You are on page 1of 2

“En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Here daarop nederdaalde in vuur,

de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer.
Ex. 19:18
“En het gehele volk was getuige van de donderslagen, het geluid van de bazuin en
de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Ex.
20:18
Ron Wyatt, Amerikaans christen en bijbelarcheoloog, is er van overtuigd dat
God de bewijzen voor historische basis van de Bijbel voor onze ogen heeft
verborgen tot de tijd daar is. Die tijd is nu gekomen. Het einde der tijden
nadert en de historische bewijzen dat Bijbelverhalen zich daadwerkelijk zo
hebben afgespeeld, stapelen zich op. Wyatt heeft in het hele nabije Oosten
archeologisch onderzoek gedaan. Hierbij nam hij steeds de woorden van de
Bijbel als uitgangspunt. Zo meent hij te kunnen bewijzen dat de doortocht
van de Joden in de Golf van Akkaba heeft plaatsgevonden.
De Golf is op de meeste plekken 1500 meter diep, met uitzondering van een
natuurlijk landbrug, die Egypte en Saoedie-Arabië verbindt. Het strand is
groot genoeg voor de miljoenen Israëlieten, hun bagage en (last)dieren. Aan
beide zijden van de Golf vond hij twee identieke pilaren. Hij neemt aan dat
deze door koning Salomo zijn geplaatst ter herinnering aan de geslaagde
vlucht en de ondergang van Farao. Op de landbrug ontdekten zij restanten
van strijdwagens overdekt met koraal, koraal, dat heel veel ijzer bevatte en
een prachtig gouden wiel. Dit kon helaas niet geborgen worden, omdat het
metaal één geheel vormde met het koraal. Dit zijn in zijn visie de restanten
van het leger van Farao, dat in het water omkwam. In het verlengde van de
landbrug ligt de berg, waar Mozes de 10 geboden ontving. De berg Sinaï, die
nu de naam Gabal al Lauz draagt. Wyatt wilde graag verder onderzoek doen,
maar de benodigde vergunningen lieten op zich wachten. Uiteindelijk besluit
hij om samen met zijn zoons illegaal de grens over te steken. De berg is een
verrassing. Hij voldoet volkomen aan de beschrijvingen in Exodus. De
zwarte top, de steen die Moses spleet om water op te roepen, hoogvlakten
die honderdduizenden konden herbergen. Op deze berg ontving Moses de
tien geboden. Toen hij echter afdaalde, trof hij zijn volk in feeststemming,
dansend om een gouden beekl van een kalf. Moses is woedend en smijt de
stenen tafelen aan stukken. God zal die later nog een keer opschrijven. Ron
Wyatt trof op de berg Sinaï een groot stenen altaar aan. Dit altaar was
versierd met tekeningen van runderen in een duidelijk Egyptische stijl. Alles
lijkt te kloppen als ze een pilaar ontdekken, waarop ze de naam van Farao en
Salomo ontcijferen. Op dat moment worden ze betrapt en opgepakt. Bijna 80
dagen worden ze vastgehouden onder de verdenking dat ze Israëlische
spionnen zijn. De Saoedische regering besluit om de pilaar van Salomo te
verwijderen en het gehele terrein wordt onder “archeologische bescherming”
geplaatst. Buitenlandse onderzoekers worden niet toegelaten, waardoor
toetsing van Wyatt's bevindingen onmogelijk wordt. Wat resteert zijn de
imponerende videoverslagen van zijn vondsten.

Het Boek der Boeken 5: de berg Sinaï.