You are on page 1of 13

Stjepan Malović

OSNOVE NOVINARSTVA

Nakladnik
Golden marketing-Tehnička knjiga
Jurišićeva 10, Zagreb
Za nakladnika
Ana Maletić
Urednica
Mirjana Paić-Jurinić
Recenzenti
prof. dr. sc. Tomo Jantol
prof. dr. sc. Mirjana Kasapović
dr. sc. Milan Kiperaš
doc. dr. Ivo Žanić
Objavljivanje ovoga sveučilišnog udžbenika
odobrio je Senat Sveučilišta u Dubrovniku
odlukom br. 39/05-2 od 27. siječnja 2005.

Copyright © Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, Hrvatska
Sva prava pridržana

ISBN 953-212-230-3

Stjepan MaloviÊ

Priloge priredila i obradila
Gordana ViloviÊ

Golden marketing-TehniËka knjiga
Zagreb, 2005.

Fotografije kojima počinju poglavlja ove knjige objavljene su uz dopuštenje autora,
američkog fotografa Rona Haviva
i preuzete iz njegove fotomonografije
Blood and Honey. A Balkan War Journal.

Zahvaljujemo svim novinarima i urednicima čije smo tekstove koristili za primjere.
Novinarstvo se najbolje uči u praksi, a primjeri će studentima i mladim novinarima pomoći da bolje razumiju medije.
Posebno zahvaljujemo Vjesnikovoj novinskoj dokumentaciji.

Sadržaj
PROFESIJA NOVINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Profesionalni standardi izvještavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poštenije novinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediji: što su, kako funkcioniraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stvarnost ili samo privid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sve počinje izvještavanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zanat ili struka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poštenje: moderna objektivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istinitost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istina nema alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istinitost zajamčena dokumentarnošću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najbolja obrana protiv tužbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Istina ili osvjetljivanje stvarnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neistine, laži i manipulacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poštenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temelj vjerodostojnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zašto prešućujemo činjenice?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gdje se izgubila objektivnost? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kako novinari rade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prepreka manipulacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Korist isključena! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Točnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ništa lakše nego pogriješiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najčešće: netočna imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teoretičari ne dvoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Ne)uobičajene pogreške . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Točnost vraća izgubljeno povjerenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uravnoteženost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sve strane igraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ravnoteža je važna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sukob zanimljiviji od slaganja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proturječja uravnoteženosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Negativne posljedice uravnoteženosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepristranost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nema opredjeljivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nepošteno je iskazati sklonost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sve strane treba prikazati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novinari informanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BBC recept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11
11
11
12
13
15
16
19
19
20
20
21
21
25
25
25
26
27
28
29
31
31
31
32
33
36
37
37
38
39
40
40
42
42
42
43
44
45

Uloga komunikatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novinar, vrsta koja izumire ili…? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunikacijska eksplozija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Važnost komunikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tko su komunikatori? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uloga medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Društvena uloga medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moćni poslušnici ili nemoćna sedma sila? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Što mediji mogu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Društvena odgovornost medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoć zemljama u razvoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcije masovnih medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novinari pišu za ljude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publika, tko je to? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konzumacija medija: najdraža razonoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjerenje reakcije publike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utjecaj medija na pojedince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudbina na dlanu javnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veliko, ali sporo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tri glavna područja utjecaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlast i mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tako bliski, a tako mrski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svaka vlast želi kontrolirati medije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I nazivi se mijenjaju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medijska industrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ozbiljan i unosan posao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tri funkcije medijske industrije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koncentracija medijskih tvrtki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prava i odgovornost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Što sve (ne) može novinar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prava novinara, ali i građana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I vlast ima neka prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odgovornost masovnih medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cenzura i autocenzura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Država se brani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rat, najčešći uzrok cenzure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opscenost – danas najčešći razlog cenzure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autocenzura – najčešći oblik cenzure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sadržaj

47
47
47
48
49
51
53
53
53
54
54
55
57
57
57
59
59
61
61
64
66
68
68
69
71
74
74
74
76
77
77
77
78
79
81
81
82
83
83

5

Etika novinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etičnost: bit dobrog novinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normiranje etičkih načela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Najčešća kršenja etičkih načela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ima li morala?! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobar ukus i doličnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85
85
85
86
88
88

SVE POČINJE DOGAĐAJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Izvještavanje o događajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Vijesti se ne pronalaze u redakciji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Na mjestu događaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kopanje za podacima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Nesreće, požari i katastrofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Prometna nesreća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Zrakoplovna nesreća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Požar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Katastrofe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Zločin i sudstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Napeto, uzbudljivo, ali i rizično . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ubojstva i teški krvni delikti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Priče iz sudnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Profesionalni rizik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sjednice, skupovi i govori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sve, samo ne rutinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sjednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Govori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Priredbe i natjecanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gledati i izvještavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Dobra priprema zlata vrijedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sportska natjecanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Ništa bez podataka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Kopanje za činjenicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Podaci koji dolaze u redakciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Prikupljanje vijesti promatranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pisani izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Blagodat i prokletstvo informacijskog doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Prikupljanje ilustrativnih pojedinosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Porazne posljedice pogrešnih podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Priopćenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Pristrana pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Najave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Informacije s povodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6

Sadržaj

Informacije koje grade imidž tvrtke ili pojedinca. . . . . . . . . . . . . . . 128
Oprezno s priopćenjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Konferencija za novinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Što to tamo predstavljaju? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Priprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Praćenje konferencije i postavljanje pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Pisanje izvještaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ilustrativne konferencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Upute novinarima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Govori na skupovima i sastanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Svakodnevno, ali ne i rutinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Govori na skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Izvještavanje o govoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Sastanci i sjednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Izvori vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Bez njih ne bismo ništa znali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Pristup informacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Ljudi kao izvori vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Dokumenti kao izvori vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Primjena računala u traženju vijesti (CAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Off the record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Reći ću vam, ali nije za objavljivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Pravila korištenja informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Embargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Objaviti tek nakon određenog roka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Odlike novinara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Novinar se rađa – ali ništa bez učenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Karakteristike dobrih pisaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Moć zapažanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
UMIJEĆE IZVJEŠTAVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Osnovna načela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Važnost dobrog pisanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Sedam kriterija dobrog pisanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Izgrađivanje osobnog stila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Osnovne karakteristike dobrog pisanja za medije . . . . . . . . . . . . . . 173
Pričanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Ima se što pročitati! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Struktura novinske priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Zadovoljiti čitatelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Organizacija priče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Vijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Temelj novinarskog izražavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Mnoge definicije, nijedna cjelovita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Tvrde i meke vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Razlika između informacije i vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Vrijednost vijesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Najvažniji ispit za urednike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Elementi vrijednosti vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Priroda događaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Pisanje vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Jasno, sažeto i zanimljivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
5 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Nezaboravni početak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Procjena vijesti i glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Vrste glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Ne postoje dvije iste glave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Rezimirajuća glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Narativna glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Opisna glava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Alternativna glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Sumirajuća glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Glava s okusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Anegdotalna glava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Kako se piše čitak početak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Obrnuta piramida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Najbolji način organiziranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Značajke obrnute piramide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Agencije vole obrnutu piramidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Alternative obrnutoj piramidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Sve varijacije su dobrodošle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Fokusirana struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Kronološko kazivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Pješčani sat i esej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Umijeće razgovora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Priprema za intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Što je novinar dužan obaviti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Vrste intervjua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Struktura i tehnike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Uključite sva osjetila, uočite detalje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Osjetljivi sugovornici, provokativni novinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Detalji koji mnogo govore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Bez tehnike ne ide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Postavljanje pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Glupi su odgovori, a ne pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Otvorena i zatvorena pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Citati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Vjerno, makar bilo i glupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Samo onako kako je rečeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Teškoće s citiranjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Ista izjava u više novina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Komentari, mišljenja i stajališta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Pravo na mišljenje, ali i na kritiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Slobodno mišljenje, slobodan oblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Moć uvjeravanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Gdje objavljivati mišljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Koliko autora, toliko oblika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Komentar karikaturom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Recenzije i kritike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Pisma čitatelja i Op. Ed. stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Otvorenost je važna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Mediji nisu poštanski sandučić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Op. Ed. stranice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Područno izvještavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Specijalisti to znaju bolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Podjela na područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Metode rada područnog novinara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Načela područnog izvještavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Praćenje najvažnijih područja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Specijalizacija donosi kvalitetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Pišite za publiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Sabor i Vlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Tamo gdje se odlučuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Saborske oštre rasprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Vlada: na izvoru ključnih odluka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Gradsko poglavarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Uzbudljiv život grada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Crna strana života . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Dramatično i napeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Opći savjeti izvjestiteljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Velika suđenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Religija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Osjetljivo, ali važno područje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Stručni i obaviješteni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Savjeti i preporuke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Sadržaj

7

Znanost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Može i zanimljivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Kratkotrajne senzacije i velika otkrića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Zaštita okoliša i zdravstvo: hit ili potreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Gospodarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Biznis prevladava i u medijima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Koje su posebnosti gospodarskoga novinarstva? . . . . . . . . . . . . . . . 299
Kako do podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Potrošačke informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Draži vrhunskih rezultata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Obilježja sportskog novinarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Kako izvještavati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Izvještavanje o ratu i sukobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Istina – prva žrtva rata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Specifičnosti ratnog izvještavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Uloga ratnog izvjestitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Istraživačko novinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Beskompromisni lovci na istinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Tko su istraživački novinari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Proces istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Izvori informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Kako pisati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Članci, reportaže, analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Može i dugačko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Članak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Reportaža (feature) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Feljton i podlistak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Specifičnosti medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Treba poštovati zahtjve medija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Novine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Radio i televizija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Fotonovinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Reci to slikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Fotoreporter i snimatelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Karakteristike novinskog i videoizvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Komunikološka vrijednost slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Analiza fotografije: komunikološki i novinarski pristup . . . . . . . . . 344
Utjecaj novinskog proizvodnog lanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Korištenje stereotipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Mediji – produžeci ljudskih osjetila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Osnove fotožurnalizma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

8

Sadržaj

Definiranje dobre novinske fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Timski rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Američko gledanje na novinsku fotografiju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
UREĐIVANJE I SELEKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Kako se objavljuju vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Tko to tamo uređuje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Teorije selekcije vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Praksa šumom, a teorija… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Kružni ciklus: izvor – novinar – čitatelj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Tko utječe na uređivačke odluke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Tko nadzire poruku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Temelji uređivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Neovisnost – osnovni preduvjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Kako uređivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
ŠTO SE ZBIVA U REDAKCIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Proizvodnja vijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Industrija, ne improvizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Organizacija redakcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Sve je podređeno proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Digitalizacija proizvodnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Razdvajanje funkcija u medijskim tvrtkama . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Kako funkcionira redakcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Piramidalna struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Tko je tko u redakciji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Precizna podjela posla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Glavni urednik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Zamjenici i pomoćnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Urednici ključnih rubrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Redaktori i lektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Novinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Rad na rukopisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Poštovanje procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Dogovor s urednikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Pisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Obrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Selekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Grafičko oblikovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

COPYRIGHT © RON HAVIV/VII

Mediji: komunikacijska
sredstva, kao što su novine,
časopisi, radio ili TV postaje. Ta sredstva posreduju
između oglašivača, novinara, djelatnika za odnose s
javnošću i drugih komunikatora i njihove publike.

Profesionalni standardi izvještavanja
Poštenije novinarstvo

G

lobalizirani svijet 21. stoljeća živi u ritmu koji mu nameću masovni mediji. Ništa se nije dogodilo
ako to mediji nisu zabilježili ili, još bolje, sve što se dogodilo mediji su zabilježili. Mediji nas informiraju, zabavljaju, podučavaju, nameću mišljenje, a mnogima od nas često su jedini prijatelji.
O, da, često nas varaju, manipuliraju ili dezinformiraju, pa je njihova vjerodostojnost mala, ali im se
bez ostatka uvijek vjerno vraćamo. Svijet današnjice nezamisliv je bez masovnih medija i svatko se, na ovaj
ili onaj način, s njima susreće i osjeća njihov snažan i nezaustavljiv utjecaj.

Novinarstvo: struka kojom
se prikupljaju, pišu, uređuju i objavljuju informacije,
kako za novine, tako i za
druge tiskovine, radio i
televiziju.
Novinar piše za informativne medije.*

Mediji: što su, kako funkcioniraju
Masovni se mediji često definiraju i kao masovna komunikacija. Michael Kunczik, jedan od poznatih teoretičara medija, koji je snažno prisutan i u hrvatskoj javnosti, daje sljedeću definiciju: “Pod masovnom komunikacijom razumijevaju se svi komunikacijski oblici kod kojih se informacije javno prenose tehničkim distribucijskim sredstvima (medijima) indirektno (dakle, uz prostornu ili vremensku ili
prostorno-vremensku udaljenost između partnera u komunikaciji) i jednostrano (dakle, bez promjene
uloga između onoga koji daje izjavu i onoga koji je prima) disperziranoj publici (za razliku od nazočne
publike).”1
James Watson i Anne Hill smatraju kako je masovna komunikacija pojam koji uključuje
“institucionalizirane oblike javnih poruka, njihovu proizvodnju i diseminaciju, koji imaju široko područje djelovanja,
a uključuju i zamjetnu količinu rada potrebnoga za njihovu izradu te koji se prenose složenim medijatorima, kao što
su novine, film, snimanje na različite nosače poruka te fotografiju”.2

Denis McQuail misli kako masovni mediji moraju zadovoljavati sljedećih sedam uvjeta: formalnu organizaciju; usmjerenost na mnogobrojnu publiku; javnost i otvorenost svima; publika: primatelji su heterogeni ljudi koji žive u različitim uvjetima i na različitim mjestima; mogu istodobno doprijeti do velikog broja
ljudi koji su na velikim udaljenostima od mjesta emitiranja poruke; odnos između komunikatora i publike
1
2

Michael Kunczik i Astrid Zipfel, Uvod u publicističku znanost i komunikologiju, Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb, 1998, str. 25.
James Watson i Anne Hill, Dictionary of Media and Communication Studies, Arnold, London, 2000, str. 178.

*

Richard Weiner, Webster’s
New World Dictionary of
Media and Communications,
Macmillan, New York, 1996.

Profesionalni standardi izvještavanja

11

Teoretičari se uglavnom
slažu kako su masovni
mediji složen mehanizam
koji djeluje prema strogim
zakonima poslovanja.

uspostavljaju osobe poznate samo po svojoj javnoj ulozi komunikatora; primatelji masovnih komunikacija
su pojedinci ujedinjeni u masu, koja ima zajedničke interese i slične oblike ponašanja.
Teoretičari se uglavnom slažu kako su masovni mediji složen mehanizam koji djeluje prema strogim
zakonima poslovanja. Masovnom komunikacijom bave se velike organizacije gdje je sve podređeno jasnoj
i preciznoj proizvodnoj shemi i gdje je vrijeme jedan od glavnih čimbenika. Suvremeni mediji, naročito
internet, više gotovo nemaju vremenskog odmaka od stvarnog događaja, pa primatelji konzumiraju informaciju u trenutku kad se događa ili s neznatnim zakašnjenjem.

Stvarnost ili samo privid

Vijesti su postale surogat
savjesti čovječanstva.

Kakvu sliku svijeta prenose masovni mediji? Je li to preslik stvarnih događaja ili se u složenom komunikacijskom kanalu poruka prilagodi, “umije”, modificira i tako, u izmijenjenom obliku, stiže do mase
primatelja? Prenose li mediji sve, baš sve što se zbiva u svijetu?
Dakako, oni to ne mogu. Mediji nužno ograničavaju broj informacija koje šalju svojim primateljima.
Tipične američke novine primaju “polagani” servis novinske agencije Associated Press (AP), koji sadržava
oko 72.000 riječi u 12-satnom ciklusu emitiranja vijesti. Brzi servis u istom razdoblju emitira 864.000 riječi
izabranih između milijun riječi koje su poslali novinari, dopisnici AP-a iz cijelog svijeta. A uz AP vijesti
šalju i druge agencije, mreža vlastitih dopisnika, različite udruge, pojedinci…3
A mogu li komunikatori, novinari, prikazati sve onako kako se i dogodilo? Vrlo teško, jer kako u desetak redaka izvijestiti o prometnoj nesreći u kojoj je pet osoba poginulo ili o eksploziji u tvornici plastičnih
masa, ili pak prenijeti osnovne misli istaknutog političara… Novinari prikazuju samo dio stvarnosti, nastojeći dati upravo ono što je, prema profesionalnim standardima, najvažnije, a to je ipak uvijek interpretacija
događaja. Istini za volju, i primatelji događaj različito interpretiraju, pa će tako izravni prijenos svaki konzument medija prihvatiti, razumjeti i interpretirati na svoj, individualan način.
Mediji imaju, prema brojnim teoretičarima, ulogu gatekeepera, čuvara vrata koja otvaraju samo nekim
informacijama. Lance W. Bennett, američki teoretičar medija koji je uvelike promijenio tradicionalno shvaćanje uloge medija i novinara, smatra kako je uloga gatekeepera presudna za politički sustav SAD-a.
“Stvarnost koju nam prenose mediji vrlo jasno određuje granice onoga što mislimo da smo u svijetu
kao ljudi i što mi mislimo da na ovom svijetu radimo”, ističe Bennett.4
Vijesti su, zaključuje Bennett, postale surogat savjesti čovječanstva. Istina, kao pojedinci mi imamo
punu slobodu neslaganja i izražavanja vlastitog mišljenja, ali to je naša privatna stvar. Opće nezadovolj3
4

12

Profesija novinar

Stjepan Malović, Novine, Sveučilišna knjižara, Zagreb, 2003, str. 30.
Lance W. Bennett, News: The Politics of Illusion, Longman, London, 1988, str. 14.

Stjepan Malović
OSNOVE NOVINARSTVA
Golden marketing-Tehnička knjiga
Zagreb, Jurišićeva 10
tel.: 01/4810-819, 4810-820; faks: 01/4810-821; e-mail: gmtk@gmtk.net
www.gmtk.net
Lektorica
Jasenka Ružić
Korektorica
Nataša Pejić
Likovno rješenje korica
Danijel Šah
Grafički urednik
Danijel Šah
Tisak i uvez
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zagreb
UDK 070
MALOVIĆ, Stjepan
Osnove novinarstva / Stjepan Malović ; priloge priredila i obradila
Gordana Vilović. – Zagreb : Golden marketing – Tehnička knjiga, 2005.
Bibliografija. - Kazala.
ISBN 953-212-230-3
I. Novinarstvo -- Udžbenik
450419229