KURSUS

TEKNOLOGI ELEKTRONIK
TAHAP / SEM

2 / SEM 4

KOD DAN TAJUK MODUL ETN404 - ELECTRICAL MACHINE AND CONTROL
KOMPETENSI

K1 - MAINTAIN DC MOTOR

NAMA PELAJAR


KURSUS/TAHUN

TUJUAN :

Pelajar boleh ;

1.1 Identify the 3 types of DC motor according to configuration.
1.2 Explain and identify the operation DC motor according to principles.
1.3 Practice the safety procedure to avoid the damage on the motor according to SOP.
1.4 Practice the safety procedure when checking,dismantle and assemble DC motor
according to SOP.
1.5 Explain DC motor specification according to service manual.
1.6 Determine the DC motor characteristics according to specification.
1.7 Perform the DC motor performance test according to test standard.
1.8 Practice safety procedure when checking,dismantle and assemble DC motor
according to SOP.

ARAHAN :

Soalan Tugasan : Jawab semua soalan.

Tugasan ini adalah secara individu.
Tugasan hendaklah disiapkan dan dihantar pada : 7hb Ogos 2014KOLEJ VOKASIONAL SG BULOH
KM 22, JLN KUALA SELANGOR,
47000 SG BULOH,
SELANGOR.

KERTAS TUGASAN
( ASSIGNMENT SHEET )


NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 2 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB

BAHAGIAN ARajah 1

1. Rajah 1 menunjukkan kaedah Hukum Tangan Kiri Fleming. Padankan A, B dan C
dengan penyataan yang betul.A


Arah Arus (masuk)


B


Arah Fluks


C


Pergerakan Pengalir


NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 3 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB


2. Rajah 2 menunjukkan bahagian-bahagian motor DC. Padankan bahagian dan
keterangan motor DC dengan rajah yang betul.

(3 markah)


Bahagian

Keterangan

Rajah


Angker
Teras besi silinder
yang berlapis
mempunyai lubang-
lubang alur bagi
menghasilkan medan
magnet apabila
dibekalkan dengan
bekalan A.T

Berus
Karbon
Fungsinya sebagai
penyambung bekalan
A.T litar angker
Penukartertib
Terdiri daripada
tembereng-tembereng
kuprum yang diatur dan
dipisahkan dengan
penebat mika di antara
satu sama lain.
Penukartertib
digunakan sebagai
penyambung belitan
angker


Medan Belitan pengalir pada
kutub teras
menghasilkan medan
magnetRajah 2


NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 4 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB
3. Rajah 3 menunjukkan Motor DC yang terdiri daripada 3 jenis sambungan motor.
Berpandukan pada rajah 3 litar motor DC berkenaan, padankan dengan nama litar
motor DC yang betul.Rajah 3NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 5 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB

4. Rajah 4 menunjukkan litar skema bagi motor DC sambungan pirau. Pilih dan tulis
jawapan yang betul mengikut label A, B, C dan D.


RAJAH 4

Belitan Medan
Pirau

Arus Angker
(Ia)

Angker

Arus Pirau
(Ish)

Belitan Medan
Siri

Ruang Jawapan


A
B
C

D
NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 6 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB(4 markah)
5. Rajah 5 menunjukkan pemasangan bagi mengendalikan motor DC untuk memberi
perlindungan keselamatan kepada pengendali dan motor berkenaan. Pilih dan tulis
jawapan yang betul mengikut label A, B, C, D dan E bagi bahagian yang betul pada
ruang jawapan.

Kotak
pangkalan
Pembuluh
logam

Pemula
Pembuluh
logam boleh
lentur

Pemencil

(5 markah)

Rajah 5


NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 7 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB

BAHAGIAN B

1. Lukiskan gambarajah litar motor DC siri pada ruangan di bawah.


Gambarajah litar motor DC siri


2. Jika arah putaran bagi gambarajah litar motor DC siri di atas ialah putaran mengikut
arah jam, lukiskan pula gambarajah litar motor DC siri bagi putaran lawan arah jam
pada ruangan di bawah.


Gambarajah litar motor DC siri putaran arah bertentanganNO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 8 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB

3. Lukiskan gambarajah litar motor DC pirau pada ruangan di bawah.


Gambarajah litar motor DC pirau


4.. Jika arah putaran bagi gambarajah litar motor DC pirau di atas ialah putaran mengikut
arah jam, lukiskan pula gambarajah litar motor DC pirau bagi putaran lawan arah jam
pada ruangan di bawah.

Gambarajah litar motor DC pirau arah bertentangan


NO KOD / KOMPETENSI ETN2404 / K1 Muka: 9 Drp 9


Hajjah Fairos bt. Hj.Zakariah, Unit Elektronik, KVSB

Penilaian Pengetahuan Wajaran, % Skor

Proses Kerja :
- Dihantar pada masa yang
ditetapkan.
- Persembahan folio/lapuran

(10)

5

5


Hasil Kerja :
- Cadangan/Tajuk
- Tujuan
- Bahan dan komponen Hidraulik
- Prosedur Kerja
- Rajah Sambungan Litar
- Pemerhatian
- Kesimpulan
(30)

2

2

6

5

10

3

2JUMLAH

40
Nama Pelajar :
T.Tangan Pelajar
Tarikh :

Nama PP : T.Tangan Penilai
Tarikh :