You are on page 1of 440

Y{)L.I

-

L1T.

A - N.

_

4

Lu i

,. 1

o

;

fi

J

un ri.':'

1 '"

.

.

,

a

i

PRG.

1 1

.r:'l

(v_aio

.1.

a

. no

;0.

n .~

1

-

~r

1

n~ 1

u-

C

t

IJele

Lan 1 ~c':el~i

~Lanu

e

~c

du

O}

uncz- l

li

o

-

tarele

R.

o

t

vechi.

In

rupa

cuprln~e

i:nd

ae

in'

1

lan

~rate

l'

i

C3~e

:u"~ele

~ion~:

catae t t n al o

;troavelo

d'

C nalul

nu

~u

~t

Qr!nse

in

inv

'.

D-

r6spective.

hart,

~

o

el

are al

Iorului

;

lm~ r:i, ap: ti

(1

5t

n

n d • " ~ rit c t a â n J CIi

(1 5)/);

 

. ,l 'a1 i eul

 

c a d"

tru

n

el 13 ; In

!'iP

lil~

f

~

la pe :'20r.

'"!

i '

b

 

a

~lj), ba

ul

eda

~!za

.u de

 

r

,

 

1

t19rnlC,

 
 

Z

v t,

f.:c ! . vr

 
 

Ju,l xl ~L, 0 c a ~l ut

 
 

c, le e ti

 
 

ua ~u 1. U, .•.u.

 

P

t

fi

'o. su ltate "n

. zen

""r_l

 

tlu ri).F )'

 

o•.•

I

e ; te .~cep~Ld Jl 1 9' f:~-are udat,

 

c an ţi

sau

sah' 'iti'

 

i

.

.Le

.• colectia

se l-ioate

bo,.,1ti.

 

a'o'

ia

. pl~n, care

n vcc11';1

in-

v

t.l P r

i!1 e . fie: EL'

_

 

,

 

1:(-

••

t

t: 1"

.••-o z

i

,

: .

1 t'

# t~ .

Ll

~

C . ho t

0-&

:'nic . il,

~~nLioiat

a

n~.t 10

.

na

cenE 1;: tuil.d

cota

h

1.rni-

c i.e t ,

ie La ,i

în e Lt e fondur':',

pulun

t

J. o~,

.-r, .

lplo

'El de

-r

o

.n _1. t li.

n 2 .( 1il. (;,

n o 1u ,;) n J nun

v

• ••••

""

-

'"

re

;~

:;-~ at)1:i

~au

)1 t l~

l),1

:

fi

,-'''f?-

C z 1 p l.anuz-ă Loe "nt·ora;.se -

.~f . u!:v:

a

I. ,

.

.l-l:ea

1 '"

!J

 

e

a'.1u-· od~!)

,

lu

i,

J\c

-

ne

PL nur+Le

'.

 

']i

.

.v.e.

t

n

r'

hot_r

1 ,

l

s.

f~c

noi

c

la

f

rJi~ul

c~l~i

de

1

dJllea

.1.

I

1

C

D

1

~Dex

t

.nv:. ta!'ie ea

indi

-

t~c ~1 . ·OD_ i'"! al

rh

v

~tii

r

olectiei.

l·~

INVENTAR

al colecţiei de planuri

Nr. total Data Tehnica Nr. planuril 1ntocmirii Dlmen- Autorul Denumirea planului de ansamblu Scara Materialul
Nr. total
Data
Tehnica
Nr.
planuril
1ntocmirii
Dlmen-
Autorul
Denumirea planului de ansamblu
Scara
Materialul
de
de
de detal
anul, luna,
siunea
execuţie
Inv.
şi parţi
ziua
4
2
3
5
9
7
8
9
1.
r
.
.;.
f
-
I
I
I
I
I
I
I
I
ţ
I
'tlanu.l mc';1t:i ~ aOCli- 1 I .: lo1.U'T"f' -
.
4.
.
I ~JI;., LA.J'_·"
I
It
t
.
il
''-,-i;
,
~ut91!a.
,
I ~·ellau:
1
L
.
1,'
•I
••••
-
f
~'
I
I
/
I
I
I
I
PW-IC01O

Beneficiarul

10

1:

u~tu.!'i1

Obs.

11

I INr. total al Data Nr. de Tehnica planurilor lntocmirii Denumirea planului de ansamblu I
I
INr. total al Data
Nr. de
Tehnica
planurilor
lntocmirii
Denumirea planului de ansamblu
I
Autorul
I Scara
ID~men-
Material
de detaliu
anul, luna,
de
Beneficiarul
Obs.
siunee
inv.
şi parţiale
ziua
execuţie
-
2
1
3
1
4
I
5
I
9
I
7
B
9
10
11
-
-
1
ru
,
,
~
1
'x.
\
-
I
,1
I
I
I
I
•I
I
\
I
1
I
1
I
I 4.-,.a.~"u
&.
~V9,J.,V~ . Ue tl-
.J.{J;,j.r. - ~nr;l.II"" ~.•. I ""." ~rli~" \P.~;o!:Olqr Ihln1.sllorul
-"::LC o"Dplc:eople1 Ar-
f.l.z.
temic:
(000 X S;
~
\ I
I Agr1cultur
L;GŞ.
"""
~-
-
I
I
fU
1
I
I
I
I
I
l
I
I
\
I
()
1 ilnl.sterJJl
1
If W'\t'!'
t
,'I't.aft
1
1, t:Q.
JL•.••"·ul.{;1 p~iJ.or
I . , •' ••t:n.Au.a. L,;.i.OSl01 Jlbled
11851 -
--
- .••
0:; •
-1
1
••••••.••.•
••
-
-
11

- .,-

INVENTAR

al colecţiei de planuri

<,

Nr. Data Tehnica 1ntocmirii de Denumirea planului de ansamblu Nr. total al planurilor de detallu,
Nr.
Data
Tehnica
1ntocmirii
de
Denumirea planului de ansamblu
Nr. total al
planurilor
de detallu,
Autorul
Scara
Dlmen- Materialul
de
Beneficiarul
Obs.
anul, luna,
siunea
lnv.
ziua
execuţie
şi partiale
'--1-1
2
3
H
4
""
5
I
9
I
1
I
8
I
9
I
10
11
c
14. IPlaDul moşiei Brătă-
şeştl1 , proprţ
Schltului
8.52 -
~nglner+1'
70 x·~îrt1e PinZ1 color
uiniaterul
.l.z.
.Tonces
0000
.54,,5
ă.
Agrlcu1
tur~1.
u
om.
-
1.:1.
lipsă
16.IPlanui
moşiei
-
'inginer
ru I:iln lsteru
I
chitului
AP-ir1cu1t;:;.:,11
.
~
,
,
17.1
-
1
HI
1
1
1
I
'
I
I
"
.Il~peti
,
18.1
-
I
I
:" '1
l
I
I
I
1I
I
I
I
I lipsă
"
I
!
I
19.IPlanul.moşlei
18~j,5oi-
.
F in tî -
I
l'
1ng~er ,!', 62:1t ~irtle pin- negrU.
Ministerul
I
,I
)
,
nelile şi Vălcelile
cu dealul Oaleşulul,
pincoplel Argeş.
t.l~z.
otarnic 10000, 4~ cm zată
Agrlcllltur1
I
:
.Popazo
',1
I
lu
I
;
r
.:I
j
-
,
r
I
I
I
I
I
J
-
Iupsa
el
I
6
-4- '.~ I Data Nr. INr. total al I Tehnica planurilor Intocmirii de Denumirea planului
-4-
'.~
I
Data
Nr.
INr. total al
I Tehnica
planurilor
Intocmirii
de
Denumirea planului de ansamblu
de
detaliu
Autorul
Scara I D~men-I
Material
de
I
Beneficiarul
I
Obs.
anul, luna,
siunea
inv.
şi parţlale
ziua
execuţie
-
,
2
I
3
I
4
I
5
I
I
I
I
I
11
9
I
?
Il
Q
iG
1, J1,10
.l.z.
IhotamicllGOO
·x
m.
-
I
.
~
-
.
,
,
,
I
I
I
I
I
lipsă
len1uJ.moşielFleşt1f
185'1· inginer Il I J92 xlhirtiei ,~iIl"Cl~ilOf IJU.n+sterul
itropol1ei.
22
dec •. Gheorghe 1000 65 cm zatu .', ,i
,
Agriculturi
,A
strsvolc
.4.1Planul moolel FlOŞtlf
ea sch1tu-
1849 -
G.Pleşo-
I
-
I I
-
.1
.r
1.
\1,
t.l.z.
-
1aDU
1 vezi
'1
••
1.
riva1ea.
-ri1 Cozia.
I
I
I
I
I I
l
",. Il' "'~'I
INr•.76t.
I
n'ul moşle1 un~
cee.
ing1Der 1 1 4'( XI hir~ie·,pÎl1- ~\IC016rI"in1ate~uJ.
inăotiril
Văc~
1
184
r /'l
Zefchiâi 1.500 19,5 zetti ~'\
1,
\,
Agriculturii.
4
ing.
CD.
jutor
A
Karl
-
I
I
I
I
\r
I
I
,
\
I
I 1
~
lip
I
I
I
\
~I'

./, '.

- 5 - INVENTAR al colecţiei de planuri N,.liN'. I total ~ D.t~ Tehnica planurilo
-
5 -
INVENTAR
al colecţiei de planuri
N,.liN'.
I
total ~
D.t~
Tehnica
planurilo
tntocmlrlt
Dlmen-
Autorul
de
Denumlrea plenulut de ansamblu
anul, luna,
Scara
Materialul
de
I
Beneficiarul
I
Obs
siunea
Inv.
de detali
şi parţi a
zi.?a
executie
-
~
4
2
I
3
II
5
-
9
7
8
I
9
I
10
I
11
cca.
~
~o
t;;
1 4 9
44 an zetă
XJh1rtl
tii,
a Ep1scopiel
/.
.(1850}
Rimn1c
,
Vodă
.~
-
-
-
-
G.Pleşo-
-
B.IPlanul moşiell1l0pe-r
1844 -
vazi
,
nit
seu Cerbul
şi Gră
I
f.l.z.
iţ3llu
,
hotăa.-n'
eia Nr.
diştEHl.
-
--
6
29.
-
-
.
lili
.-.•.
-
-
o.
"
"
11lJsă
I
I
I
I
I
1. Planul
unei pă~ţ1
di
1849 -
G.Pleşo-
-
-
~
-
moşia
Budeasca
şi di
f.l.z.
10nu
-
-
ves
hotarul
Fleştl.
pro-
hott\.rni
prletatea schltulul
eie Nr.
•.
~rlv81ea,
meto4
m-r~
;,;
I
.,
I
I
I
I
I
I
I
,
.
.
,1.
~
r~
Cozia.
32.1 Planul moşiei Băeş
sau Olaru propriet.
tea schitului C~e,
na,metoh m-,rii Coz p
1645 -
G.Pleşoll - _
-
-
-
f.l.z.
nu
I
.1
I
I~·
"

Nr. I

INr. tot~l al

de

Denumirea planului de ansamblu

:~a~~~~l~!

inv.

şi parţiale

- 3

de ansamblu :~a~~~~l~! inv. şi parţiale - 3   n~enl1ort numită I   E~tul şi
de ansamblu :~a~~~~l~! inv. şi parţiale - 3   n~enl1ort numită I   E~tul şi
 

n~enl1ort numită

I

 

E~tul şi Zărneştli,

 

:ttro-

I

   

-

I

-

6J I'lal)ul moşiei Hiri;lat-

 
 

tii

sau

Slobozia

Ci

-

 

banii,

a minăstiri

 
 

~nagov

.

I

 

~.It

 

1

 
 

-

 
- -
-
-

-

I

  1     -   - - - I •.6 - - Data lntocmirii I
•.6 - - Data lntocmirii I Tehnica Autorul Scara I D~men-I snmea Materialul I anul,
•.6
-
-
Data
lntocmirii
I Tehnica
Autorul
Scara I D~men-I snmea
Materialul
I
anul,
luna,
de
Beneficiarul
I
Obs.
ziua
executie
I
4
I
5
I
9
I
7
I
8
I
9
I
10
I
11
50
- I bcarlat I
-
I
I,
-
.I
-
I
.l.z. Popovlo1
••
-
I vezi
ho
tărnlo1
Nr.2I.
I
It
1856 -
inginer ~1
63,5
hirtie
pin-color
.Ministerul
I
I
22
fab.
llotarnlc 1440
x 43
zatli
.
Agrioulturi
I
I
I
I
I
.•
~
-
-
-
-
-
.lipsă
I
I
I
I
•••
-
I
1866 -
1ng1D<;r~ 1 ~
. 92.X~ h1rtla pin- olar
MinisterUl
t.l.z.
hotsmi 10000
61 c.
zată
Agricul tUţl1
I m.ceanu
I
lng.aju·
,
'
I
I
I
tor G.
ilsrloaD
I
_1
I
-
I
- -
-
-
-
I
lups,
- -
-
-
-
!
I
I
I
1 11
-
I
-
-~I
'.
.P
I
.
'
.
,
~
I
I
ii

Nr. de I

Inv.

-1

_

INVENTAR

al eoleeţiei de planuri

1

Nr. total al planurilor de detaliu şi parţiale Data Tehnica Intocmirii Dlmen- Denumirea planului de
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţiale
Data
Tehnica
Intocmirii
Dlmen-
Denumirea planului de ansamblu
Autorul
Scara
Materialul
de
Beneficiarul
I
Obs.
anul. luna,
siunea
ziua
execuţie
2
3
I
4
5
9
7
8
9
10
-
I
-
-
-
-
I
••
•••
••
I
-
-
-
,l'
••
•••
••
••
••
•••
-
-
-
-
-
-
li
-
te
p
ul
1
.*
wWJWJtlrl
,-
-
-
-
-~
-
•••
•••
~
't
.
~
~
ţ
.,
i
-'"
.
,
-
1,
hit,tie
color
fAin1stC!l"ul
nul moşl$l
Ră~lo
1638 -
inginer
52 x
I
I
ţU,~8mi~ăst1r11 to
f.l.z.
G.Pleff
2500
ARX'icultw.'
410
~ - -~-
. '.
vore.
,
e"
T
I
I
vezi
J.e51 -
Gcarlilt
r.LuuUl mOl/loi Cac,
I
-
I
-
-
-
!
-
1 . propriotate
t.l.z.
~opovlc
f
I
I
Nr.'.,
,
~o- Nr. total al planurilor de detaliu şi parţlale Data Tehnica Nr.\ de lntocmirii Denumirea
~o-
Nr. total al
planurilor
de detaliu
şi parţlale
Data
Tehnica
Nr.\ de
lntocmirii
Denumirea planului de ansamblu
Autorul
Scara
D~men-I
Materialul
de
I
Beneficiarul
anul, luna,
I
Obs.
siunea
inv.
ziua
I
execuţie
2
3
I
4
I
5
I
9
I
7
I
8
9
.
I
I
10
I
11
I
f
I
I
I
I
I
,lluDUl morslel Dărao~
,
11047 -
I
.-
-
f.l.z.
p.snu
1,•.
••
I
I
I
I
I
I
I
,.
r.14.
'\
f~
t _~
>
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-1.
-
-
-
-
-
218nu1 moaie1 Ga.va- I
I
.LO"'X .J _
I
I
I
I
I
I .'.1 V.I."'"vq .
-
-
-
-
-
-
-
••
;
I
I
I
I
•••
I
I
·1
I
/
r.r~eşg-.
-
-
!?lanul 'mosie! Bilr-
-
18 4 7 -
.a.
,onu
_ () .
~e
'~,
{~U
~
"\
(
"./J'
((,
t
~-~"~~ V
.
~
.-
-
·
-'I-l-
I
-
i
-
-
.
t,
1
-'
lA~~.": ~.~f.~ " .· J I:'!~ '" A r; : ~
h~''I''t'+.to p1D-
eerţt
11nlateru
I
I~alia
ar txJU 1dJ,~'
Ut'1cultlU'i1

r,

Nr. de

Inv.

I

Denumirea planului de ansamblu

2

Nr, total al

Data

planurilor

lntocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi parţiale

ziua'

3

I

4

.1 .,,.

(:

-

.1N V E N T A R

1

al colecţiei de planuri

Autorul

5

,baGe

Scara

Dlmen- Materialul

siunea

Tehnica

de

execuţie

9 1

8

9

- -

-

-

f

irt

-1

C

u

Beneficiarul

10

-

1

J'

Obs.

11

,

Nr.

de

Inv.

Denumirea planului de ansamblu

Nr. total al

Data

planurilor

!ntocmlrii

de detaliu

anul, luna,

şi parţlale

3

ziua

f'.L.~'

/.0

1<

Autorul

o

_

.LI 1 _

Scara

Dlmen- Materialul

siunea

x 10

e

.5.

col

e

.

Tehnica

de

execuţie

oolor

olor

Beneficiarul

1'1

rUl.

1

cUltlW11

culturi

Obs.

11

•• 11 .•

INVENTAR

al 'coleeţiei de planuri

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

Inv,

2

63.IFlan~1

moşi~1

unei

Dobreşti.

părţi

mită'Cotu,

arond

nu-

01-

tu TopoloS,

i

tatee

proprl a -

statului.

64.1 PlanUl

pămintur110r

,

.

-

pe

seama

în vatr

comunei Dobreştl.pl Olt Topolog·.

Nr. total al

Data

planurilor

lntocmirii

de detaliu

anul. luna,

şi parţlale

3

ziua

4

'-cea.

1J.8CD-lB~1

Autorul

5

IA.V01oesiQj

65.IPlan~1

unei

pârţi

I

COtA.

 

I

moşiei

Dob

880-18

mttă;Ur!lcs.

arond

Olt

Topolog,

propri

tatea

statului.

 

66.1

Planul

moşiei

Re g r

1892

A . G .

proprlet

stat

Scara

Dhnen-

siunea

Materialul

TehnIca

de

execuţie

Beneficiarul

9

7

8-

9

 

cal

sru

 

A

 

cal

olor

1u1st64:'~

 

k

Agriculturii

 

cal

color~_1~1nisterul

 

Agrlcultunl

 

.

 

hirtia

:pîn-

 

i

zat'"

lculturii

Obs.

11

G

•• 12. lI P Data Nr. I INr. total al I Tehnica lntocmirii de Denumirea
•• 12.
lI P
Data
Nr. I
INr. total al
I Tehnica
lntocmirii
de
Denumirea planului de ansamblu
Autorul
Scara ID~men'l siunea
Materialul
de
I
Beneficiarul
anul, luna,
I
Obs.
lnv."
~;a~~~~w~
şi parţiale
ziua
execuţie
-
3
I
4
I
5
.
I
9
I
7
I
8
I
9
I
lG
I
11
I Planul
general
al
F.s.
-
I
[
'j
lhirtle
L'
1 1
59 z
Qolor
Ministerul
I
tatu;z.ul,Oot-
l.z.
I
~OOOO ;8cm.
- Agrfcul tur11
c
Da.
,
.
,
.
'
"
,.'
I
,
oi
-
-
~
nul
parcelar
eC.
1897
G.Dimltr(
~l
I
50x
hirtie
eolor
Ministerul
I ~ e-V-.
.
~
.-
.
-
1
\
moşiei
statului.Gora
f.l.z.
viei
5000
41cm
pî.nzată
Agrioul turti
r al
1892
certon
- ~ lng1ner~ 1 t ~61t5
.
colo~ Minia'tel'
,.
'.
oele1 c statului.
Dă-
f.l.z.
,
"
.G .C~~o l()OOO JM.S,
Agriculturii
.-
'i-
_
1anu.
.
~
.
.
I
~
'0.1 Planul
moşioi
foşti-
1865
lng1Der
1•
71 x
ca10
color l~lnisterul.
oct.f.z.
locot.
10000
50.5
Agriculturii
cot••,ee~4
om.
-1
.
,.
-
-
1
I
~
1.IP1enul
parcelar
al
18
inginer
oale
negru
lniaterul
.
,
moşiei
Colţu
Unghonl
.1.
T.Grim
gr1cultur11
plase
CotmGana,pro-
iirlu
.
~
pr10tatea
statu~ul.

/

Nr.

de

Inv.

.

Denumirea planuhi! de ansemblu

2

ul

:t-. al

1

1u.

'15

16

ul.est1.

r

Nr. total al

I de planurilor detaliu

şi parţiale

3

Data

lntocmirii

anul, luna,

ziua

4

'-oea.

la08/

187.

.15

- ~~ •.

-

INVENTAR

al colecţiei de planuri

Autorul

5

Scara

9

Dimen- Materialul

siunea

7

8

Tehnica

de

executie

9

00101'

color

Beneficiarul

10

Obs.

11

2 ex.

c

11\1

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

inv.

Nr. total al

Data

planurilor

lntocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi parţiale

ziua

1,

.'1.

Autorul

r.

I.Llvsd

Dlmen- Materialul

-

-

siunea

1

carta

••

Tehnica

de

execuţie

Beneficiarul

leul'

Obs.

11

(

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

inv.

1.1 P

Arges.

2

ul:

1

.lui

a

de

Nr, total al

Data

planurilor

lntocmirii

de detaliu

anul, luna.

şi parţlale

3

ziua

4

185

1

-·!.I 5

INVENTAR

al colecţiei de planuri

Autorul

5

.M4V

u

Scara

9

le

1000;

Dlmen-

siunea

,

1

.*

Materialul

h

8

l'

tt

Tehnica

de

execuţie

9

color

ru

It

Beneficiarul

1

in

10

1

ltut"li

ruJ.

culturi

g

Obs.

11

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

inv.

(

e

2

ur COllstz'ue

satul

url10r d

u

Nr. total al

Data

planurilor

!ntocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi parţiale

ziua

3

lu.rn17

Autorul

- 1'.,) '-

Scara

·t·

Dlmen-

siunea

Materialul

t

ti,

hirt

Tehnica

de

execuţie

Beneficiarul

1n

,1

nleterUl

,

Obs.

11

'''''10 Ul tur:L1

in

.eul

rlcul'tur11

Nr.

de

inv.

1

Denumirea planului de ansamblu

2

Nr. total al planurilor de detaliu şi parţtele-

3

891

Planul

mo;ie1

Bărlo.

lu,

tes'defunctulUi

I

~ l .

mo;ie1 Bărlo. lu, tes'defunctulUi I ~ l . propl'11:.'-:a- Dristoreanu . cu l n - I

propl'11:.'-:a-

Dristoreanu . cu l n -

I

~ l . propl'11:.'-:a- Dristoreanu . cu l n - I turl1e o uveni t -I

turl1e

ouvenit

-I

ten!.torilor .•

1

••
••
 

,

I

 

I

pod ',peste Argeş la

Mihă.'- ieşt' .•

 

9lt

PleD

de

situaţie

~

!ndlgulrea

g~nerală

   

8

rîului

)rgeş la

 

f

!

   

Pitesti.

 

2L

Planul

pămîntului

 
   

delimitat

iIlsură-ve1

 

lor de pe propr1ete

tea 'statulu1 .Dăeşt1

 

comuna Dăeşt1 - Babu e ~ t l

   

s: l? ;;;

 
 

INVENTAR

al colecţiei de planuri

 

Data

 

lntocmirii

 

Autorul

anul, luna,

 

siunea

ziua

 

I

4

I

~5

I

9

I

T'

I

1915

 

ing1tler

 

1-:[ 1,1

 
 

expert

 

1

V.RWJsU.

I

10000 :m~

I

• 1."

I

I

 

,

 

(d.l900

p.Ia".r'o+ 87 "

 
 

'm::

X 96

 
 

100 m

om.

 

I

.(d.~900

inginer

 

1

I

96 x

.

,

,. ••.

I

E.Radu

4000
4000

50,5

x . , ,. ••. I E.Radu 4000 50,5     om. 1884 iilglne:t: 1 I
   

om.

1884

iilglne:t:

1

I I 73

XJ

   

mart.3.

3.G.71lţ-

.5000

60 c

 

deseu

 
3.G.71lţ- .5000 60 c   deseu   I Scara I Dlmen- Materialul I Tehnic. I I

IScara IDlmen- Materialul

I Tehnic.

I

I

exe~:tie

I

Beneficiarul

I

9

t

 

"

10

I

color

 

Ministerul

 
 

Agrieulţur11

-

I

I
I
negru
negru
 

MinisterUl

Agriculturii

 

I

.

,

negru

.

Miniâterul

 
 

. A gr10 ulturii

• '8 I c8rt(;~
'8
I
c8rt(;~

hirtie    . A gr10 ulturii • '8 I c8rt(;~ \hirtte 1 I hirtie pÎ1lzstă negru

\hirtte

1

I

hirtie pÎ1lzstă
hirtie
pÎ1lzstă

negru r&l::!isterul

.

I

Agricultur1i

f F

e

/:\

Obs.

11

"

~

Nr. I

Nr. lanurilor total al

de

Denumirea planului de ansamblu

~e detaliu

lnv.

şi parţiale

2

P1Clnu1 prOpr1etăţ~1 Bădenti e aubloct~ M1hnea .M~egulescu,

ituată

I

'.

)

1n ,comune

u~e1e de' jos .p1

9

Olt~opolog.

4 1l?roi.:. 8ct . d\3

penf

~lan.

tru repera~eadrumu

I

3

.

.

•.•. •

I

I

rilor poştale de la

L '

l' ~

Curtea. d3 Argeş 1

J:l:aenl'ş:t de

1

test! la Coooru .

Pr oi e ct al lioeelei dintre Piteşti şi Slatina, mod~lel odurilor de că.răm1

I

şi al

~

duct.

unui epA

i

~ 18 -

lntocmirii Data

anul, luna,

ziua

Autorul

Scara

I

Oi

_

Si:::a

I

Materialul

I Tehnica

de.

execuţie

4

1897

I

.~nginer I 1 I 109ihl.r:18. pm- color

5

I

9

I

'1

I

8

I

9

oct.20. lt.colo110000 58,5 Zata,

I

nal C.I

 

.

 

t

.

Splrolu

 

I

,.

I

I

.

1859

martie

186;

febre

I.Doda

l i

0.0*40 ~ hîrtie

,

* O

31.~

O.01 cm.

11,.

I

• •.

L1vadit ~ de 194J

ţ.

~

50 st

3G

cart~n

.••

Ii

negru

oolor

I

Beneficiarul

I

Obs.

I

10

I

11

Ministerul I Agriculturii

Minl~terul. Agriculturi~1 5 bU~.

M Inist e rul Agriculturii

I

2

~UC .

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

inv.

1

2

trt4

-

t

ul Lt.w-

e

7.

lor

n.t:t'u CO n -

i

:::'Ge

Nr. total al

Data

planurilor

lntocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi parţi ale

ztua

3

4

ioo.16

186,

r.

- lq-

INVENTAR

. al colecţiei de planuri

Autorul

5

Scara

9

Dlmen-

siunea

'1

c

Materialul

o

8

Tehnica

de

execuţie

9

·U

Beneficiarul

10

ls'terul

.

.

ulturl

o

Obs.

11

h~~'

INVENTAR

al colecţiei de planuri

{

.f ~, , I I --- -- Nr.- ------ - Nr. total al Data Tehnica
.f
~,
,
I
I
---
--
Nr.-
------
-
Nr. total al
Data
Tehnica
tl'
planurilor
lntocmirii
de
Dlmen-
Denumirea planului de ansamblu
Autorul
Scara
Materialul
de
Beneficiarul
Obs.
de detaliu
anul, luna,
Inv.
siunea
şi partlale
ziua
execuţie
1
2
3
4
5
9
1
8
9
10
11
\
I
I
.
-
I
I
I
I
I
!
'.
I
I
I
I
.
~
\
f
I
I
i
-
-'
-
-
-
-

INVENTAR

al colecţiei de planuri

t(tL

Nr.

de

Denumirea planului de ansamblu

inv.

Nr. total al

Data

planurilor

Jntocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi parţiale

ziua

Autorul

Scara

Dlmen-

siunea

Materialul

Tehnica

de

execuţie

Beneficiarul

Obs.

1

2

-

-

3

4

5

9

7

8

9

10

~

11

1

11P6

••

.

1

   

~

I

1 1
1
1

r:'

   
 

I

I

I

I

 

.-

•••

   

1

III aoeia! Sili-

 

{oea.

{inSUlar

   

1

       

veo~ru sau Buznaa.

 

10097

I.llSl:'·ti1-115004 390 ili l I hirtie

I color

 
 

cbitu-

 

ruJ

"

I Agr1.cu'J.

 
 

tohu!

I

I

I

I

I

I

I

I

o.

rt1r

hirtl

color

i r l

lun.l

1

OUl •

Nr. total al planurilor de detaliu şi parţiale

Data

Nr.,

de

Denumirea planului de ansamblu

Intocmirii

anul, luna,

inv.

ziua

2

3

I

4

I

I

• •i.::::-
• •i.::::-

ID~men-

Autorul

I Scara

snmea

5

I

9

I

7

-

-

1.

184 ow:.t

pr.lta

iar

1.

etil.

Materialul

I

8 I

Tehnica

de

execuţie

9

I

I

Beneficiarul

10

'pUl-1 c()1.0r I Al1nlt)ts:cu:r.

' p U l - 1 c()1.0r I Al1nlt)ts:cu:r.
' p U l - 1 c()1.0r I Al1nlt)ts:cu:r. Agriculturii

Agriculturii

b.t-

01

·!nl~terul

grlCu.lturt

I

I

I

in

loulturi .

Obs.

11

- 11p 11
-
11p
11

1,

li

11pa

r.

,- -
,- -
,- -

,-

-

,- -
,- -
,- -

INVENTAR

al colecţiei de planuri

I .- Nr. total al planurilor Data N~ I Tehnica lntocmirii de r Denumirea planului
I
.-
Nr. total al
planurilor
Data
N~
I Tehnica
lntocmirii
de
r Denumirea planului de ansamblu
Autorul
Scara ID~men·1
Materialul
de
I
Beneficiarul
I
de detaliu
Obs.
anul, luna,
inv.
snmea
şi parţiale
ziua
execuţie
.
.•
2
3
I
4
I
i5
I
9
.
I
1
i
11
I
9
I
10
I
11
-
1
I
lS~
Planul
de
situaţie
1874
N.caroa1
47
cele
negru
Yiniste:rul
1,
ş6S~19i Bacău•.Oena.• ,
"C.
/
&U3.12
lechi
Agri c ulturii
parţea
cuprinsă
tn
inginer
interiorul oraşului
şef
.~
1
I
-I '
I
-r
Bacău.
cu
lndicare
loc~tlor
exproprla
te
de
stat.
I
I
,1
-
.•.
lirJs
-
lips
1
1
1
1
1
1
I
1
I
,
I
~
I
I
-
i
1,
Plap~ uneipărţi d~
pro~rletQtea statul 1
(d.1900
95.5 hirti8icara1'
Ministerul
,
ne~~1
200
em
x
tii
'
Agricul1:iurli
tes elin
spre
sa tu
.
71 c
\
I
I
I
Cremenea,
canal
"
cU
brici!
de
hirtie.
I
1 la PlaDul moşiei :Reda
r I <sooer ~
-
-
-
-
vez:1.
~ ~.
1881
na
cu
trllpurlle
Co
Sf."lltt1
tărn1c
f,;)
I
I
bu
şi
Conţu.
Nr.1.
I
/
I Data Nr INr. planurilor total al I Tehnica lntocmirii de . Denumirea planului de
I
Data
Nr
INr. planurilor total al
I Tehnica
lntocmirii
de .
Denumirea planului de ansamblu
de
detaliu
Autorul
Iscara
I D~men~ I
Materialul
de
l '
Beneficiarul
I
Obs,
anul, luna,
siunee
inv.
şi parţlale
ziua
I
execuţie
-
2
I
3
I
4
I
5
I
9
I
7
I
8
I
9
I
10
I
11
a mo-I
I
2. I Sc hiţă
de p lan
I 16 6 6 .
inginerj 1,
72 x
I calc
negru.
M1D1at~rul
dec . 12 . I 4 . C1 i mes 5000 49.5
Agriculturii
I
I
dani,
dinspre
moş1ţi+
I
Icu,.~,
Iom.
statl:11ui Prăj
Hert1oena.
.".,
1elanul
moşiilor l-1etlt "Ir
(cca.lB!D
D.Mano-
de
6 1 , 5 * h i r t U
PiIlzicOlor
Ministerul
cani,L1eşt11.
Măin~~
lescu
2000
::c 4.8,
tii
_
Agr1cultur11
reştii ş.s.
sluger
stj.
om.
~••
'
.
~
I
le mă n ăs tirii
dom-
neşţi
4.IPlaliul propri€;tăţl1
008.1850
hirtia
color
Ministeru.l
fi""
de
~67.5
cuprtns~intre
~oş~i
2500
5.4
Agriculturii
-
.
,
le
MOineşti.
Com
!
stj.
m.
unt!i
Baamănul.
Ta
te,
.
.
ul moeiei pusti.l
toca.1850i
-
-
4'l'xj
hîz:tle
color
Ministerul
t
na, vecin! ~n G11go
39
c
Agriculturii
I
--
-
ren1rş·a.
I
I
I
I
I
I
~

Nr. I

-"

.

--

de ; 'Denumirea planului de ansamblu

Nr. total al

Data

planurilor

Intocmirii

de detaliu

anul, luna,

inv.

2

şi parţi ale

3

I

a n u l , l u n a , inv. 2 şi parţi ale 3

ziua

4

COSe

cals-lt

o.

'1 N V

E N

T A R

al colecţiei de planuri

Autorul

5

•••

••

Scara

Dlmen-

siunea

9 1

0"".

Materialul

8

hirt!.

irtl

- 1 ""50 x

45,5

o

- birtl

CllIe

Tehnica

de

execuţie

Beneficiarul

9 10

col

color

ARrlau

r

,leul

1

1

.

I~

Obs.

11

Nr. de I Denumirea planului de ansamblu lnv.

1

J.•,.

2

Nr. total al

Data

planurilor

Intocmirii

de detaliu

anul, luna,

şi partiale

ziua

I

-

3

I

4

I

:1

Autorul

5

Iscara

I

I

9

I D~men-I snmea

I

I

7

-
-

p.oOOO!~
I

Cl.Il.
Cl.Il.

,

I

Materialul

Tehnica

de

 

I

execuţie

8

I

9

 

.

Beneficiarul

ti

01

lnl rw.

grlcultur1

19OV1 b~h~t~

r;51 Câle

Illesru I .l1oiater

.:>;;.IPlenul unei ~oll

+

011\

t~l

Oe

   

j

~\ .il-It

1

t1

38

A l":l."10u.l tur1

 

c

.'

7 1t.lrlanlil

moel$l Tu.clU11

, v.•.VJf •••.4Q. "tol-I

~~.I~~eDUL

1 Cr1st.aou.

a0l1~ltărlt.

o

1/19:)01

1

~~.I~~eDUL 1 Cr1st.aou. a0l1~ltărlt. o 1/19:)01 1 Ow. v.c~ee~ 1. t 105 1 ce10 color Ministerul

Ow.

v.c~ee~1.t 105 1ce10

color

Ministerul

schi.

:;OOQ71

~

J\ gr1c til tw:oll

1$.l~

fnn'l"A'f\

.,il •••••

11O.J oele. ·

color· IJ.1nlsterul

Obs.

11

i

-1

Nr. de

I

'Denumirea planului 'de ansamblu

N,. 10'"

planurilor

de detaliu

011

iov.

2

şi parţiale

3

I

Data

lotocmirii

anul, luna,

. ziua 4
.
ziua
4

Materialul

8

Tehnica

de

execuţie

9

Beneflciarui

,

10

36+ Planul. domenlU~u~

Ocne1.

~

,

d.l9Qo/

uUTJl;Llrl

1

1

137

hîrtie "pin- color

Ministerul

 

vi-ci.

10000 95 c

zată

 

Agriculturii

IJ

Obs.

11

~

.

 

?~ Planul parca lGl' &'1

-

1

I

19'7

restaurat

negru M 1n1staru l

oomunei.

.ISolonţ.

2500 1;5

htrt1e

dubl

 

A'gr1culturli

'L

       

81 Plenul p~roelar 01 te~nurilor.propri tate a locuitorilor dtn oomuna Mănăst1-

I

Caş1n. conceetu

lng.Nlco11n.

'r

ulii-

cu 'i

1 ,125

hirtt

a

Ministerul

~gr1culturti

J. .1

INr. total al planurilor de detaliu şi parţiale

Nr. de I

Data

!ntocmirii

anul. luna.

Denumirea planului de ans amblu

Inv.

ziua

1

Autorul

2

I

 

1 .•Uănă.

4

-

3

"j

I

4

I

5

IId.19(0) 1

-

1 Tehnica

 

ID!men-1

 

Materialul

de

I

Beneflclarul

I

Obs.

srunea

 

executie

9

I

7

I

8

I

9

I

10

I

11

1 r t 1325% I hh'lt1e :p.1xl~100101'

.

 
 

1 Scara

I

I

zu.

t~~

llst::!lAtit10 !ltlni;: ~ "

veci~.

l

1 ~

r1

~.c.I

-

">

1926

.l.~.

1

negw

ster!.:l.

ux's.i.

 

-

hirt

ltl

 

tu:

fO.:J,9OC> .1

-

Il t 1 55 lt r Utie

Icolor IM1ntst$4Ul'

 

2000 50 Olt

 

1,fU~!tH.:lturl

I

I
I
I I I
I
I
I

"'

u

~.

4'-

INVENTAR

al colecţiei de planuri

N;~J.Denumi". planului~e ansamblu N,. planurilor total ~

 

Intocmiril D.t.

I

Autorul

 

I Dimen-

 

de detaliu

anul, luna,

IScara

lnv.

 

'9 ziua