You are on page 1of 3

”Irakiskt motstånd”

– presentation av en kommande bok

I sex år har vi nästa dagligen översköljts med skev och falsk information om
kriget i Irak genom våra vanligaste media, som tyvärr är chockerande följsamma
gentemot supermakten USA. Orden som brukas i detta sammanhang brukar vara
som i Orwells bok ”1984” – de vänds upp och ner. Krig blir fred. Motstånd bli
terrorism. Quislingar blir demokrater.

I dag vill våra massmedia helst inte beröra förhållandena i Irak, annat än i
notiser om mystiska självmordsbombningar, alltid omöjliga att utreda.
Journalisterna har åkt hem. Det är tyst, det som varit skall glömmas.
Lydregimens blodiga och giriga pack behandlas som vilka anständiga politiker
som helst, som skall ta över när USA som det nu sägs nästan skall lämna landet.

Det är detta samförståndets generade tystnad vi, Eftikhar Hashem Al-Husseiny


och jag vill hjälpa till att sabotera. Vi vill göra det med en bok om ”Irakiskt
motstånd”. Vi har samlat in material på var sitt håll – Efti genom sina goda
arabiskspråkiga kontakter med motstånds-språkröret Dr, M.B. al-Faidhi i The
Association of Muslim Scholars (AMSI) som är helt unika vad jag kan förstå,
och hennes kontakter med flyktingar eller släktingar och vänner i Irak, jag
genom att hålla koll på vad som kommer in på engelskspråkiga sajter. Denna
organisation AMSI representerar det politiska motståndet, har ingående
kunskaper om det väpnade motståndet och samlar under sitt paraply ett brett
spektrum av civila organ som inte ställt sig lojala till marionetterna.

1
Vi vill ge motbilden till lögnerna, vi kartlägger motståndsgrupperna, hur de
tänker, hur de arbetar – splittringar och enande, motgångar och
framgångar.
Notera detta – irakiernas motstånd har kraft och utvecklas! Om man får tro
ordföranden i Muslim Scholars, Sheikh Hareth Al-Dhari i den senaste intervjun
med honom kommer det att växa i styrka månaderna framöver. Det kommer förr
eller senare att svepa bort alla utländska inkräktare! Detta är lite om innehållet i
boken:

- Vi visar hur folkrätten körts över av den enda supermakten.


- I beskriver ”Al-Qaida in Mesopotamia”, hur USA använder dem för att
svärta ner motståndskampen, och hur motståndsrörelserna ser på dem.
- Vi analyserar Islams betydelse för motståndet.
- Vi analyserar de etniska och sekteristiska motsättningarna och vilka
krafter som ligger bakom dem.
- Vi analyserar självmordsbombningarna och vad som kan ligga bakom –
s.k. black operations bl.a.
- Vi försöker beskriva hur motståndet arbetar – militärt och på annat sätt
utgående från motståndets egna uttalanden.
- Vi beskriver kollaboratörerna och deras miliser.
- Vi beskriver hur ett banditväsende planterats bland befolkningen -
Awakening/Al-Sahwa, hur det gick till och dess förödande effekter för
Irak
- Vi analyserar kurdfrågan.
- Vi pekar på Irans två janusansikten i utrikespolitiken:
1) antiimperialism mot Israel i Palestina och Libanon,
2) stöd åt USA:s imperialism i Irak.
- Vi pekar på Israels roll:
1) som aktiv deltagare i Irak-kriget med sin fruktade Mossad,
2) som USA:s främsta pådrivare i krigspolitiken.

Framför allt presenterar vi dagens motståndsgrupperingar i en bred


kartläggning, samt deras fiender, kollaboratörerna, dödskvadronerna, miliserna.
En sådan exposé är vi, har det sagts oss, först i världen med.

Till vårt arbete har vi fogat 13 nyöversatta internationella artiklar på en


kommande hemsida www.ir-is.net, som fördjupar.
Boken illustreras med ett talande bildmaterial som samlats ihop av Eftikhar
Hashem Al-Husseiny.

Snorre Lindquist

2
3