1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.
8. 9. 10.

Cerinţe incomplete asupra proiectului Insuficienta implicare a partenerilor în cadrul derulării proiectului Resurse insuficiente Estimări nerealiste asupra rezultatelor proiectului Insuficienţa suportului executiv Schimbarea cerinţelor şi specificaţiilor în timpul derulării proiectului Insuficienta planificare a activităţilor Eliminarea elementelor esenţiale pentru proiect Management defectuos Suport tehnologic precar, pentru optima desfăşurare a proiectului

1. 2. 3.

4.

5.
6.

7.
8. 9.

10.

incompetenţe ale personalului program calendaristic şi buget nerealistic dezvoltarea de funcţii şi proprietăţi greşite dezvoltarea de interfeţe utilizator greşite „poleirea cu aur” (adăugarea mai multor funcţionalităţi decât e nevoie) schimbări permanente în a cerinţelor neconcordanţe între componentele finisate externe neconcordanţe între activităţile externe realizate neconcordanţa performanţelor în timp real (real-time performance shortfalls) oboseala, surmenajul capabilităţilor IT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful