You are on page 1of 5

Reflectieformulier beeldend onderwijs

Opdrachtomschrijving: Stadspark in Herfstsferen
naam student: Eva Scherpenisse

Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de
samenhang tussen product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke
component een waardering geven (1 = lage waardering, 5 = hoge waardering),
maar dat hoeft niet.

component beschrijving 1 2 3 4 5
betekenis Eerst heb ik plaatjes gezocht over een stadspark. Ik heb
het tijdens de les herfstachtig gemaakt door middel van
warme kleuren, maar het park was nog niet in
herfstsferen op de foto’s. Ik heb meerdere parken samen
gecombineerd. De twee parken die ik heb genomen
waren het vondelpark en het park de koppel. Het eerste
park was het park de koppel, in Utrecht, waar ik als kind
in de sneeuw heb gespeeld en van de heuvels ben
afgegleden. Ik heb hier ook veel hardgelopen. Het
tweede park is het Vondelpark, Ik vind het het mooiste
park van Amsterdam. Het lijkt alsof je in het buitenland
bent als je door dit park loopt! Ik ben dan even weg van
de wereld en voel me op sommige plekken alleen op de
wereld.
vorm Eerst heb ik tijdens mijn schets gekeken naar de
compositie. Dus waar ga ik wat zetten en waar wil ik
diepte in verwerken. Om het effect van diepte te
vergroten heb ik het pad aan het einde steeds kleiner
gemaakt. Met de diepte van de brug heeft de docent mij
geholpen, want dat lukte me nog niet. Ik heb nauwelijks
gebruik gemaakt van overlapping, maar wel met de
boom aan de rechterkant die over het gras gaat en daar
eigenlijk voor schuift. Met de kleuren van de lucht heeft
de lerares mij ook geholpen, want ik begreep niet dat
dat lichter moest, maar daardoor kreeg je een mooi
kleurperspectief. Op de schets heb ik eerst ook met
diepte gewerkt qua het bankje, maar toen ik ging verven
vond ik het moeilijk om de verfijning en de diepte
daarvan in het schilderij te krijgen. Ik heb gekozen voor
de kleuren, oranje, groen, bruin en blauw om te zorgen
voor een herfstsfeer. Vooral de bladeren die oranje zijn
helpen hierbij. Ik wilde een niet al te drukke tekening,
dus heb ik tussen de bomen ruimte overgelaten.

materie Ik ben begonnen met potlood om daarmee te schetsen.
Potlood kan je uit gummen waardoor je nog makkelijk
fouten kan maken en het nog niet gedetailleerd, maar
meer grof vast legt. Daarna heb ik gewerkt met de
primaire kleuren, zwart en wit in de vorm van verf. Deze
kleuren heb ik eerst gemengd totdat ik de kleur had die
ik nodig had. De lucht heb ik ook nog met water
aangelengd om deze lichtre te krijgen. Ik heb met
penselen gewerkt. Ik vond het moeilijk om met verf, al
was het met de kleinste penseel, gedetailleerd te
werken. Ik heb met de primaire kleuren en zwart en wit
de kleuren groen, bruin, licht blauw en oranje gemaakt.
beschouwing
Ik heb twee foto’s gecombineerd. De voorste boom aan
de rechterkant die over het water valt en de fontein
komen van het vondelpark en staan in mijn eind resultaat
verwerkt.

Het bankje uit het park de Koppel heb ik er wel in
verwerkt samen met de brug en de bomen.


werkwijze Met het schetsen met potlood en dan verf mengen ben ik
wel bekend, maar dat je het ook kan aanlengen met
water om het dunner te maken en lichter kende ik nog
niet. Hoe je dan een schilderij opbouwt wist ik ook niet.
Ik schilder zelf nooit, omdat ik het niet leuk vind, niet
goed kan en er het geduld voor heb. Optisch mengen was
voor mij een nieuwe term die ik heb geleerd. Ik vond het
werken met diepte moeilijk en vooral om een brug te
maken.
onderzoek Ik heb onderzocht hoe ik diepte kan gebruiken op papier.
Ik ben begonnen met het nadenken over plaatjes en heb
toen eerst meerdere parken opgezocht om een beeld te
vormen van wat ik zelf wil. Daarna heb ik goed naar de
docent geluisterd die verschillende manieren uitlegde
hoe je te werk kan gaan en verschillende perspectieven
die je kan gebruiken. Nadat ik mijn twee parken had
gevonden en een betekenis en gevoel bij het park had
bedacht ben ik de vorm gaan schetsen met potlood en
ben ik gaan onderzoeken hoe ik diepte kon gaan krijgen
in mijn werk. Daarna ben ik materiaal, qua verf, bij
elkaar gaan pakken en ben ik kleuren gaan mixen zodat
ik meerdere kleuren zou krijgen dan alleen de primaire
kleuren, zwart en wit. Ik heb een dunnen en een dikke
penseel gepakt zodat ik daar goed punten mee kon
zetten. Want mijn schilderij bestond uit punten. Ik heb
mijn werk telkens van een afstand bekeken en gekeken
of het wel overeen kwam met de parken die ik had
uitgezocht. Na het schetsen ben ik begonnen met het
tekenen van de horizon. Toen heb ik eerst de groene
vlakken gemaakt, daarna de bomen en daarna de brug
met het pad. Als toevoeging een boom over het water en
als laatste het water en de lucht. Zie hier mijn proces:

eindoordeel:

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als
inspiratiebron. Geef van minimaal één door jou gebruikt beeld aan wat de functie
is en beschrijf waarom je dat vindt.

Wat vind je
geslaagd?
Leg uit.

De brug en de diepte is uiteindelijk wel geslaagd, maar ik vind dat er nog
veel te leren valt. Van een afstand ziet het er wel goed uit, maar van
dichtbij niet.

Wat kon
beter?
Waarom?
Het is nog een beetje kinderachtig getekend en niet heel precies. Het
ziet er slordig uit en de diepte had ik d.m.v kleurverschil nog kunnen
vergroten, maar dat heb ik te weinig gedaan.

beeld functie(s) beschrijving
Diepte
creëren en
spelen met
kleurperspect
ief
Laten zien hoe een bos/park eruit ziet in
herfstkleuren. De functie is duidelijk door de kleur
verschillen en door het pad dat wordt versmalt.

Related Interests