You are on page 1of 16

32.

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ERBi bl i ography


DIVINE PRAYERS & SERVICES OF THE CATHOLIC ORTHODOX CHURCH OF CHRIST: COMPILED & ARRANGED
BY REVEREND SERAPHIM NASSAR ANTIOCHIAN ORTHODOX CHRISTIAN ARCHDIOCESE OF NORTH
AMERICA 1979
SERVICE BOOK OF THE HOLY ORTHODOX CATHOLIC APOSTOLIC CHURCH BY ISABEL FLORENCE HAPGOOD
ANTIOCHIAN ORTHODOX CHRISTIAN ARCHDIOCESE OF NORTH AMERICA 1975
HOLY CROSS SERVICE BOOK HOLY CROSS GREEK ORTHODOX SCHOOL OF THEOLOGY, BROOKLINE,
MASSACHUSETTS USA - 1978
SYLLITOURGIKON OF THE HOLY MONASTERY OF SIMONOS PETRAS, MOUNT ATHOS
MENAION
IERATIKON
REVEREND EPHRAIMS - HTTP://WWW.ANASTASIS.ORG.UK/INDEX.HTML
REVEREND SERAPHIM DEDES, ARCHDIOCESE OF NORTH AMERICA - WWW.AGESINITIATIVES.COM/DCS/PUBLIC/DCS


This Labour of Love is always and only by the Divine Grace of Almighty
God for His Glory, Honour & Worship

By t he Grace of God
COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED
BY
MARGUERITE PAIZIS
ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA
ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE
HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD
PO BOX 28348
SUNRIDGE PARK
6008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
MARGUERITE.PAIZIS@GMAIL.COM
OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD
WWW.SCRIBD.COM/WRITERS4574

RE - E DI T E D & PU B L I S HE D - 12 OCT OB E R 2014
Greek Ort hodox Pat ri archat e of Al exandri a & Al l Af ri ca


Great Vespers Service
7 NovemberSynaxis of the Holy Archangels
&
Heavenly Hosts
2. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB E R
Gr e a t Ve s p e r s - t h e Ho l y Ar c h a n g e l s

T R I S A G I O N P R A Y E R S
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Evlogimeni i Vasilia tou Patros ke
tou Iou ke tou Agiou
Pnevmatos, nin ke Ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
PRIEST Blessed is the Kingdom of the
Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of ages.
PEOPLE Amen
T H E P R O S T R A T I O N S
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D E A C H T I M E :
Defte proskinisomen ke prospesomen
to Vasili imon Theo.
Defte proskinisomen ke prospesomen
Hristo to Vasili imon Theo.
Defte proskinisomen ke prospesomen
Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon
PEOPLE O come let us worship and bow
down to our King and God.
O come let us worship and bow down
to Christ, our King and God.
O come let us worship and bow down
before Christ Himself, our King and
our God.
K A T H I S M A O F T H E P S A L M S
T H E S U N S E T P S A L M - P S A L M 1 0 3 / 1 0 4
1

A P O E M O F C R E A T I O N
Evlogi, I psihi mou, ton Kyrion. Kyrie O
Theos mou, emegalinthis sfodra.
Exomologisin ke megloprepian enediso,
anavallomenos Fos os imartion.

Ektinon ton Ouranon osi derrin, O
stegazon en idasi ta iperoa aftou. To
tithis nefi tin epivasin aftou, O
peripaton epi pterigon anemon.

O pion tou Angelous Aftou pnevmata,
ke tous Litourgous Aftou Piros Floga.
O themelion tin Gin ep tin asfalian aftis
- ou klithisete is ton eona tou eonos.

Avissos os imation to perivoleon aftou -
epi ton oreon stisonte idata.

Apos epitimiseos Sou fevxonte, apo fonis
vrontis sou diliasousin.

Anavenousin ori ke katavenousi pedia,
Bless the Lord, O my soul: O Lord my
God, Thou art exceedingly great.
Thou hast put on Praise and Beauty:
and art clothed with Light as with a
garment:
Who stretched out the heavens like a
pavilion; Who covers the higher
rooms thereof with water; Who
makes the clouds Thy Chariot; Who
walks upon the wings of the winds;
Who makes Thine Angels spirits: and
Thy Ministers Burning Flames;
Who has founded the Earth upon its
own bases - it shall not be moved
forever and ever.
The deep, like a garment, is its clothing
- above the mountains shall the
waters stand.
At Thy Rebuke they shall flee; at the
Voice of Thy Thunder they shall fear.

The mountains ascend, and the plains

1
THIS IS THE GREAT PSALM OF HOLY VESPERS, WHICH IS A POETIC RENDITION OF GENESIS CHAPTER 1. SINCE THE NEW DAY BEGINS AT
SUNDOWN, THIS PSALM IS CHANTED IN PRAISE AND THANKSGIVING TO OUR CREATOR. GODS PROVIDENCE IS ILLUSTRATED: HE
PROVIDES FOR THE HEAVENS AND THE EARTH AND DOES NOT NEGLECT EVEN THE SMALLEST OF HIS BEAUTIFUL CREATURES.

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 31.
Prayer to all Holy Heavenly Hosts


All Holy Heavenly Bodiless Hosts,
vouchsafe us Your Power
to cast down all evil and passions under our feet.
Holy Bodiless Seraphim,
vouchsafe us to have a blazing heart towards God.
Holy bodiless Cherubim,
vouchsafe us to have Wisdom for the Glory of God
Holy Bodiless Thrones,
vouchsafe us to Discern the Truth from the untruth.
Holy Bodiless Dominions,
vouchsafe us to dominate over passions,
so that the spirit should govern over the flesh.
Holy Bodiless Powers,
vouchsafe us to have Courage in fulfiling the Will of God.
Holy Bodiless Authorities,
vouchsafe us to have the power of Victory over evil.
Holy Bodiless Principalities,
vouchsafe us to serve our Lord God
in the Purity of our hearts and our hands.
Holy Bodiless Archangels,
vouchsafe us to fulfil the Will of our Lord Jesus Christ.
Holy Bodiless Angels,
vouchsafe us to instruct the weak,
Enlightening them in the Truth.

30. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
simeron katiigase, pros panigirin
fedran, krotise epazios psalmikos,
enon ton trisagion, tis pilinis hilesin.
Oti ta panta tis sis eneseos eplisothi,
ke parehis to kosmo di aftou to Mega
Eleos!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
he has shone on us today that for
this shining Festival we may fittingly
ring out in song the Thrice Holy
Hymn with lips of clay; for all things
have been filled with Thy Praise, and
Thou grant the world through him
ThyGreat Mercy!
Now and ever, and unto the Ages of
Ages.
Amen
T H E O T O K I O N T O N E 4
Simeron O Theohoritos Naos, i
Theotokos, en Nao Kyriou prosagete,
ke Zaharia taftin ipodehetei.
Simeron ta ton Agion Agia Agallonte,
ke O Horos ton Angelon Mistikos
Panigirizi. Meth on ke imis
eortazontes simeron, sin to Gavriil
ekvoisomen. Here Keharitomeni, O
Kyrios meta Sou, O ehon to Mega
Eleos!
Today the Temple that contains God,
the Theotokos, is brought into the
Lords Temple and Zachariah
receives her. Today the Holy of
Holies rejoices and the Choir of
Angels mystically celebrates the
Festival; with whom let us, as today
we celebrate, cry out with Gabriel:
Hail, full of Grace, the Lord is with
You - He Who has Great Mercy!

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 3.
is ton topon, on ethemeliosas afta.

Orion ethou, O ou parelevsonte, oude
epistrepsousi kalipse tin Gin.

O exapostellon pigas en faragxin, ana
meson ton oreon dilevsonte idata.

Potiousi panta ta thiria tou agrou,
prosdexonte onagri is dipsan
afton.
Ep afta ta petina tou ouranou
kataskinosi, ek mesou ton petron
dosousi fonin.
Potizon ori ek ton iperoon Aftou. Apo
karpou ton ergon Sou hortasthisete i
gi. O exantellon horton tis ktinesi, ke
hloin ti doulia ton anthropon - tou
exagagin arton ek tis Gis. Ke inos
evfreni kardian anthropou.


Tou ilarine prosopon en eleo. Ke artos
kardian anthropou stirizi.

Hortasthisonte ta xila tou mediou, e
Kedri tou Livavou, as efitevsas. Eki
strouthia annosevsousi, tou erodiou I
katikia igite afton.

Ori ta ipsila tes elafis, petra katafigi tis
lagois.
Epiise selinin is herous. O ilios egno tin
disin aftou.
Ethou skotos ke egeneto nix. En afti
dilefsonte panta ta thiria tou drimou.

Skimni oriomeni tou arpase, ke zitise
para to Theo vrosin aftis.

Anetilen O ilios ke sinihthisan, ke is tas
mandras afton kitasthisonte.

Exelfsete anthropos epi to ergon aftou,
ke epi tin ergasian aftou eos esperas.
Os emegalinthi ta Erga Sou, Kyrie.
Panta en Sofia epiisas. Epilrothi I Gi
tis Ktiseos Sou.

descend into the place which Thou
hast founded for them.
Thou hast set a bound, which they shall
not pass over; neither shall they
return to cover the Earth.
Thou send forth springs in the vales:
between the midst of the hills the
waters shall pass.
All the beasts of the field shall drink:
the wild asses shall expect in their
thirst
Over them the birds of the air shall
dwell: from the midst of the rocks
they shall give forth their voices.
Thou waters the hills from Thine Upper
Rooms: the Earth shall be filled with
the Fruit of Thy Works - bringing
forth grass for cattle, and herbs for
the service of mankind that Thou
may bring bread out of the Earth.
And that wine may cheer the heart
of mankind.
That he may make his face cheerful
with oil. And that bread may
strengthen his heart.
The trees of the field shall be filled, and
in the Cedars of Lebanon, which He
has planted, the sparrows shall
make their nests. The highest of
them is the nest of the heron.
The high hills are a refuge for the deer,
the rock for the hares.
He has made the moon for seasons:
the sun knows its setting.
Thou hast appointed darkness, and it is
night. In it shall all the beasts of the
woods go about:
The young lions roaring after their
prey, and seeking their meat from
God.
The sun rises, and they are gathered
together: and they shall lie down in
their dens.
Man shall go forth to his work, and to
his labour until the evening.
How great art Thy Works, O Lord! Thou
hast made all things in Wisdom: The
Earth is filled with Thy Riches.

4. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB E R
Afti I thalassa I megali ke evrihoros. Eki
erpeta, on ouk estin arithmos -Zoa
mikra meta megalon.

Eki plia diaporevonte. Drakon outos, on
eplasas empezin aftin.

Panta pros se prosdokosi doune tin
trofin afton is evkeron. Donttos sou
aftis, sillexousin
So is this great sea that stretches wide
its arms. There are creeping things
without number - creatures small
and great.
There the ships shall go. This sea
dragon Thou hast formed to play
therein.
All expect of Thee that Thou grant
them food in season. What Thou
grant to them, they shall gather up:
F E S T A L A N I X A N T A R I A
Anixantos Sou tin Hira, ta simpanta
plisthisonte hristotitos.
Apostrepsantos de Sou to Prosopon,
tarahthisonte.
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Antanelis to pnevma afton ke eklipsousi,
ke is ton houn afton epistrepsousin.

Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Exapostelis to Pnevma Sou ke
kitisthisonte, ke anakeniis to
prosopon tis Gis.
Doxa Si, Pater!
Doxa Si, Iie!
Doxa Si, to Pnevma to Agion!
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Ito I Doxa Kyriou is tous eona.
Evfranthisete Kyrios epi tis Ergis
Aftou.
Doxa Si, Agie!
Doxa Si, Kyrie!
Doxa Si, Vasilef Ouranie!
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
O epivlepon epi tin Gin ke pion aftin
tremin. O aptomenos ton oreon ke
kapnizonte.
Doxa Si, Agie!
Doxa Si, Kyrie!
When Thou open Thy Hand, they shall
all be filled with good.
But if Thou turn away Thy Face, they
shall be troubled:
Glory to You, O God!
Alleluia!
Thou shall take away their breath, and
they shall fail, and shall return to
their dust.
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Thou shall send forth Thy Spirit, and
they shall be created: and Thou
shall Renew the face of the Earth.
Glory to Thee, O Father!
Glory to Thee, O Son!
Glory to Thee, O Holy Spirit!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
May the Glory of the Lord endure
forever: the Lord shall rejoice in His
Works.
Glory to Thee, O Holy One!
Glory to Thee, O Lord!
Glory to Thee, O Heavenly King!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
He looks upon the Earth, and makes it
tremble: He touches the mountains,
and they smoke.
Glory to Thee, O Holy One!
Glory to Thee, O Lord!
GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 29.
O Sinanarhos. Agios Athanatos, to
Omoousion Pnevma, tosin Patri ke Iio
Sindoxazomenon.

Father without beginning; Holy
Mighty, the Co-eternal Son; Holy
Immortal, the Consubstantial Spirit,
Glorified together with the Father
and the Son.
I D I O M E L O N S B Y A N A T O L I O S T O N E 3
Asomatis hilesi ke noeris stomasi. Ton
Angelon e Taxis, ton akatapafston
imnon prosferousi, ti Si aprosito
Theotiti Kyrie. Ke noes kathari, ke
litourgi tis Sis Doxis, enousi Se
Despota. Sin aftis de Mihail O
Asomatos, ke protostatis ton Ano
Dinameon, O Arhistratigos ton
Angelon, estiator imin, simeron
gegone, ta ton asmaton asmata
proterpomenos imas adin, ti aprosito
Sou Doxi Filanthrope, ina Presvevi
apanstos, iper ton psihon imon.

With bodiless lips and Spiritual Mouths
the Ranks of Angels offer their
unceasing Hymn to Thine
Unapproachable Godhead, Lord;
and pure intelligences and Ministers
of Thy Glory praise Thee, O Master.
With them Michael, the Bodiless One
and Leader of the Powers Above, the
Chief Captain of the Angels, has
become for us today Host at the
Feast, urging us on to sing the songs
of the Bodiless Powers to Thine
Unapproachable Glory, Lover of
mankind, so that he may Intercede
without ceasing on behalf of our
souls.
I D I O M E L O N S B Y E P H R A I M O F K A R I A T O N E 4
Tis iliakis aktinos tou Thiou Fotos,
katalampomeni Arhistratigi, tas ton
aflon katavzete taxiarhias. Os fos
lefhimonountes en ipsistis, to pir
katavgazete en kosmo, tis aprositou
Theotitos. Othen ke ton trisagion
imnon, en flogeris tis hilesin
akatapavstos adete. Agios, Agios,
Agios i O Theos imon: Doxa Si!

Bright with the suns beam of the
Divine Light, Chief Captains, You
outshine the Ranks of Immaterial
Beings; clothed like Light in
Dazzling White in the Highest, You
shed upon the world the Fire of the
Unapproachable Godhead; and so
You sing unceasingly with lips of
flame the Thrice Holy Hymn:
Holy, Holy, Holy art Thou, our God.
Glory to Thee!
I D I O M E L O N S B Y E P H R A I M O F K A R I A T O N E 6
I Angeli Sou Hriste, to Thronon tis
Megalosinis, en fovo parestotes, ke ti
si fotohisia ai lampomeni, en tis
ipsistis imnodi sou, ke tis Voulis sou
litourgi, ipo sou ekpempomeni,
nemousi fotismon tes psihes imon.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Thine Angels, O Christ, standing with
fear by the Throne of Thy Majesty
and ever shining with the Light that
floods from Thee, sing Thy praises
in the Highest, and sent forth by
Thee as Ministers of Thy Will, they
Enlighten our souls.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
I D I O M E L O N S B Y E P H R A I M O F K A R I A - T O N E 4
Pirinis hilesin, imni Se ta Herouvim,
Hriste O Theos. Asomatis de
stomasin asigitos, doxologie se ton
Arhangelon o Horos. Mihail de o
Arhistratigos, ton ano Dinameon, ton
epinikion imnon, akatapavstos
proferi ti doxi Sou. Aftos gar imas
With lips of Fire the Cherubim sing Thy
Praise, Christ God; with bodiless
mouths the Choir of Archangels
sings a never-ending Hymn of Glory;
Michael, the Chief Captain of the
Powers Above, offers to Thyr Glory
an unceasing Hymn of Victory. For
28. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
T H E L I T Y A
6

I D I O M E L O N S B Y K Y P R I A N O S T O N E 1
Ton noeron Dinameon Arhistratigi, is
parestotes apafstos, to despotiko
throno, presvevsate pros Kirion,
irinin to kosmo dorisasthe, ke tes
psihes imon to Mega Eleos!

Chief Captains of the Spiritual Powers,
who ever stand beside the Masters
Throne, implore the Lord to give
Peace to the world and to our souls
His Great Mercy!
I D I O M E L O N S B Y A R S E N I O S T O N E 1
O Taxiarhis ton Ano Dinameon, Mihail
O protostatis ton Thion Tagmaton,
simeron imas pros panigirin
sinekalesen, O kath ekastin meth
imon porefomenos, ke filatton
touspantas, ek pasis tou diavolou
perisaseos.
Defte oun Fileorti ke Filohrizi, ta Anthi
ton Areton drepameni, kathares
ennies, ke sinidoti efstathmo, tou
Arhangelou tin Sinaxin Timisomen.
Aftos gar adialiptos to Theo
paristamenos, ke ton Trisagion
imnon anamelpon, Presveni Sothine
tas psihas imon.

The Commander of the Powers Above,
Michael, the Leader of the Divine
Ranks, who goes with us every day
and guards us all from every assault
of the devil, has called us together
today to a Great Festival.

Come then, lovers of Feasts and Lovers
of Christ, let us pick the Flowers of
Virtue and with pure thoughts and
firm conscience, let us honour the
Archangels Assembly; for as he
stands unceasingly next to God and
raises high the Thrice Holy Hymn, he
Intercedes so that our souls may be
Saved.
I D I O M E L O N S B Y T H E S T U D I T E - T O N E 2
Tis Ailou Ousias, ton Noeron Dinameon
prostatefontes, ke tis Trisiliou Doxis
tes marmariges, Fotodotountes tin
ikoumenin, Arhistratigon, alikto foni,
ton trisagion imnon exadete. Dio
Presvevsate Sothine tas psihas imon.
Leaders of the Spiritual Powers of the
Immaterial Being, Enlighteners of the
world with the Rays of the Glory
with Triple Sun, Chief Captains, with
untiring voices You sing the Thrice
Holy Hymn; therefore Intercede that
our souls may be Saved
I D I O M E L O N S B Y A R S E N I O S T O N E 2
To Ailo Throno perikiklountes, Noere
Ousie, Thii Asoimati, tin Trisagion
odin, to pritani Theo, Flogeris tis
hilesin adete: Agios O Theos, O
Patir O Anarhos. Agios Ishiros, O Iios
As You surroundest the Immaterial
Throne, O Spiritual Beings, Divine
Bodiless Ones, You sing the Thrice
Holy Hymn to God the Ruler with
lips of flame: Holy God, the

6
T HE L I T YA IS A FERVENT PRAYER THAT IS EXPRESSED BY MEANS OF THE WORDS KYRIE ELEISON [LORD HAVE MERCY]
BEING REPEATED MANY TIMES.THE LITI IS SOMETIMES PERFORMED IN THE PORCH OF THE CHURCH OR ON THE STEPS OF THE
CHURCH. SOMETIMES IT IS PERFORMED INSIDE THE CHURCH.
IT REMINDS US OF THE ANCIENT PROCESSIONS OF THE CROSS IN THE STREETS, MORE ESPECIALLY BY NIGHT; AND OF THE FERVENT
PETITIONS THAT THE EARLY CHRISTIANS OFFERED UP DURING THOSE PROCESSIONS ON THE OCCASION OF DIVERSE PUBLIC
CALAMITIES.
THIS GOING FORTH INTO THE PORCH FOR THE LITI AT THE ALL NIGHT VIGIL, AFTER THE ENTRANCE AND THE EVENING LITANY
EKTENE ON THE ONE HAND TYPIFIES FOR THOSE WHO STAND IN THE PORCH THE PENITENTS THE SAME THING AS IS
TYPIFIED FOR THOSE WHO STAND IN THE TEMPLE AT THE ENTRANCE DURING VESPERS; THAT IS TO SAY, THAT OUR LORD JESUS
CHRIST, THE GLADSOME RADIANCE, CAME DOWN TO US HERE BELOW; THAT THEY WHO STAND IN THE PORCH MAY EXPECT
MERCY FROM OUR LORD AND THE REMISSION OF THEIR REPENTED SINS.
ON THE OTHER HAND, THE GOING-FORTH OF THE FAITHFUL TO THE PORCH, THE PLACE OF CATECHUMENS AND PENITENTS,
DENOTES THE PROFOUND HUMILITY OF THE FAITHFUL, WHO ARE READY TO PUT THEMSELVES IN THE PLACE OF THE
CATECHUMENS AND PENITENTS, AND PRAY IN COMPANY WITH THEM.

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 5.
Doxa Si, Vasilev Ouranie!
Doxa Si, to Pnevma to Agion!
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Aso to Kyrio en ti Zoi mou, psalo to Theo
mou eos iparho.

Doxa Si, Trisipostate Theotis, Pater,
Iie ke Pnevma!
Se Proskinoumen ke Doxazazoumen.
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Idinthii afto I dialogimou, ego de
evfranthisome epi to Kyrio.
Doxa Si, Pater Anarhe!
Doxa Si, Iie Sinanarhe!
Doxa Si, to Pnevma to Agion, to
Omoousion ke Omothronon.

Trias Agia, Doxa Si!
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Eklipien amartolis apo tis gis ke anomi,
oste mi iparhin aftous.

Doxa Si, Pater!
Doxa Si, Iie!
Doxa Si, to Pnevma to Agion!
Trias Agia, Doxa Si!
Doxa Si, O Theos!
Alliluia!
Evlogi, I psihi mou, ton Kyrion.
O ilios egno tin disin aftou. Ethou skotos
ke egeneto nis.
Doxa Si, Vasilei Epouranie!
Doxa Si, O Theos!
Allilouia!
Os emeglinthi ta Erga Sou, Kyrie. Panta
en Sofia epiisas.

Doxa Si, Pater Agennite!
Glory to Thee, O Heavenly King!
Glory to Thee, O Holy Spirit!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
I will sing to the Lord as long as I live: I
will sing praises to my God while I
have my being.
Glory to You, Trinitarian God,
Father, Son and Spirit!
We bow down and Glorify Thee!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Let my speech be acceptable to Him:
but I will take delight in the Lord.
Glory to Thee, Beginningless Father!
Glory to Thee, Beginningless Son!
Glory to Thee, O Holy Spirit, of the
same Essence and sharing the same
Throne.
Holy Trinity, Glory to Thee!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Let sinners be consumed out of the
earth, and the unjust, so that they be
no more:
Glory to Thee, O Father!
Glory to Thee, O Son!
Glory to Thee, O Holy Spirit!
Holy Trinity, Glory to Thee!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
O my soul, Bless the Lord.
The sun knows its setting. Thou hast
appointed darkness, and it is night.
Glory to Thee, O Heavenly King!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
How magnificent art Thy Works, O
Lord! Thou hast made all things in
Wisdom.
Glory to Thee, Father Unbegotten!
6. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB E R
Doxa Si, Iie Gennite!
Doxa Si, to Pnevma to Agion, to ek
tou Patros Ekporevomenon ke en Io
Anapavomenon.
Trias Agia, Doxa Si!
Doxa Si, O Theos!
Alliluia!
Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amin
Alleluia [3] Doxa Si, O Theos!
Alleluia [3]Doxa Si, O Theos!
Alleluia [3]Doxa Si, O Theos!
Doxa Si, I Elpis imon, Kyrie, Doxa Si!
Glory to Thee, Son Begotten!
Glory to Thee, Holy Spirit, Who
Proceeds from the Father... !

Holy Trinity, Glory to Thee!
Glory to Thee, O God!
Alleluia!
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
Alleluia [3] Glory to Thee, O God!
Alleluia [3] Glory to Thee, O God!
Alleluia [3] Glory to Thee, O God!
Glory to Thee, Our Help, O Lord,
Glory to Thee!
T H E L I T A N Y O F P E A C E
WHE N T HE OP E NI NG PS AL M I S COMP L E T E D, T HE PR I E S T , I N F R ONT OF T H E HOL Y AL T A R R E CI T E S T HE
L I T A NY OF PE ACE .
T H E CONGR E GA T I ON MAY B E S E A T E D WI T HOU T CR OS S I NG OF L E GS OR A S S U MI NG A CAS U A L S T A NCE -
F OR WE AR E I N T HE V E R Y PR E S E NCE OF GOD!
En Irini tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Iper tis Anothen Irinis ke tis Sotirias ton
psihon imon, tou Kyriou deithomen

Kyrie Eleison
Iper tis Irinis tou simpantos Kosmou,
efstatias ton Agion tou Theou
Ekklision ke tis ton panton Enoseaos
tou Kyriou deithomen.

Kyrie Eleison
Iper tou Agiou Ikou toutou ke ton meta
Pisteos, Evlavias ke Fovou Theou
isionton en afto, tou Kyriou
deithomen.
Kyrie Eleison
Iper tou Papa ke Patriarhou imon
Theodorou ke tou Arhiepiskopou
imon ( N A M E ), tou Timiou
Presviteriou, tis en Hristo
Diakonias, pantos tou Klirou ke tou
laou tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison

In Peace let us pray to the Lord
Lord have mercy
For the Peace from Above, and the
Salvation of our souls, let us pray to
the Lord
Lord have mercy
For the Peace of the whole world, the
stability of the Holy Churches of
God, and for the Union of all, let us
pray to the Lord
Lord have mercy
For this Holy House, and for those who
enter it with Faith, Reverence and
the Fear of God, let us pray to the
Lord.
Lord have mercy
For our Pope and Patriarch Theodoros
and our Archbishop ( N A M E ), for
the Honourable Presbytery, the
Diaconate in Christ, for all the Clergy
and the people, let us pray to the
Lord
Lord have mercy

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 27.
D I S M I S S A L B L E S S I N G S
Doxa Si O Theos, i Elpis imon, Doxa
Si!
O Hristos O Alithinos Theos imon, tes
Presvies tis Panahrantou ke
Panamomoou Agias Aftou Mitros...
...Dinami tou Timiou ke Zoopiou
Stavrou...
...Prostasies ton Timion Epouranion
Dinameon Asomaton ...
...ikesies tou Timiou Endoxou Profitou ke
Vaptistou Ioannou...

... ton Agion Endoxon ke panefimon
Apostolon...
...ton Agion Endoxon ke Kallinikon
Martirion...
...ton Osion ke Theoforon Pateron imon...

...ton Agion ke Dikeon Theopatoron
Ioakim ke Annis...
... tou Agiou ... ou ke tin Mnimin
epiteloumen ke panton ton Agion...


.. Eleise ke Sose imas, os Agathos ke
Filanthropos ke Eleimon Theos.
Amin
I Agia Trias diafilaxi pantas imas.

Ton Evlogonta ke Agiazonta imas, Kyrie,
filatte is polla eti...

Di evhon ton Agion Pateron imon,
Kyrie Isou Hriste, O Theos imon,
Eleison ke Soson imas.
Amin.
PRIEST Glory to You, O God our Hope,
Glory to You!
May Christ, our True God, have Mercy
on us, through the Intercessions of
His Most Pure and Holy Mother;
...through the Power of the Precious and
Life-giving Cross...
...the Protection of the sublime Spiritual
Powers in Heaven;
...the Supplications of the Precious,
Glorious Prophet and Forerunner
John the Baptist...
... of the Holy, Glorious and
Praiseworthy Apostles...
...of the Holy, Glorious and Victorious
Martyrs...
...of our Saintly and God-Inspired
Fathers...
...of the Holy and Righteous Ancestors
Joachim and Anna...
...of whose Memory we
Commemorate today, and of all the
Saints...
... and Save us, for He is Gracious and
Loves mankind.
PEOPLE Amen
PRIEST May the Holy Trinity Bless you
and protect you.
PEOPLE O Lord, protect the one who
Blesses us and Sanctifies us, for
many years...
PRIEST Through the Prayers of our Holy
Fathers, O Lord Jesus Christ, our
God, have Mercy on us and Save us.
PEOPLE Amen.26. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
Sou Agiason.
Oti Si i O Evlogon ke Agiazon ta
simpanta, Hriste O Theos imon, ke Si
tin doxan anapempomen sin to
Anarho Sou Patri, ke to Panagio ke
Agatho ke Zoopio Sou Pnevmati, nin
ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

Amin
who partake of them.
For it is Thee, O Christ our God, Who
Bless and Sanctify all things, and
to Thee we ascribe Glory, together
with Thy Beginningless Father and
Thine All Holy and Good and Life-
giving Spirit, now and ever, and to
the ages of ages.
P E O P L E Amen
T HE PR I E S T K I S S E S ONE OF T HE L OAV E S B E F OR E P R E S E NT I NG I T T O T HE DONOR

Plousii eptohefsan ke epinasan, i de
ekzitountes ton Kyrion, ouk
elattothrisonte pantos agathou
Wealthy ones went bankrupt and met
starvation; but all those who seek
the Lord, shall never be in want of
any good thing

T H E P R I E S T C O N C L U D E S G R E A T V E S P E R S A S F O L L O W S
Sofia!
O on Evlogitos, Hristos O Theos imon,
Pantote, nin ke ai, ke is tous Eonas
ton eonon.
Amin
Stereose, Kyrios O Theos, tin Agian ke
amomiton Pistin ton Efsevon ke
Orthodoxon Christianon, sin ti Agia
Aftou Ekklisia ke ti poli tafti, is Eonas
eonon.
Amin.
Iperagia Theotokos, Soson imas!

Tin Timioteran ton Herouvim ke
Endoxoteran asingritos ton Serafim,
tin adiafthoros Theon Logou
tekousan, tin ontos Theotokon Se
Megalinomen!
PRIEST Wisdom!
Christ our God, the Eternal is
Blessed, now and always, and to the
Ages of ages.
PEOPLE Amen
PRIEST Preserve, O God, the Holy and
Orthodox Faith of Pious and
Orthodox Christians, together with
this Church, this city and our nation
to the Ages of ages.
PEOPLE Amen
PRIEST Most Holy Mother of God, Save
us.
PEOPLE Greater in Honour than the
Cherubim, and beyond compare
more Glorious than the Seraphim,
without corruption Thou gave Birth
to God the Word: Truly Theotokos:
We Magnify Thee!

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 7.
Iper tis poleos taftis, pasis poleos, horas,
ke ton Pisti ikounton en aftes tou
Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon
tis Gis ke keron irinikon tou Kyriou
deithomen.
Kyrie Eleison
Iper pleonton, odiporounton, nosounton,
kamnonton, ehmalonton ke tis
Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

Kyrie Eleison
Iper tou Risthine imas apo pasis
thlipseos, orgis, kindinou ke anangis,
tou Kyriou deithomen.
Kyrie Eleison
Antilavou, Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas O Theos ti Si Hariti.
Amin
Tis Panagias, Ahrantou,
Iperevlogimenis, Endoxou Despinis
imon Theotokou ke Aiparthenou
Marias meta panton ton Agion
mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin Zoin imon Hristo to
Theo parathometha.Si Kyrie
Oti prepi Si pasa Doxa Timi ke
Proskinisis to Patri ke to Io ke to
Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
For this city, for every city and land,
and for the Faithful who dwell in
them, let us pray to the Lord
Lord have mercy
For temperate weather, for abundance
in the Earths yield and for peaceful
times, let us pray to the Lord.
Lord have mercy
For travellers by sea, land, and air; for
the sick and the afflicted; for
captives; and for their Salvation, let
us pray to the Lord.
Lord have mercy
For our Deliverance from all tribulation,
wrath, danger and necessity, let us
pray to the Lord.
Lord have mercy
Help us, Save us, have Mercy on us, and
Keep us, O God, by Thy Grace.
Amen
Calling to remembrance our All-Holy,
Pure, Most Blessed and Glorious
Lady, the Mother of God and ever-
Virgin Mary, with all the Saints, let
us commend ourselves and one
another, and all our Life to Christ,
our God.To Thee, O Lord
For to Thee is due all Glory, Honour and
Worship, to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
K A T H I S M A O F T H E P S A L M S
2


2
KAT HI S MA OF PS AL MS - THE CHRISTIANS WHO CAME AFTER THE HOLY APOSTLES WERE VERY FOND OF THE PSALMS. THEY
DIVIDED THEM INTO 20 PARTS, EACH PART USUALLY CONSISTING OF 6 OR 7 PSALMS, WHICH THEY CALLED STICHOLOGIA,
MEANING A CERTAIN NUMBER OR COLLECTION OF PSALMS. THEN THEY DISTRIBUTED THESE STICHOLOGIAS INTO 7 DIVISIONS,
AFTER THE 7 MATINS OF THE WEEK. EACH STICHOLOGIA WAS DIVIDED INTO 3 STAGES OF A FEW PSALMS EACH, FOLLOWED BY
GLORY TO THE FATHER... AFTER WHICH WE BESEECH GODS MERCY AND RESUME THE RECITATION OF THE PSALMS.
AT THE END OF THE 3
RD
STAGE, WE SING A HYMN THAT IS CALLED KATHISMA OR HYMNS KATHISMATA WHICH MEANS SITTING
BECAUSE IT IS PERMISSIBLE FOR THE CONGREGATION TO SIT WHILE IT IS SUNG. THIS DIVISION OF THE PSALMS IS ANCIENT FROM
BEFORE THE COUNCIL OF LAODICEA IN 364. THE 17
TH
CANON OF THAT COUNCIL INSTRUCTS: THE PSALMS SHOULD NOT BE READ
CONTINUOUSLY IN THE CHURCHES BUT BETWEEN ONE PSALM AND ANOTHER THERE SHOULD BE INSERTED SOME READING.

M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
8. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB E R
P S A L M 1 4 0 / 1 4 1
3
- T O N E 4
T HE P R A Y E R S OF T HE E VE NI NG I NC E NS E
Kyrie ekekraxa pros Se, isakouson mou.
Isakouson mou, Kyrie. Kyrie,
ekekraxa pros Se, isakouson mou,
proshes ti foni tis deiseos mou, en to
kekragene me pros Se, isakouson
mou Kyrie.
Katevthinthito i prosevhi mou os
thimiama enopion Sou. Eparsis ton
hiron mou Thisia Esperini.
Lord, I cry out to Thee; hear me, O
Lord. O Lord, when I cry out to Thee,
hear me! Hear my voice, when I cry
out to Thee! Hear me, O Lord!


Let my Prayer rise before Thee as
incense - the lifting up of my hands
as the Evening Sacrifice.
F E S T A L P R O S O M I A A R C H A N G E L MI C H A E L T O N E 4
Ean anomias paratirisis, Kyrie Kyrie,
tis ipostisete? Oti para Si O ilasmos
estin.

Trisiliou Theotitos, parastatis fedrotatos,
Mihail diknimenos Arhistratige, meta
ton ano Dinameon, kravgazis
githomenos. Agios i O Patir, Agios O
Sinanarhos, Logos Agios, ke to Agion
Pnevma Mia Doxa, Basilia Mia Fisis,
Mis Theotis ke Dinamis.


Eneken tou Onomatos Sou ipemina Se,
Kyrie, ipeminen i psihi mou is ton
Logon Sou. Ilpisen i psihi mou epi
ton Kyrion.
Ke to idos Sou pirinon, ke to kallos
thavmasion, Mihail Protangele. Ti
aflo gar, fisi dirhi ta perata, pliron ta
prostagmata, tou ton olon Piitou,
dinatos en ishii Sou, gnorizomenos,
ke pigin iamaton, ton Naon Sou,
ergazomenos ti klisi, Sou ti Agia
Timomenon.


Apo filakis proias mehri niktos. Apo
filakis proias elpisato Israil epi ton
Kyrion.
O pion tou Angelous Sou, os per
gegrapte pnevmata, ke tous
litourgountas Si Floga Pirinon, meson
tagmaton Protevonta, anedixas,
Kyrie, Sou ton Arhangelikon, Mihail
Arhistratigon, Sou tis nevmasi,
kathipikonta Loge, ke ton Imnon, ton
If Thou, O Lord, should mark
transgression, O Lord, who would
stand? For there is forgiveness
with Thee.
Brightest Attendant of the Three-
sunned Godhead, Michael, Chief
Captain, with the Powers on High
Thou cried with joy: Holy art Thou,
O Father! Holy art Thou, O Co-
Eternal Word! Holy too art Thou, O
Holy Spirit! One Glory, One
Kingship, One Nature, One Godhead
and Power!
Because of Thy Law, O Lord, I waited
for Thee; my soul waited for Thy
Word. My soul hopes in the Lord.

Fiery is Thy form and wonderful Thy
beauty, O Michael, first amongst
Angels, for with Thine immaterial
nature Thou pass through the ends
of the world fulfilling the Orders of
the Maker of all things, recognised as
powerful in Thy Strength, and
making Thy Temple honoured with
Thy Holy Name, a Source of
Healings.
From the morning watch until night;
from the morning watch until
night, let Israel hope in the Lord.
O Lord, Who makes spirits Thine
Angels, as it is written, and Flames
of Fire those who minister to Thee,
Thou hast declared Michael the Chief
Captain as Leader of Thine
Archangels, who is wholly subject to
Thy Wishes, O Word, and who cries

3
THE PRIEST, VESTED IN THE PHELONION AND EPITRACHELION, CENSES THE CHURCH & CONGREGATION WHILE RECITING THE PRAYER:
BLESSED IS OUR GOD, ALWAYS, NOW AND EVER, AND UNTO THE AGES OF AGES...

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 25.
Tou Agiou (...NAME/S...) ou .... ke tin
mnimin epiteloumen, ke panton Sou
ton Agion...
Evprosdekton piison tin deisin imon
Amin
Dorise imin tin afesin ton paraptomaton
imon
Amin
Skepason imas en ti Skepi ton Pterigon
Sou
Amin
Apodioxon af imon panta ehthron ke
polemion,
Amin
Irinefson imon tin Zoin
Amin
Kyrie Eleison imas ke ton kosmon Sou ke
Soson tas psihas imon os Agathos ke
Filanthropos.

Amin
Of Saint/s (...NAME/S...) whose memory
we celebrate, and of all Thy Saints...

Make our Petition acceptable to Thee...
P E O P L E Amen
P R I E S T Grant us the Remission of our
transgressions...
P E O P L E Amen
P R I E S T Shelter us under the Shelter of
Thy Wings...
P E O P L E Amen
P R I E S T Banish from us ever foe and
adversary
P E O P L E Amen
P R I E S T Make our Life peaceful
P E O P L E Amen
P R I E S T Lord, have Mercy on us and Thy
world, and Save our souls, for Thou
art a Good God Who Lovest
mankind.
P E O P L E Amen

T H E P R I E S T C E N S E S T H E T A B L E W I T H T H E O F F E R I N G S


T H E P R I E S T B L E S S E S T H E L O A V E S
Iisou Hriste, O Theos imon, O eflogisas
tous penteartous en ti erimo ke ex
afton pentakishiliou andras
hortasas
Aftos Evlogison ke tous artous toutous,
ton siton ton inon ke to eleon, ke
plithinon afta en ti poli, hora ke
kinotiti tafti, tis ikis tis prosenegkoasi
ta dora tafta, ke is ton kosmon Sou
apanta, ke tous ex afton
metalamvanontas pistous doulous
PRIEST O Lord Jesus Christ our God,
Who Blessed the five loaves in the
wilderness and with them fed the
five thousand families
Do Thou, the same Lord, Bless these
loaves, the wheat, the wine and the
olive oil, and multiply them in this
city, country and Parish, in the
homes of those who have brought
these gifts and in all Thy World; and
Sanctify all Thy Faithful Servants
Theotoke Parthene, here,
Keharitomeni Maria, O
Kyrios meta Sou.
Evlogimeni Si en Ginexi,
ke Evlogimenos O Karpos
tis Kilias Sou. Oti Sotira
etekes ton psihon imon.

Tou Kyriou deithomen

Kyrie eleison
P R I E S T Hail, O Virgin
Theotokos, Mary Full of
Grace, the Lord is with
Thee; Blessed art Thou
among women and
Blessed is the Fruit of
Thy Womb; for Thou
hast Borne the Saviour
of our souls.
P R I E S T Let us pray to the
Lord.
P E O P L E Lord have mercy
24. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
imon ke eleison imas.
Kyrie Eleison
Eleimon gar ke Filanthropos Theos
iparhis, ke Si tin Doxan
anapempomen, to Patri ke to Iio ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai, ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos sou
Tas kefalas imon to Kyrio Klinomen
gracious and merciful.
P E O P L E Lord have Mercy
P R I E S T For Thou art a Merciful God Who
Lovest mankind, and to Thee we
ascribe Glory: to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit, now
and ever, and to the ages of ages.
P E O P L E Amen
P R I E S T Peace be to all.
P E O P L E And to thy spirit
P R I E S T Let us bow our heads to the Lord
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W N D O W N T O G O D
Si Kyrie
Despota Polielee, Kyrie Iisou Hriste O
Theos imon, Presvies tis Panahranton
Despinis imon Theotokou ke
Aiparthenou Marias, Dinami tou
Timiou ke Zoopiou Stavrou,
prostasies ton Timion Epouranion
Dinameon Asomaton...

Ikesies tou Timiou, Endoxon Profitou,
Prodromou ke Vaptistou Ioannou, ton
Agion Evdoxon ke Panevfimon
Apostolon, ton Agion, Evdoxon ke
Kallinikon Martiron, ton Osion ke
Theoforon Pateron imon ...

Ton en Agiis Pateron imon Megalon
Ierarhon ke Ikoumenikon Didaskalon,
Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou
Theologou ke Ioannou tou
Hrisostomou; Athanasiou ke Kyrillou,
Ioannou tou Eleimonos, Patriarchon
Alexandrias. Tou en Agiis Patros
imon Nikolaou, Episkopou Myron tis
Lukias, tou Thavmatourgou. ..
Ton Agion, Endoxon Megalomartiron
Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou
tou Mirovlitou, Theodorou tou
Tirionos ke Theodorou tou
Stratilatou, Mina tou Thavmatourgou
ke Ieromartiron Haralambous ke
Eleftheriou...
Ton Osion ke Theoforon Pateron imon,
on Agion ke Dikeon Theopatoron
Ioakim ke Annis


P E O P L E To Thee, O Lord
P R I E S T O Most Merciful Master, Lord
Jesus Christ our God, through the
Intercessions of our Most Pure Lady
Theotokos and Ever-Virgin Mary, by
the Power of the Precious and Life-
giving Cross; through the Protection
of the Venerable Bodiless Powers in
Heaven...
Through the Prayers of the Venerable
and Glorious Prophet and
Forerunner John the Baptist; of the
Holy, Glorious and All-praised
Apostles; of the Holy, Glorious and
Victorious Martyrs; of our Righteous
and God-bearing Fathers...
Of our Fathers among the Saints the
Great Hierarchs and Ecumenical
Teachers: Basil the Great, Gregory
the Theologian and John
Chrysostom; Athanasios, Cyril and
John the Almsgiver, Patriarchs of
Alexandria; of our Father among the
Saints, Nicholas, Bishop of Myra of
Lycia the Miracle-worker...
Of the Holy and Glorious Great Martyrs:
George the Victorious, Demetrios the
Myrrh-flowing, Theodore Tyron and
Theodore the General, Menas the
Miracle-worker, and the Priest
Martyrs Charalambos and
Eleftherios...
Of the Holy and Righteous Ancestors of
our Lord God Joachim and Anna...GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 9.
Trisagion en Fovo, anafonounta ti
Doxi Sou.
aloud with Fear the Thrice-Holy
Hymn to Thy Glory.
F E S T A L P R O S O M I A - A R C H A N G E L GA B R I E L - T O N E 4
F E S T A L P R O S O M I A - B Y B Y Z A N T I O S T O N E ( 6 ) P L A G A L 2
Sigharite imin, apase e ton Angelon
Taxiarhie. O protostatis gar imon,
ke imeteros prostatis, O megas
Arhistratigos, tin simeron imeran,
en to septo aftou temeni,
paradoxos epoptanomenos Agiazi.
Othen kata hreos, animnountes
afton Voisomen. Skepason imas en
ti skepi ton pterigon Sou, Megiste
Mihail Arhangele!
Rejoice with us, all You Commanders of
the Angels, for Your Leader and our
Champion, the Great Chief Captain,
marvellously appearing today in His
Sacred Shrine, Sanctifies It.
Therefore, as is right, let us cry out
to Him with songs of praise: Shelter
us in the Shelter of Thy wings, O
Michael, Greatest of Archangels!

Oti para to Kyrio to Eleos ke polli par
afto litrosis, ke aftos litrosete ton
Israil ek pason ton anomion aftou.
Nous O Proseonios, Fos ipestisato
defteron, Gavriil Se methexesin,
entheis Fotizonta, pasan ikoumenin,
ke to ap eonos, anakaliptonta imin,
Thion ke Mega Ontos Mistirion, en
Mitra somatoumenon, Partheniki ton
asomaton, ke genoumenon
afthropon, is to Sose ton anthropon.
Enite ton Kyrion, panta ta Ethni,
epenesate afton, pantes i lai.
Throno paristamenos, tis trisiliou
Theotitos, ke plousios lampomenos
tes thies lamprotisi, tes
ekpempoumenes, apavstos ekithen,
tous epi Gis harmonikos,
horostatountas ke evfimountas se,
pathon ahlios litrose, ke Fotismo
katalamprinon, Gavril Arhistratige,
presventa ton psihon imon.

Oti ekrateothi to Eleos aftou ef imas,
ke i Alithia tou Kyriou meni is ton
eona.
Thrafson ta friagmata, ton ek tis Agar ti
Pimin Sou, sinehos eperhomena,
kopason ta shismata, ta tis Ekklisias.
Pravnon ton salon, ton ametriton
pirasmon. Rise kindinon ke
peristaseon, tous potho Se
gererontas, ke Sou ti skepi
prosterhontas, Gavilil Arhistratige,
Presventa ton psihon imon.
Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
For with the Lord there is Mercy, and
with Him is abundant Redemption.
And He will Redeem Israel
The Eternal Mind established Thee, O
Gabriel, as Second Light, lighting the
whole world with anticipation in
Divine Gifts and revealing to us the
Divine and Truly Great Mystery from
all Eternity: the Bodiless Being
embodied in a Virgin Womb and
becoming Man to Save mankind.
Praise the Lord, all you Gentiles;
praise Him, all you peoples.
As Thou attend the Throne of the
Godhead with Triple Sun and with
the Splendours that pour from It
unceasingly, flood those of us on
Earth who stand harmoniously in
choir and praise Thee, free us from
the fog of passions and make us
Radiant with Enlightenment, O
Gabriel, Chief Captain, Intercessor
for our souls.
For His Mercy rules over us; and the
Truth of the Lord endures forever.

Shatter the assaults of Hagars
offspring, incessantly directed at
Thy Flock; abate the schisms of the
Church; calm the swell of
measureless temptations; from
dangers and troubles Deliver us who
honour Thee with Love, O Gabriel,
Chief Captain, Intercessor for our
souls.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit
10. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Now and ever, and unto the ages of
ages.
Amen
T H E O T O K I O N
Sigharite imin, apase e ton Parthenon
horostasie. I prostasia gar imon, ke
mesitria ke skepi, ke maga
katafigion, tin simeron imeran, en to
septo aftis temeni, paradoxos
epoptanomeni agiazi. Othen kata
kreos animnountes aftin Voisomen.
Skepason imas en ti Skepi ton
pterigon Sou, Ahrante Theotoke
Despina.
Rejoice with us, all You Choirs of
Virgins; for our Protection,
Intermediary, Shelter and Great
Refuge, marvellously appearing
today in Her Sacred Shrine,
Sanctifies It. Therefore, as it is right,
let us cry out to Her with songs of
praise: Shelter us in the Shelter of
Thy wings, Immaculate Lady,
Theotokos.
E I S O D O S
4

T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
P R A Y E R O F T H E E N T R A N C E
5

T H E P R I E S T C E N S E S A S B E F O R E W H I L E P R A Y I N G :
At evening, at morning and at midday we Praise, Bless and give thanks, and we
pray to Thee, O Master of all things, Lord Who Loves mankind: Direct our
Prayer before Thee like incense, and do not incline our
hearts to words or thoughts of evil, but Deliver us from all
who hunt down our souls. For our eyes look to Thee, O
Lord, our Lord, and we hope in Thee.
For to Thee belong all Glory, Honour and Worship: to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and
ever, and unto the Ages of Ages.
Amen

T H E PR I E S T E X I T S T H E SA NCT U AR Y T H R OU GH T H E NOR T H DOOR I N
PR OCE S S I ON, H OL DI NG T HE HOL Y GOS P E L B E F OR E H I S F ACE .

Evlogimeni i Isiodos ton Agion Sou.

Sofia! Orthi.
PRIESTBlessed is the Entrance of Thy
Saints
Wisdom! Rise!
T H E E V E N I N G H Y M N - B Y ST SOPHRONI OS, PAT RI ARCH OF JERUS AL EM
Fos Ilaron Agias Doxis, Athanatou
Patros, Ouraniou, Agiou, Makaros,
Iisou Hriste!
Elthondes epi tin iliou disin, idontes Fos
Esperinon, Imnoumen Patera, Ion
ke Agion Pnevma, Theon.

Axion Se en pasi keris imnisthe fones
esies, Ie Theou, Zoin O didous dio O
O Gladsome Radiance of the Holy Glory
of the Father Immortal, Heavenly,
Holy, Blessed Jesus Christ.
Now that we have come to the setting
of the sun and have seen the
Evening Light, we Hymn Father,
Son and Holy Spirit.
For it is meet that at all times Thou
should be praised by voices

4
THE ENTRANCE WITH THE HOLY GOSPEL SYMBOLISES OUR LORD COMING INTO OUR MIDST - WHOSE DIVINE WISDOM AND TRUTH IS
GIVEN TO US THROUGH THE HOLY GOSPELS
5
DURING THE DOXASTIKON OR THEOTOKION, WHICH ON SATURDAY EVENING IS ALWAYS THE FIRST OF THE TONE, THE PRIEST, VESTED IN
THE PHELONION, AND THE DEACON, MAKES THE ENTRANCE WITH THE CENSER.

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 23.
AR T OK L A S I A
BL E S S I NG OF T HE OF F E R I NGS OF B R E AD [ A R T O] , WI NE & OL I V E OI L

Eleison imas O Theos, kata to Mega
Eleos Sou, deometha Sou epakouson
ke Eleison.

Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton efsevon ke
Orthodoxon Hristianon ...
Kyrie eleison
Eti deometha iper ton Arhiepiskopou
imon (...N A M E... ) ke pasis tis en
Hristo imon adelfotitos.
Kyrie Eleison
Eti deometha iper Eleous, Zois, irinis,
Igias, Sotirias, episkepseos,
Singhoriseos ke Afeseos ton Amartion
ton doulon tou Theou, ton
epitelounton tin Agian eortin taftin ...
(HE MENTIONS THEM BY NAME) ...
meta ton sizigon, teknon, goneon,
adelfon, singenon afton, igias ke
Sotirias iper afton ipomen.
Kyrie Eleison
Eti deometha iper tou diafilahthine tin
Agian Ekklisian ke polin, ke Kinotita
taftin, ke pasan polin ke horan, apo
orgis, limu, limou, sismou,
katapontismou, piros, maheras,
epidromis allofilon, emfiliou polemou
ke efnidiou thanetou, ke iper tou
ileon, efmeni ke efdialakton genesthe
ton agathon ke filanthropon Theon
imon, tou apostrepse ke diaskedase
pasan orgin ke noson tin kath imon
kinoumenin, ke risasthe imas ek tis
epikimenis dikeas aftou apilis ke
eleise imas.

Kyrie Eleison
Eti deometha ke iper tou isakouse
Kyrion ton Theon fonis tis deiseos
imon ton amartolon, ke eleise imas.

Kyrie Eleison (3)
Epakouson imon, O Theos, O Sotir imon
i Elpis panton ton peraton tis gis ke
ton en thalassi makran, ke ileos, ileos,
genou imin, Despota, epi tes amarties
P R I E S T Have Mercy on us, O God,
according to Thy Great Mercy, we
pray to Thee, hear us and have
Mercy on us.
P E O P L E Lord have Mercy (3)
P R I E S T Again we pray for all Pious and
Orthodox Christians....
P E O P L E Lord have mercy
P R I E S T Again we pray for our
Archbishop (...N A M E... ) and all our
brothers and sisters in Christ.
P E O P L E Lord have Mercy
P R I E S T Again we pray for Mercy, Life,
Peace, Health, Salvation, Visitation,
Forgiveness and Remission of sins of
the servants of God who celebrate
this Sacred Feast ... (HE MENTIONS
THEM BY NAME) ...together with their
spouses, children, parents, brothers
and sisters and relatives, and let us
ask for their health and Salvation.
P E O P L E Lord have Mercy
P R I E S T Again we pray for the
preservation of this Holy Church,
and this city and Parish, and every
city and land, from the Wrath of
God, pestilence, famine, earthquake,
flood fire, the sword, invasion by
enemies, civil war and sudden death,
and that our God Who Loves
mankind will be merciful, gracious
and favourable toward us, and will
fend off and turn away all the wrath
and every illness that threatens us,
and will deliver us from His Righteous
Chastisement impending against us,
and will have Mercy on us.
P E O P L E Lord have Mercy
P R I E S T Again we pray that the Lord our
God will hear the voice of the
Petition of us sinners, and have
mercy on us.
P E O P L E Lord have Mercy (3)
P R I E S T Hear us, O God, our Saviour, the
Hope of all the ends of the earth,
and of those who sail the distant
seas; and, O Master, to us sinners, be
22. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
singhorison tas anomias imin. Agie
Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon,
eneken tou Onomatos Sou.
Kyrie Eleison (3)
Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati
ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Master, Pardon our iniquities. Holy
God, Visit and Heal our infirmities
for Your Names sake.
Lord, Have mercy (3)
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
T H E L O R D S P R A Y E R
Pater imon O en tis Ouranis,
Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i
Vasilia Sou, genithito to Thelima
Sou, os en Ourano ke epi tis Gis.
Ton Arton imon ton epiousion dos
simeron. Ke afes imin ta
ofilimata imon, os ke imis afiemen
tis ofiletes imon. Ke mi isenengis
imas is pirasmon, alla Rise imas
apo tou ponirou.
Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dynamis ke
i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou
Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin
PEOPLE Our Father, Who is in Heaven:
Hallowed is Your Name. Your
Kingdom comes. Your Will is done,
on Earth, as it is in Heaven. Grant
us this day our Daily Bread and
forgive us our trespasses as we
forgive those who trespass against
us. And do not lead us into
temptation, but Deliver us from the
evil one.
PRIEST For Thine is the Kingdom, and the
Power, and the Glory, of the
Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of Ages.
PEOPLE Amen
F E S T A L A P O L I T I K I O N - T H E H O L Y A R C H A N G E L S T O N E 4
Ton Ouranion Stration Arhistratigi,
disopoumen imas imis i anazii, ina
tes imon deisesi, tehisite imas, skepi
ton pterigon, tis aflou imon Doxis,
frourountes imas prospiptontas,
ektenos ke Voontas. Ek ton kindinon
Litrosasthe imas, os Taxiarhe ton Ano
Dinamenon.
Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,
ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
Chief Captains of the Heavenly Armies,
we the unworthy implore You to
protect us by Your Supplications
with the Shelter of the Wings of Your
immaterial Glory, guarding us as we
fall down and insistently cry out:
Deliver us from dangers, as Chief
Captains of the Powers on High!
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
forever, and to the Ages of ages.
Amen
T H E O T O K I O N T O N E 4
To ap Eonos apokrifon ke Angelis
agnoston Mystirion dia Sou,
Theotoke, tis epi gis pefanerote,
Theos en asinghito enosi
sarkoumenos ke Stavron ekousios
iper imon katadexamenos. Di ou
anastisas ton Protoplaston, esosen ek
Thanatou tas psihas imon.
The Mystery hidden from all Eternity
and unknown to Angels, has been
revealed to those on Earth through
Thee, O Theotokos: God being made
Flesh in a Union without confusion
and willingly accepting the Cross for
us, through which He raised the
First-created man and Saved our
souls from Death.
I F T H E R E I S N O A R T O K L A S I A S E R V I C E G O T O P A G E 2 6
GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 11.
kosmos Se Doxazi! propitious, O Son of God, the Giver
of Life, for which cause the Universe
Glorifies Thee!
P R O K E I M E N O N
Sofia!
Irini pasi!
Ke pnevmati sou!
Sofia!
Proshomen!
PRIEST Wisdom!
Peace be unto all!
PEOPLEAnd to your spirit.
PRIEST Wisdom!
Let us attend!
The Prokeimenon of the . Tone

T H E P R O K E I M E N O N O F T H E D A Y

S U N D A Y E V E N I N G - P S A L M 1 3 3 :
Idou di Evlogite ton Kyrion, pantes i
douli Kyriou
STIHOS I estatos en Iko Kyriou, en avles
Ikou Theou imon.

Idou di Evlogite ton Kyrion, pantes i
douli Kyriou

MO N D A Y E V E N I N G - P S A L M 4 :
Kyrios isakousete mou, en to kekragene
me pros afton.
STIHOS En to epikalisthe me isikousas mou,
O Theos tis Dikeosinis mou, en thlipsi
eplatinas me.
Kyrios isakousete mou, en to kekragene
me pros afton.

T U E S D A Y E V E N I N G - P S A L M 2 2 :
To eleos Sou, Kyrie, katadioxi me, pasas
tas imeras tis zois mou.
STIHOS Kyrios Pimeni me, ke ouden me
isterisi. Is topon chlois, ekei me
kateskinose.
To Eleos Sou, Kyrie, katadioxi me, pasas
tas imeras tis Zois mou

WE D N E S D A Y E V E N I N G - P S A L M 5 3 :
O Theos, en to Onomati Sou Soson me,
ke en ti Dinami Sou Krinis me.
STIHOS O Theos, isakouson tis prosevhis
mou, enotise ta rimata tou stomatos
mou.
O Theos, en to Onomati Sou Soson me,
ke en ti Dinami Sou Krinis me.
S U N D A Y E V E N I N G - P S A L M 1 3 3 :
Behold now, Bless the Lord, all you
servants of the Lord.
VERSE: You who stand in the House of the
Lord, in the Courts of the House of
our God.
Behold now, Bless the Lord, all you
servants of the Lord

MO N D A Y E V E N I N G - P S A L M 4 :
The Lord hears me when I cry out to
Him.
VERSE Thou hast heard me when I called,
O God of Righteousness. Thou hast
set me free when I was in trouble.
The Lord will hear me when I cry out to
Him.

T U E S D A Y E V E N I N G - P S A L M 2 2 :
Thy Mercy, O Lord, shall follow me all
the days of my Life.
VERSE The Lord is my Shepherd, I shall
not want; He has made me lie down
in Green Pastures.
Thy Mercy, O Lord, shall follow me all
the days of my life

WE D N E S D A Y E V E N I N G - P S A L M 5 3 :
Save me, O God, for Thy Names sake,
and Judge me by Thy Might.
VERSE O God, hear my Prayer and hear
the words of my mouth.

Save me, O God, for Thy Names sake,
and Judge me by Thyr Might.
12. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER

T H U R S D A Y E V E N I N G - P S A L M 1 2 0 :
I voithia mou para Kyriou, tou piisantos
ton Ouranon ke tin Gin.
STIHOS Ira tous opsthalmous mou is ta ori,
othen izi i Voitheia mou.

I voithia mou para Kyriou, tou piisantos
ton Ouranon ke tin gin.

F R I D A Y E V E N I N G - P S A L M 5 8 :
O Theos, antiliptor mou i. To Eleos Sou
propsithasi me.
STIHOS Exelou me ek ton ehthron mou,
O Theos, ke ek ton epanistmenon ep
emi Litrose me.
O Theos, antiliptor mou i. To Eleos Sou
propsithasi me

S A T U R D A Y E V E N I N G - P S A L M 9 2 :
O Kyrios evasilefsen, evprepeian
enedisato
STIHOS Enedisato Kyrios Dinamin, ke
perizosato.

O Kyrios evasilefsen, evprepian
enedisato
STIHOS Ke gar estereose tin ikoumenin, it
is ou salevthisete.
O Kyrios evasilefsen, evprepian
enedisato.
STIHOS

O Kyrios evasilefsen, evprepian
enedisato.

T H U R S D A Y E V E N I N G - P S A L M 1 2 0 :
My Help comes from the Lord, Who has
made Heaven and Earth.
VERSE I lifted up my eyes to the
mountains, from whence my Help
shall come.
My Help comes from the Lord, Who has
made Heaven and Earth.

F R I D A Y E V E N I N G - P S A L M 5 8 :
Thou art my Defender, O Lord, and Thy
Mercy shall go before me.
VERSE Deliver me from my enemies, O
God, and Protect me from those who
rise up against me.
Thou art my Defender, O Lord, and Thy
Mercy shall go before me

S A T U R D A Y E V E N I N G - P S A L M 9 2 :
The Lord has reigned, and has put on
Glorious Apparel.
VERSE The Lord has put on His Apparel
and has girded Himself with
Strength.
The Lord has reigned, and has put on
Glorious Apparel.
VERSE He has made the world so sure
that it cannot be moved.
The Lord has reigned, and has put on
Glorious Apparel.
VERSE Holiness becomes Thy House, O
Lord, forever.
The Lord has reigned, and has put on
Glorious Apparel.
.T H E R E A D I N G S F R O M T H E OL D & T H E N E W T E S T A M E N T S
Proshomen!
(THE FIRST PART OF THE PROKEIMENON
Sofia!
THE SECOND PART OF THE PROKEIMENON
Proshomen!
I S O U T O U N A V I T O A N A G N O S M AProshomen
PRIESTLet us attend!
READER (THE FIRST PART OF THE PROKEIMENON IS READ :
PRIESTWisdom!
READER (THE SECOND PART OF THE PROKEIMENON IS READ
PRIESTLet us attend!
READER The Reading from J O S H U A ,
S O N O F N U N 5 : 1 3 1 5
[translated Jesus, Son of Navi]
PRIEST Let us attend!

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 21.
Soson imas, Mihail Arhistratige, tous
en anagkes kindinon ke pirasmon, tes
Presvies Sou deometha...


STIHOS Evlogi, I psihi mou, ton Kyrion.
Kyrie O Theos mou, emegalinthis
sfodra.
Ton asomaton Angelon, protos iparhis
safos, ke Litourgos tis Thias,
Fotavgias ekinis, aftoptis te ke mistis.
Soson imas, Mihail Lehistrige, tous
etisios timontas Se efsevos, imnountas
ke tin Triada Pistos.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.
Amin
eye-witness of Things Unuttered,
Michael Chief Captain, Save us, who
honour Thee devoutly, year by year,
and who faithfully sing the Praise of
the Trinity.....
VERSE Bless the Lord, O my soul! O Lord,
my God, Thou hast been
exceedingly magnified.
Thou art clearly first of the Bodiless
Angels; and Minister of the Divine
Radiance - Its Eye-witness and
Initiate. Michael, Chief Captain, Save
us who honour Thee devoutly year
by year and who faithfully sing the
Praise of the Trinity.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.
Amen
P R O S O M I A B Y MO N K J O H N T O N E 8 [ P L A G A L 4 ]
Os Taxiarhis ke Promahos, ke ton
Angelon Arhigos Arhistratige, pasis
anagkis ke thlipseos, nosou ke dinon
amartimaton eleftheroson, tous
ilikrinos animnountas, ke
etoumenous se evdoxe. Enargos os
aflos, ton aflon kathoron, ke to
Aprosito Foti, tis tou Despotou Doxis
katalampomenos. Aftos gar
Filanthropos, Sarka di imas ek
Parthenou prosilife, Sose Voulithis to
anthropinon.

As General and Champion and Prince of
Angels, free from every constraint,
trouble and disease and from
grievous sins, those who sincerely
praise and openly implore Thee,
Glorious Chief Captain, who, being
immaterial look upon the
Immaterial and are Illumined by the
Unapproachable Light of the
Masters Glory; for He with Love for
mankind took flesh from a Virgin
for our sake, as He wished to Save
humanity.
T H E H Y M N O F S T S Y M E O N T H E GO D GL O R I F I E R
Nin apoliis ton doulon Sou Despota,
kata to rima Sou en Irini. Oti idon
I ofthalmi mou to Sotirion Sou, O
itimasas kata prosopon panton ton
laon; Fos is apokalipsin Ethnon ke
Doxan laou Sou Israil.

PRIEST Lord, now let Thy servant depart in
Peace, according to Thy Word. For
my eyes have seen Thy Salvation,
which Thou hast prepared before
the face of all peoples - a Light to
Enlighten the Gentiles, and the Glory
of Thy people, Israel.
T R I S A G I O N P R A Y E R S
T H E C O N G R E G A T I O N M U S T S T A N D
Agios O Theos, Agios Ishiros, Agios
Athanatos, Eleison imas
Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin
Panagia Trias Eleison imas. Kyrie,
ilasthiti tes amarties imon. Despota,
Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have Mercy on us [3]
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever,
and to the Ages of Ages.
Amen
All Holy Trinity, have Mercy on us.
Lord, Cleanse us from our sins.
20. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
Irini pasi!
Ke meta tou pnevmatos Sou
Tas kefalas imon to Kyrou klinate


Si Kyrie
PRIEST Peace be to all...
PEOPLE And to thy spirit...
PRIEST Let us bow our heads to the Lord...


PEOPLE To Thee, O Lord

T H E P R I E S T Q U I E T L Y P R A Y S :
O Lord our God, Who bowed the Heavens and came down for the Salvation of the
human race, look upon Thy servants and upon Thine Inheritance, for to Thee,
the Fearful Judge Who Loves mankind, Thy servants have bowed their heads
and inclined their necks, not waiting for any human help, but awaiting Thy
Mercy and looking for Thy Salvation.
Guard them at every moment, during both the present evening and the
approaching night, from every foe, from all adverse powers of the devil, and
from vain thoughts and from evil imaginations.

T H E P R I E S T C O N T I N U E S A L O U D :
Ii to Kratos tis Vasilias Sou Evlogimenon
ke Dedoxasmenon tou Patros ke tou
Iou ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke
ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin
PRIEST May the Might of Thy Kingdom be
Blessed and Glorified; of the
Father, and of the Son, and of the
Holy Spirit, now and ever, and to the
Ages of ages.
PEOPLE Amen
A P O S T I C H A
V E R S E S O F T H E F E A S T ( I F A N Y ) A R E R E C I T E D B E T W E E N T H E V E R S E S O F T H E
A P O S T I C H A .
S A T U R D A Y E V E N I N G
STIHOS 1 O Kyrios Evasilefsen; evprepian
enedisato. Enedisato Kyrios Dinamin
ke perizosato.

STIHOS 2 Ke gar estereose tin ikoumenin, it
is ou salevthisete
STIHOS 3 To Iko Sou prepi Agiasma, Kyrie,
is makrotita imeron.
VERSE 1: The Lord is King; He has clothed
Himself with Glory. The Lord has
clothed and girded Himself with
Power.
VERSE 2 And has established the world,
which will not be shaken.
VERSE 3: Holiness befits Thy House, O
Lord, to length of days.
P R O S O M I A O F T H E H O L Y A R C H A N G E L S T O N E 1
Angelikos is en kosmo panigirizontes, to
epi Thronou Doxis, Theo
eperhoumeno, Voisomen ton imnon.
Agios i, O Patir O Ouranios. O
Sinedios Logos Agios i, ke to Pnevma
to Panagion.

STIHOS: O pion tou Angelous Sou, os per
gegrapte pnevmata, ke tous
litourgountas Si floga pirinon...
Ton Ouranion Protevon, en parrisia
polli, ke parestos to Throno, to
Astekto en Doxi, aftopta ton arriton,
As we in the world celebrate a Festival
like the Angels, let us cry out to God,
Who is borne on a Throne of Glory,
the Hymn: Holy art Thou,
Heavenly Father, Co-Eternal Son,
Holy art Thou, and Thou, All Holy
Spirit.
VERSE Who makes spirits His Angels and
Flames of Fire His Ministers

Foremost of the Heavenly Beings, and
who stands with great boldness by
the Throne of Unendurable Glory,
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N L O W T O A L M I G H T Y G O D
GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 13.
J O S H U A T H E S O N O F N U N 5 : 1 3 1 5
Egeneto, os in Iisous en Ieriho,
anavlepsas tis ofthalmis aftou, iden
anthropon estikota enantion aftou, ke
i romfea aftou espasmeni en ti hiri
aftou.
Ke proselthon Iisous, ipen afto:
Imeteros i ? I ton ipenantion?

O de ipen afto: Ego Arhistratigos
dinameos Kyriou, nini paragegona.

Ke Isous epesen epi prosopon epi tin gin,
ke ipen afto: Despota, ti prostasis to
so iketi?
Ke ipen O Arhistratigos Kyriou pros
Isoun: Lison to ipodima ek ton
podon sou. O gar topos ef ou si
estikas ep aftou, Agios esti.
Ke epiisen Isous outos.
It came to pass, when Joshua was in
Jericho, that he looked up with his
eyes and saw a man standing in
front of him, and his drawn sword
was in his hand.
And Joshua approached him and said,
Are you one of ours? Or are you one
of the enemys?
He said to him: I am Chief Captain of
the Power of the Lord, and now I
have come here.
And Joshua fell upon his face to the
ground and said: Master, what
orders hast Thou for Thy servant?
And the Chief Captain of the Lord said
to Joshua: Untie the sandals from
thy feet; for the Place where thou art
standing is Holy.
And Joshua did so.
T H E S E C O N D R E A D I N G
Proshomen!
KR I T O N T O A N A G N O S M A

Proshomen
PRIESTLet us attend!
READER The Reading from J U D G E S
[translated Jesus, Son of Navi]
PRIEST Let us attend!
J U D G E S 6 : 6 & 1 1 2 4
Egeneto en ti imera ekini, ke katishise
Madiam epi tous ious Israil, ke afti
evoisan pros ton Theon.

Ke idou Angelos Kyriou paregeneto, ke
ekathisen ipo tin drin tin ousan en
Efratha, tin tou Ioas, ke Gedeon o ios
aftou erravdize pirous en lino, ke
espevde tou ekfigin apo prosopou
Madiam.
Ke ofthi afto Angelos Kyriou, ke ipe pros
afton: Kyrios meta Sou dinatos ti
Ishii.
Ke ipe pros afton Gedeon: En emi, Kyrie
mou? Ke i esti Kyrios meth imon, ina
ti evren imas ta kaka tafta? Ke pou
esti panta ta Thavmasia Aftou osa
diigisanto imin i Pateres imon,
legontes: Ouhi ex Egyptou anigagen
imas Kyrios? Ke nin aposato imas,
ke paredoken imas en hiri Madiam.

READER It came to pass in that day that
Madiam prevailed against the
Children of Israel, and they cried to
God.
And behold, the Angel of the Lord came
and sat under the Oak of Joas in
Ephrata, and Gideon, his son, was
threshing wheat in the wine-press,
and hastening to escape from the
presence of Madiam.
And the Angel of the Lord appeared to
him and said: The Lord is with Thee,
powerful in Strength.
And Gideon said to him: In me, my
Lord? And if the Lord is with us, why
have all these evils come upon us?
And where are all His Wonders, of
which our Fathers told us, saying:
Did not the Lord lead us up out of
Egypt? And now He has abandoned
us, and handed us over to the hand
of Madiam.
14. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
Ke epevlepse pros afton O Angelos
Kyriou, ke ipen afto: Porevou en ti
Ishii Sou tafti, ke sosis ton Israil ek
hiros Madiam. Idou! Exapestila Se.

Ke ipe pros afton Gedeon: En emi,
Kyrie, en tini so ton Israil? Idou i
hilias mou tapinotera en Manassi, ke
ego imi mikroteros en to iko tou
Patros mou.
Ke ipe pros afton O Angelos Kyriou:
Kyrios este meta Sou, ke pataxis ton
Madiam osi andra ena.
Ke ipe pros afton Gedeon: I evron
harin en Ofthalmis Sou, ke piisis mi
simeron pan, O, ti Si lalis met emou,
mi di horisthis entefthen, eos tou
elthin me pros Se, ke iso tin thisian
mou, ke thiso enopion Sou.
Ke ipen: Ego Imi. Kathisome eos tou
epistrepse Se.
Ke Gedeon isilthe, ke epiisen erifon
egon, ke ifi alevrou azima. Ke ta
krea ethiken en to kofino, ke ton
zomon evalen en ti hitra, ke
exinengen afta pros afton ipo tin
drin, ke prosingise.
Ke ipe pros afton O Angelos Kyriou:
Lave ta krea ke tous artous tous
azimous, ke thes pros tin petran
ekinin, ke ton zomon ehomena
ekhee.
Ke epiisen outo.
Ke exetinen O Angelos Kyriou to akron
tis ravdou tis en ti hiri aftou, ke
ipsato ton kreon, ke ton azimon, ke
anifthi pir ek tis petras, ke katefage
ta krea ke tous azimous. Ke O
Angelos Kyriou apilthen ap
ofthalmon aftou.

Ke ipe Gedeon, oti Angelos Kyriou esti,
ke ipe Gedeon: Imi Kyrie, Kyrie! Oti
idon ton Angelon Kyriou prosopon
pros prosopon.
Ke ipen afto Kyrios: Irini Si! Mi fovou.
Ou mi apothanis.And the Angel of the Lord looked upon
him and said to him: Go in this
Strength of Thine and Thou will save
Israel from the hand of Madiam.
Behold! I have sent Thee.
And Gideon said to him: In me, Lord?
How shall I save Israel? Behold! my
thousand is the humblest in Manasse,
and I am the smallest in my Fathers
house.
And the Angel of the Lord said to him:
The Lord will be with Thee, and
Thou will smite Madiam as one man.
And Gideon said to him: If I have
found Grace in Thy Sight, and Thou
do for me today everything of which
Thou hast spoken with me, do not,
pray, leave here until I come back to
Thee, and I shall bring my sacrifice
and offer sacrifice before Thee.
And He said: I Am. I shall sit here until
Thou return.
And Gideon went and prepared a goat
kid and a measure of unleavened
flour, and he put the meat in a
basket and the broth he put in a pot
and brought them to him under the
Oak, and approached.
And the Angel of the Lord said to him:
Take the meat and the unleavened
loaves and put them upon that rock
and pour out the broth next to it.

And he did so.
And the Angel of the Lord stretched
out the tip of the rod in his hand
and touched the meat and the
unleavened loaves; and fire was
kindled from the rock and it
devoured the meat and the
unleavened loaves; and the Angel of
the Lord disappeared from his sight.
And Gideon saw that it was the Angel
of the Lord, and Gideon said: Alas,
Lord, Lord! For I have seen the Angel
of the Lord face to face!
And the Lord said to him: Peace to
you! Do not be afraid. You shall not
die.


GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 19.
Antilavou, Soson, Eleison ke Diafilaxon
imas, O Theos ti Si Hariti.

Amin
Tin esperan Pasan telian, Agian, irinikin
ke anamartiton, para tou Kyriou
etisometha...
Parashou Kyrie
Angelon Irinis, Piston Odigon, filaka ton
psihon ke ton somaton imon, para
tou Kyriou etisometha...
Parashou Kyrie
Signomin ke afesin ton amartion ke ton
plimelimaton imon, para tou Kyriou
etisometha...
Parashou Kyrie
Ta kala ke simferonta tes psihes imon ke
irini to kosmo, para tou Kyriou
etisometha...

Parashou Kyrie
Ton ipolipon hronon tis Zois imon en
Irini ke Metania ektelese, para tou
Kyriou etisometha...
Parashou Kyrie
Hristiana ta teli tis Zois imon, anodina,
anepeshinta, irinika ke Kalin
Apologian tin epi tou foverou
Vimatos tou Hristou etisometha...
PEOPLE Parashou Kyrie
Tis Panagias, Ahrantou,
Iperevlogimenis, Endouxou Despinis
imon Theotokou ke Aiparthenou
Marias meta panton ton Agion
mnimonefsantes, eaftous ke allilous
ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo
parathometha


Si Kyrie
Oti Agathos ke Filanthropos Theos
iparhis ke Si tin Doxan
anapempomen to Patri ke to Io ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous
eonas ton eonon.

Amin
PRIEST Help us, Save us, have Mercy on
us, and protect us, O God, by Thy
Grace.
PEOPLE Amen
PRIEST That the whole evening may be
Perfect, Holy, peaceful and sinless,
let us ask of the Lord...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST For an Angel of Peace, a Faithful
Guide, a Guardian of our souls and
bodies, let us ask of the Lord...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST For Forgiveness and Remission of
our sins and transgressions, let us
ask of the Lord ...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST For all that is Good and Beneficial
to our souls, and for the Peace of the
world, let us ask of the Lord...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST For the completion of our Life in
Peace and Repentance, let us ask of
the Lord...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST For a Christian end to our Life,
peaceful, without shame and
suffering, and for a Good Account
before the Awesome Judgement Seat
of Christ, let us ask of the Lord...
PEOPLE Grant this, O Lord
PRIEST Calling to remembrance our
All-Holy, Pure, Most Blessed and
Glorious Lady, Theotokos and Ever-
Virgin Mary, with all the Saints, let
us commit ourselves and one
another, and our whole Life, to
Christ our God.


CHOIR To Thee, O Lord
PRIEST For Thou art a good God Who
Loves mankind, and to Thee we
ascribe Glory: to the Father, and
to the Son, and to the Holy Spirit,
now and always, and to the ages of
ages.
PEOPLE Amen
M A K E T H E S I G N O F T H E C R O S S & B O W D O W N T O G O D
18. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER
proanapafsamenon Pateron ke
Adelfon imon, ton enthade Kimenon,
ke apantahou Orthodoxon...
Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton karpoforounton
ke kalliergounton en to Agio ke
Pansepto Nao touto, kopionton,
psallonton, ke iper tou periestotos
laou, tou apekdehomenou to para
Sou Mega ke Plousion Eleos.
Kyrie Eleison (3)
Oti Eleimon ke Filanthropos Theos
iparhis, ke Si tin Doxan
anapempomen, to Patri ke to Io ke
to Agio Pnevmati, nin ke ai, ke is tous
eonas ton eonon.
Amin
Fathers, and Brethren in Christ who
Repose in the Lord and for all
Orthodox Christians everywhere...
PEOPLE Lord have mercy (3)
Again, we pray for all those who do
charitable works, for those who
serve in this Holy Temple, for those
who Labour, Teach and sing, and for
all the people here present who
await Thy Great and Rich Mercy.
PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST For Thou art a Merciful God, Who
Loves mankind, and to Thee we
ascribe Glory: to the Father, and to
the Son, and to the Holy Spirit, now,
and ever, and unto ages of ages.
PEOPLE Amen
T H E E V E N I N G P R A Y E R S
Kataxioson, Kyrie, en ti espera tafti
anamartitous filahthine imas.
Evlogitos i, Kyrie, O Theos ton Pateron
imon, ke eneton ke dedoxasmenon to
Onoma Sou is tous eonas.
Amen.
Genito, Kyrie, to Eleos Sou ef imas,
kathaper ilpisamen epi Se.

Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta
Dikeomata Sou.
Evlogitos i, Despota, sinetison me ta
Dikeomata Sou.

Evlogitos i, Agie, fotison me tis
Dikeomasi Sou.
Kyrie, to Eleos Sou is ton eona. Ta erga
ton Hiron Sou mi paridis.
Si prepi enos, Si prepi imnos, Si Doxa
prepi, to Patri ke to Iio ke to Agio
Pnevmati, nin ke ai is tous eonas ton
eonon.

Amin.
Vouchsafe, O Lord, to keep us this
evening without sin.
Blessed art Thou, O Lord, God of our
Fathers, and Praised and Glorified be
Thy Name forever.
Amen.
Let Thy Mercy come upon us, O Lord,
even as we have set our hope on
Thee.
Blessed art Thou O Lord, teach me
Thy Commandments.
Blessed art Thou, O Master, make me
to understand Thy Commandments
Blessed are You, O Holy One,
Enlighten me with Your
Commandments.
Thy Mercy, O Lord, is forever. Do not
overlook the Works of Thy Hands.
To Thee belongs praise; to Thee is due
song; to Thee is due Glory; to the
Father, and to the Son, and to the
Holy Spirit, now and ever, and to the
ages of ages.
Amen
L I T A N Y O F F E R V E N T S U P P L I C A T I O N S
Plirosomen tin Esperinin Deisin imon to
Kyrio...
Kyrie Eleison

PRIEST Let us complete our Evening
Prayer to the Lord...
PEOPLE Lord, have Mercy

GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 15.
Ke okodomisen eki Gedeon thisiastirion
to Kyrio, ke ekalesen afto, Irini
Kyriou, eos tis imeras taftis.
And Gideon built an Altar to the Lord
there, and called it Peace of the
Lord until this day.
T H E P R O P H E C Y O F D A N I E L 1 0 : 1 - 2 1
Proshomen!
P R O F I T I A S D A N I I L T O A N G N O S M A


Proshomen!
PRIESTLet us attend!
READERThe Reading from T H E
P R O P H E C Y O F D A N I E L 1 0 : 1
2 1
PRIESTLet us attend!
T H E B O O K O F D A N I E L 1 0 : 1 2 1
En eti trito Kyrou tou Vasileos Person,
logos apekalifthi to Daniil, ou to
onoma epeklithi Valtasar. Ke
alithinos o logos, ke dinamis megali,
ke sinesis edothi afto en optasia.

En tes imeres ekines, ego Daniil imin
penthon tris evdomadas imeron.
Ke arton epithimion ouk efagon, ke
kreas ke inos ouk isilthen en to
stomati mou, ke alima ouk ilipsamin,
eos pliroseos trion evdomadon
imeron.
Ke en imera ikosti tetarti tou minos tou
protou, en to trito eti, ego imin
ehomenos tou potamou tou megalou,
outos esti Tigris.
Ke ira tous ofthalmous mou, ke idon, ke
idou anir is, endedimenos vaddin, ke i
osfis aftou periezosmeni hrisio Ofas.
Ke to soma aftou osi Tharsis, ke to
prosopon aftou osi orasis astrapis,
ke i ofthlami aftou osi lampades
piros, ke i vrahiones aftou ke ta skeli,
os orasis halkou stilvontos, ke i foni
ton logon aftou, os foni ohlou.
Ke idon ego Daniil monos tin apotasian,
ke i andres i met emou ouk idon. All
i ekstasis megali epepesen ep aftous,
ke efigon en fovo.
Ke ego ipelifthin monos, ke idon tin
optasian tin megalin taftin, ke ouh
ipelifthi en emi ishis, ke is doxa mou
metestrafi is diafthoran, ke ouk
ekratisa ishios, ke ikousa tin fonin ton
logon aftou.
Ke en to akouse me fonin rimaton aftou,
imin katanenigmenos epi prosopon
mou epi tin gin.
READER In the third year of Cyrus, King of
the Persians, a Word was revealed to
Daniel, whose name was called
Baltasar; and the Word was True
and Mighty Powerful, and
Understanding was given him in a
Vision.
In those days, I, Daniel, had been
mourning for three weeks of days.
And desiring bread, I did not eat, and
meat and wine did not enter my
mouth, I did not anoint myself with
oil until the completion of the three
weeks of days.
And on the 24
th
of the first month in
the third year, I was near the great
river - that is the Tigris.

And I raised my eyes and looked, and
behold! A man, clothed in linen, his
loins girt with gold of Ophaz, and
his body was as Tharsis, and his face
like the sight of lightning, and his
eyes like lamps of fire, and his arms
and legs like the sight of gleaming
bronze, and the sound of his words
was as the sound of a multitude.
And I, Daniel, alone saw the Vision, and
the men who were with me saw
nothing; but great amazement fell
upon them, and they fled in fear.
And I was left alone, and I saw this
Great Vision, and no strength was
left in me, and my glory was turned
to corruption, and I retained no
strength.

And I heard the sound of his words;
and when I heard the sound of his
words I was stunned - with my face
16. GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVE MB ER

Ke idou hir aptomeni mou, ke igire me
epi ta gonata mou, ke tarsous hiron
mou.
Ke ipe pros me. Danuiil, anir
epithimion, sines en tis logis, is ego
lalo pros Se, ke stithi epi ti stasi Sou,
oti nin apestalin pro Se.
Ke en to lalise afton pros me ton logon
touton, anestin entromos.
Ke ipe pros me: Mi fovou Daniil, oti apo
tis imeras tis protis, is edokas tin
kardian sou siniene, ke kakothine
enanti Kyriou tou Theou sou,
ikousthisan i logi sou, ke ego ilthon
en tis logis sou.

Ke O Arhon tis Vasilias, Person istiki
exenantias mou ikosi ke mian
imeran.
Ke idou: Mihail iston Arhonton ton
Proton ilthe voithise mi ke afton
katelipon eki meta tou Arhondos
Vasilias Person.
Ke ilthon sinetise Se osa apandisi to lao
Sou ep Eshaton ton Imeron, oti eti i
orasis is imeras.
Ke en to lalise afton me emou kata tous
logous toutous, edoka to prosopon
mou epi tin gin ke katenigin.
Ke idou os omiosis iou anthropou ipsato
ton hileon mou. Ke inixa to stoma
mou, ke elalisa, ke ipa pros ton estota
enantion mou. Kyrie, en ti optasia
sou estrafi ta entos mou en emi, ke
ouk eshon ishin. Ke pos dinisete o pes
sou, Kyrie, lalise meta tou Kyriou
mou toutou? Ke apo tou nin ou
stisete en emi ishis, ke pnoi ouh
ipelifthi en emi.

Ke prosetheto, ke ipsato mou os orasis
anthropou, ke enihise me ke ipe mi:
Mi fovou, anir epithimion, Irini Si.
Andrizou, ke ishie.


Ke en to lalise afton met emou, Ishisa
ke ipa: Lalito O Kyrious mou, oti
enishisas me.
to the ground.
And behold: A hand touched me and
raised me onto my knees and the
knuckles of my hands.
And he said to me: Daniel, man greatly
beloved, understand the words that I
speak to Thee and stand upright, for
I am now sent to Thee.
And when he had spoken to me this
word I stood trembling.
And he said to me: Daniel, do not be
afraid, because from the first day
that Thou gave Thy heart to
understand and to be afflicted before
the Lord Thy God, Thy words were
heard, and I have come through Thy
words.
And the Ruler of the Kingdom of the
Persians resisted me for 21 days.
And behold: Michael, one of the Chief
Rulers, came to help me, and I left
him there with the Ruler of the
Kingdom of the Persians.
And I have come to make Thee
understand all that will happen to
Thy people in the Last Days; because
the Vision is yet for days ahead.
And when he spoke to me in these
words, I put my face to the ground
and was stunned.
And behold: as the Likeness of a Son of
Man touched my lips; and I opened
my mouth, and spoke and said to
the One Who stood in front of me:
Lord, at the sight of Thee, my
inward parts were turned within me,
and I had no strength. And how will
Thy servant, Lord, be able to speak
with my Lord? And from now on
strength will not remain in me, and
breath has not been left in me.
And once again there touched me as it
were the appearance of a Man, and
He Strengthened me and said to me:
Do not be afraid, man of desires,
Peace be with Thee. Be a man and be
strong.
And when he had spoken with me I
received Strength and said: Let my
Lord speak for Thou hast
Strengthened me.
GRE AT VE S P E RS SY NAXI S - HOL Y ARCHANGE L S & HE AVE NL Y HOS T S 7 NOVEMB E R 17.
Ke ipen: I idas oti ilthon pros se? Ke
nin epistrepso tou polemise meta tou
Arhontos Person. Ke ego
exeporevomin, ke O Arhon ton
Ellinon irheto.
All i anangelo si to entetagmenon en
grafi alithias, ke ouk estin is
antehomenos me emou peri touton,
all i Mihail or Archon imon.
And he said: Dost Thou know why I
have come to Thee? And now I shall
return to make war on the Ruler of
the Persians; and as I was going in,
the Ruler of the Greeks came.
But I shall tell you what is Ordained in
the Scripture of Truth, and there is
not one that upholds me against
these, but Michael Thy Ruler.
E K E T E N E - T H E A U G M E N T E D L I T A N Y
Ipomen pantes ex olis tis psihis, ke ex
olis tis dianias imon ipomen...
Kyrie Eleison
Kyrie Pantokrator, O Theos, ton
Pateron imon deometha Sou
epakouson ke Eleison...
Kyrie Eleison
Eleison imas O Theos, kata to Mega
Eleos Sou deometha Sou epakouson
ke Eleison...

Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton efsevon ke
Orthodoxon Hristianon.
Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper tou Papa ke Patriarhi
imon THEODOROU ke
Arhiepiskopou imon (N A M E ) ...
Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton Adelphon imon,
ton Iereon, Ieromonahon,
Ierodiakonon ke Monahon, ke pasis
tis en Hristo imon Adelfotitos.

Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper Eleous, Zois, Irinis
igias, Sotirias, Episkepseos,
sighoriseos ke afeseos ton amartion
ton doulon tou Theou, ton efsevon ke
Orthodoxon Hristianon, ton
katikounton ke parepidimounton en
ti (poli, komi) tafti, ton enoriton,
epitropon, sindromiton ke afieroton
tou Agiou Naou toutou.
Kyrie Eleison (3)
Eti deometha iper ton Makarion ke
Aidimon Ktitoron tis Agias Ekklisias
taftis, ke iper panton ton
PRIEST Let us say, with all our soul and
with all our mind let us say...
PEOPLE Lord have mercy.
PRIEST O Lord Almighty, the God of our
Fathers, we beseech Thee, hearken
and have Mercy...
PEOPLE Lord have mercy
PRIEST Have Mercy upon us, O God,
according to Thy Great Mercy, we
beseech Thee; hearken, and have
Mercy...
PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST Again we pray for all Orthodox
Christians...
PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST Again we pray for our Pope and
Patriarch THEODOROS and our
Archbishop (N A M E) ...
PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST Again we pray for our Brethren of
the Holy Priesthood, the
Hieromonks, the Deacon and
Monastics, and for our all our
Brethren in Christ.
PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST Again we pray for Mercy, Life,
Peace, health, Salvation, Visitation,
Forgiveness and Remission of sins of
all Pious and Orthodox Christians
living and visiting in this city, the
Parishioners, the members of the
Council, and the donors and
benefactors of this Holy Church...

PEOPLE Lord have mercy (3)
PRIEST Again we pray for the Blessed and
Ever Memorable Founders of this
Holy Temple; and for all our Holy