TANDA BACA

Tanda baca ialah tanda yang digunakan dalam penulisan atau binaan ayat. Penggunaan tanda-tanda baca ini penting untuk menentukan maksud, menulis ayat, membia ayat dan membaca ayat. Perhatikan penerangan tentang penggunaan tanda-tanda baca di bawah ini. Tanda Baca Huruf besar Penggunaan 1. Menulis kata nama khas 2. Menulis pangkal kata permulaan ayat. 3. Menulis pangkal kata permulaan ayat cakap ajuk. 4. Menulis pangkal kata permulaan selepas tanda noktah. 1. Menulis kata singkatan. 2. Menandakan berakhirnya sesuatu ayat penyata. 1. Mengasingkan frasa dalam ayat. 2. Mengasingkan perkataanperkataan yang sama dalam ayat. 3. Menulis ayat cakap ajuk. 1. Menandakan ayat tanya atau ayat soal. 1. Menulis ayat seru. 1. Menyatakan perkara-perkara dalam ayat. Contoh Penggunaan 1. Ibu Salmah bekerja di Kementerian Dalam Negeri. 2. Kereta bapa saya sentiasa kelihatan baru dan cantik. 3. Kata Aziz, “Hidung saya berdarah sejak semalam.” 4. Jambatan itu sempit. Jambatan itu akan dirobohkan tidak lama lagi. 1. T.N.B (Tenaga Nasional Berhad) 2. Kereta itu terbabas lalu melanggar pembahagi jalan. 1. Oleh sebab terlalu marah, dia gagal mengawal perasaannya. 2. Cengal, meranti, jati, dan nyatuh ialah jenis kayu yang baik untuk dibuat perabot. 3. Kata Adi, “Poket baju saya terkoyak.” 1. Siapakah gadis yang berbaju kurung itu? 2. Mereka tinggal di mana? 1. Wah, besarnya buah labu itu! 2. Eh, Abu pun menyertai pertandingan pidato itu! 1. Perkara yang berikut perlu ada di dalam borang permohonan itu:a) Alamat: ………………………….. b) Nombor telefon: ……………………….. c) Jawatan: 1. “Rumah ini terlalu kecil,” kata Razak. 2. Kata Samiah, “Bajunya banyak butang.” 1. Mudah-mudahan 2. Pancaran-X 3. Hamba-Mu 1. Dia harus mendapat pujian; dia rajin serta bersopan. 2. Aida seorang pelajar yang pintar; peramah serta hormat kepada orang tua.

Tanda noktah (.) Tanda koma (,)

Tanda soal (?) Tanda seru (!) Titik bertindih (:)

Tanda pembuka dan penutup kata (“…….”) Tanda sempang (-)

1. Menulis ayat cakap ajuk.

Tanda koma bertindih (;)

1. Menulis kata ganda. 2. Menggabungkan huruf besar dengan huruf kecil. 3. Menulis kata ganti nama diri untuk Tuhan. 1. Mengasingkan ayat-ayat yang panjang. 2. Menggantikan kata hubung dalam ayat.

© Pearson Malaysia Sdn Bhd 2007

1

Alam Bahasa Melayu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful