RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TINGKATAN TIGA 2009
MING GU 1 2 PJ BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATA N

Pengenalan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan Tiga dan peraturan

UNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN
1. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kecekapan jantung, salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan oksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latihan. (i) Cadangan Aktiviti: - Parlov - Larian Piramid - “Jump rope” (ii) Kaedah latihan - Prinsip-prinsip latihan - Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan muridsemasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid. (b) Daya Tahan Otot Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dalam tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. (i) Cadangan Aktiviti: - Shoulder press - Hamstring curl - Genggam tangan - Bangkit tubi silang - Half squat (ii) Kaedah latihan - Prinsip-prinsip latihan - Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik.

Aras 1

-

Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular, parlov, “jump rope”, dan larian piramid. Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul. Menyatakan kesan terhadap kesihatan individu akibat penglibatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. Menyatakan kaedah latihan dan faedah latihan daya tahan kardiovaskular. Menjelaskan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan latihan kardiovaskular. Mengenal pasti otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti Mengira dan menentukan kadar nadi latihan individu.

Aras 2

-

Aras 3

-

3 PJ

Aras 1

-

Aras 2

Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti daya tahan otot. Menyatakan maksud daya tahan otot. Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul. Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. Menyatakan kaedah dan faedah melakukan aktiviti daya tahan otot. Menamakan lima otot utama yang

Aras 3

-

- Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempatberaktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti./ Disiplin murid.

-

terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.

MING GU 4 5 PK

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATA N

6 PJ

Cuti Tahun Baru/ Sukan Tahunan Sekolah ARAS 1 TUNJANG Menyatakan sebab berlakunya PEMBELAJARAN 1 : amalan pengambilan makanan yang KESIHATAN DIRI DAN berlebihan. KELUARGA - Menyatakan maksud berlebihan 1. Kesihatan diri berat badan, obesiti dan indeks jisim Pengambilan sesuatu makanan badan. secara ARAS 2 berlebihan boleh menyebabkan - Mengira status berat badan masalah berdasarkan formula BMI. kesihatan seperti berlebihan ARAS 3 berat badan. - Menghuraikan cara mengatasi (a) Amalan pengambilan amalan pengambilan makanan makanan secara secara berlebihan. berlebihan - Menilai status berat badan mengikut (i) Sebab pengambilan makanan kategori. berlebihan - kebiasaan yang tidak dapat dikawal - pengambilan terlalu banyak - pengambilan makanan tidak seimbang (ii) Kesan amalan pengambilan makanan berlebihan - Berat badan berlebihan - Obesiti (iii) Cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti - makan mengikut masa - makan makanan seimbang mengikut piramid makanan - mengurangkan pengambilan kuantiti makanan mengikut keperluan kalori. (b) Indeks Jisim Badan = Body Mass Index (BMI) (i) Definisi (ii) Formula BMI Berat badan (kg) Tinggi (m2) (c) Kekuatan Otot Aras 1 Kekuatan bermaksud Melakukan langkah-langkah kemampuan otot untuk keselamatan yang perlu diambil kira menghasilkan daya bagi dalam melaksanakan aktiviti mengatasi rintangan. kekuatan otot. (i) Cadangan Aktiviti: Menyatakan maksud kekuatan otot. - Bench press - Melakukan sekurang-kurangnya tiga - Hamstring curl aktiviti kekuatan otot dengan

- Bangkit tubi silang (bersama beban) - Half squat (ii) Kaedah latihan - Prinsip-prinsip latihan - Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

kaedah yang betul. Aras 2

Aras 3

Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam kehidupan harian, sukan dan permainan. Menyatakan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot. Menamakan lima otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Merancang dan melaksanakan aktiviti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.

-

MING GU 7 PJ

BIDANG PEMBELAJARAN
(d) Komposisi Badan Komposisi badan merujuk kepada peratusan lemak badan berbanding dengan isi kandungan otot, tulang dan tisu badan yang lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan akan menimbulkan masalah kegemukan (obesiti). (i) Cadangan Aktiviti: - Teknik menggunakan kaliper lipatan kulit. - Merekod perubahan komposisi badan. - Mengira indeks jisim badan (BMI). 2. Kekeluargaan Institusi kekeluargaan terbentuk melalui ikatan perkahwinan. Kedua-dua pasangan mestilah berusaha untuk mengekalkan perkahwinan mereka. Seks sebelum kahwin adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan masyarakat Institusi kekeluargaan (i) Perkahwinan - ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan - mengikut hukum agama dan norma masyarakat (ii) Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga - bertanggungjawab menjaga nama baik keluarga Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Menyatakan maksud komposisi badan. Mengukur komposisi lemak badan dengan kaliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan. Menyatakan prosedur- prosedur yang perlu diambil kira semasa mengukur komposisi lemak. Menyatakan cara mengira indeks jisim badan (BMI).

CATATA N

Aras 3

8 PK

Merekod dan menganalisis data komposisi lemak badan dengan merujuk kepada Jadual Peratusan Lemak. ARAS 1 Menjelaskan tentang institusi perkahwinan. Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia. Mengenalpasti cara menyatakan 'tidak' apabila menghadapi sesuatu situasi. ARAS 2 - Membincangkan ciri keluarga bahagia. ARAS 3 Membincangkan isu-isu semasa kekeluargaan.

-

9 PJ

- saling memahami, menyayangi dan menghormati (iii) Seks sebelum kahwin - Mengapa seks sebelum kahwin dilarang? - Belajar menyatakan 'tidak' kepada seks sebelum kahwin (e) Kuasa Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu pergerakan yang pantas dengan daya maksimum dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: - Lompat ke atas peti lombol. - Bounding. - Shoulder press. - Lompat kangaroo. - Lari lutut tinggi. (ii) Kaedah latihan - Prinsip-prinsip latihan - Prosedur latihan (iii) Faedah Latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kemudahan peralatan. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

Aras 1

Aras 2

Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti kuasa. Menyatakan maksud kuasa. Melakukan sekurang-kurangnya empat aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat. Menyatakan faedah latihan kuasa. Menyatakan perkaitan antara bebanan dan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kuasa. Membandingkan di antara prinsip lakuan daya tahan otot, kekuatan otot dan kuasa. Menilai keupayaan kuasa melalui ujian lompat Sargent.

Aras 3

-

MING GU 10 PJ

BIDANG PEMBELAJARAN
(f) Kelajuan Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang melakukan pergerakan pantas dalam masa yang singkat. (i) Cadangan Aktiviti: - Melantun bola sambil berlari 30meter. - Berlari sambil mengawal bola hoki 30 meter. - "Jump rope" (ii) Kaedah latihan - Prinsip-prinsip latihan - Prosedur latihan (iii) Faedah latihan (iv) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. Menyatakan maksud kelajuan. Melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. Menyatakan faedah melakukan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan dan permainan. Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kelajuan. Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti kelajuan.

CATATA N

Aras 3

-

beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

11 PK

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1. Pemakanan ARAS 1 Pengambilan makanan harian - Mengenal pasti keperluan makanan hendaklah mengikut umur, jantina, aktiviti dan mengikut umur, jantina, aktiviti fisiologi. dan - Menyatakan Keperluan Diet Harian fisiologi. Keperluan diet harian (RDA) mengikut kumpulan umur. hendaklah mengikut jadual RDA. Menyatakan situasi yang (a) Makanan yang diambil menyebabkan stres hendaklah ARAS 2 mengikut Menerangkan kandungan kalori (i) Umur makanan mengikut keperluan umur, (ii) Jantina jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi. (iii) Aktiviti Memberi contoh : jenis makanan (iv) Fisiologi yang bersesuaian dengan (b) Keperluan Diet Harian (RDA) kandungan kalori. Mengenal pasti cara meningkatkan nilai. ARAS 3 Menghuraikan keperluan kalori berdasarkan kepada aktiviti harian. 2. Pengurusan konflik dan stres Mengaitkan nilai diri dengan stres. (a) Situasi yang menyebabkan ARAS 1 stres Menyatakan jenis situasi yang - Peperiksaan menyebabkan stres. - Masalah perhubungan rakan ARAS 2 sebaya dan keluarga Mengenal pasti cara mengatasi (b) Perhubungan kendiri stres. - Meningkatkan nilai diri Aras 3 Membincangkan cara mengatasi stres

MING GU 12 PJ

BIDANG PEMBELAJARAN
(g) Prinsip Latihan Untuk memperolehi faedah daripada sesuatu latihan, setiap program latihan perlu berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan seperti: Prinsip Latihan: - Kebolehbalikan - Perbezaan individu Aras 1

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Menyatakan maksud kebolehbalikan. Menyatakan maksud perbezaan individu. Merancang jadual program kecergasan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan perbezaan individu. Menghubungkaitkan antara prinsipprinsip latihan dalam sukan dan permainan. Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam permainan bola tampar. Melakukan sekurang-kurangnya

CATATA N

-

Aras 3

13,14, 15, PJ

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN
1. Permainan (a) Bola Tampar

Aras 1

-

(i) Kemahiran: - Menyangga - Servis - Mengumpan - Merejam - Menghadang - Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

empat kemahiran asas bola tampar dengan teknik yang betul dan selamat. Aras 2

-

Aras 3

Menyatakan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan bola tampar. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan bola tampar. Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima otot utama yang digunakan dalam latihan dan permainan bola tampar.

16 PK

17 PK

3. Penyalahgunaan bahan Pengambilan dadah adalah amalan yang boleh menggugat kesejahteraan keluarga, sosial, ekonomi, dan politik negara. (a) Kronologi pengambilan dadah - Pencetus pengambilan dadah - Pengambilan dadah - Kesan pengambilan dadah (b) Implikasi pengambilan dadah kepada: (i) Sosial (ii) Ekonomi (iii) Politik 1. Keselamatan Kerajaan telah menggubal akta dan undang-undang berkaitan dengan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit pada tahun 1988. Akta dan Undang-Undang (i) Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 (ii) Agensi berkaitan (iii) Peranan agensi berkaitan

Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Merancang dan mengelolakan pertandingan. ARAS 1 Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik. Menyatakan kronologi pengambilan dadah. ARAS 2 Memberi contoh implikasi pengambilan dadah. ARAS 3 Membuat kesimpulan tentang kesan pengambilan dadah yang menjejaskan kesejahteraan negara. ARAS 1 Menyatakan peruntukan yang terdapat dalam akta bagi mencegah penyakit daripada merebak. Menyatakan kesalahan dan hukuman yang boleh dikenakan di bawah akta ini. ARAS 2 Menjelaskan peranan dan fungsi agensi berkaitan dalam pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit. - Menerangkan peranan murid membantu melaksanakan akta ini. ARAS 3 Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit.

-

MING GU 20 18,19, 21

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATA N

PERPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN (b) Sofbol Aras 1 (i) Kemahiran : Melakukan langkah-langkah - Membaling dan menyambut keselamatan dalam permainan

PJ

- Memukul - Menampan - Pitching - Larian anak tapak - Memadang - Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.
2. Pertolongan cemas Prosedur pertolongan cemas ECC dan CPR adalah menyelamatkan mangsa yang mengalami kelemasan. (i) Prinsip dan prosedur ECC E = external (luaran) C = cardiac (kardiak) C = compressions (tekanan) (ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi kardiopulmonari (CPR)

-

sofbol. Melakukan sekurang-kurangnya empat kemahiran asas sofbol dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol. Menyatakan sekurang-kurangnya empat kesalahan teknik lakuan dalam permainan sofbol. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam permainan sofbol. Merancang strategi asas dalam permainan bola tampar. Merancang dan mengelolakan pertandingan.
Menyatakan prinsip dan prosedur ECC dan CPR. Mengenal pasti indikasi/ keadaan yang memerlukan ECC dan CPR. Menunjuk cara pelaksanaan pertolongan emas mengikut prosedur ECC dan CPR.

Aras 2

Aras 3

ARAS 1

22 PK

ARAS 2

ARAS 3

Aras 1

23,24 PJ

2. Olahraga (a) Balapan (i) Kemahiran: Acara Jalan Kaki - Fasa seretan - Fasa tolakan - Fasa sokongan sebelah kaki - Fasa pemulihan - Undang-undang dan peraturan - Kedudukan pejalan kaki dalam lorong. Susunan pejalan kaki di dalam lorong. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

Aras 2

Menyatakan aspek- aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam acara jalan ka ki. Melakukan kemahiran asas jalan kaki dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara jalan kaki. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara jalan kaki. Menganalisis fasa pergerakan dalam acara jalan kaki.

Aras 3

-

MING GU 28 25,26

BIDANG PEMBELAJARAN
b) Padang

HASIL PEMBELAJARAN
UJIAN EXCEL 2 PMR Aras 1

CATATA N

PJ

27,29 PJ

30 PJ

(i) Kemahiran: Acara Lempar Cakera - Teknik pegangan - Fasa persediaan - Fasa putaran - Fasa lemparan - sudut pelepasan - kedudukan badan - Fasa ikut lajak - Undang-undang dan peraturan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid. 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan sesuatu kemahiran pergerakan adalah khusus. (i) Pola Pergerakan : - Pola 4 - Putaran - Pola 7 - Rangkaian (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid. (b) Gimnastik Irama Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan alatan. (i) Jenis Pergerakan :

Aras 2

Melakukan langkah-langkah ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lempar cakera. Melakukan kemahiran acara lempar cakera dengan teknik yang betul dan selamat. Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lempar cakera. Mengenal pasti otot utama yang digunakan dalam acara lempar cakera. Menyatakan teknik lakuan yang betul. Menganalisis fasa pergerakan dalamacara lempar cakera. Menganalisis hasil lemparan.

Aras 3

-

Aras 1

-

Aras 2

Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik. Melakukan kemahiran gimnastik artistic dengan teknik yang betul dan selamat. Mengenal pasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga teknik lakuan dalam pergerakan putaran dan rangkaian. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan. Menganalisis bentuk pergerakan yang sempurna.

Aras 3

-

Aras 1

-

Aras 2

Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat.

- Pergerakan 4 - Gerak edar - Pergerakan 9 - Rangkaian pergerakan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid.

-

Menyatakan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan. Menyatakan kemahiran asas gerak edar dalam gimnastik irama. Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik lakuan semasa mempersembahkan rangkaian pergerakan. Menganalisis bentuk perlakuan gerak edar dan rangkaian pergerakan yang sempurna. Menghuraikan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara gimnastik irama. Merancang dan melaksanakan variasi pergerakan gerak edar dan rangkaian pergerakan bersama alatan. Merancang dan mempersembahkan rangkaian pergerakan yang terdiri daripada beberapa kemahiran.

Aras 3

-

-

MING GU 34
31

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CATATA N

PJ

32

PJ

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI (d) Pergerakan Kreatif Aras 1 Pergerakan kreatif bermaksud Melakukan langkah-langkah intepretasi idea, perasaan serta keselamatan yang perlu diambil kira tanggapan deria yang dilahirkan dalam melakukan aktiviti secara simbolik melalui pergerakan kreatif. pergerakan. - Melakukan kemahiran pergerakan (i) Tema pergerakan : kreatif dengan teknik yang betul dan - Tema 8 - Ritma berkaitan selamat. dengan pekerjaan Aras 2 - Tema 9 - Kesedaran bentuk Menyatakan kesalahan lakuan pergerakan berdasarkan tema. - Tema 10 - Transisi lapan daya Menghuraikan komponen asas kecergasan yang diaplikasikan (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: dalam pergerakan kreatif. - Latihan yang sistematik. Aras 3 - Mengenal pasti kemampuan Menganalisis bentuk perlakuan tahap dan kecergasan murid berdasarkan tema. semasa melakukan aktiviti. Merancang dan mempersembahkan - Kesesuaian pakaian. rangkaian pergerakan berdasarkan - Persekitaran atau tempat tema. beraktiviti. - Penyeliaan, arahan. Dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid. 4. Rekreasi dan Aras 1 Kesenggangan Menyatakan maksud menjejak. (a) Rekreasi Menyatakan formasi dalam aktiviti Rekreasi bermaksud aktiviti menjejak. terancang - Menyatakan aspek keselamatan untuk memenuhi masa lapang yang perlu diambil kira dalam bukan melakukan aktiviti menjejak.

untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran dan badan. (i) Menjejak - Konsep menjejak - menjejak bermaksud merentas sesuatu kawasan dari titik mula ke garisan penamat - Formasi - pasukan bergerak secara beratur bagaikan keretapi - hadapan: pointer atau recce. - tengah: keselamatan atau perubatan - belakang: sweeper atau anchor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: - Latihan yang sistematik. - Mengenal pasti kemampuan tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. - Kesesuaian pakaian. - Persekitaran atau tempat beraktiviti. - Penyeliaan, arahan dan bimbingan. - Perlakuan aktiviti. - Disiplin murid. MINGG U 35 33 BIDANG PEMBELAJARAN 1. Pengurusan Pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan: - Penubuhan - Pemilihan AJK melalui mesyuarat - Perancangan aktiviti

Aras 2

Aras 3

Menyatakan kepentingan formasi dalam aktiviti menjejak. Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak. Merancang dan melaksanakan aktiviti menjejak.

-

HASIL PEMBELAJARAN PERCUBAAN PMR Aras 1 Menyatakan pasukan sukan, persatuan sukan dan kelab sukan dan permainan yang terdapat di Malaysia. Menyatakan cara pemilihan ahli jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 2 Menjelaskan proses penubuhan pasukan sukan, persatuan,kelab sukan dan permainan. Menjelaskan peranan jawatankuasa dalam pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan. Aras 3 Merancang dan mengelolakan aktiviti pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan di peringkat se kolah. Aras 1

CATATAN

PJ

2. Kerjaya dalam sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulangan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Industri

-

Menyatakan maksud kerjaya dalam sukan.

Sukan: Jenis kerjaya Peluang kerjaya

Aras 2

Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam sukan. Menyatakan peluang-peluang kerjaya dalam sukan. Membincangkan mengenai kerjaya yang ada kaitan dengan sukan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

Aras 3

-

MINGG U 36

BIDANG PEMBELAJARAN 3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan Sukan (i) Keagresifan dalam sukan dan permainan - Punca keagresifan - Akibat keagresifan (ii) Komersialisme dalam sukan - Kebaikan dan keburukan Aras 1

PJ

Aras 2

Menyatakan maksud keagresifan dalam s ukan. Mengetahui komersialisme dalam sukan. Menjelaskan langkah-langkah bagi mengelakkan keagresifan dalam sukan. Menghuraikan punca-punca dan akibat keagresifan dalam sukan. Menjelaskan kebaikan dan keburukan komersialisme dalam sukan. Mengulas laporan isu-isu keagresifan daripada keratan akhbar.

Aras 3

4. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu pertandingan atau permainan. Semangat Kesukanan(penonton): - Maksud semangat kesukanan. - Ciri-ciri semangat kesukanan. - Kejayaan diri berasaskan semangat kesukanan. - Kejayaan pasukan berasaskan semangat berpasukan.

Aras 1

Aras 2

Menyatakan maksud semangat kesukanan. Menjelaskan ciri-ciri semangat kesukanan penonton. Menghuraikan kaitan antara semangat kesukanan penonton dengan kejayaan pasukan/negara.

Aras 3

Membincang dan menilai kejayaan pasukan yang berasaskan semangat kesukanan. - Mencadangkan cara memupuk semangat kesukanan penonton. SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN PMR 2009

-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful