You are on page 1of 3

Technologia Informacyjna MS Word

2007 cz. 4

Teraz sprbujemy pisa w trzech kolumnach. Wybierzmy Ukad strony Ustawienia strony
Kolumny Trzy. Niestety teksty z poprzednich zaj rozformatoway si. Wszystko mamy teraz w
trzech kolumnach. Cofnijmy ostatni operacj odpowiednim przyciskiem z paska Standardowego
(strzak). Teraz znowu mamy wszystko w jednej kolumnie. Aby mona byo pisa raz w jednej
kolumnie, raz w trzech trzeba podzieli dokument na sekcje. I dopiero w nowej sekcji ustawimy
pisanie w trzech kolumna
Wykonaj Ukad strony
Ustawienia strony Znaki
podziau Podziay sekcji
Cigy. (najpierw dwa
Entery, wybieramy Cigy,
eby zosta na tej samej
stronie) Jestemy w nowej
sekcji (popatrz na pasek
stanu). Teraz wybierz
Wybierzmy Ukad strony
Ustawienia strony
Kolumny Trzy. Jeeli
chcemy przej do drugiej
kolumny przed
ukoczeniem strony musimy
wstawi Znak podziau
Kolumna

Przenosi nas to do drugiej
kolumny. W kadej
kolumnie moemy wybra
sposb wyrwnywania
tekstu. Tutaj jest to
wyrodkowanie. Wcinijmy
przycisk , aby zobaczy
znaki podziau Sekcji,
Strony i Kolumny

Gdy chcemy skoczy
pisanie w trzech kolumnach
musimy skoczy t sekcje
w tym miejscu. I zmieni
ilo kolumn na jedn w
nowej sekcji. Oprcz tego
przywrmy wyrwnanie
tekstu. Przypomnienie: jeli
chcemy mie tekst pisany w
rnej iloci kolumn,
musimy dzieli nasz
dokument na sekcje.

Mona te wstawi kolumny w prostszy
sposb: najpierw wpisa tekst, potem
zaznaczy go i wtedy wybra pisanie w
kolumnach. Znaki koca sekcji zostan
wstawione automatycznie.
Oczywicie rozmiar kolumn, wielko
odstpu i lini midzy kolumnami
ustawiamy w opcji Ukad strony
Ustawienia strony Kolumny.
I teraz jestemy w sekcji pitej. Czasami pewne wyrazy powinny by trzymane razem. Np. data 15
wrzesie troch le wyglda, prawda? Do tego suy tzw. "twarda spacja". Wyrazw oddzielonych
tward spacj edytor nie rozdzieli. Zabezpieczymy si w ten sposb przed np. takim zdaniem: W
naszej dzielnicy.. Tutaj te "W" powinno by poczone z wyrazem "naszej". Jak wstawi t tward
spacj? Kombinacja klawiszy CTRL + SHIFT + SPACJA. I tak twarda spacja jest na przykad
wstawiona midzy t tward. Cudzysw moe wyglda "tak" lub tak. Decyduje o
tym opcja Cudzysowy "proste" na drukarskie w Ukad strony? Wicej opcjiPapierOpcje
wydrukuSprawdzanieOpcje autokorektyAutoformatowanie.

Tabel mona wstawi korzystajc z odpowiedniego przycisku w grupie WstawianieTabele.
Gdy pracujemy z tabelami pojawiaj si dwie dodatkowe karty Projektowanie i Ukad. Dziki karcie
Projektowanie moemy okreli styl tabeli, rodzaj obramowania czy cieniowania. Dziki karcie
Ukad w szybki sposb mona scala i dzieli komrki, rozmieszcza tekst wewntrz komrek itp.
Wstawmy teraz tabel o 4 kolumnach i 3 wierszach:
Klasa Va
Ucze Data i miejsce urodzenia
Nazwisko imi data Miejsce
Kowalski Jan 1986.12.20 Radom
Wierzchowska Magorzata 1986.08.12 Krakw
Lublin - 2 - 2014-10-22

Nowak Maria 1986.06.07 Gdask
Mona te to osign przez opcj UkadWiersze i kolumnyWstaw poniej lub Wstaw powyej.
Wstawienie nowego wiersza jest wic bardzo proste. Jeli wstawimy dodatkow kolumn, to
najprawdopodobniej caa tabela przestanie si nam mieci na kartce. Wtedy trzeba rcznie
zmienia szeroko wszystkich kolumn. Lepsz metod jest podzielenie ju istniejcej kolumny
przy pomocy przycisku UkadPodziel komrki.
Pytanie 29. (element kwestionariusza)
Jak podobaa Ci si ta strona?


a) bardzo
b) wcale
c) rednio
d) dobrze, e to ju koniec

a) bardzo

b) wcale

c) rednio

d) dobrze, e to ju koniec


W lewej kolumnie kwadraty wstawione s jako symbole, w prawej kolumnie jest tabela o siedmiu
wierszach i dwch kolumnach. Lepiej prezentuje si prawa kolumna, ale jest te z ni wicej
zabawy (puste wiersze o zmniejszonej wysokoci, obramowanie...).

Systemy operacyjne: Windows 95, Windows 98, Windows 2000
Gdy mamy wstawi kilka razy pewien znak (tutaj), moemy w oknie WstawianieSymbol Wicej
symboli zdefiniowa klawisz skrtu. Wskazujemy najpierw znak, potem wybieramy przycisk Klawisz
skrtu... Tam naciskamy wybran kombinacj klawiszy (np. Ctrl+Shift+R) i zatwierdzamy
przyciskiem Przypisz. Teraz w dowolnym miejscu tekstu po naciniciu wybranej kombinacji
klawiszy zostanie wstawiony dany symbol.

Jeeli formatowanie (rodzaj i rozmiar czcionki, sposb wyrwnania) z jednego akapitu chcemy
wykorzysta w drugim, to moemy skorzysta z malarza formatw (Narzdzia gwneSchowek).
stawiamy formatowanie w pierwszym akapicie i za pomoc malarza formatw moemy te
ustawienia przenosi do innych akapitw. Naley klikn wewntrz obszaru, z ktrego
chcemy skopiowa formatowanie, wybra malarza formatw i zaznaczy fragment tekstu, na
ktrym ma si pojawi formatowanie.
Tutaj (tak jak w akapicie powyej) jest czcionka Arial, wielko 10, przechylona, rodzaj wyrwnania
tekstu: wyrodkowany.

en tekst zawiera inicja. Moemy go wstawi wybierajc WstawianieTekstInicja. Inicja moe
by wpuszczony w tekst, tak jak w poprzednim akapicie lub ustawiony na marginesie tak jak w tym
akapicie.

Na karcie Ukad strony w grupie Ustawienia strony mamy moliwo wyboru orientacji strony
(pionowa lub pozioma) i rozmiaru papieru.U
T
Lublin - 3 - 2014-10-22Tekst powyej jest nagwkiem strony. Wstawmy go: opcja Wstawianie? Nagwek. Pojawia si
dodatkowa karta Projektowanie. Wpisujemy Lublin, znak tabulacji, wstawiamy pole numer strony
(Wstawianie?TekstSzybkie czci?Pole?Page), znak tabulacji i wstawiamy pole data
(Wstawianie?TekstSzybkie czci?Pole?Date). Czym rni si tekst w nagwku od tekstu
"zwykego"? Ten sam nagwek pojawia si na kadej stronie w aktualnej sekcji prosz spojrze na
pierwsz stron. Dlatego tak wane byo, by przy numeracji strony posuy si polem numer strony a
nie wstawi cyfr 2.
Co zrobi teraz, by usun nagwek z pierwszej strony? Czsto jest tak, e w dokumentach pierwsza
strona nie jest numerowana. Przejcie na pierwsz stron i usunicie nagwka spowoduje jego
zniknicie take na drugiej stronie. Problem ten mona rozwiza tworzc pierwsz stron w
oddzielnym dokumencie i ustawiajc numeracj strony od 2. Bardziej profesjonalnie bdzie, jeli:
ustawimy si kursorem w nagwku pierwszej strony
wczymy opcj "Inne na pierwszej stronie" na karcie Opcje, wtedy nagwek na pierwszej stronie
zniknie

Uwaga! Wstawienie pola Date spowoduje odwieanie daty przy kadorazowym otwieraniu pliku.

Chcemy teraz wyszuka w stworzonym przez nas dokumencie wszystkie informacje dotyczce
obramowania. Moemy oczywicie mudnie przeglda cay tekst, ale lepsz opcj bdzie wybranie
polecenia Znajd z Narzdzia gwneEdytowanie. W oknie, ktre si pojawi wpisujemy szukany
wyraz bd jego cz (np.obram) i wciskamy Znajd nastpny. Pierwsze wystpienie szukanego
sowa zostanie wyrnione w tekcie. Jeli wynik wyszukiwania nie jest satysfakcjonujcy, moemy
ponownie wcisn Znajd nastpny, eby przej do nastpnego wystpienia tego wyrazu itd. Jeeli
chcemy zmieni kryteria wyszukiwania, moemy wybra przycisk Wicej. Umoliwi nam to
wyszukiwanie rwnie grafiki, znakw specjalnych, czy fragmentw o okrelonym formatowaniu.
Moemy rwnie wyszukiwa tylko caych wyrazw bd uwzgldni wielko liter przy
wyszukiwaniu.
Podobne moliwoci ma przycisk Zamie w tej samej grupie. Tutaj poza wyszukiwaniem moemy
jednoczenie zamieni kady wyszukany wyraz na inny. Moemy to zrobi albo dla kadego wyrazu z
osobna wybierajc przycisk Zamie albo dla caego tekstu wybierajc Zamie wszystko.
Natomiast wybierajc Narzdzia gwneEdytowanieZnajdPrzejd do moemy przenie si do
dowolnej strony, sekcji, grafiki, przypisu itp. Wystarczy tylko poda numer wskazanego obiektu.

{ Zapisz dokument w formacie .docx }

Jeeli chcemy wstawi wzr matematyczny np. musimy skorzysta z opcji Wstawianie? Rwnanie?
Wstaw nowe rwnanie. We wczeniejszym wzorze moemy mie problem z napisaniem indeksu
dolnego przy a i grnego przy x. Z karty Narzdzia gwne wybieramy przyciski Indeks grny i
Indeks dolny. Koczymy pisanie wzoru np. poprzez kliknicie poza nim. Poprawi wzr moemy
poprzez dwukrotne kliknicie na nim. A takie wzory te nie powinny nam sprawi problemw:

{


|


|
(