You are on page 1of 2

SAP no and Rev.

no
r
e
f
e
r
e
n
c
e

n
o
Product type
INSTRUCTIONS
Electronic Speed Control EHS
1
5
5
R
9
9
1
0
1
5
5
R
9
9
1
0
1-1991 HI.50.G5.52 www.sauer-danfoss.com
Montage
Installation
T
Terminalnumre
Terminal numbers
Terminalnummern
Numros de bornes
Monteringssokkel EHB
Mounting base EHB
Montagesockel EHB
Socle de montage EHB
For at opn den bedste funktion
i Deres system anbefaler
Sauer-Danfoss, at De anvender
EHS sammen med PVEH.
To obtain the best function
in your system, Sauer-Danfoss
recommends that you
use EHS together with PVEH.
Um die beste Funktion in Ihrem
System zu erreichen empfiehlt
Sauer-Danfoss, dass Sie EHS
zusammen mit PVEH verwenden.
Afin d'assurer le meilleur
fonctionnement de votre systme
Sauer-Danfoss vous propose
d'utiliser l'EHS avec le PVEH.
Tilslutning
Connection
Anschluss
Raccordement
E
Ndstop
Emergency stop
Notschalter
Arrt d'urgence
F
Udtag fra fejlovervgning
Branch circuit for fault monitoring
Anzapfung von der Fehlerberwachung
Sortie du signal dfault
2
Kompensering for lkage i motor med potentiometer II
Motor leakage compensation with potentiometer II
Lecklausgleich im Motor mit dem Potentiometer II
Compensation des fultes avec potentiomtre II
D
Ddbnd
Dead band
Totband
Zone morte
Justering af max. frekvens (f
max
) med potentiometer I
Adjustment of max. frequence (f
max
) with potentiometer I
Einstellung von max. Frequenz (f
max
) mit dem Potentiometer I
Rglage de la frquence maxi (f
max
) avec potentiomtre I
ndring af input-reference
Alteration of input reference
nderung der Eingangs-Referenz
Modification de la rfrence d'entre
Anvendes kun hvis input-reference
0.5 U
DC
min. 1 V ikke kan overholdes.
To be used only if the input reference
0.5 U
DC
min. 1 V cannot be oberserved.
Wird nur verwendet, wenn die Eingangs-Referenz
0.5 U
DC
min. 1 V nicht eingehalten werden
kann.
A utiliser seulement si la rfrence d'entre
0.5 U
DC
min. 1 V ne peut pas tre observe.
*1 Pumpen startes
Pump "on"
Pumpe "ein"
Dmarrer la pompe
*2 Terminal 4 afbrydes
Terminal 4 disconnected
Klemme 4 offen
La borne 4 ouvert
*3 f > 0.1 f
max
*4 n = 0 r/min Pot. II
n > 0 r/min Pot. II
n 0 r/min OK
*5 Terminal 4 tilsluttes
Connect terminal 4
Klemme 4 anschliessen
Raccorder la borne 4
*6 f = f
in
*7 U
1
<
f
in
0.25 U
DC
Pot. I

f
max
U
1
>
f
in
0.25 U
DC
Pot. I

f
max
U
1
=
f
in
0.25 U
DC
OK

f
max

Related Interests