You are on page 1of 7

Opdracht 1 Beeldend - Park in Herfstsfeer

Voorbereidende opdracht: voor de voorbereidende opdracht moesten wij foto’s van parken
in de herfst opzoeken.Ik heb gekozen voor foto nummer drie, omdat de kleuren en de compositie van deze foto mij
het meest aanspraken. De functie van het door mij, als inspiratiebron, gebruikte beeld is het
als voorbeeld dienen voor een naschilder opdracht.


Reflectieformulier beeldend onderwijs

Opdrachtomschrijving: Stadspark in Herfstsfeer
Naam student: Rebecca Odenthal, 1C

Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang tussen
product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering geven (1 =
lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.

component beschrijving 1 2 3 4 5
betekenis Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt
verwerkt? Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij
het onderwerp.

x
vorm Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je
hebt toegepast. Waar in het werk is dat goed te zien?
(eventueel detailfoto’s toevoegen).

x
materie Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het
gebruik van dat materiaal? Had je een nog andere materialen
of gereedschappen willen gebruiken en zo ja waarom?

x
beschouwing Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over
het onderwerp? Welke beelden hebben je goede informatie
gegeven over de beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben je
op een spoor gezet voor het werken met het materiaal en de
techniek? Geef aan waar je dat in het werk duidelijk terugziet
(eventueel detailfoto’s toevoegen).

x
werkwijze Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek
gewerkt? Wat heb je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je
lastig?

x
onderzoek Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het
werkproces hebt gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en
waarom? Hoe heb je de andere 5 componenten in dit proces
meegenomen?

x

o Betekenis:
Ik heb de inhoud van de opdracht verwerkt door een park in herfstsfeer te
schilderen. Met de drie primaire kleuren (rood, blauw en geel) heb ik het park vorm
gegeven op papier. Eerst de achtergrond van het beeld en dan ben ik laagje voor
laagje naar voren gaan schilderen.
Ik moest bij het maken van de opdracht aan mijn kindertijd terug denken tijden het
maken van deze opdracht, dat ik met mijn ouders in de herfst in het bos ging
wandelen.
o Vorm:
Ik heb een aantal verschillende beeldaspecten toegepast. Ik heb gebruik gemaakt van
de drie primaire kleuren (beeldaspect kleur) en deze heb ik dan vervolgens zo
moeten mengen dat ook secundaire en tertiaire kleuren hieruit kwamen. Ook is er
gebruik gemaakt van schaduw en (zon-)licht (beeldaspect licht) de bomen werpen
namelijk hun schaduw op het grasveld. Ook heb ik gebruik gemaakt van perspectief
(beeldaspect compositie), namelijk door de bomen op de achtergrond een andere
structuur en kleur te geven dan bijvoorbeeld de boom op de voorgrond.


De schaduw

o Materie:
Ik heb gebruik gemaakt van acrylverf in de drie primaire kleuren. Om de verf op het
papier aan te brengen heb ik verschillende diktes van kwasten gebruikt. Ik vond het
echt geweldig om met deze materialen te werken, omdat ik de kleuren dan lekker
kon mengen en dit ook op het papier zelf nog kon doen.
o Beschouwing:
Ik heb een foto, die ik op internet heb gevonden, gebruikt als inspiratiebron, omdat
deze na geschilderd moest worden. Deze foto was dan ook de inspiratiebron voor de
beeldaspecten.
Ik heb vroeger al wel eens met deze materialen gewerkt en hier had ik dan een basis
mee. Ik kon terug denken aan hoe ik toen met deze materialen ben om gegaan,
bijvoorbeeld lange uithalen met de kwast of juist korte streepjes en veel verf of juist
weinig verf.
o Werkwijze:
Ik had al eens eerder met deze materialen gewerkt en toen had ik hier ook al veel
plezier aan. In het begin vond ik het wel lastig, omdat ik niet precies wist waar ik
moest beginnen met schilderen en hoe ik de kleuren zo perfect mogelijk kon
mengen, maar na een tijdje ging het allemaal vanzelf.


o Onderzoek:


Ik ben begonnen met de lucht lichtblauw te schilderen en de grond lichtgroen. Vervolgens
heb ik de schaduw groen, de bomen op de achtergrond donkergroen geschilderd en de
blaadjes op de grond met rood aangegeven, zodat ik een basiskleur had staan.


Daarna heb ik de blaadjes in de boom een basiskleur gegeven.


Toen ben ik steeds opnieuw met verschillende kleurtinten over de schildering gaan
schilderen, zodat de kleuren zo goed mogelijk werden.

Eindoordeel:
Ik ben heel erg tevreden met mijn schildering: de kleuren zijn goed gemengd en de
verhoudingen en compositie zijn erg goed geschilderd. De volgende keer kan ik nog een
beetje meer letten op het mengen van de achtergrondkleuren.

Uiteindelijk werk: