You are on page 1of 7

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT
Alexander van Berge
Henegouwen
STUDENTNUMMER 1655237

KLAS 1D STAGESCHOOL
STAGEBEGELEIDER STAGEGROEP 6
DATUM 21-10-2014 VAK / ONDERWERP Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen: Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?
+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
De les is bedoeld om Groep 6 een liedje aan te leren en er voor te zorgen dat ze dit zelf
ook kunnen zingen. Dit is dus een vaardigheid gerelateerd doel.

Aan het einde van deze les kunnen de leerlingen het liedje “Ik voel me o zo heppie”
volledig meezingen op de juiste toonhoogte. Als dit goed gaat kunnen we eventueel
het nummer in canon gaan oefenen.

Tijdens de les wordt er geoefend met het liedje op de juiste toonhoogte en met de
goede tekst te zingen.
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

De leerlingen kunnen al doormiddel van stapsgewijs oefenen een liedje aan leren.
Verder zijn ze enthousiast om muziek te maken.
Ik ga ze het liedje aanleren door de tekst op te breken in kortere stukjes, en dit dan
steeds uit te breiden met en volgend stukje erbij. Dit doe ik door elk stukje eerst zelf
te zingen en vervolgens de leerlingen na te laten zingen(echo methode).
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
Niet van toepassing.
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid
In verhouding tot hedendaagse muziek is dit liedje wel wat anders. Echter kan ik met
dit liedje goed aansluiten bij het meezing gedrag dat ik van ze heb gezien tijdens de
Kinderboekenweek.
MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

+-28 kopieën van de tekst een youtube link naar het nummer of een zelf ingezongen
versie van dit nummer.
ik voel me o zo heppie.wma


De materialen ondersteunen de les in dit geval door het voor de leerlingen mogelijk te
maken de tekst bij zich te hebben en de maat te houden door de muziek een paar keer
te horen of eventueel met de muziek mee te zingen.
De bronnen die ik gebruik zijn het boek “eigenwijs” en eventueel een link naar het
liedje op youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Zy5n4qGIZJY
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
LESOPBOUW

TIJD
--
Min
ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?
Vorm
ISK
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
Ik begin door te vertellen wat ik met ze ga doen deze les. Hierop
volgt het horen van een voorbeeld. Nadat ze dit gehoord hebben
beginnen we met oefenen.
klassikaal
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.

WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de


De leerlingen krijgen een aantal vragen over het liedje, zoals waar
het overgaat en wat hun zelf “heppie” maakt. Als het nodig is kan
er eventueel uitleg gegeven worden over wat canon betekent.
Zodra we beginnen met het daadwerkelijke zingen, ga ik ze het
lied aanleren doormiddel van de echo methode. Ik zing het eerst
zelf een stukje voor, waarna de leerlingen het herhalen. Als dit
goed gaat breid ik het uit met een volgend deel totdat uit eindelijk
het hele liedje gedaan wordt. Als ze de tekst goed kennen laat ik
het ze een keer zingen zonder muziek. Dit zodat er goed geluisterd
kan worden naar toonhoogte, om na te gaan of ze deze goed aan
kunnen houden. Als dit allemaal goed gaat en er genoeg tijd is kan
ik het met ze gaan oefenen in canon. Dit begin je mee in twee
groepen, en naarmate het steeds beter gaat maak je er steeds
meer groepen van.

Het eerste deel is klassikaal zingen om het liedje aan te leren.
Daarna wordt er in groepsverband geoefend als het canon zingen
aanbod komt. Door het canon zingen toe te voegen krijg je een
vorm van variatie in de les.

Doordat de kinderen waarschijnlijk een behoorlijke hoeveelheid
energie zullen hebben, kan ik deze toepassen om ze enthousiast te
houden voor het zingen en ze leuk mee te laten doen.
Verder kunnen de leerlingen gemotiveerd worden door de
groepen tijdens het canon zingen niet vast te maken, maar door
deze steeds te husselen.Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

Door ze te complimenteren als ze het goed doen, en ze eventueel
te wijzen op punten die ze kunnen verbeteren.

Van te voren is al te voorzien dat als er geen duidelijke regels zijn,
het een grote chaos kan worden. Hierom zorg ik van te voren voor
duidelijke regels bij de les.

Iedereen doet mee, niemand gaat stil zitten en niks doen.
Je laat iedereen in zijn/haar waarde, dus niemand wordt
uitgelachen of belachelijk gemaakt.

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

Het is een klassikale les. Iedereen is dus tegelijk klaar met de les.
Dit is dus niet van toepassing.
AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
Door ze te vragen wat ze er van vonden en hoe het ging. Wat ging
er goed en wat ging er juist minder goed. Verder vraag ik ze ook of
ze nog eventuele verbeterpunten hebben voor de les om het voor
de volgende keer nog leuker te maken.

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?
Dit is niet van toepassing.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
EVALUATIE STUDENT

Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER

KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER
+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar….
Voor aanvang van de les aangeven door de student
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?

HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer


Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014