You are on page 1of 2

Feedbackformulier Instructiefilm BP 1.1.1.

Kunstvaardig
Jouw naam is:
Ik heb een instructiefilm bekeken met de werkvorm: Combinatiespel
Deze film is gemaakt door de volgende studenten:

Michiel Cup, Thom Bakker, Thom Bijzitter, Zarella de Cruijf
en Conny Smit
De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen
bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 30 leerlingen

Onvoldoende Voldoende

x

goed
Motivatie: x
Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen
Onvoldoende Voldoende

x
goed
Motivatie: x
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek Kijk op Spel)
Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25
30 leerlingen uit te voeren
Onvoldoende
X

X

Voldoende
X

X
X


Goed

Motivatie: x
In de film is de onderstaande informatie verwerkt
Wie welke productierol op zich heeft genomen.
De datum
Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)
De naam van de Hogeschool.
Onvoldoende
X

X
X
Voldoende

X

goed
Motivatie: x


Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
spelen een rol.
Onvoldoende Voldoende Goed
x
Motivatie: x
In de instructiefilm zijn de volgende scenes te herkennen:
De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
De detail-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek Kijk op Spel voor deze informatie.

Onvoldoende

Voldoende
XGoed
X

Motivatie:
De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.
Onvoldoende Voldoende
X
goed
Motivatie: x
Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.
Top: Het filmpje zit goed qua opbouw goed in elkaar.
Een goede nabespreking na het toneelstukje. De voice
over uitleg is duidelijk. Tip: De studenten die het
toneelstukje spelen zijn niet goed verstaanbaar.
Misschien de volgende keer het geluid wat beter
bewerken of harder praten in de camera.
Motivatie:
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten. Ja/nee