You are on page 1of 8

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER
NAAM STUDENT Chiel Besamusca STUDENTNUMMER
KLAS 1F STAGESCHOOL Apollo 11
STAGEBEGELEIDER Marie-Louise STAGEGROEP 5/6
DATUM 28-10 VAK / ONDERWERP muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen: Dit is een leerkracht gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?
+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?

De kinderen kunnen het liedje machines zingen. Ze kunnen het liedje zingen met de
tekst op het digibord.

Tijdens de les wil ik dat de kinderen leren om op een andere manier te luisteren naar
muziek (luisteropdracht). Daarnaast wil ik ze kennis laten maken met een muziekles.
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

De leerlingen hebben wel vaker muziekles van Marie-Louise. Tijdens deze les wordt er
eigenlijk alleen maar aandacht besteed aan het leren van een liedje. De student heeft
nog nooit een muziekles aangeboden.
Het is over het algemeen een drukke klas
Leerlingen zitten op hun vaste plek
Duidelijk aangeven wanneer het te druk wordt
Er wordt niet om elkaar gelachen
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?

B. en A. niet naast elkaar
R. en J. niet naast elkaar
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Door muziek te gebruiken die de kinderen aanspreekt blijven ze genteresseerd en
enthousiast. Door te beginnen met een oefening waarbij veel energie vrijkomt starten
ze gemotiveerd.
MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?
Het digibord + geluidsinstallatie
De muziek moet klaar staan op het bord
Het digibord en de boxen wordt gebruikt om de muziek af te spelen.
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
LESOPBOUW

TIJD
--
Min
ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?
Vorm
ISK
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
5 De student verteld wat het doel van de les is en wat er gaat
gebeuren. Er zal worden begonnen met een opening en daarna
wordt er een lied aangeleerd.
Klassikaal
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
15

Opening
Link naar het gebruikte lied
https://www.youtube.com/watch?v=TGtWWb9emYI
Er zal gestart worden met een luisteropdracht. De bedoeling van de
luisteropdracht is dat je op een andere manier gaat luisteren naar de
muziek.

Het lied van pitbull-we are one zal worden gedraaid. De kinderen mogen
luisteren naar de muziek op de manier die zij willen. Na het afspelen van
de muziek zal er worden gevraagd wat voor emoties dit lied oproept? Wat
voelen de leerlingen hierbij?

Vragen die veder gesteld kunnen worden:
Wat doe je graag bij dit lied?
Wanneer zou je dit lied afspelen?
Met wie zou je dit lied luisteren?

Dit wordt klassikaal besproken, de vragen kunnen worden gebruikt als het
gesprek vast loopt.

Kinderen krijgen de beurt van de leraar.

Vervolg opdracht

De leerlingen hebben het lied nu een keer gehoord en nu gaan ze er veder
op in.

Instructie terwijl de leerlingen zitten op hun plek!

Als zomenteen het lied wordt afgespeeld gaat iedereen staan en op de
muziek bewegen. Het is de bedoeling dat je laat meenemen door de
muziek. De leerling heeft hierin eigen inbreng.

Voorbeelden:
Gaat de muziek sneller dan kan je doen of rent
Hoor je getrommel dan kan je doen alsof je trommelt

Tijdens deze opdracht wordt er niet aan elkaar gezeten
De leerling blijft op zijn eigen plek

Extra

Instructie gebeurt als de leerlingen zitten op hun plek

Als extra zou er gekozen kunnen worden om deze vorm met 2 personen te
doen. 2 leerlingen staan tegen over elkaar en leerling 1 kopieert leerling 2
zijn bewegingen. Op deze manier leren ze wat iemand anders voelt bij die
muziek, daarnaast is het een vorm van samenwerking.

Er wordt niet aan elkaar gezeten
De leerling blijft op zijn eigen plek
Klassikaal
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
15
Kern

Lied: Machines (pagina 234. Eigenwijs)

Nu wordt er doorgegaan met het aanleren van het lied

Student doet:
Eerst een paar geluiden van machines voor

Machines maken verschillende soorten geluiden:
Brrrrrrrrrrrrrr, tringggggggggg, piepieppieppiep.

Kinderen:
Doen de geluiden na die ik maak
Weten de kinderen zelf nog geluiden?
Iedereen doet mee


Luisteren/Liedje aanleren

Luisteren naar het lied

Benoem de geluiden die in het lied worden gebruikt

Zingen

Eerst zing ik het liedje voor.
De kinderen luisteren naar het liedje.

Omdat er moeilijke woorden in het liedje zitten zeg ik per zin voor hoe ze
het moeten zingen en de kinderen zingen mij daarna na.

Als dit goed gaat breiden we uit na 2 zinnen achter elkaar.

Ik projecteer daarbij de tekst op het digibord.

Daarna gaan we het liedje als geheel zingen.

Hand omhoog van de leraar is stoppen. De leraar geeft aan
wanneer er begonnen wordt.

Ik maak alleen gebruik van het digibord waar ik de tekst op
projecteer en de kinderen kunnen hier de tekst vanaf lezen.
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

n.v.t
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
5
Doel bereikt als de kinderen het lied kunnen zingen met de tekst
op het digibord.
Vragen stellen aan de leerlingen:
Wat vonden jullie van de les?
Wat vonden jullie van de opdrachten buiten om het zingen van het lied? J
Willen jullie de les op deze manier vaker doen?

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?
De leerlingen gaan weer zitten op hun vaste plek en de spullen
voor de volgende les worden klaargelegd.


Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
EVALUATIE STUDENT

Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER

KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER
+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar.
Voor aanvang van de les aangeven door de student
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?

HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer


Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014