You are on page 1of 2

lankskafferiet.skolutveckling.

se
Länkskafferiets hemsida är för det första riktigt snyggt gjord. Färgschemat är
snyggt, och upplägget är proffessionellt gjord och enkelt att förstå. Designen på
dom olika funktionerna är också bra, dom lämpar sig lika bra till erfarna
datoranvändare som oerfarna. Helhetsintrycket är, riktigt bra.

Hemsidan inriktar sig emot skolungdomar. På länken vid sökfältet ”Sök på fler
sätt”, så ser man att man kan rikta in sökningen mot uppemot 5 olika
åldersgrupper. 6 åringar till över 15 år. Men generellt sett är Länkskafferiets
målgrupp barn. Det ser man på t.ex. dom bilder som hemsidan har, det är en
tecknad uggla. Men det finns några saker som gör att den kanske inte helt och
håller inriktar sig emot barn. Jag menar, hur många 6-12 åringar har Twitter?
Eller vet vad RSS-nyheter är till för? Men Det är det som gör att hemsidan går att
använda av i princip, alla typer av användare på ett enkelt sätt.

Syftet med Lankskafferiets hemsida, är på ett enkelt sätt tillandahålla länkar till
andra hemsidor när man söker information om någonting. Det lyckas man med
på ett väldigt bra sett. Det jag tycker är väldigt bra är att man har 4 enkla sätt att
söka länkar på. Sökfält, taggar, teman och skolämnen. Så beroende på vad man
är van vid eller vad man hellst tycker om så är hemsidan väldigt bra utformad på
så sätt. Länkskafferiet uppfyller alltså sitt syfte på ett exceptionellt sätt.

Titeln på hemsidan passar perfekt in på vad den innehåller. Den förklarar precis
vad den är till för.

Länkskafferiet erbjuder länkar som gör att information går att hitta på ett enkelt,
snabbt och effektivt sätt. Den gör också det lättare för lärare eller pedagorer att
lära sina elever hur man på ett enkelt sätt söker information på internet. Länken
”För lärare och bibliotekarier” har också en instruktionsfilm på hur man använder
hemsidan.

Hemsidans nedladdningstid är perfekt. Den är väldigt snabb, och iochmed att


man lätt navigerar på hemsidan så är den ett riktigt effektivt sätt att söka efter
information på internet.

Den är enkelt utformad med länkar, och det är enkelt att navigera. Man har
också en indikation på vars man är på sidan, vilket gör det hela ännu enklare att
navigera.

Bilderna på hemsidan används som tillägg till texten på ett tydligt sätt. Dom ger
t.ex. under varje ämne, information om hemsidan då man får se en liten miniatyr
på hemsidan innan man klickar in.

Jag tycker varje grafisk del av hemsidan verkar vara där för en anledning. Man
har ingen överflödig design, utan bilderna är smart utsatta på rätt plats. Bilderna
tar inte för mycket plats med tanke på texten, som är det man fokuserar på i
hemsidan. Texten är det viktiga, och bilderna är där för att antingen utsmycka
hemsidan, eller att ge information till texten.

Texterna är enkla att förstå, det används inga svåra ord då hemsidan är inriktad
mot barn och ungdomar så texterna är lättlästa.

Det finns så kallade Ämnesredaktörer som gör ett utval av det material som då
finns på internet. Sedan efter en kvalitetskoll på hemsidan med tanke på deras
kriterier, så lägger dom sedan upp länken till hemsidan. Så ja det finns ansvariga
utgivare. Hemsidan lägger upp nya länkar med jämna mellanrum.