You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
10-26-2014
Najwaniejszym przykazaniem jest
to, czemu powicasz si cakowicie,
czyli z pasj. Czy Bg jest twoj
pasj? Poprzednia rozmowa
z faryzeuszami bya dla nich
porak. Pragnli wic wyprbowa
Jezusa w najwraliwszym punkcie
rel i gi i . Jezus wskazuj e na
nierozdzielno przykaza mioci
Boga i mi oci bl i ni ego.
Charakterystyczna jest reorientacja
akc e nt w t y c h pr z y kaz a
z zakazujcej i biernej formy na
nakazujc i aktywizujc. Tekst
zapisany w Ksidze Wyjcia brzmi negatywnie: Nie bdziesz mia cudzych bogw,
a take, w ostatnim przykazaniu: Nie bdziesz poda domu bliniego. Jezus mwi:
Bdziesz miowa caym sercem swego Boga, a take: Bdziesz miowa bliniego.
Ju dawno zwrcono uwag na niebezpieczestwo zaistnienia wielkiego za, gdy nie
czynimy nawet maego dobra. Dobr rzecz jest posiada zdolnoci, ktrym oddajemy
si caym sercem, ale oddawanie si caym sercem miowaniu Boga jest nieskoczenie
wartociowsze ni samorealizacja. Ludzie powicaj mnstwo energii na to, by
rozwin swoje uzdolnienia, marzenia i plany. Wszystko to staje si dla nich
osobistym przykazaniem. Sportowiec powica ogromnie duo czasu i si, by
osign najlepsze efekty. Trening jest dla niego najwaniejszym przykazaniem,
a zwycistwo moe by dla niego bogiem! Lekarz pogbia swoj wiedz, umiejtnoci
i niezmordowanie pracuje nad tym, by sta si specjalist. Czy jednak bardziej bdzie
mu zaleao, by swymi umiejtnociami suy blinim, czy na tym, by mie opini
specjalisty, a take skorzysta z wyszych wynagrodze? Osoba duchowna zaangauje
si w rozwj duchowy, bo pragnie doj do wice albo lubw. Ale czy dlatego chce
to osign, bo zaley jej cakowicie na przyjani Boga, czy te dlatego, by poczu si
wartociowszym albo y samolubnie, nie ponoszc trudw ycia rodzinnego?
Co naprawd jest jej przykazaniem? Naukowiec prbuje rozwiza zawie kwestie,
ale czy jego przykazaniem jest dobro bliniego, czy osobista ambicja? Mona kad
pasj uczyni swoist interpretacj przykazania. Z pasj rozwijam swoje zdolnoci
pisarskie, poniewa chc przez moje sowa gosi cakowicie chwa Boga i dobro
bliniego. Ale mog pisa o Bogu i blinim wanie ten komentarz, poniewa chc
zyska opini oryginalnego komentatora i uzyska wysokie honorarium. Co naprawd
jest moim przykazaniem, ktre mnie motywuje? Ludzie ze swoich zainteresowa,
uzdolnie, ambicji, talentw czyni najwaniejsze przykazanie. A tymczasem
wanie najwaniejsze przykazanie powinno by pasj, ambicj i zainteresowaniem
czowieka. A najwaniejsze jest miowa Boga i bliniego!

Augustyn Pelanowski OSPPE
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Genowefa Babel - W. Czerwiscy
4:00 + Wacaw Mieczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski
8:00 + Micha Kretowicz
9:30 + Kazimierz Choma w dniu urodzin I o Boe b. dla
rodziny
11:15 + Joanna Conlon - siostra
1:00 - O potrzebne aski i Boe b. dla Wiktorii z okazji
urodzin
1:00 - O potrzebne aski i Boe b. dla ukasza
Somiskiego
1:00 - O Boe b. dla Stanisawa z okazji urodzin
1:00 - O szczliw operacj dla brata Stanisawa
1:00 + Augustyn, Maria Koszniccy - syn z rodzin
1:00 + Ewa Urbaniuk
1:00 + Stanisawa Somiska
1:00 + Edward Rdziniak - Emil Mazur
1:00 + Kazimierz Ryczak
1:00 + Genowefa Partyska zmara w Polsce - crka
7:00 + Jzef Pivovarnik
9:00 + Genowefa Babel - Maria Stochmal
7:00 - O dary Ducha w. siln wiar i Boe b. na cay rok
akademicki dla Marka i Charlotte
9:00 - Za parafian
7:00 + Jadwiga Frankowska
9:00 - O Boe b dla s. Wioletty z okazji imienin
7:00 + Genowefa Babel - rodz. Denkiewicz
9:00 + Ryszard Babel - ona
7:00 + Jan Wilczyski w rocz. mierci
9:00 + Genowefa Babel - rodz. Somiskich
7:00 - O Boe b dla ukasza z okazji urodzin
7:00 - O pomylne zdanie egzaminu
7:00 + Andrzeja
9:00 + Genowefa Babel - rodz. Jaworowskich
10:00 - Msza w. dla dzieci z katechezy
4:00 + Mieczysaw Czartoryski i zmarli z rodziny
5:30 + Helena Bienkowski - Z. Garnczewski
8:00 + Bronisawa, Tomasz ak - dzieci
9:30 + Ireneusz Zubek - mama
11:15 - O Boe b. i dary Ducha w. dla Julii


LEKTORZY Sobota/Niedziela 1/2 listopada
4:00 - Celina Basta
5:30 - Dominic Jakubowski, Monica Nowak
8:00 - Elbieta Wolska, Agnieszka Bryczkowska
9:30 - Barbara Kawaek, Magorzata Purzycka, Weronika
Kraska
11:15 - Dzieci
1:00 - Zofia Duniec-Dmuchowska, Jzio
Chmielarski, Olga Oko
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY Sobota/Niedziela 1/2 listopada
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - S. Sakowski, I. Szklarski
9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Bieciuk, J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrozny
1:00 - A. Ciesielski, T. Byra, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

SOBOTA - 25 PADZIERNIKA
XXX NIEDZIELA ZWYKA - 26 PADZIERNIKA
PONIEDZIAEK - 27 PADZIERNIKA
WTOREK - 28 PADZIERNIKA
RODA - 29 PADZIERNIKA
CZWARTEK - 30 PADZIERNIKA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
26 PADZIERNIKA, 2014
PONIEDZIAEK - Ef 4,32-5,8 Ps 1 k 13,10-17
WTOREK - Ef 5,21-33 Ps 128 k 13,18-21
RODA - Ef 6,1-9 Ps 145 k 13,22-30
CZWARTEK - Ef 6,10-20 Ps 144 k 13,31-35
PITEK - Flp 1,1-11 Ps 111 k 14,1-6
SOBOTA - Flp 1,18b-26 Ps 42 k 14,1.7-11
NIEDZIELA - Ml 1,14b - 2,2b.8-10 Ps 131 2 Tes 2,7b-9.13
Mt 23,1-12
OFIARY Z NIEDZIELI 19 PADZIERNIKA 2014
Ofiary z kopert - $ 5,952.00
Ofiary bez kopert - $ 1,324.00
CSA - $200.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 31 PADZIERNIKA
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 + Za zmarych z wypominek
1:00 + Leonard Plaza w 4 rocz. mierci - ona
1:00 + Irena Sokowska
1:00 + Zmarli z rodzin: Kowalskich, Szlachtw, Biczw
1:00 + Zofia Kozon, Anna Turek
1:00 + Stanisaw, Danuta Tralka
7:00 + Stefania, Tadeusz, Artur Kisaa rodzina
WSZYSTKICH WITYCH - 1 LISTOPADA
WSZYSTKICH ZMARYCH - 2 LISTOPADA
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostanie
wczony Aleksander Dawid Szczyrek.
yczymy Boego bogosawiestwa.

WYMIANA TAJEMNIC RACOWYCH
w niedziel 2 listopada po Mszy o godz. 1:00pm.

ZMIANA CZASU
Przypominamy o zmianie czasu: z soboty na
niedziel, 1/2 listopada
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3
Przeywamy dzi 30 niedziel w cigu roku. Sowo Boe,
ktre dzi syszelimy podczas liturgii, podkrela, e przed
Bogiem wszyscy jestemy brami. Niech bdzie to dla nas
zaproszeniem do refleksji nad naszym stosunkiem do
blinich, zwaszcza tych, ktrych nie znamy dobrze
i ktrzy wydaj si nam jacy inni, rni od nas: ludzie
ubodzy, pochodzcy z innych krajw, majcy odmienne
pogldy itd. Pamitajmy, e jako ludzie wierzcy
tworzymy jedn wsplnot w Chrystusie, ktry jest nasz
gow. We wtorek, 28 padziernika, w liturgii czcimy
witych Apostow Szymona i Jud Tadeusza. Nie mamy
o nich wielu wiadomoci, prcz tego, e s wymieniani
wrd dwunastu najbliszych uczniw Pana Jezusa. Obaj
mogli by Jego krewnymi, aczkolwiek jeli chodzi
o Szymona, nie ma co do tego pewnoci. Od XVIII wieku
w Polsce i w Austrii w. Juda Tadeusz jest wzywany jako
patron spraw beznadziejnych. Koczy si miesic
padziernik, ktry jak pamitamy jest powiconym
modlitwie racowej. Jeli kto do tej pory nie by jeszcze
w tym miesicu na naboestwie racowym, to moe to
uczyni wanie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni,
ktre nam zostay, aby w tej prostej, lecz gbokiej
modlitwie uwielbia Boga razem z Jego i nasz Matk
i prosi o aski potrzebne zarwno nam samym, jak
i naszym bliskim. yjcym moemy wyprasza aski
potrzebne do dobrego przeywania codziennoci, za dla
zmarych moemy prosi o miosierdzie, aby jak
najszybciej mogli oglda Boe oblicze w niebie.
KONKURS DLA DZIECI
W tym tygodniu w rod 29 padziernika
po Racu dla dzieci bdzie zakoczenie
konkursu na wasnorcznie zrobiony Raniec.

YCZENIA IMIENINOWE
W rod swoje imieniny obchodzi bdzie
s. Wioletta Kotun. yczymy Siostrze
Solenizantce bogosawiestwa Boego oraz
opieki Matki Boej.

KAWIARENKA
W ostatni niedziel kawiarenk przygotowao
Harcerstwo. Dochd wynis $5,569.66 przeznaczony jest
na pani Krystyn Mrukowicz na leczenie. Bg zapa!
UROCZYSTO
WSZYSTKICH
WITYCH
W nadchodzc sobot,
1 listopada, przypada
u r o c z y s t o
Wszystkich witych.
Koci wychwala Pana
Boga za wszystkich witych, oficjalnie kanonizowanych
i tych, ktrzy w cichoci wiedli wite ycie. To ci, ktrzy
ju opukali swoje szaty we Krwi Baranka, ktrzy yciem
zawiadczyli, e mona y przyzwoicie, e czowiek jest
w stanie wybiera i pomnaa dobro. Kadego roku
szeregi witych powikszaj si o kolejnych Boych
synw i crki, take spord nas, Polakw. Radujemy si
i wierzymy, e s w Domu Ojca i swoj modlitw
pomagaj nam jeszcze pielgrzymujcym, abymy nie
ustawali na drogach wiary. Dziki witych obcowaniu s
naszymi ordownikami w niebie. Ta nadchodzca
uroczysto uwiadamia nam te, e wito jest dla
wszystkich, dla kadego z nas. To od nas samych zaley,
czy do tej witoci dymy, czy jej pragniemy!
Pamitajmy, e w tym dniu mamy obowizek
uczestniczenia we Mszy witej. W naszym kociele bd
one odprawione wedug nastpujcego porzdku:
9:00am; 10:00 dla wszystkich dzieci z katechezy i ich
rodzin, 4:00pm; 5:30pm.

BAL WSZYSTKICH WITYCH
Zapraszamy wszystkie dzieci w sobot 1 listopada do Sali
Jana Pawa II po Mszy w. o godz. 10:00 na
BAL WSZYSTKICH WITYCH od 11:00-12:00pm.
Przyjdcie koniecznie w przebraniu za ulubionego
witego, by wzi udzia w konkursie na najpikniejsze
przebranie. Czeka was wiele atrakcji.
W poniedziaek 27 padziernika o godz. 7:00pm
w sali Jana Paw II spotkanie przed
BAZAREM PRZEDWITECZNYM
dla wszystkich przedstawicieli
grup parafialnych
Zwracamy si z prob o pomoc w przygotowaniu Bazaru
przedwitecznego, ktry w tym roku odbdzie si 6/7
grudnia 2014

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
WYPOMINKI
Pamitajc o naszych zmarych chcemy pomc im
odprawiajc w ich intencji nowenn - dziewi
Mszy w., a przez cay listopad modli si za nich
w wypominkach: p godziny przed kad Msz
w. w tygodniu. Prosimy o czytelne wypisywanie
imion i nazwisk zmarych.

MODLITWA NA CMENTARZU
W niedziel 2 listopada o godz. 3:00pm na cmentarzu
Resurrection bd odprawione modlitwy za zmarych.
Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do kwatery Ksiy
Chrystusowcw.

PAMI O ZMARYCH
Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu, zapalanie
zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie zawsze jest to moliwe,
gdy nie wszystkie cmentarze pozwalaj na to. Wiele
grobw naszych bliskich zmarych znajduje si w Polsce,
czy te w innych, odlegych miejscach. Chcc wyrazi
nasz pami i wdziczno zmarym, polecajmy ich w
naszej osobistej modlitwie. Od niedzieli 2 listopada w
kociele bdzie przygotowane specjalne miejsce, gdzie
bdziemy mogli zapali wiec za naszych zmarych.
ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
Chtnych chopcw do suenia w czasie Mszy w.
jako ministranci prosimy o zgaszanie si do
ks. Tomasza.

PIERWSZA SOBOTA MIESICA
W sobot 1 listopada z okazji Pierwszej Soboty miesica
powiconej Niepokalanemu Sercu NMP zapraszamy na
modlitw racow za zmarych wyjtkowo o godz.
8:30am.

BANKIET 96-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGOCI PRZEZ
POLSK I HOD DLA W.
PATRONA JANA Z DUKLI
Zapraszamy dnia 9 listopada 2014 do
sali Jana Pawla II o godzinie 3:00pm na bankiet dla
uczczenia rocznicy odzyskania niepodlegoci. Donacja
$35.00, rezerwacje pod tel (586)306 6812 - Ania Babel
oraz (586)737-7448 - Jurek Ryzner


BAL CHARYTATYWNY
Zapraszamy na Bal
charytatywny z aukcj sztuki
dla niepenosprawnych dzieci
ze Wsplnoty Razem
w dniu 22 listopada 2014
o godz. 7:00pm.
Do taca bdzie gra zesp
Maximum Production.
Cena biletu $35.00
Moliwo zakupu przeksek,
alkohol w cenie biletu.
BAW SI RAZEM Z NAMI.


ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot
29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu kocioa.
Kuchnia oferuje smaczne przekski.
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do parafian o zgoszenia
osb, ktre waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink. Ju teraz kartki z imieniem,
nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnienie tej propozycji i rodzaj prezentu prosimy
wrzuci do skrzynki wiszcej przy drzwiach zakrystii lub
przynie do zakrystii albo biura parafialnego. W tym roku
wiele osb potrzebowao naszej pomocnej rki
przyniemy im rado z naszego prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .
Komisja Chrzescijanskiej Pomocy
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

You might also like