You are on page 1of 9

ျငိ မ ္ း ခ်မ္ း ပါေစေရာင္ း ရင္ း တိ ု ႔ ။

December 23rd 2009

အားလံုးသိျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကိုသီဟရဲ႕အိမ္မွာျပဳလုပ္မယ့္ Dec 25 Meeting


မွာ ကိုဗဟိနး္ နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္က ေနျပီး ဒီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဖြဲ႕ေလးအတြက္ အက်ိဳး႐ွိေစမယ္လို႔
ထင္တဲ့ Proposals (အဆိုျပဳလႊာ) ေတြကို တင္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။(Thank You, Ko Thiha)
သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကိုဗဟိန္းပါ Dec 25 Meeting ကို လာႏိုင္မွာ
မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခု ဒီ Email ကေနတဆင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳပါလို႔ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ
ပါရေစ။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုတင္ျပတဲ့ အခ်က္ေလးေတြကို ညီလို အစ္ကိုလို သေဘာ
ထားျပီး သေဘာထားၾကီးၾကီးနဲ႔ အခ်ိန္ယူျပီး စဥ္းစားေပးၾကပါလို႔ ထပ္ဆင့္ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။
အားလံုးသိထားၾကတဲ့အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕မွာ ခုေလာေလာဆယ္အထိ
ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမႉး၊ ဘ႑ာထိန္းဆိုျပီး သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မ႐ွိေသးပါဘူး။ အားလံုးက အ
ဆင္ေျပသလို လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆင္ေျပတာေတြြ႐ွိသလို အဆင္မေျပတာေလးေတြလည္း
႐ွိခဲ့ၾကလို႔ Debates ေတြ Discussions ေတြဆိုတာျဖစ္လာရတာပါ။ အဖြ႕ဲ ဝင္ေတြၾကားမွာ အ
ဖြဲ႕နဲ႔ပက္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြတက္လာတိုင္း အဖြဲ႕ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ
ဆံုးျဖတ္ေျဖ႐ွင္းခဲ့ၾကတာဟာ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းရဲ႕အစဥ္အလာပါ။ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ပါ။

ဆိိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အစုအေဝးေလးပဲေခၚေခၚ အဖြဲ႕ေလးပဲေခၚေခၚ


ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းကမ္းကဘာလဲ? ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုေနထိုင္ေနတဲ့
ႏိုင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္၂၀၀ ေက်ာ္ေေလာက္ကတည္းက အမ်ားသေဘာတူ
သမာသမတ္က်က် သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ႐ွိခဲ့လို႔သာ ယေန႔
ကမာၻ႕အလယ္္မွာ အခြင့္အေရးသာတူညီမွ်မႈ႐တ ွိ ဲ့ U.S Constitution ဆိုျပီး ေခါင္းေမာ္ႏိုင္တာ
မဟုတ္လား။ အဲ့ဒါဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ားပါဝင္ျပီး အမ်ားနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္လို႔ ညီမွ်လို႔
ဆိုတာေတြကို သမိုင္းကသက္ေသခံေနပါတယ္။
“စည္းကမ္းဆိုတာလူရဲ႕တန္ဖိုး”ပါ။ စည္းကမ္းဆိုတာ လူေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တရားမွ်တတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ ညီမွ်မႈ(Equality)
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ (Mutual Respect)၊ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) ၊ေတြကိုတရားမွ်တစြာ
ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ လိအ ု ပ္ခ်က္ အေျခခံမူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းတဲ့
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြ ႏႈတ္သိမ္းခံ
ခဲ့ရတဲ့ အာဏ႐ွင္စနစ္ဆိုးေအာက္မွာ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာခဲ့ၾကရေပမယ့္ အလႅာဟ့္
ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့၊ ျပည္သူေတြဥပေဒျပဳတဲ့၊ ျပည္သူေတြဆံုးျဖတ္တဲ့
Democracy ထြန္းကားတဲ့ဒီႏိုင္ငံမွာ ေရာက္လာၾကရျပန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးလည္း
မိမိရဲ႕အခြင့္အေရး(Right) ဘာလဲဆိုတာသိဖို႔ တရားမွ်တမႈေပၚ္မွာ ရပ္တည္ဖို႔
လြယ္ကူလာရျပန္တာေပါ့။ ကုရ္အာန္ ( ၄ း ၁၃၅ )မွာ မိမိရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ရသည္ျဖစ္ေစ
တရားမွ်တမႈေပၚမွာ ရပ္တည္ဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အားလံုးကို
ကၽြန္ေတာ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကို တင္ျပေနတာပါ။ ဆရာလုပ္ခံေနရတယ္လို႔ ခံစားရရင္
ခြင့္လႊတ္ၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အႏူးအညႊတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး
ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုယ္သိျပီး တရားမွ်တမႈေပၚမွာ ရပ္ေစလိုတဲ့ေစတနာအရင္းခံ
သက္သက္ပါ။ နားလည္ေပးၾကပါဗ်ာ။
ေကာင္းျပီ။ ပထမအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားကေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပံုစံတစ္ခု
ဘယ္လိုဖန္တီးၾကမလဲ? ။ အဲဒီ့ရဲ႕အေျဖက Election ဆိုတဲ့ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း
ပါ။ (ဒီစာရဲ႕အဆံုးပိုင္းမွာပါတဲ့ Constitution & Bylaws) မူၾကမ္းရဲ႕ (Article 5)
ကိုေက်းဇူးျပဳ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ပါ။ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြကလည္း မိမိရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္
ေဘာင္ကိုေက်ာ္ျပီး လုပ္ခြင့္မ႐ွိပါဘူး။ ဥပမာ Article 6. Section 1 ကိုၾကည့္ပါ။
ဒုတိယ၊ အမ်ားက စည္းကမ္းဥပေဒျပဌာန္းေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သမာသ
မတ္က် ညီညြတ္မွ်တတဲ့ ဒီ Constitution & Bylaws မူၾကမ္းကို ျပင္သင့္တာျပင္၊ တိုးသင့္တာ
တိးု ၊ ေလွ်ာ့သင့္တာေလွ်ာ့ျပီး အမ်ားစုနဲ႔ ကိုက္ညီမယ္ ့အသင္းရဲ႕ Constitution & Bylaws
ကိုခ်မွတ္ျခင္း၊ လိုအပ္တဲ့အခါ အမ်ားဆႏၵအတိုင္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား(Amendments) လုပ္ျခင္း
(Article 4) တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
တတိယအေနနဲ႔ အဖြဲ႕နဲ႔ပတ္္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ အတြင္းမွာျဖစ္ေစ၊
ဆံုးျဖတ္စရာအေၾကာင္းေပၚလာျပီဆိုရင္ အထက္က အမ်ားသေဘာတူ အတည္ျပဳထားတဲ့
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း “အမ်ားက” ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္က ၃ခ်က္စလံုးမွာ အမ်ားကပဲ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္
ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိထားမိၾကမွာပါ။ ဆိုေတာ့ “ကၽြန္ေေတာ္တို႔ ဒီလိုစည္းကမ္းေတြလုပ္ေတာ့
ဘာအက်ိဳးရမွာလဲ”လို႔ ေမးလာရင္ အေျဖက “ကၽြနေ ္ တာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းမွာ ညီမွ်မႈ၊
အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ေတြအတြက္ ဒီ အမ်ားသေဘာနဲ႔ေရးထားတဲ့
စည္းကမ္းေတြက အကာအကြယေ ္ ပး/ အာမခံခ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္” လို႔ေျဖပါရေစ။ ဥပမာ
ဒီႏိုင္ငံမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ Discriminate လုပ္လို႔မရဘူး။ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္
အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတဲ့ Constitution (Including Amendments) က
အကာအကြယ္ေပးထားတာကိုး၊ ဥပေဒက လူရဲ႕အထက္မွာပဲ႐ွိတယ္ေလ။ အဲဒီ့လို
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မျပဌာန္းထားပဲဲ “ဟာ… ရပါတယ္ကြာ ငါတို႔အားလံုး ဘယ္သူ႔ကိုမွ
Discriminate လုပ္ေနတာမွမဟုတ္ပဲ၊ ဒါေတြေရးဖိို႔၊ အတည္ျပဳဖို႔ မလိုပါဘူး” ဆိုျပီး
ထားလိုက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ Discriminate လုပ္ခံရတဲ့သူက သူ႔ရဲ႕ နစ္နာခ်က္ကို ဘယ္လို
တရားနည္းလမ္းက်က် Complain လုပ္လို႔ရေတာ့မွာလဲ။ ဥပေဒမဲ့ျပီး ၾကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း
ဆိုတာေတြ တိုးပြားလာမွာေပါ့။
“ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုး”တဲ့။ City of Los Angeles မွာ Register လုပ္ျခင္း/ မ
လုပ္ျခင္းက အဓိက မဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Member ေတြရဲ႕ၾကားမွာ စိတ္႐ွင္း႐ွင္းနဲ႔ တ
ရားမွ်မွ်တတ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင၊္ ဆံုးျဖစ္ႏိုင္ ဖို႔အတြက္ အမ်ားသေဘာတူ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို
ခုထဲက စာ႐ြက္ေပၚမွာ ခ်ေရးထားၾကရင္ မေကာင္းဘူးလားဗ်ာ။ ဒါမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္မက
ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလည္း အထိန္းအကြပ္႐ွိတဲ့ၾကမ္းခင္းေလးေတြ လို ဗရမ္းဗတာ မျဖစ္
ေတာ့ဘူုးေပါ့ဗ်ာ။
ဒီ စ ာရဲ ႕ အဆံ ု း ပိ ု င ္ း မွ ာ တင္ျပမယ့္ အသင္းရဲ႕နာမည္ ( LAPBC) နဲ ႔
Constitution & Bylawsက မူ ၾ ကမ္ း သာျဖစ္ ပ ါတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး တည္းျဖတ္ျပီးမွ အမ်ားကလည္းသေဘာတူျပီးကာမွ အတည္ျပဳ
Constitution & Bylaws ျဖစ္လာရမွာပါ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး Bylaws မူၾကမ္းကို ေလ့လာျပီးေတာ့၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဒီစည္းကမ္းလိုအပ္မႈ ႐ွိ/ မ႐ွိ ကို Jan 1st 2010 ကေန Jan 7th 2010
အထိ www.LAMyanmar.info မွာ ဆႏၵျပဳ ႏိုင္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
သတင္းေကာင္းေပးပါရေစ။
ေနာက္ဆံုးတစ္ခု Propose လုပ္ခ်င္တာက Eid ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ က်င္းပေရး
ေကာ္မတီ ကိစၥပါ။ အမ်ားရဲ႕ပါဝင္မႈကို ေ႐ွး႐ႈတဲ့အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လာမယ့္ႏွစ္ေတြ
Eid ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ က်င္းပရာမွာ က်င္းပေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါတာဝန္ခံ ၄ ဦး နဲဲ႔ က်င္းပ
ဖို႔ အဆိုျပဳပါတယ္။
(၁) အစီအစဥ္ထိန္းသိမ္းေရးမႉး (Program Controller)၊
(၂) အစီအစဥ္မႉး ၁ (Program Host 1) (အဖြင့္မွ အားကစားက႑ မတိုင္ခင္ထိ)
(၃) အစီအစဥ္မႉး ၂ (Program Host 2) (အားကစားက႑မွ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ထိ)
(၄) အစီအစဥ္မႉး ၃ (Program Host 3) (ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑မွ အစီအစဥ္ ျပီးဆံုးသည္အထိ)

အထက္ပါတာဝန္ခံမ်ားကို အမ်ားဆႏၵအရ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမွာျဖစ္ျပီး


တာဝန္တစ္ခုအတြက္ တာဝန္ခံတစ္ဦးသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္သလို တာဝန္ခံတစ္ဦးအေနျဖင့္
တစ္ခုထက္ပိုေသာ တာဝန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မ႐ွိပါ။ [ဆိုလိုတာက ဥပမာ။
အစီအစဥ္ထိန္းသိမ္းေရးမႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူရေသာ ဦးဘသည္ အစီအစဥ္မႉး (၁) ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္မႉး(၂)ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီအစဥ္မႉး(၃) ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ဦးဘ ႏွင့္ ဦးျမ ႏွစ္ေယာက္ေပါင္း၍ အစီအစဥ္ ထိန္းသိမ္းေရးမႉး တာဝန္ကို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီစဥ္မႉး(၁)တာဝန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီစဥ္မႉး(၂)
တာဝန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစီစဥ္မႉး(၃)တာဝန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယူ၍မရပါ။]
အစီအစဥ္ထိန္းသိမ္းေရးမႉးရဲ႕တာဝန္ေတြက စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းဖို႔ရယ္၊္ Safety ရယ္၊ Public
Relation ရယ္၊ အစီအစဥ္မႉးမ်ားအား အမ်ားသေဘာတူ အစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေအာင္ ၾကပ္မတ္ေပးဖို႔ရယ္ အေျခခံအားျဖင့္ ပါဝင္ပါတယ္။
အစီအစဥ္မႉး(၁) ကေတာ့ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းကစလို႔ အားကစား က႑မတိုင္ခင္အ
ထိ အစီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္၊ ၾကီးမႉး၊ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ျပီး အစီအစဥ္မႉး(၂) က
အားကစားက႑မွ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ မတိုင္ခင္အထိ တာဝန္ယူ စီစဥ္၊ ၾကီးၾကပ္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္မႉး(၃)ကလည္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးအစီအစဥ္ကစလို႔ အခမ္းအနားပိတ္
မိန္႔ခြန္းအထိ တာဝန္ယူ စီစဥ္၊ ၾကီးမႉး ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္
ထိန္းသိမ္းေရးမႉးအပါအဝင္ မည္သည့္အစီအစဥ္မႉးမွ အမ်ားသေဘာတူထားေသာ
အစီအစဥ္မ်ားအား ေျပာင္းလဲ၊ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ထုတ္ႏႈတ္ခြင့္မ႐ွိပါ။ Volunteers ေတြက
အစီအစဥ္တိုင္းမွာ နဂိုအတိုင္းပါဝင္ ကူညီသြားၾကမွာေပါ့။
ဒီတင္ျပခ်က္ေတြက အဆိုျပဳခ်က္ (Proposal) ေတြသာျဖစ္ျပီး အမ်ားသေဘာ
တူမွသာ စည္းကမ္း/ ဖြဲ႕စည္းပံုတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။ အားလံုးရိပ္စားမိၾကမွာျဖစ္တဲ့အတိုင္း ရည္
႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႐ွင္းပါတယ္။ အမ်ားကက်င္းပတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အမ်ားကသာ စီစဥ္
ၾကီးၾကပ္ေစလိုတဲ့ ေစတနာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔အ ိ ားလံုးမွာ သာမန္ထက္မနိမ့္တဲ့
အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီကိုယ္၌မွာ ႐ွၾိ ကပါတယ္။ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကည့္ပါ။
Rocket Scientist ျဖစ္စရာမလိုပါဘူး၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ျဖစ္၊ ၁၈ ႏွစ္
ျပည့္ျပီးသူတိုင္း အမ်ားကေက်နပ္မယ္ဆိုရင္ တာဝန္ယူလို႔ရပါမယ္။ ဒီအစီအစဥ္က်င္းပေရး
Proposal ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူ/ မတူကို Jan 1st ကေန Jan 7th 2010 ေန႔ထိ
www.LAMyanmar.info မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိ႐ွိရာေနရာကေန Vote လုပ္ႏိုင္
ၾကပါတယ္။ ဆိုေတာ့ Vote က (၁) အဖြဲ႕စည္းကမ္း သတ္မွတ္ေရး လုပ္/မလုပ္ဆိုတာရယ္၊
(၂) အစီအစဥ္က်င္းပေရး Proposal (တာဝန္ ၄ ခု) ကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူ/
မတူဆိုတာရယ္ ဆိုျပီး ႏွစ္ခု႐ွိပါမယ္။
မူအားျဖင့္ သေဘာတူတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးထားတဲ့ အတိုင္း ၏၊ သည္၊
မေ႐ြ႕မဟုတ္ပဲ၊ အဲ့လိုပံုစံေလးနဲ႔ တာဝန္ခြဲယူျပီး က်င္းပသင့္တယ္လို႔ထင္ရင္ မူအားျဖင့္
သေဘာတူတာပါပဲဲ။ အေသးစိပ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ အမ်ားက သေဘာတူ
ျပီးတဲ့ေနာက္ Meeting ေခၚျပီးညွိႏႈိင္းၾကတာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေအာင္ ေျပာလိုက္ခ်င္လို႔ပါ။ စကားလံုးေတြထပ္ေနရင္ ခြင့္လႊတ္
ပါ။ ဒီ ဆႏၵျပဳရာမွာ နံပါတ္တစ္ စည္းကမ္းကို သတ္မွတ္ၾကမလား/ မသတ္မွတ္ၾကဘူးလား ဆို
တာကိုသာ Yes/ No ဆႏၵျပဳရမွာပါ။ (အသင္းစည္းကမ္းမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳတာမပါပါ။ )
စည္းကမ္းကို သတ္မွတ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တအ ို႔ ားလံုး ညိွညွိႏႈိင္းႏိႈင္း တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔
ျပန္ေရးၾကမွာပါ။ ဆႏၵျပဳ နံပါတ္ႏွစ္ ။ အစီအစဥ္က်င္းပေရး Proposal (တာဝန္ ၄ခု) ကိုမူအား
ျဖင့္ သေဘာတူလား/ မတူလား ဆိုတာကိုဆႏၵျပဳၾကမယ္။ မူအားျဖင့္သေဘာတူတယ္ဆိုရင္
အမ်ားသေဘာတူတဲ့ Meeting ေခၚျပီး အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ အမ်ားကဝိုင္းျပီး တိုင္ပင္
ေရးသားၾကမွာေပ့ါ။
ဆႏၵျပဳတဲဲ့ေနရာမွာ မိမိကိုယ္၌က လြဲျပီး အျခားသူအတြက္ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္
အစီအမံေတြလုပ္ထားပါမယ္။ လံုျခံဳမႈ (Secure) လည္း႐ွိပါမယ္။ Vote ကို Website မွာလုပ္ဖို႔
စိတ္မေျဖာင့္ရင္ Email ကေန တဆင့္ info@lamyanmar.info ကို ပို႔ျပီး Vote လုပ္ႏိုင္ပါ
တယ္။ Vote ေတာ့လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳျပီး
မိမိစိတ္တြင္းက လြတ္လပ္တဲ့စိတ္ဆႏၵကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ၊ စိုးရိမ္မႈေတြမ႐ွိ
တဲ့ မိမရိ ဲ႕အိမ္ကေန Vote လုပ္ၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုလည္းအားမနာပါနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွလည္း
အားမနာၾကပါနဲ႔။ ျဖစ္သင့္တာကို အလႅာဟ့မ ္ ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းၾကည့္ျပီး ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ျပတ္ျပတ္သား
သား Vote လုပ္ၾကပါ။ ဒီရလာတဲ့Votes ေတြကို ေနာက္တၾကိမ္ Meeting ေခၚတဲ့အခါ မွန/္ မ
မွန္စီစစ္ပါမယ္။
Vote လုပ္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏူးအညႊတ္ေမတၱာရပ္ခံေပမယ္လို႔လည္း Vote မ
လုပ္ခ်င္သူမ်ားနဲ႔ မလုပ္ဖို႔စည္း႐ံုးမႈေတြလဲ ႐ွိေကာင္း႐ွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေျပာ
ခ်င္ပါတယ္။ ဒီVote (၁) နဲ႔ (၂) ေတြကို သေဘာမတူမယ့သ ္ ူေတြ အတြက္ ဒါအခြင့္ေကာင္းပါ
ပဲ။ Negative Vote ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆႏၵျပဳလိုက္လို႔ရတာေပါ့။
ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ Yes လည္းမဟုတ္ No လည္းမဟုတ္ မထားခဲ့ပါနဲ။႔ အဲဒီ့လို
မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳလိုက္လို႔ ဒီကိစၥေတြက႐ွင္းမသြားပါဘူး။ လမ္းဆံံုမွာ တိုက္ေနတဲ့
ကားေတြအတြက္ Stop Signs (၄)ခု ထည့္ေပးလိုက္ရင္ ပိုအဆင္ေျပသြားမယ္လို႔ ထင္ရင္
ေက်းဇူးျပဳျပီး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ဖို႔ Vote လုပ္ၾကပါ။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္
ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ Accidents တစ္ခုျပီးတစ္ခုကို စိတ္႐ွည္႐ွည္နဲ႔ ႐ွင္းၾကရေတာ့မွာေပါ့ေလ။
လြတ္လပ္တဲ့ဆႏၵကို လြတ္လပ္တဲ့ေနရာေတြကေန လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆႏၵျပဳႏိုငၾ္ ကပါေစလို႔
ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဝန္ခံခ်က္။
(၁) ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ားအတြက္ အလုပ္သေဘာအရ တင္ျပျခင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း။
(၂) ႏွစ္စဥ္က်င္းပလွ်က္႐ွိေသာ Eid ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း/ အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားျဖင့္
တႏွစ္ထက္တႏွစ္ ပိုျပီးေဝေဝဆာဆာျဖစ္ေအာင္သာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဤအၾကံျပဳ
ခ်က္မ်ားအေပၚ ေထာက္ခံျခင္း/ မေထာက္ခံျခင္း တို႔အေပၚ မည္သို႔မွ် မူတည္ျခင္း မ႐ွိပါ
ေၾကာင္း။
(၃) ဤအဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ဆႏၵျပဳရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းေရးသားျပီး စည္းကမ္း
ျပဌာန္းရာမွာလည္းေကာင္း၊ မည္သူ႔ထံမွ ေငြေၾကးတစံုတရာ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳပါမည့္
အေၾကာင္း။
ေလးစားစြာ ကတိေပး ဝန္ခံအပ္ပါသည္။

႐ိုေသစြာျဖင့္

( ဗဟိန္း ) ( ရန္ႏိုင္)

• ပိုမိုအေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက ရန္ႏိုင္ (Ph: 310 938 4297 , email:


geekpc@gmail.com ) ႏွင့္ ဗဟိန္း (Ph: 310 663 8563 , email :
bahein007@gmail.com ) တို႔ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

( ေက်းဇူးျပဳျပီး Constitution ႏွင့္ Bylaws မူၾကမ္းကို ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ ။)


CONSTITUTION AND BYLAWS    (DRAFT)
of 

Los Angeles Peaceful Burmese Community (LAPBC) 

ARTICLE ONE
Name

The name of this group shall be the Los Angeles Peaceful Burmese Community
(LAPBC).

ARTICLE TWO
Objectives
The objectives of this group shall be to provide a collective voice and represent the Los
Angeles peaceful Burmese community in all matters that concern them; to serve as a
means of mobilizing and coordinating the actions of members, other community
members and organizations toward positive goals; to help solve problems facing among
community; to perform social or recreational functions and provide opportunities for the
members to interact for fun and fellowship.

ARTICLE THREE
Members
Section 1. The group shall have one class of members consisting of Burmese Americans
Of 18 years of age and over, who will abide by LAPBC’s bylaws.

Section 2. Each member shall have a right to cast one (1) vote on any matter submitted
to a vote of the membership.

Section 3. A membership shall come to an end for anybody who violates LAPBC’s
bylaws. Revocation of membership shall be decided by anonymous voting of
members.

ARTICLE FOUR
Officers

Section 1. The officers of the group shall be a President, Vice President, Secretary and
Treasurer. Two or more principal offices shall not be held by the same person.
Section 2. Duties and Responsibilities:

President:

1. Update the chapter bylaws.


2. Establish the goals and activities budget for the upcoming year.
3. Plan and implement schedules
4. Reserve meeting room.
5. Determine desirable meeting topics.
6. Contact and correspond with speakers and presenters.
7. Maintain and update the contact list periodically.
8. Supervise and ascertain that all officers are performing their respective duties.
9. Begin, conduct, and end all meetings.

Vice-President:

1. Assist the president in his/her duties.


2. Coordinate LAPBC’s public relations.
3. Schedule the time and place of the event. .

Secretary:

1. Keep minutes of the membership meetings


2. See that all notices are accordance with the bylaws
3. Keep current membership list
4. Perform all duties related to the office of Secretary

Treasurer:

1. Account for, and control, all organization financial activity.


2. Maintain all Cash Receipts.
3. Collect and deposit all cash receipts.
4. Maintain appropriate supporting documents and Cash Receipts Journal.
5. Maintain Cash Disbursements:
6. Prepare cash disbursement and supply proper documentation.
7. Maintain Cash Disbursement Journal.
8. Prepare financial statements.

ARTICLE FIVE

Officer Elections

Section 6. The officers shall be elected by ballot at a time and in a manner prescribed by
the membership to serve for one year or until removed from office for just
cause or until their successors are elected and assume office. The officer’s
terms shall commence at the close of the meeting at which they are elected.
Elected officers shall serve no more than two terms ( 2 years) continuously for
the same position.

Section 7. Elections are to be held in the annual financial meeting of the year. One
meeting is to be set aside for nominating the candidates. At this meeting, each
candidate must be nominated by one member of the chapter. At the same or
following meeting, each candidate will give a brief speech stating their goals,
objectives, and reason for running for office. Then the membership will be
given an election ballot. Each member will cast one vote which will be
collected by the officers. The officers will count the votes, the candidate with a
majority of the votes wins. The non-elected candidate(s) will be given the
option to drop down in the election sequence. The election sequence is as
follows:

President
Vice-President
Secretary
Treasurer

ARTICLE SIX
Meetings

Section 1. Los Angeles Peaceful Burmese Community ( LAPBC) membership shall


meet a minimum of three times a year. A notice of time, place and agenda
will be provided to all voting members at least fifteen days prior to the
meeting. These meetings will consist of a business meeting followed by a
social or recreational function. The business meeting will include reports
from officers and/or special committees. Planning and duties for future
business and social functions will be delegated during the business meetings.
The social or recreational function done by Los Angeles Peaceful Burmese
Community ( LAPBC) shall not include any personal events and any other
events which is not mentioned or agreed among LAPBC members.

Section 2. The presence of twenty (20) voting members of the council shall be required
to constitute a quorum necessary to conduct Los Angeles Peaceful Burmese
Community ( LAPBC)’s business.

Section 3. All regular and special meetings of Los Angeles Peaceful Burmese
Community ( LAPBC) shall consist of an agenda to include:

1. Roll Call
2. Determination of quorum
3. Reading of minutes of previous meeting
4. Reports of Officers
5. Reports of special committees
6. Old business
7. New business
8. Announcements
9. Adjournment

ARTICLE SEVEN
Committees

Committees shall be established by the President from time to time as deemed necessary
to carry out the work of the group. The Committee Chairperson will be appointed by the
President. The Committee Chairperson will be responsible for appointing others to serve
on the Committee. The President shall be a member of all committees.

ARTICLE EIGHT
Fiscal Year

The fiscal year of the chapter will end on December 31.

ARTICLE NINE
Amendment of Bylaws

These bylaws may be amended at any regular meeting of the group by a two-thirds vote,
providing that the amendment has been submitted in writing at the previous regular
meeting.