You are on page 1of 4

Swing low sweet chariot aanleren.

O: Ik ga de kinderen het lied ‘Swing low sweet chariot’ leren. Ik heb dit lied
gekozen, omdat het een melodie is wat mensen vrolijk maakt, de mensen die
het kennen gaan het ook meteen mee zingen. Daar is de tekst ook niet
moeilijk om te leren. Ik denk dat ze het lied snel zullen oppakken, omdat de
melodie op één lijn blijft. Dit doe ik ook omdat ze zich dan ook kunnen
focussen op de Engelse uitspraak. Ik richt me met deze les op dat ze het lied
op de juiste toonhoogte zingen, de juiste noten zingen, in het ritme van de
muziek blijven, dat ze de woorden juist uitspreken. Het hoeft geen perfect
Engels te zijn, maar het moet wel verstaanbaar zijn, je moet eruit kunnen
afleiden welke woorden ze zingen, je moet er uit kunnen ontleden welke
betekenis de woorden hebben. Dit betekent dat jij de woorden moet kunnen
verstaan en ze zelf kan vertalen.
Ik laat de kinderen in een cirkel staan. Ik laat ze staan omdat dit een juiste
houding is om te zingen. De longen hebben de ruimte om te ademen en de
stembanden zijn niet gebogen door de zittende houding. Ook kan ieder
elkaar zien en kan ik de kinderen zien. Zo kan ik kijken waar ze zijn, of ik
een stap verder kan of dingen moet herhalen. Zo kan je ook ieder kind horen
en wordt het geluid niet geblokkeerd door de gene die voor hem staat.
hierdoor krijg je ook een eerlijk geluid.
Ik begeleid de kinderen op de gitaar. Zo raken de kinderen betrokken bij de
muziek en bij de activiteit. Ze weten ze welk geluid de gitaar maakt en hoe je
het moet bespelen om het geluid te krijgen. Dit zullen ze ongetwijfeld weten,
maar zo krijg je hun aandacht en dat vinden ze leuker dat met een cd
meezingen. Daarbij kan ik zo het tempo omlaag doen om ze zo beter te
kunnen laten oefenen, en alleen bepaalde stukken spelen waar ze moeite
mee hebben.
We gaan dit leren zonder tekst, zo moeten ze goed luisteren en hebben ze ook
hun lichaam om kleine bewegingen te uiten die door de muziek kunnen
worden opgewekt. Ik gebruik voor het aanleren van het lied de
weggeefmethode.

Mo: Als eerste laat ik de kinderen in een kring zitten, dit doe ik in de kring
positie die ze tijdens de dagopening ook hebben. Zo weten ze waar ze moeten
zitten en bestaat daar geen ophef over. Als het niet helemaal goed gaat zeg ik
tegen de kinderen wat er veranderd moet worden, bijv. dat de kring ronder
moet zijn en niet op een ei moet lijken of een vierkant. Het is de bovenbouw
dus ik ga ze niet zelf neerzetten, ze hebben vaak genoeg een kring gemaakt
en die verantwoordelijkheid geef ik ze dan ook.
Ik zal als opening het lied ‘Swing low sweet chariot’ spelen op de gitaar en
meezingen. Zo komen ze in aanraking met het lied, ze weten in grove lijnen
hoe die gaat, ze krijgen de sfeer mee, gaan zich een beeld vormen bij de
muziek. Ik vertel wel van tevoren dat ze dit lied gaan zingen en dat ik het
voor ga doen, dat ze stil moeten zijn zodat ze aandachtig kunnen luisteren.

K: Stap1: Ik vertel ze dat ze met mij mee het refrein gaan zingen. Zij zingen
alleen Swing low sweet chariot mee in het refrein. Als we dit gedaan hebben
mogen ze ook de andere twee zinnen uit het refrein mee zingen. Ze gaan bij
de eerste stap het refrein leren zingen.
Ondertussen luisester ik of ze wel de juiste noten zingen. Als dit niet zo is
dan zeg ik dat en geef ik op de gitaar aan welke noot het dan wel moet zijn.
Zo krijgen ze geen mis-concepties, het is namelijk moeilijk iets aan te passen
wat in het geheugen is geslepen dan meteen op dat moment te doen.
Stap 2: Hier ga ik aandacht richten op de Engelse woorden. Ik heb bij de
eerste stap gekeken hoe de uitspraak was. Hier geef ik ze tips hoe de
uitspraak van de woorden moeten waar ze moeite mee hebben, maar ik
benoem ook wat ze wel goed doen. Dit doe ik om het zelfvertrouwen te
vergroten en te laten zien wat ze al kunnen. Dit geeft hen weer intrinsieke
motivatie om door te gaan.
Stap 3: Nu ga ik met het coupletten beginnen. In ieder couplet komt
hetzelfde zinnetje twee keer voor ‘Comin' for to carry me home.’ Ik geef aan
dat ze dat bij ieder couplet mee moete zingen. omdat dit meermaals
voorkomt is dat in één keer geleerd.
Stap 4: Hier mogen ze stap voor stap de hele coupletten meezingen. Eerst
mogen ze het eerste couplet meezingen als die goed gaat mogen ze bij het
volgende rondje van het liedje het tweede couplet meezingen. Als ze alle drie
de coupletten mee hebben gezongen doen we het nog één keer. Als ze het
eerste couplet in één keer mee kunnen zingen vraag ik of ze de andere twee
ook kennen. Dit doe ik omdat ze het nummer inmiddels vier keer gehoord
hebben, het kan zo zijn dat ze de woorden nu kennen en alles mee kunnen
zingen. Als ze dit weten, 75% van de klas laat ik ze alles mee zingen. De rest
van de kinderen nemen het dan makkelijk op omdat ze het van overal om
zich heen horen en zo zullen ze het sneller opnemen en mee gaan doen.
Stap 5: Hier gaan we het lied nog een keer samen doen en dan helemaal.
Hierin ga je de enthousiasme van de kinderen terug zien. Als niet iedereen
met overtuiging mee zingt doen we het nog een keer. Ik wil iedereen horen en
door dit te zeggen kan ik ook de enthousiasme gaan aanwakkeren, we
hebben hiervoor geoefend dus ik wil zien hoe het nu gaat. Dit is ene
gezamenlijke activiteit, dus ik wil ook iedereen samen horen, op de juiste
noten, ritme en met de juiste uitspraak en woorden. Ik zeg voordat het de
laatste keer is dat het de laatste keer is, zodat het niet onverwacht komt en
ze zich erop kunnen voorbereiden.
Als we klaar zijn mogen ze de stoelen weer aan hun tafel zetten en geef ik het
woord aan de juf, zodat zij verder kan met haar programma, of ik geef de
volgende les. Want als ze op hun plek zitten is het ook ene teken dat de
muziekles voorbij is.

V: Als we het lied met de coupletten gezongen hebben vraag ik of ze weten
waar het over gaat. Als ze hier niet op kunnen komen vraag ik of ze wel
bepaalde woorden konden vertalen. Door de woorden te vertalen komen we
er samen stap voor stap achter waar het lied over gaat. Als dit echt net lukt
omdat de woorden te moeilijk zijn of het dan niet in hun hoofd opkomt geef
ik ze tips en komen we er samen achter. Als ze de betekenis van het lied
weten dat mogen ze er bewegingen op gaan verzinnen die ze op hun plaats
kunnen uitvoeren. Dit geef ik wel aan anders gaan ze dansen bedenken die
over het hele klaslokaal uitgevoerd kunnen worden. Dit is niet de bedoeling
ze moeten het op hun plaats kunnen uitvoeren. Kinderen hebben op hun
plaats vast wel bewogen en hebben de fantasie om dit te bedenken. Mocht
met niet lukken dan bedenken we er samen een paar die ze rijden het refrein
uit kunnen voeren en tijdens bepaalde zinnen van de coupletten bijv. Comin'
for to carry me home. Deze komt vaak voor en dan kunnen ze de
zelfbedachte beweging/danspas(sen) uitvoeren. Zij mogen hun interpretatie
van het lied hierin verwerken. Dit onderdeel mogen ze zelf bedenken, ik help
als ze er niet uitkomen. Ik geef ze de kinderen een beurt die hun vinger op
steken en als er een idee is ontstaan dan vat ik die samen, zodat iedereen
hem gehoord heeft. Ze oefenen hem twee keer en dan gaan we hem voor de
laatste keer met de beweging(en). Als ze het erg graag willen doen we hem
daarna nog één keer.

A: Als afsluiting zingen we het lied nog één keer samen, wat ik van tevoren
heb aangegeven. Dan mogen ze de bewegingen erbij doen. Als ze er erg
enthousiast over zijn mogen ze hem daarna nog een keer doen. Als we hem
voor het laatst gedaan hebben zeg ik dat ze het goed gedaan hebben en dat
ze mooi gezongen hebben, ook vraag ik wat zij ervan vonden. Dat geef ik drie
kinderen de beurt. Daarna zeg ik dat ze op hun plaats mogen gaan zitten.
Als ze op hun plaats zitten begint de volgende les en die geef ik of de juf. dit
ligt aan het programma van die dag en waar deze les wordt ingepland.
Swing low sweet chariot.

D G D
Swing low, sweet chariot,
A7
Comin' for to carry me home.
D7 G D
Swing low, sweet chariot,
A7 D
Comin' for to carry me home.

D G D
I looked over Jordan, and what did I see,
A7
Comin' for to carry me home.
D7 G D
A band of angels comin' after me,
A7 D
Comin' for to carry me home.

D G D
If you get there before I do,
A7
Comin' for to carry me home.
D7 G D
Just tell my friends that I'm a comin' too.
A7 D
Comin' for to carry me home.

D G D
I'm sometimes up and sometimes down,
A7
Comin' for to carry me home.
D7 G D
But still my soul feels heavenly bound.
A7 D
Comin' for to carry me home.