...185
Az rzplmi megrend lstl a szemlyes strukfu ra talaku lsi g 1 85
A bizonyossg utni vgy s ennek veszlyei .....186
I\I. Az emberi szabadsg s a vallsos elfogads
'.'
.......187
A) A hit mint biztos tk nlkli bizonyossg ...........l87
Isten, mint a hit
,,urgya''
s alapja ...........'..........188
Bizonyossgszetzs abeleegyezs ltal ....'.........190
Ahitnmagtkrdjelezimeg....'...
.......'.........'..191
'i
n1Hitsdogma...
...............I92
{
C) Szabadsg s Isten ....'.'.... .................196
D) A fldi s a vallsos aszimmetrija............. .'......199
Kvetkeztetsek.'...'........ ....199
rox FEIEET ......................2o2
Az ateizmus ...........2O2
I. Az ateizmus: Becsletes llspont vagy lczott valls? .........2o3
r'. Az ateizmust trmogat lelki folyamatok....'.......... ..................2o9
A) Az istenivel szembeni vdekezs ...................2o9
B) Az nhatalm rtelem.....'. ...........2Io
C) Demiurgosz vagy lzad fi.............. .............2L2
D) A megengedett lvezet ................2I3
K itikai ttekints ...............2I4
MsoDK n sz ...........2I?
Egy genetikus vallsllektan vzlatz ..........2L7
ELs FEJ EZET... ......22o
A gyermekkor vallsa ............'......220
A gyermek,,termszetes'' vallsossEa....'........ .......220
A csald befolysa a vallsos bell tottsgra ............22o
A gyermek istenkpzete
'.....222
A szentsggel kapcsolatos rzsek ........225
Affekt v nkzpontsg, rrri gikus hit- s magatartsforrnk.......226
MsoDtr( FEIEaT... ...'....''.......232
A fiatalok vallsa .......232
Az istenfogalom........... .......232
A bartsg bredse s a valls benssgess vlsa ..................233
Btin s vallsos moralizmus ...'.'.............235
Vallsos ktsgek..... ...........236
EPILGUS ...'....'.......24o
Tomcsnyi Teodra
-
J ozef Corveleyn
-
Csky-Pallavicini Roger: ..........24I
Az EIIRPAI VALLSL LEKTAN Az EZREDFoRDULN
'..24l
A vallsllektan helykeresse .....................24l
Pszicholgiai nzpont .......24I
A vallsllektan mhelyei.'.'.'...'.....' ....'...'.'u4
Leuven
@elgium)
s Hollandia ..................2u
Skandinvia .....'.....247
Nmet nyelvterlet .'.'............'..248
Kelet-Kzp-Eurpa: Magyarorszg ............-. ......''......250
Az eurpai vallsllektan az ezredfotduln irodalma .........'...'...253
10
ELOSZO
A szellemtudomnyok mai kultrinkat that, szles folyamban szmos vallsos
jelensgekkel
foglalkoz tanulmnyt tallni. ppen a llektanhozta toz tudomnyok
_
amelyek
jelentsgt
nem lenne blcs dolog albecslni
-
Vilg tjk meg ms
fnnyel ezeket a
jelensgeket.
Ebben a knyvben a sokfle vallsllektani munka ltal
mondottakat szeretnnk jra csoportos tani, rtelmezni s nhny
jelents
ponton
kiegsz teni.
Szintzisre s interpretcita irnyul k srletnk legyen br hinyos, prblkoz-
zk br a lehetetlennel, mgis
jogoss
vlik' ha kiemeli egyik vagy msik rszlet
jelentsgt,
melyek a leglelkiismeretesebb kutatk figyelmt is elkeriiltk, vagy lra
sztnzoen hat a tovbbi kutatsokra. Emellett munknk nem hibaval akkor sem, ha
az olvast, tartozzk brmilyen irnyzathoz is, seg ti a vallsos
jelensgekrl
alkotoff
nzeteifellvizsglatban.
]
Treksznk arra, hogy a vallsllektan eredmnyeit knnyen hozzfrhet mdon
hozzuk kzel a kpzett olvashoz. Ezrt lemondunk arrl, hogy tlzott mrtkben
hasznljuk a szakma nyelvt. Mindazonltal a tudomny megk vnta tisztessg miatt
itt-ott ktelessgnknek rezziik, hogy nzeteinket s gondolatainkat szakkifejezsek-
kel pontos tva tmasszuk alr. Az az olvas, akit kevss rdekelnek ezek a tudom-
nyos fejtegetsek, minden tovbbi nlkl tugorhatja a Bevezetst, valamint a II. s
IV. fejezet els rszt.
Ennek a knyvnek a vgre olyan tanulmny illenk' amely a patolgis
jel|eg
vallsi megnyilvnulsokkal foglalkozik. Ezt a fontos anyagot azonban nagyon ssze
kellett volna sr teni ahhoz, hogy itt helyet kaphasson, vag;' a rendelkezsnkre ll
terjedelmet kellett volna alaposan tllpni. ppen ezrt gy dntttnk, a tmt
flretesszk egy tovbbi ktet szmra, melyet remnyeink szerint hamarosan ssze
tudunk majd ll tani.
Antoine Vergote
11
u'sz A MAGYAR rraosmoz
E knyv olvasjnak bizonyra szembeti nik, hogy a
,,vallspszicholgia''
kifejezst
elnyben rszes tem a vallsos pszicholgival szemben, mely smos krben a lelki-
szellemi rsokban tettenrhet pszicholgit
jelenti.
A
,,vallspszicholgia''
eredetileg azt
jelenti,
hogy a pszicholgia vizsglata ttgyv teszi a vallst. Ha
vgigtekintnk trtnetn, lthatjuk, hogy mint annyi ms kifejezs, ez is mennyi
ktrtelmsget rejt magban. ppen ezrt, foleg az Egyeslt llamokban, egyesek
inkbb egyszer en a kevsb tetszets s kevsb pontos
,,a
valls s a pszicho|gia"
kifej ezst haszrrlj rk.
Vlemnyem a|tmasztsa cljbl tekintsnk vissza rviden a vallspszicholgia
gykereire. A pszicholgia mint tudomny a L9. szzadban szletett, teht mg
nagyon fiatal humntudomnynak sztlt. Arisztotelsz A lIekrI c m tanulmny-
ban mg aftzikai ltet vizsglta. Amit maigazbl' pszicholginak h vunk, valjban
a modern szellem szltte' mely szisztematikusan megfigyeli s elemzi az emberi
szubjektumot' Gondoljunk a descartes-i nismereti ftlozftravagy a regnyirodalom
szenvedlyessgre. Az utbbi idben egyre inkbb elterjedt az a nzet, hogy az
emberben elklnl az organikus test, a logikus sz, harmadrszt pedig a llek, mely
nem egyenl sem a testtel (body)' sem a szellemmel (mind). Szzadunk msodik
felre fontoss vlt, hogy a pszicholgia ltkre kitruljon a trstudomnyok s a
nevels-oktats mentlhigins krdsei fel is. Mindemellett a pszichikum s
kvetkezskpp a pszicholgia fogalmnak meghatrozsa tovbbra is szmos
problmt vet fel. A tudatos rtelem szmra elg nehezen eryeztethet a kt
gondolati kategria, melyet a mi kultrnk inkbb sztvlaszt: ok s
jelents,
valamint
magyatzat s rtelmezs. Mrpedig ez a kombinci adja meg a pszicholgia
meghatrozst.
A msodik nehzsg az, hogy eltvolodvn a filozfi^t| a pszicholgia kezdett
tisn ftlozflai trekvsekb| tplkozni, mgpedig gy, hogy nagyon gyelt a
tudomnyos sz nvonal megtartsr ra. Meglep mdon a va|lspszicholgia kezdte el
ezt a gyakorlatot. Ha sszehasonl tjuk a vallsos embert vizsgl kt mdszert,
vilgosan lthatjuk a pszichologizmus fel va| eltoldst. Az kori blcsek s
misztikusok behatan s eredmnyesen vgeztek pszicholgiai elemzseket oly
mdon, hogy a gondolatokat, az rzseket s az emberi viselkedst az isteni trvnyek
s a mindenhat igazsg tkrben tekintettk tt. Az j humntudomny elfutrai
azonban felbor tottk ezt a kapcsolatot. A vallst emberi tallmnynak tekintettk, gy
a pszicho|gia szemszgbl ttlkletesen meg lehetett magyarzni. Ez a gondolkods-
s fogalmazsmd mira szles krben elterjedt a nyugati kultrkban, s emiatt
bizonyos rtelmisgi krkben, legyenek azok vallsos vagy humn bell tottsgak,
gyanakodva fogadjk a vallspszicholgit.
A pszicholgiai ismeretkritika, a vallssal foglalkoz tudonrinyok, a kulturlis
antropolgia s a vallspszicholgit elemz tapasztalati tanulmnyok megdntttk
azokat a terikat, melyek prbltk megmagyarzni a vallsossg fogalmt. E
teriknak mindamellett megvolt az az tdemiik, hogy rmutattak sok olyan pszicho-
T2
lgiai tnyezre, melyek eltren szerepelnek az egyes vallsokban. Ez a tanulmny is
ene k vn hivatkozni. K vnatos lenne tisztzni a vallspszicholgia helyzett s
megvizsglrri a meglt vallsban rejlo pszicholgiai tnyezket, mint pldul az
rzelmi s flig tudatos megnyilvnulsokat, a vgyakat s szorongsokat, a belso
konfliktusokat. Mint ahogy eEy tudomnyosan megalapozott val|spszicholgia
megk vnja, mind a szlssges ntudattal, mind a kulturlis krnyezettel szmolnurrk
kell. Ez a gondolat vezre|t arra, hogy fknt
_
de nem kizrlagosan
_
a mai nyugati
keresztny egyhz tanulmnyo zsnak szentelj em magam.
Elssorban az ltalnos pszicholgibl mer tve, msodsorban a ktfle vallsma-
gyar z elmletre hivatkozva, meg szeretnk klnbztetni kt folyamatot, melyek
megjelennek a trsadalmi kapcsolatokban, gy a vallsban is. E|sknt
_
a msodik
fejezetben
-
a pszicholgiai motivcikkal foglalkozom. Freud s Marx elmleteit,
valamint a racionlis kritikkban is tkrzd llspontjaikat vetem ssze. Rmutatok
arra, hory a tlontl humnus pszicholgiai motivcik erteljes konflikfusokat
idzhetnek el magn a vallson bell is. A lrarmadik fejezetet a vallsos megtapasz-
tals tanulmnyozsnak szentelem.A tmt a tneti vallspszicholgibl mer tem
(M.
Eliade), mely gyakran kedvelt tm'ja egyfajta kritikus teolgiai szemlletnek. Ez
a gondolat azonban ktrtelm, st ellentmondsokat rejt magban. Ebben a rszben'
csakgy mint a kvetkez fejezetben, igyeke em olyan empirikus kutatsokra
tmaszkodni' melyeket gyakran magam vgeztem el.
A negyedik fejezetben a meglt valls elemzsvel foglalkozom, amint az kialakul
a Msik Lnnyel (Isten) Itrejv kapcsolatok tjn. A Msik Lny, akihez a h v
ember fordul s akihez viszontkapcsoldik, valban
,,ms'',
mint ahogy az ember t
kpviseli klrrbz emlkek s mly pszicholgiai folyamatok kzrehatsaknt. Az
apai s anyai minosgek kztti felcserlhetsg itt meghatroz. Ebben a fejezetben
rszletesebben tanulmi nyozom a vallsba vetett hit ellentmondsait pszicholgiai
szempontbl' Egszen pontosan azt, hogy az ismeretkritikai elvek, csakgy mint a
rendszeres megfigyelsek, rvl|g tanak arra, hogy a maga objekt v semlegessgben
a vallspszicholginak ugyangy foglalkoznia kell a vallsos hittel, mint a vallsos
hitetlensggel.
Az utols nagy fejezet kln foglalkozik azokkal a viselkedsfajti kkal, melyek
seg tsgvel a vallsos emberek meggyzdsket s meglt kapcsolataikat gyakorol-
jk
ill' megvals tjk; ilyenek azimk, a r tusok, az etikus hajlamok s cselekedetek.
Ennek a knyvnek
-
mivel vallspszicholgival foglalkoz rs
_
egyetlen clja
van, mgpedig az' hogy
jobban
megismerje s megrtse azt a szemlyt, aki egy valls
fel fordul, majd azt vagy fokozatosan s klnbzkppen magv teszi, vagy
eltvolodik s szembefordul vele. Ezt a gyakorlatot kvetve, a vallspszicholgia
ktsgk vl nagy seg tsgre lesz mindazoknak, akik az emberek
,,emberr''
forml-
st kaptk feladatul.
Gondolok elssorban a teolgusokra, akiknek tudni kell klnbsget tenni az isteni
s az emberi eredett dolgok kztt, msrs a terapeutkra, akik tiszteletben tadk
pciensk meggyzdst, ugyanakkor kpesek sztllasztani a vallst a patolgitl,
l3
a te pit a konzultcitl. Munkjuk sorn bizonyra sok hasznos gondolatot
mer thetnek e tanulmnybl.
Leuven, 1999. Antoine Vergote
I4
BBVEZBTBS
A pszicholgus s a vallsos
jelensgek
A llektan s a valls kapcsolata n:emtisztzott. A valls lnyegrl szl terik igen
*zertegazak. Msrszrl gyakran az az ember rzse, hogy a vallssal foglakoz
pszicholgiknak nem tulzottan sok kzs vonsuk van' Brmennyire klnbzek
legyenek is a feltett krdsek vagy a felhasznlt metfiusok, nem tagadhat, hogy a
vallspszicholgusoknak egyrtelm szndkuk az, hogy ne teolgusknt vagy
filozfusknt, hanem pszicholgusknt kzel tsk meg atmt. Kzs szndk vezette
teht ket, s ha volt is sok vitozs, melyek lratsait s mdosulsait elemezhetn az
embero lassan-lassan mgis egy vallspszicholgia-trtnet krvonalai rajzolodtak ki.
Nem szndkunk ugyan
ryindezt
vgigk srni, nhny klnskpp tisztn
megfogalmazhat elvet azonban ki kell emelnnk. Ezek meghatrozztk
perspekt vnkat, s egyben be is hatroljr k kutatsi terletnket. Ugyancsak szksges
az is, hogy meghatrozst adjuk a valls fogalnLnak, hiszen ez rsze llektani
vizsgldsunknak. Termszetesen nem olyan mdon, mintha a vallsos
jelensgeket
a vgskig meg akarnnk magyarzni. Addig azonban, m g vilgosan nem hatroltuk
krl, rnit is rtnk vallsossgon, tudomnyunk trgyt illeten bizonytalansgban
maradnnk s nem lennnek birtokunkban azok az ismrvek, melyekkel klnbsget
tudunk tenni az etikus s a vallsos vagy a normilisan vallsos s a kros kztt.
15
A vallstudomny mint tapasztalati tudomny
A pszicholgia egyre inkbb autonm tudomi nny v|t azItal, hogy a szemlyisget,
a kultrt s a vallst vizsgita, s ekzben mind a filozfitl, mind pedig aftziolgi.-
tl fiiggetlenn lett. Sajtos ismertetjegyekkel rendelkez tudomnny vlt, mint az
emberrel foglalkoz egyik tapasztalati tudominy. Ez azonban azt is
jelenti,
hogy a
vallspszicholgia csak trgyt tekintve lehet vallsos' nem pedig
jellegt
tekintve.
A vallrspszicholgia elssorban a vallsos tapas alatokat, magatarts- s kifeje-
zsformkat vizsglja. Azokkal a klnfle mdszerekkel figyeli meg s elemzi ket,
amelyek az egyes pszicholgik szmra rendelkezsre llnak: szemlyes dokumen-
tumok formalizlt elemzsvel, krd vekkel, rzelmeket, projekcikat felsz nre hoz
tesztekkel, szisztematikus nagatarts-megfigyelssel, interjkkal, szemantikai
csoportanal zisekkel s a klinikai mdszereket alkalmaz mlyllektani anal zisekkel.
Mint minden ms tudonu ny esetben, a technikk kidolgozsa itt is a tudomny
ttgytkpez klnbz tnyezok s terletek finomabb differencilshoz vezet. A
vallsos
jelensgek
kapcsn ma pontosabb megklnbaetst tesznek klnbz
dimenzik s vektorok: vlemnyek, vallsos elkpzelsek, rtk tletek, tapasztala-
tok, hozzllsok, magatartsfornrrk s r tusok kztt; s az ember igyekszik megra-
gadni a klcsns kapcsolatokat s ilyen hatsokat. Ahelyett' hogy unalmas meghat-
rosok hossz listjval hozakodnnk el, arra treksznk, hory ezeket az elemeket
akkor rjuk le, amikor szis ematikusan vizsgljuk ket. E bevezets sorn nem is
vzoljuk fel a vallspszicholginak s klnbz mdszereinek, kutatsi metdusai-
nak trtnett' Megelgsznk nhny trtneti utalssal a legfontosabb problrrrr k
trgyalsa kapcsn. A tudomr nyok mindig azltal
jutnak
elbbre, hogy kutatik vitba
sllnak egymssal. Ily mdon idrl idre hasznunkra vlik majd, ha trtneti
utalsokat tesznk, hogy kzelebbrl hatrozzunk meg krdseket s metdusokat,
adoff esetben vilgoss tve beszk t
jellegket.
J akarat
semlegessg
Pozit v tudomny lvn, a vallsllektan nem bocstkozik semmilyen kijelentsbe a
valls igazsga tekintetben. A vallsos
jelensgeket
a tudat- s a magatarts
tr rgyaiknt s tartalmaiknt figyeli meg, rja le, s elemzi. De
-"a
fenomenolgia
kifejezsmodjval lveo- figyelmen k vl hagyja a valsg problematikjt, s Isten
ltnek krdst ajelbr-, teszi. Azonban megvals that-e valban a valls tr rgyi
plusnak ilyen mdon trtn zrjelbe helyezese? Amennyiben a vallsban lsten az
ember teljes mivoltt, hogyan rhatja le az ember a vallst gy, hogy Istennel
kapcsolatosan llst ne foglaljon? Azt, hogy ez vals nehzsg, bizony tja a vallsl_
lektan trtnete. A vatlsllektan gyakran tetszelgett az abszolt megfigyel szerep-
ben, s ebbl kvetkezen a vallsos rzletet tis n emberi
jelensgg
reduklt. Ez a
16
bell tottsg tipikusan,,pszichologisztikus'': minden vallsos
jelensget
olyan
tnyllsnak tekint, amelyet a pszicholgiai megismers elvben egszen az alapjig
kpes megragadni. Ahelyett, hogy felmutatn az emberben lv termszetfeletti
dimenzit, ezttisztn a termszetes erk pusztn epifenomenlis sttusra reduklja.
Ugyanakkor nem az-e a vallsllektan tulajdonkppeni szndka, hogy felfedezze
azokat az emberi struktrkat s sszetevket, amelyek a vallsos bell tottsg alapjait
kpezik? Termszetes bell tottsgban a vallsos ember ugyanis megfeledkezik arrl,
hogy helyzete sajtosan emberi. Ezzel kapcsolatban elg a mitolgi a vagy a Biblira
emlkeztetni: nem tulajdon tanak-e Istennek nagyon is emberi gondolatokat, amelyek
abbl a kulturlis krnyezetbl erednek, amelyben ezek a vallsos elkpzelsek is
gykereznek? Nehz a m toszokat tudorrr.nyos mdon kutatni s egyttal elismerni
realitsrtkket is. ry tnik, ha nevkn nevezzlik ket, kpraatuk sszeomlik,
akrcsak a szellemek: amint az ember megszl tja ket, varasukat megtri s
meneklsre knyszer ti ket. A valls tudomnyos kutatsa nem vonja-e
szksgszeren azt is maga utn, hogy az emberfelettit emberivel magyatzza,
olymdon, hory a metafizikai Isten mintegy beletorkollik az emberitapasalsba, st,
el is vesztdik benne?
Az a gyanakvs, mellyel egyes teolgusok viseltetnek a valls-llektannal szem-
ben, e bevezet krdsfeltevs
jogosultsgt
teljes mrtkben megers ti. Idzzk csak
fel korunk egyik legnagyobb teolgusnak radiklis llsfoglalst: Karl Barth ezt
rja:
,,>Isten
bennnk<<
-on
benned, te bennemo- mirt nem ez is? ... Az l-
mny...ncll lesz. A megind tottsg maga lesz a megind t er. Az ember tulajdo_
nv tette az istenit, zembe helyee... Elg, elkezddik a vallstrtnet, azAz a valls
htitlensgnek trtnete azzal szemben, amire dgyltaln vonatkozik. Mert abban a
pillanatban, amint a valls tudatosan valls lesz, llektanilag s trtnetileg meghat-
rozhat nagysg a vilgban, legalapvetbb irnytl, igazsgtl zuhan le a blvnyok
szintjre'''| K. Barth teo|gij nak fnyben a vallsllektan nem ms, mint pusztn a
blvnyozs tudornnya.
Valamelyest enyhbb ||el zrkztak el a vallsllektantl a katolikus teolgusok.
Bizalmatlanok a munkahipotzisvel szemben, amely azt a veszlyt hordozza
magban, hory minden vallsos sndkot tisztn emberi nzpontjaira redukl. Ez a
gyanakvs
egybirnt megfelel a pszicholgusok folyvst felled becsvgynak,
mely minden teolgiai
jelensget
pszicholgiai magyarzatnak k vn alvetni, az
isteni tudomnyt a pusztn emberi tudomnyv akar tenni. A vallsos tapasztalatrl
szlfejezetben nhny beszdes p|djt eml tjiik majd meg ennek.
A transzcendens metodolgiai kirsa
Ezazelvi krds majd csak lpsrl lpsre fog majd tisztpndni a vizsglds sorn.
Elzetesen mgis felsorolunk nhny elen gedhetet|en magyarzatot.
'
K. Barth: Das Wort Gottes und die Theologie.I. ktet, Mnchen 1924.8t. o.
L7
Meg vagyunk gyzdve arrl, hogy beszlhettink vallsos bell tottsgrl s vall-
sos magatartsrl anlkl, hogy a vallsos intenci effekt v, ltelmleti rtkt, amely
ezt abeI| tottsgot vagy ezt a magatartst meghatrozza, tekintetbe kellene vennnk.
A pszicholgus azt a klnleges mdot vizsglja, ahogyan az ember kapcsolatba lp
azza|, amire mint abszoltumra tekint. Ez esetben e|g a vallsos eszmket annyira
vizsglnia s rendszereznie, amennyire azok mint szbeli, szimbolikus s viselkedsi
megnyilvnulsok megvizsglhatk. Isten ltnek figyelmen k vl hagysa teht azt
jelenti,
hogy a vizsgld a valls magjt
jelent
lt-meggyzdst nem teszi
szemlyesen magv, hanem megelgszik aZ egy emberi lehetsg elismerst
megillet rokonszenves odafordulssal; egy bizonyos mrtkig rokonszenvez rzelmi
s rtelmi viszonyulssal. H vk s nem h vk emberi rokonsguk alapjn ilyen
egyszeren tekinthetnek megrtssel mind a teizmusra, mlnd az ateizmusra.
A pszicholgusok klnleges ltsmdja megk vnja teht azt, hogy a munka
kezdetn kt, gyakran egymssal ellenttesnek tartott ignyt egyes tsenek. A vallsl-
lektanban kezdettl fogva egyet kell rteni a transzcendens metodo|gia\ktzrsnak
Th. Flournoy |talkimondott szablyva|z' A pszicholgusnak nem szabad Istent mint
megfigyelhet adottsgot tudomnyba bevonnia. Alapvetoen Isten nem esik a
pszicholgus kutatsi mezejbe, mivel megragad rsra soha semmilyen empirikus
metdus nem volt kpes. A pszicholgus szmra csak annyiban
jelenlv,
amennyi-
ben az ember tulajdonkppen emberi cselekedeteken keresztl viszonyul hozz'
Msrszt, a pszicholgus nem moshatja ssze a vallsos letet a lelki lettel sem' Nem
vesz theti szem ell a vallsos tudatra s cselekvsre val utalsokat, az ezekb|
fakad intencikat. A pszichs
jelensgek
tanulmnyozsa sorn tekintetbe kell venni
az emberi tudat azon sajtossgt, miszerint nyitott a vilrg, a msik ember vagy Isten
fel. Amennyiben az ember a pusztn emberi
jelensgek
z'rt krre kor|tozza a
vallst, meghamis tja a vallsllektan trgyt mint olyat. Igy teht olymdon kell a
vallst vizsglni, ahogyan az
jelen
van a nyelvben s a cselekedetekben, mindamellett
tartzkodni kell attl is, hogy egyttal azonosuljunk azzal a vallsos meggyzdssel,
amelyre ezek a tnylegesen emberfeletti valsgra vonatkoz szavak s cselekedetek
utalnak.
Sokan aztvrjk a pszicholgustl, hogy vezesse be ket a valls sz vbe, s fedje
fel annak a legmlyebb rtelmt szmukra. Ebben remnykedtek az els vallspszi-
cholgusok, Starbuck s J ames is. Tu|ajdonkppen ftlozfiai szr ndk vezette ket,
nevezetesen az, Itogy a llektani kutats seg tsgvel a valls sajtos |nyeghez
kzelebbjussanak3. Azeffle elvirsokkal szemben azonban csaldst kell okoznunk.
A lnyeg, a vgso rtelem krdse nem pszicholgiai, hanem metafizikai vagy
teolgiai krds. A filozfia feladata a
jelensgek
ltnek tgondolsa s e lt
szksgszer lnyegi strukturinak felfedse. A pszicholgia viszont mint pozit v
'Th'
Flournoy: Les principes de la psychologie religieuse. Archives de Psychologie, Prizs
1902.
'
E. Starbuck; The Psychology of Religion' London 190l, 16. o' kv. old.; W. J unes: Die
religise Erfahrung. Lipcse L920,20. o. fkv. old.
18
tudomny csak a
jelensgekkel
magukkal foglalkozik, azt vizsglja, hogy a valls
miknt is lt testet s strukturldik az emberben'
A trgy tiszteletnek tudomnyos szigorsga
Az, ak.j a
jelensgek
tanulmnyozsra vllalkozik, termszetesen nem kell, hogy
kizrlag a klsosgekre szor tkozzk' A pszicholgia is a megrtsre trekszik
-
amennyire eszkzei ezt megengedik' Minden pszicholgit ugyanaz a szndk
vezrel: az emberi magatartshoz akar kzelebb frkzni. E trgy tekintetben a
klnbzo iskolk azonban egymstl egszen eltr felfogsokat vallanak maguk-
nak. s a vallsllektan trtnete, miknt a pszichol gi ltalban, idszakos
vlsgok kpt trja elnk, melyek a llektan tudomnyt egszen a kezdetektl
megrend tettk sajt tudomnyos alaptrvnynek keresse kzben' A rendelkez-
snkre ll terjedelem nem engedi meg, hogy ebben a knyvben felsoroljuk annak a
diszcipl nnak az ellentmondsait s rev ziit, rnelyrrek ketts kvetelmnynek kell
eleget tennie, egyrszt objekt v, normaalkot tudornny kell, hogy legyen, msrszt
olyan tudornny, mely az emberi magatartst mint olyat ragadja meg' Klnbz
okokbl a pszicholgusok elvetettk az introspekcit mint tudomnyos mdszert.
Nhnyan
(a
behavioristk) odig mentek tlzott objektivits-ignykben, hogy
kigyomlltk a llektanbl az rzk fogalmt: mdszertani szigorsg hinyban a
clokkal s okokkal kapcsolatos vizsgldst egynek vettk az introspekcival, s
msokhoz hasonlan gy vltak tveds |dozat6,,v,hogy az,,introspekci'' fogalmt
belekevertk a pszichoanal zis, a reflex v mdszer s a fenomenolgia fogalmt. Ez
ahhoz a paradoxonhoz vezet, hogy egyes pszicholgusok tlzott objektivitsra val
trekvskkel mr nem is tudjk, mirl beszlnek, mikor a gondolkodst, az rzseket,
a msikhoz fzd kapcsolatot' vgl is minden llektanijelensget szmba vesznek!
A krds lezrsakppen ismteljk meg meggyzdsnket, miszerint is a pszicho-
lgia objektivitsa attl a kpessgtl fgg, hogy trgyt vilgosan krl tudja-e
hatrolni, s hogy kezeskedni tud-e a sajtos terlethez tartoz kovetelmnyek
mdszertanilag tudominyos szigorusrgrl. Amennyiben a fizika munkamdszert
k srli meg valaki a pszicholgira alkalmazni, a legrosszabb el tletek hibjba
esik trgytfe|ldozza az objekt v tudomnyossg tisztn formai fogalmrt.
Az igazsgpszicholgia rtelmezse
Be szeretnnk teht mutatni a vallsos magatartsformtkat, szeretnnk megvizsglni,
hogy mi az rte|me az egyiknek s mi a gykere a msiknak, szeretnnk megvilg tani
kapcsolataikat a tbbi emberi
jelensggel'
Mindez el kell, hogy vezessen bennnket a
vallsos tapaszta|atok s magatartsformk bels szerkezetnek megrtshez. Ily
mdon a vallsos
jelensgeket
emberi sszefggstikben fogjuk vizsglni, clunk
tartalmuk s rtelmk megragadsa, br nem legmlyebb
jelentsk
s vgs
T9
igazsguk. A pszicholgia csak emberi
jelentsket
s relat v igazsgukat vizsglja
az emberi viszonylatok sokrtsgben.
gy mgiscsak rtk tletet alkot a vallsos tnyekrol. A vallsos embereket rint
objektivl tevkenysge rvn szksgszeren arra trekszik' hogy a csak ltszlag
vallsos ltozz||st elhatrolja az emberileg igaz vallstl. Megeshet, hogy a
psziclrolgus szrmra a valls vgs soron csupn illttzi, mindssze egy klnsebb
jelentsggel
nem rendelkez lom. E'z azonban nem akadlyozhatja t meg abban,
hogy
_
arrlkl, hogy a vgs igazsgig eljutna
-
mgiscsak klnbsget tegyen valdi
s pszeudo-valls kztt. A motivci kutatsa' mint ltni fogjuk, szksgszeren
e|vezet az igazsg felismershez, az \gazsgra vonatkoz, emberileg viszonylagos
kijelentshez' Amint rkrdez az ember egy bizonyos magatarts mirtjre, mris az
igazsg-problematika kzelben tal|ja magt' De vajon akkor, amikor az embet mr
tnyezkkel veti egybe a vallsos motivcit, nern kell-e attl tartania, hogy
_
szerzje
v|ogatja, hogy csak rszben vagy egszen
_
nem nmagval, hanem valami mssal
magyarzza azt? A pszicholgia ltsmdja szerint a valls nem csupn az
abszoltummal va] kapcsolatot
jelenti'
Lehetv teszi szmunkra, hogy a vallsos
embert termszetes vilgban ismerjk meg, a dolgok s az emberek kztt, minden
nyughatatlansgval s sztns vgyva| egytt. A vallst vilgi kapcsolatok
szvevnybe gyazott, s bizonyos rnrtkig abbl kinv
jelensgknt
irja le, amely
klnbz fokozatokban meg is reked e kapcsolatok szintjn. A vallsos magatarts
rnotivciinak bemutatsa nem azonos szksgszeren egy egyetemes magyarzat
abszolt rendszernek felll tsval' Annyira azonban mindenkppen hivatott, hogy
flvzolja a valls klnfle emberi gykereit s hogy rszleges igazsgok bizonyos
t pusaira rmutasson. A vallsos tnyek magyarzata mgtt az a szndk rejlik, hogy
e tnyek rtelmt s igazsgt is feltrjuk a krnyezethez fljzd s a vallsos egyn
rdekeihez val viszonyulsukban.
Mivel a tudomny csak mvelse kzben trul fel az ember eltt, e bevezet rneg-
jegyzsek
valdi hordereje csak fejezetr| fejezetre bomlik majd ki.
Isten nem pszicholgiai magyarz elv
A transzcendencia mdszertani Yjzrsnak tudomnyos princ piuma ugyancsak
rnegtiltja a pszicholgusnak a transzcendens Istenre mint magyarzati tnyezre
trtn hivatkozst. Hiszen a transzcendencia mint olyan' nem hozzfrhet a
tudomnyos megfigyels szmra. Az emberi cselekedetek va1y aZ emberi tapasztals
krben sehol sem lehet termszetfltti hatalom |that megnyilvnulst objekt v
mdon megllap tani. A termszetfeletti az emberi viselkedsmdok szvedkben, az
emberi magatartsformk sszefondottsgban fejti ki hatst. A termszetfltti
kizrlag annak vlik lthatv, aki annak az emberi realitsban kifejezd
jeleit
meg
tudja fejteni. Ehhez viszont olyan magyarz e|vek're van szksge az embernek'
amelyek a llektan krn k vl esnek. Csak a tulajdonkppeni metafiz1ka avagy
teolgiai sszefiiggsek felismerse, megllap tsa teszi lehetv, hogy az ember
fIfedezze a termszetfltti valsg lthatatlan nyomait a lthat vilg arculatn.
20
A vallsllektan teht nem visz be termszetfltti magyarz tnyezket az okok
s tnyek felgngyl tsbe. Nem hagyja e| az a|ap1ban llektani szitucik terlett.
Csak annyiban foglalkozik a vallssal, amennyiben az a szemlyisgre s a ti rsada-
lomra vonatkozik. A pszicholgiai megrtsnek ez a sajtossga bizonyos htrnnyal
isjr: sosem adhat teljes kpet. A pszicholgia legalbb kt irnyban, a fiziolgia s a
metafizika irnyban nyitott marad. Gyakran esik ldozatul annak a k srtsnek,
hogy az ltala adott magyarzatot abszolutizlja. Heuris ikus elvnek megfelelen
teljes, hinytalan megrtsre trekszik, s aITa a krdsre' mirt vallsos az ember,
vgleges feleletet szeretne adni.
A modern ateizmus kiterjedt trtnetben klnleges helyet foglal el a pszichol-
gia. Arra val tekintettel, hogy szndka az ember nmaghoz vezetse, rendk vli
mdon hozztj61r11 a m tosztalan tshoz, s
jelents
szerepet
jszott
a vallsos
elidegenedettsggel szemben. Nincs
jogunk
ahhoz, hogy ezt a trekvst eleve
elvessk; csupn egy mdszertani ellenvetst rdemes tennnk. Ha a vallsllektan
meg akar felelni a tudomnyossg kvetelmnynek, akkor tartzkodnia kell mind az
Isten ha||ra val kvetkeztetstl, mind pedig valsgos ltezsnek eleve
posztullstl. Munkahipotzisknt ugyan nemzthat ki a valls radiklisan emberi
magyarzatnak eszmje. Az a remny, hogy majd a megismers folyamatnak
elrehaladtval egy szp napon minden vallsos tny megmagyarzatv s tisztn
emberi okokra visszavezethetv vlik, sarka|lta a val|s sokirny pszichoanalitikus
elemzsre tett freudinus ftadozsokat. Ez a heurisztikus elv nagyon megtermke-
ny ten hatott a pszichoanalitikus kutatsokra. Mindazonltal a pszicho|gia
tudomnyos mdszere senkit sem
jogos t
fel arra, hory a vgs magyarnat kvetel-
mnyt a tzis szintjre emelje. Hozz kell ehhez f[ znnk tovbb azt is, hogy a
heurisztikus
,,a
priori'' kizrlag ateista rte|mezse beszk ti az objekt v ltsmd
tgassgt. Tl gyakran lehetett olyan, magukat ateistnak vall pszicholgusokkal
tallkozni, akik a vallsos tnyeket olymdon kezeltk, hogy ez|tal nyilvnval
rtelmktl fosottk meg ket. E pszicholgusok munkahipotzise ppen kirekeszti
ltkrkbl a vizsglatuk trgyul vlasztott problma egyik fontos rszt. Elvi s kon
azzal kell kezdennk, hogy elismerjk a vallssg krbe ta toz sajtos tartalmak
ltt, mieltt mg maryarzni akamnk ezeket. Fggetlenl att|, mire esik az ember
szemlyes vlasztsa, a llektani megismers megkveteli azt, hogy szm tsba
vegyk azt az ind tkot, amely a vallsos tnyeket motivlja.
A vallsllektan teht alapveten nem veti fel Isten ltnek krdst s nem is
hivatkozik isteni befolysra. Ebben az rte|emben semleges' vagy
-
egy paradox
kifejezssel lve
-
ateista. Ennek ellenre azonban semmikppen sem anti-teista, azaz
istentelen. A vallsossgot, a vallsosat nem vezeti vissza sem tisztn isteni, sem
tisztn emberi gykerekre. Ha kzvetlen mdon a|apoz termszetfltti va1y
hivatkozik kizrlag nem vallsos tnyezkre, ppen sajt magyarzati lehetsgeivel
szemben vlik vakk' A vallsllektanban teht megintcsak ugyanazokat a sziklaszir-
teket talljuk, amelyeken brmilyen pszicholgia ztonyra futhat. A vgs magyarzat
irnti vg;rtl elragadtatva knnyen tlpheti hatrait, s sajt feladatt szem ell
2I
tvesztve metafiziknak vagy fizio|ginak adhatja ki magt' gy egyik oldalrl sem
nyer semmit' st mindkt irnyhoz kpest vesztesnek bizonyul.
Mi a valls?
Mg ha elvben ateista is a vallsllektan, kzeli kapcsolatban kell, hogy maradjon
mindennel, ami vallsos. Feladatnak elvgzse rdekben engednie kell, hogy az
objekt v adottsgok, az el nem idegen tett hittel kapcsolatos elkpzelsek s magatar_
tsformk vezessk.
gy maga a cl teszi szksgess a valls definilst. Defin cin azonban nem
tisztn szavak elmleti sszeszerkesztst rtjk. Szeretnnk egszen a tapasztalatig
elnyomulni s ennek seg tsgvel meghzni kutatsi terletnk hatlrait. Meghat-
rozni annyit tesz, hogy etimolgiailag
,,elhatrolunk'',
a k nlkoz lehetsgek
hatrait megvonjuk, |eszogezziik' m mint minden emberi dimenziban, a vallsos
geogrfthan is van kzppont s van perifria' A kzppontot az a valls
jelenti,
amelynek kifejezsi formi szmunkra a legadekvtabbnak, nmagukhoz a leglrsge_
sebbnek tetszenek. A perifria azokat a
jelensgeket
foglalja magtba, amelyek a
kzpont hatsa alatt llnak, akr gy, hogy a kzppont fel irnyulnak, akr gy,
hogy tvolodnak tle; ezeket csak oly mrtkben nevezzk vallsosnak, amennyiben
valamely mdon a centrumra vonatkoznak. Ktsgtelen, hogy nem a pszicholgusnak
a feladata ilyen defin cik kidolgozsa' sokkal inkbb a fenomenolgusok vagy a
teolgusok. Mindazonltal a pszicholgus sem trhet ki a defin ci megalkotsa ell'
Defin cink inkbb behatrol
jelleg,
anlkl, hogy kizrlagossgra trekedne.
Vlasztsunk Thouless defin cijraa esett:
,,A
valls egy vagy tbb olyan emberf-
ltti lnyhez fuzd meglt s gyakorlati kapcso|at, akiben hisz az ember. A valls
teht a hitre vonatkoz elkpzelsek, rzsek s magatartsmdok rendszere.''
Szmunkra a
,,vallsos
rzsek'', r tusok s hitbeli elkpzelsek csak rszjelensgek'
Nem vonjuk ktsgbe olyan egyni vallsos bell tottsg ltezsnek lehetsgt sem,
amely nem kzssgi r tusban fejezdik ki; ppgy el tudjuk kpzelni aztis,hogy az
egyn gy vegyen rszt vallsos r tusokon, hogy ezek tulajdonkppeni rtelmvel
belsleg nem azonosul. m mind a vallsos ember szubjekt v, mind pedig a ltez
vallsok objekt v llspontja alapjn azt hisszk, hogy vallsos ind ttatsnak csak a
hittel kapcsolatos elkpzelsekbl, a hit gyakorlsbl s bizonyos rzsekjelenlt-
bol sszell komplex valsg tekinthet. Klnbz iskolk dolgo ak ki elmleteket
a valls lnyegrl, melyek az alapjtban vve bels illetve az alapveten kls valls
alternat vi e| ll tanak bennnket. F' Schleiermacher, W' J ames s R. otto azt
hittk, hogy a valls specifikus termszete az rzsek terletn keresend. Ezzel
szemben Durkheim a vallst elemi s ktsgk vl magasabbrend formiban egyarnt
hitbeli elkpzelsek, r tusok s intzmnyek egyttesvel azonos totta, melyek
trsasgot, kzssget hoznak ltre s amelyek 6ltal egy trsasg, egy kzssg
n
R. H. Thouless: An Introduction to the Psychology of Religion. London 196I,3. o. kv. old.
22
ntudatra bred. A klnbz meghatrozsokat azonban nemcsak alnyegt tekintve
bels s a lnyege szerint kls valls alternat vja ll tja szembe egymssal.
Kztudoms, hogy J . Leuba 48 defin cit gyjttt ssze a vallsrl; o maga pedig
mg kettvel toldotta meg a sort; m az objekt v ismrvekkel trtn megalapozs
lehetetlensgre val tekintettel vgl is lemorrdott a szintzisrl. jabban az
amerikai vallspszicholgus, W.H. Clark, egy 63 trsadalomtuds szakember krben
feltett krkrdsre egymstl oly mrtkben klnbz v|aszokat kapott, hogy az
egysges ts lehetetlennek ltszik. Az adott defin cik hol az rzk'l tapasztalst
meghaladbl, hol a kzssg fogalmbl, ho1 az intzmnyes tett hitelkpzelsekbl
indulnak ki' Az ilyen ellentmondsok azonban csak egy tlzottan pozitivista bell
tottsg ember szmta
jelentenek
nehzsget' Hiszen a meghatrozs egyben mt
rtelmezst is
jelent.
A hozz kapcsold
jelensgek
szntelen mozgsban a
defin ci kijell egy bizonyos terletet s megrajzolja a fbb vonalakat' A definils
minden esetben az
jelenti,
hogy egy alakzatot, egyetlen formt ltunk illetve vet tnk
bele a tbbrtelm vonalakba.
Defin cinkkal visszautas tjuk azt az alternat vt, mintha vlasztani kellene a
benssgessg s a kzssgi, trsadalmi vonatkozs kztt' A vallsos
jelensgek
e
ketts valsgra utal mind a vallstrtnet tanbizonysga, mind a pszicholgia s a
fiozfia antropolgiai kutatsainak emberkpe. A vallstrtnet valjban egyrtel-
mv teszi, hogy a valls sem egy idea pusztn elmleti valsga, sem pedig kultikus
praktikk objekt v rendszere' A valls sokkal inkbb al]kozs a,,szentte|'', az
,,istenivel'',
s a cselekvsv|aszt kveteli az embertl. A tallkozs trtnhet bels
felismersknt, szimbolikus vilgmegrts ltal, ltoms Vagy megvilgosods
kzepette. Ezatallkozs thatja a teljes embert, aki rzelmi s rtelmi lny, s aki a
szent eltt testi s rtelmi mivoltnak legbelsejbl ny lik meg. A valls gy rzsek s
gondolatok valami fel irnyul s struktur|t egszt
jelenti,
ahol is az ember s a
trsadalom eleven ervel bred r legmlyebb s legvgs lnyegre; ugyanakkor a
megszentelodtt hatalmak
jelenlvv
is vlnak ltala' A tallkozs s a tnyleges
vlaszads kztt id telhet el. J kob (Teremts 28) Imbanltta az r angyalt s
hallotta magnakazrnaka kijelentst:
,, n
vagyok azIJ r, atydnak' brahmnak
Istene, s Izsknak Istene.'. Veled vagyok s oltalmazni foglak tged.'' Amint J kob
felbredt, flelem tlttte el, s gy szlt:
,,Milyen
fIelmetes ez a hely...'' Fogta ht a
kvet, melyen feje nyugodott, emlkkknt felll totta, s olajat nttt r' A helynek a
Btel nevet adta. Az Istennel val
-lomban
s hang tjn trtnt_ tallkozs a
flelem s a gondoskods Istent nyilatkoztattakj szmra' J kob kultikus cselekedet-
tel s vallsi hsgnyilatkozattal vlaszolt erre
(,, gy ht az les" az n Istenem'').
Ms vallst pusokban nem elzi meg a
,,Szenttel''
val kifejezett tal|kozs a
kultikus cselekedetet, ellenkezleg, ez teszi lehetv az
,,isteni''
megkzel tst. A
r tusnak gyakorta aZ a sze epe, hogy az embeft beavassa a szent hatalomba, mely
mozgsban tartja az let s a ha|| krforgst s a nemzedkek folyamt. A r tus
tagolja szent rendbe az egynt s a trsadalmat'
jelli
ki a
jtkos
s a nz helyt.
Elfordul, hogy extatikus tszellemltsgben az ember minden rzkvel a ms-
vilgba vgyik, az egszen mst prblj a t|ni'
23
A klnbz kultura-t pusok ktsgtelenl alak tjk a bels s a kultikus-intzm-
nyes vallsossg viszonyt, st ez a viszony a klnbz trsadalmi formcikban is
meghatroz tnyez az egyn lelki fejldsben. A primit v trsadalmakban, ahol a
valls a
(kln-
va1y ne Eeti) csoport lnyegi elemt
jelenti,
az egyn vallsos Iett a
trsadalmi vallsformk alak tjk s tmogatjk. A mi nyugati trsadalmainkban a
vallsok egyszere univerzlisabb s individulisabb
jellegek'
A valls mindenek-
eltt a kommunikci, az lettel kapcsolatos szablyok s a kultikus cselekedetek
rendszerben van
jelen.
m mivel egyttal egyetemes is, s az egynt szemlyes
gondjai kzepette sajt tidvssgvel kapcsolatosan szl tja meg, hajlamos arra, hogy
a szubjektum egzisztencitlis ltt tlhangslyozza. Az egyni dntsnek s az etikai
bell tottsgnak itt oly nagy a szerepe, hogy az egyn minden kultikus megnyilvnuls
nlkl is meglheti vallsossgt. m ha az imdsgs az etikus cselekedet
-omint
a
vallsi odatartozs megnyilvnulsao- kevsb szimbolikus s intzmnyeslt is'
mgiscsak a vallsos gyakorlat megnyilvnulsa, s ekknt tbb-kevsb szocilis
viselkedsi formk kifej ezdse.
Amikor a klnbz tudsok egymssal sszeegyeztethetetlen llspontokat alak -
tanak ki a vallsrl, nem sajt mdszerk vezeti-e ket vgl is abban, hogy csak
azokat a
jelensgeket
ismerjk el vallsos megnyilvnulsoknak, melyeket tudorn-
nyos eszkzeikkel meg tudnak ragadni? gy rthetjk meg, hogy Durkheim, a
szociolgus a vallst szocilis
jelensgnek
tartotta, J ames pedig, aki szemlyes
dokumentumok ideografikus elemzsvel foglalkozott, az rze|mi kapcsolatok
klnleges kifejezodst |tta benne. A modern pszicholgia ezzel szemben
teljessgre trekv s dinamikus koncepcij a alapjn a szemly teljes felp tst ltja
benne. Freud, aki az elsk ka fogott az emberl dolgok teljessgre trekv kutat-
sba' vilgosan felismerte ezt. Nzete szerint a valls az egsz szemlyisgre kihat:
rzseire, hittel kapcsolatos elkpzelseire, magatartsformira; thai1a a szemlyisg
lelki letnek minden vonatkozst: flelmeit s k vnsgait, a trsadalomhoz s a
vilghoz fzd viszonyt, a halllal s a bnnel val tusakodst. Emiatt gykerezik
a szubjektum legsttebb mltjban, emiatt tapad rzelmi kpessgeinek legintimebb
s legtartsabb ktelkeihez, s ezrt
jelenti
a legnagyobb kih vst az rtelemszmta.
Rviden, ha ssze akarnnk egyeztetni minden megha rozst, melyet pszicho-
lgusok s szociolgusok a vallsrl megfogalmaztak, csak a
,,kpessgek
pszichol-
giinak'' meghaladott sztfor gcsoldsval tallnnk ismt szembe magunkat . Ezek
megprbltk az ember |nyegt egy-egy rszkpessge al besorolni, p|. az rte|em,
az akarat vagy az rze|em szempontjbl meghatrozni. Avagy annak a szerencstlen
ellenttnek esnnk ldozatul, amelyet a szociolgusok s behavioristk alkalmaztak
felos suk sorn, miszerint van benssges, befel fordu|, s van szocilis kapcsola-
tokban |tez ember. Nem ppen az mutatja-e az antropolgia fejldst, hogy
megmutatta szmunkra, mennyire a tarsadalom s a klnbz strukturk termke az
ember, olyanok, melyek eltte is megvoltak mr, s tl is lik ot, ugyanakkor az
ember ezekben az intzmnyeslt formikban bred nmagfua, s alkot trekvseivel
meg is termkeny ti ket?
24
Hasonlkppen
jrja
t az egyed belso vilgban is egymst az rze|em, az rte|em
s az akarat' dinamikus klcsnhatsban. Tanulmnyunk egyik legfbb clja ppen az,
hogy a valls klnbz elemei kzt fennll dialektikus viszonyt megprbljuk
feltrni. A valls mindig az egsz ember
,,esemnye'',
megnyilvnulsa, az a teljes
ember, aki egyszerre rzelmi s rtelmi lny, egyszerre individulis s ti rsadalmilag
meghattozottltez.
Valls s humanitrius misztika
Elttnk ll mg a feladat, hogy a vallsra vonatkoz defin cinkban tisztazuk, mi is
a tulajdonkppeni trgya a vallsosnak nevezett hitkpzeteknek, rzseknek s
magatartsmdoknak. A valls, mint mondtuk, az ember kapcsolata valamifle
emberfiilttivel. Fejtegetseink sorn hasznltuk mr a
,,szent"
kifejezst is. Az els
kifejezs erre az,'emberfiiltti'', mely egy filozfia eltti felismerst fejez ki' Az
,,isteni''
s
,,szent''.kifejezsek
azonban mr szorosabb kapcsolatban llnak a vallsos
aktus tulajdonkppeni trgyval, annak minden rzelmi s kultikus mozzanatva|
egytitt; s
jl
kifejezik azt a titkot, amelyre a vallsos aktus vonatkozik' Mivel
azonban az elragadtatott tlzsokra s tlzott benssgessgre irnyul szleskr s
igencsak ktsges trekvs a szent fogalmt atisztn evilgi kapcsoldsok krbl
teljesen kiszak totta, szksgess vlt a hittel kapcsolatos vallsos elkpzelsek
tfu gy tnak egyrtelmbb meghatrozsa.
Vallsnak aztav|asztnevezzik, amivel az ember az isteni va|sgra s mkd-
sre reagl, amennyire ez feltrrul' az embei vilggal szembenll mssgban. Mg ha
bizonyos vallsos trekvsekben uralkodik is az emberi s az isteni sszeolvaszts-
nak tendencija, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy csak ott beszlhetnk vallsrl, ahol
az isteni plus emberfltti vagy
-"metaftzikai
kifejezssel lveo- transzcendens
klnlegessgben
jelenik
meg. Hasonlkppen gy vljk, csak ott van valdi
transzcendencia, ahol a szent szemlyessgben
jelenik
meg: mint a tudat s az akarat
kzppontja. A szent vagy az isteni dvrtke az dvhoz akarat transzcendens
kzpontjhoz frlzd lmnyviszonyban
jelenik
meg. Bizonyra tbb, valjban nem
szemlyes elem vegyl a vallsos trekvsbe
-
pp gy mint az emberi szeretetbe is.
Am ppen ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy vallsllektannal foglalkozzunk;
az istenivel szemben megnyilvnul vgyak s flelmek az ember minden sztnksz-
tetst s rtelmi erejt ignybe veszik' De csak akkor beszlnk vallsrl, amikor a
lelki erk az emberen tlmutat, tbb-kevsb fiiggetlen kzppontot
jelent
isteni
fel irnyulnak. Ktsgk vl lesznek, akik gy vlik majd, hogy defin cinkat tlzott
mrtkben alrendeltk egy
_a
keresztny teolgia ltal sugallt
_fi|ozfinak.
Egyes
gondolkodk ugyanis gy hiszik, hogy a vallsos ember, ha tapasztalatait s lmnyeit
a vgskig kitg tja, tllp minden istenkpzeten s eljut abba az llapotba, amelyben
teljesen felolddik a tudat' Msok szerint a valls az letnek legmlysgesebb
hatalmaihoz val kapcsolds, legyenek ezek akr a gonoszsg stt eri. Azt kell
felelnnk nekik, hogy kutatsunk trgyul mi azt a vallst vlasztottuk, amely lnyege
szerint egy tbb vagy kevsb szemlyesnek vallott Istenbe vetett hit. A vallsosnak
25
nevezhet egyb tapasztalatokat s magatartsokat e kzpponthoz viszony tva
rtkeljk; megprbljuk megl|ap tani, hogy az istenh vk s az ateistk eme egyb
_
szintn vallsosnak nevezett
_
tapasztalatai s magatartsformi mifle klcsnha-
tsban llnak evvel a kzponti maggal.
A Pguy ta misztikusnak nevezett szenvedlyek, melyeket inkbb pszeudo-misz-
tikus elnevezssel kellene illetnnk, valamint azok, melyeket a szocializmus,
marxizmus, nacionalizmus, st szcientizmus nagy humaniti rius mozgalmainak is
hajteri voltak, vlemnynk szerint semmikppen sem vallsos
jellegek'
Nem
teljes tveds-e az ateista
,,humanizmusokat'' ,,vallsoknak''
nevezni? Szmunkra gy
tnik' hogy az emberi rtkekre val lelkes s etikus trekvsre pp megfelel nv a
,,humanizmus''.
Ezrt nem helyes a meggyzdses ateistkat vallsos embernek
nevezni. St azt hisszk, hogy egy ilyen
,,bekebelezs''
az tudatos llsfoglalsuk
semmibevevst
jelenten,
lelkiismereti dntsk egyrtelmsgnek megkrdjele-
zst_ ami semmikppen sem azir.ntuk val tisztelet megnyilvnulsa lenne.
A keresztnysg tnye
Mint kztudott, a nyugati vilg vallsos emberei klnbz fokban tartoznak a
keresnysghez. Ebbl szmunkra pszicholgiai szempontbl nem sztrmazik
klnsebb problma. Ezze| szemben, mint em] tettk, bizonyos teolgiai felfogs
ktsgbe vonja a vallsllektan ltjogosultsgt. Eztt tartjuk szksgesnek, hogy
kifejtsuk felfogsunkat a pszicholgia s a keresztnysg viszonyrl.
A pszicholgus (s
a keresztny pszicholgus nem kevsb mint brmelyik msik)
a keresztnysget sajtos hitformrnak tekinti' Figyelmen k vl hagyja a keresztny
dogmk trtneti s teolgiai igazsgnak krdst, s nem foglalkozik a kegyelem
hatsval az egyn magatartsra. Tekintetbe veszi azonban a keresztny dogmk
hirdette valsgokhoz fuzd lmnykapcsolat sajtossgt. Szmos vallsllektani
tanulmny f hibja az, hogy minden vallsos bel! tottsgot egy differencilatlan
vallsossg elre meghatrozott abs rakt elkpzelsbe knyszer t bele, anlkl, hogy
az egyes hitkpzetek specifikus magatartsfornrr it kln-kln tanulm.nyozn. Itt
egyfajta pszichologizls mutatkozik, mely gy kveti a llektant, mintha rrnyka
volna. m egy magatarts rtelme ppgy fgg a hitbeli realitsok elfogadstl, mint
e hit szubjekt v, individulis s szocilis feltteleitl. Ezrt igen fontos, hogy a hitbeli
elkpzelsek tnyleges tartalnrrt pontosan elemezzk s megllap tsuk, hogyan kzel t
hozzjuk az egyn, miknt engedi nmagt megkrdjeleni ltaluk, hogyan reagl,
miknt vdekezik, mennyire adja, mennyire
_
veszi vissza
-
nmagt, mimdon
vonakodik s bizonytalankodik.
Vajon annak, hogy a pszicholgus csak ritkn veszi tekintetbe a dogmatikus hir
kpzeteket s az |taluk kivltott magatartsmdozatokat, nem az-e az oka, hogy mrr
eleve inelisnak, a vallsos szubjektivits szIemnyeinek tartja kefl An' pedig, aki
komolyan veszi ezeket, egy-kettre titkos teolgusnak tartjk.
26
Ha a dogmahit problemarikjt vetjk fel, akkor minden szemlyes pszicholgia
alapvet nehzsgt rintjk. Az egyn a kultra s a trsadalom tkrkpe-e' avagy
ford tva, a trsadalom az individuum kifejezdse? Itt ismt a valls szubjektivista s
szociolgiai felfogsnak ellentte
jelentkezik.
A dinamikus llektan, mint mondtuk,
kpes ezt az an itzist tllpni, mert aZ embert e kt plus klcsnhatsban szemlli.
Egyetlen nyelvpszicholgus sem prblkozna csak a szubjektivitsra vagy k'tzrlag a
szocilis dimenzira alapoz-la vizsgldrri. Az jabb nyelvszeti iskolk ersen
hangslyozzk a nyelv autonmijt. J elkpes vilgot tr elnk a nyelv, melyet nem
vezetlretnk vissza sem a genetikus bels vilgra, sem trsadalmi normkra' Az egyn
belekapcsoldik ebbe a
jelkpes
vilgba, formlni engedi magt lta|a, ugyanakkor
beleviszi a teremt kreativits kristlyosodsi csompontjt is' Az igazi valls
hasonlkppen azokban az sszetett kapcsolatokban l, amelyek sszekapcsoljk az
egynt a trsadalommal s e hitbeli elkpzelsek s r tusok vi|gva|, s amelyek
ugyangy tartoznak a trsadalomhoz, mint az egynhez. Ha a pszicholgus a vallsi
dogrnk tnyleges valsgt ztrje|be teszi is, azoknak az a|apvet ktelkeknek,
melyek az individuum' a trsadalom s a dogmatikus rendszerek kztt vannak,
klns figyelmet kell hogy szenteljen'
Egye teolgusok
-
egszen eltr kiindulpontok a|apjn
_
elvitatjk a vallsllek-
tantl azt a
jogot,
hogy keresztny
jelensgeket
kutasson. K. Barth
-oe
ponton Luther
egyik tzishez lreno_ a keresztnysget s a vallst radiklisan szembell tja
egymssal. Nzete szerint a kinyilatkozta s s Isten kegyelme flslegess teszi a
vallst; Isten adomnyhoz viszony tva a valls tiszta hiteltelensg5; a kinyilatkoztats
a vallst az ember s Isten kztti legnagyobb minosgi eltvolodsnak tartja. A valls
csupn emberi m. Az igaz va||st csak akkor lehet felismerni, ha az ember elford tja
tekirrtett az emberrl, az lelki s szellemi struktrirl, s egyedl Istenre s az
mvre tekint. K. Barth tlett a vallsllektanrl kt okbl is elutas tjuk: az els
pszicholgiai llsfoglalsunkkal fgg ssze, a msodik
jl
meggondolt teolgiai
drrts eredmnye. Fleg attl tartzkodunk, mint korbban is eml tettk, hogy az
egsz vallst a termszetes ember dimenzijba helyezzk, abba az sszefggsrend-
szerbe' ahogy a llektan gondolkodik az embenl' Msodsorban meg vagyunk
gyzdve arrl, hogy a keresztny-termszetflttisg nem sznteti meg az emberben
azt, ami vallsos, hanem sokkal inkbb bepl ebbe, s ennek trekvseivel mg akkor
is frigyre lp, ha azokat megtiszt tja s felemeli. A vallsllektan trgya nem pusztn
az istenit keres ember sttben tapogatzsa' hanem felismerhet minden olyan
formban s mdban is, amelyeken keresztl eleven kapcsolatba lp Istennel, aki
egyarnt megjelenik az rzkj, az etikai valsgban, valamint a sz valsgban.
Maguk a keresztnyek sem vonhatjk ki magukat ez all: abban a pillanatban,
amint gy rzik, hogy az eredeti ige szl tja meg ket egy adott trtnelmi idoben,
egsz embersgkkel kell az ige fel fordulniuk. A hit aktus a termszetesen nem
mentes azemberitl; enlkl ezateltnem lenne egyni teljes tmny is. Az ember nem
pusztn res edny, melyben csak visszhangzlk az ige s melybe leszll a kegyelem.
5
K.Barth: Die kirchliche Dogmatik. VV3. kotet, Znrich 1959.
27
Sokkal inkbb az trtnik, hogy az ember szubjekt v cselekvse lta| az Isten mint
olyan, nmagban az ember Istenv |esz' Az ember s Isten igje kai a|apvet
sszhang a szellemtudomnyok szmra visszavonhatatlan
jogot
ad
-"klnskpp
a
hit szemszgbl nzveo_ a keres nyek vallsos bell tottsgnak sajt perspekt _
vik s zerinti tanulmny ozsrr a.
A dinamikus llektan ignye
A teolgia s a pszicholgia vitja valamelyes ttekintst nyjt bevezetsnk
problematikjr| s knyvnk felp tst is meghatrozza. A vallsllektan a vallsos
tnyek tudomnya, a konkrt ember s az vlasz ana, amlt az isteni megnyilvnu-
lsnak tart. Nem akarja sem a vallsfilozfia, sem a teolgia helyt elfoglalni. gy
nem is olyan tfog magyarzat, melynek az a clja, hogy a vallsos cselekedet
lehetsgeinek feltteleire vessen fnyt. Ugyan gy nem is teolgia; mivel a vallsos
aktust nem a vallsrl szl isteni ige alapjn tli meg, hanem az ember vallsos
vlaszt vizsglja termszetes s kulturlis vilgban; a tapasztalathoz kttt ember
vlaszt, aktt t meg tjrnak az sztnk, s aki a szent hatsa alatt is ||; az embert,
akJ az istenit szksgszeren emberi elkpzelsekbe ltzteti, hogy hitbeli cselekede-
tekkel azonosulni tudjon vele; vgl azt az embert, aki tapasztalatait s hitbeli
elkpzelseit bep ti viselkedsbe s valamely vallsos intzmnyhez csatlakozik
-
akr egy mr meglvhz, akr a maga alap totthoz' Ebbl addik knyvnk tagolsa.
Ez megfelel a pszicholgirl s a vallsrl alkotott dinamikus felfogsunknak. Az
ember eredenden ugyangy nem va|Isos, ahogyan nem et7kus s nem is politikus
lny. Azonban ilyen lnny vlhat. Minden valamireval vallsllektannak genetiku-
san, fejlodsben kell gondolkodnia. Nem tisztn azid tekintetben, mintha a felntt
csak a gyermekbl lenne megrthet, hiszen ennek ellenkezje is igaz: a gyermeket is
csak a felnttbl rtjk meg. Az igazi genetikus pszicholgia strukturlis
jelleg.
Komplex lnny olyan mrtkben vlik az ember, amilyerr mrtkben klnbz
nzpontjai strukturldnak: a tapasztalatok' snk, rzsek, gondo|atok' dntsek,
a
,,valdi''
betrse vilgba s az
,,EgSzen
ms''
jelenlte.
Ezrt a knyv els
rszben azt szeretnnk vizsglni, miknt valsul meg a vallsos bell tottsg e
szintzise. A szintzis a fejlod szemlyisg trvnyszersgei szerint
jn
ltre; ez a
szemlyisg az nkntelentl halad a szndkos fel, a kzvetlentl a tudatos
meggyzds irnyba. Ezrtkutatsunk els rsznek lpcsfokait a vallsos genezis
fej ldsi fokai hatro zzk meg'
A msodik tsz
_"a
fogalom technikai rtelmben vetto_ genetikus vallsllektan
nhny kvetkeztetst || tja egyms mell: az ember vallsoss - vagy ateistv -
vlsnak trtnett vzol1a fel a nagy letszakaszoknak
-oa
gyermekkornak, az
ifikornak, a felnttkornak"_ megfelelen. Ez a genetikus ttekints nem
jelenti
az
elso gerretikus tanulmny pusa ismtlst, hiszen a gyermek a maga mdjn teljes
szemlyisg, mivel minden letkorban egyttesen hat az sszes lelki tnyez. A
klnbzo elemek s ezek fejldsi strukturldsa szerinti folyamatos hangslyelto-
lds azonban a felntt mg mlyebb megrtshez fog vezetni. Mivel a felnttek
28
vallsos lete pszichikai trtnet kvetkezmnye, csak egy genetikai tanulmnyban
trtn megvilg ts kpes a magatarts valdisgnak vizsglatra. Msrszrl a
felntt s a gyermek szembell tsa szksges elemekettr fel ahhoz, hogy a gyermek
termszetes vallsossgra, valamint ennek valdisgra vonatkoz, gyakran feltett
krdsekre v |aszt adhas s unk.
Vgezetl megeml tjk, hogy majd egy ksbbi ktetben fogjuk a dinamikus
pszicho|gia harmadik nzpontjt megvilg tani: a val|spatolgiai vonatkozst'
Nem a kros
jelensgek
listjt fogjuk a lelkigondozk s nevelk el trni, nem is
affle diagnos ikai sszefoglalst ksz tnk; a vallsos magatarts klnbzo
torzulsain keresztl sokkal inkbb azok'ra az elemekre szeretnnk rrtall.r:ri, amelyek
minden normlis rendszernek is rszei. A kros lelki
jelensgek
mindig a v|tozs
megmerevedst trjk elnk, ami a nem szublimlt elfojts miatt dezintegrIdott.
gy azza| a cllal vizsgljuk majd a vallsos fejlods patolgis vonatkozsait, hogy
ezItal a normlis strukturlds folyamatrl kaphassunk tisztbb kpet.
29
ELSO RESZ
A tapasz tatatt| a vallsos bell tottsgig6
u
A
,,bell tottsggal''
ford tjuk az
,,attitude''
fogalmat
[a
ford. megj.].
30
Korbbi idkben a valls ugyanolyan magt| netdrrek tlint az emberek, a kultrk
szmra, mint a tapaszta|ati valsg. Csak a modern filozfia s az antropolgiai
tudomnyok tettk problematikuss. Annakidejn a valls althat termszetes alapja
volt. Korunk szelleme olyannyira megvltoztatta ezt az Ilapotot, hogy a szellemtu-
domnyok gyakorta teszik fel maguknak a krdst, rni is a helyzet nem is elssorban
Istennel, hanem a vallsossggal, a vallsos lelklettel, mivel ez az emberi egziszten-
cia egyik legkifrkszhetetlenebb rejtlye.
A tennszetes hitnek s a harcos megkrdjelezsnek ebb| az ellenttbl arra
lelret kvetkertetni, hogy egykor a valls minden dntst mege|z hitet, Vitlis hitet,
zavartalan bizonyossgot
jelentett.
Abbl a szvetbl szttk, me|y az embert nnn
letvel, a trsadalommal s a vilggal fonja egybe. Maga a vilg nyitott utat magtl
rtden a tlvilg fel'
A
,,tapasz alat''
fogalma
jl
kifejezi a szent
jelenltnek
ezt a kzvetlensgt. A
,,vallS''
sz egybirnt azt a termszetes ktelket
jelli,
ami az embert s a trsadal-
mat ltnek forrsval kapcsolja ssze. Az emberr vlst s a kultrt ural kt plus
-
a vilgbarr lv vitlis lt s a vilgtl, embertl val tudatos elklnls feszlt-
sgmezejben foglal helyet a vallsos krdsek s formk egsz labirintusa.
A valls, ppen gy mint a szemly s a kultra, dinamikus s fejld valsg;
ezrt ltja a konkrt bell tottsg pszicholgia fe|adatnak, hogy ebben a trtneti
tvlatban tanulmnyozza a vallst. Csak a
jelen
tnyeinek a trtnelem vallsos
tanbizonysgaival val sszevetse teszi lehetv, lrogy kpesek legytink megragadni
a mai vallsos bell tottsgok vagy ppen a hittel szembeni ktkeds s az ateizmus
l forrsait.
A valls llektani gykerei sokflk: flelem s a tlvilgba vetett remnysg, a
vilg s a lt titka feletti csodlkozs, kzvetlen tuds s a mindensgben val
rszeseds, brrtudat..' Hasonlkppen s aZ elbbieknek megfelel mdon klnbz
elemekbl tevdik ssze az l hit tartalma is: fiiggsgi, s tiseletrzs,bizalom, a
lt rtelmnek keresse, a vdettsg rzse' flelem a vil'g idegensge miatt'
Mindebbl morfolgiai tanulmnyt rhatna az ember s oslyozhatn a klnbz
vallsi t pusokat.
Sajnos tlontl kevs a vallsos formkrl sz| pozit v munka althoz, hogy seg t-
sgkkel tipolgit alak tsunk ki. Br rmennyire rdekes lenne is azonban ez
-
kn1vnk els rsze inkbb a vallsos illetve azateista bell tottsg bels feszltsge-
ivel fog foglalkozni. Hiszen a vallsos bell tottsg a vltozs' nvekeds gymlcse.
Ennek a ltlmnynek s ltszervezdsnek megrtsre irnyul trekvsnk
knyvnk kzponti vonulata'
Mirrdazonltal a valls genezist nem szeretnnk azonos tani az idbeni kialaku-
lssal. Ezrt nem vrhatja senki, hogy knyvnk els rsze a vallsrl szl
_oa
gyermekkel kezdd, a felnttel folytatd s az aggastynnal vget r"_ genetikus
tanulmny legyen. A gyermek tlsgosan kplkeny lny s tlsgosan ms
jelleg
ahhoz, hogy vallsossgt a felntt vallsossg alapjnak tekintsk. Az az alakuls,
rnelyet szemllnk, egszen ms ez a vallsos bell tottsg klnbz sszetevinek
31
dinamikus kapcsolatrendszervel szvdtt egybe' Ennek a rendszernek az els eleme
termszetesen a vilgnak tlvilgra utal
jelknt
val rzkelse, amely egysze Te
transzcendens s
jelenval'
A valls egy hitre vonatkozkpzetkivirgzsa, amely a
v1lg szlelsbe ereszti gykereit, de virgja mr mshol, msnak ny lik. A vallsos
struktrrrak ezt az els mozzanatt a
,,tapaszta|at"
kifejezssel illetjk s egy olyan a
vilgban gykerez valsgot rtnk rajta, melyet Isten vagy az isteni rejtjelezett
zeneteknt rtelmeznk.
Az let esemnyei arra sztnzik az embert, lrogy klnbz' szoros kapcsolat-
formkat alak tson ki Istennel. A
jelen
vilg dolgaival val szokott kapcsolatt
vlsgok s rmk
jellemzik,
melyek vi|gosabbarr s szintbben szrevtetik vele
azt, ami a kzvetlen tapasztalati vilg tls oldaln ltezik' Flelem, szksg, bn, a
hall fenyegetse.'., e hatrhelyzetek a legtbb esetben ers tik a vallsos letet. S
ebben mr nem a vilg isteni
jelknt
val szlelsrl van sz, sokkal inkbb arrl,
amit a clirnyos lelki rzelmek mentn bred imdsgnak nevezhetnk.
Az ember kri Istent, mentse meg t vagy lljon mellette az |etben. A vallsos
bell tottsgot ez esetben egszen konkrt mot vumok uraljk. Ezeknek az esem-
nyeknek szenteljk a
',Vallsos
magatarts mot vumai'' c m msodik fejezetet. Arra
a tnyre val tekintettel, hogy ezeket a mot vumokat gyakran a valls pszicholgiai
magyarzatra hasznljk, ebben a fejezetben a kvetkez elvi krdst is meg kell
vlaszolnunk: vajon ezek a mot vumok tnyleg magyatzatot adnak-e a vallsos
magatartsra?
Ha az szlelt vilgbl valami rnyitja az ember szemt a vallsos dimenzira,
akkor az a szlkp: ez kzel hozza szmra az isteni szemlyt. A szlk kpe az
rzkelt vilg elemeivel egyetemben Istent szimbolizlj a, s hozzjrul a vallsos
struktra kialakulshoz. A szlkp radsul dinamikus
jelleg
is, nyilvrrvalsart
nem tekinthet csupn Isten reprezentcijnak, de mintegy dinamikus hordoz-
anyagknt rajzoldik be|e az ember lelkbe, kt alapirnyt adva a vallsossgnak. A
valls eme fejldsi tjt mutatja be
_a
rszmotivcikbl kiindulva- a harmadik
fejezetnk'
A negyedik fejezetben a vallsossg alakulsnak imnt felvzo|t hrom momen-
tumt foglaljuk majd ssze; gy meglthatjuk, mi is
jtszdik
le konkrtan az
emberben. Haigaz is, hogy a valls kezdettl fogva_oazazmr a vallsos megtapasz-
tals sorno- teljessgben
jelen
van, ezze| mg megmarad kih vsnak, amire
vlaszolni kell, s igazsgnak, amelyet fel kell fedezni. olyan mozgs ez, me|y maga
rja el azirnyvltoztatst nmaga szmra.Ezrtvan szksg arra, hogy dinamikus
sszetevit kutassuk: a konfliktusokat, az ellenl|sokat, a megtrst, a pldakpekkel
val azonosulst, a szemlynek a r tusban val egyeslst, a vilgnak a szemlyesen
vllalt hit fnyben val rtelmez ,st.E' fejezetnek a
,,Vallsos
bell tottsg'' a c me: a
bell tottsg kpzete mr nmagban utal a szemly sokrtsgre. Az utols fejezet a
vallsos fejldsnegat v iltjtt, az ateizmust mutatja be. Ha visszatrnk azokra az
ellenllsi mozzanatokra, melyeket a vallsossgra val megh vs kivlthat, s
ekzben igyeksznk arra is rmutatni, hogy a vallsos bell tottsg nmegvals tsi
trekvsben mir eleve magbanhordozza az ateizmus cs n jt.
32
ELSO FEJ EZET
A vallsos tapasztalatrl
A legtbb nem h v ember gy vli, a vallsos ember vallsos tapaszta|at birtokban
van s gy gondolja, az istenivel ll kapcsolatban, s ez szntelenl tizeneteket kld
neki. A nem h v ember amaga rszrl a gondolja, azrt nem tud hinni, mivel ez
az istentapasalat nem
jutott
oszt|yrszl. Bizonnyal vannak h vk' akiknek Isten
valsg, mita megtapas altk ot;
jelenlte
ellenllhatatlanul beljk ivdott
_
bels
bkessg vagy villansnyi megvilgosods ltal, mely fellrl megnyitva a vilgot
hirtelen kitg totta ltk kereteit, esetleg ppen Isten csods gondoskodsnak
megtapasztals a kvetke ztben.
A h vk azonban
jobbra
gy ltjk, hogy a nem h v embernek igen ktilns
elkpzelse van a hitrl,ha azt a vallsos tapasztalattal kti ssze. Ezt atapasztalatot
ugyanis esendnek s csalknak tartjk; nem b znak benne s elutas tjk. Nzetk
szerint hitk nem lel benne valdi tmaszt'
Ennek a vlemnyklnbsgnek megvan az oka. A vallsos tapaszla|at ktrtelm-
sgrol tanskodik
-
olyan ktrtelmsgrl, ami maga is ketts valsg kvetkezm-
nye: egyrszrl nem ltezik olyan rtelmes gondolkods, mely elismern a vallsos
bell tottsg ltjogosultsgt mindennem vallsos tapasztalat h jn; msrszrl azok,
akik ismerik az i|yen tapasztalatot, vallsos cselekvskben tl akarnak ezen lpnl Ez
abbl addik, hogy a vallsos tapasztalat egysze Te elengedhetetlen s tkletlen,
egyszerTe garancija a valsgnak s hordozja az ill,zik:lak' egyszerre tulajdon s
elidegeneds. H v felnttek kztt vgzett felmrsek
-omint
ksbb ltni fogjuk'_
azt mutattk' hogy ppen azok, akik a vallsos tapasztalatot tagadjk, beltjk: nem
kpesek olyan hitbeli tnyek elfogadsra, melyek tapasztalatuk krn k vl esnek.
A vallsos tapasztalatot az inacionalits alapvet ktrtelmsge hatja t. Mai
kulturlis helyzetnkben nem alaptalanul krdjelezik meg s kutatj'k ugyanakkor a
legintenz vebben az ember rze|emvi|gt. Ugyancsak nem vletlen .V sem, hogy a
modern teolgia nem tallja helyt kt alapvet irnyzat kztt: az egyikkizr|ag az
emberi tapasztalatban kinyilvnul hatalomra p t, a msik egyedl az isteni ige
kinyilatkozt atsr a tmaszkodik'
Ebben a fejezetben legfbb trekvsnk vallsos tapasalsban rejl ktrtel-
msgek feltrsa. Krdezheti az ember, vajon kzs-e a gykere mindazoknak a
tapasztalatoknak, melyeket a
,,vallsos
tapasztalat'' kifejezssel illetnk? Mindig
ugyanarrl van-e sz a klnbz kulturlis vi|gokban? Hiba is keresnnk apriori
meghatrozst'Eztt e!bb elemezni fogjuk a vallsos tapasalat klnbz formit,
hogy azutn feltehessk a krdst, kzs gyjtpont irnyba tartanak-e.
33
Elszr is azt akarjuk ltni, hogyan szletett meg a vallsos tapasztalat krdse,
milyen szellemtrtneti szituciban bukkant fel. A terminus bizonyos teolgusoktl
s filozfusoktl ered, akik a
jelen
korszak kezdetre hatottak. Nluk fedezhetjk fel
problematiknk kezdeteit; engedjk, hogy sztnzzenek bennnket, ugyanakkor
sikertelensgeikbl vonjuk is le a tanulsgot.
Ezt kveten az archaikus kulturk vallsos tapasztalatainak etnolgijra s
vallsfenomeno|gi4ra szeretnnk krdezni' Kt mot vum is feljogos t bennnket
aITa, hogy a pszicholgia egyik peremterletre lpjnk: egyrszt a
vallsfenomenolgia a vallsos megtapasztalsnak olyan elemzst hagyta rnk,
melyet azta is gyakran hasznlnak pldaknt, msrszt a vallstrtnet ugyancsak
megmutatta, hogy a korai vallsos tapasztalatok olyan kulturlis sszefggsek
kzepette szlettek, melyek mra elti ntek. Ezek a kutatsi eredmnyek hasznosak
lesmek az aktulis vallsos tapasztalatok krvonalazsra irr nyul trekvseink
szempontjbl, a mai ember ugyanis mltja |t hatfunak felidzsvel egytt
jobban
megni magt.
A harmadik szakaszban a mai vallsos tapasztalatrl rt nhny pozit v tanulminyt
fogunk nzri, anlkl azonban, hogy mondanivaljukat elre meghattontnk.
Kritikai megfontolssal tesszk fel a krdst, vajon nem ugyanabbl az alapmegrzs-
bl szfumaznak-e a tegnap s a ma klnbz vallsi formi. Ez persze semmikpp
sem puszta szprbaj; sokkal inkbb arra treksznk, hogy felismerjk azt a szellemi
s rzelmi belso mintt, amely az ember sztmra meghatrozza a vilgtl Isten fel
vezet mozgsi irnyt.
Mieltt elkezdennk ezek ttrgya|st, vezrtonalknt nhny rvid defin cit
e nl tnk.
A tapasztalat
A
,,tapasztalat''
sz
-
ahogy a nmet
,,Erfahrung'',
a holland
,,ervaring''
s a francia
',exprience''
kifejezs is
-
mind a tuds empirikus, mind pedig kzvetlen sszetevit
visszaadja. Az etimolgia egybirnt
jellemz;
az
,,Erfahrung''
fogalma uryanis
eredetileg (pl. esy orsgon val) ntazst
jelent,
kzvetlen rintkezs tjn trtn
felfedezst, s a sz.erzett tapasztalatok birtoklst. A franciban az
,,exprience"
terminus fkppen a kpessgek gyakorlsa lta| trtn szellemi elsajt tst
jelenti
(pl. szakmai tapasztaIat' fldrajzi tapasalat...)' (A rnagyat
,,tapasztalat''
fonvnek
illetve
,,tapasztal''
ignek a tapintshoz, teht a kzvetlen rintshez, rintkezshez
van kze; ebbe az irnyba mutatnak szinoninri i, mint pl. a taPaszt, tapos, tapod,
tapogat, stb. igk is. E. K.)
A sz teht olyan tudst
jell,
mely a dolgokkal vagy az emberekkel trtn gya-
korlati rintkezs eredmnye. s valban, technikai rtelemben vve ez az ||and,
alapvet rtelme a tapasalat fogalmnak. gy rti az ismerete|mlet
-obels
vagy
kls"- tapasalaton azoknak az rvnyes felismerseknek az sszessgt, melyeket a
vilgrl mint a szellemen k vl ltez
jelensgrl
szerznk. Itt is a megismers
34
empirikus sszetevit fejeziki a fogalom. Mind a filozfiban, mind a pszicholgi-
ban
,,az
tzkels tnyt
jelli,
amennyiben ez nemcsak egy tmeneti
jelensg
vonsait viseli magn, hanem tg tja s betIti a gondolkodst''7. A tapaszta|at mg
Kant szigor defin cijban is a valsggal val kapcsolatot fejezi ki, amely ugyan az
rtelem apriori kategriin keresztl strukturldik, tartalrni t azonban a
jelenval
dolgok rzkelse ttplJ ja.
A pszicholgiban atapasz1a|at egy minsgileg differencilt
jeleket
s
je|zseket
kibocst vilgbl rkez
jelentsek
s rtkek megismersi mdja sztns vagy
rze|mi megrts |tal. Az a spontn, nkntelen8 folyamat, amelyben az ember
megszl tottnak tzi magt: megszl tottnak a vilg, valame|y trgy avagy valaki mis
lta'l.'
' A. Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie.Prizs 1947,3o9. o. f
'
A szt abban az rtelemben hasznljuk, anit az akaratlagos
[le
volontaire] tudattalanul
mindig e!.felttelez: az emcikat, sztnket stb. V. P. Riccoeur: Philosophie de Ia
volont: l'e volontaire et I'involontaire.Ptizs 1965.
35
I. A tapasztalattmja az jabb vallsos
irodalomban
Az irracionlis felfed ezse
Bizonyra a nyugati gondolkods
jellemzje,
hogy vszzadokon t ttetsz valsg-
fogalom megragadsra trekedett.Ez a trekvs az n s a v1|g radiklis tudatos t-
sra els izben a grg ftlozfilban s tudomnyban bontakozottki. A grg kultra a
hatodik szzadtl kezdv e kzdtt azzal, ho gy az ezer formban
j
elenlv irracionlis
az rtelem vilgossgba kerljng.A vallsos gondolkods is
-omely
az archaikus
korban mindentt
jelen
volto_ tel tve volt az istenit krlleng mis riummal, amely
a dionszosz transzban Pythia mmorban vagy ppen az lmokban mutatkozott
meg. Platn azonban arra trekedett, hogy a vallsos ksztetseket s azok nrrgikus-
misztikus varzslatt az rtelemnek rendelje a|. Ez a racionlis megv1lg ttsra val
torekvs tovbb folytatdott a keresztny gondolkodsban s a nyugati filozfiban. A
modern idk viszont az elfelejtett irracionlis kezdetekhez val visszatrsen
munklkodnak. Hegel, Nietzsche, az letfiozfia, aZ egzisztencializmus s a
pszichoanal zis mind tele vannak az egzisztenc\t tplI s that irracionlis
kifiirkszsre irnyul k srletekkel' Bizonyos, hogy minden gondolkod friyt akart
der teni azok'ra a stt hatalmakra, amelyekbl az emberi egzisztencia kibontakozik, s
az rte|em krbe kiv nta vonni ket' Ekzben azonban az rtelmet kiterj esztett k s az
irracionlishozfzddialektikuskapcsolataivalegytt eztkutattk
i
A modern kor vallsos tapaszta|at al kapcsolatos rdekldse'az ezen tapasztalat
hangsll nyer, kiterjesett rtelmi rszvel fiigg ssze, annak sszes ktrtelms-
gvel, zavarossgtval, de felfedezseivel is. Legjabban egsz f1lozfiai s teolgiai
trad ci alakult ki, mely a valls befogad, rze\mi arculatra he|yezte a hangslyt s
az rtelem alapvet szerept kevesebbre rtkelte' Ez csatlakozoIl a racionalisztikus
vallskritikhoz, melyet mr Kantnl megtallhatunk. A kanti kritika valjban
a|sta a vallis racionlis a|ap1rt, s megfosztotta azt a szenttel val minden kapcsola-
u tl. Kant szerint
,,a
vallst az tte|emhatrain bell'' emberi etikra lehet visszave-
zetni, mely eszkatolgiai igazsgossgra irnyul vallsos remnysgben folytatdik;
hasonl kritikus ltozzllst tallunk szmos keresztny gondolkodnl is.
Ebben a vallsos gondolkodsban szklkd korban a modern filozfusok felfe-
deztk a vallsos rzletet' IdzziJ .k azt, akj elind totta a vallsos tapasztalat fi|ozft-
jnak
hagyomny+t, Friedrich Schleiermachert' I799-ben ezt rta: A valls lnyege
''nem
a gondolkods' nem is a cselekedet, hanem a ltsmd s az tzs''.lo Vagy
,,A
o
v' F. Dodds: las Grecs et l'irrationnel Prizs 1965; angolul: The Greecs and the krational'
Berkeley, 1951.
'o F' schleiermacher: ber die Religion. Gttingen 1967
,49.
o.
36
jmborsg (...)
klzrlag nmagban vve sem nem tuds, sem nem tett, hanem az
rzs irnyultsga vagy a kzvetleniil tlt tintudat meghatrozottsga"'|1
,,A
valls a
vgtelensg rzkelse s zlelse'',lz az abszolilt fiiggsg rzse. A valls igazsg a
termszetben tiikrzd vgtelennel val erysgnk tudata, benssgessgben
megnyilvnul kzvetlen nmagunknllevs, melyet nem az rtelem s nem az akarat
kzvet t. Igy a
,,dogmk''
mint racionlis vallsi elkpzelsek is csak az 'lta|uk
kifejezett lelkillapotok terletn igazak. Schleiermacher a vallst az rziJ |elre
reduklja. Ettl a szubjektivizmustl el kell hatroldnunk; szi munkra az tzs mr
nem a tapasztalat no mat v formja. Mindazonltal Schleiermacher flfedezte
_
mgha pontatlan fogalmakkal
jellte
is_ azt a szubjekt v s reflexit megelz
kzppontot, amelybl a valls kibontakozik. Ezlta| sajtos terletekre irnyitolla a
kutatst: a vallsra, amennyiben az nem objekt v s egyetemes gondolkods, hanem
eleven tapasztalat s emberi va|sg, rzelmi s testi-lelki |tez. Termszetesen a
vallsos gondolkodsnak ez a kiterjesztse is szerencstlen kvetkezmnyeket vont
maga utn. gy * els vallspszicholgia tlsgosan is a benssgessg introspekt v
kutatsra szor tkozott, s ezzel annak az ateista kritiknak egyengette az tjt, me|y
Feuerbach humanizrnusval kezddtt s Freudnak a motivcikrl rt tanulmrnyig
tart. Mindazonltal alapvet krdst vetett fel: mi Isten
jelentsge
az ember sztmtra?
Tudatosodott, hory az l vallsossg nemcsak fogalmakban vagy etikai gyakorlatban
l, hanem a szemlyes benssgessgben is.
A valls fenomenolgt$a
A vallsfenomenolgia is
-'lljon
akr trtneti, aki r filozfiai hats alatto- gyakran
lttott az iStenihez fuzd irracionlis viszonyt, a
,,numinzummal''
val tallkozst a
vallsban. R. ottol3 a kanti filozfrbl kiindulva eleve flll tja az irracionalits
tapasalateltti kategrijt mint a szent irnti rzk lehetsgi felttelt. Isten s a
llek kanti szempontb| nzve iires kategriinak sajtos tartalmat ad azltal, hogy
sszekapcsolja ket azokkal az rzkleti tnyekkel, amelyek a mi rzelmi formink s
a vilg kapcsolatbl szrmaznak. Az ember rzelmeinek apriori fornuival vesz
tudorrr.st a vilgrl; a szenttel kapcsolatos velnk szletett tzk megvilg tja az
szlelt vilg isteni tulajdonsg ait s az istenidenak tartalmat ad. igy az ember intuit v
s rzelmi mdon a fldi vilg szimbolikus formiban Isten titkt ragadja meg,
hasonlan ahhoz, ahogy intuit ven s rzelmileg rzkeli a szpet.
Gondolkodk egsz sora rta le s mly tette el a szentnek s a numinzusnak ezt
az si tapasztalat. Pldaknt eml thet Fr. Heiler, J . Geyser, E. Durkheim, N.
Sderblom, W. Schmidt, M. Scheler, J . Hessen, M' Eliade. Mindnyjan a meglt
vallsossg sajtossgait akartk megmagyarnli, melyek nem vezethetk vissza sem
a vilg racionlis rtelmezsre' sem a tkletesedsre irnyul akaratra /I(ant
,,szent
'' F. schleiermachet Der chr stliche Glaube.3.S
't
Schleiermacher Religion. i. h.51. o.
''
R.otto: Das Heilige. Mnchen 1963.
37
akaratra"l. Ezek a gondolkodk nagy hatssal voltak a vallspszicholgira: mind a
vallsos bizonysgttelek elemzshez hasznlt mdszerkkel, mind azza|, ahogyan a
vallsllektan specifikus terlett a vallsos tudatra s magatartsra korltozva
elhatroltk. Egyesek a vallsos tnyllsok szigor rtelemben vett fenomenolgiai
anal zisnek szenteltk magukat, m sok azt az utat vlasztottk, hogy a trtnelem
vallsos bizonysgait, bizonysgtteleit rjk le. Max Scheler, akit Husserl kpzett
fenomenolguss, Az emberben Iv rk tulajdonsgolcrl cim munkjban
megllap tja, hogy a vallsos tudatnak megvan a maga ereje, evidencija. Megvan a
maga trgya, mely minden ms
-oakr
metafizikaio- megismersi forma szmta
hozzfrhetetlen s csak a vallsos aktusok eltt trul fel, melyek nem vezethetk|e az
emberi szellem egyetlen msik kpessgbl sem. Ebben az rtelemben vve minden
valls vgs forrsa kinyilatkoztats, de nem trtneti, hanem termszetes' amely a
klso s bels (s gy mindenki szmrahozzfrhet) vilg sosem vltoz adottsga-
iban van
jelen.
A vallsos aktus a legkzvetlenebb s a legsibb az emberi szemlyi-
sgbenla; megelzi az emberi szellem minden ms megnyilvnulst s megalapozza a
szemlyisget mind pszicho-genetikus szempontbl' mind ltezsirtelmben.'' Ltni
fogjuk, hogy Scheler fenomenolgiai elemzse egybevg a szociolgiai s vallspszi-
cholgiai tanulm.nyok tapasztalati tnyeivel. Az ember eredenden vallsos, mind
fiiggsgnek kzvetlen megfapasztalsa, mind az t krlvev titok tlse okn. De
azonnal felmerl a krds: a kulturlis fejlds nem azon munklkodik-e, hogy
meghaladja a kzvetlen vallsos tudatot? Nha gy tnik, hogy civilizcink oly
mrtkben vals tja meg nmagt, amennyire kiszabad tja nmagt ebbl az eredeti
vallsos fiiggsgbl. Hogyan llunk ma azza| az alapvet vallsos tapasztalattal,
amelyet Scheler prblt meg elemezni?
Utaljunk mg kt msik szerzre is, akik a valls trtnelmi bizonysgainak tanul-
mnyozsval
jrultak
hozz
jelents
mrtkben a szenttel kapcsolatos tapasztalat
gykernek megrtshez' M. Eliade a vallsos
jelensgeket
szimbolikjuk, vltoza-
taik s szerkezetk szempontjbl tanulmnyozta' Kevsb foglalkozik szubjekt v
aspektusaival, a,,hierofnik'' szubjekt v tudatosodst azonban eredeti tapasztalatnak
fogja fel, melyre a
,,vallsos
tapasztals''l6 ma mr klasszikus kifejezst hasznlja.
Ugyan gy G. van der Leeuw is megllap tja, hogy minden valls kezdete az az
alapvet tapasztalat, amit gy rtelmez, mint egy
,,msik
hatalom, msik er'' eltti
megragadottsgot, csodlatot, illetve az ehhez a hatalomhoz val kzvetlen
odatartozst, a vele val kzvetlen kapcsolat rzst:
,,Mint
Sderblom megeml ti' a
csodlkozs a kezdet, s ez nemcsak a filozfta szmrra rvnyes, hanem a valls
szmra is. Mg nincs sz termszetftilttisgrl vagy transzcendencirl;
,,Istenrl''
mg nem beszlhetnk teljes rtelmben. Van azonban egy olyan lmny, mely a
felbukkan >>rnsikhoz<<,
az
>>egszen mshoz<< kapcsoldik. Az ember megelgszik az
empirikus meg|lap tssal: ez a dolog kilg a szokvnyosak sorbl. Ez abbl a
'' M. Scheler Vom Ewigen irn Menschen.Lipcse 1921, 550. o.
''
Scheler, i. h., 360. o.
"
M. Eliade: Die Religionen und das Heilige. Salzburg 1954,2I.,376. o.
38
hatalombI ered, amelyet a trgy bont ki.''
,,Minden
dogma, minden kultikus
cselekedet csak valamely lmny tkrzodseknt foghat fel...''17
,,A
vallsos lmny
az, ame|ynek rtelme mindenre kiterjed... Az ember szmra valami vgst, hatrt
jelent.
Erre a
jelentsgre
azonban nem
juthatna
el, ha nem volna valami els, kezdet.
gy rtelmezzik, mint valami
,,egszen
mSt'', lnyegt mint kinyilatkoztatst. Kevs
marad csak, amit lnyegileg sem tudunk felfogni, de amelyre a valls gy tekint mint
minden megrts felttelre.''
l 8
A tapasztalat teolgija
A vallsos szubjektivits felfedezse a teolgit
-'klnsen
a protestns teol-
gi6rt19"_ mlyen befolysolta s egsz mozgalmat ind tott el, melyet a tapaszta|at
teo|gijnak nevezhetnk: a tapasztalat ehelytt e1ysze e forrsa s normja a
teolgiai gondolkodsnak2o. Ebben az r e|emben szerette Harnack ismtelgetni:
,,Isten
s a llek, a llek s istene
_
ez azevanglium egsztatta|ma."z|
Az ember Istennel idtlen benssgessgben tallkozik' s ppen gy, mint ahogy
bizonyos vallsfenomenolgusok
_oHeiler,
van der Leeuw vagy Mensching"- a
vallsos m toszokban a kezdeti, seredeti vallsos tudat megteremtst ltjk, akadnak
olyan
,,liberlis''
teolgusok is, akik azon munklkodnak' hogy a vallsos igazsgokat'
a keresztny dogrnkat a klnbz lelkillapotokkal kapcso|jk ssze, mintha ezek
kpeznk amazok valsgtarta|mt' ldzzrJ .k pldaknt azt a pszicholgiai magyarza-
tot, melyet G. Wobbermin" do|gozott ki a Szenthromsg tanva|kapcsolatosan. Isten
atyasga s az o|yan fogalmak mint
',Fi''
s
,,Szentllek"
az abszolt rral szemben
megnyilvnul fiiggsgrzsnk kifejezsei, kifejezsei tovbb annak az rzsink-
nek, hogy oltalom s vdelem alatt llunk egy isteni hatalom irny totta vilgban,
vgl pedig Istennel val szemlyes egyeslsnk rzsnek megnyilvnulsai'
Az ilyen
_'valjban
egy e|gg szabadon gondolkod vallsfilozfival egybe-
es"_ teolgia mdszere a
,,produkt v
belerzs''. Clja az, hogy a valls lnyegt
lesen krlhatrolja. Ez a lnyeg a kzvetlen megrtsben gykerezik, az Isten irnt
rzkeny ember elso benyomsban. A vallsos meggyzds ezzel szemben
msodlagos tnyez. Ezt kveti a fogalmi meghatrozs szintje, mely kpekk s
egyes fogalmakk gazik szt. Wobbermin elkpzelsei
jellemzek
J ames vagy
Starbuck korai vallsllektannak empirizmusira s pszichologizmusra is. Ez a
'' G' van der Leeuw: Phiinomenologie der Religlon. Tbingen 1956, 3' o. kv' old.
" van der Leeuw, i. h. 226. o.
'n A liberlis protestantizmus s a katolikus modernizmus kztti ellentttel kapcsolatban v.
E. Poulat:
'
Ezen irnyzat legfontosabb teolgusai: F. Schleiermacher, F. Frank, R. Seeberg, G.
Wobbermin.
''
A von Harnack: Das Wesen des Christentums. Mnchen 1964,I57. o.
' G. Wobbermit: Die Methoden der religionspsychologischen Arbeit. in: Handbuch der
biologischennbeitsmethoden. VI., c' I, Berlin-Wien 1928. l - 44. o.
39
pszichologizmus szntelen veszly marad a vallsllektanban, de a llektanban is.
Felfedezhetjk benne a szemly dinamikus strukturldsnak flreismerst. A mi
kutatsunk, mint eml tettk, a szemly s a klvilg, a dolgok s a szemlyek kzti
klcsnhatsra irnyul. Az ember tapasztalatain, vgyain, konfliktusain s talakul-
sain keresztl vallsos lnny vlik. Nem nmagval marad azonos, legalbbis nem az
nmaghoz mrtvLltozatlan megfelels rtelmben.Ezrt klnbzik a mi dinamikus
elgondolsunk a vallsos emberrl szmos kortrrs pszicholgus elgondolstl,
akiknek tlzott pszichologizmustl, vonatkozzk az akt az emberre, akr a vallsra,
kritikusan el kell hatroldnunk. Eml tsk pldaknt C. G. J ung, tovbb G. Allport23
s W. H. Clar a munkit.
Vallsos s keresztny tapasztalat
Szmos katolikus teolgus utalt arra, hogy maga az ortodox hit is tapasztalati
bizonyossgokon nyugszik. Mivel azonban k a
_"szubjekt v
s nknyeso_ vallsos
rzsekkel kapcsolatosan tartzkodk,
,,tapasztalatnak''
azt a fogkonysgot neveztk,
melyen keresztl a h vk az ember s Isten kzti szerves kapcsolatban kzvetlenl
megrthetik a keresztny igazsgok s misztriumok magasabb vallsi rtkt25. k is
arra trekedtek, hogy a hitet megmentsk a klsdlegess vlstl, mely ha csupi n
rblints a dogmatikus fogalmakra' akkor ppen vallsos minsgt vesz ti el'
Lnyegben ezek a teolgusok dolgoztk kj az intu ci fogalmt, amelyet a
szenttami si
(tomista)
elmlet is felttelez, s ami szerint a hit nem fogalmakra, hanem
magralstenre s az dvz t tetteire irnyul.
Bizonyos teolgusok les klnbsget tettek a
jellegzetesen
keresztny-vallsos
tapasztalatok s a ms t pus vallsos tapasztalatok kztt, mely utbbiak a vallsos
let kezdettjelentik s fejldsk illetve a megtrs ltal elvezethetnek a keresztny
hithez. Ennek a gondolkodsmdnak meghatroz kpviselje Romano Guardini' E
felfogs szerint a termszetes vallsos tapasztalat kronolgiai szempontbl nem
felttlenl az els, de strukturlis szempontbl az. A vallsos tapasztalat lesz az a
,,hely'',
ahol a kinyilatkoztats majd megtelepszik.'Valjban hogyan is tudn az
ember sszekapcsolni tapasztalati vilgval Isten egszen j viszonyokat ltrehoz
igjt, ha nem tapasztaln meg Istent az muveilben? Ha az az ember feladata, hogy
megrtse az idbelisgen tlmutat igt/zenetet, akkor nem szksges-e,hogy ez az
idben ltez vilg lthatv tegye az Istent, nem elengedhetetlen-e, hogy Isten
immanens zenete, amely az sztnszeru rrzs s az rzsv lg gyenge vilgossg-
ban valamelyest ttetszv vlik, termszetes kinyilatkoztatst tartalmazzon? Anlkl,
hogy a kinyilatkoztats s a termszetes vallsossg kzti hzagot erszakosan t
akarnnk hidalni, a teolgusnak mgis be kell ltnia, hogy Isten csak akkor beszlhet
"
G. Allport: The Individual and his Religion. New York 1953.
'o
W. H. Clark: The Psychology of Religion. New York, 1958.
-
v. R. Aubert: I'e problme de l'acte de
foi.Lwen
1945, 703. o. ff
40
az emberhez,haez, gy arnint van, kpes meghallani az szav. Az ember csak
akkor keresheti Istent a trtnelmi igben, ha eltte valahogyan mr megsejtette ot.
A vallsos s a keresztny tapasztalatot teht nem szabad egybemosni2. Mgis
mg a hitnek a tulajdonkppen keresztny elfogadsban, aktulisan is alapjban vve
az rzki-rzelmi vilgban vissangzanak az elbbi valsgok (Isten igje, kinyilat-
koztats), illetve az e valsgokrl alkotott fogalmak rvn kerl kapcsolatba a h v
magval a valsggal. E kt
jellegzetessg jl'
mutatja, hogy a keresztny hitnek is
vannak intuit v aspektusai.
A
,,lelki
szikra'' hirtelen felvillansa vratlanul
jelenvalv
s valdiv teszi a
valls valamely trgyt, melyet eddig hiba keresett a sttben tapogatz egyn. A
konvertitk tanskodnak errl. Claude|21, e nyugtalan, hitetlen ember pldul egysze
karcsonykor a Magnificatot hallotta, mikor is hirtelen kinyilatkoztatst kapott:
,,Mennyire
boldogok is a h v emberek! Brcsak igaz lenne! Igaz!Isten ltezik, itt
van. Valaki, olyan szemlyes lny mint n: szeret s h v engem.'' Claudel
''egysze Te
csak az rtatlansg mlyen felkavar rzst |te t, tjrta Isten i!sgnak rzete
_
valami elmondhatatlan kinyilatkoztats.'' Hasonlan Baker kisasszony, aki Isten
hossz keresse utn egy
jelentktelen
esemnyben kapott megvilgosodst az addig
hiba keresett Isten egzisztencilis
jelentsgrl:
,,A
prdikci, amennyire
emlkszem, semmi jat nem mondott nekem; az addig is tudott igazsgok azonban j
jelentst
kapva radtak felrn' s megrtettem, ahogy eddig mg soha, hogy a katoliciz-
mus nem csupn teremtselmlet, nem puszta logikai kvetkeztets, nem is olyan
problma, amit az rtelemmel lehet megoldani, hanem a szemly ntadsa egy msik
szemlynek, s azl Istennel val egyesls.''2s
Ezekben az esetekben is
joggal
beszlhetnk vallsos tapasztalatrl, mivel arrl- az
rzelmi ttrsrl van bennk sz, mely a mr ismert fogalmakat egzisztencilis
sriisggel tlt meg. Ez atapasztals mindazonltal egy egyrtelmen szemlyes Isten
trtnelmi
jelei
seg tsgvel trtnik. Ms ez, mint a vl|gegyetemben s az letben
jelenlv
isteni titok termszetes megsejtse.
A szemlyes Istennel val intuit v tallkozs mgsem korltozdik a vallsos hitet
mozgsba lend t hirtelen megvilgosodsra. Ha a belso beleegyezs nem alapul is
minden esetben a megtapasals tudatn, az mgis feltteleet, hogy brmely
tudatosabb hitbeli magatarts mlyn ott rejlik egy tapaszta|ati mozzanat, ami
megalapozza azt a magatartst s olyan biztos tka a hitbeli elktelezettsgnek,
amihez kpest brmifle intellektulis biztos tk/bizony tk semmitmondv
zsugorodik. A keresztny egzisztencialista filozfusok le rtk a vallsos tapaszta|at-
nak ezt a t pust, amely tapasztals sorn az ember ltezsnek magjbl kiindulva
-
onnan' ahol a szubjektivits paradoxona lakozik
-
tall utat Istenhez. Amint tudjuk,
'
v. J . Mouroux: Deskription der christlichen Erfahrung: L'exprience chrtienne. Prizs
1952, kiil. 47. o. ff .
''
P. Claudel: Ausgewdhlte Prosa. Szerk. A. Blanchet, Einsiedeln lg4g,253. o' kv. old.
'B.
A. Baker: Heimge[unden, Pilgerfahrt einer Frauenseele.FreiburgL922,l57. o.
4L
S' Kierkegaard volt az els, aki az
,,egzisztencia"
szt mai rtelmben hasznlta.
Szerinte az embernek, aki az igazsgot egszen mlyen k vnja megrteni, hagynia
kell, hogy az teljesen legyzze t; tudsnak benssgess s szubjekt w kell vlnia;
eztpedigcsakis a llek cselekedeteivel s bels egytthaladssal lehet elrni.29
Gabriel Marcel is gyakran elemezte a vallsos hit tapasztalati
jellegt,
amelyben a
felismers trgya s a meglt benssgessg megfelel egymsnak' Isten csak annak a
hitnek engedi magt megismerni, mely szeretettel prosul:
,,Ha
a hit megsznik
szeretet lenni
-omondja
Marcelo- akkor egy tbb-kevsb termszetesnek tartott
hatalomba vetett objekt v hitt merevedik, msrszt viszont az a szete et, ami nem hit
(s
nem felttelezi a szeretet Istennek transzcendencijt), mindssze valami elvont
jtszadozs.''30
A misztikusokrl szl tanulminyok bebizony tottk, hogy az rtelem vezrelte,
megfontolt hit kibontakosa sorn egy magasabb szint, kevsb rzelmes, m nem
kevsb mly rzelmekkel tsztt tapasztalsba torkollik. Az tltszv tisztult
rzelmek eme magaslatn ink bb intu cirl, mint tapasztalatrl beszlhetnk.
A
,,tapasztalat''
fogalrnt gy analg mdon kell rtennk, mint valami grbt,
mely a meglt vallsossg fejldst kveti s minden pillanatban Isten
jelenltt
li
t intuit v, kzvetlen s mlysgesen rzelmi-indulati vonatkozsban. Legsibb s
kzvetlen rtelmben a tapasztalat azonban a vilgnak mint Isten kpmsnak az
szlelst
jelenti.
titatva a lthatatlannal, elrugaszkodva nmagtl, a sttben
tapogatzva az ember a fel a msik valsg fel fordul, amely betrt az vilryba. A
kvetkezkben azrt nem beszlnk a magasabb rend vallsos lmny rtelmben
vett vallsos tapasztalatrl, mert ennek nincs meg az a kzvetlensge, melyet a
tapasztalattal kapcsolatban eml tettnk. A vallsos hit az ember talakulst feltte-
lezi: az intellektulis nyitottsg s az gondolt elfogads alapveten vltoztatja meg a
vallsos embert. Ene a hitre foglaljuk le a
,,bell tottsg''
fogalmt.
Pszicholgiai problmrnk teht annak kider tsre irnyul, hogy a vallsos tapasz-
talat lnyegileg tartozik az emberi egzisztenc\hoz; vajon ez a tapasztalat valban
egyetemes-e s tarts-e; mi a tartalma; mennyire fondik ssze a fejldsben lv
kultrvilggal s milyen kapcsolatban ll a hit aktusval.
II. A vallsos tapasztalat lnyege s szerkezet a
primit v vallsoknl
gy tnhet, hogy a vallsos tapasztalatrl szl meghatrozsunk magba foglalja azt
atzist is, miszerintazember termszetnl fogva vallsos. A vallsfenomenolgusok
egybirnt hajlamosak arra, hogy feloldjk a vallstrtnetben elfordul eltrseket
"
E. Hirsch
[Szerk.]:
Der Begriff Angsr. D isseldorf 1958, l44. o.
'o G' Marcel: Metaphysisches Tagebuch. Wien 1955, 88. o. kv. old'
42
s gyakran tapasztalhat klnbsgeket' Nem az-e a clja az eidetikus fenomenolgi-
nak, hogy az egyes tnyek sszessgbl kiemelje a kzs lnyeget? Ha azonban van
tnyleg, valami lnyegi mozzar'at a vallsos aktusban s annak trgyban (noema),
a
vallsos tapasztalatot akkor sem szabad statikus
jelensgknt
kezelni, mivel az
termszete szerint a vallsos rzkszubjekt v kibontakozsa a vilggal val kapcsolat
sorn' Mint minden elsdleges tapasztalatnak, ennek is van termszetes s van
kulturlis vonatkozsa. Nyilvnvalan kifejezi a vilg bels rezonanci|t az
emberben mint rzelmi s indulati lnyben' ugyanakkor azonban belefondik egy
kulturlis hagyonri nyba is' amennyiben az affektivits maga a nyelv stflusvltozsai-
nak s a vilryhoz tazd kapcsolatoknak alrendeltje. Mi teht nem akarunk
felttelezni egy termszetes' az emberrel veleszletett vallsos tapasztalatot,
.sokkal
inkbb ennek a tapasztalatnak a tartssgrra s egyetemessgre szeretnnk rkr-
dezni' Ezze| a krdsfeltevssel kijelljk az utat, mely lehetv teszi szmunkra,
hogy a trtnelmi dokumentumokra ti maszkod fenomenolgiai elemzst s a
klnbz kortrs krnyezetben ksz teff pszicholgiai vizsglatok eredmnyeit
egymssal szembes tsk.
A fenomenolgiai valls-tanulmnyok olyan ember kpt trtk elnk, aki kifeje-
zetten vallsosnak mondhat. Az jkor elffi ember szmina a vilgmindensg a szent
manifescijt, hierofnit
jelentett.
A kozmikus szimblumok a lt a|apjtkpez
valsgokba avattk be
_
hiszen a nap s a fijld, a viz, ahegy, az erd, a szikla'.' az
istenit nyilatkoztatta ki neki. Ez az ember
,,az
egszen Ms'' fel nyitott vilgban
mozgott. Az emberi vilg
jeleiben
az, ami-akj a vilg dolgaiba testeslve Ltvltoztatta
azok kulturlis vagy termszetese mivoltt.
M. Eliade3l azt az
_"els
ltsrao_ paradox tnyt emeli ki, hogy a valls minden
esetben magba foglalja a szent s a profn ellenttt, msfelol viszont minden egyes
trgy szentt is vlhat.
,,Ez
az ellentmonds csak ltszlagos, hiszen... mi sem vitozlk
azt a tnyt illeten, hogy egyetlen vallst s egyetlen fajt sem ismernk, amely
trtnete folyamn sszegyjttte volna az sszes hierofnit.''
,,Minden
hierofnia
egy tbb-kevsb vilgos kivIasztst, elkln tst felttelez'''
Miknt a hierofnia trgya, a vallsos r tus is a szentet testes ti meg. Megismtel
egy
,,archet pusos
cselekedetet, amelyet az eldk vagy az istenek in illo tempore
(azidben)
vghezvittek'.' Az ismtlsben a r tus egybeesik archet pusval, s gy
megsznik a profn id klnvalsga. Ismt rszesei lesznk a hajdani idnek
(in
illo tempore), a kozmikus skorban lezajl esemnynek. Az archaikus ember azltal,
hogy minden fiziolgiai aktust szertartSs alak t, megprbl >tteleptilni<<,
megprbl
az idbl s av|toztsbl kilpve az rkkvalsggal szembeslni.''32
A vallsos letnek vannak olyan elmleti mozzanatai, melyek a szentet is
jelenle-
vv teszik, s a kezdet s a vgs cl szent
jelenltt
szimblumok s fogalmak
seg tsgvel fejezik ki. Ezek a kozmogniai s genealgiai m toszok, az ideogrammok
''
Eliade, i. h., l9.,34. o. kv. old.
"
Eliade, i. h., 58. o.
43
stb., melyek lta| az ember a szmra megmeneklst hoz
,,mssal'',
misikkal kerl
sszekttetsbe.
A mindensg trbeli szerkezetnek s idbeli kibontakozsnak is szent
jellege
va.'." A szent
jelenlte
olyan tjkozdsi pontot, olyan szili rd pontot teremt a
homogn fldi trben, szilrd pontot, mely ennek a trnek rend thetetlen alapjt
alkotja. Itt azonban semmikppen sem valami kozmikus elmletrl van sz. A szent
ugyanis minden tetszleges helyen megtelepedhet. De az a hely, ahol otthonra lel,
szimbolikusan azz, a helly vlik, ahol a mindensg sszekapcsoldik azza| a
bizonyos
,,msikkal'', ,,mssal'''
A vallsos tapaszta|at nem racionlisan, hanem
rtelemszeren tagolja a teret.
A vallsos formk annyira sokflk, hogy a vallstudomny nhny modern szak-
embere minden egysges defin cira irnyul k srletet a szellem megerszakolsnak
tar '3a Ez a tudomnyos szigor bizonyosan naryobb dicssgre vlik ezeknek a
szakembereknek, mint a XIX. sznad els teoretikusainak naiv hite, amellyel ezek
hevenyszett szintziseiket ltrehoztk. Ugyanakkor azt is ltjuk, hogy a fenomeno-
lgia, melyet M. Eliade mvel, sikenel dolgozza ki a termszeti vallsok
jellemrajzt.
Nyilvn a szent szimbolikus
jelenlte
az, ami ezeket a termszeti vallsokat lnye-
gk szerint
jellemzi,
noha e
jelenlt
formi erymstl eltrek, egymssal ellentte-
sek. A szimbolizmusok a klnbz vallsokban ms-ms alakban
jelenhetnek
meg.
De az ember valamennyikben egy rtelmes s rtkes vilg rszeknt |i tt nmagt,
amennyiben benssges kzelsgbe kerl a szenthez, rszesedik s kiteljesedik benne'
A bibliai zsoltrok is
javarszt
a mindensg vallsos magyarzatt nyjtjk. Az
izraelitk mgsem vallsosak a mi defin cink rtelmben' A mindensg azrtbesz|
Istenrl nekik, mivel abban az l+brahm Istene ltal szmukra kinyilatkoztatott
trtneti ige visszattikrzdst lLtjk' Vallsos szimbolizmusuk teht alapveten ms
fonsbl tpllkozik: ez a szimbolizmus az egyet|en igaz, magt profetikus
jelek
ltal
kinyilatkoztat Istenbe vetett hitet ford tja a mindensg kpszeri kinyilvnulsnak
nyelvre.
A rgi civilizcik termszetes vallsossgba trtnt imnti bepillants utn a
vallsos ember pszicholgi ai rte|mezsnek mega|apozshoz meg kell vilg tanunk
azt aktfajta dialektikus feszltsget, melyek rtj,rjk ezt az rtelmezst: a tapaszta|at
s a racionlis megvilgosods kzti feszltsget, valamint a teizmus s a kozmikus-
vitlis rszeseds kzti feszltsget. Ugyan gy tanulsgos lesz annak kider tse is,
milyen hatst gyakorolt a gazdasgi s kulturlis krnyezet ezek're a vallsokra.
A primit v vallsok egyik f
jellemzje
a vallsos tapasztalat egzisztencilis kz-
vetlensge. A szent alkotja az emberi vilg mindenkor
jelenva|
lrthatrt
-
ugyanab-
ban az rtelemben, ahogyan az alakl|ektan mveloi s a mai szlels-
fenomenolgusok a vilgot tartjk annak a horizontnak, amelybol minden alak
"
M. Eliade: Das Heitige und das Profane. Hamburg 1957, 22. o. ff; K. Goldammer: Die
Forrtlenwelt des Reeligisen. stuttgart 1960, l90. o. ff.
'o
EzK. Goldammer llspontja, i. h.
44
(Gestalt)
kiemelkedik. A szentnek ez az tfogjelenlte klnbz szimblumokban,
r tusokban s m toszokban valsulhat meg; egyik klnleges megjelens sem tesz
azonban tbbet annl, mint hogy egy kzvetlen, virtulis
jelenltnek
rvnyt s formt
ad. Engedjk szhoz
jutni
a vallstrtnet egyik nagy szakrtjt:
,,Az,
ami a primit v
szellemisget a modern embertl megklnbzteti, az, hogy ott is, ahol vilgkprl
beszlhetnk, nem ez a fontos a primit v ember szmra, hanem sajt vilgba-
gyazottsga. Nem akarja a vilgot gy rtelmezni, mintha az teljesen k vl esne
njn, s nem akarja az nt sem gy rtelmezni, mintha az teljesen k vl esne a
vilgon.,,3s Az embernek kzvetlen tudsa van helyzetrl a vilgban; tudja, hogy
olyan ltformnak a rszese, amely vgtelenl follmlja t. He|yzett szolidrisnak
rzke|i a vilgmindensg sorsval. A XD{.' szzadban tbb elmlet is szletett a
valls magyarzatra. gy Tylor azt gondolta, a primit vek mindenekeltt animistk
voltak; isteneikre pedig gy tekintettek, mint akik szellemekbl alakultak ki. Manet s
Preuss egy korbbi stdiumot is meghatrozott, a preanimizmust, amikor is egy
szernlytelen hatalom (a mana) uralta a vilgegyetem rzkelst. Durkheim els
mveiben a vallst a totemizmusbl vezette le. Lvi-Bruhl a valls eredett a
prelogikus gondolkodsmdban ltta. Freud ezeket a klnbz elemeket kombinlta
sajt valls-fejldstrtneti magyarzatban. Msok
-"pldul
Lang s Schmidto-
egy eredeti monoteizmust feltteleztek s ezzel kapcsolatban trtneti vallskutatsa-
ikra tmaszkodtak. Azta az alapos trtneti kutatsok bebizony tottk, hogy a
legrgebbi idktl fogva lteznek a klnbz vallst pusok, s hogy az animizmussal
s a mr gival prhuzamosan lteztek valdi vallsok is. Az is kiderlt, hogy a valls
formit a gazdasgi-szocilis felttelektl va| ftiggsgkben clszen vizsglni.
Vissza kell teht utas tani minden k srletet, amely a vallr st egyszen bb vagy
elsdlegesebb elemekbl vezeti le. Mindenekeltt azonban ar a kell gyelnnk, hogy
a primit vek vallst nem tekinthetjk ms hitkpzetek
_" gy
pldul a szellemekbe
vetett hito- vgeredmnynek; ahogy olyan gondolkodsi formnak sem, mely
-
oracionalitsra
irnyul latens trekvse ellenre iso- elmarad a logikus rtelmi
szinttl' A vallsos llsfoglals si tny, a kzvetlen szimbolikus tapasals s
szlels tnye' A vallstrtnet ezt egyrtelmen igazolja.
gy a m toszok fejldse nem valami homlyos gondolkodr sb| szrmazik, hogy
aztn a racionlis megvilgosods rendk vli erfesz tseinek eredmnyeknt Isten
va1y az istenek ltezsnek elismersre tornssza fel magt. Ford tott utat
jr
be: a
szimblumokban, r tusokban s szimbolikus trtnetekben /sm toszokbarr/
kifejezsre
jut
isteniben val kzvetlen rszesedssel veszi kezdett, s fejldik
azutn a m toszok rtelmi, ismereti feldolgozsa ltal intellektulis magyarzati
k srletekk'u. Ey kap a valls racionlis sz nezetet; a m toszok pedig mindjobban
elvesz tik vallsos
jellegket
s kozmolgiai illetve kulturlis magyarzati rendsze_
rekk vlnak. Az rtelem kioldja a vallsos stapas alatbl annak tartalmi elemeit, s
'' J . Gcitz: Die Religion der Primitiven. in: F. M. Bergounioux / J . Gtz, Die Religionen der
vorgeschichtlichen und primitiven Vlker. Aschaffenburg 1960, I22. o.
'u Gtz, i. h. 1Ol. o. ff.
45
hozzfrhetv teszi az intellektuIis krdsfeltevs szmra' Amikor a vallstudom-
nyok a vallsos kezdetek rejtlyt prbltk megragadni, objekt v s oki magyarzatra
trekedvn ntudatlanul is az vezrelte ket, hogy a vallsos mint a vilghoz s a
lthez fuzd viszonyok lmnyegyttese mr ksz rszelemekbl pl fel: a logika
eltti, mg formt nem nyert rtelem s a tudomny eltti, mgikus llapotu technika
elre meglv rszelemeibl. Azta az i|abb antropolgiai elmletek lehetv tettk,
hogy helyesebben rtelmezzlik a vallsos tnyeket; a trtneti felismersek fejldse
ugyanis hozzjru|t azok pozit v eredetisgnek helyrell tshoz'
Az a primit v-vallsos tnylls, melyet le rtunk, egy msik dialektiknak is al
van vetve, mgpedig a teista-kozmovitalista feszltsg dialektikjnak. Ez a kettssg
egyszerTe engedelmeskedik a vallsos dinamizmus s a szocilis-kulturlis befolysok
trvnyszersgeinek. Ezt a feszltsget azrt emeljk ki kInskppen, mivel
jellemz
mdon vilg t meg egy sor olyan
jelensget,
melyet korunk h vi krben is
megfigyelheti.ink.
A legujabb kutatsok alapjn gy ttinik, a monoteizmus nemcsak egy ksi kultu-
rlis
jelensg,
amely a klnbz funkcikkal s erkkel rendelkez sokfle istensg
egyetlen, mindenhat s valban transzcendens lnny tmr tse tjn
jtitt
ltre. Mr
egszen a trtnelem kezdetn ltek annak tudatban emberek, miszerint k egy isteni,
mennyei lnytl fliggnek, aklt az let s a vllg egyedli urnak s parancsoljnak
tartanak, Isten-Atyaknt tiszteltek s
_
az elfogulatlan gyermekkorhoz nagyon
kzelll kultrban
-
imdtak s folyamodtak hozz' olyan kultra i rtatlans gval'
imdtk, h vtk seg tsgl s dics tettk, mely mg nagyon kzel volt a gyermekkor-
hoz. Megrendlten szgeetjk le, hogy ez a tiszta s egyszer bell tottsg olyan
npeknl fedezhet fel, melyek gazdasgilag igen szegnyek, szellemileg pedig
nagyon kevss fejlettek voltak: a g5n jtgetknl s a pigmeusoknl37. Nem kevsb
jelents
az sem' hogy a szocio-kulturlis evolcival prhuzamosan ez a vallsos
bell tottsg sszetettebb vlt, kevesebb vallsos elemmel vegylt vagy deizmuss
alakult t. A psztorok csillagszati szimbolikt alak tottak ki, mely a kozmikus
kezdetekkel kapcsolatos mitolgiai spekulcikhoz kapcsoldott. Istenk, akit
csillagszati szimblumokkal ragadtak meg, ezzel egyidejleg tvolibb, transzcenden_
Sebb s mindenhatbb lett, ugyanakkor kevsb
jelenlv,
kevsb eleven kapcsolat-
ban az emberrel' A fiildmvelk viszont a ftildhz s a termkenysgi erkhz
fordultak. Klnskpp a m toszt s klnfle misztrium-r tusokat poltak, tiszteltk
az let forrst, amelynek minden lre kiterjedo, immanens
jelenltben
szavak s
cselekedetek ltal k vntak rszesedni' A vilg meglsneks az integrcinak ez a
mdja
jellemz
arra, amit kozmo-vitlis rendszernek neveznk, mg akkor is, ha az itt
mg inkbb csak globlis s akt v szemllet- s gondolkodsmdknt
jelenik
meg,
mintsem rendszerezett elmletknt. Ez az univerzum nem zrja kl a teista hitelkpze-
lst; vannak olyan vallsos szvegek, melyek e kt bell tottsg bizonyos mrtk
egyttlsrl tanskodnak. Ezekben az esetekben azonban eltoldik a slypont a
ftildi immanens erkbe vetett hit fel; ezek az individuum s a kln szr mra ug}an
'' P. schebesta: Bambuti, die Zwerge vom Kongo. Lipcse Lg32, Lso. o. kv. old'
46
mg transzcendensek, a teremt termszettel szemben azonban mr nem' Ebben a
szellemi univerzumban rsten, akiben az ember mg hisz, a vallsos kultusz s az
imdsg a|ap1t kpez eleven kapcsolattl ugyan gy visszavonul, s immr ttlen s
jelen
nem lv Istennek,
,,deus
otiosus''-nak is nevezhet. Egyes etnolgusok a
kultusz hinybl egyenesen
_
ha nem is kifejezett, de gyakorlati
-
ateizmusra
kvetkeztettek. Ennek ellenre megllap that, hogy ezek a npek akkor, mikor bajba
kerltek, emlkeztek az egybknt elfelejtett Istenre, akit seg tsgl is h vtak.
Katasztrfrk idejn jra felfedeztk t, s felj tottk eredeti teista tapasztalataikat is,
amelyeket elfedett az ernbert az lethez fz ktelkek sri szvedke.
Az a kevs vallstrtneti tny, amelyre szor tkoznunk kellett, sajtos fnyt vet
egyrszt a vallsos lmny lnyegre, misrszt ar a a dinamikra, ami ezt meghat-
ozza'
Az ember elssorban a vilgban elfoglalt helyzetnek kzvetlen tlse okn volt
vallsos.
IJ gy
reztevalamifle szenttitoktl fiigg, ami krtilveszi t, s aminek az|et
jelensgeiben
val igen hatkony
jelenltt
felismerte.
,,Semmikpp
sem lehet a
primit v szellemisget vagy a primit vek vallsossgtY'tzr|ag a vallsetnolgia |ta|
vizsglt tmrk egyikre leszk teni: az animizmusra' a mgira vagy akr Isten
idejra. Mint tendencit s mint tapasztalatot ezt ah tom kategrit az sszes ismert
jelensgben
felfedezhedk; a klnbsg az eltr letkrlmnyeknek megfelelen
mindssze abban rejlik, hogy milyen mrtkben kidolgozottak e kategrik. A
mlyben mgis egysg van, amelybl ezek a klnbz magatartsformk kiindulnak
s amelyet ezek e|tr mdon kzel tenek meg s fejeznek ki: minden vallsos
tapasztalatnak a kzpp ontja az let mi sztriuma.''38
A vallsos bell tottsghoz hozzragasztott szimbolikus s mitolgiai eszmefut-
tatsok Istent a csillagkdk vgtelensgbe szmllztk.Ily mdon azonban egy mg
klnsebb
jelensg
llt el: szakadk
jtt
ltre az letet teremt Istenhez fuzd
viszony s a kozmo-vitlis mentalits ltal nnepelt s tisile|t kozmikus erk
integrcija kztt. Itt egyrtelmen lthatv v|t a rszeseds s a tiszteletads,
valamint az immanencia s a transzcendencia kztti r. A rgi kultrkban az
immanencia elmosdott tette, de nem szntette meg a transzcendencit; a modern
gondolkodsmd ezzel szemben az leterk tudatos meghd tst tzteki cljul, s
ezze| elidzle az ateizmust, melynek mr semmi kze a gyakorlati deizmushoz,
ugyanakkor rendszerbe foglalt anti-teizmusknt rvnyesl. De ltni fogjuk, hogy rns
kozmikus dimenzik felfedezse olyan j vallsos szimbolika cs rit hotdozza
magban, amelyben a modern ember a vilgosan felismert immanencibl kiindulva
megny lik a transzcendens fel'
A vallsos tapasztalat szerkezete
A vallsos tapasztalatot kzelebbrl az
,,Egszen
ms"-nak az emberi, ftildi valsgba
val
,,becsapdsnak''
szlelseknt rtuk krl. Ez az egszen ms a lt hordozja;
'' Gtz, i. .h., I2z. o. kv. old.
47
ez kpezi a tulajdonkppeni valsg horizontjt, melyre az |et fut
jelensgei
utalnak; ez az
,,Egszen
ms''ugyanakkor a parancsol
jelleg
is, melynek tulajdona
az emberi egzisztencia. Egyszerre
jelenlv
s mgis tvoli, gy van
je|en
az
rzklehet dolgokban, hogy nem olddik fel bennk
-
mindez kifejezi a szent s a
profn antitzist, ami egyedl kpes a valls
jellemzsre.
Tbb nyelvben la hberben, latinban, s a grgbeil a
,,sze lt''
fogalma a trszim-
bolika szerint is az elvlaszts s a kulturlis elhatrolds eszmjt
jelzi'
A polinziai
,,tabu''
sz, melyet az etnolgusok s a pszicholgusok tvettek s ltalnos tottak,
ugyancsak azt fejez\ ki, hogy egy dolog, egy hely, egy szemly klns intenzits
veszlyes hatalma miatt elkln tend, s ezrt szentknt tis elend. A
,,profn''
sz
azt
jelenti:
,,pro
fanum"
_
azt, ami
,,a
szent terleten k vl'' tallhat.
Ez a profn s szakrlis kztti klnbsgttel alapvetoen a szokvnyos s a
transzcendens, a termszetes s a termszetfltti elvlasztst
jelenti.
A szent a
felsbb hatalom, az er s az igazi valsg39. Lakozhat egy magasabbrend isteni
szemlyben Vagy
_'miknt
a kozmovitalizmusbano- diff z mdon mindentt
jelenlv
lehet. Gyakorta kpezi tis elet vagy hatalom trgyt, melyet az ember
ritulisan magv tesz, nnepel vagy ppen mgikus cselekedetek seg tsgvel
kezess szel d t. A klnbz formk, mint lttuk, nem egyszer bizonyos mrtkig
egyms mellett fordulnak el. gy feltehetnnk a krdst, milyen kultikus formnak
tartsuk fenn a
,,Valls''
kifejezst. Nzetnk szerint azonban az effle vitk haszonta-
lanok; sokkal inkbb arrl van sz, hogy a szent imnt felvzolt minden formjt
illesszk be a vallsos dinamika egszbe.
A
,,szentrl'',
a
,,numinzumrl''
szl h res, ma is aktulis m ivben R. otto
felsorolta annak lnyeges sszetevit. Tanulmnynak ehelytt rvid vzlatt
kzljk, mivel a vallsos rzseknek s ezek struktrjnak hiteles fenomenolgijt
adja. otto clja azoknak az tzseknek a krl rsa, amelyek a numinzus trgyat
mint olyat megragadjk. Az olyan vallsos rzsek mint pldul a hla, a bizalom, a
szeretet, a bizakods, az a|zatos alrendelds.'. nem mer tik ki a sajtosan vallsos
tapasztalatok ktirt.r gy a fiiggsg rzse, melyet Schleiermacher emelt ki, a szent
objektummal kapcsolatos tapasztalatnak csak a szubjekt v oldalt tkrzi vissza. Otto
mint korai fenomenolgus azoknak az tzsek'rlek az elhatrolsra trekedett,
amelyek magnak a numinozits trgynak megkzel tsre irnyulnak. Ezt a
,,numinzum"
rzetben foglalja ssze, s annak a titoknak a megtapasztalsaknt
hatrozza meg, amely titok egysze re tremendum s
fascinosum
is, eryidejleg
nyugtalan t s megrend t. Ebben egyetft Szent goston klnleges rrzsvel
,,Ki
foghatja fel? (...) mindkettt
_
megijedek s langra lobbanok: megijedek, mert
annyira klnbzm tle, s langra lobbanok, mert annyira hasonl tok hozz."4l
'o
Eliade: Das Heilige.... i. h., 8. o. ff.
'Eliade:
Das Heilige...' i. h., 8. o. kv. old.
n'
Augustinus: Confessiones' Vallorruisok Mnchen 1960, xI, ktet,9. o.
48
A trernendurn az rzsek egsz csoportjt foglalja magban, melyek a numinzum
egszen eltr aspektusaira vonatkoznak.
Abszolt megkzel thetetlensge s mrhetetlen tvolsga flelmetes
jelleget
klcsnz neki. Ijedtsg, flelem, borzongs, st irtzat, remegs s rmlet
_
ezek
mind-mind olyan fogalmak, melyekkel gyakorta tallkozik az ember a vallsos
irodalomban, s melyek az isteni flelmetes arculatt; haragjt, trelmetlensgt,
irigysgt fejezik ki.
Az
,,egszen
mssal'' kapcsolatos tapaszta|at msodik elemeknt
jelenik
meg a
felsg s az isteni csodlatossg rzke|se; szubjekt v oldalrl ezt az ember teremt-
mny-mivoltval kapcsolatos,,tuds'' k sri.
A harmadik elem: a numinzum hatkonysgnak tapasztalata, mely er, mozgs,
akarat. A Biblia bizonyos energetikai szimblumai, gy Ezek'te| v zija J ahve villml
megjelensrl la
,,tizes"l
szerfok hzta harci szekren, ezt a pompjanak teljes
ragyogsban megnyilvnul felsbb isteni hatalmat fejezik ki. A tremendunl
vgeredmnyben titok is
-
nem problematikus, de idegenszen , mulatra ks et
titok: ez az az
,,egszen
ms'', amelynek sz ne eltt az ember nmn s megrendIten
ll.
Msrszrl viszont
,,a
szent" igz, megragad, vonz s csodlatos is. Az az
ember, akinek megmutatkozik, sajtos' mindig rmteli rzsek szles sk,|jt
bejrva |i azt t
-
a diontiszoszi elragadtatottsgtl egszen aztlrad boldogsgig.
Az isteni megnyugtat titokknt s boldog t
jakaratknt
mutatkozik meg.
Tvoli s kzeli, idegen s csb t
-
a szent ily mdon ellenttek sszhangjt
mutatja. Vajon ebben az rzelmi ellenttben nem az
,,isteni''
kettssgnek bels
visszhangit ismeri-e fel az ember: abszolt immanencijt s abszolt transzcenden-
ci,jr? Mg ott is megtallhatjuk
_
az letetk tiszteletben
-
a szentnek ezt az
ellenttessgt, ahol, mint a kozmovitalizmusban az immanens s a transzcendens
kettssge felo|ddni ltszik. Ez a sarkos ellentt mindvgig thatja a vallsos
tapasztalst, brmilyen formban is
jelenjk
me1 az. A tapasztalat lehet nyugodt vagy
heves,
,,dvs''
vagy dmoni' mindig a kt ellenttes s elvlaszthatatlan plus
kzvetlen s egyidej tlst
jelenti
azok feloldhatatlan feszltsgben. Mg a
legkifinomultabb teolgiai fogalmak vilgban is megtallni az ellentteknek ezt a
harmnijt' Bizony tki adja ennek az it|kez s felment isteni igazsgossg
ketts bibliai elkpzelse:o' Isten mindig
_"az
evangliumokban s a Szent rs ms
szvegrszeiben iso- az tlet s a kegyelem Istene; ez a kegyelem
jakarat
s
ugyanakkor gyengdsg, mely megbocst s jjteremt' igy u menny s a pokol
kettssge is megfelel az ellenttes isteni plusok szembenllsanak. Ksbbi
pszicholgiai elemzsnk sorn ezrtlesz fontos, hogy a vallsos flelem emozzana-
tt ne becsljk le, miknt lebecslik azok a pszicholgusok, akik a flelem minden
n'
v' A. Descamps: Les
justes
et la
justice
dans les Evangiles et le christianisme primitif'
Lwen 1950'
49
fajtjt patolgisnak, minden vallsos flelmet rombol s alacsonyabbrend
rzsnek tartanak.
A vallsos tapasztalat vegyes formi
A vallst alkot klnbz megnyilvnulsokat szemllve mly egysget fedeztnk
fel: a szent
jelenltt
a teizmusban, a kozmovitalizmusban illetve a deizmusban
egyarnt. Ez azt
jelenti'
hogy egy valls keveredhet olyan elemekkel, melyek nem
sajtjai. A vallsos tapaszta|at annak az egzisztencilis tapasztalsnak a hatrn
szletik meg, amelyet ftildi lete sorn szerez az ember; ez az lmny az idnek, a
trnek s a ltnek aztrzsbl fakad, de az is lehet, hogy annyira almerl ezekben,
hogy vesz t transzcendencijbl. Ezek az tzsek, melyek megnyitjk az ember
szmra az isteni terlett, nagyon is emberiek maradnak, s tisztzatlan ambivalenci-
jukrt
gyakran a valls is felels. Rviden fel szeretnnk vrzolni a trtnelmi
vallsokat gyakran meghamis t ktrtelmsgeket. Ezek leleplezik elttnk a
vallsos magtapasztalsnak bizonyos, gyakran ma is mkdo veszlyeit. Korunk
szmos ateistja hajlik ugyanis arra, hogy a vallst ezekkel a vegyes formkkal
azonos tsa, ezlta| komoly okot tallva annak elutas tsra.
Szakrlis kozmosz
Az rzelmi megtapasztals mr az isteni valsg szimblumait is gy rtelmezi, mint
az istenek lakhelyt. Bizonyra mtt a legkorbbi vallsok trtnetben is tallni
olyan ttetszv tisfrllt lmnyeket, melyek az Atyaistenre mint letadra s a
vilgegyetem urra utalnak. Amint azonban fldmvelv |ett az ember, a fldet
ruha fel szent ervel. Magnak az rzelrmi letnek a sodr sztnzsei ksztettk
arra az embert, hogy egyeslni prbljon az letnek a vilgmindensget tjr erivel.
A kozmosszal trtn ilyen rzelml eggyvis felold minden klnbsget s az
egsz vilgmindensget szakrlis hatalomknt |i t' gy minden fiziolgia\ aktus
,,a
szentben'' val rszeseds
jelentosgt
hordozza: a
'szent
s a kozmikus egymsba
olvad. Ha korbban a kozmikus csak szimblum volt, most szakrlis szubsztanciv
vltozott. Bizonyos kutatk ezt a gondolkodsmdot panteizmusnak nevezik' E;zt a
szaY,kjfejezs azonban csak annyiban talrl, amennyiben csupn az rzelmi rszv-
telt/rszesedst rtjk rajta, de spekulat v tartalmtl elvonatkoztatunk; mrpedig
neknk ez az a spekulat v mozzanat is lnyegesnek tnik. Ebben a
,'vilgkpben''
(,,tszellemlt''
mindensgben) a szent mindenkppen a kozmosz alkotrszeknt
jelenik
meg; s ha a vallsos tudat peremn mg
jelen
is van az istengondolat, a
vallsos gyakorlat blvnyimdss s mgiv vltozik t' Minden olyan vallsossg,
amelyet h veiklzr|ag rze|mi rszesedsknt, rszvtelknt lnek t, szntelenl ki
van tve annak a veszlynek, hogy szimblumai blvnyokk esnek szt. Minden
transzcendensre irnyul utals visszahanyatlik a fldre, a fldbe. Amikor a
keresztnyek pognysgrl beszlnek, akkor leggyakrabban e Te a vallsossgra
gondolnak. Erre szrtk tkukat Izrael prfti is, s ezt tkozttk meg az
,,egszen
ms'' haragj nak s fltkenysgnek nevben szavaikkal.
50
Szakrlis erotika
A szexualits elssorban az leterkhz s a rendk vlihezval hozzfrs tjt nyitja
meg M ember szmra. Egyes ti t a termszet hatalmas termkenysgvel. A
kozmosz gy egsz bsgvel sz|itjamegaZ embert s szimbolikus
jeleket
tr e|: a
foldet, a holdat, a ft, a tizet, a barlangot... Ily mdon az egsz fld szexulis
jelkpekbe
ltztten mutatkozik meg eltte' Milyen tapasztalat kthetn ssze az
embert
jobban
a szakrlis termszettel' mint a szexualits? Emellett az erotikus
tapaszta|at,'misztikus'' erket is hordoz magban: sokkal tbbet
jelent
a bizserget
|vezetn|, hiszen lehetv tesz az si kezdetek egysghez, a bo|dog el nem
vlasztottsgLtoz, az eredeti rtatlansghozval visszatrst. A szubjekt v beteljeseds
eme vgs lelretsgt nnepeltk a grgk azokban a mvszeti alkotsokban,
melyek mg ma is inspirljk a nyugati kultrt. A primit v vallsokban azonban az
erotikus extzis rtelmt nem annyira a beteljeseds s az egysg szubjekt v tapaszta-
latbl nyeri, hanem sokkal inkbb az let, a hal'l s az jjszlets kozmikus
ciklusban valamint az let termkenysgben val egyszerte rzelni-indulati,
ugyanakkor akt v rszesedsbl. A szexulis lmny itt teljesen sszekeveredik a
kozmovitlis szakralitssal' Az etnolgiai tanulmnyok feltnk eltttink e dionszo-
szi rszeseds vallsi ramlatnak hatalmas kibontakozst: az gynevezett pogny
vallsokban csak gy hemzsegnek a beavatsi r tusok, a fallikus szobrocskk, a
misztriumnnepek, a termkenysgi istensgek kultikus formi. EzekIzrae| prftit
elborzasztottk. Mra azonban megrtbbekk vltunk, miutn mlyebben megismer-
tk az embert s az lomszerbe valamint az rze|mekbe nyl vallsos gykereit' A
szent s az erotikus keverkben a modern ember minden vallsos tapasztalat lnyegi
kettssgt ismeri fel. Mivel ez a tapasztalat az ember rze|mi vi|gnak a mlyn,
kozmikus s biolgiai
jelek
kzvet tsvel vlik tlhetv, knnyen t is csszhat az
abszolt s immanens let kultuszba.
Korunk termszettl elidegenedett embere az erotikus-misztikus odaads msfle
txlatt fejlesztette ki. A vgtelen utni vgynak hdol, amely mindennem elszak -
tottsg megszntetse ltal igyekszik kielglni. Abban a fejezetben, amelyet a
,,misztiknak''
szentelnk, erre is kitrnk majd. Az jkori vallsi ramlatban
ugyanezt az ambivalencitfedezzk majd fe|: az erotika lehet a misztikus beteljesls
jelkpe,
ugyanakkor bezrkzhat nmagba is, st vallsos kpek homlokzata mg
rejtz:teimdhatjasajtmeghatrozhatat|animmanencijt.
Szakrlis megszllottsg
A vallsok ikonogrfija klns, szrnyalakban megjelen s flelmetes viselkeds
istensgek vilryva| ismertetett meg bennnket. A mitolgik a maguk rszrl az
istenek dmonokk val tvltozsr| tuds tanak' Az a flelmet kelt er, amelyet
R' otto a tremendum egyik sszetevjeknt mutatott be' szolgl tptalajul a dmonok
s az istenek szmra is. Ismers az a pszeudo-mis ikus elragadtats is, ami a
destrukci s a gyllet erit szabad thatj a fel az emberben. A hall stt hatalmai
seg tsgvel az embet bizonyos mrtkig tlheti az abszoltumot. Ezenk vil az |et
51
maga az let s a hall ketts titknak csak az egyik oldalt mutatja. Ltezik teht
valami dmonian szent, ami elfedheti s elnyomhatja az istenien szentet. A fldi-
szakrlis ltnek ez akt oldala a klnbz kultikus formkban vagy az let r tusait,
vagy hall nnepeit idzi fel. Annak a pszeudo-misztikus
eksztzisnak az alapjn,
amelyet elh vhat, gyakran
a hbornak is szent
jellege
van. A. Malraux szerint
,,a
dmonisg kre magban foglalja az ember sszes rombol hajlamt. Tematikja
lnyegben vve a vr, a nemis g s a hall krl forog.''a3
gy nem meglep, ha R. Smith ta a vallstrtnszek rendszeresen kiemelik az
isteni s a szent kzti rokonsgot. Durkheim helyesen rta le ezt, mg akkor is, ha
trtneti ismereteink tzisnek ltalnos tst mt nem engedik meg:
,,Minden
vallsos let kt plus kztitt mozog ide-oda, melyek gy llnak szemben egymssal
mint a tiszta s a tiszttalan, a szentsges s a szentsgtelen, az isteni s az rdgi... A
tiszta s a tiszttalan azonban nem kt kln minsget
jelent'
mindssze ugyanannak
az sszes szent dolgot magba foglal minsgnek ktv|tozatt."
Az egsz nyugati irodalmi ram]at tanskodik arrl, hogy a gonosszal kapcsolatos
tapasztalat mg mindig pszeudo-vallsos kbulat forrsa lehet. J .K. Huysmans, E.
J nger, s G. Bataille ezen tapasztalat ismtelt feleleven tsre tett k srleteik ltal
vltak h ress. Brmennyire idegennek tr njk is ez a stt misika, mgis a vallsos
tapasztalat ambivalenci jbl ered. K. Girgensohna mvben bizonyitkt adja
annak, hogy az isteni s a dmoni erk sszekeveredse az rzelmi tls tarts sgrl
tanskodik. A megkrdezett szemlyek egyike Nietzsche egyik himnusznak (Az
ismeretlen istennek) olvassa utn a kvetkez asszocicit lte t:
,,Ez
aztn az rzs:
Az ember tudja, hogy valami flelmetes van, pl' egy kpesknyvben; Szeretne
mi shov nzni, szeretn t|apozni, de az csak vonzza s fogva tartja. Mr gyermekko_
romban olyan ersen tltem ezt,hogy egy olyan krryvtl, amely k gykat brzolt,
kifejezetten fltem' de ugyanakkor kptelen voltam tovbblapozni; minden egyes
alkalommal jra t kellett lnem az iszonyatot.''
Egybirnt nem valami hasonl, szakrlis-dmoni keverk_jelensg volt-e az, ami a
korintusi keresztnyeket Szent Pl szavait kveten az
,,tkozolt
legyen J zus!''
kiltsra vitte r?
(lKor
12,3) Keresztnyeink Isten- s rdgkpeinek alaposabb
vizsg|ata fel tudna mg fedni egyet s mst vallsos tapas alataiknak enl a stt
oldalrl.
A tabu ambivalencija
Azok a dolgok, szemlyek, helyek, gesztusok, melyekben a szent testet lt, szmzet-
nek a profn terletrl. Mint
,,a
msik'' lakhelyei, tiltott terletek. Mint minden szent
jel
szimbolikus teret alkotnak, amely azonban elvesz theti transzparencijt s kpes a
k'tzr|ag immanens szakralits ttgyv vlni, lesllyedve ily mdon a blvny
szintjre. Szthullsuk foknak megfeleloen a tabutrgyak s -ges usok a babona
n'A.
Malraux l'a mtamorphose des Dieux'Prizs 1958.
*
K. Girgensohn: Der seelische AuJ bau des religisen Erlebens. Gtersloh I93o,3I2. o.
52
fugyaiv s gesztusaiv vlnak. gy alakul kj az a nzet, miszerint hasznlatuk
automatikusan ldst hoz avagy azonnal s biztos mdon elhr tja a vesz|yt. Ez m,r
teljessggel a mgia terlete keril az ember, amely kimerl sajt technikinak
mkdtetsben, s csak rgebbi vallsos tapaszta|snak fakul nyomaiban riz meg
valamit vallsos sz nezetbl. Lttuk, hogy mgia s teizmus ltezhet egyms mellett.
De a mgia mely sszevegy ti a lnyege szerint vallsosat a kpzeletbeli techni-
kkkal vegy t Ssze, mindig ki van tve annak a veszlynek' hogy haszonelvi hatalmi
trekvsek ldozatu| esik' Fel kell, hogy tegyk a krdst, vajon a keresztnyeknl
nem fajulnak-e bizonyos esetekben a vallsos gyakorlat elemei babons praktikkk.
Vajon mi msrl szlnak a klns fogadalmi trgyakat vez felelemteli cselekvsek
_
a J zus Krisztus Istenvel folytatand eleven prbeszd helyett
_,
mint a hatalom
Istenhez
yezet
keskeny pall ksz tsrl? Ha azok az emberek, akik ilyen
praktikkhoz meneklnek, mindennapi letkben hitetlenek, s vgs szksgkben
lnek'a keresztnysg
jeleivel,
akkor ezt a babonasg eredmnynek tekinthetjk, ami
viszont egy
jelentsvesztett
szakrlis szimbolika folyomnya. A keresztny szentsgek
ktsgteleniil vlhatnak b3bons hasznlat tabuv, hiszen nmagukban vve is
hatsosjelek. Hny s hny gyakorl h v nem gondol arra, hogy ajel csak akkor hat,
hogyha azt a teo|giai rtelemben Vett hit kapcsolja Krisztushoz, kti az Istenember-
nek dvz t cselekvshez!
A primit v vallsok tabu-kultuszanba egy msik ambivalencit is maga utn von:
a szakrlis trvnyszegst'as' Mivel a tabu egysze Te
jelen ti
meg a
jelen-
s a
tvollvt, az e|rhet s a tiltott szentet, az emberek egyidejleg azrt hivatkoznak
r, hogy emberi viszonylataikat vagy megers tsk, vagy tlpjk' A mindennapokban
tiszteletben tartjk a tabut, mivel az egy
,,misik
ontolgiai terlet''a6 erejt kpezi s ily
mdon veszlyezte heti az emberi let fennmaradst' m vallsos nnepek idejn, az
emberi let legragyogbb pillanataiban az emberek belpnek a tiltott terletre; mivel
ezze| magasabb er birtokba
juthatnak
s isteni szintre emelkedhetnek' Az orgik is a
tabuk egyfajta misztikus thgstjelentik, s a
,,msikban''
val fitulis rszesedst,
ami mskor tilalom al esik, mivel klnben elpuszt tan az emberi rendet. Nem
szksges, hogy ezeknek a praktikknak a nem vallsos
jellegre
klnskppen
rmutassunk' Naturalisikus
jellegk
egybirnt tisztn kifejezdik a modern kor
embereinl, akik a tabuel rsok thgsb| szdit hatalomrzetet nyernek, ami
tlend ti ket a
j
s a rossz hatrain s az istenekkel teszi ket egyenlv. Sajt maguk
teszik nyilvnvalv, mekkora ellentmonds van az transz-deszcendentlis
misztikjuk s a transzcendens vallsa kztt' A primit v npeknl azonban hinyzott
ennek az ellentmondsnak az tlse, mivel a tabuszegs ezen misztikja a
kozmovitalisztikus rszv tel dinamizmusval egyeslt'
Mg egy utols sszetett t pusrl kell eml tst tennnk a tabuval kapcsolatban: a
tiszta s a tisztilta|an ambivalencijrl' A tabu egysze Te lehet megszentelt dolog s
o'V'
Th. ke1k: Probleme der Religionspsychologie'
o' ff; R. Caillois: L'homme et le sacr. Prizs 1950,
*
Eliade: Die Religionen.... i. h., 40. o.
I. ktet: Das Ritual. Wien 1919, kiil. 59.
125., 168. o.
53
beszennyezelt, tisztta|ann tett. A halott, a bnz, a menstrul asszony gyakran
tabu, rnivel tiszttalan. A tiszttalan, akrcsak a dmoni, veszlyes
,,e t"
hordoz
magban, s ezrt szmuz k az emberi rintkezsbl. A sacer s hagios szavak
figyelemremlt, ketts rtelmre gyakran felh vtk mr a figyelmet. A latin sacer sz
egyidejlegjelent tkozottat s szentet; a grg hagios sz pedig tisztt s beszennye-
zettet.Ez akt fogalom ily mdon a szentre trtn egyetlen, ketts rtelm utalsban
egyes ti mindazt, ami mr nem tartozik a tulajdonkppeni emberi szfrhoz s
veszlyes, lenygzo hatalmat rejt magban. A pszichoanalitikusok megk sreltk
megrteni, miben is llhat a tiszttalannak ez a veszlyessge. Rvilg tottak ar a a
vonzerore, amelyet minden emberhez rnltatlan
jelensg
_opldnak
okrt a kiontott
vr, a hulla, a szrny k noko_ a llek mlysgeire gyakorol. A megrmls nzetk
szerint mindssze msodlagos vdekez reakci azza| a vonzervel szemben, amely
pusztulssal fenyegeti az emberi rendet.
A pszichoanalitikus magyarzat lehetov teszi, hogy a tiszta s a tiszttalan tabu
ambivalenci jt apszichikus sszefggsek keretein bell rtelmezzik' mbrmifle
tudattalan folyamatot ind t is el a tistalansggal kapcsolatos tabu, lebilincsel s
flelmet kelt megjelense numinzus ervel ruhiaza fel s vallsos elemekkel
vegy ti ssze. Ez a
je|entsrrtegzds
lehetv teszi szmunkra, hogy megrtsk,
mirt is tartalmaz a Biblia olyan trvnyeket, amelyek a pusztn tiszttalan tila|mra
vonatkoznak' A vallspatolgia tanulmnyozsa sorn ez abban is seg tsgiinkre lesz
majd, hogy megrtsnk bizonyos knyszeres
jelensgeket,
amelyek gyermekeknl s
serdlknl klns gyakorisggal fordulnak el, s amelyekben az isteni testi
tiszttalansggal keveredik /,,Krisztus szklete'' stb./.
A vallsos tapasztalatot, ahogyan azt meghatroztuk, az rze|mek naivitsa s
ktrtelmsge
jrja
t. Ez a tapasztalat az letformtl s a tapasztalatok tlsnek
temtl fuggen gait ms s ms irnyba hajtja' Komplex mdon fejldik: a
legklnbzbb rzsek kapcsoldnak ssze s keverednek benne. ppen ez az oka
annak, hogy az a valls, amely az|et s a lt tapasztalattb|tp|lkozva pl fel, igen
trkeny; mindenfle flresiklsra s perverzira hajlamos' Felh gul a kozmovitlis
rszvtelben, asztro|giai spekulcikban mlyed el, mgikus technikkkal cserldik
fel s puszt t szenvedlyeken keresztl nmagt vesz|yezteti. Ujra megtalljuk ezt a
trkenysget, ezt az sszefondst a gyerekeknl is s a serdlknl is. Ezektl rneg
kell ktilnbztetnnk a valls patolgis forrn it, hiszen az rzelmi felbuzduls fokn
mg minden lehetsges' A zavaros s obszcn tapasztalatok rmutatnak azokra a
bizonytalan utakra, amelyekre a vallsos szemlyisg tvedhet, mikzben keresi s
kritikusan szemlli nmagt s vilgos, tudatos bell tottsg kialak tsra torekszik
magban. A patolgia ezzel szemben a szemly komplexebb struktr,'ihoz tartozik.
Amint ltni fogjuk, ez egy msodlagos elfojts eredmnye, amely bizonyos
cselekedeteket s gondolatokat a feleds homlyban tart, hogy kizrja ket a
szemlyes dinamikbl s az autonm aktivits tudattalan kzpontjait hozza |tre
bellk.
A vallsos tapasztalatok tiszttalansgt s trkenysgt ily mdon azoknak a
dinamikus folyamatoknak a fnyben kell szemllnnk, melyek azok tudatos
54
t\sztzshoz s az rtelem vezrelte megklnbztetskhz vezetnek. A valls
elsdleges mozzanata, a vallsos tapasalat abba a sajtos hozz|lsban gykerezik,
amely a kultra fokozd racionalitst megszntette; az gynevezett rsztvevo
magatartsban'Ez uralja az antik kultrk vallsos dimenziit, a mai kultrban pedig
ppen ennek a mentalitsnak az eltt nse kedvez az atejzmls rvnyeslsnek s a
vallsok hanyatlsnak. A
,,participci''
fogalmt L. Lvy-Bruhl vezette be az
etnolgiba. Ezt az lete folyamn megjelent mveiben a logikus rtelemmel l|itotta
szembe. m maga Lvy-Bruhl is beltta ennek a merev szembellitsnak a tves
voltt: a primit v npek
_"a
mai tudsokhoz hasonlano- szintn kpesek a logikus
gondolkodsra. Lvy_Bruhl elemzse mindazonltal
jelents
rtket kpvisel: a
vilghoz fuzd viszonyuk tekintetben a korai emberek valban a participci, a
rszvte| llapotban lteka1 . Az szlels -rzke|s s az affektivits minden mai
antropolgijnak, fenomenolgijnak, s pszicholgijnak segdeszkzre szksg
lenne ahhoz' hogy ez a mentalitst szemlletess, s a lt minden terletn megnyil-
vanul snz erejt rthetv tehessk' Itt meg kell e|gedjnk azza|, hogy
mindssze utalunk erre'
Lvy-Bruhl poszthumusz feljegyzseiben mr nem a
,,prelogika''
evolucionista
fogalmnak megfelelen rtkeli a primit v mentalitst, hanem vallselttj s egyttal
mgikussg eltti differencilatlan llapotknt is. A participci tlslyban van a
racionlissal szemben. Ez amgia skplete, ugyanakkor az animizmus s a teizmus
is, s ez alkotja,,a dolgok misztikus lnyegi egysgt".,,Amennyiben a termszetf-
ltti rzelmi kategrijt egyszeren az let rzki adoffsgnak, pldul a szagls
rzkel adottsgnak tekintjk, annyiban kinyilatko at szerepet tulajdon thatunk
neki, mgpedig egy termszetfiiltti er
jelenltben
s hatsa alatt trtn nkzlst'
anlkl' ho gy me gi smersr l be szlhetnnk. Ms szv a|, hinyzik a fo galmi kapc sol -
ds. Minden rszeseds egyedi, az |talnos mozzanat affekt v termszet.''48
Az olyan elemek, amelyek az rtelem tletnek fnyben ellentmondsosnak
tnnek, itt ltezhetnek egyms mellett, hiszen semmilyen tematikus trvny nem
vlasztja szt ket. Mindaddig, am g a szubjektum magt tudatosan nem individuali-
zlta, addig, a hal| nem radiklis tvolltet
jelent,
mindssze helyvltoztatst49. A
|tezk kzs lmnyalapja s az ember rzelmi,,ltezse a vilgban'' spontn rndon
felbreszti a szent apaszta|att, mely egyetlen istensgg is kristlyosodhat, ugyanak-
kor istenek s erk sokasgv is, melyeket az ember szeretne megragadni s
irny tani' Ezt az eleven klcsnssget a racionlis kultra szubjektumm s
objektumm, individuumm s csoportt viasztja szt. Elszakads s az individuali-
zls az a Vltsgd j, amelyet a szellemnek a lt racionlis, rszekre val felbontsrt
s a vilg feletti technikai uralomrt fizetnie kell. Ez a vallst annak legmlyebb
rtegeiig befolysolja, miknt ar a az ltalunk ttekinteni k vnt nhny vizsglat is
egyrtelmen rmutat.
n'
Gtz, i. h. I22' o.
*
Les carnets de Lucien Lvy-Bruhl.Pr zs 1949,76. o'
on
M. Leenhardt: Do Kamo.Pr zs 1976,50. o.
55
III. A vallsos tapasztalat ma
Ezen a helyen nhny olyan kutatsi eredmnyt szeretnnk bemutatni, melyeket
viszonylag szrvnyos s egymstl eltr
jelleg
pszicholgiai felmrsek sori n
gytijtttnk
ssze.
-
Ez meglehetsen kockzatos vllalkozs, amelybe bizonyos
aggodalommal fogunk bele. Lehetsges-e egylta|n, hogy puszta vlemnykutats
alapjn a maga egszben ragadjuk meg a mai vallsossgot? Bizonyra knnyelm-
sg lenne azt gondolni, hogy a vallsos let- s gondolkods roppant mozgalmassgt
_ominden
ellentmondsnak s ktrtelmsgnek z irzavarval erytto_ nhny
oldalnyi terjedelemben ssze tudjuk foglalni. Mindazonltal gy vljk, hogy ez a
nhny kivlasott tny mr elg
jellemznek
fog bizonyulni, s a bellk feltrul
sajtos szempontok a mai vallsos let rtelmre s cljra vonatkozan kpesek
lesznek tjkoztatni minket. Vizsglatunkat a vallsos tapasztalat pontosan krlhat-
rolt krdsre, az istenihez il]r' az Istenhez trtn kzvetlen odafordulsrukorltoz-
zuk' gy felvzolhatjuk azt azvtat,amelyre a ma embere a leggyakrabbanrtr.
Egybirnt nem is igen marad ms vlasztsunk, mivel a pozit v kutatsok szma
mg igen csekly' De meg vagyunk r|a gyzdve, hogy vizsglataink
_omg
akkor is,
hogyha nlklzik a biztos szociolgiai alapokat s a npessg teljes reprezentat v
statisztikai tagolsto- elgsges vonatkozsi pontot s utalst nyjtanak ahhoz, hogy
jellemezni
tudjuk a vallsos lgkrt, annl is inkbb, mivel korunk vallsossga
megjelensi formjt tekintve igen lesen klnbzik a rgebbi koroktl.
Empirikus tanulmnyok a vallsos tapasztalat
lnyegrl
Ebben az els szakaszban olyan nmet pszicholgusok nhny munkjrl adunk
ttekintst, akik a vallsos tapasztalatot Schleiermacler s atapasztalati filozfik s
teolgik nzopontjbl kiindulva kutattk. Az a problma amellyel foglalkoztak
_
ominknt
mr korbban eml tettko-, vallsos aktus sajtos termszete volt' Ezek a
tanulmnyok a mai problmafelvetst figyelembe vve mir tlhaladottak ugyan, de a
vallsos tapasztaLat empirikusan megalapozott defin cija szempontjbl mgis
bizonyos rtket kpviselnek' Ezenfell csak nyerhetnk a korbbi perspekt vks az
aktulis rdekekrvid szembes tsvel; ez seg t bennnket abban, hogy a problmkat
j
obban krvonalazhassuk.
Els szempontunk pldjaknt mindenekeltt egy olyan szerz tanulmnyt eml t_
jk
meg, aki letnek hsz esztendejt a vallsos aktus kutatsnak szentelte:
nevezetesen K. Girgensohnt' Munkjnak c me
_o,J ,
vallsos tls lelki
felp -
tSe"Soo_ mr utal is annak tartalmra: A szerz arra trekszik benne, hogy a lelki
lmnyek sajtos szerkezett azok minden finomsgval egytt adja vissza. Ezek a
'o
Girgensohn, i. h., 312. o.
56
Struktrk els lpsben a ktrtelm nletrajzi tnyek tulajdonkppeni rtelmt
hatrozzk meg. Girgensohn tanrnak, Klp-nek elkpzelsei szerint aZ
introspekcit olyan k srleti metdussal helyettes ti, amely az egynek szmra nem
igazn tudatos hangulatokat, llapotokat s lelki hatrfolyamatokat vilgosan
tisztzza. Ebbl a clbl 14 kpzett szemlynek egy Sor olyan vallsos szveget mutat
be, amelyek mindegyikknek ismeretlenek s gy alkalmasak arra, hogy tisztbb s
tartsabb benyomsokat h vjanak el bellk; mindezek utn felkri ket, hogy
engedjenek szabad utat asszociciiknak. Vgtil egybeszIgets sorn vlik lehetv,
hogy hittik vgs alapjait s vallsos bizalmuk mot vumait feltrjk. Ily mdon az let
nagyon rvid pillanatai tartsan rgz tdnek s ez|tal
,,felnagy tdnak''
_
ami
elemzsket is
jelents
mrtkben megknny ti. Tekintlyes, kt vtizedes kutat-
munka utn Girgensohn gy gondolta, ezek a|ap1n a k srleti eredmnyek alapjn
megllap thatja, hogy a valls sem nem tuds, sem nem cselekvs, hanem rzs; az a
md, ahogyan aZ ember gondolati kpzetek nlkl
,,magnl
van". Ez az rzs
mindazonltal tbbetjelent puszta |vezetn| vagy ennek ellenkezjnl, a kedvetlen-
sgnl. Ezt az tzst ugyanis az istenkpzethez val nagyon ers szem|yes ktds
_
"egyfajta,,n-ktds"o_
je|lemzi.
Ami azonban megint csak nem art
jelenti,
hogy a
,,vallsos
tzs" az akatatra
yagy
a kpzetekre vonatkozna. Mindez azt mondatja a
szerzve|, hogy itt egy
,,differencilatlan,
affekt v llapotrl van sZ'''51. S ehhez
Goethe Faustjt idzi:
,Az
rzs minden; a nv nem ms, mint csals s mits."
Vgkvetkeztetsknt gy alapjaiban egyet tud rteni Schleiermacher koncepcijval.
De ez vajon nem arra irnyul k srlet-e, hogy a valls pszicholgiai problmjt
megint csak a kpessg-pszicholgia keretein bell prbljuk meg megoldani, amely
nem egyb, mint az egyik XVII' szzadi hagyomny tovbbvitele? Mindenesetre el
kell ismerni Girgensohn
-ovalamint
Michotte s Prmm /kt mSik Klpe-tan t-
vnyl"_ rdemeit azon a tren, hogy k srleti elemzsek seg tsgvel kimutattk: az
individuum pszicholgiai kzppontja nem esik sem a gondolkods, sem pedig a
szabad akarat terletre' hanem oda, amit tbb-kevesebb
joggal
rzsnek nevez. Ez
ugyanannyira affekt v llapot, amennyire dinamikus klcsnhats is' mivel az n
ebben az rzsben teljessggel az
,,istenkpzet''
elktelezeti1e.
Emeljk ki Girgensohn tanulmnynak kt pontjt: eloszr is azt, hogy a valls
helye a szemly legbensbb vi|gban van' aZ n ltmagjban, amely
,,megelz7"
a
pszichikus kpessgek minden megklnbztetst. Ebben az rte|emben
,, Zs"'
Msodszor pedig a valls nem tisztn szubjekt v llapot, mivel az nt az
,,istenkpzettel''
kti ssze.
Az j llektan s a fenomenolgia fnyben
jobban
rtjk, mit akart Girgensohn
kifejezni' Az rzs
jllehet
lelki
,,llapot"
l|mnyl, amennyiben a trgyat belsleg
magv teszi; ugyanakkor azonban viszonyu|s lre|c\l is, mivel eleven kapcsolat-
ban ll trgyval. Az jabb pszicholgia ugyanakkot azilyenfajta k srleti vallsllek-
tan hatratra \s rvilg t mely kzeledik ugyan a dinamikus pszicholgihoz, de mg
mindig egyfajta statikus asszociacionizmus rabszo|g,'ja marad. Girgensohn hatalmas
'' Girgensohn
,
r. h., 492. o.
57
jeryzknyv-dokumentcijban
valjban sehol sem emelte ki azokat a tartalmakat
s motivcikat, amelyek a vallsos
,,ktds''
ltrejttben meghatroz szerepet
jtszanak.
A vallsos tapaszta|atot egyszeren llapotknt rtelmezi. Ez a ktds
azonban sokkal inkbb dinamikus kapcsolatnak bizonyul; az n s maga Isten kztti
kapcsolatnak, ahol az n
_omikzben
egyfajta belso egyenslyt teremto_ magt
kibontakoztatja, s a dinamikus kzpontokbl, az lmnytartalmakbl kiindulva
folyamatos mozgsban marad; Isten pedig az
,,istenkpzeten"
keresztl van
jelen.
Girgensohn sajt kora ismeretelmleti felfogsnak ldozataknt mg az istenkpzet-
hez val ktdsrl beszl, mikzben a vallsos egyn az istenkpzetet csak a
,'msikhoz''
vezet ton val seg tsgknt haszn|ja'
A szent
-
a kontrasztok harmnija
Az elmlyls klnbz fokozataira s a szemllodsben rejl istenlmnyre
irnyul vizsglatok
-omelyeket
A. Bolley52 Girgensohn mdszervel vgzett"- az
ellenttessg /otto ltal le rtaknak megfelel/ llandsgra der tenek fnyt abban az
esetben, amikor is az ember vallsos h tatban egsz flgyelmt a valsgosan
jelenlv
Istenre sszpontos tja. Az egynek effle szavakkal rjk le rzseiket:
nneplyes, komoly, rettenetes, boldog, bizalmas' gy rzik,Isten kirlyi dicssge'
flelmet kelto Fensge elff llnak, rzik nmaguk cseklysgt. Isten feny s tz
formjban
jelenik
meg nekik; flelmetesen valsgos. hnyeik mintegy kettsza-
kadssal fenyegetnek a kt ellenttes plus: Isten abszolt magasztos volta s ahozz
fzd legintimebb ktds kztt; tbbnyire valamifle gyermeki tisztelet tartja
vissza nmelyik imdkozt attl, hogy engedjen egyfajta /tlsgosa / emberi
bizalmassgnak... A szemllds sszeszedett pillanatiban azok a szemlyek' akik
fogkonyak a vallsos tapasztalatra, s hiszik, hogy a keresztnyek szemlyes
Istenvel tallkoznak, a
,,szent"
minden vallsra
jellemz
ambivalencijt |ik t.
Utalnunk kell azonban affa is, hogy ebben a szemlyes Istenhez f izd bens
viszonyban a numinzum ezen ellenttessge oly mrtkben kap hangslyozottabban
etikai tartalmat' amennyire benssgess s szemlyess vlik: a flelem az ember
bnssgnek beismersv, a csodlat pedigaz Istenjsga
jrnti
tadss alakul t'
A vilg s az egzisztencia mint Isten rejtjeles zene_
tei
Girgensohn s tan tvnyai annak a lelki cselekedetnek a szerkezett kjvnt"'k
elemezni, amellyel az ember Istenhez fordul' A tapasztalat szmukra azt a m6dot
jelentette,
ahogyan az egyn bensleg Istenhez viszonyul, az n rzst azIstenhez
fuzd kapcsolatban' Ma ezt a problematikt mskppen ltjuk. Tudjuk, hogy a
szubjektivits dimenzii tovbbi terleteket is magukba foglalnak, nemcsak az
'' A. Bolle: Das Gotteserleben in der Betrachtrzng. Mnster, 1949; v. a II. szm
jegyz.kny-
veket,83; XVIII, 5,6,20.
58
rtelem s az akarat krlhatrolt kpessgeit. Ezenfell tisztban vagyunk azzal is,
hogy az ember nem pusn bels vilgban l, hanem elsodlegesen az t krlvev
vilgban van
jelen.
A llektan ezrt az ember- s az t
y|aszadsraksztet
helyzetek
kztti kapcsolatokkal foglalkozik. Ez visszavezet bennnket alapproblmnkhoz:
Vajon a vilg a vallsos tapasztalatok sz ntere-e mg?
Krdsfeltevsnk nem egyezik meg teljesen a legtbb mai szerzvel. A pszicho-
lgusok leginkbb azt akrdst vetik fel, vajon mirt val'|sos az ember s melyek a
vallsos magatarts motivcii.
G. Allport53 tanulmnya
jl
megvilg tja ezt a krdsfeltevst. Azokat a mozga -
rugkat prblja megragadni, amelyek arra ind tjk az embert, hogy valamely istennel
sztnsen l kapcsolatba lpjen' Allport ennek az ind tknak klnfle forrsait
sorolja fel: ilyen a hatalom lmnye lami az isteni mindenhatsg kpzett kelti/; a
szeret odaforduls irnti szksgletet lami a szereto Isten fogalmt hozza |trel; a
bke utni vgyat lami egy vigasztal Isten kpzett h vja e|l; a gondviselo irny -
tsra hagyatkozs ignyt,lami a Szentllekben val lritben fejezodik ki/... A vallsos
tapasztalat trgykre itt a valls s a vallsos motivcik egyfajta pszichogenezisnek
krdsv vlik. A motivcikrl szl fejezetben azonban ltni fogjuk, milyen
mlyrehatan hamis ktrtelmsget kpes teremteni az i|yen vallsllektan' Ez
magta a vallsra nzve is veszlyt
jelent,
mivel azt az rzelmi let k:lzrlagosan
szubjekt v, tbb-kevsb a fantzia vilgbl tp|lkoz kifejezdsv igyekszik
zsugor tani' Mi nem hisszk azt, hogy a tapasz alat problematikja kimerlne a
vallsos ma1ata ts mot vumainak keressben. A rgi vallsok tanulmnyozsa
vilgosan mutatja, hogy a vallsos ember mr minden kifejezetten motivlt cselekede-
tt mege\zoen a magt szmra szimblumok ltal kinyilatkoztat
,'isteni''
fel
fordult. A vallsos szlels megelzi az emberi k vnsgok ltal motivlt vallsos
lmnyeket. Ezrt
jobb,
hogyha klnbsget tesznk kt mozzanat
_oaz
isteni
jelenltnek
az tlse s az emberi k vnsgra adott isteni vlasznak a megtapaszta-
lsao_ kztt' Alapvet krdsnk igy hangzik: melyek azok a tapasztalatok s
szlelsek, amelyek az ember szmra megnyitjk a vallsos vilgot?
Ehhez egy sor kutatsi eredmnyt fogunk megvizsglni. Lnyegben vve ngy
tanulmnyra hivatkozunk, melyeket Vallsllektani Kzpontunk vgzet ; ezek
klnbz npessgcsoportokkal foglalkoznak s eltro mdszerek felhasznlsval
dolgoznak' Az els munka
_oamelyet
rszletesen idznko_ hosszabb
[kt-hrorn
rs] interjkon alapul, melyeket tizenhrom 25 s 43 v kztti felnottel, 7 frfwal
s 6 novel ksz tettnk. Mindannyian dip|oms emberek, kpzett s gyakorl
katolikusoksa. A tartalom elemzs t szigoran felp tett
,,rcstechnika''
(repertory
'' G, Allport: The Individual and his Religion' New York 1959, 13. o. kv. old.
'n Ezeket az interj kat G. Vercruysse
jegyezte
fel, aki az rtelrnisgiek hitr.l szl tanulm-
nyon dolgozik. A kvetkez. krdsekre prblt vlaszt kapni: Mit
jelent
az rtelmisgiek
szmra konkrtan a
,,vallsos
hit''? tit<_e s hogyan lik azt, amit a hit
,,elktelezettsgnek''
lehet nevezni? Van feszltsg a hit s a szabadsg
[autonmia]
kztt?
Van lehet.sg az egyiknek a msikba trtn. integrIsfua? Hasonlkpp feltettk a vallsos
59
grid) seg tsgvel vgeztk el; knytelenek vagyunk azonban ktzrlag azokra a
mozzanatokra szor tkozni, amelyek krdsnkkel szoros sszefggsben llnak.
A msodik vizsglat arra irnyult, hogy olyan sklt ll tson fel, amely 9
alskljval ppen annak a 9 kategrinak felel meg, melyek a vallsos bell tottsg
meghatrozst lehetv teszik. A munkt interjk s elozetes vizsglatok ksz tettk
el. A sklt vgl l800, mindkt nemhez tartoz
_"javarszt
serdlkoruo_ szemly
vizsglata sorn alkalmaztuk' Arra trekedtnk, hogy olyan csoportokat rjnk el,
melyek a klnbz trsadalmi krnyezetekre vonatkozan statisikailag reprezenta-
t vnak tekinthetek. lklasszikus s modern kzpiskolk' klnbzo fajtjtl
szakkzpiskolk/55.
Mg kt msik tanulmny is rtkes informcikat nyjtott a szmunkrai egy
Teilhard de Chardin vallsos hatsval foglalkoz vizsglat s egy, a fiatalok vallsos
tapasztalatait vizsgl
,,projekt v''
tanulmny. A megfelel idben majd kitrnk
ezekre.
,,Hogyan
kap az ember a vilgban vallsos megszl tst?"
_
ezen itt felvetdo
krdst ngy szemporrtbl szeretnnk krljrni. Eloszr azt vizsgljuk meg, hogyan
reag| a mai ember a
,,vallsos
tapasztalat'' kifejezsre, amelyet a szakemberek oly
gyakran hasznlnak' Azutn feltesszk a krdst' milyen mdon ny lhat me1 az ember
Isten fel, s
_otaln
nem a sajt fogalmaival lveo- milyen vallsos tapaszta|atai
vannak. Harmadszor, a Teilhard de Chardin uthatsval foglalkoz tanulmny meg
fogja szmunkra vilg tani azt, vajon megalapozottan beszlhetnk-e a
,,szent''
j
megtapasztalsrl, egy olyan jfajta vallsos szlelsrl' amely a vilgmindensg
lmnyre vonatkoz krdst abban az rtelemben, amit mi ennek a kifejezsnek adunk. Ezek
az interjk arra szolglnak, hogy el.ksz tsenek tovbbi, ms mdszerek alapjn vgrehajtott
vizsglatokat; de mivel ezeken mg dolgoznak, nem ll mdunkban
.ket
felhasznlni.
Tudatban vagyunk annak, hogy ezek az interjk csak nagyon korltozott informcis alapot
nyjtanak. Tartalmasabb dokumentci hinyban mgis' azokra hivatkozunk, amelyek mi r a
rendelkezsnkre llnak, hogy ezltal ne legynk annyira azoka a benyomsokra utalva,
amelyeket h v.kkel val szemlyes kapcsolatokbl nyertnk. Erre minket pp az a konver-
gencia btor t fel, amely az egy1k s a msik kztt kirajzoldik ki: A nevezett tmrl
folytatott szmos beszlgets igazolja krdseinket s ezze| egyidej.leg egy olyan szellemi
tartst
juttat
kifejezsre, amelyr.l msrszt rszletesen tuds t sok irodalmi bizony tk.
Egybirnt vlemnynk szerint a korszellem szempontjbl reprezentat v szemlyekkel
folytatott nhny alapos interj elegend. ahhoz, hogy lehet.leg valsgh.en ragadhassuk meg
az emberi tapasztalsnak s a valls klnbz. elemeinek viszonyt.
"
Hrom licencitus vi2sglataibl mutatunk be itt rszleteket - kett. ezekb.l a pedaggia
tudomnya szmfua rt munkaknt kszlt
[G.
Barelli s J . Hermans], egy pedig a
pszicholgiai szmra
[G.
Stickler]; a mi vezetsnk alatt lettek kidolgozva s 1963-ban a
kvetkez. c mmel a Lweni Egyetemre benyjtva: Contribution
'tude
objective de
'attitude
envers Dieu' Construction dtliba! A hivatkozsi forrs nem tallhat.un
questionnaire
et son application un groupe
jeunes
gens d'humanit
[Barelli
un yroupe
d'enseignement technique
[Hermans],
et trois grouPes de
jeunes
filles [ouvrires,
universitaires et Ives de l'enseignement scondairc:]
[Stickler].
60
tudomnyos szemlletbl szrnazik. Vgl egy
,,projekt v''
tanulmny az elbbi
vizsglatokat fogja pontos tani, finom tani.
A gyansnak tartott, mgis h tott vallsos tapasztalat
Manapsg a felntt keres nyek ltalban mindenfle
,,istentapasztalatot"
elutas ta-
nak' Ez abbl addik, hogy azonosnak tekintik egymssal atapasz a|atot s az rzst,
a valls tekintetben pedig mindenfle rzst elutas tanak. Nhnyan mgis elismerik,
hogy itj korukban maguk is szereztek
''istentapasztalatokat''.
Ezek azonban vissza-
tekintve mr illuzrikusnak s vals alapot nlklznek tnnek a szemkben. A
,,misztikus''
kifejezs annak az intenz y rze|mi kapcsolatnak emlkt idzi, ame|y
kzvetlensge ltal aZ al a rzkeny lnyben a bizonyossg rzett kelti, de amelynek
igazsgfartalma ettl mg teljesen bizony alan' A
,,tapasztalatot''
olyan szubjekt v
llapotnak tekintik, amelyben az ember k'lzrlag sajt magval szembesl, mgis az a
jles
benyomsa, hogy kzel kerl a msikhoz,,,az egszen Mshoz''.
Ha kzelebbrl szemgyre vesszk e a fe|nttekre
jellemz
hritst, ngy
jel-
lemz vonst llap thatjuk mbg. A mai ember elszr is az rzst magt fedee fel.
Ez a tudatosods azzal az Ita|noss vl gondolkodsmddal, azzal a reflex v s
nkritikus szellemmel fiigg ssze, melynek szleskr elterjedtsge korunk egyik
sajtos ismertetjegye' Ezenk vl keresztny krkben Istent egyrtelmen szemly-
nek tekintik, mg akkor is, ha az egynek beismerik, hogy nagy erfesz tskbe kerl
vallsuk e hitttelnek lv ttele. Egy szemlyes Isten nehezen mutatkozik meg a
tapasztalat szintjn, hiszen a tapaszta|atban az rzkelhetovel tallkozik az ember.
Harmadsorban a keresztny szellemisg emberek klns
jelentsget
tulajdon tanak
a,,hitnek''. Sokan szembell tjk egymssa| a apasz alatot s a hitet s ezzel azt a
vlemnyket
juttatjk
kifejezsre, miszerint a valdi istenkapcsolat, a hitbli
kapcsolat mshol gykerezik az emberben, mint az affektivits. Vgl az eml tettek
legtbbje szmra avilg mr nem Isten rejtjeles zenetnek kzvetlen megjelen tje;
a vllg
-'miknt
ltni fogiuko_ elvesz tette vallsra utal, a vallsosra mutat
jellegt,
mintha Isten elhagyta volna a vilgegyetemet. Msfell viszont sokak szemben a
profn vilg rejti el Istent' Mr nem Isten az, aki rejtzkdik (Izajs 45,15), hanem
inkbb a vl|g az, amely magba ztul'
A tapasztalatot azonban nem minden sajnlat nlki.il utas tja el az ember' Az erl -
tettvizsg|at sorn megkrdezett felnttek mindegyike a hit s atapasilalat, a tuds s
az rzkels kzt megny l szakadkot tartotta vallsossga legnagyobb nehzsg-
nek. Nzetk szerint a keresztny igazsgok
javarszt
valamifle fogalmi konstruk-
cik maradnak. Sajt szemlyes lethelyzetkben nem kpesek ezeket az igazsgokat
tlni. Noha ismerik az jabb teolgiai irnyzatokat, melyek szerint a munka s a fldi
dolgok keresztny rtket nyernek; mivel azonban nem
jutnak
el odig, hogy ezeknek
a kijelentseknek az \gazsgt maguk is megtapasztaljk,legtbbjk sztmra ezek
csupn elkpzelsek maradnak, amelyeket sajt letkben nem tudnak elhelyezni.
Vannak akik szemrehnyst is tesznek maguknak, hogy nem gondoljk t kellokppen
a hitket, ezrtteht fogalmaik s letk klnvlsa ktsgk vl sajt restsgknek
s kznyssgknek is ksznhet. Ezek az emberek ugyanakkor flnek is attl,
61
hogy vallsossguk kvetkezetesen rendszerez jragondolsa egy fogalmi p tmny
tvesztjbe csb tan ket. Ketts bizalmatlansg uralkodik teht vallsos letkben:
nem b znak az istentapasztalatban, ugyanakkor a spekulat v teolgiai elmletekben
sem, mg akkor sem, ha trtnetesen egy' a
',fldi
valsgokhoz'' leginkbb alkalmaz-
kod teolgiai elmlettel tallkoznak is. A vallsos bell tottsgrl szl fejezetben
rszletesebben ki fogunk trni a tuds s a tapasztalat kzti visszs kapcsolat
problmjra. Ez az ellentmondsossg ugyanis lehetv tesz egy olyan dinamikus
szerkezetp tst, melyet a valls pszichologisztikus elgondolsa nem ismert fel.
Egy Istenre utal titok
A
,,vallsos
tapasztalat" kifejezs a megkrdezett egynekben a szemlyes' ilymdon
teht rze|mileg is kifejezd
jelenlt
kpzett h vja el. Noha megkrdje|ezik ert_
ohiszen
tudjk, milyen nagy mrtkben ki van tve az rzkcsalds veszlyneko-,
mgis mlyebb
jelentsget
tulajdon tanak a ltezsben s a vilgban rejl tfog
titoknak. Ernl tsnk meg itt nhny ide vonatkoz kijelentst! Egy frjes asszony Ey
nyilatkozott:
,,Ha
valaki magt az ltala kitztt clkitzseknek megfelelen
megvals tja, azt tapasalja, hogy sok minden tlmutat rujta. A tolnk telheto
leghelyesebb letre trekedni
-
ebben megsejti az ember az |et valdi rtelmt;
tapasztalataink is ezt igazoljk. Ennek sorn az megrzi az ember, hogy valami
tlmutat rajta, fellmlja sajt valjt. Ezt a va|amit nevezzuk Istennek. De ezt a
nevet elobb is ismertk m1 a h v bell tottsgot mr ho uk magunkkal... n
magam azonban mg egyltaln nem vagyok tisztban Istennel...'' Hasonlkppen
vlaszolt egy frfi is arra a krdsre, hogy a keresztnysg kimerl-e embertrsaink
szo|glatban:
,,Azt
tapasalja az ember,hogy ezt a szolglatot nem sajt erbl viszi
vghez, hanem
jelen
van itt valami ms
_
mint valami adomny, mint valami
,,nagyobbt|"
szrmaz ajndk.'.'' rdemes megjegyezni, hogy ez a besz|gettrs
hatrozottan kijelentette, letmdjt akkor sem v|toztatn meg, ha hitetlen lenne. Az
etikus bell tottsg
jelentette
szmra az embersgt meghatroz valsgot;
ugyanakkor azltal, amiezt benne munklta, aztis rezte, hogy ez az etikussg nem
csupn az ov, hitte, hogy misok s rszesednek benne. Mivel egyszeffe lte meg
sajtjaknt s adomnyknt, Istenre utal
jelzst
ltott benne.
Egy tuds gy nyilatkozott, hogy visszatekintve szmra olyannak ltszik egsz
addigi lete, mintha valaki irny totta volna azt, mintha lettjn valaki vezette volna
t.Ltez1k egy olyan tfog ltsmd, amely arratanitja az embert, hogy a pillanatok,
esemnyek s ismtldsek folyamban szrevegye a^. az egyedilll vezetst, amely
szntelen mozgsban tartja az lett. Az illet tudatban volt annak, hogy az a
,,folyamatossg'',
amelyet sajt letben felismert, egy olyan
,,tudattalan
v|aszts
eredmnye lehetett, mely az sszetartoz esemnyeket egybeilleszti. Bizonyos
pillanatokban mgis az az ember rzse, hogy felttleniil szre kell vennie valamifle
gondvisel vezets nyomait az lete alakulsban''. Valamely, az |etet s az emberi
trekvseket that, fellml s azoknak irnytszab valsg megtapasztalsa teht
alapvet rzsnek bizonyul. Nevezhetjk e valls elotti, vallselttes tapasalatnak'
Ezt tulajdonkppen nem Isten
jelenlteknt
rzkeli az ember. Azt a tvolsgot, amely
62
a Szemlyes Isten megtapasa|st a ltezs titknak valls eltti megtapasztalstl
elvlasztja, a hitnek kell thidalnia'
A megkrdezett szemlyek kzl egyetlen egynek, az ern]itett tudsnak a szmta,
Isten egytta| a v1lilgegyetem rejtlyre is vlaszt
jelentett.
,,A
tudsok nem becslik
tl tudsukat
-
mondta
_.
Tkletesen tisztban vagyunk azza|, hogy teljes egszben
nem ragadhatjuk meg a teremtett vilgot. A tudomny a kvetkez kvetkeztetsre
ksztet benniinket: a vilg vagy teremtetett, vagy olyan mdon
jtt
ltre, ami
alapveten kisiklik vizsgldsunk a|l. Mondhatjuk azt is, hogy a vilg neknk
ksz ttetett
-'hogy
minden teremtmnynek bizonyos orm s boldogsg
jusson
osztlyrszlo-, s szeretettel lett megformlva' Ez a h v bel| tottsga... A tuds
knytelen a problmk fokozdan sszetett mivoltval szembeslni... Azt legalbbis
ki kell
jelentennk,
hogy a teremts mrhetetlenl fellml minket.'. Ezt mg az
agnosztikus tudsoknak is el kell ismernik''' A szigoran racionlis rendben teht
mindenkppen radiklis s teljessgben soha fl nem foghat krdsknt
jelentkezik
a dolgok totalitsnak titka. Msrszt a lt rtelme, a ltezs rtelmessge azt
tapasztaltatja meg velnk,
hogy
u dolgok vgs soron
jnak
alkottattak, s a
boldogsgot kell, hogy szolgljk. E a kt tapasztalat egyittese hozza ltre azt a
napsttte tisztst, amelyen az istenhit megtelepedhet. Mindkett Istenre utal anlkl,
hogy kimondottan megnevem t. Ezek kzul az rtelmisgiek kzl a termszettel
kapcsolatban senki sem beszl szimbolikus vagy vallsos tapasztalatrl. Taln a
termszet elvesz tette vallsos-szimbolikus erejt, amelyet oly sok vallsos szveg
megnekelt? Azt hisszk, igen.
A pozit v tanulmnyok hinya nem teszi lehetv, hogy ltalnos s lezr
jelleg
tletet alkossunk. Mgis figyelemremlt, hogy egy msik vizsglat, amely ny ltan
tette fel a krdst s a vlaszokat a bell tottsg szerint oszt|yozta, a kozmikus szent
tapaszta|atnak tnyt munksnk krben megers tette, m g egyetemi vgzettsgek
kztt cfolta. 60 megkrdezet|o|asz munksn kzl 13 a termszet szpsgben a
teremt Isten dicssgnek s hatalmnak visszfnyt ltja. Egy ni npessg_
csoportban lelki-rzelmi skla seg tsgvel vgzettvizsg|at
_oamely
azt kutatta, hogy
mit is rint ez a teremt Istenre vonatkoz tzso_jelents klnbsget mutatott a
belga munksnk csoportja s az rteLmisgiek kztt. Hasonl eltrs mutatkozott
116-19 ves/ fiatalemberek kt dikcsoportja koztt: az egylkben paraszti szrmazs,
a msikban szabad foglalkozs aptl szrmaz dikok vlaszoltak a feltett krd-
sekre. A termszettel kapcsolatos vallsos rzke|s vizsg|ati eredmnye statisztikai-
|ag alszll grbt mutat, mgpedig a kvetkez sorrendben: parasok, munksok,
alka|mazottak s zletemberek, szabad foglalkozsak. A vallsos tls klnbz-
sge aszerint is megmutatkozik, hogy ljavarszt paraszti vidkekrl s munksmili-
bl szrmazl szakkzpiskolk vagy gimnziumok tanulirl van-e sz. A gondos
rtkels magas tlagrtkeket mutat a belga munksno-csopoftban azokkal a
kijelentsekkel kapcsolatban, melyek termszetfltti hatalommal kapcsolatos
csodlatrl s tiszteletrl szlnak. Ezze| szemben kt egyetemi hallgatn kijelentse
egyrtelmen vilgoss teszi a termszet demitologiz|st a trsadalom fejlettebb
rtegeiben:
,,Csak
utlagos tgondols utn ktm ssze Istent s a termszetet''; m g
63
egy msik:
,,ltalban
vve az rzkelt tj csodlatnak rzsrol van sz, anlkl,
hogy klnsebben Istenre gondolnk.''
Rendk vl figyelemremlt' hogy azok a kategrik, melyek az
,,Isten
_
a term-
szet teremtje?'' krdssel kapcsolatban magas v|aszbnyadot mutattak, az
,,istenflelem''
krdsre mg magasabbakat eredmnyeztek. Isten hatalmnak
alkotsaiban megnyilvn rzke|st vallsos borzongs k sri. Vlemnynk
szerint a vallsos tapasalatnak ezt a t pust a termszeth ez f[izd spontn viszony
hatrozza meg azoknl a nprtegeknl, ahol kevsb fedezhet fel az intellektulis s
technikai kultra befolysa, s ugyanakkor
-"a
szocilis szempontbl alacsonyabb
szinten l rrpessgnl'_ ktsgtelenl maga a fiiggsgi helyzet is olyan, amely a
maga rszrl megint csak flelmet kelt. Rviden: gy tnik, itt szinte kzzel foghat
a gazdasgi-szocilis krlmnyek vallsossgra gyakorolt hatsa' rtelmezsnket
altmasztani ltszik az Istennel szembeni lzad fellps
jelentos
mrtkben
magasabb elfordulsi arnya ugyanezekben a trsadalmi milikben. Vajon itt nem a
marxista filozfia r-szolga dialektikjval tallkozunk-e ?
Kifejezett utalsok Istenre
A felnttek krben vgzett vizsglatok kimondottan csak azt afqta istentapasztalatot
eml tettk, ami a nehz szitucikban megnyilvnul gondviselsszer seg tsg
meglsvel kapcsolatos' Egy frfi ebben az rtelemberr krdezi a kvetkezoket:
,,Vajon
csak azrt ford tja-e figyelmt a transzcendensre aZ ember, mert ezekben a
nehz helyzetekben az emberi lt esendsgvel szembesl? Ezek tulajdonkppen
mg nem Istennel val tallkozsok, de... ppen ezekben a pillanatokban tallok
legjobban utat az
>>egszen mshoz<<...' Maga a htkznapi let kzvetlen mdon nem
utal Istenre. .''' Egy n pedig gy gondolj a|
,,Ha
nem remlt mdon sikerl valamilyen
nehzsgbl megmeneklnnk, akkor valamikppen kapcsolatban rzzuk magunkat
Istennel
'"
Ezt a benyomst azonban rgtn korriglja is a kvetkezkppen
(hasonl
nzetr| korbban mr szt ejtetttlnk):
,,lta|ban
vve a dolgok gy
jk,
ahogyan
Vannak.'' Egy msik n beismeri, hajlarnos arra, lrogy lzadozzon lte ellen, amikor
nehezre esik az let.Br tldja, ez a kedlyllapot semmire sem vezet, a sikertelensg
s a szenveds mgis azza| a k srtssel fenyegeti, hogy a vallsos letet egyszeren
feladja. Ebbl ismt lthatjuk, hogy a fiiggsgi kivltotta frus rci mennyire
sszekapcsoldik a alzadssal Erre a ksbbiek sorn mg vissza fogunk trni. Az a
beszlgettrs, akit az imnt id i'ink, lnyeges ponton finom tja arra vonatkoz
kijelentst, miszerint Isten a htkznapokban nincs
jelen.
Az a tny, hogy apa, s
mindaz a trelmet ignyl igyekezet, ami a gyerekek nevelsvel s
jltk
mirrden-
napos elteremtsvel egytt
jr,
gyakorta breszti fel benne azt a gondolatot, hogy
taln Isten atyasga is hasonl lehet. E vizsglat sorn ez volt az egyetlen utals
Istennek a htkznapokban is tettenrhet hatkony
jelenltre.
A mr eml tett vizsg|at alkalmval megkrdezett fiatalok azthiszlk,Isten vals-
ghoz klnskppen bajok esetn vannak kzel. Ez atapaszta|at azonban a 16. s a
19' letv kztitt egyre nvekv mrtkben vesz t
jelentsgbl'
64
A szent jszer megtapasztalsa?
gy tnik, korunk embere av'ltoz univerzumban j numinzus erket fedezfel. Az
idzett interjkban ugyan nem tallkoztunkezze|, ugyanakkor van bizonyos irodalma
annak, hogy az |et, a tr s az id' melyek mrhetetlensgre fiirksz tekintettel nz
az embet, jfajta vallsossgot breszt benne. Talrn az archaikus
,,szentsg''
egyfajta
jjszletsrl van sz? Valban gyakran bukkanunk a szent ilyen rtelmezste a
ma embernl? Mieltt megvlaszo'lnnk ezt a krdst, nzzink meg kt irodalmi
dokumentumot! Utna megfogalmazzuk majd a Teilhard de Chardinnel kapcsolatos
vizsglatok eredmnyeit. Szleskr modern irodalom illusztrlja s mly ti e1 e az
Isten irnti itj tzkenysget: J aurs, Bergson' Lecomte de Nouy, Carrel, Teilhard de
Chardin. J aurs ennek a mozgalomnak a legkorbbi kpviseli kz tartozik.
Legberrsbb gondolatainak jabb kzreadsa szokatlanul ers s korunkra
jellemz
istenrzkrl rulkodik. Nhny idzet les fnyt vethet azok'ra a pontokra, ahol mai
ltnkbe betr a szent:
,,...gy
ltsz\k, hogy a tudomny egyre inkbb szo|g|tat az
univerzum vgtelensgre s egysgre vonatkoz bizony tkokat'.' Ha a mindensg
vgtelen egysg avagy ogysges vgtelensg kpt mutatja, hogyan lehetne nem
felfedezni benne annak kifejezdst, amit az emberisg mindig is >Istennek<
nevezett?"
,,...A
tudattal b r llnyek evolcis folyamat tjn keletkezheffek
kzvetlenl a vilgmindensgbl, hiszen ennek mlysge maga is tudatot s letet rejt
magban.'. A materilis ktttsgekben mr benne van az idelis egysg elve: a
tudatossg s az |et elve... gy teht az evolcit gy is tekinthetjk, mint Isten
egyfajta k srleti megnyilvnulst. Az evolcis teria ezenfell arra is rmutat,
hogy Isterr semrnikppen sem vilgtl idegen absrakci'.' cselekven avatkozik bele
azidbe s a trtnelembe... gy..'u tett is a vgtelent trja fel elttiink; s a valls
tbb mr nem csak a szerzetesek >>gylete<
'..''56
Az j vallsos rzkenysg' mely a
v|toz vilgegyetem cselekv szemllsbol ered, J aursnl egybeesik a keresztny
dogmatika elutas tsval; mivel ez az szemben sszeegyeztethetetlen a vilg
trtnetisgvel, elidegen ti az embert a vilgtl egy tlvilgi abszoltum
javra,
amely mintegy beleavatkozik a trtnelembe, amelyet magnak az embernek kellene
alak tania. J aurs rsai egy j vallsos szimbolika' valamint egy humanitrius
antidogmatizmus irnt megnyilvnul modern rzV'rl adnak h n, csodlatra mlt
tisztasggal.
Teilhard de Chardin mveinek rendk vli publicisztikai sikere mr nmagban
vve is sokatmond tny' Ugyanakkor rmutat korunk egyik kitntetettnek szm t
vallsos szfrjra is. Ehelyi'itt
,,Der
Mensch im Kosmos" /,,Az emberi
jelensg''/
c m knyvnek alapvet ind tkt vzoljuk fel, mivel ez
jl
mutatja, hogy lrol van az
a pont, ahol a mai szellemisg nkntelenl tallkozik a vallssal.
Teilhard szmra
,,az
ember'.' nem a vilg szl|rd kzppontja, miknt az ember
sokig hitte, hanem a fejlods tengelye s cscsa'' lld'., 23. o|d.l; a tudat felemelked-
st s kiszlesedst
jelenti.
A civi|izci az |et dinamikjt magasabb s kon folytatja
s tkletes ti. A trsadalom
jelensge
a biolgiai lt egyfajta cscspontjt
jelenti'
A
'u
J . J aurs: La question religieuse et le socialisme'Prizs lg5g,45. o' kv. old.
65
tudattal b r lnyek s az egyni gondolatok sokasga egyetlen, tfog gondolkods-
ban snisdik ssze s ersdik fel. A vilg oly mrtkben egysgesedik, amilyen
mrtkben kulturlis s szocilis szempontbl kiszlesedlk. Az evolci ezrt
,,vgil
valamifle legmagasabb tudatban kell, hogy kicscsosodjk" lid.,266. old'l
,,Egyedl
egyfajta szuperreflexi, azaz Szuper-perszonalizci lehet az, ahov a gondolkods
extrapolcija vezethet" /id.,266' old.l. Ez a h res mega-pont, amely, mivel az
evolci vgeredmnyt
jelenti,
mr az let s a tudat keletkezsnek kezdetekor is
akt van
jelen
van.
,,Ha
nem llna termszetnl fogva felette az idonek s a trnek,
melyeket magba gyjt, nem volna mega. ntrvnysg, mindentt
jelenval
hats,
irreverzibilits s vgl transzcendencia: ez az mega ngy attribtuma" lid', 279.
old./ Msodik knyvsikerben, mely a
,,Le
milieu divin'' l,,Az isteni mili''/ c met
viseli, Teilhard mr nem trekszik tudomnyos szintzisre, sokkal inkbb arra, hogy
az ember mint testi s tudatos lny, s a materilis vilgban immanens s ugyanakkor
transzcendens
,,isteni''
kztti l kapcsolatot e|emezze. Teilhard ezltal azt szeretn
megmutatni, mennyiben vlik az emberi cselekedet isteniv, hogyan kapcsoldhat az
ember mint
,,a
vilgban val ltezs'' mgis az
,,istenihez''.
Isten vr rnk a vi|g
dolgaiban s bennk szembetallkozunk vele. Az emberi cselekedetek isteniv v|sa
Teilhard koncepcijban minden ktsget kjzran lehetsges; s ha valahol ellentt
van, akkor az nem Isten s a vilrg kztt, hanem Isten s a vilg megvetse kztt
tallhat.
,,Brmit
tegynk is az anyagJ lek-Krisztus egyetemes sszefggsnek
erejvel, a lt egy kis darabjt visszk Isten el, melyet o k v'' tolnk'' lid', 45-tll.
Az ember passz v s akt v lny; s gy hdol azoknak a hatalmaknak, melyeknek al
van vetve, ugyanakkor arra is trekszik, hogy birtokba vegye ket. A vallsos
vrakozs s az emberi remnysg messzemenen illik egymshoz.
,,A
remnysg-"a
v\Ig vgre, azaz a vilg valamilyen vgkifejletre irnyul aggodalommal teli,
kollekt v s cselekvo vrakozs"- egyenesen keresny hivats, s taln vallsunk
legegyrtelmbb megklnbztet
jegye!'/id.,
190-tl/. A mennyei let remnysge
tkletesen beleillik az emberi vrakozsba. Az olvasnak bizonyra nem kerli el a
figyelmt Teilhard s J aurs eszminek feltn szellemi rokonsga. A modern
gondolkods bizonyos aspektust fejezik ki, amely a modern tudomrnyokbl
/evolcis tan, trsadalom- s szellemtudomnyok/ valamint az j fi|ozfiai tudatoso-
dsbl fejldtt ki.
Nem ehelytt kell megvitatnunk Teilhard v ziinak teolgiai rvnyessgt. Azok
a legfbb kifogsok, melyeket bizonyos teolgusok vele szemben megfogalmaztak
_
"miszerint
Teilhard helytelenl ltja a termszetflttit s elkendzi az ember bns
voltto- ismertek. Nem trhetnk ki erre, ahogyan szmos tuds kritikjra sem, akik
tbbek koz a trtneti evolcirl szl elmletnek metodikai zavarossgt s naiv
optimizmust vetik szemre. Teilhard de Chardin mvt lnyegben a kvetkeznek
tekintjk: mindenekeltt avilgrl s a keresztnysgrl alkotott nzetnek, amely
_oa
rgi m toszokhoz hasonlano- semmiss teszi a diszcipl nkat e|v|aszt falakat,
melyek sok tudsnak okoznak veszodsget; s mint olyan alkotst, mely a klnbz
tudomnyok implicit fiozfij,t tematizlja s egyetlen vallsos szimbolikv
szles ti ki. Teilhard knyveinek sikere nem magyarzhat meg irodalmi vagy
tudomnyos megfontolsokkal; hanem ltsmdjnak vallsos zenete teszi azt
66
rthetv, amellyel a modern tudomnyok L|tal ta|ak tott emberisghez fordul.
Szemlletmdja kulcsot ad a keznkbe, mely seg t abban, hogy Isten
jelenvalsgt
lthat' evilgi mtiveibl kiolvassuk. Nem
jellemz-e
egybirnt, hogy egy msik m,
amely teljesen lelkipsztori megkzel tsmdbl rdott, de ugyanabbl az alapvet
inspircibl mer t
_"Robinsons7
anglikn pspk knyveo_, hasonl, tulajdonkppen
vallsos visszhangot vltott ki? Ennek a knyvnek a teolgiai gyengit gyakortaszv
tettk. De a mai olvaskznsg a legklnbzbb
jelek
keresse kzepette klns-
kppen fogkonynak bizonyult egy ilyen fldi keresztnysg irnt, mely Istent inkbb
a mlysg dimenzijban kpzeli el, mintsem a transzcendenciban.
A La Louvire-i rtelmisgiek krben vgzett vizsglat58 teljes mrtkben bizo-
ny totta, hogy a vilg, melytl a tudomnyok elvettk rgi szakralitsnak fnyt,
jfent szentsg-rtket kezd nyerni. A vizsglat Teilhard de Chardin vallsi befoly-
sval foglalkozott. C|ja az volt, hogy a Lickert-skla seg tsgvel megmutassa annak
a vallsos mentalitsnak a t pust, mely korbban Teilhard-t szokatlanul nagy
kznsgsikerhez seg tette.
A megkrdeze t szem^|yek 62 szzalkbl, akik mr az e|s felh vsra vlaszol_
tak, 46 szzalk rdekldtt Teilhard mvei irnt; elsosorban papok, ket kvetoen
nevelk s orvosok, azutn kzhivatalnokok, gyvdek s kzjegyzk. Vgl
gygyszerszek, zletemberek s gyirosok, akik a fentiekhez hasonl, m cseklyebb
rdekldsrl tettek tanbizonysgot' Hangslyozni k vnjuk a kzpiskols fik s
lnyok kztti rdekldsbeli klnbsget: az eredmny 42 I|letve I2,5 szzalk.
Ideolgiai szempontbl a megkrdezett npessg a kvetkez megoszlst mutatta: 72
szzalk katolikus, 6 szza|k nem katolikus keresztny,6 szza|k agnosztikus, 6
szzalk tbb-kevsb szellemi rdeklds, 2 szzalk minden meggyzods
,,nlkli'',
8 szzalk adat nlkli. Teilhard mveinek olvassa
,,Az
emberi
jelensg''
/vgigolvasta: 46 szzalk, rszben olvasta: 26 szzalW,
,,Az
isteni mili'' l32 s 16
szza|W,,,Az ember megjelense" l20 s20 szza|W s a
,,Visszatekints
a mltba''
l20 s 6 szzalW kztt oszlott meg' Az olvask tbbsgt mveinek mindkt
ismertetett vonatkozsa rdekelte: a tudomnyos s a vallsi egyarnt' A nk s az
egyedlll szemlyek inkbb
,,Az
isteni mili''-t olvastk, mint
,,Az
emberi
jelensg''
c m mvet. A nem h vk kivtel nlkl a tudomnyos mveket tanulmnyoztk. A
legtbb pozit v v'|asz az intellektulis szintzisre vonatkoz krdsre rkezett la vilrg
egysges szemllete a hit s a tudomny bevonsvaV. A krdsek kzl kettre
azonban csak vonakodva vlaszoltak igennel:
,,Teilhard
>>elszellemies ti<
a technikt''
s
,,Teilhard
eleget tesz azon tudsok bizonyos szksgletnek, akik kevsb
materialista vilgkp kialak tsr ra trekszenek''. Msodik helyen ez a kategria llt:
az ember, a vilg s az
,,isteni"
egzisztencilis /eleverr/ egysge. Az apologetikus
kijelentsek /,,istenbizony tkok j irnyzata''/ csak kevs pozit v vlaszt kaptak. Egy
fontos
jelensg,
mellyel a vizsglat sorn mindig tallkounk, a kvetkez: Minden
'' J ohn A. T' Robinson Gott ist anders. Mnchen 1964.
''
Michel Simonis: Teilhard de Chardin et son public. Pszicholgiai licencitusdolgozat, amely
a mi vezets ink alatt lett kidolgozva s 1964-ben a Lweni Egyetemre benyjtva.
67
gondolatot' mely a tudomnyos alapoknak a hit irnyban trtn tllpst
jelentette,
minden tendencit, mely tudomnyos tnyek seg tsgvel akart Istenhez
jutni,
s
minden szndkot, mely a technika spiritualizlsra irnyult, elutas tottak. Ezze|
szemben
,,teljesen
egyetnek vele'' vlaszt adtak az albbi mondatra:
,'Teilhard
rzke
a vilgegyetem lelki lazaz be|sl lete irnt, miszerint az lettelen anyag bizonyos
spontaneitssal rendelkezik lami azutn az emberben vlik tudatoss./, nagy hatssal
van rm''. Ezzel a mondattal szoros osszefggsben van egy msik, mely minden
emberi cselekedetet a
jvre
irnyul hatssal ruhz fel, s az is, amely Teillrard
nzete szerint elismeri, hogy az emberi cselekedet legyzi az emberi magn7/t az
univerzumban, a szolidarits s a vilgegyetem evolcija irnti felelssg rzst
kelti s nem utols sorban megszabad tja a h vt egy szellemileg elszegnyedett
vallsossgtl.
Az ember s a vilgmindensg helyrell tott egysge volt ktsgk vi| az a
Teilhard-i tma, amely a megkrdezett olvaskra a legnagyobb hatst gyakorolta. De,
s erre vilgosan utalnunk kell, itt mr nem a rg rzelmi rszvtelrl van sz, a
hajdani szakralits eredeti helyrl, hanem egy egyszerre tudomnyos s egziszten-
cilis ltsmdrl' Annak tnyt, hogy ez is az affektivits mlyrtegeiben, a modern
embernek is mindig a rejtett rtegeiben gykerezik, mi sem bizony tja
jobban,
mint
Teilhard npszersge az afrikai gondolkodsban59 s ezoterikus krkben' ppen ez
az univerzummal val egysg irnti ers vgyakozs ind t sokakat arra, hogy
lelkesedssel fogadjanak el szintetizl perspekt vkat, noha azok mitikus
jellegt
mr
tbb filozfus is feltrta. Ennek ellenre meg kell klnbztetnnk a termszet mint
leter
,,mltbeli''
koncepcijt a Teillrard-fle vilgegyetem rtelmezst|; br
vitlis trekvs lelkes ti t ez utbbit is, mgis tbb s ms ez, mint a
,,termszet'',
mivel az let sajt magt haladja meg benne: a tudat ltrejttben s a trtnelemben,
melyek az ember tudomnyos s etikai fradozsait egyfajta egyetemes beteljeseds
fel vezetik.
Hogy a megkrdezettek mirt fogadtk olyan vonakodva azokat a mondatokat,
melyek az anyag s a technika
,,elszellemies tsrl''
szlnak vagy valamely j
istenbizony tkra vonatkoznak, az ugyancsak a vilgegyetem immanens titkval val
h tott kapcsolat szemszgbl rthet meg. Teilhard olvasi minden ezen univer_
zummal szembeni negat v llsfoglalst a vals egysg megbontsaknt, vagy a
vilgtl val elfordulsra s egy idegen' mert attl radiklisan klnbz Istenhez
val csatlakozsra val felh vsknt rzkelnek.
Az irodalmi kpzettsg hatsa a szent irnti rzkenysgre
Egy msik tanulmny60 rtkes adalkokkal szo|gi problematiknk tovbbi megvil-
g tsval kapcsolatban. Ezt kpek felhasznlsvalksz tettk, melyek hol termszeti
'' Vgl. Lopold S' Senghor: Pierrc Teilhard de Chardin et la politique africaine. Cahiers P. T.
de Chardin, Prizs 1962,19., 40' o.
*
P. De Neuter: Images-situations d'apperception thmatique. pszicholgiai
licencitusdolgozat, Lweni Egyetem, l964.
68
jelensgeket
lhegy, tenger, vihar.../, hol pedig az letet rint tmkat /sz|ets'
emberi szeretet, halrl.../ brnoltak. Ez a tanulmny kiegsz t adatokat tr elnk a
vallsos rzkenysgrol' A vizsglat tlagosan 18 ves szemlyek kzremkdsvel
kszlt, akik kt csoportra oszlottak gimnziumok illetve szakkzpiskolk tanulira.
Az els csoport tagjai inkbb tudatban voltak a termszeti elemekhez viszony tott
jelentktelensgknek,
az involvltsg tbb rzst mutattk, s a termszeti elemeket
gyakrabban |tk t a vonzs s tasz ts szentre
jellemz
ellentteknt. Ez klns-
kpp vilgosan mutatkozott meg annak a kpnek a kapcsn, amely egy magnyos
embert brzo|t egy magaslaton, vihar kzepette. Ha viszont aZ ezen teszttblzatban
elfordul vallsos asszocicikat sszessgben vizsgljuk' akkor csak kisebb
klnbsgeket llap thatunk meg a kt csoport kztt' Az egyetlen kivtel a kvetkez
volt: A gimnziumok
dikjainak tbb vallsos gondolat
jutott
eszkbe egy haldoklt
brzo| kppel kapcsolatban; msrszrl pedig, ha szembell tjuk a megkrdezettek-
nek ezt a szmos vallsos asszocicit mutat csoportjt a msik, utbbi csoporttal,
szoros kapcsolatot fedezhetnk fel a szimblum-rzkenysg s a vallsos asszoci-
cik gyakorisga kztt. Ugyancsak tbb vallsos asszocicira bukkanunk abban a
csoportban, amelynek tagiai a termszettel kapcsolatban tbb vallsos tzst fejeztek
ki /jelentktelensg, rsrute|, ijedtsg, csodlat/' Nem tnik-e ilgy, mintha ezeknek a
vizsglatoknak az eredmnyei ellentmondannak azoknak a pozit v tnyeknek,
melyeket korbban kiemelttink? Nem azt bizony tjk-e ezek, hogy mennyire szoros
sszefggs van mg ma is a termszetlmny s az istenlmny kztt? S nem ppen
alegkpzettebb krkben lelnk-e r leginkbb effe az sszefggsre?
Nem llnak rendelkezsnkre teljesen egyrtelm adatok ahhoz, hogy egszen
megoldjuk a rejtlyt. Azok az elenyszen kicsi klnbsgek, melyeket a kt csoport
kztt ki tudtunk mutatni, nem elgsgesek ahhoz, hogy korbbi kvetkeztetseinket
elvessk' Ezek azonban azt mgiscsak megmutatjk nektink, hogy a vallsos asszoci-
cik s a numinzus
jelleg
termszetlmnyek milyen szoros kapcsolatban llnak
egymssal. J elentsge van annak is, hogy azok a szemlyek, akik a legtbb szimboli-
kus s vallsos trgyil v|aszt adtk, fantzi|uk hoseit is sokkal nkzpontbb
magatartssa| ruhztk fel /',nmagba zrtsg'',
,,gondolatok
a m|tjrl' a
jvjrl,
az letrl".../. Hseik gyakran eryszeren csak ott lltak csendben
_
eleven kapcso-
latban a termszettel, amely krlvette ket' A tbbi kp lttn keletkezett sok
asszocici ugyancsak azt a fajta klnleges rzkenysget tette egyrtelmv, melyet
kt szban sszefoglalva passz v s nrcisztikus rzseknek nevezhetnnk. Ezek az
emberek engedik, hogy hassanak rjuk s hogy megijesszk ket: hangulati
kzssget s kontemplat v egyeslst k vnnak a termszettel; fjdalmas vgyakozs
l berrnk a csaldias benssgessg irnt. Asszociciik, melyek a termszetet a
,,szenttel'''
vagy Istennel ktik ssze, ezrt az elvls fjdalmbl s az egysg irnti
s vrgsbl sztmaznak'
gy tnik, hogy azok a serdlk' akiket tudatosan neveltek benssgessgre,
fogkonyabbak a termszet klti
jelentsge
irnt; a termszet meditcira ind tja
ket s
jellegzetes
rzseket bres bennk a
,,szentte|"
kapcsolatban. Termszettel
val kapcsolatukat egyfajta kszsg
jellemzi;
mivel a termszet olyan vrakozsra
69
hangolja ket, amely bizonyos
-"a
flelem s az egyesls kzt feszlo_ szakralits
funti rzkenysget breszt bennk. Azok a helyzetek, melyeket a serdlk a tbbi
kplttn elkpzeltek, a bizalom rtkei irnti hasonl fogkonysgukrl tanskodtak,
amelyek az elhagyatottsg s elvls rzseivel mutatnak rokonsgot. gy itt a
misztriumvallsokhoz hasonl
jelensgre
bukkanunk: a participci' a rszeseds
irnti fejlett kszsgre, vallsos tapasztalatok hangulati elksz tsre. A
participcinak azonban serdlink esetben nincs olyan kzvetlen
jellege;
benss-
gesebb s ezrt ersebben van
jelen
benne az e1vls negat v eljele. Valjban taln
korltozott
jelensggel
van dolgunk, mely azok'ra a fiatalokra rvnyes, akik egy
bizonyos szimbolikus kultrban nttek fel. Semmi sem engedi meg, hogy azt a
kvetkeetst vonjuk le, miszerint rzkenysgk felntt korukban is ugyanez lesz
majd' Bizonyra vannak mg ms t pusai is a vallsos tapasztalatnak. Tanulmnyun-
kat a lelkipsztori tapasztalat gazdagon ki tudn egsz teni' Ktsgtelenl tallni ma is
olyan embereket, akik meg vannak gyzdve arrl, lrogy klns s szmukra pozit v
lrnny.t
jelent
helyzetekben Isten
jelenltnek
kzvetlen s csaknem
,,testkzeli''
megtapasztalsban rszesedtek' Idzzink mindssze egyetlen pldt, melyet magtl
az rintett szemlytol hallottunk: egy ember, aki gyermekkorban keresztny
nevelsben rszeslt, a racionalista hitetlerrsg veit kveten tbb-kevsb isrnt
lr vv vlt. Beleszeretett egy lnyba s egyik els tallkozsuk alkalmval, elutazsa
eltt kzvetlenl, mellette lt egy plyaudvaron; rpke pillanatokra ktszer is_
ointenz ven
s tisztn"_ azt a le rha atlan rzst |te t, hogy az let nem mlhat el,
egy idn tli, mlhatatlan s transzcendens valsg rsze kell, hogy legyen.
Filozofisztikus kifejezsekkel lve nem olyan vallsos lmnyrl volt-e itt sz, melyet
a szerelem tapasztalata
jrt
t? J ames a vallsos tapasz alatrl szl h res knyvben
ennek az |mnynek szmos pldjt idzi I'
Gyakoriak ezek a tapaszta|atok? Tarts s intenz v emlket hagynak maguk m-
gtt? Tapasztalataink szerint
_obrmennyire
korltozottak is azok"_ azt keII monda-
nunk, hogy viszonylag gyakran fordulnak elo, s hirtelen olyan mly tvlatokat nyitnak
meg, mely a vallsnak egzisztencilis srsget ad; psrszrl azonban nem tarts
lratsak abban az esetben, ha nem ers ti meg ket ms fajta, objekt vebb
jelleg
tapasztalat. A kifejezettenezze| a krdssel foglalkoz tanulmnyok arra h vjk fel a
figyelmet, hogy azok az emberek akik trsadalmi vagy hivatssal kapcsolatos
felelssgknek megfelelen alak tottk az letket, ltalban nem hivatkoznak
tudatosan ilyen lmnyekre. Ezrt vgs kvetkeztetseinkben mi sem tri'ink ki rjuk.
Ha felbresztettk is a hitet, az mgsem ezek're alapozdik' Ezen a helyen is elmond-
hatjuk: a trtnelem sajt mltjnak elfelejtsn alapul.
u'J ames,
i. h.51. o. ff.
70
V
gkve
tkeztetsek s refl exik
K srleteink alapjn immr helyes megvi|g tsba helyezhetjk mind az archaikus s a
mai vallsos tapasztalat folyamatossgt, mind pedig a kettt egymstl vilgosan
elvlaszt szakadkot. Brmennyire klnbznek s hinyosnak tnjenek is azok a
vallsos apaszta|attal foglalkoz konkrt tanulmnyok, amelyekre hivatkozni tudtunk,
ezek mgis lehetv teszik szmunkra, hogy kidolgozzuk a fbb vonulatokat s gy
felvzoljunk egy olyan sszefiigg vallsos arculatot, amely hasonl t a mai ember
kulturlis helyzetvel foglalkoz szociolgiai s filozfiai kutatsok nyomn
kibontakoz kphez.
Az archaikus szakraliLs
Valaha az rzkek ltal megfoghat s messzemenen
jelenval
volt a
,,szent".
Az
,,isteni''
kzvetlen egysgben
jelent
me9 az let titokzatossgval, amelyet a rgi
vallsok mly tisztelettel kzel tettek meg.
,,Vallsszociolgijban"62
Wach arra
h vja fel a figyelmet, hogy' az antikvitsban
,,a
szent nem annyira valamilyen negyedik
rtk volt, melyet a
jhoz,
az igazhoz s a szphezhozz kellett kapcsolni, hanem ez
vo|t az atpta|aj, amelybl ezek mindegyike szrmazott, ez volt a kzs formjuk, a
forrsuk' Kpi nyelven szlva a valls nem egy g volt' hanem a fa trzse.''
A
,,szent''
teremt ereje szmos vallsos forma kialakulshoz vezeteIt. Ezek
azonban gyakran homlyba bor tottk az eredeti teista tapasztalatot. Ezrt a rgi
vallsokat a szakralits s az istentapasztalat dialektikja tartotta mozgsban.
Ameddig az emberisg kzel volt a kulturlis gyermekkorhoz, a vilg felett gyakorolt
hatalmat egy istennek tulajdon tottk, akit
jakarat
Atyaknt s az let teremtjeknt
kpzeltek el. Nevezzk ezt
,,teisztikus''
vallsnak! Ez annak a kzvetlen intu cinak a
kifejezdse volt, amely a ltezsben s a vilgban a
,,msik''
tulajdont ltta, amit az
sajt magtl az ember rendelkezsre bocstott. De a vil.ggal val ilyen eleven
sszekapcsoldsbl hamarosan egyfajta participcis mentalits fejldtt ki' A vilg
klns s lebilincsel
jelek
helye lett, melyekben a szent testeslt meg' Az affektivi-
ts mis ikus erket hozott mozgsba s feleskdtt az univerzurnra. A dolgokban az
lets ahall.,anemisg sazerdrm|nakszimbolikus
jelentst
|tetazember,
s mindezeket szent terleteiv v|toztatta. Az
,,isteni''
sszevegylt az let titkval, s
ezzel abba a veszlybe sodorta magt' hogy el is veszejtdhet benne' Csak kitart
kzdelem, a szellemies tsre irnyul elsznt trekvs ltal sikerlt az embernek a
,,szentbl''
mintery jbl kinyernie Istent. A monoteizmus volt az, ami tudatos
megfontolssal ismt felfedezte Istent; azt azlstent' akit a mg elfogulatlan tudat mr
minden spekulcit s rzelmi rszvtelt megelzen felismert. Ez a /monoteista/
vallst azonban nem
jellemezte
az llhatatossg s szntelenl ki volt tve annak,
hogy elnyeljk a biokozmikus erk.
A vallsos tapasztalat polimorf
jelleg.
A szent klnbz fenomenolgii ennek
gyakran kevss vannak tudatban. Ha ugyanis rtelmesen akarunk a korbbi
u'J ,
Wach: Religionssoziologie. Tbingen 195l, 18. o.
7I
vallsokrl beszlni, a vallsos tapasztalatnak legalbb ktfajtjt kell megklnbz-
tetnnk. Egyfajta si tapasztalat kzvetlen bepillantst nyjtott a vilgba s a
ltezsbe mint egy olyan Atya adomnyba s tulajdonba' akit az emberisg
sapjaknt tiszteltek. Ezt az intu cit bizonytra kzvetlen rzke|s tjn |tk t,
amely megeloztt minden intellektulis krdsfeltevst s mg affekt v mdon mer|t
bele a kozmikus letbe. Emellett tallhat a szent tapasztalata; ez
-omiknt
a
deisztikus vallsok spekulcii iso_ egy magasabb fejlettsg pszicholgiarsze. Azt
a tnyt, hogy az let misztriunrrbl fakad csodlat s a vilg mgikus uralsa nem
volt mindig elegend ahhoz, hory elfojtsa az Isten-Atya intuitiv rzkelst,
jl
bizonyitja a klnbz vallsos formk egyms mellett lse.
A szent vallsa egszen klnbz kultrkban is elterjedt s mg a szigoru mono-
teizmussal is szvetsgre lpett. Egy olyan szimbolikus gondolkodsmdbl s olyan
kultrbl fakadt, melyben az ember szimbizisban rzi magt az |ette| s a vilggal.
s taln a konstantini keresztnysg, mely az egsz kzpkoron keresztl meghatrozta
a nyugati kultrt, nem akart-e a maga mdjn minden profanitst a vallsba
integrlni? Az sszes fldi rtk, az |et, az egszsg, a szexualits, a hatalom, az
igazsgossg, a bke rtkei akkoriban mind a szakrlisba eresztettk gykerket'
A szent nyomai
Konkrt vizsgldsainkazt mutattk' hogy ma is ltezik olyan kapcsolat a termszet-
tel, mely igen kzel ll a participcis mentalitshoz; ezenfell megfigyelhettk azt is,
hogy a szakrlis rtkekkel felruhzott termszet mg mindig Isten kzvetlen
jelkpeknt
szolgl: Isten hatalmt, dicssgt, flelmet kelt titokzatossgt a h v
ember tlheti egy hegy, a csillagos g, egy vihar vagy egy naplemente lttn. Isten
termszetes szimblumainak ilyen klti rzkelsre lelnk bizonyos
jl
krl rhat
csoportokban: munksasszonyok s irodalmi-kulturlis szempontbl kpzett fiatalok
krben. A szimbolikus vilggal kapcsolatos reakciik azonban nem egyformik: a
fiatalok benssgesebb affektivitst engednek felderengeni s egyrtelmbb ignyt
fejeznek kj az egysgirnt.
Ktsgk vl rnyaltabb kpet kaptunk volna, ha mvszi krkben is vgznk
numinzus rtkekkel kapcsolatos kutatsokat. Hny mvsz keres a mvszetben
vallsi tapasztalatot, melyet az intzmnyes tett vallsban
-oahol
a szimbolikus
formk gyakran hamis kegyessgg vltoztak'- mr nem tallhat meg! Ezekben a
krkben intenz vebb vlik a szent s a vallsos kzti fesztiltsg s az a dialektika is,
amely mindig is mkdik a valls legbels magjban; a kettt gyakran tudatosan
szembell tjk egymssal s a vgtelent kzvetlenl az eszttikumban keresik' A
humanisztikus feszltsget itt megktszerezi az a szakadk ltal, amelyet a modern
vilgtmasztott aZ emberi s az isteni kztt'
Egysg' szakads s deszakra|izci
Ha valamikor nem volt vilgos ahatr a szent s a profn kztt, most egyrtelmbb
lett. Ugyanakkor a tudomnyos fejlds s a keresny kinyilatkoztats transzcen-
72
dens Istenben val hit is oka a
,,szenttl''
s a termszet s az |et Istentl val
elfordulsnak. A vilg valls-talann s a-teistv lett a sz elvlaszt rtelmben.
Mr nem helye a mindentt val isteni
jelenltnek,
hiszen relativitsnak s valdis-
gnak teljes elfogadsval mint az ember kizrlagos felsgterlete sajt alapra s
kiterjedsre lelt, mskppen kifejezve:
',elemberiesedett''
s mr nem az rkkvalsg
tvlatban
jelenik
meg elttnk' Mr nem a kontemplci s a vallsos tisztelet
trgyaknt vesszk tekintetbe, hanem inkbb olyan anyagknt, amelyet az ember
p tsi terveinek megvals tshoz felhasznlhat. Az elszentsgtelen ts s a trt-
nelmi meghatrozot sg vilgegyetem kibontakozsa olyan kulturlis tny, mely a
vallst mlyen megvltoztatta. Msrszrl ezek az esemnyek ugyangy v|aszt adnak
magfua a vallsos talakulsra is; a keresztny Isten radiklis transzcendencija
vgkpp rnyomta blyegt a nyugati civilizcira hiszen ez a vil.got gy trta az
ember el mint sajt birodalmt, sajt felsgteriilett. Ennek az j he|yzetnek a
ltrejttben klnbz elemek
_oa
reflex v tudatosods, a tudomnyossg megjele-
nse s avallsos illetve azidbetartoz dolgok sztltlassao_jtszottak szerepet. E
mozzanatok dialektikjbl fejldtt ki az egyn nllsga, mely egyrszrol
megszabad tot1a az nt a kozmovitlis elvek igzetbl, msrszrl viszont megfosz-
to la az univerzumot annak szakrlis
jellegtl.
R. Guardini hatrozottan uta|t az
eredeti egysgnek eITe a szthasadsra, amellyel az jkori kultrnak az meg kellett
fizetnie hd tsairt. A kzpkor vge ta szabadabb az ember' fggetlenebb,
benssgesebb; de
,,magnyos
benssgessg" az, amelyben l' Az ember maga
szntette meg sajt integrc\1t:
,,Egyik
oldalon megjelenik az absztrakt mdon
mkd rtelem, amely fogalmakkal dolgozik; a msik oldalon meg az a fiziolgiai
rzkel appartus, amely az ember benyomsaival foglalkozik. A kett kztt'
sajtos hontalansgban bolyong a pusztn emocionlis rzkels."63 Guardini szerint a
modern ember mr nem kpes Istent a termszetben s a trtnelemben megltni.
,,Sztesik
a szimblumban rejl er."64
A pszicholgusnak a kulturlis evolcival kapcso|atos llsfoglalst nem szabad
el tleteknek befolysolniuk. gy nem osztjuk Guardini sajnlatt azza|kapcsolatban,
hogy a vilg mr nem egyesl szimblumokban, sem pesszimista nzett, miszerint az
affekt v s a szimbolikus erk hanyatlsra vannak tlve. Bizonyos, hogy a tudom-
nyos racionalizmus az embet rzelm kpessgt kiszr thatja s szimbolikus
rzkelsi kpessgt meglheti
-
tnyleg gyakran meg lehetett figyelni ezt. De nem
ppen a szimbolikus, st mitikus gondolkods
jelenkori
felvirgzsa bizony tja-e,
hogy a modem ember nem engedi magt klzrlag intellektulis kpessgeire
lecskkenteni ?
A folyamatossgnak ember, a vi|g s a szakralits kztti megszakadsa nem
Vetette vissza az embert egy elfajzott s individulis ltmdba. ppen ellenkezleg,
csak ez szabad totta fel igazn a kpzelert s a szimbolikus erket. Gyakran
tapasztaljuk, hogy miknt lzad felr az irracionalits az rtelem intzkedsei ellen. Ez
u'R,
Guardini: Die Sinne und die religise Erkenntnis. Wrzburg 1958,47. o.
un
R. Guardini: Die Bekehrung des Aurelius Augustinrrs. Mnchen 1959' 70. o.
73
azonban abbl fakad, hogy az ember pp azon ftadozik, hogy j megrtsi mdot
fedezzen fel, amely a lt minden dimenzijt magba foglalja. Az igazi r nem az
rtelem s a kedly kzt ttong, hanem avi|g s a szakralits kztt' A szimbolikus
kultra fel|dozta szakrlis rtkeit. Tllpve a szentsg kzvetlensgn a szimbolika
abba az irnyba fejldtt, hogy tovbbi teret adjon az embersg kibontakozsnak. Az
egz\sztencilis mlysgekre irnyul j rzk fogkonyabb teheti az embert az isteni
misriumra. Nem a
,,termszetfltti''
meglapasztalsakor lte-e t els megtrst
Claudel, amikor Rimbaud mvei sztszak tottk azt a stt ftylat, amelybe a
racionalizmus burkolta t? De mg Istent is fel kellett fedeznie ahhoz,hogy az emberi
szimbolika vallsos
jelentsnek
egsz horderejre rbredjen. ry tnik teht,
mintha az ember, miutn me5sze ezte magnak s a vilgnak a szabadsgot, egy
keresztezds eltt |lna: az a feladata, hogy tapasztalatai intenzitsban s teljesen
emberi tetteiben az abszo|ttt valsgot keresse, vagy pedig kvesse azokat a nyomo-
kat, amelyekre ezekben a tapasztalatokban s tettekben rsejtett s melyek egy
',egszen
msikhoz'' vezetik el t?
Nem vetemednk arra, hogy rrktelennek nyilvn tsuk a szent megtapasztalst
annak klti
jellege
s rszesed mivolta miatt; egyszeruen csak a klnbz
gondolkodsmdok sajtossgaira szeretnnktv1tg tani' gy arra treksznk, hogy a
vallsos tapasztalat tmjt megszabad tsuk ktrtelmsgeitol s megtiszt tsuk
zavarossgaitl, ami ignyt ti maszthat a keresztnysg s a pogny vallsok kzti
gymlcsz prbeszdre.
Nem szeretnnk el tlettel tekinteni a nem nyugati civilizcik kulturlis s
vallsos fejldsre sem. Senki sem lthatja elre azokat a formkat, melyek abbl az
olvaszttgelybl kerlnek el, amelyben a nyugati technika s az srgi trad cik, a
,,pogny''
vallsok s a keresztny misszis munka olvad ssze. Mgis tny azonban,
hogy a nyugati civilizci, mikzben a vilg egyb rszeire eljuttatja a termel
gazdasgot s a tudomnyl, ezeket uryanakkor azokkal az erjesztanyagokkal is
beoltja, amelyek a hagyomnyos civilizcik tulajdonkppeni alapjait is sztfesz tik.
A vallst megeliz tapasztalatok s az istenhit
Noha a megkrdezett rtelmisgiek elutas tjk a vallsos tapasztalatot, mgis olyan
szemlyes lmnyekrl szmolnak be, amelyeket valls eltti tapasztalatokknt
rtkelhetnk' Az effle tapasztalatoknak nem trgya sem Isten, sem az isteni, Sem a
sz szorosabb rtelmben Vett szent; ez t nem hasznlunk olyan kifejezseket mint
,,vallsos''
tapasztalat va1y a,,Szent'' megtapasztalsa, hiszen nem akarjuk af|rert-
sek kockzatt vllalva e fogalmak alapjelentst sszertlenl kiterjeseni.
Ezek a vallst mege|z tapasztalatok a vilgra mint teljessgre s a |tezsre
vonatkoznak, amennyiben ezt a termszetfltti vilg tartja fenn s hatja t.
A tudomnyos rtelem tisztban van termszetes korltaival; nem vet szmot a
teljes univerzum ltezsvel. A racionlis krdsfeltevs ily mdon a vgs krdsbe
torkollik Mirt lteznek vgl is a dolgok? A vilg arculata ezltal egy msfle
valsg httere eltt bontakozik ki, amely a tudomnyos rtelem szemszgblnzve
74
hallgatsba burkolz titok marad; a vallsos hagyomny viszont arra sarkallja az
embert, hogy felfedezze ennek mgttes rtelmt: a teremt Isten misztriumt. A
vilg mint az ember uralkodsa alvetett birodalom egyfajta tkleteseds fel mutat,
amely a teljes emberi alkotst megrzi a semmibe val zuhans abszurditstl. Mert
az emberi tevkenysgek ery msik vilg lthatrn rajzoldnak ki, a tovasiet id
,,tlvilgnak''
eszkatolgikus |thatrn llnak' De ez a msik csak abban a
pillanatban nyeri el igazi rtelmt, amikor a valls mint az
,,egszen
Mst'', mint
Istent fejti meg.
A lt maga olyannak tt nik az ember szemben, mintha nem hordozn magban
teljesen sajt llandsgnak principiumt; mintha csak ajndkba kaphatn meg ezt.
Ezt az lmnyt egy mlyebb dimenzi megtapasztalsaknt rtelmezhetji'ik. A ltezs
itt egy
,,msik''
(vilg)
lthat.rn kirajzoldva, attl elhatroldva
jelenik
meg,
annak a Mssgnak az elterben amely hordozza t s amelyet a vallsos hagyomny
Is tennek sz| ttat velnk.
A lt alapveten
jnak
tt nik; sorscsapsai, sokflesge s ellentmondsossgai
kzepette az ember mgiscsak felismerheti benne az rtelmes folyamatossg vezrfo-
nalt. gy ahogy van' a ltezs szeretettel nyjtott
jegyajndkknt jelenik
meg.
_
Az
imnti kijelentsekben meginterjvolt beszlgettrsaink meg|lapitsait idztk.
Bizonyra akadnak olyanok, akik naivnak nevezik ezeket a mondatokat s ellenvets-
knt azt hozzk fel, hogy msok rtelmetlennek tartjk a ltet s a vilgot. A
megkrdezett szemlyek azonban ismerik az abszurd apasztal.attt is, de a pozit v
bell tottsgot rszes tik elnyben. Ebben az rte|emben fejtettk ki azok a szemlyek,
akik a Teilhard-ral kapcsolatos krkrdsre vlaszoltak, hogy az abszurd egziszten-
cialista tematikja csak csekly mrtkben gyzi meg ket.
Az etikus trekvst az embet egysze Te |i t sajt szemlyes teljes tmnyeknt s
egy rajta tlmutat
jelenlt
mveknt. Az etikus cselekedetekben klnsen vilgosan
ljk t azt,hogy ltnk ajndk.
Az i|yen tlsi mdot
jelljk
a
,,tapasztalat"
szval, mert ebben az ember kozvet-
lenl rzi, hogy noha a vilg megll magban, fennllsa azonban egy msik
valsgra van s kell is, hogy legyen alapozva. Ennek a tapasztalatnak mindazonltal
csak vallselttes
jellege
van' mivel a msik vilg csak indirekt mdon, a lthatn
kereszttil mutatkozik meg benne, mint eredet, mint fundamentum s beteljeseds.
Ahhoz, hogy ebben valaki felfedezhesse Istent
-otanink
elmondsa szerinto-, meg
kell tanulnia Istent felismerni; s ez a belts aztkivnja meg tle, hory megkockz-
tassa azt ugrst, amely tullend ti t a kzvetlen intu cin.
A termszet elvesz tette szakrlis kntst. De mindensg mint teljessg s a
ltezs maga a
,,msik''
jelv
vlt s ez nem pusztn negat vum; mert a totlis
univerzum mssgban egruttal alap, teremt er, bete|jeseds s a
jra
val
figyelmeztets rej lik.
,
A vallselttes tapasalatoknak ezek a mozzanatai intenzitsukban fokozdhatnak.
Igy lheti t pldul valaki egy szeretett szemly klnleges, csodlatos ajndk
mivoltt s az ilyen tapasztalat egszen klns mdon tirjafel eltte a msik valjt.
75
r tmadhat egy etikus cselekedet s az ennek alapjt kpez szndk kztt is. s
hny ember rzibizonyos pillanatokban azt a srgeto vgyat, hogy egy olyan hata|om,
amely
,,a
llek kiterjesst'' k nlja neki, kivltsa t az emberi kot<ittsgek
felttelessgei kztil. Ezek a sajtsgos s gyakran intenz v lmnyek klns
sz nezetet adnak a val|s eltti tapasztalatnak. Eros, br mlkony hatst hagynak
hra az emberben s
jobbra
nvelik a szoksos vallselttes tapasztalatok
jelents-
Et-
Az a visszhang, amelyet Teilhard de Chardin v zii s az vihez hasonl ltom-
sok keltenek egyrtelmen mutatja a mai embernek azt az ignyt, hogy a vallsos
igazsgok az emberi valsgban, mgpedig a vilgkp kozmikus, trtneti s
humanitrius dimenziiban gykere zzenek.
gy tnik, rtelmisgi kortrsaink ltalnos szellemisge hrom sajtossgban
jelentkezik.
Mindenekeltt abban, hogy a mai ember elutas tja a tudat benssgess-
gnek individualista mivoltt. Ismt objektivlni akarja a tudatot, mivel tudja, milyen
nagy mnkben azokon a termszetes erokn alapul, melyek mkdnek benne. Az
ember kzpontosulsnak ez a vilg hnyba trtn megszntetse knnyen
naturalizmushoz vezethet, amely minden sajtossgot elvitat a tudattl s egy mindent
magba foglal a rya9 trvnyszersgeire akarja azt visszavezetni. De arra is
ind thatja az embert, hogy tudatosan betagozdjk abba a kibontakoz v1|gegye-
tembe, amelynek mrhetetlen tr-id mlysgeit a tudomnyok felfedtk szmunkra.
Ennek a decentralizlsnak egy msik dimenzija mutatkozik meg abban a vgyban,
amely arra irnyul, hogy az emberi kollektivits rversnek rszese lehessen valaki.
A vilg s az emberisg teremt erinek alapveten pozitiv rtkelsben a mai
gondolkodsnak egy tovbbi nzpontjt is felfedezhetjk, mely Teilhard szemllet-
ben is helyet kap. Itt azonban egy olyan paradoxon elott llunk, mellyel a klnbz
,,spiritualizmusok''
nem tudnak mit kezdeni: brmennyire ksz is a mai kor embere
arra, hogy kzppontjt sajt magbl a vilgba helyezve individualizmusi rl
lemondjon, ugyanakkor a teljes autonmira is egyrtelmen ignyt tart' ami azonban
ettl kezdve embersge egsznek keretei kztt rvnyesl. Egy harmadik, az elz
kettvel kapcsolatos nzpont azt hozza magva|, hogy az ember elutas t minden
olyan szakralitst, mely idegenl, elszigetelten s ellensges mdon viseltetik a
vilggal szemben,
_
vagyis az olyan szakralitst, mely k vlrl betrve pusztn
fiiggleges viszonylatban mkdne, s ezltal az emberi trtnelmet megfosztan
jelentsgtl.
A Teilhard-i szintetizl' kvr zi-mitikus megkzel ts mintha a vilg
vallsos magyaruata volna. Vallselttes tapasztalatokat von be az Istenrl szl
vallsos tan tsba. Ktsgk vl szmos h vs nem h v tartzkod marad vele
kapcsolatban. De azok, akik egyetrtenek vele, megtalljk benne azokat a szksges
elemeke, melyeknek seg tsgvel az emberi jfent sszekapcsolhat a vallsossal.
,,Isten''
fogalma ezze| egzisztencilis mlysget nyer szmukra, msrszt a vilg titkait
isteni valsggal titatottnak ltjk. Azrteztszben t is hidalja.Ezazoka annak is,
hogy mirt vlthat ki az ilyen nzet egyrszt felhborodst s flelmet, msrszt mirt
lehet leny igz hatssal is az emberre. Nmelyek attl tartanak, hogy az alapjban
76
vve emberit itt ismt elnyeli az isteni; msok viszont attl, hogy az
,,isteni''
elveszik
azjblvnyok s m toszok kztt.
Megiegyzs a vallsos tapasztalatrl, mint az >>isteni<< bels megtapasz_
talsrl
A megelz vgkvetke etsek sorn a
,,vallsos
tapasztalat" fogalmt Isten
jeleinek
intuit v szlelse rtelmben hasznltuk. De sok mai ember gondol ennek a f';galom-
nak a hallatn az
,,istenivel''
val kzvetlen s affekt v kapcsolatra. Ennek megfele-
len a vallsos tapasalat fogalmt ma mg szkebb rtelmben /sens fort/ haszrrl_
jk,
melyet az inaciontlis vallsfilozfia hatsra adott szmra. Ezrt vlt ez a
fogalom les kritika ttgyv, mely ktrtelmsgt minden kertels nlkl felfedte.
Mindenekeltt az lett leszgezve, |togy Isten nem rzkelhet a lthatk vilgban.
Egy olyan vilgban, mely elvesz tette korbbi szakralitst, Isten nem mutatkozik meg
kzvetlenl, obj ekt v mdon nem megtapasztalhat.
Mr csak a benssgessgbe val menekls marad. Amennyiben az ember nma-
gba fordul, annyiban Schleiermacherhez hasonlan kifejlesztheti magban
,,d
vgtelen irnti rzket, vonzalmat", s ezt tviheti egsz krnyezetre. De kpes-e ez az
affekt v tapasztalat nigazolsra indokokat fellrozni? A pszicholgia egyidejleg
igazsgot is, meg illzit is tall benne.
Hogy a schleiermacheri rtelemben vett vallsos tapasztalatot /sens fort/ megra-
gadhassuk s llektanilag rtkellressk, tisznunk kell az affektivits
jelentosgt.
Az rzs a teljes egzisztencit kapcsolja ssze az egsz mindensggel'l65. A hitben s
a flelemben egyarnt a teljes univerzum s a teljes lt
jelenik
meg, mint a
j
sors
ajndka vagy a semmi feneketlen mlysge. Az rzs eszerint olyan t, olyan md,
amely az univerzumot s a ltet egyttesen ragadja meg. Az rmben nem olyannak
kpzelem a vilgot, ame|yhez
,,terveimet''
elbb hozz kell igaz tanom. ppen
ellenkezleg, avilgmaga testisgemen keresztl olyannak tnik, mint amit mr eleve
elkpzelseinhez igazodik. Az erotikus tapaszta|at is olyan kzppontknt fogja krl
a msik testet, melyben az egsz vilgmindensg rtkei beletorkollanak. Minden
tapasztalat totalitsknt fogja fel a vilgmindensget, mintha csak kimer thetn
jelentsnek
teljessgt' De a boldog s boldogtalan lmnyek, az erotikus rzsek s
politikai
szenvedlyek lland egymsba folysa homlyos fnybe vonja az ilyen
abszolt
jelleg
rzke|st' Kinyilatkoztatsokat nyujt-e, j rtkeket kzvet t-e
szmunkra, vagy csupn illzikat? ppen eZ az abszolt
jelleg
teszi rthetv
szmunkra, hogy minden emberi rtk
-"legyen
az a politika, a tudomny, az erotika
va1y az eszttika'-
,,vallsos''
rtknek adhatja ki nmagt. Mindennek valban egsz
lnyvel adja oda magt az ember, olyan tzzel s lelkesedssel, hogy ebben
u'
M. Arnold az Ernotion and Personality-ban, New York 1960, I. k et, l4z., I7I. o.,
nyomatkkal emeli ki az emci intencionlis
jellegt,
amely mindig egy objektum
rtkelst
jelenti.
M. Heidegger azt a nzetet dolgozta ki, hogy a hangulat a ltez. egszvel
kt ssze minket; vo. Vom Wesen der Wahrheit. Frankfurt l943' 1 8., 3 1. o.
77
nmelyek egy elfelejtett valls maradvnyait vlik felfedezni. A ksbbiek sorn meg
fogjuk vizsglni, vajon beszlhetnk-e ennek kapcsn valamifle flreismert vagy
elfojtott vallsrl. Egyelre maradjunk annyiban' hogy ez az abszolt
jelleg
az
r ze|em lnye gnek a|apj ,'t kp ezi.
Az affektivits, az abszolt
jelleg
s a valls egyms mell ll' tsa ugyan fe|veti az
illzi problematikjt, ugyanakkor azonban a minden esetben tfog rtkekre
vonatkoz rzeImi megtapasztals kapcsn affa a pontra is rmutat, ahonnan a valls
kihajthat. Arra utal, hogy az rzelmek vilga megnyitja az ember eltt a vallsossg
v1|gt' Vagy mindezzel taln csak hamis kpzeteket kelt, amelyekkel az emberi
ressget, hajtja betlteni ? Mindenesetre az affektivits Sorsa messzemenen
meghatroz szerepet
jtszik
a valls alakulsban.
Msodsorban az rzelmi tapasztalat az embert kzvetlenl a vi|ghoz kapcsolja.
Elfogulatlanul szemllve az affektivits mint a vilgban val lt, a vilgban val
berendezkeds
jelenik
meg vagy ppen ford tva, mint olyan ltezs, amelyet a vilg
hatalmba ker tett s elnyelssel fenyeget. Azok az elmletek, melyek a tapasztalatot
az individuum behatrolt szubjektivitsba zrjk, nem tbbek tiszta absztrakcinl;
amely nem szmol a tulajdonkppeni tnyekkel. Ezrt a fenomenolgusok
jogosan
vilg tottak r a
,,Trjink
vissza magukhoz a tnyekhez!''felkiltssal az rze|mi let
intencionlis
jellegre66
Az affektivits a vilg minsgeit fedi fel szmunkra .Az
rmben harmonikusan illeszkedik k vnsgainkhoz. A flelem leleplezi eltttink a
semmit, amely fltt az ember lebeg. A vallsos tapasztalat a lt teljessgt altezs
vgs rtkeknt rte|mezi' Az i||zi problematikja ezzeI mg bizonyra nem
olddott meg' Mert ha a vallsos tapasztalat sorn bizonyos vagyok is afell, hogy a
lt teljessgbe eresztem gykereimet, azonnal megrendl ez abizonyossgom, amint
felteszem magamnak a krdst' hogy vajon alapjban vve nem n magam idzem-e
el szubjekt v mdon d, amit tidvknt rzkelek. Vajon pusztn sajt
,,projekcimmal''
tallkozom-e? Ha lteznek rzkcsaldsok, akkor hol tallok
garancit vallsos tapaszta|ataim valdisgra? Nem a mgiabizony tja-e ppen, hogy
az ember flremagyarzhatja a vilgot? A tapasztalat nmagban teht nem elgsges.
Ez azonban nem akadlyozza meg azt, hogy alapveten elismerjk intencionlis
(valamire irnyu|, ebbe az irnyba s nz)
jellegt,
mely az ember sztmra
tudatos tja a vilg tulajdonsgait s rtkeit.
A harmadik aspektus: a tapasztalatot megrendlsknt |i t az ember. Ez egsz
lttinket mozgsba hozza. Szenvedlyes mivolta egyttal lelki erfonst is
jelent
az
ember szm,:ra. Noha a pszicholgiai elmletek ellentmondak az rzs s a tett
sszefiiggseit illeten, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy az olyan emci, mely az
embert valamifle rtk la gyllet s a szeretetremltsg, a veszlyessg, a szentsg
rtkeil affekt v szlelsekor elfogja' ugyanakkor meghatrozott magatartsra is
sztnzi t. Ez az emci annak a lnynek a feszltsge, aki vgyaiban, sztneiben
s k vnsgaiban megrendlt; gy az rzelem funkcionlisan sszekapcsolja a
*
J .-P. Sartre igen behatan elemezte az rzsek intencionalitst s mgikus szemfnyveszt.
hatst; v.. Esquisse d'une thorie des motions. Prizs 1948.
78
dolgokat az emberi hajlamokkal 167. Girgensohn alapos elemzsei rvilg tottak a
vallsos tapas alatnak erre az alapvet egysgre' amely megteremti a a lelki
kpessgek szigor felosztsnak a lehetsgt. A motivcirl szl fejezetben
alaposabban meg fogiuk vizsglni az affektivitsnak ezt a dinamikus vonatkozst.
Az rze|mi let pszicholgijnak ttekintst lezrand leszgezhetjk, hogy az
rze|mi let a sz szorosabb rtelmben vett vallsos tapasztalat termszetes helye68.
A vallsos affektivits egy olyan differencilatlan vgtelensgbe vezeti az embett,
amely ppgy megnyilvnulhat valamifle fldi istensgknt, mint az |et tlcsordul
teljessgeknt vagy akr dmoni erknt. Ezrt nern csoda, ha a vallsos affektivits a
mi ateista kultrnkban leginkbb ppen egy evilgi misztika formjt lttte mag,ra.
Ez azonban mr nem kpes megalapozni valdi vallsos hitet. Abban a fejezetben,
melyet a misztikus irnyultsgoknak szentelnk, behatan fogunk ezzel foglalkozni.
A vallsos tapasalattal kapcsolatos bizalmatlansg nem zfuja ki a vallselttes
jelensgek
lehetsgt. Ezeknek azonban nem az,,isteni'' atrgya' Isten hallgatsba
burkolzik a deszakralizlt vi|gban; mg akkor is, ha ez a v1lg egy msik vilg
jegyeit
is magn viseli. Bernanos azonban megjegyzi, hogy a hallgats Isten egyik
tulajdonsga' Tnylegesen egy msik
jelenlt
kap helyet az embert, a szentet s Istent
elvlaszt mlysgekben, mgpedig az
,,egszen
ms'' Igje. Semmifle vallsos
tan ts nem zrhatja el az ember eltt a szemlyes Istenre trul kiltst. Maga a hit
sem lenne lehetsges, ha ez a tan ts nem felelne meg egyttal egy kszsges
irnyultsgnak, vrakozsnak' Az lge csak ott nyilatkozhat meg, ahol azt a Msik, az
,,egszen
Ms'' mr kimondta.
Az
,,egszen
Mshoz'' fuzd szemlyes viszony azonban ms megvilg tsba
helyezi a szent ambivalencii1t. A tremendum s a fascinosum a kegyelem szemlyes
Istennek tiszteletteljes elismersv vlik. Ezeka tmk azonban mind arra ind tanak
bennnket, hogy vizsgldsaink sorn j kszbt lpjnk t, hogy vgl az isteni
aty asg szimbolikj a kerlhes sen problematiknk kzppontj ba.
A vallstrtnet klnbz mutciin keres l bizonyos fok folyamatossgot
tudtunk kimutatni. Ugyanaz a szellemi struktra kti ssze a mai valls eltti
tapasztalatokat s a kezdeti teisztikus tapasztalatokat: a ltezsnek ajndkknt s
kegyelemknt val rt|se, s annak tudsa, hogy valaki
,,Ms''
hordozza a vilgegye-
temet. Hogyha a modem trtneti tudat s a megfontolt etikus igyekezet j s
dinamikus elemeket kapcsol be ebbe a folyamatba, ez aztjelenti, hogy az embernek a
konfliktusokon, a kritikus visszajelzseken s a sokf|e tapasztalaton keresztl
sikerlt eredeti ksztetst megtiszt tania s tudatos an magv tennie.
u'Ez
A. Michotte s K. Lewin tzise; v. Arnold, i. h.' 164.' 178. o.
u'Mgpedig
az isteni kzvetlen lmnyeknt.
79
MASODIK FEJ EZET
A valls a motivcis pszicholgia
szemszg bI nzve:
eredeti vagy funkcionlis viselkeds?
A vallsos ember felteszi magnak a krdst, hogy vajon az a ny, amellyel a
ltezs titkt s ajndkt illeti
_
,,Isten''
neve-, vajon egy szemlyes valsgra
vonatkozik-e? Nem res-e a menny? o mg a hitetlen embernl is
jobban
rzke|i azt
annak a szakadknak a mlysgt, amely szldkt elvlasztja att| az
,,egszen
mstl'', ami fel trekszik. Semmi sem egszen biztos' Hogyan is lehetne mskpp:
bfu abizonyossg olyan szubjekt v llapot, amelyet atrgy evidencija elh v,
,'a
hit''
mgis
,,a|thatat|anokra
vonatkozik''. Az a ktsg, hogy nem illzival van-e dolgunk
a hit kzppontjban munkl. Nem azrt, mintha a hit bizonytalan volna. De szntele-
nl mozgsban van a krds s az ismtelt beleegyezs kztt s mindezt a nem lthat
vilg sttsgben teszi. Ha pontosan meg akarnnk hatrozni a vallsos hit sajtos
helyt' akkor ismeretelmleti vizsgldsba kellene kezdentink s alaposan tanulm-
nyoznunk kellene mind a ktsg, mind pedig a bizonyossg klnbz formit. Ebben
a nyelvben, s a szeretetben kifejezsre
jut
interszubjekt v kapcsolatok ismeretelm-
letre. A filozfusok s a pszicholgusok tudhatjk' mennyire nehz ez afe|adat|'
A mi szndkunk ennl szernyebb. A kvetkez krdsekkel foglalkozik: Mirt
vallsos az ember? Mifle ind tkok serketik arra, hogy tllpjen e vllg sszekusz-
ldott
jelein,
amikor nem rzkeli abszolt bizonyossggal a gondvisels mkdst a
dolgokban ? Mifle pszicholgiai folyamat ind tja arra' hogy a vilg evidencijt
Istenre vezesse vissza, benne teljes tse be ? Vagy ez ahit vgl is inkbb valamifle
intellektulis igyekezet eredmnye lenne?
A
,,mirt''
krdst pszicholgusknt tesszk fel' A hit problematikja ugyanis kt
dimenziban
jelentkezik.
A h v ember rtelmi mot vumokat sorol fel magnak, s
hite ezekre tmaszkodik' Ha azonban meghaladja ezeket, ez abbl addik, hogy a
racionlis okok nem csak elmleti
jellegek.
Az
,,rtkek''
vilgb| szfumaz
k vnsgokra, vgyak'ra, krlmnyekre vonatkoznak. Ha ugyanis nem ez volna a
helyzet, akkor Isten semmi ms nem volna, mint a legnagyobb spekulat v absztrakci.
A valls Istene azonban elszak thatatlanul egy mind azzal az Istennel, akjt az embet az
rtelmvel elismer, mind azzal, ak't ltezsnek rtelmet ad. De mit
jelent
akkor a
,,|tezs
rtelme'' kifejezs?
-
ppen ez az a krds, melyre a motivcis llektan
vlaszt szeretne tallni.
Az a tudom.nyos krdsfeltevs, mellyel a pszicholgusnak a valls motivcij-
val kapcsolatban foglalkoznia kell, egybeesik a vallsos embervel. m a kett
formailag mgsem teljesen azonos' hiszen a h vo ember problematikja sajt hitn
bell
jelentkezik.
Az krdsfeltevse vallsos trekvseinek tudatos irr nyultsga
krl forog. Mozgatrugja az igazsg akt v keresse, s mg akkor sem lehet
semleges, ha nkritikus akar lenni. A pszicholgus azonban k'tzfuja a valls igazsgra
80
vonatkoz krdst. Arra trekszik, hogy semleges s objekt v legyen' S ppen ezlta|
lp tl a h v ember problmakrn' Fggsgeket s befolysokat kutat, melyeket a
msik a maga eleven trekvseiben nem vesz szre' Ugyanakkor nem teheti meg azt
sem, hogy eltekint azoktl a motivciktl, melyeket a h v ember alapnak tekint'
hiszen ezek a h v vallsos lmnyvilghoz tartoznak. A pszicholgiai nzpont nem
maradna objekt v, ha teljes mrtkben k vl helyezn magt azokon a bell tottsgo-
kon s mot vumokon, melyek ebbl a vallsos vilgbl addnak.
A
,,k vl''
s a
,,bell'',
az objekt v s a szubjekt v, a tudaton k vli s a tudatos
ilyesfajta ellentmondsai adjk a motivci pszicholgiai fogalmnak rendk vl
sszetett
jellegt.
Meg kell haladnia mind a puszta behaviorizmust, mind pedig a
tisa introspekci kizrlagossgt. A magunk rszrl fontosnak tartjuk, hogy
valamelyest tiszzuk a motivci pszicholgiai fogalmt, mieltt hozzfognnk a
tulajdonkppeni problematika trgyalshoz. Safit koncepcinkat szeretnnk igazolni
|tala, ugyanakkor flvzolni azokat a korltokat is, amelyek annak a prblkozsnak
velejri, hogy a vallst a motivcik tanulmnyozsa seg tsgve| magyarzzuk'
I. A moti vci llektani elmletei69
A llektan a lelki
jelensgek
megragadsra trekszik, nem elgszik meg e
jelensgek
puszta megfigyelsvel. s mit
jelent
a megragads? A
,,mirt''
felismerst, az
ind tknak, mint forrsnak s clnak a megrtst' A mot vumot rviden olyan sajtos
erknt hatrozhatjuk meg' ami egyszerre
jelerrt
sztnzst s irnyul vonzst70.
Minden emberi cselekedet ind tkok |tal igazolja magt; hiszen ez ember teljes
egszben, szletstl kezdden valamifle
',terv''
lprojektl. Az emberi kpessgek
hrmas felossa a felismers, az rzs s az akarat terletre, mely elssorban
Wolffra s Tetensre vezethet vissza, az emberi lny dinamikus egysgt merev
logikai megklnbztetsekre bontja szt. Az rzs azonban mint rzelmi-indulati
elem tulajdonkppen csak a szubjektum s a bels s kls klvilg rszrl rkez
ingerek kzti klcsnhats egyik oldala. Az rzs az a bels rezonancia, a szubjektu-
mot izgalombahoz ingerek elsajt tsa, amelyekre ez ugyanakkor akt v vlaszt is ad'
Az ingerek rzseket h vnak el s ezeknek megfelel viselkedsre is ksztetnek. Az
akarat a maga rszrl tllpi a tudatos s a reflektlt terlett' Az nknyes dnts
aktusai csak olyan sugrz gyjtpontok, melyeket krlvesz a rnsik emberhez s a
vi|ghoz fuzd spontn kapcsolatok sttsgbe merl tmege. Alapjban vve
egyetlen tudatos aktus sem
jhetne
ltre, ha nem volna terv, amelyre tmaszkodhat, s
amely megelzi s egyben hordozza is azt. A motivci komplexitsa ppen abbl a
dinamikus viszonybl ered, melyet az n s a vilg kztt spontn trtnsek
un
A kvetkez. elmleti fejtegetsek nagyban tmaszkodnak Hans Thomae kivl Einfi)hrung
tanulmnyra. in: H. Thomae
(szerk.):
Die Motivation menschlichen Handelns. Kln-Berlin,
1965, 13-14. o.
'o
v. J . Nuttin: origine et dveloppement des motifs. in ln motivation. Prizs 1959, 95. o.
kv. old.
81
jellemeznek.
Minden tett elszr akaratlanul
jn
ltre bennem; mintegy elttem
jr.
De mivel bennem
jelentkezik,
rszt veszek benne; kivitelezem, elsajt tom, mg akkor
is, ha kezdetben egyszeren csak magval ragad engem. Cselekvsem msrszt a vilg
fel irnyul; Itozz tartozom s elgondolsaimat benne vals tom meg; miknt ezeket
ismt tle veszem t, amennyiben a vilg ksztetsei ltal terveimre s sajt magamra
bresztr.
A
,,mot vum''
fogalma olyan rgi mint a morlis szemllet s mindig is azt a vil-
gosan kifejezett szndkot
jelentette,
amely a magatartst
,,mozgsbahozza"
s irnyt
ad neki. Az ango|szsz pszicholgia nem is olyan rg tudomnyos megalapozst adott
neki. A motivci fogalma objekt v terminuss vlt, amely mr nemcsak a tudatos
folyamatokat fejezi ki, hanem minden mst is, ami megelzi, okozza vagy ppen
determinlja a tudatos szndkokat' S ahogy ez a tudomnynl mr megszokhattuk,
egy mveleti fogalomnak
-oebben
az esetben a motivci fogalmnako- tbbfle
jelentse
is van, att| az elmleti rendszertl fiiggen, amelyhez tartozik, s attl a
mdszernek megfeleloen, amelyet vlasztoffunk.
A,rvallsos szksgletrI'' szl kpes beszd
A motivci tudomnyos pszicholgija az introspekt v pszicholgia mdszervel s a
mot vumok tudatos tervekre val reduklsval szemben megnyilvnul ketts
reakci eredmnyekpp
jtt
ltre' C|ju| azt te ki, hogy a magatartst mint
objekt v tnyt mdszeresen megfigyelje s rtelmezze. A mot vumokat ebben az
esetben a kls viselkedsbol s a megfigyelhet ingerfelttelekbl vezetjk le.
A behaviorizmus befolysa alatt az objekt v motivcis pszicholgia ppen arra
trekszik, lrogy mindent, ami szigor mrtkkel mrve nem megfigyelhet, kizrjon
vizsgldsi krbl; igy pldul azokat a lelki folyamatokat, amelyeket a
/mindenekeltt nmet/ klinikai pszicholgia elemzett behat mdon: az snzst, a
hangulatot, a k vnsgot, avgyat, az elgondolst, a dntst. McDougall hormikus7l
koncepcijnak hatsra az objekt v motivcis psziqholg\a arra trekszik, hogy
tfog
jegyzket
ll tson ssze azokrl a lelki folyamatokrl, amelyek ignybe veszik
s klnbz clok fel irny tjk a szubjektumot. Itt olyan specifikus szksgletekrl
vagy snkrl van sz mint amilyen pl. az hsg, a szomjsg, a szexualits, az
nmegvals tsi vagy a trsas osztn, az apasg, a nyugalom ir'nti vgy stb.... A
motivcik kutatsa Ey a mot vumokra, a mot vumok formira, mdozataira,
kivltdsi feltteleire' objekt ven megragadhat intenzitsra terjed ki.
Mivel a felnttek tbbsge vallsos s a vallsos magatarts eredeti, megfiryelheto
s
_oamennyiben
lthatan
jelenik
mego- mrhet
jelensg,
e pszicholgia irnyzat
mveli szksgt rzik annak, hogy vallsos szksgletrl vagy
_oa
tbbi s nhciz
hasonlano_ vallsos snrl beszljenek. A vallsos szksglet ily mdon a
"
A hormikus pszicholgia klnb<izik a hedonisztikustl, amennyiben ui. az a cselekvs
trgynak s cljnak sokkal nagyobb
jelent.sget
tulajdon t, mint az ezze|
jfu
rmnek
vagy kellemetlensgnek.
82
normlis felntt ember lelki appartust kitev 15, 16 vagy 17 alapvet szksglet
kz sorolhat.
Tvol essk tlnk, hory lertkeljk a szigor elemzseket' melyekkel az emberi
magatartsformk sokasgnak megragadsra, intenzitsuk mrsre s a kzttk
megnyilvnul kapcsolatok kutatsra trekszenek' Attl tartunk azonban, hogy
ezlta| az j motivcis pszicholgia csak levltja a rgi, statikus kpessg-pszicho-
lgit s megelgszik a fogalmak puszta ta|akltsva|. Kizrlag akkor hivatkozhat az
ember a megfigyelhet
jelensgekre
mint a llektani megismers legitim forrsaira,
hogyha a dinamikus emberi adottsgokat nem tekinti olyanfle merev szksgletek-
nek, sztnknek vagy kpessgeknek, mintha azok kicsiny automatkknt mkdn-
nek bennnk. Nem teszi-e ki magt az ember olyanfle
gnyoldsnak, mint ami-
lyenre Molire knyszerlt a
,,virtus
dormitiva'' kapcsn72, ha pldul vgrvnyes
pszicholgiai magyarzattal indokoljuk a vallsos szksgletet ?
A motivcis pszicholgia bizonnyal nem ismeri flre azokat a klcsnhatsokat,
rnelyek a szksgletei ltal hajtott szubjektum s az ezeket a szksgleteket elh v
klvilg kztt fennllnak. Mgis, mg mindig a behaviorizmus meghatroz
befolysa alatt llva, hajlamos arra, hogy ezeket a kapcsolatokat csupn tanulsi
folyamatokra Vezesse vissza. Az az elementris kpi nyelv, mellyel magt kifejezi,
bizonysga ennek. Beszl pldul a
,,szksgleteknek
a tanulsi folyamatban
begyakorolt utakra val terelsrl", ugyanakkor bizonyos meghatrozatlansgot is
tulajdon t ezeknek a szksgleteknek, amelyeket azutn a nevelsnek
-"akr
egy
hidraulikus v zvezetkleko- a megfigyelsben krvona|azott, pontosan meghatrozott
irnyba kell terelnie.
Ennek a pszicholginak meg kell szabadulnia azoktl a tudattalan dogmktl,
melyeket egy rgi, genetikus mitolgitl rklt. A vallsos magatarts ellenrizhet
tnyllsa semmikppen Sem engedi meg valamifle termszetes vallsos szksglet
posztullst. A vallsos szksglet kifejezs vagy csak bizonyos mdon megfigyel-
het reakcik c mkjnek tekinthet, Y?W gy kezelend, mint egy
jelensg
szint
rejtlyes adottsg, melynek elfordulst s pontos tartalmt pszicholgiailag kell
majd megrtennk. De annak az aktulis viselkedsnek az a|apjn, amely a megfigye-
ls kls tnyezje a vallsos szksgletnek motivcis rangot adni, nem
jelentene
mst, mint egy si pszichikus lnyeg ltezsnek illegitim mdon trtn felttelez-
st, s ezzel egytt annak az nakalezrst, amelyet a motivcis pszicholgia ppen
meg akart nyitni.
s vajon a vallsos emberek maguk gy lik-e meg sajt viselkedsket, mint egy
specilis szksglet kifejezdst? Mindezidig egyetlen vizsglatnak sem sikerlt e
a|imasztania, ppen ellenkezleg. Bizonnyal utalhatunk arra, hogy az objekt v
''
Ahogy Molire a
,,virtus
dormitiva''-ban a puszta szmagyaraatokat vette clba
(Mirt
alszunk el az piumtl?... Mert altat er.vel rendelkezik.), gy itt is vilgoss kell tenni a
vallselmletben rejl. veszlyt, amely egy autonm
,'vallsos
szksgletet'' k vn
proklamlni
[,,Mirt
vallsos az ember?.'. Mert egy vallsos szksglet
.t
erre rendeli.''].
Egyltaln megmagyarz egy ilyen elmlet valamit is?
83
llektannak nem a tudatos ind tkokkal kell tordnie, hiszen ppen ezek a mot vumok
mutatnak tl az introspekt v mdon tlt tapasztalatok vilgrn. Ugyanakkor hihetetle-
nl paradox helyzet llna el abban az esetben' ha az lta|a kiokoskodott fogalmak
semmikppen sem volnnak tfedsben az rzkelt magatartssal. A tpllkozs, a
nyugalom stb' sziiksgletrl minden gond nlkl beszlhettink: ezekben az esetekben
a pszicholgia atapasztalatbl magbl indul ki s ennek a magatartsban megnyilv-
nul kzvetlen hatsait vizsglhatja. Nem azt mutatja-e ez egyrtelmen, hogy a
hipotetikus motivcik vagy a felttelezheten tovbb le nem vezethet szksgletek
koncepcijt az snkbol kiindulva hozzlk ltre, rnelyek megjelenskben
eryszerek, irnyultsgukban korltozottak s mind |mnytartalmuk, mind pedig az
ingerekhez fizd viszonyuk tekintetben lehetv teszik a kzvetlen megfigyelst?
Ezze| szemben azoknak a motivciknak nincs meg ez az sztns evidencijuk,
melyek sajtosan emberiek' miknt afe|tte|ezett vallsos szksglet is. Ezek amagt
kialak t szemly egszbe integrldnak' Ezrt nem is hasonl tanak azok'hoz az
lland elemekhez, melyeket mint egy lelki appartus rszeit egymssal ssze lehetne
ktni. Az, hogy az ember sajtos vallsos szksglettel
jnne
a vilgra, annl is
krdsesebb, mivel vallsoss kell vlnia, ill' anlkl maradhat vallstalan vagy trhet
t a vallsr| az ateizmusra, hogy ez|ta| lelki appartust tlterheln.
A monista pszicholgia ztony a
Az operacionlis mot vumok pszicholgij t szembell thatj uk egy msikJ rral, azza|,
amelyik dinamikus egysgnek tekinti a szemlyt. Mg ha ez sajt operacionlis
fogalmaival kevsb tudomnyos is, s a tiszta objektivits nmagban vve illuzri-
kus idelja kovetelmnynek kevsb felelne is meg, azrt h k vn maradni a
tulajdonkppeni pszicholgiai objektivitslroz, s a szubjektum klnbz magatarts-
mdjait gy veszi figyelembe, hogy megfigyd.i az azok kzppontjbl kiindul
alapirnyultsgokat'
_
Ami azonban megint csak nem
jelenti
a, hogy az embert az
kifejezetten megnyilvnul tudatval kellene azonos tanunk. Hogy ebben a tekintet-
ben minden flrertst kikszbljnk, elg, ha a freudi pszicholgia pldjt idzzttk
emlkezetnkbe.
A szemly llektana hossz mltra tekinthet vissza: Nietzsche, Freud, Adler nevei-
vel fmjelezhetjk azt' De mr maguk ezek a nevek is arra figyelmeztetnek, milyen
veszly rejlik az ilyen pszicholgiban: a monizmus veszlye. Az ilyen pszicholgia
hajlik ugyanis arra, hogy csak eryetlen fundamentlis erre
_o gy
ahata|omvgyra, az
rvnyeslsi szksgletre stb....o- hivatkozzk, s ebbl vezessen le minden magatar-
tsformt. Mindent egyetlen gykrre akar visszavezetni. Freud maga sem kerlte el a
pnszexualizmus
-oteljessggel
mega|apozatlano- vdjtt' Nem arra trekednek-e
nmely vallsos gondolkodk is, hogy minden emberi cse|ekedetet az Isten utni
vgyakozs rejtett vagy kikvetke ethet kifejezsmdjnak tekintsenek? Az
embernek a pszicholgia pozit v fogalmisgba ttett metafizikus rtelmezsrl van
sz itt, amelyet a platni hagyomny hozott kzel hozznk. Nmelyik pszicholgus
manapsg mgazt is gondolja, hogy a lelki betegsgeken keresztl vallsos elemeket
lehet felismerni, amelyek ebben az esetben ppen hinyuk |tal magra a rvnyesl-
84
nek' Ezek Istent tekintik a valdi tudattalannak, amely az individuumtl elismerst
kvetel, hogy ne kelljen mskppen, ppen a lelki zavarokban kifejezdnie. A lelki
egszsg s a vallsos problematika ilyen sszekapcsolst itt a tudattalan teolgiai
radikalrizlsa legitimlja. Szentnek kell lennie az embernek ahhoz, hogy egszsges
maradjon /pour
gtre
sain, il faut gtre
un sain . A vallsos szksglet tmja ezze|
mitikusra tgul mgpedig oly kdsen, hogy az ember a
,,m|y"-llektan ,,hangnemt
hallja felbgni itt. A tudomnyos pszicholgia keretei kztt az ilyen monista
rtelmezs tudomny eltti mitolginak bizonyul'
Ezrt meg kell keresnnk azt az utat, amely egyrszr| elkerli a mot vumokat
sajt lnyegknt megfogalmaz pozitivizmus veszlyt, msrszrl nem esik
|dozatul az embert valamilyen vgs hatalom fell magyarz monotematikus
tendencinak sem. G.W. Allport73 leselmjen leplezi le a klnbz
,,sztn"-listk
nknyes s rtelmetlen voltt' Idz egy C'C' Bernard nev pszicholgust, aki mr
I924-ben l4000 klnbz snt gyjttt ssze kora llektani irodalmbl mer tve.
Allport azonban csak egszen pragmatikus hasznt ismeri el ennek. o Goldstein s
Maslow nzett veszi t s gy v|i, a szemlly vlst csak gy lehet megrteni, ha
egy msik princ piumra hivatkozunk, amely minden egyes mot vumban kifejti hatst:
az nmegvals ts princ piumra, amely szoros sszefggsben van az n szabads-
gval. Egyedl ez teszi lehetv a konfliktusoktl mentes lelki fejldst; csak ezlta\
ragadhat meg a klnbz akt v tendenciknak a kiindulpontjaikra vonatkoztathat
funkcionlis autonmija.'n. A pszicholgusokat itt az antropolgusok sztnzik,
amikor az
,,embe i''
sajtos bizonytalansgt s a vilg fel val nyitottsgt hangs-
Iyozzk. A biolgiai szfrban az ember a legkevsb specia|izlt lnyknt
jel|emez-
heto75. Az egzisztencialista filozfusok a maguk rszrl alapveten mshonnan
kiindulva || rjk,hogy az embert ppen az
jd'lemzi,
hogy semmilyen termszetnem
hatrozzameg16.
Nem I]' szndkunkban ezt az ellentmondst feloldani. Korunk
szemlyisgllektana ezt akrdst
jr1a
krl. A vallsllektanban ez azonban akkora
jelentsggel
b r, hogy vlas sra knyszerlnk' mg akkor is, ha ez nknyesnek
mondhat. Tnylegesen mire alapozzuk teht a vallsos
jelensgeket?
Egy hipotetikus
,,vallsos
szksglet'' posztullsval semmire sem megynk' Ha a vallsos
jelens-
geket egy ltalnos, a sokflesg alapjt kpez irnyultsg egyik lehetsges
kifejezdsnek tekintjtik, szintn nem
jutunk
elbbre, mivel egy ilyen magyarzat a
vallst sajtos
jellegtl
fosja meg'
C. Rogers pszicholgija egyrtelm bizonyitkot szolgltat arra vonatkozan'
milyen ktrtelms get hoz magval minden fundamentlis, kizrlagosnak tekintett
t'
G. W. Allport: Pattern and Growth in Personality. London-New York 1964., 2OI. o.
tn
Allport: Pattern and Growth.... i. h.,206-218. o.
''
V. A. Gehlen' Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Frankfurt 1962,
338. o. ff.
'u
v. A. de Waelhensi Nature humaine et cornprhension de I'tre.kevue philosophique de
Louvain, 196I, 672-682. o.
85
lelki hatalomhozval menekls, melynek egyedli meghatrozjaknt a benne lv
nvekedsi ero szolgl. Rogers egy
,,tapasztalati
folyarn'' /experiencial flux/ elvt
|| tjafel, mely a pciens sszes magatartsformjt motivlja77. A terpis folyamat
f elve a flelem \egyzse s az
,'lmnyfolyam''
kzvetlen meglapasalsa s
kifejezse /expression/ ltal trtn tovbblps. A terapeutnak szntelenl utalnia
kell a tapasztalatra,hogy az minden flelemtl mentesen fudjon kifejezsre
jutni.
Az
individuum magtl s konstrukt v mdon fejldik, amennyiben kedvezek a terpis
prbeszd felttelei, amely dialgus Rogers koncepcija szerint alapjban vve
monolgra redukldik. Nem vitatjuk a
,,klienskzpont
tetpia"18 elnyeit. De mit
tud megma gyarzni egy ilyen holisztikus7g pszichol gia? Ezt a krdst fel kell
tennnk magunknak. Mit nyer az ember azzal,ha egy bizonytalan, krl nem hatrolt
erore hivatkozik, ami mindenkinek rendelkezsre ll? Az a hatrozott md, ame|y
mindent egy immanens, ltalnos nvekedsi s expanzis elvhez rendel hozz,
szorosan sszefiigg Rogers vallsos agnosicizmusval. Egybknt koncepcijbl
maga vonja |e ezt a kvetkeztetst. Amikor felfedezte, hogy becsletes emberek
hittiket egszen klnbz irnyban bontakoatjk ki' szak tott szlei vallsval8o.
Magban ebben a felismersben semmi klns nincs! Vgkvetkeztetse azonban
jellemzo:
Ha egyes egyedl a bels tisztessg szmit, milyen Szerepe marad a
magatartsban rejlo meggyzdseknek, a magatarts struktrinak? Ha mr csak az
szm t, hogy a tapasztala \ folyamot kifejezsre
juttassuk,
mirt is foglalkoznnk a
valsggal s annak rendszereivel?
A monista pszicholgia teht, legalbbis ami a vallssal kapcsolatos alkalmazst
illeti, egybevg a motivcis pszicholgival: a vallst mindkett egyszeruen az
individuum kifejezodsnek tekinti, valamifele benne mkd pszichikus ero spontn
megvalsulsnak' Ez tiszta pszichologizmus: a pszicholgiai idealizmus egyik
fajtja, amelyben az ismeretelmleti idealizmus8l egyik fiatalabb testvrt ismerhetjk
fel.
rvek egy genetikus pszicholgia mellett
I
Ha a vallsos
jelensgeket
a motivci oldalrl kzel tve akarjuk megmagyarzni,
nemigen seg t, ha valamilyen autonm funkcira /a
,,vallsos
szksgletre"l vagy
ppen egyetlen folyamatra lamagt megvals t nre; a sajt kifejezdsi lehetsgeit
kereso bels tapaszta|atral hivatkozunk Bizonyos pszicholgusok a szif:'tci
fogalmt, msok az sztnt alkaLmazzk azrt, hogy elkerljk a tlsgosan
ltalnosra s a tlzottan klnlegesre trtno erltetett felosztst. Ezt akiutat mutatja
''
C. R. Rogers: on Becorning a Person. Boston 196l; v. szintn: J . J . Dijkhuis: De
procestheorie van C. R. Ro gers. Hilversum-Antwerpen 1964, 60-l l. o.
''
A klienskzpont itt a ma hasznlt elnevezssel szemlykzpont.
'n
Egy biolgiai -
teljessgre trekv. pszicholgia.
'o V' Di;khuis, i. h., 25. o. kv old.
''
Aki rcryesen azor: a nzeten van, hogy az emberi megismers magahozn a ti rgyat el..
86
Lewin pszicholgija s a pszichoanal zis. Eml thetnnk mg tovbbi llektani
elmleteket is, most azonban az is e|g, ha tanulmnyunk s annak tvlata szmta
kijellnk a fbb vonalat.
Lewin82 a cl s a teleologikus cselekedet fogalmt szeretn a pszicholgiba
visszahozni s a szituci eszmjvel sszekapcsolni. A szitucit
,,egY
organizmus
reakcijt elh vni kpes klvilg'' aspektusainak foglalataknt hatrozza meg.
Ellenben a szituci semmilyen fggetlen vltozt nem fejez ki, ugyanis az organiz-
mus bels tapaszta|atai s a kls adottsgok kztti klcsnhats eredmnye. Mivel
az individuum valamire irnyul aktivitsa szoros sszefggsben van a krltte
lv konkrt helyzettel, a tudomnyos llektannak vakodnia kell attl, hogy olyan
ltalnos kifejezseket alkosson, melyek csupn az arisztotelszi lnyegeket ntenk
j formba' Feladata ellenben az, hogy az egyszeri, konkrt tnyekhez frkzzn
kzel s olyan genetikus, a felttelekhez kapcsold fogalmakat alkosson, melyek
lehetv teszik a pszicholgiai adottsgok homogn forminak megragadst.
Mondjunk teht le mindenfle
,,vallsos
szksgletet'' posztullsrl, melyet
semmilyen tudornnyos mdszerrel nem legitimlhatnnk, ellenben ktdezznk r a
vallsos cselekedet szituciira s konkrt tnyeire s k sreljk meg azoknak a
cloknak a le r,st, melyek elrsre a vallsos cselekvs trekszik, s azoknak a
fogalmaknak a kialak tst, melyek az egyes esetek keretei k lehetv teszik a
megfigyelt homogn terletek kifejezst.
A szitucinak rsze van a valls dinamikus ervonalainak defin cijban' itt is a
bels tapasalatokbl s az individuum ltal az adott helyzetben felhasznlt strukt-
rkbl szrmazik. Tegyk rthetbb ezeket a fogalmakat egy pldval, melyet a
vallsos tapasztalattal foglalkoz fejezetbl mer tnk. A gyr jtget letmdot
fol atk, aklk az ltalunk ismert legprimit vebb civilizci tagjai' a teremt Istent, a
jakarat
Atyt imdtk. De ahogy v|tozott a gazdasgihe|yzet s psztornpp vlt
a horda, teljes mrtkben jjalakult a valls is; a vallsos
jelents
az j szitucihoz
igazodott. Ez pedig' ppen ellenkezleg, msfle vallsossgot h vott letre. Az
individuumok megvltozott helyzetben ms struktrkat vals tanak meg.
Motivcis tanulmnyunknak csak az feladata, hogy az irnnyal rendelkez vall-
sos tett /s ennek ind tkai/, valamint az ennek a feltteleit biztos t szitucik kztt
ltrej v kapcso latot v izsg|ja.
Ennek kapcsn foglalkozunk az individuum trtnetvel is; ez pedig a mot vumok
gerretikus tarrulmnyozshoz vezet bennnket. Az ember ltal kitztt clok ugyanis
a valamiv vls momentumai. Ezt a genetikus vizsglatot nagyon ki lehet terjeszteni.
De az emberi mot vumok s azok fejldsnek kutatsa tern senki sem
jutott
olyan
messzire, mint Freud. Mivel klinikai tapasztalata lehetv tette, hogy a normlis s a
patolgis trsvonalig visszajusson, kidolgozta az antropogenezis tulajdonkppeni
pszicholgij t, mghozz azt a krdst tartva szem eltt, hogy: Mifle erk s mely
struktrk v|tonatjk az embert sztnk hajtotta teremtmnybl vgl is emberi
lnny? Ha ezze| kapcsolatban pnszexualizmusrl beszl valaki, legalbbis megkoc-
'' v. K. Lewin: Psychologie dynamique. Prizs 1959, 5'r' -64. o'
87
kztatja,hogy azarnyialan szkltkrsg csapdjba essen. Freud ugyanis elismeri
az emberi rdekek s mot vumok soKlesgt, klcsns viszonyaik s vltozsaik
megrtsnek keresse kzben azonban alapvet hatalmakra bukkan: a kt vagy
hrom alapvet sztnre nibid, nfenntarts, hallsn/, melyek mindezeket a
mot vumokat hordozzk s a konfliktusok valamint a meglt szitucikkal val
klcsnhatsok trvnyszersgei szerint alakulnak, s gy a normlis s beteg ember
rzseit, k vnsgait s sokfle tendencijt elhozzk. A normlis emberi fejlds
dinamikus strukturltsgban megy vgbe: konfliktusokon, identifrkcikon s
szublimcikon keresztl bontakozik ki az emberi szemlyisg; az nmagt megval-
s t n szemlytelen erkbl kpzdik:
,'Ahol
az>>sztnn<< volt, ott az'>>nnek<'kell
ltrejnnie'''
Senki nem ktelkedhet abban, hogy a vallsoknak sztnkkel s azok trtnetVel
van dolga. Csak egyetlen pillantst kell vetnnk a vallsos trad ci lnyeges tmira, s
mindentt a boldogsgra, tovbb a bnre, a flelemre, az emberls tilalmra' a
halhatatlans g utni vgyra s mindenek eltt az apaszimblumra
-"mint
mindenfle
dinamikus emberi strukturlds csompontj,ra"_ irnyul krdsekre bukkanunk. Ez
azonban semmikppen Sem foglalja magban azt is, hogy egy mlyllektani tanul-
mny a vallsos
jelensgek
mirtjnek krdsre meg fogja adni szmunkra a vgs
feleletet.
Motivcis tanulmnyunkban kt szakaszban fogunk elrehaladni. Elsknt n-
hny olyan vizsg|attal foglalkozunk majd, amelyek a klsleg rzkelhet motivci-
kkal kapcso|atosak. Egy tovbbi fejezetben pedigaz alapvet, genetikus magyarzat
mlyebb rtegeket rint krdst tesszk majd fel'
A vallsos ember Istenhez fordul, hogy az az oltalommal, halhatatlansggal, bol-
dogsggal' stb. kapcsolatos vrakozsait betltse. Bizonyosan azrt is fordul hozz,
mert
jelenlte
ktelez ervel dereng fel benne. Tiszteletteljes csodlat s krs,
kultusz s k vnsg
_
a vallsos bell tottsg kt oldala. Ezek egymssal keveredve
olyan
jelensgeket
hoznak ltre, melyek morfolgija kidolgozhat. De mi a mrvad
folyamat, mi az eredeti sztnzs? Ennek az vszzadnak az elejn tbbfle elmlet
szletett a valls magyarzatra' A motivcis elmlet, anlkl, hogy kimer ten,
ugyancsak hozzjrul a kp megvilgos tshoz. Mivel a valls lelki aktus, valjban
nem csupn egy lpszicholgiai rtelemben vettl trggyal, egy, a magatafist mozgat
trgyi egysgge| ll szemben, hanem olyan tendencikbl tplIkozik, me|yek az
individuumbl fakadnak. A kitztt cl megfelel a szubjektum ksztetseinek. Ezrt
felvetdik a krds: Vajon az aktiv ksetsek hatrozzk-e meg atrgyat vagy pp
megford tva? Avagy
_omivel
a vallsos ember Istenhez ftlzd viszonyt ta||kozs-
knt li t"_ egyszene trtnik-e mindkett; azazlsten breszti az emberben az aktiv
ksztetseket, s az ember krsei s k vnsgai pedig mintegy helyet adnak Isten
bizonyos
jelenltnek
?
Lthat teht, hogy a motivcis problematika abba a krdsbe torkollik, hogy a
valls illzinak vagy objektivitsnak tekinthet-e. A problmt gyakran elhomlyo-
s tja a nem elgg tudomnyos rnyaltsggal trtno megfogalmazs, vagy ppensg-
gel az olyan meghatrozat|anul kiterjesztett pszicholgiai terminusok hasznlata mint
88
a
,,projekci"
vagy az
,,archet pus''
stb..'. A krdst megvlaszoland korltoznunk s
egyben pontos tanunk kell a fogalmakat abbl a szempontbl, hogy mennyire
alkalmasak a vallsos
jelensgek
magyaraatra' Ez az elv a kvetkez elemzst teszi
szksgess: Sorjban megvizsgljuk azokat a vektorokat, amelyek meghatfuozzk a
valls dinamikjt s elmleti fogalmakba tagolhatk. Amint nekifogunk a valls
terletn hzd f vonalak csoportos tsba, jfent beletkznk az illzi krd-
sbe.
Ahogy mondtuk, a megfigyelhet motivcit a meghatrozott cl s az adott
he|yzet kzti konkrt kapcsolattal definiljuk' Valjban minden vallsos magatarts
olyan cselekvs, amely transzcendentlisan egy bizonyos emberi helyzetre irnyul.
Vajon ltezik-e olyan dinamikus vektor, mely a mindenkori szitucik ltal behatrolt,
klnbz vallsos irnyokban kzs? Talan. De ne kezdjk rgtn azzal, hogy a
komplex tnyeket egyetlen smra vezetjk vissza, mely azutn tlsgos leegyszenis -
tsnek bizonyulhat. Mdszernk a motivcival kapcsolatosan megfoga|mazott
felfogsunkbl kvetkezik' ebben felttlen Szerepet
jtszik
az egyn nyelve: ez foga
felfedni szmunkra azokat a klnbz irnyokat, amelyek fel ki-ki tjt veszi'
Termszetesen eZ korntsem
jelenti
azt, hogy a tisztn introspekt v pszicholgia
szintjre esnnk vissza, hiszen a beszmolkat az egyes helyzetek konkrt sszefgg-
seinek keretei kztt vizsgljuk. Ms szval: az egyn nincs kimondottan tudatban
azoknak a mot vumoknak, melyek Isten fel ford tjk
-
amint a gyermekek sincsenek
tudatban annak, mirt is szeretik szleiket. A vallomsok egyszeni begyjtse,
feljegyzse s kategrikba sorolsa, nem a pszicholgia feladata. A pszicholgia
sokkal inkbb az rte|mezs tudomnya. Mikzben az t|t szitucit a benne vizsglt
trgy klnleges tulajdonsgval hozza sszefggsbe, felsz nre hozza azokat a
httrben lappang mot vumokat, amelyekre az adott magatarts titkon tmaszkodik.
II. A vallsos magatarts kInbz motivcii
A valls mint a frusztrcira adott v|asz
A rgi soikusok tisztban voltak azzal,hogy a k vnsgok nem megfelel kielg tse
az emberi lt legfjdalmasabb szenvedst okozza, legyen sz akr vagyon irnti
vgytl, akr tarts szerelemrl vagy a szemly elismersrl. Az ember kielg thetet-
lensgnek ismeretben a bels szabadsgot k nltk gygy rknt' melyet a lemonds
ers t meg. A vallsos apologtk a maguk rszrl
_oa
sztoikusokhoz hasonlan s
ugyanakkor tlk klnbz mdono- a tulajdonkppeni igazsg hordoziknt
mutatkoztak be: Istenben tlcsordul bsgben megtallhat az ember mindent, amire
csak vgyik. Mivel azonban csak az emberek csekly rsznek akivnsgai vonatkoz-
nak Istenre, a tbbieknek a vallsos apologtk aztvlaszoltk, hogy nekik is meg kell
tanulniuk rvgyakozni, hiszen remnysgk rejtett clja Isten; igen, rajtuk ll, hogy
emberi k vnsgaikat vallsos vgyakozss v |toztatjk-e.
89
A pszicholgus nzete szerint viszont, akj az emberi valsgot nem metafizikai
elvek szerint gondolja el, az emberi k vnsgoknak megvan a maguk slya' Meglla-
p tja, hogy az ember azrt|esz vallsoss, hogy azokra a k vnsgaira v|aszt kapjon,
melyek els megkzel tsben eryszeren csak emberiek: ftildi trgyra irnyulnak s
nem kzvetlenl Istenre, s azrt vesznek vertiklis irnyt, mert remnysgk szerint
ott emberi kielglst tallnak. A vallsos bell tottsg teht egyszeruen az emberi
kielgletlensgbl szrmazna? Ha a valls ezen elsdleges ksetseknek s azok
cljnak kapcsolatn alapul, akkor egy k:zrlag emberi, csak tjt tvesztett
trekvsnek kell-e azt tartanunk ? Az emberi sztnk vallsos ignyekk val
ta|akJ tsbl nem olyan valls
jn-e
ltre, amely pusztn funkcionlis, de sajt
lnyeg, tartalom s autonm rtk nlktil val? Br bizonyos pszicholgusok azt
|| tjk, hogy magyarzatukkal helyet hagynak a valls metafizikai \gazolsnak is83;
mgis az a helyzet, hogy a frusztrcibl szletett valls az eredetisg hinynak
b|yegt viseli magn. Elmletben Freud is, Marx is erre a kemny kvetkeztetsre
jutott,
amit ettl kezdve mindketten vitathatatlan tnynek tekintettek.
A frusztrcit gy
jellemezhetjk
mint egy szksgletre vagy emberi k vnsgra
vrtv|asz kiesst /absence/. Ennek a szakkifejezsnek sajtos
jelentse
szerint akt v
rsze is van, mely frusztrl, me|y az egyntl elveszi azt, amijrna neki. A frusztrci
fogalmt Freud francia s angol ford ti veze tk be a llektan szaksztrba. Freud
,,Versagung"-jtkivntkezzel
rzk]etess tenni, azt a kudarcot, ami a
,,kielgls''
ellentte, s azt aZ ellenllst fejezi ki, amelyet a valsg, egy he|yzet vagy egy
szemly fejt ki egy bizonyos szksglet kielg tsvel, lecsillap tsval" szemben. A
kielgletlensg nem alkalmi
jelensg,
olyan mrtkben alapvet s
,,tg"
mint az
sztnk. Ezeket akkora nyitottsg
jellemez
ugyanis, melyet semmilyen trgy ki nem
mer thet. Noha az sztnk nem nknyesek, s irnyuk van, de semmilyen ti rgy nem
felel meg egszen nekik, teljes mrtkben egyik sem elg theti ki ket. Lnyegk
szerint egy olyan alapdinamikt tartanak fenn az emberben, amelynek ugyanirnyulr
sga van' de e. neki megfele| trgy soha nem kti |e.
Ily mdon nem meglepo teht, hogy az ember alapyet kielgletlensge teret nyit
a valls kialakulsa eltt. Senki nem fejezte ezt kli
jobban
mint Szent goston:
',Nyugtalan
a sz vem, m g meg nem nyugszik Tebenned." Ez a nyits szmfua
azonban nem statikus r, hiszen maga Isten hozza ltre az|ta|, hogy lthatatlanul
jelen
van az emberben.
,,Nem
keresnl, ha mr elbb meg nem talltl volna'',
mondatja Istennel. Mieltt azonban bvebben kifejtennk az ilyen
,,kielg thetetlensg''
tmjt, foglalkoznunk kell ennek a vallsos magatartst
nyilvnvalan meghatroz megjelensi formival.
A frusztrci tmjnak ttekintse megv bennnket attl, hogy munknk sorn
abba a hibba essnk, hogy klnbz, alaposabban ki nem fejtett magyarzatokka|
hozakodjunk el
_
ez olyan k srts, mely a pszicholgusokat jra s jra fenyegeti.
"
E. J ones: Religionspsychologie. in Zur Psychoanalyse der christlichen Religion. Leipzig-
Wien 1928, 1-I3. o.; J .C. Flugel: Man, Moral and Society. A Psycho-analytic Study. London
1945, L3., r7. o.
90
Nem pusztn vletlen esemnyek azok, amelyek frusztrlan hatnak az let tttjn.
Minden esetben arrl az alapvet kudarcrl van sz, mely mindig elotr - klns-
kpp a vi|gosan behatrolt k vnsgok tern. Ez
_'ppoly
sokrti en mint az
sztnko- ezerfle alakban
jelenik
meg, melyek J ames Ensor maszkjaihoz hasonlan
k noznak bennnket.
Emberi nyomorsg s isteni gondvisels
Tmnkat Freud ogyik rvvel vezetjk be, mert ez vilgosan s egyrtelmen fejezi
kj azt a vallsos rezdlst, amely az |et nagy nsgei okozta frusztrcis rzsek
kzepette tr felsz nre:
,, rthet,
hogy a primit v embernek szksge van Istenre mint
a vilg teremtjre, atrzs fejre, szemlyes gondoskodra'.' Az ember a ksbbiek_
ben, korunkban is' hasonlkpp viselkedik' Infantilis marad s mg felnffknt is
oltalomra szorul; gy vli, nem nlklzhet\ az Istenbe val kapaszkodst.''8a
Freud elmlete szerint mindenekeltt kt frus rcis forma hat gytrelmesen az
ember vgyaira: a trsadalom glto|ja az sztnke , a termszet pedig a Sors k mlet_
len trvnyszert sgeivellll tja ket szembe. Az ember |trehozza a trsadalmat, st o
maga is ppen ennek seg tsgvel humanizldik. Sz ve mlyn azonban mgis
rebellis marad. Freud, Marx_szal ellenttben, nem hisz az ember s a trsadalom teljes
kibklsben. K vnsgaiban s szabadsgban mindig is korltok kz szor tva
fogja magt tezniaz ember85. S rem igazolja-e Freudot az irodalmi feldolgozsokban
oly gyakran megjelen ember, aki mintegy a trsadalom peremn ta||1amagt? Freud
realisztikus megllap trslt azutn azza| tmasztja al, hogy az individuum genezist
annak az egysgnek a megtrsbl vezeti le' amelyben az ember rszese volt az let
eredetnek s teljessgnek. A trsadalom azokrt a szenvedsekrt, melyek a
konfliktusokbl s ves esgekbl erednek, semmilyen ms ellenttelezst nem tud
nyjtani mint a valls grett: a tlviltg szzszorosan fogja majd krptolni az
embert azokrt a csaldsokrt, melyek itt rik' Msrszrl pedig a valls nyjtja az
egyetlen lehetsges seg tsget az ellen a tehetetlensg rzs ellen, amely az embert
elfoghatja. A sokfle betegsg s sikertelensg arra kszteti az embert, hogy sorsnak
enyh tsrt folyamodjon' Mikzben ezt teszi, egy mindenhat emberi lny btor t
arct vet ti r finoman sorsnak vonulatra' A termszetnek tudatot s szndkokat
tulajdon t, hogy imdkozhasson hozz, imdhassa s vdelmet s megnyugtatst
krhessen tle. Bizonyos lelki folyamatok valban lehetov teszik a termszet ilyen
rtelmezst. Amikor bajba kerl az ember, jra gyermeknek rzi magt s jfent
archaikus ksztetsek
jelentkeznek
benne' Ezek sztnsen thatjk az emberi
szndkokat s trdre knyszer tik az esedez lnyt. A vallsos ember ily mdon a
gyermekekre
s a primit v npekre
je|lemz
llapotba tr vissza, abban bizakodva
hogy oltalom s krptls irnti szksglete egy mindenhat Atya seg tsgvel be fog
'n S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Gesammelte Werke, XVI.
ktet,236-237
'
o.
'' S. Freud: Die Zukunft einer lllusion Gesammelte Werke' XIV. ktet
9L
teljeslni. Sajt mgikus hajlamait viszi t ily mdon Istenre: o teljes ti mindazt, amit
az ember maga nem kpes elteremteni.
Freud teljes mrtkben tudatban van annak, hogy itt a szekulris kritika hagyo-
mnynak rendjbe ll bele. O azonban a pszichoanal zis eredmnyeire alapozva
megj tj a a racionalista kritikt.
Senki sem ktelkedik abban, hogy ennek az anal zisnek nhny vallsos forma nem
igazn felel meg: ez kezdettl fogva nyilvnval. Mgis szksg van arra, hogy az
ilyen motivcis magyarzatot mind valsgossga, mind pedig korltozottsga
tekintetben jragondoljunk. Nmi fnyt vethetnek erre a krdsre azok a pozit v
k srl etek, am e lyek a szks ghely zetben lvk vall so s bel l td sait vi zs glj k.
Stouffer86 azt llap totta meg, hogy az utols hborban az amerikai katonk 75
szza|ka a|egdzabb harcok kzepette seg tsget ta|lt az imdsgban. A vallsban
val menedk_keress fellkerekedett minden egyb felmerl gondolaton: az
ellensg irnti gylleten, a lrarci szellemen stb'.'. A hbor krryrtelensgnek
leginkbb kiszolgltatott katonk imdkoztak a leginkbb, a gyalogsghoz besorozot-
tak s az elrskbe beosottak, akik sajt tegk tzt kellett, hogy kib rjk; vagy
azok, akik ebben az idben j egysghez kerltek. J ellemz mdon ugyanezeket a
szzalkos eredmnyeket talljuk azoknl a katonknl, akik a leginkbb fltek attl,
hogy meglik ket; a kpzettsgbeli klnbsgek nem
jtszottak
szerepet a szksg-
helyzetben felfohszkodk imdsgnak intenzitsban.
Ezek a statisztikai adatok bizonyra senkit sem lepnek me1i az ltalnos tapaszta-
latot tmasztjk a|. Az imdsg gyakorta a fenyegetett ember kiltsa. s, miknt ez
a vizsg|at is bizony tja, a vallsos intenzits a veszly mrtkvel prhuzamosan
emelkedik s cskken
-
de csak rszben. Arla a krdsre, hogy a hborban vallso-
sabbakk vltak-e, a volt katonk a kvetkez v|aszokat adtk: vallsosabb lett 29
szzalk; kevsb vallsos lett 30 szza|k; a hbor nem volt ilyen hatssal 41
szzalkukra. Azoknak a katonknak a vlaszai, akiknek nem voltak harci lmnyeik,
a kvetkezkpp alakultak: 23,35 s 42 szza|k. Ami msfell az Istenbe vetett hitet
illeti, mgpedig olyan katonk esetben, akik harcokban vettek rszt, megllap that,
lrogy hitk 79 szza|k esetben ersdtt; l7 szzalk esetben cskkent; s 2
szza|k'nl nem mutathat ki ilyen hats. A harci tapasztalatokat nem sze Zelt
katonknl 5 4, I7 s 29 szzalkos eredmnyeket kaptunk'
Ki szeretnnk emelni a szksghelyzethatsnak ambivalencijt. A vallsosabb
s a kevsb vallsoss vltak csoportjai teljes mrtkben kiegyenl tik egymst. Az
Istenbe vetett hit mgis szembetlen nvekedett. Az ilyen eltoldst knny
megrteni' ha elismeri az ember, hogy mit is
jelent
a
,,vallsosabb''
kifejezs: a
kultuszban val akt v rszvtelt s a buzgbb imdsgot. Egy msik tanulmny,
amelyet Allport ksz tett81, tovbbi felvilgos tssal szolglhat szmunkra a szksg-
'u s. A. Stouffer: The American Soldier,II. ktet, Combat and its Aftermatch. Princeton 1949'
" Allport: The Individual.... i. h., 46-51. o.; G. W. Allport, J . M. Gillespie, J . Young: The
Religion of the Post-War College Student. J ournal of Psychology,1948,3-33. o.
92
he|yzet ambivalens hatst illeten' Azok a katonk, akiknek a vallsossga a|bbha-
gyott, elismerik, hogy ktkedbb tette ket a gyakorl h vk halla s a hbor
megannyi borzalma. Ezze| el\enttben a tbbiek, akiknek nvekedett a vallsossga,
azt hiszik, seg tett nekik az imdsg. Allport ebbl arra kovetkeztet, hogy a hborus
tapasztalat gyerrg ti a hagyomnyos felekezeti vallsossgot, a valls irnti alapvet
rdekldst viszont nveli.
Mi a kvetkez hipotzist ll tjuk fel: ugyanannyi ember tapasztalja az imdsg
hatsossgt mint amennyi a hatstalansgt' Az imdsg hatsnak meg tlse attl
fiigg, hogy tnylegesen megvott_e a kls veszedelemtl, vagy pedig seg tette jra
megtallni a nyugalmat; eZ a kt nzpont tbb-kevsb sszefi'iggsben is van
egymssal. Ami az imdsg hatstalansgt illeti, egyrtelm ahelyzet: ez a meg||a-
p ts a gondvisels beavatkozsnak elmaradsra vonatkozik. Az egynek nyilvnva-
lan Isten hatkony cselekvst vrtk' Ha azutn vallsos remnysgkben csalat-
kozniuk kellett, elfordultak a valls gyakorlstl. Istenbe vetett hitk azonban a
legtbb esetben mgiscsak ersdtt. Mi mst mondhatnnk mint azt, hogy alapvet
vallsi meggyzdsket nemcsak rintette a negat v tapasztalat, hanem el is
mly tette azt. IJ gy tnik teht, hogy a vallsgyakorlat messzemenen az isteni
gondvisels csodavr rte|mezsre pl' Kapcsolatba hozhat-e egymssal a kt
jelensg:
a gondviselsrl alkotott, szksghelyzetekre vonatkoz, inkbb mgikus
elkpzelsnek a megrendlse s az istenhit elmlylse? Ez a vallsos bell tottsg
tisztulsa volna. Nincs abban semmi anomlia, hogy abban a pillanatban, mihelyt az
Istenbe Vetett szemlyes hit mlyebb a|apra kerl, a vallsgyakorlat megfogyatkozik:
msfle vallsos irnyultsg nyer teret szemben az o|yan praktikkkal' melyek
mindenekeltt arra hivatottak, hogy kompenzljk s |egyzzk a frusrci rzst.
Ebbl azt a kvetkeztetst kell levonnunk' hogy az Istenbe vetett hit forrsa msutt
keresend S nem a gondviselsre irnyul mgikus
jelleg
seglykeressben, mg
abban az esetben sem, ha ez els lpsknt konkrt formt adhat az istenkpzetnek.
Az az elmlet, mely a vallst a frusztrcira adott vlasznak tekinti csupn, ellenriz-
het egy msodik k srleti t pussal is' olyan vizsglatokrl van sz' amelyeket
bizonyos bell tottsgi sklk seg tsgvel vgeztnk el' A megkrdezetteknek
klnbz egzisztencilis helyzeteket mutattunk be, s az adott vlaszok napfnyre
hoztk annak a vallsos intenzitsnak a mrtkt, melyre az i||et ezeknek a kln-
bz sziilciknak a meglse sorn eljutott. Korbban mr ejtettnk eml tst errl a
krd vrl, melyet munkatrsaink seg tsgvel dolgounk ki s hasznltunk fel88'
Idzzik most fel belle azokat az adatokat, amelyek itt rdekesek a szmunkra!
A krd vben szerepel egy olyan skla' melynek a kvetkez c met adtuk: Isten,
mint seg t egy anyagi vonatkozs szksglrelyzetben. Az elzetes felmrs mr
vetett nmi fnyt erre a krdsre' Az 50 olasz munksnvel ksz tett interj a
kvetkez adatokhoz vezetett: a 84 spontn vlaszb| 40 vonatkozik Istenre mint
seg tre anyagi termszet gondok esetben; a
,,gondvisels''
s az
,,Ary|a"
9-szer ill.
3-szor szerepel; 13 v|asz utalt Isten morlis seg tsgre; s 13 a teremt Isten
''
V' 55. meg'
93
nagys.gra s hatalmra. A 180 lII s 18 v kzttil gimnziumi diknak feltett
krdsre adott vlaszok megoszlsa a kvetkez kpet mutatta: 15 szzalk emlit
anyagi nehzsget, 4l szzalk erklcsi nehzsgekrl szl, 4 szzalk szerencss
krlmnyekrl beszl' 7 szzalk az rm pillanatairl emlkezik meg s jabb 7
szza|k a termszet szpsgrl. Emeljk itt ki, hogy a szerencss krlmnyek
majdnem mindig egysze Te kerltek eml tsre a kellemetlenekkel
-
ugyanabban a
mondatban, de csak msodsorban' Az embernek az a benyomsa, hogy ebben az
esetben is a szksghe|yzet vltja ki a spontn vallsos aktust, az egyn azonban
vonakodik ennek beismerstl s Istent az rmmel kapcsolja ssze, hogy annak a
nemesebb vallsos bell tottsgnak prbljon megfelelni, amelyre neveltk' A
krkrds azonban sehol sem mutatja ennek a kategrinak
_olsten,
mint seg t anyagi
gondokbano- a tlslyt. Ez egyetlen csoportban sem
jtszott
dnto szerepet. Az
egyik bell tottsgi skla vrakozsainknak megfeleloen mgis megford totta a
viszonyszmok hierarchijt, mivel nem spontn magatartsmdokat fedett fel, hanem
llandbb bell tottsgot. Az
,,anyagi
seg tsg'' kategrin bell mgis
jellemzek
maradtak az eltr eredmnyek. A belga noi npessg krben vgzett felmrs
szzalkos eredmnyei lefel vel vonalat rtak |e: a munksnktl a mszaki
iskolkban tanul diklnyokig, azutn a modern, majd a humn gimnziumok
rettsgi eltt ll tanuliig, vgl pedig az egyetemi diklnyokig. A belga munks-
nk, akik
jobb
anyagi krlmnyek kztt lnek, mint az olaszok, kisebb slyt
fektetnek Isten anyagi tren
jelentkez
seg tsgre. A fik kzl a mszaki iskolk
dikjai emelik ki erosebben az anyagi seg tsget, szemben a humn iskolk tanulival.
_
Az anyagi krlmnyekhatrozzk meg teht annak mrtkt, milyen
jelentsget
tulajdon tanak az egynek Isten gondvisel beavatkozsnak anyagi gondok felmer-
lsekor. Ezek a helyzetek keltenek vallsos rzseket a legspontnabb mdon.
Ahhoz, hogy tesztelni tudjuk a frusztrcis elmletet, munkatrsainkkal felhasznl-
tunk egy olyan flig prospekt v technikt, melynek tlete mg Welford egyik
munkjn alapul89. Az egyneket felkrtk, hogy mondj k et fantziikat 10 adott
be|yzette| kapcsolatban, melyek kzl 4 kellemes, 4
'frusztrl,
2 pedig ambivalens.
Minden helyzetet megelzen fel kellett
jegyeznik
klnbz lelki rezdi'ilseiket: az
rzs intenzitst, az els reakcit, az embertrsakhoz fijzd kapcsolatot, az
imdsgra val hajlandsg intenzitst. A belga csoport mind a frfiak, mind pedig a
nk esetben az imdsgra val ksetettsg kapcsolatban mindssze egszen csekly
klnbsget mutatott akzprtkek kztt a kellemes s a kellemetlen szitucikban'
A latin-amerikai csoport ezzel szemben egyrtelmen a' mutalta, hogy frusztrl
szitucikban hajlamosabbak az imdsgra' Frfiaknl az imdsgra val hajlandsg
kombinlt intenzitst|aga a kellemes helyzetekben 2,34 volt; a frusztrl Szitucik-
ban pedig 3,17. Nkn| 3,70 s 4,28 volt a kapott rtk' A belga csoportban a
ferfiaknl 3,13 s 3,38, nknl 3'30 s 3,40 volt az tlag. Ellenben minden egyes
'n
Is Religious Behaviour Dependent upon Affect or Frustration 2 J ournal of Abnormal and
Social Psychology, J uly 1947, 3Io-3I9' o. A vizsglatot, amelyre mi itt tmaszkodunk, H.
Bustamante vgezte el s nyjtotta be l965-ben L'attitude religieuse dans les tats de
frustration
et d'motion c mmel pszicholgiai licencitusdolgozatknt a Lweni Egyetemre.
94
szemly ngyanazt a hrom frusrl szitucit tette a lista els hrom helyre,
mgpedig a kvetkez sorrendben: l. Belefullads a tengerbe;2. Egy asszony ll a
beomlott bnyabejrata eltt ll, ahol a frje dolgozott; 3. Egy apa egy gygy thatat-
lan beteg asszony gyn|. A legtbben azt vlaszoltk a fulladsos helyzet lttn,
hogy imdkoznnak l37-b18 a belga csoportban, 71-bl l5 a latin-amerikaiban/. A
gygy thatatlan
beteg gya mellett 87 dl-amerikaibl 7 gondolna Istenre, a belgk
kzl azonban senki sem.
Az sszes megkrdezettet figyelembe vve teht az imdsgra val hajlam a legna-
gyobb szorongattats esetn a legersebb, mikor is a legnagyobb veszlynek van
kitve az ember a halllal szemben, mindenekelott sajt hallval szemben. rdekes
mdon viszont ebben az esetben az imdsg nem a tettek helyett
jelenik
meg. Azok
kzi| az egynek kzl, akik ers imdsgos hajlamrl teffek tanbizonysgot, 54
sz,zalk fejezett ki akt v reakcit a veszlyre lplrdul harcot/, 29 szzalk szubjekt v
reakcit /remnysg, rezigncil, s I7 szza|k passz vat /ktsgbeessl. Az imra
val gyenge vagy hinyz haj|and'sgrl tanskod vlaszok kzl 33,5 szzalk
mutatott akt v reakcit, szubjekt vet senki sem, passz v reakcit pedig 66,5 szzalk.
Az imdsg eszerint elssorban a kzd ember seglykiltsa; sokkal kevesebbszer
szrmazlk abbl az akaratbl, hogy a helyzetet rezignlrt mdon, csak szubjekt ven
vltoztassa meg valaki.
Mirrdebbl a kvetkez kvetkeetseket vonlratjuk le. Nern kizrlag frus rl
Szitucik vltanak ki vallsos reakcit. Mindazonltal sokan vannak, akik a leggyak-
rabban ppen hallos veszedelemben keresnek az imdsgban menedket. Az imdsg
ilyenkor seglykilts a termszetfeletti seg tsg remrryben
,ha
az emberi erfesz ts
mr csdt mondott. S ha a kellemes s frusarl szitucikat egszknt vesszk
szemgyre, azt |tjuk, hogy ezek a vallsos
jelensgekkel
kapcsolatban a nemzeti
hovatartozsnak megfelelen klnbzkpp hatnak; ez aztjelenti, hogy a nevels s
a kulturlis kzeg messzemenen befolysolja a vallsos bell tottsgot' Minden
vizsglat azt a gyakori tapasztala ot tmasztja al, miszerint az o|yan hatrhelyzetek a
spontn vallsos magatarts legersebb mozgatrugi mint a hallos veszedelem,
vagy, mg ltalnosabban, a tehetetlensg az anyagi gondok kzepette vagy betegs-
gekkel szemben. A valls tbbek kztt bizonyta kompenzcis szerepet is betlt a
frusztrcis tapasztalatok kapcsn. Az imdsg
jobbra
seglykiltsknt foghat fel'
Amikor az ember legelemibb vgynak, az lni akarsnak teljesedsben rzi magt
fenyegetettnek, akkor sorsrt folyamodik, amikor knyrgve fordul egy mindenhat
aphoz' Mg a szkeptikusok is hajlamosak arra, hogy a legnagyobb veszedelemben
imdkozzanak' Tvol essk tlnk, hogy megvessk az effle magatartst. Mindazo-
nltal csekly vallsos
jelentsget
tulajdon thatunk csak neki. Ez olyan termszete-
sen nyilvnul meg, mint maga az |et irnti vgy. Amint gy ltja az ember, hogy
kittalan helyzet csapdjba kerlt, legbensbb rzseiben megrendlve ery term-
szetfltti vilg karjaiba veti magt. Freud tisztn tltta ezt: A baj felbreszti az
emberben a hitet egy mindenhat, az emberi tehetetlensgben seg tsget nyjt
Atyban. Ktsgbeese tt hely zetben az ember
-omintegy
egy helyettes kzbeiktats_
valo_ ismt rtalr,l sajt mindenhatsgra. rtkvesztett valls? Mondjuk inkbb azt:
95
azrtkek legalapvetbb sforrsa' Csak akkor cskken azrtke, ha sajt csapdjba
esik az ember. S ez nem kitallt veszly. Vajon a vallsos emberek zme az isteni
gondvisels hallatn nem egy olyan Atyra gondol-e, aki minden hatrhe|yzetben a
seg tsgre siet? Vajon hny keresztny gondolta t jra az isteni gondviselst
tulajdonkppeni evangliumi rtelmben, Krisztus rtelmezsnek szellemben ?
Veszlyes knyszerbelyzetek felbreszthetik az emberben azt az a|apvet rzst, hogy
lte teljes mrtkben Istenhez tapad. ott, ahol r ttong a k vnsg s teljesedse
kztjtt, az ember fe|fedezi vgessgt. Ha lte meginog, megtapasztalja, hogy
egy|ta|n nem sajt magn alapul. Az ilyen lmny azonban teljesen affekt v s
sztns
jelleg
-
akrcsak a hozz kapcsold els reakci; ez pedig a teljes
rnrtkben rzseken alapul hit. Miutn elmlt a knyszer, fl, hogy fogadkoz
kapaszkodsrl is egy-kettre megfeledkezikaz ember. Az ilyen kzvetlen mdon az
sztnk ltal motivl magatartsformk maguktl nemigen alakulnak t Isten
szemlyes elismersbe. Az Isten utni kiIts olyan messze van a szemlyes
vallsossgt|, mint az els szerelmes fellngo|s a kiprblt hsgtl.
Ugyan gy az alzads Yagy a kzmbssg is, amely a csaldsok gyakori velej-
rja, az imdkozs srrszer
jellegrol
rulkodik. Ebben az rtelemben h vtuk fel
mr korbban is a figyelmet afia a a vallsos
jelensgekkel
szemben megnyilvnul
szkepszisre, melyet volt amerikai katonknl fedezhettnk fel.
A sajt magunk ksz tette vizsglatmegeros ti ezt az elelnzst90' A 16 s 19' letv
kztt a vallsossg
jelents
mrtk visszaesst llap thatjuk meg; 9 kategribl
/vagy alsklrblrl 6 esetben azt|ag a 16' s a 19. Ietv kztt L szza|kkal eltr;
csak a flelem, a lzads s a teremt Istenben val lrit kategrii maradnak vltozat-
lanok. s ami az isteni gondviselshezval, nehzsgek kzepette trtn menekls-
rl szl beszmolkat illeti, azt tapasztaljuk, hogy az idsebbeknek inkbb nehezre
esik, hogy elismerjk Isten beavatkozst. rzseik ambivalencija vilgosan
megmutatkozik: elvben mg sokan hisznek a kro imdsg erejben, elismerik
azonban, hogy alig gyakoroljk mr' Ttovznak, vajon fggetlensg irnti vgyuknak
engedjenek-e Vagy a seg tsgbe vetett remnysgknek. Emlkezznk itt arra, hogy a
megkrdezett felnttek aziIyen vallsos magatartsformkat kimondottan elhr tottk
maguktl.
A
,,Lzads
Isten ellen'' c m rszben kapott eredmnyek ugyancsak sok mindent
elrulnak. Igen nagy
jelentsg
klnbsget fedezhetrrk fel a munksasszonyok s
az egyetemista lnyok csoportjai kztt, akik Istennel, mint anyagi gondjaikon val
seg tvel kapcsolatban ppen ellenkez v|aszt adtak' A munksasszonyok ny ltan
egyetrtenek azokkal az szinte kijelentsekkel, melyek fjdalmas tapasztalatok
kvetkeztben Istennel szemben csaldottsgot s neheztelst fejeznek ki' Ez a
|zads negat v mdon azt a kjvnalmat fejezi ki, hogy Istennek mgiscsak kzbe
kne lpnie, hiszen an llitja, hogy
j
s mindenhat' Ily mdon az ember alapvet
vallsos rzletben ugyangy fordulhat Isten ellen, miknt Istenhez. Az igazi
vallsos sg azonban k'tzr lag a tisztz, megtiszt t refl exiban testeslhet meg.
90-,,. P-
vo. )J . megl.
96
A szocilis elidegeneds s egy msik vilgba vetett hit
Freud l930-ban rja le
,'a
kultra kivltotta szorongst''. Meg van gyzdve arrl,
hogy a kultra sohasem lehet teljes mrtkben kibklve az emberrel, noha az az
mve. s npszicholgijval Freud mg tovbb lezi a marxista kritikt. Azthiszi,
hogy mg az emberek egyms irnti klcsns elismerse sem irthatja ki a kultrval
kapcsolatos szorongst, mivel ez az sztnk dialektikjban gykerezik' Egy
tkletes trsadalom kialak tsa sem fogja kioltani a vallsok s azok kibontakozs-
nak feltteleit. Az egyn s a trsadalom kzti titkos s mly sszhang-hiny
szntelenl mly ti a. a szakadkot, melybl a valls
-o* g
csak az ember az
sztnk szksgkppeni kialvst sztoikusan el nem fogadja'- mindig jra led. A
valls leterejt ugyanis az a|apsztnk s azok cljainak /objetsi alapvet ssze nem
illsbl nyeri. Az ember lniakarsval s lvezetkeressvel minduntalan a
termszet ellenllsba s a trsadalom trvnyeibe tkzik.
Ha abban egyet is rt Marx s Freud, hogy a valls meneklsnek tekinthet s
ptmegoldst
jelent,
nzeteik eltrnek erymstl azt a mdot illeten, ahogyan a
valls kialakulsrl s valdi
jelentsgrl
szmot adnak' Freud a vallsnak ketts
kielg t funkcit tulajdon t: valls egyrszt megbk ti az embert a trsadalommal
mikzben ltrehoz egy bizonyos erklcsi rendet, msrszt vigasztalst nyjt a
tlvilgba, a mennyek orszgba vetett hittel' Ebben a bekezdsben csak a msodik
funkcival foglalkozunk. Ami Marxot illeti, ltjuk, hogy a vallsos letet a menny
fldn val kpzeletbeli megvalsulsaknt rti. A va|ls az ember csodlatos
lnyknt realiz|ja. Mivel a h vk azt lik t, hogy el vannak vgva a tbbi emberrel
val valdi kommunikcitl, a valsgos elismerst idelissal, gysz|vn kitallttal
ptoljk. A valls majd magtl szertefoszlik, amint az ember a trsadalom elidege-
n t struktrit felszmolja s olyan emberi kapcsolatokat hoz ltre, melyek a
valsgban gykereznek. A marxista trsadalom azokat a vgyakat, amelyeket a valls
csak kpzeletbeli mdon forml meg, tnylegesen megvals tja.
A kt elmlet teht a ptcselekvsek kt nagyon klnbz mdjnak koncepcijt
|| tja fel.. Freud nzetei szerint az ember, akj az sztnk kielg tsre s ktetlen
szabadsgra vgyik, nem csak elismersre s bks kapcsolatokra trekszik. Lnye
alapjaiban tovbb izzlk a lzads stt tudsa. Ezrt viszi t harmnia irnti vgyt,
melyben minden ellenttes k vnsga beteljesedhet, e1y teljesen ms vilgra. A
mennynek az a fe|adata, hogy az embert krptolja minden kudarcrt. Marx a maga
rszrl ennl fontosabb
jelentosget
nem tulajdon t a mennynek. Azt'hiszi, a menny
mr most s nmagban annak az egyetlen vgynak az ideolgiai elvtelezse, mely
az embert gytri : a trs adalmi kommun ik ci Y'lel g ts.
Itt kt teljesen eltr elmlettel llunk szemben, melyekben kzs azonban,hogy a
vallst olyan ptjelensgnek tekinti, amely a szocilis frusrci rzsb| fakad' Az
ltalnos emberi tapaszta|at gyakran megers tette a freudi tzis igazilt gy ltszik,
az embernek sokkal knnyebb tlvilgi remnysgben b znia, mint szembenznie a
kzvetlen valsggal, lta ez nyomorsgos letkrtilmnyekben, elviselhetetlen
krnyezetben
jelentkezik, jrvnyoknak
kitve s hborkkal fenyegetve az embert.
Mindezek ellenre azonban hangslyozzuk, hogy gondolnunk kell ezeknek a
9',7
frusztrciknak az ambivalens voltra'. ezek talakulhatnak mennyei remnysgekk,
de ppgy Isten elleni |zadsra is felbujthatj k az embert. Freud elemzse azonban
nem ll meg ezen a helyen; a vallsos tapasztalatban felfedezi azoknak a
javaknak
a
transzcendens
,,visszaszolgltatsa''
irnti vgyakozst, melyekrl a
,,mbarl"
|e kell
mondania az embernek
-
s mindezt egy itlkez s
jutalmaz
Isten seg tsgvel. Noha
hinyoznak a vallsos bell tottsg ilyen irny komponenseivel foglalkoz alapos
tanulmnyok, ugyanakkor mr a legkorbbi keresztny hagyomnyban is kritikai
hangokra lelnk; gy pldul az tizenegyedik rban rkez munksokrl szl
jszvetsgi pldzat a vallsos hipokr zisnek ppen ezt a formi1t leplezi le. S
Nietzsche ta kozhelyszmba megy a kegyesek merkantilista szellemnek pellengrre
|| tsa, akik azt hiszik, hogy vallsos cselekedetekkel megvsrolhatjk a mennyor-
szgot' Mgis indokolt feltenni a krdst, hogy meddig merszkedhet el az aZ
sztns s
jogosnak
meglt igny, hogy Isten,,krtalan tsa" az embe t, mintegy
cserezletbe bocstkozva vele mindazrt' amit a rengeteg frusztrci okozott neki a
trsadalom erklcsi norminak rknyszer tse ltal. Ne felejtsk el, hogy a nehezte-
ls az egyik leghevesebb s legnehezebben kiirthat er. Elg azoba a spontn reak-
cikra gondolnunk, melyeket az en tett pldzat rtelmre vonatkoz teolgiai
megfontolsok vltottak ki:
,,Mire
j
ezek utn mg a valls? Megri a fradsgot'
hogy foglalkozzk vele az ember? Mivgre trekedjk az ember arra, hogy a vi|g
javai
fl emelkedjk, ha Isten ppen itt nem tesz klnbsget
j
s rossz kztt?" Az
isteni igazsgossgra vonatkoz ilyen igny ktsgtelenl a valls egyik leghatalma-
sabb sztnz erejt
jelenti;
s nem vitathatjuk el, hogy fejldsnek kezdetn a
frusztrcis tapasztalatok s a krptlsba vetett remny igen fontos szerepet
jtszottak.
A vallsos magatartssal foglalkoz szociolgiai kutatsi eredmnyek tl komple-
xek ahhoz, hogy a statisztikai adatok alapjn Marx vagy Freud elmletei mellett vagy
ellen egyszer s mindenkorra rveljnk velk. Ha sikerlne a marxizmusnak azok
nlkl az ildztetsek nlkl, melyek brutalitst
jl
ismerjk egy ateista trsadalmat
felp tenie, akkor a trtnelem ta|n egy tkpes rvet hozhatna fel a marxizmus
alapttelei mellett. Szerencstlen mdon azonban maguk a marxista vezetk sem
b znak igazn elmletkben' rdekes adalkkal szolglnak ehhez a krdshez a
vallsos lettel foglalkoz k|nbz tanulmnyok; mindenesetre arra ksetnek
bennnket, hogy kerljk a marxista sma leegyszeri s t megllap tsait. Eml tsnk
csak kt nagy
jelentsgti
tn1t: az Egyeslt llamokban a kzposztly, Angliban a
fels rteg a npessg vallsos szempontbl nnte legakt vabb rtegegl. Bizonyra
nem zrjk ki ezek a szociolgiai ismeretek azt, hogy a marxista tzis bizonyos
mrtkig igaznak bizonyuljon az alsbb rtegek tekintetben' Ugyanakkor nem
ktsges, hogy a szocilis frusztrcin k vl ms szempontokat is szm tsba kell
venni a valls kialakulsnak magyarzsakor; gy pldul a trtnelmi s kulturlis
hagyomnyokat, a nevelst, s
-omint
a ksbbiekben ltni fogjuko_ minden ktsget
"
M. Argyle: Religious Behaviour. London 1965
,
131. o.
98
kiztan a llektani mot vumokat is, melyek sszefggsben vannak a szocilis rend
fenntartsval.
Marx elmlett egybknt nehezen lehet hasznlni a llektanban, mivel ez metafi-
zikaimagyatzatt adja a vallsnak: olyan tudatformttte|ez, mely mg nem
jutott
el
legmlyebb ksztetseinek, nmagnak a megvals tsra. Ha egy tkletes szocilis
llapot ltrehozsa esetleg kitphetn a valls gykereit, ktsgk vl a marxista tzis
igazo|st lthatnnk benne; de ahhoz' hogy Marxhoz h maradhasson az ember, a
hegeli vonatkoztatsi rendszerben' kellene helyezni ezt a tnyt.
Freudnak a vallsrl mint szocilis frusztrcirl szl elmlete alkalmasabb egy
objekt v megmrettets prbjra, csak az a fontos, hogy rszleges szempontknt
kezeljk ezt az elmletet, amely szigoru rtelemben vve nem vonja be a tudattalant, s
nem ad szimbolikus, metaftzikai sz nezettl rtelmezst' Kiprblshoz aZ is ele-
gend, ha szigor elemzs ltal megllap tjuk, hogy a vallsos bell tottsgon bell
mekkora szerep
jut
a
jutalmaz
Istenbe vetett hitnek' Sajnljuk, hogy nem rendelke-
znk ilyen tanulmnnyal. Ugyanakkor szmos ember ktkedse, mellyel ezen krds
komoly felvetdsekot reag|, s k srtse, hogy e krdssel val szembeslse
kvetkeztben vallsos gyakorlata lanyhuljon, arra ind tanak bennnket, hogy a
vallsossg eme alapvet mot vc ij rnak komo ly fi gyelmet szente lj nk.
Az ember gyakorta szeretn szigor igazsgossgon nyugv szerzdsben lefek-
tetni Istenhez f jzd viszonyt. De mr maga az isteni igazsgossg keres rry
teolgiai rtelmezse is hihetetlenl komplex kpet mutat. Az igazsgossg fogalma
nem tesz lehetv semmi olyan kifejtst, miszerint a kinyilatkoztats tnyeit tisztn
logikai szintzisbe lehetne foglalni.
93.
A vallsos szektk bizonyos t pusa, amely a szocilis frusztrcit egy teljes mr-
tkben a ttivilg 'el orientlt hittel s valamifle jfajta testvrisggel tvzi,
rdekes lehetsget k nl a frusztrcis elm|et helyessgnek kiprblsra. Nem ll
szndkunkban, hogy a vallsos szektk
jelensgt
ltalnossgban megvizsgljuk.
Szmos tanulmny fejtegette ennek tipolgijt s fedte fel sokrtti kapcsolatrendsze-
rt. A szekta minden esetben egy(valamely egyhzr|) levlt, karizmatikus vallsos
kisebbsg. Azok a faktorok, melyek kialakulsrt felelsek, azonban klnbz
termszettiek lehetnek. Milton Yinger9a a kvetkezkpp csoportos tja ket: l.
Szemlyes sszetevk; 2' Y|tozs magnak a csoportnak a gazdasgi s politikai
rdekeiben; 3. Nemzeti s faji klnbsgek; 4. A fennll rendet megrend t szocilis
vltozsok mozgsa s mlysge; 5. olyan klnbsgek, melyek magbl a vallsos
rendszer fejldsbl addnak /doktriner s liturgiai konfliktusok.'.l; 6.A vezet
n'Az
elidegeneds marxista fogalma egy olyan fiIozfin nyugszik, mely az ember lnyegt a
vilgban elfoglalt helyn keresztl vizsglja. A valls megfosztja az embert valdi
termSzett.l s idegenn teszi sajt maga szmra. Mivel a vallsos ember egy kzvet t.n
[Isten]
keresztl akarja megvals tani magt, ezrt sajt magnak sajt tja ki magt.
"
v. Descamps, i. h.
on
M. Yinger, Religion, Society and the Individual: an Introduction to the Sociology of
Religion. New York L957; L33-I42. o.
99
jelenlte
a lnyeges dntsekben.
-
Weber, Troeltsch s van der Leeuw elmletei,
melyek a szektkban a vallsos elit tcsoportosulst lrik, az jabb, differencilt
szociolgiai elemzsek szerint mr csak mint elms szintzisek rtkesek' Az, hogy a
szektk karizmatikus
jelensgek
s az intzmnyes tett egyhz elleni reakci szlottei'
ktsgk vtil igaz. Ezenfeltil azonban azt is tiszttn meg kell llap tani' milyen clokat
kvet s milyeneket utas t el ez a karizmatikus szellem. Egyes szektk nger tagjaik
szmra ppen azt irjk el, hogy egyszeren folytassk tovbb rgi, rzelmekkel teli
s spontn kultuszban megnyilvnul letket a trsadalom peremn. Ezek a szektk
rnerrtalitsuk s si hagyomnyaik tekintetben klnbznek a nagy egyhzaktl,
melyek knyszer t r tusaikkal s intzmnyeikkel nem engedik meg, hogy a vallsos
hagyomnyok s rzelmek sajt formkat hozzanak ltre. Emellett azonban olyan
szektk is vannak, amelyekben a pszicho-szocilis krlmnyek ppen a karizmatikus
szellemnek engednek szabadteret. AzEgyeslt llamokban ezeka ktilnbzo vallsi
csoportok gyorsan elterjedtek a faji kevereds, a soKle egyhz, a hbork s a
gazdasgi vlsgok hatsra95. Hasonl helyzetek na Ugyanezt a hatst vltjk ki Dl-
Arnerikban' Klnbz szerzk96 bemutattk, hogy a szekta szocilis nyomorsg
esetn kzvetlen seg tsget kpes nyjtani, tagjait ugyanakkor ezltal el is szigeteli s
figyelmket eltereli a tulajdonkppeni szocilis problmkrl. Vegyk pldul a
Puerto Rico-iak esett, akik New Yorkba val megrkezsk utn tmegesen
csatlakoztak a pnksdistkhoz97 . Hazt|anul s idegenknt olyan kzssgre tallnak
a szektban, mely megmenti ket a nvtelensg fenyeget rmtl. Itt legalbb egy
kzssghez tartoznak' Az egyszer r tusok, a kzs nyelv s aZ azonos gytrelem
tlsbl szrmaz szolidarits megteremti szmukra azt a szksges kzeget,
amelyben kpesek nmaguk azonos tsra' Ezenk vl a szektk, mivel a hivatalos
trsadalom peremn s a nagy egyhzak keretein k vl szervezdnek, olyan vallsi
rendszert nyjtanak tagjaiknak, amely megmagyarzza s igazoLja a romlott s
mland vilgtl val elklnlstiket' Egy msik szektban, a prdiktor s
,,istenfi''
Krishnban Catton a hallgatsg kt csoportjt klnbztette meg: a
k vncsiakt s azokt, akik
,,az
igazsgot keresik''. Ez utbbiak szorgalmasan
olvassk a Biblit s gyakorta gondolnak a tlvilgra.
jobbra
olyan szemlyekrl van
sz, akik slyos szenvedseket ltek t a hbor vagy a gazdasgi vlsgok idejn,
akik szocilisan elszigeteldttek s akiknek szemlyes vagy csaldi sikertelensgek
prbjt kellett killniuk. A
,,szektsok''
szemlyisgrl szl alaposabb tanulrn-
nyok felfedtk ennek a hitt pusnak az affekt v mozgatrugit. Cohn98 a
,,serdlkor
n'
V. J . Gillin: A Contribution to the Sociology of Sects' American J ournal of Sociology,
I9I0,236-252. o.; J . Wach: Sociologie religieuse. in: G. Gurvitch
(szerk.):
Lct sociologie du
XXe sicle.I. ktet, Prizs, 1947
,
4l7 -447 . o.
'u Yinger, i.h., I7I-I73. o.; A. T. Boisen: Religion in Crisis and Custom: a Sociological and
Psychological Study. New York, 1955, 71. o. ff.
n'
R' Poblete: Puer o Rican Sectarianism and the
Quest for
Communl|. New York 1959
[a
Fordham-Universitt kiadatlan tzise].
n'
W. C. Cohn, J ehovah's Witness as a Proletarian Movemenl. The American Scholar, 1955,
288-298. o.
r00
fixldsrl'' beszl, ami ennek a szemlyisgt pusnak a szertelensgeiben, labilit-
sban s bizonytalansgban lt testet. Tuds tsok szmolnak be ennek afajta hitnek
a merevsgrl is. Delay99 mesli' hogy
,,Krisztus
taninak'' egy csoportjban
hihetetlen nmagukkal szembeni szigorsgot s sajt hibik intenz v, patolgis
termszett elhr tst figyelte meg. Ezek a szempontok a szocilis elszigetelds
mell mg egy msik, tbb-kevsb beteges lelki bell tdsra utal dimenzit is
kapcsolnak.
Tlsgosan is nyilvnval az sszefggs e hitt pus s sajtos szocilis Szitucija
kztt ahhoz, hogy egyttal ne tegynk prbt Marx s Freud szocilis frusztrcit s
a vallst sszekt tziseinek igazt illeten. Vajon a szekta nem azt a
,,sz vlyesre''
hangolt krnyezetet k nlja-e, amelyet tagjai a termszetes klvilgban nem tallhat-
tak meg; S nem fldi frusztrcikat kompenzl-e, amennyiben a tlvilgra irny tja a
remnysget? Noha a szekta t pusra ppen a Marx s Freud ltal megfogalmazottak-
kal val nagy mrtk egybeess miatt esett a vlasztsunk, mgsem alkalmazhatjuk
r teljes egszben egyikk elmlett sem. A szekta ugyanis olyan vallsi formnak
tekintend, amely nem azonosithat a nagy trtnelrni vallsokkal, hiszen ppen
ezektl val elszakadsval hatrozza meg nmagt. A szektk kveti szembefordul-
tak az egyhzakal. Eztal vallsuknak olyan
jelerrtst
adnak, olyan
jelentsget
tulajdon tanak, amellyel a valls egybknt nem rendelkezik: ez a vilggal szembeni
ellensges viszony. A trsadalombl kivetett, gazdasgi
javakban
szegny s
szocii lisan megvetett szekts embert pus olyan vallsos modellt
jelent,
amely a
marxista smnak nagyon
jl
megfele|. Azt a folyamatot is mozgsba hozza, amelyet
Freud rt le: ezt aZ embert a mennyorszg remnysge krptolja a veszlyes,
ellensges szocilis krnyezettel szemben. Azt azonban tisztn kell ltnunk,hogy ez
az ember nemcsak a
jvend
mennyorszgban szeretn meglni vgyai beteljesedst,
hanem ugyanennyire
-ovagy
mg inkbbo_ fontos neki az is, hogy egy konkrt
csoportban emberi kapcsolatokra tallhat.
Egyrtelm teht, hogy a szocilis frus rcik bizonyos val|sos
jelensgek
eset-
ben nagy szerepet
jtszanak.
ltalnosabban szlva egyetrtnk Freuddal abban,
hogy: az a titkos vgy, miszerint minden kor|tozsrt, amelyet az ember egy
letkpes trsadalom fenntartsrt magra vllal, a tlvilgon
jutalom jr,
a hitnek s
a vallsos magatartsnak
jelents
sszetevje. Befolysa azonban, ry tnik, vltozik
a trtnelmi helyzet, a vallsos nevels s a kritikus szellem hatsra' gy ppen
korunkban sok olyan keresztny akad, aki a
jutalmaz
s bosszll Isten kpt
mltatlan mivolta miatt visszautas tja.
Ahhoz, hory meg tlhessk a marxista tzis
jelentsgt,
szksges lenne egy
szektkat s egyhzakat sszehasonl t tanulmny. Az egyhzak a vilghoz s a
trsadalomhoz ftizd viszonyuk tekintetben a szektkkal szemben tnylegesen
merben eltr helyet foglalnak el. A szektk nem is sz innek meg emiatt lland
szemrehnyssal illetni az egyhzakat' Az egybzak egyetemesek szeretnnek lenni;
'
J . Delay, P. Pichot, J . F. Buisson, R. Sadoul Etude d'un groupe d'adeptes d'une secte
religieus e' Encphale 1 955, l 3 8- 1 5 4., 254., 25 4-265. o.
101
ana trekednek, hogy bepljenek a szocilis s nemzeti struktrkba"o. Ezze|
felrtkelik a vilgot s kompromisszumaik miatt korrumpldnak a szektatagok
szemben. E kt magatarts sszeegyeztethetetlensge azokat a ltsz|agos oksgi
sszefggseket, melyeket a marxizmus a szocilis sikertelensg s a valls kzt vlt
felfedezni, mindenesetre cfolni ltszik. Kritriumokat ad keznkbe arra vonatkozan
is, lrogy a vallsos elidegeneds s illzi fogalmt illeten llst foglalhassunk.
Abbl, hogy az egyhzak s a vilg viszonya nem pusztn a gyengesg elismerse,
hanem harcos igazsg is akar lenni, vilgoss vlik, milyen kevss szndka az
egyhzak hitnek az, hogy a vilgi s szocilis valsg helyt elfoglalja. Sokkal
inkbb betagozdik ebbe, elismeri s tmoga ja ezt, mg ha trekszik is arra, hogy
idbeli korltai kz utalja ezt a realitst. A vilgbl val menek|s gondolata, mely
az antik s kzpkori keresztnysgben uralkod helyen llt, nem szocilis frusztrci-
bl szrrnazik, hanem egy olyan vallsos k vnsgnak a sokkal alapvetbb dinamik-
jbl,
amelyre egy msik fejezetben fogunk majd kitrni.
Erklcsi szksg/he|yzetl s a vigasztals Istene
Azoknak az rsoknak a sorban, amelyeket Freud a vallsnak szentelt, az Egy illzi
jvje
c m egy inkbb racionalista kzjtk szerept tlti be. Freud ebben egybknt
Hume Dialogues Concerning Human Religion-jt veszi mintul, amely a felvilgoso-
ds kornak kritikja szempontjbl ttr
jelentsg
volt. Tbbi tanulmrrybarr
azonban Freud egy inkbb pszichoanalitikus kutatsi irnyt kvet. Ebben a valls mint
az ember bntudatnak feldolgozsra szolgl legalkalmasabb eszkz
jelenik
meg,
amely egszen a modern korig az emberek rendelkezsre llt.l0l Felfogsunkat a bn
valamint a vele rokonsgban lv apaszimblum genezisrl a kvetkez fejezetben
fogjuk kifejteni. Ezen a helyen abbl a bntudatbl indulunk ki, amely az emberi
vilgban uralkodik, s azt a krdst tesszk fel: Mennyiben van szksge ennek
vallsosjelleg,,dvz t seg tsgre''? A valls s a vtkessg sszefiiggse tnylege-
sen dialektikus
jelleg.
Freud a bnt eryetemes emberi
jelensgnek
tekinti. Ez
fejldsi trekvsei kzepette szakad r az emberre s egsz egzisztencijt megter-
heli. Strukturlis szempontbl nzve megelzi a vallst s annak egyik genetikus
alapjt alkotja' Mihelyt a bn fogalma kialakult s elseg tette a valls ltrejttt, a
valls a bt ntol val megmentknt
jelenik
meg. A valls mint az ember veleszletett
bnssgnek szimbolikus re bizonyra kpes kvetre a szigor trvnykezs
slyval nyomst gyakorolni. De emiatt az esetleges tlkaps miatt nem akarjuk
figyelmen k vl hagyni azt a hatalmas dvz t seg tsget' amelyet k nl.
A kialakult vallsos tudat terletn a freudi teria teht olyan magyarzatt adja a
vallsnak, melyet a meglt bnssgge| hozza a kapcsoIatba' Ha egy pillanatra
eltekintnk a mlyebb eredettl, foglalkozhatunk azzal a gondolaffal, hogy a brr a
vallsos magatarts egyik pszicholgiai motivcija. Nevelk, lelkigondozk s a
'' v. H. Carrier, Psycho-sociologie de l'appartenance religieuse. Rom, 1960, 85-87. o.
'o'
Freud alaposan trgyalta ezt a tmt a Das Unbehagen in der Kultur-ban, 1930, Gesammelte
Werke, xIV. ktet, f.leg 482-506. o.
102
klinikai pszicholgusok bizonyra vakodni fognak attl, hogy ennek a tzisnek az
igazt ktsgbe vonjk. Pozit v tanulmnyok vilgosan megmutattk a pszicholgiai
rtelemben vett bnnek a vallsos letre gyakorolt hatst.
Gilen serdlkorak pszicholgijval foglalkoz vizsglatai sorn igen
j
rzk-
kel mutatta be azokat az rzseket' melyek a bn megtapasalshoz hozztartoz-
nak.'o' Ezek
_ojelentsgk
sorrendjbeno_ a kvetkezk: aEY, a szabadsgot
korltoz teher cipelsnek rzse; nyomaszt nyugtalansg, mely arra sztnzi az
embert, hogy kibeszlje s ezlta| felszabad tsa magtt1'lelkiismeretfurdals; flelem
s szorongs, amelyek mindenekeltt a leleplezds veszlyvel kapcsolatos s
meneklsre' elrejtzsre kszteti az embert; depresszi, mely gyakran a magny
rzsvel egytt lp fel. Ezek az rzsek kevsb kapcsoldnak Istenhez, mint a sajt
nhez vagy a trsadalomhoz.
_
Ez azonban nem meglep: vtkt a legtbb ember
lnyegben vve llektani s morlis s kon li t
_
mint annak az embernek a bnt,
aki sszetkzsbe kerl a tirsadalomtl tvett, a sajt n-ide|jt meghatroz
normkkal' A bnssg elssorban mint a be|s meghasonlottsg |lapota, mint a lelki
sszhang hinyajelenik mg.'o' Az egyn sajt hibja kapcsn gy rzi, hogy mind
sajt erklcsi lnyege mind pedig a trsadalom el tli. E kettos itlszk eltt llva
nyugtalansg tlti el s knyszer tve rzi magt arra, hogy hibit elismerje,
jv
tegye
azokat vagy depressz v magnyba menekljnloa. Ami a h voket illeti, a vallsos
rendszer egszen klns mdon testes ti meg a trsadalom erklcsi hatalmt, mely a
maga rszrl vgl is az isteni trvnyen alapul. Az Istenhez f izd viszony gy
indirekt mdon nyilvnul meg. Tlzott volna azonban valdi vallsos bntudatrl
beszlni, am g az ember explicit mdon nincs tisztban azzal, hogy a gonoszsg Isten
szeme |ttra trtnik. A bn mint vallsos rtelemben vett vtkezs Isten szentsg-
hez kpest tltetik meg
_
ez egyidejleg
jelent
magas ignl s elnz ttirelmet, meg-
tisztulst s a megbocstsra val folyamatos kszsget valamint a Szeretetszvetsg
megj tsra val lland hajlandsgot' Ne ringassuk magunkat illzikban: a valdi
vallsos bntudat csak hosszabb lelki t megttele sorn alakul ki. Abbl az rze|mi
nehzsgbl
jn
ltre, amely tisztn emberi s kon bn tan s elszigetelen hat. Egy
klinikai s fenomenolgiai elemzs vilgosan megmutathatn azt a szakadkot, amely
a bnt egy pszicholgiai rtelemben vett nrcisztikus sebzettsgtl elvlas ja.
Gilen vizsg|atban ppen arra a kijelentsre rkezett a legmagasabb atnyt mutat
vallsos reakci, mely a gynst eml tette a
jvttel
eszkzeknt. Az idzett
szvegek ugyan nem teszik lehetv annak eldntst, vajon ebben az esetben
Istennek, mint rk b rnak a kpe hozzjrul-e a bntudath oz, de ez mindenesetre
valsz ns theto. Azonban igen vilgosan megmutatkozik a gyns megszabadu|ssal
s
jvttellel
trtn azonos tsa. A valls ily mdon az erklcsi trvnyek funda-
mentuma, a bn eltrlsnek s a megigazulsnak az eszkze. Noha a pozitiv
'o'L' Gilen: Das Gewissen bei J ugendlichen. Gttingen 1956.
'o'
V. A. Snoeck, De psychologie van het Schuldbewustzf n. Antwerpen-Utrecht, 1948.
'- Ezt az elkpzelst fejlesztettk tovbb: L'accs ti Dieu par la conscience morale. in: Foi et
rllexion philosophique. Mlanges Franz Grgoire. Lwen 196l, 481-502. o.
103
pszicholgia
soha sincs abban a helyzetben, hogy a bnssg freudi tzist mint a
vallsos hit forrst fellvizsglhassa, mgis megers ti Freud azon felfogst,
miszerint a bn megtapasztalsa a vallsos cselekvs egyik
jelents
tnyezje.
Mondanivalnk teljess ttele rdekben jra fe|idzzuk azt a vizsglatot, amelyet
magunk ksz tettnk Belgiumban nhny szz ftatal rszvte|ve|' Bz az erklcsi
szksghelyzet s a valls kzti kapcsolat egy msik vonatkozsra mutat r: az Isten
oltalmhoz val meneklsre' A krkrds ugyan nem teszi lehetv, hogy a
gondviselsbe vetett hittel kapcsolatos kijelentseket sszevessk azokkal a
jelens-
gekkel, melyek a pszicholgiai bntl a vallsos rtelemben vett dvssges seg tsg_
hez trtn e|jutst, tmenetet meghattozzk, mgis felismerni engedi
,,Istennek
mint
erklcsi seg tsgnek" azegszval|sos bell tottsgbanjtszott dnt szerept.
Mr az elzetes felmrs napvilgra hoa ennek fontossgt. A 180 humn gim-
nziumban tanul diknak /finak s lnynak/ feltett krdsre
_o,,Akkor
is gondolsz-e
Istenre, ha senki sem beszl veled rla?''o- 31 szzalk azt vlaszolta, hogy erklcsi
nehzsgek kapcsn, 15 szzalk azt, hogy anyagi szksg esetn, II szzalk azt,
hogy szerencss krlmnyek kztt. Ezzel szemben /ugyancsak az elzetes felmrs
sorrr/ 100 szakkzpiskols kzl csak 8,5 szzalk eml tett morlis problmkat. A
megkrdezett olasz munksasszonyok kztt
-oamint
az eredmny mutatjao- a
bntudat szinte nem is ltezik. A tnyleges felmrs, melyet ezutn 1800 szemly
rszvtelvel vgeztnk, ismt megers teffe azt a klnbsget, melyet mt a
szakkzpiskolsok s a humn gimnziumok dikjai kztt tapasztaltunk /a minden-
kori tlagrtkek: 45,7 s 4l,7; ez
jelents
kiilnbsg 1 szzalkos nagysgrendben/.
Az letkorral kapcsolatos fejlodsnek megfelel klnbsg l|6-|9 vesekrl van szl
csekly. Mindkt
_okt
klnbz kulturlis kzeget kpviselo_ iskolat pusban az
erklcsi seg tsg szempontja minden msnak felette || lanyagi seg tsg, flelem' Isten
mint teremt stb..../. A vlaszok rszletes elemzse alapjn megk srelhetjk a fik s
a lnyok kzti sszehasonl tst is' A fik inkbb a
jrt
s a rossz elkerlsrt
folytatott harcba bonyoldnak bele. J obban hisznek Isten seg tsgben s inkbb rzik
azt, hogy h|ra kotelezettek a hathats seg tsg miatt' Viszont hamarabb vesz tik el
bizodalmukat s gyengbben rzik Isten beavatkozst. A lnyok ezze| szemben
mindenekeltt a magnll szenvednek, melyben klnskppen keresik Isten
jelenltt,
hogy azmegrtse s vigaszta|ja ket. A fik sztmralsten
jelenlte
kevsb
kzze| foghat'
Hamar felismerni ebben a differenci|is
(az
egyni lelki klnbsgeket vizsgl)
pszicholgia alapvet nzeteit: mivel a fik a lnyoknl
jobban
ki vannak tve
erotikus s agressz v impulzusoknak, tbb is a dolguk morlis kzdelmekkel. A
lnyok a maguk rszr|
jval
intenz vebben |ik meg embertrsaik
jelenltt
vagy
tvolltk hinyt. Be kell vallanunk, nem rtjk Argyltl05, amikor azt gondolja,
evidens, hogy a felntt nk a frfiaknl naryobb mrtkben szenvednek a bntudattl,
s ezzel akarja magyarzni azt,hogy
_okatolikus
krnyezetben termszeteseno_ a nk
gyakrabban jrnak
gynni, mint a frfiak. Ebben mi inkbb hrom olyan mot vum
'ot
Argyle, i. h.,79. o.
r04
hatst ltjuk, melyek a frfiak pszicho|gijra
jellemzek.
Eloszr is a frfiak
kevsb knnyen fejezik ki intim rzseiket a nyilvnossg eltt. Azutn nem olyan
szorgalmasak a vallsgyakorlat tern, mivel a vallsban
_"a
nknl sokkal inkbb'_
knyelmetlen ktttsget ltnak; a gyns pedig ppen az a va|lsos aktus' amelyben
ez az fiiggsg a legvilgosabban megnyilvnul. A harmadik, kevesebb figyelemre
rnltatott mot vum abban ll, hogy a frfiak felnott korukban megtapasztaljk,
mennyire nehz kikertilni a morlis tvedseket, s ebbe gyakrabban belenyugszanak,
mint a nk. A pszicholgiai bnssg rzet
yisszaszorulsval
gyakran elprolog a
bntudat s a gyns vesz t srgssgbl. Krkrdsnk letkorok meghatrozta
fejldst fedett fel, mely ppen a le rt irnyban lralad. A 19 vesek kevesebbszer
folyamodnak isteni seg tsgrt mint a 16 vesek, ugyanis mr tltk krsk
hatstalansgt. Mivel lmnyeikbol azt a kvetkeztetst vonjk le' hogy a termszet-
foltti tmogats nem vltoztatja meg az emberi adottsgokat, le is mondanak rla.
Az eml tett esetek mindegyikben vilgosan eltrbe kerl a valls funkcionlis
szerepe. Azok a fiatalok, akik krben Gilen vizsgldott, hibik terhe alatt s az
ezekbl kvetkez erklqsi elszigetelds okoa szenvedsben bocsnatot s a
trsadalom morlis trvnyei eltti rehabilitcit vtrtak az egyhnl' Az ltalunk
megkrdezett fiatalok legfkppen azrt fordu|tak Istenhez, hogy erklcsi trekvse-
ikben seg tsget, rze|mi magnyukbarr pedig vigasztalst kapjanak. Az idsebbeknek
azonban tbb nbizalmuk volt; erklcsi lehetsgeikkel kapcsolatban
jzanabbul
gondolkodtak' s bizonyra erotikus flelmeikben is termszetesebbek voltak
_
eztt
aztn kevesebbszer hivatkoztak Istenre. Persze azt is mondhatjk neknk, hogy ms
tnyezk hallgattattk el bennk az | hitet, s emiatt kevesebb bizalommal vetettk
bele magukat morlis kzdelmeikbe. A krkrdsre vetett kritikus pillants megmu-
tatja, hogy ennek ppen ford tottja a helyzet. ppen azrt, mert sajt morlis ideljai-
kat meg szeretnk vals tani, megrtik
-"termszetesen
az isteni trvnnyel kapcso-
latbano_, hogy a fiatalabbak ersebb vgyat tpllnak magukban Isten seg tsge irrrt.
Isten erklcsi seg tsgbe vetett hitk azonban oly mrtkben cskken, amilyen
mrtkben magabiztosabbak s realistbbak lesznek' Ez egybknt altmasztja azt a
tapaszta|atot, mely sok vallsos nevelot megdbbent ugyan' de csak kevesen vonjk le
az ebb| fakad szksges kvetke etseket. Eszerint a vallsos aktivits, mely
nyilvn
jelents
mrtkben szolglja a fiatalok erklcsi kzdelmeit, olyan vet r |e,
amely nvekv rzelmi stabilitsukkal ppen ellenttesen halad. Azok a nevelk, akik
kihasznljk a fiataloknak ezt az erklcsi helyzett,
jl
tennk, ha gondolnnak a
,,ksbbiekre''
is, amit ezze| elidznek. A funkcionlis vallsossg vallsos rtelern-
ben bizonyra nem rtktelen. Mindazonlta| az erklcsi problmk s vallsos
cselekedetek sszekapcsolsa esetn az ember nem hagyhada figyelmen k vl az
isteni mindenhatsgba vetett nrgikus hit hatst, mely hit megfelel annak a
szellemisgnek, melyr| az anyagi termszet s az letet veszlyeztet bajban isteni
seg tsgrt val folyamods kapcsn mt szt ejtetttink.
105
Hall s halhatatlansg
A hall a legfjdalmasabb seb, melyet a termszet az emberen ejt. A XD(' szzadban
nlrny tuds mg abban az illziban ringathatta magt, lrogy legyozse egy nap
majd lehetsgess vlik' Hibaval k vnsg! Minden ember tudja, hogy nem trhet ki
a hall ell. Az emberi egzisztencia a biolgiai ltben gykerezik s nemi illetve
szaporodsi erejt is az |et s a hall ciklusbl nyeri. Az ember, mint szemlyes'
tudattal megldott lny, mint
,,nmagrt
lev valsg'', tiltakozik az ellen, hogy a
semmibe hulljon; meg akarja trni a hall erejt, annl is inkbb, mivel vak, de nem
kevsb hatalmas ltfenntartsi sztne ert ad neki a lizadshoz.
Vajon van-e annyi er az,,rk letbe'' vetett eleven remnynek, hogy a vallsos
hit egyik hajtereje legyen? Vajon a valls nrte|mezse szerint a mindenhat
Atyhoz fordul szenvedlyes s vakon b z kilts-e, seglykilts, hogy az Atya
kirnerrtse az embert a semmi torkbl? Freud meg volt gyzdve errl. Szerinte az
ember ahal| eltti vgs tehetetlensgben visszata|l gyermekkora s a prirnit vek
mozdulataihoz s nzete1hez:
jszndkot
tulajdon t a sorsnak s rk vdelmet s
boldogsgot vr tle. Az antropolgus Malinowski106 is azt a funkcit tulajdon tja a
vallsnak' hogy az az embert a ha|l tnyvel kibk tse'
Amikor az ember tlpi felnott letnek delt
_o',in
medio vitae''o_, borzongssal
eszml r, hogy szakadk sz|n
jr
s egyszer eljn majd a nap, amikor, a hossz
menetelstl megfradva sszeomlik s a semmibe tntorul. Klnbzo felmrsek
tmasztjtk al, hogy ettl a pillanattl kezdve az emberek gyakran vallsosabbak
lesznek. Mr Starbucklo7 legels felmrse is e bizony totta. Az intenz vebb
vallsossggal kapcsolatban maguk a megkrdezettek ltal e nl tett motivcik
egyikeknt Kingsburglo8 tanulmnya
,,a
halhatatlansg bizonyossgt" eml ti, mely az
letkorral prhuzamosan nvekszik. Mg azok is, akik ellensges rzseket tpllnak a
vallssal s a vallsgyakorlattal kapcsolatban, nvekv mrtkben adnak hangot
valamifle halhatatlansgba vetett bizodalmuknak: 90 v fltt ez a megkrdezettek
IoO szza|kt
jelentilog.
Msrszrl c.G. J ung klinikai gyakorlata alapjn gyzdtt
meg arrl, hory a felnttek egsz ms okokbl betegszenek meg, mint a fiatalok.
Nzete szerint ket mr nem az snk okozta konfliktusok, hanem a lt rtelme s
a hall problmja zavarja meg. A nem vallsos embernek ezeke nincs vlasza.Ezen
a ponton kezddik a
jungi
terpia, amennyiben az bizonyos /jungi rtelemben vett!/
vallsos eszmletet prbl visszaadni az embereknek, mint a hallflelem elleni
egyedtil hatkony gy gy tt.
A halhatatlansgba vetett hit egybknt kevsb gyakori, mint az Istenbe vetett
hit|lo. A klnbsg elmehet egszen 35 szza|kig lll;nglibant, 39 szza|V'lg
'*
B, Malinowski: Science, Religion and Reality. New York 1925.
'o'Starbuck, i. h.
[1899-ben
kiadva].
'o'
Kingsburg Why do People go to Church. Religious Education, 1937
,50-54.
o.
''
R. S. Cavan: Personal Adjustment in OId Age. Science Research Associates, Chicago 1949.
''o
V.: Sondages.Prizs 1959,3. szm,2I. o.
106
lAusztrliban/, 3I szza|k;lg /Svdorszgban/; a legkisebb Franciaorszgban 18
szza|W, ahol az istenhit is a legalacsonyabb mrtket mutatja 166 szzalW.
A vallstrtnet tnyek tekintlyes sort trja elnk, melyek ugyanebbe az irnyba
mutatnak. A halhatatlansg hite ugyan sokfle alakot lthet, mgis felfedezhetnk kt
f tendencit. Egyrszrl az egsz vilgon gyorsan terjed lrellenisztikus s grg-
rmai misztriumvallsokra bukkanunk, melyekben a beavatottaknak
jr
a halhatat-
lansg. Msrszrl a trtnelem folyamn egyre Szorosabban sszekapcsoldik a
valls s az etikai rend; gy a reinkarnciba s a llekvndorlsba vetett hitben
/Grgorszgban s Indiban/, valamint a fe|trmadrs remnysgben la keresztny
korszakot rviddel megelzoen a zsidsgban s azutn a keres nysgben/ az ember
tulvilgi
jussa
az erklcsi trvnyekhez val hsgtl fiigg. Meg kell azonban
jegyezni,
lrogy Izrael vallsban csak igen ksn
jelentkezel '
a feltmadShit. A
kvetkezo ktmozzanatbizonyra dnt szerepet
jtszott
megjelensben. A politikai
s kulturlis krlmnyek alakulsa fokozatosan egyre inkbb lehetv teszi az
individulis |tezs egyre lesebb tudatos tst, gy a kzssgbe trtn betagozds
tbb mr nem ad kie|g t vlaszt azegyni boldogsg srget krdsre. Egyidej-
leg tudatosodott az ember szmra a szemlyes s igazsgos Istenbe vetett hit,
miszerint az a szvetsg, melyet Isten a hozz hekkel kttt, vgleges rvny. A
gondviselsbe vetett hit gy megelo e a halhatatlansg bizonyossgt, st, az elbbi
ad a az utbbi teolgiai alapjt is' Ezzel kapcsolatban lzrael fogsg utni feltmads-
nak kpe lBzekiel 37l kzvetito elkpzelsknt hatott az igazak szemlyes feltmad-
snak j tanhoz.
A halltl val flelem s a halhatatlansg vgya, egszben vve, sokkal kisebb
szerepet
jtszik
a vallsos magatartsban annl, mint ahogyan azt Freud gondolta'
Elkpzelhet-e annl ellenttesebb dolog, mint arnikor egy fiatal kilt Istenhez
seg tsgrt ill' ugyanezrt egy aggastyn? Mgis kzs magva van mindkettnek: Az
isteni gondvisels mindkt emberben olyan alakban
jelenik
meg, amelyik a konkrtan
tlt bajnak a legjobban megfelel. Minl inkbb tisztban van az ember
_oa
kultrtr-
tnetileg s sajt egyni letben'- azzal, hogy lte a hallba torkollik, annl
meghatrozbban tr fel benne a halhatatlansg irnti vgyakozs s ad Istenbe vetett
hitnek j megalapozst s msfle tartalmat. Egybknt csak egyetlen pillantst kell
vetni azokra a krdsekre, amelyekkel a hitetlenek szembeslnek' Az Isten ltezsrol
val lemonds gyakran azt
jelenti
szmukra, hogy tudatosan elfogadjk azt a
flelmetes lehetsget, hogy az t a semmiben r vgetl|l' Sztoikus s tzad
beletrdsk lehetv teszi szmunkra az ellenprbt azza| a motivcis ktelkkel
kapcsolatosan, amelyik a hallflelmet sszekti a vallsos hittel.
Valban el |ehet gorrdolkodni annak a hitnek az rtkr|' amely erejt a halhatat_
lansg utni nagyon is emberi vgybl nyeri' De halasszuk el kritikus megfcintolsain-
kat a fejezet vgig. Ezen a helyen elgedjnk meg azzal a kritikval, amelyet maguk
a h vk fejeznek ki. k ugyanis teljes mrtkben tudatban vannak annak, hogy a
halhatatlansg letsztnkben gykerez vgya a legcseklyebb garancit sem
jelenti
"'Lsd
pl. az ilyen t pus kijelentseket A. Camus s S. de Beauvoir esetben.
r07
annak tnyleges megvalsulsra. A filozfiai vitk
-"mgha
nem hivatkoznak is a
test s a llek dualiznusrao_ mgsem meggyozek mr. Logikusan nzve a halhatat-
lansg ama j ftlozflja sem helytll, mely a szemly, az akarat s a szeretet
egztsencilis szemlletbl indul ki. Igy ezek a h vk vgl is
_otis n
emberi
meggstzdsblo_ hajlanak arra, hory osszk a hitetlenek tudatos rezigncijt. De
ppen ebben a bizonytalansgban nyeri el ismt az evangliumi zenet tulajdonkp-
peni vallsos
jelentsgt.
gretekrol beszl, melyek egyes egyedl a J zus Krisus
Istenbe vetett remnysgen alapulnak' A viszony teht megfordul; Isten itt tbb mr
nem a kzvetlen emberi szenvedlyekbl fakad remnysg eszkze, hanem az igret
igje, mely azok'hoz az emberekhez szl, akik a elkteleztk magukat arra, hogy
vgigjrjk a teljes tis nltshoz vezet utat. Ha vallspszicholgusok egy ilyen
halhatatlansg-hitet kzvetlenl az sztnkre akarnnak visszavezetni, akkor durva a
egyszers tssel s szemlletmdjuk apriori szk tsvel ppen a tulajdonkppeni
lnyeget tvesztenk szem ell.
A valls mint az erklcs s a trsadalom tmasza
1958-banll2 18 s 30 v kztti francia szemlynek a kvetkez krdst tettk fel:
,,Vallsosan
neveli vagy neveln-e gyerekeit?'' Igennel vlaszolt 75 szzalk; nemmel
lI szzalk; 13 szza|k pedig nem adott vlaszt a krdsre. Azok, akik a vallsos
nevelsre szavaztak, tbbfle motivcirl szmoltak be. A legtbb esetben a
hagyomny erejt eml tettk: 30 szzalkban /,,me t gy szoks'';
,,mert
a csaldunk-
ban ez a hagyomnY'']
,,mert
ez hozz tartozik a csaldi nevelshez"l. Ezutn
kvetkeztek a morlis indokok: 28 szzalkban /,,mert ez egy letre szl erklcsi
tartst ad'';
,,seg t
a
jobb
nevelsben'';
,,tmutat,
seg tsg az letben";
,,megtan tja
az
embert a felebart szeretetre'';
,,seg t
abban, hogy bizonyos emberi-szocilis
rtkeket adjunk a gyerekeknek''/. Mindssze a megkrdezettek 12 szza|knak
dntst hatrozta meg igazi vallsos meggyzds /,,hogy a
ryerekeim
h vk
legyenek'';
,,hogy
dvzljenek s rk letk legyen''.../.
Ezeket a statisztikai adatokat ms elemekkel sszefggsben kell rtkelnnk,
melyeket vgyanez a vizsglat bocstott rendelkezsnkre. A megkrdezettek tbbsge
hisz Istenben l73 szv-alW1'62 szaalk meg van gyzdve Krisztus istensgrl; 10
szza|k szmolt be anl, hogy nagyon gyakran imdkozik, m g 19 szzalk anl,
hogy gyakran' Ezeknek az embereknek a vallsossgt aligha tekinthetjk kpmutat
magatartsnak vagy ppensggel sszer szm tsnak. Ugyanakkor az igazi vallsos
gyermeknevelsre irnyul nagyon minimlis gondoskods mindennl
jobban
mutatja,
milyen mrtkben funkcionlis meghatrozottsg s tisztn emberi szksgletek s
rdekek motivljk ezt a vallsossgot. Az emberek a vallshoz meneklnek, hogy
seg tsgvel szocilis problmkat oldjanak meg. Ugyank egy ilyen kemny
megfogalmazst nyilvnvalan elutas tannak. Az is lehetsges, hogy a megkrdezet-
tek
j
rsze a motivcik rtelmezse hallatn sszeszedn magt s tisztbb vallsos
felfogsrl adna szmot. De addig, am g nem tesznk klnbsget a
,,vallsossg
"t
Sondages. i. h., 13. o.
108
Istenr't'' s a
,,vallsossg
az emberrt'' kztt, addig arra sincs
jogunk,
hogy e valls
ltens valdisgt feltte|ezzik. Az ember vgl is abban l, amit tesz s amit mond,
tnyleges szndkainak egsz hljban. Ezrt nem hisszk, hogy cskkentennk
azoknak a szndkoknak a tartalmt, melyekrl a megkrdezettek vlaszaikban
beszltek. Konkrt lethe|yzetben, amikor is a csald s a trsadalom mint neveltl,
felelssgteljes viselkedst vr el, a megkrdezett fiatalok tbbsge nevelsi segd-
eszkzknt alka|mazza a vallst' Ez feljogos t bennnket ata, hogy vallsuknak,
vallsossguknak az eml tett tbbi
jelensg
esetben is legalbb rszben funkcionlis
szerepet tulajdon tsunk'
,,Ha
Isten nem ltezik, mindent lehetsges''
_
Dosztojevszkij ismert mondsa ez; s
tudjuk, lrogyan ltek s hogyan |tek vissza ezzel azjdzette| a nevelk s a hithirde-
tk' Azta azonban szles krben elterjedt az a felfogs, miszerint az erklcs teljes
egszben emberi krds. Az ember bizonyra semmilyen szvetsgre nem lphet
Istennel, ha nem trekszik arra, hogy etikai alapelvekre p tve humnus mdon
alak tsa ki egzisztencijt. De embersge princ piumaknt magban hordozza az
igazsgossg s a felebar1 tiszteletbentartsnak parancst. Ezenfell olyannyira
autonm emberi adottsgok ezek az rtkek, hogy nhny moralista ebben vli
felfedezni Isten ltezsnek legbiztosabb
jelt'
Az, hogy az erklcst Istenre a|apozza az embet, mint lthattuk, mg nem
jelenti
azt, llogy ezltal egy vgso metafizikai s vallsos clirnyossgot kvetne; de az
ember vgyakoz termszetbl addan arra trekszik, hogy az etika kockzataival
szemben bebiztos tsa magt. Ebben az individuum s a trsadalom kzti llandsult
feszltsg hatst ltjuk, melyet Freud a valls kialakulsnak egyik forrsakntjellt
meg. Vlemnye szerint a szksgszererl frusztrl trsadalom hrom olyan
eszkzzel rendelkezik, amellyel az individuumot krptolhatja azokrt az ldozato-
krt, melyek meglrozatalt megkveteli tle: rnindenekeltt azza| az gret el, hogy
mindezrt a tlvilgon
jutalomban
fog rszeslni; azutn azza|, hogy itt a fldn
erklcsi idelt emel, mellyel az egyn azonosulhat, hogy gy szoci|is
jelentssel
felruhzott nrcizmust kielg thesse; vgl pedig
-"ugyancsak
a fldn"_ azzal,hogy
az erklcsi trvnyeket az isteni tekintly erklcsi slyval szentes ti. Az isteni
tekintlyre val hivatkozs Freud szemben nrcisztikus kompenzcit
jelent'
Nem
ktelkedtirrk abban, hogy ez erteljes mot vumkrlt szerepet
jtszik
abban, hogy az
ember az erklcstl a valls fel fordul. Ez azonban inkbb tudattalanul hat. Tudatos
szndkait tekintve inkbb azon fradoz1k az ember, hogy morljt biztosan megala-
pozza. Az erklcs s a valls sszekapcsolsa teht tlsgosan is determinlt, mivel
kt klnbz psziclrikai mot vumnak is al van rendelve: a biztonsgirnti szksg-
letnek s a nrcizmusnak.
A valls erklcsi motivcija ktsgk Vl sszefgg egyes trsadalmak bizonyos
vallst pusokkal kapcsolatos elszeretetvel. gy M. Weber A protestns etika s a
kapitalizmus szelleme c m h res vallsszociolgiai tanulmnyban gy hitte, hogy
sikerlt a kapitalizmust a puritanizmus hitnek elvilgiasodsbl levezetnie. Nem
arrl van azonban csak sz, hogy egy bizonyos vallst pusban az j technikai s
gazdasgi helyzetek megtalljk kibontakozsi lelretsgeiket; hanem ford tva is, ezek
109
meghatrozzk a vall'st, sz nezetet s irnyt adnak neki, s a valls azutn megint csak
mogatja s igazolja ezeket. Az amerikai szociolgus, Yinger'l3 kijelenti, hogy az
amerikai egyhzak liber|is protestantizmusa egyszerre tkrzi vissza a felso rteg
politikailag konzervat v, nacionalista ill. halad szellemt. Mgis azt hisszk, hogy
ezeknek a konzervat v s a technika greteiben b z oszt|yoknak a mentalitsa
nemcsak egyszeren kifejezdik a szabad szellemisg protestantizmusban, hanem
legitimcijnak alapelveit is tadia ennek' Ezrt tnik gyansnak ebben a trsada_
lomban az ateista ember.
Bergson Az erklcs s a valls kt
forrsa
c m mvberr kitnen megrajzolta az
erklcs s a valls kapcsolatt, amelyrl az imnt beszltnk. Nzete szerlnt a
termszet biolgiai c|jaihoz zrt vagy statikus vallst hoz ltre' Ez a spontn valls
,,a
termszet elhr t vlasza az intelligencia megoszt hatalmval Szemben'''
Biztos tja a csoport sszetartst, amennyiben megzabolzza az egynt. A statikus'
zrt vallssal azutn Bergson szembell tja a misztikusok egszen ms, ny lt s
dinamikus vallst.
A valls mint az intellektulis k vncsisgra adott v|asz
Eddig mg nem tallkoztunk olyan vallsos magatartssal, amelyet kizrlag tiszta,
intellektulis trekvs motivlt volna. Az bizonyos, hogy az embet rejtlyesnek tal|ja
a vilgegyetemet, amelyben l, s sajt ltt is. De ha a filozfia a csodlkozs egyik
lenya, akkor a vallsnak nem sok dolga akad vele. Ha az ember a lt legvgs
alapjaira krdezr, ezt azrtteszi, hogy biztos pontra talljon az egszben; vonakodik
attl, hogy csak ml, abszurd
jelensg
legyen' Azrt szeretne tjkozdni, hogy
tudja, hov is tart. Az intellektulis trekvs a halhatatlansg utni vgybl tpllko-
zik; valamint azt is meg le szeretn szgezni, hogy mit kell tennie az embernek. Azt
hisszk, a vallsban hromfle mdon elglhet ki az intellektulis k vncsisg
Elszr is: a halhatatlansg utni vgy dorninlt abban a vallsos mozgalomban, a
,,gnzisban'',
amely korszakunk els vszzadaiban elrasztotta a grg-rmai vilgot.
Ez azt grte kvetinek, hogy megszabad tja ket az'anyag terhtl s halhatatlans-
got nyjt nekik. Teolgiai-filozfiai spekulcik s a misikus beavats keverkb|
]|t az a tuds, amelyet terjesztett. Azt hitte, hogy az ember igazi, anyagba burkolt
lnynek ismerete nmagban is felszabad tan hat. Az ember szellemi beavats s az
ezt segit aszkzis seg tsgvel sajt lnynek m|yn tallja meg a totlis, bels
szabadsg dvt. A gnzis zrt rendszerknt
jelenik
meg: a beavatott nemcsak az
isteni kegyelemre hivatkozik, amely beavatkozik az trtnelembe; sokkal inkbb az
ember maga leplezi le s teszi magv a vilg titkt sajt erejvel, ha egy
kinyilatkoztat Isten ebben seg ti. Idrl idre jabb gnosikus mozgalmak lpnek
fel, mgpedig a vallsos irnyzatokon beli.il, melyek az aktulis kultrval szemben
hasonlan elutas t magatartst tans tanak, s tagjaikat is elszigetelik, amennyiben az
ezoterikus beavatottak titkos sszejvetelere gyjtik egybe oket. Ezekhez a gnos ikus
irnyzatokhoz szmithatk a
,,Christian
Science'' s a teozfus csoportok soksz nti
il3
-,.
I lnger, r. n.
110
megjelensi formi. Magban a vallsos hitben csak ggyel-bajjal tal.| az ember
grrosikus tendencit. gy tnik, ilyesrni alig rzdik ki belle. A beavats s a vilg
rejtett titkban va| rszeseds utni vgy ppen ellerrkezleg egy egszen klnleges
llektani t pussal, a
,,misztikusok''
t pusval fiigg Ssze, amelyrl a kvetkez
fejezetben mg fogunk beszlni.
Mai formjban a civilizci semrnikppen sem kedvez az ilyesminek. A gnoszti-
kus-misztikus tendencik azonban mgis az ember egyik maradand pszicholgiai
lehetsgt
jelentik'
A vallsos hitben az erklcsi alapon ll, intellektulis keress valsz nleg soha-
sem foglal el fontosabb pozicit. Amint a megelz fejezetrszben megmutattuk, az
ember gyakran menedket keres a vallsban, hogy
_'Kant
kifejezsvel lve"_ az
erklcs kvetkez kt krdsre vlas. talljon: Mit kell tennem? Miben remlryked-
hetek?
A valls azonban egy harmadik intellektulis mot vumnak is engedelmeskedik:
olyan vonatkoztatsi rendszert nyjt az embernek, amely seg tsgre van abban, hogy
egzisztencijban berendezkedjk. Freud a katekizmust egyfajta tmutatnak tekinti
az Iethez. Nem fr ktsg ahhoz, hogy a vallsos emberek alig tudnak a vallsnak
errl a pszicholgiai
jelentsgrl'
De a klinikai tapasztalat arra tan t bennnket,
hogy elengedhetetlen az ember szmra, hogy egy szervezett s krlhatrolt vilgban
meghatrozza ahe\ytlla. A kontrok nlkli vilg, mely lnyeinek s ezek funkcii-
nak nem kpes meghatrozott helyet mutatni,
,,bolond''
vilg; senki sem maradhat
meg benne. Valaha a m toszok s a szimblumok feladata vo|t az, hogy rendezzk a
vilgot s elhelyezzk benne az embert' A kozmosz s a trsadalom harmonikus s
sszeni egsz volt, amelyben az egynek gy lttk, tisztn meghatrozott feladattal
vannak megbizva. Az az egyszer tny, hogy az ember betagoldott egy sszer
egszbe, lelretov tette szmra nmaga azonos tst s sajt szemlynek, sajt
feladatnak felismerst. Egszen sajtos Szerepet
jtszott,
s gy rezte, hogy ebben
sszhangban van a teljessggel'
Mindenesetre egy krlhatrolt helyet csak abban az esetben foglalhat el valaki,
ha eleget tud tenni a pontosan meghatrozott funkci s a harmonikus egsszel val
kapcsolat ketts kvetelmnynek' A valls bizonyosan ma is alkalmas arra' hogy az
ember szmra felk nlja a ltnek ezt arendez rtelmezst. De
azza|tisban
kell
lennnk, hogy a vallsos bell tottsgnak ez a motivcija alig ri el az egynek
tudatnak a szintjt; ehhez tl mlyen gykerezik. m a kszb alatt tbb rszmot -
vumot is befolyso|, gy a halhatatlansgutni vgyat, az abszol tt mdon biztos tott
erklcst, a gondviselsbe
vetett hitet. Az a vlemnynk, hogy egy tisztn intellek-
tulis mozzanat foglalja ssze s haladja meg ezeket az egyes mot vumokat: az
univerzum funkcionlis llandsga ltni vgy s a hierarchikus egsszel val
rtelmes kapcsolat kntivgy' Eleven trekvs hordozza az intellektulis k vncsis-
''n V. pldul R. Kuhn: Daseinsanalytische Studie ber die Bedeutung von Grenzen im Wahn.
in: Monatsschriftfi)r Psychiatrie und Neurologie, 1952,354-383. o.
111
got. Az ember a |tve| val termszetes s szksges kiegyezs viszonyt szeretn
ltrehozni vilgkpn keresztl.
A m toszok, a filozfia Vagy a teolgia trtnete azza| a bizony tkkal szolgl,
hogy az az intellektulis trekvs, amely a vallsban megnyilvnul, elszr bizonyo-
san nem spekulat v
jelleg
volt' A m tosz nem elssorban volt valami naiv, tudomny
eltti bevezets a fi\ozfthozvagy az elmleti tudomnyhoz. ey pl.az etiolginak
az aftadozsa, hogy a termszetes
jelensgeket
-
mint az vszakokvltakozst Vagy
a vilg eredett-megmagyarzza csak msodlagos
jelentsg
volt orientcis s
leleplez-feltr funkcijhoz kpest.
,,A
gonosz m tosznak alapvet funkcija az
_
vli P. Ricoeur
_,
hogy az egsz emberisget egyetlen pldaszer trtnetbe fogja
ssze, mely a hsk, az satyk, a titnok, az els ember, s a flisten alakjain
keresztl az |et egzisztencilis struktriltoz vezet el bennnket...''l
15
A tulajdonkppeni intellektulis trekvs ebbl az egzisztencilis httrtl eme|-
kedik ki, ettl vlik el, mg ha a maga mdjn sok mindent t is vesz belle. De
mikzben nll elmleti diszcipl nv fejldik, elvesz ti az si m toszok s l
vallsok vallsos erejt. Elegend egyetlen pillantst vetni a metafizika trtnetre; ez
bizonyra senkiben sem kelti azt a benyomst, hogy tulajdonkppeni vallsos szndk
llna mgtte. Br folytatja az | vallsos trad cikat, azt a feladatot tzt maga el,
hogy ezeket megtiszt tsa. Platn erre trekedett, Plotinosz is, Aquini Szent Tams is,
Hegel is, st maga Heidegger is beleillik ebbe a sorba. Gyakran a filozfia ad
magnak vallsos
jelleget
s foglalja el a valls helyt. S nem alaptalanul; mert
szndka s a
jelensgek
lnyegi struktrinak s szksges feltteleinek reflex v
kutatsban megnyilvnul klnleges helyzete nagyon is rthet mdon oda vezeti,
hogy a Mshoz, Msikhoz fuzd l kapcsolatnak lehetsgt rejtjelezze. A
metafizika a teljessgre, a totalitsra reflektl vagy kritikusan vizsglj a azt. nmag-
bl kvetkezen azonban nem adhat teret annak a Vgtelenl Msrrak, amely a
totalitst egy teljesen ms viszonylatba helyezve megszntetn. A valls ezzel
szemben a
,,Mshoz,
Msikhoz'' f lzd eredeti kapcsolatba he|yezi vissza az embert.
Pascal megklnbetse a filozfusok istent s a' valls istent illeten akkor is
rvnyes, ha Descartes-ot nem tekintjk
,,feleslegesnek
s bizonytalannak''1l6. A
valls s a filozfiai kutats kt klnbz terlet s kt klnb<iz ind tk'
''' P. Ricoeur Finitude et culpabilit. II. ktet' ln symbolique du rnal. Prizs, 1960, l54' o.; v.
szintn Eliade, Die Religionen..' i. h.,47I. o' ff .; Das Heilige...' i. h., 95. o. ff.
''u
Pascal: Penses. 195. o.
(Magyar nyelven: Gondolatok)
I12
Flelem s vallsos bizonyossg
Az ember alapvet nyomorusga a szorongs. Stten k sri minden nehz problm-
jt
az anyagi nsget, a betegsgeket, a hallflelmet'.. De mindenekeltt azzal
zavarja Ssze, hogy a szorongs
-oa
flelemmel ellenttbeno- nvtelensgbe burkol-
dz s nma marad, mintha semmilyen sszer oka nem volna. Konkrt bajaival csak-
csak kpes megkzdeni az ember. Ezeket az ellensgeket ismeri. A szorongssal
szemben, amelyet nem igazol mg a legcseklyebb megfoghat krlmny sem,
lgres trben hadakozik. Ez teszi a szorongst alattomoss s mrhetetlenn'
Kierkegaard gy vli, hogy a szorongs a felegyenesedett tartsnl sokkal inkbb
megklnbzteti az embert az llattl. Heidegger pedig a semmi tapasztalatnak
tartja, amelybI a ltezok lte fell tudakozd ontolgiai krds szrmazik' Ez teht
azt
je|enti,
hogy nincs felttlenl patolgis
jellege!
Csak a tkletesen kiegyenslyo-
zott s teljessggel alkalmazkod ember paradicsomi idelkpe vezethet bizonyos
jakarat
pszicholgusokat arra, hogy a szorongst beteges llapotnak tekintsk.
Bizonyos, hogy minden patolgis tnet lappang szorongst takar; hiszen kszb
alatt minden neurzist s pszichzist a szorongs tp||'
Tvol lljon tlnk, hogy vitassuk azt a puszt t hatst, amelyet a szorongs a
vallsra gyakorolhat. Munknk msik ktetben megjelen harmadik fejezetben,
melyet a valls patolgis forminak szentelnk majd, feladatunk lnyege olyan
klnbz vallsos perverzik rszletes kifejtse lesz, melyeket a beteges szorongs
vlt ki sokfle mdon. De szksges-e, hogy a szorongst eredenden beteges
jelensgnek
tekintsk? olyan tveds volna ez, mintha a szexualitst s a patolgit
azonos tannk, pusztn azrt, mert minden lelki betegsg vgs soron a libid
valamely terletnek srlsbl ered.
Ezek a bevezeto megfontolsok seg thetnek bennnket abban, hogy helyesen
soroljuk be azt a krds, amely ppen foglalkoztat minket: Feladata-e a vallsnak,
hogy az embert megvdje a szorongstl?
Nagyon komplex problmrl van itt sz; gyakorlatilag ugyanis lehetetlen magt a
szorongst mrni. Csak rszjelensgek tanulmnyozsra van lehets
e. gy
a pozit v
pszicholgia pusztn azokat az egyedi s korltozott formkat ragadja meg, amelyeket
a szorongs eloidz s tpll: Ilyenek a btortalansg, a bntudat, a felelem a
balesetektl, a hallflelem stb.'.' A pszichoanalitikusok tapasztalatbl tudjk' hogy
az igazi szorongs teljesen vrat|an mdon trhet fel.; s mint egy k srtet, amelyrol
nem is tudja az ember, honnt is
jn,
hirtelen lerohanja a megrmlt s megigzett
egynt. Brmennyire abszurdnak tnjk is ez az olyan fenomenolgusoknak s
pszicholgusoknak,
akik nem analitikus kpzettsgek, mgis ltezik egyfajta
tudattalan szorongs, amely nemcsak hogy nem ragadhat meg reflex v mdon mint
tudatllapot, a kmyezet egyetlen tulajdonsgra sem vonatkoztathat, nem hozhat
ilyennel kapcsolatba. Csak a sajt maga |tal elidzett msodlagos folyamatokon
keresztl manifesldik: a rmleten' az lettr beszklsn, a fbikon keresl.
. 113
Ezeket a folyamatokat mind elh,r t ksztetsknt kell rtelmeznnk egy megnevez-
hetetlen s elfojtott szorongssal szemben. A szorongs patolgis
jellegt
az elfojts
mrtke hatrozzameg.
Pszicholgiai sklkat s tes eket dolgoztak ki arra, hogy a szorongs erssgt
mrhessk. Az\mn elmondottakbl azonban arra is kvetkeztetnnk kell, hogy nem
tbb-kevsb manifeszt szorongsrl van sz.Ezrt figyeljk aggdva, hogy miknt
lehet ezekkel a segdletekkel a nyugtalansg' a flelem, a manifeszt s latens
szorongs fogalmait elemezni, hiszen nagyon nehezen meghatrozhat fogalmakrl
van sz. Ezrt nem knny pontos kpet kapni arrl, hogy az imnti fogalmak
alka|lnazsval mkd tesztek vgl is mire kpesek. A szorongs lelki valsga
tlsgosan sokfle s megfoghatatlan ahhoz, hogy valamifle maradand fogalmi
kifejezs seg tsgvel megragadhat legyen'
Msfell nem ltjuk k vnatosnak a sem, hogy a szorongst a valls egyik moti-
vcijaknt rtelmezzk' A szorongs maga semmilyen cl elrsre sem trekszik.
Nem sztn s nem k vnsg. Rtr az emberre, ha az erre irnyul hajlamok
hatalmuk erejnl fogva megrend ti vagy ha egy fojtogat tilts nagy veszedelembe
sodorja t. A szoron gs vszje|z llapot, amely az ember velejig hatol, mihelyt az a
legyze s, szemlyisge felbomlsnak vagy megsemmislsnek vesz|yt rzi.
Freud utols elmletel17 szerint a szorongs megelzi az e|fojtst: Haaz snk az
egyn sztnra letveszlyesek kezdenek lenni' elfojtja oket.
Fel kell teht tteleznnk' hogy a valls
gyakorta azegyet|en kit a vgso fenyege-
tettsget tl ember szmra. R tusai seg thetnek, hogy pszichs bntudatos
szorongst lecsendes tsk; s ha hisz abban, hogy Isten e|tt vtkezett, a r tusok
kezbe adjk annak lehetosgt is, hogy tudatos aktussal kivltsa magt. A vallsos
ember a szorongattats idejn menedket tall a Mindenhat oltalmt kro imdsg-
ban. Erklcsi trvnyeinek megfelelen a val|s elismeri a szexualitst, s mltsgot
ad egy olyan cselekedetnek, amelyet egybknt tabu-szegsnek tez az ember. A
valls lrierarchikus letrendje az ert s normkat ad embernek, melyek |ehetv
teszik szmra a|tezst. s a halllal szemben a boldog rkkvalsgot gri neki.
Sernmilyen emberi szndk nem kpes a szorongst tervszeren elkerlni' Ugyan-
ezrt
jut
clba a vallsban, nint az llhatatossg s a megigazuls principiumban
minden szndk.
Hogy az ember kapcsolatba hozza a vallst s a szorongst, ez vgl is nem
jelent
mst, mint azt, hogy a vallst egyszeren az emberi dramatika sszefiiggsben
k vnja tanulmnyozni. Ki vonta valaha is ktsgbe a mvszetet, amirt' miknt A.
Malraux hiszi, az a hall egyfajta kih vsa? Ki ktelkedett a szeretetben, amirt
egyfajta gyzelmet
jelent
a hallfle|em felett? S aki a |litja, hogy a valls egyfajta
merredk a szorongs ellr, az nem beszl egyrtelmen. Megfogalmazsa ugyan a
menekls s a felejts kpzett kelti, ugyanakkor a flelem az embert vissza is
vezetheti gykereihez, innen jj is szlheti t. Bnben, hallflelmben s
''' S. Freud: Hemmung, Symptom und Angst. 1926' Gesamme|t
Werke. xIV. ktet
rt4
elhagyatottsgban mintegy utolrheti magt az ember s kiny lhat lnynek transz-
cendens tvlatai fel. Az, hogy mennyit is r tulajdonkppen a bizalom, az csak a ma-
gnyban derl ki. s csak a bn tapasztalatbl nohet ki a rnegbocsjt elnzsbe
vetett remny. Ha szerepet
jtszhat
is mindebben az Istenhez val menekls, nem
kevsb igaz az sem, hogy a valdi vallsos bell tottsg ppen a flelem, abiza|mat-
lansg s a semmi meg gz ereje feletti gyzelemben mutatkozik meg. Ezenfell a
szorongs ppgy arra is lehet rgy, hogy az ember elmenekljn Isten ell. Erre a
tmra mg vissza fogunk trni, amikor az ateizmus bizonyos formit trgyaljuk majd.
Aki Isterrben akar hinni, annak ppen azt a szorongst kell legyznie,
ami
a megfog-
hat biztos tkok hinybl fakad. A h v ember magatartsa annak az Istennek az
irgalmas engedkenysgbe vetett bizalmon alapul, akit az embertl ontolgiai r
vlaszt e|.
Ha az sszetett' meghatrozatlan s vltoz szorongsos llapotok egsz |pcsze-
tes sort egyetlen smban akarjuk megragadni, akkor a kvetkezo kt alapformt kell
kiernelnnk: a patolgis s a ltbol fakad, azaz az egzisztencilis szorongst. Az
ember a vele szletett szorongsra ktflekppen reaglhat: megfutamodhat elle vagy
tudatosan elvllalhatja. A meneklssel vlaszol ember Vagy a vallsban va1y a
szrakozsban kereshet kiutat magnak. A sztszrtsgra irnyul szrakozs azonban
nemcsak Istent hagyja figyelmen k vl, hanem az emberi adottsgokra is fittyet hny.
Ha az imnt felvzolt elvek szerinti klnbz pszicholgiai krkrdsekre vetjk
tekintetnket, rtkelsk nehzsgekbe tkzik. Tekintsk t elsknt azokat az
eredmnyeket, amelyeket R.A. Funk ll tott ssze A vallsos bell tottsg s a
manifeszt szorongs egy /amerikai/ egyetem dikjai krben c m tanulmnybanl18.
A szorongs klnbz intenzits-fokait a Taylor-skla seg tsgvel mrte. A
megkrdezetteknek tbb mint 50 szza|ka meslte, hogy a valls a megnyugvs s a
biztonsg rzst kzvet ti szmukra. Ugyancsak tbb mint 50 szzalk tekinti a
vallst az egyetlen olyan valsgnak, amelyre p thet. 64 szzalkuk mondta, hogy
nem tudn magt,,otthon'' rezni a vilgban, ha istenhitt elvesz ten. De emeljk ki
azt is,hogy 79 szzalkukat gytri bntudat, ppen azrt, mert vallst tlsgosan is
elhanyagolja. Anlkl teht, hogy egymst kjzmk, ltezhet egyms mellett a
biztonsg s a bntudat, mint a vallsos bell tottsg kt plusa. A legnagyobb
,,szorongsi
fokon'' lvk s a gyakorlatilag szorongst nem mutatk csoportjnak
vallsos bell tottsg szerinti sszehasonl tsa egyrtelmen megmutatja szmunkra
azt,hogy a valls nemcsak biztonsgot ad, hanem ugyanennyire vd a bizonytalansg-
tl is. A legnagyobb szorongs_hnyadot elrtek csoportja adott a legegyrtelmbberr
15 szzalkos nagysgrendben/ igerrl v|aszt azokra a kijelentsekre, melyek a valls
s a biztonsg kapcsolatt fogalmaztk meg,
^ig
a legkevsb szorongk csoportja
alig mutatott vallsos aktivitst. A szorongkat a ktsgek is
jobban
gytrik: gy
pldul a hit s a tudomny problmi sok fejtrst okoznak nekik. Msrszrl a
,,vallsos
konfliktusok'' tekintetben els helyen lvk csoportja a szorongssal
"' R. A. Funk: Survey of Religious Attitudes and Manifest Anxiety in a College Population.
Perdue University, 1955
[mikrofilm].
115
kapcsolatosan22,2 szza|kos tlagot rt el, m g a msik csoport tlaga I2,9 szzalk.
Ms pszicholgusok
eredmnyeivel ellenttben Funk nem llap t meg egyrtelm
korrelcit a szorongs s a hagyomnyos vallsossg kztt. Amirl itt sz van) az a
vallsos hit tlsnek mdja, mikntje. Addik azonban pozit v klcsnhats is a
szorongs s a lszemlyes filozfia rtelmben vett/ v1|gnzet kztt, ami gyakran a
valls helyt foglalja el. gy tnik viszont, hogy az intelligencia s a nemi hovatarto-
zs alig van kapcsolatban a szorongssal. R.A. Funk a valls s a szorongs kzti
kapcsolatot nyilvnvalnak tartja: a leginkbb szorongk keresnek oltalmat a
vallsban. Meg kell azonban
jegyezni'
hogy a flelem s a vallsos konfliktusok
pozit v korrelcija semmikppen sem egyrtelm. Mindkt irnyban magyarnhatja
az ember' A knyv szerzje maga a krkrssg hipotzist ll tja fel: a
,'neurotikus''
szorongs vallsos konfliktusokat vlthat ki, s ezek megint csak ers tik a szorongst'
-
Ami bennnket illet, sem a vizsg|at eredmnyeit, sem vgkvetkeztetseit nem
vonjuk ktsgbe' Pusztn azza|nem rtnk egyet, hogy a manifeszt szorongs, amint
azt a szerz bemutatja, neurotikus meghatrozottsg. Ez a megjells annl is inkbb
krdsesnek tnik szmunkra' mivel a k srletet az letben va| tjkozdssal s a
lelki megszilrdulssal kapcsolatos kzdelmek kells kzepn lv fiatalok krben
vgeztk.
Mobergllg 65 v feletti szemlyekrl szmol be s a mondja, hogy a vallsos
tekintetben legakt vabbak, a
,,legalkalmazkodbbak''.
French 39 eset kapcsn vgzett
alapos klinikai elemzsvel ugyancsak ar a a kvetkeztetsre
jut,
hogy pozit v
klcsnlrats van az
,,ersebb
n" projekcikt| s repressziktl mentes
,,strukturldsa''
s a differencilt vi|gnzet kztt, legyen ez utbbi akr vallsos
meghatrozottsg, akr nem. Ebben az sszefggsben megeml thetjk mg, amit
oatesl2o 173 pszichopata beteg kapcsn frgyelt meg. 74 szemlynek betegsgt
megelzen egyltaln nem volt vallsos rdekldse, 89 mrske|t rdekldsrl
szmolt be, l0 pedig kifejezett rdekldsrol beszlt. J rszk esetben azonban a
pszichotikus kr zisben, mindenekeltt a nagy szorongsok pillanatban, kifejezetten
vallsos nyugtalansg manifesztldott. Vajon ez J ames felfogst tmasztja-e al, akj
a vallst kivteles patolgis llapotnak tekintette? Nos, ugyanebbl nem kvetkeztet-
hetnk-e arra is, hogy a hatrhelyzetek, ppen az|tal, hogy sajt maghoz, magny-
hoz s vgessghez vezetik el az embert, ppen transzcendens dimenzijt nyirjk
meg?
Ahhoz, hogy a szorongs s a valls kapcsolatnak titkt tovbb boncolhassuk,
alaposabban kellene kutatni a szemlyisg
,,mlysgeit''
s alaposabban ki kellene
dolgozni az anal zis klnbz elemei; az s nk, a konfliktusok, az emberek
kztti kapcsolatok, azidentiflkcik s a szublimcik kztt vgbemen struktur-
ldst. A kvetkez fejezetekben megk sreljk majd, hogy nhny lpst tegynk
"'
Moberg: The Christian Religion and Personal Adjustment in OId
Sociological Review, 1953, 87-90. o.
''
Oates: The Role of Religion in the Psychoses. J ournal of Pastoral Care,
Religious Factors in Mental lllness. New York 1957.
Age. American
1949,21-30. o.;
1r6
ebben azirnyban de mr e megelz elemzs is a belso rzelemvilgban megren-
dlt ember egyik alapvet adottsgnak mutatta a vallst; hiszen ez letnek legm-
lyebb mozdulsaibl fakad, azegzisztencilis bizonytalansgnaklegyzsrt v vott
kzdelemberr szletik rneg. S ez ad neki vlaszt a szorongst kelto helyzetekkel
kapcsolatban. A szorongs tanulmnyozsa vgs soron semmi jat nem mond
neknk; ugyanakkor a motivcival kapcsolatos megfontolsaink egytl egyig ide
vezetnek. Ha az ember kimer ten szeretn vizsglni a szorongs s a valls viszonyt,
akkor ezt a szorongs okaival foglalkoz rszletes s rnyalt munkk s a vallsos
rdeklds mot vumait trgyal korrelcis vizsglatok alapjn kellene megtennie. A
szorongs csak egy tlt vszjelzs; figyelmezteti az embert, hogy kezdenek megin-
gani egzisztencijnak tmaszai' Mindentt, ahol az ember magra akar tallni s
vissza akarja venni az lete feletti uralmat, sllyedssel fenyeget a talaj s lptei alatt
sajt semmijnek szakadka ttong' Ezrt krdez r az ember' s egyedl csak , a
ltre. Vajon az, hogy e Te a krdsre vlaszt keresvn az ember elindul azon az ton,
amely vgyainak s vrakozsainak beteljes tst gri, azt
jelenti-e,
hogy vigasztal
illziknak esett ldozatul? Nincs-e ht semmilyen ms hiteles magatarts, csak az, ha
minden remnysgrl lemond az ember? Bizonyra figyelemremlt nagysg rejlik
abban, ha az ember tudatosan s
jzarrul
be|etrdik sorsba s sajt knyrtelen
semmisgnek bi os tudatbl erklcsi tkt, morlis tar1st prbl kovcsolni.
Ebben a bell tottsgban a llektani kritika viszont egy msfle tisztessgtelensget
fedezlret fel: a sajt nhez trtn tisztn vdekezo visszavonulst. Az is a vitlis
snkbl fakad, ha valaki habozik tengedni magt a remnysgnek. Ford tva
pedig, az odaads vagy az nkiszolgltats ppgy szorongst vlthat ki mint a
magny vagy brmilyen egyb szksghelyzet. Ez azt
jelenti,
hogy az egzisztencia
mindkt mdja ugtanazt a veszlyt rejti magban; a hiteltelensg lehetsgt'
Termszetesen ebbol nem kvetkeztetnk arra, hogy minden nem vallsoshozzllst
ipso facto valamilyen tudattalan pszicholgiai mot vum hamis t meg. De mindkt
letmd mlyen a llektani folyamatok szvedkbe fondik' Az ember tbb, mint
transzparens s nmagban bios tudat; ez az ntudat is az letsztnktl ftigg,
melyek valjban tpl|jk. Ezrt sem a vallsos, sem az ateista bell tottsg nem
fggetlen th eti magt az emberi adotts goktl.
A szorongs problmj a az emberte s vallsra vonatkoz metafizikai krds
kszbhez vezet.Ezt mi nem lpjk t' Feladatunk csak azvo|t, hogy megllap tsuk,
meddig s milyen rtelemben kpes a motivcis pszicholgia igazn megmagyarzni a
vallst' M g illetkessge lthatan csokkent, vgl beletkztnk az igazsg
krdsbe' A szorongs tanulmnyozsa minden korbbi krdst magba foglal s arra
snz bennnket, hogy szembenzznk a mai pszicholgia dnt krdsvel:
Teljes mrtkben magyarzatot kaptunk-e a valls krdsre? Vagy Freud szavaival
lve: felttlenl illzinak kell-e tekintennk a vallst azrt, mert motivlt? Az
intellektulis tisztessg arra szor tott minket, hogy szigor elemzssel megmutassuk,
hogy a tis n motivcis magyarzat, mely sajt magt kimer tnek tartja, alapjban
vve redukt v
jelleg,
ami azt
je|enti,
hogy az egsz
jelensgrl
nem ad szmot.
Eztltn a munka utn idzzuk em]kezetnkbe kutatsunk eddigi llomsait, hogy
knnyebben levonhassuk a szksges kvetkeztetseket.
II7
Eredmnyek s kritikai gondolatok
Az ember sokfle frusztrcija, mint ltjuk' vallsos magatartsnak hatalmas
mozgatrugja' Az olyan szksghelyzetek, mint az anyag\ gondok idejn val
gondviselsszer oltalorn irnti igny, a termszetfltti seg tsgbe vetett bizalom
morlis kzdelmek s lelki prbattelek kzepette, a hbor hevben vagy az |et
alkonyn fellp hallflelern mind_mirrd
jelents
mrtkberr nve|ik a vallsos
aktivitst. Ugyanakkor sohasem feledkezhetnk meg ezeknek a mot vumoV,lak az
ambivalens voltrl; hiszen magukban hordozzka hitetlensg Vagy a szkepszis cs rit
is. Ha a fiatalkorak ugyanakkor egyre inkbb megszerz1k az uralmat nmaguk felett
s vallsos trekvseik hibavalsgt is megtapaszta|jk, akkor ugyanilyen mrtk-
ben cskken vallsos buzgsguk is.
Azok az emberek, akik gy rzik, hogy a trsadalom peremre knyszerltek,
szocilis elidegenedettsgkben egy hangslyozottan kzssgi szektkhoz val
csatlakozs lehetsgt keresik, ahol meglelik azt a kommunikcit, arnelyben
egybknt nem lehet rszk. Az akrrhoztat tlet, mellyel az ellensges trsadalmat
illetik, elklnlsket igazolja is. Ettl kezdve egy msik vilgban val remrrysg-
berr lnek, melynek eljvetelt a kzeljvben sejtik. Hitk sajtsgos formjt a
szocilis frusztrci motivlja; ez annak a trsadalomnak a kzvetlen ellenkpeknt
lantitypel
jelenik
meg, amely elutas tja ket. De ppen a szektk harcos egylrzellerres
magatartsa teszi bizonytalann a marxi elmletet s ugyanakkor rnyaltabb a valls
eredetrl szl freudi tzisek egyiktl2l. Tulajdonkppen a szociolgiai felismersek
sem tudjk a|tmasztani a valls marxi rtelmezst.
A bn
jelensge
vitathatatlanul
jelen
van szmos vallsos aktus kezdetnl' Ezzel
kapcsolatban ok-okozati sszeftiggst tudtunk felmutatni, mivel a valls megszaba-
d tja az embert s morlisan ismt helyre is hozza t. Ezzel szemben valban vallsos
emberektl szrmaz kijelentsek a'bizorry tjk, hogy egy rnsik fajta bn, nevezete-
sen a bn tudata' a vallsos hitben kzvetlen mdon motivlt. A viszonynak ez a
megfordulsa mutatja, hogy milyen kevss szabad a freudi tzist lta|nos tani.
Mindazonltal tny az is, hogy a vallsos aktivits gyakran albbhagy, ha a pszicho-
lgiai b intudat gyengl'
Alighanem az a szksglet, hogy az erklcst meg kell alapozni s a szocilis
biztonsgot garantlni kell, figyelemremlt tnyezje a hitnek s a vallsos gyakor-
latnak. Az elrejtettsg, az otthonossg utni vgy rzkelhet az letnek Istenberr val
mega|apozsra s biztos tsira val trekvsben. Egyenesen az emberi szemlyisg
dinamikjban gykerezik az, hogy az ember trvnyt s clt keres magnak: s
kicsoda tudn ezt
jobban
megadni neki mint a teremt, mint a vgs b r? Hol
tallhatna az ember knyszer tbb tekintlyt s hatalmasabb vdelmet az anarchival
szemben, mely minden embert s minden trsadalmat fenyeget, mint ebben az
Istenben?
''' v. A szocilis elidegeneds s egy msik vilgba vetett hit c. fejezetet.
118
Az intellektulis k vncsisg bizonyosan nem tl hathats mot vuma a vallsos
bell tottsgnak. A valls annyiban mgis megny lik elotte, amennyiben magban
hordozza a vi|gegyetem rszletes kpt' Mert az ember belle kapja a rendez
elveket, melyek megvjk t a mrtkte|ensg kosztls a semmibe val zuhans-
tl. Teht egy ilyen motivcit is szm tsba vehetnk. De mivel ez a vallsos ember
megnyilvnul hitben alig tudatosul' tlsgosan sokrtelm marad ahhoz, hogy a
valls tulajdonkppeni mot vumaknt rte|mezzk. Vagy nem mond ez a motivci
semmi jat a tbbi mr eml tett mot vumhoz, a mor| biztos tshoz s a halhatatlan-
sg utni vryyhoz kpest, vagy egy olyasfle alapvet k vnsgra mutat r mint
pldul az abszoltum fel val trekvs' Ebben az esetben azonban tllpnnk a
motivcis pszicholgiahatrait, hiszen az abszoltum fel val trekvs, amint ezt
ltni fogjuk a kvetkez fejezetben, mr egy msik l|ektani problematika terletre
tartozik.
Amikor a szorongsrl beszltnk s elkln tetttik a benne lezajl klnbz
rszfolyamatokat, ugyanehhez a vgkvetkeztetshez
jutottunk:
a szorongs eredett
s megjelensi formit tekintve tlzottan sokoldal
jelensg
ahhoz, hogy klzr|ag
motivcis viszonyba hozzuk a vallssal.
A vallsos szksglet, mely gyakran a motivcis pszicholgia egsz listinak
sszell tshozvezet, eszerint egszen klnbzo folyamatokba olddik bele, melyek
mindegyikt az egzisztencilis szksgszer isgek uralsra irnyul trekvsknt
foghatjuk fel' A valls differencilt struktrba tagoldik, amely lehetetlenn teszi
szmunkra' hogy a motivcielmlet pszicholgusaihoz hasonlan mi is
,,vallsos
szksglet''-rl beszlj nk.
Mennyi stt pontra bukkanunk a valls llektani motivcijnak ltszlag oly
tiszta fogalma kapcsn! Az elemzett mot vumok mindegyike teht tisztn emberi clra
irnyul k vnsg: halhatatlansg, erklcsi tmasz' vdelem... Mi adja akkor vallsos
jellegket?
A legtbb pszicholgus megelgsztk azzal, hogy az imnt egymshoz
rendelt mot vumokat kapcsolatba hozza a vallsos magatartssal. Perspekt vjuk
nyilvnvalan rvnyre
juttathat
bizonyos rveket, hiszen valban nmi fny derl a
vallsos magatartsra, belertve az intenzits s az intencionalits minden bullmzst
is, ha ezek az ezt kivlt klnbz helyzetek sszefiiggseiben |esznek megvizs-
gWa. Ezzel azonban a magatarts tulajdonkppeni vallsos tartalma mg egyltal-
ban nincs megmagy arzv a.
A pszicholgusnak igaza van, amikor kutatsnak ttgyt behatrolja. De itt kez-
ddik igazn a problematika' A valls llektani magyarzatrl nem besz|het az
ember anlkl, hogy vissza ne lne a nyelwel. Amikor ugyanis a klnbz szetzk a
,,valls
eredetrl'' beszlnek, csak a valls klnleges formit s, bizonyos mrtkig'
a vallsgyakorlat intenzitsgrbjt tudjk megvilg tani, de azt, hogy egy|ta|n
ltezik valls s hogy mirt is ltezik, sehogyan sem kpesek megmagyarzni'
Vlemnynk szerint valamilyen rejtett munkahipotzis ind t arra szmos pszicho-
lgust, hogy meglljanak a vallsos formk s magatartsmdok vizsglatnl; akkor
azutn azt hiszik, azilyen tanulmnyok szksgkppen a valls eredett is napvilgra
hoztk. Valjban meg vannak gyzdve arrT, hogy az emberi tendenciknak minden
I19
esetben adekvt t'rgyakfelelnek meg. gy megelgszenek annak felmutatsval, hogy
a val|s klnbz emberi szksgletekre ad kielgit vlaszt. Ha pldul az ember a
bajban seg tsgrt kilt, s a valls megfelelo oltalmat nyjt neki, akkor a krsnek s
a krs trgynak ezt az egybeesst a valls egyik fonsaknt fogik fel, olyan
okknt, amely ezen k vl mg a valls rtkt is garantlja. A h vk egybknt rg
hozzszoktak az ilyen gondolati
jtkokhoz:
az apologetikus irodalomban lpten-
nyomon elfordulnak. Ezek az elmletek azonban flrevezetek. Mivel az ember
termszetnl fogva tulrtke|i a pszicholgia lehetsgeit, az az rzse tmad, hogy
ismt felfedezi magt bennk, mivel nkntelenl is hisz szksgletei s k vnsgai
objektivitsban'
A valls emberi mot vumainak ez utn az alapos tanulmnyozsa utn a valls
pszicholgiai rejtlye tovbbra is teljes rnrtkberr megmarad. Freud azzal l| el,
hogy kpes ezt megoldani. Brmennyire ismeri is a vallsos
jelensgek
s az ebben
kzrernkd llektani folyamatok sokasgnak hihetetlenl sszetett szerkezett,
most mgsem ktelkedik abban, hogy megbirkzik a krdssel. Kiz.tlag llektani
talajon llva azt gondolja, hory a vallsos problematika eryet|en alapveto titka,
nevezetesen az akrds, hogy mirt hisz az ember Istenben, lpsrl lpsre fe|gn-
gyl thet' Az Egl illzi
jvje
c m m motivcis elemzsei nem akarnak mst,
rnint egy egszen egyszer s alapvet tnyllst napvilgra llozni, miszerint a valls
az embernek egy Atyaistenhez intzett krse abbl a clbl, hogy ez az atya-isten
gondoskodjon rla s
jutalmazza
meg ot. Freud az atyasgot tekinti Isten tulajdonkp-
peni ismertetjelnek' Minden ms vallsos alakzat e hitkpzet alapjn rtelmezhet.
Ehhez a ponthoz rkezve kt adottsgra h vatkozik, melyet tapasztalataibl s a
pszichoanalitikus e|mletbl mer t' Elszr is nincsenek olyan emberi k vnsgok,
melyeknek ne lenne nmi vallsos karakterk. A felntt' akrcsak a primit v ember s
a
ryermek,
lnynek s ns alapjaiban meg van gyzdve k vansgainak tnyleges
telj esl srol' Elsdleges nrcizmusbl megm a radt szmra a k vnsgai mindenha-
tsgba vetett hit. Eztbizony tjk a mgikus magatartsformk s ezt bizony tja a hit
is' Az ember mg a szorongattatsban is b zik k vnsgai megvalsulsban, mg ha
ez minden sszer alapot nlklz is. Es
_oppen
gy mint a gyermeko_ egy msik
szemll azzal a teljhatalommal ruhz fel, amelyrl neki le kell mondania, mihelyst a
n|n| nagyhatalmbb vgzet sorompjba tkzik. Hagyja, hogy az a benyoms
Vezesse' amelyet a gyermeki tapasztalat vsett a tudatba; azzal a teljhatalommal
ruhz fel egy termszetfltti apafigurt, melyet az emberi korltozottsg neki nem
adott meg. A valls ily mdon tbb pszicholgiai tnyez egybeessbl' szrmazik:
az ember vryyakoz termszetbl fakad, mely a sajt mindenhatsgba vetett hithez
vezet; azutn abbl' hogy ez a hit a valsgban csdt mond; ennek a hitnek egy
apaftgurra trtn tvitelrl, mely vgl is az Atya utni vgy idelis s mitikus
beteljesedsvel kapcsoldik ssze. Freud az azza| kapcsolatos gyva tiltakozsban,
hogy a hitkpzetekre alapjaiban rkrdezzen az ember /a
,,dogmatizmusban''/,
s a
vallsos
jelensgeknek
az rtelem fejldse elotti vdekez visszavonulsban a
valls lnyegben vve rzelmi meghatrozottsgra vonatkoz nzetnek ketts
igazol.stltja'
r20
A freudi elmlet ktsgk vl az egyet|en olyan szintzis' mely lehetv teszi
annak llektani magyarzatt, hogy a bajbajutott ember
_'gyermekknt,
i{knt vagy
felnttknt"- sztnsen hisz egy gondoskod Atyban; egyedl ez teszj megfogha-
v, mirt is hagy albb a vallsos aktivits, amint nincs, ami motivlja. Egy olyan
teria, mely mindezeket az adottsgokat kriiltekinten sszehozza s megalapozza,
bizony megrdemli, hogy nmi igazstgot tulajdon tsunk neki. Erre annl is inkbb
jogosult,
mivel eddig nemigen tudott ilyesmivel brki is elllni' Mindazonltal
felrhatjuk ennek az elmletnek a tlzott ltalnos tsait s puritn kevlysgt. Nem
rtnk egyet azzal az abszolt s ugyanakkor metafizikus ignnyel sem, melyet
rvnyre
juttat.
Ez az elmlet nzetnk szerint a vallsos szemlyisg genezisnek
ugyanis csak egyetlen sajtos momentumt kpes le rni.
gy a, Eg,, illzi
jvje
nemfoglalja magban az egsz vallsos
jelensget'
Egsz
sor vallsos kijelentst lehetne szembeIlitani vele. Ezenk vl a le rt hitelkpzelsek
kvzi-mgikus
jellegnek
freudi k itikjt megtalljuk a nagy misztikusok szmos
mvben is' s hny h v akad, aki kultrnk kritikai hagyomnynak rkseknt
ugyanezekkel az ellenvetsekkel ll el! gy u vallsos tapasa|attal foglalkoz
fejezetben eml tett' h vo felnttekkel ksz tett interjkban nem akadunk egyetlen
olyan megjegyzste sem, mely az imnt trgya|t mot vumokra utalna. Freudnak, mint
el is ismertelzz,bizonyra a legcseklyebb tapasztalata sem volt a tiszta vallsos hittel
kapcsolatban. Csak csodlkozhat az embet, mennyire hzagosak voltak az inform-
cii. Mindamellett ksbb a zsid-keresnysgben
jval
nagyszabsbb vallsos
jelensget
ismert meg, mint azok'nl a vallsformkn|, melyeket kritikval illetett.
Ugy tnik teht, hogy szoksos munkamdszerhez hen egy bizonyos gondolati
irnyt vgigvezetett addig, am g csak lehetett, ezze| azonban a rszjelensgeknek csak
egy bizonyos krt tudta szmba venni. A msodik kifogs kzvetlenl sszefgg az
elsvel. A freudi terit nagy vonalakban tallnak tartjuk ugyan' de csak azzal a
felttellel, hogyha k'tzrlag a valls kialakulsnak mozzanataira alkalmazza aZ
ember. A valls konkrt formi valban csak a pszichoanal zis folyamatn keresztl
vlnak be|thatv: rthetv vlnak csaknem mgikus elkpzelsei, melyek rnind egy
atyai alakban futnak SSze, akinek mindenhatsga az emberi vilg hinyossgainak
kijav tsra szolgl. Mgis fel kell tennnk azt a krdst, hogy ez a vallsos ind tk
mindenestl minden hiteles indokoltsgot nlklz illzinak nevezhet-e
'
Ha a
vgs igazsgra vonatkoz krdst, melyet Freud tlsgosan knnyelmen eldnt'
tengedjk is a filozfusoknak s teolgusoknak, nem kerlhetjk meg, hogy egyes
filozfiai
jelleg
problmkat fel ne vessnk: ezek a megfigyelt tnyekbl kzvetlerrl
kvetkeznek s a llektani elmletekbl is addnak. A valls, mint megl|apithat,
ktsgk Vl funkcionlis karakter. Azt is kijelenthetjk, hogy messzemenoen
illuzrikus, e tbb h v maga is felismeri, st a vallsgyakorlat visszaszorulsa
oknak tartja. Arra kell-e azonban kvetkeetni ebbl, hogy ez a funkcionlis valls
',a
Msikkal, az egszen Mssal'' a legcseklyebb hiteles kapcsolatot sem kpes
"'S.
Freud s o. Pfister: Briefe 1909-1939' szerk.: E. L. Freud s H. Meng, Frankfurt 1963,
12. o.
L2I
felmutatni? Flower'23 gy vlte, szembeszllhat Freuddal gy, hogy megmutatja, a
vallsos emberek mennyire tudatban vannak ennek a valsgos' frusztrl helyzet-
nek, st ppen azrt fordulnak a valls fel, hogy rr lehessenek a valsgosan
felismert helyzeten, s hogy ezek az egynek semmikppen Sem lelkibetegek. Ez az
ellenvets azonban szem ell tveszti a lnyeget' A vallsos ind ttatst mg soha senki
nem nevee a valsg tveszneszer elferd tsnek. Maga Freud sem tartotta
neurzisnak a vallst, hanem illzinak. A valdi krds teht az, vajon a valls egy
irrelis' a va|sgra rhinott vilg tveszmeszeri ptterrnke-e. Vizsglaturrkat
seg theti ezen a ponton egy sszehasonl ts. Ez minden puritn elmlet ltalnos
kritikjul is szolglhat, amely puritanizmus a
,,beszennyezett"
vallsokat tisztn
emberi alkotsokknt megveti. A gyermek nincs teljesen tisztban magva|' a
msiknak sincs teljesen tudatban. Mosolya elgedettsget s letrmt
jelent.
Szel dsge a vitlis fi.iggsg ktttsgt fejezi ki. s mgis elri a msikat, mg ha
teljesen mland trgyakon s clirnyos krseken keresztl is. Az embertrsakhoz
fzd viszonya mr a szeretet bizonyos formjt vals tja meg' Ugyanigy azt is
mondhatjuk, hogy a vallsos tudat, melynek eredete s sztnz ereje mindenfle
szksgletben rejlik, az
,,egszen
Mssal'' folytatott kommunikci bizonyos formjt
jelenti.
Fejezzk ki ezt Martin Buber szp szavaival:
,,Amikor
az ember azt mondja,
>Te<<, a msik
jelen
van.'' A pszicholgus nzpontjbl szemllve semmi sem
bios thatja ezt a
jelenltet,
a kr ember vallsa azonban nem ztja ezt szksgsze-
ren ki.
Amit itt ll tunk, azt a|tmasztja a val|sos tapasztalattal kapcsolatos mondaniva-
lnk. Azt lttuk, hogy az rtelmisgiek tudatosan elvetik az o|yan vallsos tapaszta|a-
tot, mely az emberi sztnk terletre reduklja Isten
jelenltt.
De tl minden
llektani motivcin poljk magukban azt abiza|mat, hogy az emberi alkots nem r
abszurd vget. A titok, mely a ltet ktirullengi, s bizonyos remnysget enged
tvillanni rajta, ktizel hozza a,,Msik''
jelenltnek
gondolatt. S ha hisz azember a
vallsos zenetnek, az l Isten vonsait ismeri fel benne. Azzal a psziclrolgiai
nkritikval, melyet ezekaz egynek gyakoroltak, annak az Istennek az a|akjt rtk
elnk, aki szksgleteik s mot vumaik Istenben egyszerre elrejtztt s ugyanakkor
meg is nyilatkozott.
Ha tl sokat vrunk a motivci fogalmtl, dilemmba kerlnk: vagy hamis
megoldst k nl a motivlt valls, vagy sajt motivcijt transzcendlja. Ha a
vallsos
jelensgeknek
visszaadj a az ember sajt dinamikjukat, azoke kt plus kzti
szntelen mozgsban mutatkoznak meg. Kortl, konkrt Szitucitl, nevelstl'
rrmagukhoz val hsgtl fiiggen csatlakoznak az emberek ellhez a dinamikhoz,
mely az egyes motivcik s a
,,Msik''
jelenlte
kzt feszl. Az a tny, hogy a valls
emberi szksgletekbl n ki s hogy horizontlis terrdencik vtozhatnak t vertiklis
ltss, arra knyszer t bennnket, hogy mindent kritikusan ellenrizznk. Minderr
valls, mely tudatban van sajt ltnek, az ateizmus cs rjt rejti magban. A
,,Msik''
jelenlte
elsttlhet benne s felolddhat a kritikban. Isten azonban a
'"
Flower: An Approach to Psychology of Religion. London 1927.
r22
frusztrlt ember krsvel szembeni hallgatson keresztl is felismerni engedheti
jelenltrrek
,,egszen
mssgt'' s megszabad thatja az egynt egoista ktttsgeitl'
Amint ltni fogjuk, a vallsos bell tottsg a h v megtrs lkonverzil folyamatban
strukturldik'
Maslowlz a motivcis fogalom tkletesen helytll kritikjt fejlesztette ki. A
szksglet-kielg ts_magatartssal a fejlds s a ltezs magatartst ll toa
szembe. Vizsglata sorn tbb embert szigoran az nmegvals ts ismrve alapjn
vlas ott ki' Ezek a szemlyek, akiket pszicholgiai szempontbl nzve felntteknek
nevezhetnk, a szeretet, a mvszet, a tudomny vagy a valls tern irrtenz v
tevkenysget folytatnak, erre azonban mr nem szksgletek vagy motivcik
ind tjk ket. Ahogyan Maslow kifejezi, a
,,lthez
lrasonlatos mdon'' szeretnek s
tudnak' De ha egyetrtnk is a motivcival kapcsolatos kritikjval, gy tnik
szmunkra, ltfogalma az egynt a msik
-olegyen
az egy ember vagy akr Isteno-
fel mozgat szndkt nem fejezik ki kellkppen' Maslow
,'ltfokozati''
elemzst
egy slyos hiba is sebezhetov teszi: A |tfelismers s a ltszeretet kioltja a msiktl
val tulajdonkppeni klnbzsg tnyt. Az emberek e nzet szerint a msikkal
val egyeslst sszeolvadsknt lik meg. A msik
jelenlte
ily mdon a klnbs-
gek teljes felolddsban megsznik. Ezt egyenesen nrcisztikusnak nevezlretjk.
Maslow rszben mg foglya marad a motivcis fogalomnak, melyet kcitizl, s ezrt
e' tislzo t mftkben tri elkpzelsben akarja |egyzni: a mozgssal
-omelyben
a
differencia megmarad"_ a nyugalom s a birtokls beteljesedst || qa szembe.
Ezze\, egy hossz t vgn, minden vallsos gondolkods dnt problmjhoz
rkezttink el: Istent az ember rszorultsgra adott vlasznak kell-e tekinteni?
Feloldja-e
jelenlte
a nlklzst s a k|nbzosg k njt? Vagy Isten tvolltvel s
tkletes hallgatsval rejtzik-e el az ember ell? Avagy taln ms mdja is van a
jelenltnek,
me|y az egyeslsben sem hidalja t a szakadkot?
A klnbz vallsos ramlatok kt merben ellenttes irnyzatra tagoldnak:
J ung s Freud pszicholgiailag magyarzta ket. Elrhez a problematikhoz azonban
rneg ke|l vizsglnunk a valls kt alapvet szimblumt2 az anya- s az apaszimblu-
mot. Ez a kvetkez fejezettmja.
''o Maslow: Motivation and Personallry. New York 1954. Maslow a Cognition of Being in the
Peak Experiences-ben, J ournal of Genetic Psychology, 1959, ekkor vette fel jra s
fejlesztette tovbb a le rt rtelemben a motivciselmleteket rint. kritikjt.
r23
HARMADIK FEIEZET
A valls kt sarkpontja: A vallsos vgy s az apaszimblum
Hatrhelyzetekben az ember sztnsen keres menedket az imdsgban. Elesett-
sge felbreszti benne egy mindenhat, az emberi trsadalmat
jsgosan
vdelmez
Atya kpt. Ha azonban ms lmnyeken keresztl csaldottabb vagy kritikusabb
vlt mr, akkor Istene egyszercsak fantomkpp vltozik' Sok h v azutn gy dnt,
hogy az olyan Atynak a kvetsvel, aki az krseinek tlsgosan is kszsgesen
tesz eleget, felhagy. Ezek az emberek csak nagy tartzkodssal tekintenek arra a nma
titokra, akit mr alig-alig mernek Istennek nevezni' A nagy zsid-keresztny hagyo_
mnyban rlgyanez az
,,A[la"
sz a magt dicsosgben s fellmlhatatlan transzcen-
denciban kinyilatkoztat, az antropomorf kpmsokat s blvnyokat szntelenl
legyz Isten legtiseletteljesebb elnevezse. A teo|gia ezrt hatrolja el magt
ennek a dicsosges nvnek minden kicsinyes, emberi ignyek kielg tst szolgl
formjtl. De azt
jelenti-e
ez, hogy az atya-nv ktfle rtelmezsnek a legcsek-
lyebb kze sincs egymshoz? Felletesen szemllve ezbizonyra gy is van. Mgis,
ha a gykerekig hatolna a szakads, az ember termszetes vallsos magatartsa
elvesz ten minden valdi rtelmt: sztns k vnsgainak Istene csak blvny
volna' Ezrt nem szgyellte magt Eckehart sem, hogy lzrael. prft1hoz hasonlan
|e|eplezzen egynmely vallsos irnyultsgot: amit az emberek Istennek h vnak, az
valj ban gyakran blvny.
Nincs szndkunkban itt az atya-nv teolgiai rtelmt kifejteni. Csak annyiban
lrivatkozunk a teolgira, amennyiben ez l s eredeti vallsos trad ci szszlja.
Ebben a fejezetben ennek a nvnek a burkolt pszicholgiai vonatkozsai rdekelnek
bennnket. Kt oldalt szeretnnk megvizsglni: egyrszt pszicholgiai mlysgeit
k vnjuk tanulmnyozni, msrszt pedig az sztns, antropomorf elkpzelsek
befolysolta hitbeli rtelmt felfedni. Szndkosan vakodni k vnunk attl, hogy
sszekeverjk a kt kutatsi irnyt, arra viszont trekedni szeretnnk, hogy az emberi
szksgletek elemzst meghaladjuk. Egyfell meg akarjuk Ilap tani, miknt
gykerezik atya-nv az ember alapvet pszicholgiai rendszereiberr, msfell pedig
mi mdon
jelen ti
meg ugyanez a nv az rett vallsos letben az isteni lnyt s
mikppen hatrozza meg a h v ember bell tdst, szemllett.
Ezze\ a szndkunkkal Isten
,,demitologizlsnak"
get problematikja kells
kzepbe
jutunk.
Mert a vallsos szksgletekkel foglalkoz pszicholgiai kutatsok
megmutattk, milyen kzeli rokonsgban van az ember Istenvel. Ez pedig mintha
arra utalna, hogy az atya-nV csak tkr, melyben megpillanthatja magt az ember,
minden tveszmeszer irnyultsgval egytt. Vajon az atya-alak' mely az ember
nyomorultsgt mlysges mlyen rinti, nem csupn a szerencstlen sorsra
jutott
124
ember legnemesebb m tosza-e? Mindenesetre rdekes, hogy Platnl25 egy felvilgo-
sult emberisg felnvekedst a vlt Atytl val bcszssal kapcsolja ssze.
,,Mint
amikor...egy elcserlt gyermek nagy
jltben...nevelkedne
s frfiv vrlvn megtudn,
hogy nem ezektl a szloktol val, akik csak annak adtk ki magukat, mazigaziakat
nem talln." s igazi llapott ismerve, folytatja Szkratsz, fe|ttelezett szleinek
tekintlye allmagt kivonn s msok tancst kvetn: a dialektika tjra lpve. Ha
teht az Atya nem ms mint a vgtelen ignyek rejtjelezse, akkor az embernek az
agnoszticizmusban vagy az ateizmusban kell keresrrie felntt voltnak alapelveit
_
lracsak nem vlaszt magnak ms vallsos lehetsget, melyet a klasszikus tipolgia a
prftai vallssal szemben
,,misztiknak''
nevez. A misztikban az keresi az ember,
lrogyan egyeslhetne azzal az isteni prirrc piummal, amely egyarnt ott rejtZik
berrsjben s a klvilgban'
A misztika
A misztika igen sokrt kpzdmny; nem ragadhat meg, csak konkrt megjelensi
formiban, melyek maguk is annak a kulturlis s vallsos krnyezetnek a hatsait
mutatjk, melyben ltrejttek. Teista Vagy panteista, irracionlis vagy racionlis
sz nezetben egyarnt mutatkozhat. De minden iskolnak, melyet a misztikus irnyza -
hoz szm thatunk, kzs
jellemvonSa,
hogy Istent vagy az
,,istenit''
kzvetlen
intu ci tjn akarja megragadni. A misztika az elszakads fjdalmas tapasztalatbl
szletik; t akarja hidalni azt a szakadkot, mely az embert s a vilgot
ya1y
aZ embert
s Istent elvIasztja egymstl. Lnynek legmlyn a misztikus arra vgylk, hogy
Istenhez vagy az,,istenihez'' emelkedhessen fel' Elfordul a dolgok csalka ltszatt|,
hogy sajt lnynek mIyre sszpontos tva nmagt rtalljon a llek isteni szikrira.
Vagy taln arra trekszik, hogy sztszak thassa azt a ftylat, mely szemei ell az
univerzum si egysgt
-"melyben
Isten mirrdent sszetarto_ a sttsg hom|yba
rejti' Az emberi szenvedlyek megannyi vltozatt az egyedli igazi k vnsg, azlsten
vagy az isteni utni vgyakozs csalka elleplezsnek tekinti.
Az ember hagyomnyosan szembe|| tja a misztikt aprftai vallssal: ez utbbi
cselekedetekre trekszik, gylekezeteket alap t, tadja a vilgnak Isten zenett.
azonban egy ilyen les megklnbztets elmegy a valsg mellett, ezt elg vilgosan
bizony tjk azok a profetikus vonsok, szempontok, melyekre oly sok misztikusnl
rbukkanunk. Klnskppen a keresztny misztikusok mutatnak r szntelenl arra a
nagy szakadkra, mely elvlasztja egymstl Istent s az embert. Ruysbroek ezt
flrerthetetlenl fejezi ki:
,,Mg
magban az egyeslsben is teremtmnyek
maradunk.'' Eckehart s Tauler a maguk rszrl nagy slyt fektetnek az emberisg
etikai szolglatra' S el tud-e kpzelni az ember tettersebb s teremtbb prftkat
Clairvaux-i B erntnl s Avilai Szent T erzn|?
''' Platn: Politein. VII. ktet, 538. o. - Kommentrunkban J . Hyppolite-ra tmaszkodank; Le
mythe et l'origine. in:Demitt zzazione e Morale. Rom 1965, 24-29. o.
r25
Ezrt nem sok rtelme van annak, hogy a misztikt a profetizmussal val szem-
benllsa a|apjnhatrozzukmeg, akr elmleti szempontokra, akr a tulajdonkppeni
vallsos tapaszta|atra, gy pldul Isten hatalmassgnak s szentsgnek tlsre
lrivatkozva tesszk is e . Mg az a szigor aszkzis sem nevezhet pusn a szellemi
felemelkeds emberi technikjnak, amelyet olyan misztikusok vllaltak magukra'
mint Keres es Szent J nos. Keres es Szent J nos sznra ez az aszkzis e|ssorban
a legnagyobb tisztasgra val elttlklt trekvs megnyilvnulsa, hiszen egyedl ez
tette lehetov szmra,lrory Isten kzelbe lphessen.
A misztikus formk s tanok ugyan igen sokflk, mgsem lehet nyelvi gyeske-
dsnek nevezni azt,ha egyetlen kzs fogalommal fogjuk ssze ket. Hiszen mindig
is az ember s a mindent teremt s egyes t isteni vgtelerr bels egyeslsrl varr
sz.
Az egysg irnti vgy, mely a misztikus vgyakozs hordozja, az abszoltum
kzvetlen meglapasztalsra s minden korlt felo|dsra h tozik' Erszakosan
ragadja e|Ez avgy az embert hatalmas ervel ragadja magval s arra sarkallja, lrogy
a lehet legteljesebb benssgessgben merljn bele a vgtelensg mlysgeibe. A
keresztny misztikusok csak szntelen bersggel s gyakorlott teolgiai tudssal
jutnak
el a J zus Krisztus szemlyes Istenvel val egyeslsre, ez a felttele annak,
hogy ne legyenek az nmits ldozatai. Pszicholgusok s filozfusok gyakran
hagyjk magukat alaposan felrevezetni a tol a tnytl, hogy a termszetes misztikus
vonzds a vallsos vgyban gykerezik. igy aztn,nemegyszer sszekeverik a
vallsos roszt a teolgiailag megalapozott misztikval. Eppen e szemlletbeli tveds
miatt nem tudnak bizonyos, elssorban protestrrs teolgusok elszakadni a misikus
jelensgekkel
kapcsolatos bizalmatlansguktl. Makacsul ragaszkodnak ahhoz, hogy
itt vallsos-panteista vagy naturalista idek vadhajtsra bukkantak. K' Barth pldul
gy fogalmaz:Lnyegt tekintve a misztika is
,,/a
hit/ mindig j formkban s fokokon
trtn tagadsa"|26.
Ezen a helyen tulajdonkppen nem a misztika pszicholgijrl k vnunk szt
ejteni'27. Egyedl azt a llektani folyamatot szeretrtnk kzelebbrl meghatrozrri'
mely az egyeslsre irnyul vgyakozst hordozza s tlelkes ti a sokfle misztikus
tapasztalatot. A
,,misztika'', ,,egysg", ,,benssgessg''...
kifejezsek gyakorta
visszatrnek a pszicholgiban, mindenekeltt ott, ahol vallsos
jelensgek
elemzs-
vel foglalkoznak. Ezek a kifejezsek egy bizonyos tapasztalat- s vgyt pusnak
felelnek meg, melynek llektarri
jelentsgt
a kvetkezkben szeretn nktisztzni.
''u
Barth: Dogmatik. i.h.,A2. kcitet, 352. o.
''' A kvetkez. kt klasszikus, a misztika pszicholgijttrgya| m.re utalunk: J . Marchal:
Etudes sur Ia psychologie des mystiques. 2 kotet, Brsszel-Prizs, 1931 s 1938; Evelyn
Underhill Mystik. Eine Studie iiber die Natur und Entwicklung des religisen Bewut3tseins im
Menschen. Mnchen 1928.
126
I. A vallsos vgy s az anyaszimblum
Lakomjban Platn toszt a gazdagsgs a szegnysg fiaknt mutatja be; Porosz, a
tlrad bosg nemzette t Pnival, a szklkdssel; lrryt vgessg s vgtelerrsg
hatja t' gy vgl is keverk termszet; az emberek sz vben lakik s az istenek
rokona. Ha nlklzk vagyunk is, mgis felernelkedlretnk az isteni bsghez.
IJ gyanezt
a mot vumot idzi Platn a Phaidroszban is, ahol roszt ketts, isteni s
emberi termszettel tuhzza fl. Az rosz isteni kegyelem s emberi vgyakozs is
egyidejleg' Lelkes t mmor,
,,istenek
adomnya'',
,,isteni
impulzus, rnely kizkkent
berrrrnket mirrdennapi szoksainkbl''' Vgso cljt abban a szellemi ltsban ri el,
melyben az r elem s az idek egyeslnekl". E a, egysget teremt szernllds az
emberben a halhatatlansg cs rit kelti letre s valdi rszesedst biztos t szmra az
isteni ltben.
J okunk Van a Ta, hogy a halhatatlansg s az,,isteni'' ni vrgyat
-oa
misztikus
vgyds lelkt'_ vallsos rosznak tekirrtsk. Az
,,rosz"
fogalma kitrren illik arra
a bels trekvsre, mely minden vgessg s minden klso csillogs legyzsre
trekszik, olyan emberi vgy, mely a tkletessgre h tozik, ahol minden gond
elcsitul.
Az Isten utni vgyakozs a keresztny hagyomnyban
A vallsos bell tottsg motivcijrl szl pszicholgiai tnyfeltr tanulmnyok-
ban a vallsos rosz csak ritkn s futlag kerl eml tsre. Egy nagyszabs misztikus
trad ci azonban rendk vli hatsrl tesz tanbizonysgot' Vajon csak egy rgmlt
vilghoz tartozik-e ez? Nzetnk szerint a vallsos rosz mg ma is szmos kontemp-
lat v hivatst breszt s az abszoltum utn vgyakoz embert ma is a vallsos
megvilgosods hossz tjn val
jrsra
ind tja. J ean Leclercq Tudomny s Isten
utni vgyds c m kitrin munkjbanl29 megmagyarzza, hogy a kzpkor
szerzetesrendjeinek tagjai nem lttak ms clt a kolostori letben, mint
,,Isten
keresst''. odaadssal s buzgalommal
jrtk
az dvssg s az Isten fel vezet utat.
A vilgtl val tvolsgtarts, a hallgats s az aszkzis tpllta istenkeressk tzt.
A tudomnyok s a teolgia tanulmnyozsa nem szolglt mst, mint annak a clnak
az elrst, hogy Isten vezesse ket. Lelkletket az nekek nekblmer tettk, mely
egyszerre volt szmukra,,Avgyakozs s a birtokls kifejezse..., nek' st szerelmi
nek, melyet egsz lnyvel tl az ember, melyet maga is nekel, amikor hallja.
K srte s seg tette a hitben val elmenetelt, kegyelemtl kegyelemig, az e|hivats-
tl, a megtrstl a kolostori letig, vgl az rk bo|dogsgba val belpsig.''130
Mesterek kvettk egymst s mindegyikuk hozztette a magt az Isten utni
vgyakozs tanthoz' gy volt pldul
,,Szent
Gergely...a vgyakozs tanitja: folyton
''' Platn: Politeia. VI. ktet, 140' o.
''n J , Leclercq: Wissenschaft und Gottverlangen. Dsseldorf 1963;
''o
Leclercq, i. h., 13. o. kv. old.
r27
folyvst olyan kifejezseket hasznl mint
>anhelare<<, >>aspirare<<' >)Suspirare.,''l3l.
Amennyiben hihet az ember Clairvaux-i Szent Berntnak, a Szerzetes nem keresi
Istent' nem, csupn vgydik utna; nem tud Istenrl, csupn tapasztalja t.
,,...minl
esdeklbb a vgy, annl inkbb beteljesedik az istenbirtokls egy bizonyos formj-
ban' s annl inkbb tovbblp. Ennek a vgyakozsnak a gymlcse az Istenben jra
megtallt bkessg; mert a vgyakozs mr nmagban is birtokls, melyben a
flelem s a szeretet egyesl: itt a fldn a vgyakozs a szeretet tulajdonkppeni
formja, ebben ta||ja meg a keresztny ember Isten rmt s ezlta|jut a megdi-
cslt rral val egyeslsre
'l>I32
s kzpkori szerzetessg ppen az szvetsgnek
tulajdon tott klns
jelentsget,
mivel annak prftai, az elkvetkezend dvs-
sgre figyel
jellege
kvetke ben alapvet vonsa avgyakozs\33.
A kolostorokban l mesterek teht teljes mrtkben a vallsos vgyakozsnak
adtk t rnagukat' A rejtzkod Isten vezrmot vumt klns mdon rtelme k,
ami igen kzel ll a szeretet pszicholgijhoz. Isten
,,azrt
rejtzkdik el
_
rja Nagy
Szent Gergely
-,
hogy a menyasszony, mivel nem tallja t, ktszeres igyekezettel
keresse.''l34 J ellemzen misztikus gondolat ez, alnrtelyet Kereses Szent' J nos is
magv'tett.
Az Isten irnti vgynak ez a keresztny hagyomnya az roszr| sz| rgi plato-
nista blcsessghez kapcsoldik. A trtnelmi tnyek azt mutatjk, hogy
,,mindentt
s mindenkor, ahol s amikor a szerzetessget megreformltk, jjledt origensz
irrr
I 35.
Az Isten utni vgyakozs ma
A kolostorok misztikjba trtnt impozns bepillants utn mg egys;Ze fel kell hogy
tegyk a krdst: E kor vallsos vgydsnak tze kpes-e mg ma is arra, hogy
valdi kontemplat v hivatst bresszen? ErrI meg vag5runk gyzdve, noha nincs
mg a keznkben errl a sajtsgos vallsos trl ksz tett tnyfeltr vizsglat. A
felntt rtelmisgiek kzl, akinek a kijelentseirl korbban eml tst tettnk,
mindssze ketten szmoltak be
,'mis ikus''
jelleg
vallsos lmnyrl. Ezek azonban
fiatalkori emlkek voltak, melyeket olyan mly rzsekhattoztakmeg, melyek mg a
felntt korban is hiteles tettk a korbbi bels trtnseket. Fiatalkorban minden
ktsget kizran nem ritkn fordul e| ez a
jelensg,
abban a friss idszakban,
amikor abartsg tze s azegzisztencilis vgyakozs felled s a fiatalokat a valsg
s a teljessg lmnyvel ajndkozza me1. Allportl36 egyik felmrse szerint azok
"'
Leclercq, i.h., 41. o.
'tt Leclercq, i. h., 42. o.
'"
Leclercq, i. h., 97. o.
'' Leclercq, i. h., l01. o.
'"
Leclercq, i. h., 110. o.
''u Allport: The Individual.... i. h., 39. o.
r28
kzi| az egynek kzl, akik letkben teret engednek valamilyen vallsos rzsnek,
I7 szzalk'nak volt valamilyen
,,misztikus
tapasztalata''. Sajt krkrdsnk pedig azt
mutatja, hogy a fiatalkorak kzl sokan, mindenekeltt a lnyok, a szenvedsben, a
magnyban, az emberektl val tvolltben Isten bartsgt lik t. Az atny,hogy az
ilyen tapasztalatok a 16. s a 19. |etv kztt olyan mrtkben cskkennek, hogy a
felnotteknl mr csak nyomaikban tallhatk meg' e fiatalkori Isten utni vgyakozs
kifejezetten emocionlis
jellegre
utal' Az a gyannk azonban, hogy ez a k vnsg
bizorryos
',vallsos
t pus'' embereknl kontemplat v fejldsk folyamn szntelerrl
mlyl s ersdik. Ennek ellenre amai civilizci semmikppen sem kedvez e t pus
megjelensnek s kibontakozsnak. Mindazok a szempontok, melyek meghatroz
szerepet
jtszanak
a mai kulturlis lgkr kialak tsban
_
a szenvedlyes szerelem
tudatosan
jzan
megrtsel37, a szem|yes szabadsgnak tulajdon tott nagyobb
jelentsg,
a vilg uralsra vonatkoz kifejezett akarat
_
eltr tik az elnbert a
v al l s o s r osz tap asztalatt| s h agyornnytl.
A
,,vallsos
ember'' E. Spranger nzete szerint
E' Sprangerl3s elemzst ksz tett arrl a
,,vallsos
emberrl''' aki az imnt le rt
misztikus irnyultsgnak tkletesen megfelel' Dilthey
,,szellemtudomnynak''
rtelmben kidolgozta az emberi t pusok, az
,,letformk''
fenomenolgijt. Arra
trekedett, hogy az emberek konkrt cselekvsben ragadja meg azokat a struktrkat,
amelyek rtelmet adan hatnak bennk. Hat letformt kln tett el, elm-
leti,/teoretikusl, gazdasgi/konomikus/, eszttikus, szocilis, hatalmi s vallsos
szemllet emberekknt klnbztetve meg ket a
jellemz
szempontoknak megfele-
loen. A vallsos rzk nzete szerint
,,olyan
rtkteljessgre irnyul, amely egy
legmagasabb rtkben cscsosodik ki''l39,
,,A
vilg
_omint
az egyni llekre hat lttel
kapcsolatos, s rtelmi sszefggsek egszeo- maga is vallsos fogalom.''
,,Azt
a
vgs dolgot, ami avilg rtelmt adja..', a vallsos nyelv >Istennek<< nevezi.'''',,A
vallsossg magjt ily mdon a szellemi |tezs legmagasabb rtknek keressben
kell ltnunk. Ennek a keressnek az llapota a nyugtalans rg s az elgedetlens B'.]"o'
,,A
vallsos
javak
birtoklsa minden esetben a megvltottsg llapotban nyilvnul
meg.''
,,Az
a vallsos ember, akinek az egsz szellemi struktrja folyamatosan a
legmagasabb, hinytalanul kielg t rtklmnyre irnyul.''lo'spranger azutn ennek
a vallsos t pusnak hromfle f megjelensi formjt klnbzeti meg: az immanens
misztikus t pust, akj az let minden rtkre, mely valamilyen rtelemet ad egysgre
'" v. Les ]6-24 ans c mmel megjelent felmrs' Prizs 1963,2O2. o.ff.
r38
E, Spranger: Lebensformen. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der
P e r s nlic hke it. Ha]'le 1925 .
"n
Spranger, i. h., 237. o.
'*
Spranger, i- h., 237 . o.
'o' Spranger, i. h., 238. o.
'ot Spranger, i. h., 239. o.
r29
Vonatkozik' lelkesen igent mond lpldul' Goethe/; a transzcendens misztikust, aki a
legnagyobb rtket a legvgskig elmen vilglagads tjn egy felsbb vilgban
keresi s tallja meg lpldul Plotinosz/; vgnl pedig leggyakoribb form,jt, a
,,megtorpant,
dualisztikus'' misztikus t pust, aki az let minden terletre egysze e
mond igent s nemet'
Spranger teht egyenlov teszi a vallsos embert a
,,misztikus''
t pussal. A tipiku-
san vallsos ember hagyja, hogy egyetlen, legfelsbb rtk ragadja meg, mely tl van
minden evilgi s tlvilgi rszterleten, melyek a tbbiek ltt fogva artjk. A kt
szls s egy vegyes t pus k i klnbsgttelbizonyra ehbez a nzethez kapcsol-
dik' A vallsossg ugyanis abban ll, hogy tapasztalsa sorn az ember felismeri s
magv teszi minden rtk vgs rtelmi sszefiiggst' A formk klnbzsge
egyedl az egynektl fiigg' sy
-
immanens, fldhzragadt misztika azon az
alaprzsen nyugszik, hogy a stt sztnk sajtos tket hordoznak magukban s a
vilgkzppontjval ktnek ssze bennnket. A termszettel s az |ette| kapcsolatos
bizalmatlansg
jellemzi
a transzcendens t pust s a sajt mot vumok gondos szem
eltt tartsa a dualisztikus misztikustla3.
J egyezzik meg elsknt, hogy Spranger szmra a nyugtalansgban s az elgedet-
lensgben l a valls, olyan bsg irnti vgyakozsban, mely egyetlen legfbb
tkben kti ssze a vilgmindensget s az egzisztencit. A nyugtalan keress
ltalban a fldi let minden
jelensgre
hatssal van: ebben vallsos mdon az
ateista ember is rszt vehet. De nem kevernk-e ssze mindent, ha ppen azt az
embert nevezzukvallsosnak, aki a teljes mrtkben fldi rszeseds fausti tapasztala-
tnak adta el magt? A
,,vallsos''
fogalmnak ez a meggondolatlan kiterjesztse
egybknt kz akzben halad azzal a pszichologizmussal, mely a misztika t anszcen-
dens formjt
jellembl
fakad biza|mat|ansgnak kiltja ki' Tny|eg semmi ms nem
volna a teljes mrtkben foldntli Istenbe vetett hit, mint valamilyen keser
alaphangulat kvetse, amely a misztika embert elidegen ti az |ett|?
Ha kzelebbrl megvizsgljuk Spranger gondolati kiindulst, meg kell ll'apita-
nunk, hogy vallsllektana slyos fogalmi zavarban szenved, mely visszatkrzi a
pszicholgia-elmlet terletn a vgy kusza, tbbrtelm termszett' Az rosz
mindenekeltt beteljesedsre s megnyugvsra val vgykntjelenik
-eg'
hsgknt
jelentkezik,
melyet csillap tani kell. Clja az,hogy minden elszakads s mssg fl
emelkedjen. Termszetes lendletben a k vnsgot szksgletknt, st alapszksg-
letknt li meg az ember
-
ez minden sztn eredete s vgpontja. Pusztn ezen aZ
alapon nevezhetjk-e vallsosnak az embert? Sprangerrel egytt mi is gy hisszk,
hogy ppen ebbl a vgybl szrmazik a vallsos trekvs. De a kvetkez kt
lnyeges pont tekintetben nem rttink vele egyet: Nem fogadjuk el sem a vallsos
rzs s a vgtelen utni vgy sszekeverst, sem pedig a
,,misztikus''
t pus s a
vallsos ember azonos tst.
Elszr is elutas tjuk azt, hogy a
,,vallsos''
fogalmt ttizottan sszekapcsoljuk a
vgtelensg vagy az egysg utni vgy fogalmval' A magunk rszr| a
,,vallsos
'o'Spranger,
i.h.,265. o. kv. old.
130
osz" kifejezst azrt hasnlljuk, hogy ezzel kellkpp meg tudjuk
jellni
azt a
vallsos dinamikt, ami el tudja h vni a vlgyat' De fontosnak tartjuk a vgy bels
folyamatnak s a valls vilgos elkln tst. Taln az ember tbbre tartja az let
misztikjt; itt azonban mgiscsak arrl van sz, hogy kt alapveten klnbz
magatartst elvlasszunk egymstl. Szoksos
jelentshez
hi en a
,,vallsos''
fogalmt meghagyjuk annak a bell tottsgnak a megnevezsre, mely Istent a
,'Msikknt''
ismeri el s tisztelettel, csodlattal, remnysggel s hlval kzel t
bozz. Emeljk ki, hogy csak ott lehet vallsrl beszlni, ahol a Mst'' a
,,Msikat'',
aki az emberi ltezs alapja s eredete, nem mint egyetemes vilgot tisztelik, hanem
mint azt az
,,egszen
MSt'', akihez az ember egyszelTe tudja magt tvol s kzel.
Ezzel nem pus a szavakrt szllunk harcba; a pszicholgiban a fogalmi zrzavar
gyakran az olyan struktrk kztti alapos megklnbztets hinynak felel meg,
melyek egy ppen megragadni k vnt tapasrtalati terleten teljesen klnbzkppen
jelennek
meg. Ezenk vl, miknt eml tettk is, Spranger a misztikus t pusbl vezetil'e
a tulajdonkppeni vallsos embert, akit szembell taptofn letformkkal. A vallsos
embert magtl rtetden az abszoltttumhoz val viszonya
jellemzi.
De nem
kapcsoldik-e az abszoltumhoz ms vonatkozs, a
'misztikus''
nyugtalansg
szempontjn k vtil? Tbb zben ny lt alkalmunk arra, hogy le rjunk ms vallsos
bell tottsgi formkat. Az ameggyzds pldul, hogy az ember megb zatst kapott
Istentl, amelynek vghezlitelrt felelssggel tartozik neki s amelynek megvals -
tsban teljes bizalommal hagyatkozhat az seg tsgre, ugyancsak vallsos
bell tottsg, amelynek azonban nem sok kze van a misztikus istenkeresshez. De
vajon ezrt kevsb rtkes vagy bizonyos mrtkig kevsb tipikus-e? Ktsg k vl
lnyeges vonsa a vallsnak az is, hogy egy olyan letkzpontot s vgs rtket
rzke|,melry az let minden terlet sszekapcsolja; ugyan gy hordozja a vallsnak
a tkletes beteljesedsbe vetett remnysg is. De ez az szlels s bizalom nem
torkollik szksgkppen egyesls utni vgyba, miknt a vallsos aszkzis sem
szolgl minden esetben arra, hogy az Isten utni vgyakozst vertiklis irnyban
fellend tse. Tbbnyire egszen ms szndkot szolgl: olyan etikai ignyt akar a
valsgba tltetni, amely tsze a vallsos vilgnzetnek.
Akrhogyan legyen is, a kezdetben mg differencilatlan vallsos rosz tbbfle
alakot is magra <jlthet' Elrejtzhet pldul az tfog teljessggel val eleven
egyesls utni vgyakozsban. Ugyanakkor az is lehetsges, hogy Istennel val
szemlyes kapcsolatra irnyul megzavarhatatlan trekvss alakul s emelkedik.
Vgezetl pedig nyiwa ll eltte az a lehetosg is, hogy egy parlagon hever emberi
vilgban a vallsos elktelezds kockzatt vllalja fol
_
abban a remnysgben,
hogy Isten beteljes ti majd kezdemnyezst ppe'' azrt, mert az rosz minden
szksgleten s sztns vgyakozson tl kpes a
,,Msikhoz"
va| kzelsget
mindennl fontosabbnak tartani, kpes klnbz vallsos bell tdsoknak is teret
adni: legyen ez akr kontemplat v-misztikus, akr humanista
jelleg,
mely utbbi
Isten sz ne eltt p ti fel a vilgot. Ha teht a vgyakozs Istennl val ltt alakul t,
ez kt teljesen klnbz, de egyarnt vallsos meghatrozottsg magatartsban
fejezdhet ki' Az Istennel val egyesls utni llhatatos vgyakozs a kontemplat v
lt sz ve. Az akt v vallsos t pust azonban az emberi munka s az etikai teljes tmny
131
jellemzi,
ami
,,
a Ms, a Msik' bizalommal elfogadott
jelenltnek
vdelme alatt ll'.
E ktfle vallsos bell tds eltr t pusai vajon sszefiiggnek-e a szemlyisgpszi-
cholgia differenciltsgval? gy gondoljuk, hogy igen, mg akkor is, ha ezt nem
tudjuktapasztalatitnyekkelkellkppenaltmasz1ranl
A rajong misztika veszlye
Ha nem tiszta fogalmakkal elemezzk a vallsos vgyakozs problematikjt, slyos
kvetkezmnyekkel kell szembenznnk. Lpjnk tI a szerzetessgnek, ltalban
vve pedig a keresztnysgnek bizonyos neoplatonista ramlatokbl szrmaz
vadhajtsaival val azonos tsn, ellenben vessk tekintetnket ennek kt folyom-
nyra, melyek a vallspszicholgusokat kzvetlenl rintik .
Az abszolt um iri nti vgyakozs az ember sztmra hallos kimenetel |ehet.
Minden vgylmny veszlyezteti az embert. Amint ltni fogjuk, az ateista bell tott-
sg szrmazhat az ezzel kapcsolatos hr tsbl is' Ha ugyanis az abszoltum az ember
sszes erejnek clpontja, megsznik szmra az ahhoz szksges tvolsg' hogy sajt
erbl megtartsa magt szemlyes, idbeli s vges egzisztencijban. Ha az ember az
abszolt s a vges kztti klnbsget nem ismeri el s nem a|apozzamegigazn, az
egyeslsben pedig a feltlti az ek|aszt szakadkot, akkor belezuhan a nemlt
hatrtalan s feneketlen mlysgbe. Ami Hlderlint az rletbe kergette, az ppen az
r elfogadsra val kptelensge volt. Amennyiben a vallst a teljes egyesls
egyfajta misztikjval azonos tjuk, elvonjuk a sajtsgos emberi termszet
,,a|apanyagt",
s ezzel ateizmusba kergetjk azt' Az ilyen eltvelyeds sok mai
vallsos tkerest kerget zskutcba; nyomban pedig a megsemmisls r|ete
jr.
A
filozfiai gondolkods sajt fogalmi rendszerbe emelte be a. a magsemmislstol
val flelmet, amellyel sok h vo tallkozik a bizonytalannak s cltalannak tn
botorkls idszakaiban. Pldaknt eml tsk Merleau-Ponty kt kijelentst:
,,Habr
taln nem teljesen rtelmetlen egy abszolt alapra hivatkozni, az I|yen gondolatmenet
ppen aztpllszt tja el, amit meg akar alapozni'''
,,A
mgtafizikai s etikai lelkiismeret
elcskevnyesedik az abszolttal szemben, mivel sajt erejbl kti ssze az nt
nmagval va1y az embertrsakkal
_
a kznapi vilgot s a megszokott, lmos tudatot
fellml eleven klcsnhatsban.''l4 A vitgmegvetsen alapul s mrtkt a
kolostori letben meglel misikus sz nezet kzpkori keresnysg maga is
bnrszes korunk ateista lzadsban.
An |et felfokozott tlsnek tapasztalata
Ms sszefggsben mr utaltunk Maslow tteleire, s bemutattuk, hogy Maslow
azoknak a magatarts- s lmnyformknak az rtelmt elemzi, melyek minden
motivci felett llnak, mivel nem hinyllapotbl addnak1a5. Ezek a legnagyobb
boldogsg tapasztalatai, a lt tel tettsgnek lmnyei. Mg e1ysze foglalkozunk
'* M. Merleau-Ponty: Sens et Non-Sens'Prizs 1948, 190' o' kv' old.
'nt
Maslow: Cognition.... i. h.
r32
ezekkel a
jelensgekkel,
mivel az rintett szemlyek boldog tapasztalatukat igen
megdbbent szavakkal fejezik ki. Tapasztalatuk trgya gazdagon s egysgben
mutatkozott meg nekik, minden ktttsgtl mentesen s a clirnyossg knyszer t
ereje nlkl; egszen lenygzte ket a trgy nyugalma; a tapasztals fellmlta s
elfeledtette njket s olyan rtklmnyt adott, mely nmagban gykeredzett; az id
s a tr semmiv foszlott; lmnyk trgyt minden kpzeletet fellmlan
jnak
s
k vnatosnak rzkeltk; a gonosz szorongat krdse elvesz tette ltjogosultsgt
_
ez maga volt az abszoltum passz v befogadsnak |mnye, az rzkel s az
rzke|t sszeolvadsa s teljes eggyvlsa, melynek sorn ezek a szemlyek teljesen
felolddtak szemlldsijk ttrgyban; a konfliktusok s az ellenttek, a szorongsok
s az ellensgeskedsek pedig elvesz tettk nyugtalan t hatalmukat a csodlkoz,
mmoros szeretetben. Az
,,ceni
lmny'' kifejezs, vli Maslow, a legtallbb
ennek a sajtsgos llapotnak a |eirsra. Kt sajtos forma klnbztethet meg
benne: Egyesek tapasztalatukat
,,filozfiainak'''
vallsosnak" ,agy
,,misztikusnak''
neveztk s a vilgot mint egszet egysgesknt s abszoltknt ltk t benne; msok
inkbb eszttikai varyt szeretetlmnyrl szmoltak be' amikor is egy klnleges
dolgot egy pillanatig gy rzke|tek, mintha az az egsz univerzumot magba foglalta
volna.
Nem tudjuk, hogyan ]|na hozz Maslow a mi problematiknkhoz; mindazonltal
az a benyomsunk, hogy ahhoz a magyarzathoz csatlakozik, amit a megkrdezett
szemlyek mondanak neki lmnyeikrl. Kijelentseik mindenesetre egyrtelmen
mutatjk, hogy teljesen normlis embereken is n lehet az rosz mmora. Ez az
elragadtatottsg titokzatos mdon vilgkzponttvarzso| brmely trgyat s az embert
megmer ti csodlkozsnak trrgyban. A szeretet vagy egy eszttikai lmny a lt
egy-egy rszletnek klcsnz isteni mltsgot; ezzel szemben a
,,misztika''
a vilgot
mint egszet isten ti. Az elragadtats megfosztja minden hatalmtl az tletet, az
akaratot s a morlis trvnyt. Minden elszak tottsg s minden nlklzs szerte-
foszlik. S ami mg ms vagy idegen maradt, az is megadja magt a mmor t
rzsnek.Ill ,zi vagy valsg? Az rosz ekarzsolja a vilgot s elmossa a v|aszt-
vonalat igazs,g s hamissg, valsg s nem valsg kztt. Ezlta| azonban az is
felolddik, amit a sz szoros rtelmben
,,vallsnak''
neveznk.
Az rosz fantazmagrikus hatalmhoz teht nem
jrul
,'csak
gy'' vallsos
jelleg.
Az ros. elbb a valsg elvnek t kell engednie az elszakads tapasztalatnak s
ezltal a vgynak jfent r kell eszmlnie teljesen rszorult s nyomorsgos
mivolti ra, csak ezutn ny lik meg szmra az t altezs msfle dimenzija fel' Az
apaszimblum magban foglalja ezt a szNlaszt ert; egyedl ez kpes arra, hogy a
vgyat kiragadja kpzeletbeli egyeslsbl a hamis vgtelennel s rvezesse a
,,Msikkal''
Val tallkozs tjrra.
A rajong misztika pszichoanal zise
A freudi pszichoanal zis seg t abban, hogy mlyebben behatoljunk rosznak s stt
eredetnek a titkaiba. Maga Maslow nyitja meg e|ttnk az utat. Pszichoanalitikus
rtelemben magyarzza' hogy a legnagyobb rm lmnye az embert oda vezeti vissza
r33
a
ByEy t
regressziban, ahol a realits- s az rmelv mg nem mond ellent
egymsnak. A msodlagos folyamatok, amelyek bizonyosan a vals vil'gra vonatkoz-
nak, ekzben felfiiggesztdnek' Maslow radsul a gondolja, hogy az n, az
sztnn, a felettes n, az niderl, a tudattalan s a tudatos, a realits- s az rmelv
pszichikus instancii teljes mrtkben felolddnak egymsban. Neknk azonban gy
tnik, hogy ez effle minden oldalra vonatkoz sszekts inkbb fogalmi kevereds,
mintsem misztikus eggyvls kvetkezmnye. Regresszi egyszeren akkor
kvetkezik be, ha az egyn rzelmi letben a realitselv hatrsorompjn ttrve
ismt a korltlan rmelv birodalmba tr vissza. Ez a
,,visszacsszs''
ktsgk vl
gygy t kvetkezmnyeket h vhat letre. A regressz v mozzanat, hasonlan az
erotikus tapasztalathoz, j letert adhat az embernek s a lt bsgt szimbolizlhatja
szmra. Az ilyen affekt v egyeslsi tapasztalat azonban nem
jelent
tbbet mint a
nrcisztikus nszeretet egy pillanatt la sz tudomnyos rtelmben vvel. De tartsuk
magunkat inkbb Freud nzeteihez, s errl a
,,misikus"
tapasztalatrl mondott
tlethez!
Freudla6 arrl szmol be, hogy egy
jelents
szemlyisg /Romain Rol|and/ Egy
iuzi
jvje
c m mvnek megjelense utn levelet rt neki, amelyben csodlkozs-
sal vetette szemre, hogy nem veszi figyelembe a valls forrst, azt a
jelensget,
mely teljes mrtkben eltr azoktl a kora gyermekkori s termszetes motivciktl,
melyeket Freud a knyvben elemez. R' Roland le rja az emberek ezrei szmra
ismert si rzst: az rkkvalsg tapasalatt, a hatrtalan, az censzer lmnyt.
Vlemnye szerint ebbl az rzsbl szrmazik minden vallsos szksglet. Freud azt
vlaszolta neki, gy rzi, megrti az ilyen rzst: ez azonban nem azoknak a bels
hatroknak az elmossra uta|-e, amelyek az nt s az sztnnt laz elsodleges
sztnforrstl elv|asztjk egymst|? Az n-genezis pszichoanal zise arra tan t
bennnket, folytatja Freud, hogy az n csak egy pszichikus trtns folyamn vlik
nhatalrn instanciv. Ehhez a kls valsg tapasztalatnak kezdeti rm-meghat-
tozottsgt a realitselv seg tsgvel kell kiigaz tania. Eredeti|eg az rm-n azthiszi,
minden aziv; ksbb azonban, amikor belp a valsgba, elklnl a klvilgtl. A
httrben azonban mgis sok embert elk sr a primer n-rzs s ppen a belle
fakad kpzetek hozzkltre a korlttalansgnaks az egsszel val egybeolvadsnak
azokat a kpeit, amelyeket az ceni rzs kifejezsvel prblunk visszaadni. A
fejlds minden llomsa megmarad a llekben
,,akrcsak
az rk vros eryms
feletti rtege|"; eztt jra s jra emlkezhet rjuk az ember. Freud azonban semmi-
kpp sem itt ltja a valls gykert' Ez az szmra sokkal inkbb egy szemlyes
atyaistenhez fllzd viszony, mely a gyermeki gymoltalansgbl s az apa utnt
vgydsbl szrmazik. Mindenesetre Freud elismeri, nehezre esik, hogy kzel
frkzzn egy ilyen ceni rzshez, melyben sohasem volt rsze. Azt azonban, hogy
ezt |ra s jra tgondolta, bizony tja az ltala rt utols fe|jegyzs, melyet halla utn
134
az rasztaln talltak:
,,Misztika,
az nen, az sztnnen k vtil es birodalom
homlyos nszlelse.''
la7
Bizonyos pszichoanalitikusok, gy pldul Westerman-Holstijn, mg ma is ilyen
misztikus hatalmat tulajdon tanak a vallsnak; szerintk a mvszethez vagy a
szerelemhez hasonlan ez is az egsszel val kzvetlen kapcsolat affekt v &zst
fejezi ki szimbolikusan' egy olyan tapasztalatot, amelybl szubsztancijt szerzi az
ember. Vlemnyk szerint ennek a vallsossgnak gygy t hatsa lehet, mivel az
ember idrl idre azt rzi,hogy valahol meg kell gykereznie, valakivel egyeslnie
kellra8.
Anyai rtkek
A nrcisikus stdiumhoz, ennek zavartalan, hatrokat nem ismer nkapcsolathoz
igen kzel '|l az anyval val
,,dulis''
egysg llapota. Figyelmnket most ennek
szeretnnk szentelni. A pszichoanalitikusok szmos tnetet
jegyeztek
fel a beteges
pszichikus hasadsokkal leszakadsokkal kapcsolatban, melyekbol az eredeti anya-
gyermek kapcsolat tovbbiakban is meghatroz hatsra lehet kvetkeztetni.
Feladatunk az,hogy ezeknek az archaikus ktelkeknek bizonyos vallsos formkban
a nyomaira leljnk. Hiszen, akrcsak a nrcisztikus llapot, ez is vglegesen meghat-
roz minden pszichikus strukturt s akt v hater marad bennk. Ezt azonban nem
szabad flrertennk: Az anyakp hatsa az emberi pszich rzelmi rtkeiben
nzettink szerint nem retlensgrl tanskodik, s nem is a fejlds tjban ll
cskevny. Ha viszont az embet kizrlagosan az anyai rtkek krnek szolgltatja
ki magt, akkor mg ha esetleg nem is patolgis, de a fejldst gtl affekt v-vallsos
helyzet alakul ki.
Magyarzzlk meg ezt pontosabban! Az affekt v eggyvlsban a mlyben gyke-
rez anya-gyermek kapcsolat felles korbbi pszichikus lmnyeket: a bi onsgot
nyjt teljessg boldogsgtapaszta|ata jraled, jfent tzi az ember az egyttes
rvers biztonsgt, a sajt ltezs kitrul azlhatraiig' Azrzelmi rtkek, melyek
_omg
a felnttek letben iso_ az anyakphez tapadnak, tele vannak
jelentssel,
melyek az egyn szmra valaha lo valsgok voltak, s melyeket lelke mlyn,
emlkezve rjuk, megriz. Az anyai rtkek belefondnak teht a ltbe az affekt v
alapvonalak egyikeknt. Ezrt az istenkpben is jra tallkozunk velk.
Ha az anyakp sszes vonatkozst a pszicholgia s a pszichoanal zis seg tsge
nlkl kellene kibontani, elg kapaszkodt tallnahozz az ember azokban az eleven
nyomokban, melyeket az irodalmi alkotsokban maradtak rnk. Ezek fradhatatlanul
neklik me9 az anya s a gyermek meghitt egysgt s teljes gazdagsgban festik le az
anya alakjt: a legnagyobb gonddal polja gyermekt, tpllja s babusgatja, vdi s
o|talmazza, seg tsgre ksz minden pillanatban, ugyanakkor tud csendben s trelme-
sen vrni, tele van titokzatossggal s rzelrnl mlysggel. Asszonyi vonsok is
'o'
S. Freud:
Gesamrnelte Werke, XVII. ktet, I52' o';1938. augusztus 22-i
jegyzet
'* Westerman-Holstijn: Hoofdstukken uit de psychoanalyse. Utrecht 1950, 155-167. o.
135
beleszvodnek az anya kpbe, aZ alya az elfogad termkenysg' a rejtett adomny
s meleg gyengdsg
,
az let eredete s hordozj a . Az anyai szimblumok ezeklek az
affekt v tulajdonsgoknak konkrt formt adnak. Az anyt fldknt
jelkpezik,
termszetknt s letkzpontknt, vizknt, tengerknt, haknt, tzhelyknt s
barlangknt...
A vallsos tapaszta|atrl szl fejezetben bemutattuk, hogy a vallsok a rszeseds
szellemisgben kultikus mdon egyeslnek a termszettel s az |et kozmikus
titokzatossg val. Anyai kpzetek arusztjk el r tusaikat s vallsos nekeiketlag.
Vajon ppen ezek a vallsok nem ragadjk-e meg az anyva| val kapcsolat archaikus
szimblumban az isteni mis riumot, a termszet megtermkeny t kzppontjt?
Az elvesz tett paradicsomrl szl szles krben elterjedt m tosz is annak a bks
harmninak az tlst nti formba, amelynek els pldakpre az anya letben
tallhatunk r.
Az anya ily mdon bizonyosan mlyen vallsos csengs szimblum.
,,Szimblumon''
olyan kpet rttink, amely affekt v
jelentseivel
olyan valsgot tesz
ismt
jelenvalv
lre-prezenttV, melynek tartalmi gazdagsgt semmifle rtelmi
szinten megnyilvnul magyar zat nem mer theti V'l'. Az anyaszimbolika ktsgk vl
tbbrtk' Rmletet kelt s gretet tartalmaz. lAz imnti felsorolsban kizrlag
pozitiv rtkeket eml tettiink./ Az anya az si teljessg szimbluma, az tfog
harmni, az ijj|eds s a vgyakat elcsit t boldogsg
jelkpe'so.
Valamelyest
szellemibb s kon az anyaimg azt az orszgot szimbolizlja, ami utn a vallsos
vgyakozs fjdalmasan svi roglsl. Ugyanakkor sajt erb<il ez a szimblum sem
kpes arra, hogy a vallsos vgyat tvezesse a valdi vallsos magatarts gyakorla-
tba. gy bizonyra nem vletlen
jellegzetessge
a kultrtrtnetnek, hogy a hagyo-
mnyban Istent mindig az Atya szimbolizlta.
J ung:
Az anyaszimblum llektana
C.G. J ung llektant, gy vljk,
jellemezhetjk
az anyaszimblum
pszicholgija-
knt. A munknk adta korltok azonban arra szor tanak bennnket, hogy a mveire
trtn hivatkozsokat s kritikai megjegyzseinket, amennyire csak lehetsges,
korltozzuk. Ezenfell ez a l|ektan zrt rcndszer, egyfajta titkos tuds; amennyiben
logikus koherencij t kivnnnk vizsglni, gy kritikus mdon tkztetni kellene
ltalban sszes alapfogalmt a pszicholgia s a szellemtudomnyok eredmnyeivel.
Mit sem seg t, ha olyan fogalmakra hivatkozunk mint archet pus, rszeseds, inflci,
n, teleologikus libid..., m g el nem vlasztottuk egymstl a valsgosat s az
elkpzeltet. Akrcsak a gnzis, a
jungi
pszicholgia is azt kveteli, hogy tadja magt
neki az ember s beavatsi terminolgijt tvegye. A
jungi
fogalmak logikus rtkvel
'nn
V. Eliade Die Religionen...' i.h.,27I. o. ff .
''o
V. J . Lacan: lnfamille. in Encyclopdie Francaise, VIII'ktet, La vie mentale, 8'40 - 6 - 8.
o.
't'
Eliade: Die Religionen.... i. h., van der Leeuw, i. h., 359.
q.
ff.
136
szemben megnyilvnul bizalmatlansgunk azonban visszatart bennnket attl, hogy
hasznljuk is ket. Mindezek ellenre azonban nem vitatjuk el ettl a pszicholgitl
a tnyleges gymlcszsget; hiszen vallsos-szimbolikus tanulmnyok szles
folyamt ind totta el; ismert az Eranos-kr mint ennek a mozgalomnak a szkhelye.
Ha btorkodunk rtelmezni a
jungi
letmvet, ennek a rendszernek s alapmot vu-
mnak kulcst ktsgk vl az anyasz mblumban kell keresnnk. Ha tisztn kvantita-
t v mdon tekintjk t azo|aak a tanulmnyoknak a
jelentsgt'
melyeket J ung az
anyaszimblumnak szentelt, azonnal sejti is az ember, milyen mrtkben kpezi
elmletnek gravitcis kzpontjt az anya'Bizonyra nem hinyzik belle teljesen az
apaszimblum sem, de ellenttben az'zal a dnt sllyal, melyet a freudi perspekt va
ad neki, itt nagyon csekly szerepet
jtszik.
Mindenekeltt gy ttinik' J ungnak nem
sikerlt \gazn megrtenie azt a dialektikus kapcsolatot, ami a kt szimblumot
kettvlaszda s egyes ti. Nem konfliktusllektant alkotott, mint Freud. Pszicholgija
statikus maradt. De trtnhetett Volna ez mskppen is? Az anya szimbluma vajon
lnyege szerint nem a hajdani, a trst s a konfliktusokat megelz paradicsom
kpzett kelti-e ppen ?
Freud s J ung szintzisbe hozsnak gondolata szmos
pszicholgust foglalkoztat,
mindenekeltt
junginusokat.
De ez csak egy tfog llektan dlibbjt vet ti a
horizontra' Az, hogy ez senkinek sem sikerlt, nem ktsges' Csak a
jungi
fogalmak
meglehetsen radiklis jrartelmezse utn lenne mindez lehetsges, olyasfajta
rtelemben vve, ahogyan pldul Szondi vgzett bizonyos rtkes k srleteket ebben
azirrnyban.
Az anyai elemet J ung salapknt s minden lelki let termkeny forrsaknt rtel-
mezi's2. Mivel azanya-gyermek kapcsolatban olyan els adottsgot lt, amely alapve-
tobb, mint az aphoz fzd viszony, az anyt teszi minden neurzis kzppont-
jv|53.
A libid az anya|be k vnkozik vissza, hogy ott j letre keljen'sa. Mr g az
incesztusvgy Freud elmletnek konfliktushordoz s dinamikus mozzanata, addig
J ung szemben az anya megtermkeny tsnek a vgya azt c|ozza, hogy az ember
jra nemzze sajt nazonos nmagt. Az anyaszimblumnak gy hrom
jellegzetes-
sge van: termkeny s tpll melege; a tudatot megeleven t kedlye; s sszimb-
lumknt titokzatos' stt lnyege. Ily mdon teht az anya konkrt alakok sokasgval
egytt az |talnos emberi, kollekt v tudattalanba tartozik s vgl is
',archet pus''.
J ung tovbb gy gondolja, hogy az anyaszimblum
jelents
mrtkben rszese az
istenfogalomnak'''' Az anya legalbb annyira
jelkpezi
Istent, mint az apa, mivel a
valls mlyen az jjsznlets vgybl l, amely arra irnyul, hogy ismt rtalljon az
ember a legtisztbb tkletessgre. S ppen az anya az, aki ezzel az jjszletssel
megajndkozza'
'''
C, G. J ung Die Beziehungen
zwischen
dem lch und dem UnbewuJ 3ten.Zir ch t939, t23' o.
'" C, G. J ung: Von den Wurzeln des Bewu!3tseins.Zrich 1954, 101. o.
'to
C, G, Iung Symbole derWandLung.Zurich 1952,357. o.
"t
R. Hostie: C. G. J ung und die Religion. Freiburg t957,2'14. o.
137
Ezt a J ungrl szl szkszav magyar natot azoknak az olvasknak szntuk, akik
mr ismerik letmvt, hogy azutn altmasnhassuk vele sajt rtelmezsnket. gy
gondoljuk, hogy az a
jelentsg,
amelyet J ung az ellenttek /j s rossz, apa s anya
stb./ egyes tsn keres til az jjszijletsnek, a bels teljessgre val trekvsnek, a
konfliktusok legyzsnek tulajdon t, nos mindez egy csorb tatlan tkletessg
l\ntgritl misztikjb| sztmazik, amelyben viszontlthatjuk az anyaszimblum
pszicholgiai kihatsait. Ezenfell az anya az jjbreds kzvet tje is' Eszerint
viszont olyan pszicholgival van dolgunk' mely egy sajtsgos' a klnbz
szellemtudomnyoktl klcsnztt nyelv seg tsgve| minden vallst az egyesls s
az eredeti srtetlensg ir.ntivgy szimbolikus beteljes tsnek k srletknt rtelmez.
Ha rtelmezsnket megbizhatnak tekinthetjk, egyrtelmtien napvilgra hozza
azt,hogy ajungi pszicholgia nem hagy helyet egy szemlyes Istennek. Azegyn az
individuci tjn sajt magban tallja meg valsgnak kzppontjt. S ezzel a
teljes ltezs birtokba
jut.
Mit
jelent
a beteljesedsnek s az nmagval val
megelgedsnek ezen a szintjn az,,egszen Mshoz'' fuzd l viszony? Akrcsak
Maslow felfokozott lettlssel kapcsolatos tapasztalataiban, itt is felo|ddik az id
s a trtnelem; a msiktl val tvolsg almerl a belso tkleteseds affekt v
mdon rtlt, akpze|et ltal elnk Vet tett llapotba'
A misztikus vgy, mely az egsszel trtn kzvetlen s meglt egyeslst k vnja,
a libid rze|mi erejvel beleszletett az emberbe' A nrcizmus s az anyva| val'
,,dulis''
egysg stdiumai megers tik az rosz alaptendenciit; thatjk a hatalmas
kpek s mly emlkek sitrhzt, melyet az ember sidktl fogva magban riz. A
vallsok nagyon gyakran az tosz rzelmekben s kpekben gazdag hatalmbl
tpl|koztak: elg a misztriumvallsokra, az |et s a kozmosz szimbolikus kultusza-
ira, a misztikus egyes t v zikra gondolni. A mis ika s a mis riumok trtnetben
J ung vallspszicholgija mrFoldk: alapjban vve k srlet a ra, hogy a
,,misikus''
mozgalmat tisztn pszicholgiai technikval tklyre vigyk' Ez alapot ad neknk
arra, hogy a
jungi
pszicholgit, minden |tszat ellenre la sz szoros rtelmberr/
ppoly kevss vallsosnak tartsuk, akrcsak Freud ateizmust; hiszen elzrkzik a
,,msik''
va|sgta val brmilyen nyits ell. Mindazonlta| rdeme J ungnak, hogy
az anyaszimbolikt s a misztikus toszt a mlyllektan munkaterletre beemelte, a
freudi pszicholgiban ugyanis ezeket a terleteket ktsgtelenl elhanyagoltk'
Boldogsglmnyek, mint a valls valls-eltti felttelei
Az isten irnti vgy az roszb| szrmazlk, mg akkor is, ha mlyrehatan ta|akltja
a Vajon akadnak-e olyan h vk, akik mg soha nem vftk el Istent|, hogy
vgyaikat csillap tsa? S lehet-e az Istenben val kiteljesedst mskpp brzo|ni, mint
a paradicsom szimblumval? Ebben a bemutatsban a vgs cl a sajt eredetbe
torkollik. Ekzben azonban meg kell trnie az rze|mi let totalitsnak, egybknt
ugyanis nem tezn az ember szksgt annak, hogy elhagyja immanencijt, hogy
fornri tlan vgyakozsbl a lthatatlanban val hithez trjen s ezze|kjtrja a kaput az
,,egszen
Ms'' lte eltt. De ha nem volnnak anyai rtkek, az emberi vryyakozs
vgl is kialudna. Csak a biztonsg, a boldogsg s az eredeti egszlegessg-teljessg
138
adhat remnyt az embernek. A
jv
pedig csak egy olyan archaikus tapasztalat httere
eltt lehet rtelmes, amely azt cs rjban mr elrajzo|ja. Akit nem nygz le a
misikus-ezoterikus ktprnat, az ksbb gyakran a racionlis hritshoz vagy a
nihilista megmerevedshez vonzdik.
Freud mereven e|zrkzott a vallsokkal szemben; azt gondoljuk, ez rszben azza|
fi'igg ssze, hogy a libidt meg akarta tiszt tani hordoz kpeitol s archaikus
remnysgeit meg akarta zabo|zni. Rosszallan minden egyesls utni vgyban
visszalpst ltott, visszatrst ahhoz a zava t llapothoz, aho| az emberi pszich mg
egy differencilatlan libidban mertil el' gy a misztikusok nagyszabs vezrgondola-
taiban
-oa
paradicsomban, a zavartalan teljessgben, a tkletessgbeno_ nem tudta
felfedemi az emberi rosz szimbolikus erejt s flreismerte az ember gykeret eres
rzelmi dimenziinak tulaj donkppeni szimbolikj t.
Valls
-oa
,,Msik''
valsgnak horizontjno- csak a kt emberi alapadottsg, a
kezdetek harmonikus s boldog bsge s az apa szimblumban kifejezd realits-
elv dialektikus mozgsnak ksznhetoen ltezik. Klcsnhatsban ez a kt
mozzanat adja azt a foko7atossgot, amely |trehozza a
',Mssal,
a Msikkal'' val
kzssg j formjt, egy olyan egyeslst, amelyben az ember a
,,mSikat''
idegens-
gben ny ltan elismeri'
De nemcsak Freud ateista elmlete mutatja szmunkra, hogy mennyire szksges
az elsodleges szimbolikus tapasztalat. A klinikai pszicholgia is azt bizony tja, hogy a
vallsos bell tottsg elker ilhetetlen alapjai bizonyos boldogsg_tapasztalatban s a
tkletes megjuls lmnyben rejlenek. A h res pszichiter, Rmke egy rvid,
ugyanakkor remek tanulrnnyban les szemmel e|emzi azokat a
',karakterek
s rzsek
meghatfuozta'' tvutakat, melyek flrevihetik a vallsos magatarts kibontakozstls6'
Nzeteit teljes mrtkben visszaadni nem ll mdunkban ezen a helyen, de a vallsos
fejlds alapvet affekt v feltteleinek felmutatsra irnyul trekvsnk sorn
ennek az irsnak a vezetsre b zzuk magunkat. Ebbl ki fog majd derlni, hogy ezek
az alapadottsgok avgy dinamikjval egyeznek meg.
Az ember csak akkor vlhat vallsoss, ha legalbb egyszer tlhette aZ egyetemes
ltezssel va| zavartalan sszhangjt. Rmke gy vli,hogy ez az rzs a puberts_
korban vlik tudatoss; ez pedig vatossgra inti t minden pubertskort megelz
szemlyes vallsos |etkpzetvel kapcsolatban' Mi gy gondoljuk' hogy az ember az
ilyen rzst mr letnek els veitl kezdve ismeri: tli egy nem explicit, szlelsen
alapul hitben /foi perceptivel. Az rm s a bizalom bizonyos tudst nyjt neki a
vilgegyetem legbens snetlensgt illeten. Ebben az rtelemben beszlhettink a
gyermek termszetes vallsossgrl. A genetikus pszicholgia azonban folyamatosan
szembes t bennnket a kvetkez paradoxonnal:. Az rzsek mlysgesen megind tjk
a gyermeket
affekt v rtegeiben, aminek o ugyanakkor csak kevss van tudatban.
Csak a pubertskor
affekt v zavaraihozztk teljesen tudomsira ezeket az rzseket; s
azutn felbrednek vallsos irnyultsgai is, amint a fiatalkon rzi,hogy rszese egy
''u
H. c. Rmke: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof. Amszterdam 1943; angol
ford.: The Psychology of Unbelief. London, 1957.
r39
rtelmet ad ttfog tvlatnak. Ha egy egyn szmra semmilyen korai boldogsgl-
mny nem adatott meg, elvgva rzi magtt a vallsos vgyakozs fonstl' Hinyzik
belle a fantzinak s a kedlynek az az ereje, amely a vilg szimbolikus szlelst
tenn lehetv sztmra, ha annakidejn nem fejlodhetett ki benne az rosz. De a
vallsos vilglmnynek ppen az a sajtossga, hogy az ember az letben, egy tjban,
a csillagos gben vagy legalbb a ltezsben megsejtheti a
,,Msik''
megielenst, egy
olyan
jelenltet,
amely mindezeken tlmutat, mindezeket transzcendentlja s
jvendjnek
kszbn ott vr az embene. A szimblum_rzkels az ember s a
vilgegyetem alapvet s dinamikus sszekttetst felttelezi, egy olyan ktelket,
amelyet csak az rosz, az rmelv s az egyesls hoz ltre. Ha az letrm mr korn
megsrl, vglegesen megroppanhat a vgtelensg tvlatra val irnyultsg.
Sartre mvei negat v mdon szemlltetik ennek az els affekt v kibontakozsnak,
mint a valls alapfelttelnek a szksgessgt'
,,Rmletben
ltem..' Ha az ok utn
kutatok, ez a gondolat tr fel bennem: nekem, az e|knyeztetett gyereknek, a
gondvisels ajndknak mly haszontalansgom annl is inkbb nyilvnval volt,
mivel a csaldi ritul folyton vaskemny szksgessgknt lebegett a szemem eltt.
Feleslegesnek reztem nragamat, anl volt teht sz, hogy eltt nk' Egyhang testisg
voltam, szntelenl csak az elmls llapotban... Ha Isten kihzott volna a kutyaszo-
r tbl, szignt mestermv vltam volna; abban a bizonyossgban, hogy
jtszhatom
az n szlamomat a vilgkoncerten, trelmesen vrtam volna, hogy felfedje elttem
szndkait s amit nekem tennem szksges. Sejtettem a vallst, remnykedtem benne,
hiszen menekvs volt..' A ksbbiekben azonban abban a trsadalmi rintkezsre
alkalmas Istenben, akit elm ti rtak, nem azt ismertem fel, akire vrtam' Nekem
vilgteremtre volt szksgem, ehelyeff a legfbb fnkt adtk nekem; a kett
egysget alkotott, de ezt nem tudtam; kedvetlenl szolgltam a farizeus blvnynak s
a hivatalos tan elvette kedvemet attl, hogy sajt hitemet keressem.''l57 Ebben a
nagyszer i szvegben rezni minden valls eltti boldogsglmny hinyt; ugyancsak
hinyzik minden fellrl val vlasz gymlcsz keresse, mely a gyermeknek
szerepet
juttathatott
volna a nagy vilghangversenyen. A llektani tapasztalat
meggyz bennnket arrl, hogy hinyos mege|z boldogsglmny esetn a vallsos
zenet nem tall kell tptalajt: a legcseklyebb termszetes s eleven remnysg sem
fogadja. A gyermek szmra csak egzisencijnak s kedlynek nvekv rettsg-
ben mutatkozik meg a szent.
Klnbz ms tendenciak is fellphetnek a pubertskori talajvess pillanatban,
melyek kpesek magakadlyozni a harmonikus beilleszkeds rzsnek felvirgzst s
ezze\ elzrhatjk az egyn ell a vallsos perspekt vt. Ilyenek az egyo|dalan
rtelemkzpontu gondolkods s azakatatttl|zott hangslyozsa. Msfell a vallsos
rrvekedst s az embertrsakhoz fllzd igazi viszonyt meghatroz mdon akad-
lyozhatja azis,ha a tulajdonkppeni pubertskori
jelensgek
fel sem lpnek.
A valls-elttes rzs fokozatosan differencildik s strukturldik. Ennek kiala-
kulsval kapcsolatban Rmke egy msodik mozzanatot is megklnbztet, azt a
'''
J '-P. Sartre: Die Wrter' Hamburg 1965,74. o.
r40
pillanatt, amikor az ember a |tezst egszben, rnint minden dolog salapjt tli,
,'A
megrzi' Es ezze| az rtelem mr bizonyos artikullt koherencival
jrja
t az tfog
valsgot. A harmadik mozzanat sorn a totalitst, a teljessget sajt ltalapja
megalapozsaknt szleli az ember. Ezzel kettszakad az egszbe val egysges
belesimuls s azn mr kpess vlik a sajt ltokhoz val viszonyulsra' Ugyan-
akkor a vallsos ktely is felti a fejt. De lpjnk tl a genetikus vallsllektannak
ezeken a krdsein, ugyanis sztfesz tik fejezetnk kereteit'
A hangslyosan anyai valls egy patolgis esete
Korbban mr kiemeltk, hogy a vallsos vgy azok kztt a motivcik s
tapasztalatok kztt, amelyeket megvizsglhattunk, nem vagy csak ritkn lp fel.
Egyedl a serdlkori
jelensgek
kztt bukkanunk nyomra. Ezzel szenben klinikai
tapasztalatok s az Isten utni vgyakozsra vonatkoz trtneti utalsok meggyoznek
bennnket arrl, hogy a valls az roszbl, az rmelvbl s az egyeslsbl
sztmazik' A httrben munklkodva a|ak'ltja ki azt az alapfesz'ltsget s szimblu-
mokban gazdag erteret, mely sszekti az embert a teljessggel s megnyitja t a
vgtelen gretei elott. Ha e Te a hangulati- s leterre a szemlyes lettrtnet
sorscsapsokat mr, az embert olyan kpzetek ker tik hatalmukba, hogy flsleges /de
trop/ s idegen ebben a vilgban s mint abszurd
jelensg
ki van szolgltatva egy
rtelmetlen vgzetnek' Ezzel szemben az anyaszimblum, mint a boldog sszhang
jelkpe
kpes a tkletes egysg archaikus lmnyt az en7kezetbe idzni s a
jvbeli
paradicsom remnysgt megeleven teni. S gy ez gy illeszkedik bele az
istenkpbe, hogy nem csorb tja az apaszimblum
jelentsgt.
Freudnak s levelez-
trsnak igazais volt, meg nem is az ceni rzssel kapcsolatos gondolatvltsban. A
nagyrszt tudattalan ceni lmny
_oa
vgtelensg rzsnek egyik archaikus
szimblumao- a valls eredeteknt is megnyilvnul, mivel a boldogsg s a szeretet
valsgt nyitja meg az ember eltt a kedlyllapot szintjrr, ugyanakkor a vallsba
csak egy sor olyan mly talakuls utn torkollik bele, melyeket az apaszimblum visz
vghez benne.
A vallsos vgyat olyan sajtos
jelensgeken
keresztl tehetjk mg szemllete-
sebb, melyeket ez bizonyos patolgis esetekben h v el. Pldaknt egy olyan esettel
foglalkoz klinikai tanulmny vzlatt eml dk, melyben a beteget H. Schjelderupls8
kezelte pszichoanalitikus mdszerre|. Egy nem h v, de vallsos nevelsben rszeslt
fiatal nt ana|izIt, akinek a pszicholgiai betegsgkpben a legfeltnbbek az
ngyilkossgi k srletek, a glosszollis
jelensgek
s a,,misztikus'' tapasztalatok
voltak. A nt tmenetileg
,,a
nem-lt erszakos, erteljes rzse fogta el, mely a
tkletes boldogsg rzsvel prosult''' maga ezt a kvetkezkppen rta le:
,,Boldogsg;
semmi flelem; abszolt harmnia. Nem gondolkodom
_
nem vagyok
egyedli-n... Nincs semmi kvetels, semmi k vnsg; csak valamely msikkal val
egy-lt kifejezett rzse' Ebben az l|apotban minden ms vagyok; n vagyok a fny;
'"
H' s K. Schjelderup: ber drei Haupttypen der religisen Ertebnisformen und ihre
psyc hologische Grundlage. Berlin 1932, 4-25. o.
I4I
a h
-
az vagyok' amit hallok." Az anamnzis egy ltala r|tnek tartott, indulatos
apval val heves konfliktusra vilg tott r. A rrt ebbl kifolylag mg mindig k srte
az az rzs, hogy bns, utlatos s csnya; ezze] az rzssel szemben teljesen
tehetetlenl a flelemnek szolgltatta ki magt. S mindezek kvetkezmnyekppen
mg ersebben ktdtt anyjhoz. pp"n a nisg vllalstl val tartzkodsa s
letflelme knyszer tette ar a, hogy a meneklsnek ezt az
(ltjt
keresse' A kezels
alatt intenz v anyai indulattttel alakult ki; a pciens tlte magban azt a heves
k vnsgot' hogy bemenj en az analitikus
,'bels
terbe'', hogy ott biztonsgban, teljes
rtk kapcsolatban s felelssgtl mentesen lhessen. Bizonyos halifantzik jra s
jra napfnyre hoztk ngyilkossgi k srleteinek rtelmt, mivel a hall az anya
vdelmez nyugalmhoz val visszatrst, a melln val elrejtettsget
jelentette
szmra, a flddel val egyeslst, hogy maga is fldd vlhasson, igen, azt az rzst,
hogy
,,mindenekben
minden'' legyen. Azt is hitte, hogy a hallban a nirvna rkk
tart
,,misztikus''
lmnyhez
juthat.
Az alapproblma
-oa
te-vel val abszolt
kotnmunikci lehetetlensgeo_ ez|tal radiklisan olddott' Idoszakosan az anya-
fldhz val visszatrst a keresztny szimbolikval fejezte ki, ahol is a Krisztus-kp
sajtosan mosdott ssze az anyva|. A beteg ebben a misztikus regressziban
rendszeresen azt az ellenllhatatlan ksztetst lte t, hogy rthetetlen hangokat adjon
ki magbl, m a legcseklyebb hatalma sem volt a nyelveken szls fltt. A sajt
magval val csodlatos egysg boldog llapotban gy tnt neki, ismt egszen kicsi
gyermek. Terjeszkedni akart, hogy az egsz univerzumban csak legyen'
Az ilyen patolgis tapasztalatokban mg a pszichoanal zisben nem
jrtas
olvas is
knnyen felfedezheti a nrcizmus s az anya-gyermek kapcsolat regressz v hatsait'
Az a md, ahogyan a misztikus rosz beteges
jelensgekben
megmutatkozik, ittkzze|
foghat: a tkletes egyesls s a harmonikus bsg rzsben
jelentkezik,
valamint
a vgessg s az nmagrt viselt felelssg teljes feloldsra irnyul vgyban. A
,,misztikus''
tapasztalatok azutn oly mrtkben elrasztjk a pszicht, hogy akr
hallos kimenetelek is lehetnek. Ez az eset vilgosan szemnk el trja, milyen
puszt t elemi ervel lheti ki magt az egyesls s harmnia utni vgy, ha ezt nem
rtkeli t az ember a realits s annak repedsei
jzan
elfogadsval
_
vgs Soron az
apai trvny tekintetbevtelvel.
ll. Az apaszimblum
A llektan a vallstrtnet iskoljban
A vallsos tapasztalattal kapcsolatos vizsgldsunk ellentmondsos eredmnyhez
vezetett: ppen a primit veknek, akik
_omiknt
a gyjtgetknek"_ a legegyszen bb a
kulturja s a legfejletlenebb a gazdasga, nagyon egyszert s kzvetlen fogalmuk
alakult ki Istenrl, az Atyrl. gy pldul a kzp-afrikai pigmeusok a teremtt
szemlyes lnyknt tisztelik, akinek se felesge, se testvrei nincsenek, van ellenben
142
kt fia s egy lenya: k voltak az els emberek. A lenynak nem volt szabad ap1t, a
teremtt megpillantania.
A ltezs meg nem rdemelt ajndkknt val meglse s a csaldi szimbolika
Isten atyasgnak kpzett eleven ti fel' Amint lttuk is, ezt a kzvetlen sztns
megrzst, amely korai kulturlis szinteken virgzik s mikor az ember nagy bajban
van, rendszeresen megjul, sajtsgos feszltsg kti ssze bizonyos reflex v
trekvsekkel s a kozmikus, leters szakralits kibontakozsval. A vallstrtnet gy
azt ml atja, hogy az archaikus vallsos szndk lehetsgek hossz sort hordozza
magban, s a klnbz kultra- t pusok, klrrbzo okokbl, eztvagy azt a szempon-
tot rszes tik elnyben' A monoteizmus ily mdon trtnelmi szempontbI nzve az
eredeti teista elkpzelshez val megjult visszanylsknt
jelenik
meg elttnk,
melyre az emberi lehetsgek
_oa
vilg technikai ton trtn legyzse, az let
titkban val rszeseds, a termszetfilozfiai spekulcik stb.'- fejldse sorn a
sttsg leple borult.
Nem tartozik a pszicholgus feladatai kz a klnbzo vallsos formk meg t-
lse. Abban az esetben viszont, ha a vallsos ember meghattozsra trekszik, nem
llhat meg a vallsos
jelensgek
pus a le rsnl; feladata szksgszeren arra vezeti
r, hogy ezeket trtnelmi fejldsk figyelembevtelvel s azoknak a kulturknak az
sszefggsben vizsg|ja, melyekben ltrejttek, hiszen klcsnhatsokat s
trvnyszen sgeket akar felmutatni k tik. A vallstrtnet mindenesetre arra
ktelez bennnket, hogy a rgi, tl egyszer magyarzati mintkat, melyek a kultr- s
vallstrtnetet a folyamatos /mindig az alacsonyabb fokrl a magasabbra |pl
fejlds perspekt vj ba knyszer tettk, elvessk. ppen ellenkezleg ugyanis gy
tnik, mintha az eredeti vallsos intu ci klnbz elemek egsz ktegt foglalta
volna magba, olyan vonatkozsokat, melyek a sokfle vallsos forma kialakulsa
sorn azutn sztforgcsoldtak. Ma naturalisztikus, mgikus, transzcendens,
politeista valamint misriumva|lsknt'.'ismerjk ket. Ekzben a vallsllektan
rnindenekeltt az Atyaisten-fogalom periodikus felbukkansra s ennek tartalmi
vltozsaira irny tja figyelmt. A vallstrtnet ugyanis az isteni atyasg hirom
-
mr nagy mrtkben differencilt_ elkpzelst mutatja: az elst, a gyjtgetk
fogalmt, mely a korai elfogulatlan intu cival
jtt
|tre; a msodikat, mely magasabb
fejlettsg vilgokban szletik jj a nagy katasrfk idejn; s a harmadikat, melyet
az tett vallsos gondolatrendszerek lmint pldul a neoplatonizmus/ fejlesztettek ki.
A zsid-keresztny hagyominyban ezenfell egy tovbbi, egszen klns Atyaisten-
fogalommal tallkozunk
'
Az, hogy ez az e|kpze|s a vallstrtnet sorn oly sok
klnbz formt lttt magra, megcfolhatatlanul bizony tja: ez esetben olyan
szimblummal van dolgunk, amely sokkal tbbet
jelent,
mint az olyan
jelkp,
mely
velnk szletett. Hogyan is lehetne rnskpp, ha minden, ami a csald kreit illeti, a
mi r elre adott struktrk sszhatsbl az individuum szemlyes teljes tmnye tjn
jn
el?
Az apaszimblum pszicholgiai rtelmezsre a kvetkez megllap tssal vllal-
kozunk: Ha teht az apa Isten archaikus elkpe lmodle/, ez az e|kp valdi
jelentst
csak abban a pillanatban nyeri el, amikor mr nem els, intuit v evidencia.
r43
Az apakp olyan szimblum, mely
,,elgondolkodtat''
/Ricoeur/. Ahhoz, hogy
tulajdonkppeni szimbolikus erejt tlthatv tegye, az embernek kritikus mdon t
kellett gondolnia s meg kellett krdjeleznie az apa helyzett, s teret kellett adnia
ms vallsos lehetosgeknek is. Lzadsa sorn ki kellett prblnia szabadsgt s
ezzel egyidejleg a
,,bnbeesst''
jra kikszblnie. Csak ettl kezdve tudta Isten
jelt
a felntt magabiztossryval tlsgosan is emberi projekciitl megtis tani s
telj es nagys gban felll tani.
A zsid-keresztny hagyomny azthiszi, a kinyilatkoztats betrt a trtnelembe s
ezItal a krds s az elismers valamifle prbeszde kezddtt el, mely egyedl
kpes Isten atyasgt valdijelentsben megfejteni. A pszicholgusnak valban nem
kell llst foglalnia ennek a hitnek az igazsgt illetve hamissgt illeten. Ugyanak-
kor azokat a vallsi kvetkezmnyeket, melyek belle indultak el, semmikppen sem
szabad albecslnie. Legitim feladata azoknak a sajtosan pszicholgiai struktrknak
a kidolgozsa, melyek elfelttelei s megvalsulsai ezeknek a hitbeli meggyzd-
seknek.
Az apaszimblum pszicholgiai tanulmnyozsnak hrom s kja
Az apaszimblum vizsg|att, amennyiben pontos s sokrt eredmnyt k vnunk
kapni, hrom s kon kell elvgeznnk. Elszr is foglalkozunk ennek a szimblumnak
a llektani m|yszerkezetvel. Utna megvizsgljuk, hogyan
jelenik
meg a teolgiai
hagyomnyban
_
ezek
jelentsgt
a pszicholgus nem becslheti albb a htkzna-
pokban megfigyelhet sokfle vallsos bell tottsgnl. S vgezetl ill a is
kutatni, hogyan lik t ezt a szimblumot a h vk maguk'
Freud Totem s tabu /1913/, Rossz kzrzet a kultrban /1930/ s Mzes s az
egyistenhit ll938l c m munkiban
-"a
vallsnak szentelt fl mveibeno_ megk sr|i
sorrendben rekonstrulni azokat a dnt mozzanatokat' amelyek az apa vallshoz
vezettek. Itt mr nem azok a npies s csekly rtk vallsos formk rdeklik,
melyeket klinikai tapasztalata seg tsgvel ismert meg s fedett fel az Egy illzi
jvje
c m knyvben. Ezt tal a totemizmus s a zsid_keres ny hagyomtny nagyszer
vallsait akarja tulajdonkppeni pszichoanalitikus vizsglat al vonni. Valdisgukat
trtnelmi tanulmnyokban elemzi s csak ezzel ismeri fe| az apaszimblum egsz
mlysgt s teremt erejt.
Tbb pszicholgus tett k srletet a a, hogy prbt tegyen Freud apaszimblum-
elmletvel kapcsolatban, s ehhez szmos h vt krde ek meg empirikus analitikus
mdszerek ignybevtelvel. Ezek a k srletek azonban meghisultak a ktszeresen
tves megkze|its miatt' Elszr is nincs olyan konkrtvizsglat, amellyel' csak sajt
eszkzei ignybevtelvel, ki lehetne prblni br rmilyen pszicholgiai elmletet:
semmilyen ms mdszerrel sem lehet ugyanazt a pszicholgiai rteget elrni. Tovbb
pedig Freud munkja sorn trtnelmi dokumentumokra tmaszkodott. De semmi sem
igazo|ja elre azt a feltevst, hogy az isteni atyasgban h v keresnyek maguk
tnylegesen t is lik ezt az atyasgot sajt vallsos bell tottsgukban. Tnyleg
vilgosan meg kell klnbztetnnk a vallsos hagyomnyok kzvet tette istenkpet
144
attl, arnit a h vk utlag megvals tanak' Ha nmely munka
_
kifogsolhatan
-
e
kettt sszemossa' az a pszichologisztikus gondolkods bizonyos uthatsai miatt
van: eszerint az ember abbl a feltevsbl indult ki, hogy minden szellemi s affekt v
tartalomnak egsz termszetes mdon a halandk nagy tbbsgnek trekvseibl s
szksgleteibl kell szrmaznia. Ha viszont a h vk istenkpt vizsgljuk, nagyobb
vatossgra van szksgnk: az ana| zis eredmnyei kzvetlenl a felhasznlt
mdszer konkrt lehetsgeinek felelnek meg; aZ adott mdszertl fiiggen
_olegyen
az akr k srleti, akr klinikai
jelleg'_,
az istenkpnek ms, eltr, de kiegsz t
vonatkozsai kerlnek eltrbe'
Mivel el szeretnnk kerlni a f|remagyarzsokat, hrom k srleti t pust kln-
bztetnk meg: elszr a h vk k srleti tanulmnyaival dolgozunk az istenkpet
illeten, msodszor a klinikai tapasalatok seg tsgvel tesszk prbra a freudi tzist
s vgezetl J zus Krisztus tapasztalatt s magatartst vizsgljuk. Mert a vallstr-
tnetben Isten atyasgnak legerosebb meggyzds s legprofetikusabb kezese
J zus Krisztus; az atyasg isteni vonsairnt megnyilvnul rzke egszmagatart-
sban nyilvnval. A pszioholgusnak az |ete
_omint
egyszeri vallsos
jelensgo_
irnt kell rdekldnie.
Szlszimblumok s istenkp
Az istenkp a tapasztalatbl szrmazik s ezrt szksgszeren az a kt alak kzvet ti,
akiktl minden egzisztencia szrmazik, aZ apa s az anya. Ezrt aztn termszetes is,
hogy az istenkp az szimbolikjuk erterbl tpllkozik. Fe|adatunk az, hogy a
szlkpeknek ezt a rszesedst az istenideban pontosabban krlhatroljuk.
A problmnak kt vonatkozsa van. Elszr is feltehetjk magunknak a krdst,
milyen mrtkben rszese a kt kp az istenkp kialakulsnak s hogyan viszonyulnak
egymshoz mint meghatroz vallsos erk. A msodik krds magnak ennek a
meghatroz ernek atermszett k vnja tiszt{.;'ni: Vajon itt pusn meghosszabb -
tsrl, tttelrl, idea|izlsrl vagy projekcirl van-e sz? Gyakran hasznlja ugyan
az ember ezeket a technikai fogalmakat anlkl, hogy egy bizonyos pszicholgiai
folyamatra gondolna, a fogalmi tisztasgnak ez a hinya mgis kedvez mindenfle
flrertsnek. Milyen knnyen vezet le az ember le rt folyamatokbl szigor rtklt-
leteket. Abbl a tzisbl, mely Istent a szlkp kivet tsnektartja, gyakran vonja le
az ember azt a kvetkeztetst, hogy Isten csak projekci' puszta Llllzi.
A szimblum
Anlkl, hogy llspontunkat teljes mrtkben meg tudnnk indokolni, a szimblum-
nak kt dimenzijt klnbtietjk meg. A szimblum mindenekeltt a tapasztalatbl
szrmazik s az emlkezetbe s a kedlybe vsodtt, szellemi s affekt v smt
jelent.
Ezzel a snaval azonban az egyn olyan valsgra hivatkozik, amely tisztn emberi
tapaszta|atn tl van. Magyarzzuk meg konkrtabban: Az apval val mindennapos
kapcsolatbl a gyermek tudatban egy bizonyos elkpzels
jn
ltre, mely a gyermek
s az apa sszes affekt v kapcsolatt magba sz vja; egy kpzeletbeli s fogalmi
r45
,,alak"
kpzodik ez|tal' Nevezzk ezt a fogalmi alakot
,,emlkkpnek"'
Az apa-
elkpzels azonban semmikpp sem merl ki ebben az emlkkpben' Hiszen
ezenk vl rtapad' mg minden olyan
jelents
is, mely az egyn kulturlis krnyezet-
b| szrmazik' A szemlyes tapasztalatokhoz hasonlan a nyelv, a szoksrendszer, a
jog jelentsk
egsz skljval gazdag tjk az
,,apa"
sz-jelet. Ezenfell nemcsak
pusztn passz van vizulis kpeket s rzelmi benyomsokat fogad magba az egyn.
Maga a csaldi he|yzet is klnleges mltsgga| ruhzza fel' az apt, ami
jelkpp
teszi, szmos
jelents
gyjtpontjv; objekt v rendszer gyazza be a gyermeket,
akkor is, ha az,legalbbis kifejezett tudatossggal alig veszi ezt szre. Magatartsa a
maga rszrl nemcsak recept v_befogad; krseivel s k vnsgaival odamegy
apjhoz s annak vlaszaira nllan reagl. Valdi apjnak magatar st
jtkaiban
krds-felelet formjban ttelmezi. A konfliktusok s csaldsok mlyrehatan
befolysolj k apakpt.
Nem ll mdunkban egyenknt megvizsglni minden sszetevt, ami alkoteleme
az apakpnek' AZt hisszk, tovbbra is megklnbztethetnk kt s kot: egyrszrl az
ernlkkpet, mely a valdi ap gy brzolja, ahogyan az egyn megli t; msrszrl
pedig a szimblum-kpet, mely az apt abban az rtelemben ragadja meg, amilyennek
_"az
egyn elkpzelseinek s k vnsgainak megfeleloeno- lennie kell. A megkln-
bztets teht megfelel a
,,de
facto'' s
,,de
iure'' szembell tsnak A
,,leglis''
kpet
/l'image de droit/ nevezzik szimblumnak, mivel ezt a fogalmat sok mssal szemben
elnyben rszes tjk. Idonknt beszlnek,,idelis apr|", ezakifejezs azonban nem
teljesen megfelel, mivel az,,idelis'' sznak rzelmi ideal'izlsra, avgyak vezrelte
felnagy tsra utal mellkzngje van. A
''leglis
apakp" lpere de droitl ezzel
szemben magba foglal egy realits-aspektust is, melyet az egynek tbb-kevsb
valtlan s csalrd idea|iz|rsuktl nagyon
jl
meg tudnak klnbztetni. Az
,,apafogalom''
aligha kielg tbb meghatirozs, mivel csak egy intellektulis smt
jell.
s nem hasznljuk az
,,archet pus''
jungi
fogalmt sem' mivel J ung ezt a
szimblumot csak velnk szletettnek, tudattalannak s kollekt vnek rti, mig az
apakp mindig fiigg a mindenkori kultrtl s csaldi helyzettl is. A
,,szimblum''
fogalma ellenben igen tallnak bizonyul az lta|unk vlt ketts valsgra vonatko-
zan; mint szellemi s affekt v sma, a szimblum egyszeffe szrmazik az egyni
tapasztalatokbl s a strukturl, csaldi s kulturlis adottsgokbl; emberi
jelent-
sein tl ez a sma egy mg mlyebb realitsra is rmutat; az embet s a vilg
,,alaptrvnyre";
ta|n mg egy abszolt apra is utal, a|<l az emberi apasgot
e gy lta|n l e gitimlj a.
Llektani vizsglatok az emlkkprl
Tbb szerz a' prblta rfogni Freudra, hory az istenkpben csak az emberi
k vnsgoknak engedelmeskedo, szublimlt apt lt. Freud tbb rsval valban okot
adhat erre a fe|tte|ezsre' Ebben az rtelemben mutatja be az apt a Leonardo da
Vinci-tanulmny egy rszlete, rviden s tallan, olyan apaknt, mint aki
jtkonyan
gondoskodik az emberi szksgletekrol:
,,A
szlkomplexusban ismerjk fel.'. a
vallsos szksglet gykert; a mindenhat, igazsgos Isten s a
jsgos
termszet az
r46
apa S az anya nagyszabs szublimcijaknt
jelenik
meg elttnk, mg inkbb mint
a kett kora-gyermekkori elkpzelsnek megj tsaknt s helyrell tsaknt. A
vallsossg biolgiailag arra vezethet vissza, hogy a kis embergyerek hossz ideig
gymoltalan s seg tsgre szorul... A neurotikus megbetegedsekkel szembeni
vdelem, amit a valls a h vknek nyjt, knnyen magyarnhat azza|, hogy leveszi
rluk a szlkomplexus terht, amely az egyn s az egsz emberisg bntudatnak
oka. Ezze| teht a h vnek nem kell foglakoznia, mikzben a hitetlen egyedl kzd
meg ezzel a feladattal."lse
Alapjban vve azonban Freud itt ppen hogy tbbf|e eszkzzel rvelt: szrevt-
lenl sszekttte az v atya irnti vgyakozst a bn etikai drm|val. Ez azt
jelenti,
hogy a vallsnak kt fonsval szmolt. A ksbbiekben Freud vilgosabban
felisrnerte a ketto alapvet klnbzsgt. Az elso mondatban mg alig klnbz-
tette meg egymstl az anya- s az apaszimblumot. Isten, a szublimlt apa, s a
szublimlt anyaknt megjelen termszet a fenyegetett embernek ugyanarra a
bi onsgignyre vlaszol' Ezrt itt Isten csak egy gyermeki apalmny si r tmnye-
knt
jelenik
meg.
Amennyiben ez igy van' akkor gy az egyik, mint a msik szlkp kpes arra,
hogy Isten
jelentst
vegye t. A kt szlkp v|takoz slya egyedl attl fiigg,
hogy az egyes ember milyen mrtkben tal|ta meg vgyai kielg tst apjnl vagy
anyjnl.
Sok pszicholgus vizsglta, hogy az egyes emberek a szlk irnti szeretetkapcso-
latban milyen rzelmi rtkeket rszes tenek elnyben, s hogyan ktik ssze ezeket az
istenkppel. Ilyenkor az istenkpet gy rtelmezik, mint ami ebb| az rzelmi
vlasztsbl egyenesen kvetkezik'
M.o. Nelson s E.M. J ones'uo egy 60 kijelentst tartalmaz listban 20 klnbz
rzst klnbzetett meg
_
benyomsokat, melyek ppgy tartozlratnak a szlk_
pekhez mint az istenkpzethez. Ezek a kvetkezk: elismers, felttel nlkli
egyetrts, seg tsg, sze etet, tmogats, bizalom, megrts, vonzds,
jindulat,
nagylelksg, rdeklds, elnzs, tlire|em, oltalom' kzelsg, knny megkzel tlre-
tsg, tartalmas kapcsolat, tis elet, bi onsg' tartsl6l. Ebben a 60 kijelentsben az
egynnek sajt tapasztalata szerint kellett az apra, az anyta vagy Istenre tvinnie az
rzsek rangsort. Vlasszuk ki pldaknt a kvetkezo kijelentst:
,'ry
rzem,
anym megvd.''; ezt 9 rubrikba lehet
-oa
teljes elutas tstl a maradktalan
"n
S. Freud: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci. 1910, Gesammelte Werke, VI[.
kritet, 195. o.
'* M. O. Nelson, E. M. J ones: An Application of the
Q-technique
to the Study of Religious
Concepts. Psychological Reports, 1957,293. o.ff.; Les concepts religieux dans leur relation
aux images parentales. Lumen Vitae, Brsszel l961
lAdulte
et enfant devant Dieu], 105' o.
ff.
'u' Itt azokat a kategrikat vesszk t, amelyekkel A. Godin azt a20 rzstfejezte ki, melyek a
60 ll trsban foglaltatnak. V. A. Godin s M. Hallez: Images parentales et paternit divine.
Lumen Vitae, Brssze]' 1964,248. o.
r47
egyetrtSigo- besorolni. Nelson s J ones a k srletet 20 protestnssal vgezte el s a
kvetkez eredmnyt kapta: Azok az rzsek, amelyeket a megkrdezettek az anya s
Isten irnt reek, mindegyikknl
_'frf,raknl
s nknl egyarnto-
jobban
egyeztek, mint azok, amelyeket az apva| s Istennel szemben reztek. A legnagyobb
egyezs azoknl a szemlyeknl fordult elo, akik arryjukat elnyben rszes tettk. A
legcseklyebb pedig azokn|' akik inkbb az aphoz csatlakoztak' Azok az egynek
viszont' akik a szlk egyikt sem rszes tettk elnyben, apjukat ugyan a tbbieknl
intenz vebben ktttk ssze Istennel, ugyanakkor Istent k is irrkbb anyai szemly-
knt kpzeltk el.
o. Strunkl62 megismtelte ezt a tanulmnyt, de olyan szemlyekkel, akiknek a
szellemi sz nvonala egysgesebb volt. Valamelyest msnak ltsz eredmnyekhez
jutott.
Az anyakp az vizsglataiban is kapcsolatban maradt az istenkpzettel, de
nla az apakp sem maradt ettl tvol' A nknl az Isten-apa kapcsolat intenzitsa
csekly mrtkben ersebb volt, mint az any s az Isten. Ezzel kapcsolatban Strunk
azt ahipotzist ll totta fel, miszerint az rett vallsos magatarts ersen befolysolja
a szl- s istenkpet. Tanulmnynak alanyai mindenesetre Istent mindkt szlkp
rtelmben
,,projiciltk";
ez teht azt
jelenti,
hogy a kpzettebb emberek Istennek
legalbb annyira kifejezett szimblumt|tjk az apjukban, mint az anyjukban.
A. Godin S.J . s M. Hallezl63 ugyancsak feleleven tette Nelson s J ones krd vt,
ezt viszont k 7 egyformn sszell tott csoportra alkalmak' Tanulmnyuk nagyon
klnbz eredmnyekhez vezetett' Eldeikhez hasonlan elsoknt azt llap tottk
meg' hogy az istenidet s vele egytt az ezzel kapcsolatos bell tottsgot a szlkpek
messzemenen befolysoljk. K srletk eredmnye szerint a frfiak Istent minde-
nekeltt gy lik meg, mint anyjukat, a nok pedig gy, mint apjukat. A korral nvekv
mftkben lazul a szl- s istenkp kztti kotelk. A szlkpek tbb-kevsb
meghatrozzk az istenkpet, attl fuggen, mennyire rszes ti valaki elnyben az
egyik illetve a msik szlofelet. Yagy az elorryberr rszes tett anyavagy az elnyben
rszes tett apa elkpze|sbez kapcsoldik azutn
jobban
az istenkp, vagy pedig
ahhoz igyekszik kzel teni a gyermek, akit kevsb szeret s gy slyos hiteltelen-
sgbe bonyoldik. Annak a tnynek a megrtshez, hogy az istenkp idsebb
embereknl szreveheten levlik a szlelkpzelsrl' A. Godin hrom hipotzist
ll t fel: azelreha|adott szellemi rs megtiszt thatja az istenkpet; a szlkpek egy
idealizlsi folyamat sorn hasonulnak egymshoz
_
pldul a szlk halla utn;
vagy ez a kt mot vum egyttesen is rvnyre
juthat.
Az ilyen tanulmnyok bizonyosan nagyon tanulsgosak. Mgis tisztban kell
lennnk azza|, hogy kijelentseik csak bizonyos hatrok kztjtt rvnyesek. Ezek a
tanulmnyok vlemnynk szerint egy kiss sszekeverik s gy meghamis tjk
munkjuk cljt s kvetkeztetseit, mgpedig ppen ott, ahol a klnbz kutatk
biaosnak rzik magukat: azegynileg megkrdezett szemlyek szl_ s istenkpnek
'u' O. Strunk: Perceived Relationships between Parental and Deity Concepts. Psychological
Newsletter, New York 1959,222. o. ff.
'u'Godin/Hallez, i. h., 243-276. o.
148
sszehasonl tsa kapcsn. Azokat az affekt v kategrikat, melyeket a megkrdezet-
teknek bemutattak' majdnem ktzrl'ag a bizalmas vdettsg &zelmi rrkeiknt
legyetrts, seg tsg, bizalom, kzelsg.'./ hatrozzk meg. Enn taln nem
termszetes-e, hogy a megkrdezettek azonnal a msik nem szlt rszes tik
elonyben? Vagy nem termszetes-e az is, hogy olyan szemlyek esetben, akik a
szlktl koruk miatt vagy a valls tekintetben tvolabb vannak, az rzelmi elnyben
rszes ts /les prfrences affectives/ egy visszahat idealizlsi folyamatban
elhalvnyul? tryen krlmnyek kztt ezeknek az rzelmi kategriknak az istenk-
pet szinte ktelez sszektnik a msik nem szl kpvel'
Mindenesetre ezekkel a munkkkal nem lehet ellenrlzni a' a freudi elmletet,
miszerint az istenidea az apakpbl szrmazik. A. Godin, ellenttben a tbbi eml tett
pszicholgussal, mint tapasztalt pszichoanalitikus tudatban van ezeknek a hati rok-
nak. Mgis a hisszk, hogy a le rt eredmnyek Freud tzist laz istenkprl s ennek
az oltalmaz apa elkpzelshez fuzd viszonyrl/, melyet az Egl illzi
jvje
c m mvben kpvisel, tanulsgosan egszitik ki s tagoljk. Es ez az, ami bennn-
ket rdekel. Klnsen
'meglep
az a tny, hogy a bizalmassg, a megrts s a
vigasztals rze|mi rtkeit, melyeket az egynek Istennek tulajdon tanak, mindenek-
elott a msik nem szlben fedezik fel.
Nyitott marad azonban az akrds, hogy ezek a tulajdonsgok az apa- s istenkp-
zetet kimer t mdon rjk-e le' Bizonyosan mg ms rtkeket is szeret s csodl az
ember az apban s Istenben. A genetikus pszicholgia leleplezi elttnk, hogy
milyen mrtkben befolysolja az apai mintakp a fit, aki azonos tj a magt vele. De
ennek a dinamikus kapcsolatnak a hatkonysga mr nem fejezhet ki az rzelmi
elnyben rszes ts /prfrence affective/ fogalmaival. A szeretet tovbbi affekt v
tendencikat von be e terletre, melyek a vdelnez s bizalmas otthonossgon-
rejtettsgen messze tlmutatnak. Ezenfeltil, amint magyar:ztuk is, az ember olyan
szlkpen keres l is kzel thet Istenhez, mely nem kzvetlenl sajt valsgos
szleinek a lekpezse.
Tanulmny a szlkpek szimbolikus rtkr|
Ha tudni akarjuk, miben rejlik tulajdonkppen a szlkpek s az istenkpzet ki
kapcsolat, akkor elemeznnk kell a szlkp szimbolikus
jellegt,
a korbban mr
felk nlt rtelmezst figyelembe vve. Ezt az e|emzst munkati rsaimmal kzsen
vgeztkla. Ehhez vizsgltunk vallsos s vilgi irodalmat, hogy az apa, az anya s
Isten specilis tulajdonsgairl informcit kapjunk bellk. Ezutn mindkt szlkp
jellemvonsait
kt egyenl listba osztottuk, s ezeket elszr hozzrt szakemberek-
'un Az rdekl.d. olvas a kvetkez. kt cikkben tallja meg e vizsglat technikai s statisztikai
rsz|eteit: 1. A. Vergote, M. Bonami, A. Custers' M. R. Pattijn: lr Symbole paternel et sa
signification religieuse. Archiv fr Reigionspsychologie, 9. ktet, 118-140' o., Gttingen
1966167 - Idem: Rev. Psychol. &. Sc. Educ., Lwen 196616'7,2. ktet, I9l-2I3. o. -2. A'
Vergote, A. Tamayo, M. Bonami, M. R. Pattijn, A. Custers: Concept of God and Parental
Images. J ournal
for
the scientific study of religion, YIII. ktet, I. szm, 1969 .
r49
nek is megmutattuk ellenrzs cljbl. gy az apai s anyai tulajdonsgok kvetkezo
kt skljt tudtuk felll tani: Az apa gy
jelenik
meg mint: tekintly, trvnyad,
lratalom' er, norma, b r, rendez rtelem; az apa tartzkod, szigor, rend thetetlen'
tetters; vgezetu| pedig gy
jelenik
meg, mint aki rendet s egyrtelmsget
teremten tisztz, mint aki a
jvore
figyelve irnyit, ragadja meg a kezdemnyezst,
a gyermekben tudatos tja kicsisgt s gondoskodik a mindennapi kenyrrl. Az
anyra
jellemz
vonsok: benssgessg, mlysg, rzelem, menedk; szeretetteljes
elfogads, rzelemgazdagsg, gyengdsg, szolglatkszsg, trelem; az, aki rszt
vesz a gyermek gondjaiban, krlveszi t, gondoskodik rla, tud vrni, polni, mindig
jelen
van, rzkeny, megengedi a gyermeknek, hogy gyermek legyen, a nyugalom s a
biztonsg lettemnyese. Ezt a kt megismersi listt lelkiismeretesen ll tottuk ssze
s ellenriztk rvnyessgket; gondunk volt arra, hogy valban egysgben s
egymst kiegsz t mivoltukban /complmentaritl ragadjuk meg azokat a klnbz
szerepeket s rzelmi
jellemzket,
melyeket az irodalom s a pszicholgia a kt
szlnek tulajdon t.
Ezt kveten a krtk l78 l20 s 24 v kzttil katolikus diktl
_'82
lnytl s
96 fitlo_, hogy ezeket a klnbz minsgeket kssk ssze az anya, aZ apa s
Isten kpvel. A mr eml tett okbl azt k vntuk tolk, hogy szleiket ne olyannak
mutassk be, amilyenek valjban, hanem olyannak, amilyennek vlemnyk szerint
lennik kellene:
,'leglis''
apa- s anyakpknek megfelelen, amely egyedl
szirnblumhordoz. A statisikai adatok a kvetkezo eredmnyekre engednek
kvetkeztetni Az apai tulajdonsgok az anyainl
jelentsebb
mrtkben klnbaetik
meg egymstl a kt szlt' Az apakp gy sokoldalbb; magba foglalja az anyai
rtkek nagy rszt is, ugyanakkor mg nhny olyan sajtos tulajdonsg is meghat-
rozza, amely
jelentosen
elvlasja az anyakptl. A meghittsg s a gyengdsg
ugyanakkor egyedl az anytjellemzi; m g a b r, az uralkod s az er attribtumai
kizrlag az apnakjutottak. Amikor azonban ezeket a klnbz vonsokat Istenre
vonatkoztatjuk, megmutatkozik, hogy Isten kpe mg teljesebb, mint az ap: mg
nagyobb mrtkben magba foglal ni tulajdonsgokat is, mint amilyen a trelem,
mlysg, benssgessg, menedk, lland
jelenvalsg,
szeretetteljes fogadtats,
rszvtel a kzs gondokban, trelmes vrakozs, gondvisels. Az apai tulajdonsgok
kzl mindenekeltt a szilrdsgot s az irnyi:t tettert tulajdon tjk Istennek, azaz
Isten rendez rtelem, b r, hatalom, er, trvnyads, tekintly,rend thetetlensg,
Isten rend thetetlenl a
jv
fel vezeti az embert,Isten uralkodik s kotmnyoz. Az
istenkp teht a kt szl kpbl ll ssze, ugyanakkor kzelebb
yan
az apakphez
mint az anyakphez. Ezzel egyidejleg a megkrdezettek az anyai tulajdonsgokat
magasabb fokon tulajdon dk Istennek, mint az apaiakat. Egy mellkes megjegyzs: a
le rt vizsglati eredmnyek mindkt nemre lfi ft'ra s lnyokra/ rvnyesek' Ezenk vl
szksges utalni arra is, hogy bizonyos apai minsgeket csak ritkn ktnek ssze az
istenkppel, minden bizonnyal tlsgosan emberi
jellegk
miatt;' ezek a kvetkezk:
szolglatkszsg, mint anyai, s tvolsgtarts /distant/ mint apai tulajdonsg. Ez
utbbit azonban nem tul gyakran tulajdon tjk az apnak E minsgek sszes tett
pontszmai
-omindig
annak a mrtknek megfelelen, ahogyan a hrom fogalomhoz
rendeltk keto_ megeros tik eredmnyeinket: Isten s az apa kai tvolsglthatan
150
kisebb, mint Isten s az anya kztt. A megkrdezettek az adott tulajdonsgokat
inkbb az apva| s Istennel kapcsoljk SSze, mint az anyval s Istennel. Vgiil
pedig az anya s az apa messzebb van egymstl, mint aZ apa s Isten.
Ebbl a kvetkezo kvetkeztetseket vonhatjuk le. Mindkt nem szmra az anyai
s az apai tulajdonsgok egyarnt Isten lnyre utalnak. S ez azt
jelenti
-"'.'i
gy
hisszko-, hogy a relis istenkpzet, a keresztnyek esetben mindenkppen, a kt,
klnbzo szerepekben felismert szlkpzeten kereszttil formldik ki. Mindkett
igazi szimblum: szellemi tartalmuk olyan
jelentseket
hordoz magban, melyek
Istenre utalnak. De Isten meghaladja emberi korltozottsgukat: ellenttek szintzise-
knt lp el. Legknnyebb az apaszimblumot Istenre vonatkoatni, mivel az apnak
is egy sor olyan tulajdonsga Van' melyek Szoros kapcsolatban llnak az istenkppel.
Amikor az ember Istent
,,atynak''
nevezi, kpt semmikpp sem rgz ti egyoldalan
az egyik szlhz a msik szl htrnyra; mivel az apakp mr nmagban vve is
gazdagabb tartalm' semmint csupn az arlya alakjnak pusztn szimmetrikus
ellenttprja lenne. Ezeket a munknkbl ered kvetkeztetseket egy fiatal klt,
Francois d'Espiney szavaival tudnnk sszefoglalni:
,,apa
akit >Atynak< h vunk s
taln
>anynak'..
is...''165 Ezenfell szmos vallsos szvegben megtallni Istennek ezt
a ketts nevt. Idzzik pldaknt azt az imdsgot, melyet a kekcsik imdkoznak a
kukoricaszret eltt:
,,
Istene* te, tJ ram, Anym, Apm, te hegy s vlgy ura... Ki
tudja, meddig szlhatok hozzd; Anym, Apm, te angyal, hegyek s vlgyek ura.
Majd megint fogok imdkozni hozzd, mirt is ne' n Istenem''.l
Mgis, ahhoz, hogy vgs kpet kaphassunk arrl, mi|yen mrtkben befolysoljk
az istenkpzetetazok a szlkpek, amelyek nyugati kultrnktl eltr rnyalatak,
sszehasonl t tanulmnyt kellene ksz teni klnbz matriarchlis s patriarchlis
kultrkban.
Az apaszimblum pszichoanalitikus elmlete
A pszichoana| zis a klinikai tapasztalatbl szrmaz mlyllektani elemzs seg tsg-
vel feltrja szmunkra, hogyan n fel az egyn a fejlds folyamatban konfliktuso-
kon, lemondsokon, identifikcikon s rzelmi ktdsei kibontakoztatsn
keresztl, valdi emberi szemlly. Ez a dinamikus vltozs a csaldi helyzetben veszi
kezdett, amelyben az apa s az anyajelenti azt a kt lnyeges rzelmi plust, akikkel
9gytitt
s akik elott a gyermek fokozatosan kialakul, rn g egsz emberr nem lesz.
Eppen ebben mutatkozik meg, hogy a pszichoanal zis mint alapvet, genetikus
stdium, tulajdonkppen az emberr vls egyik elmleteknt rte|mezend161' Az
'u'Ezt
a mondatot az rsaiban talltk s rtk a ha|otti kpmsra.
'uu V. Fr. Heiler: Das Gebet. Mnchen 1921, 158. o.
'u' Mindannak
jobb
megrtse rdekben, ami most a pszichoanal zisr.l fog kvetkezni,
btorkodunk az olvasnak kt knyvet ajnlani: W. Huber, H.Piron, A. Vergote: I,a
psychanalyse, science de I'homme' Brsszel 1964;P' Ricoeur: De I'interpretation. Essai sur
Freud. Ptizs 1965, nmet ford.: Die Interpretation. Ein Versuch ber Freud. Frankfurt,
1969.
151
embernek ebben a progressz v nmegvals tsban aZ apa klnleges szerepet
jtszik'
Szerepe
jelents
mrtkben e|tr az anytl, elssorban nem annyira szemlyes
sajtossgaibl kvetkezen, hanem a csaldi viszonyokon bel ili helyzete a|apjn.
Freud a vallsrl szl legfontosabb mveiben szemnk e| trja,hogy az apa, ppen
klns meghattozottsga folytn' az emberben Isten kpzett kelti fel.
Az apasz mblum strukturl ereje
Az isteni atyasg pszicholgiai megrtshez elsknt teht az apaszimblum
keletkezst kell tisztznunk. Bizonyrra mersz v||alkozs, rvid terjedelemben
lerakni az apaszimblum pszichoanal zisnek alapjait. Megelgsznk azonban a fbb
vonalak folvrzolsval, s az olvasra hagyjuk, hogy a tmt kimer tbben s
szemlletesebben trgyal munkk seg tsgvel tovbb tjkozdjk.
Freud, s utna pszichoanalitikusok egsz serege bizony tani tudta, hogy az ember
alapvet s vgs pszichikus strukturldsa az
,,dipusz-komplexusban''
*"gy
vgbe; ez aztjelenti, hogy az egsz kultra klnbz
_"morlis,
vallsos, politikaio_
dimenziival egytt az dipusz komplexus befolysnak van alvetve. Sokan, mg
pszicholgusok is, akiket inkbb fketrjkoztatott, mintsem felvilgos tott a gynge
minsg npszers t irodalom, aZ dipusz_konfliktust tbb-kevsb terhes
ktttsgknt rtelmezik, amelyet az embernek ifisgtl ids korig magval kell
cipelnie' Ez a va|sgban azonbal azt a 3 s 6 ves kor kztti pszicholgiai szakaszt
jelenti,
amely sorn az rzelmi kapcsolatok sszetettebb vlnak, meghatrozott clok
irnyba tagoldnak s differencildnak. A gyermek mint gynyr- s vgyvezrelt
lny, akinek sem magrl, sem a krltte l emberekrl nincs tiszta tldsa, az
diplis korban egszen jjrendezi rzelmi lett s ezzel vgleg az eltte ll let
fel tjkozdik; ebben a korban vlik valsg- s trvnytudatos, teht erklcsi
lnny. Egszen eddig szimbizisban |t az anyval, s az rzelmeknek mg nem llta
tjt semmilyen hatr. Mivel a libid mg nem k vn nemet mondani; difft.z egysg-
ben s korltokat nem ismer vgyvilgban l. A nyelv s a csaldi nevels bizonytra
felll tott mr nhny trvnyt s korltozst. De a mlyben lv affektivitst csak
abban a pillanatban kezdi thatni a trvny s a hatr, amikor a gyermek egsz
valjval felfogja, hogy az anyhoz fzd viszonyba betr egy apa is. Brmilyen
szemlyisg legyen is ez az apa, funkcija a|ap1n betolti a
,,trvnyad''
szerept' Itt
a h res dipusz-tilalomra bukkanunk, amelyrl a pszichoanalitikusok olyan sokat
beszlnek s amelyet, igen
jogtalanul,
gyakran atisztn szexulis terletre korltoznak
-
mintha az apnak nem is lenne nrs dolga, mint hogy megtiltsa a gyermeknek az
anyval val szexulis rintkezst! s mgis, mr nmagban az apa hathats
jelenlte
is elvlasztja a gye meket az anytl' A gyermek mrtktelen rzelemig-
nyvel szembe normt ll t s megtan tja t arra, hogy lemondjon a rendezetlen
egysg meghitt paradicsomrl, amelyben |vezet, rm, rzkisg s biztonsg
keveredik. Az dipusz-komplexus szksgszeren konfliktusos feszltsgben
jtszdik
le: a trvny elszr mint idegen hatalom
jelentkezik,
tisztn negat v
ignyknt. m a gyerm ek az aphoz fuzd eredeti, gyengd kapcsolatbl elg sajt
ert tud mer teni ahhoz, hogy azonosulva apjval annak trvnyt magv tegye s
r52
benne egy szabad s a
jvbe
tekint egzisztencia elkpt ismerje fel. Ettl kezdve a
trvny megszabad t mdon hat:
jvbeli
rmre mutat, mely szabadon ll annak
rendelkezsre, aki meghd tsra kszl. A negat v momentum azonban elkerlhetet-
|en: az apa kiragadja a gyermeket a zavartalan harmnia s a tisztn passz v mdon
meglt gynyrsg lomvilgbl. Elvlasztja a gyermeket az anyt|' Repeds
keletkezik s hiny tr fel a gyermeki llekben, de csak ezteszt lelretv a szabadsg,
az nll. egzisztencia s a valsgos vgyakozs kibontakozst. Csak most tanulja
meg a gyermek, hogy rende|kezzen sajt maga fltt, ha egyszer nmagra utaltan
szksge van alTa' hogy a relis s sokrt vilgrl tudomst vegyen. Ekkor bred
tudatra k vnsgainak s tanulja meg azt' hory megfelel tvolsgban ljen tlk.
Ezzel egyitt megrti azt is, hogy nmagban kln s nll lnny vlhat, s az apai
elkpbl szrmaz s a
jvre
irnyul k vnsgok mr nincsenek arra tlve, hogy a
kpzelt kielgls mparadicsomban satnyuljanak el. Most a boldogsg eltte van s
nem htul, a mltban' Ezenk vl a szemlyes boldogsgra irnyul trekvs ltjogo-
sultsgot kap; az apa mint idelis alak
jtll
a gyermekrt, aki azonosulhat vele, hogy
a v llggal kapc solato s kvetelmnyei me gvalsulhas s anak'
Knyszer rvidsge ellenre is felfedezhetjk ebben avz|atban azokat az emberi
sszetevket' amelyek az apakpet meghatrozzk. Ezek hrom slypont kr
csoportosulnak: Trvny, elkp s gret. Az apa a kzvetlen egysgre s hatrtalan
|vezetre irnyul vggyal az e|szakadst s a korltozst ll tja szembe s megkve-
teli az embertrsak tiszteletben tartst' gy a gyermekkel szemben a realitselvet
kpviseli, s t az emberekkel val kapcsolataiban az nllsg tjra vezeti' a
trvny hangja
-
a negativits, a korltozs' a tilalom minden felhangjval egytt.
Ugyanakkor igen pozit v szerepet is
jtszik:
t a gyermek olyan lnyknt ismerheti el,
akivel kpes azonosulni. Az apa az az ember, aki a sikert s a boldogs got irny tja.
gy becsli a gyermekt, mint vele egyenrang(lv vlt' P|dt mutat, amelyet
kvethet, s ezze| megtallhatja nmagt. Vgtil teht a trvny s a pldakp teret nyit
a
jv
fe|: az anyval val termszetes s rendezetlen kapcsolatban a gyermek mg
nincs; akkor mg csak vlnia kell azz, aminek az igrete' De a
jv
nyiwa ll eltte,
megengedett s biztos tott.
Minden apai tulajdonsgot ssze lehet foglalni a kvetkez tall kifejezssel: az
apa elismeri a gyermeket.
,,Elismerni''annyit
jelent,
mint valakit nll szemlyisg-
knt komolyan venni, s pedig annak a sznak az erejve|, amely egysze Te hirdet
trvnyt, k nl szellemi rokonsgot s gretet' Az elismers a nyelv seg tsgvel
fejezodik ki. A sz ugyan eszkze a gyengdsgnek,
de tbb is annl; egy msik
szfrhoz tartozik s semmi sincsen benne egy kzvetlen, csakis affekt v klcsnha-
tsba gyazott viszonybl. A nyelv nem a
,,termszet
szndka szerinti''; nem
termszetes lnyegnkbl szrmazik
_
az rzsekbl, a k vnsgokbl vagy ppensg-
gel az intelligencibl. A nyelv a teljes szabadsgban trtn megszlaltatsra vr.
Akkor pedig mr nem a szksg va1y a vgy kiltsa. Csak ltala tor felsz nre az, ami
minden embert emberr tesz: a sajt egzisztencia szabad felvllalsa s az embertr-
sakkal va| sz,,ndkos, tudatos kapcsolattarts. Ha egy frfi gy szl a fe|esghez:
,,Te
most az n felesgem vagy'', akkor ezzel maga is talakul s vele egytt a felesge
153
isl8. Ezzel transzcendentljk mindazt, ami bennk mg termszet szerint val egy
valdi emberi ktelk |tal, ami odaadst, hsget s a
jvobe
vetett remrrysget
jelent.
A sz seg tsgvel ismeri el gyermekt az apa is, mg akkor is, ha ezt nem
fennhangon, csupn magatartsa rzkelhet nyelvn adja tudtul'
Freud tisztn megmutatta az apaszercpnek a kultra s a valls tszellem tsre
gyakorolt dnt' folyamatos hatst' Klinikai tapasztalata s antropolgiai tudsa
gyzte meg arrl, hogy az emberek olyan mrtkben kpesek tvolsgot tartani a
kzvetlen rzki kielglstl, amilyen mrtkben az apa etikai szerept elismerik'
hogy azutn a szellem, a kultra, a nyelv s arci kibontakoztatsnak szentelhessk
magukat; mikzben megtanuljk, hogyan uralkodjanak az sztns k vnsgokon,
belerendezdnek a trsadalmi intzmnyekbe. Az anyai rtkek bvletben sok
pszicholgus, sot mg pszichoanalitikus is' fel\zad az el|en,hogy az apa funkcija ily
magasra rtkeltessfu azt vetik Freud szemre, hogy az apa
jelentsgt
tlrtkeli' E
lzadozk valjban viszont nem ismerik fel ppen az apaszimblum egszen
klnleges helyzett. Ahogyan mr lttuk, a szlkpekrl szl korbban eml tett
tanulmnyok nem vettk kellkppen szm tsba az apaszimbIum sajtossgait.
ppen emiatt ll tottuk ssze azoknak a tulajdonsgoknak a sk|jt, melyek eredeti
dimenziiban kpesek az apakpet megmutatni'
Prbeszd Freuddal az isteni atyasgrl
A zsid-keresztny hagyomnyban az a zavar s egyben csodlatos, hogy lnyegben
vve az Atya s azlge vallsaknt mutatkozik be. Mg ameggyzdses ateista Freud
is tudta rtkelni ennek a hitnek a magasztos nagysgt. Sajnos, a zsid-keresztny
teolgia alapos ismeretnek hinyban, az Atya szavban csak a tilt trvnyt ismerte
fel. Milyen klns, hogy ppen o, aki apjtl els knyvknt egy Biblit kapott, nem
vette szre, hogy ez az ige mennyivel inkbb remnysget hirdet, mint tilalmat. A
t zparancsolatban Isten elssorban szvetsget akar ktni npvel. Freud azonban csak
elo rsokat ltott benne. s ry az isteni atyasg szimblumnak titkt egyes egyedl
az Isten ellenlzad ember konfliktusbl prblta megmagyarzni' Az emberek, gy
hitte, ettl a |aadstl kezdve bnnel terheltnek reztk magukat. Ez az oka szerinte
annak is, hogy mirt
jut
a lelkiismeretfurdalsnak olyan
jelentos
szerep a vallsban'
De az ember nem tud kitrni a bn ell, mivel l benne avgy, hogy minden legyen
s minden az v legyen169. S ha elfojtja is a bnt' aztovbbra is gytri; ezvezeti t
arra, hogy az apakpet mrhetetlenl kiterjessze: mindenhat, isteni, tiszteletet s
engedelmessget kvete lo Aty t cs inl be lle.
'u' V. J . Lacan: Fonction et champ de Ia parole et du langage en psychanalyse. La
Psychanalyse, I' ktet, Pr zs 1956,8l-166. o., kl. l38. o.; lsd mg: A' de Waelhens: ltt
philosophie et les expriences naturelles.LaHaye 196I, I22. o. ff .
'un
A mi b.nnel kapcsolatos interpretcink nem teljesen egyez1k A. Hesnard felfogsval:
L'univers morbidee la
faute.
Prizs 1949; Morale sans pch. Prizs 1954.
154
Mint ltjuk, Freud a zsid-keresztny trad ci rtelmezsben megll a konfliktus-
mozzanatnl s teljes mrtkben szem ell tveszti az embert mltnyo|, grettel teli
Igt, amellyel az Atya npnek elktitelezi magt. Azt hiszi, egyetlen pszicholgiai
okbl levezetheti e a vallst: alzadsbl s ennek kvetkeznnybol
_
a bnbl.
Az emberi apa csaldi feladatkrben ugyan fel tudta fedezni
_oa
puszta konfliktus-
keltsen t|"_ az identifikci pozit v nzpontjt' a vallssal kapcsolatban azonban
csak a bnt ltta s teljesen flreismerte
)
Maz nem ismerte f|, az elismers s a
kiengeselds
jelentsgt'
Ezzel szemben nyomatkosan utalt a bn nagy
jelent-
sgre' A zsid valls, miutn megtisztult a trvnyben, szokatlan szellemi felemelke-
dsen ment keresztl' Isten brmifle kpi brzolsnak mzesi tilalma, a lthatatlan
Isten imdsnak kvetelmnye, az Isten nevvel val visszals tilalma
-
mindezek
seg tettek a zsidsgnak abban' hogy krnyezetk termszetvallsai kzl vgrv-
nyesen kiemelkedjenek. Tilalmi kvetelmnyeivel a zsidsgba beleivdott aZ
apaszimblum s megalapozta a szellem birodalmnak alapjait. A prftk magasztos
apafigurkknt irny tottk ezt a vallst, amely a tiltakozs s vdemels mozzanatai-
ban hatrozottan szembehelyezkedett a termszetes haj lamokkal.
De mint msra k vlrl rerltetett, a trvny erejre tmaszkod hatalom, az Atya
szksgszeren olyan zsarnoki figurv vlt' aki szolgjv alzza az embert. A
valls' mondja Freud, megalzkodvtesz; elpuh tja az embert s az rtelmi lehets-
geit pusztn passz v beleegyezss szk ti lel70. Micsoda ambivalens tlet a vallsrl!
De abban a pillanatban rthetv vlik, amint arra gondolunk, hogy Freud szeme eltt
a meg nem oldott konfliktus kpe lebegett. Egybknt ennek az ambivalencinak a
lecsapdst figyelhetjk meg bizonyos rnrtkben azoknl a lr vknl, akik a meg
nem oldott konfliktus
jellegzetes,
hasadt bell tottsgval kze| tenek Istenhez:
egyrszrl alvetett, felelemmel teli szolgknak rzik magukat, msrszrl alzads
rzse s az lvezefte s mindenhatsgra irnyul heves vgy parzslik bennk.
A zsid-keresztny valls Freud felfogsa szerint az emberisg neurzisa' ami
azonban nem
jelent
azonossgot az egyes ember betegsgvel. Benne
jelenik
meg aZ
emberi tszellem ts legmagasztosabb formja
_
a lthatatlan, abszolt Atya s a
legmagasabb erklcsi kvetelmnyek szerzje. Ez az Atya azonban nem
jelent
tbbet
mint rejtjelet, puszta
jelet'
Freud szmta nem ltezik, s a legcseklyebb beszlgets
sem lehetsges vele. Freud tulajdonkppen azrt ltta tvesen a zsid-kercsztny
hagyomny arculatt, mert bizonyos alapvet igazsgokat elre kitrlt belle.
Hogyan tudta volna mskppen magyarzni az istenhitet mint a tudattalan trvnyein'
az,az a tudattalan bnn keresztiil? Elvitatta az rtelem s a tapasztalat minden olyan
kpessgt, hogy megny lhasson a transzcendens vilg fel, s arra trekedett, hogy
e. ahjtet a pszichs konfliktusokb| s az elfojts kvetkezmnyei fell rtse meg.
Az Atya vallst az dipusz-komplexus genetikus trvnyeivel akarta magyarzni.
Kornak vallstrtneti elmletei seg tsgre voltak ebben: az Atya vallsa nyilvnva-
lan hossz,lzadssa| s bntudattal k srt trtneti folyamat eredmnye. S amilyen
''o
S. Freud, Gesammelte Werke, VII. ktet, l32. o.
155
mrtkben ntt az ember bntudata, oly mrtkben prblt az apakpben
jelentsg-
teljesebb, pompsabb s istenibb vonsokat felfedezni.
Freuddal folytatott prbeszdnk meglehetosen messzire vezetonek tnhet, annl is
inkbb, mivel meg kellett elgednnk puszta utalsokkal. De szksges volt ahhoz,
hogy fontos kvetkeztetseket vonhassunk le. Az apaszimblum Istenben mint
legtkletesebb alakjban trtn beteljesedse azon a dinamikus folyamaton
nyugszik, amely azembet lelki talakulstamlyben irny tja, az odipusz-komple-
xuson. Ha azonban az isteni atyasg eszmjt az emberi rs pszicholgiai trvnyei-
bl akarjuk levezetni, slyos flrerts ldozatai lesznk; ezrt ismerte flre Freud is a
valls tbb lnyeges nzpontjt.
Az emberi s az isteni atyasg rokonsga
Senki sem vonja mr ktsgbe, hogy a csaldi rendszer s az istenkp megfelel
egymsnak. Az ember azonban gyakorta kitr ez ell a krds ell, azltal hogy az
apakp Istenre val
,,projekcijrl''
beszl. s mrtalmat ad a projekci tlsgosan
tartalmatlan fogalminak, amikor a tbb-kevsb infantilis motivcikra hivatkozik,
melyeket korbban eml tettnk s rtkeltnk is. De az isten- s az apakpnek ezek a
magy ar natai nem szmo |nak az apakp tu l aj don kppen i strukt r akpz tu l aj donsga-
ival, amelyeken t ez a kpzet az dipusz-szituciban hatst gyakorol. Az apakpet
hrmas szerepben kell ltnunk, mint trvnyt, pldakpet s gretet. Ekkor azt is
szrevesszk, hogy a zsid-keresztny valls Atyaistene ezeket a strukturlis
tulajdonsgokat a legmagasabb fokon
juttatja
kifejezsre. s csak ez|tal v|Ik
tulajdonkppen rthetv, mirt az apa szimbolizlja egsz csaldi
jelentsgvel
egytt a zsidk s a keresztnyek Istent.
Ebbl a megfelelsbl fontos kvetkeztetsek addnak. Mindenekeltt gyakorla-
tiak: Az ember szemlyes, rzetmi leffrtnete nyilvnvalan
jelents
hatssal van
vallsos bell tottsgira is; mivel az apakp, amely Istent kzvet ti szmra, lelki
fejldsi folyamatbl szrmazik. Az apakpzet nem veleszletett idea, nem
,,termszetes''
rzs gymlcse, sokkal inkbb az egyn csaldja ltal meghatrozott
lettrtnetbol bontakozik ki' Msrszrl az istenidea nem tisn spekulat v
elkpzels; az ember apja valsgos alakjn keresztl ltja Istent, mg pontosabban:
azon aZ apakpen keresztl, mely az dipusz-komplexus folyomnyakppen
formldott ki benne. A vallstrtnet s az istenidea sok flresikerlt utnzata,
melyeket mg magasan kvalifiklt keresztnyek krben is megtallunk, e kt
elkpzels Szoros kapcsolatt s klcsns fi.iggsgt bizony tjk. Ennek a fejezetnek
a harmadik rszben erre eml tnk pldkat'
Tzisnkbl egy elmleti kvetke etst is levonhatunk. Az apakp alapveten egy
funkcit' egy csaldi plust
jelez;
teljes slyt gy az anya figurjvalva| dialektikus
kapcsolatban nyeri el. Isten atyasgval ily mdon ugyancsak szemben kell llnia
egy ellenplusnak, amely nlkl ez elbbi tisa negativits volna, plsztn lemondsra
val figyelmeztets. Isten tulajdonkppen az|talv|ikatyv, hogy anyai rtkeket is
gr. Isten atyasgnak ezt a lnyegi vonatkozst Freud teljes mrtkben figyelmen
156
k vl hagyta; oly mr1kben elkprztatta a termszetes kielgls s az rtsze||em ts-
igny ellentte. Felvetseink taln klrrsnek tnnek. De gondoljunk csak mg
egyszer az Istennel illetve a szlszimblumokkal kapcsolatos krkrdsre: az
istenkp ott a kt szl sokrt szintzisnek bizonyult' S nem li-e t nap mint nap az
ember katolikus krokben, hogyan oszlik meg Isten s Mria szerepe? Isten trvny-
ad atyaknt, tvoli b rknt
jelenik
meg; Mria pedig egy isten tett anya funkcijt
tlti be' vigasztalst nyjt, vde|mez, kzel van, bocsnatrt esedezik'.. Ha az
atyasgot egyoldalan, csak sajtos vonatkozsaival
-oa
trvnnyel s a b ri
hivatssal"_ taItjuk tlhetnek, akkor a vallsos viszonylatok tnyleg kt ktiln isteni
szerepbe klnlnek el, ami megnehez ti az Istenhez kzeleds kizrlagossgt.
Szabad-e tovbb mennnk elso megfigyelsnk alapjn, s a struktrakpz rokonsg
felismersn tlha|adva az istenkpet az emberi szimblum fell magyarzni? Ms
szval: Levezethetjk-e a vallsos hitet egyenesen aZ apa-gyermek kapcsolatbl?
Lttuk, amint llektani magyarzatra irnyul prblkozsai sorn Freud egy
egyoldal, a vallstrtnet |tal megcfolt elmlet tjra tvedt' Ha valamelyest
rszletesebb vitba bocstkoztunk vele, ez azrt volt, mert elejt akartuk venni annak
a manapsg szles krben elterjedt leegyszers t pszicholgiai hajlandsgnak,
arnellyel Isten- s az apakpzet szimbolikus megfelelsbl tisll redukt v mdon
kvetkeztetnek a valls megmagyarzsra: Ilyen rtelemben Isten csupn az apa
kpnek tldimenzionlt, a vgtelenbe kivet tett kpe'
Mondjuk ki minden kertels nlki.il: A
,,projekci''
fogalma kznyelvi rtelmben
netn ms, mint ltudomnyos fantazmagria, mely nem fed semmilyen valbarr ltez
pszicholgiai folyamatot. Ez a szp tuds kifejezs gondolati ressget lcz.
Alapjban vve a pszicholginak ki kell' zmia minden teolgiai s filozfiai
meggyzdst; csak a kvetkez kijelentsekre
jogos t
fel bennnket: osidk ta
vannak emberek, akik hisznek egy Istenben s Atyban, akihez kzvetlen s termsze-
tes tapasztalati ton
jutottak
kzel' Az emberi, letad apa kpe megismertette ket
azzal a gondolattal, hogy az let ajndka s a fld feletti uralom egy Vilgatya
kezbl szrmazik' Megllap tjuk tovbb, hogy az ember a ksbbiek sorn fellzadt
ez ellen az Atya ellen s az o helybe akart lpni. Ezrt is teszi a Biblia azemberi
trtnelem kezdetre a paradicsom nagyszabs elbeszlst, melybl az let
ajndkrl, az elismersrl s a szembeszeglsrl, a bnrl s a kiengeseldsrl
rteslnk. S ez aztjelenti, hogy Isten atyasgnak eszmje csak egy konfliktusokkal
s rkvetkez szvetsgekkel k srt prbeszd sorn
jhetett
ltre s bontakozhatott
ki rejtett lehetosgeivel egytt.
Meglep, hogy az az egyetlen np, mely teljes hatalmbanhagyla kibontakozni s
megmutatkozni az isteni atyasgeszm1t, beszl ppen egyedl Istennek, az Atynak
az l Ign keresl trtn szemlyes kinyi|atkoatsrl. s senki nem vonja
ktsgbe' hogy az egyedli ember, aki valaha is valdi interperszonlis dimenzijban
hirdette s letben meg is vals totta Isten atyasgt
_"Izus
Krisztuso- egyttal
transzcendens eredetre is hivatkozott' A pszicholgusnak tisztelnie kell a tnyeket, s
nem lhet abban a hitben, hogy megfejtheti az illetkessge krn k vl es rejtlye-
ket.
III. A zsidkr
A teologizls sznr
mnnyal
-
abban a
kapcsolatos rtelmez
vallsos tapasztalatr
vizsglat nem lenne l
ennekahitnekaforri
Izrae| mr
,,Atyt
k vnta tle, hogy ku
t'7|. Beteljesedst
J zus kzssgben
alapvet paradoxona'
J zus mindenekeltt
akarata az atya akaral
sem tulajdon tja ma;
mindenhatsgot
saj
amt az Aty. lete a
vgzdik is be, amell.
kiszolgltatj a magt i
emlegetett szavakkal
nlkIi elismerse lt
nyilvnul csak meg i1
dencijnak
egsz sz,
Istennek az erejben t
jban
bontakozik ki: :
amely megteremti s
mgis rzkelhet, t.
bizalmassgban _
g;
seg tsgtil h v az em
megsejtse annak a Vi
Isten atyas ga az e.'
kt igje ezt tallan
r'ilggal"
/2 Kor 5,l
szolgasg lelkt kapt
fisg Lelkt nyerttel
Az atyai ige ereje
v ltoztatj a' A vertikl
-'
vo. az isteni apasg z
B ergp redigt. Stuttgart
Sfuttgart 1962; tudom
i963.
'|
III. A zsidkeresztnysg esemnye
A teo|ogizls szndka nlkl szeretnnk szembeslni a zsid-keresztny hagyo-
mnnyal
-
abban a remnyben, hogy ennek a trad cinak az isteni atyasggal
kapcsolatos rtelmezsrl rtkes informcihoz
juthatunk.
olyan sajtos s eredeti
vallsos tapaszta|atrl van sz, amelynek kiiktatsra semmifle pozit v-pszicholgiai
vizsglat nem lenne kpes. Egybirnt magnak Freudnak a nyomn haladunk, amikor
ennek a hitnek a forrsaihoz trnk vissza.
Izrael mr
,,Atynak"
nevee Istent; nemzette npt' fiaknt fogadta el s azt
kivnta tle, hogy kultikus nnepeivel s erklcss letvitelvel ismerje el s tis elje
otl7l' Beteliesedst az apa-fi kapcsolat azonban csak az rkkval s az ember-
J zus kzssgben rte el. A Fi s az Atya kapcsolata az jszvetsg magja s
alapvet paradoxona. Krisztusban kt s kon valsul meg az isteni atyasg. Az ember-
J zus mindenekeltt az Atya alapjn s az Atya ltal rtelmezi magt: csak fi;
akarata az atya akarata; igit tle vette. Soha a legcseklyebb szemlyes tulajdonsgot
sem tulajdon tja magnak. De ha vonakodik is attl, ltogy az isteni
jsgot
s
mindenhatsgot sajt tulajdonnak tekintse, megvallja, hogy kezbe adatott minden,
ami az Ary' lete a, Atya igjvel kezddik, mely elismeri fit, ahogyan az igben
vgzdik is be, amellyel
_"az
eljvend dicssg bizonyossgbano_ teljes mrtkben
kiszolgltatjamagt az Atya akaratnak. Ne keverjk ssze olhasznlt, tlontl sokat
emlegetett szavakkal a kvetkezo, igen tanulsgos tnyt: Eppen annak a felttel
nlkli elismerse ltal, aki magt a sz legnemesebb rtelmben Fiknt mutatta be,
nyilvnul csak meg igazn annak az Istennek az atyasga' akit lthatatlan transzcen-
dencijnak egsz szentsgben ismer el az ember, akinek egzisztenc\ja ennek az
Istennek az ercjben teljesen megjul. Lz atyasg paradox volta itt valdi dimenzi-
jban
bontakozik ki: az Atya tiilrad bsgben adja oda magt az |ta| azIge ltal,
arnely megteremti s igen|i a fisgot. Tvollvo s mgis
jelenlv,
lthatatlan s
mgis rzke|het, tavolabb a termszettl, mirrt brmikor s mgis a legmeghittebb
bizalmassgban
_
gy csak az Isten-atya
jelenik
meg. Az az Atya, akit a bajban
seg tsgiil h v az ember, csak gyenge tkrkpe, bizonytalan utnrzse, halvny
megsejtse annak a Valakinek' aki Krisztus tapasztalatban nyilatkoztatja ki magt.
Isten atyasga az emberisg vallsos viszonylatain bell is megvalsul. Pl apostol
kt igje ezt ta|lan ragadja meg:
,,Isten
ugyanis Krisztusban kienges eldtt a
v7lgga|" /2 Kor 5,I9l; s
,,Akiket
Isten Lelke vezre|, azok Isten fiai. Nem a
szolgasg lelkt kapttok ugyanis, hogy ismt flelemben ljetek, hanem a fogadott
fisg Lelkt nyerttek el, |tala szt tjuk gy az Istent: Abba, Atya!'' /Rm 8,14-15/'
Az atyai ige ereje azokat az embereket, akik rszesei az isteni valsgnak, fikk
vitoztatja' A vertiklis viszony itt egyesl a horizontlissal' Az Atya nem rzkek
"'
viJ .. az isteni apasg zsid_keresztny felfogsnak J . J eremias ltali kit n brzo|st: Die
Bergpredigt. Stuttgart 1961, valamint Das Vater-Unser im Lichte der neueren Forschung.
Stuttgart 1962; fidomnyosabbnak tartott tanulmnyknt v. W' Marchel: Abba, Pre. Rom,
1963.
158
feletti idea, nem a szellemi utnzs mintakpe, nem fldi Promteusz-alakok
mindenhat rivlisa. Semmi kze a kozrnobiolgiai expanzi bels alapelveihez.
Vgl pedig nem msik Mi-Magunk, aki eljegyezte ma1t a mi trtnelmnkkel. Isten
azon Ige ltal teszi magt Atyv, mely szakadkot tmaszt a lthat s a lthatatlan
kztt s mgis
_"tti
az elszakadson s alzadsono- az embert fiv fogadja.
A vallstrtnet megismtli, folytatja s beteljes ti az ember emberr vlsnak
strtnett. Ha az ember az [gt, amely t fiv teszi s az Atya rksgt gri
szmr a, el fo gadj a, e|jut az i gazi ffttsgra. Emberi l e g nzv e az Ige emberhez ml tbb
teszi; vallsos Szempontbl nzve Istenhez viszi kzelebbl72. Isten, az Atya itt mr
nem pusztn az emberi vgyak korreltuma. Igje megbontja s sztvlasztja a
vallsos roszt. A vele val egyestils nem sszeolvads.
,,Elrhetetlen
fnyben
lakozvn'' elhzdik a kzvetlen, rzelmi meglapasztals ell' Noha o az emberi
trekvsek clja, olyan kielglst
jelent,
amely ezeket mind fellmlja. A boldogsg
igrete egy folyamatosan felfel vel trtnet betetzseknt hangzik el; e nem
rheti utol semmifle, az immanens
tezdetekh
ez v a| visszatrs.
Az isteni atyasg paradoxona abban ri el tetpontjt, hogy a szublimlt szli
rtkek egsz skljt sr ti magba.Isten az igret szerzje, ugyanakkor clja is. Br
lthatatlann teszi magt a fisgot ltrehoz lgje ltal, ugyanakkor magban rejti a
vgs, a tkletes lts igrett. Az ige s a szemllds (kontemplci, meditci)
bizonyul annak a kt tnak, amely ugyanahhoz az isteni kzpponthozvezete7.
A vallspszicholgia azt tuzte fe|adatknt maga el, hogy a tapasrta|atot s a
bell tdst, a hitet s a vallsos viselkedst kutassa; m cljt tveszti, ha nem
szentel teljes figyelmet a h v 1 viszonyra Istenvel s Atyjval.
A) A bn
Az apaszimblum vizsg|attl kvetkezetesen
jutunk
el a bn, a vtek llektanhoz;
hiszen az apafunkci abban nyilvnul meg, hogy azIge megszletik az emberi vagy a
vallsi megtapasztalsban, amely ige egyszerre tilts, kiengesztelds s elfogads.
A bn hrom llektani s vallsi s kon
jtszik
erymstl eltro szerepet. Elszr a
tabu vonatkozsban
jelentkezik,
amelyrl mr az e|s fejezetben beszlttink. ott
sztns szorongsknt lp sz nre, ami fkpp az letrtkek fenyegetettsgnek
rzsbl szrmazik s amelynek trgya az, ami idegen' aminek avrhez, aha|lhoz, a
nemisghez s az lethezvankze. Az ember mindent, ami okkult ervel (a manval)
tel tettnek tnik, a rmlet s megigzettsg rzsvel vesz krl, mint ezt az
antropolgia s a klinikai llektan szmtalan pldval bizony tja. Mint lthattuk, a
'''
Mi itt csak a pszicholgiai rendszereket elemezzk s emiatt figyelmen k vl kell hagynunk
egy elemet, amely alapvet en hozztartozik a keresztny tan tshoz s a misztikusok
tapasztalathoz: az emberek belsejben lak Isten szellemt;
.
seg t az embernek abban, hogy
beleegyezzk szavba, s ezzel az aPa elismershez vezeti. Egy valjban keresztny
lmnyt tfugyal tanulmnynak tovbb kellene vinnie ezt a tmt a bels.
jelenltr.l,
amely
ltal Isten az ember lelkiismeretn keresztl kinyilatkozatja magt.
159
Szent sszekapcsoldhat a tabuva|. Ezltal az eredetileg lelki
jelleg
tabu egyszer-
smind vallsos rtkre is szert tesz|13. Ez egyben llektanilag meg is magyatzza,
hogy az ennyire megterhel, keresztnyek ltal nagyonis tekintetre mltatott bn_
lehetsg mirt esik ekkora sllyal latba arnylag kicsi szexulis botlsok esetben is.
A szexulis bn tovbb fokozdik egy msik, a klinikai llektan |tal mr meglehet-
sen felder tett folyamatban: a szexulis ksztetseket sztnsen gy ljk t' rrint az
apai tilts elleni vtkezst. Emiatt a szexulis vtsg kt teljesen llektaninak
mondhat krlmny miatt fgghet ssze Istennel: egyrszt amiatt, mert a nemisg
SZoroS kapcsolatban ll a szenttel s a tabuval, msrszt pedig annak kvetkeztben,
hogy Isten sokak szemben msodlagos diplis apafigurv vlik. Nem kell
klnsebben magyarznunk, hogy az i|yen bnnek csak csekly a vallsos
jelent-
sge, hiszen ez egyszeren vallseltti
jelensg.
Az effle bnnek Istenhez val
viszonya tisztza |an marad, rte|mezsre szorul s megtisztulsra vr' megtiszt tsra
azoktl a nyomaszt rze|mi maradvnyoktl, amelyeket az l-vallsos nevels sorn
mg mindig gyakran kihasznlnak arra, hogy mintegy ezeketletzva demonstrljk a
felszabadulst.
Msodszor: a bn fontos szerepet
jtszik
a nrcisztikus megbntdsban, srtett-
sgben. Az az ember, akit valamif|e igazsgtalansg rt, mega|zottnak, ttktelen-
nek s a trsadalombl kitasz tottnak tzi magt. Hibit ntudatlanul is olyan
idelkphez mri, amelyet a tudattalanjban maga alkotott. Ez pedig egyfajta
szociolgiai bnkpzet, hiszen az n nmaga idelis kpt mindig a trsadalom
elvrsaira adott vlaszknt alak tja ki. Msodik fejezetnkben kt felmrs nyomn
bemutattuk, hogy a felnvekv gyerekekben a brinnek nrrcisztikus s szociolgiai
jellege
van. A valls seg thet a fiataloknak abban, hogy szttredezett idelkpket
ismt sszerakjk s ezlta| erklcsileg jra beilleszkedhessenek a trsadalomba. A
bn tulajdonkppeni vallsos tartalma itt is meglehetsen csekly.
A bn kt elobbi, nagyon is termszetes s llektani formjt az ember kpes
elfojtani s ezltal rgziteni, m akkor ezek t a tudattalanbl hatva feszltsgben
tartJ k. Ilyen esetben a bn talakulhat lelki betegsgg; amirl majd ksbb
rszletesebben szlunk.
A bn csak akkor vlik tudatos, vallsi rtelemben vett bnn, ha az egyn a csele-
kedett Istennel szemben elkvetett szemlyes
jogtalansgnak
ismeri el. Csak az Atya
trvnyben vlik nyilvnvalv, hogy mi is a bn, vallsi rtelemben. Csak az Atya
kpes a gonoszt a maga tulajdonkppeni valsgban leleplezni: mint az ember s az
Isten kztti eredeti szerzds megszegst, mint luadst e szerzds ellen.
Ltsz|ag egyszertl meghatrozsunk nagyon komoly llektani nehzsgeket rejt
magban, amelyeket tisztznunk kell, ha nem akarjuk a vallsos tudatot meghamis -
tani' Ez a tny is mutatja, hogy az emberi tapasztalat nehezen egyez1ethet ssze a
vallsi ttelekkel, hogy sok nem h v a vallsos bntudatot csak borzadllyal szemlli,
s mg a vallsosak is vonakodnak ismtld hibikat bevallani.
'"
v. J . Goetz: Le pch chez les primitifs, Tabou et
Pch.
in Thologie du pch. Prizs-
Tournai 1960, I25
_188.
o.; kl' 172' o' ff.
160
J kiindulsi pontot k nl Szent goston lettja, ha a vallsi bn lelki alapjait
vizsgljuk|7a. goston
,,Vallomsait''
gy f,ogalmazta meg, mint megtrsnek
trtnett. Mr a c men is rdemes elgondolkodni: A Vallomsol<ban goston
beszmol arrl, hogyan fogadta el bizalommal telt beleegyezssel Isten ltt, s
hogyan tlte meg ezutn Isten sz ne eltt sajt zaboltlan vtkeit s mltjnak
intellektulis tvelygseit. Addig azonban nem volt kpes beltni hibinak egsz
horderejt, ameddig a keres sgben ki nem enges eldtt Istennel. Eszerint a vallsi
bn ktirny mozgsban nyilvnul meg: az Isten valsgnak elfogadsban s
abban a beismersben, hogy a mlt tulajdonkppen nbecsaps volt. Isten igje emeli
ki a mltat a feledsbl, a megbocstsban s a kiengeseldsben pedig leplezi a.
le' Ez aztjelenti, hogy a bn vallsos tudata lnyegbl ereden a
jvre
irnyul. Ha
teht ennek kapcsn az embet visszafel, a mltja fel tekint, ezt csak azrtteszi,hogy
eddigi ltformjt a
jv
fel fordulva ttilsztrnyalhassa. A vallsi bntudat teljes
ellenttben ll a szorongs s az nbntet emlkezs, a menekls s a lelki
elmagnyosods llektani bntudatval. A vallsos lelkiismeret szabad minden olyan
rzelmi maradvnytl, amelyet a llektani vtek mindig magva| hordoz. A bn
megvallsa s a kiengeselds aktusa elott teht nem ltezik vallsos, vallsosnak
felismert bntudat' A vallsi bn abban a pillanatban |egyzhet, mihely az egyn
lelkiismeret e szleli azt'
E llektani gondolatmenettel vakodni szeretnnk attl, hogy a bn
jelensgt
merew s dologiv tegyk. Hiszen a vallsos bntudat nmegvetss fajulhat.
Knnyen vlhat olyan szolgai, mltatlan magatartss, amilyet Freud, Hesnard s
msok oly gyakran lelepleztek. Ha ugyanis az ember Isten el ll, hajlamos arra, hogy
gy tekintsen sajt vgyaira s szenvedlyeire
-"attl
a pillanattl fogva, mihelyt
azokbarr a rossz megmutatkoziko-, mintha ezek lennnek felelsek a rosszrt, a
gonoszrt' Ilyenkor e vgyakat s szenvedlyeket csak a gonosz szemszgbl
vizsglja, s megfeledkezik arrl, hogy az ember nem
,,termszettl
fogva'' erklcss
s vallsos lny, hanem az.zke|| vlnia. A mlt hibi feletti manicheusi t|etethoz
h v bizonyos szempontbl azokhoz a pszicholgusokhoz hasonlan gondolkodik,
akik a hibktl s bnktl mentes ltezs s nevelkeds knyelmes illzijt luztk a
z szlajukra.
A
j
lelkiismeret ugyanis mindig olyan rossz lelkiismeret, amit az ember ppen
ftjllmlni kszl. A
j
csak valami erklcs eltti gonoszbl tud kivlni, valamilyen
szenvedlybl, amely mg nem ismer trvnyt s hatrokat. Llektani szempontbl
ezrtnem tekinthet vletlennek, hogy aTizparancsolat teljesen negat v fogalmazs.
Csak az a kt parancsolat a kivtel, amelyben az Isten s a szlk tiseletrl szl. Az
elkvets akkor vlik vallsi szempontbl nkelhet tnyezv, ha felismeri s
bevallja az ember s mint valami homlyos s messzemenen tgondolatlan hibt
magra vllalja, mint olyasmit, amit mg az Isten szavra val igentmonds eltt
"n
Az it le rtak behatbb elemzse talr lhat: J . M. Le Blond: l'es conversions de saint
Augustin. Prizs 1950'
161
kvetett el. Ha az ember elfogadja Istent, megszabadul minden nm tstl, amely
magatartst korbban tbb_kevsb tudatosan e lkend ze.
Az emberi rs sajtossghoz tartozik teht' hogy mindenfle vallsos hit ssze-
kapcsoldik a bn megvallsval. Az erltetetten hangslyozott s ismtelt bnvallo-
ms azonban gyakran hamisan cseng. Tlsgosan nyilvnval, hogy ez a vallomst
tev magval val bktlensgbl s egszsgtelen haragjbl fakad. Sokszor beszl
gy valaki a bnrl, mintha bizony tudatosan,
jl
tgondolt' gonosz szndkkal
kvette volna el azt, mikozben a valsgban a bnvallomst megelzen egyltaln
nem volt tisztban tvedsnek tulajdonkppeni vallsos horderejvel. A gyakorlott
megfigyel a bnnek tulajdon tott tlzott
jelentsgben
puritn bszkesget vagy
_
'llektani kifejezssel lve'- erklcsi nrcizmust ismer fel. Ebben az esetben gy
beszl az ember a bnrl, mintha kpes volna arra, hogy kikerlje. A pszicholgia
ezze| ellenttben az emberi tapasztalat nyomdokain
jr:
mivel az erklcsssg s a
valls a vgybl fakad, szksgszeren dinamikus
jelleg;
kikzdi a tist a
tiszttalanbl, kjdolgozza a
jt
a gonoszbl'
Freud Rossz kzrzet a kultrban cimu rsban meggyzen rja le a pszichol-
giai bn szksgessgt, amely az |etben mindentt hozzkeveredik a kibontakozs_
ban lv embersghez. Az embemek e' el kell fogadnia, vli Freud; le kell mondania
a szmra elrhetetlen tisztasg utni vgyakozsrl. A szentek bizonysgnak hatsa
alatt, akik mindenkinl mlyebben tapasaltk meg a bnnek e' akinjt, Freud arra a
kvetkeetsre
jutott,
hogy a valls kptelen levenni az emberrol e a terhet; st,
inkbb nveli azts ezze| csak ront a helyzeten. Egyszerre igazis, meg tves is ez az
tlet.Biztos, hogy a szentek sokkal
jobban
tudatban vannak a vallsi rtelemben vett
hibzs lehetsgnek, mint a tbbi ember. Bnk azonban mr nem pszicholgiai,
hanem teljesen vallsi
jellegr .
Bnssgk tudatnak mlyn az a fo|tt|en bizalom
tiikrzdik, amelyben Isten gyermekeiknt mris a kiengesztelds otthonossgt lik
t. S ha az Atya trvnynek alvetve magukat magukra veszik a bnssg terht is,
ez csak annak a kommunikcinak a negat v mozzanata a szmukra, amelyben
e|nzst s bkes sget tapasztalnak.
Ismt visszatrtiink arra a felmrsre, amelyet l800 belga fiatal kzremkdsve|
vge nk. Ez a h vk bnhz val viszonyrl is elmond neknk egyet s mst. Az
istenflelemmel kapcsolatos legmagasabb pontszmot ppen azokn| az egyne|a|
figyelhettk meg, akiknek a vallsos bell tottsga nem tisztult meg tlzottan: a
mszaki iskolk dikjai s a munksnk kztt. Ugyanezek a szemlyek mutattk
viszont a legalacsonyabb pontszmot az irgalmas Isten kategrijban. S k azok is,
akik a leggyakrabban lzadnak fel Isten ellen. Ha viszont a humn gimnziumok
dikjainak s az egye emi hallgatknak az eredmnyeit tekintjk, itt a legalacsonyabb
rtkeket talljuk az istenflelem s a |zads kategriiban, ellenben nagyon
magasakat az isteni kegyelem tekintetben. Ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy a
htrnyos szocilis helyzetben kapott, nem megfelel emberi s vallsos nevels
nagyon is ers ti a knyrtelen isteni b r elkpzelst. A tilalom s a kiengesztels
kztti feszltsg azt az r-szolga dialektikt szli, amelyet Hegel s Marx szemlle-
tesen elemzett.
r62
B) Kvetkeztetsek
A vallsos
jelensgekrl
szl tanulmnyban olyan vallsos alapelvekre bukkantunk'
amelyeket a pszicholgiai motivcik kritikj a la sz szoros rtelmben vve/ nem
kpes megragadni. Egyrszrl felfedeztk a Isten utni vgyat, msrszrl
_"az
ertt
msik plusno_ az apakpet, mint Isten szimblumt. Nagyon fontos, hogy ezze| a
kt princ piummal visszarkezznk ahhoz a tematikhoz, amellyel a vallsos
tapasztalat vizsglata sorn mi r elmlylten foglalkoztunk'
Az Isten utni vgy olyan vallsos utat nyit meg az ember elott, amelyet a klasszi-
kus tipolgiban
,,misztikusnak''
neveztek, s amelyhez a kzvetlen egyesls utni
vgyat, a tkletes boldogsg
,,megfoghat'',
vgyakat csillap t tapasztalatt
kapcsolja az ember. Beszltiink a misztikus vallsok egymstl igencsak klnbz
formirl
_
az letmisztikrl' a panteista, teista s keresztny misztikrl' Minde-
nekeltt ezek alapjait s llektani struktrit vizsgltuk meg. Az Isten utni vgyako-
zs az roszban gykerezik, ebben az rzelmekben s kpekben gazdag hatalmas
erben, amely mly svrgst kelt az emberben a boldog egysg s az sszhangirnt.
Erejt azrosz a lelki fejlds korai stdiumbl kapja; a nrcisikus fzis, azanya
s gyermek ktiztitti
,,dulis''
egysg az emberben a boldogsg vgtelen teljessgnek
archaikus hangulati emlkkpeit hagyja htra. S ha alaposabban megnzzk, kiderl,
hogy szmos lmnyfajta ennek az e|vesz tett boldogsgnak az jonnan va| megta|-
lsra irnyul k srletnek bizonyul; gondoljunk csak az olyan trekvsekre, mint a
szentekkel val egyes|s, az elveszett paradicsom utni svrgs, az let felfokozott-
sgva| kapcsolatos tapasztok' Noha megtiltottuk magunknak, hogy ezeket a tendenci-
kat
,,vallsosnak''
nevezzk, mivel rzelmi regresszi termkei s nem rik el a
Msikhoz fzd szemlyes kapcsolat tulajdonkppeni dimenzijt, mgis felfedez-
zk bennk a valls-elttes tapasztals
jelentsgt;
amely tapasztalat a mindensgre
az egysg ltomst vet ti s ezzel a valdi vallsos megfapasztalsnak ksz ti el a
talajt. Mgis, Istent nem szabad sszetveszteni sem a vgtelensg rzsvel, sem
pedig a vgyteljes t egyesls lmnyvel'
Teista szempontbl nzve az Isten utni vgyakozs lehet a vallsos let
jelents
mozgatrugja; igy a szerzetesi hagyomny trtnete folyamn vgig megfigyelhet
az Isten utni svrgs polsa s elmly tse' s mgis
,
ha ez a vgy a mai kulturlis
krnyezetben, amely aligha kedvez szmra, bres is vallsos elhivatottsgot,
ennek ritkn bukkanni a nyomra. Felh vtuk a figyelmet arra is, hogy mennyire
felrtkelodtt ez a vgy keresztnysgben. Amikor Freud
-ojoggalo_
felfedi ennek az
ceni rzsnek a regressz v
jellegt,
tvesen azonos tja azt a a misztikval, flreis-
merve a keresztny misztika lnyegt'
Az anya alakjban felismertk a
,,misztikus''
vgyakozs tulajdonkppeni a|akza-
t: az anya a megj t leter s a bks harmnia szimbluma'Ezrt van telis-teli
minden termszet- s misztriumvalls anyai szimblumokkal, melyek ritulisan
beavatnak a kozmikus let titkba
'
gy tnik, az anyaszimblum kr szervezd
vallsos irnyultsg bukkan el ismt C.G. J ung pszicholgijban; egsz elmlett
megfogalmazhatjuk ry, hogy az ember s a vilg egyes t-egyesl megjulsnak
egyfaj ta tudomnyos misztikja.
163
Noha el kellett vitatnunk a valls sajtos
jellemzit
a
,,misztikus''
ramlatoktl,
mgis hangslyozni szeretnnk, hogy mennyire titatjk a vallst az anyai rtkek: a
boldog id archaikus tapasztalata az Istenben val kiteljeseds elzetes megsejtst
teszi lehetv az ember szmra. Ezrt
_omegford tvao_
nmagba hull vissza s pp
az Isten fel is vezet rzelmi trekvseiben srl az az ember, aki ezekke| az
rtkekkel egy radiklis nem-et szeEez szembe' aminek az is oka lehet, hogy gyer-
mekkorban megsrtettk s eltorz tottk ezeket az rtkeket.Ezek alapjn Rmkvel
egytt klnsen nagy hangslyt fektetnk azokra az rze|mi alapokra, amelyek
elengedhetetlen felttelei a fokozatosan kibontakoz vallsos tnak' Meg vagyunk
gyzdve arrl, hogy ilyen lmnyek klnskppen a legkorbbi vek tudatelttes
tvcselekedeteiben fordulnak el; hiszen a pubertskori tudatosodst megelzen
szksges mg, hogy a gyermek sszekttetsben rezze magt a teljessggel, amelyet
az anyai Szeretet s az apai oltalom biztos t szmra; a csald tapasztalati tere nyitja
meg eltte a zavartalan boldogsg birodalmt, amelyben megvetheti a lbt s
kibontakozhat.
Ha az ember nem vltoztatja meg vgyvilgt a valsggal val szembenzs
sorn, anyjhoz val ktdse nemcsak a tisztn regressz v miszticizmus tvtjra
vezeti, hanem ppensggel patolgis zrzavarba is viszi. Azanya utni svrgsban
a hall lebilincsel hatalmt sejtettk meg.
A realitselv az rzelmi egysget megsznteti s megalapozza az embertrsakhoz
val viszonyt, amelyben Isten mint az
,,egszen
Ms''
jelenhet
meg. Az apa az rzelmi
megtapasztals mlyn a valsgelvet kpviseli; szava megtri a varzslat erejt.
Azok a differencilt ktelkek, amelyek a novekv kis embert a csaldi krnyezet
mindkt plushoz ktik, seg tenek neki abban, hogy lelkt fokrl fokra differencilja
s emberibb tegye.
Az apafigura azonban sajtos funkcijban az dipusz-konfliktusban lp sz nre
elszr; mint tilt trvnyad, mint kvetsre mlt mintakp, ugyanakkor mint a
jvo
boldogsgnak z|oga. Az apa megkveteli az anya s a gyermek kzti rze|mi
erysgrl val lemondst, s megnyitja egy mg kialakulsra vr
jv
dinamikus
kibontakozsnak tj t.
A csaldban betlttt sajtsgos Szerepo a|ap1n az apa ugyan utal Istenre, de nem
a fenyegetett ember inkbb anyai oltalmazjnak alakjban. Isten valban
ugyanazokat a
jegyeket
viseli, mint az apa. o az erklcs s a trvny szerzje, amely
erklcs s trvny tiltsok formjban lett megfoga|mazva, mivel a szellemi s kra
emelkeds ignynek hajt megfelelni. Isten az ember ltal kvetend szentsg
smintja is; vgezetl pedig gy nyilatkoztatjakimag mint gondvisel: olyan
jvt
gr, amely megsznteti az ember svrgst vgyai vilgnak archaikus paradicsoma
utn, s rmutat arra a vgs boldogsgra, amely beteljes ti szellemi tjt.
Freuddal val prbeszdnk szemnk el trta az apa szimbolikus
jelentsgt.
Ha
Freud rszben csdt mondott is a zsid_keresny hit magyarz-attra tett k srlet-
vel, ez mindssze anl' gyz meg bennnket, hogy a pszicholgia nem kpes
,,Isten''
jelensgt
az emberi apakpbol kzvetlenl levezetni. Egyedl az apa s a gyermek,
valamint Isten s az ember kztti kapcsolat strukturlis rokonsgt mutatja meg.Ez a
r64
megfelels egybknt nem vletlen
jelensg:
az egyn csak csaldi kapcsolatainak
emberibb alak tsa sorn tallja meg a tulajdonkppeni utat a valls fel.
J ellegt tekintve Isten atyasga mgis teljesebb, mint az ember. Ez az atyasg,
mint az ellenttek harmnija egyes ti magban az sszes szli tulajdonsgot. A
vallsos vgy ezrt is irnyulhat fel. Ha az ember vgyvi|'gt aZ apa szimblumai
seg tsgvel megvltoztatja, elrheti az Istennel val egyeslst, mikzben valsgo-
san s mgis mint az,,egszen Mst'' ismeri t el.
Pozit v vizsglatok kimutattk, hogy a keresztnyek tudatban az apakp sszetet-
tebb vonsokat visel, mint az anyakp, s ezrt az isteni lt kzvetlen
jelkpeknt
jelenik
meg. Az istenkp viszont amagarszrl mg komplexebbnek bizonyul, mivel
mindkt szlalakot dialektikusan egyes ti magban.
A keresztny teolgia ennek az isteni atyasgnak az egsz tartalmt kifejti. Az
Atya letet ad, mltnyosan bnik az emberrel,ha az trvnyt betarda, s fiv is
fogadja'
_
ezek Isten megklnbaeto
jellemvonsai.
A bn llektannak teht az
embert tletben is elismer isteni szt kell mintul vennie, mivel a vallsi rtelem-
ben vett bn nagy mrtkben klnbzik a tabu thgstl s a nrcisikus srtds-
tol' amelyeknek sok h v tl nagy
jelentsget
tulajdon t bnrtelmezse sorn.
A llektani elmletek tlsgosan rvidltak, amikor aztfeltte|ezik, hogy az isteni
atyasgba vetett hitet egyedl az emberi vgyakbl le lehet vezetni. Az ilyen ltsmd
egszen tvesen kzel ti meg a vallsos
,,kivet ts''
fogalmnak pszicholgiai tnyt.
Ha az apai tulajdonsgok Istenre trtn
',tvitelrl''
beszlnk, valamivel kzelebb
jrunk
az igazsghoz, ekkor azonban nem szabad megfeledkeznnk arr| a tvolsg-
rl, ami az apakpet s az istenkpet elvlasztja egymstl' ppen ennek alapjn
rszes tjk elnyben minden mssal szemben a
',szimboliz|s"
fogalmt: Az emberi
alakban val megjelens lehetv teszi az egynnek, hogy mintegy
,,tlsson''
Istenre,
hiszen az emberi trtnelem (az egyni s a kzssgi is) ugyanazon trvnyszenis-
gek szerint fej|dik, mint a vallsos trtnelem. J okkal vizsgltuk az isteni szimb-
lumokat kizrIag sajtosan vallsos formjukban. Ez a|apj'n minden hamis utlza-
tukat le tudtuk rni. E torzszlemnyek egyiktmsikt motivcis tanulmnyunkban
elemeztk. Szeretnnk azonban az olvas figyelmt felh vni Simone de Beauvoir
egyik munkjira, amelyben egy lnyrl mesl, aki frfi t masz utn vgyakozva
apakpt teljes mrtkben erotizlja. Vgtil feltehetjk a krdst, vajon nincsenek-e
mgis szimbolikus rtkek azok mgtt a csalfa fnyek mgtt, amelyeket leleplezhet-
ttink' A llektani beltsok megkvetelik tolnk a racionlis magatartst; ezrt meg
vagyunk gyzdve az emberi magatarts vegyes
jellegrl.
Az ember mg az olyan
elkpzelseivel is, amelyek tlsgosan is korltolt k vnsgait fejezlk ki, gy vagy gy
a transzcendens Istenre gondol. Mindenttud kellene hogy legyen az, aki tvedhetet-
lenl s radiklisan el akarn vlasztani az emberi sztnket a vallsos ind tkoktl.
1,65
NEGYEDIK FEJ EZET
A vallsos bell tottsg
_
bels feszltsgei s szerkezete
Az els kt fejezetet a valls spontn forminak szenteltk. Elszr a vilg olyan
jeleivel
foglalkoztunk, amelyek a Msra, Msikra utalnak, s akit a valls
,,Istennek''
nevezi azutn az rze|mi, sztns mot vumok fel fordultunk, melyek az embert
seg tsget s k vnsgai beteljesedst kr buzg imdsgra ksztetik, Isten irnyba
szor tjk. Ebben a kt els elemzsben mg annak kiemelsre szor tkoztunk, hogy a
valls /a sz teljes rtelmben/ szemlyes beleegyezst
jelent,
mely megha|adja az
sns spontn vallsos rzelmeket. Ez azt
je|enti'
hogy ez abe|eegyezs megfelel
tgondols utn azoknak az els intu ciknak a fonalt veszi fel jra, melyek egszen
addig httrben maradtak, s ezek beteljes tsre trekszik'Megbizhatan s ugyanak-
kor kritikusan illeszkedik bele a trsadalomtl rtjklt hitkpzetekbe s az rzseket
s szksgleteket feloldja a varzslat all. Csak ezt a szemlyes vallst illetjk a
bell tottsg /attitudel llektani fogalmval; s ezze| megklnbztetjk az erede i
tapasztalat | s az sns s motivlt vallsos rzsektl'
Ez a szemlyes vallsos bell tottsg, mint lttuk a harmadik fejezetben, nem
egyszeren a sns vallsos mot vumok leleplezsbl szrmazik, ezt meghaladan
t kell mg hatolnia aZ apa szimbolikjn, csak ezek utn trja ki az embert Isten fel,
amely j odaforduls
-oa
tvolsg s a mssg fenntartsa mellett"- mgiscsak kzel
hozza egymshoz s egyes ti mindkettjket. A fisg ktelkben Isten teljesen
nmaga marad; megisten ti az embert, anlkl, hogy sajt feltteleitl e|szakitan. A
fisg az Isten utni vgyat nla-val-ltt alaKtja t; s azok az sztnk ltal
meghatrozott krsek, amelyekkel azeltt Istenhez fordult az ember, a llek biro-
dalma irnti tudatos felelossgg vltoznak.
Mint bell tottsg, a valls mr nem azonos azza|, ami a kezdetek kezdetn volt.
Lpsrl lpsre fejldik nmagt szntelenl jrakpz s ismt felold fesziiltsgek
s konfliktusok lncolatbl, s ez,'|ta| nagyon differencilt s magas szinten
individual izlt val lso s alakzatknt l l elo.
Ha az igazi vallsossgot teljes mrtkben egyenlnek tekintjk a vallsos bell -
tottsggal, mint tesszk is, akkor ktsgk vl egy olyan rtelmezs mellett dntnk,
amit tekintlyes szm pszicholgiai vallstanulmny hamisnak tl. Ezt az llsfogla-
lst ugyan nem tudjuk egyedl a pszicholgia keretein bell elgg alaposan
altmasztani, az elbbiekben azonban messzemenen megindokoltuk' A zsid-
keresny hagyomny egyrszrl arra tan t minket
_
s elssorban ehhez tartjuk
magunkat
-,
hogy az gazi valls a blvnyoktl val megtisztuls munkja ltal
forrnldik ki' Msrszr| azt mutatja a dinamikus pszicholgia, mikzben kiterjeszti
a krdsfeltevsek terlett, hogy az ember s legmagasabb rtkei kztt semmilyen
elre meglratrozol lprestabili.zl sszhang nincs; ezeket nmagnak kell megtall-
nia hosszas fradozs sorn, 1ll .zii s elidegenedsei szntelen kritikjnak
r66
Seg tsgvel' A zsid-keresny hagyomnyra s a dinamikus pszicholgira trtn
kettos utals, gy hisszk, arra hatalmaz fel minket, hogy a vallsos bell tottsgot a
hiteles valls sajt ternek tekintsk.
Ebben a fejezetben arra treksznk, hory a vallsos bell tottsg elemeit s bels
feszltsgt megvilg tsuk. Elsknt a bell tottsg pszicholgiai fogalmthattozzuk
meg, majd azt vizsgIjuk, miknt strukturldik ez az emberi lny hrom dimenzij-
ban, a meglt idben, a foldi valsgok s kjn trtn alkot
jelenltben
s a szemly
s a trsadalom kzti kapcsolatban. A vallsos bell tottsg sszekti a mltat s a
jvt;
elkln ti a fontos emberi rtkeket, hogy azutn vallsos s kon jra egyes tse
ket; ezita| a szemlyes vltost szintzisbe hona a szocilis szo|idaritssal.
Egy harmadik szakaszban azutn a vallsos megtrs pszicholgiai
jelensgt
vizsgljuk. Ez a va||sllektan szemszgb| nzye privilegizlt
jelensg,
mivel
pontosan megfigyelhetjk benne, mikppen fejldik a vallsos bell tottsg a
klnbz tapaszta|atokon s el lenl lsokon kere sl.
Vgl egy negyedik fejezetben azzal az igen mly feszltsggel foglalkozunk,
amely konfliktust te emt az emberi szabadsg s a vallsos beleegyezs kztt; az
sszes mege|z elemzs ebben a paradoxonban s antinmiban fut ssze, amelyben
a vallsos bell tottsg alapproblematikj a is gykerezik'
I. A bel|itottsg llektani meghat r ozsa
Amint maga a sz is mutatja, a bell tottsg a lt valamire vagy valakire irnyul
mdja, akr pozit v, akr negat v diszpoz ci, amely a nyelvben s a magatartsban is
kifejezdik. i|llr az els pillantsra felismerni benne hrom alapelemet: mint tfog
magatarts l@mdl egy adott trrgy felr irnyul ksztets ltekintettel valamirel;
ezenk vl lmint magatartsformal megfigye|hetl7s' Sorban megvizsgljuk ezeket az
el emeket, h o gy tul aj d onsgaikn ak m e gfele l en kr lh atro l hassuk ket.
Mint ltmd vagy tfog magatarts a bell tottsg funkcik sokasgt foglalja
magba' Az rzelm| rtelmi s akarati let klnbz folyamatai sszetett szerkezett
fzodnek ssze benne. Ezek azok a megismersi- s rzelem-kapcsolatok, amelyeket
az ember lettrtnete sorn krnyezete szemlyeivel s dolgaival kttt, s melyek
megj ellegzik saj t szemlyisgt.
A lelki folyamatok nem zrt trben
jtszdnak
le; az affektivits s az intelligencia
a vilggal val folyamatos cserekapcsolatok sorn bontakozik ki, vlaszknt egy
szocilis kontextusra
'
Ez|ta| a bell tottsg egyidejleg szemly- s trsadalomfiiggo
.
l'16
IS
'''
v: lcs Attitudes. Symposium de l'Association de psychologie
francaise, P trizs 19 6L.
''u v. H' C. J . Duykeri Les attitudes et les relations intcrpersonnelles.
86. o.
scientifique de langue
in: Les Attitudes. i. h.,
167
Mivel a bell tottsg a klnboz pszichifui folyamatok sszhatsb1r s az egyn
s trsadalmi-kulturlis krnyezete kzti csereviszonybl szrmazik, dinamikus
Struktrt, fejlds sorn kialakul egyenslyt alkot. Ennek megfelelen bizonyos
llandsg /stabll'itl
jelrlemzi,
s ugyanakkor egyfajta nyitottsg is a klvilgbl rkez
v|takoz irny befolysokkal szemben
'
Az ||andsg s az integrci nem
egyformn
jellemez
minden egynt' Legtbbszr a felnttek magasabb integrcit
rnek el' mint a gyerekek. Ugyanakkor az is gyakran elfordul, hogy mg egyes
felnttek pszichje sem elgsgesen rendezett. Szemlyisgtik bizonyos letterleteket
nem tagolt magba megfelelo mdon. Pldul a vallst ltezsk peremre knyszeri
tettk vagy ppen rzelemvilgukat fojtottk el munkjukkal kapcsolatos sikerv-
gyukkal. Ez azintegrcis hiny konfliktust teremthet a klnbz lelki tartomnyok
kztt. Gyakran bizonyos dinamikus tendencik is, melyeket az ember nagyon hamar
vagy radiklisan elfojtott, tulajdonkppen idegen testkntjelentkeznek; enol van sz
saj tosan patolgis ltformk esetn'
A bell tottsgok strukturldsban mindenekeltt kt folyamat
jtszik
dnt
szerepet: az dipusz-komplexus s a tanulsi folyamat. A megelz fejezetben
bemutattuk az dipusz-komplexus mlyre nyl hatsait. Noha a gyermek
jellemvo-
nsai mir az dipusz-kor eltt is kifejezdnek, szemlyisgt azonban a serdlkori
diplis esemnyek s ezek ismtldsei klnskppen differenciljk. A tanulsi
folyamat maga nem vltoztatja meg aZ embert oly mrtkben mint az odipusz-
konfliktus. Ez utbbi viszont messzemenen rs veSZ a bell tottsgok kialak ts-
ban, mivel a szemlyisgatrgyakkal, az emberekkel s a kulturlis krnyezettel val
klcsnhatsok kzepette bontakozik ki. A korbbiak sorn mi r kiemeltk a vallsos
zenet
jelentsgt:
gy tnik, egyedu| ez tesz alkalmass a vilgban lv va||sos
utalsok megfejtsre. A tanulsi folyamat ellenben ktzrlag akkor teremt tulajdon-
kppeni bell tottsgot, amikor igazn tjrja az embert. Az embernek egynileg kell
magba p tenie az t r benyomsokat, nem rizgetheti ket pusztn idegen
kpzetek gyjtemnyeknt. Minden valamireval bell tottsg szemlyes tulajdonn
teszi a megtanult rszleteket. Beleszvi ket sajt alakjba, igy teszi ket hatkonny'
A bell tottsg msodik sszetevjt a dolgokhoz s a szemlye|<hez fzd in-
tencionlis viszonyban fedezzik fel. A bell tottsg ugyanis egszen klns mdon
bizonyos clokra irnyul, melyeket az embet sajt aktivitsi terletknt rtelmez. E
tekintetben klnbzik a
jellemtl,
ami
,,egy
szemly tbb- kevsb ltalnos
reaglsi mdja, anlkl, hogy a helyzetek vagy a trgyak, amelyekre az i||et
vlaszol, brmilyen hatssal lennnek r"'11' EZ teht azt
jelenti,
hogy a vallssal
szembeni agresszivits lehet egy olyan ember tudatos bell tottsga is, aki
,jellemt''
tekintve nem felttlenl
,,agressziv";
s ennek ellentte is elfordulhat' A
,,szoks''
kifejezs sem tllbb a vilghoz fzd intencionlis viszonnyal kapcsolatban, a
tulajdonkppeni bell tottsg azonban bizonyos szoksokat is magba foglal.
A bell tottsg maga mg nem magatarts; mgis mint valamilyen, a vilggal
szemben nyitott struktra, elore rendelkezik egy adott trgy pozitiv vagy negat v
''' R. Meili: Les attitudes dans les ractions affectives. in: Les Attitudes. i. h.' 79. o.
168
meg tlsrl' Ez a bell tottsg harmadik aspektusa. Mivel ez szemlyes diszpoz ci-
knt
jelenik
meg, nem mindegy, milyen elkpzelsekkel
jr
egytt az rzelmi s
gyakorlati
letben. Eppen ellenkezleg, amennyire az egyn lelki mlysgeibe
beemeli ket, annyira alakulnak az egyn krnyezett megv|toztat cse|ekv
tj koz ds me ghatr ozott formi v.
Ha a bell tottsggal kapcsolatos meghatrozsunkat a vallsra alka|mazzuk,
azonnal ltjuk, hogy megklnbztetst kell tennnk kzottk s nem kerlhetnk meg
bizonyos knyes problmkat' A bell tottsg nem csupn vallsi vlemny, hitkpzet
vagy vallsos magatarts' A hitkpzetek ugyanis nem hoznak ltre szksgszeren
bell tottsgot. Ezek gyakran csak a krnyezettl tvett nzetek vagy intellektulis
meggyzdsek' melyek valjban nem a szemlyisgben gykereznek s sem aZ
egynt, sem pedig annak krnyezett nem v|tortatjk meg. Msrszrl viszont a
hitkpzetekhez, amennyiben objekt v szellemi tartalmukra gondolunk, egy sor
szemlyes mellkjelents is tapadhat, s igazi rtelmt csak ezek hatrozzkmeg.
Ha az ember meg akarja ragadni egy hitkpzet sajtos vallsi tarta|mt, meg kell
tudja llap tani, milyen okbl tette azt magv az egyn. A krdst egyszers thetjk
is, ha a
jel
/signifianV s a megjellt /signifii alapvet lingvisztikai megklnbztet-
st alkalmazzuk' Pldaknt vegyk Isten atyasgnak hitkpzett' Megfigyeltk,
milyen sokfle s klnbz elem vegyl az apaszimblumba. Az,,apa" fundament_
lis
jel
/signiftantl, si szimbl,'-. - a sok-sok egyn szmra, akik hivatkoznakr,
klnbz alakban
jelenhet
meg, melyeknek ugyancsak klnbz
je||emz
bell tott-
sgok felelnek meg' gy nem igen seg t, ha egyszeren egyms mell ll tjuk a
szubjektumok hitkpzeteit' Az ilyen vizsglatok csak vlemnyeket gyjtenek ssze, s
a kszb alatti bell tottsgokat nem kpesek a felsz nre hozni. Szmos vallsos
bell tottsgi skla, melyek szociolgiai felmrsek eredmnyeknt szlettek,
megragad ezen a szinten. Az sem elg, ha csak megfigyeljk a vallsos magatarts-
formkat; ppen ellenkezleg
'
arra van szksg, hogY ezek rtelmt megfejtstik:
Mifle bell tottsgot fejeznek ki? A rendszeres vallsgyakorlat ugyanolyan mrtk-
ben llhat trsadalmi befolys a|att vagy szrmazhat beteges szorongsbl is' mint
igazi, szemlyes meggyzdsbl. S ha egy ember nem vagy csak csekly mrtkben
gyakorolja
vallst, mg nem
jelenti
felttlenl a
_"brmennyire
jellemz
legyen
iso_, hogy vallsos bell tottsga labilis volna: magatartsa gyakran magyarzhat
tisztn trsadalmi-kulturlis befolysokkal is. J llehet a bell tottsg mindig nyelvi
vagy magatartsi s kon manifes ldik, kifejezdsi formja minden esetben
rtelmezsre szorul. Tbbrtelmsge miatt a llektani technikknak
jut
a feladat,
hogy megllap tsa azon pontos
jelentsket
/signifis/, amelyeket a
h vk
hitk
j
eleihez isignifi ants/ f iznek'
r69
II. A vallsos bell tottsg szerkezete
Szmos pszicholgus rmutatott arra, hogy a vallsos bell tottsgot ppen tfog
volta
jellemzi.
Allportl78 mg azt a krdst is felteszi, hogy egyltaln van-e
,,mg
egy
olyan rzs'', mely az emberi rdeklds, az emberi rdekek teljessgt olyan
hinytalanul kpes lenne megragadni mint a valls. Vlemnye szerint az rett
vallsos rzs valjban az egyet|en lelki tnyez, amely kpes arra, hogy a szemlyi-
sg minden sszetevjt befogadja, magv tegye. French a maga rszr| azt rja,
hogy
,,a
vallsos emberek bell tottsga hajlik arra, hogy a magatartts minden
vonatkozst betagolja s sszefoglalja''.
Bizonyos, hogy a vall{s nem mkdik minden h v letben olyan dinamikus
tnyezoknt, mely valban magba emeln valamennyi vlaszadsi lehetosgnek a
teljessgt. French az tzsek struktrjrl rt tanulmnynak vgn megllap tja,
hogy az eryik ember esetben a
,,vallsos
rzsek"
''messzemenen
rendezettek'' s
,,az
i integrns rszt kpeziK', m g msoknl a valls csak felletesen tagozdott
bele az nbe s a felettes n terletn maradt' Az els csoportba tartozk letnek a
valls pozit v irnyultsgot ad; a tbbieknek,,az elbr ts szereptjtssza s pajzsknt
szolgl az n szm,ra" .
Hogyan is lehetne rn skpp? Ha a valls lnyege szerint az egsz letnek akar
megfelelni, nem csodlkozhatunk azon, hogy valdi ereje a szemlyisgben szmos
akadlyba s mlyen gykerez ellenllsba tkzik, s azrt csak ritkn vals tja meg
a tnyleges integrcit.
A kvetkez szakaszban a valls strukturl erejt szeretnnk megvilg tani; ery
apriori nzpontbl kiindulva. Megvizsgljuk, hogyan megy vgbe az integrci
idelis esetben egy ny lt s dinamikus vallsban. Ezzel egyidejleg azt is
jobban
fogjuk majd ltni, mirt tallhatak gyakran fehr foltok az emberek vallsos
strukturldsban. Meg szeretnnk vilg tani azt a szmos sztforgcsol tendencit
is, amelyeket az embernek le kell gyznie ahhoz, hogy vallst s lett egymssal
teljes egszben sszhan gba hozza.
Irnyvonalnak egy olyan srnt tekintnk, amelyet Allportl79 btzolt a bell totr
sgok kialakulsrl szl munkjban, s megklnbztetjk a vallsos
totalitskpzds hrom mozzanatt: a mlt tudatos Ntelt, a konfliktustrtnsek
sorn vgbemen differencildst, s az elkp utnzst' Ez a hrom mozzanat
alapjban vve megegyezik a szemlyisg hrom dimenzijval: a rneglt idovel' a
vilgban val lttel s az embertrsakhoz illetve a trsadalomhozfuzd viszonnyal.
''' Allport: The Indivi.duar... . i. h., 73. o.; v. szintn V. French: The Structure of Sentiments, A
Study of Philosophico-Religious Sentiments. J ournal of Personality. 1947
,209-244.
o.
'''
G. Allport: Attitudes. in: C. Murchison, Handbook of Social Psychology. Worcester,
Mass., 1935, 798-844. o.
r70
A) A mlt feldolgozsa
A mlt az egz\sztencia rszt alkotja; ezrt az ember nem trlheti ki bntetlenl a
tudatbl' Semmit sem nyer az ember a
jvre
nne, ha el akarja felejteni a mltjt.
ppen ellenkezleg
-
ha elvlas ztja a m|tat a
jelentl,
az csak annl nagyobb ervel
jelentkezik.
Ha hozott a klasszikus pszicholgia igazn megalapozott igazsgot a napvilgra,
aVkor az az,hogy a mltat
_"ha
azt akarjuk, hogy pozit v kihatssal legyen a
jvreo-
el kell fogadnunk s fel kell dolgoznunk. Senki sem trolheti el azokat a nyomokat,
amelyek a mltban rzelmi vilgba mlyen belevsdtek. Minl inkbb elutas tja az
ember sajt mltjt, az annl nyakasabban rvnyes ti ignyt; az egynt teljesen
nhatalmlag befolysolja s szntelen elhr tsra knyszer ti, melynek sorn annak
letereje a termketlen harcban kimerl. A mltnak azok az lmnyei, amelyeket az
ember nem kpes szabadon vllalni, tbb-kevsb fggetlen magatartsformkk|8o,
sztereotip viselkedsmdok sajtos forgatagv alakulnak t. A neurzisok nem
msok, mint olyan gondolatok, rzsek vagy magatartsformk, melyek a szubjek-
tumban korbbi s ismtelt elfojtsok kvetkeben nll letet lnek s sznni nem
akar kzdelmet okoznak.
Nem ms a helyzet a vallsos bell tottsggal sem. A mssal szemben elkvetett
vagy minket rt
jogtalansg,
az elszenvedett vary ltalunk elidzett szenveds mind
azt akarja, hogy elismerjk s asszimilljuk; klnben alssk s meghamis tjk a
vallsos bell tottsgot. Milyen kevs embernek sikerl vallsos bizalommal
tekintenie a
jv
fel, ppen azrt, mert bizonyos get emlkek elzirjk elle a
horizontot. A mlt tapasztalatai s az aktulis szndkok kztt feszl kittalan
ellenttben az ernber gyakran kptelennek rzi magt arra, hogy tadja magt a
vallsos bizalomnak. Gondoljunk csak Kyra, a rebellis hsre Andr Malraux z
ember sorsa lLa condition humaine/ c m mvbl, aki' hogy megszabaduljon a
mlttl, mely szmy emlkekkel ldzi, s akinek egy pap hiba besz| a valls
greteirl, egy mernyletben maga keresi a hallt .
Ha a megtrs
jelensge
el fordulunk, azt ltjuk, hogy ez minden esetben a mlt
j rtelmezst hozza magval. Az igazsgban felismert mltbl a vallsos ember
kpes egy pozit v
jv jeleinek
megfejtsre' Nagyszabsil pldt mutatott e Te a
Vallomsokban Szent goston, aki korbbi letre visszatekintve a hit fnyben tli
me9 azt, s ezltal sikerl neki mltjt bizalommal elfogadnia. Az egyni lettrtnet
ilyen rtelmezsben a valls nagy tmi konkrt alkalmazsra kerlnek. igy azlsten
gondviselsbe
vetett hit itt nem fktelen, m.gikus s ktsgbeesett trekvsknt
rvnyesl, hanem megcsodlhatjuk, mint azt a m ivszetet mely a lt rtelmnek
jzan
megfejtst tzi ki cljul. igy az utols tlet hite sem a knyrtelen isteni
tekintet eltt megbnul rettenet kifejezdse, hanem ellenkezleg, a mltbli vtek
beismerse s a fijlk nlt kegyelem ezze\ egybees elfogadsa, amely kegyelem
mkdsnek nyomait a megtrt ember utlag mr korbbi tapasztalataiban is kpes
''o'v.
atmhoz K' Goldstein: Der AuJ bau des organismtrs' Den Haag 1934,22. s2I6. o.
I7I
felfedezni. A helyesen rtelmezett valls teht hozzseg ti az embert a mlt integr|-
shoz, mivel teljes mrtkben a Pl ltal kimondott
,,mennyivel
inkbb''
jegyben
ltezik /Rm 5, 9.l5.l7l. A hit semmit sem tekint elmltnak, semmilyen szenvedst
sem hibavalnak. Ha teht a mlt elfogadst a szem|yes vallsos tjkoz ds
szksges felttelnek tekinti az ember, akkor msrszt a ford tottjt is szre kell
vennie, azt ugyanis, hogy a valls a maga rszrl seg ti is ezt az integrcit, hiszen az
igazsg s a bizalom vezrelveit adja az ember kezbe.
B) Differencilds, konfliktus s szintzis
Az jkor ta a valls
jelenlte
a vi|gban mr nem diff z s immanens, a korbbi
kozmobiolgiai gondolkodsmdra mg annyira
jellemzoen,
tovbb a kzpkori
keresztnysg szerves s architektnikus tv|att is elvesz tette mfu. A profn let
minden terlete erszakosan felszabad totta, a szakralits hatalmbl kiszak totta
magt' Ugyanakkor a valls ma sem llhat teljesen idegenknt szembe a vllggalr.
Pillanatnyilag ugyan nem ll mdunkban rvil'g tani azoka a pontokra, ahol a valls
beleszvdik a vilg szvetbe, annyit azonban le kell szgeznnk, hogy bizony
minden h vnek sok tekintetben fo problmja a vilg s a valls kapcsolat. A vallsos
bell tottsg viszont ppen azezzel a krdssel val szembesls sorn bontakozik ki.
A gyermek tapasrtalativi|ga mg messzemenen differencilatlan. A serdlk s
felnttek azonban mr szksgszeren rszesei a vilg humanizlsnak s
deszak'ralizlsnak. A trrsadalmi rend, afiozfta, st az erklcs is egyre hatrozot-
tabban tmogatja autonmijukat a vallssal szemben. Radsul az ember tudatban is
van teremt erejnek, s slypontjt
-oahelyett,
hogy termszetftiltti misriumok
birodalmban lne tovbbo_ az emberi trtnelembe helyezte t, melyet maga akar
felp teni. Senki sem vonbatja ki magt ebbl az j vilgltsbl, a fiataloknak is
ennek az ateista vilgnak a keretei kztt kell vallsossgukat kibontakoztatniuk. Az a
a feladat vr rjuk, hogy az egzisztencia sokfle teriilett differenciljk s ugyanakkor
megteremtsk egysgnek j t pust is.
Ez azonban azt is
jelenti,
hogy a vallsnak ki kell vlnia azokbl a szvetsgekbl,
amelyeket valaha kttt. A valls valban arra trekszik, hogy csat|akozzk minden
rtkhez' melyek az embert eredethez ktik: a csald hagyomi nyhoz, a nemzeti
mozgalmakh oz, aZ osztlyrdekekhez. Nacionalista ideolgik gyakran tmaszkodnak
vallsos ramlatokra. A
,,cujus
regio, ejus et religio'' lakl a fld, az a valls/ elve
trtnetileg nem vletlenszer sszekapcsolds, hiszen mlyrehat pszicholgiai
trvnyszerr sget fejez ki: a valls az emberek kztti kapcsolatok alapja' A modern
civi|izcj viszont kzvetlenl, kzvet t nlkl akarja a valls alapjait kzben tartani,
s mind a vallst magt, mind pedig a vilgot magnak meghd tani. Amikor mr nem
emberi rtkek kzvet tje a valls, az a vesz|y fenyegeti, hogy kivonul ebbl a
vilgbl. Ezrt kell a fiatal h vnek a lt klnbz terleteit magv tennie,
autonmijukat mltnyolnia, s ezenk vl a vallsos bell tdsba temelnie, mely
anlkl termkeny ti meg ket, hogy sszeolvadna velk. A h v flatalnak az a
feladata, hogy az emberi rszteriileteket gy tagolja be vallsba, hogy azt ne
szolgltassa ki a pusztn emberi tnyeznek.
L'72
Elmletileg nzve meglehetsen egyrtelm, hogy a vilgi dolgok egyenjogs tsa
visszaadja az egynnek egsz emberi szabadsgt, a vallsnak pedig egyetemessgt
s transzcendencijt. Sok h v azonban kereken felteszi a krdst, amintbe|tja az
>idbeli< s a >vallsos< kzti klnbsget:
,,Minek
mg Isten?''l8l, S
,,kinek
hasznl
mg valamit a valls?''. A hitvdk gyakran megprbljk grcssen bizony tani a
valls emberi hatkonysgt. Mi azonban gy vljk, hogy ezze| ppen flrert\k az
emberi s a vallsos trtnelem lnyegt' Azt remlik, megmenthetik a vallst azza|,
ha az emberi sszefondsok hljba prbljk a beleszni. Msodik fejlzetnk
nyelvezetvel szlva arra trekednek, hogy motivljk a vallst. Nzetnk szerint
viszont ppen ford tott a he|yzet, azt kell felismernie az embernek, hogy a vallsnak
elssorban nem az emberi rend pillrv kell vlrria, hanem sokkal inkbb az
,,egszen
Mssal'' val kapcsolat tvlatait kell megnyitnia az ember eltt.
A vallsnak teljes mrtkben s kjzrlag Isten fe] kell irnyulnia, ha j szinten
akarja integrlni az immr differencilt s nllsgukban felismert rtkeket. Csak e
felttelnek megfelelve lesz kellkppen egyetemes alrhoz, hogy az emberi rdekeket
_
"anlkl,
hory elidegen ten keto- t tudja fogni. Arn g a valls csak az affektivits
Stt talajbl tpllkozik' szoros ktodsek foglya marad, melyek cskkentik
urriverzalitst. A felntt szemlyisg egszben a mgikus valls mindig idegen test
marad; r tusaival e]kendzi az ember bajt s bnt anlkl, hogy egsz egzisztenci-
jt
megragadn. gy a gondoskod Atytl val flelemteljes fggs csak szolgai s
bizalmatlan viszonyulst eredmnyez az emberi gyeklrez, a szolgalelk ember pedig
kptelen az emberi vllalkozsokkal kapcsolatos brmifle felelssgvllalsra s
kezdemnyezsre. Itt ismt csak az apaszimblumba s az apaszimblum struktra-
kpz hatsnak problematikjba botlunk. Az apa-valls lehet tisztn konzervat v s
ellensges rzletu az emberi emancipcival kapcsolatosan; tnylegesen sokszor volt
ilyen a civilizci trtnetben s a h vk szemlyes letben. Lnyege szerint
azonban az apt| kapott elismersnek felszabad tan, nfelszabad tan kellene hatnia
mind az egyes emberre, mind pedig a vallsra, hiszen az apa-valls lnyege szerint
Isten gyermekeinek szabadsga' A keresnysg krn k vl sem szksgszer, hogy
az Atya imdata rmlettel prosuljon, rmlettel annak krlelhetetlen s fltkeny
tekirrtettl. Hasonlkppenaz sem egy cl elismersnek s avilg magasabbrend
tkletes tsnek termszetb| kvetkezik' hogy megbn tsa az idleges kezdem-
nyezseket vagy hory trvnyszeren boldogtalann tegye az emberi ntudatot.
Eppen ellenkezleg, az apa-flil kapcsolatban strukturld valls az ember sztnra
szvetsgesknt k nlkozik; mindennek, ami az ember, az atya rtelmet ad, s
fnyben a fiak felismerik, hogy minden, ami kibontakozsukat nehez ti vagy
ellehetetlen ti, magt az Atyt srti, aki melletttik ll s velk l. Fiainak m|tsga az
dicssgt nveli.
,,Az
a vallsos rzs, amely megszabadult eredeti ktttsgeitol s immr autonm
szerepet
jtszik,
nem tekinthet tbb ms rzsek mot vumnak, mg akkor sem, ha
'''
Mais alors, Dieu, pour quoi faire?
-
mr a J eunesse de l'Eglise egyik szmnak a c me is gy
Szlt, Prizs 195l.
173
esetleg kezdeti funkcija ez volt is.''l82 Amint nincs tbb funkcionlis
jellege
a
vallsnak labban az rtelemben, ahogyan ezt a tulajdonkppeni emberi motivcikrl
szl fejezetben elemeztiW, dinamikus erv vlik, mely magukat az emberi
rtkeket termkeny ti meg. Kitg tja a vi|g horizontjt s ez|tal olyan tvlatot
teremt, ami csak seg ti az emberi terletek felszabadulst. Ha teht a valls eltvo-
lodik az emberi vilgtl, ezmg nem
jelenti
azt,hogy minden aktivitstl mentesen
csak hinyval van benne
jelen,
mivel az apa-va||s mint ltet princ pium az emberi
vllalkozsok egszt letre keltheti. A tlzottan emberi sszefondsoktl mentesen
a szellem vallsa dinamikusan integrlhat minden emberi rdeket, melyet vgl is nem
hiba seg tett megrleldni maga is.
C) Azonosuls /identifikci/ s minta le|kpl
Semmilyen emberi bell tottsg nem
jhet
ltre minta nlkl. Az odipusz-komplexus
szerepe mindenekeltt abban lI, hogy lehetsget ad a gyermeknek ana, hogy
valakivel azonosuljon. Az identifikci fogalma megelzi az utnzst' Az ltnzs
inkbb egy trsadalmilag meghatrozo t magatarts szerint trtn bels asszimillst
jelent.
A szociolgiban gyakran hasznlt
,,szerep''
sz
jelentse
is sszefggst mutat
az a|ka|mazkodkpessggel, amelynek seg tsgvel cselekvst az egyn egy
megfigyelt magatartshoz igaz tja. Az azonosuls tbbet foglal magban: megengedi
az egynnek, hogy bensleg sajt tson el egy magatartsmdot, s pszichjt az tvet
sma szerint jonnan rendezze. Ez esetben az ember nemcsak utnozza a msikat,
hanem azz is vlik. A nri s, amit elismer s szeret, belsejben magatartsi elvv
alakul t. A pldakp mr nem pus n az introspekci trgya, ellenkezleg, minl
inkbb a bels strukturlds vezrelvv vlik, annl inkbb elvesz ti bels hason-
ms-jellegt s vlik cselekv nn. Ezenfelul az azonosuls, anlkl, hogy az egynt
elidegen ten sajt magtl olyan eroket bontakoztat ki benne' melyek egszen addig
nem tudtak elrendezdni s kifejezsre
jutni'
Szociolgiai tanulmnyok bsgesen
bizony tottk, mennyire a pldakpekkel val azonosulson keres l fejldik a
vallsos bell tottsg. Az emberek nagy rsze tveszi szlei vallsos st lust. A
vallsgyakorlat nemzedk l nemzedkre csaknem vtozatlan formban addik
tovbblS3. Biztosan sok tisztn szociolgiai tnyez ishozzjrul a vallsos gyakorlat-
nak ehhez a genercikon t tart llandsghoz: pldul a gyermekkori em]kek
pszicholgiai befolysa, a nevels, a tanuls, a csoport kulturlis s szellemi lgkre s
nem utols sorban a szociolgiai nyoms. Ugyanennyire felismerhetjk azonban
ezekben a szociolgiai folyamatokban a trsadalmi mintkat bensleg asszimill
llektani azonosuls hatsait is. Hiszen a tapaszta|at azt m]J tada, hogy nagyon
nehezre esik az embernek, egy szleitl eltro vallsos letst Ius kialak tsa. Meg
vagyunk gyzdve arrl' hogy ha a klnbz szociolgiai tnyezknek a vallsos
"'Allport: The Individual.... i. h., 64. o.
'"
V. pl. a J . Van Houtte ltal Gentben feltett krkrdst: De Mispraktijk in de Gentse
agglomeratie, St.Niklaas-Waas 1963, 146. o.
r74
bell tottsgra gyakorolt hatsait mlyrehatan megvizsglnnk, az identifikci ers
hatst kellene megllap tanunk.
A keresztny minta /pldakp/
Lelki tjnak skpeit minden valls emberi szemlyekberr pillantja meg, olyan isteni
vagy mitikus alakokban, akiknek rendk vli s plds lete kvetend a lr vk
sztmra. A keresztny korszakban Krisus lett az alapvet minta' Sohasem akadt mg
olyan vallsi egynisg, aki egsz tan tst ilyen mrtkben sszekttte volna sajt
szemlyvel. Krisztus az letmdjval val azonosulst tette az igazi vallsossg
ismrvv. S tudjuk, a keres ny hagyomny nem zrkzott el ezektl a szavaktl:
Krisztus utnzsnakvezrmot vumban a klnbzo szellemi iskolk megegyeznek.
De miknt ll a helyzet a tnylegesen meglt vallsos hittel? rtelmisgiek s
serdlk kztt vgzett felmrseink sorn szinte semmifle Krisusra trtno
utalsra nem akadtunk. Konkrt valsgban a valls nyilvnvalan gazdagabb s
sszetettebb, mint amire tudatos megjelensi formibl kvetkeztethetnk. Ugyanak-
korjellernz' hogy a katolikusok vallsos tapasztalataikra s a gondviselsre irnyul
krdsekre adott vlaszaikban csak ritkn eml tik Krisztus tanbizonysgt. Nemigen
trhet ki az ember ama benyoms ell, hogy Isten Krisztusban trtnt emberr vlsa
vallst
_"legalbbis
kzvetlenl'- aligha befolysolja. Az evanglium utas tsai
tbb-kevsb bizonyosan meghatrozzka keresztnyek erklcsi lett, s az egyhz
intzmnye mind r tusaiban, mind tan tsaiban sszekapcso|ja az embert Istennel;
mgis gy tt nik, hogy Krisztus szemlyt csak kevesen tekintik a keresztny
bell tottsg tulajdonkppeni modelljnek s Isten lthat
jelnek.
,'Istenrl
s a serdlkrl'' szl krkrdsben P. Babinl8a utal a katolikusok s a
protestnsok hite kzti klnbsgre. A katolikus serdlk csak kivteleserr eml tik
Krisztus szemlyt. A protestnsok ellenben sokkal tbbszr hozzk kapcsolatba
istenhitket Krisztus szemlyvel185. 10 vlaszbl 9 radsul J zus Krisztus atyjaknt
vagy J zus Krisztusban val Atynkknt eml ti Istent.
Egszben vve a protestnsok nyelvezete is sokkal biblikusabb. Nyomatkosan
utalnak a hit szoteriolgiai
jellegre:
Istenben mindenekeltt a megvtltt ltjk. P.
Babin ennek megfelelen felteszi magnak a krdst:
,'Mirt
beszlnek a /katolikus/
iatalok Istenrl olyan keveset ama kinyilatkoztats alapjn, amelyet J zus Krisztus
hozott neknk? Mirt olyan naiv Istenre vonatkoz elkpzelsk? Milyen szerepet
jtszik
ebben a nevels' s mit tehet itt a pszicholgia?''l86 Ugyanezeket a krdseket
tettk fel mi is, amikor P' Babinnal egy idben fejeztk be 1800 belga fiatal krben
vgzet felmrsnket. Ami mirrket illet, meg vagyunk gyzdve arrl, hogy a
keresztny nevelsnek ezrt a rszleges sikertelensgrt Krisztus istensgnek
egyoldal kiemelst kell felelss tennnk. A katekzis knnyen megfeledkezik
"o
P. Babin: Dieu et l'adolescent. Lyon 1963, 71. o. ff.
"'Babin,
i. h., 181. o.
''u
Babin, i.h.,72. o.
r75
annak a vallSos nevelsnek a lnyegrol, amelyet maga Krisztus nyjtott az embe-
reknek. Hiszen Krisztus az emberek fel fordult, mgpedig elssorban azon a nyelven,
amelyet azok megrthettek: lte az evanglium lenygz blcsessgt s megos offa
az emberekkel azzal az Istennel t|t tapasztalatt, aki Atya; tansgot tett arr| az
letmdrl, amelyet mint pldakp s mester elsknt vals tott meg. Eppen szirrte
tapinthat embersgn keresztl sugi rzott t Istennel meglt gyermeki kapcsolata.
gy ltszik, csak kevs olyan keresztny akad, akiben valaha is tudatosult az, hogy
Krisztus valban ember volt. A kiegyenslyozat|an teolgiai kpzs kvetkeztben
sokan hajlamosak arra, hogy Krisztus embersgt mindssze istensgt fedo ftyol-
knt rtelmezzk. Krisztus azonban pp emberi lnyknt vlik a vallsos bell tottsg
smintjv, s csak ebben az embersgben bizony az Atya egyedlll kinyilatkoz_
tatjnak.
Vallsos hovatartozs s szociolgiai valls
Azt, hogy valaki egy trsadalomhoz, trsasghoz tartozik' az azonosuls sszefggs-
ben szemlljk, mivel az egytnekmaga a trsadalom is k nI magatartsmdokat s
modelleket utnzsra. Ezt a szocilis dimenzit s identifikcit csak rviden
vzolhatjuk most fel, s az rdekld olvasra kell hagynunk, hogy a szmos valls-
szociolgiai m valamelyikben pontosabban tjkozdjk187.
Scherif s Courtrie188 kimutatta, mennyire szorosan sszefggnek az emberi elkp-
zelsek azzal, hogy milyen csoporthoz tartoz1k valaki. Hiszen a kzssg teremti meg
egy bell totts'gtrgyt,
-oamennyiben
ez a bell tottsgot tudatos elfogadsra tall'_
de a kzssg ugyanakkor a bell tottsgok forrsa is, mivel hogy az ember innen
kapja a szksges magatartsi modelleket s rtkkpzeteket.
A szociolgusok a hovatartozst magt is bell tottsgknt rtelmezik, mivel az
tagjait az szlels s az rzelmi let tbb-kevsb tarts s dinamikus rendjvel veszi
krl' Ami bennnket illet, mi egy olyan elemet ismernk fel benne, amely fontos
szerepetjtszikabe|I tottsgkeletkezsben.
:
Szmos vallsszociolgiai tanulmnybl vilgosan kidertil, hogy az egyn s a
kzssg kztt kialakult klcsns viszony
jelents
mrtkben befolysolja a
vallsos bell tottsgot is. A h v ember olyan vallsos csoportot vlas, amelyik az o
rtkeit s viselkedsmdjait kpviseli s szimboliz|ja; az a kzssg viszont,
amelyhez csatlakozott, megeros ti t szemlyes bell tottsgban. A vallsszociolgia
ezrt tbbek kz ppen vallsos hozzllsnak a klnbz hovatartozsi formktl
ftigg sajtos formit vizsglja.
'''
v. tbbek kztt Argyle, i. h.; Carrier, i. h.; J . Matthes: Einfi)hrung in die
Religionssoziologie' 2 ktet; I. ktet, Hamburg 1967
;
II. ktet, Hamburg 1969; D. Savramis:
Reli g io n s s o
zio
lo g ie. E ine Eiffihrun g. Minchen, I 96 8.
l88
Scherif s Courtrie: The Psychology of Ego-Involvements, Social Attitudes and
Identification New York 1947.
r76
Ugyanakkor nem minden hovatartozs hat strukrakpz mdon a vallsos szem_
lyisgre. A hovatartozs lta|ban vve megelzi a szemlyes bel| tottsgot. Az
ember beleszletik egy meghatrozott vallsos kultrba s ezze| betagozdik egy
kzssgbe, mg mieltt sajt maga vlasztani tudna. Mindenki tudja, mennyire
megterhel lehet az ember bell tottsga szmra a nem szabadon vlasztott hovatar-
tozs. Mivel sok szekta ki akarja emelni a vallst a szociolgiailag anonim alaplls-
bl, ezrtkizrlag tudatos dnts, a megtrs alapjn akarja tagjait megnyerni, st,
bizonyos szociolgusok ppen ebben ltjk a szektakpzds egyik legszembetlbb
vonst. Szmos keresztny le is mond arrl, hogy gyermekeit vallsosan nevelje,
hogy felntt korukban majd maguk vlashassk meg hitket. Ebben az sszefiiggs-
ben sz vesen idzik a nagyvrosokba kltz katolikusok /pldul a francia bretonok
s a Limburg tartomnybl val belgk/ tmeges elvndorlst'' az hitehagysuk
vajon nem azt
jelenti-e,
hogy tlsgosan is hagyomnyos hitket szemlyesen alig
olvasztottk magukba? Vlemnynk szerint egy ilyen szociolgiai tnyt nem lehet
ennyire egyszeren megmagyarzni. Biztosan stabilabb a valban szemlyes
hozz||s; nyitottabb is s j kzssgi formkba is be tud tagozdni. Ugyanakkor
minden h vnek meg kell tdnia tallni magt ilyen vagy olyan mdon egy adott
kzssgben' Ha tlsgosan nagy a klnbsg a hajdani kzssg s az j kmyezet
kztt, akkor az ember csak nehezen tallja meg azt a vallsos formt, amelyik
valban megfelel sztmra' s ha hinyoznak a sziiksges objekt v mintk, akkor
vallsos bell tottsga maj dnem szksgszeren elsorvad'
Azok az rtelmisgiek, akikrl korbban mr szltunk' gy vlik, hogy a lr v
embernek mindenkpp meg kell tallnia egy kzssgben az objekt v hit biztos tkt.
Mivel bizalmatlanok a szubjekt v lrnnyekkel szemben, vallsuk megers tst
egyni meghatrozottsgukon tl egy csoport hiteles tapasztalatban akarjk megta-
llni. Arra irnyul trekvsk, hogy hittiket msokkal egytt ljk meg, nem a
morlis tmasz vaEy a trsadalmi elismers irnti vgyban gykerezik, ppen
ellenkezleg, a valsg klitikus rte|mezsbol szrmazik: csak az olyan emberi
bell tottsg hiteles, amely objekt v s egyetemes formkban fejezdik ki s az
embertrsakkal szvetsgbe tmr t.
A vallsos hit elhagysa sok keresztnynl, akik eredeti krnyezetkbl idegen
vilgba kltztek, nagy nyomatkot ad egy a szociolgusok s pszicholgusok ltal
gyakran feltett krdsnek: Nem kell-e alapvet k ilnbsget tenni a szemlyes vallsos
bell tottsg s az in zmnyhez tartozs kztt? Knnyen hajlunk arra' hogy csak a
szemlyes bell tottsgot tartsuk valdinak.
Ezenfell bizonyos, serdlkoru katolikusok krben vgzett felmrsek arra
mutatnak, hogy ezek a kamaszok sajt intzmnyi vallsukat alig asszimilltk mg
_
mintha hitvallsuk s kultikus cselekedeteik Istennel kapcsolatos bell tottsgukat
igaznmg t sem itattk volna. Hogyan lehetne egybknt megmagyarzni azt,hogy
feleleteikben szinte sohasem errrl tik Krisztust? Interjk s egyb szemlyes kapcsola-
tok ezenk vl arrl is meggyaek bennnket, hogy a legtbb keresny az individu-
lis s az intzmnyi szemlyisg kt klnbz s kjn l. Helytelen lenne azonban, ha
szemlyisgket csak individulis meggyzdseik s cselekedeteik alapjn hatroz-
r17
nnk meg. Ez inkbb kt dimenziban mozog, mivel kzssgbe trtn betagozd-
suk legtbbszr tudatos meggyzdsbl ered, s ebben az rtelemben szemlyes
bell tottsguk rsze. A kzssgben kiterjesztett szemlyisgre lelnek, amelyet csak a
kzvetlen trsadalmi azonosulson keresztl tudnak megtartani; a kzssg nhny
pillanatra tv|tonatja s nmagukon tulra emeli ket. Amikor a valls igit hallgatjk
S lthat szvetsgre lpnek az egyhzzal, valami alapveten keresztny bell totts-
got kpviselnek, amelyet azonban egyb emberi
_omunkahelyi,
csaldi, szellemio-
ktelezettsgeik kzegben nem tudnak tovbbvinni. Hovatartozsuknak teht valdi
vallsos vonsai vannak; ugyanakkor azonban az individulis s intzmnyi szemlyi-
sgk kzti trs vallsos bell tottsguk slyos kiforratlansgt mutatja.
Bizonyos pszicholgiai krkben gyakran eleve meghamis da az intzmnyhez
ktds krdst az a tudatosan dogma- s intzmnyellenes ltsmd, amelyet e
krk tagjai maguknak vallanak. Vannak pszicholgusok, akik a felnttek elidegene-
dst vallsuk intzmnyeitl s dogmitl a szemlyes bell tottsg fejldsnek
tulajdon tjk. Tnylegesen lehet sz fejldsrl is, arnennyiben a h vk egy olyan
intzmnytl fiiggetlen tik magukat, amelyhez nem a szemlyesen magukv tett
nevels vagy pedig ppensggel valamilyen szocilis knyszer kvetkeztben
tar1oztak. De attl a pillanattl kezdve, amikor tudatosan csatlakoznak kzssgk-
hz, vallsuk differencilodik s szemlyesebb vlik.
E nl tsk meg ezzel kapcsolatban Kelleyls9 tanulmnyt, aki klnbz npessg-
rtegek szmra kivlasztott vallsos szvegeken keresztl prb|ta mrni a vallsos
hovatartozs tudatossgt s hatsait' Megllap totta, hogy a bell tottsg akkor
mutatkozik szilrdabbnak, amikor a krdses szveg a vallsos hovatartozsra
emlke et. Ebbl arra kvetkeztetett, hogy a bell tottsg fiiggvnye a csoporthoz
tartozs tudatnak' Ez megersiti azintzmnyi szemlyisggel kapcsolatos rtelme-
zsnket. Ezenfell Kelley megfigyelte, lrogy a szvegek ppen azok'ra az idosebb
szemlyekre hatottak kevsb' akiket ezeknek a szvegeknek emlkeztetni kellett
volna az intzmnyhez tartozsukra. Tanulmnya sajnos nem tartalmaz informcit a
megkrdezettek szemlyes bell tott sgra vonatkozan| gy nem tudhatjuk meg, hogy
a megkrdezetteknek sikerlt-e a kt szemlyisget egy mlyebb szintzisben
egyes tenik, vagy feladtk-e az intzmnyes azonosulst a bels egysg keresse
sorn.
A szocilis
identifikcinak
ms, nagyon sajtos s tisztn teolgiai
jelentsge
is
van a vallsos bell tottsgban' Kzssget teremto
jellegnl
fogva a valls testvri
egysgbe k vnja sszefogni az embereket. Az ember nem akar egyedl lenni Isten
e|tt' Az apa-fi kapcsolat lnyege szerint a testvrisg forrsa. Ezrt a kzssgi
rzk fontos felttele a vallsos bell tottsgnak.
Mondanivalnk kifejtse sorn rmutattunk arra, milyen sokrt is a vallsos
bell tottsg, s hogy az t alkot kt p|ust mennyire nem knnyenhozza sszhangba'
A vallsos bell tds nagy szabadsgot fe|ttelez s az embernek sajt mltjval
''n
KeUey: Salience of Membership and Resistance to Change of Group-Anchored Attitudes.
Human Relations, 1955,275 -289. o.
r78
kapcsolatosan rett nismerett; nagyon sok igyekezetet s beltst kvetel ahhoz,
hogy a mltat a hit s a remnysg fonsv sikerljn alak tani. Azt is megk vnja,
hogy az ember megtiszt tsa vallsossgt a termszetes, rzelmi motivcij s
nagyon is emberi sszekuszldsoktl. A bell tdsnak ugyanakkor meg kell
termkeny tenie s magba kell emelnie az sszes emberi rtket, de gy, hogy
ekzben nem gyri maga a| oket. Mindent sszevetve teht, a be||itdsnak az
egyszelTe igen szemlyes
jelleg
s mgis alapveten kzssgi begyazottsgil
paradox vallsos sgn ak az tjn kell megvalsulnia.
A keresztny embernek ezt a vallsos integrcit egyetlen pldakpe
-oaz
Isten-
embero_ kvetsben kell megvals tania. Vizsglataink egyrtelm kpet rajzolnak
arrl, mennyire nehz is ezeket a klnbz elemeket szintzisbe hozni; felfedik,
hogy mennyi vallsos forma reked meg alacsonyabb rettsgi szinteken. S ha errl
mg nem gyzdttink volna meg kellkppen, akkor e|g arra a sok zavarossgra s
flrertsre gondolnunk, melyek a trtnelem folyamn a klnbz vallsos
csoportokban felgylemlettek: az rett embersg ismtelt elnyom.sra; azokra a
kivltsgokra, melyekhez aZ emberi testvrisg parancsnak figyelmen k vl
hagysval
jutnak
egyes rtegek; azokra a szocilis s politikai llsfoglalsokra,
amelyek inkbb fggvnyei elavult vallsos formknak, mint a valdi emberi
nyitottsgnak.'. Az ilyen integrci problematikja megsejteti, hogy a vallsos
bell tottsg csakis a szemlyisg megvltozsa lconversion rn, mint sok-sok
ellenlls felett aratott gyzelem valsulhat rneg.
III. Megtrs s ellenlls
A vallsos bell tottsg problematikjt mg mlyebben vizsglhatjuk a megtrs
krdse kapcsn; ez ugyanis klnsen rtkes bepillantst nyjt az ember vallsos
bell tottsgnak ill. ennek a bell tdsnak az igazsgnak val megfelels ltal
tmasztott kvetelmnybl srmaz feszltsgeibe. A pszicholgus szemben'no a
vallsos megtrs egyfajta szellemi szintzis feloldsnak s ugyanakkor egy msik
szintzis megteremtsnek h nik; a meg!rs a szemlyisg lelki jrarendezdst
viszi vgbe' A llektanban vagy a szociolgiban gyakran hasznljk a
,,konverzi''
fogalmt, s politikai, eszttikai vagy szocilis vlemnyvltstlgl rtenek rajta' Az
ilyen rzleti vltozsok azonban ritkn rintik az ember legmlyebb rtegeit, m B a
az igazi vallsos megtrssel
jt
vltozsok mindig abban az alapban gykereznek,
amelybl a szemlyisg is kibontakozik' Ha az ember csatlakozik egy vallshoz,
legbensbb vilga vltozik meg az Istennel, az emberekkel s a vilggal kttt j
szvetsg |tal'Ezt szeretnnk bvebben kifejteni a kvetkez fejezetben.
''
V. M.T.L.Penido: La conscience religieuse. Prizs 1935, 4l.o .ff.
'n' gy J . Stoetzel: Thorie des opinions.Prizs 1943,307. o.
r19
A) A megtrs tipolgija
Minl
jobban
eltvolodunk a szomatikus struktrktl, annl szetettebb lesz a
tipolgia s annl knnyebben eshetnk az nknyessg hibjba.Ezrt a kvetkezok-
ben nem szeretnnk a klnbz megtrsi t pusok kimer to szetkezeti ttblzatnak
kidolgozsval bajldni, bemutatunk azonban t klnbz fajt, amelyek fenomeno-
lgiai szempontbl nzxe elzetesen is kivlaszthatk s amelyekben klnbz
llektani folyamatok
jutnak
szerephez' Ebben az sszefggsben eltekintnk a pogny
npessgcsoportok keresny hitre val ttrstl
-
ezzel kapcsolatban felh vjuk az
olvask figyelmt Allier lelkipsztorl92 kitn tanulmnyra. Ugyancsak eltekintnk a
s zektkhoz v a| ttr s s aj ts go s problematik j n ak tr gy als tl i s
l 93.
1. Az bredsi megtrsek
Az els rendszeres vallsllektani tanu|mny ppen ezze| a problmval foglalkozott:
Starbucklga 1899-ben A valls llektana c mmel publiklta m ivt s a krnyezetnek
fiatalkor tagjai kztt elfordul megtrseket vizsglta benne. Ezzel kapcsolatban
azt a tte|t ll totta fel, miszerint a megtrs tipikusan serdlkori
jelensg.
Noha
annyira egyetemes rtelemben, amint azt hitte, nem llja meg a helyt ez az ||its,
tanulmnya mgis
jellegzetes
megtrsi t pust ragad meg, amely gyakran elfordul a
mai bredsi mozgalmakban is /pldul Billy Grahamberr/. Az ilyen megtrs hrom
lpsben megy vgbe' A prdiktor a vallssal kapcsolatban kzmbs vagy ellens-
ges rzletri emberekhez fordul s sikerl ezekben a mg hitetlen emberekben
felbresztenie a morlis rszorults g rzst. Leubal95 ebben a depressz v fzisban
megklnbzteti az eg1rms utan fellp klnbz rzseket, melyek ltal a
megnyerni k vnt ember depresszija fokozatosan nvekszik: a bn rzseit a
kisebbrendsg rzsnek, a tehetetlensgnek, a teljes kiltstalansgnak s a
ktsgbeessnek az rzsei vltjk fe|' Az igehirdet anltn arra trekszik, hogy
hallgatjt ebben a sznalmas llapotban mintegy tllend tse nmagn s a vallsba
val beleegyezsre nyerje meg, mivel az abban, miknt a prdiktor Il tja, megtall-
|ratja lelknek bkessgt.Ezt a fellendlsi szakas Leuba egyidej rzseknek egy
msik sorval rja le: a remnykeds, a bizalom, az dvssgvrs hangulata a
szefetet, az rm, az | let, a bke s a vilgossgtzsvel prosul.
Ami
jellegzetesnek
tunik ezze| a megtrsi t pussal kapcsolatban, az a morlis
szksghelyzet sajtos hangslya. Az dvssg zenete ily mdon egszen klns,
szubjekt v
jelentsgre
tesz szert, hiszen az egyn erklcsi szorongattatsbl keres
szabadulst. Az rze|mi megrendltsg folytn az 7lyen megtrsek felette drmai
mdon zajlanak le, de ppen ezrtnem is tartsak' Bizonyos szociolgusok ennek a
'' Allier: La psychologie de la conversion chez les peuples non civiliss.2ktet,Ptizs 1925.
'n'V.
carrier, i. h.,71_84. o.
'no Starbuck, i. h., New York 1899.
'" J . Leuba: Studies in the Psychology of Religion. American J ournal of Psychology, 1896,
309-385. o.
180
megtrsi t pusnak a mindenkori gyakorisgt ppen olyan krnyezetben k vntk
ellenrizni, amelyek kedvezen hatottak r' Pldaknt eml tsk meg Zetterbergl9
vizsglatt.
"gy
svd szekta 375 tagstkrdezte meg, akiknek ktharmada konveftita
volt. A szekta tag|ainak csak 16 szzalka sorolhat a Starbuck ltal elemzett
t pushoz: k hirtelen
,,szerepvltsrl''
beszltek, a bn llapotbl a valls j letbe
val kzvetlen tmenetrl; a megkrdezettek 55, 8 szzalka a megtrst egy j
,,Szereppel''
val hirtelen azonosulsknt lte meg
-
noha nem hittk, hogy eddig
bnben ltek volna, egy dnt pillanatban mgis meglapasztaltk a hit bizalommal teli
bizonyossgt; vgl 28,2 szza|k a megtrsben
,,egy
j vallsos szerepbe'' trtno
lass belelst ltott.
2. A vallsos megtrs mint emberi problmk megoldsa
De Sanctisl97 pszichoanalitikus a megtrsnek kt fajtjt klnbzteti meg: Az
,,jjszlets''
megtrst s a
,,komplexusok
felcserlsnek'' megtrst. Az els
esetben, vli De Sanctis, egy
,,infantilis,
vallsos komplexus'' bred jra s ker ti
hatalmba a tudatot egy olyan esemny sorn, mely ersen megrzza az rzelmi
vilgot. A msodik t pus nzete szerint kt klnbzo pszicholgiai rendszer
sszetkzse tjn ll el. gy pldul serdlkorak esetben szexulis tendencik
hirtelen vallsosakk vltozhatnak t. A pszichoanalitikus elmletre val tekintettel
De Sanctis az ilyen v|tozst szublimcinak tartja.
gy gondoljuk, De Sanctis- az rdem, hogy a
,,felcserls''
megtrsi t pust
meghatrozta. Nem ritka ugyanis, hogy egyes emberek bizonyos knyszerhe|yzetek-
bl. villmcsaps szer hirtelensggel a vallsban fedezik fel a kiutat. A valls p|dul
vgrvrryes en hozzseg ti ket ahhoz az el i smershez, ame|yre emberi krnyezetk-
tol eddig hiba vrtak. Vagy olyan bels nyuga|omra vezeti ket, amelynek fjdalmas
hinyt szenvedtk csillap tatlan szenvedlyeik feltorse idejn.'. Egy mlyen
deprimlt s nryilkossgi gondolatoktl szenved fiata| |ny megtrsi trtnete
vilgosabb teheti ezt a problematikt. Ez a |ny
(lgy
rezte, hogy csaldja, de
klnsen az apja magra hagyja s elveti. Egy olaszorszgi t sorn hallott egy
eladst az egyhnrl, mint Krisztus misztikus testrl' Akkor egy hirtelen megvilgo-
sodsban reszmlt, hogy mindazt, amite addig vgyott, sokkal csodlatosabban
megkaphatja az egyhzban, Krisztus misikus testben: letj to erket s mly
kzssget az emberekke|' Ltta, hogyan kzli magt Krisztus a szentsgek lthat
alakjban s hogyan egyes ti az embereket szeretetvel egy nagy csaldd. Nhny
hten keresztl a konvertita |ny bels bkben s tisa rmben lt, mialatt hittant
tanult s megkeres elkedett' Lelki vezetjre olyan mly benyomst tettek teolgiai
megltsai, hogy azt tancsolta neki, lpjen be egy szemlld rendbe. Mivel
lthatan
j
teolgus, de nem t il
jzan
pszicholgus volt, nem is sejtette, hogy az
ilyen, bels vlsgbl szletett elh vats gyakran megfordul s a konvertitt j
'nu
Zetterberg, The Religious Conversions as a Change of Social Roles. Sociology and Social
Research, 1952,I59 - 166. o.
'n' S. De Sanctis: In Conversione Religiosa. Bologna 1924, IOt. o. ft.
181
kr zisbe sodorja. A misztikus test tobb hten t csodlatosan megtapasztalt lmnye,
amely kielg tette ennek a lnynak hatalmas gyngdsg s leter irnti ignyt, tl
soknak, tl kzvetlennek bizonyult. Lassacskn megint depresszik trtek a lelkbe'
melyek vgl elfojtottk hitnek t izt s megkeser tettk rmt' Mi tbb: a neur-
zisba val visszaess feletti elkeseredsben a lzads sszes rzse felledt benne'
Br h maradt az egyhzba s Istenbe vetett hithez, nehz teherr vlt szmra a
valls;
rymoltalanul
kiszolgltatottnak rezte magt egy kvetel Istennel szemben:
,,Tbb
mr nem tudok ebbol megszabadulni; nem akarom Istent mgsem meglni!''
Hossz vekre volt szi.iksge ahhoz, hogy lpsrl lpsre visszaszerezzen egy-egy
igazsgot, amelyet eEyszer risi rzelmek kzepette mr megsejtett'
E megtrsi t pusban
-ofelfokozott
formbano- ismt azza| a lelki folyamattal
tallkoztunk, amelyet a valls mot vumairl szl tanulmnyban mr le rtunk:
ugyanaz a kudarclmnybl add hatrhelyzet, valamely ptrtknek Ugyanaz a
szenvedlyes megellegezse, vgyanaz a csalds egy vallsos elh vssal kapcsolat-
barr, majd vgl ugyanolyan knyszer t szksge annak, hogy a mr megtrt ember
vgiglrja az rzelmek megtisztulsnak keserves tjt, mieltt ismt eljutna affa a
hitre, amelyet mr egysze villmszer i hirtelensggel, de csak az rzsek erejvel
magnak tudhatott.
Utaljunk mg a megtrsnek egy msik, hirtelen esetre, amely egy
pszichoanalitikus kezels idejn trtnt, s amelyet Ch. Berglg8kimer t mdon
publiklt. Itt azonban a konverzi csak mint illan fny, fut vilgossg rintette a
pcienst, mivel azt kjzrlag rze|mi szksgletei motivltk.
3. A
,,progressz Y''
megtrs
Nem minden megtrs megy vgbe ilyen heves krlmnyek kztt' Gyakran csak
lassan nvekszik az j va|lsos ltsmd az ember lnye mlyn; a bks, lpsrol
lpsre trtn intellektulis s szellemi elrehalads utn az illet maga is mul
csodlkozssal fedezi fel, hogy megvltozott' Newma1r Loss and Gain Nesztesg s
nyeresg/ c m,
jcskn
nletrajzi ihlets regnyben bemutat egy fiatalanglikn
frfit, akinek a vallsos meggyzdse mindaddig folytonosan vltozik anlkiil, hogy
errl tulajdonkppen szmot adna magnak, m gnem egyszet, mikor is egy bartjval
beszlget a vallsrl, hirtelen feltr nik neki, hogy sz vben tulajdonkppen mr
katolikus lett. Ha Penido egyik smrjhoz akarunk folyamodni, azt mondhatjuk, a
szellemi szintzis ebben az esetben egyszerre sznt meg s szletett jj: egy bels
princ pium egyszerre seg tette a ketts folyamatot.
4. A drmai tapasztalat alapjn trtn megtrs
Egy viharos lmny elspr ereje darabjaira trheti az ember vilgkpt; azoknak az
rtkeknek az sszeom]sa esetn, amelyek egykor bizonyos rtelmet adtak let-
'n' Ch. Berg: Deep Analysis, The Clinical Study of an Individual Case.London 1947, kl. VII.
fej.
r82
nek'Ilyenkor az ember Istennl keres menedket, az egyetlen rtknl, amely a nagy
sszeomls utn mg megmarad. Ezekben a megtrsekben is ugyanazok a lelki
folyamatok zajlanak le s azok a vallsos rzsek mkdnek, melyeket ahattrhelyze-
tekkel kapcsolatosan tanulmnyoztunk' Bizonyos, hogy a konvertitk az ilyen
vszhelyzetek
jelentsgt
vi|gosabban felismerik: azt,hogy az ember nem rendel-
kezik teljes mrtkben a sajt letvel, s hogy az emberi rtkek a sors s a hall
ttikrben esendnek bizonyulnak. De az emberi drmt sohasem lehet egyetlen
magyarzal al megragadni; sokrtelmsgkben ugyan.Vok a dolgok a valls dz
ellensgeiv is tehetik az embert. Msrszrl az rzelmi megrendls hatsa csak
ritkn bizonyul tartsnak.
A szociolgus Iisager'n9 egy 76 konvertita krben vgzettvizsglataalapjnanaa
kvetkeztetsre
jutott,
hogy egy megrz vagy dnto
jelentsg
tapasztalat vgl is
sokkal kevsb
jelents
lehet, mint a szemlyes elmlkeds; ezenk vl a drmai
esemny csak akkor
jarhat
valdi kvetkezmnyekkel' ha azt egy igazsgot keres
ember szemlyesen fel is dolgozzamagban.
5. A
,,vallsos
tapasztalaton'' nyugv megtrs
Noha minden megtrs
,,vallsos
tapasztalatot" fe|tte|ez, elkln thetnk egy sajtos
t pust, amely vgs soron egy olyan vallsos lmny eredmnye, amely az azt kveto
hitbeli ttrsre egyedl kpes magyarzatot adni. Ilyenek azok az lmnyek' melyek
sorn Isten valsga kzvetlenl
jelenik
meg, mint teljesen j rtk. Az isteni
jelenlt
je|ei
klnbzoek lehetnek: szeretetlmny, az evanglium olvassa, kultikus
szimbolika. Ezt az lmnyt nem elzi meg sem llhatatos krdezs, sem drmai
esemny, vratlan megvilgosods lebbenti el a |eplet az l Isten elol, akinek
valsga az egzisztencia zavaros szvevnynek tljn ltezik. Bizonyra klnbzo
szndkok hatrozzk meg az ilyen megtrst is, vallsos tartalma azonban olyan
intenz v s mrvad, hogy aligha van
jogunk
ptrtkrl beszlni. Claudelm
megtrse, melyet egyik nletrajzi ihlets rsban oly nagyszeren r le, plds
esete az ilyen vallsos tapasztalaton alapul megtrsnek.
B) Vallsos tapasztalat, ellenlls s alapvet lelki tstrukturlds
Eml tsre mlt, hogy a hirtelen megtrs majdnem soha nem tarts. Egyedl a lass
megtrs ltszik megb zhatnak, amikor is a hit nmaga keresse sorn
jut
el a vgs
igazsghoz' Maguknak a konvertitknak is, akik hitket tmadhatatlannak rzik, jra
s jra ki kell harcolniuk azt anagyhatalm belso erktl.
Elemzsnkben Claudel tanbizonysga veze bennnket, s megtrsi beszmol-
jbl
hosszabb rszleteket is idznk:
,,Egy
va|jban gyengd izgalom fogott el
egybknt, amely egysze Te volt a borzongs rzse s mr-mr a flelem is!
'n'
H. Iisager: Factors Influencing the Formation and Change of Political and Religious
Attitudes. J ournal of Social Psychology, 1949,253-265. o.
'* Claudel: Meine Bekehrung. i.h.,252. o. ff.
183
Filozfiai meggyzdseim uryanis vltozatlanok maradtak. Isten nem trdtt velk
s sorsukra hagyta ket; nem lttam okot arra' hogy megvltoztassam ket; a katolikus
valls most is, csak gy, mint mindig, balga anekdotk kincsesbnyjnak tnt
szmomra; papjaik s h veik ugyanazt az el|enrzst Vltottk ki bellem, amely
gyllett, st utlatt nvekedett. Nzeteim s ismereteim p tmnye nem omlott
ssze, S nem is fedeztem fel benne hibt' Kilptem belle' ennyi az egsz, ami trtnt.
Egy j, hatalmas lny nyilatkoztatta ki magt flelmetes kvetelmnyekkel annak a
fiatalembernek s mvsznek, aki voltam, s nem tudtam t semmivel sem sszhangba
hozni abbl, ami krlvett engem. Egy frfi, akit egy csapsra kiemeltek a brbl s
egy idegen testbe, egy szmra ismeretlen vilgba ltettek, ez az egyetlen hasonlat,
amellyel a teljes eszmletlensgnek ezt az 6l|apott kpes vagyok rzkeltetni. ppen
az kellett, hogy igaz legyen, ami nzeteimnek s hajlamaimnak a leginkbb ellent-
mondott, ppen ezzel ke||e t az embernek
jl
vagy rosszul zld gra vergdnie. J aj !
De legalbb nem gy, hogy minden ellenllst, ami hatalmamban llt, be ne vetettem
volna.
Ez az ellenlls ngy vig tartott. Meg merem kockztatni azt az ll tst, hogy
derekasan viaskodtam, s a harcot minden hamissg nlkl vgigharcoltam' Amit csak
lehetett, mindent kiprbltam. Az sszes vdelmi lehetsggel ltem, s az egyik
hatstalan fegyvert fogtam a msik utn. letem nagy kr zise volt ez... A fiatalok' akik
olyan knnyen feladjk hitket, nem tudjk, mivel
jr
jra megszerezni, s micsoda
k nokkal kell fizetni rte. A pokol gondolata' s azoknak a szpsgeknek s rmknek
a felidzse, amelyeknek a felldozst vlemnyem szerint megkvetelte az
igazsryhoz val visszatrs tartott vissza mindeneke ltt.''
Semmi semmutatja
jobban
ennl a hossz idzetnl, mikppen dezorganizldik a
szemlyisg a megtrs folyamata sorn. Mivel a valls magnak az egzisztencinak
az alapja, az ember kzppontja akar lenni. s mgis, kezdetben ltsz|agnem nyl az
jonnan megtrt Claudel lnyegi tszhez. Alapstruktrjban
-"erklcsi
letben,
filozfiai meggyzodsben, spontn rtk tletben s emberi elktelezettsgeibeno_
Claudel hossz ideig idegen maradt a valls szmra' Isten h vst, amely sajt
magt| szak totta el s megosztotta lnyt, ragyog valsgnak s ugyanakkor
flelemkelt hatalomnak rezte. Megtrsben tulajdonkppen csak abban a pillanat-
ban ment vgbe ttrs, amikor szemlyisge kpes volt alapjaiban jjrendezdni, az
j onnan ny ert nzpontnak megfelelen.
Inkubci
Ilyen megtrs esetn olyan
jelentkeny
r
jn
ltre az ppen feladott nzetek s az
jonnan nyert meggyzds kztt' hogy nem beszlhetnk
_'miknt
J ames2o'o-
egyszeren kszb alatti tendencik betrsrl az n szftjba. Bi osan kzrejt-
szottak a hirtelen megtrshez vezet esemnyekben fel nem ismert vallsos emlkek
s rzsek is' De hogyan is lehetne az ilyen j, elspr erej megvilgosodst
184
llektani automatizmusokra vagy
,,lass,
tudatalatti inkubcira'' visszavezetni? J ames
patolgis esetekre tmaszkodik, amelyekben betemetett emlkekben ismerte fel az
rzkelhet zavarok forrst' De a klinikai pszicho|gia azt mutatja, hogy a szemlyi-
sg megkettzodsnek ezt a kt fajtjt alapveten meg kell klnbzetnnk. A
lelkileg beteg ember gy rzi, hogy kettszakad tudatos nje s a benne felmerl
elklnl elkpzelsek s magatartsmdok felttelei kztt, melyeket semmikppen
sem tud sszeegyeztetni a tapasztalati s rtelmi normkkal. A megtrs sajtsgos
konfliktushe|yzetbel ellenben az jonnan nyert vallsos felismers ll mindazzal
szemben, ami az rzsek mlyrtegeibl feltr.
Patolgis elkpzelsek s vallsos hit
A megtrsnek s az abnormlis fantzik
jellemzinek
rvid sszehasonl tsa
vilgosabb teheti a kt
jelensg
kzti alapvet klnbsget. Pldaknt a fetisizmus-
nak nevezett elfajzst szeretnnk bemutatni, melyet a pszichoana| zis a hitkpzetek
egyik fajtjaknt rtelmez. A fetisiszta tisztban van ugJ an a ni anatmival,
imaginrius tudattalanjban
4zonban
mgsem akarja elismerni, hogy a nnek nincs
h mtagja; rze|mi letben azonban megtagadja ezt a tudst s ragaszkodik a
,'fallikus''
nkphez.Ez azt
je|enti,
hory nem tud szabadulni a gyermek elkpzels-
tl, aki, miutn a ni testfelp tst s a falloszhinyt felfogta, az j beltst mgis
visszautas tja s fenntartj a a ni falloszba vetett
,'hitet''202.
Ahogyan Freud mondja,
ettl kezdve ketts viszonyulssal tekint ene a nzetre' Ms szavakkal: a valsg ltal
megcfolt elkpzelsek /croyances/ szllnak fel a kszb alatti vilgbl, a tudattalan_
bl, amelyekhez az egyn a felismertet megtagadva mgis ragaszkodik.
A fetisizmus mlyben zajl folyamatainak ez az elemzse megmutatja, mennyiben
ms a kt
jelensg
struktrja. A szemlyisg megkettzdsnek klsdleges
megegyezse megtvesztheti a felletes szemllt; tny azonban, hogy a patolgis
sma t nem gondolt tvitele a vallsos megtrs problematikjra csak elfedi a
lnyeget. A beteges
',hitnzetekkel''
ellenttben a megtts j felismersei egyedl
igaz rea|itsknt hatjk t az a szemlyisg egszt' A megtrt ember, ahelyett, hogy a
hittel kapcsolatos nzeteit tompn visszatartan tudata peremvidkn, szembenz
velk s engedi magtt megkrdjelezni ltaluk. Ha ktsgek merlnek fe|, ez azt
jelenti,
hogy a betr valsg a korbbi, |tszlag biaos talajon nyugv bizonyoss-
gok fellvizsg|att kveteli' A patolgis elkpzelsekben ezzel szemben az egyn
sejti valtlansgukat, tudattalanul azonban vonakodik attl, hogy valban szembenz-
zen velk. A tudat s a hitnzet a megtrs esetn ppen ford tott mdon viszonyul
egymshoz, mint a patolgis
jelensgekben'
Csak az
,,e||enl|s''
fogalmn keresztl
lehetsges a megtrs kezdett k sr szemlyisg-megkettzds pszicholgiai
megkzel tse.
'o'V.
o' Mannoni:
J e sais bien, ruais quand mme.Les Temps Modernes, 1964, 1262 -1284.
o. - S' Freud: Fetischismus. 1927, Gesammelte Werke' XIV. ktet, 3ll-322' o'
185
Ellenlls s megtrs
A klinikai tapasztalat h vta fel Freud figyelmt a lelki ellenlls fogalmra s
lratkonysgra. Mivel meg volt gyzdve arrl, hogy csak a teljes nismeret
szabad thatja meg az embert pszicholgiai gtlsaitl' pciensei szmtra a kvetkez
alapszabIyt rta e|: minden kertels nlkl el kell, hogy mondjanak mindent, ami
eszkbe
jut.
Ekzben meg kellett llap tania, hogy a pciensek idnknt hirtelen
megakadnak a beszdben, elhallgatnak, eltrnek a trgyt|, s
_oklnsen
bizonyos
knyes pontokono- nagyon is rejtjelezett vallomsok zavarjk meg elbeszlsket.
Ezekben a pillanatokban minden
jakaratuk
ellenre sem voltak kpesek a pszichote-
rpis fszably betartsra; csak egy szinte beszlgets utn tudtak vgl is
felszabadulni. Az igazsg kimondsnak teht ellenlls ll'ja tjt, mely nem a
tudatos n befolysi szftjbl ered. Egy cenzor vgez szigor vlogatst a tudat fel
trekv elkpzelsek kztt, hogy kir|ag a' engedje tovbb, ami nem rinti
tlsgosan kellemetlenl az nt. Erre a Freud Ital a patolgis tnetek krben
felismert ellenllsi
jelensgre
bukkanunk sok ms helyzetben is. Figyeljk csak meg
a szgyenreakcit; ugyanezzelavdekez s vlogat viselkedssel tallkozunk ott is'
amely elrejti nmaga s a msik ember pillantsa ell mindazt, ami htrnyosan
rinten vagy srten a tekintlyt. Mg akkor is, amikor termszetnl fogva nyitott
valaki emberti rsai fel' szntelenl fenyegetett be|s lnye vdelmben elrejtzhet
ellk. Az ellenllts s a sz gyenrzet tulajdonkppen normlis, teljesen egszsges
reakcik.
Hasonlan vdekezik gya{<ran a konvertita is az istenlmnnyel szemben, mely
mlyen megrend theti korbbi
tapasztalatai
s kotelezettsgei sorn ggyel-bajjal
felp tett szemlyisgt. Az ellenllst ebben az esetben is a szemlyisg mlyrl
feltor spontn kritiknak kell tekintennk. olyan gondolatok s az letben hozott
dntsek lelki lecsapdsaibl keletkezik, melyek vek hossz sora alatt a
tudatelttesben felhalmozdtak. A tudat maga nyitott az igazsg fel; de follonos
harcot kell v vnia az rzelmi emlkekkel' rzelmekkel teli fktelensggel
jelenik
meg
az e||enlls olyan spontn el tletekben, melyeket helyenknt Claudel vallomsban
is megtallunk:
,,Ez
tlsgosan abszurd'',
,,tlontl
ostoba'',
,,szgyenletes''...
rdemes
ezen a ponton alaposabban megvizsglni a vallsos szgyen rtelmt' A klinikai
orientcij pszicholgusok tapasztalatbl tudjk, hogy ez mg intenz vebb s
mlyebb hats, mint a szexulis szryen. Mifle bels folyamatok
jnnek
benne
felsz nre?
Az rze|mi megrendlstl a szemlys struktra talakulsig
Amint lttuk, a hirtelen konverzi alkalrnval az isten|mny mlyen megmozgatja az
rzelmi letetzo3. Klinikai pszicholgiai munkk szemLltet1k az ilyen rzelmi
felindulsok szokatlan hatst' Az let elso veiben az ember egszsges ellenllsi
reakcik seg tsgvel vdelmezi magt a bels veszlyekkel
_"pldul
a szgyenrzet-
''
V. Clark, i.h',2I5. o. kv. old.
186
tel, a rejtettsg-oltalom irnti vggyalo- szemben. De a gysz vagy az els szerelmi
lmny idejn a kzvetlenl feltr, ers emci legyzheti ezeket az ellenllsokat.
A legbiaosabb szoksok sznnek meg ilyenkor, a legmlyebben gykerez meggy-
zdsek omlanak ssze. A vratlan val|sos megvilgosods is hasonl mdon trheti
meg a legkemnyebb ellenllst is. De ameddig nem strukturldik t mlyen a
szemlyisg, addig ezek jra s jra harcba indulhatnak. Ha a konvertita ki akarja
l|ni ezt a bels szak tprbt, egszen tudatosan kell reflektlnia megszokott
rtk tleteire s rzelmi reakciira' hogy anltn trelmesen megj thassa ket. Freud
szerencss kifejezsvel lve azt mondhatjuk, hogy csak akkor teljesedik be a
megtrs, ha a szemly alapjaiban jjrendezdik s
,,tdolgozza"
emlkeit s
rzseit2oa. Az j letkzpontbl kiindulva az embernek meg kell vltoztatnia a
vilghoz s az emberekhez fuzd rzetmi kapcsolatai egsz szvedkt. Csak ery
ilyen hosszadalmas tdolgozs seg tsgvel, bizonyos ideig eltart pszichs megkett-
zds utn rheti el a szemlyisg vallsos integrcijt' Bizonyos pszicholgiai
felttelek elseg thetik az ilyen megtrs vgs kiteljesedst; ry a rendk vli bels
rugalmassg, a tlzottan intenz v flelem hinya, a he|yzet objekt v megrtsnek
intellektulis kszsge tmogathatj a az integrcis folyamatot. De a megtrs csak
akkor sikerlhet, ha a lelki ellenllsokat felfedi s tdolgozza az ember.
A bizonyossg utni vgy s ennek veszlyei
Vallsos tren ritka a szkeptikus hozzlls. Ez derl ki abbl a felmrsbol, melyet
Thouless vgzett 138 egyetemi hallgat krben205. A vlaszok, melyeket felmrs-
nek 26 vallsos kijelentsre kapott, egszen klnbz, pozit v s negat v meggyo-
zdsrl tanskodnak. A megkrdezettek egyrtelmen llst foglalnak' Hasonl a
helyzet a politikai kijelentsekre adott vlaszokkal is, csak kevsb hatrozott' Ez
abbl addik, hogy a politikai meggyzdsek az emberek egszmagatartst rintik,
s ezeknek is konkrt konzekvencii vannak' Ms profn nzetek azonban csak kisebb
mrtkben vltanak ki egyetrtst vagy elutas tst' Thouless gy vli, hogy a vallsos
krdsekkel kapcsolatos hatrozott meggyzds ignye csak rszben magyarzza
meg sok megtrs villmlsszer voltt, amikor is az emberek hirtelen elfogadnak
olyan alaptteleket, amelyeket ugyanilyen megingathatatlan meggyzds alapjn
ppen elvetettek.
Mi is csatlakozhatunk Thoulessnek ezekhez a tnyekhez fztt magyarzathoz: ha
bizonyos elmletek arra ksztetik az embert, hogy ktelez rvnnyel ksse magt
hozzjuk,
(lgy
rzi, llst kell foglalnia. Egyb
jelensgek
is altmasztjk ezt.
Megllap that pldul, hogy csak igen kevs ember marad agnosztikus' Gyakran
ppen azok, akik az istenhit brmifle mega|apozsnak lehetsgt elvitatjk az
rtelemtl' filozfiai-rtelmi princ piumokra hivatkozva prbljk bizony tani a.,
'o'V. s. Freud: Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten. Gesammelte Werke, X. ktet, l25
-136. o.
'o'
R. H. Thouless: The Tendency to Certainty in Religious Belief. British J ournal of
Psychology, 1935, l6 -31. o.
187
hogy Isten nem ltezik' Agnosztikus tziskre meggondolatlanul vallskritikt
alap tanak, ami lnyegileg mond ellent agnos ikus alapmeggyzdsknek. Ennek a
h vk krben gyakran radikalizmus s az intolerancia felelnek meg, melyek a nem-
hitbol a hitbe trtnt tulsgosan kzvetlen tmenetre engednek kvetkeetni: a
vallsos merevsg a szemlyisg egysges rendezsnek llektani ignybl ered, a
megtrk ezzel akarjk magukat bebi os tani minden olyan krdre-vonssal
szemben, amely vesz|yeztethetn bels struktrjukat. A bizonyossgra val trekvs
tvltozhat eksztatikus tapasztalatok irnti heves vgyakozss. Allier ezt ajelensget
,,nem
civilizlt'' npeknek a keresztnysgre val ttrse kapcsn tanulmnyozta206.
Bemutatja, hogyan is vezet
,,az
emcikra, mint a megtrs-kr zisek kivltsnak
legjobb eszkozre val szis ematikus trekvs szinte szksgszeren ahhoz,hogy az
ember mr csak azokat a megtrseket tartsa hitelesnek, melyek affekt v megrend-
lsbl szrmaznak". Az a konvertita, akit ily mdon vezetet1 flre lelki vezetje,
grcssen keresi megtrse biztos
je|t
az rze|mi tapasztalatokban.
Ezzel sszefoglalhatjuk s lezrhatjuk a megtrssel foglalkoz tanulmnyunkat' A
me gtrst mege|z s kvet lelki sztforgcso ldsban e gyrte lmen me gragad hat
az az integrcis folyamat, melyet a valls munkl az emberben. Az ellenllsban
annak a mlyrehat tstrukturldsnak a negat v meghatroz
jegyeit
ismerjk fel,
amelyben a vallsos bell tottsg vgl is kifejldik. Ne engedjtik, hogy flrevezessen
bennnket az a feli.iletes bkessg vagy a boldog, rmteli hangulat, ami az jonnan
megtrteket elttllti. Gondoljunk arra a llektani trvnyre, miszerint ppen ott lappang
titkos, alattomos ellenlls, ahd. az ember a legknnyebben borul j igazsgok
karjaiba, mikzben szemlyisgnek egsze rintet]en marad' Ha valaki nagyon
knnyen csatlakozik egy igazsghoz, az gyakran az rtelmi s az rzelmi let
kettssgnek
jele.
IV. Az emberi szabadsg s a vallsos elfogads
A) A hit m nt biztos tk nlkli bizonyossg
A vallsos bell tottsg elemzse sorn nem szltunk annak egyik alapvet sszetev-
jrl;
kapcsolati termszetrl. Az ellenlls
jelensgvel
foglalkoz elemzsnk
ugyancsak formlis volt; arra szor tkozott, hogy feltrta az e||enlls sajtos hat-
krt, s vele egytt azt is, mikppen vltoztatja t a valls a szemlyisg mlyebb
rtegeit. De semmikppen Sem hagyhatjuk figyelmen kiv| azt, hogy az ellenlls a
h vt egy olyan Istennel szembes ti, aki szemlyknt nyilatkoztatja ki magt neki'
Eppen ezt a va||sos bell tottsgra
jellemz
szemlykzisget szeretnnk megvizs-
glni, minden veszIyeztetettsgvel, konfliktusval s beteljesedsvel egytt.
Az integrci s a struktra kifejezsei megtveszthetnek bennnket. Ezek a lte-
zs stabil s rendezett mdjaira utalnak. A struktra ktsgk Vtil tartalmazza mindkt
188
szempontot. Hierarchikus rendet hoz ltre, mely egy kzppont kr integrlja s
egyes ti a szemlyisg klnbz rtegeit. A vallsos bell tottsg tetn az Istenbe
vetett hit vgzi el ezt az integrcit. A megtrs elemzse szem]letess tette
szmunkra, hogy a vallsos integrci gyakran csak kemny kzdelem rn valsulhat
meg. Ha azonban a vallsos szemlynek ez az tstrukturldsa a vallson bell
sikeresen megy vgbe, akkor hite ellenllv vlik msfle, tlsgosan is felsz nes
vltozsokkal szemben. Mgis, az ember alaposan tvedne, ha azt hinn, hogy a
vallsos bell tottsgnak ez a stabilitsa tkletesen tiszta tudatossggal megy vgbe,
avagy hogy z|oga a
j
lelkiismeret, melynek birtokban s rdemeire val tekintettel
pihensre adhatja az embet a fejt. Mivel a vallsos bell tottsg intencionlis
sz nezet, az ember inkbb gy viszonyul Istenhez, hogy trekszik felje, semmint
hogy mr megragadta voha t. Isten csak akkor adja magt a h vnek, ha az az
va|sgt mir tnylegesen magv tette.
A vallsos beleegyezsben rejl konfliktus-lehetsgek
jobb
megismerse rdek-
ben mg alaposabban meg kell vizsglnunk a hitnek ezt a paradox voltt. A
fenomenolgia mdszert hasznljuk ehhez: le rjuk a hit aktusnak lnyegt. Ekzben
empirikus ismeretekre tmaszkdunk, melyek bizonyos pszicholgiai tanulmnyokbl
szrmaznak, ezenfell azonban a hit nelmt, tartalmt mint a
,,Msikhoz''
fiiz
kapcsolatot szeretnnk megvilg tani; figyelmnket klnskppen ennek klnbz
mozzanataira s bels koherencijra irny tva' Mint mondottuk, konkrt vallsos
trryekbl indulunk ki, a tisztn csak tapasztalati s kot azonban elhagyjuk ott, ahol
reflexink ignye szerint a hit idel-t pust k vnjuk bemutatni, azt a mintt, amely
fel a h vk ktsgeik kzepette is minden igyekezetkkel trekszenek.
Isten, mint a hit
rrtrgya''
s alapja
A hit aktusa Istenhez kapcsol s ezrt nyilvnvalan Isten a
,,t gya"
. A hitnek clja
is, tartalma is Isten. A valls nem puszta fogalomra vonatkozik, vonatkoztatsi pontja
ltez valsg
_
maga az isteni szemly. Az a keres ny is, aki
,,dogmatikai
igazsgokrl'' tesz hitvallst, Istenre gondol ezeken a formulkon keresztl. Ezen a
ponton azonban rgtn pszicholgiai nehzsgek tnnek el, melyekkel szembe kell
nznie a hit aktusnak hogyan lehet egy lthatatlan szemlyre hivatkozni, radsul
olyan szemlyre, aki azt akarja, hogy kr rendezdjk azegsz emberi egzisencia.
Nem olyan kizrlagos viszony-e ez, amelyben minden nri s emberi tevkenysg
felolddik s elrtktelenedik? Msrszrl lehetsges-e, hogy az embet egy dogmati-
kai rendszeren kereszttil kezdjen szemlyes beszlgetst Istennel? Ezekre a probl-
mkra lpsrl lpsre ki fogunk trni tmakifejtsnk sorn. Eltte azonban magt a
hit aktust szeretnnk elemezni.
Mondjuk ki mg egyszer' hogy a hitnek Isten a tfugya
-
mint szemly, minden
megjelensi mdjban. A h v Istenben legmlyebb trekvsei cljt ltja, ugyanak-
kor azt a szemlyt is, akibe bizodalmt helyezi' akivel mint ltnek vgs beteljes t-
jvel
szi mol.Ezrt a hit egyidejleg mindig intellektulis meggyzds, engedelmes-
sg s szeretetkapcsolat is.
189
A hit aktusnak tobbrtegsge megfelel az isteni atyasg komplex fogalmi tarta|-
mnak. A h v meg van gyzdve arrl' hogy Isten teremtette a vilgot' fenntartja
ltt, hordozza s vgs clt ad neki. S mivel a szerzje annak a trvnynek is'
amely emberiv s isteniv kpes tenni az embert, az ember betartja tilalmait s
komolyan veszi greteit. A hitben azonban a szeretet aktust is ltja, hiszen a
kegyelem Istennek
jelenlte
szmra boldogsgot s a vgs megdicsls zlogt
jelenti.
E az l Istenhez fuzd szemlyes viszonl ma gyakran
jellik
a
,,ta||kozs"
/rencontre/ szval. De szintn szlva mi nem tartjuk tlzottan sokra e a kifejezst.
Alapjban vve ugyanis kzvetlen
jelenltet
s kolcsns viszonyt
jelent,
ami nem
felel meg a hit sajt struktrjnak.
Az az ember, aki Istenben hisz, Istenrt, Isten miatt is hisz. Egyedl o a hit vgs
alapja. A
,,hit
mot vumainak'' klasszikus problematikja azonban egy flrevezet
mozzanatot is a h vk illetve nem h vk el tr' Az emberek rtelmi alapokat
keresnek, hogy ezekkel a|tmaszthassk hitket, megvitatjk ezeket s mrlegelik
oket; egyesekre alig vannak hatssal ezek az rvek, m g msok evidensnek tartjk ket
s gy rtelmezik a hitiiket, mintha az ilyen racionlis meggyzdsek kovetkezmnye
lenne csupn. Ekzben teljes mrtkben elfeledkezrrek arrl, hogy az Istenbe vetett hit
szellemi s szeret odaforduls is, ami messze tulmegy szemlynek a bels vilgban
hagyott nyomain.
Emlkezznk csak Pascal krdsre: Mi is az n? Az n nem az ember fizikai
szpsge, Sem aZ intelligencija' sem a karaktere. Bizonyosan mindezek kzppontja,
de mg mindig sokkal tbb ennl. Ezrt nem ragadhatom meg soha nmagban, ha a
belle kiindul sszes aspektuson keresztl nem hatolok, le egszen lnyege alapjaiig.
Ezazonbalcsakanyelvseg tsgve|lehetsges. ppen ezrtltezikahitazige,asz
birodalmban. Mg a nem trtnelmi kinyilatkoztatson nyugv vallsokat is
jellemzi
valamely isteni szra val odafigyels' s nem alaptalanul tmadtak szmos vallsos
mozgalomban prftk, akjk azrt hallgattak az isteni sugallatra, hogy ezeket azutn
j
slatszer kij elentsekben kzlhessk.
Egy szemly valban leginkbb a szban nyilvn thatja ki s ajndkozhatja oda a
mrsiknak nmagt. A beszd rzV,l egszknt ll t bennnket a msik szeme el. A
megszlals maga ezrtjelentosgteljesebb, mint a megszlaltatott tartalom, ezteszi
valsgg a szemlyt a msik szmra' Az ember elszr az|talny lik meg a msik
eltt, hogy hallgat r. S ha az ember, mint klnbz tulajdonsgok s kezdemnyez-
sek kzppontja, k vl is marad azon, amit cselekszik s amit kjfejez, a sz seg tsg-
vel mgiscsak kapcsolatot teremt, amelyben lnynek legbensobb magst nyilvn tja
ki. ppen gy a hit sem tmaszkodik mindazon dolgokra, melyek Isten s az emberek
k' |teznek. Vgs soron sem racionlis, sem rzelmi mot vumokban nem keres
igazolst. Egyenesen Isten fel tr, hallgat r s be|eegyez vlaszt ad neki. A hit
magn Istenen alapul. A hit trgya s mot vuma gy eggy vlik.
odafigyel s vlaszol magatartsknt megfogalmazott hit-fenomenolginkkal
azonban nem k vnjuk a hitet teljes mrtkben a nyelv terletre szr k teni. nmag-
ban a sz nem tudn ugyanis a msiktl elvlaszt tvolsgot s a valdi kommuni-
190
kci kialak tsnak lehetetlensgt thidalni. Az let sokfle
jelben
megnyilvnul
bsge elbe megy a szavak kicserlsnek, hordozza azt s egzisztencilis
jelents-
get ad neki. Nyelv-fenomenolginkat ezrt be kell tagoznunk abba a mozgs-
vonulatba, ami egsz tanulmnyunkon vgighzdik: a tapasztalattl a hitbli
bell tottsgig. Ebben a fejezetben elssorban arrl van sz, hogy tlsztzzuk azt a
teljesen j tnyezt' ami betorni engedi a nyelvet a tapasztalat
jelenvalsgba:
a
,,Msik''
maga nyilatkoztatjaV't nevt s lnyt benne. A hit, amelyet a sz kzvet t,
az anonim
jelenlt
sszes
je|t
a szemlyes
jelenvalsg
ismrveiv vltoztatja' Csak
attl a perctl kezdve beszlhetnkigazn a sz te|jes rtelmben vett vallsos /vagy
keresztnyl tapasztalatrl, amikor a nyelv |trehozta s a h v sajtjx tette a
bell tottsgot'
Azok az rtelmisgiek, akikrl mr tbb zben szt ejtettnk, a hitnek ezzel a
specifikus
jellemzjvel,
mely tllp minden vallsos tapasztalaton, tisban vannak.
Noha kapcsoldsi pontokrl beszlnek, melyekre a hit tmaszkodik, tudnak arrl a
szakadkrl is, ami ezeket a mot vumokat elvlasztja a hit ltsmdjtl.
A hitetlenek mindig vaksggal vdoljk a hitet. A tudomnyos rtelem sz tmra a
hit bizonyosan nem kellkppen racionlis bell tottsg, hiszen vgs soron nem
rtelmi alapokra tmaszkodik, mg akkor sem, ha bizonyos
jelek
rtelemszerek is'
De vajon pusztn azrt, mert a hit nem tartozik teljes egszben a reflektl rtelem
krbe, ll that-e rla, hogy rtelmetlen? Akkor a szeretet is az lenne. A fenomeno-
lgia azonban kellkpp bizony totta, hogy lnyegt tekintve minden tlet lriten
nyugszik. Maga a tudomnyos rci is felttelezi a megelz s alapot nyjt
rzke|sbe, szlelsbe vetett hitet201
'
Ezrt a hit s az rtelemnem ll thatk minden
tovbbi nlkl szembe egynrr ssal'
Bizonyoss gszerzs a beleegye zs |tal
A szemly elktelezettsgnek zloga mindig csak sajt maga lehet. A
,,Msikhoz''
fzd viszonyban a bizonyossg nem elzi meg abeleegyezst. K srje s gyml-
cse is egyben. gy lt ahelyzet a hittel is.Ha azember Istenhez fordul, elszr is tudni
szeretn, kiben is hisz.Ezt azonban csak akkor tudja meg, ha valban hisz.
,,Scio
cui
credidi'' 12 Tim I'I2
_
Tudom, kinek hittem/. A hit teht nem k nl a gondolkod
rtelem szmra valamifle megszokott biztos tkot; Sem nem dedukt v, sem nem
indukt v
-
s mgis bizonyossg. Azza| a mozgssal lehetne sszehasonl tani, melynek
problematikjt'Z nn vetette fel a frlozfiai krdsfeltevs kezdetn. Az okoskod
rtelemnek a mozgst lehetetlennek kell tartania, hiszen ha a mozgst rszeire
bontjuk, egssz mr nem tehetjk azt. s mgis, a cselekvsben mozgs Van' nem
tagadhatja senki. Znn racionlis tagadsa msfle bizonyossgg vl'tozik' Valami
hasonl trtnik akkor is, amikor a h v
_olemondva
a megelz bizonsgrlo-
pozit van
rtkeli Isten nyomait, s elfogadjah vst; majd ezutn bizonyossg bred
''
v.. M. Merleau-Ponty: lr Visible et l'Invisible.Ptizs 1964,17. o. ff.
L9I
benne, ami nem elzetes garancin alapul, hanem sokkal inkbb a konkrt hitlet
sorn izmosodik meg.
Ennek ellenre a hit soha sem vlik a h v elvesz thetetlen birtokv, aki brmely
pillanatban megvonhatjabizalmt Istentl s akkor addigi bizonyossga oly gyorsan
tnik tova, mint reggel az lom'
A hit aktusnak, ahogyan le rtuk, semmi kze sincs bizonyos
,,fideista''
magatar-
tshoz, az o|yan bizalomhoz, ami vagy meghatrozhatatlan rzelmi hullmzs
eredmnye vagy csupn a hagyomnyos vallsossg tvtele. A hit az egsz szemly
tudatos aktusa; bizonyossga pedig olyan fny, amely az egsz emberi egzisztencit
bevi|g tja s rtelmess teszi.
A beleegyezs
_otl
minden elzetes bi os tkon"_ csak
jl
megfontolt, akt v
szemlyes rszvtel tjn kvetkezik be' Az igre val vallsos odafigyelst mr nem
a numinzus tapas alat szenvedlyessge
jellemzi.
A hiv nem gy li t Istent,
ahogyan a szentsg hatalmba ker theti az embert. Az
,,egszen
Mst'' rtelmileg
megalapozott s szndkos kszsggel fogadja be sajt valsg,'ba
_
az rtelem
gyakorlati aktusval, mely az emberi vgyakat megfosztja varzsuktl, a gondolkod
rtelemnek megbzza abatrait s figyel Isten szavra.
A hit aktusa teht a legnagyobb szabadsg cselekedete, mg akkor is, ha az enge-
delmessg, melyet megkvetel, h vkben s nem h vkben egyarnt pp a szabadsg-
tl megfosott ktttsg ltszatt kelti. Ez az aktus mindenekeltt bels szabadsgot
fe|tte|ez; hiszen csak akkor Iheti t az ember, ha az erklcsi bell tottsg s a
pszicholgiai adottsgok kpess tettk a msik befogadsra. Elkerlhetetlen
felttelei: bizonyos emberi rettsg s a llek viszonylagos kiegyenslyozottsga.
Ugyanakkor nmagban is felszabad t hatssal van az emberre, hiszen ltt interper-
szonlis kapcsolatok fel terjeszti ki. Magtl rtetd, hory minden kls fizikai s
trsadalmi erszak megsemmis ti a hit aktusnak alapfeltteleit'
A hit nmagt krdjelezi meg
A hit egyszerre alapul bizonyossgon s ktsgen'Ezt nem nehz megrteni, hiszen
trgya ugyan nyilvnval, de sosem teljes egszben. A hit valsgai nem knyszer -
tik r magukat abszolt tvedhetetlensggel az fte|emre' nem gyakorolnak ellenllha-
tatlan knyszert az rzelmekre s az akaratra' Az rtelem ezrt a maga rszr|
tovbbra is olyan bizony tkokat kvetel, amelyek kielg tik ignyeit. A hitnek jra s
jra ki kell szak tania magt e tendencik erterbol, amelyek szeretnk hatalmukba
ker teni. Csak akkor llhat helyt, ha ezeket az rtelem rszrl rkez tmadsokat
sznteleniil visszaveri; a nekirugaszkodst mindig meg kell ismtelnie. Az rtelem
metodikai ktsge addig rvnyes ti magt, ameddig csak a hit kitart. De a ktsg,
tvol attl, hogy csorb tsa a hitet, maga teremti meg azt a mozgsteret, amelyben a hit
bizonyossg a igazn felvirgozhat.
Msrszrl a h v beleegyezs sohasem teljesen |talnos rvnyii' Mint minden
ms emberi elgondols, csak lpsrl |psre valsul meg; minden tapasalatban j
lehetosge addik nmaga tkletes tsre. Emellett ltezik olyan ktsg is, mely a
192
hitben lakozik, s klnbzik az rtelem szkepszistol. A hit az nmaghozva| hsg
miatt ktkedik. Szntelenl fell kell vizsglnia, igazolnia kell magt, akrcsak a
szeretetnek' A hit ktkedsnek a forrsa nem aZ rtelem ignyeibl fakad, hanem
magbl a hitbl. Az Istennel val egyesls azt kveteli az embertol, hogy jra s
jra megkrdjelezze hozz fzd viszonyt. A hitben felmerl ktsgekben Isten,
mint mg fel nem fedezett valsgtartomny s ugyanakkor mint a krdsfeltevs j
mrtke
jelenik
megaz ember szmra'
A hitbeli ktsgeket teht nem terheli szksgkppen bntudat. A kt eml tett
aspektusnak megfeleloen ezek tulajdonkppen a hit lnyegi elemei. Ha a hit nem tud
teljes mrtkben kiteljesedni, akkor sohasem teljesen hibtlan. A hit aktusa nem
kevsb sokrt motivcij mint minden ms emberi magatarts. gy u hitbeli
ktsgek sem mentesek egocentrikus mot vumoktl, szolgalelksgtl s nhittsgtol.
De hibaval vllalkozs lenne, ha a pozit v ktsgeket meg akarnnk klnbztetni a
negat vaktl. Az ember, mint olyan lny, akit erklcsi. tudat s rtelem irny t,
msrszrol viszont szenvedlyek is meghattoznak, sohasem krdez r teljesen
nzetlenl Isten ltezs&e vagy sajt magra.
A hit aktusval kapcsolatos elemzsnk sorn eddig mg sohasem tftnk ki konk-
rt hitnzetekre' A kvetkez fejezetben az istenhit e specilis problematikjt
vizsgljuk, ami magban foglalja a dogmatikai igazsgok elfogadsnak krdst is.
B) Hit s dogma
Mindenekeltt a dogmatikus hit llektani problmival szeretnnk szembenzni,
ennek teolgiai oldalt csak annyiban k vnjuk rinteni, amennyiben egy ilyen
elmleti bepillants megvilgos thatja a pszicholgiai struktrkat is. Ezenk vl
minden olyan kritikt, mellyel Freud, J ung s ms pszicholgusok illettk a dogmati-
kus hitet, flretesznk a vallsi patolgival foglalkoz tanulmnyunkhoz. Tny, hogy
kritikjuk a dogmatikus hitnek egy bizonyos formjra vonatkozik, melyet alapjban
vve abnormlisnak vagy patolgisnak kell tekintennk.
Egyes tanulmnyok azt mltattk, hogy a felnttek gyakran elutas tjk hitk rklt
dogmit. Egy kzvlemnykutats, melyet 500 amerikai egyetemi hallgat kzrem-
kdsvel vgez ek3o8,napvilgra hozta, hogy ezeknek a dikoknak a legtbbje ugyan
vallsos maradt, de korai neveltetsnek dogmatikus hitt mgis megtagadta, s 56
szzalkuk mit sem akart hallani korbbi egyhzi hovatartozsrl. A motivcirl
szl fejezetnkben hasonl tendencit figyelhettnk meg egykori katonk kztt is.
Ugyanakkor tisztban kell lennnk azzal, hogy ennek a felmrsnek az alanyai
javarszt
protestns kzssgekbl szrmaznak, melyek tagjaiknak a dogmatikai
elkpzelseket s a vallsgyakorlatot illetleg nagy szabadsgot biztos tanak.
Bizonytalanok vagyunk viszont a tekintetben' hogy mennyire kros tja a dogmatikai
elidegenedsnek ez ajelensge a katolikus vilgot is. A korbbiak sorn nhny esetet
elemezhettnk mr, melyekben nhny szemly feladta a dogmatikus hitet, mivel
'o'
Allport/Gillespie/Young, i. h.
t93
kptelen volt bizonyos tlsgosan szentimentlis s gyerekes vallsos elkpzelsekhez
csatlakozni. A mrvad ok azonban messze nem ez. A dogmkkal szemben megnyil-
vnul szorongs is motivlhatja az 1lyen hit feladst. Ennek a mot vumnak a
jobb
megrtse rdekben induljunk ki a mir tbb zben eml tett rtelmisgiek kijelentse-
ibol.
Legtbben kzlk ismtelten s hangslyozottan utalnak arra visszs kapcsolatra,
rnely vallsos tudsuk s mindennapos tapasztalataik, a vallsos kzssgktl kapott
ismeretek s a vilgban val gyakorlati magatartsbl leszrhet kvetkeztetsek
kztt fennll' Tudjk, mit kell hinnik, s beismerik, hogy a legcseklyebb elvi
kifogsokat sem tudjk felhozni a dogmatikai igazsgokkal szemben. Ezek az
igazsgok azonban sem konkrt vallsos bell tottsgukat, sem a vilryhoz fuzd
viszonyukat nem hatjk t. Nem vlnak gyakorlati vallsossguk igazi irny t
elveiv. Csak elmleti ismeretek' melyekhez az inealits egytthatja
jru|.
Kizr|ag
fogalmak, s Kanttal egytt
joggal
mondhatjuk: res fogalmak, mivel semmilyen
nzette| nem egyeslnek. Ezek az rtelmisgiek olyan intenzitssal rzkelik ezeket az
irrealitsokat, hogy nem is igyekszenek mr a dogmatikai igazsgokat rendszerezett
tgondols tjn
jogaikba
visszahelyezni. Tbben krdezik maguktl, hogy a
dogmatikai elkpzelsek s a tnyleges vallsos let kzti szakadsrt nem a tarts
odafigyels s az alapos tanulmnyok lrinya felelos-e. Elismerik, hogy nagyon
visszafogottak ezen a tren; attl tartanak, hogy a tisztn teolgiai megkzel tsek
elmleti konstrukcikJ toz vezethetnk ket, melyek a valdi leten k vl esnek s
nlklzik a valsg minden biztos tkt.
Az ember nem ltathatja nmagt az i|yen ktsgek trgyt illeten. Ez nemcsak
mellkes teolgiai elmleteket rint, hanem a keresztny zenet lnyegt magt is: a
bntl val megvltst Krisztus keres halla |tal, az ember teremtst, a feltmads
dvz t erejt, a szentsgek hatst, az tered bn tan tst.'.
kes bizonysga annak, hogy a dogmatikai igazsgok s a gyakorlati valls kztti
rnek ez az rzse ma ilyen szles krben elterjedt, az a
je|ents
visszhang, amelyet
Dr. Robinson anglikn pspk h res knyve kivlttt' o mvben ppen arra
trekszik, hogy a tisztn spekulat v igazsgok s az Istenhezfuzd l' valsgkzeli
kapcsolat kzti szakadkot thidalj a.
Robinson megfigyelsei nyilvnvalan sszecsengnek adatkzlink panaszaival:
',Semmi
rtelme, hogy teolgiai fejtegetseket hallgasson az ember, hiszen ezek nem
rnek el hozznk, hidegen hagynak minket, nincsen kzk a mindennapjainkhoz'''
Ezek fontos, slyos tnyek, amelyekkel szembe kell nznie a vallsllektannak.
gy vljk, a pontos elemzsnek a kvetkez hrom lpsben kel| megvalsulnia:
Mindenekeltt magval a megfigyelt tnyllssal kell foglalkoznunk; azutn e. ahit
korbban rnr kifejtett termszetvel kell szembes tennk. Ezek vgl megalapozott
t|ethez ve zethetnek minket.
Valban komolyan kell vennnk azoknak a h vknek a kritikjt, akik a dogmati-
kus hit s a meglt vallsossg kztti kettssgtl szenvednek. Elkedvetlenedsknek
ketts alapja van. Elszr is brmilyen elmleti elkpzelsrl legyen is sz, annak
194
alkalmaatnak kell lennie a gyakorlatban, hiszen nem lehet idegen az let l s nem
maradhat pusztn a gondolkods trgya' Anlkl, hogy valamifle primit v pozitiviz-
mus szszli lennnk, meg kell llap tanunk, hogy ppen azoknak a fogalmaknak,
melyek az embert legbell rintik
-oha
nem akarnak tiszta absztrakciv vlnio-,
hatssal kell lennik az ember letmdjra. Mrtkk kell vlniuk az emberek s a
vilg meg tlshez. Ha a szemllods nem hoz a gyakorlat szmra termkeny
gymlcsket, nem ms, mint menekls egy kpzeletbeli vilgba' Vallsos tren
annl is inkbb szksges, hogy az elkpzelsek sszekapcsoldjanak az ember
konkrt magabrtsval, mivel az Istenrl alkotott minden igazi elkpzels lnyege
szerint interperszonlis kotelket teremt s elktelezi a teljes emberi egzisztencit' Ha
egy dogmatikaiigazsgnemjrja tazegsz embert S nemkerl semmifle felhaszn-
|sra, a sok mitolgiai meshez hasonlan nem tbb puszta fantziaszi|emnynl.
Ertsk
jl
meg egymst: gyakorlati felhasznlson nem felttlenl olyan sajt erklcsi
gyakorlatot rtnk, amely a keresztny embert msoktl szemmel lthatan megk-
lnbaeti. A vallsos meggyzdsnek azonban, ha az egsz szemlyisget meg
akarja ragadni, az emberi trtnelem s az letben val eligazods sajtosan j
rtelmezsnek pozit v lehetsgt is magban kell foglalni a. Ha egy dogma nem tall
visszhangra a vilgban, aml egzisztencilis tel tettsgt biztos tan, akkor csak
termketlen ideolgia marad.
A teolgust a valls megkettzdsnek, elmleti rendszerr s hatkony gyakor-
latt trtn kettvlsnak a h vk krben olyannyira elterjedt rzse fel kell, hory
rzza; ugyanakkor a vallsos hitelessg kritriurrrr t is a kezbe adja. Mindazonltal a
h vk tapaszta|att nem tekintheti vgs mrtknek; neknk sem ll szndkunkban,
hogy a teolgit tapasztalati teolgiv redukljuk. Nyomatkosan hangs|yozzuk
'azonban:
a dogmatikus hit alapjban vve nem infantilis hit
-
miknt azt szmos
pszicholgus ll tja, s a dogmahit vallsa nem Zsarnoki' Hogy azz v|hat, erre mr
utaltunk. Sajnos sok (klnsen amerikai) vizsg1at, mely a tekintlyelv vallssal
foglalkozik' abb| az elfeltevsbl indul ki, hogy minden vallsos dogmatizmus
egyben pszicholgiai dogmatizmus is; ezek sszekeverik a dogmatikus vallst a
zsarnoki knyszenel. A
jelensgeknek
ez a tkletlen megklnbztetse azutn
rszben meghamis tj a azokat a kvetke etseket is, melyeket a felmrsekbl
levonnak.
A dogmahit prbeszdbe vonja az embert Istennel, melynek sorn az ember azt
prblja meghallani, hogy mit mond neki Isten nmagrl s szndkairl az emberrel
meg a vilggal. Ha az ember a hit legsajtosabb ind tknak megfelelen ragadja meg
ezt a hitet, akkor egyrtelmen lthatv vlik,, hogy a h v' mikzben az isteni
kinyilatkoztatsra hallgat, olyannak akarja megtapasztalni Istent, amilyen az va|j-
ban, s nem olyannak, amilyennek ltni szeretn. A dogmahit tl akar mutatni nmagn
s utat keres ahhoz a
,,Msikhoz",
akj az igben nyilatkoztatja ki magt, s ezze|
legyzi az infantilis vallsossgot. A dogmahit ttr minden tisn szubjekt v
-
_motivcin;
ugyanis a kinyilatkozta s Istennek elvben semmi kze sincs egy olyan
istenhez, akj;t az emberi k vnsgok utn mintztak.
,,Elvben''
_
mivel az ember, aki
195
Istenre hallgat, sajt elmjben rtelmezi t, s ezrt a mitolgitlan ts fradsgos
munkja mindig is feladata marad a vallsos gondolkodsnak.
Nos, ha a dogmatikus hit s az l vallsossg visszs kapcsolatt pszicholgiailag
akarjuk meg tlni, kt elvnek kell vezetnie bennnket: egyrszt azige szakadkot nyit
az ember s Isten kztti termszetes kapcsolatban, msrszt pedig ennek az lgnek
ppen s mgis a tnyleges vallsos bell tds konkrtsgban kell gykeret
eresztenie. Kt ztonyt kell teht elkerlni: a vallsos szubjektivizmust s az elmlet
illetve az iJ ketthaiadst.
Mlyebben is meg lehet hatrozni akeresztny dogmk
jelentsgt
s megmutatni,
hogy az az igazsg, amelyet megfogalmazni prblnak, nem olyan absztrakt, mint
amennyire abszolt, s hogy a dogmk mindenekeltt Istennek a vilggal kapcsolatos
dvz t akaratt akarjk kifejemi. Esemnyek trtneti egymsutnjban a kinyilat-
koztats meghatrozott ltrendet bontakoztat ki, az isteni a yasgt, amely jra s jra
kifejezdik
,,Isten
orsztgnak'' felp tsben. Mg meg kellene mutatni, hogy a
vallsos trtnelem valban sszefondik az emberivel,
-os
nem pedig mintegy
rrakdik arrao_ sokkal inkbb bellrl teljes tve ki a'. m itt nem akarunk teolgiai
fejtegetsekbe bocstkozni. Az a feladatunk' hogy megvilg tsuk azokat a llektani
kvetkezmnyeket, amelyeket a dogmatikus hit a h vk letben eredmnyez'
Mindenekeltt szgezzk le, hogy a konfliktus elkerlhetetlen. Yryyai puszta
kiterjesse |tal vagy legsibb vallsos rrzse seg tsgvel az ember mg nem
juthat
e| azlgbe tagozd vallsos kapcsolatra. Bizonyos rtelemben vve Isten igje
nyilvnvalan megfelel valamilyen emberi vgynak; ugyanakkor amint kezdemnye-
zv s uralkodv vlik' arra kseti az embert, hogy a vilgrl, sajt szemlynek
titkrl s magrl Istenrl alkotott nzeteit fellvizsglja. Isten Igje kie|g ti a
vgyakozst' ugyanakkor bizonyos mrtkig ellent is mond neki. Ily mdon a
dogmatikus hitnek kevesebb kze van a
,,vallsos
projekcihoz'', Sokkal inkbb s
mindenek eltt beleegy ezst, egyetrtst
j
elerrt'
Korunkban annl is inkbb elmlyl az sztns vallsossg s a dogmatikus hit
kztti szakadk, mivel az ember abban a vilgban, amelyet forml, mr nem l
olyan rtatlanul s passz van, mint egykor az antikvits vagy a kzpkor embere
Itezelt szimbolikus
,
a lthat vilgot krlvev univerzumban. A ltezs slypontja
eltoldott e fel a v1lg fel' A ma embere szellemi vilgnak ez a fonadalma a
vallsos gondolkodssal szemben risi kvetelmnyeket tmaszt: a teolginak meg
kell ny lnia altezs j tvlata, a trtnelem, mint emberi m fel; meg kell prblnia
integrlnia azt' mikzben hagyja magt megj tani lta|a. Minden igazsg,legyen az
emberi vagy isteni, hozzrjrulhat ahhoz, hogy
jobban
meg tudjuk ragadni a vallsos
ttjrtnelem rtelmt. Minden valsgnak rsze van a cloknak, tartalmaknak s
rtelmeknek abban a szvedkben, ami az embert Istenhez kti.
Ellentmondsos termszetnek kvetkeztben az ember Istenhez fzd viszony-
nak lnyege csak lpsrl lpsre derlhet ki. Az ember csak olyan mrtkben tall
ltat az isteni atyasg alapvet titkaihoz, amilyen mrtkben sorra felfedezi a sajt
tulajdonsgait. gy vljk, ltalnossgban az olyan let-bell tottsg, mely az
evanglium erklcsi elveinek irny tsa alatt ll, els fokt
jelenti
a dogmatikai
196
igazsgok megrtshez vezet lass elkszletnek' Az evang|iumi magatarts az
Isten igjbe vetett hit megfelel alapja. Ahogyan Pascal emlke et r' az ember csak
az evanglium tjn kerlhet kzel Istenhez.
Bizonyos vallsszociolgiai tanulmnyok szemszgbl nzye flre is lehet rteni
nzettinket' Ezek mig
javarsz
a vallsi gyakorlattal foglalkoztak, ezzel azonban
ers tettk azt a tendencit, miszerint a keresny hitet egyedl a kiteljesedett
keresztny hit szemszgbl lehet s kell meg tlni, amennyire ez persze a gyakorlat-
ban is tettenrhet.
Mi a magunk rszrl inkbb egy dinamikus perspekt va elktelezettjei vagyunk s
a kiteljesedett hitet /foi accomp|iel ezrt inkbb gyjtpontnak tekintjk, mely messze
vi|g t egy olyan vilgba, amelyet tbb-kevsb megrintett a keresztny valls s
mg a mai trsadalom ateista rszt is szrevtlenl befolysolja. Ha teht a valls-
gyakorlat szaa|kos mutatit megismerve fel is hasznljuk azokat, nem szabad ket a
hitbuzgsg egyrtelm mrcjeknt rtkelni. A 20-30 szzalkos vasrnapi
istentiszteletJ togatottsg valban olyan katasztroflis, ahogyan sokan hiszik? Ki
ismeri a szm azok'nak a h yknek, akik mr az
,,evang|ium
tjn'' vannak, akik a
fe| az Isten fel tartanak, akiben mgiscsak hisznek? Msrszrol tudja-e valaki, hogy
mennyi gyakorlati ateizmus hzdik meg bizonyos
,,h vk''
vallsgyakorlata mgtt?
Ezen, a dogmatikus hitrl szl gondolatok utn szeretnnk mg egyszer vissza-
trni a vallsos beleegyezs ltalnos krdshez az|ta|, hogy egyms utn behatan
foglalkozunk azza| a kt emberi trekvssel, melyek nagyon egyrtelmen megmutat_
jk
minden hitmdozat konfliktusos termszett: az emberi szabadsggal s a fldi
javak
igenlsvel'
C) Szabadsg s Isten
Krkrdseinkbl egyrtelmen kiderl, hogy a h v beleegyezs az embert legtitko-
sabb trekvseiben srti. Ez a konfliktus mindenekeltt kt ponton kristlyosodik ki:
az isteni mindenhatsg s az egyhz intzmnyes valsgnak kapcsn.
Isten mindenhatsgnak elkpzelse fatalista ftiggsg s szolgai alrendeltsg
kpzett kelti. Az els pillanatban nem tudja az ember' hogyan hozza sszhangba
szabadsgval Istennek ezt a tulajdonsgt. Ezenfell nem ll-e ez ellenttben a hit
egyik alapigazsgva|, miszerint Isten feladatot ad az embernek, amelyet sajt
illetkessgi terletn kell megvals tania? Mg vallsos tren is problematikusnak
bizonyul Isten mindenhatsgnak krdse; mivel a mr eml tett rtelmisgiek
szemben a vallsos bell tottsg sok lehetsggel szemben nyitott, s ebben is
v|asztania kell az embernek.
Azok a dogmatikus igazsgok, melyeket az egyhz
jl
ismert szigorral kpvisel,
csak nvelhetik a hitnek e a bels feszltsgt. Sok h vnek az a benyomsa, hogy a
szabad embereknek tulajdonkppen, Isten felh vsra, teljesen maguktl kellene
felfedeznik a valls igazsgt' Nehzsget okoz nekik annak elkpzelse, hogy az
ember egy mr elzetesen lefektetett s autoriter rendszerrel nknt egyetrthet.
197
Az egyhz erklcsi el rsai gyakran srtik mg olyan h vk szabadsgtudatt is,
akik elvben elismerik ezeket' Egy erklcsi autorits alapelve ezekben az rtelmtsgi
krkben a leghattozottabb ellenllsba tkzik' A szemlyes nzeteik s bizonyos,
tbb-kevsb hivatalos erklcsi tanok ki kettssg /pldul a szletskorltozs-
rll ltalnos problmra utal' Az etiktban egyszeren olyan feladatot ltnak, melyet
az embernek szemlyesen kell felvllalnia s melyrt magnak kell felelssget
reznie az erklcsi rtkek rvnyeslse rdekben. Noha nem akarnak olyan morl
szerint lni, ami a legcseklyebb mrtkben is e|marad az egyhz kvetelmnyeitl,
mgis azt hiszik, az egyhz elrabol egy keveset az embernek mint erklcsi lnynek az
alapvet mltsgbl, amikor olyan trvnyek betartst kveteli meg tle, amelye-
ket k vlrl erltet r. Ami az egyhuzal, mint erklcsi autoritssal szembeni s ns
ellenllst a mlyben megalapozza' az az a tny, hogy az ember egy mr elkszlt
erklcsi rendszeren keretei kztjtt nem rzi magt szemlyes lelkiismeretben
megszl tottnak. Ebbl |tszlag olyan paradox fordulat ll el, am az egyhz
erklc si dinamikj t megbn tj a.
gy rtuk le ezeket a
jelensgeket,
ahogy azok a maguk konkrtsgban megmu-
tatkoznak. De hangslyozni szeretnnk, hogy h v<iket sz|altattunk meg' akik
egyhzukhoz tnyleg hek akarnak maradni, s azon igyekeznek, hory ezeket a
konfl iktusokat thidalj r k.
Ez a szabadsglryy, mely szembesz|| a fliggsgekkel s az engedelmessggel,
csak az els lpcsfoka annak a mozgsnak, mely alapveten afe| a harmnia fel
igyekszik, amelyben az embei trekvsek s a hitigazsgok klcsnsen V'tigaz tjk
egymst s vgl sajt valjukban vglegeslnek' Az ember az isteni mindenhatsg
kpzett a szabadsg nevben utas tja el. De rgtn hozz is fzi, hogy az isteni
atyasg gondolata, ahogyan azt Krisztus meglte, a vallsos kapcsolatban visszaadja
azembet igazi szabadsgt.Ezen a ponton elismeri, hogy az Atya tiszteletbenrtja az
ember autonmijt s tmogatja annak sajt felelssgt. A teremt etika s az
egyhzi trvnyek engedelmessgi morlja kztti konfliktusrl nincsenek a
birtokunkban olyan konkrt kijelentsek, melyekben a kett megbklne egymssal.
Elemzsnket azonban az els pontra k vnjuk korltozni, ami a hit aktust tekintve
tnylegesen a legfontosabb. A teolgus szemszgbl nzve lsten mindenhatsga
nem zrja ki az ember szabadsgt' ellenkezleg, tulajdonkppen ez a|apozzameg azt.
A h vk viszont, akikkel beszltnk, zsarnoki hatalomnak rzik ezt a mindenhats-
got, ami az embernek nem ad teret. A viszonyt ezen a szinten egymst klcsnsen
kizrnak rtkelik. Igy az is
jellemz,
hory a teremt Isten elkpzelsben klnbz
beavatkozsok idbeli egymsutnj t ltik. Isten kezdetben
jelen
volt, amikor az
embert alkotta; e kveten viszont eltvolodott, miutn feladattal bizta meg az
embert, akinek ezt a tottnelem vgn val visszatrsig el kell vgeznie; akkor
elsmolst kr majd tle s e|vgzi a feladat vgso beteljes tst.
ry tnik, mintha az embemek teremt ereje kibontakoztatsl'toz
_olsten
teremt
hatalrrrrtl tvolo- valamifle vkuumra volna szksge, egyfajta tvolsgtart kztes
trre' Itt emlkeethetnk a mindenhat, mindent birtokl osapa freudi m toszra,
akinek a fiai csak az meggyilkolsa |tal szabadulhatnak fel. A mitikus apaelkpze-
198
ls, melyet Freud a vallsok eredetnek magyarzathoz felhasznl, nyilvnvalan
magban az dipusz-konfliktusban
gykerezik. Ezrt nem vethetjk el mint puszta
fantazmagrit' Ugyan ezt az alapkonfl iktust fedezhetjk fel beszl getpartnereink
aktulis problematikjban is. Kezdetben az ember korltok nlkli autonminak
rtelmezi a szabadsgot. Ahhoz azonban,hogy ez ne maradjon res, csupn valamitl
val szabadsg, az embernek meg kell tennie egy msodik lpst is s szabadsilgrt a
,,Msikra''
kell alapoznia' Mr mindennapos cselekvsben is ki kell vlasztania
bizonyos szitucikat, amelyek cselekvsnek konkrtan irnyt szabnak; szabadsg-
nak ott kell gykeret vernie, ahol lehetsgeit tnyleg meg tudja vals tani.
A valls csak azt k vnja az embertl, hogy szabadsgt mint Isten akaratt elis-
merje. Istenre kell, hogy alapozza, s ezzel le kell mondjon az olyan nllsgrl,
amelyben az ember teljes ktetlensgben a sajt maga ura akar lenni. Eztt rte|mez-
zk Isten dinamikus mindenhatsgnak elkpzelst egy olyan szabadsg mitikus
megfeleljeknt, amely mg korlt|annak tekinti magt' Kvetkezskppen azonban
gy tnik, ltogy az isteni mindenhatsg ilyen absztrakt fogalma a konfrontci els
pillanatban semmiss teszi az ember szabadsgt.
A hit tlme1y azon a szabadsgon, mely abszoltnak kpzel'i magt, s olyan
beleegyezsknt rtkeli nmagt, amelyik az id hrom dimenzijnak megfelelen
tagoldik. A vallsos ember ksznek mondja magt arra, hory Istenben' a teremtoben
ismerje el eredett. Szabadsgt olyan
jvnek
tekinti, amely kih vst
jelent
szmra,
de mgsem ll rendelkezsre. Konkrt akaratt tekintve pedig igenli azt az abszolt
akaratot, amely ltt fenntartja s tmogatja.
,,Ismerd
meg magad''
-
ennek a h res
delphoi
jelmondatnak
eredetileg semmikppen sem pszicholgiai, hanem nagyon is
vallsi
jelentse
volt:
,,Ismerd
meg magad s tudd, hogy ember vagy s nem isten.''
Els egzisztencilis feltrsekor a szabadsg mg osatlan
_
teljes egszben az
nisten tsre irnyul vgy. A valls azonban az a|natossg aktust k vnja meg a
h vtl, s azt,hogy elfogadja nmagrl az igazsgot.
A pszicholgia szrmra sok tekintetben knyes problmkat vet fel a szabadsg'
Megelz gondolataink meglt, tudatos szabadsgknt rtelmeztk. Ha azonban
bizonyos lIektani elmletek seg tsgvel az ember csak egy lpst is tesz elre,
felfedezi, milyen alapvet, meghatroz ellentt ll fenn a valls terletn az
autonmia s h v beleegyezs kztt.
Gondoljunk csak Szondi L. llektani elmletre a
,,paroxizmlis''
s a vallsos
t pus ember
[homo
sacer]m9 kztti kapcsolatrl, amit mr Dosztojevszkij is oly
meglepen trt elnk. Szondi elmlete Freud tzisn alapul, miszerint a valls az
agresszis sztn szublimcija. Brmennyire sszezavarhatja is az embert az llyen
pszicholgiai elmlet, gy vljk' fnyt vet a a a problematikra, amellyel ehelytt
foglalkozunk.
A szabadsg a szenvedlyekbl ered. Mr Platn felismerte ezt: a llekben megk-
lnbztette az rze|mi dinamikt /,,thymos'7, ami gyakran sszekapcsolodik a vggyal
-
Vo. L. Szondi: Triebpathologie.II. ktet, Bern 1956, 361. o. ff.
199
s annak elreviv erejt adja, ugyanakkor az rtelemhez is csatlakozhat, hogy kell
tiit ert adjon neki s az erklcsi felhborods dht biztos tsa. A szabadsg
fonsalapjt tekintve az agresszis sztnben gykerezik; ha ez nem gy volna, nem
tudn az egsz embert meghd tani s nem vlhatna teremt erv. Az sztnk tern
azonban rt s teremt hatalomknt egyarnt viselkedhet. A harcban felbred s a
tagads erejben makacsolja meg nmagt, mieltt mg teremt beleegyezss
alakulhatna t. Szondi elmlete megmagyarnza, hogy minl ersebb, zaboltlanabb
s destrukt vabb az alapsztn, annl ersebben bontakozhat ki a vallsos beleeryezs
szublimcija. Az autonmii nak s a beleegyezsnek a valls szmra alapveto
ellentte ezrt az sztnletben s a szublimcis folyamatban gykerezik.
D) A fldi s a vallsos aszinrmetrija
A szabadsg nem,,vilg-talan''; azokban a konkrt realitsokban valsul meg, melyek
k nlkoznak szmra, s abban a trsadalomban, amely alap1t kpezi. Az embet az
utbbi idben szabadsgnak ersebb tudatra bredt
_
nemcsak a reflex v nmegis-
mers tjn, hanem avilrg igenlsn keresztl is, amely vilgot mostantl fogva teljes
mrtkben nmagra alapozva k vnja felp teni' A termszet technikai birtokbavtele
s a vilg trtnelmi dimenzijnak fokozott tudatos tsa ltal minden korbbinl
jobban
azonos tja magt cselekedeteivel s gy egyte nehezebb vlik az, hogy
kiteljesedst tulajdonkppen vallsi irnyba ll tsa. A h vk szmra ezrt igen
fontos problma lett a ftildi rtkeknek a vallsos bell tottsgba trtn integrcija.
Azt az evangliumi letelvet' miszerint az ember el kell hogy vesz tse az lett azfi,
hogy megnyerje azt, a mai ember nyilvnvalan gy rtelmezi, hogy Istenhezfljzd
viszonyban csak akkor istenlhet meg, ha tulajdonkppeni emberi ltrl lemond. A
h v azonban egyidejleg anl is meg van gyzdve, hogy a vilgteremt nem lehet
haragos s fltkeny isten, aki csak arra vr, hogy mvt jra elpus tsa.
ppen a fldi feladatok s az azok vallsos integrcija kztti aszimmetrinak a
httere eltt nyeri el teljes slyt a szabadsg utni vgynak s a beleegyezsnek a
konfliktusa' Az egyik nem eshet egybe a msikkal, ugyanakkor egyik sem maradhat
teljesen idegen a msik szm+ra. A valls anlkl szeretn fellelni a fldi rtkeket,
hogy azokat magba olvasztan. Az emberi erfesz ts pedig meg akarja vals tani a
vallsos bell tottsgot, mg akkor is, ha ezt kptelen kimer ten vgbevinni.
A kvetkez fejezetben ltni fogiuk, hogy az ateizmusban miknt trik kett alap_
jaiban
a fldinek s a vallsosnak ez az aszimmetrikus polaritsa.
Kvetkeztetsek
A vallsos bell tottsg, amelyben Istenhez fuzd kapcsolatban az egsz szemlyi-
sg jra strukturldik, bels szabadsgon alapul, amelyet azonban aligha rhet el az
ember a felnttkort megelzen' Elszr is tl ke||
jutnia
a vallsos ks etsek
bizonyos rzelmi sszezavarodsnak fokn s a hallgatst, amellyel az
,,Egszen
Ms'' vonja ki magt az ember tlzottan emberi vgyakozsnak bvkrbl, vallsa
rnegtis ulst hoz prbatteleknt kell tlnie. Elbb
-ogyakran
lnads formj-
200
bano- fel kell mrnie fi'iggetlensgt s teremt erejt, hogy alkalmass vlhasson
arra, hogy Isten atyasgt s a fisg rtelmt felfedezze. S a
,,Msikhoz"
f'uzd
viszony nem utols sorban aztkivnjatole, hogy olddjon el azoktl a szinkretikus s
nszer ktdSektl, amelyekkel gyermekkorban kapcsoldott az emberekhez s
Istenhez. Ezrt bizonyosan nem knnyebb Istent Istennek vallani, mirnt az embert
igazn szeretni.
Hataln lehet is a vallsos fi-kapcsolatot szellemi gyermeksgnek nevezni, ennek
mg semmi kze sincs az infant1lizmushoz, mivel ez a gyermeksg az emberrel
szemben ketts, pszicholgiai s vallsos kvetelmnyt tmaszt Mindenekelott a
valdi szabadsg bizonyos fokt kell elrnie az embernek lelki fejldse s kpessge-
inek kell odaadssal trtn kiteljes tse tekintetben' De mg ez a pszicholgiai
felttel sem elegend.Ha az ember kibontakozsrrak egy tovbbi fokra lp, akkor az
Ige fel fordul figyelme, amelyet hallgatva sajt alapvet megkrdjelezettsgt is
meg kell hallania' s a hit lnyegnek megfeleloen az ember lelki fejldse csak a
beleegyezsben lelheti meg kiteljesedst. Mindent, ami emberi, ezrt jra kell
rtelmezni a hit fnyben: a mltat, a
jvvel
kapcsolatos terveket, az e|rt szabads_
got. A beleegyezsnek s az t$rartelmezsnek ez a mozdulsa csak az alapvet
megtrsben/conversion/ trtnhet meg, amely megtrsnek mg szmos ellenllst
kell megtrnie. A hit szenveds, szenvedly. Isten igje kardknt hatol t a h v
emberen, S ltt a gykerekig menen has tja fel. A szabadon vllalt fisg azonban
szellemi gyermeksghez vezeti t, mely
_oels
gyermeksgnek elvesztett paradicso-
mban s a kisgyermek evilgi polgrjoghoz
jutsa
kpben'- mg csupn csak
archaikus sejtelemknt kpezdtt le' Az egyn vallsos integrcija az egsz|tezs
megbklst hozza magva| a vlla|t szenveds httere eltt' Ez a megbkls
teljessg a szklkdsben, egyesls sszeolvads nlkl, megistenls az a|zatban.
Ma sok ember lt infantilis maradvnyokat a vallsos bell tottsgban, st, e
olykor kifejezetten nies letvitelnek tekintik. A szocio|gia a. mutatja szmunkra,
hory a nyugati vallsgyakorlat mindenek eltt a nk dolga lett, mikzben mindentt
msutt elssorban frfiak vgeztk a vallsos cselekedeteket.
A vallsos szgyenkezs mgtt gyakorta az a titkos gyan rejlik, hogy a valls
alapjban vve nem igazn frfias, szabad s rett bell tottsg. Ebben a flelemben
tallunk egy figyelembe veend mozzanatot s ugyanakkor ery mellfogst is' Ez a
tveds azt mutatja, hogy ezeknek a h vknek az letben a
,,szellemi
gyermeksg''
mg tlsgosan szorosan kapcsoldik az emberi infantilizmushoz. Hiszen ha titokban
nem egyfajta emberi tehetetlensgknt szlelnk vallsossgukat, akkor elfogulatla-
nul, a szabad beleegyezs rnagtlrtetdsgvel lhetnk meg azt' Az ilyen
esetekben a szellemi gyermeksg mg nem szabadult ki az archaikus infantilizmus
fogsgbl. E megllap tsok megers tse cljbl hivatkozhafunk bizonyos
kijelentsekre, melyeket neknk tettek: nhny h v elismerte, hogy a valls olyan
letmdnak t nik szmra, amellyel kapcsolatban a leginkbb szgyenkezlk, de amitl
ugyanakkor a leginkbb tart is. Ez az dzkods a fonkja a hiteles magatartsnak; a
vallsos engedelmessgnek a szolgalelk alrendeldssel val felcser|sbl, az
isteni tlet gondolattl
val rettegsbl fakad. Az infantilizmus gyanjt mg az is
201
brentartja, hogy amikor a nemvallsos ember vlemnyt mond a vallsrl, akkor sajt
magt konfliktushe|yzetbe hozza: gyakran emberi mltsga nevben utas tja el a hit
k'lnlatt, amely mltsgot tudatosan flvllalt, br vges szabadsgknt rte|mez. Az
emberi kapcsolatok tern
jelentkez
bizonyos fok kpmutats s az imagyakorlatban
megmutatkoz szentimentlis zlstelensg ugyancsak nem volt kpes az igazn
elfogadott fisg szellemi szabadsgt elseg teni' Hnyszor hangslyoztk mr, hogy
sehol msutt nincs akkora veszlye az infant1|izmusnak, mint ppen a valls terletn!
Mivel a vallsos bell tottsg a csald krben kezd kialakulni, minden ms magatar-
tsformnl inkbb ki van tve annak a veszlynek, hogy megrzi a gyermekkora
jellemz
vonsokat. gy pl. az Istenanya tisztelett gyakran egy szentimentlis
paradicsomi gyermeksg tlfesz tett, l-misztikus felhangja teszi hamiss.
Vallsos infantilizmusra utal
jelet
fedezhetnk fel emellett abban is, hogy bizo-
nyos korszakok ppen a
,,passz v''
ernyeknek
_"az
a|zatossgnak, az engedelmes-
sgnek, a szzessgnek, a szegnysgnek'_ tulajdon tottak tiilzolt
jelentsget.
Mindez nagyban hozzjrult a keresztnysg elfrfiatlan tshoz s elhomlyos totta
az Isten elttj a|zat valdi rtelmt' amely alzatnak az emberekkel kapcsolatos
btorsgot is tartalmaznia kellene; ugyan gy torz totta e| az engedelmessg fogalmt
is, ami eredetileg az igazsghoz va| btor ragaszkods ernyt is magba foglalta'
Msrszt egy bizonyos mrtk emberi mazoclrizmus elfedte a hit szenveds-
tartalmt, az Isten s az emberek eltti tiszteletad a|zat pedig gyakran egyfajta
infantilis nrcizmus kpeben
jelent
meg.
A szabad s integrlt vallsos bell tottsg ennek az elfrftatlan tott vallsnak
ppen az ellenkezje. Ez a vallsossg tallkony: fradhatatlanul fedezi fel az emberi
tirsadalom s a szellemi v\lgfe|p tsnek j tjait. Emellett realista is, hiszen sajt
igazsgt az emberekhez fuzd etikai viszonyulson mri le. A r tusban az egsz
embert egyes ti nmagval; a szent cselekmny ugyanis a kiengesztelds teljes s
szabad kifejezdse. A szent cselekmny erejben a test szpsget s formt kap, az
ember pedigazemberi trsadalom rszv s a vallsos kzssg felp tjv vlik. A
liturgia az egsz vilgegyetem szimbolikus rtelmezse alapjn egyes ti a fldit a
vallsossal.
Az igazi vallsos bell tottsg dinamikus egyensly, melyet nehz elrni s nehz
megtartani. Sokfle ellentt integrlsa szksges hozz. Megk vnja, hogy az ember
valsgosan rsztvegyen az emberisg fejldsnek mvben s nkritikusan
egyetrtsen egy olyan Istennel, aki
,,egszen
Ms'' s mgis
jelenlv
az emberi
trtnelemben. A mrsodik rszben, melyet a genetikus vallsllektannak fogunk
szentelni, ltni fogjuk, horyan fejldik ki a vallsos bell tottsg lpsrl lpsre, az
ember sajt magval s Istennel kapcsolatos felfedezsei kzepette. Elbb azonban a
kvetkez fejezetben aztvizsgt|juk meg, hory miknthordozzk magukban a vallsos
bell tottsg bels feszltsgei az ateizmus cs rit.
202
OTODIK FEJ EZET
Az ateizmus
A vallsllektannak annyiban kell az ateizmussal foglalkoznia, amennyiben az a
teljes egzisztencilis problematikt magrn viseli s a vallsos bell tottsggal
szembefordul, noha azt is azonnal tisztznunk kell, hogy elmleti kijelentsei nem
tartoznak a pszicholgus kutatsi krbe. Egyes gondolkodk megllap tjk, hogy
lehetetlen rvnyes istenfogalmat alkotni
_
ez aZ agnosztikus s neopozitivista tzis.
Msok ezt afogalmat nmagban ellentmondsosnak tekintik; gondoljunk csak Sartre
ontolgiai llspontjra! Megint msok azt hisz1k, hogy Isten ltezsnek igenlse
metafizikailag sszeegyeztethetetlen az emberi szabadsgval; ezt a gondolatot
Merleau-Ponty vdelmezte egyik rsban. Ezek az elmleti ellenvetsi k srletek
mind a filozofikus gondolkodsbl szrmaznak; s a pszicholgus nem vitathatja el az
embernek azt a
jogt,
hogy teljes, nkritikus tisztasggal s oszintesggel ateista
vi|gnzetet alak tson ki magnak. Arra sincs
joga,
hogy ilyen esetekben eleve
llektani motivcikat fe|tte|ezzen a httrben. A metafizika azonban nem csak az
idbl kiragadott kpzetek p tmnye. A relis letet gondolja el; maga a |tezs
tudatosul benne' Ritkn fordul el, hory az Isten metafizikus tagadsa s egziszten-
cilis elutas tsa kztt ne lenne semmi rintkezs. Ezenfell az ateistk ftlozftai
llsfoglalsai gyakorta azoknak a tulajdonsgoknak a kritikjra tmaszkodnak,
melyeket a klasszikus teodicea tulajdon t Istennek2lo. Azt hiszik, hogy az ilyen
istenkpzet ellenttben ll a modern gondolkods emberkpvel, mivel az ateizmus a
leggyakrabban valamely antropolgiai megkzel tsen alapul. Proudhon ezt az
antropolgiai istentelensget nagyon tal|an nti szavakbai
,,AZ
ember akkor lesz
ateista, amikor azthiszi, hogy
jobb
ilnt az Istene.''
Amikor teht a mai ateizmus a modern emberkpre tmaszkodik, kzvetlenl a
pszicholgira hivatkozik, hiszen ez mgiscsak a valsgos emberrl szl tudomny.
Ha nem foglakozik is vgso igazsgokkal s lnyegi struktrkkal, tanulmnyoznia
kell azokat a lelki folyamatokat, melyek az ateista antropolgiban
jutnak
kifejezsre'
Meg akarja tallni azokat a legalapvetbb tendencikat, melyek embeft arra ksetik,
hogy letcljt a vallsos bell tottsgon k vl, vele szemben vals tsa meg. Pszicho-
lgiailag nz-le az ateizmus kzvetlenl a vallsos ernbertl hatroldik el.
A pszicholgusnak nem szabad llst foglalnia ebben a krdskrben. Megfigyel-
sei s reflexii rvn nem transzcendens felismersekre kell szert tennie. Csak azokat
a llektani mot vumokat vizsglja, melyek az embert ateista bell tottsghoz vezetik.
Ezt, mint az emberi lehetsgek egyikt rtelmezi, s megprblja llektanilag
''o
V. A. Dondeyne: L'athisme contemporain et le problme des attributs de Dieu. in: Foi et
rflexion philosophique, Mlanges Franz Grgoire. Lwen L961,462-480. o.
203
megragadni
-
ppen gy, ahogyan a vallsos bell tottsghoz is viszonyul; itt is
j
szndk s kritikus semlegessgre kell trekednie'
Elszr is a krdskr rvid tapasztalati ttekintst adjuk, azutn azokkal a k-
lnbz lelki folyamatokkal foglalkozunk, amelyek elseg thetik azateista bell tott-
sg ltrejttt. Az ateizmus patolgis megnyilvnulsait egyik msik munkban
fogjuk vizsglni: ahogy tessztik eztbizonyos vallsos bell tottsgok esetben is. Az
ateista megnyilvnulsok kztt is megllap that az ember beteges motivcikat.
I. Az ateizrnus: Becsletes llspont vagy lczott valls?
Valjban nem olyan sok ember ateista' mint amennyirl a sz polmikus hasznlata
el akarja hitetni velnk. Noha nem tagadhatjuk az ateista hullmnak mind a nyugati
orszgokban, mind a keleti llamokban megfigyelhet nvekedst. Senki nem tudja,
hov vezet ez a fejlds; de azal kell szmolni, hogy a
jvben
a npessg mg
nagyobb rtegeit fogia elrni.
Maga a trtnelem is bizonyos mrtkig segdkezett az ateizmusnak' Noha az
emberisg termszetes eredett tekintve vallsos, nagyon hamar s gyorsan felfedezte,
hogy a |tezs s a u'rsadalom Isten nlkl is lehetsges. Vgl pedig az jkorban
szmos gondolkod foglalt llst a teizmussal szemben; ezek szabadsgot akartak adni
az embernek es a
jv
rsadalm srtn humanista alapokon k vntrk felp teni.
Alig ngy vsziuaddal ezpltt a ny lt istentagads mg nem volt elkpzelhet;
manapsg pedig tbb ez mn, mint egy j vilgnzet
_
maguk a h vk szmira is
folyamatosan
jelenlv
vonatkoatsi pontt s az nreflexi lland mot vumv
vlt' A statis ikai adatokat a vallsos gondolkods trtnetnek ilyen httere eltt kell
rtelmeznnk' Az albbi ttekints az l947-es esztendben megfigyelhet helyzetet
mutada2ll. Ms statis ikai munkk hinyban nincs lehetsgnk arra, hogy a mai
irnyvonalat vagy az ateista mozgalom erssgt megragadjuk. Ugyanakkor a
legnagyobb valsz nsggel ll thatjuk, hogy grbje tret|enl vel felfe|:
Meg van gyzdve
Isten ltezsrl
(%\
Hisz a llek
halhatatl ans sbun
(
7o')
Btaz |ia 96 78
Ausztrlia 95 63
Kanada 95 78
Esveslt Allamok 94 68
Norvgia 84 7t
Nasv-Britannia 84 49
Hollandia 80 68
Svdorszg 80 49
Dnia 80 55
'''
vl: Sondages.Prizs 1948, februr.
204
Csehszlovkia 77 52
Franciaorszs 66 58
Az letkor elorehaladtva]rmr 194'1-ben is lassan emelkedett az Istenbe, illetve a
llek halhatatlansgba vetett hit:
2l-t|29 vs 627o 547o
30-tl49 v
o
667o 587o
50{l 64 v
o
7I7o 6I7o
A hitetlenekkel kapcsolatos statisztikkat mindig nehz rtelmezni. Hiszen ha az
Isten ltvel kapcsolatos meggyZds lritbeli bizonyossg, akkor ennek tagadsa is
hitszer tlet. Ha a h v t is gondolt minden rvet a teizmus mellett, mg htramarad
szmra a lthatt| a lthatat\an fel trtn ugrs; s nagyon is tbbrteg lelki
folyamatok szvik t az rte|em s a hit kztti mozgsteret' Isten tagadsnak
felttlenl szerepe van lte bizony tsnak komplexitsban; hiszen ha az ateista
igazolni akarja l|sfogla|st, meg kell hogy cfolja azokat az rveket, amelyekre a
h vo tmaszkodik. Ezrt cseppet sem kell csodlkomunk azon, hogy gyakran
mennyire problematikus az ateista llspontja. Az I.F.o.P' egy 1958-bl val
felmrse2l2 a kvetkezket mutatja: a megkrdezettek 17 szza|ka vallotta magt
ateistnak; 13 szzalk meggyzdse megdnthetetlen; 2 szzalk nem; 6 szza|k
hagyja megkrdjelezni a meggyzdst; 10 szza|k nem. s a meggyzdses
ateistk kztl|24 szza|k szmolt be arrl, hogy gyakran folytat eszmecsert vallsos
krdsekrl.
A teizmus s az ateizmus kzti hatfu a|apjban vve nem folyamatos. Korbban
beszltnk az antikvits deista kultrirl. Ezek egy valamikppen szemlyes,
legmagasabbrend, ugyanakkor ttlensgben marad lny /,,deus otiosus''/ ltezsbe
vetett hitben ltek. Egyes antropolgusok megfigyeltk, hogy az1lyen civilizcikban
hinyzik minden kultusz, s ezrt egyszeren azl hittk rluk' hogy ateistk. Gyakor-
latilag biztosan azok is voltak; de katasztrfk idejn, amikor az ember szmra nem
k nlkozott ms seg tsg, mint az let szerzjhez val fordu|s, ismt felledt teista
hitk.
A XVIII. szzadt| kezdden az i|yen fajta gyakorlati ateizmus messzemenen
elterjedt s sok vallsos ember hitt alsta. Ennek a deszakralizcinak a sorn Istent
egyre
jobban
ki k az letnek azokrl a terleteirl, melyek a legkzvetlenebbl
rintik az embert: a politika, a gazdasg, az orvostudomny, a mvszetek, a trtne-
lem, s nagyrszt mg a fi|ozfia s az erklcs terrl is. Ettl kezdve az Isten
ltezsrl val meggyzdsnek mr csaknem kizrlagtisztn elmleti vitk s kjn
volt ltjogosultsga, anlkl hogy a vals letet tnylegesen befolysolni tudta volna.
"' Sondages.Ptizs 1959,3. szm, 19. o.
205
Beszlhetnk-e mg ebben az esetben vallsos bell tottsgrl? gy vljk, csak egy
dinamikus tvlat teszi lehetv, hogy ilyen deista bell tottsgot hatrozzunk meg'
Ahol mindenfle vallsos nyugtalansg hinyzlk s az egyn Istenben csak pusztn
metaftzikai, a vals lttl idegen rejtjelet lt
_
nos, az ilyen bell tottsgot lnyegben
ateistnak kell tekintennk, klnsen akkor, ba az tintettek nem hivatkoznak mg
egy tulajdonkppeni ateista fiozftra sem. Gyakran bukkanunk erre az ll'sponfta
munkskrnyezetben. De intellektulis krkben, gy hisszk, az egynek elgondol-
kodnak vllgnzetuk fell s filozfikus hittiket trekszenek megalapozni. Mg ha
ez|ta| a vallst az emberi ktelezettsgeik terletre szor tjk is vissza, mgis
tudatosan akarnak kzremkdni Isten mvn; vagy legalbbis Isten sz ne eltt
prblnak emberi hivatsuknak megfelelni. Itt Isten mg nem ttlen r vagy tvollv
teremto, aki nem tesz mst, csak fentrl szemlli mvt. Noha ezek a szemlyek
gyakran megkrdik maguktl, hogy alapjban vve mg lr vk-e egyltaln' S gy
vlik, nemigen ltjk, miben is klnbznnek az ateistktl. Gondolatmenetk
azonban minden, csak nem egyrtelm. Meg kellene krdezni ket, hogy mifle
istenfogalomra vonatkozik a bell tottsguk. Ta|n az az elkpze|sk, hogy az igaz
hitnek olyan szorosan kell sszefondnia az lettel, mint az archaikus szakralitsnak.
Ms h vk mg kitartanak a hitnek bizonyos formi mellett, ezeket azonban nem
tudjk mindennapjaikkal teljes egszben sszekapcsolni. Ezek az emberek tudnak a
lt ketts
_ohorizontlis
s vertikliso_ dimenzijrl. s ez a megklnbztets
meghatrozza letitmlsukat, mely a kt plus
-olsten
s az emberisgo- kztt
mozog. Szmos h v a csaldban tallja meg azt az egyetlen helyet, aho| ez a kt
dimenzi egytt tud ltezni. Ezrt sokan tlsgosan knnyen beszlnek sokszor a
vasrnapi keres nyekrl, figyelmen k vl hag1'va azt atnsrt, hogy mennyire nehz
is egy ateista vilgot a hitbe beemelni. Kevesen vannak, akiknek sikerl ez az
egyes ts. De a hit clirnyossg s nem tulajdon. Ameddig a keress dinamikus
vektornak bizonyul, l marad. Amikor a hit s az |et elvlsa megmerevedik, akkor
beszlnk gyakorlati ateizmusrl.
Ezek a megfontolsok vgre lehetov teszik szmunkra' hogy szembenzzunk a
me gkerlhetetlen krds sel: Vallsptlkot keres-e az ateista ember?
Sok fenomenolgus, szociolgus s trtnsz utalt r, hogy bizonyos humanitrius
mozgalmakkal kapcsolatban olyan ismrveket lehet felfedezni, melyek vallsosnak
nevezhetk' Ezrt sokan misztikus szinezetu
jelensgeket
vagy ppen Isten nlkli
vallst ltnak ezekben az ramlatokban.
A marxizmus kitt n pldnak bizonyul ebben a tekintetben' Tnylegesen idelknt
V'tn|ja a tkletes trsadalmat, amely a trtnelem vgn valsulna meg; minden ezt
megelz civilizcit sajt ll tlagos alapelvei rtelmben magyarz. Vlemnye
szerint ezek mg az eltrtnet korszakhoz tartoznak' mely elksz ti az ember s
egy tkletesen emberiv tett trsadalom kibontakozst. A marxizmus az embernek
s a trsadalomnak erre aZ integrlt megvalsulsra val tekintettel kvetitl
maradktalan alvetettsget s odaadst kvetel. Hasonlkpp dvzlhettk bizonyos
emberek a pszichoanal zisben is az integrlt humanizmust, mely a valls helyt
foglalja el. Maga Freud a pszichoanal zist j, tudomnyos, felvilgosult vallsknt
206
kpze|te el, mely vgleg megszabad tja az embert a bntl s visszaadj a hatalmt az
let s az erklcsssg fltt. s tudjuk, mifle humanitrius misztika tlttte el Freud
elso kvetit' s biztos tott szmukra apostoli sszetartst s szellemet'
A szociolgus Yinger azthiszi,hogy az ilyen mozgalmakban
,,modern
dvutakat''
lehet felismerni''3. Vallsos befolysoltsguk, vlekedik, abban mutatkozik meg, hogy
kzssgi formik megegyeznek a vallsos intzmnyekivel, mint amelyek a
Credoban, az dvssg gondolatban, a tekintly, a kultusz, az
(lj
testvrisg... stb.
eszmiben fejezodnek ki. Spengler az ateizmusban radsul a korbbi vallsossg j,
misztikus megjelenstlrtta' s nem minden irnia nlkl csatlakozik Sartre is ehhez
a felfogshoz;
,,Az
ateista klnc volt..., fanatikus, akinek szmtalan tabukpzete
van..', aki fejbe vette, hogy tanainak igazsgt erklcsnek tisztasgval tmasztja
a|, akj bizonyos szempontbl maga ellen s sajt boldogsga ellen |zadt, hogy
megvonja rnagtl a v gasszal teli hall lehetsgt, Isten bolondja teht, aki
mindenfel az nemltt llap totta meg s szntelenl az nevt mondta ki,
rviden: egy vallsos meggyzds r. A h vnek nem voltak vallsos meggyzd-
sei. Ktezer ven keresztl volt idejk a keresztny bizonyossgoknak arra, hogy
igaznak bi z onyu lj an ak' min denki tul aj don t kp eztk'"z
I a
Amint mr magyarzillk, szmunkra elvileg is hamisnak' s mind az ateistkkal,
mind pedig a h vkkel szemben tisessgtelennek tnik ezeknek a humanitrius
mozgalmaknak vallsknt val rtelmezse' Az ilyen szhaszn|atban olyan sszeve-
gy ts
jelenik
meg, amelynek htterben egy sokkal slyosabb zavarodottsg rhet
tetten, ami a
jelensgek
llektani rtelmezsre is kihatssal van. Amikor a vilgi
lelkesedsben vagy ppensggel a marxizmusban felfedezni vljk a vallsos
szellemet, akkor ugyanannak a tendencinak a szrmazkait fedezhetjk fel a
vallsban s a klnbzo humanitrius ramlatokbarl ts. Ezzel alapjban vve azt
ll tjuk, hogy az ember tudatos szndkainak alig van
jelentosge,
s a klnbz
rtkek egymssal felcserlhetk. Csak a mot vumok s tendencik igen homlyos
pszicholgijva| vonhatunk le ilyen tves kvetkeztetseket. Ezrt radiklisan
ellratroldunk van der Leeuw bizonyos nzeteit|, amelyekben sz szerint azt rja:
,,A
menekIs vallsa az ateizmus", vagy|,,Istentol ttrhetnek az rdghz; de
_
ofenomenolgiailag
nrveo_ az rdg is egyfajta >Isten<. Istentl visszatrhetnek az
emberhez
yagy
az emberisghez; de ezzel meneklsk csak egy sprimit v hatalmas-
sghoz viszi vissza ket.''215. Ugyan gy elutas tjuk J ung elmlett is, akj az evilgi
misztikus mozgalmakban egy elfojtott valls nyomait vli felfedezni. J ung egybknt
nem fogalmazhatta volna meg ezt atte|t, ha nem korltoa volna mr elre a valls
funkcijt arra, hogy az embet ltala vegye birtokba nmagt. Szemben a valls
tnyleg semmi ms, mint a kollekt v tudattalan archet pusai elismersnek s kvetke-
zskppen az ember alapvet s lnyeges emberi sajtossgai elismersnek klns
mdja' Ezek kztt a krlmnyek kztt minden nem vallsos misztika csak a
"t
Yinger, i. h.,95. o.
t'n
Sartre: A szavak. i. h., 75. o.
t"
van der Leeuw, i. h., 679. o.
207
tudattalan hatalmakkal val szembenzs rejtett formja. Az apologtk s a J ungra
hivatkoz keresztny pszicholgusok az ember mlyen vallsos
,,termszetnek''
bizonygatsa kzepette sajnos nem is sejtik' hogy az effle fogalmi zavar mennyire
megfosztj a vallsukat a lnyegtl'
Az egsz vitt a kvetkezkppen lehet megfogalmazni: nmagban vve vallsos
igny-e az abszol ttum utni vrgyakozs? Az abszoltum irnti vgy eredeti helye,
miknt megmutattuk a harmadik fejezetben' az affektivits; msrszrl a teljessg
utni vgy nrcisztikus eredete szempontjb| az affektivits |nyeghez tartozik.
Ezrt nem is csodlkozhat az ember, ha a humanitrius misztika mozgalmai, amelyek
kvetiket a tkletesen harmonikus trsadalom ideljval lelkes tik, egyfajta rze|mi
teljessg archaikus emlkeit vet tik az emberi
jvbe.
Ezteht azt
jelenti,
hogy ezek a
misztikus irnyzatokbizonyra tbb szempontbl is rokonai a vallsnak. Mindezek az
sszetevk a tkletes harmonikus egyesls irnti mlysges vgybl erednek. A
valls is ebben a vgyban gykerezik; Freud ezrt is nevezi illzinak. A vallst
azonban olyan radiklis klnbsgv|asztja el ezektl az evilgi misztikktl, hogy
bizonyosan nem ugyanahhoz a pszicholgiai valsghoz tartoznak. Ezt harmadik
fejezetnkben olyan nyomatkkal emeltk ki, hogy ehelytt csak rviden kell
emlkeztetnnk a lnyegre. Az ige, a trvny s az
,,Egszen
Ms'' elismerse az
emberi ltben szakadkot nyit s az embert Istenhez val viszonyban alapveterr
megv|toztatja. Sokan s gyakran elhanyagoljk ezeket a strukturlis klnbsgeket,
amikor av zvezetk hasonlattal We azt mondjk: Az ateistk vallsos szksgletket
az emberi objektum irnyban
,,vezetik
le". Ez a kp azonban elfedi a kt helyzet
aszimmetrijt. A humanitr rius misztikus mozgalmak tkletes boldogsg irnti
vgyukat olyan
jvbe
vet tik' amelyet az embernek magnak kell felp tenie sajt
eszkzeivel. Magasabb vagy alacsonyabb rend-e az ilyen misika a vallsnl?
Valsgrl vagy illzirl beszlhetnk-e velk kapcsolatban? A pszicholgus nem
dnthet ebben a krdsben. Feladata csak az, hogy az ilyen
jelleg
misika s a valls
sszehasonl tsban rmutasson mind a kzel tsekre' mind pedig az thidalhatatlan
tvolsgra.
Bizonyosan nem minden ateizmusnak vannak ilyen mis ikus
jellemzi.
Noha
lehetsges, hogy a legtbb nem h vo ember olyan
,,ptrtkekben''216
prb|ja
kiegyenl teni vallshinyt, mint amilyeneket mir bemutattunk' De szmos ember, aki
ma kritizlja a vallsos vgyakozst,lthat|ag lemond
_omint
mondjk, illuzrikus
jellege
miatto_ minden misztikrl is' Merleau-Ponty tall kpet fest Az emberrI, a
hsrl szl eszmefuttatsaiban errl az j humanitrius realizmusrl:
,,Vajon
nem a
minden illzijtl megtiszt tott hit-e az amozgs, amely tvn a msikhoz kapcsol_
dunk,
jelennket
a mlthoz csatoljuk, hogy mindennek rtelmet adjunk s a vilg
megzavart rendjt a tiszta szval mgiscsak kiigaz tsuk? A keresztnysg szentjei, az
elmlt forradalmak hsei sem tettek mst. Csak megprbltk hinni, hogy harcukat a
''u
V. E. Erikson: Identity andthe Life Cycle. Psychological Issues, New York 1959,64. o.
kv' old.;Allport: The Individual...
'
i. h.' 78. o. ff.
208
tlvilgon va1y a trtnelemben mr megnyertk. Ilyen tmasz mr nem k nlkozik a
ma embernek. Hse nem Lucifer, nem is Promteusz, az hse az ember."2|7
A mai emberek realizmusa kifejezetten lehangol formt is lthet. Egy francia
fiatalok kzott vgzett felmrs szerint 16 s 24 ves fiatalok arra a krdsre, mik az
let lnyeges rtkei, a kvetkez tlagrtkeket mutat vlaszokat adtk: 79 szna|k
az egszsg mellett trt lndzst; 58 szzalk a pnzt eml tette; 46 szzalk a
szeretetet; s utols helyen ll a vallsos hit, 12 szzalWal.T zbl t fiatal hagyja ki a
hrom legfontosabb rtk kzl a szeretetet, nyolc a bartsgot s kilenc a hitet218. Ez
a szkeptikus realizmus a szenvedlyes szerelemben, a mvszi lelkesedsben vagy a
szocilis odaadsban olyan intenz v vgyvezreltsget lt, ami a vallsos misztika
kzelbe sorolj a ezeket.
Bizonyos msodlagos
jelensgek
gyakran mg inkbb vallsos fnyben tntetik fel
ezeket a humanitrius mozgalmakat; ilyen pldul egyes emberek vagy csoportok
mitikus e|t izott felmagasztalsa. Csaknem olyan apotezisoknak lehetnk tani, mint
amilyeneket a hellenisztikus csszrok idejn vittek vghez. Gondoljunk csak az
rtelem kultuszra a francia forradalom alatt s liturgikus trnfosztsra a prizsi
Notre-Dame-ban; jabban pedig a Szovjetuni szemlyi kultuszra, amikor is Sztlin
magnak egyb isteni tulajdonsgok mellett a mindentud s mindenhat atya c met
adattaz|g. Az ilyen evilgi misztika hasonlan vallsos lelkesltsgben az tfog
teljhatalom irnti archaikus vgyat ltjuk felbredni; az ember ezt e1y szimbolikus
alakra vet ti ki, abban a remnyben, hogy amaz cserbe vdettsg utni vgyainak s
boldogsg irnti trekvseinek kielg tsvel fogja t megajndkozni. Az ilyen
tetralitsok ismeretben rthet, hogy sok ateista mit tekint megveten vagy
bizalmatlanul a vallsra: Vajon a valls az i||zikpzsnek nem ugyanazt aZ tjt
jrja-e?
Nem idegen ti-e el az embert valdi lehetosgeitl?
Ez ideig tulajdonkppen nem rintettk a humanista ateizmus legjellegzetesebb
vonst: Legmlyebb szndka szerint az emberi boldogsg fel trekszik, amelyet
azonban egyedtil az ember ltal k:tvn megvals tani. Noha minden humanisztikus
ateizmus harcos
jelleg,
valls-elutas tsa klnbz rtkitleteknek adhat lrelyt
-
a
valls tiszta tagadstl kezdden egszen az antiteista harc meghirdetsig. A
humanista ateizmus zrt
jellege
kiilnbz fokig finom that, lgy that vagy
kemny thet, fokozhat. A humanista misztikban az ateista gy kveti a cljt,hogy
kzben nem vlasztja szt lesen s tudatosan egymstl a vallst s a humanizmust.
Ha teljes mrtkben tadja magt idelja megvals tsnak, akkor beleveti magt a
megvals tand rtkeket folvillant
jvbe,
gy hitetlensge Isten nlkli misztika.
Ha ezzel szemben a vilgra vonatkoz elkpzelst k;lzrlag az embereknek tartja
fenn s csak ltaluk akarja azt megvals tani, akkor ateizmusa tulajdonkppen harcos
''t
Merleau-Ponty: .Sens... . i. h., 380. o.
"'
Les ]6 - 24 ans.Pr zs 1963.
2l9
V. G. Gurvitch: L'effondrement d'un mythe politique:
J oseph Staline. Cahiers
Internationaux de Sociologie, 1962,5 -18. o.
209
antiteizmus, amely a vallsos hitet olyan mltatlan, zavat tnyezknt li s veti
meg, ami az embert megfosztja sajt rtkeitl.
Ktsgk vtil minden ateista koncepci rejt magban bizonyos antiteista lt; a
kimondottan ateista humanista gyansnak tartja, hogy a valls korltok kz szoitja
az emberi rtkeket, s ezt nem tudja minden tovbbi nlkl tolerlni.
Ahhoz, hogy megrthessk az ateizmus gyakori s tudatosan kifejezetten militns
jellegt,
meg kell mtltatnunk azokat a lelki folyamatokat, amelyek harci eszkozz
avatjk.
II. Az ateizmust tmogat lelki folyamatok
A) Az istenivel szembeni vdekezs
Mr a rgi vallsokban is fenyeget hatalomknt ltk meg az emberek a szentet s az
istenit. A tabunak azvolt a klnleges feladata, hogy az embert attl a megsemmis to
veszlytl megvdelmezze, amelynek az egy msik ontolgiai terlet valsgval val
kapcsolatban ki volt tve. Az ember teht mindig a ra trekedett, hogy megvdje
magtlstennel vagy az istenekkel szemben22o.
Ez a szenttl s a tabutl val flelem gyakran tpl|kozott az ember agressz v
hajlamaibl. Ezeket az agressz v ksztetseket a puszt ts-pusztuls kockzata nlkl
sohasem lehetett teljesen szabadjra engedni. igy az emberek sztnsen bizonyos
formkat teremtettek, hogy ezekhez csatlakozva valamifle kompromisszumos mdon
kifejezsre
juttathassk
a szent irnt tiszteletteljes flelmket: a r tusok, melyeknek a
papok, a kirIyok s a ltnokok alvetettk magukat, annyira felrlhettk a rsztve-
vk energijt, hogy nem lehet nem szrevenni leplezett ellensgessgket.22l
A szemlyes vallsban ez a vdekez magatarts ms formt vesz fel. A h v
elvonhatja magt Isten tekintete ell azza|,hogy rngikus mdon megtagadja t' Az is
ryakran
elfordul, hory a vallsos beleegyezsbl fakad ntads aktusa akkora
felelmet vlt ki a h vben, hogy ez ell esetleg ny ltan, tbbnyire azonban nem
tudatosan igyekszik megvdeni nmagt, pldul gy, hogy tbb-kevsb szttlnsen
prblja letagadni az isteni h vst. A genetikus s a klinikai pszicholgiban a
tagadst mint gyakran elfordul folyamatot
jl
ismerik. Nem azonos thatjuk azonban
egyszeren a hisztrival vagy a rosszindulattal. A tagads spontnabb, sztnsebb;
ritkn vlik annyira tudatoss, mint akkor, amikor a
,'Szentllek
elleni bnknt''
jelenik
meg' A tagads olyan ellenlls, mely az affektivits mlysgeibl ered. A hit
ily mdon megnyilvnul vdekezsnek rze|mi termszete gyakran mulatba ejthet
bennnket. Ha az effle bell tottsgot, miknt gyakran meg is trtnik, egyszenien
tudatos vaksggal vdoljuk, csak ers tjk ltala a flelmet s az ellenllst. Noha
nzetnket nem tudjuk statisikai adatokkal altmasztani, meg vagyunk gyzdve
''o
v. Eliade: Die Religionen...' i. h., 520. o.
'''
V. S.Freud: Totem und Tabu. Gesammelte Werke, IX. ktet, 3. fej.
2r0
arrl, hogy ez a spontn vdekezs szmos esetben lnyeges mrtkben befolysolja
az eImleti s a gyakorlati ateizmust.
Az antikleriklis gyllet, amelyet nagyon sok h vnl felfedezhetnk, bizonyosan
ppen ezzel a tbb-kevsb tudattalan vdekez mechanizmussal magyarzhat.
Annl magasabb elvrsai vannak az embereknek a papokkal szemben, s annl
gyanakvbban tekintenek hinyossgaikra, minl inkbb rajtuk, mint egyes szemlye-
ken reaglnak le olyan nyugtalan t e|hr t rzseket, melyek tulajdonkppen a hitre
vonatkoznak.
B) Az nhatalm rtelem
A filozfiai rtelem a vilrggal s az emberrel kapcsolatos e|so tprengsei ta
tpllja' a gyakorlati ateizmus bizonyos tendenciit. Az ember mr a nomd npek
szellemisgben is vgtelen transzcendencitba szme az istensget, egszen addig,
m g vgl teljesen elvlasztotta t az emberi vilgtl s a rcinak szabad teret
engedett.
A xvm. s XIX. szzadtjan araciona|izmus bszkn vallotta, hogy az akarat s az
rtelem mi r csak azoknak a trvnyeknek van alvetve, melyeket felfedezhet s
megmagyarzhat. Taine
,,megtrse''
a racionalizmushoz vilgosan kifejezi a
megszabadulsnak azt az rzst, melyet akkor l t az ember, amikor fggetlen ti
magt a hittl s kinyilvnitja az rtelem teljes autonmijt'
,,Az
rtelem mint fny
csillant fel bennem... ami vizsgl szellemnek elsknt esett ldozatul, vallsos
hitem volt.'. rtelmemet tl sokra rtkeltem ahhoz, hogy ms autoritsban mint az
vben hinni tudjak; erklcsi letemet s gondolkodsomat csak magamban akartam
megalapozni. olyan bszke voltam szabadsgomra s annyira szerettem, hogy
szttrtem bilincseimet.''222
A vallsnak hrom olyan lnyegi vonsa van, amelyek beletkznek abba a fgget-
lensgi vgyba, amelynek az sz alkot erejt ksznheti. Elszr is nem ismerheti el
az ember az
,Egszen
Mst'' anlkl, hogy elre s elvben meg ne bartkozna azzal,
hogy a dolgok vgs alapja titok, amely az o|yan kimer to megfejtseknek, melyekre
az emberi intelligencia elszntan trekszik, rkre ellenll. Az rtelem termszete
szerint arra vgyik, hogy megtallja minden titok nyitjt, s racionlis problematikv
alak tsa azt t, vagy, ami ugyanoda vezet, azzal szmol, hogy egy szp napon majd
mindent meg tud magyarzni, mg ha az idk vgezetig is kell erTe a pillanatra
vrnia.
Msodszor az rtelmet srti az a tny, hogy a hitben olyan thagyomi nyozott
igazsgokat kell elismemie, melyeket rk igazsgoknak mondanak; a tudomnyos
rtelem azonban az i|yen igazsgokkal semmit sem tud kezdeni. Neki csak relat v
igazsgokkal szemben van hatalma, melyek trhzt lpsrl lpsre nvelheti s
rendezheti.
-
H. Taine: De la Destine Humaine in Sa vie et sa corresPondance. I. ktitet, Prizs l9o2
-
1907,21. o.
2II
Vgezeti.il pedig a keres ny kinyilatkoats olyan tekintlyelv kls igazsgo-
kat knyszer t r a h vre, melyek elvileg is kivonjk magukat az rtelem ellenrzse
all' Az ilyen k vlrl rknyszer tett dogmatikai igazsgok szksgszeren csak
ers tik azt az ellenllst,amely az rtelmet sznte|enl harcba h vja a vallssal
szemben.
Msrszrl jabb felmrsek arra utalnak, mintha
-olegalbbis
a h vok szmra"_ a
tudomny s a hit konfliktusa
jelentsgt
vesz tette volna. Allport 1948-ban vgzett
felmrse napvilgra hozta, hogy a,,college''-dikok 70 szzalka meg van gyzdve
a tuds s a hit sszeegyeethetsgnek lehetsgrl223. Az I.F.O.P. egyik statiszti-
kai munkja szerint 1958-ban Franciaorszgban a /18-30 ves/ megkrdezettek kzl
csak 14 szza|kaakvolt az a vlemnye, hogy a hitet a modern tudomny megcfolja.
S ezek a fiatalok azt sem hiszik, hogy a val|s az emberi boldogsggal szemben
ellensges bell tottsg volna; mindssze 7 sz,'zalkjelentette ki, hogy akadlyozza
az evt|gi boldogsgotzu' A vlemnyek bizonyosan ktilnbznek aszerint, milyen
krnyezetbl
jn
valaki: a hitetlenek gyakrabban ltnak ellenttet a valls s a
tudominy vagy a tirsadalmi halads kztt. Az antihumr nus valls kpe ezekben a
krkben tovbb tartja magt; a sztereotip trsadalmi formk hosszan tart hatsa
egybknt ltalnos, a szociipszicholgia ltal gyakran megfigyelt
jelensg.
Ennek
ellenre ez a szoci|pszicholgiai trvny nem magyarzza meg kellkppen azoknak
a konfliktusoknak a mai uthatsait, melyek a mltban gyakran ll tottk szembe
egymssal a vallst s a feltrekvben lv modern vilgot, meglepen mlyrehat
mdon befolysolja szmos kortirsunkat a hit s a tudomr ny vagy a hit s a szocilis
fejlds korbbi ellenttnek emlke. Mg ha a maguk szmra mr nem is aktulis a
kt terlet ellentte, a mlt flrertsei gyakran azt a benyomst hagyjk htra
bennk, hogy a valls csdt mondott225. ry tnik, hogy a hit sajt mltja knyrte-
lenebbl tanskodik nmaga ellen, mint a tudomnyok.
Mindent egybevetve teht a tudomnyos lgkr rezheten megvltozott. A tudo-
mnyossg m tosnak leleplezdse nem maradt hatstalan; megmutatkozott, hogy
minden tudomnyos gondolkods rzkelsi_szlelsi hitet
/Husserl szerint
,,sdoxt''/
fe|tte|ez' Az rtelemnek csak akkor van meg a sajt hatalma,hahozzidomul ahhoz a
valsghoz, mely ppen megmutatkozik szmra. A realits meghalad minket, mr
elttiink is ltezik, krlvesz, tfog bennnket; gondolkodnivalt ad, de vltozatlanul
ellenll annak, hogy erszakot tegyen rajta az sz.
Msfell a modern teolgia megtanulta, hogy a vallsi igazsgok kapcsn
jobban
megklnbesse a trtnelmi s az rk igazsgokat; mindenekeltt fel tudta
mutatni ennek a tudsnak a sajtossgt, hiszen ez e1y msik valsghoz tartozik s
nem keverhet ssze az rk, absrakt idekkal. Noha Isten
jelei
megv|toztathatat-
lanok, az ket megragadni szndkoz fogalmak sszefondnak a civilizci s a
gondolkods trtnetve|. Az ember ezeknek a
,,vallsos
igazsgoknak'' a terletn
-
"'Allport/Gillespie/YounB, i.h., 3 - 33. o.
uo
v: sondages.Prizs 1959, 3. szm
ot
P. M. Kitay Radicalism and Conservatism toward Conventional Religion. New York, 1947.
2r2
oakrcsak
a megismers msterleteino- nem elgedhet meg
,,elregyrtott''
elmle-
tekkel.
Azt a tnyt, hogy a racionalizmus j valsgokat hd tott meg s ezltal term-
kenny tette a kultrt s magt a vallst is megtiszt totta, bizonyra senki sem vitatja
tbb. A vallsos gondolkods s a tudomnyos kutats els korszakait tnyleg olyan
szinkretizmus hatotta t, amelyben a teolgia Szoros kapcsolatra lpett a mitikus
tudssal' A vallssal kapcsolatos ateista vdnak egsz slyt ez az eredet adja, amikor
is az ateizmus a valls, mint m tosz s
,,projekci''
ellen emel vdat. A m toszban s a
projekciban az rtelem nyilvnvalan nmagn k vl mozog
-
olyan dolgokban,
amelyekre sajt ltt viheti t. Vissza kellett teht nyernie mindent, amit kiszolglta-
tott a szimbolikus vilgnak. Gondoljunk pldul a ra a rgi elmletre, miszerint a
fizikaivagy a biolgiai rossz mgtt dmoni befolys ll: Nem a be|s lelki tapas a-
latoknak a vilg struktrjra val
,,projekcijt''
kell-e bennk ltnunk? A termszet-
s szellemtudomnyok fejldse egysze Te kvetelte meg a termszeti trvnyek
kutatst s a mitikus projekcik kitikjt. Ez megmagyarzza, mirt gyanakszanak
az ateistk minden vallsos elkpzelssel kapcsolatosan a valsg ilyen elhomlyos -
tsra. Mr csak az a tny is, hogy az ember hittel elfogad kinyilatkoztatott titkokat,
azt a benyomst keltheti, hogy az rtelem mr elre lemond arrl, hogy megrtse
ezeket, inkbb a szimbolikus gondolkodsban akarja megtallni a beltsnak egy
magasabb mdjt' Ma azonban a legtbb tuds s h v tudatban Van annak, hogy a
hitigazsgok a tudomnyos trvnyekkel egyltalban nem kerlhetnek konfliktusba.
A kettszakadtsg ma egszen ms s radiklisabb: a vilrg s a |tezs flJ 'ozftai
magyarzatban megint felbred a hit transzcendencija s az rtelem autonmija
kztti feszltsg. A mitikus s projekt v gondolkods gyanja ma ppen azt az
eleven terletet rinti, amellyel az ember egsz |nyegt kte|ezte el' Ugyanakkor e
problmakr hatrvonalai elmosdottabb vltak, gyhogy a hit s az rtelem
ellentte jra s jra feltr
_
az ember hatalomra s felszabadulsra irnyul risi
v gy t| szntelenl brentartva.
C) Demiurgosz vagy |zad flt
Szmos rgi m tosz trja elnk a lzadoz fi demiurgoszi alakjt, aki zsugori s
zsarnoki apjt meggyilkolja, hogy birtokba vegye a vilgot s annak erit.
Promtheusz m tosza a maga mdjn azt a hsi embert szimbolizlja, aki elrabolja a
f|tkeny istenek hatalmt' Ebben az esetben nem valamely mindenhat istentl val
flelem hatrozza meg az ellenllst, hanem az a kjvnsg, hogy a lzad, a fiit
kerljn az apa helyre, megfossza t hatalmtl s vele egyenl legyen. Klns,
hogy Freud a keresztnysget is ezen a vonalon magyarzta, s ama fi vallsnak
tartotta, aki Atyjt megli s annak trnjra lp' Freud a demiurgoszi lzad sj
m toszt vet tette r a keresztnysgre. Nem teljesen alaptalanul, hiszen ez a mitosz
m|y igazs,got rejt magban: az embernek azt a legtitkosabb vgyt fejezi ki, hogy
sajt maga apja legyen, nmagban Vesse meg sajt letnek alapjt s csakis
nmagtl fiiggjenek lehetsgei s sorsa. Ez az apa helynek az elfoglalsra
irnyul k vnsg olyan hatalmas s si, hogy abban a konfliktusban is felmerl,
2r3
amelyet meg kell oldania minden embernek ahhoz, hogy valban emberr v|jon: az
dipusz-konfliktusban. Freudot annyira lenyg e ennek a komplexusnak aZ
egyetemes elfordulsa, hogy szre sem vette: a zsid-keresnysg ppen ezt gyzte
|e, ezt haladta meg' Nemcsak, hogy nem vette szre, de radsul mg anl is meg volt
g1rzdve, hogy a zsid_keres nysgben |eplezett formban klns elevensggel l
az dipusz-komplexus' Nietzsche azt mondta, az ember termszetnl fogva
,,lzad
lny''. s Heidegger a technikban a titkos |zads hatst fedezifel226. Ennek megvan
a maga alapja: A technika egsz
jelenkori
misztikja ar'a szolgl' hogy reztesse
velnk az 1lyen kijelentsek valsgossgt. A vilg technikai meghd tsa mg a
tudomnyos rtelem ignyeinl is
jobban
hordozza magban a hitetlensg cs rjt. Az
ember a technikban szabadsgra irnyul akaratt vals tja meg, azt az akaratot
rvnyes ti, mely nr.r az dipusz-konfliktusban is megmutatkozott, mint az apa elleni
|zadrs.
A katolicizmushoz val megtrse eltt nem sokkal rt egyik levelben J . Rivire is
azt arendkiviili k vnsgtfejezte ki, hogy rendelkezhessk nmaga fltt; vgl is ez
a vgy utas ttatta el vele jra s jra a keresztny hit h vst:
,,Magamban
is elg
vagyok. Az n letem is elg, mg ha ez szmomra vgtelen szenveds is kell, hogy
legyen' hkbb szenvedni akarok, mintsem megengedni, hogy uralkodjanak rajtam,
mg ha ez csak egy pillanatig tartana is s rk dvssget adna nekem'''
,,...vonakodom
Istent
jobban
szeretni, mint magamat' Nem hiszem, hogy Isten rnst is
k vnna tlnk mint sajt lnynk teljes s egszleges kibontakoats."zz1
;abban A. Mitscherlich nmet szociolgus s pszichoanalitikus
jelentette
ki
ny ltan egy
,,testvri
trsadalom'' irnti ignyt; szerinte elszr is el kellene ttinnie
korunkbl az apaszimblumnak, mely Isten legfelsbb, egyben azonban knyszer t<5
megjelensben lttt testet2T' Bizonyos, hogy a promteuszi m tosz nem l m,r. Az
ember mr nem az Atya elleni lzadsban keresi sajt megistenlst. Megelgszik a
tisztn emberi feladattal. Mitscherlich gondolkodsban a testvri trsadalom
felll tsa semmifle mitikust nem hordoz magban. ppen ellenkezleg, egy j
testvrisg ezen idelja alapjaiban s dnt mdon hrlmanista ihlets
-
ellenttben
azza| a teljes rezignci val, amit ez a kifejezs realista korszakunkban sugall. Habrr
az Atyval szembeni ellensgeskedst nem az trnfossra irnyul vgy tpllja
mt, ez a vgy mgis a nagykor ember kibontakozsnak egyik alapfelttele maradt
napjainkban is.
D) A megengedett |vezet
A szabadsEvLgy s az isteni autorits konfliktusa gyakran az Wezet s a boldogsg
krdsben lezdik ki. ppen a szexulis gynyr irnti vgy fesz theti szt a h v
-
v. R' Boehm: Pense et technique. Revue Internationale de Philosophie, Brsszel, 1960, 1-
27. o.
''
P. Claudel s J .Rivire: Briefwechsel' Mnchen 1955, 86 s 90' o.
-
A. Mitscherlich: Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Miinchen, 1963, 341. o. ff.
214
bell tottsgot. Simon de Beauvoir nletrajzban minden kertels nlkl le rja ezt229.
Mr a kozmobiolgiai szellemisgben is elhomlyos totta a vallst az |et titkban
val rszeseds. A konfliktusnak azonban mg nem volt tudatban az ember, mivel az
,,istenit''
mg meglte az |etben s a gynyr nneplsben. Itt is, miknt az emberi
s a vallsos kzti valamennyi feszltsgben a zsid-keresztny hit fllmlhatatlanul
s szemlyesen transzcendens Istene dnts el ll tja az embert, amennyiben az
letnek s a gynyrnek a korltlan abszoltsgrl val lemondst teszi az istenhit
alapjv, mg akkor is, ha egy msodik lpsben majd meghaladja a valls s a
gynyr antitzist. Amikor az dipusz-komplexusrl beszltnk, ezenfell kiemeltk
azt is, hogy az apval val azonosuls rendezi s legitimlja is az lvezetet s a
szexualitst. A vallsos etika az emberi rsnek ezen a trvnyn alapul s tkletes ti
is azt. A hatrtalan boldogsgnak azt az illuzrikus grett, amellyel a szexualits
kecsegteti az embert, mgis tbb kevsb a vallsos hitnek val ellentmondsknt,
azza| v al szembefordulsknt s zoktk meglni.
Mindezek utn nem kell klnskppen utalnunk arra, hogy az abiza|matlansg'
amelyet a keresztny vilgban sokig klnbz dualis ikus ramlatok tplltak, a
le rt konfliktust gyakorta az elviselhetsg legvgs hatrig fesz tette, st nha mg
azon tl is.
Kritikai ttekints
A vallsos embert magt a szenttol s az Istentl val flelem mintegy arra knysze-
r theti, hogy vdekezzk az isteni
jelenlt
vagy vallsnak kvetelmnyei ellen. A
tagads, az irnia vagy a szgyenkezs mind az o|yan vallsos dolgokkal szembeni
hr ts formi, amelyektl a h v tvolsgot szeretne tartani, amelyeket ellenrzse
al akar vonni. Ebbol a bell tottsgbl gyakran gyakorlati ateizmus alakul ki. A ny lt
hitetlensg azonban ms lelki mot vumokon alapszik.
Ezeket a mozgatrugkat mgsem kell titkos s rendk vli folyamatokban keres-
nnk. Megtallhatk az sztnk s a legelemibb vgyak dinamikjban. Minden
emberi kpessg magban hordozza az istentelensg cs rjt. Az Isten s a magt ereje
s letrme urnak kikiltani akar ember kztti termszetes feszltsg nvekszik a
zsid-keresztnysgben, mivel Isten szemlyes s transzcendens termszete kjllezi a
vallsnak az emberit meghalad heteronmij t' Ha Isten visszahzdik a termszet-
bl, a magra maradt ember nem tall kzvetlen utat az isteni vilghoz' Mint az
,,egszen
Ms'' Isten szellemies tst s hsget kvetel, gy, ahogyan semmi|yen ms
isten nem merszelte soha. Ebbl kvetkezen a ny lt s harcos ateizmus ppen a
keresztny vilgban lpett fel. Ez az egy1k vlasz Isten abszolt ignyeire, miutn a
fldi s az isteni elvltak egymstl.
Ha kritikusan akarunk llst foglalni ezzel a hitetlensggel kapcsolatban, lnyeg-
ben arra a tematikra hivatkozhatunk, melyet az isteni-emberi apa-fi kapcsolatrl
ttt
S. de Beauvoir: Memoiren einer Tochter aus gutem Hause. Hamburg, 1960, 130. o. ff.
(Magyar
nyelven: Egy
j
hzbI val rilny emlkei, Budapest, 196l.)
215
szl fejezetben kifejtettnk. A h vo szemszgbl nzve, mint |thattuk, a hit aktusa
semmikppen sem fosztja meg mltsgrtl az embert; Isten tekintlye nem trli el az
emberi szabadsgot; az isteni igazsgok nem homlyos tjk el az rtelmet; Isten
kvetelsei sem az rmt, sem az |et lvezett nem ssk al. A h v vallsos
beleegyezsnek tapasalata alapjn bizonyos efe|l; alapjban vve csak az emberi
nelgltsg hatrtalansgrrl kell lemondania, arrl az elbizakodottsgrl, hogy
nmagt megmentheti s tkletess teheti. De k vlrl nme vagy a meglt konflik-
tus kells kzepbl szemllve a vallsos beleegyezs gyaluatnak tunik az ember
szmra, mivel az els s alapvet bels ind ttatsa eryre magabiosabb felssges-
sg fel hajtja, s ebbl kvetkezen szembeford tja egy olyan istennel, akit kegyel-
messgrl ismerhetnk fel. A hit aktusa sorn anlkl ismeri el vgessgt az ember,
hogy ez|tal alacsonyabbra rtkeln magt. Azt is mondhatnnk, hogy a vallsos
beleegyezs klns mdon helyrell tja a realitselvet, ami, mint Freud mondja, az
rmelvvel val
szembeslse
sorn felfedi a valsgot. De mint minden ms
sszetkzs esetben, az e||enttes fogalmak ebben az esetben is csak a konfliktus
megoldst kveten nyerik el valdi rtelmket. Ebbl ered az a kikerlhetetlen
flrerts, ami az ateistakat s a h vket elvlasja egymstl. Az emberi mltsg
szemszgblnme mindkett vgyanazon azelyen alapul. De amennyiben az ateistk
nem egyszeren valamely agnoszticizmushoz csapdnak, a ll tjk, a h vk
humanizmusa csak cskkentett lehet, mivel a leginkbb legitim emberi erket Istenre
kell hogy b zzk'
Bizonyos krlmnyek mg
jobban
kilezhetik a teistknak s az ateistknak ezt a
vitjt. Mivel pldul a vallsos magatarts motivcii gyakran mutatkoztak tbbr-
telmnek, ez nmely pszicholgusokat csak megers tett nagykp ateizmusukban. Az
e|z fejezetben elg alkalmunk volt arra, hogy a kevert vallsos formkat illzirikus
s valsgos mivoltukban is kritizljunk, gy most nem kell ezekre visszatrnnk' Az
ateizmus elemzsben klnsen fontosnak tnik szmunkra annak az alapvet s
ltalnos ellenttessgknek a kifejtse, ami a teistkat s az ateistkat jra s jra
szembefordulsra, sszetkzsre kszteti, s ami azigazi vallst egytaln lehetv
teszi.
217
vrsoom n sz
Egy
genetikus
vallsllektan vzlata
2r8
J elen pillanatban t lrzs volna a vallsos szemlyisg genezisnek tfog |e rs,'ra
trekedni' Annl is inkbb, rruvel ez llektani szempontbl semmikpp sem lland. A
gyermek ktsgk vl kibontakoz lny; mgsem egyenes vonal mentn fejldik mint
egy organizmus, aminek a kibontakozst bels trvnyek elre meghatrozzk'
Bizonyos elemzsekbl, melyeket eltr krnyezetekben s klnbz idpontokban
vgertek, vilgosan ltszik, hogy a klnbz llevelsi krnyezetek klrrs sajtos-
sgaikkal a gyermekek rzkelhetoen eltr lelki fejlodst idzik el. A gyermek
ny lt, sokoldal (poliform) lny; s ppen a nevels seg theti el ennek vagy annak
lehetosgnek a kibontakozst valamely msik krra.
A gyermek sokoldalsga nem teszi teljesen esetlegess lelki fejldsnek tudo-
mnyos kutatst. Ha az ember mdszeres megfigyelssel klrrbz llomsokat
klnbaethet is meg fejldsben, e mindig a szban forg gyermek gondolko-
dsmdjnak megfelelen kell rtelmezni. A tudomnyos pszicholgia tl gyakrarr
esik bele abba a k srtsbe, hogy a gyermeket a felnttek ismrvei alapjn rtelmezze'
S hogyan is kerlhetn el ezt az ember,ha azt a tudomnyos gondolkodsi smt kell
alkalmaznia, mely szksgszeren a felnttek rryelvbl s mentalitsbl ered'
Vallsos s ms nevelk megfigyeltk, milyen veszlyes ton
jr
a llektan, amikor a
gyermek vilgt tlzottan racionlisnak tekinti; ezek az emberek ppen eITe a
pedaggiai beltsra alapozzk minden elmleti llektannal kapcsolatos megrgztt
bizalmatlansgukat23o. A gyermek
,,mg
nem fe1nott''-knt trtno egyoldal s
negat v meghatrozsra adott vlaszknt sok nevel mint rett emberre tekint a
gyermekre, aki felel az Ietben hozott dntseirt, rti az emberek kztti kapcsolato-
kat, s bizonyos fokig mr fel tudja fogni a vallsos misztriumok rtelmt. gy
pldul bizonyos lelkipsztori utas tsokban az olvashat, hogy a katolikus egyhz a
gyermekeket mint szellemileg felntt individuumokat k vnja kezelniz3|. Ez azonban
nem egy msik mdja-e annak, hogy a gyermekeket csak a felnttek szemszgbol
nzzijrk? Genetikus vzlatunkban a Ta fogunk trekedni, hogy mindkt tvedst
elkerljk, s gondosan szem eltt tartsuk a gyermeki s a felntt vilg klnbzs-
gt, megford tva pedig szmoljunk a kett szoros kapcsolatval is' mivel a gyermek
mgiscsak leend felntt'
Szndkunk teht az, hogy le rjuk az ember vallsos fejldst, amint az a nyugati
vilgban trtnik. Kevs a rendelkezsnkre ll felmrs, ezek mgis seg tsgnkre
lesmek abban, hogy nhny dnt momentumottiszni tudjunk. J llehet semmilyen
keresmetszet sem kpes arra, hogy az egyn vallsos fejldst visszaadja; ez
ugyanis mgiscsak sokkal sszetettebb, mint azokaz elemek, amelyeket a llektan fel
tud mutatni, azonk v| az affekt v' intellektulis s szocilis fejlds klrrbz
"o Ehhez H' Lubienska de Lenval, a h res vallspedaggus nzett idzznk, aki nem lt
termkeny tmpontokat a
,,tudomnyos
pszicholgiban''; v. H. Lubienska de Lenval:
L'ducation du sens religieux.Prizs, 1946,92. o. kv. old.
"'
V. a vallsos nevelsr.l szl pspki llsfoglals; A I'coute du Seigneur. Guide I,
fascicule A, Tournai,1962, 19. o.
219
szakaszai messzemenen egymsba fondnak s thatjk egymst
'
Ezrt le kell
mondanunk arrl, hogy a vallsos fejlods
,,rsi''
grbjt meghatrozzuk. De
vzlatosan mgiscsak felmutathatjuk azokat a mozzanatokat, amelyekben a gyermek
j dimenzit fedez fel, konfliktusba kerl s a vallsos krnyezete |tal felk nlt
lehetsgek egyikt_msikt szemlyesen elsaj t tj a.
A gyermek klns vallsos lny. Nem eml thet egy lapon a primit v emberrel,
mivel a mi kultrnkhoz s vallsos vilgunkhoz tartozik s abba prbl meg
betagozdni. Ha bizonyos vonatkozsok mgis a primit v kultrkhoz kzel tik, ennek
oka polimorf struktrjban keresendo. A gyermek os atlan mdon' a kszb alalt az
emberisg kollekt v valsgnak minden lehetsgt magban hordozza. Ezt mg
pontosabban ki fogjuk tudni majd fejteni; a gyermek tnyleg gondol Istenre, de
egszen klns mdon, ahogyan a fe|nttek sosem: naivan, ny ltan s antropomorf
mdon. Es azok a fejldsi mozzanatok melyeket elkln thetnk, ppen azok,
amelyekben amg differencilatlan vallsos tartalom lassan hatrozottabb formt lt.
Ezek a v|tozs pillanatai' amikor is az egynnek az egyik va1y a msik forma mellett
kell dntenie.
Az egsz fejlds semmikpp sem knyszerr ; minden keresezdsnl megllhat
a gyermek. De ha eztteszi, mr nem az alny, aki eltte volt: ha elvet valamilyen
fejldsi lehetsget, bizonyos llapotban megmerevedik, egy kphez vagy fogalom-
hoz rgzl, amelyet valban elnyert s amelyhez most grcssen ragaszkodik.
Mikzben addig polimorf lnynek bizonyos lehetsgeit lezrja, maga mris
megvltozik.
Az sszes pontot, melyeket meg fogunk fontolni
-olegyenek
azok akrr a gyermek
antropomorf elkpzelseivel, akr mgikus magatartsval vagy nkzpontsgva|
kapcsolatosak"_, jra meg kell vizsglnunk a dinamikus vltozs perspekt vjbl.
Amikor a gyermek elhagy egy bizonyos antropomorf llapotot, akkor a korbbi
vallsos fogalmak vilgkpben lpsrl lpsre egyrtelmen antropomorf
jelentst
kapnak. Ktsgk vtil korbban is ilyenek voltak, mgis mozgkonyabb s nyitottabb
mdon szolgltak a gyermek Isten elkpzelsre alkalmas eszkzknt
_
bizonyosan
infantilis mdon, de anlkl, hogy az istenkpet eltorz tottk volna. A gyermek csak
akkor torz tja el valban s lthatan az istenkpet, ha normlis fejlettsgi fokn tl s
egyb rze|mi s rtelmi fejldsvel ellentmondsban ragaszkodik a tlzottan emberi
elkpzelshez. Amint vallsval szemben kritikusabb magatartst kezd felvenni,
korbbi elkpzelseit megfelelbb fogalmakkal kell, hogy helyettes tse, klnben az a
veszly fenyegeti, hogy Istent olyan fogalmakkal azonos tja, melyek lete sorn
valamikor rvnyesek voltak, most azonban mr negat v rtelemben vve infantilisnak
nevezendk.
Msrszrol, ha a nevelo nem figyel a gyermek szellemi vilgra s sajt fogalmait
erlteti r' melyeken vszzadok munklkodtak' akkor ezek a
jelkpek
nem vlhatnak
szmra az | Istent kzvet t eszkzz. Semmi sem nehezebb a nevelnek, mint a
gyermek megrtse: vagy egyenrangnak tekinti t, vagy kisebbrendnek- s mindkt
esetben olyan gondolkodsi s magatartsi smt Yet t , melyek idegenek a gyermek
llektantl s melyekkel lnyt teljesen flreviheti.
220
ELSO FETEZET
A gyermekkor
vallsa
A gyermek'termszetes'' vallsossga
Szigoran vve a gyermek pszichjben semmi
,,termszetes''
nincsen, mivel a
kulturlis krnyezet, melybe kezdettol fogva betagozdik, magatartsnak bizonyos
formkat ad s bizonyos hatrokat szab. De a gyermeki llek nem is csupn
,,tabula
rasa''. Az istenkpzet sztnsen cs rzik a gyermeki llekben; bizonyos lelki
felttelek azonban elseg tik a vallsos rksg tlzottan korai tvtelt. Rousseau
vonakodott attl, hogy a gyermek tulajdonkppeni vallsos rzkrl beszljen.
3abba'' pedig a pszichiter Rmke232 hozott fel ezze| szemben klnbz rveket.
Bizonyos k srletek233 s a pedaggiai tapasztalat azonban mgiscsak abba az irnyba
mutatnak, hogy a gyermekben nagy vallsos kszsg van. Thun sajt tanulmnyai
alapjn azt l| tja, a gyermeki vallsossg f
jellemvonsa
9 ves korig a ktely
hinya. Egy vallsos s politikai bell tottsggal kapcsolatban dn dikok kztt
vgzett felmrs sorn Iisager23a megfigyelte, hogy a vallsos
.-b.'e-ll tottsg
nagyon
kprrn kialakul: rnr a 7. s a 14. |etv kztt; a politikaiEelti ottsag ezzel szemben
csak a 15. s 18. |etv kztt lt fornrr t.
A vallsos rzsek korai fellpse tisztn llektani tnyezkkel fi'igg ssze, melye-
ket mg meg fogunk vizsglni. A gyermek vallsos kszsge csak akkor bontakozhat
ki, ha neveli kezdettl fogva befolysoljk.
A csald befolysa a vallsos bell tottsgra
Minden empirikus megfigyels megers tette, hogy a sziili befolys a legmeghatro-
z6bb sszetevje a vallsos bell tottsg kialakulsnak. lisager mr eml tett
felmrse alapjn fontossgi sorrendben a vallsos fejlds kvetkez f sszetevi
kln thetk el: a csaldi nevels, a szemlyes reflexi, az iskola; a politikai bell -
tottsggal kapcsolatban viszont: a reflexi, a vitk, az olvasmnyok, az ismersk s a
bartok befolysa. A szociolgus Wach235 is a mondja, hogy a felnttek vallsos
bell tottsga a legszorosabban sszefgg azokkal a vallsos tapasztalatokkal'
melyekre az emberek eredeti, mindenekeltt csaldi krnyezetiikben tettek szert.
'''
R imke' i' h., 48. o.
''
V. Th' Thun: gyermek vallsa' Stuttgart 1959,249. o.
'o
Iisager, i. h.,253 -265. o.
''
Wach, i. h., O. o. ff.
221
A csald hatsa nem szor tkozik pusn a korai tanulsra. Szmos szerz hangs-
lyozza, milyen szoros rokonsg van a csald s a valls kztt' Murphy23 nzete
szerint a csaldi struktra ltsz|ag vallsos; megford tva pedig a vallst mlyen
thatja a csald pszicholgija. Semmilyen
'
ms intzmnyi pros_ tsban
sem
figy'e|hg! mgg'az rzelmek, strukturk s a hovatartozs ehhez hasonl szimbizisa.
Iz aztjelenti, hogy az intzmnyek elemzse sorn a szociolgusok is flismitk a
valls- s csaldpszicholgia rokonsgt, melyre mr korbban la '. fejezet I.
rszben/ utaltunk. Ez a megfelels minden ktsget Vjzran nagyrszt megmagya-
rzza a csald risi hatst a vallsos bell tottsg kialakulsra. A csald vallsos
nevelse a gyermekeket mlyen meghatrozza, mivel a csald egyszerre elkpe a
vallsos kapcsolatoknak s a vallsos rtkeknek is. A szlk vallsos cselekedetei s
szavai beleszvdnek a gyermek rzelmi vilgba, mely az elbbiek kzvetlen
szirnbolikus megjelen tje; msrszrl pedig a csald mint a biztonsg s a tekintly
forrsa spontn mdon ksztet ezeknek a kapcsolatoknak s rtkeknek a kiszles t-
sre egy vallsos vilgban, hogy azutn abban gykeret is ereszthessenek. Egy msik
szociolgusna 3' sikerlt meg|lap tania, hogy a vallsos cselekedetek
jelentsgt
nveli a csald rszvtele s egyidejleg a csaldra is ers sszetart ervel hatnak a
vallsos tevkenysgek s nnepek. Ez az egysg kitrlhetetlenl meghatrozza
szmos felntt gyermekkori emlkeit s kihat vallsos hovatartozs-rzskre is.
A valls s a csald szimbizisban a gyer nek
,,termszetes''
vallsossga szaba-
don kifejldhet; hiszen elemi szksglete, hogy egy
jl
megalkotott' boldog, bizalmas
s biztonsgos vilgban ljen. Sajt tlsben a szentsg sszekapcsoldikaz eleven
fejlds tv|atxal. A csald s a valls egyttesen k nljk szmra azt ava|sgot,
amelyet magnak k vn. Az a gyermek, aki nem tud hinni csaldja vallsos vilgban,
ers az rzeImi let slyos zavarainak van kitve' De ksbb, felntt korban' a
gyermeksgnek s a vallsnak eZ a szoros rokonsga nyugtalan t krdseket vet fel
benne: a valls nem csupn az emberi vgyakozs legnagyobb illzija-e, amely
elszr s alapveten
4
gyermekkorban fogalmazdik meg?
A vallsos bell tottsgoknak szmos felmrs ltal bizony tott rendk vli stabili-
tsa238 ktsgk vl a csaldi nevels dnt befolysvat magyarzhat.
Sok felntt teszi fel a krdst, vajon nem kell-e a gyermeket minden vallsos
nevelstl tvol tartania, hogy ez|ta| biztos tsa szmra a pubertskorban a vallsos
s az ateista letszemllet kztti szabad vlaszts lehetsgt. Ilyen krlmnyek
kztt, gy vlik' vallsos bell tottsgt nem fogja szocilis vagy neveli nyoms
meghatrozni, az Y,lzr|ag a sajt dntsn nyugszik majd' Bizonyosan
jindulat
"u
G. Murphy Social Motivation. in: G. Lindzey, Handbook of Social Psychology. Cambridge,
Mass., 1965' 615. o. kv' old.; v. szintn A' T. Boisen: Religion in Crisis and Custom: A
Social and Psychoogical Study. New York 1955, 35. o.
''' J . H. Bossard s E. S. Bol|: Ritual in Family Living. American Sociological Review, 1949,
463 - 469. o.
'' V. pl. Les attitudes religieuses de Ia
jeunesse.
Sondages. Prizs 1959,3. szm,7-10. o.;
Al|port: The IndividuaJ .'.. i. h.' 39. o. kv. old.; Van Houtte, i. h.' 334. o. ff.
222
szndk rejtzik e mgtt a nzet mgtt; s az eredeti' trsadalmi befolysoktl
mentes szabad vallsos tapasz a|at irnti vgyat fejezi ki, mgis racionalista leegysze-
rs ts kvetkezmnye. Mivel az emberi szabadsgnak kulturlis rtkekkel teli
vilgban kell megvalsulnia, csak akkor nyerhet el, ha a megvalsulsboz megszer-
zend lehetsgeket a neki megfelel kulturlis nevels ki is fejleszti. A szabad
vallsos elktelezettsgnek ezrt a vallsos rtkek mr elnyert tapaszta|atra kell
tmaszkodnia.
A gyermek istenkpzete
Kezdetben, 4 ves kora krI, a gyenneknek nem okoz nehzsget, hogy Istenrl
kpet alkosson. Ez vallsos rdekldsnek239 aranykgra. A mesevilghoz hasonlan
|i t az,,isteni'' valsgt, akr egy csodlatos birodalmat
_
s eZ teljes mrtkben
elbvli t. De mr itt betr vilgba a szentnek az az ambivalencija, amelyet W.
otto llap tott meg. A gyermek mr harmadik letvtl kezdve azzal a tiselettel s
jelensgekhez,
ami
ambivalencia csak er
a kpe nyomn rajz
szlkrl alkotott elkpzelsse|%'' A gyermek vilgban Isten a szlokhz hasonl
mindenlrat s minderrtud lny, s akrcsak a szlkrrek, neki is az a feladata, hogy a
gyereket vdje. Ez az istenkp egysze Te imaginrius s affekt v. A csaldi odaad
ragaszkods ttevdik a szlkrl Istenre: a fuggsg, a biza|om, a vdettsg s a
tisztelet rzsben. Bovet-val egytt beszlhetnk
-"mg
inkbb, mint az apa
megistenlsrlo- az
,,isteni''-nek
az apai valsgba val talakulsrl: a szent
vilgnak rtelmezse konkrtabb |esz azltal', ha az aphoz fzd rzelni kapcsola-
ton alapul.
Amikor a gyermek 5-7 ves lesz, elkezdi tudatosan klnvlasztani Istent s a
szlketz2. Ebben Szerepet
jtszanak
a csaldsok is, mikor is rendre felfedezi a
szlok korltaitza3. Nem tudnak mindent s nem kpesek mindenre; s a gyerek
megtapasztalja ellentmondsaikat s hibikat is. Mgis helytelen |enne azt feltte|ez-
nnk' hogy az e|s tudatosan meglt konfliktusok vezetnk a gyermeket az nmag-
ban is mindenhat s tkletes Atyhoz:
jtsszanak
br akrmilyen
jelents
szerepet
ezek a negat v momentumok az istenfogalom kialakulsban, a mennyei Atyhoz val
fordulst a szlk szemlyes tanbizonysgnak kell elksz tenie. Semmi sem
ttn
E. Harms; The Development of Religious Experiences in Children. American J ournal of
Sociology, 1944, IL2 - 122. o.
'oo
A. Gesell: L'enfant de 5 ]0 ans.Prizs 1963,7'7., L24. o.; P. Bovet, Le sentiment religieux
et la psychologie de l'enfant. Neuchtel L95I, 12. o. kv. old.
''
Vct. Gesell, i. h.
'o'Bovet,
i. h., 38' o.; v. szintn A. Godin les elmj. megjegyzseit: Le Dieu des parents et le
Dieu desnfants. Tournai 1964, IO4. o.
to'Gesell,
i. h.
223
befolysolja mlyebben a gyermek vallsossgt, mint az az lmny, hogy szleivel
egytt az egszen ms Isten el lphet. Hogy mennyire megmozgatja a gyermeket az
ember Isten eltti egyenlsgnek ez a kzs kifejezse, megvallsa, az 4 vagy 5 ves
kora krl abban a dbbenetben mutatkozik meg, amely azt afelfedezst k sri, hogy
ap1a vagy anyja a sajt szleit
,,papnak''
vagy
,,marnnak''
h vja: az abszd't atya
mitikus elkpzelse ezutn_onha a gyermek oszinte ijedelmreo_ szertefoszlik'
Arnint a gyermek tlsben az apa Istenrl val levlsa megkezddik, kialaku|
egyetemes istenkpe: 6 ves korban lrryegben az univerztlmot betlt minden
dolog teremtjnek tekinti Istent. s a vilg tfog drmai
jelentst
nyer: Istent a
j
hatalmaknt gondolja el, aki az rdggel, az ellensggel rks harcban ll.
Gyakran beszltek a gyermeki istenfogalom antropomorf
jellegrl.
Bizonyosan
emberi vonsokkal kpzeli el a gyermek Istent; ahogyan mkdst is az emberi
tevkenysgek mintjra kpzeli el' De istenfogalma 6 ves kortl 11 ves korig
lpsrl lpsre egyre szellemibb vlik. Clavier24 pontos le rst adja ennek a
fejldsnek
'
6-7 ves kor krl az antropomorf elkpzels mg nagyon egyszer s
trgyszeren konkrt: Isten teraszos hzban lakik, s virgokat szed... 8-1 l ves kor
krtil finomodnak ezek az elkpzelsek; a gyerek olyan embernek kpzeli el Istent, aki
mgsem hasonl t a tbbi emberhez, hiszen az angyalok fltt trnol s az ember nem
rintheti meg.'. A 12 vesben egy szellemi istenfogalom bredezik /a lnyok 60-70
szza|knl; a fik 40-50 szza|knl/: Isten mindentt ott van, lthatatlan, s nem
lehet lerajzolni..'
-
De Clavier rszben el is torz tja vizsglati eredmnyeinek rtelmt
azza| a racionalista szellemisggel, ami az korban a pszicholgia tern uralkodott.
Ha az ember msokval veti ssze eredmnyeit, azonnal ltszik' hogy a gyermek
antropomorf kpeinek nem az a fajta realista rtelme van, mint amilyet Clavier nekik
tulajdon t. Gesell mr a hatveseknl felfede e azels nehzsget: Isten lthatatlan-
sga nyugtalan tja a gyermeket; ez a problma ht vesen mg getbb vlik.
Msrszrol Harms vizsglatai arra mutatnak' hogy az emberi realizmus a ht ves
gyermek istenkpzetben alapjban vve elrelps s nem egy korbbi fejldsi fzis
uthatsa, miknt vlhetnnk: Isten itt mr nem mesebeli figura, ahogyan a 3-6 ves
gyermek kpze|etvllgban, hangm szoros kapcsolatban ll az emberrel s minden_ek-
eltt az erklcsi lettel; pldul ebben az rtelemben
,'figyeli
a-z ember foldi tjait''.
Antropomorf
jelleg
a gyermek elkpzelse arrl is, miknt avatkozik be a cse-
lekv Isten a vilgba. Piaget-val egytt Bovetzs is a gyermek
,,artificializmusrl''
beszl, ami szoros kapcsolatban ll animista gondolkodsmdjval: a 6. s a 11. letv
kztt a gyerek a termszetet s a vilgot animista s
,,artificilis''
nzpontbl
magyarzza. Utbbi fogalommal Piaget a gyermeknek azt a tendencijt
jelli,
amellyel a vilgot emberi mnek tekinti vagy olyan gyrtmnynak, ami
,,emberi
mkds kvetkeben''
jn
ltre. Bovet gy vli, ez az
,,artiftcilis''
szemllet teszi
lehetv a gyermek szmra azt, hogy amikor ktelkedni kezd a szlk mindenhats-
gban, azokat a tulajdonsgokat s magatartsmdokat, amelyeket azeltt nekik
'*
H. clavier L'ide de Dieu chez l'enfant.Prizs 1962.
tnt
Bovet, i. h., 51-64. o.
224
tulajdon tott, egy isteni lnyre vigye t.
-
Piaget elmlett ugyan jabban megkrdje-
|eztk, mgis gy hisszk, ezze| mgsem vesz tette el rtelmt az
,,artiftcializmus''
fo-
galma; csak nem rthetjk t ilzoLtan konkrtan s nem rtelmezhetjk a felnttek
technikai
j
elleg gondolkodsmdj nak megfeleloen.
Antropomorf vallsos megktizel tsvel a gyermek Isten valsgt prblja meg
felfogni' Emberies tett istenfogalma az odaad ragaszkodson, a bizalmon, a
csodlaton s a flelmen nyugszik, s ezrt tl is mutat atisztn emberin: szimbolikus
rtelmet nyer ltala. A gyerek Istent az emberi elkperr keresl olyan relisnak
gondolja el, mint az t krlvevo embereket; ugyanakkor ltja a ktilonbsgeket is,
hiszen Istent a tlvilgba helyezi' Az antropomort elkpzels gy az analg gondolko-
ds els' fejletlen formja.
A gyermek tulajdonkppen nem tudja Istent szimbolikusan elkpzelni, mivel
mielott egy ilyen kifejezett szlelsre kpes lenne, eloszr fogalmilag kell ot
megragadnia. Nhny vizsglat, melyet Lwenben vgeztun(6, azt mutatja, hogy 11-
12 ves korban a legtbb gyermek kezdi vilgosan felfogni a
jelek
szimbolikus
szerept. A
jelek
tr rgyi mivolthoz val ktdsk a kor elrehaladtval cskken s
egy szellemibb elkpzelsmdnak adja ,t a helyt.
B. Mailhotz7 tal|an mutatta meg a keresztny hittan hatst a gyermeki istenfo-
galomra 4 s 6 ves kora kztt. A gyerekek 7I szza|ka s.zmra J zus olyannyira
faj-fogalom, hogy J zust papnak, mamnak, st gyereknek is kpzelik. Azoknak a
gyerekeknek, akiket arra krtek, hogy Istent s J zust rajzoljk le, 92 szza|ka
vgyanazt a szemlyt ltja bennk. Istent gyermeknek tekintik, aki hasonl t hozzjuk,
ugyanakkor mgikus ervel ruhzzk fel. Vdelmezi szleit, s mint tkletes lny,
akinek a szlk csodlattal tartoznak, akit imdnak s akit szolglnak, a felnttek
vilgnak kzppontjt alkotja' Ha azonban J zust fiatalemberknt vagy felnttknt
t,' jk ezek e| a gyerekek el, akkor ezek mr nem ltnak vallsi figurt benne.
Nem hasonl t-e nagyon is ez a folyamat arra' mint amikor a gyermek a szlkpen
keresztl
jlt
e| az istenfogalomhoz? gy ffinik, hogy a gyermek a magnak k vnt
mindenhatsgot az isteni gyermek're ruhzza, ugyanakkor tviszi r' egsz rze|mi
nrcizmust is. A kis J zus egyenl vele, s a felnottek
-omivel
kifogstalan nevels-
ben rszeslt'- teljes hdolattal viseltetnek irnta.
A rendelkezsre ll tanulmnyok nem teszik lehetv, hogy tletet mondjunk az
isteni gyermek ilyen infantilis kultusznak vallsos rtkrl. De gy tnik, komolyan
veszlyeztetheti a vallsos fejldst: a gyermek affekt v nkzpontsgt hangs-
|yozza, S nem koniglja azt az
,,Egszen
Ms'' rtelmben.
'* Chr. Van Bunnen: Le buisson ardent: ses implications symboliques chez des enfants de 5
I2 ans. Lumen Vitae, Brsszel 1964' 349' o. ff .
'o'
B. Mailhot: Et Dieu se
fit
enfant. Ractions d'enfants et de groupes d'enfants I'ge
prscolaire. Lumen Vitae, Brsszel 1961' 115. o. ff.
225
A szentsggel kapcsolatos rzsek
Mr a hromves gyermek is bizonyos flelemmel kzel t a csodlatoshoz, de az
elfogulatlan bizalom rzse 8-9 ves korig eltart. Klnbz vizsglatok alapjn
egyrtelm, hogy a szentsg ambivalencija lassan rvnyesl csak. Ha a gyermekeket
abba a kpzelt helyZ tb houk' h ''pi:t<t v]; mdon
jeln
vanriak, amikor Isten
megjelenik az g csipkebokorban, s la szemiprojekt v tesztbenl Mzessel azonosul-
nak, koruknak megfeleloen nvekv mrtkben fejeznek ki flelmet: az vodban s
az I' osztlyban 8 szzalkuk, a 2. osztlyban 2I, a 3.-ban 44, a 4'-ben 47, az 5.-ben
70, a 6.-ban 69 szzalkuk' Megllap that ezenk vl, hogy az istenflelem, a
transzcendencia s a
,,tremendum''
rzkelsnek kpessge a kor elrehaladtval
egyre ersdik. Ebbl legalbbis arra kell kvetkeetni, hory az egynek a vallsos
flelmet egyre inkbb normlisnak ta tjk, a bizalom termszetes velejrjnak. Az
vek elrehaladtval pedig egyre nyilvnvalbb lesz a szentsg ambivalencija, ta|n
tlse is egyre intenz vebb vlik. A gyerekek egyre
jobban
ltjk, hogy Isten nem
csak bartsgos s
jakarat
lny, hanem mindenhat s flelmetes r is' 10-12 vesen
pldul kpesek a tz szimbolikus rtelmt megragadni; nem a trgyi valjban
veszlyes elemet ltjk benne
_
Mzes, ha kzeledett volna hozz, nem meggett
volna, hanem Istent srtette vo]na meg s ez nem ftzikai, hanem erklcsi btintetst vont
volna maga utn.
Ms tanulmnyok azt az tmenetet igazoljk, amely a naiv bizalomtl az isteni
transzcendencia tudatos megragadrshoz vezet, Isten a tvolban lak felsgknt
jelenik
meg, akihez csak tisztelettel s vallsos flelemmel kzel thet az emberu8.
Nagyon termszetes ktelk egyes ti teht az
,,egszen
Ms'' irnti rzket a flelem
rzsve|' A vallsos ember ezen kt plus kztt mozog; ellentmondsok sszhang-
jban
l. A bizalom lthatlag a flelem lekzdsnek kvetje. Szent goston
vallomsa, melyet korbban mr idztnk, nagyszeren fejezi ki e a vallsos
dinamikt: A h v Isten radiklis mssgnak tudatban van, melyet flelemmel
fedezett fel ugyan, mgrs bele meri vetni a bizalml Hogy bizonyos pszicholgusok
csak elutas tan tudnak a vallsos flelemrl beszlni, ez azt mutatja, milyen
flrevezet hatsa lehet a lelki egyensly s a felnttkori vallsos idel pusztn
felletes elgondolsnak. Egy pszicholguszg pldul azt llap t1a meg, hogy a
keresztny iskolkba
jr
fiatalok vallsossga az llami intzmnyek dikjainak
vallsossghoz kpest retlenebb, mivel az istenflelemmel kapcsolatos krdsekre
szzalkosan tbb pozit v v|aszt adtak. Klons viszont, hogy ugyanez a kutat
ezeket a vlaszokat nem veti ssze azokkal, amelyek Isten
jsgra
vonatkoznak s
melyek ugyanazoknl a dikoknl ugyancsak magasabb pontrtket mutatnak'
Eml tsnk meg egy msik tanulmnyt is, mely az i|yen tves pszicholgiai nzetek
ldozata: Mathias25o munkjt egy kzepes nagysg amerikai vros ifjsga
vallsossgnak felmrsrl' Mathias minden egyes vlaszt, ame|y Isten titokzatos-
'n'Van
Bunnen, i. h., 341. o. ff.
'on
L. Patirio: L'attitude religieuse chezI'enfant. Lumen Vitae, Brsszel 1960, 85. o. ff.
"o
W. Mathias: Ideas of God and Conduct. New York 1943.
226
sgrautal vagy vallsos flelmet fejez ki, negat van tl meg' mivel nem egyeztethet
tjssze az olyan rett vallsossggal, ami a tudomnyos civilizci egszsges elveinek
meg akar felelni! Az ilyen rtkelsek azonban a legcseklyebb mrtkben sem
tmaszkodhatnak valamely vallsos hagyomny elemzsre, sem magra a pszichol-
giai kutatsra; hiszen les ellenttben llnak a konkrt vallsossggal azlta|, hogy a
szent megtapasalst kiragadjk tulajdonkppeni sszefi'iggseibI s elszigetelterr
kezelik azokat a mozzanatokat, melyek feszltsgteli egysget alkotnak benne.
Bizonyosan egszen klnbz rrnyalatai vannak a flelemnek; gondoljunk csak a
tiszteletre, rmletre, a riadt megindultsgra, a sajt bnssg felismersre vagy a
beteges flelemre. Ha a pszicholgusok ismerik a vallsos tnyeket, a flelemnek
ezeket a klnbz rnyalatait szigoran meg kell klnbztetnik egymstl.
Legalbbis odig el kell
jutniuk,
hogy megklnbztessk bennk ugyanannak a
vall so s alaprzsnek a klnbz
j
elentsse l b r v ltozatait.
Affekt v nkzpontsg, mgikus hit_ s magatartsformk
A hromves gyerek krnyezetb dolgait s szemlyeitgy rzkeli, mintha azok is gy
gondolkodnnak s reznnek mint : a hold vi|git neki az ton, pedig kveti annak
gi tjt; s amikor az aszta|ra ut, azt hiszi, ez fj annak. Amint Piaget kimutatta,
fejldsnek els stdiumban a gyermek nem ismer szubjektivitst; nem l szubjek-
t v hangulatokban, amelyeket a klvilgra wihetne. Eppen ellenkezleg, kezdettl
fogva a klvilg fel fordul; mg njt is trgyi valsgknt rzkeli' Mivel nincs
lnye tudatban, nje mg nem emelkedik ki a klvilgbl; s mindent a klvilg
rsznek tulajdon t, amit csak t|' De itt is tartzkodnunk kell attl, hogy a gyermeki
mentalitst olyan antitzisekbe szor tsuk, amelyek nem felelnek meg neki: pl.: mivel
nem tud a llekrl, nincs fizikai tudata sem. nkzpont indulattviteleinek a
klvilgra az meg|sben nem az a realisztikus rtelme, mint amit a racionlisab_
ban gondolkod felnttek tulaj don tanak neki.
A nyelv mint trsadalmi
jelensg'
a fltkenysg s az dipusz-konfliktussal
kapcsolatos folyamatok a gyermeki pszichbe beleviszik a realitselvet, lassan
megszabad tjk nkzpontsgtl s elvezetik a dolgok illetve a rnsik ember
felismershez. A lleknek ez a vltozsa lpsrl lpsre trtnik; s Isten sokig
marad az affekt v nkzpontsg foglya' A._rzlkhz fuzd rzelmi viszony mg
bgl!^
ideig meghattrozza az istenhez fzd, viszonyt. Az Istentl val fiiggsg
teljesen passz v engedelmessget is eredmnyezhet; ez esetben azutn a gondvisel
Isten csak a
javak
elosztjaknt s a biztonsg garancijaknt
jelenik
meg.
Lttuk laz I. rsz tr. s III. fejezetbenl, hogy ez az affekt v s vallsos letben
megjelen eredeti egocentrikus magatarts vglegesen eltorz thatja azlstenhez ftnd
viszonyt s az ateista kritika cs rit is tpllhatja. Hiszen amit a gyermek mg mint
vallsos igazsgot elfogad, az a felntt szmra ksobb vallsos infantilizmusnak
tnhet; s ez a felismers abba az irnyba befolysolhatja, hory a mr mltatlannak
rzett v allstl megszabadulj on.
227
Ugyanez az affekt v s nrcisztikus nkzpontsg a forrsa a gyermeki vallsos-
sg minden mgikus aspektusnak is. Nhny tanulmnynak hrom klnbz
irnyban is sikerlt a mgikus s vallsos elkpzelsek kezdeti kapcsolatt tisztznia
s a vallsos bell tottsg fokozatos tisztulst bemutatnia. Az els ilyen vizsglatok a
vilgimmanens igazsgossg tzsvel foglalkoztak s klnskppen J . Piaget s M.
Rambert egyik munkj ra251 tmaszkodtak. ou azt figyeltk meg, hogy a lratves
gyermek mennyire meg van gyzdve arrl, hogy a vtsget azonnal valamifle
szerencstlensg bnteti /pldul a menekl tolvaj alatt leszakad a h dl. Az imma-
nens igazsgossgnak ezt a hitt Piaget a gyermek animista elkpzelsmdjval
magyarzza. Eszerint a gyermek olyan tulajdonsgokat s clokat tulajdon t a
vilgnak, melyek hol a felnttek, hol a gyerekek szolglatban llnak' Az ilyen
,,intencionlis''
vilgkpnek /intencionalisme/ nincs kzvetlenl vallsos
jellege;
a
vallsos nevelsben rszeslt gyerekek azonban nkntelenl is sszekapcsoljk ezt
az immanens igazsgossgot Isten akaratva|. Ebben, akrcsak az Istenbe illetve
gondviselsbe vetett hitben, a gyermeki pszichnek
-ominden
vallsos tmutatstl
ftiggetlenl meglv"- olyan affekt v kszsge rejlik, melyet az istenhit megsz| that.
Ezzel kapcsolatban nem kell klnskppen hangslyozni, hogy ez a kszsg az
istenhitet azutn el is torz thatja. Az automatikus bntets mgikus felfogsa az vek
sorn fokozatosan elt nik; a 6 veseknl 13 szzalkot tesz ki; a 7-8 vesekn| 73
szza|kot; a 9-10 veseknl 54 szzalkot; s a 1 1-12 vesekn| mfu csak 34 szzal-
kot'
-
Piaget s Rambert megfigyelseit ms munkk is altmasztott sz' Kt
kutatnakz53 egyes afrikai npcsoportoknl a vilgimmanens igazsgossg hitnek
ugyanezt a regresszijt sikerlt megfigyelnie a 6. s a 12. letv kztt; ezze|
szemben
-gy
talltk- ugyanazokban a csoportokban 11 s 18 v kztt ismt
jelentsen
nvekszik az isteni beavatkozs kvetkeben rvnyesiil immanens
igazsgossggal kapcsolatos meggyzds, ugyanolyan mrtkben mint a boszorkny-
sg mgikus hatsrl val hit. Remljk, hamarosan hasonl tanulmny a nyugati
npessg sajtos reakcijt is felfedi a bn lsten kzvetlen beavatkozsa ital trtno,
automatikus bntetsnek hitvel kapcsolatban'
Ha nyugaton a pubertr skorban eltnik is ez a hitkpzet az emberek tudatbl, a
klinikai pszicholgia mgis felfedi szmunkra, hogy sok ember tudattalanjban
tovbbra is munklkodik. Flelmi llapotok vagy intenz v bntudat-rzsek tudattala-
nul felles hetik; s ezltal gyakran mlyrehatan befolysolja a h vk istenkpt.'Ha
felntteknl tallkozunk ilyen vallsos formkkal, pszichopatolgiai
jelensgknt
kell
r kelnnk ket. Gyermekeknl azonban vallsos s mgikus elkpzelsek rtalmat-
tt'
J . Piaget: Das moralische
(lrteil
beim Kinde.Zirich 1954,223, o. ff.
''
I. caruso: La notion de responsabitit et de
justice
immanente chezl'enfant. Neuchtel 1943;
R. J . Havighurst s B. L. Neugarten: American Indian and White Children. Chicago 1955,
143. o. ff.
t'
G. J ahoda: Immanent J ustice among West African Children. J ournal of Social Psychology,
L958,24I-248. o'; H. Loves: Croyances ancestrales et catchse chrtienne. Lumen Vitae,
Brsszel |957,365 -389. o.
I,
228
._lan
keverkt
jelentik,
melyeket a hit mg fejletlen forminak kell tekintennk. Mivel
az i|yen vallsossg megny lhat a progressz v rnegtis uls eslye eltt, nem szabad
egyszeren hiteltelennek neveznnk; olyan vallsos bell tottsgrl van itt sz, mely
Istent az letkornak megfelel affekt v s imagirrrius elkpzelseken keresl
prblja megismerni.
A. Godin s van Roey25a aztvizsglta. mennyire hisznek a katolikus krnyezetbl
szrmaz gyerekek leti.ik animista vdelmezettsgben. Megfigyeltk' hogy 6 s 8 v
kztt az
,,intencionlis''
bntets /intentionalisme punitif/ hite nagyobb szerepet
jtszik,
mint az
,,intencionlis''
oltalom elkpzelse /intentionalisme protecteur/' A
grbe a 12. letvig emelkedik, utna pedig gyorsan albbszll. Ez a hitkpzet
azonban aszerint is vltozik, hogy minek a vdelmrl van tulajdonkppen sz.IJ gy
tnik, 12 s 14 v kztt egyre inkbb az olyan cselekedetekre szor tkozik, melyek a
felebart rdekben trtnnek. A. Godin ezt a keresztny nevels befolysnak
tulajdon tja s arra kvetkeztet, hogy a 9-I2 ves gyerek Isten mindenhatsgt s
jelenltt
egocentrikus nzopontbl ltja; hisz az imdsg mindenhatsgban, mivel
Istennek az szolg|atban kell llnia.
A kr imdsgok oksgi hatsossgba vetett hittel foglalkoz tanulmnyban
Thokjss S Brown255 meg tudta l|apitani, hogy ez a serdlkor idejn fokozatosan
albbhagy: 12-13 vesen a fiatalok 35 sznalka van meggyzodve az imdsg
hatsrl; 14-15 vesen 29 szualk; 16-17 vesen 19 szzalk Meglep mdon
ezutn ppen a legidosebb megkrdeze tek hisznek ezeknek az imdsgoknak az
idszen sgben. Emlkezzunk csak arra, hogy 16-19 ves fiatalok k vgzett
felmrsnk alkalmval ugyanezt llap tottuk meg mi is. A-._k!1Q
i1n{dsg
hatsoss-
gba vetett tnyleges hit s az egynek elvrsa ki klnbsg ketts termszet: Az
imdkozk azza| szmoltak, hogy imdsgaik meghallgatsra tallnak, mivel azonban
tapasztalatuk szerint vIasz nlkl maradtak, mr nem tudnak hinni benne. Ez az
ellentmonds kemny prbnak teszi ki a hitet s,
'mint
lttuk, gyakran a hit elhalv_
nyulslroz vezet. De ha a lr v gyzelmesen kerl ki ebbl a kr zisbl, hite megtisz-
tulhat s imdsga valdi vallsos rtelmet nyerhet.
A szimbolikus
jelekben
s a keresztny szentsgekben a mgikus gondolkodsmd
knnyen lelhet konkrt kapcsoldsi pontokra. Nem hinyzik a szentsgekkel
kapcsolatos gyakorlat s a mgia hasonlsga Sem: a mgikus cselekmnyek ritulis
jellegek;
a megigzs varzslata olyan ezoterikus nyelven trtnik, melyet az
isteneknek s a szellemeknek tulajdon tanak; a varzs| s gylekezete meg Van
gyzdve a r tusok s varzsigk hatsossgrl256. De nem kevsb szembetl az
'o
A. Godin s B. van Roey: J ustice imrnanente et protection divine chez des effints de 6 14
ans. Lumen Vitae, Brsszel 1959' I33-I52, o.
'"
R. H' Thouless s L. B. Brown: Les prires pour demander des
faveurs.
Recherches sur leur
opportunit eleur efficacit causale dans l'opinion de
jeune
filles de 12 I7 ans. Lumen
Vitae, Brssze| L964,I29-L46. o.
'u
v. M. Mauss: Sociologie et anthropologie. Prizs 1950, 37. o. ff.; Cl. Lvy-Strauss:
Strukturale Anthropologie. Frankfurt L967, L84. o. kv. old.
229
ezek kztt a felfogsok s a vallsos hit kztt megny l szakadk mlysge sem. A
rngia sorn azt hiszik az emberek, hogy az isteni ert automatikusan meg tudjk
szerezni anlkl, hogy Istenhez az
,,igazi
hdolat aktusval''25' kellene kzel tenik. A
termszet-immanens er mersz megszerzsnek s az isteni kegyelemrt val
alzatos knyrgsnek e kt ellenttes, vilgosan elklnl formja kztt egy sor
klnbz magatartsforma ll. Amig az ember nem ismeri fel Istennek az leterkkel
szembeni radiklis mssgt, addig a vallsos hitben mindig maradnak mgikus
elkpzelsek is. Mgsem szabad amgia s a valls kzti ellenttet abszolutizlni; a
ngia mindenesetre valls eltti gondolkodsmd, melyben gykeret verhet a vallsos
szimbolika s a szentsgekkel kapcsolatos gyakorlat. Ez aztjelenti, hogy a mgikus
mentalits mint affekt v s imaginrius minta seg t a gyermeknek abban, hogy
betagozdjk a vallsos kultuszba.
Az eucharisztia s a gyns szentsgnek problematikjhoz A. Godin s
Marthe258 vizsglatokatvgzett azzal kapcsolatban, hogy milyen mrtkben s milyen
rndon lrisznek a gyerekek s a serdlkor eltt llk a szentsgek hatsossgban.
Arra a kvetkeztetsre
jutottak,
hogy a legtbb 8 ves gyerek automatikusan hatsos-
nak tekinti a szentsgeket, mintha hatsukat az egynek tudattl s bell tottsgtl
fiiggetlenl fejtenk ki. A 1 1. letvtl kezdve megindul a szentsgekkel sszekapcso-
ld vallsgyakorlat tisztulsa; de mg a 14 veseknl sem tnik el minden mgikus
elkpzels. Mivel itt nem figyelhet meg klcsnhats az intelligencia s a mgikus
elkpzelsek kztt, a mgikus gondolkodsmdot az letkor rze|mj llapotnak kell
tulajdon tanunk. A neveli befolysok azonban hossz ideig kedvezlretnek neki'
Msrszrl a
jelekbe
s a r tusokba vetett mgikus hit a gyermeki vallsossg
szocializldsnak els
jele
is. Hiszen a r tusok s
jelek
rszei a trsadalom |etnek.
gy a mgikus-vallsos hitkpzet ketts lelki talakulsbl n ki. A gyermek elismeri a
vallsos
jeleket,
melyeket a trsadalom k nl szmra, s ezze| belp a vallsos
irrtzrnny letbe. Msfell, mikor beletagozdik, olyan rzelmi eroket von be
magval, melyeket ritualisztikusnak nevezhetnk. Tnylegesen szmos gyermek l a
valls terletn k vl is szimbolikus praktikkkal, melyekkel automatikusan kedvez
hatst k vnnak elrni; gy pldul megfigyelhetnk egszen sajtos
jrsmdokat,
amikor is klnbsget tesmek lpcsfokok s szakaszok kztt, hallhatjuk, amint
bizonyos szmkombincikat ismtelgetnek vagy esetlegesen sszekapcsolt szavakbl
ismtl rigmust faragnak... Amennyire tviszik a ritulis magatartst a szimbolikus s
intzmnyeslt vallsos cselekedetekbe, annyira
jellemzi
oket a mgikus-vallsos
ritualizmus. pper' az ilyen vallsos magatartsmdok fellpsnek s fejldsnek
vizsglata
jelenti
vallsllektanunk kzponti feladatt. Munkati rsaink259 klnskp-
pen azt vizsgltk, milyen
jelentsget
tulajdon tanak a gyerekek bizonyos szimboli-
'''
H' Aubin: L'homme et la magie'Prizs 1952,227
'
o.
'''
A. Godin s Marthe: Mentalit magique et vie sacramentelle chez les enfants de 8 ti ]4 ans.
Lumen Vitae, Brsszel 1960' 269-288. o.
'n
A. Dumoulin s J ' M. J aspard: Perception symbolique et sacralisation de l'attitude
religieuse dans le rite.Lwel 1965
[ktpedaggiai_pszicholgiai
licencitusdolgozat).
230
kus
jeleknek:
az rkmcsesnek, lmint a szentsgi
jelenltet jelz
intzmnyes
jelnek/
s a szenteltvizzeltortn keresztvetsnek
[a
szenthezval kzeleds r tusnak].
Meg akartuk llap tani, mikor s hogyan alakul ki a gyermekek rzke a kultikus
trgyak s a bevezet r tusok irnt, s miknt kapcsoljk ssze Istent ezekkel a
szimbolikus
jelekkel.
Munknk
jelents
klnbsgeket mutatott ki a fik s a lnyok
bell tottsga kztt. A nk hatrozottan fogkonyabbakazintzmnyes valsgokka|
kapcsolatban. A kultikus trgyat bizonyos meghatrozott szerepet
jtsz
trgyknt
fogjk fel; a r tus pedig olyan eszkoz szmukra, amit valamihez fel lehet hasznlni.
Figyelmket mindenekeltt arra ford tjk, hogy mi a teend, S arra' mi a templomban
tallhat dolgok alapja. 7 ves korukban megjelenik formalizmusuk: 7 vesen a
kultikus ttgyak szemiotikai funkcijrl pontos tudst akarnak szerezni, ismerni
k vnjk aj,tkszablyokat. 8-9 vesen ragaszkodnak ahhoz, hogy az rk vilgossg
jele
a helyn maradjon, s hogy szksges az Isten kzssghez val tartozst a
templom bejratn| lv szenteltvizhasznlata ltal megvaltani. bredez erklcsi
tudatuk klns ktelessg-jelleget ad a ritualizmusnak: ha valaki nem figyeli meg
alaposan azintzmnyes szablyokat, bnt vagy szentsgtrst kvet el. 10-1 1 vesen
bnssgknek egyre inkbb tudatba kerlnek, s a hiszik, fontos a megtis ulsi
r tus, ha a szenthez kzelebb lpnek. A lnyok ezzel szemben nem tulajdon tanak
ilyen nagy
jelentsget
a ritulis tetteknek s trgyaknak. Szimbolikus
jelentsk
inkbb megragadja ket, mint a konkrt cselekedetek' A templomban azt a helyet
ltjk, aho| az isteni diffz mdon van
jelen;
a dolgok s r tusok csak annyiban ktik
le figyelmket, amennyiben ezek az Istennel val szemlyes tallkozshoz vezetnek. 8
s l0 v kztt az isteni
jelenlt
egyre
jobban
megszemlyes tdik smukra s
Krisztus
jelenltv
vlik. Az rkmcses az
jelenltt
idzi emlkezetkbe, s azrt
vetnek kereset a szenteltv zzel, hogy ezzel t kszntsk. 10 s 12 v kztt a
lnyok megrtik atrgyak s r tusok intzmnyes
jelentst,
s az sszes ezekre adott
vlaszaik, mint a
,,megemlkezs",
az,,imdat'', a
,,tisztelet'',
a vallsos bell tottsg-
nak ugyanerre a benssgess vlsra utalnak. A r tus imdatukat fejezi ki; Isten pe-
dig ldsval vlaszol r.
Ez a fik s lnyok
jel-
s r tus-rtelmezsben rejl mlyrehat klnbsg Isten
eltr szlelsvel iigg ssze. A fik Istene magn horda a trvnyad minden
ismertetjelt. A fik
jobban
gyelnek arra, mit k vn tlk Isten, mint arra, mit
jelent
nekik' Mindenekeltt a felnttek, s azutn Isten akaratnak megfelelen akarnak
cselekedni. gy a
jel
laz rV'rncses/ abszolt s megms thatatlan
jelentsget
kap;
Isten akaratt fejezi ki szmukra. A szenteltvizet olyan eszkzknt hasznljk, ami
bizonyos clok elrshez l| rendelkezskre.
,,A
fik Istene gy erejt, hatalmt s
erklcsi tkletessgt tekintve transzcendens r.''- A lnyok Istene viszont a
szeretet Istene, aki szeretetteli tallkozsban ajndkozza oda magt. Az rkmcses
azt
jelenti
smukra, hogy szemlyesen
jelen
van. Isten akaratnl
jobban
szlitja
meg ket az, amit Isten smukra
jelent.
J elenlte vonuLa ket. 8 ves koruktl kezdik
megklnbztetni a kt isteni szemlyt
-
Istent s J zust' Vgl a szenteltvizet

Dumoulin/ J aspard, i. h', 189' o.
231
bntudattl mentesen hasznljk; ezt a r tust nem az Istennel val tallkozs felttele-
knt, hanem szimblumaknt lik meg'
Ez akt klnbz vallsos bell tottsg nyilvnvalan az eltr lelki strukturlt-
sgon alapul, s az is lthat, hogy mennyire klnbzen ltk meg a fik s a lnyok
az dipusz-konfliktust. Amennyivel ersebben hatott az dipusz-komplexus a fikra'
annyival inkbb kell bntudattal kszkdnik; az apxal azonosulnak s ezrt
fogkonyabbak a trvny irnt s inkbb a tettek rdeklik ket. Ebbl kvetkezik az
is, hogy egsz kiilnsen lik meg Isten transzcendencijt s hatalmt; ugyanakkor
nehezkre esik a
jelek
s kultikus cselekedetek szimbolikus rtelmnek megragadsa
s az Isten fel fordul szemlyes bell tottsgba trtno beemelse. Vallsuk
kzssgi
jellege
a szablyok s intzmnyes
jelek
tvtelben nyilvnul meg' Ezt az
tvte|t azonban egy kifejezetten trvnyorientlt lelkisg hatrozza meg. Megls-
ben ezrt a
jel
s a
je|zett
dolog messzemenen egybeesik. A
jel
csaknem autonm
valsgg vlik, mely magtl kifejti vallsos hatst s az Isten s a kzssg kztti
eredeti viszonyt kifejezett trgyi
jelenvalsgban
mintegy magba sz vja' A lnyokat
ezze\ szemben inkbb apjuk csodlatos, lenygz lnye mozgatja meg. Va|lsuk
ezrt misztlkusabb, s kevsb vannak alvetve a szimblumok s r tusok mgikus
szor tsnak. De knnyen flreismerik Isten, az
,'Egszen
Ms'' transzcendencijt. A
trvny ltal meghatarozott lelkisg bizonyos mrtk hinya ezrt nem tudja
eloseg teni a kzssgi, intzmnyes vallsba val betagozdst' Vannak pszichol-
gusok, akik bizalmatlanok a valls intzmnyesedsvel kapcsolatban, s ezrt
elnyben rszes tik az Istennel val szemlyes kapcsolatot hangsttlyoz vallsos
bell tottsgot.Ez azonban teolgiai tlet, amellyel nem tud mindenki egyetrteni.
232
MASODIK FEJ EZET
A fiatalok vallsa
Az intellektulis fejlds, a bartsg bredse, a feltrekvben lv szexualitssal
sszefiigg bntudat, a fiiggetleneds kr zise s az n bredse
_
ezek a fiatalkori
vallsossg legjelentosebb sszetevi. Mlyrehatarr eloseg tik a vallsos bell totts-
got, amelyet ugyanakkor klnsen a bntudat-rzsek s a hitbeli ktelyek kemny
prbnak is kitesznek.
Az istenfogalom
Deconchy26' egy nagyon alapos vizsglatot kveten, amikor is a szabad asszocici
mdszervel klnbz rtelmi vltozatokat mutatott ki, melyeket az
,,Istet7"
sz a
gyermekek s fiatalkorak szellemi vilgban elh v, a fiknl az istenkpzet
fejldsnek hrom klnskppen hangslyos szakaszt klnb ette meg. Elsknt
egy
,'attributiv
fzist" figyel meg, mely 9-10 ves kor krl ri el tetpontjt. A
gyermek ebben a korban Istent tulajdonsgainak meg\g!yozsa tin
l{p49!i9-l'
mely
tulajdonsgokat a hitok at-r sba vesz t. Elzek- ki'ilnbz attribtumok hrom
csoportra tagoldnak
_
az objekt v tulajdonsgokra: nagysg, mindentuds, mindentt
jelenvalsg,
szellemiessg...; a szubjekt vekre: Isten erklcsi tulajdonsgai,
jsga
s
igazsgossga; s az affekt vekre: mint ereje s szpsge. Az aftekt v tulajdonsgok
kzppontjban nyilvnvalan egy dinamikus tnyezo ll, mely a msodik fzisba
val tmenetet seg ti el; hiszen l2-l3 vesen mr nem bizonyul elgsgesnek Isten
transzcendencijnak biztos tshoz a szigor tan attribut v irnyultsg. A pubertskor
kszbn ll fiatal ekkor Isten megszemlyes tsnek szakaszba lp. A f hangsly
Istennek mint uralkodnak, megvltnak s Atynak a megjelensi mdjaira esik. E
hrom tematika azonban lassan elvesz ti megklnbztet sajtossgait s sszekeve_
redik' Vgl pedig a megszemlyes ts fzisa a benssgess ttelnek adja t helyt'
mely 15-16 ves kor krl ri el tetpontjt. Szubjekt v tartalmak folynak bele az
istenfogalomba: Szeretet, im.dsg, engedelmessg, a prbeszdben kialakul bizalom,
ktsg, elhagyatottsg s f|elem. A kt dnto mot vum a prbeszdben ltrejv
bizalom s a flelem; de gy tnik, csak az els mot vum szvi bele az istenfogalorn
szubjekt v fejldst a vallsos fejlds egszbe. A flelem s a ksg inkbb zy:tar
tnyezknt
j
elenik meg.
Ez a hrom szakasz bizonyos mrtkig minden embernl eryidejleg elfordul;
egyik-msiknak idponthoz kthet fokozott hangslya az if1 rzelmi fejldsnek
fiiggvnye. Szmunkra ppen a sorrend tnik nagyon sokatmondnak; erre mg vissza
fogunk trni. Deconchyhoz csatlakozva hadd eml tsk mg meg, hogy az attribut v s
'u'
J '-P. Deconchy: L'ide de Dieu entre 7 et ]6 ans: base smantique et rsonance
psychologique'
Lumen Vitae, Brsszel 1964,271-29o. o.
233
a szubjekt V tartalmak a fiataloknl szinte sohasem kapcsoldnak egymshoz.
,,Ezze|
szemben attribrrt v mot vumok gyakran lpnek fel szemlyes mot vumokkal egytt,
mikzben az utbbiak szorosan sszefiiggnek a benssgess vls mot vumaival."262
Ily mdon a szemlyess vls tmi, melyek a sorrendisg szempontjb| az
attribut v s a benssges fzis kz esnek, sszektik a bels tmkat az objekt v
attribtumokban megjelerr objekt v Istennel. Itt kzvetlen.La fio-vallasos problemati-
kra bukkanunk, melyre gyakran utaltunk mr: a h v szmra nem knny Istent
magt aZ
,,n
Istenemmel'' egyes teni; az ember atisztn metafizikai s a benssges
valls kztt ingadozik, vgl azonban a sajtjban sem b zik mr. A szemlyes
mot vumoknak garantlniuk kellene egy egysze re objekt v s szemlyes vallst. De,
mint Deconchy kimutatta, ezek is hajlanak arra, hogy absztrakt gondolkodshoz
vezessenek vagy tisztn szubjekt v tapasztalatban olddjanak fel. Emlkezznk itt
arra, amit Isten apaszimbolikjrl mondtunk: serdlokorban az Atyaisten s a
Megvlt Isten rzelmi szksgletek ltal meghatrozott tartalmainak csak nagyon
viszonylagos vallsos teherb rkpessgk van.
Tveds volna az i!kor vallsos fejldsrl vgleges kpet rajzolni; nagyon
hinyosak ugyanis az ebben a trgykrben vgzettkutatsok. gy meg kell elgednnk
azzal, hogy nhny llektani tnyezre utalunk, melyek
jelerrts
szerepet
jtszanak
az
ifikor vallsos bell tottsgban' irnyt szabnak neki s a kamaszkor rleli is,
melyek kzremkdnek a klnbzo kr zisekben'
A bartsg bredse s a valls benssgess vlsa
Az rs idejnek kr zise az embert nmaghoz vezeti' Az ifj megtapasztalja a
rnagry$ szenved tle, mgis szereti; mivel sajt njt fedezi fel benne. hai s
szubjekt v vonatkoztatottsga arra csb tjk, hogy elvesszen belso vilgban.
ryanakkor fel is bred benne azavgy, hogy akt v rsztvevje legyen a vilgnak s
embertrsai letnek.
A magny megtapasztalsa k sri abartsg felfedezst, s ez kelti fel a vilgban
val rzelmi s szimbolikus rszvtel irnti vgyat is' Ezek a llektani elemek a
lnyoknl hangslyosabbak mint a fiknl, s a humanista vgzettsg fiknl, mint a
mszaki kpzettsgeknl.
Az j letrzs ennek a kornak a vallsossgt is titatj a' |dzzik rviden emlke-
zetnkbe azokat az emlkeket, melyekre korbban mr utaltunk' Az istenfogalom
szemlyesebb lesz s benssgess vlik /Deconchy/
'
AzI. rsz II' s III. fejezetben
azonban ail lLttuk, hogy a fiatalok a szemlyes Istenben e|ssorban gondvisel Atyt
ltnak' aki orkdik felettk anyagi s erklcsi nelrzsgeik kzepette' K|nserr
fogkonynak mutatkoznak Isten bartsgval kapcsolatban, ami v|asz &zelmj
magnyukra. A 15-16 ves fiatalemberek is elsosorban nmagukkal folytatott be|s
beszlgetseik bizalmast |rjk Istenben' Azok a felmrsek, melyeket tbb szz,
mindkt nembol val belga ftatal kzremkdsvel vgenk, azt nutatjk, hogy
'u'Deconchy,
i. h., 286. o.
234
Istenben" s Krisztusban a legfontosabb tulajdnsgnak fiatalok irnt tans tott
mgg {' qt tekintih gy rzk, elfogadjk ket. A bartsgban is
e
ta{jk a leglnye_
gesebb dolognak. Gyakran trekednek ezenfell a vilgban val rzelmi rszvtelre.
Humn dikoknl korbban megfigyelhettk az rze|mi egyesls irnti vgyat s
ezzel sszefggsben a szentsg irnti rzket /I. rsz, n. fejezet/. Ez a hangulat
kedvezen hat a panteista
jelleg
vallsossg kialakulsra263. Istent a termszettel
val egysgben lik meg s a szentsg szfrjban megtapasztaljk a vilg szimboli-
kus megfelelseit.
A fiatalokat ezenfell ms is
jellemzi:
idealizljk bartaikat s azokat a felntte-
ket, akiket pldakpl vlasztottak. De a nekik tulajdon tott tkletessg csak annak
az idelis kprrek a tukrzdse, amelyet tudattalanul sajt magukrl kialak tanak.
Ahogyan a pszichoanal zis nagyon helyesen megmutatta, az idea|izls affekt v
nrcizmusb| szrmazik. A msikra azt a tkletessget vet ti l az ember, amit
magnak k vn; gy a tkletessget az ember azon a pldakpen keresztl kapja meg,
akivel azonosul, vagy egy idelis partner formjban, akivel ignyes dialgust lehet
folyatrri' Az idealizls fontos szerepet
jtszik
a lelki fejldsben; de a csalds
cs rjt is magban hordozza, ami gyakran gyllet formjban is kifejezdhet' A
serdlk vallsossga sem kerli e| ezt az affekt v folyamatot. A fik a vallsos
idealizls sorn inkbb idelis pldakpeket gyrtanak maguknak: Istenre gy
tekintenek, mint a tiszta s tkletes ltezsre, mikor is trtneti vonatkozsa s
szemlyes valsga gyakran elvsz26a s az n abszoltumv vl\k. Alnyok ezzel
szemben inkbb a szeretetkapcsolatok tern keresik ideljaikat; Isten idelis bizalma-
suk, aki mindent megrt s teljes mrtkben nekik adja magt. Ez a kt idea|\z|si
forma megfelel a fik s a lnyok lelki sajtossgainak: a fik arra trekednek, hogy
szemlyisgket egy idelis kp seg tsgvel megvals tsk,
^ig
a lnyok affekt v
k vnsgaikban azon igyekeznek, hogy ideljukat minl
jobban
s teljesebben
megkzel tsk. A vallsos let fiatalkori hanyatlsa ezrt tbbek koztt az affekt v
idealizls albbhagysval s az embertrsak letben val nvekv rszvtellel is
sszefgg, amely sorn a fiatalok teljes mrtkben betagozdnak a klvilgba.
Kris us a|ak1a klnskppen elseg ti azidealizls folyamatt. Nagy seg tsget
jelenlne,
ha tudnnk, ennek az isteni szemlynek melyik tulajdonsgaragadja meg a
leginkbb a fiatalokat. Ezze| kapcsolatosan mindssze egy korai, nagyon hinyos
felmrs ll rendelkezsnkre, melyet kzpontunk vgzett265. A 13. s a I7. letv
kztt nagyjbl ugyanazt a szimptit rzik a fiatalok Kris ussal szemben: az, aki
lett adja bartairt, magabiztos szemlyisg, heroikus s ugyanakkor irgalmas
Krisus, aki szereti a bnsket. Ezzel szemben alig becslik, hogy ez a Krisztus
egyes bartait elnyben rszes ti, hogy az ellensg szeretetre szl t fel, hogy engedi
magt megfleml teni, hogy az rdg megk srti, s hogy mg kora trvnyeit is
'u'Babin,
i.h.,224. o. kv' old.
'*
Babin, i.h.,229. o.
'u'
x. vieioi L'attitude des adolescents devant le Christ. Lwen 1965
[pszicholgiai
licencitusdol gozat].
235
megkrdjelezi.
_
Ezek az szempontok
jl
ttikrzik a serdlkorak rzelmi tenden-
ciit: Krisztust emberfeletti pldakpp teszik, tkletes bartt, aki mindent megrt
-
mg a bnsket is.
Bn s vallsos moralizmus
Elszr is foglaljuk ssze azokat a kvetkeetseket, melyeket korbban a bn
llektannak trgyalsa sorn levontunk. Az bredez szexualits s a maszturbcis
problmk sajtos pszicholgiai bnt hoznak magukkal, melyek a csd s a szocilis
elszigeteltsg rzsbenjelennek meg /lsd |' tsz,fr. fejezetl.
A fik emellett
jobban
szenvednek mint a lnyok: egyrszrl k fogkonyabbak a
trvny k vnalmaival szemben, msrszrol sokkal thatbban rzik a szexulis
impulzusokat az erotikus lvezettel kapcsolatos vgyban s agresszivitsban.
T
ttuk,
hogy erklcqi 1keressk csak intenz vebb teszi a vallsos tevkenysget lI. rsz, n'.
:s III. fejezet/; mivel azonban a valls fkpp erklcsi problmk megoldsval
foglalkozik, eredeti clkitzseiktl eltr ti oket. Ha teht ez a moralisztikus fzis
nmi bntudatot is kelt, olyan nyomas rzelmi terheket hoz magval, hogy a
kamaszok gyakran minden gynsi gyakorlat ellen ersen tiltakoznak. Gyakran azt is
megprbljk, hory a vallsos knyszertl, ami a bnfudatot okozza bennk'
egszsges vdekezssel megszabaduljanak, amint az szmukra elviselhetetlenn
vlik. Sok fiatal a kt ellenttes magatarts, a laxizmus s a szigor moralizmus kzt
ingadozik.
A fiatalkoruak morlis tendencii azonban nem mer ilnek ki a puszta bntudatban.
Az rs idejn nagyon sajtos etikus bell tottsg alakul ki bennk, ami fokppen az
k vnja
negvals tani.
Ez az etikus irnyultsg maga is olyan
ly krl kikristlyosodhat a vallsossg.
A fiatalok vallsi v1|gt teht tbb gyjtpont hatrozza meg: a bartsg, a szent-
sgben val panteista rszeseds utni vgyakozs, a bn s az etikai idel.
A serdlokor az diplis strukturlds msodik szakasza. Az dipusz-komplexus
minden
jelensge
megismtldik az rzelmi tapasals s az intellektulis tudatossg
szintjn, melyek mindegyike egyrtelmv s nmagban
je|envalv
vlik. Ily
mdon termszetes, hogy a fiatalkor etikai bell tottsgban egyrtelmen sajt
maga tkletes tsre sszpontos t, V88Y, tudomnyosabban kifejezve, ers
nrcisikus
jellemvonsok
fedezhetk fel rajta.
-!
a-l!*s_a pgdig
rszben
sszefondik
ezze| az etikai irnyultsggal s hathats mot vumokka| tmasztja al ez irny
trekvseit. Megford tva pedig, ppen az etikai idel
jelenti
a valls lnyeges alapjl
Mivel itt az egyn erklcsi tkletesedsnek szolg|atban ll, valsgkzelinek s
slyosnak tt nik fel. Ezt a funkcionlis szempontot azonban rszben tisztn emberi
clkitzsekre reduklja; a fiatalkor Istent bizonyos mrtkig nideljnak megval-
s tsra hasznlja. Nem szabad ezt az nmagban vve normlis vallsos fejldst
alulrtkelnnk, de tudatban kell lennnk elkerlhetetlen hatrainak is. rsi
idszakt kveten sok h v fedezi fel, hogy az emberi etika megvals tsa sajtosan
emberi feladat, s vallsos megalapoztsa nem felttlenl szksges' Ahogyan mr
236
utaltunk r, sokan feladjk hittiket ezen a fordulponton, ppen azrt, mert tlzott
mdon azonos tottk azt az emberi etikval. Az egyes ember minden generciban
meg kell, hogy ismtelje a vallsos kr zist, mely az emberisget azjkor elejn tjrta
s elkezdte a morlt s a vallst klnvlasztani, s ekzben felrtr a, hogy az ember
nmagban is kpes humanitsa mega|apozsra.
A moralizmus kifejezssel teht semmilyen alulrtkel szndkunk nincs; ez csak
a fiatalok etikai-vallsos bell tottsgnak ketts hatrt
jeloli:
etikjuk mg
nrcisztikus termszett, mely nidelt k vn teremteni, s vallsuk erklcsi rrmegva-
ls tssal kapcsolatos rszben egyoldal irnyultsgt.
Ez az etikai idelra val trekvs ezenfell minden krnyezetben eltroen diffe-
rencildik aszerint, hogy ott hogyan soroljk be a trvnyt s a ktelessgeket. gy P.
Babin katolikus iskolkban tanul francia fiatalok krben megllap totta, hogy
sokkal tisztbb a tudsuk a vallsi erklcs ktelez
jellegt
illeten, mint az llami
iskolkat ltogat fiataloknak; ott ugyanis az erklcsi parancs igencsak msodlagos
szerepet
jtszik.
Az elbbiek Istenben olyasvalakit ltrrak' akit az embernek szolglni,
imdni s szeretni kell. Isten mint az let eredete s clja minden embert, aki
egyeslni akar vele, arra ktelez, hogy parancsolatait megtartsa
'
Az ll'ami iskolk
fiataljai ezzel szemben
-"mr
amennyire trekszenek morlis ideljaik megvals t-
srao- sokkal nagyobb
jelentosget
tulajdon tanak
,'sz vk
ind tkainak";
,,akifejeze t
mot vum, melyre erklcsi magatartsa megalapozsakor hivatkoz7k az ember' az
ember s Isten kztti szubjekt v, akr rokonszenv alapjn kialakul egyetrts irnti
vgy, gyaklan pedig a siker s boldogsg szksgessge is' A sz v, gy ltszik, olyan
letet k vn, amely Istennel egyetrtsben akar megvalsulni, egy olyan istennel, aki
mindenekel tt
j
sg s nem csupn mindenhat
"g."'uu
Felttelezheten minden homogn s zrt vallsos krnyezetben a trvnynek
ugyanezt az elsbbsgt llap thatjuk meg a szemlyes kapcsolattal szemben. Ezt a
tnyt azonban a vallsos let ms adottsgainak sszefggsben kell rtelmezni'Hisz
lttuk, hogy Istent s Krisztust mg a katolikus iskolk fiataljai is egy klcsns
bartsg bizalmas rszeseknt szemllik' A trvny hangslyozsa ezenfell nemcsak
negat v hatsokat von maga utn. A trvny strukturl ert fejt ki, amely az letet is
humnusabb alak tja, de a vallsos let szmra is elengedhetetlen' Ilyenknt az
apaszimblum hatkrheZ tartozik; deha ezt t lzottanhangslyozzk, elhomlyos tja
az apaftgura egyb sszetevit s arra csb thatja az embereket, hogy magukat
Istennek mint valami idegen s ellensges akarattal b r hatalomnak vessk al.
Vallsos ktsgek
Szmos vizsglatz67 vilg tott r az ado|eszcencira mint a hitbli ktsgek egyik
id-svakra'
A
frk75, a lnyok 50 sztzalknak kell szembenznie ezzel:
a
lnyoknak
'uu
Babin, i. h., 249. o. ff.
'u'V. starbuck, i. h., 232. o. ff.; Clark, i. h., 137' o. ff.; Allport: The Individual.... i. h., 99. o.
ff.
;
P. De Looz: Une enqute sur la Foi des Collgiens. Brsszel l95 1
;
id. : In
foi
des
jeunes
231
12 s 15, a fiknak 13 s 16 ves kora kztt. Desabie28 azt ||ap totta meg egy
szociolgiai tanulmnyban
_
amelyet 350 olyan szemly krben vgeztek el, akik
valamennyien vagy kilptek az egybzbl, vagy pedig feladtk a hitket
-,
hogy nagy
rsziik 15 s 19 ves kora kztt vesztette el a vallst (46
7o adta fel ebben az
idoszakban az egyhzba vetett hitt, m g35%o az Istenbe vetett hitt.)
A fiataloknl a vallsi ktsgek mlysgesen rzelmi meghatrozottsgak' Ezt
mr ktsgeik tfog
jellegn
is ltjuk. Egy vizsglat szerint, amelyet W. Smet269
vgzett Belgiumban nagyszm katolikus fiatal kztt, a ktelyek 44vo-a Is en
|tezst,27%o-a a katolikus hitet a maga teljessgben, I5vo-a pedig egyes katolikus
dogmkat rinti.
Alapveten hrom forrs tnik ezen ktsgek oknak' A fiatal felfedezi belso
vi|gt, ez|td' teljes vlsgban leledzik s keresi maga szmra a sajt szabadsgot.
Mivel egsz korbbi lett gyermeki fuggsgben tlttte' gyakran fogsa
9|
az az
rzs, hogy csak az esetben tudja az autonmijt megszerezni, ha minden gymko-
d-st|
megszabadul. De ezlta| gyakran pp a valls tnik szmra fiiggsge
legmagasabb fok kifejezdsnek s vgs alapjnak, s ezegyszerenazrtvan gy,
mert minden autorits s morl vele kapcsolatos. A szabadsgrt rzett aggly arta
ind thatja, hogy mindenfajta tekintlyt elvessen' Nha azonban nem Von le azonnal
ilyen messzemen kvetkeetseket s az autoritst egyszeren megkrdjelezi.
Ezutn mr termszetesen nem tudja ugyanazza| a bizalommal megajndkozni a
felntteket' Az autorits eltnse azonban elkerlhetetlenl megrend ti a vallst is,
amely addig messzemenen r tmaszkodott. Mivel letben elszr most ktelez-
dtt el arra, hogy magra hagyatkozva s kritikusan keresse lete rtelmt, knysze-
r tve ltja mat, hogy jbl tgondolja vallsi meggyozdseit. Tbb mr nem tudja
azokat habozs nlkl szabadon helyeselni. Amint felled kritikai szabadsga, a
vallsi igazsgszksgszeren elvesz ti evidencijt. m a vallsos ktelyek lehetov
teszik az tmenetet a gyermeki
jmborsgbl
a szemlyes hitbeli dntshez' A ktsg
eme tfog
jelentsge
rthetv vlik, hogy ha a megkrdjelezs radiklis
jellegt
tartja szem eltt az ember s egyben tudatban van annak is, hogy eZ Szorosan
sszekapcsoldik a sajt bels vilg meglehetsen rzelmi hangslyozottsg
felfedezsvel.
Az intenziv erotikus rzsek a ktelkeds egy msodik tnyezjt is
jtkba
hoz-
zk. Mert br ezek gyakorta nyomaszt bntudatot okoznak, mgis tkletes boldog-
sgot, nmagunk teljes b rst s a msikkal val rzelmi egyeslst is grik.
F'zrt ezeket nem szabad minden tovbbi nlk| csak etikai szemszgbl tekinteni.
s mivel a fiatal nmely tlzottan puritn nevelvel szemben sokkal kevsb kpes
filles
de I'enseignement secondaire catholique en Belgique. Brsszel 1957; A. Gesell:
L'adolescent de 10 ]6 ans.Prizs 1959,497
'
o. ff .
'u' J . Desabie: Le recensement de pratique religieuse dans la Seine.Prizs 1958.
'un
W. Smet: Godsgeloof in de J eugd. Lwen 1949, 223. o. ff. (pedaggiai-pszicholgiai
doktortustzis).
238
bred nemisge rzelmi trekvseibl kibogozni magt, ezrt nha k srtsbe esik,
hogy az erklcsi s vallsi trvnyeket csak azrt vesse el, mert azok rze|mi letnek
normlis fejldst gtolni ltszanak. Simone de Beauvoir nitr idzett szavai lI. rsz,
Y . fejezet/ megrend t bizonysga egy olyan kr zisnek, melyet az bredez szexualits
vltott ki. Gondoljunk mg arra a hitbeli ktkedsre is, ami a fiatalokat az|ta| terheli
meg,-hogy kptelenek a tisztasg ignyeinek megfelelni'
A hitbeli ktelyek harmadik forrsa vgezetl az az ltalnos bizalmi kr zis lehet,
amelyet sok fiatalnak meg kell tapasztalnia a pubertskorban''o. Lelki harmnijukban
megrendlten, az embertrsak, a szlok, a nevelok, a trsak s a bartok szeretetben
ktelkedve a fiatalok gyakran mlyen szembeslnek az |et abszurditsval. Korbban
azonban mir kiemeltk /I. rsz, III. fejezetl
'
hogy a vallsos bizalom csak bizonyos
letrm alapjn llva kpes a nvekedsre. Bizonyosan gyakran breszti az abszurd
meglapasztalsa s a lt rtelmetlensgbl add f|elem is az Istenbe vetett
bizalmat. De a tapasztalat arra tan t bennnket, hogy az ember csak ritkn tall' utat az
rze|mi ressgbl a vallsos let fel; ilyen vagy olyan mdon szeretve kell, hogy
rezze magt; az is szksges, hogy az emberi valsg bizonyos pozit v tvlatokat
nyjtson szmra' Megengedjk magunknak, hogy ismtelten utaljunk a vallsos
tapasztalattal kapcsolatos elemzsnkre. Egyetemi dikokkal val egyttlsnk sorn
azt is tapasztaltuk, hogy a va]J sos kr zis gyakan a szlkkel val konfliktusbl ered;
ez a feszltsg ellenkezst vlt ki a vallsos autoritsokkal szemben s mindenekeltt a
boldogtalansg ltalnos rzst okozza, ami megsznteti a vallsos bell tottsg
alapjt kpez bizalom lendlett' De hangslyoznunk kell, hogy a hitbeli ktely,
legalbbis' ha nem a lt rtelmetlensgnek ltalnos s patolgis rzse hatrozza
meg' a vallst prbra teszi s megtiszt tja. Deloozz7| egy vizsglat alkalmval
meglehetsen pozit v konelcit tudott kimutatni a vallsos ktely s a valls
megtisztult, szellemibb vlt motivcii kztt.
A-15 vesekn| elkezd albbhagyni a vallsos ktely.
,,Bizonytalansguk
inkbb a
keress, mint az elutas ts kifejezse: flig hisznek, flig pedig nem.""' |talban
vve 16-17 ves kor krl nyugszanak meg a ktelyek; ekkorra azifj mr vlasztott.
Ha ksbb a ktelyek megint feltik fejket, inkbb intellektulis szinten
jelentkez-
nek, ugyanakkor nem cseklyebb intenzitssal. A kamaszkort kveten az ifi h v
sokkal szabadabban gondolkodik a lt rtelmrl. Ki kell alak tania sajt vilgnzett.
Sokkal elfogulatlanabbul s sokkal hatrozottabban vesz rszt az emberi trsadalom-
ban, gondolkodik el a klnbz letfelfogsokrl, a vallsos hit sziiksgessgrl s
az intzmrryeslt valls rtelmrl. Ezzel az j, objekt vebb krdsfeltevssel
megprblja szemlyes tulajdonv tenni az rklt vallst, ami aztjelenti, hogy az
ember csak 30 ves kora krl ri e| az igazi, szemlyes hitet, s ismeri fel ennek
transzcendens cljt' Az ltalnos tapasztalat azt mutatja, hogy az rsi idszakot
"o
Fr. Mitzka: (Die
Glaubenskrise im Seelenleben. Innsbruck 1928, 20. o.) azon a
meggy.z.dsen van, hogy a vallsos ktsgek leggyakoribb mot vumai affekt v termszet.ek.
'''
v. De Looz: l-afoi des
jeunes
filles....
i. h.
'''
Gesell: L'adolescent de ]0 ]6,529. o.
239
kveten az egsz vallsos ktdsnek t kell alakulnia. Ez persze rrem
jelenti
azt,
hogy a gyermek s az if1 a felnttkorba val belps eltt nem
jut
el arra az
rettsgre, ami egy ilyen szemlyes dntshez s a valsg elismershez szksges.
E' a genetikus vzlatot nem szeretnnk a felnttek vallsos bell tottsgnak
ttekintsvel zmi. Korbban
|az
I. rsz IV' fejezetben] ennek a fbb vonalait
megrajzoltuk. Ezek: a teremt szabadsg, a msik mssga fel val nyitottsg, a
kiengesztelds s a fisg, az emberi szolidarits, az istenkapcsolat s az evilgi
ktelezettsgek integrcija. Hiba volna azt gorrdolnunk, hogy a felnottek vallsos
bell tottsga spontn fejldsbl ered, amit az letkrlilmnyek rng seg tenek is: a
szexualits' a szli szerep s a hivats... Ez mind csakart a teret biaos tja, melyberr
az rett ember vallsossga szabadon ki tud bontakozni.
A valsgban ez meghaladj a azt' amit rett vallsossgnak nevezhetnk s tlmutat
a llektan terletn, mgpedig mindenekeltt azrt, mert ezeknek a normi nem
elgsgesek a felntt ember meghattrozshoz, ahogyan a normlis ember definil-
shoz sem. Hiszen pp a kvetkez kt vons
jellemzi
a felrrtt valsgot: a teremto
szabadsg valamint a realitstzk s az embertrsak elismerse. Ez viszont azt
jelenti,
hogy a felntt bizonyos mrtkig szabad a pszicholgiai determinciktl s
tllp s nk s rzelmi trekvsek ltal meghatrozott bels vilgn. s ezzel
gyszlvn tlp a pszichologizmus falain is' Az egsz els rsz a is mutatja' hogy a
vallsos bell tottsg fellmlja a pszicholgiai motivcikat' amennyiben a msikkal
val ny lt viszonyban lik meg' A beszd s elismers a szksgleteken s flelmeket
tl j viszonyt hoz |tre. Az rett valls tudatosan viszi vghez Istennek az ember
pszicholgiai trekvseitl val elvlasztst. A k vnsg-vallsossgot igazi
vallsos s gg a|ak ltj a.
Ezrt vakodjunk a tudomnyos m toszok hamis kptl, mely az rett embert s
vallsossgt gyakran tisztn llektani elemekre vezeti vissza. Ha a pszicholgia meg
is vizsglta a vallsos fejldst egszen a felnttkorig,;1''iss2a kell vonuJ jon Isten s az
ember v'
4ls
gos kzss ge |ttn'
240
EPILOGUS
A vallsos cselekedet lelki struktrjnak s
fejldsnek
ketts vizsglata sorn
egy s Ugyanaz a perspekt va tru1t fel elttnk: a valls a vilg s az embertrsak
egyttes megtapasztalsbl bontakozik ki, m ugyanezek aztn fo|ytonosan meg is
krdjelezik. Ltfuk, hogy ezrt minden tlsgosan egyrte|m megfogalmazs
hinyosnak bizonyult' Isten nem telepszik r az embene k vnsgai cljaknt, s nem is
ktelezi el magt a vi|g sszetartsval. Maga a vi|g sem ugyanaz mindenkinek
ugyanabban az idben; s k vnsgai az embert szntelen| v|toz s ellentmondsos
clok fel hajtjk. Isten ugyan elrendezi az emberi k vnsgokat, de ellen is ll nekik.
Biztos tja ugyan a vilg fennmaradst, de ppen
jelenti
az embernek a vgs
talnyt is.
Nincs termszetes vallsos fejlds, mely magtl indulna el. Ha a vallsos tapasz-
talat meg is nyitja az utat a
,,msik''
fel, az ember Istent csak akkor nevezheti nevn,
ha az igben vilgossgot nyer' Az ember cljai megvals tsakor sajt letben, a
vilgban s a tbbi emberrel kapcsolatban ppgy dnthet a valls mint az ateista
humanizmus mellett. Hiszen az azlsten, akit sok ember imd trekvsei, szksgletei
s vgyai cljaknt, tl emberi ahhoz, hogy tnyleg,,egszen ms'' legyen, mgis tl
abszolt ahhoz,hogy az ember kpmsv vljon'
Annak ellenre' hogy Isten
jelen
van a vilg megtapasztalsban, mgis kivonja
magt abbl s ltnek teljes titkt az embernek engedi t' A motivcikra s
tendencikra, amelyek fel irnyulnak, hallgatssal vlaszol, s nem oldja fel a vallsi
lmny realitsra vagy illzijra vonatkoz ktsgeket. A remnykedsnek s
vgyakozsnak nmagt k nlja fel gygy r gyannt, m feltfuja mssgnak
mlysgeit is. Kinyilatkortatja apasgt az ember szmra, s felszl tja t arra,hogy
azflaknt ismerje el nmagt. s mgis, az embernek ebbe az isteni atyasgba val
beleegyezse nem ktsgektl s konfliktusoktl mentesen zajlik le, gyakran nem
csupn minden illzi gyjtpontjaknt
jelenik
meg; sajt maga krdjelezheti meg a
leghatalmasabb s legtitkosabb k vnsgokat. s emiatt olykor az emberi lt legmaga-
sabb fok tagadsaknt rtik flre. Ha az ember fel akarja fedezni az isteni apasg
rejtett rtelmt, alapvet vltozson (conversion) kell keresztlmennie, amely t
egszen ltnek gykerig s vallsos trekvseinek alapjig tformlja.
gy mutatkozik meg Isten az embernek, aki ember mivoltnak keressre kelt tra
s ekzben mgis kpes hallgatni a msikra
_
minden trekvsen s vgyon tl,
amelyek r utalnak.
Az ember s vallsnak pszicholgiai kutatsa megismertet minket azokkal a
pszichikai erkkel, amelyek a vallsos kapcso|at fokozd kibontakozsban
kzremkdnek, de egyben a is megmutatja neknk, hogy ez mennyiben haladja
meg a csupn pszicholgiai rtelemben vett embert.
241
Tomcsnyi Teodra
-
J ozef
Corveleyn
-
Csky_Pallavicini Roger:
AZ EURpar vALLsl r,BrrAN AZ
EZREDFoRDULN
Amikor magyar nyelven adjuk az olvas kezbe Antoine Vergote Vallsllektan c.
knyvt,
joggal
k nlkozik a krds, hogy mirt ppen e a mvet ford tottuk le.
Egyik okunk ktsgk vl az, hogy a csaknem egy emberltvel ezeltt megjelent
munka idtrllnak bizonyult s ma is a vallsllektan egyik fonsmunkja.
A msik ind tk, hogy Vergote munkssga, melyet ez a mve reprezentl, nem-
csak a belga-holland trsgben teremtett iskolt, hanem ms terleteken is hatst
gyakorolt a tudom.nyg mvelirc' Ez az iskola naryon kzel ll e tanulmny
szerzihez, amennyiben mlyllektani szemlletti tudomnyos-k srleti pszicholgit
kzvet t, amely szoros kapcsolatban van a fiozftva|' pszichoanal zissel, kulturlis
antropolgival s ltalban a humn tudomnyokkal. Szeretnnk, ha a ktet olvasja
eI tudn helyezni a mvet a mai eurpai vallsllektan sszefi'iggsben, ezrt
bevezetsl
-
anlkiil, hogy a vallsllektan trtnetnek s mai helyzetnek teljes
rajzt adnnk
-
kpet adunk a fbb irnyzatokrl' megfogalmazzuk a szakma mai
helyzett illet krdseket, s rzkeltetjk az elodk munkjnak kisugrzst'
A vallsllektan helykeresse
Pszicholgiai nzpont
A valls s a vallsossg meg tlse korszakrl korszakra vltozott' A mlt szzad
msodik feltl megfigyelhet szubjektivizlds s individualizlds fokozta a
pszicholgia s a valls irnti rdekldst, s eZ a folyamat tette lesebb a pszichol-
gusok vallsra ford tott figye|mt.z13 Ez termszetesen sz'myra vette a vallsllek-
tant is, noha a puszta tny, hogy egy pszicholgus vagy pszichoterapeuta a vallsrl r,
mg nem felttlenl vallspszicholgia. Az rdeklds cscspontja a msodik
vilghbor utani idszakra esett, hogy aztn ery rvid visszaess utn, a hatvanas
vekben j hullma tmadjon a
-
Bourdieu szavaival lve
_
megvltozott
,,vallsi
mezben''. Ekkorra azonban mr korntsem volt annyira termszetes a pszicholgusok
szmra, hogy a vallssal foglalkozzanak. Elmltak azok az idk, amikor a vallsos
t pus egy szemlyisgelmlet alapkategrijakntjelenhetett meg
(Spranger,
1914), s
hovatovbb az is ktsgess vlt sok szakember eltt, hogy a valls(ossg) az emberi
viselkedst esetlegesen meghatroz tnyezknt pszicholgiai eszkzkkel vizsgl-
hat-e. Ennek hatsira a pszicholgia egyre inkbb elhatrolta magt a metafiziktl,
'''
Nem szabad megfeledkezniink arrl sem' hogy a pszicholgia tudomnynak els. m.vel.i,
miutn tjaik eltr volodtak a filozfitl, vallsllektani
jelensgekkel
is foglalkoztak, miknt
Wilhelm Wundt vagy William J ames.
242
s igyekezett (termszet)fudomnyos klst lteni. Megntt a nem vallsos pszichol-
gusok arnya, s ezzel esetlegess vlt a vallspszicholgiai mhelyek sorsa is
(Douglas, 1963; Campbell, 1972, stb).
A vallsllektan ms tudomnyok rszrl trtn elfogadottsga az elmlt vtize-
dekben sokat vltozott idben s a politikai rendszerektl fiiggen. Az tvenes
vekben mg Nyugat-Eurpban is gyakran
jelentkezett
az a kritikai hozz||'s, me|y
a vallsnak mint projekcinak a felfogsn nyugodott, s amely lassan adott teret a
valls trvnyes tsnek pszicholgus krkben' Mg nehezebbek voltak a kezdetek a
szocialista orszgokban, ahol a valls ellensges meg tlst kapott, a pszicholgit
pedig olykor veszlyesnek vagy legalbbis mellkesnek tartottk, olykor pedig olyan
tudomnynak, mely a valls ellenben hivatott tmogatni az egyeduralkod ideolgit.
Ma mr inkbb csak az a krds, milyen alap s ind ttats a vallspszicholgia,
s milyen keretek kozt mvelik.
A be Ogad diszcipl na a pszicholgia
Ha pszicholgiai tanszkoken folyik vallsllektani kutats, knnyen felmerl a
gyan, hogy nem pszicholgiai, hanem teolgiai
(esetleg gyakorlati teolgiai vagy
pasztorlis) ind tkok mozgatjk mveljt
(miknt a hollandiai s belgiumi J aap van
Belzen, J an van der Lans, J ozef Corveleyn s Dirk Hutsebaut munkival kapcsolatban
eml tik, s akiknek kiizdenik kell e gyan ellen).
Sok pszicholgus vlekedik ugyanis gy, hogy a vallsllektan eltvolodott a
pszicholgitl. Krdsfeltevsei a teolgihoz llnak kzelebb, s minden mdszer-
beli elfogadhatsga ellenre is
-
gymond
_
egyh,zi rdekeket szo|g|. Valjban a
vallspszicholgia tbbnyire
jl
elfogadott a pszicholgia tanszkeken, mert ezek a
kutatk elszr mindig pszicholgiai krdseket tesznek fel s pszicholgiai mdsze-
reket alkalmaznak, s kutatmunkjuk nem korltozdik ktzrlag az egyhzak'kal
kapcsolatos tmakrlae.
olaszorszgban a vallsllektan mvelsre egyhzi s profn tudomnyos pldk
is vannak. Egyrszt egyhzi kpzsi intzmnyekben folyik pszicholgiaoktats,
u gyan akkor
j
elent sen fej ld gg v lt az egyhzhoz nem ktd vallspszichol gia,
melyet fejldsllektannal foglalkozk (Vianello, l980) vagy klinikai pszicholgusok
(Ancona,
199l) visznek tovbb. Ezzel o|yan
-
eddig megkzel thetetlen
-
tmk
kaptak helyet a vallsllektanban, mint valls s pszichoterpia (Aletti'
1994).
Hasonlkpp kerltek az rdeklods ltterbe az j vallsi mozgalmak vallsllek-
tani megkzel tsei (Van
der Lans, l981, Van der Lans-Rooijackers, 1992).
A be Ogad diszcipl na a teolgia
Elfordul, hogy a vallsllektan teolgiai tanszken kap helyet
-
mint pldul a
hollandiai Tilburgi Katolikus Egyetemen, vagy a groningeni, leideni, Amsterdam City
egyetemeken
_,
Ey a lelkigondozi munka fejlesztsnek szolglatba ll. Yizsgla-
tok igazoljk, hogy bizonyos kutatsok
-
mint az Uppsalai Egyetem
(Svdorszg)
krhzi lelkigondozk szakmai identitsra, Yd{! teolgus hallgatk attitudv,|toz-
sra vonatkoz kutatsai
_
egyhni kezdemnyezsre indultak el.
243
A vallstudomny hermeneutikai-interpretat v felfogs mveli arra hajlanak,
hogy kpzsi s kutatsi tren is a teolgiai tanszkeken bell keressk helyket. Ezt
jelzi,
hogy a teolgus vgzettsgek a terapeutakpzs (Nmetorszgban pl. a
pszichoanal zis) fel fordultak. Msok ebgzik ugyan a pszicholgia kpzst,
mgsem szndkuk a vallspszicholgia mvelse. J elents a szma azoknak a
pszicholgusoknak, akik csak az itt s most kutatsi adataira tmaszkodst tekintik
empirikusnak, s elutas tjk a kvalitat v s ms, nem kvantitat v mdszerekkel trtn
adatgyt jtst (kztiik
a tortnszekt s a mdiakutatkt is).
A vallsllektan teolgiai tanszkekre kerlse akkor problematikus, ha a kpzs-
ben a k Vnatos szint a| cskkennek az tadott pszicholgiai ismeretek. Ennek
megakadlyozsa vgett
javasoljk
a teolgushallgatk tudsnak pszicholgiai
ismeretekkel trtn bv tst, s ugyan gy a pszicholgushallgatk vallstudomnyi
kurzusokkal kiegsz tett kpzest. Ez utbbira azrt lenne szksg, mert a mai
kulturlis krnyezetben a valls egyre inkbb kiszorul a kztudatbl, s a szekulari-
zci kvetke ben
jelentsen
cskkentek a pszicholgusok vallsi ismeretei.
Munkjukat azonban csak ry vgezhetik megfelel sz nvonalon, ha ismerik klienseik
letszemllett, fiiggetlenl attl, hogy k maguk vallsosak-e vagy sem. Mr a
pszicholgusok alapkpz ,sben kiemelten kell kezelni ezt a szempontot.
A pszicholgia rszrl olykor megfogalmazdik az igny, miszerint
-
trgynak
megfelelen
_
a pszicholgiai tudomnyok kz kellene sorolni a vallspszicholgit.
Ezt azonban, miknt Belzen vi|g t, a trtnelmileg kialakult helyzet is gtolja,
hiszen az idsebb vallspszicholgusok nag1r rsze mg teolgusknt kezdte plyafu-
tst. Ha emellett figyelembe vesszk a vallsllektan helynek s ttgynak
tisztzatlansgait, tovbb mvelinek identitsproblmit, akkor nem csodlkozha-
tunk azon, hogy hol a vallstudomnyok, hol a llektani tudomnyok kzt
jellik
ki a
vallsllektan helyt'
Egyb ter iletek
A vallsllektan letkpessgnek bizony tka, hogy a teolgia s a pszicholgia
fellegvrain k vl is gykeret eresztett. Mindenekeltt a klinikum adott erre lehets-
get, ahol hamar megfogalmazdott a holisztikus megkzel ts, az egsz-embet
szemllet, s felvetdtek olyan krdsek, mint a vallsossg Szerepe a kr zishelyze-
tekben. Igaz, ez a fejlds fleg Amerikban
jellemz,
ahol a
,,religion
and mental
health'' sszekapcsoldsa s szles kr ismertsge mr-mr a fogalom toposz
jellegt jelzi.
gy lttak napvilgot vallsllektani kutatsok
,,pszichoterpia
s
rtkek',
,,mentlhigin
s valls'' c men'
Eurpban inkbb csak a nem vallsllektani tmk
(pl. gyszmunka, ritulk)
bv tsre tesznek erfesz tseket, olyannyira, hogy nhol
-
mint Norvgiban
_
mr
szintekiztlag klinikai szempontok vezrlik a vallsllektani kutatsokat
(Kaldestad,
1995). Az l990-es vek a vallsllektan j korszakhatrt is
jelzik.
Fkpp az let
rtelmnek keresse, az lette| folytatott k srletezs s a spiritualista irnyok irnti
vonzds
jellemzi
ezt az idszakot. Ezze| egyidejleg nyernek teret a hermeneutikai
irnyzatok, melyek a htkznapok tapasztalatbl kiindulva prbljk megrteni az
244
embert. A behaviorista s kognit v terjeszkeds utn egyesek
,,diszkurz v
forradalom-
knt'' rtkelikezt a vltst
(Harr, 1995).
Megvltoztak a vallsllektant ltet felttelek s motivcik is. olyan terletek
kapcsoldtak be, amelyek meghatroz eleme nem a pszicholgiai rdeklds'
hanem az egszsg, a sport, a mvszet s a valls. gy
jt'tt
ltre a groningeni
(Hollandia),
a lundi
(Svdorszg)
s az amszterdami pasztorlpszicholgiai tanszk.
A vallsllektan mhelyei
A vallsllektan nyugat-eurpai mveli elssorban hrom foldrajzi ill. nyelvterlet-
hez kapcsoldnak: a skandinv orszgokhoz, Belgiumhoz s Hollandihoz, valamint a
nmet nyelvterlethez (belertve Svjc nmet nyelv rszt). A fudomnyos munka
nem egyenletesen oszlik meg a klnbz rgikban, s sok oka van annak, hory mg
ezeken bell is csak megklonbztetett pontokon fejldtek ki iskolk. Egyes helyek
elretrse nem valamely tgondolt tervnek vagy stratgia megvalsulsnak
ksznhet, hanem egyszen en azt
jelzl,
hogy a trsadalmi, politikai s tudomnyos
lehetsgek ppen itt s itt tettk lehetv egy-egy szemlyisgnek' hogy vallsllek-
tani rdekldsnek megfelel kutatsokat vgezzen, s hogy
_
szerencss esetben
_
kvetk nhettek fel tan tvnyai kzl. Vletlenszeren alakult az is, hogy a tudom-
nyos munka hol kapott teret: valamely pszicholgiai vagy teolgiai karon, tanszken.
gy a vallsllektan tovbbi fejldsrl sem adhatunk elrejelzst, hiszen legtbb
helyen nincs biztositk ana, hory egy nem kifejezetten vallsllektani elnevezs
intzmny vezetjnek utdja v|tozatlan rdekldssel fog a tudomnyg fel
fordulni' Az ignyek nyomn azonban idrl idre kvetk is felnnek.
Mivel a vallsllektan tudomnykzi, interdiszciplinris terlet, lnyeges a pszi-
cholgusok s a teolgusok prrbeszde, amit vtizedeken keresztl akadlyoztak a
klcsns fenntartsok. gy tr nik, mintha ezek az el tletek napjainkban gyengln-
nek
-
de legalbbis kimondsra kerlnek, elgondolkodtatnak. Csak gy kpzelhet el,
hogy a kszbn l vezred vlhetleg slypontos vallspszicholgiai krdseire
-
a
vallsos kzssg
jelentsgre,
a kompetencia krdseire, a kommunikci s az
identifikci, YdE! a kpek s szimblumok
jelentsgre
stb'
-
komplex mdon
keressnk vlaszokat.
Leuven
(Belgium)
s Hollandia
Az tvenes vek elejn a Leuveni Katolikus Egyetem
(Belgium)
Pszicholgia
Tanszkn egy volt hallgatja felkereste J . M. Nuttin professzort, hogy klcsnkrje
tle kerkprjt. A beszlgets sorn fny derlt a fiata| pszicholgus, Antoine
Vergote rendk vl szles olvasottsgra, klnsen a vallspszicholgia terletn. A
professzor gy zrta le a tallkozst:
,,Nos,
akkor n az, akjt keresek. ppen ezt a
trgyat fogja oktatni a pszicholgia tanszken'''
(Hutsebaut,
J aspard s Corveleyn,
1998)
245
gy tartjk, ez az epizd
jelzi
a belgiumi vallsllektan kezdett' A folytatshoz
szksgess vlt Vergote pszichoanalitikus kpzse
(Prizsban
J acques Lacannl),
egyszersmind elmly tette filozfiai tudst is, fleg a fenomenolgia irnyban. Sajt
elmletben sszegzsre trekedett' hangslyozva a vgy s a kulturlis befolysolt-
sg kzti interakcit, mely minden emberi
-
s ennlfogva minden vallsi
_
lmny-
ben s cselekedetben testet lt'
Vergote kutati magatart'i sra szernysg
jellemz,
s folytonosan inti a trstudo-
mnyok kpviselit is diszcipl njuk vges lehetsgeire az emberi s vallsi
jelensgek
magtaruata tern. Elutas tja az o|yan krdsekre adhat egyszer
vlaszokat, mint hogy mirt ltezik valls vagy mirt vallsosak az emberek. Szerinte
a valls olyan kulturlis tny, mely nem magyarzhatkizr lag egyni motivcikkal
vagy vgydssal.
''Terrnszete''
szerint senki sem vallsos, csakis kulturlis vltozk
alak t ereje ltal
yf,hk.
ezz;
ezek terelik az emberi vgyakat a vallsos cl fel, s
adnak nekik vallsos motivcikat. Ennek eredmnyekppen vlnak egyesek
vallsoss, msok nem_ Brhogy is trtnik mindez, a vallsossg dinamikus
megkzel tsnek elmlete szerint a kulturlis ellenerkkel s sajt magxa| is meg
kell kzdenie mindenkinek. Ezen a kzdelmen keresztl nyeri el az ember
-
mintegy
folyamatknt rtelmezve lnyt
_
sajt humanitst. Az emberi lt nem ms, mint
nmagunk s a kultra kapcsolatval folytatott k srlet, a pszicholgia pedig ennek a
klcsnhatsnak a rnegfigyelse spontn vagy k srleti krlmnyek kztt. Vergote
f vizsg|atai avgts a bntudat terletre estek, ahol a pszichodinamika s a valls
ismeretei is komoly szerephez
jutottak
(ld. fleg Vergote, 1966, 1978, 1988, 199,
valamint Vergote s Tamayo, l98l).
Tan tvnyai
-
a leuveni J ozef Corveleyn s Dirk Hutsebaut, J aap van Belzen
(Amsterdam), a groningeni Patrick van der Meersch
_
az nyomdokain folytatjk
munkjukat, mikzben haL' st gyakorolt a Sundn-tan tvny owe Wikstrmre is.
Corveleyn kutati snak egylk ga a vallssal szembeni pszicholgusi tvolsgtarts
helyett a terapeuta el-nem-ktelezett attitudjnek lehetsges pozitiv pszichoterpis
hatsaira irnyul. Hangslyozza, hogy a terapeutnak nem kell teolgusknt mkd-
nie, de tudnia kell a valls pszichoterpis alkalmazsrl, a metaforkr| s az
rtkek fontos szereprl a terpis kapcsolatban. A terapeuta megfelel mkdse
esetn a kliens szabadon megvlaszthatja sajt rtkeit.
(Corveleyn, 1987' 2000)
Egy msik fontos kutatsi irny a vallsos aktivits s az rtkek kapcsolata.
Corveleyn s trsai korbbi kuta si eredmnyeket megers tve korrelcit talltak a
vallsossg s bizonyos rtkek kztt
(ld.
Luyten, Corveleyn s Fontaine, 1998a,
1998b; Fontaine, Luyten s Corveleyn' 2000).
Hutsebaut
(1996,
1997) kidolgozott egy rendszert, mely vallsi megkzel ts
alapjn sorolja csoportokba az embereket. A megkzel ts kt alapvet dimenzija: a
va||s sz szerinti versus
jelkpes
rtelmezse, valamint a transzcendencia elfogadsa
Versus kizdrsa a vallsrtelmezsbl. A feloszts alapjn vgzett krd ves vizsg|a-
tok eredmnyei 3 alapdimenzit mutattak me1i az ortodoxia, a trtnelmi relativizmus
s a kls kritika dimenziit. Hutsebaut szerint elrejelzsek adhatak ezen irnyult-
sgok s az rtkt pusok kzti kapcsolatot illeten.
246
gy pldul az ortodox szemll ers vallsos bizonyossg
jellemzi.
Bt pozitiv
istenkpe van, Istenhez fllzd kapcsolatban szorongs s bntudat
jelentkezik.
Biblia-rtelmezse sz szerinti
(literlis),
az j s sszetett problmkhoz pedig
szorongva s bizonytalanul viszonyul. rtkei kzt ers hangsly kap a hatalom, a
teljes tmny s a biztonsg, ugyanakkor kisebb
jelentsget
kap a
jsg
s egyetemes-
sg
-
bizonyos mrtkben ellentmondva sajt vallsa tan tsnak. Mivel objekt v
bizonyossg megszerzsre trekszik' szorong a hitben rejl bizonlalansg miatt.
Vallsossgtfrusztrci terheli, mert slyos gondot okoz neki az emberi autonmia
s az Isten irnti engedelmessg alkotta paradoxon. J ellemz r a hedonizmus,
elutas tja a hagyomnyt' Ms ltalnos sszefiiggsek nem
jelezhetk
elre, hiszen a
vallssal szembeni elutas tsnak is tbbfle indoka lehet, amelyek ms-ms rtkek-
hez keltenek vonzdst.
A trtnelmi relativista szemly nyitott az sszetett krdsekre' nem tekinti
,,abszolt
igazsgnak' sajt hitt. A vallsrl sszetett s szimbolikus mdon
gondolkodik' s ugyanez
jellemzi
Biblia_rtelmezst. E dimenziban kt elklnl
aldimenzi tallhat. A szimbolikas hittel rendelkezk valban hittikkel sszhangban
akarnak |n\, ezrt hangslyozzk a hagyomny, alkalmazkods, egyetemessg s
jsg
rtkeit. A msik aldimenzi, a relativizmus,
jllehet
nem ragaszkodik ezekhez
az rtkel<hez, az rtkek szerepnek mrskeltebb, viszonylagosabb felfogsa miatt a
hatalomhoz, teljes tmnyhez, hedonizmushoz sem. gy tnik, ez a szimbolizmus s a
hitetlensg (,,kls
kritika'') kai tmeneti mez.
A kutatsok harmadik vonulata
_
a vallsossg s a mentlis egszsg kzti kap-
csolat vizsgatval
_
Corveleyn nevhez fzdik (ld' Corveleyn s Lietaer, 7994;
Luyter, Corveleyn s Fontaine, I998a,1998b; Fontaine, Luyten s Corveleyn, 2000).
Trsaival egytt a szgyen s a bntudat klnbsgeit k vntk feltrni, s ennek
kapcsn fogalmaztak meg fontos sszefggseket' Tapasztalatuk szerint a valls s a
mentlis egszsg k nem llap tlrat meg egyszer pozit v vagy negat v kapcsolat,
mivel lehet a valls lelki betegsg kifejezdse, |ehet szocializl s elfojt er,
szolglhat stresszel szembeni menedkknt, de lehet nmagban is terpis hats.
J . A. van Belzen azt vizsglta, hogy a szemlyisgpszicholgia s a vallspszicho-
lgia hogyan kapcsoldik ssze, milyen mdszertani lehetsgek rejlenek a pszicho-
patolgia s a valls vizsgla nak mdszereiben, de az identitskeressre, valamint a
valls s a kultrpszicholgia sszefi'iggseire is kiterjed rdekldse. Ezenk vl
_
David Wulff (1997)
mellett
_
a vallspszicholgia legismertebb trtnsze (ld.
ttlbbek
kztt: Belzen, 1995, 1998; Belzen s Corveleyn,1999).
Heije Faber (1973)
munkssgnak elmleti vonalvezetse szerint valamely kul-
tra vallsi eszmnykpe egy meghatrozott kapcsolati mintban gykerezik. gy
olyan vallsi meggyzdsek, istenkpek
jelzik
az ember fejldsnek tjt, amelye-
ket ersen befolysolnak, olykor meghatroznak a korra s helyzetre
jellemz
kapcsolatok' Winnicott, Erikson s Kohut nyomn haladva klns figyelemmel
k srte a szloknek
-
klnsen az anynak
-
a gyermek vallsos fejldsre
gyakorolt hatst. Problmakeressben rezhetek Paul Ricoeur gondolatai. Fontos
247
tertileteknek tartja a kulturlis folyamatok befolyst a vallsossgra, valamint a
ritulk s a gyszmunka kutatst is'
Skandinvia
A vallsllektan skandinviai megalap tsa Hjalmar Sundn (l975) nevhez fizdik,
aki a hszas vek vgn irodalmat, ft|ozftt s teolgit hallgatott a stockholmi
egyetemen, ksbb azonban a pszicholgia fel bvlt rdekldse. Vallsrl alkotott
elmletre, melyet a hatvanas vek elejn dolgozott ki, nagy hatssal volt J aspers.
Erdekldse kzppontjban a vallsi- illetve hitlmnyek lltak. Annak okt kutatta,
hogy mirt lhet meg egy s ugyanazon he|yzetet az egy1k ember vallsi lmnyknt,
m g a msik htkzrrapi esemnyknt. A vlaszt a Gestalt-' a szocil- s a fejlds-
pszicholgia felhaszni lsval adta meg' ltrehozva azta h ress vlt szerepelmlett.
Kiindulsi pontja azvoll' hogy szlelsnk ktnelm vagy legalbbis ktflekppen
rtelmezhet, s ery kulturlisan s trtnelmileg meghatrozott, szerzett referencia-
rendszer eredmnyeknt
jn
ltre. Miknt Vergote, elutas totta az ember sziiletett
vallsossgrl szl hagyonrnyos elmletet: szerinte a vallsossg tanult szocilis
Szerep. A valli sos lmny ily mdon felttelezi a hagyomnyok ismerett, st az is
l| that,Itogy az ember a kultura ltal teremtett lny. Ebben a kultrban a szerepek
magyarzzk az emberi szubjektivits strukturltsgt. Sundn szerint a valls az
ember s az istenek kZti interakci, mely hagyomnyosan leosztott szerepek mentn
zajlik. A vallsi hagyomi nyokra, szoksokra gy tekintett, mint amelyek olyan
trtnetekbl tevdnek ssze, amelyekben az ember tallkozik Istennel. Ezekben a
trtnetekben az adott helyzetnek megfelel szerepmintk
jelennek
meg, melyekkel a
trtnet hallgatja azonosulhat
(szereptvtel).
Az azonos ts azonban megk vnja
sajt helyzetnk jragondolst a trtnet kereteiben, sot rtelmezzk a tbbi
rsz|vev
_
kZtiik Isten
_
szerept is. A bibliai trtnet hallgatja pldul arra szmit,
hogy hasonl helyzetben Isten hasonlkpp fog cselekedni vele, mint a trtnet
szereplivel. Egy vallsi referenciarendszer aktiv|srl van teht sz, me|y a lrelyzet
jrarte|mezst k vnja. A valsg eddigi szemllett akarja megvltoztatni azzal,
hogy kpesnek bizonyultunk a valsg analgis t|sre.
Sundn szemlye s elmlete iskolt hozott ltre. Nyomdokaiban legkivlbb
tan tvnyai, mint Nils Holm
(1982'
1990) vagy owe Wikstrm
(1990, 2000) szles
terleteket k srelnek meg sszekapcsolni: a pszicholgirt a vallstrtnettel, a
szociolgival Vagy az irodalomelmletekkel
(Lengborn, I99I, Ayim-Aboagye,
1993).
Holm a mlyllektan seg tsgvel fejlesztette tovbb Sundn elmlett' A gyer-
mekkori lmnyek elraktrozdnak emlkezeti'inkben, ksbb
_
ha nem is tudatosan
_
ezek alapjn reaglunk krnyezetnkre. Az emlkezet mellett nagy szerepe Van a
fantzinak is. E kett seg tsgvel az egyn sajt
,,bels
letteret'' alkot magnak,
egyfajta bels sz nhzat, ahol' j szitucikat, szerepeket prblhat ki. A klvilgbl
szerzett tapasztalatok hatnak a bels lettrre. Ha az egyn be|s vilgnak megfelel
visszajelzsekkel tallkozik, knnyen megtallja a neki val szocilis szerepkrt. A
248
bels vilg egy rsze mgis rejtve marad, a visszavonuls s megersds lehetsgt
nyjtva az egyn szmra'
A vallst trgyias tott szimblumrendszerknt vizsglja, amely ktfle szimbIu-
mokat tartalmaz'. bels, kognit v (pl. Isten, stn, tlet, kegyelem), valamint kls,
trsadalmilag azonosan rtelmezett szimblumokat; ezek rzkeinkkel felfoghatv
tehetk (zene, kpzmvszet). A kognit v szimblumok alapvet lettapasztalata-
inkra utalnak: elsdleges fontossg a krnyezethez, fknt pedig a szlkhez fuzd
kapcsolat, a n s a frfr kpe. Az Istenrl, a teremtsrl, a bnrl stb. szl tapaszta-
latok trtnetek formj ban maradnak meg, amelyek egy-egy valls kollekt v
mitolgijt kpezik' A msik fontos e|em az id- s trfelfogs. Minden valls beszl
a vilg kezdetrl s vgrl
_
az taluk nyjtott kp szemlyes leti.inkre is
alkalmazhat. Az azonosuls a trtnetekkel, a szereptvte|
_
az imdsghoz
hasonlan
-
kapcsolatot teremt a szimblumvi|ggal. Holm munkssgnak
je|legze-
tes terlete foglalkozik a miszticizmussal
(Holm,
1982).
Holm annyiban gondolja tovbb Sundn elmlett, hogy a vallsos szimMlumokat
konkrt tapasztalatoknak felelteti meg, ezek alapjtn rtelmezi azokat a bels
lettrben. Az egyni emlkezet kpei megtalljk megfeleliket a kollekt v vallsos
szimblumrendszerben, gy a szereptvtel merben szemlyess vlik.
owe Wikstrm a valls terpis vonatkozsaival foglalkozik. olyan gyakorlati
vonatkozs krdseket vet fel pldul, mint a keresztny terapeuta lelki megosztott-
sga, aki e1yszeffe pszichodinamikus s pasztorlteolgiai oldalrl is szemlli a
vallsossgot. Rkrdez arra, vajon a terapeuta hite' Isten ltrl alkotott vlemnye
milyen mrtkben
jelenik, jelenhet
meg a ter'pia sorn, s hogyan oldhat fel adott
esetben a pciens s a terapeuta vallsi megltsai kzt fennll ellentt' Megolds-
modelleket is k nl arranzve, hogy milyen mrtkben feladata a terapeutnak feltrrni
hite pszicholgiai httert pciense eltt.
Nmet nyelvterlet
A nmetorszgi fejlds nem kedvezeff a vallsllektan intzmnyi alapon folytatott
mvelsnek. Az egyetemek s fiskolk nem hoztak ltre nll vallsllektani
tanszket, gy szakemberei terletileg is, koncepcionlisan is elklnlten dolgoznak.
Munkssguk egsze azonban figyelmet rdemel' Ennek mennyisgi nvekedstl s
a f terletek
-
coping-kutats, klinikai pszicholgia, szociolgiai letminsg-
kutatsok
-
sszekapcsoldstl vrhat egy tudomnyosan megalapozott spirituali-
ts megfoga|mazsa.
Nmetorsgban
jelents
egynisg Bernhard Grom (Grom,
l98l, 1992), aki
_
f
rdekldse, a vallspedaggiai pszicholgia mellett
_
ew fiskolai vallsllektani
szakon
(Hochschule
der J esuiten, Mnchen) dolgozik. Kutatsi terleteit
-
Allport
vonalt kvetve
_
empirikusan kzel ti meg, valamely igazolhat pszicholgiai
elmletre
(mint
Bandura szocil-kognit v tanulselmletre) tmaszkodva' C|ja az,
hogy ezek a kutatsok tisztk, azaz a teolgiai cloktl fggetlenek legyenek. Ennek
249
megvals tsakor azonban szmolni kel| azza|, hogy nmet nyelvterleten a valls-
pszicholgia
mveli
_
ellenttben pI' az USA-val
_
nagyrszt teolgusok (kivtel
Sebastian Murken, 1998). Grom, mint a vallsllektan s a vallspedaggia mvelje,
elssorban a t,allsos nevels szocializcis aspektusaival, a meditcival, a boldog-
sggal s az let rtelmvel, a vallsossg klnbz t pusaival, valamint az egszs-
ges s a ZAva ' lelkillapot ember vallsossgval foglalkozik' J elenlegi kutatsai
aE!, d vallr sossg mrsre szolgl j krd v kifejlesst, valamint az ngyilkos-
sg s a vallsossg krdsnek ttekintst c|ozzk'
A vallr sllekan rnai he|yzstt Nmetorszgban hrom irny
jelli
ki:
A pszichoanalitikus+rgykapcsolati-hermeneutikai
szemllet kpviselje H. G.
Heimbrock vallr spedaggus (Frankfurt),
H. J . Fraas (1990),
aki nem tesz klnbsget
vallspedaggia s vallspszicholgia kztt, valamint H. Hanseler (1995),
aki
mindenekeltt Freud megllap tr sainak ismtlsre s megvlaszolsra vllalkozott.
A kultrantropolgiai-kvalitat v kiindulpont kpviselje, Ulrike Popp-Baier (City
University of Amsterdam) na:rat v interj seg tsgvel kzel ti meg a mindennapi
vallsos tjkoz&st" s alkot hipotziseket rla.
Az empiikus latatsok terlett leli fel H. Moosbrugger_Ch' Zwingmann-D.
Frank (1996) grrijtemnyes ktete a vallsossg, a szemlyisg s a magatarts
viszonyrl. Ch. Zwingmann
(1991)
a vallsos ember elgedettsgvel is foglalkozik,
St. Huber (1996)
a va]]sossg mrshez kidolgozott sklkat s mrsi modelleket
mutat be, S. Murken
(1998)
egy modell seg tsgvel vizsg|ja s empirikus ton
igazolja az istenkapcsolat lelki egszsgre gyakorolt hatst, K' Petersen (1993)
szemlyes istenkpeket mutat be, ch. J acobs
(1994)
pedig szeminaristk szocilis
kapcsolatainak s leterhelsnek a befolyst vizsglta a lelki egszsgre.
Fritz oser
(1988)
a Fribourgi Egyetemen
(Svjc)
a vallsossg krdseit kutat
kzpontot alap tott. Kutatsnak kzpontjban a vallsfejlds ll, melynek megk-
zel tshez kidolgozta a fejlodsllektan ery sajtos szerkezet-genetikai vltozatt'
Sundn s Vergote szles kr pszicholgiai megkzel tseive| szemben szkebb
terletre sszpontos t- ezzrl azonban sszefiiggbb elmletet ajnl fel. Vallsi
terletre a|kalmaz'za Piaget elmlett, megtartva ennek elbeszlo mdszert s
felhasznlva szerkezeti elemeit. Nem folytonosnak |tja az ember Istenhez fzd
kapcsolatnak fejldst, hanem t llomsra tagolja, amelyeket minsgileg
klnbz szerkezetekknt kezel. A szerkezetek a vallsi tletalkotsban
jutnak
kifejezsre, aszerint, ahogyan az emberek nmagukat s a vilgot
(emberi
kapcsolata-
ikat is belertve) rtelmezik s a transzcendens fnyben
jelentst
adnak neki. oser
gy tekinti a vallsi tletalkots kognit v szerkezeti elemeit, mint amelyek nmagukat
tartalmaz egszek, komplexitsukban klnbzoek, hierarchikus kapcsolatban
vannak egymi ssal, sorrendisgk pedig lland.
A vallsos tletalkots t llomSnak konstrukcijrt sokan kritizltk elmlett
(leginkbb
aztve te szemre, hogy egy lloms-elmlet elre megllap tja a fejlds
vgpontjt, s ezze| normat v elemet visz a rendszerbe), ez azonban nem vltoztat
250
azon a tnyen, hogy empirikusan igazo|tk s szmos kutatsnl felhasznltk
elgondolsait, tbbek kztt Fowler
(1989)'
Nipkow
(1987)'
Bucher s Reich
(l989).
A Bcsi Egyetem 1960-ban keltette j letre a nemzetiszocialista diktatra ltal
megszak tott vallsllektani hagyomnyokat, s
jelenleg
az eredetileg zrichi Susanne
Heine vezetsvel folyik a munka' Fo terletei: a keleti vallsokkal folytatott
dialgus, az kumen, a szociletika, a teolgiai s evolucionista termszetfogalom
rtelmezse a pedaggiban, a New Age
,,ftlozfiban'',
a feminizmusban s az
ezoterikus c soportokban.
(Heine,
I97 6, I99O).
Kelet_Kzp_Eurpa : Magyarorszg
Kelet-Kzp-Eurpa vallsllektani helyzetbe csupn a magyar viszonyokon
keresztl k vnunk betekintst nyjtani. A nyugat-eurpai krlmnyekhez kpest itt
kedveztlenebbek voltak a fejlods eslyei. Abiztat kezdetekre kvetkez diktatra
megll totta a valls s a pszicholgia szabad s hatkony fejlodst' Az |lami
nkny felers tette az elit|eteket s a trsada|mi vitkat, s a tudomnyos s
gyakorlati munka ennek ldozatv vlt. A cl a soksz nsg, az egyni kezdemnye-
zs, az nll gondolkods felszmolsa s a lelkiismeret szerinti cselekvsmd
meggtlsa volt.
Mgis akadtak rsek ezeken a gtakon, amelyeken keresztl
-
mint v z a szraz
foldre
_
nmi ltet er
juthatott
a vallsllektan fennmarads ra, s apr ozisok
jhettek
ltre. Tbb kezdemnyezs egy-egy erre alkalmas szakembernek vagy kis
munkakzssgnek ksznhette ltt s fejlodst. Ugyanakkor ppen ez, a vezet
egynisg esetleges tvozsa fenyegetett a munka |ezru|sval' rdemes figyelmet
szentelni a fontosabb eddigi kezdemnyezseknek, hiszen hatsuk nlkl elkpzelhe-
tetlen lenne ajelenlegi fejlods.
Veto Lajos Tapasztalati vallsllektanknyve (196) vtizedekkel ksbb nttte
j formba Werner Gruehnnek, a vallsllektan berlini mveljnek l929-3l kztt
megalkotott szakmai letmvt' Szmos pldva| tette rthetv, hogyan bnik a
kpzett lelkigondoz a vallsossg emberi rszvel, azazmagval a vallsos emberrel'
A vallsllektani munka elmleti s gyakorlati kezdemnyei Magyarorszgon
olyan vidki hittudomnyi fiskolkon (Es ergom,
Veszprm) alakultak ki' amelyek-
nek vezeti meglttk a hinyokat s az j lehetsgeket, s vllaltk a kialakulatlan
krlmnyekbl fakad bizonytalan sgokat.z1
a
214
Az els. vallsllektani s pasztorlpszicholgiai
jelleg.
el.adsok az Esztergomi
Hittudomnyi F.iskoln kezd.dtek l992-ben, ahol Gal Endre rektor s Paskai Lszl
b boros megb zs,bl Tomcsnyi Teodra tartott gyakorlatra orientlt el.adsokat
szeminaristk szmra, ks.bb hasonl tematikj stdiumot
yezetett
be a veszprmi rseki
Hittudomnyi F.iskola szocilis munks s hittanr szakjnak kpzsn 1995-ben, majd
1998-ban a budapesti Ferences Hittudomnyi F.iskoln is folytatdott ez a munka'
25r
Ezt kveten az egyhzi egyetemeken is megjelent a vallsllektan mirrt tematika.
APzmny Pter Katolikus Egyetemen
(Piliscsaba)
az 1990-es vek derekn indultak
vallsllektani eladsok,275 majd az egyetem gradulis pszicholgus kpzs megva-
ls tst clz szakind usi krelmet nyjtott be, melynek akk editcija folyamatban
van. A vallr sllektani szakirny rsze a leend pszicholguskpzsnek' Vallspszi-
cholgiai alprogram kapott helyet az egyetemtervezett doktori programjban is.
A Kroli G spr r Reformtus Egyetemen a Vallspedaggia s
Pasztorlpscholgia Tanszk minden vben hirdet vallsllektani kurzust a
vallstanr szakos hallgatk szumltra ktelez
jelleggel,
a lelksz hal|gatknak pedig
lehetsgknt.'6
A vallssal foglalkoz profl n tudomnyok irnt llami intzmnyek s egyetemek
is rdekldst tans tanak.
Az orszgos Pszichitriai s Neurolgiai Intzet keretei kztt Vallspatolgia
osztly ltestilt,2n mely a vallsos elemekkel kszkd betegek gygy tsn k vl
ennek a terletnek az elrnleti megalapozst is clul tzte ki.
A Magyar Testnevelsi Egyetem lehetsget adott arra, hogy a Mentlhigin
Tanszk'z7B vallr sllektani kutatsokat kezdemnyezzen klfldi partnerekke|, ezze\
sszekt kapcsokat |rehozva egyrszt a magyar, a nmet s a belga tudomnyos
let, msrszt az egyhzi s az llami tudomnyos clok kztt' Az 1987 ta a
Testnevelsi Egyeternen, majd
jogutdjn,
a Semmelweis Egyetemen foly mentl-
higins kpzns is krljrja a valls s lelki egszsg tmit' Az 1998-ban benyjtott
pasztorlis lelkigondoz szakirny tovbbkpzsi szakz79 krelmben az alapoz
stdiumok kztt fontos szerepet kap a vallsllektan, eloseg tve a |eend
lelkivezetk, lelkigondozk megfelel felksz tst a szocilis, krhzi, ifisgi s
sport terleteken val mkdsre.
A Szegedi Egyetemen ppen napjainkban pl ki a Vallstudomnyi szakirny s a
Vallstudomnyi Tanszk,To melynek lnyeges s integrns rsze a vallsllektani
tudomnyterlet.
Mindebbl kivilglik, hogy sajt helynek meghatrozatlansga vesz|yezte i a
vallsllektan ltt, mikzben ppen ez a he|yzet fejlesztette ki a vallsllektant
'''
Horvth-Szab Katalin vezetsvel, Benk. Antal s Szentmrtoni Mihly
jezsuitk
vallsllektani trgy knyveikkel Bcsb.] s RmbI seg tettk a hazal szakembereket,
majd Benk. Antal hazatelepIse utn rszt vlrla|t a konzultcikbl, el.adsokbl.
''u
A Tanszket Nmeth Dvid vezeti.
'''
F.orvosa Sle Ferenc, aki tbb vallsllektani munkval is seg tette a szakterlet
megismertetst.
'"
A Tanszket Tomcsnyi Teodra veze i.
'''
Benyjt a Magyar Testnevelsi Egyetem, a Kroli Gspr Reformtus Egyetem F.iskolai
kara s a R. K. Ferences Hittudomnyi F.iskola. Az kumenikus munkt Hzser Gbor
evanglikus lelksz' terapeuta Bethelb.l konzultcikkal s knyveivel seg ti.
''o
A Tanszk vezet
je
Mt-Tth Andrs.
252
mvelni k vn szakemberek
,,kakukktojs''
vagy
,,mimikri''
fogsokkal l tllsi
stratgiit. A vallspszicholgusok a legklnbzbb helyeken kezdtek el kutatni, s a
mindenkori befogad hely diszcipl ni |tal elfogadhat c meken vgeztk munkju-
kat. osszefoglalva taln mi r elmondhat, hogy a tudomny g tl|te a vlsgos
lrttrbeszor tottsg idszakt, st fejldsnek indult, s tbb olyan trstudomnyhoz
kapcsoldott, mint a pszicholgia (Lans,
1980; Deconchy, 1996), ft|ozfta
(Vergote,
1988, 1990; mindhrman emeritltak), rendszeres teolgia (Scharfenberg,
1968;
Wahl, 1994), vallstrtnet
(Geels,
1996) s exegzis
(Smit-Stroeken,
1994).
A vallsllektan mint profn tudomny ppgy beletartozik a vallsilag semleges,
mint az egyhni irnyultsg rdekldsbe. Ezrt kivltkpp alkalmas arra, hogy az
eltr clok kzs elemeinek seg tsgvel hidat verjen a klnbz vilgnzetekkzt.
253
Az eurpai vallsllektan az ezredforduln irodalma
Aletti, M. (szerk.):
Religione a psicoterapia.
Nuova
ferromeni
e movimenti religiosi alla tuce
della psicologia
Roma, Liberia Atenco Salesiano, 1994.
Ancona, L.
(szerk.):
Psicoanalisi, bisessualita e sacro. Castrovillari, Teda, 1991.
Ayim-Aboagye
,
D:. The
funktion
of myth in Akan healing experience: a psychological inquiry
into two traditional Acan healing communities. Uppsala, Almqvist-Wiksell, 1993.
Belzen' J . A: Gestalten der Religionsprychologie. Ein Essay ber Grundfragen und
Geschichtsscbreibung. P sycholo g ie und G e s c hic ht e, 199 5, 7, 29 6-3 I8.
Belzen, J ' A-:. Relig onspsychologie und Parapsychologie als Asymptote. Zur Verbindung
Zweier Randgebicte beim Niederliinder Van Mourik Broekman. In: J . J ahnke et al.
(Hsgb.)
Psychologiegeschichte
- Beziehungen zu Philosophie und Grenzgebieten. Mnchen, Profil.
433-459.p.
Belzen, l. A-PoppBaier, U.: Die Verbindung von Religionspsychologie und
Persnlichkettspqthologie bei Gordon W' Allport - eine nlethodologische Analyse. In:
Moosbrugger' IL{hr. Zwingmann-Frank, D.
(Hsgb.):
Religiositt, Persnlichkeit und
Verhalten. Beitrge
zr
Religionspsychologie' 65-76. p. Mnster, Waxmann, 1996.
Belzen, J . A: Ernmgenschaften, Desiderate, Perspektiven - Zut Lage der
Religionspsychologischen Forschung in Europa, 1970-1995. Lang Vlg., Frankfurt am Main,
1998.
Belzen, I. A.: Mahdological perspectives on psychopathology and religion In: Grzymala-
Moszczynska, H--Beit-Hallahmi, B.
(eds.):
Religion, psychopathology and coping
(p.23-
34). Amsterdam: Rodopi, 1996.
J . A. Belzen - J . Corveleyn
(szerk.):
Crossing Boundaries in the Psychology of Religion: Case
Studies in Cross-National and Cross-Denominational Context. Religionsvetenskapliga
skrifter nr.42. Lbo Akademi University. Lbo, t999.
Bucher, Anton A.- Reich, K. Helmut: Entwicklung von Religiositcit. Grundlagen,
Theorieprobleme, Prakische Anwendung. Universittsverlag, Fribourg, Schweiz, 1989.
Bucher, A.: Das Bs,. Tabu oder Herausforderung? Salzburg, Mller Vlg.' 1999.
Campbell, D. T.: On the conflicts between biological and social evolution and between
psychology and moral tradition. In: American Psychologist,30, L975, 1103-1126. o.
Corveleyn, J .-Lietaer, H.: A citical review of current psychological research on the
interaction between religion and mental health. In: Corveleyn, J .-Hutsebaut, D.
(eds.):
Belief and unbelief. Psychological perspectives. Amsterdam, Rodopi, 1994.
Deconchy, J . P.: Psychologie de Ia religion et modeles cognitifs.
(Paper presented at the
XXVIth International Congress of Psychology, Montreal, Canada, i996.)
Douglas, W.: Religion. In: N. Farberow, Taboo Topics,1963.80-95. o.
Faber, H.: Religionspsychologie. Gtersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gtersloh, 1973.
Fontaine, J .-Luyten, P.-Corveleyn, J .: Religious involvement, religious attitudes, and values.
Fowler, J ames W.: Stufen des Glaubens. Die Prychologie der menschlinchen Entwicklung und
die Suche nach Sinn. Gtersloher Verlagshaus' Gerd Mohn, l98l.
Fowler, J ames W.: Glaubensentwicklung' Perspektiven fr Seelsorge und kirchliche.
Bildungsarbeit. Kaiser, 1989.
254
Fraas, H.J .: Die Religiositiit des Menschen. Ein GrundriB der Religionspsychologie. Gttingen,
1990.
Geels, A.: Subud and the J avanese mystical tradition. Richmond, Curson Cunon, 1996.
Geels, A.: Mystikern Hjalmar Ekstrm ]885-1962
[Hjalmar
Ekstrm' The mystic, 1885-1962].
(Doctoral
dissertation). Malm, Doxa, 1980.
Grom, B.: Religionspiidagogische Psychologie. Kleinkind - SchIer - J ugendlicher' Patmos
Verlag, Dsseldorf, 1981.
Grom, B.: Religionspsychologie. Ksel-Vlg', Mnchen; Vandenhoeck und Ruprecht,
Gottingen, 1992.
Grom, B.: Gewissen, Verantwortung, Selbstbestimmutxy. Dsseldorf, Patmos, 1987.
Grom, B.: Damit das Leben gelingt' Mnchen, Ksel, 1997.
Harr, R.: Discursive psychology.
In: Smith, J . A.-Harr, R'-Lengenhove, L. van
(Hg.):
Rethinking Psychology. London, Sage, 1995. 143-159. o.
Heimbrock, H. G.: Psychoanalytic understanding of religion. In; International J ournal of
P sycholo gy of Religion, I99 I. 7 I-9 I.
Hanseler, H': Religiott - Illusion? Eine psychoanalytische Deutung. Gttingen, 1995'
Heine, S.: Leibhajler Glaube. Wien, Herder, I976.
Heine, S". Frauen der
frhen
Christenheit. Vandenhoeck&Ruprecht, Gttingen, 1990.
Holm, N. G.: Religious ecstasy. Stockholm, Almqvist&Wiksell Internat, L982.
Holm, N. G.
(szerk.):
The Familiar and the Unfamiliar in the World Religions. Challenges for
Religious Education Today. Religionsvetenskapliga skrifter nr. 34. LUo Akademi
University. LAo Pgl.
Holm, N. G.: Einflrung in die Religionspsychologie' Mnchen, Reinhardt, 1990.
Huber, S .: Dimensionen der Religiositdt. Skalen, Messmodelle und Ergebnisse einer empirisch
orientierten Religionspsychologie. Bern, 1996.
Hutsebaut, D.: Post-critical belief. A new approach to the religious attitude problem. J ournal of
Empirical Theolo gy. 1996., 9(2): 48-66. o.
Hutsebaut, D.: Identity statues, ego integration, god representation and religious cognitive
styles. J o urnal of Empiric al Theolo gy. 1 997., I 0( I
)
: 39 -5 4. o.
J acobs, Ch; Theologiestudenten im Priesterseminar: eine kingschnittstudie. Entwicklung
sozialer Beziehungen,
Umgang mit Belastungen und seelische Gesundheit.
Fribourg/S ch w eiz, I99 4.
Kaldestad, E.: The relationships among Religiosity, Personality and Mental Health:
development and standardizing of assessment instruments, and empirical studies of such
relationships. Oslo, Universitet i Oslo, 1995.
Lans, J . M. van der: Religieuse ervaring en mediatie: een godsdienstpsychologische
studie.
Deventer, Van Loghum Stalerus, 1980.
Lans, J . M. van der'. Volgelingen van de goeroe: hedendaagse religieuse bewegingen in
Nederland. Baarn, Ambo, 1981.
Lans, J . M. van der-Rooijackers, M.: Types of religious belief and unbelief among second
generation
Turkisch migrants. In: Shadid, W. A. R.-Koningsveld, P. S. van (Hg.):
Islam in
255
Dutch society: Current developments and future projekts. Kampen, Kok-Pharos, 1992. 56-
65. o.
Lengborn, F.: Sven Li.dman's conversion: the experience of salvation and the process of
contersion. 1915-1921. A study in psychology of religion. Uppsala, Almqvist-Wiksell,
1991.
Fontaine, J . R. J .-Luyten, P.{orveleyn, J .: Religious involvement, religious attitudes, and
values. J ournal
for
the Scientific Study of Religion, 1998.
Fontaine, J . R. J .-Con'eleym, J .-Luyten, P.: Proneness to guilt and shame: An empirical
confrontation and a theorethical integration of two confronting approaches. J ournal of
P ersonality and Sojal P
a-chologS,
198.
Moosbrugger, H._Zrringmann. Ch._Frank' D.: Persnlichkeit und Verhalten. Beitrcige zur
Religiorts-ps1'chologie. Miirster-New York, 1996.
Murken, S.: Gottesbeziehung und pq,chische Gesundheit. Die Entwicklung eines Modells und
seine empirische berprfung. Miinster, 1998.
Nipkow, Karl Ernst: En+'aclsen*,erden ohne Gott? Gotteserfahrung im Lebenslauf. Cht.
Kaiser Verlag, 1987.
Nipkow, K.E.: Bildung in einer Pluralen WeIt. Moralpcidagogik im Plwralismzs. 1998.
oser, F._Gmiinder, P.: Der Mensch - Stufen seiner religisen Entwicklung. Ein
strukturgenetischer Ansat: Gtersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gtersloh, 1988.
Oser, F.: Das Gew'issen lenten. Olten, Walter Ylg., I976.
Petersen, K.: P ersnliche G ottesvorstellung en. Ammersbek, 1993.
Popp-Baier,
IJ .'. Das Heilige int Profanen' Religise orientierung im Alltag. Eine qualitative
Studie zl
religisen orientierungen von Frauen aus der charismatisch-evangelikalen
Bewegung (habilitrcis disszertci). Amsterdam-Atlanta, 1998.
Ricoeur, P.: De L'Interpretatiott. Essai sur Freud.
Scharfenberg, J .: Signund Freud und seine Religionskritik als Herausforderung
fr
den
christlichen Glauben. Gttingen, Vandenhoeck-Ruprecht,
1968.
Smit, J .-Stroeken, H.: Biblische Schicksale in psychoanalytischem Blick.
Vandenhoeck&Ruprecht, Gttingen, 1994.
Spranger, E.: Lebensformen; Geisteswissenschafliche
Psychologie und Ethik der
Persnlichkeit. Tbingen, Neomarius, l950'
(es kiads: l9l4.)
Sundn, H.; Gott Erfahren. Das Rollenangebot der Religionen. Gtersloher Verlagshaus, 1975.
Sundn, H:. Reigionspsychologie. Probleme und Methoden. Stuttgart, Calwer Vlg.' 1982.
Vergote, A.-Tamayo, A.: The Parental Figures and the Representation of God- A
Psychological and Cross-Cultural S/&dy. Mouton Publishers, The Hague, Paris, New York,
198 1.
Vergote, A.: Guilt and desire. Religious attitudes and their pathological derivatives. New
Haven, Yale Univ. Press, 1988.
Vergote, A.: Explorations de l'espace thologique: etudes de thologie et de philosophie de Ia
religion. Leuven University Press, 1990.
Vet Lajos.: Tapasztalati vallsllektan Evanglikus Egyetemes Sajtosztly' Budapest, 1966.
Vianello, R.: Ricenze psicologiche sulla religiosit infantile. Florence, Giunti Barbera' 1980
256
Wahl, H.: Glaube und Symbolische Erfahrung: eine praktisch-theologische
Symboltheorie.
Freiburg, Herder, 1994.
Wikstrm, owe:
',Ritual
studies in the History of religions". Current Studies on Rituals.
Perspectives
for
the Psychology of Religion. International Series in the Psychology of
Religion. Amsterdam&Atlanta, Rodopi, 1990.
Wikstrm, owe: kiJ rkszhetetlen ember. Animula, Budapest,2000.
Wulfl D. M.: Psychology of religi.on. Classic and contemporary views
(2nd
ed.), New York:
J ohn Wiley & Sons, 1997.
Zwingmann, Chl. Religio sitcit und l,eb enszufriedenhei . Regensburg, 1 99 1.