You are on page 1of 40

Het Babbelaartje

Het
Babbelaartje
< >
nr.
1
2
0

j
a
a
r
Schooljaar 2014 - 2015
Het Babbelaartje jrg. 15, nr. 1
2
Inhoudstafel
1
Inhoudstafel
Een woordje van
de directie p. 2
Uit de oude doos p. 3
p. 34
Vier Winden onder de loep
Op stap naar de dierentuin p. 6
Project schooltassenkast p. 9
Doos vol gevoelens en ballonnen in OKB: een leuke combinatie p. 11
Kraak de code met 1LO A p. 12
In 1GR C staken de krijtjes p. 15
Goed gedaan 1GR B! p. 18
Bouwen aan onze klas p. 23
Lekkere cupcakes p. 26
Frietjes bakken p. 27
Tijdschriften in de 3de graad p. 28
De 3de graad nam de teletijdmachine p. 28
Atelier Op stap in de stad p. 31
Breng kleur in de school p. 19
Slot Waardenburcht p. 33
Nieuwtjes uit de Vier Winden p. 35
Vier Winden in beeld p. 36
Woordje van
2
Beste leerlingen,
De eerste twee maanden van het schooljaar zijn alweer voorbij!
Het was best een drukke periode.
We haalden heel wat medailles op de scholenveldloop, we aten
allemaal samen een peer van bij ons, heel wat klassen gingen al op
uitstap naar de zoo, het museum of het bos.
Nu is ook het eerste rapport uitgedeeld. Hopelijk zijn jij en je
ouders er tevreden mee.
Het eerste weekje uitrusten is dan ook aangebroken.
Geniet er met volle teugen van!
Juf Jenneke
Beste ouders,

Ongeveer twee maanden geleden raadden we samen wie de nieuwe leerkrachten waren.
Ondertussen is iedereen aan elkaar gewend en heeft ieder zijn plekje gevonden.
We hadden reeds twee ouderavonden dit schooljaar, eentje waarbij we jullie informeerden
over de prioriteiten van dit schooljaar. We leggen de klemtoon op differentiatie in de klas en
het verder uitbouwen van Samen tot aan de meet.
Daarnaast eentje over de nancile situatie van de school na het bouwproject. Samen met
het schoolbestuur werd er nagedacht hoe we meer inkomsten kunnen krijgen en hoe we op
een creatieve manier een keuken kunnen installeren.
Jullie waren talrijk aanwezig op beide momenten. Het is jn om op die manier samen met
jullie als ouder school te kunnen maken.
Het eerste trimester is halfweg. De eerste vakantie staat voor de deur. Voor onze kinderen
een welkome rustperiode.
Dat het in de Vier Winden nooit rustig is, is ondertussen clich.
De bruisende energie en engagement kan je ontdekken in de het nieuws uit de verschillende
klassen in deze editie van het Babbelaartje!
En het is niet zomaar een editie.
We starten dit schooljaar met de twintigste jaargang van het Babbelaartje!
Dat vraagt dus om een feestelijk editie!
Heel veel leesplezier.
Juf Jenneke
Juf Jenneke
Uit de oude doos
3
Uit de oude doos
Het Babbelaartje bestaat 20 jaar. Wij gingen grabbelen naar artikels uit vroegere edities.
JAARGANG 1
NR. 1
Uit de oude doos
4
Uit de oude doos
5
Vier Winden onder de loep
6
Op stap naar de dierentuin
Op donderdag 2 oktober gingen het Kabouterklasje en het Toverklasje samen op stap. Met
de metro en de trein naar de Zoo van Antwerpen een hele reis was dat! We hadden vier
lieve mamas mee en ook juf Lore was erbij om ons allemaal op de metro en de trein te
helpen.
We hadden schitterend weer om te vertrekken en al op de trein was
er heel veel te zien. Sporen en nog sporen, andere treinen die ons
voorbijreden of die ergens in de verte stil stonden de kleuters
keken hun ogen uit.
In de dierentuin gingen we eerst een koekje eten en nadien begon ons avontuur bij de
dieren. Eerst de aapjes, de amingos (prachtig waren die toch!), de okapi,
Tegen de middag aan vonden we een leuk plekje waar we
allemaal konden zitten aan een lange tafel om de
boterhammen op te eten. Iedereen had reuzenhonger.
Maar ook wel zin om al snel weer verder te gaan, want in
de verte zagen we giraffen en olifanten.
Dus snel nog even naar toilet, de schooltasjes wogen nu al
wat lichter, de jassen mochten uit want het was lekker
warm buiten en daar gingen we weer.
Vier Winden onder de loep
7
Dus snel nog even naar toilet, de schooltasjes wogen nu al wat lichter, de jassen mochten uit
want het was lekker warm buiten en daar gingen we weer.
De giraffen hadden net grote takken
met blaadjes gekregen voor de lunch en
manden met hooi heel hoog boven de
grond. Ze hebben immers ook van die
lange lange nekken! De olifanten waren
met zn twee en stonden ook wat uit te
rusten na hun middageten.
Maar er was nog zoveel te zien, dus gingen we verder en vonden het Ijspaleis! Daar zwom in
een groot aquarium met rotsen een zeerob aan ons voorbij, heen en weer, alsof hij ons
wilde laten zien wat hij allemaal wel kon in het water. En dan de pinguns die waren
supergrappig, doken in en uit het water, en we konden met de neuzen tegen het glas kijken
hoe ze zwommen en weer op land klauterden en nog eens in het water sprongen.
Vier Winden onder de loep
8
Na het Ijspaleis kwam er een stevige berg om te beklimmen. We
stapten over een lange brug en zagen daar helemaal beneden
leeuwen en dromedarissen lui in het zand en het gras liggen. We
stapten verder en liepen tussen hoog gras, net als in het oerwoud!
Soms konden we elkaar zelfs bijna niet meer zien!
Terug beneden zagen we nog prachtige tijgers en twee leuke zwarte brilberen. En heel kleine
aapjes, die ontzettend goed konden klimmen en springen van de ene boom naar de andere!
Wat een kunstjes konden die maken! Net als wijzelf in de turnles
Maar de tijd ging snel en we moesten de trein naar school terug halen. Dus verzamelen
geblazen en iedereen mee? alle schooltasjes op de rug? Daar gingen we weer! Dag
Dierentuin! Tot de volgende keer!
!"
#$% '# (
)*
+
,-.
*
+
#$ '# +
/01
2 #*
)$1
0*

(
#3 4
##56
!
7
$/8 '# )$1
#*
(
)*
+
.
9
(
#3 9
)9
0#$6
!
:
) 1
#3 ##*
-;
)$3# <30%3 $.
*
+
'# )%+
$/8 )5<
+
# =#$% +
$.
.
4
0<6
!
:
##% '# 4
0$)% .
.
4
'#< #*
##*
*
#/<6
!
>
#$8 )% 1
#3 .
$)*
'# <309
9
#*
6 :
#?
$/08
(
0#$=.
.
$ .
$)*
'# =#$% @*
'# =0*
4
#$<6
!
A
*
09
'# 4
0$)% /036
K
n
u
t
s
e
l
t
i
p
W
e
lk
e

d
ie
r
e
n

h
e
r
k
e
n
je
?
Vier Winden onder de loep
9
Project schooltassenkast
De kleuters van OKA hadden naar aanleiding van het verhaal `De kast van Karel`, het leuke
idee om een make-over te maken van de kast van de schooltassen.
Maar hoe moesten ze dan te werk gaan? De kast gewoon verven of moest ze eerst uit
elkaar gehaald worden? Ze was ook een beetje vuil, dus ook wassen met water en zeep?
Al snel hadden ze een heel plan uitgewerkt. Eerst de kast uit elkaar halen, dan ze proper
maken door te schuren, ze afwassen en dan verven. Hoe krijg je een kast uit elkaar? Er zijn
schroeven te zien, dus zon dingetje om eraan te draaien he! Inderdaad een
schroevendraaier en enkele sleutels.
Al het materiaal om van start te gaan werd ons door Andr bezorgd en dan konden ze aan
de slag gaan.
W
e
l
k

m
a
t
e
r
i
a
a
l

h
a
d
d
e
n

d
e

o
u
d
s
t
e

k
l
e
u
t
e
r
s

n
o
d
i
g

o
m

d
e

k
a
s
t

u
i
t

e
l
k
a
a
r

t
e

h
a
l
e
n
?
1
Vier Winden onder de loep
10
2 3
H
o
e

z
o
u

j
i
j

j
e

k
a
s
t

v
e
r
s
i
e
r
e
n
?

G
e
b
r
u
i
k

j
i
j

o
o
k

g
l
i
t
t
e
r
s
?
4
Het resultaat:
Vier Winden onder de loep
11
Doos vol gevoelens en ballonnen in OKB: een
leuke combinatie
Basmala, Luiz, Issam en Sana denken na over boos, bang, blij en verdrietig. Juf Lore vertelt een
verhaal over een kind en zij proberen zich in te beelden hoe dat kind zich voelt.
Ze maken een eigen gevoelensballon.
Dan het spannendste van alles:
ze laten hun ballon ontploffen!
Vier Winden onder de loep
12
Kraak de code met 1LOA!
Van wie zijn deze verloren voorwerpen? 1LOA helpt je ze bij de juiste eigenaar terug te
brengen.
! " # ##
"" $ % &
'' ( ) *Vier Winden onder de loep
13
delsvan
heL
de lsvan
de lsvan
delsvan

Vier Winden onder de loep


14
de
is van
de is van
Vier Winden onder de loep
15
+, ./0 1 2!'*", 3" *%(4!4"2
In het begin van het schooljaar lazen we verschillende brieven, geschreven door krijtjes. De
brieven waren naar Teun gericht, een jongen van het tweede leerjaar. De krijtjes uitten hun
teleurstelling. Zo werd het roos-krijtje enkel gebruikt door Teuns zus voor roze prinsessen.
Rood werd vooral gebruikt tijdens de kerstvakantie. Het huidskleur-krijtje had geen kleren
aan en durfde niet meer uit het pakje komen, enz.
Alle krijtjes eisten dat ze op een andere manier gebruikt wilden worden, zoniet bleven ze
staken.
Vanuit dit verhaal bedachten de kinderen verschillende activiteiten om de krijtjes terug
tevreden te stellen.
Tinka stelde voor om elkaar te schminken.
Vier Winden onder de loep
16
We schilderden een regenboog en gebruikte daarbij ook het witte krijtje. Een krijtje dat
Teun helemaal niet gebruikte.
Met een es, een sok en zeep maakten we een regenboog van belletjes.
Maak
een tekening met het wite
krijtje op je blad. Maak je blad lichtjes
nat en doe er een paar druppels
ecoline over.
Vier Winden onder de loep
17
We tekenden grote mandalas op de speelplaats, samen met de 1GR, en gebruikten daarbij
alle kleurenkrijtjes.
We maakten een blokdiagram om te onderzoeken welk kleur
van krijtje het meest geliefd is.
We hebben zelf ook brieven
geschreven om de krijtjes te
troosten.
Vier Winden onder de loep
18
Goed gedaan 1GRB!
De krijtjes waren boos, maar door jullie brieven zijn ze nu blij!
Maak van mijn
witte vriendjes maar
blije, gekleurde
krijtjes!
Breng kleur in de school!
19
Maak een mooie verjaardagskaart voor Het Babbelaartje
en post hem in onze brievenbus
Breng kleur in de school!
20
H
e
t

B
a
b
b
e
l
a
a
r
t
j
e

V
i
e
r

W
i
n
d
e
n

B
a
s
i
s
s
c
h
o
o
l


S
t
e
e
n
w
e
g

o
p

M
e
r
c
h
t
e
m

9

V
e
r
g
e
e
t

g
e
e
n

m
o
o
i
e

v
e
r
j
a
a
r
d
a
g
s
-
w
e
n
s
!
Breng kleur in de school!
21
Geef elk vakje van deze taart de juiste kleur. Kijk goed naar de cijfers!
1 = geel 2 = rood 3 = bruin 4 = blauw
Hoeveel kaarsjes moeten er nog op de taart bij komen?
kaarsjes.
V
e
r
s
ie
r
d
e
t
a
a
r
t
v
o
o
r
h
e
t

v
e
r
ja
a
r
d
a
g
s
f
e
e
s
t
je
v
a
n

h
e
t
B
a
b
b
e
la
a
r
t
je

Breng kleur in de school!
22
Woordzoeker
ballon lol
vrolijk jarig
kaarsjes feest
pret kado
taart hoera
eten spel
Vier Winden onder de loep
23
Bouwen aan onze klas
De voorbije 2 weken hebben we met onze klas, 2 GR A, volop gewerkt rond het thema Mijn
huis mijn thuis.
Tijdens deze lessen leerden we eerst en vooral over de taak van een architect. Om te
starten gingen we in teams samenzitten en bekeken we grondig enkele plattegronden. Ook
gingen we op zoek naar plattegronden in onze school.
Nadien gingen we zelf aan het werk en maakten we enkele plattegronden van onze eigen
klas.
Vier Winden onder de loep
24
Dan was het (eindelijk want hier werd toch wel al een tijdje naar uitgekeken) tijd om een
maquette te bouwen van onze klas. Niet altijd even gemakkelijk maar het resultaat was top!
Enkele sfeerbeelden:
Vier Winden onder de loep
25
Tot slot gingen we ook plattegronden van andere huizen uitdokteren. Welke kamer zou de
badkamer zijn, of wat is nu juist het verschil tussen een gang en een hal? Na wat
onderzoeken en vergelijken kwamen wij alvast tot het juiste antwoord. Nu is het aan jullie
om dit ook eens uit te proberen.
K
u
n
jij d
e

k
a
m
e
r
s
t
e
r
u
g
v
in
d
e
n
in
h
e
t
h
u
is
?
N
u
m
m
e
r
z
e
.
Vier Winden onder de loep
26
Lekkere cupcakes!
Op 10 oktober deden wij (2de graad B) ook mee aan de desserten wedstrijd.
Na een harde samenwerking van de hele klas kregen we een mooi resultaat : 'Onze
schapencupcakes'!
Samen behaalden we ook de 2de plaats net na de 2de graad A.
Wil jij ook graag eens lekkere cupcakes maken?
Hier volgt het recept :
Benodigdheden:

1
2
5
gram
boter

1
2
5
gram
kristalsuiker

1
2
5
gram
zelfrijzend bakm
eel

2
eetlepels m
elk

2
eieren

een snuife zout

1
0
0
gram
kleine stukjes chocolade

VEEL SNOEPJES!
1
.
Verwarm
de oven voor op 2
1
0
C..
2
.
Laat de boter sm
elten. Voeg eerst de m
elk en vervolgens het
( losgeklopte) ei aan de boter toe.
3
.
M
eng de bloem
, suiker, bakpoeder en het zout in een grote kom
.
Voeg daaraan het boterm
engsel toe. M
eng dit goed totdat je een
glad beslag bekom
t.
4
.
Voeg de chocoladestukjes bij aan je beslag.
5
.
Vul de vorm
pjes m
et dit deeg en laat gedurende 1
8
m
inuten
bakken in de oven.
6
.
Als de cupcakes gebakken zijn, kan je ze versieren.
Vier Winden onder de loep
27
Enkele ideetjes:

En nu .... SMULLEN MAAR!
Smakelijk!
H
o
e

z
i
e
t

j
o
u
w

s
c
h
a
p
e
n
c
u
p
c
a
k
e


e
r

u
i
t
?
Vier Winden onder de loep
28
De 3de graad nam de teletijdmachine

d
e
t
ijd
va
n
d
e
o
n
t
d
e
k
k
in
g
s
re
iz
ig
e
rs

e
n
w
e
k
w
a
m
e
n
M
a
g
a
lh

e
s
t
e
g
e
n
.
W
e

h
e
b
b
e
n

h
e
t

s
c
h
i
p

g
e
l
a
d
e
n

m
e
t

e
t
e
n
.

T
o
e
n

h
e
b
b
e
n

w
e

E
c
l
a
n
o

o
n
t
m
o
e
t
,

e
e
n

v
r
i
e
n
d

v
a
n

M
a
g
a
l
h

e
s
.

W
e

m
o
c
h
t
e
n

m
e
e

o
p

d
e

r
e
i
s
.

D
e

r
e
i
s

d
u
u
r
d
e

3

j
a
a
r

e
n

w
e

z
a
g
e
n

d
e

S
p
e
c
e
r
i
j
e
n
-
e
i
l
a
n
d
e
n
.

W
e

h
e
b
b
e
n

h
e
t

s
c
h
i
p

v
o
l

m
e
t

s
p
e
c
e
r
i
j
e
n

g
e
l
a
d
e
n
.

[
S
e
a
n

3
G
R
A
]
het einde van de middeleeuwen
en we zagen Magalhes in de verte.
Hij wou beginnen met de reis naar
de specerijen-eilanden. Wij liepen
naar hem toe en vroegen of we mee
mochten. Hij zei ja. We stapten
in de Victoria en voeren. Magalhes
is onderweg gestorven. Wij namen
het over en voeren naar de
specerijen-eilanden. We pakten
heel veel kruiden. Toen gingen
we terug naar Spanje en we zagen
dat de wereld rond is.
[Elias 3GRA]

d
e
o
u
d
s
t
e
t
ijd
e
n
e
n
w
e
k
w
a
m
e
n

ig
u
a
n
o
d
o
n
s
t
e
g
e
n
.
Z
e

w
a
r
e
n

h
e
e
l

g
r
o
o
t
.
Z
e

s
t
i
e
r
v
e
n

u
i
t

o
m
d
a
t

e
r

e
e
n

i
n
s
l
a
g

w
a
s

v
a
n

e
e
n

m
e
t
e
o
r
i
e
t
.

1
8
7
8
e
n
w
e
k
w
a
m
e
n
d
e

fo
s
s
ie
le
n
v
a
n
3
1
ig
u
a
n
o
d
o
n
s
t
e
g
e
n
.

Z
e

w
e
r
d
e
n

i
n

B
e
r
n
i
s
s
a
r
t

g
e
v
o
n
d
e
n

d
o
o
r

e
e
n

m
i
j
n
w
e
r
k
e
r

3
2
2

m
e
t
e
r

o
n
d
e
r

d
e

g
r
o
n
d
.

[
M
a
r
w
a
n
e

e
n

M
a
r
w
a

3
G
R
B
]
de Guldensporenslag in
1302 en we kwamen
de graaf van
Vlaanderen tegen.
Er was oorlog
tussen Frankrijk
en Vlaanderen.
Vlaanderen was
niet rijk,
Frankrijk wel. De
Fransen hadden
paarden en de
Vlamingen bijna niets.
Maar Vlaanderen won
toch.
[Ilias 3GRB]
Vier Winden onder de loep
29
naar

P
o
m
p
e
ii e
n
w
e
k
w
a
m
e
n
e
e
n
h
o
n
d
t
e
g
e
n

d
i
e

v
a
s
t

w
a
s

t
o
e
n

d
e

v
u
l
k
a
a
n

V
e
s
u
v
i
u
s

o
p

2
4

a
u
g
u
s
t
u
s

7
9

n
.
C
.

u
i
t
b
a
r
s
t
t
e
.

D
e

h
e
l
e

s
t
a
d

w
a
s

b
e
d
e
k
t

m
e
t

a
s
.


N
a

v
e
l
e

j
a
r
e
n

k
w
a
m
e
n

e
r

o
n
d
e
r
z
o
e
k
e
r
s

o
m

a
l
l
e
s

o
n
d
e
r

h
e
t

a
s

t
e
r
u
g

t
e

v
i
n
d
e
n

e
n

w
i
j

m
o
c
h
t
e
n

m
e
e
.

E
r

w
e
r
d

e
e
n

a
f
d
r
u
k

v
a
n

d
e

h
o
n
d

g
e
m
a
a
k
t
.

W
e

h
e
b
b
e
n

v
e
e
l

b
r
o
n
n
e
n

o
v
e
r

d
e

R
o
m
e
i
n
e
n

t
e
r
u
g

g
e
v
o
n
d
e
n
.

[
N
a
d
a

3
G
R
A
]

P
o
m
p
e
ii e
n
w
e
k
w
a
m
e
n
d
e
V
e
s
u
v
iu
s
t
e
g
e
n
.
D
a
t

i
s

e
e
n

v
u
l
k
a
a
n

d
i
e

u
i
t
b
a
r
s
t
e
n

o
p

2
4

a
u
g
u
s
t
u
s

7
9

n
.
C
.

D
e

V
e
s
u
v
i
u
s

h
e
e
f
t

1
7

e
e
u
w
e
n

l
a
n
g

P
o
m
p
e
i
i

i
n

d
e

a
s

g
e
l
e
g
d

e
n

d
a
a
r
n
a

h
e
b
b
e
n

o
n
d
e
r
z
o
e
k
e
r
s

P
o
m
p
e
i
i

g
e
v
o
n
d
e
n

o
n
d
e
r

d
e

a
s
.
[
E
m
i
l
i
e

3
G
R
A
]
de Oudste tijden en we kwamen
oermensen tegen.
We hebben ontdekt hoe we vuur moeten
maken. We ontdekten dat wanneer de
bliksem insloeg en brand
veroorzaakte, de mens het vuur
trachtte te vangen en te bewaren.
[Nilay 3GRA]
Vier Winden onder de loep
30

d
e Tw
eed
e W
ereld
o
o
rlog
en
w
e kw
a
m
en S
im
o
n teg
en.
H
i
j

w
a
s

J
o
o
d

e
n

w
o
o
n
d
e

s
a
m
e
n

m
e
t

z
i
j
n

z
u
s

I
t
a
,

z
i
j
n

v
a
d
e
r

e
n

z
i
j
n

m
o
e
d
e
r

i
n

B
r
u
s
s
e
l
.

D
e

D
u
i
t
s
e
r
s
e

s
o
l
d
a
t
e
n

h
e
b
b
e
n

S
i
m
o
n

e
n

z
i
j
n

f
a
m
i
l
i
e
e

o
n
t
v
o
e
r
d
.

z
e

w
a
r
e
n

i
n

d
e

t
r
e
i
n

n
a
a
r

d
e

c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
e
k
a
m
p
e
n
.

W
e

z
a
g
e
n

d
a
t

S
i
m
o
n

k
o
n

o
n
t
s
n
a
p
p
e
n

e
n

z
i
j
n

f
a
m
i
l
i
e
n
i
e
t
.

[A

c
h
a

3
G
R
A
]d
e
T
w
e
e
d
e
W
e
re
ld
o
o
rlo
g
e
n
w
e
k
w
a
m
e
n

A
n
n
e
F
ra
n
k
t
e
g
e
n
in
h
e
t
A
c
h
t
e
rh
u
is
.
Z
e

m
o
e
s
t
e
n

o
n
d
e
r
d
u
i
k
e
n

i
n

h
e
t

a
c
h
t
e
r
h
u
i
s
.

D
a
t

w
a
s

a
c
h
t
e
r

h
e
t

b
u
r
e
a
u

v
a
n

d
e

v
a
d
e
r

v
a
n

A
n
n
e

F
r
a
n
k
.

M
a
a
r

o
p

e
e
n

d
a
g

m
e
r
k
t
e
n

d
e

D
u
i
t
s
e

s
o
l
d
a
t
e
n

A
n
n
e

e
n

h
a
a
r

f
a
m
i
l
i
e

o
p
.

Z
e

m
o
e
s
t
e
n

n
a
a
r

e
e
n

c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
e
k
a
m
p
.

[
C
h
a
i
m
a

E
l

O
u
c
h

3
G
R
A
]
1940 en we kwamen joden tegen.
De joden droegen altijd een
jodenster zodat de Duitsers konden
weten dat ze Duits waren. De joodse
mensen mochten niet binnen in
sommige winkels, ook niet op
de tram of in het park.
[Aya 3GRA]
het jaar 2185
[]
Vier Winden onder de loep
31
Atelier : op stap in de stad
Nassim, Carlos, Sarah, Romy, Mohammed, Zyad, Marwane, Ilyas, Tinka, Bilal en juf Els zijn
tijdens atelier op stap geweest in de stad.
Op stap om de stad eens van een andere kant te bekijken. Tijdens het eerste atelier bekeken
we Brussel vanuit de lucht.
Tijdens het tweede atelier bekeken we Brussel onder
de grond : we gingen naar het paleis onder de
Coudenberg. Dat paleis is in 1732 afgebrand en in
plaats van het af te breken hebben ze er gewoon
bovenop gebouwd. Je kan dus nog onder de grond in
een oud paleis wandelen.
Hey kijk, bij die
toren staat onze
school !
Ik zie het atomium !
De
autos daar
beneden zijn precies
speelgoedautos
cool !
Zoveel trappen !
Vier Winden onder de loep
32
Tijdens het derde atelier bekeken we Brussel vanop het water. We namen de waterbus en
zagen een oude locomotief, heel veel tuin van de koning, autos die platgedrukt worden tot
het blokjes zijn, eendjes,
Tijdens ons laatste atelier waren de kinderen de baas van het metrospel. Zo speel je een
metrospel : neem een kaart van de mivb, gooi met de dobbelsteen en stap zoveel haltes
verder af, rara wat zou er daar zijn ? Bijvoorbeeld : Maalbeek, zou daar een beek zijn
waarmee je kan malen ?
Slot Waardenburcht
33
Slot Waardenburcht
Waar zijn de personages bij ons op school gesignaleerd? Kleef het juiste personage bij de
juiste plek
1 2 3
4 5 6
7
C p l o s s l n g e n
1 : v l L a l v l L e s s e - 2 : l r a n k l o e r L - 3 : C h a r l o u e d e l a o u b e l l e d u s a c -
4 : u a l s y 8 e l l - 3 : Z u l m a u [ o e f - 6 : u m b e r L o 8 r u L u s - 7 : ! e n n y k l l k
!
Uit de oude doos
34
JAARGANG 13
NR. 2
Uit de oude doos
Nieuwtjes uit de Vier Winden
35
V
i
n
c
e

i
s

g
e
b
o
r
e
n
!
E
e
n

d
i
k
k
e

p
r
o
f
i
c
i
a
t

a
a
n

j
u
f

S
o
f
i
e

E
n
g
e
l
b
o
r
g
h
s

e
n

h
e
t

h
e
l
e

g
e
z
i
n
.

Nieuwtjes en zoekertjes
G
e
z
o
c
h
t

v
o
o
r

h
e
t

a
t
e
l
i
e
r

J
o
n
g

e
n

o
u
d

:
-
O
m
a

s

e
n

o
p
a

s

d
i
e

w
i
l
l
e
n

v
e
r
t
e
l
l
e
n

o
v
e
r

v
r
o
e
g
e
r
-
A
d
r
e
s
s
e
n

v
a
n

r
u
s
t
h
u
i
z
e
n

i
n

d
e

b
u
u
r
t
-
O
p
a

s

e
n

o
m
a

s

d
i
e

e
e
n

n
a
m
i
d
d
a
g

w
i
l
l
e
n

k
w
i
s
s
e
n

m
e
t

d
e

k
i
n
d
e
r
e
n
-
O
p
a

s

e
n

o
m
a

s

d
i
e

e
e
n

n
a
m
i
d
d
a
g

w
i
l
l
e
n

g
e
z
e
l
s
c
h
a
p
s
s
p
e
l
e
n

s
p
e
l
e
n
-
V
o
o
r
w
e
r
p
e
n

d
i
e

a
l

l
a
n
g

i
n

f
a
m
i
l
i
e
b
e
z
i
t

z
i
j
n

e
n

w
a
a
r

j
u
l
l
i
e

w
i
l
l
e
n

o
v
e
r

v
e
r
t
e
l
l
e
n
-
O
m
a

s

e
n

o
p
a

s

d
i
e

e
e
n

n
a
m
i
d
d
a
g

w
i
l
l
e
n

m
e
e

k
n
u
t
s
e
l
e
n
O
p

m
a
a
n
d
a
g

1
7

n
o
v
e
m
b
e
r
,

2
4

n
o
v
e
m
b
e
r

e
n

1

d
e
c
e
m
b
e
r

i
n

d
e

n
a
m
i
d
d
a
g
.
G
r
a
a
g

v
o
o
r
a
f

e
e
n

s
e
i
n
t
j
e

b
i
j

j
u
f

K
a
a
t

o
f

j
u
f

S
i
g
r
i
d
G
e
z
o
c
h
t
:

b
o
o
m
s
c
h
o
r
s
Voor

de

moestuin
zijn

we

op

zoek
naar

boomschors.
Snoei

jij

bomen,
laat

dan

iets
weten

aan

juf
Karlien.
Vier Winden in beeld
36
test
te
s
t
test
test
M
e
d
a
ille
s

s
c
h
o
le
n
v
e
ld
lo
o
p
O
p
b
e
z
o
e
k
in
M
e
c
h
e
le
n
D
e

b
ib
b
e
r
s
p
ir
a
a
l
v
a
n

d
e

e
le
k
t
r
o
c
lu
b
F
e
s
tiv
a
l K
a
n
a
l - O
n
d
e
rw
e
g
Vier Winden in beeld
37
Redactie:
Vier Winden Basisschool
Merchtemsesteenweg 9
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Tel: 02/411 73 14
het.babbelaartje@vierwindenschool.be
www.vierwindenschool.be

Related Interests