You are on page 1of 18

:

Priprema: Ebu Abdillah Bilal Devii prof.

: Poredak
PO VAHDAMAA..: .... ,..s. ..
" "
Rijenik knjige br. 1
Arapski

Bosanski
1 Brat
1 etiri
1 Da li?
1 Da!
1 Dobro doli
1 Doktorica
1 Dravljanstvo
1 Dvije
1 Egipat
1 Esselamu alejkum mir vama
1 Gdje
1 Hvala Allahu
1 I vama mir
1 Ime
1 Inenjerka
1 Ja, ja sam
) ( 1 Ja, mene, moje, moj..
1 Jedan
1 Kako si ti?
1 Od, iz
1 On
1 Ona
1 Ova
1 Ovaj
1 Pet (koristi se za muki rod)
1 Predava, profesor, muderis
1 Prijatelj
) ( 1 pripadnost, bosna = bosanac
1 Sa selametom, alahimanet
1 Sestra
1 ta? Koje, koja...
1 Student
) ( 1 Tebe, te, tvoj (za muko)
) ( 1 Tebe, te, tvoj, (za ensko)
1 Ti, ti si (za muku osobu)
1 Ti, ti si (za ensku osobu)
1 Tri
1 U dobrom, dobro sam
/ 2 Abdestiti se
2 Allah je najvei
2 Amida, stric
/ 2 itati
2 Dedo, dedo, dida
2 Deset
2 Devet
2 Djeca
2 Ezan za sabah namaz
2 Hajdemo
2 Ka, prema, u
2 Kaput, duba
2 Ker
/ 2 Klanjati
2 Ko?
2 Kupatilo
2 Kur'an
2 Majka
2 Mesdid, damija
2 Musala, (vani ili dio kue)
2 Nana, nena
2 Naoale
) ( 2 O! (za dozivanje)
) ( 2 On, njega, ga, njegov...
2 Osam
2 Otac
2 Porodica
2 Poslanik
2 Salavat na Poslanika
2 Sedam
2 est
2 Sin
2 Slika
2 Soba, prostorija
2 ta Allah eli, Maallah
2 Stablo
2 Tetka (s oeve strane)
2 U
2 Uiteljica, mualima
3 Aerodromsko naselje
3 Broj
3 etvrtak
3 ilim
3 Dnevni boravak
3 Friider
3 Gledati
3 Grija
/ 3 Htjeti, eljeti
) ( 3 I (veznik)
3 Imati, kod, posjedovati...
) ( 3 Izvoli (ui)
3 Kau, divan
3 Koja, koji
3 Koju uslugu (mugu da vam uinim)?
3 Koliko?
3 Krevet
3 Kua
3 Kuhinja
3 Lijepa
3 Molim vas, Ako dozvoljava
3 Namjetaj
) ( 3 Nas, nae
) ( 3 Ne, nemoe, nema (negacija)
3 Nedjelja
3 Neki od, nekoliko
3 No
3 Ogledalo
3 Pe, rerna, furuna
3 Pet (koristi se za enski rod)
3 Petak
3 Peti (po redu)
3 Ponedjeljak
3 Sobe, prostorije
3 Spavaa soba
3 Sprat, uloga
3 Srijeda
3 ta?
3 Stan
/ 3 Stanovati
3 Subota
3 Univerzitetsko naselje
3 Utorak
) ( 3 Za (posjedovanje: moj, tvoj ...)
3 Zavjesa
4 Autobus
4 Automobil
4 etvrti
) ( 4 u, e, e, emo......
4 Drugi
/ 4 Gledati
4 Ili
4 Imati, kod, posjedovati
/ 4 Ispeglati
4 Jutro
4 Kada
4 Kasno
4 Knjiga
4 Nakon, poslije
4 Namaz
4 Neradni dan, vikend
4 Novina, asopis
) ( 4 O! (u toku razgovora)
4 Odjea
/ 4 Oprati, okupati
/ 4 Otii
/ 4 Pomesti, usisavati
/ 4 Probuditi se
4 Prvi
4 Radni dan
4 Rano
4 Sabah namaz (zora)
) ( 4 Sat (vremena)
4 Sedma
4 kola
/ 4 Spavati
4 Takoer
4 Tanjiri
4 Televizor
4 Trei
4 U, sa
/ 4 Uiniti, raditi
4 Veliki mesdid (glavna damija)
5 aj
5 etvrta
5 Dan
5 Debeo
5 Doruak
5 Druga
5 Gladan
5 Gosti
5 Groe
5 Hljeb, kruh
5 Hrana
5 Hurme
5 Hvala
5 Jedna
/ 5 Jesti
5 Kahva
5 Kilogram
5 Malo, mala koliina
5 Meso
5 Mlijeko
5 Mrav
5 Na
) ( 5 Ne! (zabrana)
5 Obroci
5 Obrok
5 Oprosti
5 Peta (po redu)
5 Pie
5 Piletina, koko
/ 5 Popiti
/ 5 Preferirati, odlikovati
5 Prva
5 Puno, mnogo
5 Ribe
5 Ria
5 Ruak
5 Salata
5 ezdeset (60)
5 Sofra, trpeza
5 Sto (100)
5 Teina
5 Trea
5 Tri
5 Veera
5 Voe
5 Voda
5 Vrlo
/ 5 Zahtjevati, traiti
5 Zato?
6 Ako Allah da
6 Alarm, budilnik
6 Bolestan
/ 6 ekati
/ 6 uti
6 Daleko, neto to je mnogo udaljeno
6 Deseti
6 Deveti
6 Dobra ideja
6 El Medina El Munavara (osvjetljena)
6 Ikindija
6 Izvinjavam se, ao mije
6 Jacija
6 Lijen
6 Mekka
6 Mesdid u Mekki (harem)
/ 6 Moi (mogao je)
6 Musafir, putnik
6 Namazi
6 Nek te Allah nagradi svakim dobrom
6 Osmi
6 Pored tebe
6 Poslanikova damija
6 Pri odlasku
/ 6 Raditi
6 Sa, uz
6 Sedmi
6 esti
/ 6 Spustiti, staviti, postaviti
6 Taan, ispravan
6 U blizini, blizu
6 Zapad, akam
) ( 6 Zbog, radi toga, zato...
7 Arapski jezik
7 Biblioteka
/ 7 Bio / bude, (poseban glagol: biti)
7 as
7 asovi
7 Dani
7 Deseta
7 Deveta
7 Dugaak
7 Fakultet
/ 7 Gledati
7 Islamska kultura i civilizacija
7 Ispit, test
7 Kompjuter
7 Laboratorija
7 Matematika
7 Medicinski fakultet
7 Mjesec
7 Mjeseci
7 Nauke
7 Odmor, pauza
7 Osma
7 Pedagoki fakultet
/ 7 Pisati
/ 7 Poeti
7 Popodne
7 Ramazan 9 hidretski mj.
7 Red, razred
7 a'ban 8 hidretski mj.
7 Sada, trenutno
7 Sedmica
7 esta
7 kolska godina
7 kolski dan
7 kolski predmeti
7 kolski raspored, raspored asova
7 Slika,levha
7 Studij, kolovanje
/ 7 Studirati, uiti
7 Univerzitet
7 Vrijeme, vakat
/ 7 Zavriti se
8 Apoteka
8 Apotekar, farmaceut
8 Avijacija
8 Bolnica
8 Djeca
8 Djete
8 Dvanaesta
8 Fakultet za inenjering
8 Farmaceutski fakultet
8 Faza, period
8 Firma, kompanija
8 Inenjering
8 Jedanaesta
8 Medicina
8 Medicinska njega
8 Medicinski tehniar
8 Odgoj, pedagogija
8 Pilot
8 Poetna faza (osnovna kola 14)
/ 8 Predavati, poduavati
) ( 8 Sat (aparat)
8 Srednja faza (osnovna kola 58)
8 Studenti
8 Vazduhoplovna akademija
8 Via medicinska kola
/ 8 Voljeti
8 Zanimanje
9 Arapski rijenik
9 itanka
9 Da li dozvoljava, molim vas
9 Desno
9 Dinar
9 Drugi, dodatni
9 Dvadeset
9 Gramatika (knjiga)
9 Ispod
9 Ispred
9 Iza, u pozadini
9 Iznad
) ( 9 Izvoli (uzmi)
9 Kafa
9 Koliko kota, kolika je cijena
9 Koulja
9 Koulje
9 Krastavice
9 Kutija soli
9 Luk (crveni)
9 Neto
9 Odjea, Haljina
9 Olovka
9 Osamdeset (80)
9 Paradajz
9 Pedeset (50)
9 Rijal saudijska valuta
9 Rijenik
9 eer
9 Sjever
9 koljka jaja
9 Sveska
9 Traen
9 Trideset (30)
10 Bijel, bijelo
10 arija, trnica
10 etrdeset (40)
10 Crn, crno
10 Crven
/ 10 Donijeti
10 Drava
10 Grad, ledena kia
10 Haljine
10 Hladan, hladno
10 Ispod nule
10 Jesen
10 Kako?
10 Kiobran, padobran
10 Ljeto
10 Ljeto
10 Mokar
10 Nebo
10 Nek te Allah oblagoslavi
10 No
) ( 10 Ona, nju, njen
/ 10 Ostati
/ 10 Ostaviti
/ 10 Padati kia
10 Plav, plavo
10 Plaa, obala
/ 10 Priati
/ 10 Prisustvovati, doi
10 Proljee
10 Prosjean, srednji, umjeren
/ 10 Provoditi, provesti
) ( 10 Pusta zemlja, nenaseljeno podruije
10 ator
10 Sezona, dob (godinja dob)
10 Sutra
10 Temperatura
10 Topal
10 Van, izvan
10 Vikend, sedmini odmor
) ( 10 Vrijeme (npr. kiovito, sunano ...)
10 Vru
10 Vruina
10 Zelen, zeleno
10 Zima
10 Zima (god. dob)
10 ut, uto
11 Bijela
11 Buka, galama
11 ist, bistar
11 Crna
11 Crvena
11 Direktor firme (kompanije)
/ 11 Godina / godine
11 Grad
11 Guva
11 Miran
11 Morska plaa
11 Nije
11 Ovdje
/ 11 Oeniti se
11 Paso
11 Plava
11 Pola sata
/ 11 Posjetiti
/ 11 Potrajati
/ 11 Premjestiti se
11 Prijatelji
11 Prije
11 Prilino
11 Problem
11 Profesor
11 Putovanje, put
11 Selo
11 Sretan
11 ta misli?
11 Tamo
11 Trni centri, pijace
11 Umra
11 Voz
11 Zagaenje
11 Zelena
11 Zrak
11 uta
12 Ajet, znak
12 Arapski rukopis
12 Arapski, arap
12 Dopisivanje
12 Hobi
12 Islamske knjige
12 Izloba amaterskih radova
12 Jahanje konja
12 Jeftin
12 Jezik (govrni)
12 Kinez
12 Knjievnost
12 Koristan
12 Kratak
12 Kuni poslovi
12 Magazin
12 Mal, sitan, nizak
12 Naune knjige
) ( 12 Ne, nije... (negacija)
12 Nogomet
12 Novine, asopisi
/ 12 Odabrati
12 Odjel, krilo
12 Ona
12 Organizacija,(udruenje) nauka
12 Plivanje
12 Potanska markica
12 Potanske markice
12 Prie
12 Putovanje
12 Rukopis Alnash
12 Rukopis Alruk'a
12 Sakupljanje potanskih markica
12 Skup, ima visoku cijenu
12 Sport, fiziko vaspitanje
12 Udruenje novinara
12 Velik
13 Aerodrom
) ( 13 Avio linije
13 Avion
13 Dolazei, dolazi iz, sljedei
13 Hotel
13 Istok
/ 13 Izgubiti
13 Izlazna viza
13 Jug
13 Karta, ulaznica
13 Karte, ulaznice
/ 13 Odrati, organizovati
/ 13 Otii, napustiti
/ 13 Otvoriti
13 Prihvaena umra, ukabulena umra
13 Prijatan (ugodan) boravak
13 Rezervacija
13 Sedmice
13 Sretno putovanje, sretan put
13 Torba
13 Ulazna viza
13 Zapad
14 Arefat
14 Bacanje kamenia na demretima
/ 14 Baciti
14 etrnaest (14)
14 Dani bajrama
14 Devetnaest (19)
14 Dvanaest
14 Dvorac
14 Glava
14 Glave
14 Glavni tavaf (na haddu)
14 Ihrami
14 Izlazak sunca
14 Jedanaest
14 Kaba
14 Krug, (u tavafu) faza, period
14 Krugovi, (u tavafu)
14 Kurban
14 Mekamu Ibrahim
14 Merva naziv brda u Mekki
14 Mina
14 Muzdelifa
/ 14 Nastojati, ii, uriti...
/ 14 Obaviti umru
/ 14 Obui
/ 14 Odazvati se (telbija)
14 Odlazak sunca
14 Oko, vezano za
14 Onaj
14 Oprosni tavaf
14 Osamnaest (18)
/ 14 Oiati se
/ 14 Osjetiti
14 Petnaest (15)
14 Poslije toga, a zatim
/ 14 Postiti
14 Rekat
14 Safa naziv brda u Mekki
14 Sedamnaest (17)
14 esnaest (16)
14 Skupa, zajedno
14 Stajanje na Arefatu
/ 14 Stii
/ 14 Tavafiti
14 Trinaest (13)
14 Veliko demre
14 Vrijeme ili mjesto (za obavljanje hadda, oblaenje ihrama)
14 Zadovoljstvo
/ 14 Zaklati
14 Zalaz sunca
15 Allah ti dao ozdravljenje
15 Baviti se neim
/ 15 Biti odsutan, nestati
15 Bol
15 Bubreg
15 Devedeset (90)
15 Glavobolja
15 Grlo
15 Hiljada (1000)
15 Hitna medicinska pomo
15 Jak, otar,estok
15 Kaalj, nahlada
15 Kolai sa eerom
15 Konzumiranje lijeka
15 Lijek
15 Medicinski nalaz
15 Mir vama i Allahova milost i blagoslov
15 Nos
15 Odmor
15 Ostavljanje
/ 15 Pogoditi
/ 15 Posavjetovati
15 Poviena kilaa
/ 15 Povisiti se, uzvisiti se
15 Povre
/ 15 Pregledati
15 Pritisak, tlak
15 Prsa
15 Razlog, povod
15 Rezultat
15 Sedamdeset (70)
15 So
15 Srce
15 Stomatolog, zubar
/ 15 Susresti se
15 Svi, skupa
15 Termin za sastanak
15 Uho
15 Visina
15 Zahtjev, molba
15 Zdrav
15 Zubi
16 Bajram namaz
16 Bajram, praznik
/ 16 Dati
16 Dumade el ahira 6 hidretski mj.
16 Dumade el ula 5 hidretski mj.
16 Farma, oranica, ran
16 Glavni grad
16 Islam
16 Kurban
16 Kurban bajram
16 Lijep
16 Mjesto
16 Mobilna, pokretna
16 Muzeji
16 Nula
/ 16 Obaviti hadd
16 Osoba16 Otac
/ 16 Otputovati, putovati
16 Planine, brda
/ 16 Pomoi
16 Praznini dan
/ 16 Pribliiti se
16 Putovanje avioprevozom
16 Ramazanski bajram
16 Rebiul Ahir 4 hidretski mj.
16 Rebiul Evvel 3 hidretski mj.
16 Redeb 7 hidretski mj.
16 Rijeka Nil
16 Roditelji, familija, supruga, vlasnik
16 Saa' mjera od 4 pregrta hrane
16 evval 10 hidretski mj.
16 Siromani
16 Sretan odmor
16 Tim, ekipa
16 Zabranjeno
16 Zekatul fitr, vitri
16 Zul Hide 12 hidretski mj.
16 Zul Kia'de 11 hidretski mj.