You are on page 1of 1

GAlseschiedenis

Natuurlijk boffen we met de neogotische architectuur van de


Westergasfabriek. Een beter decor is er niet om de diverse aspecten
leer je het beste door deze te ervaren. van de middeleeuwse cultuur uit te beelden in live performances,
met inbegrip van gevecht, spel en dans.
het aan de mensen van Westerparck Gaze ligt, We hebben ook geluk dat een aantal deelraadsleden uitstekend
historisch te casten zijn. Wat niet wil zeggen dat de overige
wordt Kijk op de Wijk volgend jaar uitgebreid met een deelraadsleden met wat meer kunst en vliegwerk niet ook heel
middeleeuwse markt. Met allerhande middeleeuwse historisch kunnen overkomen. Deelraadsleden met de meeste
authentiek middeleeuwse uitstraling zijn volgens experts van de
activiteiten, die duidelijk maken dat onze culturele Ordre des Chennevières José van Stigt en Ruben Boerkamp (PvdA),
Noortje van Kleef en Jeroen van Brederode (D66), Iwan van der
identiteit geen afgerond geheel is, maar een proces dat Meer, Rutger Groot Wassink, Bram Gerrits (zonder bril) en Margreet
de Boer (zb) (GL), Bertil Bresser (zb), Leen van den Berg en Tjarda
steeds nieuwe vormen kan aannemen. Waarom? Souwer (zb) (B&W), Joze van den Berg en Harm-Jan Kamstra (SP)
Omdat het leuk is! en Marcel Dekker (VVD).

door Mohamed el-Fers Ridder Dick zou wel zijn


historisch onverantwoorde
brilletje af moeten zetten
esterpark heeft een burg Stirumplein de vlaggenacro- verheugd over het initiatief. ‘In- voor hij de helm opzet. Je

W naam hoog te houden. In


1991 had hier de aller-
eerste en grootste Re-Enactment
batiek verhinderden, moesten de
vendeliers toen uitwijken naar het
plein voor de school aan de Van
middels heeft bijna ieder stadsdeel
wel een soort Kijk op de Wijk. Wie
zou er tegen kunnen zijn dit uit te
Het bestormen van het stadsdeelkasteel was niet nodig.
Alle ambtenaren zullen vrijwillig ridder worden gemaakt.
kunt natuurlijk niemand
dwingen, maar ze wel sti-
muleren met een goede
van Nederland tot op heden plaats. der Duijnstraat. Niet echt de om- bouwen tot een culturele gebeurte- plaats op de middeleeuwse
Vanuit het stadsdeelkantoor vertrok geving om de burgers een rea- nis die aansluit bij zowel de stads- tegenwoordigen is niet nieuw voor Kuis zorgden dat alles op tijd werd veranderd. Kijk op de Wijkmarkt als ze


toen een middeleeuwse Mirakel- listisch beeld van het middeleeuw- deelburger als bij het internationa- Kijk op de Wijk, want dat deed gereinigd. Ook de afdeling Com- Van Brederode: ‘Dat is ook leuk meedoen. Als iedereen na-
stoet. De Haarlemmerweg was af- se leven te geven. le elan van de Westergasfabriek? Turks Huis Westerpark al tijdens municatie heeft roots in de middel- voor de scholen, om de kinderen denkt hoe hij of zij een bij-
gezet en tram 10 reed tot het Fre- Om gelijk het hoge niveau en de een van de eerste Kijk op de Wijk eeuwen. Ze zouden destijds op de kennis te laten maken met een tijd- drage kan leveren, wordt de
derik Hendrikplantsoen. Niet alleen Riddertoernooi publieke belangstelling van buurt- edities. Hun presentatie van de eerste plaats zijn benoemd omdat perk waarin kunst nog een ambacht volgende Kijk op de Wijk de
deden toen veel buurtbewoners in- Met Kijk op de Wijk, de jaarlijkse genoten te handhaven en tot voor- eeuwenoude historische oersport ze aardig op een blaasinstrument was. Zo leren ze dat de middeleeu- culturele middeleeuwse ge-
dividueel mee, ook de massale presentatie van de buurt, leent het beeld, zullen voor de eerste middel- olieworstelen was toen een gigan- konden spelen en beschikten over wen meer waren dan riddertoer- beurtenis van het jaar.’
deelname van schoolkinderen uit decor van de neogotische Wester- eeuwse Kijk ook traditionele Re- tisch succes. een “loeiende stem”. Als het Hoofd nooien en bloedmooie jonkvrouwen Tijdens Kijk op de Wijk op
ons stadsdeel, geheel gekleed in gasfabriek zich uitstekend voor dit Enactmentgroepen moeten worden Van Brederode: ‘Hoe leuk zou het Communicatie er op uittrok om op in moeilijkheden. Er was heel veel zondag 14 september ligt er
overeenstemming met de histori- soort performers en demonstraties uitgenodigd om de Westerparkers zijn als de mannen en vrouwen van de pleinen de allerlaatste bestuurs- spiritualiteit, zeker, maar er was in de kraam van het Cen-
sche context, was indrukwekkend. van oude ambachten. Een ridder- te stimuleren om zelf onze ge- buurtbeheer hun oorsprong als besluiten af te kondigen, blies hij ook muziek, spel en sport. Toer- trum voor Opbouwwerk
Alles wat bekend was van het toernooi zal de dag vol swingende schiedenis tot leven te brengen.’ schout met zijn wachters zouden eerst luid op “de loftrompet”. Ui- nooien en zwaardvechten waren Westerpark een Gilden-
middeleeuwse leven werd toen middeleeuwse muziek en histori- uitdragen door gehelmd en histo- teraard kende men in de middel- aangelegenheden voor de deftige boek waarin u uw naam en
Ridder Dick Jansen zou wel zijn historisch Ridder Rolf Steenwinkel wil graag de eer van
nauwkeurig weerspiegeld. sche spelen afsluiten. Niet alleen onverantwoorde brilletje af moeten zetten. Westerpark verdedigen in een toernooi.
Olieworstelen risch gekleed de orde te bewaren eeuwen ook Juridische Zaken en adellijke heren die zich paard en uw emailadres kunt schrij-


Vanuit Boxmeer was een heus uit leuk en interessant voor jong en len ze zekerheid over de hoogst een uit 1345 stammende Franse Een deel van de aan Kijk op de op de middeleeuwse markt. Of dat een Bestuurssecretariaat.’ zwaard konden veroorloven. De ven. Om u aan te melden
de middeleeuwen stammend gilde oud, maar vooral leerzaam. Want mogelijke graad van authenticiteit gilde met veel kennis van kleding Wijk deelnemende kunstenaars, sectoren binnen het stadsdeel hun sport voor de gewone man bestond als belangstellende voor de Zie ook 'history' op www.mokumtv.nl
met vaandelzwaaiers aanwezig. wie zijn verleden niet kent, heeft en niveau. Daarvoor werd de hulp en materiaal uit de periode die verenigingen, stichtingen en orga- schitterend historisch verleden Bloedmooie jonkvrouwen vooral uit worstelen en meer recre- Westerparck Gaze.
Omdat de Westergasfabriek toen geen toekomst. ingeroepen van het in Oxfordshire wordt vertegenwoordigd. nisaties hebben een historische zichtbaar zouden maken. De Schat- Kunst en cultuur bestond nog niet. atieve wedstrijden in bijvoorbeeld

Interesse?
gesaneerd werd en de bovenleidin- Voor de initiatoren hun plannen aan gevestigde Confraternity of Guilds De nestor van de stadsdeelraad, oorsprong die terug is te voeren tot kiste regelde de financiën. Wat Kunstenaars waren in de middel- klootschieten.
gen van de tram op het Van Lim- de stadsdeelraad voorleggen, wil- en de Ordre des Chennevières, Jeroen van Brederode (D66), is de middeleeuwen. Dit in stijl te ver- tegenwoordig Beheer en Uitvoering eeuwen nog ambachtslieden, vere-
wordt genoemd waakte ook in de nigd in een eigen schilders- of Koene ridders
middeleeuwen al over de Openba- steenhouwersgilde. De vele kun- ‘Het wordt nog leuker als ook
re Ruimten. Hun marktmeesters stenaars in de buurt zouden de stadsdeelbestuur en deelraadsle-
controleerden, bijgestaan door ge- historie van hun ambacht kunnen den hun historische rol gaan spe-
wapende Stadsdeelwachten, de verbeelden. Voor sommigen, zoals len. Jonkvrouw Martien, met hof-
ambachtslieden en de kwaliteit van de keramisten, is er in de loop van dame Yanni en in haar gevolg de
hun waren. En de mannen van de de eeuwen niet eens zo heel veel koene ridders Rolf, Dick en Dirk.

Hou mij op de hoogte.


Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ridderpark De Westergasfabriek Stadsdeelburgemeesteres Martien Kuitenbrouwer weet dat raadsvoorzitter Natuurlijk heeft Holland een grote traditie op het gebied van beeldenstormen. Waar kan dat Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invullen en opsturen/afgeven aan de balie t.a.v. de Staats- en Buurtkrant,
krijgt internationale allure. Yanni van der Velde weinig kans maakt vanwege haar onhistorische bril. beter dan in de door kunst en cultuur bezette gebouwen op het Westergasfabriekterrein? Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Westerpark

Related Interests