You are on page 1of 3

Homer

Homer a fost un poet și rapsod grec legendar, căruia i se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei. În
antichitate, i-a fost atribuit uneori întregul Ciclul Epic, care includea alte poeme despr era
zboiului troian, precum și poeme tebane despre Oedipus și fiii săi. Alte opere, precum corpul
Cantecelor religioase homerice mini-epopeea comică Batrachomyomachia ("Războiul dintre
broaște și șoareci") și epopeea Margites i-au fost atribuite, însă în prezent aceste fapte sunt
privite cu incertitudine.
Tradiția spune că Homer ar fi fost orb, iar diferite orașe ioniene își revendicau locul de naștere al
poetului, însă mai departe biografia sa este aproape necunoscută. Există o dezbatere intelectuală
considerabilă în privința existenței lui Homer ca persoană reală, unii considerând că acesta ar fi
fost un nume dat unuia sau mai multor poeți orali ce cântau materiale de epopee tradiționale. În
mod repetat s-a dezbătut dacă același poet era autorul atât al Iliadei, cât și al Odiseei; cam toți
istoricii au căzut de acord, însă, în privința datării operei Batrachomyomachia, a Cântecelor
religioase homerice și a epopeilor ciclice, acestea fiind scrise ulterior capodoperelor Iliada și
Odiseea.


Odiseea

Odiseea alcătuiește, împreună cu Iliada, un grup de două opere grecești atribuite rapsodului
popular orb Homer. Scrisă ulterior, în a doua jumătate a secolului VIII î.Hr., Odiseea este una
dintre cele mai vechi și renumite opere literare din mitologia antică. Ea prezintă peripețiile
regelui Odiseu (Ulise) și ale însoțitorilor lui din Itaca pe drumul de întoarcere acasă, după
războiul troian. În multe limbi termenul de „odisee“, inspirat de această epopee, desemnează o
rătăcire plină de peripeții.
Subiectul rezumat este urmatorul: rătăcirea pe mare a unui erou din războiul troian,regele Ulise-
Odiseu persecutat de zei si blestemat sa rataceasca pe mare ani la rand ,in drumul spre casa ,spre
mica insula Itaca şi numeroasele lui aventuri - povestite de poet într-un stil extrem de viu, de
colorat, de captivant - pentru ca în cele din urmă să ajungă acasă, în Ithaca, unde îl aşteptau soţia
Penelope şi fiul lor Telemac.
Structura
La fel ca Iliada, şi Odiseea este construită pe motivul unei situaţii morale şi anume; dorul de casă
al pribeagului urgisit de zei. Structura Odiseei însă, natura personajelor, a acţiunii, a conflictelor,
a stilului, - totul deosebeşte cele două epopei. în locul unei învolburate încleştări războinise a
unui neam întreg, de ahei, din Iliada, în Odiseea ne întîmpina drama familială a navigatorului
rătăcitor, care trebuie să înfrunte la fiecare pas tot felul de piedici. în Iliada vedem ampla
desfăşurare a unei imense forţe eroice, cu numeroase personaje puternice în primul plan, în timp
ce în Odiseea atenţia cititorului este reţinută aproape exclusiv de figura lui Ulise-Odiseu - şi este
sedusă de încîntătoare naraţiuni fantastice plasate într-un cadru de basm.

Frescă romană cu Odiseu, cca. 150-100 î.e.n.