You are on page 1of 6

DUSZPASTERSTWO

PROWADZ:

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent

SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun

NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)

CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm

BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm
3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
Parafia Matki Boej Czstochowskiej
Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc
11-02-14

Widok zwok budzi przeraenie.
Zapade oczy, nabrzmiae i sczerniae
ciao, nieprzyjemny zapach mier
jest przykra, ale to grzech jest
drastyczn mierci. Przyjrzyjmy si
Jzefowi z Arymatei i jego szlachetnej
trosce o ciao Chrystusa. Jzef by
czowiekiem bogatym, ale jego
najwikszym skarbem byo ciao
Chrystusa. By jak w kupiec, ktry
znal az skarb i ukr y go na pol u,
Augustyn Pelanowski OSPPE
sprzedajc wszystko. Odzyska ciao Chrystusa od Piata i owin je czystym ptnem.
Czyste ptno to twoja czysto, twj szacunek do ciaa, nie tyle higieniczny, co raczej
duchowy. Jzef zakry swoj skromnoci nagie, zranione ciao Chrystusa. Ciaem Chrystusa
jest Koci, ale przez fakt Wcielenia i eucharystycznej jednoci ciao kadego z nas staje si
w jakim sensie Ciaem Chrystusa. Gest Jzefa jest lekcj szacunku wobec caego Kocioa.
Zbyt wiele zych sw pada z naszych ust o naszych braciach i siostrach z tej samej
wsplnoty. Zbyt wiele gestw obnaajcych i ranicych ciao czowieka, ktre umiercaj
ludzk godno. Skromno, wstydliwo, czysto, dziewictwo stay si wartociami
wymiewanymi i atakowanymi w imi seksualnego wyycia. Czowiek z Arymatei jawi si
wic jak wyzwanie dla mnie i dla ciebie, aby podj prb odzyskania szacunku do ciaa
ludzkiego i tego, co jest jemu przypisane: seksualnoci, podnoci, godnoci i witoci.
Ciao nie moe by linczowane nieczystoci i wykorzystywaniem, obnaane i poniewierane
na golgotach pornografii. W Ksidze Liczb mowa jest o Kehatytach, kapaskim klanie,
ktry mia si opiekowa najwitszymi przedmiotami Przybytku. Napisano o nich, e
przenosili Ark, okrywajc j zason i skrami delfinw. Ich obowizek przypomina
zachowanie Jzefa wobec ciaa Chrystusa, poniewa ciao jest wityni Ducha i trzeba
traktowa je z wraliwoci i szacunkiem. Czy wypada w Dzie Zaduszny mwi
o szacunku do ludzkiego ciaa w taki sposb? Czy wanie mier nie wieczy pogrzebanie
z szacunkiem dla ciaa ludzkiego? Czy w cigu ycia nie umiercamy i nie bezczecimy ciaa
grzechami popenianymi przeciwko niemu? Brak moralnego szacunku do ciaa jest
pocztkiem mierci ducha. To zdumiewajce, e brak uszanowania ciaa powoduje tak
powane skutki w sferze duchowej. Ale ciao jest materialn manifestacj duchowego
istnienia. Nie jest ono czym dodanym lub oddzielonym od duszy. Pierwszym skutkiem
grzechu Ewy i Adama byo odkrycie nagoci ciaa, poraenie wstydem i lkiem, co
zdestabilizowao ich istnienie a do ucieczki przed Bogiem. Dlatego nad grobami pomylmy
o ywym ludzkim ciele. Bo na c si zda pikny grb, obfite bukiety i ponce znicze, jeeli
nie mamy szacunku do ywego ludzkiego ciaa?
2 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
9:00 + Genowefa Babel - rodz. Jaworowskich
10:00 - Msza w. dla dzieci z katechezy
4:00 + Mieczysaw Czartoryski i zmarli z rodziny
5:30 + Helena Bienkowski, Zofia Staczyk, Aleksander
Biekowski, Jan, Ludwika Bakua, Katarzyna,
Stanisaw Binkowski - Z. Garnczewski
8:00 + Bronisawa, Tomasz ak - dzieci
9:30 + Ireneusz Zubek - mama
11:15 - O Boe b. i dary Ducha w. dla Julii
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla czonkw ywego Raca
1:00 - O Boe b. dla Adama ckiego
1:00 + Za zmarych z wypominek
1:00 + Leonard Plaza w 4 rocz. mierci - ona
1:00 + Irena Sokowska
1:00 + Zmarli z rodzin: Kowalskich, Szlachtw, Biczw
1:00 + Zofia Kozon, Anna Turek
1:00 + Stanisaw, Danuta Tralka
1:00 + Helena Tartyk
7:00 + Stefania, Tadeusz, Artur Kisaa rodzina
9:00 + Za zmarych z wypominek
7:00 + Anna, Jana Zabotny - crka z rodzin
9:00 - O szczliw operacj dla Jzefa i powrt do
zdrowia
9:00 + Za zmarych z wypominek
7:00 + Aniela Piskorowski
9:00 - O Boe b dla ks. Proboszcza z okazji imienin
7:00 + Za zmarych z wypominek
9:00 + Za zmarych z wypominek
7:00 + Genowefa Babel - rodz. Filip
9:00 + Za zmarych z wypominek
7:00 - O Boe b i potrzebne aski dla Ireny
7:00 - O pomylne zdanie egzaminu
7:00 + Za zmarych z rodzin: Kwaniewskich,
Somiskich, Buczyskich, Grzyskich
7:00 + Marek Lubowski - babcia z rodzin
7:00 + Kazimierz Niemcw w 35 rocz. mierci
9:00 + Za zmarych z wypominek
4:00 + Stanisawa, Jerzy Midura
5:30 + Helena Bienkowski - T. Parciak z rodzin


LEKTORZY
Sobota/Niedziela 8/9 listopada
4:00 - Olga Oko
5:30 - Art Mirek, Jola Lewczuk
8:00 - Celina Basta, Iwona Jdrzejczak
9:30 - Boena Dulemba, Alicja Karlic, Renata Lisiak
11:15 - Dzieci
1:00 - Mariola Vanderest, Stanisaw Bis, Jzefa
Hoowiska
7:00 - Nastasja Mirowska

KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 8/9 listopada
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymaski
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia. J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, S. Krlczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

WSZYSTKICH WITYCH - 1 LISTOPADA
WSZYSTKICH ZMARYCH - 2 LISTOPADA
PONIEDZIAEK - 3 LISTOPADA
WTOREK - 4 LISTOPADA
RODA - 5 LISTOPADA
CZWARTEK - 6 LISTOPADA
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
2 LISTOPADA, 2014

PONIEDZIAEK - Flp 2,1-4 Ps 131 k 14,12-14
WTOREK - Flp 2,5-11 Ps 22 k 14,15-24
RODA - Flp 2,12-18 Ps 27 k 14,25-33
CZWARTEK - Flp 3,3-8a Ps 105 k 15,1-10
PITEK - Flp 3, 17-4,1 Ps 122 k 16,1-8
SOBOTA - Flp 4,10-19 Ps 112 k 16,9-15
NIEDZIELA - Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46 1 Kor 3.9b-11.16-17
J 2,13-22
OFIARY Z NIEDZIELI 26 PADZIERNIKA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,276.00
Ofiary bez kopert - $ 1,216.00 CSA - $300.00
II Taca na Fundusz Komisji Chrzecijaskiej
Pomocy - $1,210.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PITEK - 7 LISTOPADA
8:00 + Stanisaw Czartoryski - ona z dziemi
9:30 + Stefan Terlecki - rodzina
11:15 + Stanisaw Mieczkowski - ona
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ukasza z okazji
3 urodzin
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Ireny Piwowarskiej z
okazji 92 rocz. urodzin - dzieci, wnuczka
1:00 + Za zmarych z wypominek
1:00 + Stanisaw Rumin
7:00 + Anna Gomka - wnuczka z mem
SOBOTA - 8 LISTOPADA
WITO POWICENIA BAZYLIKI
LATERANEJSKIEJ - 9 LISTOPADA
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3
Mimo e przypada dzi niedziela, w liturgii celebrujemy
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarych. Teksty
liturgiczne tego dnia wskazuj na zmartwychwstanie,
ktrego oczekujemy, a jest ono przecie centralnym
punktem przeywania kadej niedzieli. Modlimy si zatem
dzi za tych wszystkich wierzcych, ktrzy jeszcze
oczekuj wybawienia. I cho s pewni otrzymanego
zbawienia, to jednak potrzebuj naszej modlitwy, aby
mogli odpokutowa kary zacignite z powodu
popenionych grzechw.

MODLITWA NA CMENTARZU
Dzi o godz. 3:00pm na cmentarzu Resurrection bd
odprawione modlitwy za zmarych. Procesja wyruszy
z kaplicy cmentarnej do kwatery Ksiy Chrystusowcw.
WYPOMINKI
Pamitajc o naszych zmarych chcemy pomc im
odprawiajc w ich intencji nowenn - dziewi Mszy w.,
a przez cay listopad modli si za nich w wypominkach:
p godziny przed kad Msz w. w tygodniu.

PAMI O ZMARYCH
Nasz pami o zmarych wyraamy nie tylko przez
modlitw, ale rwnie przez nawiedzenie grobu, zapalanie
zniczy i przynoszenie kwiatw. Nie zawsze jest to moliwe,
gdy nie wszystkie cmentarze pozwalaj na to. Wiele
grobw naszych bliskich zmarych znajduje si w Polsce,
czy te w innych, odlegych miejscach. Chcc wyrazi
nasz pami i wdziczno zmarym, polecajmy ich
w naszej osobistej modlitwie. W naszym kociele jest
przygotowane specjalne miejsce, gdzie moemy zapali
wiec za naszych zmarych.

ODPUST ZUPENY ZA ZMARYCH
Przez osiem pierwszych dni listopada
(do 8 listopada) duszom w czycu moemy
ofiarowa wielki dar odpust zupeny za pobone
nawiedzenie cmentarza i odmwienie modlitwy
w ich intencji oraz spenienie pozostaych zwykych
warunkw odpustu, to znaczy: stan aski uwicajcej,
brak przywizania do jakiegokolwiek grzechu, przyjcie
Komunii witej, odmwienie modlitwy w intencjach
wyznaczonych przez papiea.
YCZENIA IMIENINOWE
W rod 5 listopada swoje imieniny obchodzi
bdzie ks. Proboszcz Sawomir Murawka.
yczymy Ksidzu bogosawiestwa Boego oraz
opieki Matki Boej Czstochowskiej. Msza w.
w intencji ks. Proboszcza zostanie odprawiona w rod
o godz. 9:00 rano.

KAWIARENKA
W ostatni niedziel 26 padziernika kawiarenk
przygotowali rodzice dzieci I Komunii w. pastwo:
Wgrzyn, Sikora, Andrzejewski, Muszczyski. Dochd
wynis $753.00 Bg zapa!

SPOTKANIE DLA RODZICW DZIECI
I KOMUNII
W najblisz niedziel 9 listopada po Mszy w. o godz.
11:15am odbdzie si spotkanie dla rodzicw dzieci
I Komunii w.

BANKIET 96-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGOCI PRZEZ POLSK I HOD DLA
W. PATRONA JANA Z DUKLI
Zapraszamy dnia 9 listopada 2014 do
sali Jana Pawla II o godzinie 3:00pm na
bankiet dla uczczenia rocznicy
odzyskania niepodlegoci. Donacja
$35.00, rezerwacje pod tel (586)306
6812 - Ania Babel oraz (586)737-7448 - Jurek Ryzner
PIERWSZY PITEK - 7 LISTOPADA
W tym tygodniu przypada I pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najw.
Sakramentu
Litania do Najwitszego Serca
Jezusowego
Okazja do spowiedzi witej
pierwszopitkowej rano od godz. 8:30
i wieczorem od godz. 6:00.

ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
Zapraszamy chopcw do suby przy otarzu
jako ministranci. Prosimy o zgoszenie do
ks. Tomasza.
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do parafian o zgoszenia
osb, ktre waszym zdaniem - naley obdarowa
prezentem pod choink. Ju teraz kartki z imieniem,
nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnienie tej propozycji i rodzaj prezentu
prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy drzwiach
zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osb potrzebowao naszej
pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .
Komisja Chrzescijanskiej Pomocy
NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

4 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
NIE ZMARNUJ SWOJEGO YCIA
W sobot 8 listopada dzieci i modzie
podczas katechezy o godz. 10:00 i o godz.
11:00 bd mieli spotkanie z zespoem
RYMcerze czyli z ukaszem B
i Jonatanem Blank z Polski pod hasem
Nie zmarnuj swojego ycia.

SPOTKANIE ZE
SOWEM BOYM
DROG LECTIO
DIVINA
Siostry Misjonarki
zapraszaj na kolejne
spotkanie w nurcie
LECTIO DIVINA
pt: Otworzy si na
Sowo, ktre spenia si
DZISIAJw sobot 15
listopada 2014 w Sali
Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz.
5:30pm a zakoczenie
o 8:00pm. Jeli czujesz
w swoim sercu to
wezwanie to przyjd i nie
zapomnij przynie ze
sob: pragnienia
spotkania si z Bogiem
ywym w
Sowie, Pisma w.


BAL CHARYTATYWNY
Zapraszamy na Bal charytatywny z aukcj sztuki dla
niepenosprawnych dzieci ze Wsplnoty Razem
w dniu 22 listopada 2014 o godz. 7:00pm.
Do taca bdzie gra zesp Maximum Production.
Cena biletu $35.00 Moliwo zakupu przeksek, alkohol
w cenie biletu. BAW SI RAZEM Z NAMI.


ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot
29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu kocioa.
Kuchnia oferuje smaczne przekski.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA JEZUSA
I MATKI BOEJ BOLESNEJ
Do obowizkw czonkw Arcybractwa naley codzienna
modlitw ofiarowana za konajcych i cierpicych.
Wsplnota zamwila intencje Mszalne w dniach:
12-25-2014 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
12-25-2014 godz. 11:15 - Za cierpicych i konajcych
04-05-2015 godz.2:00 - Za cierpicych i konajcych
06-12-2015 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
08-15-2015 godz. 4:00 - Za cierpicych i konajcych
09-15-2015 godz. 9:00 - Za cierpicych i konajcych
12-25-2015 9:30am - Za Arcybractwo
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
4 XI w. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup,
znakomity teolog i wielki reformator Kocioa; przez cae
swoje ycie walczy z naduyciami, jakie w jego czasach
wdary si do Kocioa; doprowadzi do zakoczenia
Soboru Trydenckiego i gorliwie wprowadza w ycie jego
postanowienia, m.in. zawdziczamy mu powstanie
seminariw duchownych, gdzie przyszli ksia mog si
nie tylko uczy, ale te formowa; w tym dniu zawsze
obchodzilimy imieniny Ojca witego Jana Pawa II
RADA DUSZPASTERSKA:

Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898
Zastpca: Iwona Jdrzejczak
(248)790-9348
Sekretarz: Magdalena Hondo
(586) 566 - 1636
Jolanta Gmurowska,

ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:

Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
CAF PROWINCJA

Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania
ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778
PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5
GRUPY PARAFIALNE

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217
Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976
LIDERZY

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586

Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org

Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344

Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636


6 PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW

Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr
SKLEPIK PARAFIALNY

Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.
NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm
SAKRAMENTY

CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.

You might also like